GODE NABOER. gi r et bedre. kvarter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODE NABOER. gi r et bedre. kvarter"

Transkript

1 GODE NABOER gi r et bedre kvarter Evaluering af Albertslund Boligsociale Center, Udgivet februar 2010

2 Et år med fokus på naboskab 2009 har været et begivenhedsrigt år. Mange nye projekter har set dagens lys. Gård- og rækkehusene i Syd er kommet med i ABC-samarbejdet. Nye medarbejdere er kommet til i det nye Syd-projekt og det nye Netværkshus på Damgårdsvej. Nye kontakter er skabt mellem beboere og andre aktører, der har med boligområderne at gøre. De tre temaer, arbejdssekretariatet valgte at prioritere i 2009 frivilligpolitik, Netværkshuset og branding af boligområderne har givet rigtig god mening og kastet en masse nye initiativer af sig, som også vil række ind i det nye år. Mange initiativer fortjener at blive omtalt. Men vi har valgt på de følgende sider at fremhæve tre historier, der er relateret til temaerne i ABC s mål, kort fortalt Forbedret image og konkurrencedygtighed Broer og netværk ind og ud af bebyggelserne Positivt liv og positive aktiviteter i og omkring bebyggelserne Flere lokale fællesskaber Gode rammer for det frivillige sociale arbejde og beboernes egne initiativer Styrket kulturliv Bedre beskæftigelse Indslusning af børn og unge i fritidstilbud Udvikling af beboernes kompetencer og muligheder for at tage del i samfundet Naboskabsundersøgelsen har fyldt i årets løb. Vi har i områdesekretariatet valgt at bruge mange medarbejdertimer på at gå rundt og ringe på dørene hos alle husstande for at udlevere de rette skemaer og tilbyde vores hjælp. Den personlige kontakt har helt sikkert haft betydning for den flotte svarprocent, og samtidig har det været en meget positiv oplevelse at komme ud og møde alle de mennesker, der bor bag dørene. Vi er blevet taget utroligt godt imod. Nu ligger undersøgelsens resultater klar. Jeg synes, de er gode redskaber til at målrette og prioritere arbejdet i områderne. Det er derfor mit håb, at alle parter i ABCsamarbejdet afdelingsbestyrelser, kommunale forvaltninger og de forskellige dele af BO-VEST vil bruge resultaterne af undersøgelsen til at blive klogere på, hvad de forskellige beboergrupper sætter pris på i deres boligområde, og hvad de drømmer om, skal blive bedre. Tak til de mange beboere og samarbejdspartnere, der har gjort en forskel for boligområderne i Mai Green Petersen Mai Green Petersen Facts om ABC ABC er et boligsocialt samarbejde mellem ni boligafdelinger i VA og AB, BO-VEST og Albertslund Kommune. De ni boligafdelinger, der deltager, er AB Nord, VA Bæk- og Fosgården, AB Etagehusene, VA Kanalens Kvarter, VA Blokland, AB Syd, VA 4 Række, VA 4 Nord og VA 4 Syd. I alt involverer ABC husstande med beboere. Omkring 75 % af udgifterne betales af Landsbyggefonden. Resten er finansieret af Albertslund Kommune og afdelingerne. Der er ansat 11 medarbejdere i projektet. Hertil kommer to ABC-medarbejdere, der er finansieret på anden vis. Her finder du os: Områdesekretariatet, Kanalens Kvarter 104. Lokalkontor Syd, Kanalens Kvarter 102. Lokalkontor Nord, beboerhuset i Bækgården 17. Lokalkontor Blokland, Blokland 48/50. Netværkshuset, Damgårdsvej 10. Mail: Tekst: Jakob Fälling, Lea Sørensen, Mai Green Petersen Fotos: Jakob Fälling/ABC Layout: Fälling.dk Oplag:

3 Albertslund opdateret Vision: Albertslunds nye borgmester, Steen Christiansen, ser fremtiden som en opdatering af en smuk Albertslund-drøm. Borgere, boligselskaber og kommune har et fælles ansvar En af hans første handlinger i borgmesterjobbet handlede om byfornyelse. Kort efter at Albertslunds nye borgmester, Steen Christiansen trådte til, underskrev han en ansøgning om støtte til helhedsorienteret byfornyelse i Albertslund Nord. -Når nu boligerne er ved at være på plads, er det tid til at gøre mere ved det sociale og kulturelle. Vi vil have flere aktiviteter, liv og sammenhold. Vi vil have et boligområde, folk på alle måder er glade for at bo i, siger han. Steen Christiansen er ny borgmester for en by, der blev nøje planlagt tilbage i 1960 erne og 1970 erne. Og han ser de næste års arbejde som en opdatering af den gamle Albertslund-drøm om den gode by. -Albertslund er for alle. For ældre, unge, børn, voksne, indvandrere, danskere og så videre. Og det skal den blive ved med at være, siger han. Samarbejde rykker Det boligsociale arbejde spiller en stor rolle i Steen Christiansens vision for fremtidens Albertslund. For både de frivillige, boligselskaberne, kommunen og almindelige hverdags-albertslundere skal løfte deres del. -Det rykker først, når kommunen, boligselskaberne og beboerne går sammen, siger borgmesteren og nævner en ny børneinstitution i Albertslund Syd som eksempel. -Når vi bygger en stor, lækker institution, som er attraktiv for forældrene og for medarbejderne, støtter det op om den renovering, der er i gang. Samlet giver forbedringerne et mere attraktivt boligområde og gladere borgere, siger han og fortsætter: -Folk udefra kan både se og mærke, hvis beboerne er glade for deres boligområde. Steen Christiansens opdatering af drømmen om den gode by bygger på de kvaliteter, byen allerede har: Gode forhold for børn; Et rigt kulturliv; Masser af grønne områder. Derudover forventer borgmesteren, at de næste år vil betyde fokus på idræt og sundhed samt på ældreområdet. Det er min by Steen Christiansen sidder som en af fem deltagere i ABCs visionsgruppe. Han fremhæver ABCs arbejde, fordi centret får de meget forskellige ender i kommunen til at mødes. -Ved at have tæt kontakt til beboerne og en bred horisont i kommunen kan ABC s folk være med til at forbinde beboere og tilbud. Det gør de godt, eksempelvis med de sociale viceværter, siger han. Men ABC s succes måles samtidig i, at det boligsociale arbejde bliver overflødigt, forklarer borgmesteren: Jo flere aktiviteter og jo mere liv, der bliver båret af beboerne, jo bedre. Dermed er en del af ansvaret for et opdateret Albertslund også borgernes. Gerne støttet af sociale og fysiske forbedringer i byen: -Hvis vores omgivelser er pæne og ordentlige, ranker vi ryggen og siger Yes, det her er min by. Den følelse giver energi til at engagere sig og gøre Albertslund endnu bedre, siger borgmesteren. Med et trylleslag Hvis man beder borgmester Steen Christiansen om at komme med ét enkelt ønske, der kunne skabe resultater her og nu, nævner han en ny sportsplads i Albertslund Syd, ved BS 72 s baner. -Det er både sundt og socialt at dyrke idræt sammen med andre. Derfor ville jeg godt have en sports- og aktivitetsplads, hvor der er basketballbaner, kunstgræsbane og meget andet, siger han.

4 Frivillig bonus Tina Messaoudi fik frivilligt arbejde og karriere til at gå op i en højere enhed. Den gode vilje blev til et fast job i nabokommunen Hun var skeptisk, da hun flyttede til kvarteret. Renoveringen var i fuld sving, og rygterne var ikke for gode. Var det en ghetto, 38-årige Tina Messaoudi og familien var flyttet til? -Jeg blev positivt overrasket. Jeg mærkede ikke de problemer, vi havde hørt om. Men jeg mærkede distancen. Der er mere afstand mellem beboerne, end der burde være. Sådan forklarer Tina Messaoudi, der har boet i Albertslund Nord i tre år. På de tre år har hun gjort, hvad hun kunne for at mindske distancen og bygge broer. I Nord, men også i sit eget liv. Ikke så forskellige Tina Messaoudi startede sin tid som frivillig i Albertslund Nord ved et møde for nytilflyttede kvinder i boligområdet. Pludselig var hun i gang med at starte et kvindeprojekt, der havde sit fremmeste formål at bryde grænser ned. -Mange tror, at der er stor forskel, måske især på indvandrere og danskere, men også mellem forskellige grupper af fremmede. Kvindeprojektet skulle overskride nogle af grænserne imellem grupperne. Tina Messaoudi, der er marokkansk gift, gik ind i en slags projekt-bestyrelse med en pakistansk, en palæstinensisk og en tyrkisk kvinde, foruden ABCs repræsentant, Rikke Stougaard. Kvindeprojektet har arrangeret svømmeundervisning, sundhedsforedrag og eid-fest. De har fragtet 60 kvinder til Den Gamle By i Århus og meget mere. I marts 2010 skal de en tur i Folketinget på rundvisning. -Alt det, vi laver, har et element af undervisning eller oplysning. Og samtidig gælder det om at møde andre, siger Tina Messaoudi. I resten af projektets levetid er det planen at knytte kvindenetværket tættere til Netværkshuset og forsøge at flette de to netværk sammen. Netværkshuset er et aktivitetshus for kvinder på Damgårdsvej 10. Huset, der åbnede i 2009, er dagligt åbent for alle kvinder. Giver igen For Tina Messaoudi var det ikke helt nok at lave kvindeprojekter. Hun blev frivillig i Albertslund Frivilligcenter, hun gik ind i redaktionen på beboerbladet Nordstjernen, og hun gik ind i afdelingsbestyrelsen. -Jeg plejer at sige, at du får tiden og energien 100 gange igen, når du laver frivilligt arbejde, siger Tina Messaoudi, der var arbejdsløs, da hun startede sit frivillige arbejde i Albertslund. -Når du har hjulpet et andet menneske og gjort livet lidt lysere, bare ved at lytte et par timer eller lave noget sammen, får du en helt speciel følelse. Det er helt fantastisk, siger hun. Ifølge Tina Messaoudi er den store udfordring i Albertslund Nords frivillige netværk at få de lidt yngre beboere med i arbejdet. Arbejdet hviler på en flok af ældre beboere. Frivillige på tværs Et særligt frivillighedsudvalg har i 2009 forsøgt at støtte de aktive græsrødder i de fire ABC-områder og få dem til at udveksle erfaringer på tværs af boligområderne. Først i 2010 blev uddelt tre priser: Årets ildsjæl, årets nabo og årets brobygger. Udvalget har desuden planlagt en inspirationstur til Odense og Vejle først i Her kan de frivillige få inspiration til arbejdet

5 Tina Messaoudi har boet tre år i Albertslund Nord. Hun har været med til at skabe et stærkt netværk af kvinder i boligområdet. Dobbelt resultat I Tina Messaoudis eget liv gav det frivillige arbejde mindst dobbelt resultat. Sidste år fik hun job som leder af Rødovre Frivillighedscenter. Hendes uddannelse som bachelor i erhvervssprog betød noget, men det var især hendes erfaringer med frivilligt arbejde, der gav hende jobbet. -Jeg mener, at det frivillige arbejde giver inspiration og omsorg, man ikke kan få andre steder. Det offentlige har ikke tid og kræfter til at tage sig af folk på det personlige plan. Det gør vi som frivillige, siger Tina Messaoudi. Samtidig har det frivillige arbejde fået hende til at høre til i Albertslund Nord: -Folk kender mig og jeg kender dem. Vi hilser på hinanden og stopper op og snakker. Det gør mig mere tryg og det gør, at jeg føler mig som en del af kvarteret, siger hun. I dag kan Tina Messaoudi godt mærke, at fuldtidsjob og to små børn tager ret meget på tiden og kræfterne. Alligevel vil hun holde fast i en del af sit frivillige arbejde i Albertslund. -Jeg kan ganske enkelt ikke slippe det, siger hun. Kvindeprojektet og Netværkshuset er støttet af Integrationsministeriet. Naboskabsundersøgelse: Kvinder og ressourcer Kvindernes svar på spørgsmålet om, hvor meget man laver sammen i boligområdet. En stor mellemgruppe deltager kun lidt i områdets aktiviteter eller føler, at der sker for lidt. Godt en tredjedel mener, at tilbud og netværk i området er tilfredsstillende. Gennemsnit for de fire boligområder, der er med i ABC. 7 % 61 % 32 % - 5 -

6 Hvad styrer styregruppen? ABC har fire lokale styregrupper, hvor kommunens medarbejdere, den lokale drift, ABC ere og beboerdemokrater samarbejder. Vi talte med nogle af deltagerne De sikrer tæt dialog mellem beboerne, kommunen og de ABC-medarbejdere, der sidder i hvert boligområde. De har til formål at koordinere og forankre indsatsen, så det sociale miljø bliver bedre og kvartererne bliver mere attraktive. De har kr. hver at gøre godt med om året, og tre ud af fire styregrupper råder også over timer hos den sociale vicevært eller aktivitets-koordinator. Det er den korte version af rammerne for de lokale styregrupper i henholdsvis Albertslund Nord, Blokland, Albertslund Syd og Kanalens Kvarter. Metoden Styregrupperne arbejder med muligheder, ikke problemer. De bruger en såkaldt ressourcebaseret tilgang eller ABCD-metoden, som også bruges i resten af ABC-systemet. Metoden sikrer, at man arbejder med områdets styrker og succeser, fremfor at være fokuseret på de negative historier. Det fremgår af det kommissorium, grupperne vedtog i Styregrupperne er centrale, fordi det er her, beboerinddragelsen og nærdemokratiet ligger. Det er beboerne i de enkelte områder, der er eksperterne og ved, hvilke tiltag det giver mening at lave i netop deres boligområde. De skal simpelthen sikre, at alle parter i det lokale projekt trækker i samme retning, siger Mai Green Petersen, leder af ABC. I 2009 har de fire boligområders styregrupper haft meget forskellige udfordringer og aktiviteter. I Albertslund Nord har aktivitetsniveauet været højt. Her nævnes fællesspisninger, beboerferier, markedsdage, bankospil og meget andet som eksempler på arbejdet. Ifølge Anita Kallesø, der sidder i Nords styregruppe, har 2009 været et travlt år. Et af hovedresultaterne af det mangeårige arbejde er ikke umiddelbart synligt: -Førhen havde vi et meget stort skel imellem folk fra de to boligforeninger, AB og VA. Det har vi arbejdet hårdt for at komme til livs, for vi er meget lig hinanden og har masser til fælles, siger hun. Anita Kallesø betragter det boligsociale arbejde, styregrupperne koordinerer, som ekstremt vigtigt. -Det er vigtigt at gøre noget for børn og unge, så de ikke keder sig for meget og laver gale streger. Desuden har vi ret meget fokus på de ældre. Der er alt for mange, der sidder alene og bliver ensomme, siger hun. I Kanalens Kvarter har man også to boligafdelinger repræsenteret. Her har udfordringen mest af alt været den enorme renovering, der skulle have været slut i august Men afslutningen lod vente på sig. -Det har været total forvirring. Selv om vi havde ambitioner i styregruppen, har vi lidt meget under renoveringen, siger Holger Pedersen, der sidder i styregruppen i Kanalens Kvarter. Renoveringen har taget kræfter blandt styregruppens medlemmer, selvom ABC ifølge Holger Pedersen har taget en stor del af problemerne. Holger Pedersen vurderer, at det reelt kun er personer, der er aktive i afdelingsbestyrelser og udvalg i boligområdet. Når de har diskuteret aktiviteter, har et andet problem vist sig: at man ikke har været herre i eget hus. -Vi har simpelthen ikke kunnet holde nogle arrangementer, fordi vi ikke havde lokaler og der var byggeplads de fleste steder, siger Holger Pedersen. Til gengæld tyder meget på, at 2010 kan blive et succes-år. En beboercafé overfor Byparken i Kanalgaden skal være bydelens nye samlingssted, støttet af Syd2020 og styregruppen. Og med et samlingssted følger også aktiviteter. Endelig håber Holger Pedersen, at beboerdemokraterne - 6 -

7 gennem Syd2020 kan få legepladser for store børn op at stå imellem blokkene. Så kan der blive bedre plads til de mindre børn i gårdene. Gertrud Gelting sidder i styregruppen i Blokland. Hun er glad for at være involveret. -Jeg får en god indsigt i, hvad der sker og hvad der kommer til at ske. Og så kan jeg påvirke udviklingen, siger hun. -Vi kan ikke skabe mirakler. Men vi kan godt gøre en forskel, siger Gertrud Gelting, der blandt andet har været med til at støtte en mandagscafé for de unge i Desuden har Bloklands styregruppe støttet en fiskeklub, flere fællesarrangementer og en sommerfest. -Generelt er det svært at lokke folk ud af hullerne. Men vi bliver ved med at gøre en indsats for trivsel, tryghed og godt naboskab, siger hun. Albertslund Syd er nye i ABC, og det boligsociale arbejde kommer også som en ny opgave for styregruppemedlem Hans Kristian Andersen: -De sociale viceværter og JobStafetten gør mange virkelig gode ting, siger han. Styregruppe-ideen fungerer godt, oplever han: -Vi beboere kender området og problemerne. Den viden bruger de boligsociale medarbejdere. Det gør deres indsats mere præcis, påpeger Hans Kristian Andersen, der selv ser to områder som de vigtigste: -Der er en del unge, som skal samles op og have noget bedre at lave end at drive rundt. Og så har alle beboerne behov for fælles arrangementer, hvor vi lærer hinanden at kende. -Hvis ikke man kender hinanden, fabrikerer man let nogle fantasier om, hvem de andre er og hvad de gør. Det kan betyde utryghed, siger Hans Kristian Andersen VA Bestyrelse Kommunalbestyrelse AB Bestyrelse Visionsgruppe ABC-områdesekretariat Arbejdssekretariat Lokal styregruppe Albertslund Nord Lokal styregruppe Blokland Lokal styregruppe Kanalens Kvt. Lokal styregruppe Syd Afd. AB Nord Afd. VA Bæk og Fosgården Afd. VA Blokland Afd. AB Etagehusene Afd. VA Kanalens Kvt. AB Syd VA 4 Nord VA 4 Række VA 4 Syd Styregrupperne samler afdelingsbestyrelser, kommune, den lokale drift og ABC-medarbejdere. Dermed er det en helt afgørende enhed, som har en stor del af ansvaret for at få det boligsociale arbejde til at lykkes

8 -hvornår skal vi male igen? - 8 -

9 I eftersommeren 2009 forskønnede lokale unge flere steder i Albertslund Syd. Lommepengeprojekter giver synlige resultater og god dialog De havde mindst to-tre problemer at bokse med: En gruppe unge havde intet at lave og havde alt for få lommepenge. Og så stod en række carporte og cykelskure i Albertslund Syd og råbte til himlen om at blive malet. Hvad gjorde den sociale vicevært Lam Truong? Han satte de unge i sving. Motion for maling -Han spurgte mig, om jeg ville være med. Hvorfor ikke? Jeg lavede jo ikke noget. Jeg havde ikke noget arbejde, forklarer en af de unge, der havde udsigt til et gavekort til et års motion. Lam Truong fik opbakning fra tre unge i alderen år. Drenge, han kendte fra gadebilledet. Aftalen lød, at han hentede dem derhjemme hver morgen kl. 8. Den første morgen mødte han søvnige, forsovede unge på alle tre adresser. Lam delte skideballer ud, men ventede. Og så gik turen til arbejdspladsen, hvor Lam selv var arbejdsgiver og tovholder. -Jeg var lidt nervøs for, at de ville klatte mere på fliserne end de ville ramme træværket. Det må jeg indrømme, siger Lam Truong. Men de unge gik til opgaven med frisk mod. Deres arbejdsbyrde var ikke mere end to-tre timer dagligt, og de fik lov at male i eget tempo. Når beboerne passerede de unge, troede mange, at det var en form for straf. Men nej. Malerprojektet var en måde at arbejde positivt med både områdets udseende og de unge. En god oplevelse -De unge skal først og fremmest have en god oplevelse ud af det. De er jo ikke lærlinge og skal ikke tackles som lærlinge, siger Lam Truong, der selv er uddannet maler. Efterhånden, som dagene gik, blev det bedre med mødetiderne. Og efterhånden som de kunne se resultatet af deres arbejde, fik de smag for det. De lærte driftslederen og gårdmanden at kende, og de fik et par venlige, men bestemte puf af Lam Truong. -Hvorfor bruger du ikke dit liv på noget andet end at feste og gå i byen?, spurgte Lam en af dem. Han snakkede fremtid og muligheder med dem, og da de 14 dages arbejde var overstået, sørgede han for den lovede belønning: Han betalte et motionskort til et center efter eget valg. Ikke længe efter opsøgte den lokale 10. klasse-skole Lam Truong med ønsket om lidt arbejde. I ABCs arbejdsssekretariat var det kommet frem, at det var svært at markedsføre de flotte, nye boliger i Kanalen, når der var udsigt til nedslidte facader fra lejlighederne. I dag har en gruppe på fem elever ordnet dén sag. På kontoen har de et mindre beløb til deres skolerejse i foråret Resultatet er, at den meget trafikerede Kanalgade er blevet meget pænere, også på gårdhavehusenes side. Det er med til at give et positivt indtryk i manges dagligdag. Flere projekter I dag træner de unge fra lommepengeprojektet dagligt i motionscenter. En af dem er i gang med en uddannelse og siger selv, at han er færdig med alt det lort og ballade, han lavede før. Nu vil han passe bedre på sig selv, lyder det. Mange andre unge spørger Lam Truong, hvornår han har et projekt, hvor de kan tjene lidt penge. Og de seneste måneder har en gruppe unge i overført betydning tjent nok til en større belønning: Et beboerlokale - stillet til rådighed af Kanalens styregruppe og støttet af børne- og undervisningsforvaltningen- er istandsat og malet, så de unge kan lave en kampsportsklub. De unge har selv hjulpet med arbejdet, ligesom en lidt ældre beboer, Lars Skipper, har brugt mange frivillige timer på istandsættelsen. For at motivere de unge har Lars og Lam aftalt, at de unge får nedsat kontingent, når klubben kommer op at køre. -Det handler om at give de unge en gulerod. De må godt mærke, at det betyder noget, hvis de yder en indsats. Naboskabsundersøgelse: De unges fritidsjobs, år Har du et fritidsjob? En stor gruppe af unge mellem 16 og 18 år har ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Tallet her viser et gennemsnit for alle boligområder og dækker over meget store forskelle områderne imellem. I Albertslund Syd er det mindre end 40%, der har fritidsjobs, mens unge med fritidsjob nærmer sig 80% af de årige i Albertslund Nord. Kanalens Kvarter udeladt, da der var for få besvarelser. Nej: 59 % Ja: 41 % - 9 -

10 Børn kan også besejre bjerge Niels Klevang Sølvason på 64 kører mountainbike med de børn, der har lyst. For ham er det en foræring at se dem besejre Vestegnens alper Det klirrer dejligt i metallet, når han rører ved medaljerne på væggen. De hænger lag på lag, i guld, sølv og bronze, under de flotte, brede silkebånd i flotte farver. På den modsatte væg i lejligheden hænger racercyklerne. Her hænger en, to, tre, fire cykler, og så en enkelt på gulvet. Der er vist ikke tvivl om, hvad 64-årige Niels Klevang Sølvason har viet sit liv til. Eller rettere: Hvad han har viet den anden halvdel af sit liv til. Den er viet til cykling. -Jeg har lige gjort min trænings-dagbog op km har jeg kørt i Det er mere end 40 km om dagen, fortæller han. Måtte gøre noget I 2009 var Niels Klevang Sølvason indstillet til både Integrationsministeriets integrationspris og til ABC-prisen årets beboer. Baggrunden var: Cykling. -Jeg kunne bare ikke bære, at der stod lækre cykler og et fint lokale, helt uden at blive brugt. Og børnene manglede jo noget at lave, forklarer han. Derfor startede Niels Klevang Sølvason med støtte fra ABC et mountainbikeprojekt i starten af Projektet blev startet på skuldrene af et tidligere cykelprojekt, som stoppede året før. Derfor var der materiel og lokaler til at komme i gang. -Vi fandt ud af, at det skulle være meget let at gå til, hvis børnene skulle tænde på det. Derfor kan man bare komme og være med, som man har lyst, forklarer Niels Klevang Sølvason. Hver onsdag i sommerhalvåret tørner han og en gruppe på ca. 10 mountainbikere i alderen 10 til 14 år ud fra deres lille klublokale. Børnene, der stammer fra Afrika, Mellemøsten, Tyrkiet og Danmark, bliver kørt efter evne og humør. Som regel cykler de godt tre timer, før de vender tilbage til cykelvask i værkstedet. Pedal-pædagog Udefra ser det måske nok mest ud til at handle om en ugentlig cykeltur. Men det er 10% cykeltur og 90% pædagogik, lyder det fra en af forældrene til et barn på Niels cykelhold, der nominerede den aldrende cykeltræner til ABC s beboerpris. Det er ikke altid let at holde sammen på en flok, hvor de mindste piger er forsigtige og de største drenge kræver action her og nu. Niels Klevang Sølvason og cykelholdet leder efter sponsorer, så de unge cyklister kan få cykeltøj at køre i. Det vil forlænge sæsonen, fordi mudder og sjap sviner en hel del på deres almindelige tøj. Naboskabsundersøgelse: Børn og fritid, år Går du til noget efter skoletid? Cirka en tredjedel af de årige er helt uden fritidsaktiviteter. En lille fjerdedel går en gang ugentligt, mens 43 % går to, tre eller flere gange om ugen til noget i deres fritid. Gennemsnit for de fire boligområder, der er med i ABC. 34 % 23 % 43 %

11 Niels Klevang Sølvason har udviklet sit eget pointsystem, der giver børnene points efter fremmøde og placering på dagens tur. Systemet er så sindigt indrettet, at de yngste kan konkurrere med de ældste. Præmien er en vandrepokal. -Når børnene har vist, at de godt vil, får de den store styrkeprøve på Herstedhøje. Så skal de se, om de kan cykle helt derop, siger Niels Klevang Sølvason. Når børnene har bevist, at de har besejret Vestegnens Alper, nyder Niels Klevang Sølvason deres stolthed og glæde, mens de alle spiser kiks og drikker juice. Så går turen nedad igen. En bjergtur rigere. Farvel druk Niels Klevang Sølvasons baggrund for at arbejde frivilligt er ganske alvorlig. Han vågnede op som 43-årig på intensiv-afdelingen på hospitalet og fik beskeden: Næste gang er det nok slut. Det fik ham til at gøre op med mange års alkoholmisbrug, som han havde haft ved siden af sine jobs som befalingsmand i Flyvevåbnet og som EDBmand og bogholder i forskellige firmaer. Da han skulle bygge sit liv op igen, var naboerne og livet i Kanalens Kvarter en vigtig faktor. -Jeg fik lov at være den jeg var. Jeg involverede mig og begyndte at lave frivilligt arbejde. Jeg fik lov at blomstre igen, og det var helt fantastisk, forklarer han. Niels Klevang Sølvason håber at starte et nyt cykelhold for de årige i Han og børnene har base og værksted i Kanalens Kvarter. Men det var især cyklen, der blev hans redning. Han brugte sin energi på at komme i form og køre løb, hvilket han stadig gør på eliteniveau. En tolvteplads ved VM, en sølvmedalje ved Nordiske Mesterskaber og et Danmarksmesterskab er nogle af hans bedste resultater. På en helt anden skala er et resultat af hans hårde liv, at han har indset, hvor meget de små glæder betyder. For børnene på cyklerne og for ham. -Hvis jeg kan give lidt glæde videre til dem og give dem fornemmelsen af, at der er voksne, der gider dem, så er det en stor ting. Jeg ved, hvor galt et liv kan gå, siger han. Pause på Herstedhøje. Efter en hård opstigning er det tid til at nyde udsigten

12 Så langt så godt Hvordan gik det så med at nå målene for ABC i 2009? Vi har samlet nogle af resultaterne ABC har en række konkrete succeskriterier, som indsatsen skal måles på. Vi har her valgt at bringe de succeskriterier og eksempler, der er mest interessante i år. Eksemplerne er ikke udtømmende. Hvor det er muligt, ses 2009s aktiviteter i sammenhæng med 2008 dog skal man være opmærksom på, at tallene ikke er direkte sammenlignelige, idet Syd først er kommet med fra april Succeskriterierne er nummereret for overskuelighedens skyld. -Ny forening Hjælpeteamet09 i Syd, drevet af frivillige. Dannet med hjælp fra ABC og Albertslund Frivilligcenter. 3. At der etableres nytænkende samarbejder mellem boligområderne og relevante andre aktører -Samarbejdet mellem ABC, beboerdemokratiet, kommunens og BO-VESTs kommunikations- og boligudlejninger er blevet styrket. En workshop under arbejdssekretariatet har ført til nedsættelse af en imagegruppe. Gruppen har bl.a. markedsført ledige boliger. 5. At der afholdes mindst et årligt kursus for at styrke imagearbejdet -Kultur- og dialog-projektet BlokBeats, en hip hop-workshop ledet af professionelle hip hop-kunstnere, introducerede 10 unge fra Blokland og Nord til rap-teknik, tekstskrivning og performance. De producerede sangtekster og udgivne sange, der er en refleksion over livet i boligområderne, var med til at brande området på en kritisk, men samtidig stolt og lokalpatriotisk måde. 1. At der skaffes midler til at etablere faciliteter m.v. Igen i 2009 blev der fundraiset og doneret midler til en række ABC-projekter. De blev givet som penge eller i anden form og kom fra bl.a. Indenrigs- og Socialministeriet, Albertslund Kommune, Det Kriminalpræventive Råd, Syd2020, Albertslund Bibliotek, Idémøbler, Brøndby IF, Det Kongelige Teater og Cykelimport. 2. At der etableres ét bæredygtigt nyt fællesskab årligt -Et seminar i Qi gong på årets ABCwellnessferie gav en deltager lyst til at fortsætte fællestræningen i Bloklands beboerlokale. Der arbejdes for at danne en forening i Samarbejde mellem ABC, SSP, Ungdomsskolen, Det 10. element og Vestegnens Brandvæsen omkring projektet Gennem ild og vand. -Pigeklubben Piger på tværs er et nyt tiltag kun for piger. Det foregår i Netværkshuset i samarbejde mellem Ungehuset og ABC. 4. At der etableres én vedvarende kontakt mellem boligområderne og foreninger m.fl. årligt -Kontakter mellem ABC og flere af Albertslunds sportsforeninger. Særligt Syd har kontakt til f.eks. BS72, AIF og motionscentre og har formidlet flere nye medlemmer til disse tilbud. Beløb, der er blevet misligholdt for, fordelt på misligholdte lejemål Boligområde: 2008 misligholdte 2009 misligeholdte lejemål lejemål Nord kr kr. 23 Blokland kr kr tomgang Kanalen kr kr. 54 Syd kr kr At områderne hvert år har gode omtaler i relevante medier I 2009 var der i alt 34 positive omtaler i eksterne medier, såsom Albertslund Posten, Vestegnen, Beboerbladet, flere hjemmesider samt radio- og lokal-tv indslag. I alt en betydelig stigning i forhold til sidste år. 7. At der udvikles nye metoder til at inkludere borgere langt fra arbejdsmarkedet -Netværkshuset er et nyt tilbud til kvinder i Albertslund, som er hjemme i dagtimerne. I huset kan de få et større netværk og større viden om arbejdsmarkedet og uddannelse. Her er også mulighed for job-vejledning. Huset giver mulighed for at få kontakt med kvinder uden for systemet. -Der blev afholdt informationsmøder målrettet borgere med særlige behov: To om regler for arbejde med førtidspension og et om det danske uddannelsessystem, afholdt med tolk

13 OMRÅDE % BEBOERE, DER ER FRAFLYTTET STATUS 31/ PÅ INDFLYTTEDE I ift Nytilflyttede Antal stadig Antal Tendens 2006 boende fraflyttede ift Nord 6,8% -1,6% Modsat. Før var der flere fraflyttere end blivere Blokland 15,5% +2% Cirka status quo Syd 5,6% Cirka status quo Styrkelse* Kanalens tal er ikke mulige at opgøre, da antallet af lejemål er ændret i perioden. *) Langt flere bliver boende. I var der lidt over dobbelt så mange stadig boende som fraflyttere inden for en treårig periode. 8. At 125 unge under 18 får fritidsjobs og/eller lærepladser i projektperioden : 63 henvendelser, heraf er 34 kommet i fritidsjob, uddannelse eller læreplads. Tallene ligger på nogenlunde samme niveau som sidste år. 9. At hjælpe 250 ledige i job eller uddannelse i projektperioden : 56 henvendelser, hvoraf 21 er kommet i job, deltidsjob eller uddannelse (heraf 1 praktik- & 1 voksenlæreplads). Dette er en lille stigning sammenholdt med sidste år. 10. At der afholdes 1-2 beskæftigelsesrelaterede arrangementer årligt -Jobstafetten har været repræsenteret på hhv. sensommerfesten i Syd og markedsdagen i Nord. Ved egne informationsstande blev interessenter grundigt informeret om Netværkshuset og Job-stafettens tilbud. -Besøg på Glostrup Teknisk Skole for unge fra ABC-områder. 15 unge blev introduceret til forskellige håndværkeruddannelser og kunne møde elever på skolen, hvilket vakte interesse for uddannelse hos flere. 11. At formidle kommunens tilbud -Relevante tilbud er nævnt i beboerblade, bl.a. Bloknyt og Kanalen, eksempelvis om boligsikring eller Agendacentret. -Informationer om og kontakter til kommunen, f.eks. til socialafdelingen, boliganvisningen og frivilligcentret, er formidlet til flere beboere. -Ved opsøgende arbejde er børn og unge blevet informeret om kommunens tilbud om lektiecaféer, medlemskaber i klubber og foreninger m.v. 12. At der konfliktmægles mellem beboere og beboergrupper -I alt har ABC-medarbejdere konfliktmæglet i fire tilfælde i Blokland, 12 gange i Syd og Kanalens Kvarter og derudover ca. 10 gange i nabobebyggelser. 13. At forældre i boligområderne bliver aktive Forældre til legepatruljens unge legeguider fra Blokland og Nord har deltaget i informationsmøder og bakket op om deres børns fritidsjob-aktivitet. Derudover har forældre i flere tilfælde fulgt deres mindre børn til legeaktiviteterne. Klagesager 2008 og Nord: Kanalen: Blokland: 16 9 Syd: I alle boligområder, på nær Blokland, er der sket en stigning i antal klager fra 2008 til En stor del af klagerne er af simpel karakter, såsom nabostridigheder, klager over byggesager, flytteopgørelser mv. Der er opgjort antallet af skriftlige klager, der er blevet behandlet af BO-VESTs klagesagsbehandler uden at være gået videre til Beboerklagenævnet. 14. At få børn og unge i gang med fritidsaktiviteter: -Seks børn/unge fra Kanalen og Syd blev formidlet direkte i en af kommunens sportsforeninger. -To børn fra Bloklands mandagscafé blev indlemmet i klubben Bakkens Hjerte -Seks piger blev faste brugere af pigeklubben; dertil kommer flere løse brugere. -Legepatruljen har givet fritidsjob til 10 unge + legeaktiviteter til i alt ca. 25 børn. 15. At skabe nye rum/muligheder for børn/unge i Syd -Lokaler i Kanalens Kvarter nr. 198 er blevet stillet til rådighed til unge-aktiviteter og er istandsat af ABC-medarbejdere og frivillige. Lokalet indrettes til sportsaktiviteter, men skal også give mulighed for socialt samvær for unge i området. De første aktiviteter starter op i februar At mindst 20 % af de Syd-beboere, der benytter Job-stafetten har anden etnisk baggrund end dansk. -68 % af Syd-borgerne, der i 2009 benyttede sig af Job-stafettens tilbud, var af anden etnisk herkomst end dansk. 17. At børn med anden etnisk baggrund end dansk er repræsenteret med 20 % i tilbud rettet mod børn og unge i Syd. -Mindst 40% af de børn og unge, der indgik i ABC-events, havde anden etnisk baggrund end dansk

14 Gode naboer er guld værd I 2009 har ABC gennemført en undersøgelse kaldet naboskabet i de fire områder. Medarbejderne har banket på alle døre og tilbudt skemaer målrettet forskellige aldersgrupper og på forskellige sprog. Alle beboere over 6 år er blevet spurgt Undersøgelsen måler beboernes oplevelser af syv temaer: - Den generelle tilfredshed med at bo i området - Naboskabet hvordan omgås man hinanden i området? - Beboernes kontakter udenfor området igennem sport, frivillige aktiviteter osv. - Tryghed og oplevelsen af kriminalitet i området? - Det fysiske miljø hvor gode muligheder giver det for at møde hinanden og være sammen? - Ressourcerne hvor meget laver man sammen i området? Er der lyst og energi til mere? - Accept af forskellighed er det ok, at vi ikke alle er ens? Samlet giver temaerne et mål for boligområdernes sociale kapital. Social kapital er de kræfter eller ressourcer, der findes mellem mennesker, og ikke i det enkelte menneske. Regnestykket 2+2=5 illustrerer dette. Den sociale kapital rækker ud over det blotte fællesskab: en produktiv kraft, der gør et boligområde til andet og mere end en samling af mennesker, som hver især følger deres egne mål. Den sociale kapital i boligområderne kan ikke styres, men f.eks. afdelingsbestyrelserne kan forsøge at påvirke den gennem forskellige tiltag. Undersøgelsen af naboskabet kan bruges til at måle nogle af succeskriterierne for ABC og vise udviklingen, når undersøgelsen gentages i slutningen af projektperioden. Men resultaterne skal først og fremmest bruges til at skabe dialog og målrette indsatsen i områderne. Med undersøgelsen kan man få viden om, hvad beboerne sætter pris på og savner i området, og hvad der skal til for at styrke den sociale kapital og øge beboernes trivsel. Afdelingsbestyrelserne, driften og andre parter har fået rapporterne og de kan hos ABC desuden bestille flere deltræk Svarprocenter: Børn og unge Voksne Total Blokland 51,9% 34,9% 38,8% Nord 41,2% 33,8% 35,9% Syd 30,1% 35,7% 34,5% Kanalen 26,7% 21,7% 22,5% Sådan skal du forstå Trafiklysene Den grønne farve viser andelen af beboere, som har svaret positivt eller bekræftende. En meget grøn søjle viser, at det går godt. Den gule farve angiver de mere neutrale svar. De peger på, at man bør overveje, om der skal ændres noget. Den røde farve viser andelen af beboere, som har givet negative svar eller nej -svar. Med en meget rød søjle bør man se nærmere på svarene og alvorligt overveje, hvad der kan forandres. f.eks. på køn, alder, boperiode, dele af bebyggelsen osv. De kan bruge tallene i deres daglige arbejde. Der kan laves mange forskellige analyser af resultaterne. På modstående side viser vi svarene fra de voksne i de enkelte områder. Det er væsentligt at nævne, at børn og unges oplevelser af boligområdet på nogle punkter afviger meget fra de voksnes. De albertslundske afdelinger afviger ikke markant fra gennemsnittet af alle de undersøgelser, der er gennemført på landsplan det sidste år. Tendenserne i de fire boligområder minder også om hinanden

15 Albertslund Nord Her svarer de voksne mest positivt med hensyn til kontakterne uden for boligområdet og accepten af forskelle. Det de er mest utilfredse med, er det fysiske miljø og dernæst trygheden begge dele ligger også dårligt i forhold til landsgennemsnittet. Samtidig er Nord det af de fire boligområder, hvor der er flest ressourcer et tal der også ligger over landsgennemsnittet. 26 % 42 % 32% Ressourcer Tilfredshed 18 % 53 % 29 % Naboskab 6 % 31 % 63 % Kontakter 48 % 38 % 14 % Tryghed 48 % 41 % 11 % Fysisk miljø 6 % 60 % 34 % 47 % 50 % Accept Blokland Her er de voksne også godt tilfredse med deres kontakter uden for boligområdet og med accepten af forskellighed. Dårligst står det til med trygheden, dernæst med naboskabet og tilfredsheden i almindelighed. Men Blokland er samtidig det boligområde, hvor der er størst tilfredshed med det fysiske miljø, sammenlignet med de fire andre områder i Albertslund. 35 % 42 % 23 % Ressourcer Tilfredshed 25 % 54 % 21 % Naboskab 6 % 30 % 64 % Kontakter 50 % 42 % 8 % Tryghed 20 % 54 % 26 % Fysisk miljø 8 % 65 % 27 % 5 % 43 % 52 % Accept Kanalens kvarter Her vurderer de voksne ligeledes tolerancen samt kontakterne uden for boligområderne meget positivt de ligger endda over landsgennemsnittet. Utilfredsheden går mest på det fysiske miljø og dernæst trygheden. Sammen med resten af Syd er Kanalens Kvarter det af de fire boligområder, hvor der er størst accept af forskellighed. 27 % 50 % 23 % 22 % 55 % 23 % 7 % 32 % 61 % 32 % 56 % 12 % 39 % 49 % 12 % 6 % 63 % 31 % 35 % 62 % Ressourcer Tilfredshed Naboskab Kontakter Tryghed Fysisk miljø Accept Albertslund Syd (De fire afd. med gård- og rækkehuse). Her bedømmer de voksne accepten af forskellighed mest positivt, og niveauet af kontakter uden for boligområdet næstmest positivt. Der er størst utilfredshed med trygheden selvom netop tryghedens positive score ligger over Albertslunds andre områder og landsgennemsnittet. Syd ligger meget positivt i forhold til resten af landet mht. naboskab og tilfredshed med boligområdet. 12 % 44 % 44 % Ressourcer Tilfredshed 9 % 48 % 43 % Naboskab 8 % 33 % 59 % Kontakter 25 % 58 % 17 % Tryghed 32 % 44 % 24 % Fysisk miljø 8 % 58 % 34 % 35 % 62 % Accept

16 løbebånd, stairmaster og kondicykel. -Vi er blevet nødt til at trække lod om rækkefølgen, for der er ofte alt for mange, der vil til, når vi åbner kl. 12, siger Anette Gregersen og understreger at flere af kvinderne aldrig har dyrket motion før. Udlejningskampagne gi r resultat Forskønnet på en dag Agendacentret og ABC har holdt månedlige rengøringsdage under overskriften Ren Kanalgade. En del af de personer, som ellers mødes foran Spar-købmanden har bakket op om oprydningen, og det giver positive kommentarer fra beboerne i Kanalens Kvarter. Billedet herover viser nogle af de aktive, sammen med Svend Erik Møller Jensen, ABC, længst til højre. tradition. Formålet er at anerkende og sætte fokus på de mange frivillige, der gør en stor forskel i hverdagen i de boligområder, der deltager i ABCsamarbejdet. Tendenserne på boligmarkedet gør det svært at leje de dyreste lejeboliger ud. Det så ud til at have ramt det nyrenoverede Kanalens Kvarter i slutningen af Men en storstilet indsats fra en imagegruppe under Albertslund Kommune, BO-VEST og ABC gav gevinst. Flere fremstød rettet mod handicappede, mod ansatte i lokale virksomheder og mod pendlere - gav medieomtale i december 2009 og overraskende velbesøgte åbent hus-dage i januar Op mod halvdelen af 46 boliger blev lejet ud straks, og mange flere potentelle lejere viste interesse. Flotte fotos af kvarteret ABC afholdt fotokonkurrencen Derfor er det fedt at bo i mit boligområde i Blandt omkring 40 indkomne billeder blev fire vindere fundet og de bedste billeder hængt op i tunnelen under Albertslundvej. Konkurrencens mål var at sætte fokus på boligområdernes kvaliteter. Ny tradition hædrer frivillige I 2009 udpegede en komité af uvildige dommere tre bemærkelsesværdige beboere fra Albertslund. Årets ildsjæl blev Jørgen Hansen fra Ravnens Kvarter. Årets Nabo blev Bruno Thomsen fra Kildegården. Sammen med Årets Brobygger, Qasir Mirza fra Blokland, blev de hædret ved en nytårsreception. Et udvalg af frivillige og medarbejdere fra ABC står bag priserne, og de håber at have startet en Hus fuld af netværk En hyggelig kop kaffe. En vigtig jobrådgivning. Pigeklub, maddage og ikke mindst livsvigtig motion. Det er nogle af de ting, kvinder fra Albertslund kan få ud af at kigge forbi Netværkshuset på Damgårdsvej 10. Huset, der åbnede i juni med støtte fra Integrationsministeriet, har åbent mandag-torsdag fra samt i aftentimerne, når der er klubaktiviteter. Inga Andersen er husets daglige koordinator, ligesom Job-stafettens Anette Gregersen har daglig base i huset. Også aktivitets-koordinator Rikke Stougaard har lagt arrangementer i huset. En af mange succeshistorier er husets motionsrum, hvor kvinderne kan træne gratis på Vil du følge med i, hvad der rører sig i løbet af året, kan du modtage ABCs status-brev pr. mail hvert kvartal. Skriv til Du kan også melde dig ind i facebook-gruppen Albertslund Boligsociale Center (ABC).

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Generelt I foråret 2009 og igen i foråret 2012 gennemførte ABC-medarbejderne sammen med afdelingsbestyrelserne Naboskabsundersøgelsen i de boligområder,

Læs mere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere SÅDAN SKAL DET SIGES Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere Albertslund Boligsociale Center, juni 2013 ABC 2008-2012 ABC var i 2008-2012 et boligsocialt samarbejde mellem ni boligafdelinger

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Gør det gode liv bedre

Gør det gode liv bedre Gør det gode liv bedre Evaluering af Albertslund Boligsociale Center, 2010. Udgivet februar 2011 Her finder du ABC Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne direkte ABC s adresser: Områdesekretariatet,

Læs mere

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST Indledning BO-VEST lægger stor vægt på, at beboerne kan deltage aktivt i beboerdemokratiet og i det frivillige arbejde i afdelingerne og dermed få mulighed

Læs mere

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 12-15 år (Dansk) Kære 12-15- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN Flyttesynene i BO-VEST vil i fremtiden ske elektronisk. Det kommer til at gavne både medarbejdere og beboere. Nu erstattes papir og pen af tablet-pc ere. Det sker når BO-VEST

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Brændgårdsparken 2013

Naboskabsundersøgelse for Brændgårdsparken 2013 Naboskabsundersøgelse for Brændgårdsparken 2013 Afsluttet april 2013 Valgte undersøgelser: Brændgårdsparken 2013 Hovedrapport Indhold: Denne rapport indeholder resultaterne fra naboskabsundersøgelsen Brændgårdsparken

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Stærmosegårds- og Rødegårdsparken

Naboskabsundersøgelse for Stærmosegårds- og Rødegårdsparken Naboskabsundersøgelse for Stærmosegårds- og Rødegårdsparken Afsluttet december 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Stærmosegårds- og Rødegårdsparken Indhold: Denne rapport indeholder resultaterne fra

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012 Midt i Sund Zone en status halvvejs i projektets levetid OKTOBER 2012 Ulighed i sundhed Begrebet social ulighed i sundhed bruges til at beskrive det forhold, at sundhedsrisici og sygelighed er skævt fordelt

Læs mere

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj Mødereferat Titel Byer for Alle Dato 2. juli 2003 Sted Deltagere Fokusgruppeinterview i Ishøj Ishøj Rådhus Referent HPD, 3. juli 2003 Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE,

Læs mere

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 15. august 2015. 1 INDHOLD OM EVALUERINGEN 3 PROCESBESKRIVELSE AF EVALUERINGEN 4 SAMMENFATNING 5 ER PROJEKT TEAM HERNING 2014/2015 LYKKEDES? 5 HVILKE LANGTIDSVIRKNINGER

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES BO-VEST har henover efteråret afprøvet et nyt varslingssystem, der informerer beboerne via sms. Det har vist sig at være en succes. Projektet har resulteret i mange positive

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen 8. kreds 2 Indledning Danmarks almene boliger har igennem tiden været en meget væsentlig del af løsningen, når borgere med en anden baggrund

Læs mere

Forældre evaluering 2015

Forældre evaluering 2015 Forældre evaluering 2015 Hvordan har det været at have sin daglige gang i Børnehaven Toftebo. En glæde at se hvor glad ens barn er hver eneste dag i Toftebo. Alle voksne kender ens barn, det gør forældrene

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 1 Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 2 April 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 Beboere I 2010 blev der gennemført en tilfredsundersøgelse, der omfattede 1.000 tilfældigt udvalgte beboere og samtlige

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 HØJE KOLSTRUPS IMAGE Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 Helhedsplanen for Høje Kolstrup blev igangsat for 4 år siden. Derfor gennemfører vi nu en opfølgende undersøgelse af planens betydning for

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Selvevaluering 06/07

Selvevaluering 06/07 Selvevaluering 6/7 Emne: Det store fællesskab blandt eleverne. Emnebegrundelse og metode: På KIE tillægger vi det store fællesskab eleverne imellem stor værdi. En af vore målsætninger er bl.a. at skabe

Læs mere

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN Nedsættelse af nye udvalg i BO-VEST Bestyrelsen har besluttet at nedsætte et redaktionsudvalg til at redigere det nye beboermagasin, som skal udkomme to gange om året, første

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Studietur til Berlin

Studietur til Berlin Studietur til Berlin 13-14.oktober 2010 Onsdag den 13. oktober 2010 mødtes en delegation på 20 mennesker meget tidligt i Billund Lufthavn. Målet var Berlin for at hente inspiration til det boligpolitiske

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 3, 1. kvartal 2013 Status på projektet Tværgående samarbejder og initiativer Et af målene med Greve Nord Projektet er at sikre en bedre brobygning, koordinering

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde

Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde Tryghed og naboskab Tryghedsvandringer Gå tur i jeres boligområde og find utrygge steder, der kan forbedres. Det er en god metode, der både skaber

Læs mere

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk)

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk) Spørgeskema Voksne 19-100 (Dansk) Kære beboer Eksempel: 15. Hvor stor en del af et bor du i dit boligområde? Hele et Over halvdelen af et Under halvdelen af et 1 måned eller mindre www.naboskabet.dk

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013

Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013 Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013 Afsluttet oktober 2013 Søgekriterier: Valgte undersøgelser: Hvissinge 2013 Delrapport - Voksne Indhold: Denne delrapport indeholder et deludtræk af naboskabsundersøgelsen

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016 NYT FRA FORMANDEN Når arbejdsmiljøprogrammet er godkendt hele vejen rundt, vil det indgå i det udbudsmateriale, vi sender til tekniske rådgivere og entreprenører på de kommende byggesager, og det bliver

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene.

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. Bilag Grønærten Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. 1) Er der tiltag eller aktiviteter, som kan styrke børnenes personlige udvikling, som du

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE. Undervisningsmiljøvurdering 2011 1

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE. Undervisningsmiljøvurdering 2011 1 Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE 2011 1 Undervisningmiljøundersøgelse 2011 Skolens multibane, der blev taget i brug i 2010 Indledning I lighed med sidste skoleår har vi valgt at lave vores

Læs mere