cbs OBSERVER 2 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen oktober Større! Flere! Hurtigere! Billigere! Bedre?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "cbs OBSERVER 2 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen oktober 2008 2008 Større! Flere! Hurtigere! Billigere! Bedre?"

Transkript

1 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen oktober cbs OBSERVER 2 Større! Flere! Hurtigere! Billigere! Bedre? CBS har gennem en længere årrække måttet satse på at få stedse flere studerende ind i butikken. Det har været den eneste måde, man kunne sikre, at indtægterne steg. Der er kommet stadig flere nye uddannelser til. Der er blevet stedse mere storholdsundervisning. Infrastrukturen og de menneskelige ressourcer har haft meget svært ved at følge med vækstgrænsegang Af Bjørn Hyldkrog Foto: Rie Neuchs Dagbladet Børsen udkom fredag den 26. september med et University Scorecard, hvor Danmarks ni universiteter blev målt op imod hinanden på kvalitet. CBS klarede sig ikke så godt og blev faktisk brugt som det dårlige eksempel i den analyserende artikel, der fulgte med tallene. Nogle af tallene taler dog deres eget sprog især når de bliver holdt op imod den virkelighed, CBS OBSERVER (og tidligere Kræmmerhuset) sag for sag har beskrevet gennem de senere år. Ifølge tallene bruger CBS forskere (heltidsvidenskabelige medarbejdere eller VIP) mere af deres tid på undervisning end på noget andet dansk universitet. CBS har absolut flest studerende per VIP og er samtidig det universitet, der har flest deltidsundervisere i forhold til antallet af VIP. Det altså virkelighedens forhold og ikke Børsens tal har medført, at CBS Students i år lagde ud med en semesterstartskampagne for at få øget mængden af forskningsbaseret undervisning på især bacheloruddannelserne. Trods de studerendes utilfredshed går halvdelen af CBS omkostninger ifølge Børsens tal til undervisning og kun en femtedel til forskning. CBS forskere udtrykker da også løbende utilfredshed med deres forskningsprocent der ud over at være blandt de laveste nu også skal udsættes for, at en andel af universiteternes basismidler til forskning skal i fri konkurrence. Så skal man også bruge tid og energi på at udvikle forskningsprojekter og udfylde ansøgninger. Er grænsen for CBS' vækst nået? Volumensygen har været under symptombehandling gennem længere tid efterhånden. Et uunderbygget postulat? Vi fremlægger hjertens gerne de seneste ti årgange af avisen som dokumentation. Arbejde der måske er spildt. Selvgjort er velgjort En dårlig økonomi har gjort, at den nødvendige udvikling af CBS administrative systemer har sakket agterud. Det er en investering på 30 millioner kroner nu ved at råd bod på, men opgaverne skulle udføres i mellemtiden. Samtidig ramte det gunstige arbejdsmarked CBS hårdt med en høj personaleomsætning til følge, og konsekvenserne har ikke trods de ihærdigste anstrengelser kunnet undgå at påvirke CBS service over for de stadig flere studerende. CBS grundlæggende infrastruktur, bygningerne med deres auditorier og undervisningslokaler, har heller ikke kunnet følge med i forhold til den voksende mængde storholdsundervisning, som økonomien har tvunget de studierne til at gøre brug af. Så en del af de store auditorieforelæsninger må holdes i nærliggende biografer og gymnasieaulaer. Det er der også ved at blive gjort noget ved, idet der er planer om at etablere et stort auditorium i Porcelænshaven, der kan tages i brug til næste år. Økonomien? Der var nogen tal, der manglede i Børsens sammenligning af universiteterne nemlig bevillingerne. CBS historisk betingede lave basismidler til forskning er stadig lave, og der er planer om at gøre en del af dem konkurrenceudsatte. CBS uddannelser modtager stadig det laveste taxametertilskud. Det har ingen meldt noget ud om, at der vil blive gjort noget ved. Læs mere i hele avisen skemanedbrud optag, optag, optag forskerlærere cbs it Du er i gang med en uddannelse, der sender dig nærmere dit drømmejob. Men hvad er drømmejobbet egentlig for dig, og hvilke personlige kompetencer og ambitioner har du? Hvis du ønsker kvalificeret sparring omkring din fremtidige karriere, så kontakt CA s karrierekonsulent på CBS, Thomas Klintgaard. Han kan også hjælpe dig med dine jobansøgninger og dit CV. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING Book en tid nu det er gratis. Ring på eller skriv til 4-juni08-ann-kraemmerhuset_70x :56:42

2 2 avis for copenhagen business school handelshøjskolen Sort uheld ved studiestart Skemaplanlægningen blev forsinket tre-fire uger ved semesterstart. De studerende kunne først hente deres skemaer lige efter semesterstart i uge 36, og de klager over rod i lokaleplanlægningen. Årsagen var et teknisk sammenbrud i lokaleallokeringssystemet. Nu arbejdes der på højtryk for at sikre, at sådan noget ikke sker igen murphy s lov Af Trine Madsen Tegning: Niels Poulsen De to eneste eksperter i CBS lokaleallokeringssystem forlod CBS IT hen over sommeren. Samtidig skiftede de to mest erfarne i lokaleadministrationen job internt på CBS. Det skulle vise sig at være skæbnesvangert for semesterets skemaplanlægning. Der skete nemlig et sort teknisk uheld, som ingen kunne forudse. CBS lokaleallokeringssystem, der styrer formidlingen af skemalægning og fordelingen af undervisningslokaler, blev efter en strømafbrydelse på én gang ramt af servernedbrud og databackup, der ikke kunne læses ind igen. Og da systemet kom op at køre igen, stod de berørte afdelinger på CBS uden erfarne medarbejdere til at løse problemerne hurtigt. - Hovedårsagen var et teknisk uheld af dimensioner, vi ikke har set før. Derudover har det været en kombination af mangel på erfarne medarbejdere, hvorfor kommunikationen ikke har fungeret optimalt, fastslår CBS' IT-chef Annie Stahel. En kompliceret opgave - Omstændig hederne omkring årets skemaplanlægning var så uheldige, som de kunne være. Det er vigtigt at fastslå, at skemaplanlægning er en opgave, som vi tager utrolig seriøst hvert eneste semester det er vi simpelthen nødt til, understreger Annette Juhl Hansen, der som studiechef er ansvarlig for CBS Lokaleadministration. CBS skemaplanlægning forudsætter, at adskilte enheder arbejder meget tæt sammen med mange deadlines gennem hele året. Der sidder en skemaplanlægger for hvert eneste studie, der har til opgave at få koordineret et væld af fag og undervisere, og studienævnssekretærerne understreger over én kam, at processen kræver, at alle overholder deres deadlines. Sidste år blev der endda sendt et brev ud til studielederne fra uddannelsesdekanen, der manede til, at man understøttede overholdelsen af deadlines i forbindelse med skemalægning og påpegede, at det var vigtigt for sekretærerne med ledelsesmæssig opbakning til denne overholdelse. - Vi har nu sat gang i et analysearbejde, der gerne skulle munde ud i en yderligere finpudsning af tidsplanen for skemaplanlægningen. Vi skal have så meget tid til rådighed som muligt, fremhæver Annette Juhl Hansen. Teknisk uheld, vi Syllabus er det lokaleallokeringssystem, der uden problemer har kørt i flere år på CBS. Det bruges desuden flere steder i Danmark og i udlandet, så systemet i sig selv fejler intet. Det gør Murphy s lov desværre heller ikke. I år blev hele skemalægningsprocessen forsinket i tre-fire uger. Selv om den strømafbrydelse, der gjorde, at Syllabus skulle lukke ned, var så godt planlagt, som det kunne være, kom systemet ikke op at køre igen bagefter. Som resultat gik store mængder data tabt. - Strøm afbrydelsen den 23. juni skyldes blandt andet, at vi skulle udføre en nødvendig omlægning i serverrummene på grund af problemer med varmeudvikling. Nødstrømsanlægget skulle flyttes ned i kælderen, så maskinerne kunne køre bedre. Det betød at alle servere blev lukket ned, og nogle af dem kunne ikke starte op igen, forklarer Annie Stahel om de tekniske detaljer bag uheldet og fortsætter: - Det gik blandt andet ud over Syllabussystemet. Det virkelig uheldige med Syllabus, som ingen kunne forudse, var, at genskabelsen af systemdata ud fra vores backup heller ikke lykkedes. Det betød, at Syllabussystemet maskinmæssigt var nede i tre uger. Serien af uheldige omstændigheder fortsatte. Da systemet endelig kom op igen, og skemaerne var lagt i, virkede funktionen vis skema på e-campus ifølge Annette Juhl Hansen og Kombisekretariatet oveni købet heller ikke. Den årlige udfordring Et er det uheldige systemnedbrud. Noget andet er, at der er problemer ved skemaplanlægningen hvert eneste år, der ikke har noget med systemet at gøre. Et af de helt basale årsager er undervisernes egne ønsker til, hvor og hvornår deres undervisning skal placeres: - Mange ønsker klumper sig sammen, fordi de fleste vil have de bedste lokaler mellem 9.50 og 3.30, påpeger Allan Stockfleth Olsen, tidligere medarbejder i Lokaleadministrationen. De ønsker er der ikke lokaler nok til at opfylde om efteråret, og der er slet ikke store lokaler nok. Der findes kun ni lokaler på CBS, hvor der er plads til 45 personer og derover. Det er derfor, CBS er nødsaget til at leje sig ind i blandt andet Falkoner Bio og på Teknisk Skole. Og manglen på store lokaler betyder, at processen bliver langtrukken: - Det kræver megen efterfølgende justering, hvis større lokaler bliver ledige til de hold, der havde fået et for lille lokale tildelt fra starten. Selv om studierne faktisk var rigtig gode til at overholde deres deadline i år, blev alt det tidskrævende opfølgningsarbejde skubbet i tre-fire uger, fordi semesterets data ikke kom med over i systemet efter strømafbrydelsen, pointerer Allan Stockfleth Olsen og understreger, at de fleste ændringer i skemaerne sker efter lokalerne er allokerede, og at der er mange løse ender, der skal følges op på, når studierne sender deres ændringer retur. - Normalt har vi mere tid til det. Men der var rigtig mange ændringer og lokaleomlægninger i år. Mængden i kombination med tidspresset gjorde det så ekstra svært at få taget højde for forhold som gåafstanden mellem bygningerne og lignende i år, fortæller Allan Stockfleth Olsen og forklarer: - Systemet tager nemlig kun højde for gåafstand, når hele skemaet tastes ind ikke når der senere foretages ændringer i skemaerne. Det skal der følges op på manuelt. Opbemanding Det sidste, studiechef Anette Juhl Hansen, studiesekretærerne og CBS IT ønsker at opleve, er at komme til at stå i en lignende situation igen. Derfor har de nu iværksat en handlingsplan, der skal sikre et bedre forløb fremover: - Der kommer en opbemanding i CBS IT, så vi altid har tre IT-medarbejdere med forstand på Syllabus. Vi får også lavet en Et omstændeligt forløb bedre supportaftale med systemleverandøren i England, og sammen med deres folk gennemfører vi et tjek af hele systemet og får forbedret serveropsætningen. Endelig laver vi et teknisk og administrativt kursusforløb for både IT- og lokaleadministrationsmedarbejderne, forklarer Annie Stahel, der forventer, at det vil sikre CBS fremover. Der er desuden blevet nedsat en semesterstartsgruppe, der består af repræsentanter fra Studieadministrationen, CBS IT og Lokaleadministrationen. Denne gruppe skal indsamle dokumentation, beskrive studieforløb og arbejdsprocesser, arbejde med koordinering mellem systemer og afdelinger samt optimere den interne kommunikation. Se også debatten på side 8 Skemaplanlægningen er et samspil mellem flere afdelinger og medarbejdergrupper på CBS. Her er et uddrag af proceduren for skemaplanlægningen for efterårssemestret, som den ser ud i Kombisekretariatet: Uge 7-4 Uge 4 Uge 6 Uge 6-20 Uge 20 Uge 2 Uge Uge 25 Uge 26 Det giver et lige godt første indtryk hvert eneste år! Arh? I år har vi vist overgået os selv! Studiesekretariaterne forbereder udetaljerede ugeskemaer, som de fagansvarlige godkender. Studiesekretariatet sender besked til de fagansvarlige undervisere om deadline for navne på undervisere og tidsønsker til efterårssemestrets detaljerede skema. Deadline for de fagansvarliges tidsønsker og navne på undervisere. Studiesekretariaterne planlægger et detaljeret skema for hele semestret. Det detaljerede skema sendes til alle undervisere for endelig godkendelse. Undervisernes deadline for godkendelse eller kommentarer til skemaet. Studiesekretariaterne foretager rettelser til det detaljerede skema. Studiesekretariaterne bestiller lokaler i lokaleallokeringssystemet Syllabus. Studiesekretærene logger på systemet og indtaster ønsker i et elektronisk skema. Efter deadline lukker systemet, og data importeres til kernesystemet. 23. juni i år sker strømafbrydelsen. Der sker et systemnedbrud, og al data går tabt. Systemet er nede i tre uger. Primo august Studiesekretariaterne modtager lokaletildelinger fra lokaleadministrationen. Lokaletildelingerne tjekkes igennem for fejl og mangler af studieadministrationen, der kontakter lokaleadministrationen, hvis noget skal ændres. Medio august De endelige fagskemaer kan trækkes i Syllabus. Studiesekretariaterne sender skemaerne til alle undervisere og giver de studerende besked om, at deres skemaer kan hentes via vis skema på e-campus. Ultimo august I august i år går vis skema ned på e-campus. De studerende kan derfor først hente skemaer i uge 36 første uge i september.

3 cbs observer 2 oktober Danske Studielegater hent ny viden i udlandet Er du i gang med en videregående uddannelse, og skal du læse tre til 2 måneder i udlandet? Så kan du søge et Danske Studielegat på kr. før skat. Og måske allerede være på vej til alverdens viden. Læs mere om vilkårene og ansøg på Der er ansøgningsfrist den. november Om Danske Studielegater Danske Studielegater er en del af vores program for finansiel forståelse og investering i uddannelse. Med Danske Studielegater ønsker vi at være med til at give studerende mulighed for at læse i udlandet og bringe ny viden med hjem.

4 4 avis for copenhagen business school handelshøjskolen foto:rie neuchs HA-studerende og medlem af studienævnet Thomas Nielsen er godt træt af at blive undervist i en biograf, hvor man skal bruge knæet som underlag for notatblokken eller laptoppen. For stort, for småt, for langt og for sent CBS har for få store auditorier. Derfor må mange storholdsforelæsninger afholdes i lokaler, der ikke er egnet til universitetsundervisning. CBS skemaplanlægning sker først i august. Derfor må mange studerende i starten rakke mellem CBS bygninger for at få undervisning med for lidt tid at rakke i. Ikke kun de studerende er utilfredse med situationen stordriftsbagdele Af Anders Thinggaard Christiansen For mange nye studerende på CBS er det i bogstaveligste forstand en udfordring at finde sin plads på campus. Ikke nok med, at man skal finde rundt på selve campus, man skal også finde vej til biografen i Falkoner Centret eller Frederiksberg Gymnasiums aula, når storholdsforelæsningerne er rykket derover. Og forholdene for de studerende, der må rykke ud af CBS for at modtage undervisning, er under al kritik, mener to af studenterrepræsentanterne i HA (Almen)- studienævnet: - Det er dybt forkasteligt, at vi skal ud at leje en biograf, hvor der ikke er ordentlige faciliteter til de studerende. Der er måske ikke engang et bord, som man kan sidde og skrive ved, og det mener jeg simpelthen er direkte pinligt for CBS, siger Thomas Nielsen, der bliver bakket op af næstformanden i studienævnet, Simon Højmark Rasmussen: - Ved undervisningen i Frederiksberg Gymnasium kunne man hverken se, høre eller skrive notater til undervisningen. Det er jo svært at sidde og tage notater, når man skal sidde og skrive på knæene, siger han. cbs observer Noget at bemærke? Læg en kommentar Artiklerne ligger også på cbsobserver.dk Knap så rettidig omhu Både Thomas Nielsen og Simon Højmark Rasmussen mener, at CBS ikke har været forudseende nok i forbindelse med opbygningen af campus. CBS undervisning var på det tidspunkt i højere grad baseret på holdundervisning og i mindre grad på forelæsninger i store hold. Sidenhen er bevillingerne fra staten skåret ned. Det gjorde det nødvendigt at slå en del holdundervisning sammen i større hold, hvilket der dog mangler lokaler til på CBS. Sven Bislev, HA(Almen) studieleder og CBS prodekan for uddannelser, medgiver, at det langt fra er optimale forhold. Han påpeger dog, at udviklingen hen imod stadig større hold kom som en økonomisk tvungen overraskelse efter campus var planlagt, og fastslår, at det er nødvendigt at forholde sig til de nuværende økonomiske rammer: - Regeringen har ikke til hensigt at ændre på vores bevillinger da der nu er så mange studerende indskrevet på CBS, vil det være en kæmpe bombe under finansloven, siger han. Siden der ikke er udsigt til nogen ændringer i holdstørrelserne, arbejder CBS direktion på at fjerne undervisningen fra de uhensigtsmæssige lejede lokaler. Helt konkret planlægger man at etablere et nyt storauditorium med plads til 500 studerende i Ovnhallen i Porcelænshaven. campusdirektør Gert Bechlund fortæller, at man er meget opmærksom på problemet med manglen på store auditorier: - Den mest knappe faktor, vi overhovedet har, er de helt store auditorier. Vi regner derfor med, at direktionen inden for den nærmeste måned kan nikke godkendende til dette projekt. Det vil i givet fald betyde, at vi kan arbejde på, at auditoriet kan tages i brug fra semesterstart næste år. Frem og tilbage for sent Ud over lokaleproblemerne oplever mange studerende også en del skemaændringer, der medfører, at de trods en målsætning fra CBS side om det modsatte kommer til at jagte fra den ene ende af campus til den anden. Årsagen til det er, at skemalægningen må justeres undervejs i semestret på grund af den sene tilmelding til undervisningsholdene på CBS. Mange af fagenes endelige holdstørrelser og skemaer ligger først helt fast i løbet af september og bare en enkelt skemaændring på dette tidspunkt kan føre til en dominoeffekt, hvor en række andre undervisningshold må flyttes. Også det problem er man opmærksom på i direktionen, fortæller Gert Bechlund, der desuden mener, at det på samtlige studielinjer efterhånden er på tide at gøre op med muligheden for at vælge på et så sent tidspunkt. - Når man kombinerer semesterstartens sædvanlige kaotiske planlægningssituation med, at vores planlægningsværktøj Syllabus har Når man kombinerer semesterstartens sædvanlige kaotiske planlægningssituation med, at vores planlægningsværktøj Syllabus har haft et meget uheldigt forløb hen over sommeren, så kan man virkeligt se, hvor ønskværdigt det ville være at få skubbet planlægningen hen til et langt tidligere tidspunkt. Gert Bechlund campusdirektør haft et meget uheldigt forløb hen over sommeren, så kan man virkeligt se, hvor ønskværdigt det ville være at få skubbet planlægningen hen til et langt tidligere tidspunkt. Selv om han ikke tror, at det bliver nogen let ændring at få iværksat da den sene skemalægning, der skal gøres op med, er en hævdvunden kultur på CBS så håber han, at det vil kunne lade sig gøre at få de studerende med på ideen: - En sådan ændring ville betyde to store forbedringer, siger Gert Bechlund. Lokale administrationen ville allerede den 30. august kunne have et skema klart, der ikke vil blive ændret i hen over semesteret, og de studerende ville stort set slippe for at rykke frem og tilbage mellem forskellige dele af campus på den samme dag. Hvis man kan få formidlet det budskab, så tror jeg, at de fleste vil kunne overtales, siger Gert Bechlund.

5 cbs observer 2 oktober DTU ranker sig bedst Dagbladet Børsen offentliggjorde den 26. september 2008 et Børsen University Scorecard, der ifølge avisen er et nyt måleredskab for kvaliteten på de danske universiteter. Forskerforum.dk påpeger, at det er DTU, som står bag analysen hvorfor det ikke overraskende også er DTU, der indtager førstepladsen på ranglisten. Syddansk Universitet og Aarhus Universitet lander på de næste pladser, Københavns Universitet ligger i midterfeltet, og nummer sjok blandt de otte er RUC med CBS og Aalborg Universitet på de næstlaveste rankings. Børsens ranking har vakt røre i diskussionen om fordelingen af forskningsmidler og mødes af mange protester fra de andre universiteter, fordi den ikke er baseret på kvalitet, men på politik. DTU indtager for eksempel en suveræn førsteplads med kun tre studerende per lærer på indikatoren over, hvor mange studerende der er per underviser, mens CBS i den anden ende har 9 studerende per lærer. Vil frede basismidlerne Et politisk flertal uden om regeringen vil ikke være med til at indføre mere konkurrence om universiteternes basismidler, skriver information.dk den 28. september Universitetsog Bygningsstyrelsen har de seneste år arbejdet på at udvikle et nyt system, der kan måle universiteterne på, hvor gode de er til at forske, undervise og formidle et såkaldt pointsystem, der skal tildele universiteterne penge ud fra, hvor godt og meget de præsterer. Forskningsordførerne fra Dansk Folkeparti, Radikale og Socialdemokraterne har på det nærmeste begravet pointsystemet allerede nu, men alle er dog enige om, at der må findes en ny nøgle til fordeling af midler, fordi den nuværende fordeling er for historisk betinget. Fortsat ballade på KU om Universitetsavisen En beslutning om at nedlægge Universitetsavisens papirudgave var direkte årsag til, at de 4 tillidsfolk på Københavns Universitet onsdag den 24. september forlod et møde i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU). Bag tillidsrepræsentanternes udvandring ligger en stigende utilfredshed blandt det videnskabelige og teknisk-administrativ personale medarbejderne over ledelsesformen på universitetet. Beslutningen om at lukke Universitetsavisen i papirform var ifølge tillidsrepræsentanterne for de to største personalegrupper, VIPerne og HK-TAPerne, blot den seneste i en længere række, hvor ledelsen ikke har hørt de ansatte. Ralf Hemmingsen, rektor på KU, beklager over for Information den 25. september 2008, at beslutningen om at omlægge Universitetsavisen til en netavis ikke var blevet diskuteret med tillidsrepræsentanterne, før den blev truffet, men mener trods udvandringen fra HSU-mødet ikke, at der generelt er tale om et dårligt samarbejdsklima mellem universitetets ledelse og medarbejdere. Euforiserede studerende nyt og noter redigeret af dalia siwan Capacent Epinion har foretaget en undersøgelse for Urban om studerendes forhold til euforiserende stoffer. Den viser, at halvdelen af samtlige studerende har prøvet at ryge hash, men at færre end hver tiende har et forbrug, hvor de ryger mindst én gang om måneden. Samtidig viser undersøgelsen, at hver tiende studerende har prøvet et hårdt stof som amfetamin: - Der bliver jo snakket om stoffer hele tiden både i medierne og i deres egne miljøer. Det er svært at gå i byen, uden at nogen tæt på én tager stoffer. Men de, der eksperimenterer, skal passe på, for hver gang, man prøver noget, rykker man en grænse. Når man når dertil, hvor stoffer er pissesjove, og man har lyst til dem på alle byture, så skal man søge professionel hjælp, forklarer misbrugsekspert og overlæge Henrik Rindom til Urban den 25. september DSR-forlag får nyt navn Samfundslitteratur, der er Danmarks største erhvervsboghandel med speciale i erhvervslitteratur og erhvervssprog, skifter navn og logo. Butikkerne har ændret navn til SL books, internetsiden hedder nu slbooks.dk, og selve Forlaget Samfundslitteratur er nu ændret til Samfundslitteratur. Desuden har Samfundslitteratur Grafik skiftet navn til SL Grafik. - Det har været tydeligt for os, at det nye brand tydeliggør sammenhængen mellem virksomhedens forskellige afdelinger samtidig med, at de hver især bevarer deres egen identitet. Det synes vi er lykkes godt, siger direktør Mogens Eliasson. SL fonden havde i 2007 en omsætning på cirka 83 millioner kroner. Fonden blev grundlagt i 967 af studerende på CBS og støtter de formål, der fremmer det sociale og faglige miljø på CBS, RUC, Det Biovidenskabelige Fakultet og på IT Universitet. C3-business i Kina C3 studerende arrangerer for fjerde år i træk Doing Business in China, som er en international case konkurrence med økonomistuderede medlemmer af C3. Konkurrencen foregår omkring påske under et 4 dages ophold i Kina. Under opholdet skal deltagerne lære om landet og løse en relevant business case i samarbejde med virksomhederne Novozymes og Boston Consulting Group. Der vil være et informationsmøde på CBS onsdag den 29. oktober 2008, kl i Sps03. Studenterpræsten ud? Ny undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at studenterpræsterne bliver brugt meget lidt af de studerende i forhold til studenterrådgivningen, psykologer, terapeuter og lignende. Undersøgelsen stiller spørgsmål til, hvorfor studenterpræsterne skal have løn, når de studerende ikke bruger dem. Der er endnu ikke taget en endelig beslutning om studenterpræsterne i de studerendes nærmiljø, skriver religion.dk den 25. september Wheels Of Action Wheels Of Action er en non-profit organisation, stiftet i 2008 af nuværende og tidligere CBS studerende, som har til formål at bekæmpe global fattigdom gennem moderne business strategier. Organisationen består af frivillige med forskellig kulturel baggrund, der gennem en kombination af personlige, akademiske og professionelle kompetencer ønsker at reducere den globale fattigdom og dens problemer. Mottoet bag er: What people hear, they forget, what people see, they remember, & what people do, they understand!, og derfor har det kreative team netop iværksat en cykelkampagne, der består af en ualmindelig lang cykeltur fra København til Dar es Salaam i Tanzania, i et forsøg på at indsaml en million Euro til the Wheels Of Action Microcredit Fund. Læs mere eller deltag på ISBN udgave sider hæftet Kr. 425,00 (inkl. moms) Handelshøjskolens Forlag ISBN udgave sider hæftet Kr. 345,00 (inkl. moms) Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN udgave sider hæftet Kr. 725,00 (inkl. moms) Jurist- og Økonomforbundets Forlag Online 2007 Årsabonnement Kr. 230,00 (inkl. moms) Bestillingsnr. VEOL Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jurist- og Økonomforbundets Forlag Organisationsteoriens klassikere 2. udg. Fra Clausewitz og Weber til Simon og Drucker Jørgen Frode Bakka & Egil Fivelsdal (red.) Klassikerne er milepæle i organisationsteoriens turbulente historie. De viser fagets konflikter og gennembrud, effektivitetens mange problemer, bureaukratiets lange skygge, betydningen af ledelse og lederuddannelse. Organisationsteoriens klassikere er nøglen til en vigtig kulturel kapital. Denne 2. udgave er udvidet med tekster af Carl von Clausewitz og Chris Argyris og præsenterer nu et udvalg af 7 klassikere, dækkende fra begyndelsen af 900-tallet til 970. De er alle oversat til dansk for at nå ud til en større læserkreds. Til hver af teksterne er der en kort introduktion. Ledelse efter kommunalreformen sådan tackles de nye udfordringer Jacob Torfing (red.) Denne bog bidrager til en bedre og mere sammenhængende forståelse af de styrings- og ledelsesmæssige udfordringer i kølvandet på kommunalreformens og kvalitetsreformens krav om strategisk ledelse. Bogen handler om strategisk ledelse i de danske kommuner efter kommunalreformen. Grundtesen er, at ledelsesværktøjer og personlig kompetenceudvikling ikke er nok til at ruste de kommunale ledere. Strategisk ledelse kræver først og fremmest en forståelse af, hvad der sker med den offentlige sektor, og hvordan den fungerer i samspillet med omgivelserne. Dansk arbejdsret af Ruth Nielsen & Lynn M. Roseberry Dansk arbejdsret er en videreførelse af Ruth Nielsens Lærebog i arbejdsret, der udkom i 9. reviderede udgave i Bogen giver en systematisk fremstilling af dansk arbejdsret i lyset af den EU-retlige udvikling. Den retter sig mod praktikere, forskere og studerende, som har behov for et grundlæggende overblik over dansk arbejdsret. Der er foretaget en løbende integration af folkeretlige, danske og EU-retlige kilder frem til medio juni Virtuel Erhvervsret Online Redaktion: John Elling, Peter Møgelvang-Hansen & Lynn M. Roseberry Erhvervsret Online indeholder forelæsninger, plancher med illustrerende forklaringer, oversigtsnoter, domme, eksamensopgaver, selvtests og øvelsesopgaver angående grundlæggende erhvervsretlige temaer inden for blandt andet aftaleret, køb, gældsbreve/fordringer, erstatningsret, tinglysning/pant, konkurs m.m. Erhvervsret Online er udarbejdet som et supplement til lærebogspensum til brug for studerende i erhvervsret på HD.del-studiet på CBS men kan med nytte anvendes af alle erhvervsretsstuderende på HD-studiet, HA- studiet og på erhvervsskoler ved selvstudier som supplement til lærebøgerne. Handelshøjskolens Forlag Lyngbyvej 7 Postboks København Ø Tlf Fax nyt juridisk forlag

6 6 avis for copenhagen business school handelshøjskolen CBS' studenteroptag holdt stand I et år, hvor universiteterne som helhed har oplevet markante fald i antallet af ansøgere, har CBS klaret sig pænt gennem skærene. Det gælder både for bachelor- og kandidatuddannelserne, og det gælder både. prioritetsansøgerne og det samlede ansøgertal. Der har dog været fald ogs stigninger de enkelte uddannelser imellem eksamensgennemsnit. Begge dele har betydning for de studerendes evne til at gennemføre studiet og ikke mindst hvor hurtigt de studerende kommer igennem. Et hurtigt gennemløb er vigtigt, da det i sidste ende har betydning for CBS økonomi. Det skyldes, at CBS først modtager taxametertilskud fra ministeriet i det øjeblik, en studerende har gennemført en eksamen. - Jeg plejer at sige til de studerende, at de selvfølgelig skal nyde studielivet og festerne. Men jeg beder dem huske at tage eksamener ind imellem, da vi faktisk lægger penge ud for dem indtil da, fortæller uddannelsesdekanen. Frem- og tilbagegang Netop for at øge andelen af. prioritetsansøgere og adgangskvotienten har CBS i år valgt at skære i antallet af studiepladser på visse studier. Beskæringen svarer til et samlet fald på procent. - Med udgangspunkt i kvote 2 ansøgningerne skal vi hvert år fastsætte antallet af studiepladser på baggrund af vores forventninger til adgangskvotienter og andel af. prioritetsansøgninger. I år har vores forventninger til kvotienten vist sig at passe for alle studier bortset fra ét, og reduktionen i antallet af studiepladser har betydet, at andelen af optagne. prioritetsansøgere er steget, fortæller Jan Molin og fortsætter: - Der er dog store variationer bacheloruddannelserne imellem. Omkring halvdelen af dem har oplevet en stigning, mens den anden halvdel har haft et fald i. prioritetsansøgningerne. De studerende vælter stadig ind. Antallet er faldet en smule i år, men der er kommet flere. prioritetsansøgere og flere med et højt eksamensgennemsnit. Det er godt, fordi disse studerende er de mest motiverede og de der bedst evner at gennemføre studiet hurtigt, fortæller uddannelsesdekan Jan Molin. optaget 2008 Af Ingrid Amelie Thorn Foto: Tao Lytzen Optaget af årets nye studerende er vel overstået for bachelor og kandidatstudierne. Men det er ikke kun antallet af nye studerende, der er væsentligt, når man skal evaluere optaget. For bachelor- og kandidatuddannelserne er det langt mere vigtigt, hvor mange. prioritetsansøgere, man har fået det vil sige ansøgere, der har valgt den pågældende uddannelse som sit foretrukne studie. Set i forhold til sidste år er der i år en ganske lille stigning i det samlede antal af ansøgere til bachelorstudierne, mens antallet af. prioritetsansøgninger er på samme niveau: - At CBS har formået at fastholde niveauet af. prioritetsstuderende er yderst positivt set i lyset af, at andre universiteter har haft vanskeligt ved at fylde deres pladser op, fastslår uddannelsesdekan Jan Molin. Den samlede søgning på de videregående uddannelser i Danmark faldt nemlig i år med 5 procent. Særligt Københavns Universitet og Syddansk Universitet har været hårdt ramt af nedgang. Vigtigt at få fat i de rigtige - Der er to faktorer, der er væsentlige for vores optag på bachelor- og kandidatuddannelserne, siger Jan Molin og uddyber: - For det første ønsker vi. prioritetsansøgere, da disse erfaringsmæssigt er mere motiverede. For det andet ønsker vi studerende med en høj kvotient, det vil sige et højt Flere kandidatstuderende For kandidatuddannelserne er der ligeledes store variationer studierne imellem. Samlet set har kandidatstudierne oplevet en stigning i. prioritetsansøgninger på otte procent, og det er især cand.merc. og de nye uddannelser som cand.merc. (pol) og cand.soc, der har tiltrukket flest ansøgere. Det oplever uddannelsesdekan Jan Molin som meget positivt, da studierne har formået at tiltrække en stor andel af deres ansøgere fra andre universiteter end CBS. Der er dermed ikke tale om, at oprettelsen af de nye kandidatuddannelser har resulteret i en kannibalisering af de eksisterende på CBS. Samlet set kommer halvdelen af de studerende fra andre institutioner, og en tredjedel af alle. prioritetsansøgningerne stammer fra udenlandske statsborgere, primært fra Norge. Betalingsuddannelserne i ret så pæn vækst Det er gået rigtig godt med at tiltrække betalingsstuderende til CBS i år. Der er kommet flere studerende til såvel Executive Master-uddannelserne som til HD og Sommerskolens efteruddannelsesudbud. CBS Executive, der står for den overordnede administration af alle CBS betalingsuddannelser, kommer i år til at bidrage med 50 millioner kroner til CBS økonomi fremgang Af Ingrid Amelie Thorn Når det kommer til at sælge CBS uddannelser til betalende kunder, klarer CBS sig stadig bedre. Selv de dyreste produkter, Executive Master-uddannelserne, kan afsættes og det i en tid, hvor CBS konkurrenter på det område oplever faldende tilgang - Selv om CBS er en af de mindre spillere på det internationale marked for Executive Masters, har vi formået at skabe vækst i både ansøgerantal og optagne studerende på stort set samtlige programmer. Det har vi endda formået at gøre, uden at vores udbud af nye programmer har stjålet deltagere fra de bestående, fortæller en tilfreds og glad CBS Executive Dean, professor Christer Karlsson og påpeger de resultater, det fører med sig: - Det øgede optag kan så sandelig også mærkes på bundlinjen. Executive området er blevet lukrativt for CBS. Vi har samlet set en omsætning på 50 millioner, og alene i år kommer vi til at bidrage til CBS med omkring 50 millioner. Hvis det fortsætter sådan, vil vi uden problemer kunne leve op til målsætningerne i vores femårsplan. Scandinavian Leadership Ser man isoleret på MBA og de øvrige Master programmer, er det vanskeligt at komme med nogen entydig forklaring på det positive optag:

cbsobserver.dk cbs OBSERVER 1 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008

cbsobserver.dk cbs OBSERVER 1 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008 cbs OBSERVER cbsobserver.dk Nyt navn. Ny webavis. Det seneste nummer af Kræmmerhuset før sommerferien var det sidste nummer

Læs mere

a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n a p r i l 2 0 0 9

a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n a p r i l 2 0 0 9 a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n a p r i l 2 0 0 9 CBS OBSERVER 3 Er SU en for høj og Danmarks studerende forkælede? Står den på brugt cykel

Læs mere

avis for copenhagen business school handelshøjskolen marts 2009 cbs OBSERVER 2

avis for copenhagen business school handelshøjskolen marts 2009 cbs OBSERVER 2 avis for copenhagen business school handelshøjskolen marts 2009 cbs OBSERVER 2 CBS kan - og skal - blive meget bedre til at tiltrække de kvindelige talenter som forskere, siger forskningsdekan Alan Irwin,

Læs mere

CBS OBSERVER 7. Cand.ling.merc barberes ned

CBS OBSERVER 7. Cand.ling.merc barberes ned a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n o k t o b e r 2 0 0 9 CBS OBSERVER 7 Cand.ling.merc barberes ned Fra 202 eksisterer den gamle cand.ling.merc.

Læs mere

Syv strategiske skridt mod CBS fremtid

Syv strategiske skridt mod CBS fremtid avis for copenhagen business school handelshøjskolen april 200 cbs OBSERVER 3 Syv strategiske skridt mod CBS fremtid Regionalt fokus samt viljen og evnen til institutionelt og kollektivt at tage livtag

Læs mere

CBS OBSERVER 7. Tæppefald for CBS OBSERVER KICKSTART DIN KARRIERE I DAG VIND. 13.368,- Se hvordan på studiemedlem.dk

CBS OBSERVER 7. Tæppefald for CBS OBSERVER KICKSTART DIN KARRIERE I DAG VIND. 13.368,- Se hvordan på studiemedlem.dk a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n o k t o b e r 2 0 0 CBS OBSERVER 7 Tæppefald for CBS OBSERVER n y u n i v e r s i t e t s d i r e k t ø r -

Læs mere

CBS OBSERVER 9. Den hemmelige pris

CBS OBSERVER 9. Den hemmelige pris a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n d e c e m b e r 2 0 0 9 CBS OBSERVER 9 Den hemmelige pris Det ligner en lys idé. Fredag den 27. november fik

Læs mere

Valget mellem pest og kolera blev truffet og det blev cbsobserver.dk, der blev lukket efter kun halvandet år online på CBS

Valget mellem pest og kolera blev truffet og det blev cbsobserver.dk, der blev lukket efter kun halvandet år online på CBS a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n m a r t s 2 0 0 CBS OBSERVER 2 Webavisen lukker, papirudgaven fortsætter Valget mellem pest og kolera blev truffet

Læs mere

cbs OBSERVER Redaktion Annoncesalg CBS OBSERVER & cbsobserver.dk Bjørn Hyldkrog Ansvarshavende redaktør DG Media a s Vejle København

cbs OBSERVER Redaktion Annoncesalg CBS OBSERVER & cbsobserver.dk Bjørn Hyldkrog Ansvarshavende redaktør DG Media a s Vejle København R Medieinfo 200 CBS Observer a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n m a j 2 0 0 9 cbs OBSERVER 4 - Vi er indstillede på, at humaniora og samfundsvidenskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILFREDSHED MED CBS 11 ADMINISTRATION 26 FORMIDLING 28 UNIVERSITY GOVERNANCE 32 PÅTEGNINGER 36 REGNSKAB 38

INDHOLDSFORTEGNELSE TILFREDSHED MED CBS 11 ADMINISTRATION 26 FORMIDLING 28 UNIVERSITY GOVERNANCE 32 PÅTEGNINGER 36 REGNSKAB 38 årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 VIRKSOMHEDSPROFIL 3 CBS bidrag til samfundet 5 LEDELSESBERETNING 6 Hoved- og nøgletal 9 TILFREDSHED MED CBS 11 INTERNATIONAL AKKREDITERING OG RANKING

Læs mere

CBS øger sit fokus på biotek

CBS øger sit fokus på biotek avis for copenhagen business school handelshøjskolen maj 200 cbs OBSERVER 4 CBS øger sit fokus på biotek Den 4. maj lancerer CBS, DTU og LIFE-fakultetet på Københavns Universitet i fællesskab kandidat-valgfaget

Læs mere

CBS OBSERVER 7 CBS nye strategi på plads

CBS OBSERVER 7 CBS nye strategi på plads a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n s e p t e m b e r 2 0 0 CBS OBSERVER 7 CBS nye strategi på plads Med mindre behandlingen i CBS bestyrelse ved

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

FORSKER FORUM. Buffer i systemet

FORSKER FORUM. Buffer i systemet DM s & DJØF s & IDA s FORSKER NR. 129 NOVEMBER 1999 Løst ansatte er stressede Forskningsministeren vil have flere tidsbegrænsede ansættelser på universitetet. Løstansatte vil have faste stillinger Midlertidig

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

DMstud.bladet. Fra studerende til lærer. Fribeløbet skal forhøjes. To år brugt på ingenting. Helge Sander ignorerer arbejdsgruppe.

DMstud.bladet. Fra studerende til lærer. Fribeløbet skal forhøjes. To år brugt på ingenting. Helge Sander ignorerer arbejdsgruppe. DMstud.bladet To år brugt på ingenting Fribeløbet skal forhøjes Eliteuddannelser på vej nr. 1 februar 2008 Censorkorps er et fupnummer, siger dekan. Men hvor meget tjener studerende i dag? Helge Sander

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Snerrer du ad medarbejderne?

Snerrer du ad medarbejderne? Offentlig Ledelse 02 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 Snerrer du ad medarbejderne? Kend dine derailers negativ adfærd, du bør tage alvorligt som

Læs mere

FEDERE JOB GENVEJE TIL ET

FEDERE JOB GENVEJE TIL ET EFTERÅRET 2013 WWW.PENGE.DK Karrieremagasin i samarbejde med 6 GENVEJE TIL ET FEDERE JOB Sådan bliver du headhuntet Markedsfør dig selv på nettet Løft karrieren med en MBA Slå døren ind til din nye stilling

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25 årsrapport 213 INDHOLDSFORTEGNELSE indhold 2 Virksomhedsprofil 3 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 1 Tilfredshed med CBS 12 International akkreditering og ranking 13 Uddannelse 15 Oversigt over uddannelser

Læs mere

Universitets avisen UNIVERSITET SEN. Varm velkomst. københavns universitet

Universitets avisen UNIVERSITET SEN. Varm velkomst. københavns universitet københavns universitet Universitets avisen UNIVERSITET SEN VI- A E 13 05 09 02 Varm velkomst Barske sparekrav fra regeringen kunne ikke ødelægge glæden da rektor Linda Nielsen i tirsdags sagde hjertelig

Læs mere

Ledelse i blinde. 2:2009:juni

Ledelse i blinde. 2:2009:juni Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 2:2009:juni Mange ledere mangler it-redskaber til at styre økonomi og personale. Ledelse

Læs mere

Overarbejde breder sig

Overarbejde breder sig forbundets magasin nr. 6, 2015 Gode tider for filantropi Side 32 Overarbejde breder sig Næsten tre ud af fem finansansatte arbejder over mindst en gang om ugen. Hver fjerde har meget mere overarbejde end

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

magisterbladet Tema om humanister portræt af et nyt arbejdsmarked De usædvanligt sædvanlige humanister Charlotte Sahl- Madsen: Useriøst og unuanceret

magisterbladet Tema om humanister portræt af et nyt arbejdsmarked De usædvanligt sædvanlige humanister Charlotte Sahl- Madsen: Useriøst og unuanceret magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 12 19. AUGUST 2011 Tema om humanister portræt af et nyt arbejdsmarked De usædvanligt sædvanlige humanister 7 skarpe til DI om humanister Charlotte Sahl- Madsen:

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING Kompetence opdatering Få opdateret virksomhedens kompetencer DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Decentralisering af HR Opnå fordele med decentrale løsninger af HR KOMPETENCE- Nr. 1 / Maj 09 UDVIKLING

Læs mere