K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U"

Transkript

1 Version 2. oktober 2007 Turismestrategi (+) K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U 1

2 I NDHOLD Forord 3 Udfordringer 3 Værdier 4 Vision 4 Mission 5 13 konkrete projekter 1 - Helårsturisme (ny) Branding af Kerteminde Det handler om at bo og leve godt det sunde liv Oplevelsessti, der binder kommunen sammen Blå Oplevelser Voksne, der rejser uden børn Børnefamilier Erhvervsturisme Tematurisme Cykelturisme Kerteminde Golfresort Events og Internationale Begivenheder Infrastruktur. Skiltning. Vedligehold 14 Baggrund (noter) Naturen 16 Markeder og målgrupper 16 Prioriterede markeder 16 Prioriterede målgrupper 17 Attraktioner op oplevelser 17 Stjerner til egne attraktioner? 17 Flere megatrends 17 SWOT 18 Kildehenvisning 18 2

3 F O R O R D De beskrevne projekter eller indsatsområder er udvalgt på basis af forespørgsler, og inputs til Turistbureauet, og indeholder såvel offentlige som private initiativer, samt egne forslag til indsatsområder indsamlet gennem de seneste 18 måneder. En særlig tak til museumsdirektør Erland Porsmose, Kertemindeegnens Museer, butiksindehaver Bjarne Svane, formand for Kerteminde Cityforening, og ikke mindst bestyrelsen for Kerteminde Turistbureau, redaktør Allan Aistrup, medierådgiver og TV producent Bo Damgaard samt byrådsmedlem Kaare Jørgensen der alle har bidraget og været sparringspartner og værdifuld støtte. Kerteminde, oktober 2007 Bjarne Ellgård Pedersen Turistchef U D F O R D R I N G E R Ikke mere af det samme men nytænke. Være unik, og samtidig være en del af et fælles fynsk turismeudbud. Skabe værdivækst i produkter og services, som har en historie, et godt design, indeholder værdier og som kan bidrage til vores identitet, og som koster mest. De immaterielle signaler og følelser, som produktet fremkalder, er blevet vigtigere end det fysiske. Det kaldes også livsstilsprodukter eller luksusvarer, og flere har råd til dem. Derfor er oplevelsesøkonomien så vigtig i fremtidens konkurrence. Det iscenesatte samfund. Vi er blevet individualister og markerer vores personlighed gennem køb af varer, services og oplevelser, som kan fortælle historien om, hvem vi er. Rejsen og ferien er blevet en del af iscenesættelsen. Derfor skal også destinationen og byen bidrage med oplevelser og historier. Oplevelser er én af fremtidens væsentlige drivkræfter i turismen, hvor events og oplevelser på institutioner og attraktioner sammen med muligheder for udfoldelse og aktivitet betyder meget for vores valg af destination. Ferieturene bliver flere men kortere og vi vil have oplevelser med hjem. 3

4 Oplevelsesøkonomien er det bedste svar på globaliseringen, fordi oplevelser som regel er knyttet til lokaliteten og derfor ikke kan flyttes. Derfor skaber den nye arbejdspladser i byer og på landet, hvor serviceerhvervene har været i stand til at opsuge store dele af industriens tabte arbejdspladser. Indtjening og lønniveau i turisme og serviceerhverv er lav. Forstår man oplevelsesøkonomiens dynamik og logik, kan man øge værdien og indtjeningen. Traditionel industri og fremstilling, handel og service kan anvende oplevelsesøkonomiens indhold og strategi til at skabe innovation. Nye produkter med større immaterielt indhold Vipp A/S, Læsø Saltsyderi, Skallerup Klit feriecenter, Danfoss Universe, ipod, SMEG etc. Oplevelsesøkonomien er motoren i brugerdrevet innovation. V Æ R D I E R Kerteminde Turistbureau er pr. 1. januar 2007 ændret fra at være en medlemsbaseret organisation under Kerteminde Erhvervsforening til, at være den selvejende institution Fonden Kerteminde Turistbureau. Turistbureauet har skiftet karakter, fra at være en tilskudsberettiget virksomhed til at være en virksomhed med egne indtægter, herunder betaling fra Kerteminde Kommune. Turistbureauet bygger stadig på de grundlæggende principper om at være en serviceorganisation for Kerteminde Kommunes gæster (turister) og borgere. Indholdet af denne strategi- og handlingsplan bygger på de natur- og kulturværdier (varen) Kerteminde har, og kan erhverve sig, samt på det potentielle grundlag, der er eller kan identificeres i fremtiden (kunden). V I S I O N Proaktivt at udvikle turismeerhvervet, og sikre at erhvervet opnår en betydelig rolle i oplevelsesøkonomien i Kerteminde Kommune, som den bærende økonomi for indtægter og beskæftigelse i fremtiden. Turismeerhvervet skal ikke være en adskilt økonomisk faktor, men indskrives i kommunens planstrategi som et prioriteret erhverv i lighed med andre erhverv. Kerteminde Turistbureau skal udvikles til et være blandt de bedste turistbureauer i Danmark målt på kvalitet, viden og service. 4

5 Gennem viden om produkter (attraktioner, historie etc.), kunder og trends indenfor turismeindustrien skal turistbureauet yde optimal service og udnytte turistens egne ideer langt bedre gennem brugerdreven innovation. Turistbureauet skal medvirke til at skabe tilbud til et udvalgt, købedygtigt publikum gennem udformning af konkrete aktiviteter (indsatser) i samarbejde med relevante partnere. Se efterfølgende indsatsområder - projekter. Kerteminde Kommune skal være kendt som en turistdestination i hele landet om fem år. Turismen spiller en central rolle og skal udvikles i balance med naturen og borgerne i kommunen. En moderne dybvandshavn, en fiskerihavn og en marina er store aktiver for erhverv, turisme og borgere. Havnene giver kommunen helt særlige udviklingsmuligheder. Udviklingen af havnene og miljøerne omkring disse skal ske med respekt for, og i balance med de forskellige interessenter (Kerteminde Kommunes vision på turismeområdet) M I S S I O N Missionen - opgaven er at udvikle turismen i Kerteminde Kommune til et professionelt erhverv, med en sammenhængende strategi. Hvis man fortsat tror, at turisme er en mellemting mellem en social foranstaltning og en folkelig bevægelse, taber vi vækstmulighederne på gulvet. At drive et velfungerende turistbureau (grønt i-bureau), der som minimum opfylder de krav, der er til at opretholde autorisationen hertil, samt imødekomme de ønsker som kommunens borgere og turister stiller til et velfungerende og professionelt drevet turistbureau med et veluddannet personale, med gode sprogkundskaber og indgående kendskab til lokalområdet, regionen og landet som helhed. At arbejde for en fortsat udvikling at turisterhvervet og Kerteminde Kommune som et attraktivt område med et spændende kulturliv, herunder udforme en turismestrategi og arbejde for initiativer i overensstemmelse med Kerteminde Kommunes planer på området, herunder medvirke aktivt med bidrag til kommuneplanen. 5

6 At fortsætte og udvikle samarbejdet med regionale og nationale turismeudviklingsselskaber og kommunens virksomheder, herunder medvirke til at fremme helårs- og erhvervsturisme. At markedsføre Kerteminde og Kerteminde Kommune i ind og udland i samarbejde med relevante aktører, herunder regionale og nationale turismeudviklingsselskaber. At koordinere og informere om Kerteminde Kommunes begivenheder og faciliteter til bl.a. myndigheder, erhvervslivet, handelslivet og spisestederne, samt organisationer og foreninger. At udgive markedsføringsmateriale som f.eks. Kerteminde Guiden (én gang om året omfattende ca. 64 sider i fire farver), samt opdatere og vedligeholde turistbureauets flersprogede hjemmeside. At udarbejde og udgive en aktivitetskalender for Kerteminde Kommune, på dansk og engelsk. Aktivitetskalenderen opdateres, og udgives én gang om ugen i en papirudgave og i en elektronisk version på At servicere journalister, radio- film- og TV folk samt rejsebureaufagfolk og turoperatører, der besøger Kerteminde, med researcharbejde, besøgsprogrammer og lignende. At registrere og analysere henvendelser til Turistbureauet med henblik på at kunne følge den turistmæssige udvikling. 6

7 1 3 K O N K R E T E P R O J E K T E R 1 - Helårsturisme Kerteminde blev i 2007 udpeget som læringsdestination blandt 13 danske turistdestinationer, med henblik på at skabe vækst i dansk kystturisme. Den nedsatte, lokale styregruppe, har udformet en strategiplan med følgende temaer: Vikinge-turisme ( i lære som viking ). Friluftsturisme. Idrætsturisme. Blå Turisme. Kunstturisme og Erhvervsturisme. Desuden en række forslag til forskellige pakkeløsninger, samarbejder og øget information. Ligeledes blev Hindsholm i 2007 udpeget som én af Danmarks naturjuveler af Skov og Naturstyrelsen. Naturen er altså en væsentlig attraktion for Kerteminde. De seneste tal viser at 70 % af turisterne (3 mio. personer) i Danmark er motiveret af naturen. Eller 61 % af turisterne (46 mio. personer) i Europa er motiveret af naturen. Hvem vælger så Danmark p.gr.a. naturen? Gæster fra Tyskland udgør den største national-gruppe, nemlig 85 %. Børnefamilier med store børn udgør ligeledes 85 %. Seniorer, par igen 85 %. Og i den modsatte ende af skalaen, måske ikke overraskende, udgør norske unge par 44 % af de, der vælger Danmark p.gr.a. naturen. Naturen er således en meget vigtig del af oplevelsesøkonomien. Målgruppen er bl.a. gæster, der kan placeres i gruppen Golden Age Tourism. Relativt velstående pensionister og efterlønnere rejser adskillige gange om året og gerne uden for de klassiske højsæsoner, hvor børnefamilierne klumper sig sammen og presser priserne op. 2 - (ny) Branding af Kerteminde Kerteminde skal kende sin nuværende situation, og definere byens nuværende værdier eller brands. Hvilke værdier kendetegner Kerteminde og Kerteminde Kommune? Er Kerteminde fortsat kendt som Byen med de røde tage, eller kendes Kerteminde stadig som Amandas by også når man spørger personer under 50 år? 7

8 Nye ideer skal afprøves overfor gæsten. Arven efter Amanda kunne være Kirsebærret, der ved Kirsebærfestivalen har fået en ny og tidssvarende platform under mottoet se, lyt og smag. I denne proces er det vigtigt at det belyses hvem vi konkurrerer med om kundernes - gæsternes gunst? Det skal belyses hvad vi vil opnå og hvordan. Hvem er vores målgruppe, og hvad efterspørger denne målgruppe. Hvad er Kertemindes identitet, og endeligt, hvad er særligt ved Kerteminde, og som ikke findes andre steder? Med andre ord, hvordan kan vi gøre en ny branding af Kerteminde anderledes og meningsfuld i forhold til vore konkurrenter? Kerteminde Turistbureau skal skabe rammerne for et langsigtet strategisk samarbejde med byens erhvervsdrivende, og skabe grundlaget for at vores brand kan overføres til andre produkter end blot til byen og kommunen. Målet er at tiltrække nye, forskellige målgrupper til forskellige sæsoner hele året. 3 - Det handler om at bo og leve godt det sunde liv (Helse, sundhed og velvære) Med baggrund i et nyt brand, kan nye oplevelser kombineres på nye måder med eksisterende attraktioner. Se, Lyt og Smag konceptet rummer elementerne hertil. Ideen med at lave et centner, Danmarks Center for Mad & Oplevelser på internationalt niveau vil ligeledes passe ind i dette koncept. Her forventes af Sorte Kilde kur og kultur bliver en betydelig aktør. De kommende år byder på slukkede mobiltelefoner, et markant fald i indtagelsen af alkohol og ægtepar, der bor hver for sig. Altså en interessant målgruppe for Kerteminde Opgaven for Kerteminde Turistbureau er at medvirke til at skabe de bedst tænkelige rammebetingelser for overnatningsindustrien og spisestederne, og dermed få flere turister til at overnatte og spise i Kerteminde Kommune. Vi skal tiltrække og fastholde turisterne med mindst én overnatning og mindst ét hovedmåltid. Dette gøres f.eks. ved af kombinere natur- og kulturtilbud med lokal overnatning og bespisning. 8

9 Målgruppen er bl.a. defineret som Wellness Tourism. En stigende efterspørgsel efter sundhed og velvære ikke mindst blandt de modne rejsende skaber også stigende efterspørgsel efter turistdestinationer, der kan levere både wellness og fitness som rejsekoncept. og Slow Tourism, hvor flere og flere vestlige borgere tager orlov fra arbejdet og et sabbatår for at tage på deres livs drømmerejse. 4 - Oplevelsessti, der binder kommunen sammen. Kerteminde Turistbureau vil gerne understøtte kommunes plan om at binde Munkebo, Kerteminde og Langeskov sammen om Kertinge Nor, og derved udbygge et eksisterende stisystem fra kyst til kyst så både cyklister og vandrer (og evt. ridende) kan komme rundt i kommunen og få grønne oplevelser. (se kommunens oplæg) Kerteminde Kommune står for at gennemføre ideen i samarbejde med relevante partere og organisationer. (Turistbureau, museum, cyklist- og vandreorganisationer samt kano-/kajak klubber, handicaporganisationer etc.) Målet er bl.a. at forbinde kulturelle fyrtårne og styrke indsatsen for helårsturisme. 5 - Blå Oplevelser Baggrunden er at Maritimt Center Danmark, en organisation hjemmehørende i Svendborg, nedlægges ultimo De kommunale bidrag i 2007 hertil er kanaliseret over i Blå Oplevelser. Blå Oplevelser opfatter i princippet alt, der har med vand at gøre, og er et markedsføringsprojekt, der søger at samle alle relevante aktiviteter, der forgår i, på eller ved vandet. Herunder fiskeindustri og spisesteder. De væsentligste, nuværende, blå oplevelser i Kerteminde er: Fjord & Bæltcentret Fiskeeldorado Fyn Danmarks bedste (kyst) fiskepladser Havnen (Kulturhavnen) Vikingemuseet i Ladby 9

10 Johannes Larsen Museet Lystbådehavnen Marinebiologisk Forskningscenter Fiskerihavnen Kerteminde Havnefest Restaurant Fiskehuset Fiskerestaurant Rudolf Mathis Baltic Sea Trout Centre Fyn (placeret evt. på Sorte Kilde) Årlig ildregata på Ktm. Fjord, med deltagelse af alt hvad der kan sejle (evt. afslutning på Kirsebærfestivalen. På land står lokale foreninger for bavnehøjene, som en bølge langs fjorden). Øget sejlads med Romsøbåden til andre destinationer end Romsø. (f.eks. til Vikingeskibsmuseet i Ladby, op langs Hindsholms kyst til Fyns Hoved etc.). Taxabåd (ex. Dansk Bådtaxa, Svendborg) Endelig er den nye Kerteminde Havn, således som beskrevet i kommunens konkurrenceprogram, et helt nyt kapitel, der forventes at komme til at spille en betydelig rolle for turismeudviklingen i Kerteminde herunder helårsturismen. 6 - Voksne der rejser uden børn Kerteminde og Kerteminde Kommune har mange attraktioner, der henvender sig til et voksent publikum. Her kan nævnes de væsentligste nuværende attraktioner: Johannes Larsen Museet Vikingemuseet i Ladby Kunst Kultur Af kommende nye mulige attraktioner kan nævnes: 10

11 H. C. Andersen Parken (Langeskov) Marinebiologisk Forskningscenter Sorte Kilde Naturoplevelser m.m. under Hverringe Gods Turistgudstjenester på andre sprog end dansk (engelsk og tysk) Kunstnernes Kogebog Sommermenuer på de førende spisesteder (tá med hjem) - Larsen Syberg Kunstværksteder Målgruppen for denne type oplevelser er defineret som Cultural and Creative Tourism. Her kombineres rejse med kulturel oplevelse, kreativ stimulering og uddannelsesmæssig udvikling. Dette åbner op for nye alliancer i krydsfeltet mellem oplevelsesparker, kultur- og vidensinstitutioner, og Ecological and Climate Tourism. Her er tendensen en stigende efterspørgsel efter økoturisme og unikke naturoplevelser. Imens vil klimaforandringerne få flere skisportssteder til at opstille snekanoner og bringe fly- og rejseselskaber samt hotelkæder under stigende pres for at dokumentere miljøansvarlighed. 7 - Børnefamilier Kerteminde har mange natur-baserede attraktioner, der henvender sig til børnefamilier. Her kan nævnes de væsentligste nuværende attraktioner: Fjord & Bæltcentret Vikingemuseet Ladby Bytoften i Langeskov Vikingemarked I lære som viking Campingpladserne Stranden 11

12 Af kommende nye mulige attraktioner kan nævnes: H. C. Andersen Parken (Langeskov) Marinebiologisk Forskningscenter Sorte Kilde Alt Stadt Festival en tak til byen (handlende i gammelt tøj etc.) 8 - Erhvervsturisme Denne form for turisme er også defineret som Congress Tourism. Internationale kongresser og messer, der trækker forretningsrejsende, stærke videnspersoner, kokke, og organisationer og netværker til fra hele verden, udgør et attraktivt marked i stor vækst. Opgaven er at udnytte oplandspotentialet, gennem samarbejde med kendte kongresbyer som Nyborg, Odense og København, og kunne tilbyde unikke oplevelser i tilknytning til de kongresser, der afholdes her. Pakkeløsninger tilbydes ofte af kongreshotellerne, hvor større eller mindre grupper tilbydes alternative oplevelser for f.eks. ledsagere. Her kan vi tilbyde adskillige løsninger som f.eks. frokostarrangementer, guidede kunstture rundt på Hindsholm, museerne etc. 9 - Tematurisme Kertemindes, nye unikke produkt er at kunne tilbyde kendte produkter sammensat på en ny måde. Opgaven er at markedsføre pakkeløsninger, med et højt indhold af autentiske oplevelser og historier. Emner, der hver i sær rummer gode muligheder for tematurisme, der hver især kan kombineres med overnatning og kulinariske oplevelser. Marsk Stig Ruten Morten Korch Ruten (Over Kærby, Viby, Måle) Romantik- og Bindingsværksruten (Kærtinge, Kølstrup, Ulriksholm) 12

13 Kerteminde, målet for giftelystne par. Alléruten Byvandringerne guides af en ung udgave af Amanda. Kunstnerruten - guidede ture gennem det landskab, der har betydet så meget for egnens store malere (Kunstnerkolonien). Det kulinariske Kerteminde / Hindsholm Kirkekunst og kultur, besøg kombineret med en kulinarisk oplevelse i egnens kirker. (Målgruppe: f.eks. Danmarks Menighedsråd). Kunstnerruten af søvejen (Rylen) Målgruppen, der er stor og ressourcestærk, er beskrevet som All Inclusive Make Life Easy Tourism. F.eks. mener halvdelen af alle amerikanere at de lider af tidsmangel. Tid bliver et af de nye luksusgoder, også indenfor turismen. Gruppen af tidspressede personer efterspørger i stigende grad rejser, hvor alt fra transport, hotelophold, mad, attraktioner op oplevelser leveres i et færdigpakket turistkoncept. Et eksempel herpå er cruiseturisme og overnatning ved underholdningsparker er med i denne trend Cykelturisme Cykelturisme i Kerteminde Kommune, og på Hindsholm i særdeleshed, skal indgå i en koordineret indsats for udvikling af det danske cykelrutenet. For at videreudvikle cykelturisme skal en række forhold iagttages. Se efterfølgende afsnit 13. Cykelturisme tiltrækker mange forskellige målgrupper, deriblandt den gruppe, der er beskrevet som Low Cost Tourism. Turistdestinationer, der kan trække billige lavprisselskaber til sig, vil opleve de højeste vækstrater i antal overnatninger, men samtidig vil det medføre et stigende investeringspres på lokal infrastruktur og faciliteter. 11 Kerteminde Golfresort Kerteminde Turistbureau skal indgå aktivt i en koordineret indsats for etablering af en golfbane af international størrelse og kvalitet. 13

14 Et golfresort-projekt kan skabes i et tæt samarbejde mellem private og offentlige aktører. Turistbureauet har modtaget opfordringer fra flere sider til at gå ind i arbejdet på at skabe en golfbane. Af partnere kunne tænkes lodsejere, betydelige erhvervsvirksomheder og Kerteminde Kommune, der gennem dannelse af et aktieselskab, skal stå for etablering og drift af anlægget. Der etableres sideløbende hermed en golfklub på foreningsbasis Events og internationale begivenheder Målgruppen kan være Young Urban Tourism, der er action- oplevelsessøgende og eventorienterede unge fra byerne. Denne gruppe er kendetegnende ved at gifte sig sent og ved at have relativt høje indkomster. De søger mere individualiserede, spontane og korte rejser til storbyer eller sikre, kontrollerede risikorejser. Kerteminde kan næppe betragtes som en storby, men som tidligere nævnt er Kerteminde geografisk placeret strategisk godt i forhold til bl.a. storbyerne, København og Odense. Ligeledes er Kerteminde gunstigt placeret i nærheden af de betydeligste trafikforbindelser i Danmark. Kerteminde Turistbureau vil i samarbejde med relevante partnere søge at tiltrække sportsbegivenheder og events af international klasse som f.eks.: Sail Extreme World RS-X Champion Den Kgl. Ballet Sea Challenge Fyn Fyn Rundt 13 Infrastruktur skiltning vedligehold m.m. Fokus skal øges på dette område, og en særlig indsats vil være nødvendig. Med baggrund i at Turistbureauet ofte bliver konfronteret med problemer, der er relateret til infrastruktur, skiltning og generel vedligeholdelse, specielt i byrummet i Kerteminde. Turistbureauet ser det som en opgave at medvirke til 14

15 at byen og egnen fremtræder indbydende og venlig, og ønsker at imødekomme gæster på bedste vis. Turistbureauet vil gerne arbejde for at spørgsmålet bliver taget på den politiske dagsorden, og at der træffes de nødvendige beslutninger for at bedre forholdene. Der er utilstrækkelig adgang til visse attraktioner, herunder generelt til kyststrækninger for sportsfiskere og gangbesværede gæster og gæster i kørestole. Der forekommer ulovlige, privatopsatte adgang forbudt skilte ved adskillige adgangsveje til kysten. Turistbureauet vil arbejde for at disse forhold lovliggøres. Der forekommer i vid udstrækning ulovlige parkeringer i Kerteminde by til stor gene for såvel byens egne borgere, som byens gæster, og i særlig grad gangbesværede, forældre med barnevogne og gæster i kørestole. Ligeledes vil Turistbureauet arbejde for at disse forhold forbedres. Anvisnings- og henvisningsskilte bør gennemgås i hele kommunen med henblik på at bringe denne service op på højt niveau, herunder fjernelse af overflødige skilte etc. Også her drejer det sig om service for især gæster fra ind og udland. Turistbureauet vil ligeledes gerne arbejde for øget renholdelse af såvel private som offentlige arealer, og opfordre til at der ikke gøres rent, men holdes rent. Ligeledes forekommer der visse steder forfald, der bidrager til at give Kerteminde Kommune et dårligt image. Opfordringen kunne være, at der oprettes et task-force, f.eks. i et samarbejde mellem Kerteminde Kommune, Cityforeningerne, Kertemindeegnens Museer og Turistbureauet, der skal have til opgave at påvise og orientere ejere og relevante myndigheder om problemerne. Arbejde for handikapmærkning ved adgangsveje og attraktioner generelt. Målet er at yde størst mulig service for byens gæster og borgere, og medvirke til at give den størst mulige oplevelse. 15

16 B A G G R U N D Naturen En god forretning i morgen. Især er der mange, der ønsker at opleve den danske naturs gratis glæder. Hvordan bruges naturen så? Hvordan bruges naturen gæster i dag potentielle gæster I ro og mag ved vandet 1,6 mio. 7,2 mio. Naturens gratis glæder ,6 mio. Aktiv natur ,3 mio. Det gode liv ,7 mio. Markeder og målgrupper Turisters forbrug fordelt på udvalgte lande. Omfatter udelukkende turister med mindst én betalt overnatning i Danmark. Land forbrug pr. person pr. dag (hele landet) USA 2.158,- Japan 2.016,- Storbritannien 1.631,- Italien 1.546,- Spanien 1.524, Finland 1.489,- Frankrig 1.077,- Sverige 1.026,- Norge 913,- Polen 799,- Danmark 722,- Holland 605,- Tyskland 408,- Prioriterede markeder Ferieform Primære Sekundære Kystferie D, S, N, NL UK, I Cykelferie D, S, N NL Lystfisk D, NL Golf S, N, D Wellness N, S 16

17 Prioriterede målgrupper Ferieform Primære Sekundære Kystferie Børnefamilier Nye familier Voksne par Softcore aktive turister Aktiv ferie Børnefamilier Nye familier Voksne par Soft + hardcore aktive turister Attraktioner og oplevelser Hvilke attraktioner op oplevelser søger danske og tyske familier med børn i alderen 0-7 år på en ferie i Danmark. Attraktion Danskere Tyskere Dyreparker / akvarier 56 % 54 % Forlystelsesparker 52 % 43 % Film 16 % 4 % Musik og koncerter 14 % 4 % Museer 13 % 5 % Slotte 10 % 14 % Festival 10 % 4 % Naturskoler & -vejledn. 9 % 15 % Kirker 7 % 5 % Teater 2 % 7 % Stjerner til egne attraktioner? En helstøbt attraktion på internationalt niveau. En helstøbt attraktion, som på nationalt niveau er af meget høj værdi. En attraktion af meget høj værdi på regionalt niveau. En attraktion, som er af meget høj værdi på lokalt niveau. En god attraktion på lokalt niveau. Flere megatrends Global Village Tourism. Globaliseringen har også frembragt flere globale nomader studerende, migranter og udstationerede forretningsrejsende der skaber et øget segment for besøg fra venner og bekendte i andre lande. Extreme Luxery Tourism. Rige velhavere vil søge ekstrem luksus og ultimative oplevelser på femstjernede destinationer, hvor de er fri for at mænge sig med masseturismen. Rumturisme for rigmænd og arktiske rejser hører til denne trend. Emerging Tourism. En ny klasse af købedygtige forbrugere i opstigende 17

18 økonomier som Kina, Brasilien, Rusland, Ukraine og Sydafrika vil slutte sig til den globale klasse af forbrugende turister. I dag er der allerede 1,8 mio. kinesiske turister i Europa, der spenderer mellem og euro på besøget heraf 34 % på shopping. SWOT Styrker kultur, kunst natur autentisk det gamle Ktm. blå oplevelser Gourmetrestauranter 1000 årig historie Lyset ved Fyns Hoved Hindsholm, det autentiske land 1000 senge DKs bedste lystbådehavn Kirsebærfestival Bynær natur Havnefront Muligheder koordinering tematisering øget fokus intensiveret markedsføring øget off. / privat samarbejd ny branding (eks. Kirsebær) den nye havnefront i Kerteminde Sorte Kilde Svagheder svag markedsføring infrastruktur manglende produktudvikling manglende off. IT (hot spots) manglende fokus på markedsføring manglende forståelse af betydningen af oplevelsesøkonomien. trusler globalisering øget konkurrence manglende fokusering øget regional konkurrence den dårlige oplevelse Kildehenvisning MandagMorgen, 7. maj 2007 VisitDanmark Syv oplevelser og Brandinganalyse, VisitDenmark 2007 Foreningen af Danske Turist Attraktioner, DTA Kirsten Poulsen, Trendforskningsbureauet Firstmove TØBBE analyse 2005, VisitDenmark Lone Nor Hulth, direktør I Horesta) Vækstkonferencen, Herning

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Fine muligheder for at tiltrække flere gæster til Kerteminde

Fine muligheder for at tiltrække flere gæster til Kerteminde Fine muligheder for at tiltrække flere gæster til Kerteminde Potentialet for Kerteminde er stort, hvad angår øgede turistindtægter, og det betyder nye og flere investorer Der er gjort meget og investeret

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur Zentropa China HVEM ER VI Nordisk Film Verdens ældste produktionsselskab Største distributør af film i Skandinavien Zentropa Et af Europas største produktionsselskaber med produktionsfaciliteter i Tyskland,

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISME KKR Sjælland 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISMEN I REGION SJÆLLAND I TAL 7,5 mia. kr. i turismeomsætning 11.000 årsværk beskæftigelse turismens andel af forbrug er 1,6% udgør 3,5% af samlet

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Udviklingsrådet Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Assens Kommune byder på mange unikke fiskesteder. Langs kysten omkring Assens er der fine fiskepladser for eksempel Aborg, Sønderby Klint, halvøen

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Kystferiestrategi. i retning mod helårsturisme

Kystferiestrategi. i retning mod helårsturisme Kystferiestrategi i retning mod helårsturisme November 2006 Del I: Kystferiestrategi 2007-2011: Baggrund Situationsbeskrivelse Strategi Vision for kystferieturismen Målgruppevalg Prioriterede markeder

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER 2 MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 OPDATERES LØBENDE! HUSK AT DU ALTID KAN FINDE DEN NYESTE VERSION PÅ WWW.BUSINESSLF.DK MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 Lolland-Falster skal være

Læs mere

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Detailhandel og forbrugere i Kerteminde i fremtiden

Detailhandel og forbrugere i Kerteminde i fremtiden Detailhandel og forbrugere i Kerteminde i fremtiden Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Branding og Vadehavet:

Branding og Vadehavet: Branding og Vadehavet: - Eksempler på best practice - Erfaringer med branding fra Tyskland og Holland Naturstyrelsen, Rømø, 16. maj 2012 Best practice Potentialet, inspiration fra Rig på Natur Verdensnaturarv

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør STATUS FOR 2012 Alle overnatningerne faldt med 5 % Danske overnatninger faldt med 5 % Udenlandske overnatninger faldt

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Information om ansøger Projektnavn Segment Børnefamilier eller Det gode liv. Kina Alliancen

Læs mere

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Dit udbytte Tradium Erhvervs Turisme Netværk er for dig, der ønsker at deltage i et professionel netværk, som stræber efter, at støtte turisterhvervets

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere