K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U"

Transkript

1 Version 2. oktober 2007 Turismestrategi (+) K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U 1

2 I NDHOLD Forord 3 Udfordringer 3 Værdier 4 Vision 4 Mission 5 13 konkrete projekter 1 - Helårsturisme (ny) Branding af Kerteminde Det handler om at bo og leve godt det sunde liv Oplevelsessti, der binder kommunen sammen Blå Oplevelser Voksne, der rejser uden børn Børnefamilier Erhvervsturisme Tematurisme Cykelturisme Kerteminde Golfresort Events og Internationale Begivenheder Infrastruktur. Skiltning. Vedligehold 14 Baggrund (noter) Naturen 16 Markeder og målgrupper 16 Prioriterede markeder 16 Prioriterede målgrupper 17 Attraktioner op oplevelser 17 Stjerner til egne attraktioner? 17 Flere megatrends 17 SWOT 18 Kildehenvisning 18 2

3 F O R O R D De beskrevne projekter eller indsatsområder er udvalgt på basis af forespørgsler, og inputs til Turistbureauet, og indeholder såvel offentlige som private initiativer, samt egne forslag til indsatsområder indsamlet gennem de seneste 18 måneder. En særlig tak til museumsdirektør Erland Porsmose, Kertemindeegnens Museer, butiksindehaver Bjarne Svane, formand for Kerteminde Cityforening, og ikke mindst bestyrelsen for Kerteminde Turistbureau, redaktør Allan Aistrup, medierådgiver og TV producent Bo Damgaard samt byrådsmedlem Kaare Jørgensen der alle har bidraget og været sparringspartner og værdifuld støtte. Kerteminde, oktober 2007 Bjarne Ellgård Pedersen Turistchef U D F O R D R I N G E R Ikke mere af det samme men nytænke. Være unik, og samtidig være en del af et fælles fynsk turismeudbud. Skabe værdivækst i produkter og services, som har en historie, et godt design, indeholder værdier og som kan bidrage til vores identitet, og som koster mest. De immaterielle signaler og følelser, som produktet fremkalder, er blevet vigtigere end det fysiske. Det kaldes også livsstilsprodukter eller luksusvarer, og flere har råd til dem. Derfor er oplevelsesøkonomien så vigtig i fremtidens konkurrence. Det iscenesatte samfund. Vi er blevet individualister og markerer vores personlighed gennem køb af varer, services og oplevelser, som kan fortælle historien om, hvem vi er. Rejsen og ferien er blevet en del af iscenesættelsen. Derfor skal også destinationen og byen bidrage med oplevelser og historier. Oplevelser er én af fremtidens væsentlige drivkræfter i turismen, hvor events og oplevelser på institutioner og attraktioner sammen med muligheder for udfoldelse og aktivitet betyder meget for vores valg af destination. Ferieturene bliver flere men kortere og vi vil have oplevelser med hjem. 3

4 Oplevelsesøkonomien er det bedste svar på globaliseringen, fordi oplevelser som regel er knyttet til lokaliteten og derfor ikke kan flyttes. Derfor skaber den nye arbejdspladser i byer og på landet, hvor serviceerhvervene har været i stand til at opsuge store dele af industriens tabte arbejdspladser. Indtjening og lønniveau i turisme og serviceerhverv er lav. Forstår man oplevelsesøkonomiens dynamik og logik, kan man øge værdien og indtjeningen. Traditionel industri og fremstilling, handel og service kan anvende oplevelsesøkonomiens indhold og strategi til at skabe innovation. Nye produkter med større immaterielt indhold Vipp A/S, Læsø Saltsyderi, Skallerup Klit feriecenter, Danfoss Universe, ipod, SMEG etc. Oplevelsesøkonomien er motoren i brugerdrevet innovation. V Æ R D I E R Kerteminde Turistbureau er pr. 1. januar 2007 ændret fra at være en medlemsbaseret organisation under Kerteminde Erhvervsforening til, at være den selvejende institution Fonden Kerteminde Turistbureau. Turistbureauet har skiftet karakter, fra at være en tilskudsberettiget virksomhed til at være en virksomhed med egne indtægter, herunder betaling fra Kerteminde Kommune. Turistbureauet bygger stadig på de grundlæggende principper om at være en serviceorganisation for Kerteminde Kommunes gæster (turister) og borgere. Indholdet af denne strategi- og handlingsplan bygger på de natur- og kulturværdier (varen) Kerteminde har, og kan erhverve sig, samt på det potentielle grundlag, der er eller kan identificeres i fremtiden (kunden). V I S I O N Proaktivt at udvikle turismeerhvervet, og sikre at erhvervet opnår en betydelig rolle i oplevelsesøkonomien i Kerteminde Kommune, som den bærende økonomi for indtægter og beskæftigelse i fremtiden. Turismeerhvervet skal ikke være en adskilt økonomisk faktor, men indskrives i kommunens planstrategi som et prioriteret erhverv i lighed med andre erhverv. Kerteminde Turistbureau skal udvikles til et være blandt de bedste turistbureauer i Danmark målt på kvalitet, viden og service. 4

5 Gennem viden om produkter (attraktioner, historie etc.), kunder og trends indenfor turismeindustrien skal turistbureauet yde optimal service og udnytte turistens egne ideer langt bedre gennem brugerdreven innovation. Turistbureauet skal medvirke til at skabe tilbud til et udvalgt, købedygtigt publikum gennem udformning af konkrete aktiviteter (indsatser) i samarbejde med relevante partnere. Se efterfølgende indsatsområder - projekter. Kerteminde Kommune skal være kendt som en turistdestination i hele landet om fem år. Turismen spiller en central rolle og skal udvikles i balance med naturen og borgerne i kommunen. En moderne dybvandshavn, en fiskerihavn og en marina er store aktiver for erhverv, turisme og borgere. Havnene giver kommunen helt særlige udviklingsmuligheder. Udviklingen af havnene og miljøerne omkring disse skal ske med respekt for, og i balance med de forskellige interessenter (Kerteminde Kommunes vision på turismeområdet) M I S S I O N Missionen - opgaven er at udvikle turismen i Kerteminde Kommune til et professionelt erhverv, med en sammenhængende strategi. Hvis man fortsat tror, at turisme er en mellemting mellem en social foranstaltning og en folkelig bevægelse, taber vi vækstmulighederne på gulvet. At drive et velfungerende turistbureau (grønt i-bureau), der som minimum opfylder de krav, der er til at opretholde autorisationen hertil, samt imødekomme de ønsker som kommunens borgere og turister stiller til et velfungerende og professionelt drevet turistbureau med et veluddannet personale, med gode sprogkundskaber og indgående kendskab til lokalområdet, regionen og landet som helhed. At arbejde for en fortsat udvikling at turisterhvervet og Kerteminde Kommune som et attraktivt område med et spændende kulturliv, herunder udforme en turismestrategi og arbejde for initiativer i overensstemmelse med Kerteminde Kommunes planer på området, herunder medvirke aktivt med bidrag til kommuneplanen. 5

6 At fortsætte og udvikle samarbejdet med regionale og nationale turismeudviklingsselskaber og kommunens virksomheder, herunder medvirke til at fremme helårs- og erhvervsturisme. At markedsføre Kerteminde og Kerteminde Kommune i ind og udland i samarbejde med relevante aktører, herunder regionale og nationale turismeudviklingsselskaber. At koordinere og informere om Kerteminde Kommunes begivenheder og faciliteter til bl.a. myndigheder, erhvervslivet, handelslivet og spisestederne, samt organisationer og foreninger. At udgive markedsføringsmateriale som f.eks. Kerteminde Guiden (én gang om året omfattende ca. 64 sider i fire farver), samt opdatere og vedligeholde turistbureauets flersprogede hjemmeside. At udarbejde og udgive en aktivitetskalender for Kerteminde Kommune, på dansk og engelsk. Aktivitetskalenderen opdateres, og udgives én gang om ugen i en papirudgave og i en elektronisk version på At servicere journalister, radio- film- og TV folk samt rejsebureaufagfolk og turoperatører, der besøger Kerteminde, med researcharbejde, besøgsprogrammer og lignende. At registrere og analysere henvendelser til Turistbureauet med henblik på at kunne følge den turistmæssige udvikling. 6

7 1 3 K O N K R E T E P R O J E K T E R 1 - Helårsturisme Kerteminde blev i 2007 udpeget som læringsdestination blandt 13 danske turistdestinationer, med henblik på at skabe vækst i dansk kystturisme. Den nedsatte, lokale styregruppe, har udformet en strategiplan med følgende temaer: Vikinge-turisme ( i lære som viking ). Friluftsturisme. Idrætsturisme. Blå Turisme. Kunstturisme og Erhvervsturisme. Desuden en række forslag til forskellige pakkeløsninger, samarbejder og øget information. Ligeledes blev Hindsholm i 2007 udpeget som én af Danmarks naturjuveler af Skov og Naturstyrelsen. Naturen er altså en væsentlig attraktion for Kerteminde. De seneste tal viser at 70 % af turisterne (3 mio. personer) i Danmark er motiveret af naturen. Eller 61 % af turisterne (46 mio. personer) i Europa er motiveret af naturen. Hvem vælger så Danmark p.gr.a. naturen? Gæster fra Tyskland udgør den største national-gruppe, nemlig 85 %. Børnefamilier med store børn udgør ligeledes 85 %. Seniorer, par igen 85 %. Og i den modsatte ende af skalaen, måske ikke overraskende, udgør norske unge par 44 % af de, der vælger Danmark p.gr.a. naturen. Naturen er således en meget vigtig del af oplevelsesøkonomien. Målgruppen er bl.a. gæster, der kan placeres i gruppen Golden Age Tourism. Relativt velstående pensionister og efterlønnere rejser adskillige gange om året og gerne uden for de klassiske højsæsoner, hvor børnefamilierne klumper sig sammen og presser priserne op. 2 - (ny) Branding af Kerteminde Kerteminde skal kende sin nuværende situation, og definere byens nuværende værdier eller brands. Hvilke værdier kendetegner Kerteminde og Kerteminde Kommune? Er Kerteminde fortsat kendt som Byen med de røde tage, eller kendes Kerteminde stadig som Amandas by også når man spørger personer under 50 år? 7

8 Nye ideer skal afprøves overfor gæsten. Arven efter Amanda kunne være Kirsebærret, der ved Kirsebærfestivalen har fået en ny og tidssvarende platform under mottoet se, lyt og smag. I denne proces er det vigtigt at det belyses hvem vi konkurrerer med om kundernes - gæsternes gunst? Det skal belyses hvad vi vil opnå og hvordan. Hvem er vores målgruppe, og hvad efterspørger denne målgruppe. Hvad er Kertemindes identitet, og endeligt, hvad er særligt ved Kerteminde, og som ikke findes andre steder? Med andre ord, hvordan kan vi gøre en ny branding af Kerteminde anderledes og meningsfuld i forhold til vore konkurrenter? Kerteminde Turistbureau skal skabe rammerne for et langsigtet strategisk samarbejde med byens erhvervsdrivende, og skabe grundlaget for at vores brand kan overføres til andre produkter end blot til byen og kommunen. Målet er at tiltrække nye, forskellige målgrupper til forskellige sæsoner hele året. 3 - Det handler om at bo og leve godt det sunde liv (Helse, sundhed og velvære) Med baggrund i et nyt brand, kan nye oplevelser kombineres på nye måder med eksisterende attraktioner. Se, Lyt og Smag konceptet rummer elementerne hertil. Ideen med at lave et centner, Danmarks Center for Mad & Oplevelser på internationalt niveau vil ligeledes passe ind i dette koncept. Her forventes af Sorte Kilde kur og kultur bliver en betydelig aktør. De kommende år byder på slukkede mobiltelefoner, et markant fald i indtagelsen af alkohol og ægtepar, der bor hver for sig. Altså en interessant målgruppe for Kerteminde Opgaven for Kerteminde Turistbureau er at medvirke til at skabe de bedst tænkelige rammebetingelser for overnatningsindustrien og spisestederne, og dermed få flere turister til at overnatte og spise i Kerteminde Kommune. Vi skal tiltrække og fastholde turisterne med mindst én overnatning og mindst ét hovedmåltid. Dette gøres f.eks. ved af kombinere natur- og kulturtilbud med lokal overnatning og bespisning. 8

9 Målgruppen er bl.a. defineret som Wellness Tourism. En stigende efterspørgsel efter sundhed og velvære ikke mindst blandt de modne rejsende skaber også stigende efterspørgsel efter turistdestinationer, der kan levere både wellness og fitness som rejsekoncept. og Slow Tourism, hvor flere og flere vestlige borgere tager orlov fra arbejdet og et sabbatår for at tage på deres livs drømmerejse. 4 - Oplevelsessti, der binder kommunen sammen. Kerteminde Turistbureau vil gerne understøtte kommunes plan om at binde Munkebo, Kerteminde og Langeskov sammen om Kertinge Nor, og derved udbygge et eksisterende stisystem fra kyst til kyst så både cyklister og vandrer (og evt. ridende) kan komme rundt i kommunen og få grønne oplevelser. (se kommunens oplæg) Kerteminde Kommune står for at gennemføre ideen i samarbejde med relevante partere og organisationer. (Turistbureau, museum, cyklist- og vandreorganisationer samt kano-/kajak klubber, handicaporganisationer etc.) Målet er bl.a. at forbinde kulturelle fyrtårne og styrke indsatsen for helårsturisme. 5 - Blå Oplevelser Baggrunden er at Maritimt Center Danmark, en organisation hjemmehørende i Svendborg, nedlægges ultimo De kommunale bidrag i 2007 hertil er kanaliseret over i Blå Oplevelser. Blå Oplevelser opfatter i princippet alt, der har med vand at gøre, og er et markedsføringsprojekt, der søger at samle alle relevante aktiviteter, der forgår i, på eller ved vandet. Herunder fiskeindustri og spisesteder. De væsentligste, nuværende, blå oplevelser i Kerteminde er: Fjord & Bæltcentret Fiskeeldorado Fyn Danmarks bedste (kyst) fiskepladser Havnen (Kulturhavnen) Vikingemuseet i Ladby 9

10 Johannes Larsen Museet Lystbådehavnen Marinebiologisk Forskningscenter Fiskerihavnen Kerteminde Havnefest Restaurant Fiskehuset Fiskerestaurant Rudolf Mathis Baltic Sea Trout Centre Fyn (placeret evt. på Sorte Kilde) Årlig ildregata på Ktm. Fjord, med deltagelse af alt hvad der kan sejle (evt. afslutning på Kirsebærfestivalen. På land står lokale foreninger for bavnehøjene, som en bølge langs fjorden). Øget sejlads med Romsøbåden til andre destinationer end Romsø. (f.eks. til Vikingeskibsmuseet i Ladby, op langs Hindsholms kyst til Fyns Hoved etc.). Taxabåd (ex. Dansk Bådtaxa, Svendborg) Endelig er den nye Kerteminde Havn, således som beskrevet i kommunens konkurrenceprogram, et helt nyt kapitel, der forventes at komme til at spille en betydelig rolle for turismeudviklingen i Kerteminde herunder helårsturismen. 6 - Voksne der rejser uden børn Kerteminde og Kerteminde Kommune har mange attraktioner, der henvender sig til et voksent publikum. Her kan nævnes de væsentligste nuværende attraktioner: Johannes Larsen Museet Vikingemuseet i Ladby Kunst Kultur Af kommende nye mulige attraktioner kan nævnes: 10

11 H. C. Andersen Parken (Langeskov) Marinebiologisk Forskningscenter Sorte Kilde Naturoplevelser m.m. under Hverringe Gods Turistgudstjenester på andre sprog end dansk (engelsk og tysk) Kunstnernes Kogebog Sommermenuer på de førende spisesteder (tá med hjem) - Larsen Syberg Kunstværksteder Målgruppen for denne type oplevelser er defineret som Cultural and Creative Tourism. Her kombineres rejse med kulturel oplevelse, kreativ stimulering og uddannelsesmæssig udvikling. Dette åbner op for nye alliancer i krydsfeltet mellem oplevelsesparker, kultur- og vidensinstitutioner, og Ecological and Climate Tourism. Her er tendensen en stigende efterspørgsel efter økoturisme og unikke naturoplevelser. Imens vil klimaforandringerne få flere skisportssteder til at opstille snekanoner og bringe fly- og rejseselskaber samt hotelkæder under stigende pres for at dokumentere miljøansvarlighed. 7 - Børnefamilier Kerteminde har mange natur-baserede attraktioner, der henvender sig til børnefamilier. Her kan nævnes de væsentligste nuværende attraktioner: Fjord & Bæltcentret Vikingemuseet Ladby Bytoften i Langeskov Vikingemarked I lære som viking Campingpladserne Stranden 11

12 Af kommende nye mulige attraktioner kan nævnes: H. C. Andersen Parken (Langeskov) Marinebiologisk Forskningscenter Sorte Kilde Alt Stadt Festival en tak til byen (handlende i gammelt tøj etc.) 8 - Erhvervsturisme Denne form for turisme er også defineret som Congress Tourism. Internationale kongresser og messer, der trækker forretningsrejsende, stærke videnspersoner, kokke, og organisationer og netværker til fra hele verden, udgør et attraktivt marked i stor vækst. Opgaven er at udnytte oplandspotentialet, gennem samarbejde med kendte kongresbyer som Nyborg, Odense og København, og kunne tilbyde unikke oplevelser i tilknytning til de kongresser, der afholdes her. Pakkeløsninger tilbydes ofte af kongreshotellerne, hvor større eller mindre grupper tilbydes alternative oplevelser for f.eks. ledsagere. Her kan vi tilbyde adskillige løsninger som f.eks. frokostarrangementer, guidede kunstture rundt på Hindsholm, museerne etc. 9 - Tematurisme Kertemindes, nye unikke produkt er at kunne tilbyde kendte produkter sammensat på en ny måde. Opgaven er at markedsføre pakkeløsninger, med et højt indhold af autentiske oplevelser og historier. Emner, der hver i sær rummer gode muligheder for tematurisme, der hver især kan kombineres med overnatning og kulinariske oplevelser. Marsk Stig Ruten Morten Korch Ruten (Over Kærby, Viby, Måle) Romantik- og Bindingsværksruten (Kærtinge, Kølstrup, Ulriksholm) 12

13 Kerteminde, målet for giftelystne par. Alléruten Byvandringerne guides af en ung udgave af Amanda. Kunstnerruten - guidede ture gennem det landskab, der har betydet så meget for egnens store malere (Kunstnerkolonien). Det kulinariske Kerteminde / Hindsholm Kirkekunst og kultur, besøg kombineret med en kulinarisk oplevelse i egnens kirker. (Målgruppe: f.eks. Danmarks Menighedsråd). Kunstnerruten af søvejen (Rylen) Målgruppen, der er stor og ressourcestærk, er beskrevet som All Inclusive Make Life Easy Tourism. F.eks. mener halvdelen af alle amerikanere at de lider af tidsmangel. Tid bliver et af de nye luksusgoder, også indenfor turismen. Gruppen af tidspressede personer efterspørger i stigende grad rejser, hvor alt fra transport, hotelophold, mad, attraktioner op oplevelser leveres i et færdigpakket turistkoncept. Et eksempel herpå er cruiseturisme og overnatning ved underholdningsparker er med i denne trend Cykelturisme Cykelturisme i Kerteminde Kommune, og på Hindsholm i særdeleshed, skal indgå i en koordineret indsats for udvikling af det danske cykelrutenet. For at videreudvikle cykelturisme skal en række forhold iagttages. Se efterfølgende afsnit 13. Cykelturisme tiltrækker mange forskellige målgrupper, deriblandt den gruppe, der er beskrevet som Low Cost Tourism. Turistdestinationer, der kan trække billige lavprisselskaber til sig, vil opleve de højeste vækstrater i antal overnatninger, men samtidig vil det medføre et stigende investeringspres på lokal infrastruktur og faciliteter. 11 Kerteminde Golfresort Kerteminde Turistbureau skal indgå aktivt i en koordineret indsats for etablering af en golfbane af international størrelse og kvalitet. 13

14 Et golfresort-projekt kan skabes i et tæt samarbejde mellem private og offentlige aktører. Turistbureauet har modtaget opfordringer fra flere sider til at gå ind i arbejdet på at skabe en golfbane. Af partnere kunne tænkes lodsejere, betydelige erhvervsvirksomheder og Kerteminde Kommune, der gennem dannelse af et aktieselskab, skal stå for etablering og drift af anlægget. Der etableres sideløbende hermed en golfklub på foreningsbasis Events og internationale begivenheder Målgruppen kan være Young Urban Tourism, der er action- oplevelsessøgende og eventorienterede unge fra byerne. Denne gruppe er kendetegnende ved at gifte sig sent og ved at have relativt høje indkomster. De søger mere individualiserede, spontane og korte rejser til storbyer eller sikre, kontrollerede risikorejser. Kerteminde kan næppe betragtes som en storby, men som tidligere nævnt er Kerteminde geografisk placeret strategisk godt i forhold til bl.a. storbyerne, København og Odense. Ligeledes er Kerteminde gunstigt placeret i nærheden af de betydeligste trafikforbindelser i Danmark. Kerteminde Turistbureau vil i samarbejde med relevante partnere søge at tiltrække sportsbegivenheder og events af international klasse som f.eks.: Sail Extreme World RS-X Champion Den Kgl. Ballet Sea Challenge Fyn Fyn Rundt 13 Infrastruktur skiltning vedligehold m.m. Fokus skal øges på dette område, og en særlig indsats vil være nødvendig. Med baggrund i at Turistbureauet ofte bliver konfronteret med problemer, der er relateret til infrastruktur, skiltning og generel vedligeholdelse, specielt i byrummet i Kerteminde. Turistbureauet ser det som en opgave at medvirke til 14

15 at byen og egnen fremtræder indbydende og venlig, og ønsker at imødekomme gæster på bedste vis. Turistbureauet vil gerne arbejde for at spørgsmålet bliver taget på den politiske dagsorden, og at der træffes de nødvendige beslutninger for at bedre forholdene. Der er utilstrækkelig adgang til visse attraktioner, herunder generelt til kyststrækninger for sportsfiskere og gangbesværede gæster og gæster i kørestole. Der forekommer ulovlige, privatopsatte adgang forbudt skilte ved adskillige adgangsveje til kysten. Turistbureauet vil arbejde for at disse forhold lovliggøres. Der forekommer i vid udstrækning ulovlige parkeringer i Kerteminde by til stor gene for såvel byens egne borgere, som byens gæster, og i særlig grad gangbesværede, forældre med barnevogne og gæster i kørestole. Ligeledes vil Turistbureauet arbejde for at disse forhold forbedres. Anvisnings- og henvisningsskilte bør gennemgås i hele kommunen med henblik på at bringe denne service op på højt niveau, herunder fjernelse af overflødige skilte etc. Også her drejer det sig om service for især gæster fra ind og udland. Turistbureauet vil ligeledes gerne arbejde for øget renholdelse af såvel private som offentlige arealer, og opfordre til at der ikke gøres rent, men holdes rent. Ligeledes forekommer der visse steder forfald, der bidrager til at give Kerteminde Kommune et dårligt image. Opfordringen kunne være, at der oprettes et task-force, f.eks. i et samarbejde mellem Kerteminde Kommune, Cityforeningerne, Kertemindeegnens Museer og Turistbureauet, der skal have til opgave at påvise og orientere ejere og relevante myndigheder om problemerne. Arbejde for handikapmærkning ved adgangsveje og attraktioner generelt. Målet er at yde størst mulig service for byens gæster og borgere, og medvirke til at give den størst mulige oplevelse. 15

16 B A G G R U N D Naturen En god forretning i morgen. Især er der mange, der ønsker at opleve den danske naturs gratis glæder. Hvordan bruges naturen så? Hvordan bruges naturen gæster i dag potentielle gæster I ro og mag ved vandet 1,6 mio. 7,2 mio. Naturens gratis glæder ,6 mio. Aktiv natur ,3 mio. Det gode liv ,7 mio. Markeder og målgrupper Turisters forbrug fordelt på udvalgte lande. Omfatter udelukkende turister med mindst én betalt overnatning i Danmark. Land forbrug pr. person pr. dag (hele landet) USA 2.158,- Japan 2.016,- Storbritannien 1.631,- Italien 1.546,- Spanien 1.524, Finland 1.489,- Frankrig 1.077,- Sverige 1.026,- Norge 913,- Polen 799,- Danmark 722,- Holland 605,- Tyskland 408,- Prioriterede markeder Ferieform Primære Sekundære Kystferie D, S, N, NL UK, I Cykelferie D, S, N NL Lystfisk D, NL Golf S, N, D Wellness N, S 16

17 Prioriterede målgrupper Ferieform Primære Sekundære Kystferie Børnefamilier Nye familier Voksne par Softcore aktive turister Aktiv ferie Børnefamilier Nye familier Voksne par Soft + hardcore aktive turister Attraktioner og oplevelser Hvilke attraktioner op oplevelser søger danske og tyske familier med børn i alderen 0-7 år på en ferie i Danmark. Attraktion Danskere Tyskere Dyreparker / akvarier 56 % 54 % Forlystelsesparker 52 % 43 % Film 16 % 4 % Musik og koncerter 14 % 4 % Museer 13 % 5 % Slotte 10 % 14 % Festival 10 % 4 % Naturskoler & -vejledn. 9 % 15 % Kirker 7 % 5 % Teater 2 % 7 % Stjerner til egne attraktioner? En helstøbt attraktion på internationalt niveau. En helstøbt attraktion, som på nationalt niveau er af meget høj værdi. En attraktion af meget høj værdi på regionalt niveau. En attraktion, som er af meget høj værdi på lokalt niveau. En god attraktion på lokalt niveau. Flere megatrends Global Village Tourism. Globaliseringen har også frembragt flere globale nomader studerende, migranter og udstationerede forretningsrejsende der skaber et øget segment for besøg fra venner og bekendte i andre lande. Extreme Luxery Tourism. Rige velhavere vil søge ekstrem luksus og ultimative oplevelser på femstjernede destinationer, hvor de er fri for at mænge sig med masseturismen. Rumturisme for rigmænd og arktiske rejser hører til denne trend. Emerging Tourism. En ny klasse af købedygtige forbrugere i opstigende 17

18 økonomier som Kina, Brasilien, Rusland, Ukraine og Sydafrika vil slutte sig til den globale klasse af forbrugende turister. I dag er der allerede 1,8 mio. kinesiske turister i Europa, der spenderer mellem og euro på besøget heraf 34 % på shopping. SWOT Styrker kultur, kunst natur autentisk det gamle Ktm. blå oplevelser Gourmetrestauranter 1000 årig historie Lyset ved Fyns Hoved Hindsholm, det autentiske land 1000 senge DKs bedste lystbådehavn Kirsebærfestival Bynær natur Havnefront Muligheder koordinering tematisering øget fokus intensiveret markedsføring øget off. / privat samarbejd ny branding (eks. Kirsebær) den nye havnefront i Kerteminde Sorte Kilde Svagheder svag markedsføring infrastruktur manglende produktudvikling manglende off. IT (hot spots) manglende fokus på markedsføring manglende forståelse af betydningen af oplevelsesøkonomien. trusler globalisering øget konkurrence manglende fokusering øget regional konkurrence den dårlige oplevelse Kildehenvisning MandagMorgen, 7. maj 2007 VisitDanmark Syv oplevelser og Brandinganalyse, VisitDenmark 2007 Foreningen af Danske Turist Attraktioner, DTA Kirsten Poulsen, Trendforskningsbureauet Firstmove TØBBE analyse 2005, VisitDenmark Lone Nor Hulth, direktør I Horesta) Vækstkonferencen, Herning

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Flere tilgange til prioritering af hvad der har international attraktionskraft

Flere tilgange til prioritering af hvad der har international attraktionskraft Flere tilgange til prioritering af hvad der har international attraktionskraft Et fyrtårnsprodukt eller en oplevelse Fjord og Bælt En spektakulær event Kirsebær festivalen Et tematiseret koncept Fang en

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Kultur- og fritidspolitik Kultur- og Fritidsudvalget i har udformet et forslag til en kultur- og fritidspolitik, der skal sikre, at den enkelte borger får mulighed for at deltage, udfolde sig og præge

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark VisitVestsjælland Turismekonference 25. september, 2014 Reersø Kro Kommunikationschef Mikkel Thrane VisitDenmark 2 Agenda National Geographic Traveller

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Erhvervsudvalget 2007-08 (2. samling) ERU alm. del Bilag 304 Offentligt VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Dette udkast er et dialogoplæg faciliteret af VisitDenmarks

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet Høringsmøde på Rømø om Et bud på udviklingsperspektiver ved v/ borgmester Laurids Rudebeck 10. august 2010 1. Udviklingsperspektivet er grundlaget for vores positive indstilling til 2. Nogle konkrete bud

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017 Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland April 2017 1 Udgangspunkt: Cykling er i vækst Antal cyklende turister 22% Antal overnatninger 5% 2 Vækst i perioden 2008-2014, Danmark VISION I 2020 cykler

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016 DESTINATION FYN KLYNGEN - 13. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. - og fynske perspektiver HVAD ER DKNT S OPGAVE? 170 Udviklingen

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk Turistservice 2008. Drive autoriseret grønt Turistbureau: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk og tysk samt på de skandinaviske sprog. Servicering af

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer Vi arbejder for turismen www.bornholm.info/erhverv Hvad gør vi/hvor er vi Vi har 75 fødevareproducerende virksomheder på Bornholm.

Læs mere

Kerteminde. Haven ved Havet. Produkter undervejs under RegionalFonden Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer

Kerteminde. Haven ved Havet. Produkter undervejs under RegionalFonden Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer Side I Produkter undervejs under RegionalFonden Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer Tilpasset af VKT den 11. november 2013 BRANDING På baggrund af de definerede prioriteringer

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere