FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1. Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1. Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag"

Transkript

1 Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet - tilpasning til letbanen Version 3 - juni 2016 FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1

2

3 BILAG 1: ÆNDRINGER OG KONSEKVENSER VED TRAFIKPLANFORSLAG Forslag Til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet Tilpasning til Letbanen INDHOLD Indledning Beder Malling Brabrand - Gellerup Egå Skæring Studstrup Harlev Hasle Hasselager - Kolt Hjortshøj Hårup - Mejlby Lisbjerg Trige - Spørring Lystrup - Elev Løgten Skødstrup Midtbyen Mårslet Skejby Christiansbjerg Skåde - Højbjerg Solbjerg Stavtrup - Ormslev Tilst - Sabro Tranbjerg Vejlby - Risskov Viby - Holme Åbyhøj

4 Bilag 1: Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag INDLEDNING For hvert delområde er der udarbejdet et kort, der viser på og afstigertal pr. stoppested på en hverdag baseret på tal for henholdsvis 2013 og Dette er sammenholdt med forslag til det nye busnet. Hvert delområde er gennemgået med en kort beskrivelse og analyse af området og de påvirkninger, ændringerne evt. medfører. Følgende punkter er medtaget i beskrivelsen af de enkelte byområder: Områdets hovedtræk, dvs. grundlæggende struktur og store rejsemål Den nuværende busbetjening i området Den nuværende anvendelse af Forskel mellem forslag til fremtidig betjening og den nuværende betjening Positive og negative konsekvenser Positive konsekvenser kan være en højere frekvens, en mere direkte kørsel eller et højere serviceniveau i form af kortere gangafstande eller andre/flere rejsemuligheder. De negative konsekvenser kan modsat være nedsættelse af frekvensen eller længere gangafstande til. Det kan også være en omlægning, som ændrer på de direkte forbindelser fra en destination. På kortene for de enkelte byområder er der i søjleform vist på- og afstigningstal på stoppestedsniveau. Tallet over søjlen angiver det samlede antal på- og afstigninger pr. stoppested pr. hverdag. På følgende kort ses en oversigt over delområderne. 2

5 3

6 Bilag 1: Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag 1 BEDER MALLING Hovedtræk: Et lokalsamfund ca. 13 km syd fra Aarhus, der består af de to større selvstændige bysamfund Beder og Malling samt nogle mindre landsbysamfund. Der bor ca personer i området i alt. Byerne har en blanding af bolig og erhverv, og herudover ligger uddannelsesinstitutionen Dansk Center for Jordbrug i området. Der findes gode muligheder for fremtidig udvikling i Malling. I Beder er kun et enkelt område udlagt til byudvikling. Nuværende busbetjening: Området betjenes af rute 100, som med en 15 minutters grundfrekvens i dagtimerne suppleret med et betydeligt antal ekstra afgange i myldretiden forbinder lokalområdets større byer med Aarhus. Belastningen på ruten er høj i myldretiden, hvor kapaciteten er næsten fuldt udnyttet. Uden for myldretiden falder belastningen dog. Rute 100 suppleres af rute 103 (Aarhus Odder Hov) og 302 ((Aarhus) - Beder - Norsminde Odder), som bl.a. betjener Fløjstrup og Ajstrup. Både Beder og Malling betjenes af Odderbanen og fremover af letbanen. Nuværende anvendelse af : De største findes i centrum af både Malling og Beder tættest på stationerne. I de mindre bysamfund og udkanten af de to hovedbyer er der kun en begrænset brug af den kollektive transport. Forskel til nuværende betjening: Beder-Malling vil med letbanen få direkte forbindelse til Aarhus N og Skejbyområdet. Det betyder, at en del kunder må forventes at flytte fra rute 100 til letbanen. Ligeledes indsættes der en ekstra togafgang i myldretiden, som kører via Risskov og videre til Grenaa. På den baggrund reduceres grundfrekvensen på rute 100 til 3 afgange i dagtimerne. I myldretiden vil der på hverdage være 10 minutters drift inkl. rute 103. Lørdag og søndag har rute 100 halvtimedrift Aarhus-Odder. Konsekvenser: Der vil være letbane direkte til Skejby, men samtidig vil rejsende også få reduceret frekvens på rute 100. Nedlagte Antal rejsende der mister stop Nye linjeføring frekvens 0 0 Nej Letbane til Aarhus N og Skejby. Frekvens nedsættes på rute 100 uden for myldretid. 4

7 5

8 Bilag 1: Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag 2 BRABRAND - GELLERUP Hovedtræk: Bydelen er beliggende i den vestlige del af Aarhus. Der bor tilsammen ca indbyggere i Brabrand/Gellerup og et mindre byområde, Årslev, vest for Brabrand. Brabrand er en blanding af den tidligere stationsby syd for jernbanen med offentlige formål, blandede boliger og erhverv samt kvarteret nord for jernbanen/silkeborgvej, som primært er villaer og tæt/lavt byggeri. Gellerup har primært etagebyggeri og vest for Gellerup er et område fortrinsvist med villaer. Helenelyst i Brabrand Vest er fuldt udbygget, men der er fortsat mulighed for udvidelse af erhvervsområdet ved Logistikparken. Nord for jernbanen omkring Højriisgårdsvej i Brabrand er der mulighed for byomdannelse. Gellerupparken er under omdannelse, jf. Helhedsplan for Gellerup. Nuværende busbetjening: De fire bybuslinjer 4A, 11, 12 og 15 er hovedlinjer i området, særligt linje 4A, som kører med 6-8 afgange og betjener alle de store. De øvrige bybusser kører med en frekvens på 2-4 afgange og supplerer betjeningen ved flere af de store foruden de mindre tæt befolkede områder i Brabrand og omegnsbyerne. Der kører desuden flere regionale ruter på Silkeborgvej, herunder rute 113, som kører med relativt høj frekvens. Endelig betjener linje 35 landområder og mindre bysamfund vest for Logistikparken samt enkelte skoleture mellem Helenelyst/Gellerup og Langkær Gymnasium i Tilst. Nuværende anvendelse af : De mest benyttede i området findes i det store trafikale knudepunkt ved krydset imellem Silkeborgvej/Åby Ringvej. Herudover er der også en høj brug af den kollektive transport fra Skjoldhøjkollegiet og City Vest. I Gl. Brabrand er der en forholdsvis lav benyttelse af bussystemet med, hvor der er under 20 rejsende pr. dag. I det lille bysamfund Lyngby er brugen af den kollektive transport endnu lavere (se evt. også Harlev-kort). Forskel til nuværende betjening: I Gellerup flyttes linje 4A jf. helhedsplanen for Gellerup fra Sigridsvej til den nye Bygade. Der etableres en ny lokallinje, som skal give en bedre sammenbinding af forskellige byområder. Lokallinjen vil bl.a. forbinde Gellerup med Bispehaven og Gl. Åby. Lokallinjen medfører, at linje 12 får et mere direkte forløb fra Brabrand til Aarhus. Lokalruten vil sikre betjening af Toveshøj, og at der fortsat er betjening af Sigridsvej. På baggrund af ringe kapacitetsudnyttelse nedsættes grundfrekvensen på linje 11 til 20-minuttersdrift. Konsekvenser: Linje 24 giver mulighed for lokale rejser både internt i Gellerup og mellem Gellerup og Bispehaven og Gl. Åby. Der bliver ligeledes en kortere rejsetid på linje 12, men samtidig en lidt lavere frekvens på Silkeborgvej og Sigridsvej. Nedlagte Antal rejsende der mister stop Nye linjeføring frekvens 2 3 Ved Toveshøj. Ny lokallinje fra Gellerup til bl.a. Hasle og Gl. Åby og internt i Gellerup. frekvens linje 11. Lavere frekvens på Sigridsvej. 6

9 7

10 Bilag 1: Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag 3 EGÅ SKÆRING STUDSTRUP Hovedtræk: Egå og Skæring udgør den nordøstlige del af det sammenhængende Aarhus og har sammen med Studstrup ca indbyggere. Både Egå og Skæring er bygget op omkring tidligere landsbysamfund og er med tiden vokset sammen med Aarhus. I Egå findes skole, Egå Marina og et gymnasium. Ellers består området hovedsagligt af parcelhuskvarterer, rækkehuse, tæt lavt byggeri, enkelte mindre erhverv samt sommerhuse. Ud over Studstrupværket består bebyggelsen i Studstrup næsten udelukkende af parcelhuse. Der er i lokalplanen lagt op til et nyt boligområde i den gamle del af Egå. Herudover er et område også fastsat til boligomdannelse. Nuværende busbetjening: Rute 100 og 120-systemet fra Djursland betjener de største i området langs med Grenåvej. Rute 100 kører i dag med kvartersdrift i dagtimer og myldretid. Herudover er det primært bybuslinje 17, der betjener området, samt linje 12 gennem Gl. Egå. Begge linjer kører med 2 afgange pr. time i dagtimer og timedrift om aftenen. Der er en relativ lav benyttelse af bybusserne i området. Nuværende anvendelse af : De mest benyttede er i området langs med Grenåvej, hvor flere har ca. 500 rejsende pr dag. De mindst benyttede stop findes i Studstrup. Forskel til nuværende betjening: Linje 12 fra Hjortshøj får ændret linjeforløb igennem Risskov. Linje 17 vil ikke længere have forbindelse til Langenæs, men fortsætter i stedet til Solbjerg på den sydlige del. Rute 100 nedsættes i frekvens, så der bliver 20 minutters-drift i dagtimerne. Konsekvenser: Rejsende vil opleve en lavere frekvens på Grenåvej. Nedlagte Antal rejsende der mister stop Nye linjeføring frekvens 0 0 På Mejlbyvej ved Grenåvej. Linje 12 og 17 får ændret linjeføring mod centrum. Rute 100 nedsættes uden for myldretid. 8

11 9

12 Bilag 1: Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag 4 HARLEV Hovedtræk: Lokalsamfund i det vestlige Aarhus, der omfatter bysamfundet Harlev og flere mindre landsbyer. Der bor samlet ca personer i området. Der er udlagt et større perspektivareal øst for Harlev til en ny selvstændig by. Nuværende busbetjening: Hovedlinjen i området er linje 11, som i dag kører med 3-4 afgange i timen, og som betjener alle de store. Belastningen på linjen er kun høj på enkelte afgange om morgenen, mens der resten af dagen er en relativ lav kapacitetsudnyttelse. Den nordlige del af Harlev betjenes alene af rute 113, som kører 1-2 gange pr. time. Lokallinje 35 betjener de små bysamfund Skibby, Gl. Harlev, Tåstrup, Framlev og Labing og har forbindelse mod Aarhus ved omstigning i hhv. Stavtrup og Logistikparken. Rute 116 betjener de små bysamfund Hørslevbol, Framlev og Labing og kører til Aarhus via Sabro. Nuværende anvendelse af : Den største brug af ses særligt i den vestlige del af Harlev, hvor byen er tættest befolket. De mindre bysamfund har en meget lav brug af den kollektive transport, hvor flere stop umiddelbart ikke benyttes. Forskel til nuværende betjening: På linje 11 nedsættes frekvensen fra 4 afgange/timen til 3 afgange/timen. Desuden nedlægges linje 35 imellem Logistikparken og Åbo. Konsekvenser: Rejsende vil opleve en lavere frekvens på linje 11. Herudover vil 15 kunder i de mindre bysamfund, hvor linje 35 kører i dag, blive henvist til flextur. Nedlagte Antal rejsende der mister stop Nye linjeføring frekvens 7 12 Nej Nej Frekvensen sænkes på linje

13 11

14 Bilag 1: Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag 5 HASLE Hovedtræk: Hasle er en del af det sammenhængende byområde i den nordvestlige del af Aarhus, der også består af bl.a. Aarhus Vest, Bispehaven, Frydenlund, Kalenderkvarteret og Jernaldervej. Bydelen indeholder mange forskellige boligtyper, men primært villaer og etageboliger. Boligområderne i dette område anses som fuldt udbygget, og der er kun få arealer, som er uudnyttede. Bydelen grænser op til flere af de store trafikårer i Aarhus. Nuværende busbetjening: De største ligger langs de store trafikårer og betjenes hovedsagligt med A-buslinjerne 2A, 3A og 6A, som hver kører med 6-10 afgange i timen. Herudover er også linje 19 mod Tilst med til at betjene de store stop i Hasle. Denne linje kører med 2(-3) afgange timen. De mindre betjenes af linje 13 og 16, som kører med hhv. 3 og 2 afgange i timen i dagtimerne. Begge linjer har en lav belastning og et begrænset antal kunder. På den baggrund synes det muligt at nedsætte kapaciteten på linjerne. Herudover kører en del regionale ruter af Viborgvej (111, 112, 114, 116 og 914X). Nuværende anvendelse af : De største findes langs Viborgvej, som er den store indfaldsvej igennem området, og Paludan Müllers Vej. Særligt hvor disse veje krydser Ringvejen og Ringgaden er der en stor brug af. Også ved Bispehaven, som er et tætbefolket boligområde, er brugen af den kollektive transport høj. Forskel til nuværende betjening: Linje 16 nedlægges nord for Park Allé, og der oprettes en lokallinje, som kører 1 gang i timen i dagtimerne. Linje 13 får ændret linjeføring via Busgaden frem for Ø-gaderne og Vester Allé. Samtidig nedsættes frekvensen til 2 afgange i timen. Linje 13 bindes sammen med den nuværende, sydlige del af linje16 til Holme. Konsekvenser: Flere kunder vil opleve en lavere frekvens. Med den nye lokallinje skabes der flere lokale rejsemuligheder, fx mellem Aarhus V og Hasle Torv og videre mod Gellerup. Nedlagte Antal rejsende der mister stop Nye linjeføring frekvens 0 0 På Haslegårdsvej. Linjeføringen ændres på linje 13. Linje 16 erstattes af lokallinje med nye forbindelser, men med lavere frekvens. Frekvensen sænkes på linje

15 13

16 Bilag 1: Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag 6 HASSELAGER - KOLT Hovedtræk: Hasselager og Kolt er et beliggende i den sydvestlige del af Aarhus syd med ca indbyggere. Udover erhvervsområder findes der i overvejende grad rækkehuse og parcelhuse. Der findes også en del arealer udlagt til erhverv eller offentlige services. Flere områder i Hasselager er udlagt til erhvervsbyggeri, og der er desuden planer om ændringer i de infrastrukturelle forhold for at skabe en bedre forbindelse til motorvejen. I Kolt er der stadig mulighed for yderligere udbygning af boligkvarterne, og der er også flere områder udlagt områder til erhverv. Nuværende busbetjening: Kolt og Hasselager betjenes hovedsageligt af linje 1A, som betjener alle de store i byerne. Der er en høj belastning på linje 1A, særligt om morgenen. Linjen kører med 6 afgange i timen. Der er desuden betjening med rute 200, som kører på Skanderborgvej med kvartersdrift i dagtimerne. Også denne rute er meget belastet i myldretiden. Rute 200 suppleres af rute 109 på enkelte afgange morgen og eftermiddag. Nuværende anvendelse af : Den største brug af findes i den nordlige del af byområdet og særligt ved endestationen for linje 1A. Brugen af er lavere langs med Skanderborgvej, men dog stadig over 50 kunder pr. dag på de fleste. Der er generelt en stor brug af den kollektive transport i Hasselager og Kolt. Forskel til nuværende betjening: Linje 1A er uændret mellem Kolt og Park Allé, men får herefter en ændret linjeføring. 1A får forbindelse til Vejlby/Skejbyparken via Trøjborg. Linjen vil således ikke længere komme til at køre ad Randersvej, men vil dog stadig have forbindelse til universitetet. Rute 200 nedsættes i grundfrekvens til 20 minuttersdrift i dagtimerne (allerede fra juni 2016), men bevarer sin nuværende linjeføring på hele strækningen. Konsekvenser: Kunder, der benytter rute 200, vil opleve en lavere frekvens i dagtimerne uden for myldretiden. Kunder på linje 1A vil opleve ændret linjeføring nord for Park Allé. Nedlagte Antal rejsende der mister stop Nye linjeføring frekvens 0 0 Nej Ændret nordlig linjeføring på 1A. Frekvensen sænkes på rute 200 uden for myldretid. 14

17 15

18 Bilag 1: Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag 7 HJORTSHØJ Hovedtræk: Hjortshøj er en mindre stationsby i den nordlige del af Aarhus Kommune med et indbyggertal på ca og med blandet bolig- og erhvervsområder. Boligmassen består næsten udelukkende af parcelhuse og tæt-lav bebyggelse. Endvidere ligger den lille landsby Hesselballe nord for Hjortshøj. Der er udlagt områder til boliger syd for Hjortshøj og i den nordligste del af byen, som allerede er under udbygning. Ifølge kommuneplanen og lokalplanrammerne for Hjortshøj er der desuden planer om boligområder i forskellige dele af byen. Der er ligeledes fremsat forslag om yderligere udvidelse i særligt den sydlige del af Hjortshøj, hvor der er foreslået fremtidig byudvikling med opførelse af tæt-lav bebyggelse. Nuværende busbetjening: Der er busbetjening med linje 12, som kører 2 afgange i timen i dagtimerne. Hver anden afgang fortsætter via Hesselballe til Hårup-Mejlby, mens resten kører til Hjortshøjvangen og derved dækker den nordøstlige del af byen. På enkelte tidspunkter er der også betjening af linje 32, som giver forbindelse imellem Lystrup Hjortshøj og Egå Gymnasium. Nuværende anvendelse af : Det mest benyttede stoppested i Hjortshøj ligger i tilknytning til stationen. Det ses, at der er en langt højere brug af banen end bussystemet i Hjortshøj. De resterende i byen har kun et begrænset antal kunder pr. dag. Forskel til nuværende betjening: Linje 12 bliver ændret, så den får andet forløb igennem Risskov mod Aarhus. Grenaabanen omdannes til letbane. Det får ikke umiddelbart betydning for frekvensen i Hjortshøj, blot at der indsættes en ekstra afgang i myldretiden. Der bliver skiftemulighed i Lystrup til letbanen for at komme til Skejby Konsekvenser: Ændret linjeføring af linje 12 mod Aarhus C på den inderste strækning. Linjen kommer ikke længere gennem Vejlby, men kører i stedet via Risskov. Der vil fortsat være stop ved universitetet. Der bliver skiftemulighed ved Lystrup St. til letbanen for at komme til Skejby. Nedlagte Antal rejsende der mister stop Nye linjeføring frekvens 0 0 Nej Linje 12 ændrer linjeføring. Nej 16

19 17

20 Bilag 1: Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag 8 HÅRUP - MEJLBY Hovedtræk: To mindre bysamfund i den nordligste del af Aarhus Kommune med i alt knap indbyggere. Byerne består både af blandede boliger og erhverv, hovedsageligt parcelhuse. Endvidere er der de to landsbyer Bendstrup og Todbjerg. Der findes offentlige services i Hårup, bl.a. skole. Børn fra Mejlby og overbygningselever fra Elev er tilknyttet denne skole. I Mejlby er der udlagt et område syd og vest for byen til boligformål, det er allerede delvist udbygget. I Hårup er der udlagt områder til boliger nord og vest for byen. Nuværende busbetjening: Området betjenes af både linje 12, som kører via Bendstrup og Hjortshøj til Aarhus, og linje 18, som kører via Todbjerg-Elev-Lystrup. Samlet giver de to linjer timedrift i Hårup-Mejlby. Der er en lav brug af busserne i dette område. Pga. skolekørsel imellem Elev og Mejlby tilpasses linje 18 efter ringetider på Hårup Skole. Nuværende anvendelse af : De mest benyttede i området er endestationen i Mejlby og ved skolen i Hårup. Generelt er brugen af den kollektive transport lav i området. Flere steder ses under 20 rejsende pr. stoppested pr. dag. Forskel til nuværende betjening: Linje 18 ændrer nummer til linje 16 og omlægges imellem Lystrup og Mejlby, så den kører via Lille Elstedvej i stedet for Per Kjals Vej. Linje 12 får en ændret linjeføring fra Hjortshøj og ind mod Aarhus, se under Hjortshøj. Konsekvenser: Omlægning af linje 18 betyder, at kunder fra Hårup-Mejlby, der skal til Aarhus C, vil opleve ændret linjeføring Nedlagte Antal rejsende der mister stop Nye linjeføring frekvens Linje 12 og 18 får ændret linjeføring mod Aarhus. Nej 18

21 19

22 Bilag 1: Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag 9 LISBJERG TRIGE SPØRRING Hovedtræk: Mindre bysamfund i den nordlige del af Aarhus Kommune. Der bor i dag ca indbyggere i området. Lisbjerg er i dag det mindste af de tre lokalsamfund med ca indbyggere, men der forventes en kraftig stigning i antal indbyggere i Lisbjerg pga. byudviklingsplaner i området. En udbygning af området forventes at rumme en stigning på ca indbyggere. I området ligger også landsbyen Ølsted mellem Lisbjerg og Trige. Trige består af både etageboliger og lav boligbebyggelse. Byen har en bykerne med offentlige funktioner, herunder skole. Spørring er også udviklet omkring en tidligere landsby med kirken som centrum. Der findes i dag både boligområder og mindre erhverv i byen, og særligt mod syd, nord og øst er nye boligområder skudt op. Det nuværende net: De største ligger i Lisbjerg og Trige og betjenes af en gren af linje 1A, som kører med 3 afgange i timen. Linjen har en høj belastning igennem Skejby og Aarhus Nord, men fra Lisbjerg og længere nordpå er der betydelig uudnyttet kapacitet. Det er derfor muligt at nedsætte frekvensen til Trige. Også de regionale ruter 117 og 118 er med til at betjene området. Spørring har udelukkende betjening med regionale busser, idet rute 117 kører ind omkring Spørring by, mens rute 118 kun standser på landevejen. Nuværende anvendelse af : Den største brug af i dette område er ved Trigeparken samt hovedvejen ved Trige. I Spørring er der ca. 140 rejsende pr. dag ved det mest benyttede stoppested. De øvrige bruges kun i mindre grad, herunder stoppestedet i landsbyen Ølsted. Forskel fra den nuværende betjening: Linje 1A nedlægges nord for Park Allé og erstattes af letbanen. Letbanen vil betjene Lisbjerg med 4 afgange i timen. Linje 2A forlænges fra den nuværende endestation ved AUH/Skejby på 2 afgange i timen og vil give en direkte forbindelse til Aarhus for både Trige og Lisbjerg. Der er ingen ændringer på de regionale ruter. Konsekvenser: Kunder fra Trige vil opleve en ændret linjeføring og en lavere frekvens. Nedlagte Antal rejsende der mister stop Nye linjeføring frekvens 0 0 Nej Linje 1A erstattes af linje 2A. Frekvensen sænkes til Trige. 20

23 21

24 Bilag 1: Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag 10 LYSTRUP - ELEV Hovedtræk: Lystrup har et indbyggertal på ca Byen er en sammensmeltning af den tidligere stationsby Lystrup og landsbyen Elsted. Omkring stationen er der blandet bolig, herunder etageejendomme, og erhverv. Udenom findes et område med parcel- og rækkehusbebyggelse og etagebyggeriet Elstedhøj langs Sønderskovvej. Mod syd findes et mindre erhvervsområde. På alle sider omkranses Lystrup af det åbne land. Elev vest for Lystrup er et mindre bysamfund, som på nuværende tidspunkt har ca indbyggere. Elev ønskes bevaret som selvstændigt bysamfund med en grøn kile til Lystrup, og der er derfor ingen ønsker om yderligere udbygning i denne retning. Syd for Elev er planlagt etablering af Nye, som bliver en ny by på ca indbyggere. Letbanen får et standsningssted i Nye. Beboere i det nuværende Elev vil få stiforbindelse til dette standsningssted på letbanen. Nuværende busbetjening: Linje 1A betjener Lystrup midt og øst med tre afgange i timen. Linje 18 betjener den vestlige del af Lystrup samt Elev med 3-4 afgange i timen. Belastningen på begge linjer er størst frem til Lystrup Centervej. På stykket mod Elev køres der med en del uudnyttet kapacitet på linje 18. Enkelte ture på linje 18 føres via Lystrup Industri. Nuværende anvendelse af : Det største stoppested i Lystrup findes ved Lystrup Centervej nær byens centerområde med flere forretninger, skole og lokalcenter. Herudover er der et par større i bl.a. Elev ved skolen og i Lystrup ved 1A s endestation. Ellers er brugen af stop i Lystrup forholdsvis jævnt fordelt, men med en meget lav benyttelse i byens industriområde. Forskel til nuværende betjening: Linje 1A nedlægges i Lystrup, da den erstattes med letbanen. Der vil være 2 afgange til Lystrup med letbanen via Lisbjerg/Skejby og 2-3 afgange via Risskov. Linje 18 ændrer linjeføring og følger i stedet 1A s hidtidige forløb i Lystrup til endestationen ved Majsmarken. En ny linje 16 erstatter den nuværende linje 18 mod Elev og Mejlby, dog via Lille Elstedvej i stedet for Per Kjals Vej. Linjen kører ikke længere via Lystrup Industri. Begge linjer kører ad Randersvej via Vejlby i stedet for Grenåvej. Mod Majsmarken 2-3 afgange i timen i dagtimerne på hverdage og lørdage samt 1-2 afgange øvrig tid. Antallet af afgange mod Majsmarken nedsættes dermed fra 3 til 2 afgange i timen i dagtimerne på hverdage og lørdage og delvist fra 2 til 1 gang i timen øvrig tid. Mod Elev bliver der 2 afgange i timen i dagtimerne på hverdage og lørdage og 1 gang i timen øvrig tid. Antallet af afgange mellem Elev og Lystrup nedsættes dermed fra 3 til 2 afgange i timen i dagtimerne på hverdage og lørdage og fra 2 til 1 gang i timen øvrig tid. Hver anden afgang mod Elev forlænges til Mejlby. Konsekvenser: Der vil være en reduceret frekvens i Lystrup og Elev og ændret linjeføring. Fra Elev vil der i cykelafstand være direkte forbindelse til Aarhus med letbanen. Der vil ikke længere køre bus på Per Kjals Vej og via Lystrup Industri. Nedlagte Antal rejsende der mister stop Nye linjeføring frekvens på Lille Elstedvej. Nuværende linje 18 får ændret i linjeføring til øst og erstattes i vest af en ny bybuslinje. Frekvensen sænkes i både Lystrup Øst og Elev. 22

25 23

26 Bilag 1: Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag 11 LØGTEN SKØDSTRUP Hovedtræk: Et lokalområde ca. 15 km nordøst for Aarhus bestående af de to bysamfund Løgten og Skødstrup, hvor der tilsammen bor ca indbyggere. Skødstrup er udviklet omkring den tidligere landsby, som senere blev til Skødstrup stationsby. I dag er der kun få rester af den oprindelige bys karakter, men tyngdepunktet ligger fortsat ved stationen og kirken. Ellers er byområdet udstrakt langs jernbanen og Grenåvej. Også Løgten er på samme måde udviklet omkring en tidligere landsby og stationsby. Tyngden ligger omkring jernbanestationen, hvor der er et center med forretninger. Området er primært præget af parcelhuse og tæt-lav boligbyggeri, men der er også spredt etagebyggeri. Der er i Løgten-Skødstrup udlagt flere områder til fremtidig byudvikling iflg. kommune- og lokalplan. Aarhus Nærbane betjener både Løgten og Skødstrup. Nuværende busbetjening: Hovedbuslinjen i området er rute 100, som med 15 minuttersdrift forbinder området med Aarhus. I myldretiden er der en høj belastning på ruten, men i de øvrige dagtimer er der ledig kapacitet, især på strækningen mellem Løgten og Hornslet. Rute 100 suppleres i et vist omfang af 120-systemet fra Djursland. Nuværende anvendelse af : Det mest benyttede stoppested findes på Grenåvej, som rute 100 betjener. Brugen er generelt forholdsvis lav, men der ses en stor brug af banen i Skødstrup. Forskel til nuværende betjening: Rute 100 nedsættes i frekvens, så der i dagtimerne vil være 20 minuttersdrift. I myldretiden fastholdes frekvensen som i dag. Der vil som udgangspunkt ikke ske ændring i frekvensen på banen. Grenaabanen omdannes til letbane, men det får ikke umiddelbart betydning for frekvensen i Skødstrup og Løgten, blot at der indsættes en ekstra afgang i myldretiden. Der bliver skiftemulighed i Lystrup til letbanen for at komme til Skejby. Konsekvenser: Der vil være en lidt lavere frekvens i området. Nedlagte Antal rejsende der mister stop Nye linjeføring frekvens 0 0 Nej Nej Rute 100 nedsættes i frekvens uden for myldretid. 24

27 25

28 Bilag 1: Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag 12 MIDTBYEN Hovedtræk: Området inden for og langs med Ringgaden med den højeste befolkningskoncentration og mange store destinationer og uddannelsessteder. En af de helt store institutioner er Aarhus Universitet i den nordlige del af området. Hovedbanegården og bybusserne på Park Allé er placeret centralt i byen, mens rutebilstationen ligger ca. 400 m herfra. Nuværende busbetjening: Alle buslinjer på nær linje 6A og linje 32 og 35 betjener midtbyområdet, linje 5A dog kun som en ringforbindelse i udkanten af området. A-buslinjerne og rute 100 og 200 fungerer som hovednettet i bussystemet. De øvrige buslinjer betjener de områder, hvor A-buslinjerne ikke kører, og supplerer på de mest belastede strækninger. Nuværende anvendelse af : Der er naturligt nok en høj benyttelse af den kollektive transport i Aarhus centrum, størst ved banegården og Park Allé, men også hele Busgadeforløbet med bl.a. Klostertorv (med rejsende pr. dag). I enkelte lokalområder er der en forholdsvis lav brug af den kollektive transport, f.eks. Langenæs og Ø- gaderne, Carl Nielsens Vej og Strandvejen nord for Tangkrogen. Forskel til nuværende betjening: Den sydlige gren af linjerne 17 og 19 samt de nordlige af linje 13, 14 og 16 nedlægges og erstattes nogle steder af en lokal buslinje eller af anden bustrafik. Letbanen bliver en del af det højklassede net og binder midtbyen sammen med nogle af de største destinationer uden for Ringgaden. Trøjborg vil fremover blive betjent af en ny A-buslinje med 6 afgange i timen. Der kommer buskørsel på Dr. Margrethes Vej, men ingen kørsel på Strandvejen nord for Tangkrogen udover linje 31. Betjening af Carl Nielsens Vej halveres, imens der kommer flere afgange på Jyllands Allé og Stadion Allé. De fleste bybuslinjer kører via Busgaden, således at færre busser kører via Vester Allé. Konsekvenser: Rejsende vil opleve lavere frekvens, men kortere gangafstande på Langenæs. Letbanen skaber en højklasset forbindelse til flere af de største destinationer uden for Ringgaden. Der vil være øget frekvens gennem Trøjborg med en ny A-buslinje og på Jyllands Allé og Stadion Allé. Langs Carl Nielsens Vej halveres frekvensen. Nedlagte Antal rejsende der mister stop Nye linjeføring frekvens 2 92 På Langenæs Allé og Nordborggade. 1A, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 og ny lokallinje. Ja 26

29 27

30 Bilag 1: Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag 13 MÅRSLET Hovedtræk: Området består af bysamfundet Mårslet samt landsbyerne Storhøj og Hørret og er beliggende i den sydlige del af Aarhus Kommune. Der er ca indbyggere i området, som hovedsageligt består af boliger, særligt parcelhuse og rækkehuse. I den gamle bykerne af Mårslet findes et bycenter med butikker og handel samt erhverv. Herudover findes der et offentligt område, hvor en skole er lokaliseret. Der har været vækst i Mårslet de senere år, men byen fastholder sit præg. Der er udlagt arealer til yderligere udvikling af byen i den nordlige del ved Hørretløkken og mod syd. Begge områder er primært tænkt til boligformål og er allerede delvist udbygget. Nuværende busbetjening: Linje 19 betjener Mårslet, Hørret og Storhøj. Belastningen på denne buslinje er begrænset. Til gengæld er der et stort antal rejsende til/fra Mårslet, der vælger toget. Linjen er næsten udelukkende med til at afdække de dele af Mårslet, som ligger forholdsvis langt fra byens stationer (op til 1,5 km). Linjen har en frekvens på 3 afgange i timen i morgenmyldretiden og 2 afgange i timen i de øvrige dagtimer. Nuværende anvendelse af : Det mest benyttede stoppested i Mårslet er ved Nymarks Allé i den sydlige ende af byen. Der ses ellers en relativ lav benyttelse af i byen og særligt i de mindre bysamfund ved Hørret og Storhøj. Brugen af banen er højere end brugen af bussystemet i Mårslet. Forskel til nuværende betjening: Mårslet vil opleve en øget frekvens, idet letbanen vil betjene området med kvartersdrift. I dag køres der halvtimesdrift på banen. Den nuværende linje 19 s sydlige gren ændrer nummer til linje 16 og omlægges, så den kører via Jyllands Allé til Park Allé i stedet for via Mindeparken.. Linje 16 fortsætter til Elev via universitetet og. Linjen får 2 afgange i timen i alle dagtimer og dermed en lidt lavere frekvens i myldretiden end i dag.. Konsekvenser: Der vil være en højere frekvens på banen, men en lidt lavere frekvens på bussystemet i myldretiden på hverdage. Desuden vil der være et ændret forløb gennem Holme og nord for centrum med bussen. Nedlagte Antal rejsende der mister stop Nye linjeføring frekvens 0 0 Nej Ændret linjeforløb gennem Holme og nord for centrum. Lidt lavere busfrekvens, men højere frekvens på banen. 28

31 29

32 Bilag 1: Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag 14 SKEJBY CHRISTIANSBJERG Hovedtræk: Lokalsamfund i den nordlige del af Aarhus, hvor der bor ca personer. Området er delt af Randersvej, og øst herfor findes hovedsagligt boligområder. Det samme ses i den sydlige del af bydelen. Nordligst i Skejby er der industrikvarter og flere store indkøbscentre, bl.a. Ikea. Det nordligste område vest for Randersvej er præget af hospitalet AUH/Skejby, som udbygges igennem de kommende år, samt et voksende erhvervsområde. Der findes også en række skoler i Skejby. Nuværende busbetjening: Hovedlinjerne i området er linje 1A, 2A og 6A, som hver kører med 6-10 afgange i timen igennem området. Særligt linje 1A er med til at afdække de store på Randersvej. A-buslinjerne suppleres med bybuslinjerne 12, 14 og 15, der bl.a. er med til at betjene Randersvej og boligområderne i Skejby øst for Randersvej. Den store brug af kollektiv transport i området gør, at kapaciteten er meget tæt på opbrugt i nogle perioder. Dette er særligt på Randersvej med linje 1A. De regionale busser rute 117, 118, 200 og 918X betjener også Randersvej. Særligt rute 200 og 918X er i nogle perioder meget belastede, især frem mod universitetet. Linje 16 betjener Christiansbjerg langs Brendstrupvej, men med begrænset brug af ne. Nuværende anvendelse af : Den største brug af ses ved Randersvej og i området ved AUH/Skejby og Skejbygårdsvej-Vejlby Centervej, hvor også flere store virksomheder er beliggende. Der er i hele området en høj brug af den kollektive transport. Forskel til nuværende betjening: Linje 1A erstattes af letbanen op ad Randersvej og videre mod nord. Linje 6A afkortes på halvdelen af afgangene ved AUH/Skejby ved samme endestation som den nuværende linje 2A. Linje 12 vil ikke længere køre ad Vejlby Centervej og Randersvej, men erstattes her af nuværende linje 18 (fremover linje 16). Linje 13 og 14 nedlægges på de nordlige grene og erstattes af to grene af en ny A-buslinje, som vil betjene hhv. Skejbyparken og Vejlby Nord, og som kører via Trøjborg til centrum. Nuværende linje 16 nedlægges og erstattes delvist af ny lokallinje, dog med en lavere frekvens. Konsekvenser: Rejsende til/fra Skejby vil opleve de største ændringer, hvis de skal til Vejlby/Risskov, hvor frekvensen på 6A er ændret. Ellers bliver den største konsekvens i dette område, at 1A erstattes med letbanen, hvilket giver en lidt kortere rejsetid. Brendstrupvej betjenes af en ny lokallinje i stedet for linje 16. Der bliver ingen buskørsel ved de nuværende på Vejlby Ringvej, hvilket betyder, at 254 rejsende mister deres stoppested. Det ene ligger dog meget tæt på Grenåvej, hvor frekvensen øges. Nedlagte Antal rejsende der mister stop Nye linjeføring frekvens På Vejlby Ringvej og Nydamsvej ved Vorregårds Allé. Linje 6A får en gren helt til AUH/ Skejby. Linje 1A omlægges. Linje 14 nedlægges. Letbanen betjener Randersvej. Linje 12 ændres i linjeføring. Linje 18 kører via Vejlby/Skejby. Linje 6A nedsættes i frekvens på dele af strækningen. Brendstrupvej betjenes med lavere frekvens. Bethesdavej får lavere frekvens. Linje 200 nedsættes i frekvens i dagtimerne. 30

33 31

34 Bilag 1: Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag 15 SKÅDE - HØJBJERG Hovedtræk: Lokalområde i den sydlige del af Aarhus bestående af bydelene Højbjerg og Skåde. Bydelen består primært af villabebyggelse med en del herskabsvillaer i Skåde Bakker, men bydelen har også en blanding af etageboliger, rækkehuse, erhverv og offentlige institutioner. Omkring Rosenvangs Alle/Kridthøj findes et område udlagt til bydelscenter, og der findes butikker ved Højbjerg Torv. I den sydlige del findes Skåde, der har en afgrænsning ud til det åbne land ved golfbanen og Moesgaard Museum. Højbjerg anses som værende næsten udbygget. Der kan være mulighed for mindre omdannelser eller fornyelser enkelte steder. Nuværende busbetjening: De største i området betjenes af rute 100, som kører på Oddervej. Denne rute kører med 15 minuttersdrift fra Beder/Malling. Herudover er også linje 6A en af hovedlinjerne, særligt for den sydlige del af Højbjerg og Skåde. Skåde og Moesgaard Museum betjenes af linje 18 med 3-4 afgange i timen. Området vest for Oddervej betjenes af linje 16 og 19, der har en frekvens på 2(-3) afgange i timen. Begge linjer har en lav belastning, hvor kapaciteten langt fra er opbrugt. Linje 31 kører primært om sommeren og i weekenden gennem Marselisborg Skov til Moesgaard Strand. Nuværende anvendelse af : De mest benyttede i Højbjerg findes langs med Oddervej og i tilknytning til de tæt befolkede områder bl.a. omkring Kridthøj. Herudover er der også stor brug af stoppestedet ved Moesgaard Museum. I det øvrige Skåde og Højbjerg er brugen af den kollektive trafik lav. Forskel til nuværende betjening: Rute 100 nedsættes i frekvens og vil i dagtimerne køre med 20 minuttersdrift. Linje 16 ændrer nummer til 13 samt linjeføring nord for Park Allé. Linje 19 ændrer nummer til 16 samt linjeføring nord for Kridthøj, så linjen kører parallelt med linje 18 til Lystrup. Frekvensen i myldretiden nedsættes fra 3 til 2 afgange i timen. Frekvensen på linje 18 nedsættes fra 4 til 3 afgange i timen i myldretiden på hverdage, fra 3 til 2 afgange i timen i dagtimerne på hverdage og lørdage og fra 2 til 1 afgang i timen øvrig tid. I dagtimerne på søndage fastholdes de nuværende 2 afgange i timen. Konsekvenser: Der vil opleves en lavere frekvens på Oddervej, i Skåde samt ved Moesgaard Museum. Nedlagte Antal rejsende der mister stop Nye linjeføring frekvens 0 0 Nej Ændring af nuværende linje 19. Lavere frekvens på linje 18 og nuværende linje 9, på Carl Nielsens Vej samt på rute

35 33

36 Bilag 1: Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag 16 SOLBJERG Hovedtræk: Solbjerg er beliggende i den sydligste del af Aarhus Kommune med en afstand på ca. 15 km til Aarhus C. Byen er delt af Gammel Horsensvej i en øst og vestlig del. Solbjerg er primært en boligby med parcelhuse suppleret med rækkehuse og mindre etagebyggerier. Solbjerg Hovedgade fungerer som en handelsgade, hvor der i 2013 blev bygget et nyt bycenter. Der findes desuden erhvervsbyggeri samt skole i Solbjerg. Byudvikling i Solbjerg skal ifl. kommuneplanen ske i den østlige del af byen. Nuværende busbetjening: Hovedlinjen i Solbjerg er linje 20, som kører med 2 afgange i timen. Belastningen på linjen er forholdsvis lav. Den vestlige del af byen langs Fastrupvej betjenes alene af rute 202, som i udgangspunktet kører én gang i timen. Nuværende anvendelse af : De mest benyttede i Solbjerg findes i den nordlige del af Solbjerg Hovedgade og i den østlige del af byen. Stoppestederne i den vestlige del, som kun betjenes med rute 202, benyttes kun i mindre grad. Flere har under 20 rejsende pr. dag. Forskel til nuværende betjening: Linje 20 omlægges, så den kører omkring stationen i Tranbjerg, hvor der vil være mulighed for at skifte til letbanen eller 4A. I Holme ændres linjeføringen, så linjen kører direkte ad Holmevej i stedet for Nygårdsvej. Nord for Park Allé bindes linje 20 sammen med den nuværende linje 17 imod Skæring- Studstrup. Linjen skifter nummer til linje 17. Rute 202 afkortes i dagtimerne ved Tranbjerg Station, hvor der er omstigning til letbanen, men vil i myldretid fortsætte til Aarhus C, dog via Chr. X s Vej i stedet for Viby Torv. Konsekvenser: Rejsende fra den vestlige del af Solbjerg skal skifte til letbanen i Tranbjerg. Nedlagte Antal rejsende der mister stop Nye linjeføring frekvens 0 0 Nej Linje 202 afkortes i Tranbjerg på de fleste afgange. Linje 20 ændres i Tranbjerg og Holme. Nej 34

37 35

38 Bilag 1: Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag 17 STAVTRUP - ORMSLEV Hovedtræk: Lokalsamfundet omfatter bysamfundet Stavtrup og de mindre landsbyer Ormslev og Ormslev Stationsby, hvor der sammenlagt bor ca indbyggere. Stavtrup grænser op til arealer med en stor naturmæssig værdi, men har samtidig beliggenhed tæt på motorvejen. Bebyggelsesmæssigt består byen i overvejende grad af parcelhuse og rækkehuse. Byens er udbygget en del mod vest over de seneste år, hvor der fortsat er ledige arealer til boligformål. Ormslev ligger vest for Stavtrup på kanten af Aarhus Ådals sydlige side, hvor der også er kolonihaver. Bebyggelsen i byen er lav og består af villaer og parcelhuse. Nuværende busbetjening: Hovedlinjen i området er linje 11, som med to forskellige grene betjener både Stavtrup/Blåhøj og Stavtrup/Søholm. Linjen kører med 4 afgange i timen over det meste af dagen. Ormslev betjenes af lokallinje 35, som kører max en gang pr. time. Denne linje kører imellem Logistikparken og Stavtrup med forbindelse mod Aarhus ved omstigning til bybuslinjer i begge ender. Kapaciteten på linje 11 er langt fra opbrugt bortset fra enkelte morgenafgange. På linje 35 er der kun meget få rejsende. Nuværende anvendelse af : Det mest benyttede stoppested i området er ved Byvænget og ved Blåhøj. Brugen af kollektiv transport er mindre ved Søholm og meget begrænset i Ormslev og Åbo. Forskel til nuværende betjening: Linje 11 nedsættes i frekvens til 3 afgange i timen. Linje 35 afkortes ved Åbo og vil kun køre mellem Stavtrup og Ormslev-Åbo. Konsekvenser: Rejsende i Ormslev Stationsby og vest for Åbo henvises til flextur. Rejsende på linje 11 vil opleve en lavere frekvens. Nedlagte Antal rejsende der mister stop Nye linjeføring frekvens 1 2 Nej Afkortning af linje 35 i Åbo. Nedsat frekvens på linje

39 37

40 Bilag 1: Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag 18 TILST - SABRO Hovedtræk: Lokalområde i det vestlige Aarhus med ca indbyggere. Bydelen rummer det oprindelige landsbyområde med kirken og det store parcelhusområde ved Skjoldhøj. Herudover er der også forskellige blandede boligtyper i Tilst, både etageboliger ved Langkærparken og rækkehuse. Der er et stort forretningsområde omkring Bilka ved Viborgvej, endvidere Langkær Gymnasium. Den østlige del af Tilst består primært af erhvervsområder, som endnu ikke er fuldt udbyggede. Der ses desuden en udvidelse af boligområderne i den nordlige del af området. De mindre bysamfund Sabro, Mundelstrup og Borum består af både nyere bebyggelse og tidligere landsbybebyggelse. Store gårde, kirke og mindre landsbyhuse er med til at kendetegne Sabro. Der er udlagt arealer til bolig og erhvervsformål øst for Sabrovej. Nuværende busbetjening: Linje 3A er hovedlinjen til Tilst og betjener de mest benyttede i området. Linjen kører 6 afgange i timen. Belastningen på linje 3A er forholdsvis høj over hele dagen. Linje 3A suppleres af linje 19, der over det meste af dagen kører ad Viborgvej med 2 afgange i timen, samt de regionale ruter 111, 112, 114 og 116 på Viborgvej. Sabro, Mundelstrup og Borum har kun betjening med regionale ruter, hvoraf rute 111 og 116 kører ind omkring Sabro, og 112 kører ind omkring Borum. Endelig kører linje 35 på enkelte ture mellem Brabrand-Gellerup til Langkær Gymnasium i Tilst. Nuværende anvendelse af : De mest benyttede findes ved Langkærparken og ved forretningsområdet omkring Bilka. I Sabro og de mindre omegnsbyer er brugen af den kollektive transport lav. Den største brug af i Sabro findes ved Viborgvej og Vistoftvej/Sabro Toftevej, hvor der er indkøbsmuligheder. Forskel til nuværende betjening: Linje 19 nedlægges på den sydlige del, og linjen vil derfor fremover blive bundet sammen med den nuværende linje 14, som betjener Grøfthøj ved Viby. Rute 116 vil fra K16 betjene Borum uden for myldretiden. Konsekvenser: Linje 19 får ændret linjeføring syd for banegården og via Busgaden i stedet for Vester Allé. Rejsende til/fra Borum får øget frekvens uden for myldretiden. Nedlagte Antal rejsende der mister stop Nye linjeføring frekvens 0 0 Nej Ændring på linje 19 syd for Park Allé Ændring på rute 116 uden for myldretid. Øget frekvens på linje 19 om eftermiddagen. 38

41 39

42 Bilag 1: Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag 19 TRANBJERG Hovedtræk: Tranbjerg er beliggende i den sydlige del af Aarhus Kommune og har ca indbyggere. Byen består af to bydele adskilt af Gl. Horsens Vej, hvor den nordlige del af byen er udviklet som stationsby i nærhed til kirken. Den sydlige del rummer parcelhuse og rækkehuse. Mod nord betragtes Tranbjerg som fuldt udbygget, mens der er udlagt arealer til boligformål sydøst for byen. Bl.a. er der ved Tingskov Alle udlagt et større område til bolig. Nuværende busbetjening: Linje 4A betjener i dag de mest benyttede i Tranbjerg. Denne linje er delt i to grene i Tranbjerg, så både den østlige og vestlige del betjenes med 3-4 afgange pr. time. Belastningen på denne linje er forholdsvis lav i Tranbjerg, og kapaciteten i busserne bruges derfor ikke fuldt ud. Linje 20 fra Solbjerg betjener også Tranbjerg, dog kun fra landevejen. Også rute 202 kører igennem byen ad Landevejen. Tranbjerg betjenes herudover af Odderbanen, som har to standsningssteder i Tranbjerg. Nuværende anvendelse af : Det mest benyttede stoppested i Tranbjerg er ved Tranbjerg Hovedgade tæt på stationen. Herudover findes der enkelte spredt rundt i byen med ca rejsende pr. dag. Den laveste brug af den kollektive transport ses omkring Østerby Alle i den østlige bydel. Forskel til nuværende betjening: Linje 4A afkortes, så den ene gren ender ved Gunnar Clausens Vej. Den anden gren føres hele vejen rundt igennem Tranbjerg og via Tranbjerg Centret, så både den vestlige og østlige del afdækkes af samme gren. Linje 20 får ændret linjeføring ind omkring Tranbjerg Hovedgade, så den får forbindelse til letbanen. Rute 202 afkortes ved Tranbjerg Station undtagen i myldretiden, hvor linjen fortsætter til Aarhus C via Chr. X s Vej i stedet for Viby Torv. Frekvensen på banen øges, så der bliver kvartersdrift, når Odderbanen bliver til letbanen. Konsekvenser: Der vil blive en højere frekvens på banen, men en lavere frekvens på linje 4A. Østerby Allé inkl. stoppestedet ved Torve Allé mister busbetjening. Der etableres et nye og flyttes på Tingskov Allé. Stoppestedet på Tranbjerg Hovedgade betjenes fremadrettet også af linje 20. Rute 202 kan kun benyttes til Aarhus C på enkelte myldretidsafgange. Nedlagte Antal rejsende der mister stop Nye linjeføring frekvens På Tingskov Allé og ved Tranbjerg St. Linje 4A og 20 ændres. Rute 202 afkortes på de fleste afgange. Frekvensen sænkes på linje 4A i Tranbjerg. Frekvensen øges på banen. 40

43 41

44 Bilag 1: Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag 20 VEJLBY - RISSKOV Hovedtræk: To bydele med ca indbyggere til sammen, som består af en blanding af etageejendomme, erhverv og blandede boligområder. Der findes et centerområde omkring Vericentret og en række uddannelsesinstitutioner i Vejlby. Risskov er området øst for Grenåvej og øst for Grenaabanen. Her findes en række offentlige institutioner som psykiatrisk hospital, Risskov Skole og Risskov Gymnasium. Der er udlagt et område til erhvervsudvikling i den nordlige del af Vejlby, og der vil ske en del byomdannelse i Risskov, bl.a. ved psykiatrisk hospital, som flyttes til Skejby. Nuværende busbetjening: Området betjenes i dag af linje 6A, som giver forbindelse på tværs af området langs med ringvejen. Denne linje kører med 8-10 afgange i timen i dagtimerne, men kapaciteten bliver langt fra udnyttet på strækningen gennem Vejlby/Risskov. Linje 12,13, 17, 18 og 20 betjener også området med hver sit forløb. De kører hver med 2-3 afgange i timen i dagtimerne på hverdage og lørdage. Desuden betjener rute 100 samt 120- systemet Grenåvej med mindst 8 afgange i timen i dagtimerne på hverdage. Nuværende anvendelse af : Den største brug af findes ved Grenåvej/Vejlby Centervej og Vestre Strand Alle, hvor der er mulighed for omstigning til banen. Brugen af den kollektive transport er højere i Vejlby end i Risskov. Forskel til nuværende betjening: Linje 13 nedlægges sammen med linje 14 på den nordlige del. De erstattes af en ny A-buslinje, der får en frekvens på 6 afgange i timen. Denne buslinje skal betjene Trøjborg, men vil samtidig give en direkte forbindelse til centrum fra både Vejlby og Skejbyparken, hvor der bliver 3 afgange i timen på hver gren. Linje 12 kører ikke længere ad Vejlby Centervej, men vil i stedet betjene Nordre Strandvej i Risskov. Her erstatter den den nordlige del af linje 20, som nedlægges. Linje 16 og 18 fra Lystrup føres via Vejlby Centervej. Linje 6A afkortes på halvdelen af afgangene ved AUH/Skejby. Konsekvenser: Der vil blive en lavere frekvens for rejsende med linje 6A. Der bliver nye forbindelser og øget frekvens på Grenåvej med den nye A-buslinje. Åkrogs Strandvej mellem Brovej og nuværende endestation for linje 20 mister busbetjening. Nedlagte Antal rejsende der mister stop Nye linjeføring frekvens Nej Ændring af linjeføringer for nuværende linje 12, 13 og 18. Linje 6A og rute 100 får lavere frekvens, sidstnævnte kun uden for myldretid. Linje 16 og 18 giver tilsammen højere frekvens på Grenåvej. 42

45 43

46 Bilag 1: Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag 21 VIBY - HOLME Hovedtræk: Viby og Holme er bydele i den sydlige del af Aarhus med ca indbyggere i alt. Vibys struktur er opstået omkring det nuværende Viby Torv, som har skabt en centerdannelse, og som i dag er et trafikalt knudepunkt. Herfra er der sket en sammensmeltning med de omkringliggende landsbyer, så Viby og Holme i dag fremstår som en blanding af forskellige boligtyper fra villaer, erhverv samt tæt etagebyggeri, bl.a. boligområderne Sønder-vangen, Rosenhøj og Kjærslund. Også en række offentlige og uddannelsesmæssige institutioner samt det store forretningsområde Mega Syd findes i Viby ved Sønderhøj på de tidligere FDB-arealer. I den sydligste del af Viby findes byområderne Slet og Grøfthøj. Slet indeholder en blanding af boliger og erhverv. Grøfthøj består overvejende af etagebebyggelse og boligområder med lav bebyggelse. Herudover findes Vibys industrikvarter i dette område samt Viby Gymnasium. Nuværende busbetjening: Hovedlinjen igennem Holme er linje 2A, som betjener alle de store med 6 afgange i timen. Linje 16, 19 og 20 supplerer betjeningen i Holme, men hovedsagligt de mindre. Linje 16 er desuden eneste betjening for Holme Parkvej. Viby betjenes af A-buslinjerne 1A, 4A og 6A, som hver kører med 6-10 afgange i timen. Belastningen på linjerne er høj, særligt i myldretiden om morgenen. De suppleres af linje 14, som er eneste betjening i Grøfthøj, og linje 11 ad Ormslevvej. Belastningen på både linje 11 og 14 er lav i forhold til kapaciteten. Flere regionale ruter, herunder rute 200, betjener desuden Skanderborgvej igennem Viby. Odderbanen betjener også Viby ved standsningsstederne Viby st., Rosenhøj, Øllegårdsvej og Gunnar Clausens Vej. Her vil frekvensen blive øget, når Odderbanen konverteres til letbanen. Nuværende anvendelse af : Det mest benyttede stoppested i Viby J er Viby Torv, som er knudepunkt for mange forskellige buslinjer. Der ses generelt en høj benyttelse af kollektiv transport i Viby. Også i Holme, særligt ved Ringvej Syd, Holme Byvej og ved Rundhøj Centeret, er der en stor brug af. Det er særligt A-buslinjerne, der benyttes. Den laveste brug af er på Holme Parkvej og forbi lokalcentret på Nygårdsvej. Forskel til nuværende betjening: Linje 20 omlægges, så den kører direkte ad Holmevej i stedet for via Nygårdsvej. Det betyder samtidig, at linje 2A deles, så halvdelen af afgangene kører via Bjødstrupvej som i dag, og den anden halvdel kører via Nygårdsvej. Der er dog fortsat samme endestation for begge grene. Linje 14 nedsættes til 3 afgange i timen i myldretid og 2 afgange i øvrige dagtimer. Den bindes sammen med den nuværende linje 19 i nord, hvilket giver forbindelse til Tilst. Linje 11 nedsættes i frekvens til 20 minuttersdrift. Linje 4A får endestation ved Gunnar Clausens Vej på halvdelen af afgangene. Linje 1A sættes sammen med en ny A-buslinje til Vejlby/Skejbyparken via Trøjborg. Stoppestederne ved Bygholms Allé betjenes fremadrettet også af linje 1A og 4A. Rute 200 får fra K16 lavere frekvens uden for myldretid. Rute 202 afkortes på de fleste afgange, så den som udgangspunkt ikke kører gennem området. De enkelte myldretidsafgange, som kører til centrum, kører via Chr. X s Vej i stedet for Viby Torv. Ændringer på linje 18 og nuværende linje 19 er beskrevet under Skåde Højbjerg og Midtbyen. Konsekvenser: Der vil være en lavere frekvens på Skanderborgvej, Ormslevvej og Grøfthøj, imens der bliver højere frekvens på banen. Linje 14 vil ikke længere køre til Skejby, og linje 1A vil ikke længere have forbindelse til Skejby. Der vil være flere busafgange ved Bygholms Allé. Nedlagte Antal rejsende der mister stop Nye linjeføring 0 0 Nej Rute 202 afkortes på de fleste afgange. frekvens Linje 11 og 14 og rute 200 får lavere frekvens uden for myldretid. 44

FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1. Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag

FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1. Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet - tilpasning til letbanen FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1 BILAG 1: ÆNDRINGER

Læs mere

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 GENEREL INFO: Hvorfor skifter bybusserne køreplaner? Midttrafik har i samarbejde med Aarhus Kommune besluttet, at Aarhus bybusser skifter køreplaner

Læs mere

Notat. Hovedbudskaber vedr. forslag til kollektiv trafikplan. Den 27. maj Trafik og Veje

Notat. Hovedbudskaber vedr. forslag til kollektiv trafikplan. Den 27. maj Trafik og Veje Notat Den 27. maj 2010 Hovedbudskaber vedr. forslag til kollektiv trafikplan. Samlet set er der modtaget i alt knapt 800 henvendelser med høringssvar om trafikplanforslaget. Budskaberne fra de enkelte

Læs mere

Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet - tilpasning til letbanen FORSLAG TIL TRAFIKPLAN AARHUS 2017

Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet - tilpasning til letbanen FORSLAG TIL TRAFIKPLAN AARHUS 2017 Forslag til Kollektiv Trafikplan 017 for Aarhusområdet - tilpasning til letbanen FORSLAG TIL TRAFIKPLAN AARHUS 017 FORSLAG TIL KOLLEKTIV TRAFIKPLAN 017 for Aarhusområdet Tilpasning til Letbanen INDHOLD

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelt på alle linjer.

Generelt på alle linjer. Køretider Side 1 af 32 Generelt på alle linjer. 13.11.14 08.12.14 10.12.14 Resumé af bemærkninger fra efterår 13 : Det var opmærksomhed på, at alle linjer havde den samme køretid på fælles strækninger,

Læs mere

CHAUFFØR- UDVALGSMØDE

CHAUFFØR- UDVALGSMØDE -09-06 CHAUFFØR- UDVALGSMØDE 5. september 06 -09-06 Chaufførudvalgsmøde TAKST VEST Imødekommer statsrevisorernes kritik af et uforståeligt takstsystem: Et fælles zonesystem. Hvert trafikselskab udgør et

Læs mere

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN AARHUS 2017

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN AARHUS 2017 Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet - tilpasning til letbanen Version 4 - juli 2016 FORSLAG TIL TRAFIKPLAN AARHUS 2017 FORSLAG TIL KOLLEKTIV TRAFIKPLAN 2017 for Aarhusområdet Tilpasning

Læs mere

Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser

Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser Side 1 af 12 Notat om dialog med tre fællesråd om deres lokalsamfundsbeskrivelser Konklusion Dette notat indeholder en kort redegørelse om forløbet af den dialog med Mårslet, Tranbjerg og Lystrup-Elsted-Elev

Læs mere

Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes)

Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes) Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes) Forslag til fremkommelighed: Alle døre skal kunne bruges

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel Scenarier - styrker og svagheder Planstrategi Århus som eksempel Planstrategi Århus - hvad gik opgaven ud på? Ambitiøs politisk udmelding om vækst og udvikling i Århus Mål for arbejdet Økomonisk bæredygtighed

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Teknisk Udvalg Februar 2016 Kortlægning dokumenterer behov Pesticider over grænseværdien i hver sjette boring Vi har et problem, der skal løses

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

Busrevolution i Århus

Busrevolution i Århus Busrevolution i Århus af Poul Gunder Nielsen Pr. 8. august 2011 har Århus fået et helt nyt bybusnet. Samtlige gamle linier med deres velkendte numre er bortfaldet, og i stedet er indført et system, der

Læs mere

!"!! #$% &!' &'#" & #,+* # #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) *+ # ! " # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# "#$ %$%!

!!! #$% &!' &'# & #,+* # #$4 + 5&'&!&5'&!&5'&-' &!' +) *+ # !  # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# #$ %$%! !"!! #$% &!' &'#" ( )&+)&!'+#, +" +#,++#+-" & #,+ #./#&(&0.123%$ #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) + #.& &+$%! " # 2'#34',$'!' 0 0!'1,'# 0./$','#- +'# &') $&'( "#$ %$%! $!%& ' Dansk Indvandrere Efterkommere

Læs mere

Høringskøreplan. Linje 6A. Skåde/Holme Ringvejen AUH Skejby/ Risskov. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her

Høringskøreplan. Linje 6A. Skåde/Holme Ringvejen AUH Skejby/ Risskov. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Høringskøreplan Linje Skåde/Holme Ringvejen AUH Skejby/ Risskov Køreplanen vil være gyldig fra 7. august 2017 til 30. juni 2018 Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Ændringer

Læs mere

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 August 2000 ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med samme

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 4. november 2016 kl Søren Nymarks Vej Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 4. november 2016 kl Søren Nymarks Vej Højbjerg Aarhus,. oktober 2016 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 4. november 2016 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE,

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Februar 2004 ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, 1994-2003 x I 2003 blev der i Århus Kommune født 4.092 børn mod 3.992 i 2002. En stigning på 2,5%. x I forhold

Læs mere

1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Zone

1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Zone 1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Mandag - fredag Faste minuttal Faste minuttal Faste minuttal 5.36-12.16 12.33-17.33 17.49-23.19 3 Tingskov Allé af 05.16 36 56 16

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2017 Den 1. januar 2017 var 335.684 personer bosat i Aarhus Kommune mod 330.639 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2006 Antal fødte børn i Århus Kommune, 1997-2006 I 2006 blev der i Århus Kommune født 3.954 børn mod 3.924 i 2005. En lille stigning på 0,8 %. I

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

Høringskøreplan. Linje 12. Logistikparken Park Allé Hjortshøj/Mejlby. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her

Høringskøreplan. Linje 12. Logistikparken Park Allé Hjortshøj/Mejlby. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Høringskøreplan Linje 12 Logistikparken Park Allé Hjortshøj/Mejlby Køreplanen vil være gyldig fra 7. august 2017 til 30. juni 2018 Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Ændringer

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. juli 2016 Den 1. juli 2016 var 331.558 personer bosat i Aarhus Kommune mod 326.624 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2016 Den 1. januar 2016 boede der 330.639 personer i Aarhus Kommune mod 326.246 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2009 Familier og husstande i Århus Kommune, 1. januar 2009 Det samlede antal familier i Århus Kommune pr. 1. januar 2009 udgør 167.021, hvilket er

Læs mere

Høringskøreplan. Linje 1A. Kolt Park Allé Vejlby/Skejbyparken. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her

Høringskøreplan. Linje 1A. Kolt Park Allé Vejlby/Skejbyparken. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Høringskøreplan Linje Kolt Park Allé Vejlby/Skejbyparken Køreplanen vil være gyldig fra 7. august 2017 til 30. juni 2018 Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Ændringer på

Læs mere

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 April 2002 FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med

Læs mere

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18.

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. august 2016 Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse Efter gennemført offentlig høring tidligere på året er der udarbejdet

Læs mere

Bilag 6: Høringsblade Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet

Bilag 6: Høringsblade Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. juni 2016 1-7-3-15 Anne Bach aba@midttrafik.dk 8740 8271 Bilag 6: Høringsblade Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet Der er indkommet en

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Februar 2010 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 306.650 personer i Århus Kommune mod 302.618 personer året før.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer August 2009 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Århus Kommune 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 boede der 303.107 personer i Århus Kommune mod 298.501 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab, regnskab, 3. kvartal Regnskab Difference budget minus regnskab Aarhus Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 455.427.000 457.646.000

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 326.246 personer i Aarhus Kommune mod 323.893 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse ATV 23. maj 2013 Eike Freeman Stubsgaard Sprøjtemiddelstrategien Målsætning i 2015 Reduktion i pesticidbelastningen på 40% i løbet

Læs mere

Høringskøreplan. Linje 2A. Holme Park Allé AUH Skejby/Trige. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her

Høringskøreplan. Linje 2A. Holme Park Allé AUH Skejby/Trige. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Høringskøreplan Linje Holme Park Allé AUH Skejby/Trige Køreplanen vil være gyldig fra 7. august 2017 til 30. juni 2018 Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Ændringer på linjen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 7 Folke- og førtidspensionister, 3-7 x Personer, der er født før 1.7.1939, kan få folkepension som 67-årige. Personer, der er født den 1.7.1939 og

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 100 Odder-Aarhus-Hornslet Høringsforslag Afledt af Trafikplan Aarhus 2017, hvor Letbanen blandt andet vil betjene flere af de større byer langs rute 100 mellem Odder-Aarhus og

Læs mere

BILAG til trafikplan for Århus Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Århus Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 00 Indholdsfortegnelse: Side : Kort : Overblik Side : Kort : Jernbane, X bus og regionale ruter Side : Tabel og : Ruteoversigt for X bus

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040 ØKonoMi anlægsøkonomi: Der er udarbejdet et skøn over anlægsøkonomien for letbanen. Overslaget omfatter etablering af det nye letbanenet inkl. elektrificering i byområderne, ændring af vejarealer mm. Etablering

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Høringskøreplan. Linje 14. Grøfthøj Park Allé Tilst Vest. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her

Høringskøreplan. Linje 14. Grøfthøj Park Allé Tilst Vest. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Høringskøreplan Linje 14 Grøfthøj Park Allé Tilst Vest Køreplanen vil være gyldig fra 7. august 2017 til 30. juni 2018 Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Ændringer på linjen

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Konklusion Hovedkonklusionerne i nærværende rapport er, at stadig flere pendler til og fra Århus Kommune. Der er en kraftig stigning i antallet af pendlere mellem

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK

NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK BILAG 3 - NYE REVIDEREDE HOVEDSTRUKTURTEKSTER: NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK Lisbjerg og Nye perspektivarealer Udviklingen af den nye by ved Lisbjerg og Nye skal op i gear frem mod 2030.

Læs mere

Letbane og bustilpasninger

Letbane og bustilpasninger Letbane og bustilpasninger Ny kollektiv trafikplan for Aarhus 2017 Rigmor Korsgaard, Letbanen kommer! Letbanen består af Odderbanen og Grenåbanen. Der bygges 12 km ny banestrækning mellem Aarhus H og Lystrup.

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 200 Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup-(Hammel) Høringsforslag Både rute 109 og rute 200 har fået justeret køretider pga. forsinkelser. For at stabilisere køreplanen yderligere,

Læs mere

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014 AARHUS LETBANE NVF-udvalg 19. juni 2014 Indhold: Hvad er en letbane? Hvorfor skal Østjylland have en letbane? Hvordan integreres letbanen i by og land? Hvornår udrulles letbanen? Hvem står bag arbejdet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring

NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring Baggrund Randers Kommune har bedt Midttrafik undersøge potentialerne ved en mere grundlæggende ændring af principperne for bybusnettet i Randers. Midttrafik har

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg?

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg? Grenåvej Øst Risskov Besøgs skole: Uge: Skoleleder Beder Skole i område Oddervej 45 Pædagogisk Leder Bakkegårdskolen i område Randersvej 38 Adm. Leder Næshøjskolen i område Silkeborgvej 40 SFO Leder Solbjerg

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

Notat om forslag om ændret anvendelse af arealer indenfor de gældende kommuneplanrammer

Notat om forslag om ændret anvendelse af arealer indenfor de gældende kommuneplanrammer Forslag til Kommuneplan 2017 offentlig høring Bilag 10 Rev. 21. marts 2017 Side 1 af 5 Notat om forslag om ændret anvendelse af arealer indenfor de gældende kommuneplanrammer Konklusion Dette notat indeholder

Læs mere

OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER

OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER BILAG 2 OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER Mulig opgradering Lystrup Mulig opgradering Tranbjerg Bilaget rummer en oversigt over de i indstillingen foreslåede indsatser på en række af standsningsstederne

Læs mere

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 LOGO1TH_LS_POSrød Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 1 2 Busserne starter tidligere om morgenen og slutter senere om aftenen Derfor nye bybusruter Se de vigtigste forbedringer og nye tiltag Det nuværende

Læs mere

12 Mejlby / Hjortshøj - Logistikparken

12 Mejlby / Hjortshøj - Logistikparken 12 Mejlby / Hjortshøj - Logistikparken Mandag - fredag 6.05-16.25 309 Mejlby, Gl. Kaløvej af...... 25... 18.11... 20.11... 22.11... 309 Hårup Skole...... 28... 18.13... 20.13... 22.13... 309 Bendstrup......

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud Den 3. juli 2014 Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud I forbindelse med byrådets behandling af punkt 9 vedrørende

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

Notat. Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper. Til Kopi til

Notat. Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper. Til Kopi til Notat Emne Til Kopi til Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper Aarhus Kommune Den 25. april 2013 Aarhus Kommune har en målsætning om

Læs mere

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7 HILLERØD KOMMUNE, MOVIA FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UDKAST INDHOLD 1 Baggrund 3 2 Resumé

Læs mere

Boligprognose for Aarhus Kommune

Boligprognose for Aarhus Kommune Boligprognose for Aarhus Kommune 2016-2029 Boligprognosen for Aarhus Kommune 2016-2029 er en opgørelse af hvor mange nye boliger, der forventes opført i kommunen i de kommende 14 år. Boligprognosen udarbejdes

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG VISITATIONEN: 87 13 16 00 VISITATIONSLINJEN: Central telefonlinje med to opkaldsnumre: 8713 1600: for alle 8713 1616: for sygehusene Sundhedsfagligt personale/visitatorer

Læs mere

TILLÆG NR 7 Til Spildevandsplan

TILLÆG NR 7 Til Spildevandsplan TILLÆG NR 7 Til Spildevandsplan 2006-2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Den 3. november 2008 Vandmiljø og Landbrug Valdemarsgade 18 8000 Århus C Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2006-2009.

Læs mere

35 Stoppestedsliste. 35 Logistikparken - Stavtrup. (kun til/fra Langkær Gymnasium) ZONE 302 LOGISTIKPARKEN BRABRAND HARLEV VIBY TORV STAVTRUP ÅBO

35 Stoppestedsliste. 35 Logistikparken - Stavtrup. (kun til/fra Langkær Gymnasium) ZONE 302 LOGISTIKPARKEN BRABRAND HARLEV VIBY TORV STAVTRUP ÅBO Stoppestedsliste Logistikparken - Stavtrup *S Kun stop mod Stavtrup Vest *V Kun mod Viby Torv Listen kan både læses oppefra og nedefra. 4 15 4 15 Langkær Gymnasium Holmstrupgård Sintrupvej Holmstrupgårdvej/Edwin

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28.

Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28. Notat Emne: Til: Kopi: til: Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne for 2013 Den 28. februar 2014 I dette notat redegøres der på et overordnet

Læs mere

Boligprognosen for årene

Boligprognosen for årene Boligprognosen for årene 2014-2021 Side 1 af 8 1. Principper Boligprognosen for årene 2014-2021 er en prognose 1 for fordelingen af boligbyggeriet de kommende 8 år på lokalsamfund/ skoledistrikter, men

Læs mere

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Kommuneplantillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej) Brendstrup Skovplantning

Læs mere

Linje 4A: Brabrand Nord - Viby Syd / Tranbjerg via centrum & Gyldig fra 26/11 2017 (A-bus i Aarhus)

Linje 4A: Brabrand Nord - Viby Syd / Tranbjerg via centrum & Gyldig fra 26/11 2017 (A-bus i Aarhus) Linje _K17 02-05-2017 13.18.25 Hverdage undt. 24-31/12, 26-28/3, 11/5 og 5/6 6.43-7.58 8.35-11.05 302 Brabrand Nord. Skjoldhøjkollegiet af 5.05 5.20 5.35 5.46 6.00 6.10 6.20 6.30 6.37 43 50 58 05 13 20

Læs mere

Linje 6A: Skåde / Holme - AUH Skejby / Risskov via Ringvejen & Gyldig fra 26/11 2017 (Abus i Aarhus)

Linje 6A: Skåde / Holme - AUH Skejby / Risskov via Ringvejen & Gyldig fra 26/11 2017 (Abus i Aarhus) Skåde / Holme - Ringvejen - AUH Skejby / Risskov 7.01-8.01 303 Skåde. Emiliedalsvej af 5.10... 5.55... 6.23... 6.38... 6.48... 59... 11... 23... 35... 48 8.00... 8.13... 303 Jelshøjvænget v. Skåde Skole

Læs mere

Linje 1A: Kolt - Vejlby / Skejbyparken via centrum & Gyldig fra 26/11 2017 (A-bus i Aarhus)

Linje 1A: Kolt - Vejlby / Skejbyparken via centrum & Gyldig fra 26/11 2017 (A-bus i Aarhus) Kolt - Vejlby / Skejbyparken Hverdage undt. 24-31/12, 26-28/3, 11/5 og 5/6 6.39-8.09 8.24-11.44 307 Kolt, Kolt Kirkevej af 5.07 5.37 5.49 6.04 6.19 6.29 39 49 59 09 16 26 24 34 44 54 04 14 307 Kolt Østerparken

Læs mere

Linje 35: Stavtrup - Logistikparken - Helenelyst - Langkær Gymnasium. Udgave 4/15

Linje 35: Stavtrup - Logistikparken - Helenelyst - Langkær Gymnasium. Udgave 4/15 Linje 35: Stavtrup - Logistikparken - Helenelyst - Langkær Gymnasium Udgave 4/15 Stavtrup Vest - Åbo Stavtrup Vest - Logistikparken Logistikparken - Helenelyst Helenelyst - Langkær Gymnasium Oversigtskort

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd

Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd Trafikkonference 08, Kollektiv Trafik Forum Ole Sørensen, projektleder, Letbanesekretariatet i Midttrafik Det østjyske bybånd To sammenhængende

Læs mere

Linje 2A: Holme - AUH Skejby / Trige via centrum & Gyldig fra 26/11 2017 (A-bus i Aarhus)

Linje 2A: Holme - AUH Skejby / Trige via centrum & Gyldig fra 26/11 2017 (A-bus i Aarhus) Linje _K17 02-05-2017 12.26.35 Holme - AUH Skejby / Trige Hverdage undt. 24-31/12, 26-28/3, 11/5 og 5/6 8.26-11.36 303 Holme. Karetmagertoften af 5.15 5.32 5.46 5.59 6.14 6.29 6.36 6.46 6.56 7.04 7.13

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016

Forslag til Trafikbestilling 2016 HØRINGSOPLÆG/ 5. marts 2015 Forslag til Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune ønsker at forbedre den kollektive trafik i kommunen. Derfor har Byrådet besluttet at sende en række ændringsforslag til

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Kollektiv Trafikplan Århus Nyt busnet fra 2011. Februar 2010. i samarbejde med. Tetraplan

Kollektiv Trafikplan Århus Nyt busnet fra 2011. Februar 2010. i samarbejde med. Tetraplan Kollektiv Trafikplan Århus Nyt busnet fra 2011 Februar 2010 i samarbejde med Tetraplan Dokumentnr A002218/P-70082-A-002 Version 5 ISBN-13: 978-87-91044-08-3 Udgivelsesdato 2 februar 2010 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Letbanen kører det på skinner for Aarhus i fremtiden? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Letbanen kører det på skinner for Aarhus i fremtiden? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Letbanen kører det på skinner for Aarhus i fremtiden? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Befolkningsudviklingen Aarhus kommune 2014-2024 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39

Læs mere

Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 Høringsbehandling - Bilag 1

Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 Høringsbehandling - Bilag 1 Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 Høringsbehandling - Bilag 1 Horsens Kommune har i forbindelse med høringen af Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 modtaget i alt 45 høringssvar, herunder fra Horsens Business,

Læs mere