Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010"

Transkript

1 Rapportering om udviklingen i - April april 2010

2

3 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster, indtægter og passagerer i den kollektive trafik. Afrapporteringen leveres efter aftale til departementet, hvert halve år. Formålet med disse rapporter er at holde departementet underrettet om den overordnede udvikling på de nævnte områder. I denne rapport gives en status for den seneste udvikling for passagertakster inden for offentlig servicetrafik med bus og tog. Derudover leveres en kort status for udviklingen i den såkaldte individuelle handicapkørsel, som trafikselskaberne har ansvaret for at udføre, men som er betalt af kommunerne. Ordningen giver bevægelseshæmmede, der ikke kan benytte den gængse kollektive trafik, mulighed for transport til individuelle formål. Endelig leveres en kort status for udviklingen af takster for de færgeruter, der varetages af staten som samfundsbegrundede overfarter.

4

5 5 Rapportering om udviklingen i Indhold Indhold Takstudviklingen Kort baggrund 7 Trafikselskabernes takststigninger 7 DSB, DSBFirst og Arrivas takster 10 Taksterne Handicapkørsel 12 Kort baggrund 12 Udviklingen i økonomien 12 Udvikling i rejser og transportarbejde 13 Samfundsbegrundede færgeruter 14 Baggrund Udviklingen i taksterne 14 14

6

7 7 Rapportering om udviklingen i Takstudviklingen 2010 Takstudviklingen 2010 Kort baggrund Trafikselskabernes takster på billetter og kort må i gennemsnit ikke stige udover prisudviklingen, som fastsættes i henhold til bekendtgørelse nr. 251 af 22. marts 2010 om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaberne m.v. 1. Trafikstyrelsen udmeldte i foråret 2009 et takststigningsloft på 4,8% for På baggrund af indberetninger fra trafikselskaberne har Trafikstyrelsen konstateret, at alle trafikselskaber overholder takststigningsloftet. Fra 2010 kan trafikselskaberne opspare uforbrugt takststigning i op til to år. Hermed har trafikselskaberne fået en øget fleksibilitet til at fordele takststigninger mere strategisk. Trafikselskabernes takststigninger Trafikselskaberne har indberettet følgende (tabel 1) gennemsnitlige takststigninger for 2010 til Trafikstyrelsen: Tabel 1. Trafikselskabernes taksstigninger for 2010 i procent-point, samt antal påstigere, passagerindtægter og tilskud for 2008 Trafikselskab Takststigning Opsparet Påstigere (mio.) Passagerindtægter (mio. kr.) Tilskud (mio. kr) Movia hovedstaden Movia vest Movia syd 2,8 3,5 3,1 2,0 1,3 1,7 209, , ,3 Nordjyllands Trafikselskab 3,9 0,9 27,6 262,5 319,1 Midttrafik 3,1 1,7 79,8 624,4 688,4 Sydtrafik 4,0 0,8 24,0 242,9 290,4 FynBus 3,0 1,8 18,8 222,1 282,9 BAT (Bornholm) 3,1 1,7 2,0 26,7 16,5 Kilde: Tal indberettet af trafikselskaberne til Trafikstyrelsen. Takster i hovedstadsområdet Taksterne i hovedstadsområdet steg i 2010 med i gennemsnit 2,8%. Den forventede økonomiske effekt af takststigningen for de enkelte selskaber er 2,4% for DSB S-tog, 3,0% for DSB Re-tog, ligeledes 3,0% for Movia og 2,7% for Metroselskabet. Taksstigningen i 2010 blev udformet så den belønner de faste kunder, idet at prisen på periodekort er uændret i forhold til Denne type rejser er der særligt mange af i DSB S-tog. Prisen på kontantbilletter er til gengæld steget markant med 9,5%. Denne billettype benyttes især i bus og metro. 1 Tidligere har bekendtgørelse nr af 2. oktober 2007 reguleret området

8 8 Rapportering om udviklingen i Takstudviklingen 2010 Tabel 2. Takstigninger i 2010 i hovedstadsområder fordelt på hovedprodukter Hovedprodukter Takststigning Rejsefordeling Periodekort 0 pct. 40,2 pct. Klippekort 3,8 pct. 36,3 pct. Kontantbilletter 9,5 pct. 8,1 pct. Andet 3,5 pct. 15,5 pct. Gennemsnitlig stigning 2,8 pct. Takster i de øvrige trafikselskaber Movia Vest I Movia Vest er den gennemsnitlige takststigning på 3,5%. Dette tal dækker over en gennemsnitlig takststigning for periodekort på 3,9% og for kontantbilletter på 15,4%. For trafikselskabets øvrige produkter holdes prisen uændret. Movia Syd For Movia Syd ses en samlet takststigning på 3,1%. Kontantbilletter stiger gennemsnitligt med 7,1%, mens prisen på periodekort falder med 11,7% i Prisen på de øvrige produkter holdes uændret i Nordjyllands Trafikselskab For Nordjyllands Trafikselskab foretages ingen takststigninger for periodekort i 2010, mens klippekort stiger med 1,72% og kontantbilletter 12,5%. Stigningen i taksten i kontantbilletter skal ses i forhold til, at taksten i 2009 blev holdt uændret. Midttrafik I Midttrafik eksisterer der i 2010 to prissystemer: Dels Midttrafik Øst, Syd og Midt og dels Midttrafik Vest. I Midttrafik Øst, Syd og Midt er takststigningen på 2,75%. Her er takststigningen især placeret på kontantbilletter og klippekort til de korte ture. I Midttrafik Vest er takststigningen på 6,95%. Denne stigning placeres især hos kontantbilletter og klippekort til én zone samt kontantbilletter til pensionister. Sydtrafik I Sydtrafik stiger taksterne gennemsnitligt med 4%. Sydtrafiks takststigning dækker over takststigninger på 12% for kontantbilletter og 5% for klippekort og periodekort til de korte ture på en zone. Herudover stiger priserne med ca 6% for ture på tre zoner i takstområderne Vest og Syd. Dette begrundes med en tilpasning til rejsekortet, hvor der skal være en ens takst for én zone. Ved at påbegynde en harmonisering af grundtaksten, forebygges store takststigninger på disse rejser, når Rejsekortet indføres. Fynbus FynBus takststigning på i gennemsnit 3% er jævnt fordelt på billettyper og rejselængder. Dog er taksten for kontantbilletter på 2, 3 og 4 zoner ikke steget. Herudover er der generelt større stigninger på SMS-billetter, som sælges med rabat i forhold til enkeltbilletter. BAT BAT s takststigning på i gennemsnit 3,1% er forholdsvist jævnt fordelt på de eksisterende billettyper. Dog stiger taksterne for RaBATkort på ½ zone ikke. Trafikselskaberne generelt Generelt stiger taksterne for kontantbilletter mere end de øvrige produkter. Periodekort stiger til gengæld mindre end de øvrige produkter.

9 9 Rapportering om udviklingen i Takstudviklingen 2010 Udviklingen i taksterne hos trafikselskaberne Det vægtede landsgennemsnit for takststigningerne i har, som det ses af tabel 2, svinget mellem 2,9% og 3,1%. Samtidig ses, at takststigning fra 2000 til 2010 samlet er steget med godt 55%. Tabel 3. Trafikselskabernes gennemsnitlige procentvis takstudvikling, og udvikling over perioden Trafikselskab Udvikling Movia hovedstaden Movia vest Movia syd 2,6 2,6 2,6 3,0 3,0 3,0 2,7 3,1 3,1 2,8 3,5 3,1 58,0 58,5 59,1 Nordjyllands Trafikselskab 3,0 2,9 3,1 3,9 56,0 Midttrafik 3,2 3,0 3,1 3,1 48,2 Sydtrafik 3,2 2,9 2,9 4,0 52,8 Fynbus 3,0 3,0 3,1 3,0 53,6 BAT 5,0 0,0 3,1 3,1 40,1 Vægtet landsgennemsnit 2,9 3,0 2,9 3,1 55,4 Noter: Data for 2007 fra Midttrafik og FynBus muliggør ikke en præcis opgørelse og skal derfor tages med et vist forbehold. De vægtede landsgennemsnit for takstudviklingen er beregnet på baggrund af trafikselskabernes indberettede regnskabs- og budgettal for passagerindtægter. Kilde: Tal indberettet af trafikselskaberne til Trafikstyrelsen I figur 1 nedenfor ses de gennemsnitlige takststigninger (vægtet landsgennemsnit) i forhold til stigningerne i forbrugerprisen for perioden 2000 til Den for 2010 benyttede stigning i forbrugerprisen er den af Finansministeriet skønnede værdi jf. Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Det ses, at takststigningerne var betydelige i 2004 og årene før. Udviklingen omkring 2004 skal ses i lyset af bortfaldet af den statslige kompensationsordning for nedsættelse af taksterne i den lokale og regionale kollektive trafik i det år. Det ses endvidere, at taksterne er holdt nogenlunde i ro i de senere år, hvor takststigningsloftet har været gældende. Figur 1. Trafikselskabernes gennemsnitlige takststigning angivet som et vægtet landsgennemsnit og stigning i forbrugerpriserne, ,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Takststigninger Stigning i forbrugerprisindeks

10 10 Rapportering om udviklingen i Takstudviklingen 2010 Kilde: For årene : Analyse af amters og kommuners administration af det statslige tilskud til takstnedsættelser i den lokale og regionale kollektive trafik , rapport udgivet af Trafikministeriet, For årene : Passagerudvikling , rapport udgivet af Danske Regioner og trafikselskaberne. For årene : Data indberettet af trafikselskaberne til Trafikstyrelsen. Danmarks Statistik og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning I nedenstående figur 2 ses udviklingen i de reelle takster, dvs. taksterne deflateret med årlig stigning i forbrugerprisindekset for perioden Siden 2000 er taksterne steget med næsten 30% mere end udviklingen i forbrugerprisindekset. Siden 2005 har takstudviklingen dog været moderat. Figur 2. Trafikselskabernes takstudvikling deflateret med forbrugerprisindekset (2000=100) 130,0 120,0 110,0 Takster deflateret med fpi 100,0 90, Kilde: For årene : Analyse af amters og kommuners administration af det statslige tilskud til takstnedsættelser i den lokale og regionale kollektive trafik , rapport udgivet af Trafikministeriet, For årene : Passager udvikling , rapport udgivet af Danske Regioner og trafikselskaberne. For årene : Data indberettet af trafikselskaberne til Trafikstyrelsen. Danmarks Statistik og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. DSB, DSBFirst og Arrivas takster DSB, DSB-first og Arriva s takster er gældende for rejser ud og ind af hovedstadsområdet og for de øvrige takstområder i landets trafikselskaber. Siden 2009 har disse takster i gennemsnit ikke måtte overstige takststigningsloftet, som jf. ovenfor også er gældende for trafikselskaberne. DSB, DSBFirst og Arrivas takster er i 2010 således i gennemsnit steget med 3,0%. Disse selskaber har dermed opsparet en takststigningsmulighed på 1,8% til brug i 2011 eller Taksterne på pendlerkort er for andet år i træk ikke steget og 10-tursklippekort er kun steget ganske lidt. De væsentligste stigninger ses således på enkeltbilletterne. DSB oplyser, at deres enekltbilletter i gennemsnit stiger med godt 4 % Den særlige øresundstakst for rejser over Øresund er fra 2009 til 2010 i gennemsnit steget med ca. 2,6 %. Taksterne 2011 Loftet for takststigningen i 2011 er opgjort til 0%. Dog kan opsparede takststigninger fra 2010 benyttes i 2011, se tabel 11. Således kan der forventes takststigninger i 2011 på mellem 1% og 2% I opgørelse af takstloftet for 2011 indgår bl.a. en niveaukorrektion for eventuelle fejlskøn vedrørende takstloftet for Denne niveaukorrektion er foreløbigt opgjort til -2,59%. Heraf benyttes -2,25%-point i 2011, hvormed takstloftet for 2011

11 11 Rapportering om udviklingen i Takstudviklingen 2010 sættes til 0 som anført ovenfor. De resterende -0,34%-point benyttes i At takstloftet for 2011 ligger lavere end de tidligere år skal bl.a. ses på baggrund af denne niveaukorrektion, der i høj grad er påvirket af et stort fald i brændstofpriserne i 2009.

12 12 Rapportering om udviklingen i Handicapkørsel Handicapkørsel Kort baggrund Den individuelle handicapkørsel udføres af Trafikselskaberne, som skal etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 år, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign 2. Ordningen giver bevægelseshæmmede, der ikke kan benytte den gængse kollektive trafik, mulighed for transport til individuelle formål. Ordningen finansieres af kommunerne. Udviklingen i nøgletal for handicapkørslen siden år 2000 er kort beskrevet i det nedenstående. Der er anvendt landsdækkende statistikker, udarbejdet af Amtsrådsforeningen frem til og med Fra 2006 er tilsvarende data indsamlet af Trafikstyrelsen. Det bemærkes, at ved oprettelsen af de seks nuværende trafikselskaber, har flere trafikselskaber måtte samkøre datasystemer. Dette har betydet, at disse data kan være behæftet med fejl. Dette gælder særligt data for Trafikselskaberne er pt. i gang med at harmonisere de tidligere trafikselskabers ordninger, således at der blot gælder én ordning indenfor hvert trafikselskab. Derfor kan handicapordningen indenfor ét selskab dække over store forskelle i serviceniveau og betaling de geografiske områder imellem. Udviklingen i økonomien De seks trafikselskabers samlede bruttoudgifter til handicapkørsel er i ,4 mio. kr. (se tabel 3), mens bruger-/passagerbetalingen er indberettet til 52,8 mio. kr. og det offentlige tilskud til 253,5 mio. kr. Passagerfinansieringsgraden for alle trafikselskaber under ét er 17%. Dette dækker dog over en spredning i passagerfinansieringsgraden fra 10% til 26% trafikselskaberne imellem. Tabel 4. Bruttoudgifter, bruger-/passagerbetaling og offentligt tilskud, Handicapkørsel (løbende priser) Bruttoudgifter (mio. kr.) 235,4 252,5 271,2 275,7 270,6 279,0 270,4 280,3 306,4 Bruger-/pass.betaling (mio. kr) 36,5 42,6 46,4 53,2 55,8 56,5 55,7 54,3 52,8 Offentligt tilskud (mio. kr.) 198,9 209,9 224,8 222,5 214,8 223,2 214,7 226,0 253,5 Bruttoudgifter pr. rejse (kr.) Off. tilskud pr. rejse (kr.) Off. tilskud pr. visiteret pr. år (kr.) Passagerfinansieringsgrad 16% 17% 17% 19% 21% 20% 21% 19% 17% Kilde: Trafikselskabernes indberetninger til Amtsrådsforeningen år 2000 til 2005 og til Trafikstyrelsen fra år 2006 og frem. 2 jf. Lov om Trafikselskaber, 11

13 13 Rapportering om udviklingen i Udvikling i rejser og transportarbejde Af tabel 4 samt tabel 5 fremgår det, at det samlede persontransportarbejde er faldet svagt i perioden 2000 til Dette dækker over en stigning fra år 2000 til 2002, efterfulgt af et faldende transportarbejde i perioden 2002 til Faldet skyldes primært faldet i antal rejser. Tabel 5. Visiterede, rejser, turlængde og samlet person transportarbejde, Handicapkørsel Antal visiterede Antal rejser (i 1.000) Gns. Antal ture pr. visiteret 28,3 27,5 27,3 25,7 24,3 23,8 22,4 20,4 18,8 Gns. turlængde (km) 13,8 15,1 14,4 14,5 14,5 15,6 13,6 14,4 13,3 Samlet person transportarbejde (i person-km) Kilde: Trafikselskabernes indberetninger til Amtsrådsforeningen år 2000 til 2005 og til Trafikstyrelsen fra år 2006 og frem.

14 14 Rapportering om udviklingen i Samfundsbegrundede færgeruter Samfundsbegrundede færgeruter Baggrund De samfundsbegrundede færgeruter omfatter færgebetjeningen af Bornholm, dvs. Rønne-Ystad og Sjællandsruterne Rønne-Køge (fra 2001) og Rønne-København (frem til 2004) samt Bøjden- Fynshav og Samsø-Kalundborg. Trafikstyrelsen varetager udbud af den samfundsbegrundede færgebetjening, der forbinder landsdelene, og som ikke udelukkende kan drives på kommercielle vilkår. Udviklingen i taksterne Som det fremgår af nedenstående figur 3, har priserne på færgebilletter på statens ruter ikke ændret sig væsentligt fra 2009 til 2010, ud over indeksreguleringer. Dog kan der forekomme ændringer i priserne på visse billettyper, der er større end indeksreguleringen, fordi færgeoperatørerne i særlige tilfælde har mulighed for at fastsætte taksterne højere end indeksreguleringen, hvis de har været fastsat væsentligt under året før. På ruterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg er taksterne generelt lavere i 2010 end i Dette skyldes, at der i 2009 var mulighed for at tillægge billetpriserne et oliepristillæg. Udviklingen i markedspriserne på marine gasolier betyder, at denne mulighed ikke gives i Figur 3. Færgetakstudvikling for standardbillet til biler under 6 meters længde inkl. op til 5 passagerer (eller det der kommer nærmest), deflateret med forbrugerprisindekset (indeks 2003 = 100) Rønne-Ystad, lavsæson Bornholm Sjællandsruter, lavsæson Bøjden-Fynshav, lavsæson Samsø-Kalundborg Rønne-Ystad, højsæson Bornholm Sjællandsruter, højsæson Bøjden-Fynshav, højsæson Forbrugerprisindeks Kilde: Færgeoperatørernes publikumssejlplaner. Der findes ikke sammenlignelige takstoplysninger for denne billettype for Bornholm Sjællandsruter før Takstoplysninger for Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg er først tilgængelige fra 2003.

15

16 Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 DK-1117 København K. Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik - første afrapportering 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik - første afrapportering 2014 Udviklingen i sektoren for den - første afrapportering 2014 14. november 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Denne rapport indeholder Trafikstyrelsens første afrapportering i 2014 vedrørende

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik - 1. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik - 1. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den - 1. halvår 2013 10. juni 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i første halvår 2013 vedrørende udviklingen

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017 Handicapkørsel Statistik, budget 2017 14. maj 2017 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2013 15. oktober 2014 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor Udviklingen i den kollektive - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor September 2008 3 Udviklingen i den kollektive Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering

Læs mere

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7044 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Handicapkørsel 2009 Den individuelle handicapkørsel udføres af erne, som jf. Lov om er, 11,

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016 Handicapkørsel Statistik, budget 2016 29. januar 2016 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011 Handicapkørsel Statistik, budget 2011 8. december 2010 3 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 5 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel 5 Økonomiske nøgletal 7 Rejsenøgletal 8 Årrækker 9 Takster

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2015 19. september 2016 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 27. januar 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud pr. trafikselskab (i 1.000 kr.), handicapkørsel, Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik (2) Midttrafik (3) Taxi-bevilling 64.256

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet) BEK nr 1217 af 22/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 29. januar 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 1 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik

Høringsnotat. Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 4178 0255 Fax 7262 6790 nzj@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Marts 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Marts 2009 Rapportering om udviklingen i - Marts 2009 05. marts 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens anden afrapportering vedrørende udviklingen i takster, indtægter

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.)

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.) Nøgletal for handicapkørsel Regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i 1.000 kr.) Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Trafikstyrelsens rapport for året 2013 April 2014 3 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvordan

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Notat Journal T214-000002 Dato 08.06.2010

Læs mere

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet)

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet) Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet) Trafik- og Byggestyrelsen fører tilsyn med takststigningsloftet, som sikrer, at

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Evaluering af HyperCard Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Marts 2013 3 Evaluering af HyperCard Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvad er HyperCard 5 4 HyperCard

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 24. oktober 2011 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 6. oktober 2010 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2015 23. september 2016 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2015 5 Nøgletal for offentlig buskørsel,

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Trafikkøb Bilag

Trafikkøb Bilag Trafikkøb 29 november 21 1 Trafikkøb 29 Indhold Indhold Indledning...2 Midt- og Vestjylland...3 Ruten Rønne-Ystad...7 Ruten Rønne-Køge...9 Samfundsbegrundede ruter til Bornholm... 11 Ruten Bøjden-Fynshav...

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2013 12. november 2014 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Vejledning til dokumentation af overholdelse af takststigningsloftet

Vejledning til dokumentation af overholdelse af takststigningsloftet Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 4178 0215 Fax 7221 8888 mva@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning til dokumentation af overholdelse af takststigningsloftet Baggrund

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2016-2026 22. juni 2015 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2016-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Banekonferencen Takst Sjælland. Forretningchef Eskil Thuesen

Banekonferencen Takst Sjælland. Forretningchef Eskil Thuesen Banekonferencen 2017 Takst Sjælland 1 Forretningchef Eskil Thuesen Dagens tekst - seks spørgsmål 1. Hvorfor Takst Sjælland? 2. Hvad er Takst Sjælland? 3. Hvad betød det for passagererne? 4. Hvordan reagerede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2014 om harmonisering

Læs mere

Den kollektive trafik i Danmark

Den kollektive trafik i Danmark Den kollektive trafik i Danmark Status over udviklingen i sektoren i 2015 1 2 Forord Den kollektive trafik dækker mange menneskers transportbehov. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har flere roller i forhold

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Offentlig buskørsel, regnskab 2008

Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen.

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG 25. maj 2009 OVERBLIK OVER BUSSERNES OG LOKALBANERNES ØKONOMI - Teknisk baggrundsnotat Indholdsfortegnelse Resume...2 1. Formål...4 2. Situationen i 2009...5 3. Fremskrivning af udgifter til kollektiv

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2014 20 august 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2014

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016 Nøgletal for privatbanerne Budget 2016 26. januar 2016 1 Nøgletal for privatbanerne Indhold Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Nøgletal for privatbanerne 5 2 Nøgletal for privatbanerne Indledende

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 14 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2018 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen

Læs mere

2. Trafikselskabets budget 2011

2. Trafikselskabets budget 2011 3 1-21-3-09 2. ets budget 2011 Resumé ets budget til administration og fællesaktiviteter for 2011 skal godkendes af Bestyrelsen på mødet 10. september 2010. Set i lyset af krav om nulvækst og effektiviseringer

Læs mere

Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Nikolaj Beer Eriksen 04 Estimat 1 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Ét takstområde på Sjælland

Ét takstområde på Sjælland Ét takstområde på Sjælland - Oplæg ved Trafikstyrelsen d. 08. oktober 2013 - Kontorchef Jan Albrecht Opgaven Kan der laves et sammenhængende takstsystem for Sjælland? Hvad bliver: - Kundekonsekvenser?

Læs mere

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund

Læs mere

til Stk. 2. Hovedstadsområdet er fastlagt i 4, stk. 2, og udgør ét selvstændigt takstområde i trafikselskabet på Sjælland.

til Stk. 2. Hovedstadsområdet er fastlagt i 4, stk. 2, og udgør ét selvstændigt takstområde i trafikselskabet på Sjælland. Udkast af 11. januar 2008 til Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om jernbane (Takstkompetence og regler om kundgørelse m.v.) 1 I lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber,

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Opdateret 20. november 2010 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Udgifter Movia BAT Fynbus (2) Sydtrafik Midttrafik (3) Driftsudgifter

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederiksberg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederiksberg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 5

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 5 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni Punkt nr. 5 Forslag om takster gældende fra Bilag Indledning og baggrund Underudvalget vedtog på sit møde

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Københavns Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 08. februar Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 08. februar Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Albertslund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Albertslund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Aftale om Ungdomskort ordningen UDKAST

Aftale om Ungdomskort ordningen UDKAST Aftale om Ungdomskort ordningen UDKAST 16. april 2013 3 Aftale om Ungdomskort ordningen Indhold Indhold 1 Parterne 5 2 Formål 7 3 Ikrafttrædelse 7 4 Kortets funktion 7 5 Kortets kundegruppe 7 6 Kortets

Læs mere

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere

Status for Takst Sjælland

Status for Takst Sjælland Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 205 Offentligt Status for Takst Sjælland Møde med medlemmer af Transportudvalget 22. februar 2017 1 Movia og Incentive Agenda Baggrunden

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Tre gode cases. Diskussionsmøde i Danske Regioner d. 9. maj MAJ 2017 TRE GODE CASES

Tre gode cases. Diskussionsmøde i Danske Regioner d. 9. maj MAJ 2017 TRE GODE CASES Tre gode cases Diskussionsmøde i Danske Regioner d. 9. maj 2017 1 Tre gode cases Skåne Nordjylland München 2 Skåne Område Skåne Movia Areal 11.400 km 2 9.800 km 2 Indbyggere 1,3 mio. 2,6 mio. Passagerer

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. August 2015

Beretning til Statsrevisorerne om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. August 2015 Beretning til Statsrevisorerne om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik August 2015 BERETNING OM HARMONISERING AF TAKSTERNE I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 lije@tbst.dk www.tbst.dk Notat Sagsnr. TS50000-00017 Dato 16. september 2015 Høringsnotat Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning

Læs mere

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Hillerød Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Roskilde Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Roskilde Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Roskilde Kommune - Følgebrev til Budget

Læs mere

NY VISION FOR BUS & TOG FREMTIDENS REJSER

NY VISION FOR BUS & TOG FREMTIDENS REJSER NY VISION FOR BUS & TOG FREMTIDENS REJSER 29 09 2008 VISIONER FOR BUS&TOG - Bus & Tog - Mission, visioner og strategier - Handlingsplan 2009 Fremtidens rejser/ 2 Fælleskontoret For Kollektiv Trafik Rejseplanen

Læs mere