Foto: Jonathan Kronborg Grevsen. Dome of Visions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Jonathan Kronborg Grevsen. Dome of Visions"

Transkript

1 Foto: Jonathan Kronborg Grevsen Dome of Visions

2 Foto: Jonathan Kronborg Grevsen Vi tester en af arkitekturens mest visionære ideer om bæredygtighed Dome of Visions er en kuppelformet bygning med en højde på 10,5 meter, det samme som et treetagers hus, og har med sine 21 meter i bredden et grundareal på 350 kvadratmeter. Kuppelformen kaldes ofte for en DOME, og konstruktionen er opført på Projektet undersøger, hvordan vi blandt andet kan udvikle storbyerne i fremtiden, så vi imødekommer både dagligliv og klimamålsætninger. Eksperimentet skal høste ny erfaring, når det gælder alternative konstruktioner, materialer og samarbejdsformer, og en tid danne rammen om konferen- Men Domen er også et eksperiment, når det gælder byplanlægning. Hvordan kan vi vitalisere rummene imellem bygningerne og de midlertidige pladser, der opstår, når vi skal i gang med at bygge nyt? Hvordan tiltrækker vi liv til de store kulturinstitutioner og anlæg ved at gøre byen til en aktiv scene? basis af ideer udtænkt af den ame- cer og debatter for byggefagfolk både rikanske fremtidsforsker og arkitekt i den offentlige og private sektor. Et midlertidigt forsamlingshus Buckminster Fuller. Han studerede Dome of Visions skal derfor udfordre Konstruktionen vil rumme en række minimalkonstruktioner, hvor den byggebranchens og materialeprodu- faglige arrangementer, hvor byggeri- såkaldte geodætiske kuppel anvendes centers ansvar, når det gælder løsnin- ets visionære frontfigurer kan diskutere som ydre facadeløsning. gen af fremtidens klimaudfordringer fremtiden for bæredygtighed, energi- og forsøge at finde konkrete svar på, regnskab, polycarbonat, raketovne, Forår hele året hvordan branchen kan skabe bygnin- dampspærre, krumme overflader, etc. Projektet på Søren Kierkegaards Plads ger, der både er ressource- og ener- skal undersøge og dokumentere forde- gioptimerede og samtidigt økonomisk Men projektet siger også velkommen lene ved at bo og arbejde i en dome, rentable. til byens kreative aktører og andre, der der i praksis er et drivhus. Der er opført er optaget af kultur i bredeste forstand. et træhus i kuplen, og da dette hverken Projektet skal vise nytænkning i byg- Domen vil i en periode fungere som vil blive udsat for vind eller regn, kan det geriet ikke ved at tale om det eller en scene for arrangementer hvor det bygges med et minimum af ressourcer. visualisere det med computerkraft, men meget æstetiske og sanselige rum ud- ved at bygge det i virkeligheden. Ved CHRISTIANSBORG fordrer til nye muligheder og udtryks- Dome of Visions bliver derfor et forsøg at sætte handling bag ordene! former. på at inspirere til nye måder at bo på. Børsgade Slotsholmsgade Et byggeeksperiment i fuld skala Tøjhusgade Knippelsbro Kolofon: Tekst: Luna Signe Hørdum Nielsen og Søren Egert AD og layout: Stine Skøtt Olesen, NXT Foto: Jonathan Kronborg Grevsen, Stine Skøtt Olesen og SEES media Tryk: globaltags Papir: 115g Cyclus Offset Domen er en midlertidig bygning der kan opføres på ca. tre uger og kan pilles ned lige så hurtigt. Den står på Søren Kierkegaards Plads i ca. et år, hvor den kommer til at huse debatter, kultur, udviklingsprojekter og konferencer, der sætter fokus på bæredygtigt byggeri og byliv. Prinsens Bro Frederiksholms Kanal DOME OF VISIONS Havnebussen DET KONGELIGE BIBLIOTEK DEN SORTE DIAMANT Christiansbrygge

3 EUs danske klimakommissær København har en ambition om i 2025 Nøglefigurer Nabobyen I Dome of Visions at kunne kalde sig verdens første CO2- EUs nu forhenværende miljøkommis- -Jeg konstaterer gang på gang, at en Samarbejde er et must, hvis vi ønsker HURTIGERE GRØN OMSTILLING neutrale hovedstad. Derfor vil København de kommende år højst sandsynligt være langt mere fokuseret på energispørgsmål af enhver art - med nybyggede og nyrenoverede energieffektive bygninger, mere kollektiv trafik og flere grønne cykelbølger. På samme tid vil Kø- sær, danske Connie Hedegaard, betonede igen og igen under sit timelange ophold i Dome of Visions, at netop byernes administrative og politiske ledelse er nøglefigurer, når det drejer sig om at sikre en mere bæredygtig udvikling af storbyerne. storby finder på en fremragende løsning, fører den ud i livet og opnår rosende omtale. Men rent faktisk gjorde nabobyen 125 kilometer væk nøjagtigt det samme. For halvandet år siden! Derfor skal der meget mere fokus på samarbejde, co-creation, som den nu forhenværende København vokser hver eneste dag. Flere og flere skal bo, leve og arbejde sammen i byen. Det skaber en lang række udfordringer for København med bl.a. stigende trafik og boligmangel. benhavn også fremstå som både mere hektisk og mere pulserende end i dag. Sammen med andre storbyer, vidensinstitutioner og virksomheder fra Danmark og resten af verden har -I har det privilegium, at I er tæt på borgerne, meget tættere end landspolitikere og EU-politikere for den sags skyld. Jeg deltager i internationale forhandlinger og er med til at sætte europæiske kommissæren udtrykte det i en direkte opfordring til publikummet i Dome of Visions: borgmestre og administratorer fra store dele af verden. Connie Hedegaard nævnede et skole- Over hele verden virker byerne som magneter på befolkningen. Kan byerne stå for presset, og kan de leve op til diverse ambitioner om bæredygtig byudvikling? Dome of Visions udgjorde i juni 2014 en perfekt ramme for en international debat. København således øget fokus på at udvikle innovative, grønne løsninger på fremtidens udfordringer. Fra 16. juni 2014 og fem dage frem besøgte repræsentanter fra flere udenlandske byer således den danske hovedstad for sammen at diskutere, sparre mål for bestemte udviklinger, men det, som har afgørende betydning, er det, man medvirker i som borger i lokalsamfundet. Byernes politikere kan med andre ord gøre politik til noget konkret. I praksis betyder det, at politikere og embedsmænd lokalt kan sørge for, at det bliver overskueligt for borgerne at projekt i Bruxelles, hvor bæredygtighed udgjorde et selvstændigt tema helt fra begyndelsen. -Jeg besøgte skolen forleden, og eleverne var enige om, at bæredygtighedsprojektet først og fremmest var blevet en succes, fordi det var gennemført i et og udvikle nye metoder til at opnå en gøre det, som er mest bæredygtigt, samarbejde med andre kræfter i lokal- mere bæredygtig verden et flerdages sagde Connie Hedegaard. samfundet. Eleverne fandt det vigtigt, at seminar arrangeret af Kregse Founda- genbrug af affald var noget de kunne tion, C40 Cities Climate Leadership Hun gjorde det klart for de engagerede følge helt til dørs. At de selv så at sige Group (C40), Urban Sustainability Di- byudviklere, at vi overalt i verden skal fik mulighed for at se, hvor mælkekarto- rectors Network (USDN) og Innovation blive langt bedre til at samarbejde. nen endte, som hun udtrykte det. Network for Communities (INC). ET SPEJL AF DEN LEVENDE BY -De enkelte programpunkter i Dome of Visions afspejler den åbenhed, som hele huset er præget af. Vi har fra begyndel- Center for Bæredygtighed og Resiliens valgte at holde bestyrelsesmøde i domen, World Watch Institute offentlig- NCC, der er bygherre på Dome of Visions, har afviklet en lang række faglige arrangementer i domen, både sen lagt vægt på at være et moderne for- gjorde årsrapporten, Gate 21 invite- for medarbejdere og for eksterne sam- Den ene dag boltrer en japansk pianist sig i domen. Næste dag lægger teknikog miljøborgmesteren i København, Morten Kabell (Enhl.), vejen forbi, og en helt anden dag holder USA s ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, en engageret tale til repræsentanter for 40 af verdens største byer. samlingshus, der placerer sig i et af de mellemrum, som byer har så mange af, siger Gry Worre Hallberg, programansvarlig og kurator. Hen over foråret og sommeren har programmet i domen blandt andet budt på arrangementer, som Sharing Copenhagen står bag. København er rede til workshop, franske vinbønder hævede glassene i domen, og til et lukket arrangement stod NOMAs kokke for det kulinariske. En linedanser kunne ved domens åbningsreception med sine arme næsten røre den ydre polycarbonat-skal, Energiakademiet og Grøn Ambassade drøf- arbejdspartnere. Et kig på domens hjemmeside under fanebladet Program tegner et godt og dækkende billede af de aktiviteter, der uafbrudt udfolder sig på Søren Kierkegaards Plads. Og sådan fortsætter det i 2014 europæisk, grøn hovedstad. tede mulighederne for et grønnere liv, I og med at Københavns Kommune og fra Fanø kom Jan Egesborg og Pia er officiel partner i Dome of Visions, Bertelsen og præsenterede deres nyeste har netop Sharing Copenhagen gjort børnebog, ledsaget af bakskuld, musik, flittigt brug af kuplen på Søren Kierkegaards Plads. Fx holdt EU s klimakommissær, Connie Hedegaard, et indlæg østers og øl fra det lokale bryggeri. Domens arkitekter, Kristoffer Tejlgaard og Benny Jepsen har ved flere lejligheder Følg programmet på direkte henvendt til de storbyer, der fortalt om ideerne bag bygningen. arbejder målrettet på at nedbringe CO2-udslippet.

4 Foto: Jonathan Kronborg Grevsen

5 5.800 BOLTE OG MØTRIKKER Den geodæstiske kuppel med det indre hus og have blev bygget i løbet af de tre første måneder af Så snart det runde fundament lå stabilt på Søren Kierkegaards Plads foran Det Kongelige Bibliotek og Den Sorte Diamant, begyndte den helt unikke dome-konstruktion at tage form. En kold og mørk morgen blev det indre træhus løftet på plads. Dag for dag blev domen bygget højere og højere af NCCs håndværkere, indtil den nåede de ønskede knap 11 meter. Sammen med Den Sorte Diamants markante profil tilfører Dome of Visions blødere former nu og de næste cirka 15 måneder Søren Kierkegaards Plads et helt nyt liv. Og i selve domen er der et grønt middelhavsklima, der nærmest suger den besøgende til sig. fakta Kuplen 21 m bred og 10,5 m høj Indre areal på 350 m 2 Skelet af kerto reglar i stålknudepunkter Facade af brandhæmmende polykarbonat Ingen fundering, men vejes ned af interiøret Haven Ca. 150 m 2 Krukker og plantekasser, der kan flyttes med truck Planter, der er bladbærende i januar Frostfri Oplyst af væksthuslamper i mørke timer mellem 08:00-20:00 Terrasser og stier Ca. 120 m 2 Trædæk til ophold og færdsel Huset Ca. 80 m 2 i stueetage Ca. 40 m 2 på første sal Et træhus, modulært og flytbart

6 Foto: Jonathan Kronborg Grevsen Gry Worre Hallberg Min baggrund ligger i performance- Domen er en måde at intervenere og Som overordnet ramme har vi valgt at Kroppen i rummet kunsten, både teoretisk og metodisk, men det, der samler mine projekter, er ændre et system indefra. Den er en case og en inspiration, der kan ændre arbejde med Domen som et opdateret forsamlingshus. et ønske om at demokratisere det, man folks tankegang, den er en invitation til Gry Worre Hallberg spiller en helt kunne kalde den æstetiske oplevelses- dialog på tværs. I et hverdagsbillede Dels fordi vi ikke opererer med et egent- essentiel rolle i skabelsen af Dome of dimension. Det vil sige, at jeg gerne betyder det, at jeg fx opnår et langt ligt produktionsbudget (om end vi har et Visions mangfoldige og rige program. vil skabe rum, hvor vi alle kan være og mere fuldt billede af, hvordan en inge- driftsbudget), og vi derfor fra starten har Gry er husets kunstneriske leder og være sammen ud fra sanselighedens niør arbejder, og det er en stor styrke været afhængige af, at byens borgere, i kultur-kurator og er særligt motiveret og poesiens præmisser, som ellers i høj i projektet. Holdets forskellige DNA er den by hvor projektet nu engang kører, af passionen for at skabe æstetiske, grad er blevet et eksklusivt rum, med nemlig med til at skabe domens suc- tager bygningen til sig, føler medejer- kropslige oplevelser. det moderne autonome kunstsystem, ces, for vi kan ikke stå i hver vores silo skab og har lyst til at producere indhold der i høj grad adskiller kunsten fra og råbe, hvis vi gerne vil eksperimen- til den. Dels fordi vi hermed opererer hverdagslivet. tere med fremtidige scenarier og alter- med en aktiverende og co-creativ byud- nativer. Vi bliver nød til at tale sammen viklingsstrategi, der rent faktisk aktiverer Dome of Visions er et eksperiment, og tage beslutninger på tværs. byens borgere, ved generøst at tilbyde et hvor vi 1:1 afprøver, hvad der kan rum, en platform fra hvilken den enkelte udfolde sig i et krydsfelt mellem forskel- Min første opgave i sin tid var at gen- har en stemme. Dels fordi vi på den lige tilgange og interesserer, herunder nemtænke, hvordan vi fik skabt en pro- måde lever visionen om samskabelse, udforsker vi nye måder at være og fil for huset, og hvordan vi kunne skabe mangfoldighed og gennemsigtighed, og være sammen på. Det resonerer med et indhold. Det nytter jo ikke noget, at vi at det mest interessante sker i krydsfeltet min performancekunstneriske baggrund bygger et stort hus, der står tomt. Det er mellem forskellige tilgange og tænke- og på den måde, at performancekunsten ikke særlig kulturelt og socialt bære- væremåder. Vi taler også om domen netop også kan være et værdifuldt dygtigt. Det væsentligste blev derfor, som et tredje rum. Dette kan helt konkret redskab, når der eksperimenteres. Gen- hvordan vi fik skabt liv i og omkring forstås som det rum, der udfolder sig nem den kropslige 1:1-tilgang kan vi fx huset. Det, der definerer det særlige mellem klimaskærmen og det indre hus, afprøve nye fremtidsbilleder i kød og ved domens indhold er, at den er kura- men vi bruger det også som en analogi blod og ikke blot som et tænkt scenarie. teret. Den kommer med en ramme og over det tredje /usædvanlige møde, der Sådan har jeg bl.a. arbejdet med per- en rammesætning. Spørgsmålet er altid, sker mellem de meget forskellige brugere formancekunsten på projektet In100Y hvor meget skal man styre, og hvor af bygningen. Når vi begynder at være (in100y.dk) sammen med House of meget kontrol skal man frigive. Men jeg i dialog på tværs af de siloer, vi normalt Futures (houseoffutures.dk), og sådan tror på rammen. Den skal være meget befinder os i, accelererer beslutnings- og arbejder jeg også med den på projek- stærk og have et højt niveau, den skal skabelsesprocessen, og dermed forøges tet Sisters Academy (sistersacademy. være gennemtænkt og en inspiration transformationspotentialet. Det tredje dk), hvor vi gennem performancekunst- for alle dem, der er herinde. Derfor rum er også et rum udenfor kategorier. neriske strategier afprøver, hvordan har brugerne, herunder kunstnerne, Så den klassisk uddannede musiker kan skolen i et samfund, der har den mulighed for at eksperimentere med fx afprøve de mere eksperimenterende sanselige dimension i centrum (et tænkt deres indhold, men vi beder dem altid sider af sin praksis, direktion og besty- fremtidsbillede se også sensuousosciety. om at forholde sig til rammen og uanset relse kan måske tænke ud af boksen ifht. org) ville se ud. hvem, brugeren er, spørger vi til deres den måde, der tages beslutninger på, og vision for en bæredygtig fremtid. ved det erhvervsfaglige arrangement kan

7 man afprøve nye takes både metodisk og teoretisk - på den pågældende dagsorden. Vi arbejder med tre overordnede kuratoriske benspænd, der alle afspejler nogle grundlæggende undersøgelsesobjekter i projektet. Alle arrangører bedes forholde sig aktivt til disse spor og lade dem afspejle og reflektere på den ene eller anden måde i de afholdte arrangementer. Det er disse overordnede kuratoriske benspænd, der samler og skaber sammenhæng mellem det ellers meget forskelligartede og mangfoldige indhold, hvor de fleste kommer igennem det ikkefintmaskede kuratoriske net, netop for at leve op til forsamlingshustankegangen og skabe et vibrerende og aktivt liv i bygningen, som uanset baggrund tiltaler byens borgere, fordi det bliver deres rum på trods af baggrund. De tre spor, vi arbejder med som kuratoriske benspænd er: Det bæredygtige. Domen er fra begyndelsen tænkt som et grønt projekt og en bæredygtig konstruktion. Bæredygtighedsundersøgelsen og -tanken er derfor helt central også indholdsmæssigt. Arrangører bedes derfor, uanset naturen af deres arrangement, overveje, på hvilken måde deres arrangement indskriver sig i bæredygtighedsagendaen. Og her fortolkes bæredygtighed i bredeste forstand. Som sunde systemer hele vejen rundt, også kulturelt, socialt og menneskeligt. Byudvikling: Domen placerer sig i forskellige af byens mellemrum. Hver gang den står et sted, forholder den sig aktivt til et spørgsmål på præcis på dette sted og i denne kontekst, men altid ifht. det overordnede spørgsmål om, hvordan vi skaber et vibrerende liv i byens mellemrum? Arrangører bedes derfor, uanset naturen af deres arrangement, overveje på hvilken måde deres arrangement indskriver sig ifht. spørgsmålet om byens rum. Det sanselige: Dome of Visions har en stoflighed og en sanselighed og en særlig poesi, som på sin vis er ubeskrivelig. Eller vi kommer ud på et område, hvor vi endnu ikke har begreber til at beskrive den sensation, vi kan opleve i domens kuppelformerede rum. Ikke desto mindre er dette en stor del af bygningens attraktion og potentiale. Måske ikke mindst fordi vi lever i en tid med en gennemtrængende længsel efter nærhed, intimitet og fællesskaber. Efter at mærke os selv og blive mærket. Nogle arrangører vil naturligvis have mere fokus på et eller flere spor end andre, alt afhængig af hvad, der resonerer med deres dagsorden. Log-bog: Uanset hvilket spor, arrangørerne opererer under, bliver de bedt om, at donere deres vision for en bæredygtig fremtid i en analog log-bog, som vi har liggende på crew-kontoret på første sal. Denne bog kommer på den måde til at udgøre, et patchwork af forskellige visioner for en bæredygtig fremtid på tværs af det, vi overordnet kalder siloer. Dome of Visions og Theatrum Mundi: Vi har et samarbejde med det internationale byudviklingsforum Theatrum Mundi, der netop undersøger, hvordan de forskellige kunstarter på hver sin måde kan berige, udfolde og undersøge livet i det offentlige rum. De bevæger sig således netop i det krydsfeltet mellem byudvikling, rum, kunst og arkitektur, som domen også beskæftiger sig med. Theatrum Mundi-netværket er højtprofileret, ikke mindst fordi en af initiativtagerne er den velrenommerede Richard Sennette, som vi også er i dialog med omkring domens potentiale. Endvidere krystalliserer vores on-going dialog sig med den Parisbaserede engelske arkitekt, Andrew Todd. Med relationen til Theatrum Mundi tegner vi bl.a. domens internationale profil og perspektiv i samarbejde med et projekt af høj international kaliber. Desuden er Theatrum Mundi både forsknings- og praksisbaseret, og dette er et krydsfelt, domen også placerer sig i. Vi har altså hele palletten repræsenteret! Men det, der samler, er, at alle bliver bedt om at levere en vision for en bæredygtig fremtid. Det har indtil nu givet et interessant patchwork, der samler den fælles gode vision mere, end den splitter. Og det er et vigtigt fundament og princip i domen. Den kuratoriske rammesætning er derfor med til at give en balance mellem rummets styrke og indholdets værdi. Sagt på en anden måde: Det, arrangører og kunstnere gør i rummet, skal styrke rammen, og rammen skal styrke det, arrangører og kunstnere udfører. På den måde gør vi også deres tilstedeværelse til en del af den store fortælling. Der bliver tale om konstant værdiskabende feedback-loop. Jeg tror, en vigtig læring er betydningen af at afsætte midler til drift i forbindelse med byudviklingsprojekter. Ikke et stort produktionsbudget men et minimum til at rammesætte fortællingen og styrke profilen. Det er altså ikke nok blot at bygge bygninger, hvis man gerne vil tage ansvar - socialt og kulturelt - og på den måde være med helt fremme i forhold til de dagsordener, der bliver sat i dag. SENSUOUS operate in the intersection of performance art, research, activism, curation and future studies.www.sensuous.dk

8 Foto: Jonathan Kronborg Grevsen Kristoffer Tejlgaard Materialer og bæredygtige tanker Arkitekt Kristoffer Tejlgaard, der sammen med Benny Jepsen har tegnet Dome of Visions, har i sit arbejde særligt fokus på funktionalitet, ærlige konstruktionsprincipper og sunde materialer, hvilket især kommer til udtryk i domens enkle og interessante konstruktion. Der også afspejles i projekterne på Bornholm og på Roskilde Festival. Vores ambition med kuplens konstruktion bygger på et ønske om en cradle to cradle - løsning eller på dansk vugge til vugge. Det betyder, at vi har haft fokus på, at materialerne til konstruktionen er genanvendelige og ikke degenereres ved genbrug. Derfor er konstruktionen bygget af varmebehandlet træ, stål og polycarbonat. Og hvorfor har vi så valgt et plastmateriale, hvis vi fortæller en historie om bæredygtige løsninger? At bruge glas i et byggeri som domen har mange tunge påvirkninger. For det første kræver det enormt megen energi at producere glas. Når man fremstiller glas i dag, brænder du faktisk fossile brændstoffer af for at opnå den rette temperatur. For det andet har glas den meget dårlige egenskab, at det kun kan blive til glas én gang. Du kan altså ikke knuse glas og lave vinduesglas en gang til, og derfor ville glas give en masse spild efterfølgende. For det tredje er glas langt tungere og isolerer dårligt, også hvad angår lydisoleringen. Det ville betyde, at man ville kunne høre alle bilerne meget tydeligt herinde. Konklusionen var derfor, at vi måtte kigge efter andre transparente alternativer. Vi støvsugede således alt, hvad vi kunne, for at finde en producent af transparent bioplast, men det findes simpelthen ikke lige nu. Så vi vidste hurtigt, at vi måtte anvende plast og gik i gang med at undersøge konsekvenserne af det. Polycarbonat er jo et oliebaseret produkt, men det interessante og bæredygtige ved den her type af plast er, at den kan genanvendes i modsætning til glas, hvis du altså holder det rent. Derfor har vi ikke anvendt silikone mellem pladerne, da det ville forurene produktet. Pladerne i domen er monteret som fiskeskæl, så de holder tæt. For at undgå unødigt spild ved produktionen af pladerne, fik vi også lavet en aftale med producenten om, at vi holder produktet rent og afleverer det tilbage efter brug. Så kan det nemlig smeltes om og blive til nye plader. Plasten i domen produceres også i et lukket system, dvs. at alle afskær og rester fra produktionen går tilbage i gryden og bliver til nye plader. Så ja, det er et oliebaseret produkt, men vi brænder ikke den mængde olie af eller smider den væk, ligesom vi gør på forbrændingen, i vores biler og i alle mulige andre sammenhænge. Jeg mener, at vi regnede ud, at man ved et års kørsel i bil brænder det, der svarer til vores facade af. Og det er ikke engang en bil, der kører meget. Så i det perspektiv, er det ikke specielt meget olie, der anvendes. Og så kan man jo selv sidde og regne ud, hvor mange kilometer, der skal til for at forbrænde domens facade. I min optik er det her derfor lige præcis en af de ædleste former, vi kan bruge olie på, netop fordi de fossile brændstoffer er låst i produktet og produktet genanvendes. Foto: Stne Skøtt Olesen Arkitekterne bag Dome of Visions Cand.arch. Kristoffer Tejlgaard og cand.arch. Benny Jepsen, København. Begge har flere års erfaring som arkitekter og entreprenører og med geodætiske konstruktioner. De arbejder på at gøre arkitektur til en friere kunstart, hvor indtjening og lovgivning ikke overskygger behovet for en mere harmonisk sameksistens menneske og natur imellem. Deres projekter skal øge forståelsen af forskellige systemers indbyrdes indvirkning på hinanden og dele denne viden for at vi i fællesskab kan opnå mere med mindre.

9 Foto: Stne Skøtt Olesen Flemming Wisler, NXT FRA ORD TIL HAND- LING MED EN AF NORDENS STØRSTE VIRKSOMHEDER Flemming Wisler er Dome of Visions uofficielle formand og sidder i den øverste programkomité, hvor domepartnerne NCC, Dansk Arkitektur Center, Det Kongelige Bibliotek og Københavns Kommune (Sharing Copenhagen) også har sæde. Flemming har arbejdet med forskellige problemstillinger i forhold til, hvordan NCC får en stærkere rolle i byggeriet, og han kommer oprindeligt fra den verden, der arbejder med strategiudvikling, PR og branding. Jeg har arbejdet med NCC i en lang årrække i forhold til området strategi og kommunikation. Det begyndte allerede tilbage i 90 erne, da jeg arbejdede med den daværende direktør. Siden da har jeg mødt forskellige folk på rejsen, men også et NCC i forskellige formkurver. Jeg var med, da man var nødt til at se kritisk på sig selv tilbage i 2005, da NCC blev ramt af ejendomskrisen, og hvor man valgte at reducere sin størrelse og slanke organisationen. Så jeg sidder med en forståelse af, hvor NCC er rent udviklingsmæssigt i dag. For en virksomhed som NCC handler Dome of Visions på alle måder om at turde tage chancen. Det nytter ikke noget bare at sidde og snakke. Man må selv gå ud i byen og blande sig i stedet for at sidde og vente på, at folk kommer. Og med dette projekt har til byens puls og til byens liveability. Derfor skal vi også forandre, mens vi bygger, og måske endda bygge noget, der slet ikke er traditionelt. Det kræver nye måder at tænke på, og det kræver nye tværfaglige samarbejder. Projektet er jo på mange måder vanvittigt, men det er netop det vanvittige, der stimulerer folks begejstring for huset - hvad enten de kommer herind for at klæde om efter en svømmekonkurrence i havnen, høre et foredrag eller opleve noget kultur, så mærker man tydeligt, at de tiltrækkes. Og det er meget spændende at stå midt i det hele og opleve og erfare, hvad et rum kan gøre. Det kræver nemlig noget at være herinde, forstået på den måde, at du skal give noget til oplevelsen for at få noget igen. Det er ikke bare en biograf, hvor du læner dig trygt tilbage i sædet. skullet asfaltere vejen, mens vi kørte på den. Med Dome of Visions lader vi derfor dét, vi gør, være budskabet i modsætning til blot at fortælle om det. Det synes jeg er sejt, og det får NCC op i en helt anden liga. Du kan vel næsten ikke tænke et mere spændende projekt at arbejde med, når du som jeg interesserer dig for den næste bølge af branding. Med Dome of Visions er vi så langt fremme i skoene, at man dårligt har fundet et ord for det. Og der går nok lidt tid, før det egentlig går op for folk, hvad det er, at vi har stablet på benene her. Jeg er spændt på, hvad der kommer ud af det i fremtiden. NCC demonstreret en ny forståelse af, Herinde eksperimenterer vi meget med hvad der forventes og kræves af de en ny forståelse af forsamlingshuset og store industrispillere fremover. fællesskabet, hvor alle bidrager til selve På mange måder er projektet en mulighed for NCC til at forstå og blive klogere på byens udvikling, netop ved at sætte et drivhus op dér, hvor det hele sker. Og det at forstå byen er nok i virkeligheden overskriften på det her projekt. Med Dome of Visions forsøger vi nemlig at forstå og blive en del af byen. Og hvorfor så det, jamen fordi byen er i forandring og vokser helt sindssygt. Der stilles større krav til byrummene, oplevelsen. Der er ingen fast formel for det her, og det stiller naturligt store krav til dem, der arbejder her. For at citere Martin Manthorpe fra NCC, så havde det været nemmere at lade være, men det havde ikke været det rigtige. For man skal ikke lade sig bremse af, at tingene er komplicerede. For i det ligger også muligheden for at komme udover sit vante og trygge ståsted og derved udvikle sig. Vi har NXT løser branding- og kommunikationssopgaver gennem kreativ eksekvering og journalistisk bearbejdning af strategier og visioner. Bureauet arbejder med projekter, hvor kunst og performance indgår og bryder nye grænser for kreativt arbejde, inden for ledelse, politikudvikling og fremtidsforskning! NXT har i en årrække samarbejdet tæt med NCC inden for strategi og forretningsudvikling med fokus på grøn omstilling og positionering.

10 Foto: Jonathan Kronborg Grevsen Martin Manthorpe, NCC -Dome of Visions er med til at flytte ser om den på horpe og glæder sig over, at mange DOMEN ER ET EKSPERIMENT, DER GØR OS KLAR TIL FREMTIDENS BYUDVIKLING omverdenens syn på NCC, og nu ser flere på os som en virksomhed, der også bejler til det kreative fx omkring design og kulturliv. På længere sigt vil det medvirke til, at vi som koncern kommer til at stå stærkere i hele værdikæden, siger Martin Manthorpe, direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC og -Derfor glæder det mig, at vi nu har et formaliseret samarbejde med Aalborg Universitet og DTU om et såkaldt målerprogram, hvor vi det næste år, med hjælp fra netop de studerende, kortlægger temperatur, CO2-indhold, luftfugtighed m.m. i domen. Alt sammen bliver gjort tilgængeligt på vores forskellige fagfolk har passeret. -Både danske og internationale netværk har lagt vejen forbi, Dome of Visions. Fx det verdensomspændende netværk af storbyer, C40, som i denne sommer netop i domen valgte at sætte fokus på deres egen fremtid. Og ser sammen med Flemming Wisler fra NXT hjemmeside, så også på den måde du på de kulturelle aktiviteter, der fore- Efter et halvt år på Søren Kierkegaards Plads har domen fået status af institution. initiativtager til Dome of Visions. -Vi viser med initiativet, at vi ikke ude- kommer eksperimentet til at fremstå som et åbent og transparent hus, konstaterer Martin Manthorpe. går i huset, så er det jo et imponerende udbud af etablerede og kommende navne fra kulturlivet, som også mærker lukkende interesserer os for bygninger kuplens helt særlige kvaliteter og gør og cash flow. Via domen får vi nogle En institution brug af dem, siger han. værktøjer, vi kan bruge i fremtiden. Når Ved at opføre domen på en af hovedsta- større byområder skal bygges og udvik- dens mest centrale (og største) pladser, Fremtiden les i de kommende år, har vi fx indsam- har NCC placeret sig midt i hovedstaden Som det ser ud nu, forbliver Dome of let erfaringer om, hvad en midlertidig åbenbart til glæde for byens brugere. Visions på Søren Kierkegaards Plads bygning kan gøre for pladser og steder frem til og med juli 2015, men det er i byen, lyder det fra Martin Manthorpe. -Jeg fornemmer, at københavnerne og aftalt mellem partnerne, at et længere turisterne har taget Dome of Visions til ophold kan komme på tale! Domen som akademi? sig. Og vores samarbejdspartnere har -Internt i NCC bruger vi Dome of i mindst lige så høj grad øjnene rettet -Dome of Visions har jo udviklet sig til at Visions til at vise medarbejderne en mod den, siger Martin Manthorpe og være noget mere end en bygning. Man bygning, der er helt forskellig fra det, kaster et blik på husets omfattende kan udmærket forestille sig en dome i vi plejer at bygge. På den måde kan programkalender. en version 2.0 eller måske en 3.0, og vi måske få mere fokus på at forny allerede nu er vi i dialog med Aarhus, branchen og bl.a. bygge mere bære- -Domen bliver brugt af vidt forskellige Odense, Solrød og Stockholm. Storbyer dygtigt. Jeg vil arbejde for, at endnu interessenter, og det viser mig, at vi syd for grænsen banker også på vores flere NCCere gør aktivt brug af stedet, har ramt rigtigt og formår at placere dør, så initiativet har bidt sig fast mange som på den måde vil blive en del af os som en institution, der er rift om, steder. Vores opgave bliver så at træffe virksomhedens akademi og gøre NCC konstaterer Martin Manthorpe. de rigtige valg, siger Martin Manthorpe. klar til vækst, siger Martin Manthorpe. Kultur, fagfolk og netværk NCC s arbejde med bæredygtighed udgår fra et Han hæfter sig ved, at studerende fra nær og fjern (Holmen, Kolding, Kina, Düsseldorf, Manchester, Paris, Umeå og Dubrovnik bl.a.) besøger domen og læ- -Som virksomhed har vi en interesse i, at kunder nuværende og kommende besøger os, og huset egner sig perfekt til formålet, siger Martin Mant- holistisk perspektiv, hvor alle tre dimensioner af bæredygtighed - den sociale, den miljømæssige og den økonomiske - samvirker på en tydelig og gennemgribende måde.

11 ER DU UDE ELLER INDE? Det tredje rum udgør altid en ekstra dimension ikke mindst i forhold til energiforbruget, og meget tyder på, at også andre kvaliteter. Og her ser jeg bedre indeklima, feedback til brugere, sociale kvaliteter ved det tredje rum, giberegner på, kan ikke håndtere det tredje rum. Vi mangler værktøjer og data. Derfor er vi nødt til at udvikle dette særlige rum kan vinde mere og og længere levetid for bygninger, som nogle metoder, så vi effektivt kan måle, Kuplens areal kan også kaldes det tredje rum - hverken ude eller inde - det er midt imellem. Det tredje rum kan fx være en overdækning, som spænder fra det ene hus til det andet. Det kan være et overdækket gårdrum, det kan være en påbygget ekstra klimaskærm, eller det kan være en total overdæk- mere indpas både i eksisterende byggeri og i nybyggeri. Og ifølge projekteringsdirektør Gert Jespersen i NCC fylder den ældre boligmasse i dag så meget i relation til energiforbrug, at der er behov for afgørende nytænkning. afgørende elementer i værktøjskassen, siger Gert Jespersen. Det tredje rum kan ifølge Gert Jespersen være godt for miljøet, energiforbruget, vores sociale liv og i det hele taget for det, der ikke nødvendigvis må foregå indenfor. hvad der sker i sådan et rum. Vi skal etablere nogle standarder, så vi konkret kan regne ud, hvad det tredje rum reelt giver af muligheder, når vi taler fx temperatur og luftfugtighed, og hvilken energireduktion, der opnås i den bygning, det bygges sammen med, siger Gert Jespersen. ning af en bygning eller flere. Under alle omstændigheder kan et tredje rum beskytte en facade mod kulde, blæst og regn og samtidigt skabe et nyt rum med mulighed for (sociale) aktiviteter. Måske kan man sammenligne det tredje rum med det velkendte fælleslokale. -Nybyggeriet er nede på et niveau, der gør, at vi må ha meget mere gang i at energirenovere de bygninger, vi allerede har. Regnestykker viser jo, at hvis vi bliver ved med at holde den lave nybygningstakt, så skal de bygninger, vi bruger i dag, blive -Men i grunden ved vi meget lidt om det tredje rum og dets muligheder, siger Gert Jespersen, der er en af initiativtagerne til et decideret måleprojekt i Dome of Visions. Her vil DTU sammen med virksomheden IC-meter og NCC registrere temperatur, luftfug- -Måske kan vi i NCC bruge hele spørgsmålet om det tredje rum til at løbe et nyt marked i gang. Vi kan muligvis få hul på det, jeg vil kalde energirenoveringsboblen. I øjeblikket er det nemlig sådan, at det stort set kun er i de sociale boligbyggerier, stående i mindst 200 år. Og når vi nu tighed, CO2-indhold, lydniveau m.m., man for alvor gør noget ud af at véd, at 40 pct. af vores energiforbrug og det hele bliver registreret løbende energirenovere. Samfundsmæssigt finder sted i vore bygninger, så er vi og via bl.a. domens hjemmeside gjort kommer vi under alle omstændigheder nødt til at gøre noget ved de eksiste- tilgængeligt for interesserede. til at energirenovere på et eller andet rende bygninger. Men vi skal også tidspunkt. Ketchuppen skal ud af tænke nyt og anderledes med fokus -Vi ønsker at finde ud af, hvad der i flasken, hvis vi som samfund skal nå på, at vi ved en energirenovering ikke grunden sker rent klimamæssigt i det de energimål, der er sat, slutter Gert alene sikrer lavere energiforbrug men tredje rum. Den måde, vi i dag ener- Jespersen. NCC inviterer til vinterakademi Med det store fokus på Danmarks NCC har taget et anderledes og nød- Vinterakademiet vil blive en kreativ PÅ VEJ MOD ÅR 2050 NU!: bæredygtige udvikling og fremtidens mange klimaudfordringer står byggebranchen med et betydeligt ansvar vendigt initiativ i denne proces med Vinterakademiet: Udfordringen for os i byggesektoren platform, der skal understøtte og optimere fremtidens tværfaglige samarbejder gennem dialog og netværk, netop for at reducere deres andel af energi- er tværfaglige samarbejder og det, at ved at give den næste generation I februar 2015 slår Dome of Visions dørene op for Vinterakademiet: et undervisningsforløb med fokus på renovering, bæredygtige bygninger, byrum og nye samarbejder, søsat gennem et spændende samarbejde mellem NCC og den grønne tænketank CONCITO. De to parter inviterer det spirende vækstlag arkitekter, ingeniører, humanister, sociologer, byplanlæggere, geologer, antropologer m.fl. både studerende og nyuddannede kandidater fra landets uddannelser til at deltage i et casebaseret undervisningsforløb med relevante branchefolk, forskere og institutioner. forbruget og den samlede klimabelastning, når Danmarks samlede CO2- udledning allerede i 2020 skal være reduceret med 40 pct. Et ambitiøst skridt mod en total uafhængighed af fossile brændstoffer i 2050: Med afsæt i visionen om et lavemissionssamfund i år 2050 skal blikket rettes mod vores bygninger. For at bidrage til at vi i Danmark opfylder klimamålene, er der også behov for, at vi sætter fokus på de 98 pct. af bygningsmassen, som allerede er bygget, og ikke kun på nybyggeri alene, fortæller NCC s Bæredygtighedschef, Vibeke Grupe Larsen. vi mangler viden om klimamæssig bæredygtighed i byggesektoren. To vigtige udfordringer, som skal løses, hvis byggesektoren skal bidrage optimalt til at opnå et bæredygtigt samfund, understreger Vibeke Grupe Larsen. Med truende klimaændringer, Danmarks ambitiøse mål og byggesektorens udfordringer er det derfor nødvendigt at se fremad og skabe rammen for en sund og nyttig dialog på tværs af brancherne nu. Der er altså behov for forskning, udvikling og vidensdeling i rejsen mod et grønnere Danmark. et kompetence- og vidensløft. Forløbet skal inspirere til nytænkning og diskussion af konkrete scenarier, når fremtidens byer skal planlægges, bygges og renoveres mest effektivt. Det er en samfundsmæssig investering i den enkelte, i byen og i branchen. For mere information kontakt Udviklingschef, Nina Larsson på Concito er Danmarks, største grønne tænketank, hvis formål er at bidrage til mindre CO2-udledning og holde fokus på skadevirkningerne ved den globale opvarmning. Vil du læse mere om tænketanken, kan du besøge:

12 Foto: Jonathan Kronborg Grevsen

13 Kulturtur første halvår 2014 Første halvår af 2014 i Dome of Visions har været en sansemættet og poetisk tour de force i kulturens rum og mellemrum. Programmet har hengivet sig og forkælet sanserne med koncerter, udstillinger, debatter, performances og alt indimellem i en dome, der i sig selv kan opleves som et vibrerende og samspillende værk. Eksperimentet har skabt mødet imellem mange spændende mennesker, faciliteret et utal af interessante events. De besøgende har nydt smukke aftener, hvor intensiteten af byens lys og puls interagerede og vævede sig ind i pulsen og lyset i domen. Hvor nattemørket sneg sig ind, og det spejlblanke vand reflekterede livet i og omkring pladsen. Hvor byens lyde sagte blev svagere, mens universet i domen sneg sig ud af sprækkerne og igen bortført af vinden. Rummet har givet dage med intimitet og udfordrende begivenheder. Hvor dagslyset har blottet og fremvist enhver tone i begivenhedens bankende øjeblik. Hvor performerne står som nøgne sjæle i det åbne landskab, kun rammet ind af den molekylære træstruktur i mødet med himmelen, byen og vandet. Vi har følt os forbundet med kulturens unikke nerve og fået vores sanser vækket af nye møder og mennesker. Et mødested i et tredje rum. Gensidig tak til alle kunstnere og kultur-arrangører. Blandt andre: Dusk till Dark : Mette Lindberg + Anders Christensen // VINKKBH // DJ Janus // Quick Quick Obey // dj John Vincent // Ecaterina og Jacob Moth // Ollerup Lufthavn // Xolo Island // Cue // JANUSHOVED // Rosen & Spyddet // Deeplands // Knækkede stemmer // Internazionale // Elena Mironov // Kirtan // Gopi // Kristian Thorsager // Yogini // Ned Ferm // Jacob Bellens // Mads Hyhne // Oliver Hoiness // Emanuele Maniscalco // Nicolai Munch-Hansen // Jakob Høyer // THE HUMAN MYTH // Statler & Waldorf dekas // Pellarin & Lenler // Doom Standards // Waves & Visions // Møbius/Pellarin/Mylleager djs // Wilhelm Tell Me // Infants sleepconcert // Together in small spaces // Sandro Masai // Christian Skjødt // Edit Emese Vizer // Line Finderup // Mikkel Haynes // Jon & Andre Niemi Poulsen // Ida Marie Uldall Vengberg // Trevor Jensen // Mads Peter Brandstrup // Kitty Karaksela // Copenhagen Fashion Week // Kirtan i Dome of Visions // The Scarecrow // Dome of Tango // NEO THUNDERDOME // Michiel Tange van Leeuwen //Klara Utke Acs // Jessica Dinnage // Elise Bjerkelund Reine // Casper-Malte Divine Jörgensen // BETWEEN THE LINES // Jesper Løvdal // Per Møllehøj // JKA //Paul Kaiser // Jazz Train // Bertilo Jazz // WHERE DID NORA GO + NILS GRÖNDAHL / Morten Svenstrup / Nana-Francisca Schottländer // Danish Vibes // IKI & Live Foyn Friis // A Tribute to Planet Earth by Luca Bracali // Extended jungle // Georg Jagunov // LEMON MOON * Giana Factory // default: forestilling om transkøn // Temple + TRUE STRENGTH // Sparkling Yoga Event // Sustainable Fashion Another View // VISION IMPOSSIBLE BY MASHTI & JEAN VON BADEN + BLACKOUT BABIES // Solstice Yoga // SCIENCE IN THE CITY // AKRO YOGA //Dusk till Dark: Blanke Ansigter // Lasse Latz // Hvidt C // STOF // VAULT-101 / Klaus Hansen & Toke Tietze Mortensen // TR Kirstein // Claus Haxholm & Simon Latz // PFA Kunstforening // JAZZFESTIVAL // Koncert med Haust // DISTORTION // SYMPTOM # 1 // Annika Aakjær // MOKOSH // Feel Freeze Future Emotions in a Digital Heart // Kærlighedsmeditation // Red Lama presents: SPRING // De Høje Hæle // Fribytterdrømme // Red Lama // Jonas Arndt // Nikolaj Hollænder // Tue Blichfeldt // Maja Petrea Fox // Nanna Møller Pedersen // Frederik Nystrup-Larsen // Tobias Lukassen // Asger Risborg Jakobsen // Saint Cava // Kira Skov + Marie Fisker / The Cabin Project // Lars Gregersen // GLIMT // Copenhagen Yoga Festival 2014 spring-event // We Are The Way For The Cosmos To Know Itself // LESS MAGAZINE // Symmphonny Parallel Action // Charlotte Ravn // Ella Fogelberg // Ellen Spens, Elin Kattler // Herman Müntzing // Håkan Magnusson // James Brewster // Kalle Elofsson // Lena Fogelberg // Mads-Bech Paluszewski-Hau // Magnus Grenstedt // Melissa Henderson // Mia Lyberth // Peter Tommila // The Triangle Project and Dome of Visions presents: The Launch of Intentional Art in Denmark // Jacob Fuglsang //Spoken Word Claus Ankersen // Firoozeh Bazrafkan // Tonny Flex // FRANKA // M: O: T: U Masters Of The Universe // DJ Triangle Lover // DJ Rexie Lex // Ord er som vind // default: Needle Sharing // Dance resource // Rare Nights #11 // DOXA VISIONS // Dracula Lewis (IT) + Sewn Leather (USA) // Dusk till Dark: Eriko Makimura // Ella Nørgaard Voigt // Tusnelda Frellesvig og Diana Ø. Tørsløv Møller // Mørket Over Fanø // VICE x WiMP Live Sessions: Ice Cream Cathedral + DJ // Museum for the future presents: Affix // Full Service // Esben Weile // A. Eslar // Jagan Mai // Blake Jordan // Anæstesia //...

14 Foto: Jonathan Kronborg Grevsen My piano recital Dies Irae following on a theme of seven deadly sins took place at the dome on I thoroughly selected seven pieces of music to represent each Deadly Sin, that is envy, lust, greed, sloth, pride, gluttony and wrath. At 19:30. It was still bright. A famous Scandinavian sky with pink & blue color with a touch of fantasy was above the dome. As I approached towards the stage, veiling in a bewitching, green colored and see-through fabric, I could feel the flaring excitement evaporated from the audiences with a hint of spice called anxiety. Green of envy. It was the first time to hear this expression. My dear friend taught me that s why I was wearing a green fabric. I started playing Romeo and Juliet composed by Prokofiev which is a quite symbolic piece to express envy, I thought. In the see-through glass dome, the audience and I gradually started feeling that we were all in the same planet. We were all wrapped in a safe bubble. Literally under a pink cloud. While I played two pieces which represented lust and greedy, the sky change it s color from pink blue marble to deep Japanese blue. The pink & blue marbled color sky was changing into a deep indigo blue, which is Japanese representative color. Show must go on. The pieces of notes expressing Sloth, pride and gluttony were played without any intermission. And in-between the pieces, the Gregorian chant Dies Irae ( Day of Wrath) played its role as a promenade to connect all emotions we were going through together. Sins were confessed one after another to the public. I felt catharsis, I felt I was purified. Finally, the last sinful moment of the evening was about to be shown. Wrath - the most fundamental, the most primitive emotion was sublimated to a strong hope for the future in the end. The last note was melted into the dark navy colored sky. The stars started twinkling. I was forgiven. At last. Eriko Makimura ( 牧 村 英 里 子 )

15 Visions on sustainable futures Dome voices shared Foto: SEES media Foto: Jonathan Kronborg Grevsen Dear Dome of Visions My vision is to create a circular economy. To design, produce and consume in a way so that resources can be used again and again. New business models, from products to services, sharing economy, resource efficiency and new life quality. Love visions - especially if they are realistic Ida Auken En mere vild og mangfoldig by med plads til stille steder og sanselige oplevelser er hvad vi drømmer om og arbejder for Habitats Kære Dome of Visions Bæredygtighed er mellem dig og mig Bæredygtighed er nysgerrighed Bæredygtighed er at bygge bro mellem videnskaben og dig Bæredygtighed er fællesskab og omtanke Lad din undren vise vejen. Tak for en dejlig dag hos jer og med jer. Kærlig hilsen Science in the City Festival Kære Dome of Visions det sidste s er vigtigt. For der er ikke en vision for en bæredygtig fremtid der er mange. Heldigvis. For hvis en bæredygtig fremtid ikke er mangfoldig, er det ikke en fremtid der er bæredygtig. I har skabt det smukkeste, transparente rum for udvikling, overvejelser, nysgerrighed og muligheden for at mærke efter. Også der hvor tvivlen bor. Tak for det Uffe Elbæk En bæredygtig fremtid er en fremtid, hvor vi tør at tænke udenfor systemers middelmådighed. Bæredygtighed er at tro på det poetiske også i det eller dem vi ikke forstår. Dome of Visions er et bæredygtigt frirum. Dome of Visions er en bæredygtig fremtid. Med hengivenhed Esben Weile Kjær, Full Service En bæredygtig fremtid kræver mere dialog på tværs Det bliver kun så godt, som vi alle sammen gør det til. - tak for en dejlig dag i Domen Venlig hilsen Byens Netværk It was great to be in the dome The dome is a drop. Not a drop lost in the ocean but a drop that will gather with others to form the ocean of change we need I ve been lucky enough to marinate and perform in the Dome of Visions three different times now in two different cities, and each experience offered its own unique perspectives on the space and concept. The Dome is a model and reinvention of structure; an example of what could and should be not just in one city at a time but all cities all the time; an opportunity for creators and appreciators of the Arts to share and absorb; and a glowing vision of what sustainability can look like in our future. It s always a joy to escape to the Dome, for however long the day or night allows. It s easy to feel that something special is happening around you when you re there, because it always is. Ned Ferm Kære Dome, Tusind tak for en voldsomt perspektivrig start på vores inspirationsdag den 15. september. Det kunne ikke have været mere rammende: Vi skal se på vores hjemlige byggepolitik med friske øjne, hvor byggereglement og de forskellige samfundshensyn i byggeriet afvejes mod hinanden. Her er jeres projekt yderst vedkommende og rejser perspektiver om totaløkonomi og nye forretningsformer som [nuværende/kommende] dansk styrkeposition. Derudover tager vi mange overvejelser med os på dagen om urbanisme, fremtidens storbymiljøer og disses fokus på oplevelser, tilstedeværelse, sikkerhed og bæredygtighed. Tak for den tankevækkende start på dagen! Mange hilsner Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Foto: Stne Skøtt Olesen Foto: Stne Skøtt Olesen Kære folk bag D.o.V. Tusind tak for at jeg fik lov til at bruge domen til min performance! Det er simpelthen det mest Frank Raes The Climate Risk Management Unit of the EC s Joint Research Centre It s been a pleasure to have the opportunity to present the Human Myth festival of arts and ideas here at the Dome of Visions. Our vision oplagte rum til at udføre denne performance i. Bæredygtighed medmenneskelighed i nutiden is to live in a world where humans have reconsi- Neo Thunderdome var en stor succes takket være med henblik på fremtiden. At bygge bro, at dered, rewritten, retold their own role on Earth. bl.a. Dome of Visions. Jeg glæder mig til at tænke tænke anderledes. Ikke at lade sig begrænse af We want to retell the Human myth, retell our videre i forhold til at skabe flere arrangementer konventionerne. Troen på at forskellighed skaber own story. And we want to do it together with the i dette rum. Det er både inspirerende og super nye ideer. audience, with artist, scientists and activists. We givende som arbejdsrum. want to create synergy! Mvh. Mvh. Institution H.C. Andersen Paolo Zuccotti Michiel Tange van Leeuwen HCA et eventyrligt spring The Human Myth Festival of Arts and Ideas

16 Foto: Stine Skøtt Olesen Foto: Jonathan Kronborg Grevsen Maria Engholm Jeg har mine rødder i det kunstneriske inspireret af den danske møbelsnedker så er de med til at skabe forandring KUNSTNEREN OG MØBELBYGGEREN, DER BLEV GARTNER miljø og er uddannet fra Danmarks Designskoles Møbel & Rum. Det er nok her, at min interesse for rum er startet. Mens jeg gik på skolen var jeg med til at starte kunstnerkollektivet Bureau De- Børge Mogensens spanske stol med de karakteristiske brede armlæn. Og så er jeg meget inspireret af den hollandske arkitekt og formgiver Gerrit Rietveld. hele året alt efter årstid, hvilket også påvirker lyden. De små buske og høje eukalyptustræer gør akustikken langt bedre, end hvis her kun stod et træhus. Det er også mit job at passe planterne tours op. Det var her jeg mødte Benny Udover form og materialer, tænker jeg herinde, selv om det er utroligt udfor- Sanseuniverset i Dome of Visions skyldes i høj grad stedets huskunstner, Maria Engholm. Med ansvar for design og produktion af husets interiør og pleje af vores mange middelhavsplanter er Maria nemlig med til at skabe en helt særlig stemning, når man besøger domen. Maria har sine rødder i det kunstneriske miljø og er særligt interesseret i rum, møbler og kunst, som du kan se på mariaengholm.com Jepsen, den ene arkitekt på domen, og hvor jeg senere blev introduceret til den anden arkitekt Kristoffer Tejlgaard. Jeg er meget tiltrukket af ideologien omkring projektet, og det er nok grunden til, at jeg er hoppet med. For en kunstner som mig er det et vildt spændende eventyr at være med i og blive en del af et crew med så forskellige mennesker. Hvem ville sige nej til at være med i sådan et fedt projekt også over selve funktionen. Og her er det vigtigt at tænke stemning, så domen hele tiden åbner sig, mens du bevæger dig rundt. Da vi lå på Krøyers Plads havde jeg fx indrettet kyssekrogen med en træbænk omme bag huset med udsigt over Københavns vand. De små kroge og rum giver en særlig intim stemning, så man kan gemme sig lidt. Undervejs i udviklingsforløbet havde jeg derfor også kontakt med Martin Manthorpe fra NCC omkring drende med det danske klima og den varme sommer, vi lige har haft. Det har krævet meget arbejde at forstå planternes behov og skabe det rette middelhavsklima, som de kræver. Men vi mangler stadig lidt endnu. I kraft af husets rige sanserum bidrager Dome of Visions med noget nyt til borgerne, byen og pladsen. Lige pludselig ved alle, hvad Søren Kierkegaards Plads er. Eksperimentets midlertidige som Dome of Visions. Det er på mange selve husets funktion: Hvad skal Dome og uventede beliggenhed minder mig måder en gave at få lov at forme og of Visions kunne rumme, hvor mange meget om stemningen i Berlin, hvor påvirke byrummet og se, hvad det kan mennesker og hvilke arrangementer man kan finde stor inspiration i byens udvikle sig til. osv., så jeg kunne tænke funktion, rum. Her overraskes man af det uven- design, form og stemning sammen. tede og skæve ved hvert gadehjørne. Mit kunstneriske arbejde med rummet Jeg kan godt lide, når byrum er sat til og møblerne tager udgangspunkt i Rummet har en stor virkning på os.vi diskussion. Fx hvem bestemmer, om domens egentlige vision og værdisæt arbejder med et besynderligt rum mel- en parkeringsplads er til en bil eller en og bygger derfor på tanken om enkel lem ude og inde, det tredje rum, og parkeret have? Hvis man bare betaler konstruktion og bæredygtig brug af derfor er mine møbler til huset præget parkeringsbilletten for at holde der. materialer. Møblerne produceres af at være både robuste, enkle og Og jeg tror netop, at de små mellem- derfor af restmaterialer fra domens hyggelige. Lænestolene står rå og rum i byen og borgernes diskussion af, konstruktion, der egentlig skulle på for- ubehandlede og er både funktionelle hvad rummet skal bruges til, kan være brændingen. Materialet er kerto træ, og understøtter en hjemlig atmosfære. vejen frem, når vi skal udvikle vores som er en form for granfiner nærmest Den smittende stemning mærker jeg byer. Borgerne skal være medskabere, flettet og lagt i lag. Det giver styrke og også, når jeg går rundt herinde. Det er når byen debatteres og udvikles, for stivhed, og gør husets konstruktion og sjovt at opleve den magi, der opstår, hvis man vil, så har man faktisk selv møbler mere robuste. Tanken bag er at når folk får øje på domen og træder muligheden for at være medbestem- de forholder sig til rummet og har en herind. Domen er et nyt rum i rummet, mende. Ikke alt skal planlægges ned til klar sammenhæng til resten af husets der stimulerer nysgerrigheden. Man mindste detalje, hvis du spørger mig. æstetik. At genbruge materialer synes tiltrækkes og fascineres, og så kommer Vi skal i stedet lade mellemrummene jeg, vi kunne blive langt bedre til i alle spørgsmålene. Dome of Visions være åbne for det uventede og for mid- vores hverdag i stedet for blot at smide indbyder til drømme og leg og inspi- lertidige konstruktioner. Lidt ligesom det ud. rerer til at tænke anderledes. Dome of Visions. Alle vores møbler er tegnet og pro- Også planterne er en vigtig del af duceret i hånden. Inspirationen til møblernes udformning har jeg fundet i møbelklassikere, fx kalder jeg husets lænestole for Budget Børge, da de er stemningen og rummet herinde. De pirrer vores sanser vi kan dufte dem, smage dem, se dem og føle dem. Ja, indimellem kan vi høre dem. Og Maria arbejder i sit kunstneriske udtryk ud fra perspektiviske genkendeligheder med forstyrrende elementer, der på én gang underbygger og forvrider fortællingen.

17 Peter Bruhn IND I TØMRERHÅND- VÆRKETS SJÆL Som tømrerformand for det sjak, der sætter domen op, repræsenterer Peter NCC i Dome of Visions-projektet og har været med fra Krøyers Plads, til Aarhus Havn og nu på Søren Kierkegaards Plads i København. Og det at bygge har krævet et godt og stærkt hold, der ikke kun var præget af Peters eget fag men har været et alt-muligt sjak, som han selv beskriver det. Jeg har faktisk flere gange tænkt, om det overhovedet kunne betale sig med den her dome? Vi arbejder jo ret indtjeningsorienteret i NCC, og derfor kan det indimellem være svært at se værdien i et projekt som det her. Man tænker: Hvad er det vi skal med den dome? Men jeg tror faktisk, at den kan styrke vores fremtidige samarbejder og styrke NCCs branding. Og så er det jo spændende for os som medarbejdere i NCC at være en del af et sådant eksperiment, fordi processen adskiller sig meget fra de bygge- og renoveringsprojekter, vi er vant til. Foto: Jonathan Kronborg Grevsen Foto: Jonathan Kronborg Grevsen Foto: Stine Skøtt Olesen For det første er hele processen tidsmæssigt anderledes, da vi normalt bruger mellem et og tre år på den samme byggeplads ved andre projekter. Med dette går vores sjak sammen i op til tre måneder, hvilket gør produktionstiden meget kortere og langt mere intens. Og det er der noget ret fantastisk ved, fordi vi lærer hinanden rigtig godt at kende. Vi har jo boet og bygget sammen i sjakket og er efterhånden blevet gode kammerater. For det andet er arbejdet med konstruktionen præget af et mere unikt håndværk, som man ikke møder i dagligdagen, og for mig er det derfor ikke det kulturelle indhold, der har interesse, men hovedsageligt dét at bygge projektet. De enkelte spær og de enkelte bolte altså enkeltheden i konstruktionen, gør domen spændende og vækker opsigt, så folk i fx havnerundfarten får øje på den og bliver nysgerrige. Blikfanget har altså virkelig en stor værdi, og først derefter kommer indholdet og fortællingen, hvis du spørger mig. Til sidst vil jeg fremhæve det samarbejde vi har haft med Martin Manthorpe og selvfølgelig de to arkitekter, Benny og Kristoffer. Samarbejdet og processen har også været anderledes i den forstand, at vi løbende har haft dialog med arkitekterne. Vi er blevet inddraget og har været med til at problemløse udfordringer undervejs, hvor vi i fællesskab har diskuteret ideer, erfaringer og hvordan processen for hver gang har kunnet effektiviseres. Det har givet en god effekt og sikret en større harmoni mellem den praktiske udførelse og det arkitektoniske i et felt, hvor vi tester og afprøver, mens vi bygger. For det har været nyt for os alle, og derfor er det vigtigt, at vores viden og erfaring ikke går tabt, hvis vi skal andre steder hen. Vi skal involveres og dele ud af vores fiduser. For selv om det er hårdt og intenst, så ville jeg ikke være bleg for at starte et nyt rejseeventyr op med domen

18 Foto: Jonathan Kronborg Grevsen Foto: Stine Skøtt Olesen Martin Voola Det sjove er, at jeg egentlig ikke Der er mange facetter i spil, når man broer, Christian den 4.s bryghus og DOME-MASTEREN havde besøgt domen, før jeg sagde ja til at arbejde her på Søren Kierke- skal drive et sted som Dome of Visions. Vi er jo hverken et klassisk konference- Den Sorte Diamant. Det gør domen til en mere attraktiv setting, end folk er gaards Plads. Jeg kendte til projektet rum eller et spillested og gudskelov vant til, og som giver en anderledes Når det kommer til den daglige produk- og havde været forbi, da det lå på for det! Vi er noget helt andet, og mulighed for at bruge byen som scene. tion, er det Martin Voola, du skal have Krøyers Plads på Christianshavn. Huset derfor skal vi også kunne noget andet. Og her ligger et stort potentiale. For fat i. Voola, som han kaldes, har sine satte gang i min nysgerrighed, ligesom Egentlig kræver det en del tålmodig- domen har en enorm stor indflydelse rødder i musikmiljøet, hvor han bl.a. har jeg oplever det, når folk kommer forbi hed. Det er et hus med mange forskel- på det område, den ligger i, fordi arbejdet på spillestedet Forbrændingen i den i dag. Konstruktionen stimulerer lige typer af mennesker, både på den med sin tiltrækningskraft fungerer Albertslund og som tourmanager for det netop nysgerrigheden, man undres og holdet og blandt vores arrangører og socialt samlende. danske band WhoMadeWho. Udover man tiltrækkes. gæster, og det skal man være god til hans store interesse for musikmiljøet, så at håndtere i en travl hverdag med op Udover arrangementerne kører jeg har Voola en særlig interesse for den Jeg har egentlig en bachelor i Littera- til tre fire arrangementer på én dag. også vores kaffebar, Bucky s, natur- danske slavehandelshistorie, hvor han turvidenskab og en kandidat i Medie- Forskelligheden i arrangementerne og ligvis opkaldt efter fremtidsforsker og gennem byvandringer i København videnskab fra Københavns Universitet. menneskene kræver en del omstilling arkitekt Buckminster Fuller, der blev be- ønsker at vise byen fra en anden side Siden jeg blev færdig, har jeg mest for os, der arbejder her. Det er ikke rømt for sine geodætiske figurer, som end den vante. arbejdet i musikbranchen og med sikkert, at slipsedrengene om formid- domen er bygget ud fra. Og vi sælger tiden opbygget et godt netværk og en dagen har brug for de samme ting og en fandens god kaffe i Bucky s det stor viden, når det kommer til koordine- den samme service som performance- giver huset et ret fantastisk og sum- ring og afvikling. For mig var projektet kunstnerne om aftenen eller lad mig mende liv, der kræver vores tilstedevæ- derfor en mulighed for at brede min slå det fast, de har ALDRIG brug for relse og engagement. Folk er meget kulturelle vifte lidt ud i nye omgivelser. det samme. nysgerrige, når de kommer herind og I domen har jeg nemlig mulighed for stiller enormt mange spørgsmål som at beskæftige mig med andre former For mig er det derfor vigtigt at skabe fx: Hvor kan jeg købe en dome?. for kunst og kultur, hvad enten det er en grundlæggende god stemning, der Var det varmt herinde i sommer? nycirkus, performancekunst, tangoafte- får folk til at slappe af. Og indtil videre Hvordan kan man få lov til at holde et ner, søndagsyoga eller mere corporate synes jeg, at vi er lykkedes meget event i domen? eller de mere forsig- events som klimadebatter, konferencer godt. Der sker nemlig et stemnings- tige kan finde på at spørge: Må vi og workshops. Men min grundlæg- skifte, når man kommer herind. Det er godt komme ind?, og selvfølgelig må gende forståelse for og mit netværk svært ikke at forholde sig til rummets de det domen er i udgangspunkt et i musikbranchen bruger jeg meget i rolige atmosfære, sanseindtryk og åbent rum for alle. den daglige drift, og det har givet mig omgivelserne. Udover at kuplen er en god ballast til at forstå og agere i transparent, så har vi byens bedste husets mangfoldighed. beliggenhed ved vandet mellem de to

19 Asher Lennon Ware med musikken.det gør måske min for- man gjorde i går. De samme udfor- Det er som om, at man kan mærke LYDEN AF ET RUNDT RUM ståelse for musikken og arbejdet med lyden en smule anderledes end mange andre lydteknikeres dringer gælder for lydens bevægelse. Domen er ikke et koncertsted, lad os lige slå det fast! Det er et arkitektonisk eksperiment, og der er ikke tænkt på domen spille med på frekvenserne på en anden måde end sten og beton gør. Vi har faktisk nogle områder herinde, Asher er Dome of Visions lydtekniker og kommer fra en kunstnerisk og musikalsk baggrund, hvor han har beskæftiget sig med musik, litteratur og fusionerende kunst. Oprindeligt er Asher fra London og startede allerede som syvårig med at spille violin. Først i slutningen af tyverne fik lydtekniken Ashers egentlige interesse. Min interesse for dette projekt bunder i den alternative form og vision. Jeg har altid været lidt alternativt tænkende og tiltrukket af ting, der er tidsatypiske og forsøger at bevæge noget frem mod noget andet. Og det synes jeg netop, at Dome of Visions gør med sin kulturelle og kunstneriske profil. Det inviterer til det alternative og det bæredygtige. akustikken. Som lydtekniker er man jo underlagt det udstyr, man har, men også det rum man står i. Lad mig forklare det sådan her: Alle materialer har en refleksion og en forskellig værdi: Beton er anderledes end træ og polycarbonat er anderledes end plexiglas. Hvis lydniveauet er højt og musikken hurtig, så bliver lydbille- hvor der foregår mystiske ting. Der findes steder, hvor det føles som om, du står ved siden af en højttaler. Men når du vender dig om for at kigge, er der ingenting. Vores sanser bliver snydt af kuplens konstruktion og lydens bevægelse, og hele din kropslige oplevelse af lyd og rum forstærkes. At arbejde med lyden i domen kræver Jeg har altid været fascineret af musik og lyd men mest ud fra en kreativ og kunstnerisk vinkel. De fleste i mit felt stammer fra den mere tekniske baggrund, hvor de ikke selv har arbejdet For mig er det interessant at arbejde med lyden i domen men også enormt udfordrende. Kuplen er meget flydende, det ser aldrig helt ens ud, og man kan derfor ikke regne med at stille udstyret op på samme måde, som det meget vildt og svært at tæmme. Til koncerter er vi normalt vant til, at lyden kommer imod os. Her kommer lyden hele vejen rundt om os. Og der ligger en ret unik kvalitet i denne rumklang, og den skaber en særlig atmosfære. derfor, at man er fleksibel, tålmodig og omstillingsparat. Der kan ske noget, der ikke var planlagt, som tvinger os til at tænke anderledes og finde nye løsninger på vejen mod et mere bæredygtigt samfund. Foto: Stine Skøtt Olesen Bucky s Bar I 1645 åbnede det første kaffehus i Europa, og vi har siden da elsket at mødes over den sorte drik, særligt i Danmark hvor et af verdens mest kaffedrikkende folkefærd bor. Det er derfor svært at forestille sig et mødested som Dome of Visions uden sin egen café, og det er her, man finder nogle af domens faste indbyggere, der står for blæret kaffebrygning og serverer seneste nyt om livet i en af byens mest besøgte barer. Opkaldt efter domens far, Buckminster Fuller, der selv var en stor kaffeentusiast! Signe Mai Vilsbøll. Barpersonalets rolle er egentlig ret vigtig. Det er jo os, folk møder, og os, der fortæller, hvad domen er for en størrelse, hvilket formål der er med domen, og hvilke arrangementer, vi har i kalenderen. Det er derfor vigtigt, at vi ved noget om projektet og holder os opdateret på kommende arrangementer. Det er stort set lige så vigtigt som at kunne lave en god caffe latte. Det sidste halve år har jeg assisteret Gry Worre Hallberg med det kulturelle indhold her i Dome of Visions men også arbejdet i Bucky s kaffebar. Jeg har en bachelor i journalistik og byplanlægning fra Roskilde Universitet og er lige gået i gang med min kandidat. Min interesse for domen bunder derfor primært i byudviklingsdelen og det kulturelle. Det er i høj grad kulturen, der får folk herned, og uden kulturen ville huset være mindre besøgt. Jobbet i domen og min interesse for byens udvikling giver mig også en mulighed for at placere domen i nyere byplanlægningsteori. Og her er projektet ret interessant, da det er anderledes end andre projekter, fx på grund af det særlige aktørsamarbejde, som ligger bag projektet. Der sker noget unikt i den her bar, som jeg ikke har set andre steder, og folk interagerer med huset på en underlig måde. Vi har vindrueklaser hængende ind over baren. Flere troede, de var falske. Henover sommeren begyndte folk uden videre at pille ved vindruerne. Det giver noget sjovt og næsten performativt til baren, når gæsterne kan plukke og spise druer i huset. Det er ikke noget, de vil opleve andre steder. Det performative omkring domen er også interessant, fordi det giver jobbet en ekstra dimension. Emil Rahbek Jeg har altid godt kunne lide at tale med mennesker, og det kræver det her job virkelig. Du skal være åben - og på. Du kan ikke bare stå og være sur. Når folk kommer ind, er vi jo de første, de møder. Vi er first-point-of-contact, og det er vores job, at de har det godt og har det, de skal bruge, når de er her. Bucky s er virkelig et plus for domen, fordi den tiltrækker mennesker og giver liv til huset. I sommer var her fuld af sommerglade folk, og det gav en god stemning. Her kommer både københavnere, folk fra hele landet og deciderede udlandsturister, og så har vi egentlig mange skøre mennesker på besøg det er vildt hyggeligt, for der er plads til alle. I Bucky s crew er vi også meget forskellige, og det giver i sig selv en tværfaglig fortælling om huset alt efter egen interesse og baggrund. Når folk kommer herind, så spørger de meget. Helt konkret stiller flest dette spørgsmål: Hvad er det her for et sted? Og det kan man jo svare meget bredt på. Jeg er lige blevet færdiguddannet som eksportingeniør fra DTU Ballerup, og udover domen arbejder jeg som projektmedarbejder hos Post Nord i deres IT-afdeling. Når folk spørger mig, så lægger jeg naturligt vægt på de ingeniørmæssige og tekniske dele ved domens fortælling, og det gør vores fortællinger om domen langt mere personlige og forskellige. At arbejde i Bucky s handler altså ikke kun om at skænke kaffe men også om at være tilstede. Det er os, der skal sørge for, at huset er pænt og fortælle historierne om Dome of Visions både til kunstnerne og til vores gæster.

20 350m mm mm Dome of Visions Developed and powered by NXT mm EN GEODÆTISK KUPPEL Med domen er der er tale om virkelig- Princippet bygger på studier af natu- Kuplens gitterværk er en model af et I mindre størrelse og form er domer i gørelsen af ideer, som allerede i ren og på minimalkonstruktioner, hvor kulstofmolekyle (C60), der er en af na blevet opført ved Folkemødet på 1940 erne blev udtænkt af den ame- overfladespænding danner grundlag turens stærkeste byggestene og indgår Bornholm og på Roskildefestivallen af rikanske fremtidsforsker og arkitekt for bærende skelet og facade. i bl.a. diamant. arkitekterne bag Dome of Visions. Buckminster Fuller. Den ydre facade Klimaskærmen Domen består af to overlappende De ni forskellige femkanter og sekskan- geometrier. Et ydre lag i plast, 256 ter danner klimaskærmen. Denne enkle flader i et skivestabilt mønster på 850 måde at forbinde fladerne kan kun m 2 og et indre lag af 250 kerto reglar lade sig gøre med en fleksibel plast. på omtrent 3400 mm, samlet i et Fladerne overlapper hinanden for gitterstabilt mønster med 91 forøget styrke langs kanterne og lader knudepunkter i stål, danner vandet løbe af. Som ruder i traditio- et rum på 350 m 2. nelle drivhuse. Knudepunktet Arkitekterne bag Laserskåret i pladestål. Dome of Visions Cand.arch. Kristoffer Tejlgaard og cand. arch. Benny Jepsen. bag Dome of Visions Vær med Projektet er skabt af små visionære Vi håber, at vi på denne måde kan Dome of Visions er et sted, som inspire- Vil du vide mere? Kontakt kunstnerisk byudviklere, arkitekter og kunsterne i skabe en scene for absolut bæredygtig rer til og samler nye visioner - store leder: Gry Worre Hallberg, co-creation med NCC. arkitektur. Vi vil sætte byens fremtid og som små. De, der bidrager til, og de, dens kultur på dagsordenen i de mel- der udfordrer den nuværende dags- der står for kuratering og program. Rummet vil i en periode fungere som et lemrum, der opstår fra noget rives ned orden. Måske har du en vision eller kommercielt og kulturelt mødested for til noget nyt bygges op. På den byens fornemmelse? Vil du dele den? Hvis du har lyst til at holde et fagligt byens borgere og for byudviklingsnet- scene, hvor livet udspiller sig i daglig- Vi stiller gerne domen, der i sig selv arrangement kontakt journalist Søren værk fra ind- og udland. dagen, og hvor det, vi kalder byens er et eksperiment i 1:1 format, til Egert, puls, findes. rådighed. Visioner kan få et fysisk og manifest liv! Vi starter forandring ved Følg programmet på at gøre den. partnere DET KONGELIGE BIBLIOTEK

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Som overordnet ramme for indholdsprofilen i Dome of Visions har vi valgt at arbejde med domen som et opdateret forsamlingshus.

Som overordnet ramme for indholdsprofilen i Dome of Visions har vi valgt at arbejde med domen som et opdateret forsamlingshus. Dome of visions opdateret sanseligt forsamlingshus, platform, co-creation og et sted at være og være sammen Som overordnet ramme for indholdsprofilen i Dome of Visions har vi valgt at arbejde med domen

Læs mere

Birgitte Hoffmann 25 Oktober The liveable City Kreativt brug af vand

Birgitte Hoffmann 25 Oktober The liveable City Kreativt brug af vand Birgitte Hoffmann 25 Oktober 2012 The liveable City Kreativt brug af vand Hvad er en liveable city? - Tony Wong Australia - Byliv Danmark Hvordan bidragervand håndtering? - Vand som grundlag for eksistens

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Co-create i skala 1:1: NCC og to danske arkitekter står bag Dome of Visions på Krøyers Plads i København.

Co-create i skala 1:1: NCC og to danske arkitekter står bag Dome of Visions på Krøyers Plads i København. Co-create i skala 1:1: Arkitekter, bygherre og leverandør i banebrydende samarbejde om en utraditionel konstruktion NCC og to danske arkitekter står bag Dome of Visions på Krøyers Plads i København. TEKST:

Læs mere

Salon Sensuous Society den post-økonomiske rationalitet?

Salon Sensuous Society den post-økonomiske rationalitet? Salon Sensuous Society den post-økonomiske rationalitet? House of futures Salon Sensuous Society en post-økonomisk rationalitet På salonen introduceres og diskuteres idéerne bag Sensuous Society, og deltagerne

Læs mere

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Birgitte Hoffmann 26. 2. 2013 Hvilke visioner skal planen styrke? Hvad skal Klimatilpasningsplanen lægge op til? Hvordan kan den bidrage til lokal

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Kan det nye byggeri renoveres?

Kan det nye byggeri renoveres? Kan det nye byggeri renoveres? De studerende efterspørger casebaseret undervisning, og på DTU eksperimenterer man sammen med Kunstakademiets Arkitektskole med at lade de studerende bytte projekter for

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

MIPIM er en oplevelse, som skal mærkes på egen krop, siger Henriette Sofie Larsen og tilføjer: Det er svært at beskrive, hvad det er.

MIPIM er en oplevelse, som skal mærkes på egen krop, siger Henriette Sofie Larsen og tilføjer: Det er svært at beskrive, hvad det er. Byens Netværk: 2. marts 2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf I BYENS NETVÆRK DELER VI VIDEN OG UNIKKE RELATIONER. KOMPETENCERNE KOMMER TIL UDTRYK I PRAKSIS, DA NETVÆRKET HOLDER KICK OFF TIL ÅRETS MIPIM - VERDENS

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE Vi har på Aalborg Friskole torsdag og fredag d. 19.04 & 20.04 haft 2 spændende Temadage i musikkens og oplevelsernes tegn. Alle klasser er blevet opdelt på tværs og fordelt ud i forskellige workshops.

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

PARTNERSKABER. DemokraCity TM. Aarhus Universitet Professor Gert Tinggard. Arkitektskolen Aarhus Studio DemokraCity TM

PARTNERSKABER. DemokraCity TM. Aarhus Universitet Professor Gert Tinggard. Arkitektskolen Aarhus Studio DemokraCity TM PROGRAM DemokaCity TM Tredje generations byudvikling Demokratiets udfordringer Projekt DemokraCity Aarhus Relationer, Netværk og Social Kapital Netværk og relationer i DemokraCity Aarhus Opsamling PARTNERSKABER

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

ALTANER. Nyskabende design

ALTANER. Nyskabende design ALTANER Nyskabende design IMAGINE INNOVATE IMPRESS 2 IMAGIN Inspiration goes hand in hand with creativity and imagination. We want to create a world of opportunities - a universe without limits - but space

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Demokratiske byrum. Fra demokratisk symbol til platform for demokratisk udfoldelse

Demokratiske byrum. Fra demokratisk symbol til platform for demokratisk udfoldelse Louise Vogel Kielgast Project Manager 20. Januar 2016 Aarhus, Danmark Demokratiske byrum Fra demokratisk symbol til platform for demokratisk udfoldelse DEMOKRATI det associative * Fællesskab gennem erfaring

Læs mere

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år Hygge Factory er en non profit organisation, der laver kunst og kulturprojekter med unge i København. Vi tager unge seriøst som aktive kulturskabere, og udfordrer deres kreative potentialer igennem procesog

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

fællesskab København

fællesskab København fællesskab København Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten i

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

BILAG A. Transskribering af udsagn fra JTP Roskilde (Hal 12)

BILAG A. Transskribering af udsagn fra JTP Roskilde (Hal 12) BILAG A Transskribering af udsagn fra JTP Roskilde (Hal 12) Udsagn A: Sofie (23) og Ida (20) Interviewer: Kan I sige hvad I hedder og hvor gamle I er? Sofie: Jeg hedder Sofie og er 22 Ida: Jeg hedder Ida

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Forstadens omdannelse Samarbejde og investeringer er en forudsætning

Forstadens omdannelse Samarbejde og investeringer er en forudsætning Bo Rasmussen Kommunaldirektør i Albertslund Kommune Realdania Debat Debatmøde i Ejerboligforum d. 4. maj Profit og projekter i fremtidens forstad Forstadens omdannelse Samarbejde og investeringer er en

Læs mere

Carbon Footprint en strategisk faktor for danske virksomheder, men hvordan?

Carbon Footprint en strategisk faktor for danske virksomheder, men hvordan? >>> KONFERENCE - 8. OKTOBER - Pyramiden, DI H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 Kbh. V. KL. 09:30-15:30 - DEADLINE tilmelding 1. oktober PROGRAM >>> TILMELDING >>> DEADLINE >>> Undgå at spilde kostbare ressourcer

Læs mere

BOXMARKET POP-UP FASHION FESTIVAL

BOXMARKET POP-UP FASHION FESTIVAL 5 5 HVAD ER BOXMARKET? Boxmarket er en Pop-Up Fashion Festival der afholdes 16. - 17. september 2017 på Aarhus Havn. Boxmarket er en festival for mode- og livsstilsinteresserede, hvor brands mødes i øjen

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Dagens filosofiske betragtning Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde fået det

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Gi9e Marling Professor Arkitekt, Ph. D. Aalborg Universitet Byudvikling i Odense kommune at lege, lære og opleve Velfærdsbyen

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

At være frivillig i UngEnergi

At være frivillig i UngEnergi At være frivillig i UngEnergi UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsafdeling. Vi er en gruppe af unge mellem 15 og 35 år, som brænder for det samme mål: en grøn og bedre verden. Vores projekter har til

Læs mere

Byliv i Vejle, fra tanke til handling en kreativ metode. Teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen, Vejle Kommune

Byliv i Vejle, fra tanke til handling en kreativ metode. Teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen, Vejle Kommune Byliv i Vejle, fra tanke til handling en kreativ metode Teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen, Vejle Kommune VI VIL SES FRA MÅNEN Innovation og udvikling kræver at man er villig til forandring Vi vil gøre

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Mine to verdener u Innovation til alle tider Vinderkoncepter - Brugerdrevet innovation og forretningsudvikling Hvordan identificerer vi fremtidens behov

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN. v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg

STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN. v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg STEDSANS - EN NY MÅDE AT FORANDRE STEDER PÅ Vi tror stedsans kan bruges til at skabe bedre steder. Også i en digital

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere