K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U"

Transkript

1 Version 2. oktober 2007 Turismestrategi (+) K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U 1

2 I NDHOLD Forord 3 Udfordringer 3 Værdier 4 Vision 4 Mission 5 13 konkrete projekter 1 - Helårsturisme (ny) Branding af Kerteminde Det handler om at bo og leve godt det sunde liv Oplevelsessti, der binder kommunen sammen Blå Oplevelser Voksne, der rejser uden børn Børnefamilier Erhvervsturisme Tematurisme Cykelturisme Kerteminde Golfresort Events og Internationale Begivenheder Infrastruktur. Skiltning. Vedligehold 14 Baggrund (noter) Naturen 16 Markeder og målgrupper 16 Prioriterede markeder 16 Prioriterede målgrupper 17 Attraktioner op oplevelser 17 Stjerner til egne attraktioner? 17 Flere megatrends 17 SWOT 18 Kildehenvisning 18 2

3 F O R O R D De beskrevne projekter eller indsatsområder er udvalgt på basis af forespørgsler, og inputs til Turistbureauet, og indeholder såvel offentlige som private initiativer, samt egne forslag til indsatsområder indsamlet gennem de seneste 18 måneder. En særlig tak til museumsdirektør Erland Porsmose, Kertemindeegnens Museer, butiksindehaver Bjarne Svane, formand for Kerteminde Cityforening, og ikke mindst bestyrelsen for Kerteminde Turistbureau, redaktør Allan Aistrup, medierådgiver og TV producent Bo Damgaard samt byrådsmedlem Kaare Jørgensen der alle har bidraget og været sparringspartner og værdifuld støtte. Kerteminde, oktober 2007 Bjarne Ellgård Pedersen Turistchef U D F O R D R I N G E R Ikke mere af det samme men nytænke. Være unik, og samtidig være en del af et fælles fynsk turismeudbud. Skabe værdivækst i produkter og services, som har en historie, et godt design, indeholder værdier og som kan bidrage til vores identitet, og som koster mest. De immaterielle signaler og følelser, som produktet fremkalder, er blevet vigtigere end det fysiske. Det kaldes også livsstilsprodukter eller luksusvarer, og flere har råd til dem. Derfor er oplevelsesøkonomien så vigtig i fremtidens konkurrence. Det iscenesatte samfund. Vi er blevet individualister og markerer vores personlighed gennem køb af varer, services og oplevelser, som kan fortælle historien om, hvem vi er. Rejsen og ferien er blevet en del af iscenesættelsen. Derfor skal også destinationen og byen bidrage med oplevelser og historier. Oplevelser er én af fremtidens væsentlige drivkræfter i turismen, hvor events og oplevelser på institutioner og attraktioner sammen med muligheder for udfoldelse og aktivitet betyder meget for vores valg af destination. Ferieturene bliver flere men kortere og vi vil have oplevelser med hjem. 3

4 Oplevelsesøkonomien er det bedste svar på globaliseringen, fordi oplevelser som regel er knyttet til lokaliteten og derfor ikke kan flyttes. Derfor skaber den nye arbejdspladser i byer og på landet, hvor serviceerhvervene har været i stand til at opsuge store dele af industriens tabte arbejdspladser. Indtjening og lønniveau i turisme og serviceerhverv er lav. Forstår man oplevelsesøkonomiens dynamik og logik, kan man øge værdien og indtjeningen. Traditionel industri og fremstilling, handel og service kan anvende oplevelsesøkonomiens indhold og strategi til at skabe innovation. Nye produkter med større immaterielt indhold Vipp A/S, Læsø Saltsyderi, Skallerup Klit feriecenter, Danfoss Universe, ipod, SMEG etc. Oplevelsesøkonomien er motoren i brugerdrevet innovation. V Æ R D I E R Kerteminde Turistbureau er pr. 1. januar 2007 ændret fra at være en medlemsbaseret organisation under Kerteminde Erhvervsforening til, at være den selvejende institution Fonden Kerteminde Turistbureau. Turistbureauet har skiftet karakter, fra at være en tilskudsberettiget virksomhed til at være en virksomhed med egne indtægter, herunder betaling fra Kerteminde Kommune. Turistbureauet bygger stadig på de grundlæggende principper om at være en serviceorganisation for Kerteminde Kommunes gæster (turister) og borgere. Indholdet af denne strategi- og handlingsplan bygger på de natur- og kulturværdier (varen) Kerteminde har, og kan erhverve sig, samt på det potentielle grundlag, der er eller kan identificeres i fremtiden (kunden). V I S I O N Proaktivt at udvikle turismeerhvervet, og sikre at erhvervet opnår en betydelig rolle i oplevelsesøkonomien i Kerteminde Kommune, som den bærende økonomi for indtægter og beskæftigelse i fremtiden. Turismeerhvervet skal ikke være en adskilt økonomisk faktor, men indskrives i kommunens planstrategi som et prioriteret erhverv i lighed med andre erhverv. Kerteminde Turistbureau skal udvikles til et være blandt de bedste turistbureauer i Danmark målt på kvalitet, viden og service. 4

5 Gennem viden om produkter (attraktioner, historie etc.), kunder og trends indenfor turismeindustrien skal turistbureauet yde optimal service og udnytte turistens egne ideer langt bedre gennem brugerdreven innovation. Turistbureauet skal medvirke til at skabe tilbud til et udvalgt, købedygtigt publikum gennem udformning af konkrete aktiviteter (indsatser) i samarbejde med relevante partnere. Se efterfølgende indsatsområder - projekter. Kerteminde Kommune skal være kendt som en turistdestination i hele landet om fem år. Turismen spiller en central rolle og skal udvikles i balance med naturen og borgerne i kommunen. En moderne dybvandshavn, en fiskerihavn og en marina er store aktiver for erhverv, turisme og borgere. Havnene giver kommunen helt særlige udviklingsmuligheder. Udviklingen af havnene og miljøerne omkring disse skal ske med respekt for, og i balance med de forskellige interessenter (Kerteminde Kommunes vision på turismeområdet) M I S S I O N Missionen - opgaven er at udvikle turismen i Kerteminde Kommune til et professionelt erhverv, med en sammenhængende strategi. Hvis man fortsat tror, at turisme er en mellemting mellem en social foranstaltning og en folkelig bevægelse, taber vi vækstmulighederne på gulvet. At drive et velfungerende turistbureau (grønt i-bureau), der som minimum opfylder de krav, der er til at opretholde autorisationen hertil, samt imødekomme de ønsker som kommunens borgere og turister stiller til et velfungerende og professionelt drevet turistbureau med et veluddannet personale, med gode sprogkundskaber og indgående kendskab til lokalområdet, regionen og landet som helhed. At arbejde for en fortsat udvikling at turisterhvervet og Kerteminde Kommune som et attraktivt område med et spændende kulturliv, herunder udforme en turismestrategi og arbejde for initiativer i overensstemmelse med Kerteminde Kommunes planer på området, herunder medvirke aktivt med bidrag til kommuneplanen. 5

6 At fortsætte og udvikle samarbejdet med regionale og nationale turismeudviklingsselskaber og kommunens virksomheder, herunder medvirke til at fremme helårs- og erhvervsturisme. At markedsføre Kerteminde og Kerteminde Kommune i ind og udland i samarbejde med relevante aktører, herunder regionale og nationale turismeudviklingsselskaber. At koordinere og informere om Kerteminde Kommunes begivenheder og faciliteter til bl.a. myndigheder, erhvervslivet, handelslivet og spisestederne, samt organisationer og foreninger. At udgive markedsføringsmateriale som f.eks. Kerteminde Guiden (én gang om året omfattende ca. 64 sider i fire farver), samt opdatere og vedligeholde turistbureauets flersprogede hjemmeside. At udarbejde og udgive en aktivitetskalender for Kerteminde Kommune, på dansk og engelsk. Aktivitetskalenderen opdateres, og udgives én gang om ugen i en papirudgave og i en elektronisk version på At servicere journalister, radio- film- og TV folk samt rejsebureaufagfolk og turoperatører, der besøger Kerteminde, med researcharbejde, besøgsprogrammer og lignende. At registrere og analysere henvendelser til Turistbureauet med henblik på at kunne følge den turistmæssige udvikling. 6

7 1 3 K O N K R E T E P R O J E K T E R 1 - Helårsturisme Kerteminde blev i 2007 udpeget som læringsdestination blandt 13 danske turistdestinationer, med henblik på at skabe vækst i dansk kystturisme. Den nedsatte, lokale styregruppe, har udformet en strategiplan med følgende temaer: Vikinge-turisme ( i lære som viking ). Friluftsturisme. Idrætsturisme. Blå Turisme. Kunstturisme og Erhvervsturisme. Desuden en række forslag til forskellige pakkeløsninger, samarbejder og øget information. Ligeledes blev Hindsholm i 2007 udpeget som én af Danmarks naturjuveler af Skov og Naturstyrelsen. Naturen er altså en væsentlig attraktion for Kerteminde. De seneste tal viser at 70 % af turisterne (3 mio. personer) i Danmark er motiveret af naturen. Eller 61 % af turisterne (46 mio. personer) i Europa er motiveret af naturen. Hvem vælger så Danmark p.gr.a. naturen? Gæster fra Tyskland udgør den største national-gruppe, nemlig 85 %. Børnefamilier med store børn udgør ligeledes 85 %. Seniorer, par igen 85 %. Og i den modsatte ende af skalaen, måske ikke overraskende, udgør norske unge par 44 % af de, der vælger Danmark p.gr.a. naturen. Naturen er således en meget vigtig del af oplevelsesøkonomien. Målgruppen er bl.a. gæster, der kan placeres i gruppen Golden Age Tourism. Relativt velstående pensionister og efterlønnere rejser adskillige gange om året og gerne uden for de klassiske højsæsoner, hvor børnefamilierne klumper sig sammen og presser priserne op. 2 - (ny) Branding af Kerteminde Kerteminde skal kende sin nuværende situation, og definere byens nuværende værdier eller brands. Hvilke værdier kendetegner Kerteminde og Kerteminde Kommune? Er Kerteminde fortsat kendt som Byen med de røde tage, eller kendes Kerteminde stadig som Amandas by også når man spørger personer under 50 år? 7

8 Nye ideer skal afprøves overfor gæsten. Arven efter Amanda kunne være Kirsebærret, der ved Kirsebærfestivalen har fået en ny og tidssvarende platform under mottoet se, lyt og smag. I denne proces er det vigtigt at det belyses hvem vi konkurrerer med om kundernes - gæsternes gunst? Det skal belyses hvad vi vil opnå og hvordan. Hvem er vores målgruppe, og hvad efterspørger denne målgruppe. Hvad er Kertemindes identitet, og endeligt, hvad er særligt ved Kerteminde, og som ikke findes andre steder? Med andre ord, hvordan kan vi gøre en ny branding af Kerteminde anderledes og meningsfuld i forhold til vore konkurrenter? Kerteminde Turistbureau skal skabe rammerne for et langsigtet strategisk samarbejde med byens erhvervsdrivende, og skabe grundlaget for at vores brand kan overføres til andre produkter end blot til byen og kommunen. Målet er at tiltrække nye, forskellige målgrupper til forskellige sæsoner hele året. 3 - Det handler om at bo og leve godt det sunde liv (Helse, sundhed og velvære) Med baggrund i et nyt brand, kan nye oplevelser kombineres på nye måder med eksisterende attraktioner. Se, Lyt og Smag konceptet rummer elementerne hertil. Ideen med at lave et centner, Danmarks Center for Mad & Oplevelser på internationalt niveau vil ligeledes passe ind i dette koncept. Her forventes af Sorte Kilde kur og kultur bliver en betydelig aktør. De kommende år byder på slukkede mobiltelefoner, et markant fald i indtagelsen af alkohol og ægtepar, der bor hver for sig. Altså en interessant målgruppe for Kerteminde Opgaven for Kerteminde Turistbureau er at medvirke til at skabe de bedst tænkelige rammebetingelser for overnatningsindustrien og spisestederne, og dermed få flere turister til at overnatte og spise i Kerteminde Kommune. Vi skal tiltrække og fastholde turisterne med mindst én overnatning og mindst ét hovedmåltid. Dette gøres f.eks. ved af kombinere natur- og kulturtilbud med lokal overnatning og bespisning. 8

9 Målgruppen er bl.a. defineret som Wellness Tourism. En stigende efterspørgsel efter sundhed og velvære ikke mindst blandt de modne rejsende skaber også stigende efterspørgsel efter turistdestinationer, der kan levere både wellness og fitness som rejsekoncept. og Slow Tourism, hvor flere og flere vestlige borgere tager orlov fra arbejdet og et sabbatår for at tage på deres livs drømmerejse. 4 - Oplevelsessti, der binder kommunen sammen. Kerteminde Turistbureau vil gerne understøtte kommunes plan om at binde Munkebo, Kerteminde og Langeskov sammen om Kertinge Nor, og derved udbygge et eksisterende stisystem fra kyst til kyst så både cyklister og vandrer (og evt. ridende) kan komme rundt i kommunen og få grønne oplevelser. (se kommunens oplæg) Kerteminde Kommune står for at gennemføre ideen i samarbejde med relevante partere og organisationer. (Turistbureau, museum, cyklist- og vandreorganisationer samt kano-/kajak klubber, handicaporganisationer etc.) Målet er bl.a. at forbinde kulturelle fyrtårne og styrke indsatsen for helårsturisme. 5 - Blå Oplevelser Baggrunden er at Maritimt Center Danmark, en organisation hjemmehørende i Svendborg, nedlægges ultimo De kommunale bidrag i 2007 hertil er kanaliseret over i Blå Oplevelser. Blå Oplevelser opfatter i princippet alt, der har med vand at gøre, og er et markedsføringsprojekt, der søger at samle alle relevante aktiviteter, der forgår i, på eller ved vandet. Herunder fiskeindustri og spisesteder. De væsentligste, nuværende, blå oplevelser i Kerteminde er: Fjord & Bæltcentret Fiskeeldorado Fyn Danmarks bedste (kyst) fiskepladser Havnen (Kulturhavnen) Vikingemuseet i Ladby 9

10 Johannes Larsen Museet Lystbådehavnen Marinebiologisk Forskningscenter Fiskerihavnen Kerteminde Havnefest Restaurant Fiskehuset Fiskerestaurant Rudolf Mathis Baltic Sea Trout Centre Fyn (placeret evt. på Sorte Kilde) Årlig ildregata på Ktm. Fjord, med deltagelse af alt hvad der kan sejle (evt. afslutning på Kirsebærfestivalen. På land står lokale foreninger for bavnehøjene, som en bølge langs fjorden). Øget sejlads med Romsøbåden til andre destinationer end Romsø. (f.eks. til Vikingeskibsmuseet i Ladby, op langs Hindsholms kyst til Fyns Hoved etc.). Taxabåd (ex. Dansk Bådtaxa, Svendborg) Endelig er den nye Kerteminde Havn, således som beskrevet i kommunens konkurrenceprogram, et helt nyt kapitel, der forventes at komme til at spille en betydelig rolle for turismeudviklingen i Kerteminde herunder helårsturismen. 6 - Voksne der rejser uden børn Kerteminde og Kerteminde Kommune har mange attraktioner, der henvender sig til et voksent publikum. Her kan nævnes de væsentligste nuværende attraktioner: Johannes Larsen Museet Vikingemuseet i Ladby Kunst Kultur Af kommende nye mulige attraktioner kan nævnes: 10

11 H. C. Andersen Parken (Langeskov) Marinebiologisk Forskningscenter Sorte Kilde Naturoplevelser m.m. under Hverringe Gods Turistgudstjenester på andre sprog end dansk (engelsk og tysk) Kunstnernes Kogebog Sommermenuer på de førende spisesteder (tá med hjem) - Larsen Syberg Kunstværksteder Målgruppen for denne type oplevelser er defineret som Cultural and Creative Tourism. Her kombineres rejse med kulturel oplevelse, kreativ stimulering og uddannelsesmæssig udvikling. Dette åbner op for nye alliancer i krydsfeltet mellem oplevelsesparker, kultur- og vidensinstitutioner, og Ecological and Climate Tourism. Her er tendensen en stigende efterspørgsel efter økoturisme og unikke naturoplevelser. Imens vil klimaforandringerne få flere skisportssteder til at opstille snekanoner og bringe fly- og rejseselskaber samt hotelkæder under stigende pres for at dokumentere miljøansvarlighed. 7 - Børnefamilier Kerteminde har mange natur-baserede attraktioner, der henvender sig til børnefamilier. Her kan nævnes de væsentligste nuværende attraktioner: Fjord & Bæltcentret Vikingemuseet Ladby Bytoften i Langeskov Vikingemarked I lære som viking Campingpladserne Stranden 11

12 Af kommende nye mulige attraktioner kan nævnes: H. C. Andersen Parken (Langeskov) Marinebiologisk Forskningscenter Sorte Kilde Alt Stadt Festival en tak til byen (handlende i gammelt tøj etc.) 8 - Erhvervsturisme Denne form for turisme er også defineret som Congress Tourism. Internationale kongresser og messer, der trækker forretningsrejsende, stærke videnspersoner, kokke, og organisationer og netværker til fra hele verden, udgør et attraktivt marked i stor vækst. Opgaven er at udnytte oplandspotentialet, gennem samarbejde med kendte kongresbyer som Nyborg, Odense og København, og kunne tilbyde unikke oplevelser i tilknytning til de kongresser, der afholdes her. Pakkeløsninger tilbydes ofte af kongreshotellerne, hvor større eller mindre grupper tilbydes alternative oplevelser for f.eks. ledsagere. Her kan vi tilbyde adskillige løsninger som f.eks. frokostarrangementer, guidede kunstture rundt på Hindsholm, museerne etc. 9 - Tematurisme Kertemindes, nye unikke produkt er at kunne tilbyde kendte produkter sammensat på en ny måde. Opgaven er at markedsføre pakkeløsninger, med et højt indhold af autentiske oplevelser og historier. Emner, der hver i sær rummer gode muligheder for tematurisme, der hver især kan kombineres med overnatning og kulinariske oplevelser. Marsk Stig Ruten Morten Korch Ruten (Over Kærby, Viby, Måle) Romantik- og Bindingsværksruten (Kærtinge, Kølstrup, Ulriksholm) 12

13 Kerteminde, målet for giftelystne par. Alléruten Byvandringerne guides af en ung udgave af Amanda. Kunstnerruten - guidede ture gennem det landskab, der har betydet så meget for egnens store malere (Kunstnerkolonien). Det kulinariske Kerteminde / Hindsholm Kirkekunst og kultur, besøg kombineret med en kulinarisk oplevelse i egnens kirker. (Målgruppe: f.eks. Danmarks Menighedsråd). Kunstnerruten af søvejen (Rylen) Målgruppen, der er stor og ressourcestærk, er beskrevet som All Inclusive Make Life Easy Tourism. F.eks. mener halvdelen af alle amerikanere at de lider af tidsmangel. Tid bliver et af de nye luksusgoder, også indenfor turismen. Gruppen af tidspressede personer efterspørger i stigende grad rejser, hvor alt fra transport, hotelophold, mad, attraktioner op oplevelser leveres i et færdigpakket turistkoncept. Et eksempel herpå er cruiseturisme og overnatning ved underholdningsparker er med i denne trend Cykelturisme Cykelturisme i Kerteminde Kommune, og på Hindsholm i særdeleshed, skal indgå i en koordineret indsats for udvikling af det danske cykelrutenet. For at videreudvikle cykelturisme skal en række forhold iagttages. Se efterfølgende afsnit 13. Cykelturisme tiltrækker mange forskellige målgrupper, deriblandt den gruppe, der er beskrevet som Low Cost Tourism. Turistdestinationer, der kan trække billige lavprisselskaber til sig, vil opleve de højeste vækstrater i antal overnatninger, men samtidig vil det medføre et stigende investeringspres på lokal infrastruktur og faciliteter. 11 Kerteminde Golfresort Kerteminde Turistbureau skal indgå aktivt i en koordineret indsats for etablering af en golfbane af international størrelse og kvalitet. 13

14 Et golfresort-projekt kan skabes i et tæt samarbejde mellem private og offentlige aktører. Turistbureauet har modtaget opfordringer fra flere sider til at gå ind i arbejdet på at skabe en golfbane. Af partnere kunne tænkes lodsejere, betydelige erhvervsvirksomheder og Kerteminde Kommune, der gennem dannelse af et aktieselskab, skal stå for etablering og drift af anlægget. Der etableres sideløbende hermed en golfklub på foreningsbasis Events og internationale begivenheder Målgruppen kan være Young Urban Tourism, der er action- oplevelsessøgende og eventorienterede unge fra byerne. Denne gruppe er kendetegnende ved at gifte sig sent og ved at have relativt høje indkomster. De søger mere individualiserede, spontane og korte rejser til storbyer eller sikre, kontrollerede risikorejser. Kerteminde kan næppe betragtes som en storby, men som tidligere nævnt er Kerteminde geografisk placeret strategisk godt i forhold til bl.a. storbyerne, København og Odense. Ligeledes er Kerteminde gunstigt placeret i nærheden af de betydeligste trafikforbindelser i Danmark. Kerteminde Turistbureau vil i samarbejde med relevante partnere søge at tiltrække sportsbegivenheder og events af international klasse som f.eks.: Sail Extreme World RS-X Champion Den Kgl. Ballet Sea Challenge Fyn Fyn Rundt 13 Infrastruktur skiltning vedligehold m.m. Fokus skal øges på dette område, og en særlig indsats vil være nødvendig. Med baggrund i at Turistbureauet ofte bliver konfronteret med problemer, der er relateret til infrastruktur, skiltning og generel vedligeholdelse, specielt i byrummet i Kerteminde. Turistbureauet ser det som en opgave at medvirke til 14

15 at byen og egnen fremtræder indbydende og venlig, og ønsker at imødekomme gæster på bedste vis. Turistbureauet vil gerne arbejde for at spørgsmålet bliver taget på den politiske dagsorden, og at der træffes de nødvendige beslutninger for at bedre forholdene. Der er utilstrækkelig adgang til visse attraktioner, herunder generelt til kyststrækninger for sportsfiskere og gangbesværede gæster og gæster i kørestole. Der forekommer ulovlige, privatopsatte adgang forbudt skilte ved adskillige adgangsveje til kysten. Turistbureauet vil arbejde for at disse forhold lovliggøres. Der forekommer i vid udstrækning ulovlige parkeringer i Kerteminde by til stor gene for såvel byens egne borgere, som byens gæster, og i særlig grad gangbesværede, forældre med barnevogne og gæster i kørestole. Ligeledes vil Turistbureauet arbejde for at disse forhold forbedres. Anvisnings- og henvisningsskilte bør gennemgås i hele kommunen med henblik på at bringe denne service op på højt niveau, herunder fjernelse af overflødige skilte etc. Også her drejer det sig om service for især gæster fra ind og udland. Turistbureauet vil ligeledes gerne arbejde for øget renholdelse af såvel private som offentlige arealer, og opfordre til at der ikke gøres rent, men holdes rent. Ligeledes forekommer der visse steder forfald, der bidrager til at give Kerteminde Kommune et dårligt image. Opfordringen kunne være, at der oprettes et task-force, f.eks. i et samarbejde mellem Kerteminde Kommune, Cityforeningerne, Kertemindeegnens Museer og Turistbureauet, der skal have til opgave at påvise og orientere ejere og relevante myndigheder om problemerne. Arbejde for handikapmærkning ved adgangsveje og attraktioner generelt. Målet er at yde størst mulig service for byens gæster og borgere, og medvirke til at give den størst mulige oplevelse. 15

16 B A G G R U N D Naturen En god forretning i morgen. Især er der mange, der ønsker at opleve den danske naturs gratis glæder. Hvordan bruges naturen så? Hvordan bruges naturen gæster i dag potentielle gæster I ro og mag ved vandet 1,6 mio. 7,2 mio. Naturens gratis glæder ,6 mio. Aktiv natur ,3 mio. Det gode liv ,7 mio. Markeder og målgrupper Turisters forbrug fordelt på udvalgte lande. Omfatter udelukkende turister med mindst én betalt overnatning i Danmark. Land forbrug pr. person pr. dag (hele landet) USA 2.158,- Japan 2.016,- Storbritannien 1.631,- Italien 1.546,- Spanien 1.524, Finland 1.489,- Frankrig 1.077,- Sverige 1.026,- Norge 913,- Polen 799,- Danmark 722,- Holland 605,- Tyskland 408,- Prioriterede markeder Ferieform Primære Sekundære Kystferie D, S, N, NL UK, I Cykelferie D, S, N NL Lystfisk D, NL Golf S, N, D Wellness N, S 16

17 Prioriterede målgrupper Ferieform Primære Sekundære Kystferie Børnefamilier Nye familier Voksne par Softcore aktive turister Aktiv ferie Børnefamilier Nye familier Voksne par Soft + hardcore aktive turister Attraktioner og oplevelser Hvilke attraktioner op oplevelser søger danske og tyske familier med børn i alderen 0-7 år på en ferie i Danmark. Attraktion Danskere Tyskere Dyreparker / akvarier 56 % 54 % Forlystelsesparker 52 % 43 % Film 16 % 4 % Musik og koncerter 14 % 4 % Museer 13 % 5 % Slotte 10 % 14 % Festival 10 % 4 % Naturskoler & -vejledn. 9 % 15 % Kirker 7 % 5 % Teater 2 % 7 % Stjerner til egne attraktioner? En helstøbt attraktion på internationalt niveau. En helstøbt attraktion, som på nationalt niveau er af meget høj værdi. En attraktion af meget høj værdi på regionalt niveau. En attraktion, som er af meget høj værdi på lokalt niveau. En god attraktion på lokalt niveau. Flere megatrends Global Village Tourism. Globaliseringen har også frembragt flere globale nomader studerende, migranter og udstationerede forretningsrejsende der skaber et øget segment for besøg fra venner og bekendte i andre lande. Extreme Luxery Tourism. Rige velhavere vil søge ekstrem luksus og ultimative oplevelser på femstjernede destinationer, hvor de er fri for at mænge sig med masseturismen. Rumturisme for rigmænd og arktiske rejser hører til denne trend. Emerging Tourism. En ny klasse af købedygtige forbrugere i opstigende 17

18 økonomier som Kina, Brasilien, Rusland, Ukraine og Sydafrika vil slutte sig til den globale klasse af forbrugende turister. I dag er der allerede 1,8 mio. kinesiske turister i Europa, der spenderer mellem og euro på besøget heraf 34 % på shopping. SWOT Styrker kultur, kunst natur autentisk det gamle Ktm. blå oplevelser Gourmetrestauranter 1000 årig historie Lyset ved Fyns Hoved Hindsholm, det autentiske land 1000 senge DKs bedste lystbådehavn Kirsebærfestival Bynær natur Havnefront Muligheder koordinering tematisering øget fokus intensiveret markedsføring øget off. / privat samarbejd ny branding (eks. Kirsebær) den nye havnefront i Kerteminde Sorte Kilde Svagheder svag markedsføring infrastruktur manglende produktudvikling manglende off. IT (hot spots) manglende fokus på markedsføring manglende forståelse af betydningen af oplevelsesøkonomien. trusler globalisering øget konkurrence manglende fokusering øget regional konkurrence den dårlige oplevelse Kildehenvisning MandagMorgen, 7. maj 2007 VisitDanmark Syv oplevelser og Brandinganalyse, VisitDenmark 2007 Foreningen af Danske Turist Attraktioner, DTA Kirsten Poulsen, Trendforskningsbureauet Firstmove TØBBE analyse 2005, VisitDenmark Lone Nor Hulth, direktør I Horesta) Vækstkonferencen, Herning

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Udvikling i landdistrikter og landsbyer

Udvikling i landdistrikter og landsbyer 2138rapport1 26/10/06 16:08 Side 1 Udvikling i landdistrikter og landsbyer ARTIKELSAMLING Indhold Forord 4 Udkant i udvikling det positive fremtidsbillede Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, ph.d. 8 Bæredygtige

Læs mere

Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer

Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer - en genfortælling af den klassiske badeferie Projektbeskrivelse til den Konkurrenceudsatte Pulje (KUP) VisitNordjylland, januar 2012 Forord

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt 2011-2021 FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt Ansvarlig: Foreningen Thyholm i Bevægelse December 2011 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lidt om Thyholm... 3 Fase 1: Ideudviklingen...

Læs mere

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Resultater af turistinterview, juli og august 2013 Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark - Resultater af turistinterview, juli og august

Læs mere

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav Fortællingen om Det Sydfynske Øhav fra velbevaret hemmelighed til national stolthed Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Udvikling og markedsføring af madoplevelser

Udvikling og markedsføring af madoplevelser Østdansk Turisme Malene Haarbo Jørgensen, Inge-Vibeke Boysen Udvikling og markedsføring af madoplevelser Om at give turister det, de efterspørger Udvikling og markedsføring af madoplevelser 3 Værktøjer

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Potentialet for Autocamperturisme med fokus på landdistrikter Marts 2014

Potentialet for Autocamperturisme med fokus på landdistrikter Marts 2014 Potentialet for Autocamperturisme med fokus på landdistrikter Marts 2014 Potentialet for Autocamperturisme med fokus på landdistrikter Marts 2014 Fotos: AutoCamperRådet: www.autocamperraadet.dk; HvideSande.dk:

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission SUBEXPO2009 futurefarmers used by permission EN VISION FOR FREMTIDENS FORSTAD Det kræver viden, nytænkning og ambitioner at håndtere de udfordringer, som den hastige urbanisering stiller os over for.

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere

kommunikation der engagerer

kommunikation der engagerer kommunikation der engagerer INDHOLD FORORD...05 Hvorfor kommunikation, der engagerer?...06 Sådan engagerer du: seks drivere for engagement... 10 Driver 1: Gør budskabet vedkommende... 12 Driver 2: Inddrag

Læs mere

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL DIG 2014 Udviklingsplan for Brenderup I og omkring Brenderup er der en del erhvervsliv og forretninger. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere