GODE NABOER. gi r et bedre. kvarter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODE NABOER. gi r et bedre. kvarter"

Transkript

1 GODE NABOER gi r et bedre kvarter Evaluering af Albertslund Boligsociale Center, Udgivet februar 2010

2 Et år med fokus på naboskab 2009 har været et begivenhedsrigt år. Mange nye projekter har set dagens lys. Gård- og rækkehusene i Syd er kommet med i ABC-samarbejdet. Nye medarbejdere er kommet til i det nye Syd-projekt og det nye Netværkshus på Damgårdsvej. Nye kontakter er skabt mellem beboere og andre aktører, der har med boligområderne at gøre. De tre temaer, arbejdssekretariatet valgte at prioritere i 2009 frivilligpolitik, Netværkshuset og branding af boligområderne har givet rigtig god mening og kastet en masse nye initiativer af sig, som også vil række ind i det nye år. Mange initiativer fortjener at blive omtalt. Men vi har valgt på de følgende sider at fremhæve tre historier, der er relateret til temaerne i ABC s mål, kort fortalt Forbedret image og konkurrencedygtighed Broer og netværk ind og ud af bebyggelserne Positivt liv og positive aktiviteter i og omkring bebyggelserne Flere lokale fællesskaber Gode rammer for det frivillige sociale arbejde og beboernes egne initiativer Styrket kulturliv Bedre beskæftigelse Indslusning af børn og unge i fritidstilbud Udvikling af beboernes kompetencer og muligheder for at tage del i samfundet Naboskabsundersøgelsen har fyldt i årets løb. Vi har i områdesekretariatet valgt at bruge mange medarbejdertimer på at gå rundt og ringe på dørene hos alle husstande for at udlevere de rette skemaer og tilbyde vores hjælp. Den personlige kontakt har helt sikkert haft betydning for den flotte svarprocent, og samtidig har det været en meget positiv oplevelse at komme ud og møde alle de mennesker, der bor bag dørene. Vi er blevet taget utroligt godt imod. Nu ligger undersøgelsens resultater klar. Jeg synes, de er gode redskaber til at målrette og prioritere arbejdet i områderne. Det er derfor mit håb, at alle parter i ABCsamarbejdet afdelingsbestyrelser, kommunale forvaltninger og de forskellige dele af BO-VEST vil bruge resultaterne af undersøgelsen til at blive klogere på, hvad de forskellige beboergrupper sætter pris på i deres boligområde, og hvad de drømmer om, skal blive bedre. Tak til de mange beboere og samarbejdspartnere, der har gjort en forskel for boligområderne i Mai Green Petersen Mai Green Petersen Facts om ABC ABC er et boligsocialt samarbejde mellem ni boligafdelinger i VA og AB, BO-VEST og Albertslund Kommune. De ni boligafdelinger, der deltager, er AB Nord, VA Bæk- og Fosgården, AB Etagehusene, VA Kanalens Kvarter, VA Blokland, AB Syd, VA 4 Række, VA 4 Nord og VA 4 Syd. I alt involverer ABC husstande med beboere. Omkring 75 % af udgifterne betales af Landsbyggefonden. Resten er finansieret af Albertslund Kommune og afdelingerne. Der er ansat 11 medarbejdere i projektet. Hertil kommer to ABC-medarbejdere, der er finansieret på anden vis. Her finder du os: Områdesekretariatet, Kanalens Kvarter 104. Lokalkontor Syd, Kanalens Kvarter 102. Lokalkontor Nord, beboerhuset i Bækgården 17. Lokalkontor Blokland, Blokland 48/50. Netværkshuset, Damgårdsvej 10. Mail: Tekst: Jakob Fälling, Lea Sørensen, Mai Green Petersen Fotos: Jakob Fälling/ABC Layout: Fälling.dk Oplag:

3 Albertslund opdateret Vision: Albertslunds nye borgmester, Steen Christiansen, ser fremtiden som en opdatering af en smuk Albertslund-drøm. Borgere, boligselskaber og kommune har et fælles ansvar En af hans første handlinger i borgmesterjobbet handlede om byfornyelse. Kort efter at Albertslunds nye borgmester, Steen Christiansen trådte til, underskrev han en ansøgning om støtte til helhedsorienteret byfornyelse i Albertslund Nord. -Når nu boligerne er ved at være på plads, er det tid til at gøre mere ved det sociale og kulturelle. Vi vil have flere aktiviteter, liv og sammenhold. Vi vil have et boligområde, folk på alle måder er glade for at bo i, siger han. Steen Christiansen er ny borgmester for en by, der blev nøje planlagt tilbage i 1960 erne og 1970 erne. Og han ser de næste års arbejde som en opdatering af den gamle Albertslund-drøm om den gode by. -Albertslund er for alle. For ældre, unge, børn, voksne, indvandrere, danskere og så videre. Og det skal den blive ved med at være, siger han. Samarbejde rykker Det boligsociale arbejde spiller en stor rolle i Steen Christiansens vision for fremtidens Albertslund. For både de frivillige, boligselskaberne, kommunen og almindelige hverdags-albertslundere skal løfte deres del. -Det rykker først, når kommunen, boligselskaberne og beboerne går sammen, siger borgmesteren og nævner en ny børneinstitution i Albertslund Syd som eksempel. -Når vi bygger en stor, lækker institution, som er attraktiv for forældrene og for medarbejderne, støtter det op om den renovering, der er i gang. Samlet giver forbedringerne et mere attraktivt boligområde og gladere borgere, siger han og fortsætter: -Folk udefra kan både se og mærke, hvis beboerne er glade for deres boligområde. Steen Christiansens opdatering af drømmen om den gode by bygger på de kvaliteter, byen allerede har: Gode forhold for børn; Et rigt kulturliv; Masser af grønne områder. Derudover forventer borgmesteren, at de næste år vil betyde fokus på idræt og sundhed samt på ældreområdet. Det er min by Steen Christiansen sidder som en af fem deltagere i ABCs visionsgruppe. Han fremhæver ABCs arbejde, fordi centret får de meget forskellige ender i kommunen til at mødes. -Ved at have tæt kontakt til beboerne og en bred horisont i kommunen kan ABC s folk være med til at forbinde beboere og tilbud. Det gør de godt, eksempelvis med de sociale viceværter, siger han. Men ABC s succes måles samtidig i, at det boligsociale arbejde bliver overflødigt, forklarer borgmesteren: Jo flere aktiviteter og jo mere liv, der bliver båret af beboerne, jo bedre. Dermed er en del af ansvaret for et opdateret Albertslund også borgernes. Gerne støttet af sociale og fysiske forbedringer i byen: -Hvis vores omgivelser er pæne og ordentlige, ranker vi ryggen og siger Yes, det her er min by. Den følelse giver energi til at engagere sig og gøre Albertslund endnu bedre, siger borgmesteren. Med et trylleslag Hvis man beder borgmester Steen Christiansen om at komme med ét enkelt ønske, der kunne skabe resultater her og nu, nævner han en ny sportsplads i Albertslund Syd, ved BS 72 s baner. -Det er både sundt og socialt at dyrke idræt sammen med andre. Derfor ville jeg godt have en sports- og aktivitetsplads, hvor der er basketballbaner, kunstgræsbane og meget andet, siger han.

4 Frivillig bonus Tina Messaoudi fik frivilligt arbejde og karriere til at gå op i en højere enhed. Den gode vilje blev til et fast job i nabokommunen Hun var skeptisk, da hun flyttede til kvarteret. Renoveringen var i fuld sving, og rygterne var ikke for gode. Var det en ghetto, 38-årige Tina Messaoudi og familien var flyttet til? -Jeg blev positivt overrasket. Jeg mærkede ikke de problemer, vi havde hørt om. Men jeg mærkede distancen. Der er mere afstand mellem beboerne, end der burde være. Sådan forklarer Tina Messaoudi, der har boet i Albertslund Nord i tre år. På de tre år har hun gjort, hvad hun kunne for at mindske distancen og bygge broer. I Nord, men også i sit eget liv. Ikke så forskellige Tina Messaoudi startede sin tid som frivillig i Albertslund Nord ved et møde for nytilflyttede kvinder i boligområdet. Pludselig var hun i gang med at starte et kvindeprojekt, der havde sit fremmeste formål at bryde grænser ned. -Mange tror, at der er stor forskel, måske især på indvandrere og danskere, men også mellem forskellige grupper af fremmede. Kvindeprojektet skulle overskride nogle af grænserne imellem grupperne. Tina Messaoudi, der er marokkansk gift, gik ind i en slags projekt-bestyrelse med en pakistansk, en palæstinensisk og en tyrkisk kvinde, foruden ABCs repræsentant, Rikke Stougaard. Kvindeprojektet har arrangeret svømmeundervisning, sundhedsforedrag og eid-fest. De har fragtet 60 kvinder til Den Gamle By i Århus og meget mere. I marts 2010 skal de en tur i Folketinget på rundvisning. -Alt det, vi laver, har et element af undervisning eller oplysning. Og samtidig gælder det om at møde andre, siger Tina Messaoudi. I resten af projektets levetid er det planen at knytte kvindenetværket tættere til Netværkshuset og forsøge at flette de to netværk sammen. Netværkshuset er et aktivitetshus for kvinder på Damgårdsvej 10. Huset, der åbnede i 2009, er dagligt åbent for alle kvinder. Giver igen For Tina Messaoudi var det ikke helt nok at lave kvindeprojekter. Hun blev frivillig i Albertslund Frivilligcenter, hun gik ind i redaktionen på beboerbladet Nordstjernen, og hun gik ind i afdelingsbestyrelsen. -Jeg plejer at sige, at du får tiden og energien 100 gange igen, når du laver frivilligt arbejde, siger Tina Messaoudi, der var arbejdsløs, da hun startede sit frivillige arbejde i Albertslund. -Når du har hjulpet et andet menneske og gjort livet lidt lysere, bare ved at lytte et par timer eller lave noget sammen, får du en helt speciel følelse. Det er helt fantastisk, siger hun. Ifølge Tina Messaoudi er den store udfordring i Albertslund Nords frivillige netværk at få de lidt yngre beboere med i arbejdet. Arbejdet hviler på en flok af ældre beboere. Frivillige på tværs Et særligt frivillighedsudvalg har i 2009 forsøgt at støtte de aktive græsrødder i de fire ABC-områder og få dem til at udveksle erfaringer på tværs af boligområderne. Først i 2010 blev uddelt tre priser: Årets ildsjæl, årets nabo og årets brobygger. Udvalget har desuden planlagt en inspirationstur til Odense og Vejle først i Her kan de frivillige få inspiration til arbejdet

5 Tina Messaoudi har boet tre år i Albertslund Nord. Hun har været med til at skabe et stærkt netværk af kvinder i boligområdet. Dobbelt resultat I Tina Messaoudis eget liv gav det frivillige arbejde mindst dobbelt resultat. Sidste år fik hun job som leder af Rødovre Frivillighedscenter. Hendes uddannelse som bachelor i erhvervssprog betød noget, men det var især hendes erfaringer med frivilligt arbejde, der gav hende jobbet. -Jeg mener, at det frivillige arbejde giver inspiration og omsorg, man ikke kan få andre steder. Det offentlige har ikke tid og kræfter til at tage sig af folk på det personlige plan. Det gør vi som frivillige, siger Tina Messaoudi. Samtidig har det frivillige arbejde fået hende til at høre til i Albertslund Nord: -Folk kender mig og jeg kender dem. Vi hilser på hinanden og stopper op og snakker. Det gør mig mere tryg og det gør, at jeg føler mig som en del af kvarteret, siger hun. I dag kan Tina Messaoudi godt mærke, at fuldtidsjob og to små børn tager ret meget på tiden og kræfterne. Alligevel vil hun holde fast i en del af sit frivillige arbejde i Albertslund. -Jeg kan ganske enkelt ikke slippe det, siger hun. Kvindeprojektet og Netværkshuset er støttet af Integrationsministeriet. Naboskabsundersøgelse: Kvinder og ressourcer Kvindernes svar på spørgsmålet om, hvor meget man laver sammen i boligområdet. En stor mellemgruppe deltager kun lidt i områdets aktiviteter eller føler, at der sker for lidt. Godt en tredjedel mener, at tilbud og netværk i området er tilfredsstillende. Gennemsnit for de fire boligområder, der er med i ABC. 7 % 61 % 32 % - 5 -

6 Hvad styrer styregruppen? ABC har fire lokale styregrupper, hvor kommunens medarbejdere, den lokale drift, ABC ere og beboerdemokrater samarbejder. Vi talte med nogle af deltagerne De sikrer tæt dialog mellem beboerne, kommunen og de ABC-medarbejdere, der sidder i hvert boligområde. De har til formål at koordinere og forankre indsatsen, så det sociale miljø bliver bedre og kvartererne bliver mere attraktive. De har kr. hver at gøre godt med om året, og tre ud af fire styregrupper råder også over timer hos den sociale vicevært eller aktivitets-koordinator. Det er den korte version af rammerne for de lokale styregrupper i henholdsvis Albertslund Nord, Blokland, Albertslund Syd og Kanalens Kvarter. Metoden Styregrupperne arbejder med muligheder, ikke problemer. De bruger en såkaldt ressourcebaseret tilgang eller ABCD-metoden, som også bruges i resten af ABC-systemet. Metoden sikrer, at man arbejder med områdets styrker og succeser, fremfor at være fokuseret på de negative historier. Det fremgår af det kommissorium, grupperne vedtog i Styregrupperne er centrale, fordi det er her, beboerinddragelsen og nærdemokratiet ligger. Det er beboerne i de enkelte områder, der er eksperterne og ved, hvilke tiltag det giver mening at lave i netop deres boligområde. De skal simpelthen sikre, at alle parter i det lokale projekt trækker i samme retning, siger Mai Green Petersen, leder af ABC. I 2009 har de fire boligområders styregrupper haft meget forskellige udfordringer og aktiviteter. I Albertslund Nord har aktivitetsniveauet været højt. Her nævnes fællesspisninger, beboerferier, markedsdage, bankospil og meget andet som eksempler på arbejdet. Ifølge Anita Kallesø, der sidder i Nords styregruppe, har 2009 været et travlt år. Et af hovedresultaterne af det mangeårige arbejde er ikke umiddelbart synligt: -Førhen havde vi et meget stort skel imellem folk fra de to boligforeninger, AB og VA. Det har vi arbejdet hårdt for at komme til livs, for vi er meget lig hinanden og har masser til fælles, siger hun. Anita Kallesø betragter det boligsociale arbejde, styregrupperne koordinerer, som ekstremt vigtigt. -Det er vigtigt at gøre noget for børn og unge, så de ikke keder sig for meget og laver gale streger. Desuden har vi ret meget fokus på de ældre. Der er alt for mange, der sidder alene og bliver ensomme, siger hun. I Kanalens Kvarter har man også to boligafdelinger repræsenteret. Her har udfordringen mest af alt været den enorme renovering, der skulle have været slut i august Men afslutningen lod vente på sig. -Det har været total forvirring. Selv om vi havde ambitioner i styregruppen, har vi lidt meget under renoveringen, siger Holger Pedersen, der sidder i styregruppen i Kanalens Kvarter. Renoveringen har taget kræfter blandt styregruppens medlemmer, selvom ABC ifølge Holger Pedersen har taget en stor del af problemerne. Holger Pedersen vurderer, at det reelt kun er personer, der er aktive i afdelingsbestyrelser og udvalg i boligområdet. Når de har diskuteret aktiviteter, har et andet problem vist sig: at man ikke har været herre i eget hus. -Vi har simpelthen ikke kunnet holde nogle arrangementer, fordi vi ikke havde lokaler og der var byggeplads de fleste steder, siger Holger Pedersen. Til gengæld tyder meget på, at 2010 kan blive et succes-år. En beboercafé overfor Byparken i Kanalgaden skal være bydelens nye samlingssted, støttet af Syd2020 og styregruppen. Og med et samlingssted følger også aktiviteter. Endelig håber Holger Pedersen, at beboerdemokraterne - 6 -

7 gennem Syd2020 kan få legepladser for store børn op at stå imellem blokkene. Så kan der blive bedre plads til de mindre børn i gårdene. Gertrud Gelting sidder i styregruppen i Blokland. Hun er glad for at være involveret. -Jeg får en god indsigt i, hvad der sker og hvad der kommer til at ske. Og så kan jeg påvirke udviklingen, siger hun. -Vi kan ikke skabe mirakler. Men vi kan godt gøre en forskel, siger Gertrud Gelting, der blandt andet har været med til at støtte en mandagscafé for de unge i Desuden har Bloklands styregruppe støttet en fiskeklub, flere fællesarrangementer og en sommerfest. -Generelt er det svært at lokke folk ud af hullerne. Men vi bliver ved med at gøre en indsats for trivsel, tryghed og godt naboskab, siger hun. Albertslund Syd er nye i ABC, og det boligsociale arbejde kommer også som en ny opgave for styregruppemedlem Hans Kristian Andersen: -De sociale viceværter og JobStafetten gør mange virkelig gode ting, siger han. Styregruppe-ideen fungerer godt, oplever han: -Vi beboere kender området og problemerne. Den viden bruger de boligsociale medarbejdere. Det gør deres indsats mere præcis, påpeger Hans Kristian Andersen, der selv ser to områder som de vigtigste: -Der er en del unge, som skal samles op og have noget bedre at lave end at drive rundt. Og så har alle beboerne behov for fælles arrangementer, hvor vi lærer hinanden at kende. -Hvis ikke man kender hinanden, fabrikerer man let nogle fantasier om, hvem de andre er og hvad de gør. Det kan betyde utryghed, siger Hans Kristian Andersen VA Bestyrelse Kommunalbestyrelse AB Bestyrelse Visionsgruppe ABC-områdesekretariat Arbejdssekretariat Lokal styregruppe Albertslund Nord Lokal styregruppe Blokland Lokal styregruppe Kanalens Kvt. Lokal styregruppe Syd Afd. AB Nord Afd. VA Bæk og Fosgården Afd. VA Blokland Afd. AB Etagehusene Afd. VA Kanalens Kvt. AB Syd VA 4 Nord VA 4 Række VA 4 Syd Styregrupperne samler afdelingsbestyrelser, kommune, den lokale drift og ABC-medarbejdere. Dermed er det en helt afgørende enhed, som har en stor del af ansvaret for at få det boligsociale arbejde til at lykkes

8 -hvornår skal vi male igen? - 8 -

9 I eftersommeren 2009 forskønnede lokale unge flere steder i Albertslund Syd. Lommepengeprojekter giver synlige resultater og god dialog De havde mindst to-tre problemer at bokse med: En gruppe unge havde intet at lave og havde alt for få lommepenge. Og så stod en række carporte og cykelskure i Albertslund Syd og råbte til himlen om at blive malet. Hvad gjorde den sociale vicevært Lam Truong? Han satte de unge i sving. Motion for maling -Han spurgte mig, om jeg ville være med. Hvorfor ikke? Jeg lavede jo ikke noget. Jeg havde ikke noget arbejde, forklarer en af de unge, der havde udsigt til et gavekort til et års motion. Lam Truong fik opbakning fra tre unge i alderen år. Drenge, han kendte fra gadebilledet. Aftalen lød, at han hentede dem derhjemme hver morgen kl. 8. Den første morgen mødte han søvnige, forsovede unge på alle tre adresser. Lam delte skideballer ud, men ventede. Og så gik turen til arbejdspladsen, hvor Lam selv var arbejdsgiver og tovholder. -Jeg var lidt nervøs for, at de ville klatte mere på fliserne end de ville ramme træværket. Det må jeg indrømme, siger Lam Truong. Men de unge gik til opgaven med frisk mod. Deres arbejdsbyrde var ikke mere end to-tre timer dagligt, og de fik lov at male i eget tempo. Når beboerne passerede de unge, troede mange, at det var en form for straf. Men nej. Malerprojektet var en måde at arbejde positivt med både områdets udseende og de unge. En god oplevelse -De unge skal først og fremmest have en god oplevelse ud af det. De er jo ikke lærlinge og skal ikke tackles som lærlinge, siger Lam Truong, der selv er uddannet maler. Efterhånden, som dagene gik, blev det bedre med mødetiderne. Og efterhånden som de kunne se resultatet af deres arbejde, fik de smag for det. De lærte driftslederen og gårdmanden at kende, og de fik et par venlige, men bestemte puf af Lam Truong. -Hvorfor bruger du ikke dit liv på noget andet end at feste og gå i byen?, spurgte Lam en af dem. Han snakkede fremtid og muligheder med dem, og da de 14 dages arbejde var overstået, sørgede han for den lovede belønning: Han betalte et motionskort til et center efter eget valg. Ikke længe efter opsøgte den lokale 10. klasse-skole Lam Truong med ønsket om lidt arbejde. I ABCs arbejdsssekretariat var det kommet frem, at det var svært at markedsføre de flotte, nye boliger i Kanalen, når der var udsigt til nedslidte facader fra lejlighederne. I dag har en gruppe på fem elever ordnet dén sag. På kontoen har de et mindre beløb til deres skolerejse i foråret Resultatet er, at den meget trafikerede Kanalgade er blevet meget pænere, også på gårdhavehusenes side. Det er med til at give et positivt indtryk i manges dagligdag. Flere projekter I dag træner de unge fra lommepengeprojektet dagligt i motionscenter. En af dem er i gang med en uddannelse og siger selv, at han er færdig med alt det lort og ballade, han lavede før. Nu vil han passe bedre på sig selv, lyder det. Mange andre unge spørger Lam Truong, hvornår han har et projekt, hvor de kan tjene lidt penge. Og de seneste måneder har en gruppe unge i overført betydning tjent nok til en større belønning: Et beboerlokale - stillet til rådighed af Kanalens styregruppe og støttet af børne- og undervisningsforvaltningen- er istandsat og malet, så de unge kan lave en kampsportsklub. De unge har selv hjulpet med arbejdet, ligesom en lidt ældre beboer, Lars Skipper, har brugt mange frivillige timer på istandsættelsen. For at motivere de unge har Lars og Lam aftalt, at de unge får nedsat kontingent, når klubben kommer op at køre. -Det handler om at give de unge en gulerod. De må godt mærke, at det betyder noget, hvis de yder en indsats. Naboskabsundersøgelse: De unges fritidsjobs, år Har du et fritidsjob? En stor gruppe af unge mellem 16 og 18 år har ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Tallet her viser et gennemsnit for alle boligområder og dækker over meget store forskelle områderne imellem. I Albertslund Syd er det mindre end 40%, der har fritidsjobs, mens unge med fritidsjob nærmer sig 80% af de årige i Albertslund Nord. Kanalens Kvarter udeladt, da der var for få besvarelser. Nej: 59 % Ja: 41 % - 9 -

10 Børn kan også besejre bjerge Niels Klevang Sølvason på 64 kører mountainbike med de børn, der har lyst. For ham er det en foræring at se dem besejre Vestegnens alper Det klirrer dejligt i metallet, når han rører ved medaljerne på væggen. De hænger lag på lag, i guld, sølv og bronze, under de flotte, brede silkebånd i flotte farver. På den modsatte væg i lejligheden hænger racercyklerne. Her hænger en, to, tre, fire cykler, og så en enkelt på gulvet. Der er vist ikke tvivl om, hvad 64-årige Niels Klevang Sølvason har viet sit liv til. Eller rettere: Hvad han har viet den anden halvdel af sit liv til. Den er viet til cykling. -Jeg har lige gjort min trænings-dagbog op km har jeg kørt i Det er mere end 40 km om dagen, fortæller han. Måtte gøre noget I 2009 var Niels Klevang Sølvason indstillet til både Integrationsministeriets integrationspris og til ABC-prisen årets beboer. Baggrunden var: Cykling. -Jeg kunne bare ikke bære, at der stod lækre cykler og et fint lokale, helt uden at blive brugt. Og børnene manglede jo noget at lave, forklarer han. Derfor startede Niels Klevang Sølvason med støtte fra ABC et mountainbikeprojekt i starten af Projektet blev startet på skuldrene af et tidligere cykelprojekt, som stoppede året før. Derfor var der materiel og lokaler til at komme i gang. -Vi fandt ud af, at det skulle være meget let at gå til, hvis børnene skulle tænde på det. Derfor kan man bare komme og være med, som man har lyst, forklarer Niels Klevang Sølvason. Hver onsdag i sommerhalvåret tørner han og en gruppe på ca. 10 mountainbikere i alderen 10 til 14 år ud fra deres lille klublokale. Børnene, der stammer fra Afrika, Mellemøsten, Tyrkiet og Danmark, bliver kørt efter evne og humør. Som regel cykler de godt tre timer, før de vender tilbage til cykelvask i værkstedet. Pedal-pædagog Udefra ser det måske nok mest ud til at handle om en ugentlig cykeltur. Men det er 10% cykeltur og 90% pædagogik, lyder det fra en af forældrene til et barn på Niels cykelhold, der nominerede den aldrende cykeltræner til ABC s beboerpris. Det er ikke altid let at holde sammen på en flok, hvor de mindste piger er forsigtige og de største drenge kræver action her og nu. Niels Klevang Sølvason og cykelholdet leder efter sponsorer, så de unge cyklister kan få cykeltøj at køre i. Det vil forlænge sæsonen, fordi mudder og sjap sviner en hel del på deres almindelige tøj. Naboskabsundersøgelse: Børn og fritid, år Går du til noget efter skoletid? Cirka en tredjedel af de årige er helt uden fritidsaktiviteter. En lille fjerdedel går en gang ugentligt, mens 43 % går to, tre eller flere gange om ugen til noget i deres fritid. Gennemsnit for de fire boligområder, der er med i ABC. 34 % 23 % 43 %

11 Niels Klevang Sølvason har udviklet sit eget pointsystem, der giver børnene points efter fremmøde og placering på dagens tur. Systemet er så sindigt indrettet, at de yngste kan konkurrere med de ældste. Præmien er en vandrepokal. -Når børnene har vist, at de godt vil, får de den store styrkeprøve på Herstedhøje. Så skal de se, om de kan cykle helt derop, siger Niels Klevang Sølvason. Når børnene har bevist, at de har besejret Vestegnens Alper, nyder Niels Klevang Sølvason deres stolthed og glæde, mens de alle spiser kiks og drikker juice. Så går turen nedad igen. En bjergtur rigere. Farvel druk Niels Klevang Sølvasons baggrund for at arbejde frivilligt er ganske alvorlig. Han vågnede op som 43-årig på intensiv-afdelingen på hospitalet og fik beskeden: Næste gang er det nok slut. Det fik ham til at gøre op med mange års alkoholmisbrug, som han havde haft ved siden af sine jobs som befalingsmand i Flyvevåbnet og som EDBmand og bogholder i forskellige firmaer. Da han skulle bygge sit liv op igen, var naboerne og livet i Kanalens Kvarter en vigtig faktor. -Jeg fik lov at være den jeg var. Jeg involverede mig og begyndte at lave frivilligt arbejde. Jeg fik lov at blomstre igen, og det var helt fantastisk, forklarer han. Niels Klevang Sølvason håber at starte et nyt cykelhold for de årige i Han og børnene har base og værksted i Kanalens Kvarter. Men det var især cyklen, der blev hans redning. Han brugte sin energi på at komme i form og køre løb, hvilket han stadig gør på eliteniveau. En tolvteplads ved VM, en sølvmedalje ved Nordiske Mesterskaber og et Danmarksmesterskab er nogle af hans bedste resultater. På en helt anden skala er et resultat af hans hårde liv, at han har indset, hvor meget de små glæder betyder. For børnene på cyklerne og for ham. -Hvis jeg kan give lidt glæde videre til dem og give dem fornemmelsen af, at der er voksne, der gider dem, så er det en stor ting. Jeg ved, hvor galt et liv kan gå, siger han. Pause på Herstedhøje. Efter en hård opstigning er det tid til at nyde udsigten

12 Så langt så godt Hvordan gik det så med at nå målene for ABC i 2009? Vi har samlet nogle af resultaterne ABC har en række konkrete succeskriterier, som indsatsen skal måles på. Vi har her valgt at bringe de succeskriterier og eksempler, der er mest interessante i år. Eksemplerne er ikke udtømmende. Hvor det er muligt, ses 2009s aktiviteter i sammenhæng med 2008 dog skal man være opmærksom på, at tallene ikke er direkte sammenlignelige, idet Syd først er kommet med fra april Succeskriterierne er nummereret for overskuelighedens skyld. -Ny forening Hjælpeteamet09 i Syd, drevet af frivillige. Dannet med hjælp fra ABC og Albertslund Frivilligcenter. 3. At der etableres nytænkende samarbejder mellem boligområderne og relevante andre aktører -Samarbejdet mellem ABC, beboerdemokratiet, kommunens og BO-VESTs kommunikations- og boligudlejninger er blevet styrket. En workshop under arbejdssekretariatet har ført til nedsættelse af en imagegruppe. Gruppen har bl.a. markedsført ledige boliger. 5. At der afholdes mindst et årligt kursus for at styrke imagearbejdet -Kultur- og dialog-projektet BlokBeats, en hip hop-workshop ledet af professionelle hip hop-kunstnere, introducerede 10 unge fra Blokland og Nord til rap-teknik, tekstskrivning og performance. De producerede sangtekster og udgivne sange, der er en refleksion over livet i boligområderne, var med til at brande området på en kritisk, men samtidig stolt og lokalpatriotisk måde. 1. At der skaffes midler til at etablere faciliteter m.v. Igen i 2009 blev der fundraiset og doneret midler til en række ABC-projekter. De blev givet som penge eller i anden form og kom fra bl.a. Indenrigs- og Socialministeriet, Albertslund Kommune, Det Kriminalpræventive Råd, Syd2020, Albertslund Bibliotek, Idémøbler, Brøndby IF, Det Kongelige Teater og Cykelimport. 2. At der etableres ét bæredygtigt nyt fællesskab årligt -Et seminar i Qi gong på årets ABCwellnessferie gav en deltager lyst til at fortsætte fællestræningen i Bloklands beboerlokale. Der arbejdes for at danne en forening i Samarbejde mellem ABC, SSP, Ungdomsskolen, Det 10. element og Vestegnens Brandvæsen omkring projektet Gennem ild og vand. -Pigeklubben Piger på tværs er et nyt tiltag kun for piger. Det foregår i Netværkshuset i samarbejde mellem Ungehuset og ABC. 4. At der etableres én vedvarende kontakt mellem boligområderne og foreninger m.fl. årligt -Kontakter mellem ABC og flere af Albertslunds sportsforeninger. Særligt Syd har kontakt til f.eks. BS72, AIF og motionscentre og har formidlet flere nye medlemmer til disse tilbud. Beløb, der er blevet misligholdt for, fordelt på misligholdte lejemål Boligområde: 2008 misligholdte 2009 misligeholdte lejemål lejemål Nord kr kr. 23 Blokland kr kr tomgang Kanalen kr kr. 54 Syd kr kr At områderne hvert år har gode omtaler i relevante medier I 2009 var der i alt 34 positive omtaler i eksterne medier, såsom Albertslund Posten, Vestegnen, Beboerbladet, flere hjemmesider samt radio- og lokal-tv indslag. I alt en betydelig stigning i forhold til sidste år. 7. At der udvikles nye metoder til at inkludere borgere langt fra arbejdsmarkedet -Netværkshuset er et nyt tilbud til kvinder i Albertslund, som er hjemme i dagtimerne. I huset kan de få et større netværk og større viden om arbejdsmarkedet og uddannelse. Her er også mulighed for job-vejledning. Huset giver mulighed for at få kontakt med kvinder uden for systemet. -Der blev afholdt informationsmøder målrettet borgere med særlige behov: To om regler for arbejde med førtidspension og et om det danske uddannelsessystem, afholdt med tolk

13 OMRÅDE % BEBOERE, DER ER FRAFLYTTET STATUS 31/ PÅ INDFLYTTEDE I ift Nytilflyttede Antal stadig Antal Tendens 2006 boende fraflyttede ift Nord 6,8% -1,6% Modsat. Før var der flere fraflyttere end blivere Blokland 15,5% +2% Cirka status quo Syd 5,6% Cirka status quo Styrkelse* Kanalens tal er ikke mulige at opgøre, da antallet af lejemål er ændret i perioden. *) Langt flere bliver boende. I var der lidt over dobbelt så mange stadig boende som fraflyttere inden for en treårig periode. 8. At 125 unge under 18 får fritidsjobs og/eller lærepladser i projektperioden : 63 henvendelser, heraf er 34 kommet i fritidsjob, uddannelse eller læreplads. Tallene ligger på nogenlunde samme niveau som sidste år. 9. At hjælpe 250 ledige i job eller uddannelse i projektperioden : 56 henvendelser, hvoraf 21 er kommet i job, deltidsjob eller uddannelse (heraf 1 praktik- & 1 voksenlæreplads). Dette er en lille stigning sammenholdt med sidste år. 10. At der afholdes 1-2 beskæftigelsesrelaterede arrangementer årligt -Jobstafetten har været repræsenteret på hhv. sensommerfesten i Syd og markedsdagen i Nord. Ved egne informationsstande blev interessenter grundigt informeret om Netværkshuset og Job-stafettens tilbud. -Besøg på Glostrup Teknisk Skole for unge fra ABC-områder. 15 unge blev introduceret til forskellige håndværkeruddannelser og kunne møde elever på skolen, hvilket vakte interesse for uddannelse hos flere. 11. At formidle kommunens tilbud -Relevante tilbud er nævnt i beboerblade, bl.a. Bloknyt og Kanalen, eksempelvis om boligsikring eller Agendacentret. -Informationer om og kontakter til kommunen, f.eks. til socialafdelingen, boliganvisningen og frivilligcentret, er formidlet til flere beboere. -Ved opsøgende arbejde er børn og unge blevet informeret om kommunens tilbud om lektiecaféer, medlemskaber i klubber og foreninger m.v. 12. At der konfliktmægles mellem beboere og beboergrupper -I alt har ABC-medarbejdere konfliktmæglet i fire tilfælde i Blokland, 12 gange i Syd og Kanalens Kvarter og derudover ca. 10 gange i nabobebyggelser. 13. At forældre i boligområderne bliver aktive Forældre til legepatruljens unge legeguider fra Blokland og Nord har deltaget i informationsmøder og bakket op om deres børns fritidsjob-aktivitet. Derudover har forældre i flere tilfælde fulgt deres mindre børn til legeaktiviteterne. Klagesager 2008 og Nord: Kanalen: Blokland: 16 9 Syd: I alle boligområder, på nær Blokland, er der sket en stigning i antal klager fra 2008 til En stor del af klagerne er af simpel karakter, såsom nabostridigheder, klager over byggesager, flytteopgørelser mv. Der er opgjort antallet af skriftlige klager, der er blevet behandlet af BO-VESTs klagesagsbehandler uden at være gået videre til Beboerklagenævnet. 14. At få børn og unge i gang med fritidsaktiviteter: -Seks børn/unge fra Kanalen og Syd blev formidlet direkte i en af kommunens sportsforeninger. -To børn fra Bloklands mandagscafé blev indlemmet i klubben Bakkens Hjerte -Seks piger blev faste brugere af pigeklubben; dertil kommer flere løse brugere. -Legepatruljen har givet fritidsjob til 10 unge + legeaktiviteter til i alt ca. 25 børn. 15. At skabe nye rum/muligheder for børn/unge i Syd -Lokaler i Kanalens Kvarter nr. 198 er blevet stillet til rådighed til unge-aktiviteter og er istandsat af ABC-medarbejdere og frivillige. Lokalet indrettes til sportsaktiviteter, men skal også give mulighed for socialt samvær for unge i området. De første aktiviteter starter op i februar At mindst 20 % af de Syd-beboere, der benytter Job-stafetten har anden etnisk baggrund end dansk. -68 % af Syd-borgerne, der i 2009 benyttede sig af Job-stafettens tilbud, var af anden etnisk herkomst end dansk. 17. At børn med anden etnisk baggrund end dansk er repræsenteret med 20 % i tilbud rettet mod børn og unge i Syd. -Mindst 40% af de børn og unge, der indgik i ABC-events, havde anden etnisk baggrund end dansk

14 Gode naboer er guld værd I 2009 har ABC gennemført en undersøgelse kaldet naboskabet i de fire områder. Medarbejderne har banket på alle døre og tilbudt skemaer målrettet forskellige aldersgrupper og på forskellige sprog. Alle beboere over 6 år er blevet spurgt Undersøgelsen måler beboernes oplevelser af syv temaer: - Den generelle tilfredshed med at bo i området - Naboskabet hvordan omgås man hinanden i området? - Beboernes kontakter udenfor området igennem sport, frivillige aktiviteter osv. - Tryghed og oplevelsen af kriminalitet i området? - Det fysiske miljø hvor gode muligheder giver det for at møde hinanden og være sammen? - Ressourcerne hvor meget laver man sammen i området? Er der lyst og energi til mere? - Accept af forskellighed er det ok, at vi ikke alle er ens? Samlet giver temaerne et mål for boligområdernes sociale kapital. Social kapital er de kræfter eller ressourcer, der findes mellem mennesker, og ikke i det enkelte menneske. Regnestykket 2+2=5 illustrerer dette. Den sociale kapital rækker ud over det blotte fællesskab: en produktiv kraft, der gør et boligområde til andet og mere end en samling af mennesker, som hver især følger deres egne mål. Den sociale kapital i boligområderne kan ikke styres, men f.eks. afdelingsbestyrelserne kan forsøge at påvirke den gennem forskellige tiltag. Undersøgelsen af naboskabet kan bruges til at måle nogle af succeskriterierne for ABC og vise udviklingen, når undersøgelsen gentages i slutningen af projektperioden. Men resultaterne skal først og fremmest bruges til at skabe dialog og målrette indsatsen i områderne. Med undersøgelsen kan man få viden om, hvad beboerne sætter pris på og savner i området, og hvad der skal til for at styrke den sociale kapital og øge beboernes trivsel. Afdelingsbestyrelserne, driften og andre parter har fået rapporterne og de kan hos ABC desuden bestille flere deltræk Svarprocenter: Børn og unge Voksne Total Blokland 51,9% 34,9% 38,8% Nord 41,2% 33,8% 35,9% Syd 30,1% 35,7% 34,5% Kanalen 26,7% 21,7% 22,5% Sådan skal du forstå Trafiklysene Den grønne farve viser andelen af beboere, som har svaret positivt eller bekræftende. En meget grøn søjle viser, at det går godt. Den gule farve angiver de mere neutrale svar. De peger på, at man bør overveje, om der skal ændres noget. Den røde farve viser andelen af beboere, som har givet negative svar eller nej -svar. Med en meget rød søjle bør man se nærmere på svarene og alvorligt overveje, hvad der kan forandres. f.eks. på køn, alder, boperiode, dele af bebyggelsen osv. De kan bruge tallene i deres daglige arbejde. Der kan laves mange forskellige analyser af resultaterne. På modstående side viser vi svarene fra de voksne i de enkelte områder. Det er væsentligt at nævne, at børn og unges oplevelser af boligområdet på nogle punkter afviger meget fra de voksnes. De albertslundske afdelinger afviger ikke markant fra gennemsnittet af alle de undersøgelser, der er gennemført på landsplan det sidste år. Tendenserne i de fire boligområder minder også om hinanden

15 Albertslund Nord Her svarer de voksne mest positivt med hensyn til kontakterne uden for boligområdet og accepten af forskelle. Det de er mest utilfredse med, er det fysiske miljø og dernæst trygheden begge dele ligger også dårligt i forhold til landsgennemsnittet. Samtidig er Nord det af de fire boligområder, hvor der er flest ressourcer et tal der også ligger over landsgennemsnittet. 26 % 42 % 32% Ressourcer Tilfredshed 18 % 53 % 29 % Naboskab 6 % 31 % 63 % Kontakter 48 % 38 % 14 % Tryghed 48 % 41 % 11 % Fysisk miljø 6 % 60 % 34 % 47 % 50 % Accept Blokland Her er de voksne også godt tilfredse med deres kontakter uden for boligområdet og med accepten af forskellighed. Dårligst står det til med trygheden, dernæst med naboskabet og tilfredsheden i almindelighed. Men Blokland er samtidig det boligområde, hvor der er størst tilfredshed med det fysiske miljø, sammenlignet med de fire andre områder i Albertslund. 35 % 42 % 23 % Ressourcer Tilfredshed 25 % 54 % 21 % Naboskab 6 % 30 % 64 % Kontakter 50 % 42 % 8 % Tryghed 20 % 54 % 26 % Fysisk miljø 8 % 65 % 27 % 5 % 43 % 52 % Accept Kanalens kvarter Her vurderer de voksne ligeledes tolerancen samt kontakterne uden for boligområderne meget positivt de ligger endda over landsgennemsnittet. Utilfredsheden går mest på det fysiske miljø og dernæst trygheden. Sammen med resten af Syd er Kanalens Kvarter det af de fire boligområder, hvor der er størst accept af forskellighed. 27 % 50 % 23 % 22 % 55 % 23 % 7 % 32 % 61 % 32 % 56 % 12 % 39 % 49 % 12 % 6 % 63 % 31 % 35 % 62 % Ressourcer Tilfredshed Naboskab Kontakter Tryghed Fysisk miljø Accept Albertslund Syd (De fire afd. med gård- og rækkehuse). Her bedømmer de voksne accepten af forskellighed mest positivt, og niveauet af kontakter uden for boligområdet næstmest positivt. Der er størst utilfredshed med trygheden selvom netop tryghedens positive score ligger over Albertslunds andre områder og landsgennemsnittet. Syd ligger meget positivt i forhold til resten af landet mht. naboskab og tilfredshed med boligområdet. 12 % 44 % 44 % Ressourcer Tilfredshed 9 % 48 % 43 % Naboskab 8 % 33 % 59 % Kontakter 25 % 58 % 17 % Tryghed 32 % 44 % 24 % Fysisk miljø 8 % 58 % 34 % 35 % 62 % Accept

16 løbebånd, stairmaster og kondicykel. -Vi er blevet nødt til at trække lod om rækkefølgen, for der er ofte alt for mange, der vil til, når vi åbner kl. 12, siger Anette Gregersen og understreger at flere af kvinderne aldrig har dyrket motion før. Udlejningskampagne gi r resultat Forskønnet på en dag Agendacentret og ABC har holdt månedlige rengøringsdage under overskriften Ren Kanalgade. En del af de personer, som ellers mødes foran Spar-købmanden har bakket op om oprydningen, og det giver positive kommentarer fra beboerne i Kanalens Kvarter. Billedet herover viser nogle af de aktive, sammen med Svend Erik Møller Jensen, ABC, længst til højre. tradition. Formålet er at anerkende og sætte fokus på de mange frivillige, der gør en stor forskel i hverdagen i de boligområder, der deltager i ABCsamarbejdet. Tendenserne på boligmarkedet gør det svært at leje de dyreste lejeboliger ud. Det så ud til at have ramt det nyrenoverede Kanalens Kvarter i slutningen af Men en storstilet indsats fra en imagegruppe under Albertslund Kommune, BO-VEST og ABC gav gevinst. Flere fremstød rettet mod handicappede, mod ansatte i lokale virksomheder og mod pendlere - gav medieomtale i december 2009 og overraskende velbesøgte åbent hus-dage i januar Op mod halvdelen af 46 boliger blev lejet ud straks, og mange flere potentelle lejere viste interesse. Flotte fotos af kvarteret ABC afholdt fotokonkurrencen Derfor er det fedt at bo i mit boligområde i Blandt omkring 40 indkomne billeder blev fire vindere fundet og de bedste billeder hængt op i tunnelen under Albertslundvej. Konkurrencens mål var at sætte fokus på boligområdernes kvaliteter. Ny tradition hædrer frivillige I 2009 udpegede en komité af uvildige dommere tre bemærkelsesværdige beboere fra Albertslund. Årets ildsjæl blev Jørgen Hansen fra Ravnens Kvarter. Årets Nabo blev Bruno Thomsen fra Kildegården. Sammen med Årets Brobygger, Qasir Mirza fra Blokland, blev de hædret ved en nytårsreception. Et udvalg af frivillige og medarbejdere fra ABC står bag priserne, og de håber at have startet en Hus fuld af netværk En hyggelig kop kaffe. En vigtig jobrådgivning. Pigeklub, maddage og ikke mindst livsvigtig motion. Det er nogle af de ting, kvinder fra Albertslund kan få ud af at kigge forbi Netværkshuset på Damgårdsvej 10. Huset, der åbnede i juni med støtte fra Integrationsministeriet, har åbent mandag-torsdag fra samt i aftentimerne, når der er klubaktiviteter. Inga Andersen er husets daglige koordinator, ligesom Job-stafettens Anette Gregersen har daglig base i huset. Også aktivitets-koordinator Rikke Stougaard har lagt arrangementer i huset. En af mange succeshistorier er husets motionsrum, hvor kvinderne kan træne gratis på Vil du følge med i, hvad der rører sig i løbet af året, kan du modtage ABCs status-brev pr. mail hvert kvartal. Skriv til Du kan også melde dig ind i facebook-gruppen Albertslund Boligsociale Center (ABC).

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN Flyttesynene i BO-VEST vil i fremtiden ske elektronisk. Det kommer til at gavne både medarbejdere og beboere. Nu erstattes papir og pen af tablet-pc ere. Det sker når BO-VEST

Læs mere

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES BO-VEST har henover efteråret afprøvet et nyt varslingssystem, der informerer beboerne via sms. Det har vist sig at være en succes. Projektet har resulteret i mange positive

Læs mere

2620 Sammenhold Evaluering af Albertslund Boligsociale Center, 2011. Udgivet januar 2012

2620 Sammenhold Evaluering af Albertslund Boligsociale Center, 2011. Udgivet januar 2012 2620 Sammenhold Evaluering af Albertslund Boligsociale Center, 2011. Udgivet januar 2012 Her finder du ABC Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne direkte ABC s adresser: Områdesekretariatet,

Læs mere

kig ind i vores kvarter

kig ind i vores kvarter kig ind i vores kvarter Evaluering af Albertslund Boligsociale Center, 2008 2008 var et fantastisk spændende år for det boligsociale samarbejde i Albertslund. Albertslund Boligsociale Center (ABC) åbnede

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Bilag 4: Projekter og initiativer, der er kommet ud af ABC-samarbejdet 2008-2012

Bilag 4: Projekter og initiativer, der er kommet ud af ABC-samarbejdet 2008-2012 Bilag 4: Projekter og initiativer, der er kommet ud af ABC-samarbejdet Fælles projekter igangsat af arbejdssekretariatet og underudvalg Kultur og velvære KRAM Albertslund Cykelforum Wellnessferier Slankehold

Læs mere

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT 01:2015 KOLOFON HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT udgives i sammenhæng med arbejdet med den fysiske helhedsplan. Udgivelsen har to

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012

Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012 Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse 31. oktober 2012 Præsentation af Projektmedarbejdere Projektleder og leder af Unge for Unge Eva Bak Mail: Eva.Bak@silkeborg.dk Mobil: 30 66 43

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 1 Boligpakken 7000 6000 5000 4000 Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Renoveringer 2.640 mill.kr.

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Albertslund Boligselskab

Albertslund Boligselskab B ERETNi NG 2008 i økonomiens tegn 2008 blev et år i økonomiens tegn på den positive side. Vi fik medhold i vores sag om manglende betaling af lønsumsafgift, Albertslund Boligselskabs sommerhus blev solgt,

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!!

Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!! Spørgeskema vedr. din boligafdeling Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!! Hasseris Boligselskab har i samarbejde med Aalborg Kommune ansøgt Landsbyggefonden om midler til

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014 Vedlagt: Lejekontrakt Kort historik om foreningen og dens aktiviteter og behovet for lokaler, og herunder at I har haft lejemålet siden d. xx.xx.201x,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Efteruddannelse for Koordinatorer og Idrætsmedarbejdere i psykiatrien Dansk Arbejder Idræt IDA Mødecenter, fredag den 8.

Efteruddannelse for Koordinatorer og Idrætsmedarbejdere i psykiatrien Dansk Arbejder Idræt IDA Mødecenter, fredag den 8. Efteruddannelse for Koordinatorer og Idrætsmedarbejdere i psykiatrien Dansk Arbejder Idræt IDA Mødecenter, fredag den 8. november 2013 Projektleder Christine Wex Projektleder Anja Kammacher, Glostrup Hospital

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere