Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1. Velkommen til nye forældre i Bestyrelsen, og farvel til gamle : Afbud fra Katharina, Helle og Monique. 2. Bestyrelsens arbejde jf. Styrelsesvedtægten. (vedhæftet): Jane gennemgik bestyrelsesarbejdet som det er beskrevet i styrelsesvedtægterne. Der arbejdes ikke med personsager, og alle i bestyrelsen er underlagt tavshedspligt. Forældre og medarbejderrepræsentanter har stemmeret, bortset fra ved konstitution hvor alene forældrerepræsentanter har stemmeret. Jane, Susanne og Kate deltager uden stemmeret. Frem til 1. januar deltager dagplejen også uden stemmeret, derefter er deltagelsen med stemmeret. 3. Visionen for Børnehusene Nivå: Visionen for husene er stadig gældende - En institution med syv huse med plads til mangfoldighed og forskellighed. Niveauet for service, normeringer og penge til aktiviteter er ens. Husene har fælles værdier som grundlag for arbejdet. Husene udformer den pædagogiske praksis i overensstemmelse med Den pædagogiske læreplan, og med afsæt i husets egen kultur. 4. Bestyrelsens konstituering: Bestyrelsen konstituerede sig med Karsten Warming som formand, og Stina Kirstein som næstformand. 5. Nyt fra Formanden: a) Styrelsesvedtægterne forventer at skulle justeres, efter at BSU har besluttet at udlægge Dagplejen til områderne. Formanden har tilbudt forvaltningen at deltage i arbejdet med udarbejdelsen. b) En forælder har foreslået, at oprette et særligt hus under Børnehusene Nivå, som skulle passe syge børn. Børnehusene Nivå har ikke budget til hverken drift eller normering til en sådan ordning. c) Formanden mener fortsat, at der er udfordringer omkring pædagogernes delte ansættelser ift. skolereformen. Området følges fortsat tæt i forhold til drøftelserne på dialogmødet. d) Bestyrelsen besluttede fortsat at give mandat til formanden som i særlige tilfælde herefter kan besvare forældrehenvendelser uden først at have drøftet svaret med hele bestyrelsen. Bestyrelsen orienteres samtidig med svarets fremsendelse om henvendelsen og svaret. Orientering: 6. Statistikker fra området: Sygefraværet er markant mindre end sidste år. Det er vi glade for, da der har været store udfordringer med skolereformen, flere medarbejdere der er sat ned i timetal, og færre stillinger i området. Børnehusene Nivå Nivåhøj 80 DK-2990 Nivå Telefon

2 Økonomien er stabil, vi har ikke brugt mere end sidste år. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7. Analyse af områderne, jf. Budgetforliget. (Vedhæftet dagsorden): Der skal ses på hensigtsmæssigheden i forhold til antal af Områdeinstitutioner i Humlebæk og Fredensborg, hvor der i dag er to i hver by i modsætning til Kokkedal og Nivå, hvor der i dag er én. Arbejdet med at analyser fordele og ulemper ved begge modeller går i gang i det nye år. Bestyrelserne bliver også hørt. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og afventer høringsoplæg. 8. Budget 2014, samt det vi kender for 2015: Vi har været lidt tilbageholdende med pengeforbruget, for at være på forkant, med dalende børnetal i fritidshjem og klub i forbindelse med skolereformen og de kortere åbningstider. Det ser dog heldigvis ud til, at børnene bliver. Vi håber, det samme gør sig gældende næste år. Budget 15 er et fladt budget, det vil sige et budget uden fremskrivninger. I budgetforliget, som gælder frem til 2017, fortsættes med fritidshjem og ikke SFO. Det betyder delte ansættelser for medarbejderne = to chefer (skoleleder og områdeleder). Fritidshjem betyder også, at der er fokus på det frie valg for børnene efter skoletid, altså fritid og ikke en fortsættelse af emnerne fra skoledagen, samt en væsentlig mindre forældrebetaling. På SFO er der ingen loft over forældrebetalingen, på fritidshjem må den højst udgøre 33 % af driftsudgifterne. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 9. Kommende kommunikationsplatform i 2017: Regeringen har udmeldt, at skoler og dagtilbud skal have fælles kommunikationsplatform gældende fra I dag har vi både forældreintra på skolerne og Mit Børnehus i husene. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med glæde over at det nu samles i en og samme platform. Drøftelse: 10. Evaluering af forældremøder i hh Galaxen og det fælles forældremøde. Galaxen har afholdt ekstra forældremøde på baggrund af forældre, som ikke synes om hensigtsmæssigheden i sammenlægningen af Lions og Polarstjernens fritidshjem. Bestyrelsen deltog i mødet, og Maria Bennedbæk var referent. Referatet er på Mit Børnehus Galaxen. Bestyrelsen synes i øvrigt at mødet var gået fornuftigt, og henviser til referatet. Susanne og Jakob har som noget nyt deltaget i forældremøde for kommende skolebørns forældre i de selvejende institutioner. Mødet er for at forberede forældrene på, hvad det vil sige at gå på Side 2 af 5

3 fritidshjem. Børnene fra de Selvejende institutioner i Nivå, deltager allerede sammen med kommende skolebørn fra Børnehusene Nivå i Venskaber på tværs. Kommende skolebørns forældre i Børnehusene Nivå bliver ligeledes inviteret til forældremøde. Ingen bemærkninger fra bestyrelsen. Det fælles forældremøde: Det var ikke mange forældre der kom. Men de der kom, var begejstret for oplægget om børns hjerner af Ann-Elisabeth Knudsen. Ifølge styrelsesvedtægterne, skal der afholdes fælles møde med beretninger fra områdeleder og bestyrelsesformand, samt afholdes valg til bestyrelsen. Bestyrelsen går i tænkeboks for om der kan findes en ny måde at afholde fælles forældremøde på, så flere måske har lyst til at deltage. 11. Anvendelse af IPhones mv og spilletyper i institutionerne. Skal der udarbejdes fælles politik/holdning for området?: Bestyrelsen besluttede på grund af tidspres at udskyde dette punkt til førstkommende bestyrelsesmøde. 12. Dagplejen i Områderne, samt repræsentation i bestyrelsen: Det er nu politisk besluttet, at dagplejen har tilhørsforhold i de enkelte områder gældende fra Der er sendt brev til forældrene i dagplejen og Dagplejerne. I Nivå er der tre dagplejere, samt en dagplejer der i det næste år er i Solstrålen, da også dagplejen har faldende børnetal. Dagplejen har allerede legestue i Lærkereden en gang om ugen, samt tæt samarbejd med Solstrålen omkring aktiviteter, der hvor det giver mening. Bestyrelsen byder Dagplejen velkommen i Børnehusene Nivå. Det er godt, at dagplejens deltagelse i bestyrelsen bliver på samme vilkår som for de øvrige medlemmers vedkommende. Styrelsesvedtægterne bør ændres, men lige nu deltager dagplejen som vanlig. De praktiske ting klares hen af vejen omkring udlægning i områderne. Samtidig er det vigtigt at understrege, at Dagplejens særkende fastholdes. 13. Bredere samarbejde på bestyrelsesniveau med skolen?: Ifølge vores styrelsesvedtægter kan der sidde en repræsentant fra lokalområdet. Det vil give god mening at skolebestyrelsen var repræsenteret hos os, og Børnehusene Nivå hos skolebestyrelsen. Jane og Karsten vil invitere skolen til et uformelt møde med en drøftelse om dette. 14. Bestyrelsesmødedatoer i 2015: Alle møder holdes i Lærkereden Nivåhøj 80, kl Der serveres lidt mad inden mødet går i gang. Onsdag d. 21. januar Torsdag d. 26. marts Torsdag d. 28. maj Onsdag d. 09. september Side 3 af 5

4 Torsdag d. 26. november 15. Evt.: Fredensborg musikskolen spørger om det kan lade sig gøre, at skrive på Mit Børnehus, hvis undervisningen er aflyst. Det kan desværre ikke lade sig gøre, da det kun er forældre og medarbejdere i det enkelte hus, der kan lægge opslag på Mit Børnehus. Hanne Berg har spurgt formanden, om hun sammen med en fra forvaltningen, kan komme på besøg på et bestyrelsesmøde. Besøget skal bruges til en uformel drøftelse af, hvad vi arbejder med, hvad vi har af ønsker om fremtiden og eventuelle bekymringer. Bestyrelsen var meget positiv over for forslaget. Flere fra bestyrelsen vil gerne på rundtur til husene. Der var enighed om, at bestyrelsen informeres om arrangementer og kan så komme på besøg disse dage, hvor der er aktivitet i husene, og der hvor de har mulighed for at deltage. Brugertilfredshedsundersøgelsen er færdig, og rapporten er på trapperne. Rapporten er for det enkelte hus, og vil give et billede af hvad det enkelte hus særligt skal arbejde med i forhold til forældretilfredshed. Rapporten vil også komme til at ligge på hjemmesiden. Børnehusene Nivå skal på baggrund af rapporten udarbejde en handleplan, som evt. skal bruges som baggrund for dialogmøder. Bestyrelsen vil ligeledes blive inddraget. Bestyrelsen gav tydeligt udtryk for, at hvis vi havde lidt penge sidste på året, så de meget gerne at legepladserne bliver malet m.m. De ser triste ud. Referent : Kate Jensen. Side 4 af 5

5 Side 5 af 5

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Brumbasserne: Rasmus, Katrine, Marianne og Nana(2 dage om ugen)

Brumbasserne: Rasmus, Katrine, Marianne og Nana(2 dage om ugen) Nyhedsbrev April 2015 Kære forældre Jeg havde desværre ikke mulighed for at være i Troldhytten i dag fredag. Jeg ønsker jer der stopper i Troldhytten al godt fremover. Jeres børn fik knus og kram torsdag

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014.

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Vi vil hinanden Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Tekst: Konteksten v/julie Mathiesen i samarbejde med projektleder Mette Lund. Grafisk design: BBentzen Design

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset.

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Det er en stor begivenhed for dit barn og sikkert også for jer, da I skal aflevere det dyrebareste I har, at starte i vuggestue/børnehave,

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det Arbejdspapir Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner Mathilde Hjerrild Carlsen og

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen.

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen. 1 Fredagsbrevet uge 12 Nyt fra ledelsen. Kære alle. Det er forår, og forår er højsæson for generalforsamlinger så vedhæftet finder I indkaldelse og dagsorden til årets ordinære generalforsamling torsdag

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere