Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse."

Transkript

1 Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker og kvaliteter kl. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. 7 (temadag). Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Filmens tilblivelse I Danmark er der fedmeepidemi. Ca. 40% af den voksne befolkning er overvægtige og ca. 20 % af børn og unge er overvægtige. Derfor er det et tema, som vi næsten alle kender til enten fra os selv eller fra nogen i vores netværk. Denne store gruppe af overvægtige har brug for, at vi sætter fokus på deres livskvalitet. De har brug for positive rollemodeller og redskaber til at etablere et positivt selvværd og en god selvopfattelse. Vi ønsker med denne film at vise, at et menneskes vægt, uanset normalvægt, overvægt eller undervægt, ikke bør måles i kilo. Vi bør i stedet se på menneskers personlige styrker og kvaliteter. Rico og Line er filmens hovedpersoner. De fortæller om nogle af de tanker og dilemmaer, der naturligt rører sig hos børn og unge med overvægt. Men filmen beskriver dilemmaerne på en måde, så den brede gruppe af børn og unge i Danmark kan identificere sig med dem. Derved sættes fordomme om overvægt i perspektiv, og der skabes et ligeværdigt møde imellem alle slags børn og unge. Filmen er med andre ord med til at nedbryde fordomme. Det har vi valgt, fordi børn og unge har langt bedre chancer for at få et sundt og naturligt ejerskab til egen krop og forbedre deres trivsel, hvis de ikke konstant mødes med omgivelsernes fordomme og løftede pegefingre.

2 1. Lektion: Introduktion Introduktion til dagen og fremvisning af film: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? 2. Lektion: Refleksion over film Hver elev arbejder individuelt med spørgsmål om filmen. Herefter debat om filmens temaer. 3. Lektion: Fordomme Indledende snak i klassen om fordomme. Herefter klasseøvelse: Spørgsmål og svar. 4. Lektion: Planche om fordomme Eleverne laver plancher og slogan i grupper. 5. Lektion: Fremlæggelse Grupperne fremlægger deres plancher. Herefter debat i klassen. 6. Lektion: Samle Guld Anerkendende opgave, der handler om at se mig, som jeg er. 7. Lektion: Afrunding Fortsæt Samle Guld- opgaven. Derefter afrunding i klassen, perspektivering, opsamling og feedback samt klassens forslag til, hvad der styrker elevernes kvaliteter og klassens trivsel. Pædagogisk tilgang: Den pædagogiske tilgang kan beskrives med overskrifterne: Relationspædagogik samt anerkendende og løsningsfokuseret coaching. Tilgangen er ressourceorienteret og der er vægt på det, som får os til at vokse som mennesker. Relationspædagogikkens formål er at skabe bæredygtige tillidsfulde, troværdige og respektfulde relationer som fundament for læring og udvikling i fællesskaber. Det er væsentligt, at eleven oplever at være betydningsfuld og oplever, at vi voksne vil dem, både når det går godt, men også når det går mindre godt. bæredygtige relationer er et fælles ansvar, men det er de voksne, som skal vise vejen, og vi skal være rollemodeller.

3 Med anerkendende og løsningsfokuserede coaching fremmes en ligeværdig, imødekommende og udviklende dialog og et tilsvarende samarbejde. Metoden tager udgangspunkt i den enkelte elevs styrker og kvaliteter ligesom det, der virker og lykkes fremhæves. Det betyder ikke, at udfordringer og problemer ikke kan drøftes - det kan være helt nødvendigt, men dette foregår stadig på en anerkendende og coachende måde. Metoden bygger på den grundtanke, at en tillidsfuld, tryg og anerkendende ramme giver de bedste muligheder for, at eleven åbner sig, tager ejerskab for egen udvikling, er arbejdsomme med emnet og derigennem kan få indsigt i, hvad der skaber positive resultater, og hvordan man kan lære af sine erfaringer og overføre denne viden til andre situationer. Forfatter Materialet er udarbejdet af Pædagogisk TeenagerCoach Naima Halse Kirkefeldt. Under filmens tilblivelse har Naima også været tilknyttet som børn- og ungekonsulent via Adipositasforeningen med henblik på kvalitetssikring. Naima Halse Kirkefeldt har siden 2001 fungeret som coach, underviser og pædagog med speciale i relation og bæredygtige forandringsprocesser. Naima holder foredrag og kurser, afvikler efteruddannelse og coaching, og arbejder med projektudvikling, rådgivning og kvalitetssikring af undervisning. Har du brug for det, kan Naima afvikle forløb for elever og lærerne, der Bl.a bygger på arbejdet med filmen: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? Naima Halse Kirkefeldt Rosengården 11, 4653 Karise Tlf.: Redaktion Karin Eckersberg, Specialkonsulent, digitale læremidler

4 1. lektion: Introduktion Introduktion til dagen (10 min.) og fremvisning af film: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? (30 min.) Form Det er vigtige at starte dagen på en god, rolig måde og skabe nogle trygge rammer for det individuelle arbejde og den kommende dialog.

5 2. lektion: Refleksion over film Individuelt arbejde med spørgsmål om filmen (20 min.). Herefter debat om filmens budskab (20 min.). Formål Formålet med 2. lektion er at gå i dybden med filmens kernepunkter og temaer, som er centrale for mange unge. Baggrund De to hovedpersoner i Filmen Line og Rico kan være et forbillede for unge med overvægt, men også for unge generelt. Filmen fokuserer på Line og Ricos tanker, følelser, kvaliteter og styrker, men også på tavsheden omkring deres overvægt, på fordomme m.m. Det er alt sammen temaer, som alle kan spejle sig i og relatere sig til i større eller mindre grad. Individuelt arbejde med spørgsmål For nogle unge kan det være sårbart at tale om filmens temaer, og derfor indledes med det individuelle arbejde. De fleste spørgsmål tager direkte afsæt i filmen, mens andre spørgsmål er af mere personlig karakter. Spørgsmål af personlig karakter giver anledning til, at den enkelte elev ser ind i sit eget liv og forholder sig til det. Spørgsmålene omhandler ikke kun overvægt. I filmen fortæller Rico, at han skjuler sin vægt for de andre elever ved at hive ud i trøjen. Denne situation behandles generelt som det at skjule noget for andre, og eleverne bliver bedt om at overveje, om de selv skjuler noget for andre. På den måde bliver spørgsmålene vedkommende for alle elever, og temaet bredes ud. Debat om filmens temaer Det er vigtigt, at du som lærer hjælper og støtter eleverne i at oversætte situationerne i filmen og få eleverne til at se på deres eget liv. Rico skjuler sin mave hvad skjuler dine elever? En knop, deres højde, store fødder, en hemmelighed eller måske en tilstand (fx ingen må se jeg er ked af det, føler mig alene eller lign.).

6 3. lektion: Fordomme Indledende debat (20 min.) samt øvelse: Spørgsmål og svar (20 min.). Formål Formålet med 3. lektion er at belyse fordomme og deres betydning. I lektionen sættes der fokus på, hvad fordomme gør ved os. Derved skabes indsigt, forståelse, empati og i sidste ende større fordomsfrihed. Baggrund Alle mennesker forsøger at danne sig en mening om andre mennesker, om begivenheder og ting, vi møder i livet. En fordom er ofte en stereotyp, der stigmatiserer og stempler mennesker. Det er en slags dom, der er fældet på forhånd. Dommen omfatter en række antagelser - hovedsagelig negative antagelser og holdninger, og vores beslutningsgrundlag for ar dømme andre er ofte mangelfuldt, generaliserende og unuanceret. Ungdommen kan til tider være en udfordrende tid, hvor andres tanker og meninger har stor betydning. I ungdomsårene formes vi og påvirker hinanden. Som ung kan det være rigtig svært at være sig selv, og det kan være rigtig svært at insistere på at være den, man er. Det er en tid, hvor vi udtrykker os selv og styrker vores identitet, og dette sker ofte gennem fordomme. Fordomme florerer omkring os i talemåder, godhjertede drillerier eller ondsindede stigmatiseringer af enkeltpersoner, grupper eller hele befolkningsgrupper. Fordomme er ofte et redskab, vi trækker på, når vi hævder os selv, adskiller os fra andre eller udstiller andre som forkerte. Fordomme er noget vi alle kender til i større eller mindre grad. Spørgsmål til debat Lektionen indledes med en debat om fordomme (20 min.). Du kan tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål. Der er flere spørgsmål end I kan nå omkring på 20 minutter. Vælg de mest interessante ud og brug dem til at få en generel debat om fordomme. Lines mor fortæller, at vi generelt har mange fordomme og ikke kun over for overvægtige. Men hvad betyder fordomme egentligt? Hvad er det for nogle fordomme Rico og Line har mødt eller tror andre har?

7 Hvad siger Rico og Line generelt om fordomme? Line tror, at den stærkeste fordom er, at det er de overvægtiges egen skyld. Hvad mener du om det? Hvad er det værste, du har hørt nogen sige til dig eller til andre? Hvordan tror du sådanne fordomme påvirker os? Hvilke fordomme er du selv blevet mødt med? Når du møder et andet menneske, hvad fokuserer du så mest på? Hvad ønsker du selv at blive vurderet på dit ydre eller dit indre? Kan vi have fordomme over for os selv? Hvordan påvirker fordomme vores relation til andre? Øvelse: Spørgsmål og svar Lektionen fortsætter med øvelsen Spørgsmål og svar. Afsæt 20 minutter til øvelsen. Det er ikke vigtigt at alle elever når at snakke med alle, men med så mange som muligt. Forberedelse Kopier de 10 spørgsmålskort og klip ud. Giv et spørgsmål til hver elev. Øvelse Eleverne går rundt mellem hinanden i klassen med deres spørgsmål. Når to elever står overfor hinanden, går de i dialog: A stiller sit spørgsmål til B. B svarer og stiller nu sit spørgsmål til A. A og B bytter spørgsmål og går videre til andre elever i klassen.

8 4. lektion: Planche om anerkendelse og fordomsfrihed Eleverne laver plancher og slogan i grupper (45 min.). Formål Formålet med opgaven er at eleverne arbejder kreativt med deres indtryk af filmen. Samtidig får eleverne mulighed for at samarbejde og træne en anerkendende tilgange til hinanden, og endelig fungerer planchen efterfølgende som en reminder om en positiv proces og et positivt budskab. Planche og slogan Sørg for de materielle rekvisitter er til rådighed (lim, saks, tusser, karton, blade osv.). Inddel eleverne i grupper på 4. Overvej hvordan du deler grupperne op. Skal eleverne sammensættes tilfældigt, eller skal særlige elever arbejde sammen? Det er vigtigt, at understrege for eleverne, at de skal samarbejde om at lave en fælles planche samtidig med, at der er plads til individuelle udtryk på planchen. Alle elever i gruppen skal anerkendes på den ene eller anden måde. Eleverne må udfolde sig frit i deres kreative proces. Nogle skriver måske et digt. Andre skriver ord og sætninger, mens andre tegner, maler, klipper billeder ud og dekorerer. Opgaven er at lave en planche om det gode klassemiljø, hvor der er anerkendelse og fordomsfrihed. Skriv evt. følgende på tavlen til inspiration: Hvordan vender vi fordomme til venlig accept? Hvordan skaber vi fordomsfrihed i klassen? Hvordan ønsker vi at omgås hinanden i klassen? Eleverne skal også lave et slogan, som udtrykker det positive budskab og henlede opmærksomheden på det, som har betydning og værdi. Slogannet kan fungere som en overskrift for planchen. De færdige plancher hænges op i klassen som et symbol på en anerkende og fordomsfri tilgang i klassen.

9 5. lektion: Fremlæggelse (40 min.) Formål Formålet med at fremlægge er, at eleverne hver især får mulighed for at formulere og udtrykke sig om fordomme, anerkendelse og fordomsfrihed. Samtidig formidles gruppens samarbejd, hvilket er med til at understrege ønsket om fællesskab. Endelig kan det at den enkelte elev står frem for klassen og sætter ord på sine tanker være med til at give en større forståelse for hinanden, og den enkelte elev får mulighed for at føle sig accepteret i klassen. Fremlæggelse I gruppen fordeler eleverne fremlæggelsesarbejdet mellem sig (10 min.). Efter forberedelsen viser hver gruppe på skift deres planche frem i klassen (30 min.). Alle elever skal fremlægge noget. Hver elev har 1 minut til at fremlægge, så gruppen har tilsammen 4 minutter. Fremlæggelse kan fx se sådan ud for de 4 elever i en gruppe: 1. A fortæller om, hvad der er på planchen 2. B fortæller om budskaber, kernepunkter eller værdier, som gruppen har fremhævet 3. C fortæller om slogan 4. D fortæller om arbejdsprocessen og samarbejdet Den sparsomme fremlæggelsestid, som gruppen har til rådighed her, vil presse dem mht. til at formulere sig kort og præcist og få dem frem til de væsentlige budskaber.

10 6. lektion: Samle Guld (60 min. øvelsen fortsætter til 7. lektion) Anerkendende opgave, der handler om at se mig, som den jeg er. Formål Formålet med 6. lektion er at den enkelte elev øver sig i at anerkende de andre elever og selv tage imod anerkendelse. Samtidig er det formålet at den enkelte elev får styrket sit selvværd og sin selvtillid. Baggrund Øvelsen hedder Samle guld fordi den er guld værd for selvværdet, selvtilliden og sammenholdet I klassen. Rekvisitter: Samle Guld- ark (kopier et til hver elev) og blyant (også en til hver elev). Indledning (30 min.) Tag afsæt i elevernes fremlæggelse af plancherne om fordomme og ret blikket mod, hvordan vi mennesker vurderer og dømmer hinanden. Tal herefter om hvordan vi kunne anerkende og påskønne hinanden. Tal om indre styrker og kvaliteter og få eleverne til at sige en masse kvalitetsord, som skrives på tavlen. Kvalitetsord er fx: lyttende, kærlig, empatisk, rolig, god udstråling, imødekommende, hjælpsom, god ven, sjov, osv. Understreg at det er de indre kvaliteter, som skal frem og ikke elevens ydre (altså ikke stil, tøj, accessories, udseende osv.). Med inspiration fra ordene på tavlen skal eleverne nu hver især finde 3-5 kvaliteter, styrker eller lignende, der passer til de andre elever i klassen. Samle Guld (30 min. øvelsen fortsætter i 7. lektion) Kopier elevarket (alle skal have 3 sider hver med masser af plads til guld!). Øvelsen foregår ved at elever og lærer/lærere går rundt mellem hinanden (det er vigtig, at lærerene er en del af fællesskabet). Når to personer står overfor hinanden, foregår følgende:

11 1. A skriver navnet på B på linjen. 2. B fortæller A de 3-5 kvaliteter, styrker eller lignende, som B ser hos A. 3. A skriver ned på linjen. A må stille spørgsmål, hvis der er noget, som A ikke forstår, ellers siger A blot TAK! (Understreg vigtigheden i ikke at sige andet end tak, da det også handler om at lære at tage imod) 4. A og B går videre til nye partnere (alle skal nå rundt til alle).

12 7. lektion: Afrunding Fortsæt Samle Guld- opgaven (10). Derefter afrunding i klassen, perspektivering, opsamling og feedback samt klassens forslag til, hvad der styrker elevernes kvaliteter og klassens trivsel (30 min.). Formål Formålet med at afrunde dagen fælles er at understrege fællesskab og samhørighed i klassen. Formålet er også at perspektivere dagens arbejde og tænke ud i fremtiden, så eleverne får positive billeder af livet i klassen med anerkendelse og fordomsfrihed. Et afledt formål er at skabe nye tanker og ideer til at arbejde videre med temaet og den gode klasseånd på andre kreative måder. Afrunding (30 min.) Efter Samle guld- øvelsen samles klassen til en fælles snak om øvelsen og effekten af den. Her skal du hjælpe eleverne med at tale om det, der har gjort indtryk og det, som har været virkningsfuldt. Efterfølgende ledes snakken hen på, hvad den enkelte elev har fået ud af dagens arbejde, og hvordan klassen som helhed kan bruge dagens oplevelser i fremtiden. Lad klassen komme med forslag til, hvad der styrker alle eleverne i klassen, og hvordan I fremover vil tage hånd om klassens trivsel. Skriv nogle enkle sætninger op på en planche i klassen, så tanker og beslutninger fastholdes i klasserummet. Til sidst evalueres dagen. Lad eleverne ytre sig om, hvad der var godt og skidt. Det er vigtigt, at projektet landes positivt, så alle elever kan glæde sig til at komme tilbage i klassen i morgen.

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere