Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema"

Transkript

1 Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

2 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå du kan forbedre din virksomhed på en rentabel og fornuftig måde. Spørgeskemaet vil også kunne hjælpe dig med at identificere videre initiativer du kan tage for at styrke din virksomhed, dens omdømme og præstation. Spørgeskemaet burde ikke tage mere end ti minutter at udfylde. Kryds de mest passende svar af for dig og din virksomhed. Skemaet er udelukkende til eget brug. Der er ingen rigtige eller forkerte svar men spørgeskemaet vil forhåbentlig få dig til at overveje hvilke aktiviteter du kunne iværksætte. Når det er udfyldt, kan du selv beholde det til fremtidig reference. Det skal ikke afleveres til arrangørerne af konferencen. 2

3 2. Arbejdsplads-politikker 1. Opfordrer du dine ansatte til at udvikle deres kvalifikationer og langsigtede karrierer (fx via evalueringsprocesser og træningsplaner)? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 2. Eksisterer der en proces der sikrer mod alle former for diskrimination (fx mod kvinder, etniske grupper, handicappede osv.) både på arbejdspladsen og i forbindelse med ansættelser? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 3. Hører du dine medarbejdere i vigtige forhold for virksomheden? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 4. Har din virksomhed passende aftaler omkring sundhed, sikkerhed og trivsel der i tilstrækkelig grad beskytter dine ansatte? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 5. Tilbyder din virksomhed en god balance mellem arbejde og fritid for de ansatte, fx via fleksible arbejdstider eller mulighed for at arbejde hjemmefra? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 3

4 Hvordan gode arbejdspladspolitikker kan bidrage til din virksomheds succes Din virksomheds langsigtede succes og dine muligheder som effektiv iværksætter afhænger ofte af dine medarbejderes viden, kvalifikationer, talenter, innovative kreativitet og specielt deres motivation. I takt med at din virksomhed vokser, vil du få behov for mennesker du kan stole på og uddelegere opgaver til for at du kan styrke virksomheden. Selvom overholdelse af lovgivningen vedrørende ansættelsesforhold, arbejdspladssikkerhed og -sundhed kan sikre at du dækker dine ansattes basale behov, vil et synligt engagement i forbedring af deres job tilfredshed, karrieremuligheder og personlige trivsel demonstrere at du påskønner dem som individer og at du værdsætter deres indsats på arbejdspladsen. Ved at involvere dine ansatte kan du få mere ud af dem i form af ideer, forpligtelse og loyalitet, og derved øger du din effektivitet som iværksætter. I mange virksomheder befinder de ansatte sig i første række og ser ofte problemer og løsninger før dig. Ved at sikre at de forstår dine virksomhedsværdier og måde at arbejde på, og ved at tillade dem at bidrage med deres egne ideer, vil de hjælpe dig til bedre at kunne håndtere ændringer i takt med at din virksomhed udvikler sig. Her følger nogle tips til hvordan du kan opbygge gode interne partnerskaber med dine ansatte: sørg for at der er tillid mellem ledere og medarbejdere; konsulter med dine medarbejdere i forretningsspørgsmål (hvor det er nyttigt) og samarbejd med dem på områder der er vigtige for virksomheden; og overvej hvordan de enkelte medarbejderes karriereudvikling og læring kan være til fordel for din virksomhed på længere sigt. Effektive interne partnerskaber kan også skabe relationer der forbedrer din virksomheds fleksibilitet, imødekommenhed og evne til at dele viden mellem de ansatte. Motiverede ansatte medfører ofte en stabil og koncentreret arbejdsstyrke og bidrager til at opbygge et godt ry for virksomheden. 4

5 3. Miljø-politikker 6. Har du forsøgt at reducere din virksomheds miljømæssige påvirkning i form af: o energi besparelser? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ o affaldsminimering og genbrug? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ o forureningsforebyggelse (fx udledning i luft og vand, spildevandsudledninger, larm osv.)? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ o beskyttelse af naturen? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ o bæredygtige transportmuligheder? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 7. Kan din virksomhed spare penge ved at reducere sine miljømæssige påvirkninger (fx ved genbrug, reduktion af energiforbruget, forebyggelse af forurening)? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 8. Overvejer du de potentielle miljøpåvirkninger når nye produkter eller ydelser udvikles (fx ved at vurdere energiforbrug, genbrug eller forureningsmængde)? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 9. Giver din virksomhed tydelig og korrekt miljøinformation om virksomhedens produkter, ydelser og aktiviteter til kunder, leverandører, lokalområdet osv.? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 10. Kan du komme i tanke om måder hvorpå din virksomhed kunne bruge sine produkter og ydelsers bæredygtighed som en konkurrencefordel overfor konkurrenter (fx mulighed for genbrug af produkterne, energieffektivitet osv.)? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 5

6 Hvordan en god miljøpolitik kan bidrage til din virksomheds succes Ødelæggelse af miljøet er både et globalt og et lokalt problem der giver anledning til stigende bekymring i samfundet og derfor også blandt dine kunder. Ydermere giver en god miljøpolitik også mening rent økonomisk. Energieffektivitet, forhindring af forurening, affaldsminimering og genbrug kan alle udmønte sig i betydelige besparelser for virksomheden, såvel som andre fordele så som overholdelse af miljølovgivningen, forbedring af dit forhold til lokalområdet, motivering af dine medarbejdere og mere loyale kunder. Alle disse fordele bidrager til din virksomheds langsigtede succes. Alle virksomheder uanset størrelse og sektor kan have positive og negative indvirkning på miljøet. Negativ indvirkning kommer fra direkte eller indirekte forbrug af energi og ressourcer, affald og forurening og ødelæggelse af naturområder. Selvom potentialet for at reducere de negative miljøpåvirkninger vil være mindre i små virksomheder end i store, kan alle virksomheder bidrage til at reducere deres energiforbrug, reducere affaldsmængden og ved at genbruge materialer. Selv de mest beskedne forbedringer kan gøre en betydelig forskel når de lægges sammen med andre virksomheders indsats. 6

7 4. Markeds-politikker 11. Har din virksomhed politikker der skal sikre ærlighed og kvalitet i alle kontrakter, handler og reklamer (fx fair indkøbspolitikker, sikring af forbrugersikkerhed osv.)? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 12. Giver din virksomhed tydelig og korrekt information om - og på - produkter og serviceydelser, inklusiv om jeres forpligtelser efter salg? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 13. Sikrer din virksomhed at leverandørers tilgodehavender betales til tiden? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 14. Har din virksomhed en metode til effektivt at sikre feedback, konsultationer og/eller dialog med kunder, leverandører og andre du laver forretning med? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 15. Registrerer og løser din virksomhed klager fra kunder, leverandører og forretningspartnere? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 16. Samarbejder din virksomhed med andre virksomheder eller andre organisationer omkring forholdene indenfor ansvarlig iværksætterkultur? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 7

8 Hvordan en god markeds-politik kan bidrage til din virksomheds succes Virksomheder er grundlæggende menneskelige organisationer der baserer sig på et net af interne og eksterne relationer som er yderst vigtige for begges fremgang. Måden hvorpå disse arbejdsrelationer administreres er ofte afgørende for en virksomheds succes. Gode forhold til kunder og leverandører medfører vinding for begge sider. Gode netværk er grundlæggende for succes. En hurtig måde at forbedre din virksomheds præstation på er at dele erfaringer med leverandører, kunder, andre ligesindede virksomheder og lokale erhvervsorganisationer. Der findes mange eksempler på gode metoder, der kan hjælpe dig til at nå din virksomheds mål. Du kan måske også hjælpe andre virksomheder ved at dele din viden med dem. For at bibeholde din virksomheds renommé er det vigtigt hele tiden at gøre det rigtige i alle forhold af dine arbejdsrelationer. I praksis kan du opnå et godt renommé ved at tilfredsstille kunder, betale til tiden og ved at overholde etiske retningslinier for god forretningsførelse. Dette renommé er afgørende for at sikre succes på markedet. 8

9 5. Samfundspolitikker 17. Tilbyder din virksomhed træningsmuligheder for personer fra lokalområdet (fx lærepladser eller praktikpladser for unge eller ikke-tilgodesete grupper)? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 18. Har du en åben dialog med lokalområdet omkring negative, kontroversielle eller følsomme forhold der involverer din virksomhed (fx akkumulering af affald udenfor din grund, køretøjer der fylder på veje og fortove)? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 19. Forsøger din virksomhed at købe ind lokalt?? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 20. Opfordrer du dine ansatte til at deltage i aktiviteter i lokalområdet (fx ved at bidrage med tid og ekspertise eller anden praktisk assistance)? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 21. Yder din virksomhed regelmæssigt finansiel støtte til aktiviteter eller projekter i lokalområdet (fx til velgørende formål eller sponsorater)? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 9

10 Hvordan en god samfunds-politik kan bidrage til din virksomheds succes Der er en tydelig forbindelse mellem en sund og rentabel virksomhed og velfærden af det omkringliggende samfund. Mange små virksomheder er en integreret del af deres lokalsamfund og er aktivt involverede i lokale forhold og aktiviteter. Sådanne virksomheder nyder fordele så som: værdifulde netværk og forbindelser med andre lokale virksomheder; øget kundegenkendelse og anseelse; forbedret virksomheds renommé; og forbedret rekrutteringsgrundlag og medarbejderfastholdelse. At være en god nabo handler ikke kun om at have respekt for andre i det nære naboskab. Støtte til lokalsamfundet kan inkludere alt der er til fordel for lokalsamfundet, så som sponsorater eller bidrag i form af tid og ekspertise. Det kan være deltagelse i lokale sportsarrangementer, uddannelsesmæssige eller kulturelle aktiviteter. At hjælpe med at takle sociale forhold så som kriminalpræventive tiltag eller langtidsarbejdsløse i lokalsamfundet kan også hjælpe på den langsigtede finansielle succes for din virksomhed. At være positivt engageret i lokalsamfundet kan også hjælpe dig med at identificere nye markeder, kunder eller forretningsmuligheder, opbygge kontakter til lokale myndigheder og opinionsdannere, samt introducere nye partnerskaber med andre virksomheder omkring et projekt i lokalsamfundet Forsøg at udvælge aktiviteter, der ligger i tråd med din virksomheds formål (fx aktiviteter der kunne interessere potentielle kunder eller er rettet mod din virksomheds trænings- eller rekrutteringsbehov), som er relevante for dit lokalområde, engagerer dine medarbejdere og ligger indenfor dine muligheder fra at bidrage. 10

11 6. Virksomhedsværdier 22. Har du defineret din virksomheds værdier og regler for god opførsel? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 23. Kommunikerer du din virksomheds værdier ud til kunder, forretningspartnere, leverandører og andre interesserede (fx ved salgspræsentationer, i markedsførings materiale eller under uformel kommunikation)? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 24. Er dine kunder bekendte med din virksomheds værdier og regler for god opførsel? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 25. Er dine medarbejdere bekendte med din virksomheds værdier og regler for god opførsel? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 26. Underviser du dine ansatte i vigtigheden af din virksomheds værdier og regler for god opførsel? ڤ Nej ڤ Til dels ڤ Ved ikke ڤ Ikke relevant ڤ 11

12 Hvordan gode virksomhedsværdier kan bidrage til din virksomheds succes Mange små virksomheder gør allerede det rette - eller i det mindste en række af gode ting! Små og mellemstore virksomheder afspejler ofte værdierne eller ejerens/lederens principper. Men kun få virksomheder opstiller deres værdier i en kodeks for god opførsel (code of conduct), et udsagn om god forretningsførelse eller endog et sæt simple regler der formulerer virksomhedens vision, værdier, ansvar og ambitioner. At definere og kommunikere dine værdier kan hjælpe dig og dine ansatte med at forblive loyale overfor det du tror på og bidrage til at opbygge din virksomheds ry ved at give et værktøj og en hensigtserklæring til de personer og partnere, som du omgiver dig med. Mennesker kan lide at arbejde for og med andre, der deler de samme værdier. Så dette hjælper det dig med at tiltrække medarbejdere, kunder, leverandører og investorer, som har sympati for dine principper. Sørg for at din virksomheds værdier reelt afspejler din virksomhed og konteksten. Du bør opfordre til høje standarder på arbejdspladsen og beskæftige dig positivt med interesser og bekymringer hos dine ansatte, kunder, leverandører og lokalområde. Klart definerede værdier er et udgangspunkt. Som en tommelfingerregel bør dine værdier skabe klar og præcis vejledning til hvordan man tackler situationer, der indeholder dilemmaer eller interessekonflikter. Du vil opnå det bedste resultat, hvis du kan overbevise andre om dit engagement i din virksomheds værdier ved: Personligt at være et forbillede; Indgå i dialog med folk; og At kommunikere dine værdier internt og eksternt. En virksomheds grundværdier og principper og dens engagement i disse er uløseligt knyttet til virksomhedens renommé. 12

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Forside Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Verdenskonference om Specialundervisning: Adgang og Kvalitet Salamanca, Spanien, 7.-10. juni 1994 Indhold Forord Indledning

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an al MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an MANUAL TIL HR KONSULENTER MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING ual Institut for Menneskerettigheder Tilrettelæggelse

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

En guide til at lave en marketingplan

En guide til at lave en marketingplan Sådan... En guide til at lave en marketingplan Sådan får du succes med at lave en marketingplan En god marketingplan vil angive dine forretningsmål, målsætninger og målgrupper og vigtigst af alt angive

Læs mere

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk CO-industri Vester Søgade 12 1790 København V Telefon:

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere