Om evalueringen... 2 Forfatter Resume: Evaluering af Reload... 3 Reload i markedet Overblik over Reload... 4 Reloads karakterbog...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om evalueringen... 2 Forfatter... 2. Resume: Evaluering af Reload... 3 Reload i markedet... 3. Overblik over Reload... 4 Reloads karakterbog..."

Transkript

1

2 Indhold Om evalueringen Forfatter Resume: Evaluering af Reload Reload i markedet Overblik over Reload Reloads karakterbog Evaluering af Reload Modenhed i processer Graden af innovation Erfaring og kompetencer Support og service Pris og prisstruktur Produktportefølje og systemer Referencer Markedstendenser Transformation af forretningen Fokus på marketing Integration viden om forretningssystemer Specialisering gennemgående systemviden Om J. Boye Erfa grupper Konferencer Research Rådgivning of 12

3 Om evalueringen Formålet med denne evaluering er at give dig et indblik i, hvordan RELOAD! A/S (herefter Reload) samarbejder med deres kunder, deres styrker og svagheder, samt hvad deres fokusområder er, og hvad de specialiserer sig i. Brug evalueringen til at vurdere om Reload er et godt match til dit konkrete projekt og organisation. Evalueringens metodiske tilgang bygger på interview med en række kunder, hvis udtalelser sammen med vores ekspertviden ligger til grund for de følgende konklusioner. Vi bygger alle evalueringer på en briefing med den pågældende leverandør, og de leverer også data og regnskaber til brug i evalueringen. Forfatter Gerd Hultberg er moderator i en række J. Boye erfa grupper, hvilket giver en unik indsigt i det digitale marked, kundernes behov og de nyeste tendenser. Derudover er hun forfatter til en række af J. Boyes øvrige evalueringsrapporter og case studies samt rådgiver indenfor digital strategi og kommunikation. Tak til De kunder som har valgt at give deres input til denne evaluering samt til Reload. Gerd Hultberg og resten af research teamet kan kontaktes her: Udtalelser afspejler vurderingen på det givne tidspunkt og kan derved ændres. Alle varemærker tilhører deres respektive virksomheder. Hvis du vil købe genoptryk af dokumentet, bedes du kontakte For yderligere information: jboye.dk 2 of 12

4 Resume: Evaluering af Reload Reload er et teknisk udviklerhus, der udelukkende udvikler løsninger på den PHP baserede open source platform Drupal. De leverer primært løsninger af en vis kompleksitet og størrelse. Reload har ry for at være blandt de dygtigste Drupaludviklere i Danmark. Reload arbejder agilt med Scrum som metode både internt og i samarbejdet med kunden. Scrum kræver et tæt samarbejde med kunden både i udviklings og implementeringsfasen og stiller høje krav til kundens beslutningskraft både i forhold til løsningen og til egen organisation. Reloads kunder beskriver typisk et projektforløb med Reload som krævende, men samtidigt også givende. For at sikre et godt og tæt samarbejde tilbyder Reload deres kunder mulighed for at få en plads på kontoret i de perioder af udviklingen, hvor der er brug for daglig kontakt. Reload drifter ikke de løsninger, de udvikler, men de indgår i tæt samarbejde med kunderne om den videre udvikling og support, i det omfang det er nødvendigt. Reload rådgiver også i forhold til valg af hosting, hvis kunden ikke selv har serverkapacitet. Kunderne fremhæver, at en af Reloads styrker er deres evne til at skærpe det forretningsstrategiske fokus i de krav, der stilles til løsningen og hjælpe med at udvikle videre på den efter implementeringen. Enkelte kunder har oplevet, at Reload i travle perioder har haft svært ved at levere inden for aftalte tidsramme. Det kan være bagsiden ved at vælge et relativt lille bureau som samarbejdspartner. Reload i markedet Reload har som målsætning at være blandt de bedste i Danmark til at udvikle komplekse Drupalløsninger og går efter at have medarbejdere, som er en aktiv del af Drupals udviklingsfællesskab. De er ikke et full service bureau og har heller ikke en ambition om at blive det. Derfor indgår de typisk i samarbejde med kundens designbureau i forhold til IA, usability, brugertest og design, eller de peger på en samarbejdspartner, som de mener kan hjælpe kunden til den bedst mulige løsning. Reload har ikke selvstændigt leveret tilbud på et udbudsmateriale, men har ofte indgået i besvarelser af udbudsmaterialer, både som underleverandør og i konsortier. Reload udvikler både store komplekse websites og integration. Deres løsninger er på et højt teknisk niveau, hvorfor andre Drupal bureauer som fx Peytz gerne samarbejder med dem. De ligger ikke i den billigste ende rent prismæssigt, men det, de leverer, står ifølge kunderne i mål med prisen både i forhold til den forretningsmæssige værdi og kvaliteten af løsningerne. 3 of 12

5 Overblik over Reload Ejerskab og antal medarbejdere Geografi Systemer og applikationer Fokusområder Reload er ejet af Rasmus Luckow Nielsen, Kasper Garnæs med 75 % og Jens Otto Paludan med 25 % og er etableret i Der er 13 fuldtidsansatte. Reload har kontor på Frederiksberg. Drupal og integration til Drupal. Udvikling af teknisk udfordrende løsninger med Drupal som platform. Integration. Typiske kunder Projektstørrelser Sammenlign med Support COOP, Det Danske Spejderkorps, IDA, DBC, Københavns Kommune DR, TV2. Et gennemsnitsprojekt er på ca mio. kr. Reload har ca. 4 større projekter om året. Derudover har Reload en del < kroners opgaver for eksisterende kunder Omsatte i 2013 for 11,5 mio. kr. og havde et overskud på 1,05 mio. kr. Peytz Propeople Dwarf Adapt Wunderkraut. Teknisk support efter klippekortsaftale. SLA aftaler. Der er faste tidspunkter, hvor kunderne kan få fat i den udvikler, der er dedikeret til deres projekt også efter implementeringen. Styrker Svagheder Grundig afklaringsproces Dygtige udviklere Kommunikation af tidsog time to market estimater. Løsninger med få fejl Dygtige samarbejdspartnere. 4 of 12

6 Reloads karakterbog Modenhed i processer Graden af innovation Erfaring og kompetencer Support og service Pris og prisstruktur Referencer Skala fra 1 10, hvoraf 1 er svagt, og 10 er stærkt (dvs. markedsleder). 5 of 12

7 Evaluering af Reload I det følgende ser vi på Reload ud fra en række af de parametre, som typisk anvendes, når kunder vælger ny leverandør. Vi ser på: Modenhed i processer Graden af innovation Erfaring og kompetencer Support og service Pris og prisstruktur Produktportefølje og systemer Referencer. Modenhed i processer Når du vælger bureau eller leverandør, vælger du en partner, som du kommer til at arbejde tæt sammen med, særligt i udviklingsfasen. Når løsningen er i drift, vil du også have behov for nogen, der kan yde support, og som kan være med til at sikre den kontinuerlige udvikling af din løsning. Derfor er det vigtigt for dit valg af leverandør at forstå, hvordan de håndterer projekter og/eller et længerevarende samarbejde. Vi vurderer modenheden i processer på følgende parametre: hvilke overvejelser har de gjort sig om selve projektmodellen hvordan fungerer projektledelsen samarbejdsevner og former. Reload konkurrerer ikke på at være de billigste, men på at levere kvalitetsløsninger. Frem for at udarbejde kravspecifikationer foretrækker Reload i samarbejde med kunden at undersøge, hvilke dele af et projekt der er forretningskritiske. Derudfra skitseres en række overordnede krav samt en minimum viable solution og på baggrund af det udarbejdes et budget med et antal timer. Reload arbejder med en tilpasset Scrum model, som de stadig finjusterer. Som kunde hos Reload møder du i udgangspunktet samme team hele vejen igennem udviklingsprocessen. Der bliver lagt meget vægt på afklaringsfasen og på i samarbejde med kunden at få defineret, hvad løsningen overordnet skal kunne for at levere forretningsværdi. Der arbejdes i to ugers sprint, og Reload foretrækker at invitere kunderne ind i egne lokaler. Hvis muligt vil de gerne have, at projektleder (og udviklere) sidder hos dem mest muligt under processen. Reload vil gerne, at udviklingen af løsningerne sker som et samarbejde mellem partnere snarere end som et leverandør kundeforhold. Som kunde er det vigtigt, at du tager stilling til, om du og din organisation er mere gearet til den ene eller anden type samarbejdsrelation eller måske noget midt imellem. 6 of 12

8 Illustration af Reloads udviklingsproces Generelt set bærer kundernes refleksioner præg af stor respekt for Reloads udviklingsmæssige og tekniske kunnen, mens der er en smule mere forbehold på projektledelsesdelen. Kunderne roser Reload for både at være flinke, fleksible og være i stand til at spørge ind til, hvorfor noget er en god idé og hvordan den samlet set vil bidrage til at give løsningen værdi. I et samarbejde med Reload vil du dog også blive bedt om at prioritere, hvad der er det vigtigste at udvikle set fra et forretningsmæssigt synspunkt. Der, hvor processerne har haltet for enkelte af kunderne, har været i forhold til tids og timeestimater. Enkelte har oplevet at få introduceret rapporteringsværktøjer, som aldrig er blevet taget i brug, og at kommunikationen om overskridelse af deadline er kommet sent. I forhold til disse forbehold skal dog nævnes, at Reload i løbet af 2014 implementerede en sprintrapport, der bedre kommunikerer, hvad der er foregået i det enkelte sprint, samt hvor man er i forløbet til kunden. Overordnet set har det betydet, at processerne er blevet mere stringente, hvilket kunderne også har bemærket. Ligegyldigt hvor godt en projektmodel er beskrevet på papiret, bør du som kunde altid gennemgå den sammen med bureauet og tage ejerskab for, hvordan du gerne vil have, at samarbejdet foregår. Hvis et udviklingsprojekt skal foregå som et partnerskab snarere end som et leverandør kundeforhold, bør man være enige om præmisserne for samarbejdet i lige netop dette projekt. Det kræver som regel, at der udvises en vis fleksibilitet fra begge parters side. Det er i øvrigt altid en god idé at bruge tid og energi på at forventningsafstemme og på at få en fælles forståelse med dit nye bureau i forhold til, hvornår noget har nået den rette kvalitet og hvornår I er kommer til minimum viable solution. Graden af innovation Den klassiske opgave for udviklingshuse, bureauer og også kunderne har hidtil været at bygge eller redesigne nye sites. Det har derfor været naturligt for virksomheder og organisationer at skifte platform eller at redesigne deres sites hvert år. Ændringerne i det digitale landskab gør, at udviklingsopgaven handler om at sikre, at organisationens digital tilstedeværelse har forretningsmæssig værdi. Mange udviklingsopgaver er derfor gået fra at være store til løbende at blive til varetagelse af mindre tilretninger, mindre udviklingsopgaver og drift samt sideløbende understøttelse af digitale forretningsprocesser. Vi vurderer graden af innovation på: evnen til at sætte sig ind i kundens behov evnen til at udfordre kunden 7 of 12

9 teknisk kompetence og indsigt i produktet til at levere konkurrencedygtige løsninger. Som kunde har du behov for en leverandør, der kan se det store perspektiv også i de små opgaver, og som kan hjælpe dig med at se og udfordre, hvordan din organisation kan arbejde bedre med det digitale. Kombinationen af dyb specialistviden om Drupal, teknisk kunnen og forretningsforståelse gør, at vores vurdering er, at Reload er stærke rådgivere indenfor deres felt. De bruger den nødvendige tid og energi på at lære kunden at kende, så de løsninger, de udvikler, også giver mening i kundens kontekst. Reloads indgangsvinkel til udvikling og innovation er at tage udgangspunkt i de standarder, der allerede er i Drupal snarere end at bygge nyt fra bunden. De har et skarpt fokus på forretningen og på at fremtidssikre de udviklede løsninger. Af nogle kunder opleves dette som et udtryk for dygtighed og innovativ tankegang. Andre giver udtryk for, at Reload snarere er taktisk udførende på andres ideer end strategiske og innovative. Umiddelbart er det vores vurdering, at Reload arbejder innovativt inden for de rammer, som Drupal giver. De er dygtige håndværkere, som bygger solide huse, der ikke braser sammen, når du gerne vil bygge til. Deres dybe kendskab til Drupal sætter dem i stand til at udnytte mulighederne i Drupal til fulde til at skabe forretningsmæssig værdi, men deres hovedfokus er ikke at fortælle dig, hvordan du transformerer din forretning digitalt. Erfaring og kompetencer Erfaring og kompetencer hos leverandøren er afgørende for et projekts succes. Og det er vigtigt, at kompetencerne er allokeret og afspejlet i det projektteam, som udviklingshuset stiller med. Vi vurderer kompetencerne på: de forskellige kompetencer kunden møder i løbet af et projekt erfaringsniveau og kendskab til produktet. Rådgivning og forretningsmæssig sparring Kunderne er overordnet set meget tilfredse med den sparring, de får, i forhold til at udvikle løsninger, der er fremtidssikret og har forretningsmæssig værdi. Enkelte kunder efterlyser en mere proaktiv rådgivning i forhold til, hvordan de kan udvikle deres løsning yderligere. De vil altså gerne have, at Reload i højere grad byder ind med nye ideer og visioner for deres løsninger. Projektledelse Kunderne oplever i høj grad, at ledelsen af selve udviklingsprojektet er kompetent, men flere har en oplevelse af projektledere, der er meget optaget af processer og udvikling af projektledelsesmodeller og mindre optaget af kommunikation og administration. Det vil sige, at projektledelsen i forhold til dem kan opleves fragmenteret og til tider en smule eksperimenterende, som om man ikke helt er enig med sig selv i forhold til de mere formaliserede dele af projektledelsen. Dette gælder særligt i forhold til tidsestimering og rapportering. Udvikling Reload har en klar ambition om have dygtige udviklere, og det har de også ifølge deres kunder. For en del kunder har deres ry for at have kompetente udviklere været udslagsgivende i forhold til valget af Reload. Udviklerne får ros for at være lyttende og lydhøre samtidig med, at de ikke bare blindt følger kundens ønsker. Kunder, der har benyttet sig meget eller en del af muligheden for at sidde sammen med udviklerne, oplever klart, at udviklerne har en bedre forståelse af deres forretning, end de kunder som ikke har benyttet sig af den mulighed. 8 of 12

10 Samarbejdspartnere Da Reload ikke er et full service bureau, er de afhængige af dygtige samarbejdspartnere og af, at kunderne oplever et samarbejde, der ikke belaster deres projektleder yderligere. Reload gør selv en del ud af at finde egnede samarbejdspartnere, som de mener lever op til deres egne standarder, men arbejder selvfølgelig også en del sammen med kundernes partnere. For nogle kunder opleves det som en belastning at skulle arbejde sammen med flere leverandører på en gang, mens andre ser det som berigende for deres løsning. Reloads samarbejdspartnere vurderer, at deres udviklingsmæssige og tekniske kompetencer er helt i top. Der er en generel opfattelse af Reload som en kompetent og behagelig samarbejdspartner, der er fleksibel, når det er nødvendigt, men som også siger fra, når de føler, at der bliver gået for meget på kompromis med fagligheden. Support og service Som kunde forventer du fuldt fokus under implementeringen, men der kommer også en hverdag, hvor løsningen er taget i drift, og hvor du stadig har behov for at samarbejde med din implementeringspartner. Du vil få behov for support, når teknikken driller og et mere eller mindre jævnligt serviceeftersyn. Derfor er support og service et vigtigt parameter, når der skal vælges en leverandør. Vi vurderer support og service på: evnen til at håndtere fejl samarbejdet efter leverancen support setup og service. Reload har ikke et dedikeret support team, men har hele tiden en udvikler allokeret til support og fejlrettelser. Derudover er udviklerne kun booket 80% for at give tid til at yde support til kunder, hvis løsning er i luften. Den manglende faste struktur på supporten har skabt frustration, fordi man som kunde ikke altid ved, hvem det er man skal have fat i. Derfor har Reload fra tredje kvartal 2014 gjort det muligt for kunderne at henvende med supportønsker på og på Reloads hovednummer. Kunderne oplever dog umiddelbart, at Reload både er hurtige til at reagere på kritiske fejl og også at de fejlretter, inden kunden selv opdager fejlen. Men for nogle har det indimellem været svært at få rettet småfejl i travle perioder. Dialogen omkring support og fejlretning opleves dog overvejende positiv af kunderne. Betalingen for support og service foregår via et klippekortsystem, og Reload fakturerer udelukkende de forbrugte minutter, og kunden kan se på fakturaen, hvad tiden er brugt til. Pris og prisstruktur Det kan være svært at sammenligne leverandører på pris, da der er mange parametre, der spiller ind: Kompetencer og fagligt niveau, hvilket hold de stiller med, hvilke opgaver du som kunde selv kan varetage mv. Sørg derfor både at sammenligne timepriser, prisstrukturer og hvilke kompetencer, der bliver sat på dit projekt, når du sammenligner udviklingshuse og bureauer. Vi vurderer pris og prisstruktur på: niveauet i forhold til branchen i øvrigt kundernes tilfredshed med leverancen i forhold til pris. Det er vigtig for Reload at have fuld gennemsigtighed, og derfor faktureres kunden løbende med angivelse af timeforbrug. Denne model kan være svær at arbejde med, hvis projektet fx. er et offentligt udbud, eller budgettet er 9 of 12

11 tildelt på meget bestemte rammer. Ifølge kunderne er Reload fleksible, og Reload samarbejder med kunderne om modeller, der passer bedre ind i deres organisation, hvis det er nødvendigt. Reload fakturerer som nævnt efter timepriser, der ligger mellem kroner + moms alt efter medarbejdernes erfaringsniveau. Ifølge Reload ligger nye projekter typisk med et budget mellem kr + moms. De tager ikke nye projekter ind under kr, med mindre de ved, at det er en pilot/prøveballon for et samarbejde og større projekter. Reload er ikke blandt de billigste bureauer, men kunderne mener over en kam, at de leverede løsninger lever op til prisen. Produktportefølje og systemer Reload er et teknisk hus, der er dybt specialiseret i Drupal og i systemintegration. De løsninger, som Reload udvikler, er ofte af teknisk tung karaktér, og derfor er de med tidligt i processen og rådgiver til udvikling af tekniske løsninger, der løfter forretningen strategisk og omsætningsmæssigt. Kunderne bruger dem som udgangspunkt til sparring i forhold til at gå fra idé/koncept til forretningsløsning og har ofte udarbejdet den overordnede strategi og konceptet, før Reload kommer ind i billedet. Det ender dog ofte med, at Reload hjælper kunderne med at prioritere og se andre muligheder, end de først tænkte. Referencer Som kunde kan du som regel få en del ud af at se på en potentiel leverandørs referencer både i forhold til, om din organisation vil kunne få løst sit projekt, og hvilke områder inden for digitale løsninger leverandøren har valgt at specialisere sig i. Vi vurderer referencerne på: virksomhedens evne til at tiltrække kunder og tilpas store projekter graden af specialisering inden for deres eget felt. Referencer siger også noget om præferencer for og viden om bestemte typer af digitale løsninger. Og da digitale projekter tager udgangspunkt både i platform og i forretningsudvikling, kan det være en god idé at danne sig et overblik over, hvilke udviklingshuse og bureauer der er specialiserede i bestemte platforme og produkter. Reload har været i branchen siden 2010, og de har valgt at specialisere sig i udvikling af Drupalløsninger. Kunderne fordeler sig mellem private, offentlige organisationer og medlemsorganisationer. De er ikke stærke på b2b eller commerce og har ikke store internationale kunder. Reload har som udtalt politik, at de kun arbejder med projekter, som de vurderer til at være fagligt udfordrende og af en vis kompleksitet. De bliver typisk valgt på baggrund af, hvad andre kunder har sagt og på deres ry som en teknisk dygtig og troværdig samarbejdspartner. Reload bliver set som behagelige at arbejde sammen med dog med den kant, at de siger tingene, som de ser dem, og går ikke på kompromis med kvaliteten. Kundetyper DR, TV2, COOP, DBC, IDA, Stofa, Det Danske Spejderkorps og Københavns Kommune 10 of 12

12 Vi vurderer, at Reload har stærke referencer, idet de er fast samarbejdspartner for flere af deres kunder, og at de har udviklet løsninger, der er forretningskritiske for deres kunder. Derudover formår de at vinde gode kunder gennem ry uden udbud. Markedstendenser Der er særligt fire tendenser, som er i fokus på det digitale marked: 1. Transformation af forretningen 2. Fokus på marketing 3. Integration viden om forretningssystemer 4. Specialisering gennemgående systemviden I det følgende skitserer vi kort hver tendens og dens betydning for de digitale bureauer. Transformation af forretningen Organisationer gennemfører i dag relativt få projekter, der ikke har et iboende element af digital udvikling. Ligegyldigt om det er optimering af arbejdsprocesser, øget salg, markedsføring eller dialog med brugere og kunder, ender man ofte med at udvikle noget digitalt for at løse problemet. Det er de udviklingshuse og digitale bureauer, som har forstået at hjælpe kunderne med at se, hvor og hvornår det digitale transformerer forretningen, der er på forkant med udviklingen. De organisationer og bureauer, der forstår at følge op på den værdi, produkterne tilfører, har langvarige kundeforhold og opbygger en uvurderlig viden om, hvordan digital produktudvikling også er forretningsudvikling. At kunne levere et digitale produkt vil derfor ikke længere nok, hvis man skal kunne leve op til kundernes forventninger. Fokus på marketing Digital markedsføring fylder mere og mere i marketingsafdelingerne. CMS udbyderne har også forlængst opdaget, at CMS i 2015 handler mere om marketing end indholdsstyring. Mange har moduler til dialogmarkedsføring, sociale medier og indsamling af data om brugerne, der kan anvendes til at vise mere eller mindre personaliseret indhold. Derfor ses også en tendens til, at de digitale bureauer og udviklingshuse ansætter flere kompetenceprofiler som for eksempel eksperter i digital markedsføring for både at kunne rådgive deres kunder på et strategisk og operationelt niveau. Integration viden om forretningssystemer Hvis de digitale bureauer skal hjælpe deres kunder både på et strategisk og operationelt niveau, er det nødvendigt for dem ikke blot at kende de systemer, de selv arbejder med, men også de systemer kunderne benytter sig af for at kunne drive forretningen internt og eksternt. Bureauerne bliver i højere grad nødt til at have inhouse kompetencer til at hjælpe kunderne med at kortlægge datastrukturer og få styr på, hvilke forretningssystemer det giver mening at integrere med de interne og eksterne digitale kanaler (web, intranet og ekstranet). Det handler i høj grad om at hjælpe kunderne med at analysere de forskellige arbejdsprocesser for at se, hvor det giver mest værdi at integrere, og hvor omkostningerne er for høje. Specialisering gennemgående systemviden Når content management systemerne udvikler sig til at understøtte nye forretningsprocesser, bliver det tilsvarende mere komplekst at udvikle på. Udvikleren, der er dybt specialiseret i teknologien, bliver dermed en lige så vigtig rådgiver og sparringspartner, når processer og forretning skal understøttes af en given teknologi. Hvis bureauerne skal kunne udvikle i den kvalitet og i det tempo, som kunderne forventer, kræver det udviklere, som er i stand til at gennemskue de implikationer, det har for systemet, når den skal understøtte nye koncepter og behov. 11 of 12

13 Om J. Boye J. Boye er en netværks og analysevirksomhed grundlagt i 2003 med fokus på forskellige aspekter af den digitale forretning herunder CMS, Enterprise Portals, digital workplace, strategi & governance og web projektstyring. J. Boye består i dag af en række ansatte med base i henholdsvis Belgien, Danmark, Storbritannien, Tyskland og USA. J. Boye er uafhængig af udbydere og leverandører. Med disse kerneaktiviteter ønsker vi at bidrage til at modne et ungt marked: Erfa grupper Diskutér dine og din organisations specifikke udfordringer med kollegaer, der enten er eller har været i samme situation som dig i en af vores erfa grupper. Vores 50 grupper er fortrolige og består af op til 20 medlemmer. Med mere end 500 medlemmer finder du alt fra små og mellemstore virksomheder til store, globale og komplekse organisationer i Europa og Nordamerika. Konferencer Udvid dit netværk og få inspiration af internationale eksperter. J. Boye konferencerne afholdes hvert år i Philadelphia og Aarhus, hvor mere end 500 deltager i intensiv vidensdeling. Konferencerne er samtidig dét sted, hvor alle vores medlemmer på tværs af de forskellige grupper mødes med hinanden en gang årligt. Research Vi har lavet analysearbejde i næsten et årti, hvor fokus har været på udbydere i specifikke markedssegmenter såsom Web CMS, Enterprise Portals og Enterprise Social Software. Disse evalueringer gør det muligt for dig at danne et overblik over, hvordan specifikke systemer eller leverandører matcher dine behov og gør dig i stand til at træffe et kompetent valg i forhold til strategi og investering. Alt vores analysemateriale baserer sig på hundredvis af interviews med leverandører, brugere og implementeringspartnere. Rådgivning Få hjælp til at skabe de bedste resultater. J. Boye rådgiver organisationer i alle faser af deres digitale projekter: Strategi & governance, virksomhedens målsætninger, valg af system og implementeringspartner og rådgivning i løbet af selve implementeringen. Vores seneste kunder tæller blandt andet Actavis, Alfa Laval, Alma Media, Boehringer Ingelheim, Brother International, Cambridge University Hospital, EUMETSAT, Europa Kommissionen, FN, GEA, Internationale Røde Kors, KAEFER, Lund University, Nordea, Nycomed, Open University, Region Hovedstaden, Suez, University College London, Widex, World Health Organization og Aarhus Kommune. 12 of 12

Evaluering af Codehouse

Evaluering af Codehouse Evaluering af Codehouse Af Ditte Wolff-Jacobsen J. Boye Oktober 2014 J. Boye, Sønder Alle 4, 8000 Aarhus C, Danmark Tel: +45 29 70 15 00 research@jboye.com www.jboye.com Indhold Om evalueringen..........

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Illumi bidrager til dansk softwareeksport

Illumi bidrager til dansk softwareeksport Case Systematic Illumi bidrager til dansk softwareeksport Illumi leverer software til Danmarks største privatejede softwareproducent. Globalt ekspanderende Systematic kunne have bygget sit eget website,

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 2 Lars Bo Jeppesen Ceo aegis media Danmark Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe på det digitale

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

3C Salesforce Support

3C Salesforce Support 3C Salesforce Support www.3cconsult.dk Salesforce Cloud Alliance Partner Salesforce support Hvem peger flaskehalsen på hos jer? - Er din Salesforce medarbejder 4 personer i 1? - Vil han gerne holde fri,

Læs mere

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier Marketing Manager er certificeret FRANCHISE Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder..... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier 1www.marketing-manager.dk

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

DESIGN ENGINEERING & DOCUMENTATION. Du har behovet... idoc har løsningen!

DESIGN ENGINEERING & DOCUMENTATION. Du har behovet... idoc har løsningen! DESIGN ENGINEERING & DOCUMENTATION Du har behovet... idoc har løsningen! 1 Hos idoc har vi store ambitioner for fremtiden Vores ambitioner bygger på et tæt forhold til vores kunder. Ambitionerne er drivkraften

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Kom i gang med E-handel

Kom i gang med E-handel Vertica 2015 DI Handels e-handelsworkshop Kom i gang med E-handel Indledning Et e-handelsprojekt er for mange virksomheder et stort skridt, som kan medføre store positive ændringer i kundeadfærd, oplevelsen

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt.

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Case Nikosax Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Illumis IT-platform henter pengene hjem Når

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil FOAM MAKES THE WORLD A SOFTER PLACE TO BE 2 Velkommen til BPI Bramming Plast-Industri A/S er den førende leverandør af avancerede kundetilpassede løsninger i skum. Vi

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

LØSNINGER - med fokus på MENNESKET

LØSNINGER - med fokus på MENNESKET LØSNINGER - med fokus på MENNESKET Prænominering til Innovationsprisen 2012 Advokatfirmaet Johansen & Bliddal søger med projektet LØS- NINGER - med fokus på MENNESKET prænominering til Innovationsprisen

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning

OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning Dato: 15. marts 2006 Udarbejdet af Martin Palmqvist, partner Scan Designs Esromgade 15 2200 Kbh N CVR nr. 27 99 65 82 Fax.: +45 3539 3853

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Tilbud om afklaringsproces for Dansk Vandrelaug (DVL)

Tilbud om afklaringsproces for Dansk Vandrelaug (DVL) Tilbud om afklaringsproces for Dansk Vandrelaug (DVL) 15/2 2016 Peytz & Co gennemfører en afklaringsproces for Dansk Vandrelaug for at identificere essentielle behov i forbindelse med udviklingen af den

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløbet Sæt kunden i centrum - hvorfor deltage? Kursusforløbet Sæt kunden i centrum, som Dansk Erhverv arrangerer i samarbejde med Networked Business Initiative

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

KOM IND I ET VILDT UNIVERS AARHUS. Fyldt med medier, marked og mennesker!

KOM IND I ET VILDT UNIVERS AARHUS. Fyldt med medier, marked og mennesker! KOM IND I ET VILDT UNIVERS AARHUS Fyldt med medier, marked og mennesker! Brænder du for medier og marketing? IUM Aarhus søger to målrettede praktikanter, der brænder for medier og marketing, og som har

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer.

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. NNIT PLAYMAKER PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. FORMÅL NYE PERSPEKTIVER OG MULIGHEDER It-rollen er under stærk forandring, påvirket

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen.

Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen. Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen. Øjenhøjde Som vvs er ved jeg alt om kobberrør, men intet om regnskaber, så

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

itsmf Lisbeth Smed

itsmf Lisbeth Smed Coop Teknologi At blive forretningens foretrukne sparringspartner itsmf 27-10-2016 Lisbeth Smed Mail: Lisbeth.Smed@coop.dk Indhold 1. Om Coop 2. Udfordringen 3. Visionen 4. Matrix-organisation Virtuelle

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma Få den fulde værdi af jeres næste projekt DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma I sikrer hverdagens drift. Vi giver råd om fremtiden Overvejer I, hvordan I kan fremtidssikre værket i forhold

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Case Center For Ledelse

Case Center For Ledelse Case Center For Ledelse Fantastisk projektledelse Fantastisk projektledelse og virkelig godt gået er nogle af de meget positive meldinger, som CfL havde om samarbejdet med Illumi, efter at landets førende

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014 Brand By Hand CVR: 34845808 Møllevangsallé 142, 8200 Aarhus N 1 Indledning Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse

ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse Strategi, eksekvering og analyse ecapacity tilbyder end-to-end forbedring af digital performance ecapacity har indgående erfaring med at udvikle

Læs mere

The new approach to software. LittleBeacon

The new approach to software. LittleBeacon The new approach to software LittleBeacon HVEM ER VI? LITTLEBEACON er en dansk, uafhængig og privatejet software virksomhed, der blev etableret i 2008 af Christer Jensen. Siden vi startede, har vi fokuseret

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Illumi rigger den digitale logbog til

Illumi rigger den digitale logbog til Case A2SEA Illumi rigger den digitale logbog til Når offshore-specialisterne A2SEA planter kæmpe vindmøller midt ude på havet, bruger de Illumis digitale logbog til at logge geografiske og geologiske data.

Læs mere

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES ColumbusCare DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES At vælge at implementere det rigtige software til at drive din virksomhed er kun en del af din udfordring. PERSONLIG SUPPORT TIL

Læs mere

1. Kan outplacement-udbyderen tilbyde sparring til lederne, der skal opsige medarbejdere? Det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere og kom

1. Kan outplacement-udbyderen tilbyde sparring til lederne, der skal opsige medarbejdere? Det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere og kom 1. Kan outplacement-udbyderen tilbyde sparring til lederne, der skal opsige medarbejdere? Det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere og kommunikere en opsigelse til sine medarbejdere. Det er

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde NordVest 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde NordVest 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde NordVest 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv

Læs mere

2Adecco. IT Consulting

2Adecco. IT Consulting 2 Svært ved at rekruttere rutinerede IT-specialister? Ikke længere... IT er i dag så specialiseret, at det kan være svært for mange virksomheder at besætte vigtige IT-funktioner. Det gælder både for faste

Læs mere