SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v."

Transkript

1 SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253, Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, år 88,71 164,76 253, Bitewings i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse 194,20 83,23 277, Bitewings i forbindelse med udvidet diagnostisk grundydelse 194,20 83,23 277, Bitewings ifm. kontrol af fund ved diagnostisk undersøgelse 194,20 83,23 277, Kontrol af fund ved diagnostiske undersøgelse, fra 26 år 207,87 0,00 207, Kontrol af fund ved diagnostiske undersøgelse, år 207,87 0,00 207, Undersøgelse af patient henvist fra tandplejer 117,72 78,48 196, Tandrensning a 190,33 126,88 317, Tandrensning b 136,84 91,23 228, Røntgenoptagelse 138,87 0,00 138, Udvidet diagnostisk grundydelse 314,85 209,90 524, Individuel forebyggende behandling 150,95 100,64 251, Kontrol efter individuel forebyggende behandling 124,72 83,15 207, Konsultation uden behandling 240,40 0,00 240,40 2. Tandfyldninger 1501 / 1551 a. Ikke kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 188,17 66,92 255, / 1552 b. Kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 256,93 97,73 354, / 1553 c. Dobbelt kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 468,56 97,73 566, / 1557 d. Glasionomer, enkeltfladet / gradvis ekskavering 390,21 66,92 457, d. Glasionomer, flerfladet, gradvis ekskavering 97, / 1555 e. Plast, enkeltfladet / gradvis ekskavering 390,21 66,92 457, / 1556 f. Plast, flerfladet / gradvis ekskavering 97, Plast enkeltfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid 66, Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 66, Plast flerfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid 97, Plast flerfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 97,73 3. Rodbehandlinger 1600 a. Rodbehandling (pulpaoverkapning) 185,08 123,38 308, b. Rodbehandling (koronal amputation) 214,87 143,24 358, c. Rodbehandling (akut oplukning) 214,87 143,24 358, d. Rodbehandling (apikal amputation og rodfyldning pr. kanal) 190,63 4. Tandudtrækning og operativ fjernelse af tand, rodspids, cyste 1701 Tandudtrækning pr. tand 306,35 152,32 458, Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning 106,69 0,00 106, Operativ fjernelse af tand m.v. 176,99 5. Parodontalbehandling 1420 Almindelig parodontalbehandling 459,27 306,18 765, Udvidet parodontalbehandling 793,79 529, , Udvidet tandrensning 260,74 173,82 434, Tandrodsrensning 98,49 65,66 164, Kirurgisk parodontalbehandling 234, /4 Kontrol efter parodontalbehandling 124,72 83,15 207,87 6. Ydelser uden tilskud Konsultation Recept Hen- og tilbagevisning til klinisk tandtekniker Lokalbedøvelse Kvælstofforilte analgesi (lattergas) Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.) Bidfunktionsundersøgelse Bidfunktionskontrol Bidskinne Diverse ydelser

2 SIKRINGSGRUPPE 2 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 101, Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, år 164, Bitewings i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse 83, Bitewings i forbindelse med diagnostisk og forebyggende grundydelse 83, Bitewings ifm. kontrol af fund ved diagnostisk undersøgelse 83, Kontrol af fund ved diagnostiske undersøgelse, fra 26 år 0, Kontrol af fund ved diagnostiske undersøgelse, år 0, Undersøgelse af patient henvist fra tandplejer 78, Tandrensning a 126, Tandrensning b 91, Røntgenoptagelse 0, Udvidet diagnostisk grundydelse 209, Individuel forebyggende behandling 100, Kontrol efter forebyggelse 83, Konsultation uden behandling 0,00 2. Tandfyldninger 1501 / 1551 a. Ikke kombineret, sølvamalgam 66, / 1552 b. Kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 97, / 1553 c. Dobbelt kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 97, / 1557 d. Glasionomer, enkeltfladet / gradvis ekskavering 66, d. Glasionomer, flerfladet, gradvis ekskavering 97, / 1555 e. Plast, enkeltfladet / gradvis ekskavering 66, / 1556 f. Plast, flerfladet / gradvis ekskavering 97, Plast enkeltfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid 66, Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 66, Plast flerfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid 97, Plast flerfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 97,73 3. Rodbehandlinger 1600 a. Rodbehandling (pulpaoverkapning) 123, b. Rodbehandling (koronal amputation) 143, c. Rodbehandling (akut oplukning) 143, d. Rodbehandling (apikal amputation og rodfyldning pr. kanal) 190,63 4. Tandudtrækning og operativ fjernelse af tand, rodspids, cyste 1701 Tandudtrækning pr. tand 152, Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning 0, Operativ fjernelse af tand m.v. 176,99 5. Parodontalbehandling 1420 Almindelig parodontalbehandling 306, Udvidet parodontalbehandling 529, Udvidet tandrensning 173, Tandrodsrensning 65, Kirurgisk parodontalbehandling 234, /4 Kontrol efter parodontalbehandling 83,15 6. Ydelser uden tilskud Konsultation Recept Hen- og tilbagevisning til klinisk tandtekniker Lokalbedøvelse Kvælstofforilte analgesi (lattergas) Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.) Bidfunktionsundersøgelse Bidfunktionskontrol Bidskinne Diverse ydelser

3 TILLÆG TIL HONORARER Børne- og ungdomsoverenskomst 4A, stk. 2 Betaling på hverdage lørdage 08-14, normal takst + 50%, dog minimum: 885,00 4A, stk. 2 Betaling på hverdage lørdage efter 14 - søn- og helligdage, normal takst + 100%, dog minimum: 1.180, A, stk. 3 Tillæg for behandling uden for klinik pr. besøg 396, A, stk. 3 Afstandstillæg 13,00 Tandlægeoverenskomsten Uden tilskud fra regionerne 4, stk. 4 Betaling på hverdage lørdage 08-14, normal takst + 50%, dog minimum: 885,00 4, stk. 4 Betaling på hverdage lørdage efter 14 - søn- og helligdage, normal takst + 100%, dog minimum: 1.180, Tillæg for udeblivelse uden afbud, pr. udeblivelse 247, , stk. 3 Ekstra tillæg for udeblivelse ud over 30 minutter (30-44 minutter) 233, , stk. 3 Ekstra tillæg for udeblivelse ud over 30 minutter (45-60 minutter) 233, , stk. 5 Tillæg for behandling uden for klinik pr. besøg 396, , stk. 5 Afstandstillæg pr. km. 13, , stk. 5 Kørselsgodtgørelse i egen bil pr. km. 4,29 Forsikringserklæring, kæbefunktionsattest 50 Forsikringserklæring. Betales af forsikringsselskabet 486,00 55 Kæbefunktionsattest. Betales af forsikringsselskabet 853,00 Blanketudfyldelse 60 Blanket nr. TL 701, udfyldelse af blanket om tilbud på tandbehandling, hvortil der søges økonomisk bistand 167,00 65 Blanket nr. 704, supplerende oplysninger om tandbehandling 332,00 Politiattest 70 Udfyldelse af politiattest mellem kl Udfyldelse af politiattest mellem kl Tandlægeerklæring 80 Udfyldelse af lovpligtig tandlægeerklæring (arbejdsskade) 486,00 Mellemfolkeligt Samvirke 90 Udfyldelse af tandlægeattest inkl. 2 bitewings 643,00

4 OMSORGSTANDPLEJE 1 Basisydelser 25% 50% Basisydelse for betandede 1329, , , Basisydelse for tandløse 688, , , Røntgenundersøgelse Røntgenundersøgelse 138, , , Fyldninger Ikke kombineret, sølvamalgam 255, , , Ikke kombineret, sølvamalgam, gradvis ekskavering 255, , , Kombineret, sølvamalgam 354, , , Kombineret, sølvamalgam, gradvis ekskavering 354, , , Dobbelt kombineret, sølvamalgam 566, , , Dobbelt kombineret, sølvamalgam, gradvis ekskavering 566, , , Glasionomerfyldning 457, , , Glasionomerfyldning, gradvis ekskavering 457, , , Plast, enkeltfladet 457, , , Plast, enkeltfladet, gradvis ekskavering 457, , , Plast, flerfladet 746 Plast, flerfladet, gradvis ekskavering Rodbehandlinger a. Rodbehandling (pulpaoverkapning) 308, , , b. Rodbehandling (coronal amputation) 358, , , c. Rodbehandling (akut oplukning) 358, , , Tandudtrækninger, lokalbedøvelse m.v. Tandudtrækning 458, , , Operativt indgreb ekskl. bedøvelse 1101, , , Lokalbedøvelse, injektion 170, , , Lokalbedøvelse, lattergas 213, , , Diverse Diverse ydelser 130, , , Recept (ikke i forbindelse med behandling) 118, , , Parodontalbehandling Almindelig parodontalbehandling 765, , , Udvidet parodontalbehandling 1322, , , Tandrodsrensning 164, , , Udvidet tandrensning 434, , , Kontrol efter parodontalbehandling 207, , , Tillæg Tillæg for behandling uden for for klinik 608, Ved behandling af flere patienter på samme geografiske adresse/ institution udløses kun et tillæg. Særligt tillæg, pr. patient pr. besøg 118, Betaling på hverdage kl og lørdage, jule- og nytårsaftensdag kl : Normal takst + 50%, dog minimum: 885,00 Betaling på hverdage kl og lørdage, jule- og nytårsaftensdag efter kl. 14 og søn- og helligdage: Normal takst +100%, dog minimum: Behandlinger, som er omfattet af overenskomstens 7, stk. 6, jf. 7, stk. 1, nr , må først iværksættes efter kommunens godkendelse, såfremt tandlægens behandlingsoverslag overstiger: Anden behandling end nævnt i overenskomstens 7, stk. 7, jf. 7, stk. 1, nr betales med individuelle honorarer, og må først iværksættes efter forudgående godkendelse af kommunen, såfremt tandlægens behandlingsoverslag overstiger: 1180, , ,82

5 BØRNE- OG UNGDOMSOVERENSKOMSTEN 1. Førstegangsbesøg, undersøgelse m.v. 1 Førstegangsbesøg 447, Årsydelse (ekskl. udfyldelse af OCR-blanket) 272, Udfyldelse af OCR-blanket 99, Klinisk undersøgelse 207, Røntgenundersøgelse 4 Almindelig røntgenundersøgelse 138, Panoramarøntgen og lign. 991, Profylaktiske ydelser, tilvænning m.v. 6 Tilvænning 239, Individuel forebyggende behandling 251, Kontrol efter forebyggelse 207, Tandrensning 317, Fissurforsegling 259, Tandfyldninger 11 a. Ikke kombineret, sølvamalgam 255, a. Ikke kombineret, sølvamalgam (gradvis ekskavering) 255, b. Kombineret, sølvamalgam 354, b. Kombineret, sølvamalgam (gradvis ekskavering) 354, c. Dobbelt kombineret, sølvamalgam 566, c. Dobbelt kombineret, sølvamalgam (gradvis ekskavering) 566, d. Modificeret glasionomer og kompomer, enkeltfladet 457, d. Modificeret glasionomer og kompomer, enkeltfladet (gradvis ekskavering) 457, g. Kombineret, modificeret glasionomer og kompomer i mælkemolarer 577, h. Dobbelt kombineret, modificeret glasionomer og kompomer i mælkemolarer 659, e. Plast, enkeltfladet 457, e. Plast, enkeltfladet (gradvis ekskavering) 457, f. Plast, flerfladet 235 f. Plast, flerfladet (gradvis ekskavering) Metalkrone, præfabrikeret 1151, Rodbehandlinger 13 a. Rodbehandling (pulcaoverkapning) 308, b. Rodbehandling (koronal amputation) 358, c. Rodbehandling (apikal amputation og rodfyldning i én kanal 852, d. Rodbehandling, rodfyldning efterfølgende kanaler: Pr. kanal 383, e. Rodbehandling (behandlingsseancer ud over 2) 312, f. Rodbehandling (akut oplukning) 358, Tandudtrækninger, lokalbedøvelse m.v. 14 Tandudtrækning 458, Operativ indgreb (ekskl. bedøvelse) 1101, Lokalbedøvelse, injektion 170, Lokalbedøvelse, lattergas/medicinsk sedering 213, Diverse 18 Konsultation uden behandling 240, Diverse ydelser 130, Recept (ikke i forbindelse med behandling) 118, Behandlingsforslag 264, Parodontalbehandling (til årige) 21 Almindelig parodontalbehandling 765, Udvidet parodontalbehandling 1.322, Tandrodsrensning 164, Udvidet tandrensning 434, Kontrol efter parodontalbehandling 207,87 224

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 11,20 henvisningsårsag 1-9 Reguleringsprocent: 13,50 henvisningsårsag 10-11 Egne noter: Opdateret: 26-03-2015 Side 1 Opdateret: 26-03-2015 Side 2 PSYKOLOGHJÆLP

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Præhospitalet September 2013 Indholdsfortegnelse Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring... 5 Anden kørsel...

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Sundhedsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Sundhedsvæsenet

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Udgivet december 2012 Region Midtjylland Præhospitalet INDHOLDSFORTEGNELSE: Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring...

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Transport til og fra sygehuset

Transport til og fra sygehuset Transport til og fra sygehuset regionsyddanmark.dk/transport Transport til og fra sygehuset Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. Alene det,

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N R. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog:

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog: Tilmeldingsblanket til brug for kommunen: TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N r. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde

Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Indhold Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Dansk Kiropraktor Forening, KL, Københavns og Frederiksberg kommuner November 2004 Sats og tilrettelægning Folkmann Design

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik

Værd at vide om Flextrafik Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel, 19. januar 2014 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby 05.14. Movia Design/M. Malling Foto: Movia/J. Carlberg Tlf. 36 13 14 15 www.moviatrafik.dk

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Opgavetitel:...to drill or not to drill, that is (one of) the question(s)...

Opgavetitel:...to drill or not to drill, that is (one of) the question(s)... Opgavetitel:...to drill or not to drill, that is (one of) the question(s)... MHH, Århus Univertitet Vejleder: Uffe Juul Jensen Afhandlingen må offentliggøres Opgavens størrelse: 103.452 anslag incl mellemrum

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere