4/2008 Kvartalsvis Orientering Opklaringsenheden Quarterly Information Division for Investigation of Maritime Accidents

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4/2008 Kvartalsvis Orientering Opklaringsenheden Quarterly Information Division for Investigation of Maritime Accidents"

Transkript

1 REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden 3 / /2008 Kvartalsvis Orientering Opklaringsenheden 1 Quarterly Information Division for Investigation of Maritime Accidents

2 Introduktion Publikationen Kvartalsvis Orientering udgives hvert kvartal for at orientere om de ulykker Opklaringsenheden har afsluttet undersøgelsen af. Denne udgave indeholder også materiale på engelsk. Kvartalsvis Orientering indeholder redegørelser, resuméer af søulykkesrapporter og temaundersøgelser, hvis der er udarbejdet sådanne i det pågældende kvartal. En temaundersøgelse er en sammenfatning af en række oplysninger og fakta om en række ulykker, som Opklaringsenheden har undersøgt, inden for et bestemt område tema. I Kvartalsvis Orientering kan man læse en introduktion til de/den temaundersøgelse(r), som er udsendt i det pågældende kvartal. Endelig indeholder Kvartalsvis Orientering en kort beskrivelse af en række ulykker, hvor der ikke er udarbejdet søulykkesrapport eller redegørelse. Disse ulykker, der kaldes statistiksager, er alene indlagt i Opklaringsenhedens ulykkesdatabase og vil indgå som statistisk materiale i Søfartsstyrelsens årlige publikation Ulykker til søs. Kvartalsvis Orientering, søulykkesrapporter, redegørelser og temaundersøgelser findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside under Ulykkesopklaring. Introduction The publication Quarterly Information is published to provide information about the investigations of accidents that the Division have completed. Some of the material is in English. The Quarterly Information presents reports (minor), summaries of Marine accident reports and safety studies. A safety study is a summing up of a number of factual information on several accidents within a specific area a theme. In Quarterly Information, there is an introduction to the safety studies issued in the quarter in question. The Quarterly Information also presents a short description of a number of accidents, which the Division has not made a report on. The cases are called statistical files. The information gathered in connection with these cases is used for statistical purposes only. This information is a part of the statistical material in the yearly publication Accidents at sea published by the Danish Maritime Authority. Please find Quarterly Information, Reports and Safety Studies at the Danish Maritime Authority s homepage under Casualty Investigation. 2

3 Opklaringsenheden Opklaringsenheden har ansvaret for undersøgelse af søulykker og alvorlige personulykker. Formålet med Opklaringsenhedens undersøgelser er at klarlægge, hvad der er sket og hvordan det er sket, sådan at andre kan tage de fornødne forholdsregler for at undgå, at lignende ulykker sker igen. Desuden indsamler Enheden oplysninger til den årlige søulykkesstatistik Formålet er ikke at placere skyld eller ansvar. Opklaringsenheden arbejder som en selvstændig Havarienhed. Enhedens arbejde er adskilt fra alt andet arbejde i Søfartsstyrelsen. Det er vigtigt for undersøgelsen, at Opklaringsenheden snarest underrettes, når der er sket en søulykke eller en alvorlig personulykke. Telefon Telefax Døgnvagt på tlf Opklaringsenheden Vermundsgade 38 C 2100 København Ø The Division for Investigation of Maritime Accidents The Division for Investigation of Maritime Accidents is responsible for investigating accidents and serious occupational accidents on Danish merchant- and fishing ships. The Division also investigates accidents in Danish wastes when foreign ships are involved. The purpose of the investigations is to clarify the actual sequence of events leading to the accident. With this information in hand, others can take measures to prevent similar accidents in the future. The aim of the investigations is not to establish legal or economic liability. The Division s work is separated from other functions and activities of the Danish Maritime Authority. It is important that the Division is advised immediately after the occurrence of an accident at sea. Phone Fax hours phone: Division for Investigation of Maritime Accidents Vermundsgade 38 C DK 2100 Copenhagen 3

4 Indholdsfortegnelse - Contents Resumé af søulykkesrapporter Summary of Marine Accident Reports ANETTE BRØGGER Forlis den 14. februar The foundering of ANETTE BRØGGER on 14 February IDA Forlis den 1. december The foundering of fishing vessel IDA on 1 December GOTLAND CAROLINA / CONTI HARMONY Collision on 19 April ATILUKOQ Arbejdsulykke, fald over bord den 24. juni ATILUKOQ Sulitilluni ajunaarneq, angallammit nakkarneq 24. juni HANNE DANICA Arbejdsulykke/overbordfald den 9. august HANNE DANICA Death due to fall overboard 8 August Temaundersøgelser Safety Studies Danish cargo ships Groundings Redegørelser Reports Occupational accident on ANN ROUSING on 28 August Arbejdsulykke i bugserbåden SKULD den 24. september Occupational accident on the tugboat SKULD on 24 September Collision REBECCA ROUSING and TARA 18 September Oil spill during bunkering of VIRGINIABORG from the bunker tanker DANA on 6 October Statistiksager statistical files 42 4

5 Resumé af søulykkesrapporter Summary of Marine Accident Reports ANETTE BRØGGER Forlis den 14. februar 2008 Resumé Garnbåden ANETTE BRØGGER var efter endt fiskeri på vej hjem til Bønnerup Strand fra Hirtshals sammen med makker garnbåden KARIN. De to fartøjer sejlede tæt på hinanden. Da fartøjerne den 14. februar om morgenen havde passeret Svitringen Rende S fyr i Kattegat, forsvandt ANETTE BRØGGER pludselig for makkerbåden. ANET- TE BRØGGER s fiskeskipper var alene om bord, og fartøjet var uden fangst om bord, bortset fra lidt torsk i dammen. Fiskeskipperen i KARIN slog alarm, og ca. en time senere observerede en helikopter en redningsflådecontainer, som flød lige under overfladen. Der blev bragt dykkere til stedet, og det viste sig, at flåden hang fast i ANETTE BRØGGER på bunden på ca. 10 m vand. Dykkerne fandt lidt senere fiskeskipperen omkommet i styrehuset. ANETTE BRØGGER blev hævet den 10. april og sat på land i Grenå. Konklusion ANETTE BRØGGER s kæntring og forlis under sejlads tilbage til Bønnerup Strand skyldes et sammenfald af nedenstående omstændigheder: Manglende syn og stabilitetsundersøgelse (6.1 og 6.2) Dårlig stabilitet ved større krængninger (6.2) Reduktion af stabilitet forårsaget af vand på dæk under sejlads i medløbende sø (6.3) Stedvis resonans mellem skib og bølger, der kan have medført større krængninger (6.3) Brug af autopilot, som har forsinket fiskeskipperens reaktion imod udskæring (6.4) Anbefalinger og tiltag Ombygninger Ulykken viser, at manglende stabilitetsundersøgelse efter ombygningen har været af afgørende betydning. Manglende stabilitetsundersøgelser efter ombygninger har været et problem ved en række ulykker, herunder ANDREA 2001, PREMOCO 2003, MELIS- SA 2003, MARY-LIS 2006, IDA 2007 og ANETTE BRØGGER Opklaringsenheden anbefaler Søfartsstyrelsen, at pålægge skibsværfter og værksteder en pligt til at anmelde ombygninger, der vurderes at have indflydelse på fartøjets stabilitet at der på hjemmeside og ad andre kanaler oplyses om forpligtelse til at kontakte Søfartsstyrelsen efter væsentlig ombygning, med henblik på undersøgelse af stabiliteten 5

6 Stabilitet ældre/mindre fartøjer Krav om fuldstændige stabilitetsberegninger af nye fartøjer, omfattet af bestemmelserne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, blev indført i De fleste sådanne fartøjer bygget før denne dato er aldrig blevet grundigt stabilitetsundersøgt, idet der dog mellem 1984 og 1994 var nogle krav til stabilitetsundersøgelser for nye fartøjer. Utilstrækkelig stabilitet har været problemet ved en række kæntringsforlis, hvor fartøjerne aldrig er blevet grundigt stabilitetsundersøgt, heriblandt LENA 1999, BACARDI 1999, MARTHA 2001, INGEBORG 2001, GRATIA 2001, HANSIGNERAK 2004, IDA 2007 og ANETTE BRØGGER Opklaringsenheden anbefaler Søfartsstyrelsen, eventuelt i samarbejde med fiskeriets uddannelsesinstitutioner og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, at der udarbejdes et informationsmateriale om stabilitet for de fiskefartøjer, der ikke er omfattet at kravet om stabilitetsbog. Et informationsmateriale kunne indeholde vejledning om minimumsfribord fx fribord som funktion af bredden på forskellige skrogformer og opfordring til ejere af fiskeskibe til at få beregnet stabilitet under forskellige konditioner. Et informationsmateriale kunne ligeledes instruere om særlig agtpågivenhed ved sejlads i medløbende sø. Kurser i stabilitet Ved en række ulykker har fiskeskippere haft et utilstrækkeligt kendskab til stabilitet, herunder INGEBORG 2001, GRATIA 2001, ANDREA 2001, SINE 2002, REGINA 2002, PREMOCO 2003, MARY-LIS 2006, IDA 2007 og ANETTE BRØGGER Opklaringsenheden anbefaler Søfartsstyrelsen, at se på muligheden for kurser i stabilitet for fiskeskippere, der ikke er omfattet af nyere uddannelseskrav eller fiskeskippere, hvis uddannelse ligger mange år tilbage. The foundering of ANETTE BRØGGER on 14 February Summary The 3 GT fishing vessel ANETTE BRØGGER was en route to the home port Bønnerup Strand after having finished fishing around Hirtshals. The vessel was together with another fishing vessel, KARIN, and in both vessel only the skipper was on board. The two vessels were sailing close to each other. They did not carry any catch but only the nets. Right after having passed the Svitringen Rende Light in Kattegat, ANETTE BRØGGER suddenly disappeared from the sight of KARIN. KARIN s skipper raised alarm, and approximately one hour later a helicopter discovered a raft container, which was lying just below the sea surface. When divers arrived it became clear that the raft was hold by ANETTE BRØGGER, which was lying on the bottom in a dept of approx. 10m. Later the divers found the skipper dead in the wheel house. ANETTE BRØGGER was raised on 10 April and set ashore in Grenå. 6

7 Conclusions The capsizing and foundering of ANETTE BRØGGER during the passage back home to Bønnerup Strand was caused by coincidence of the following circumstances: The lack of survey and stability check-up Poor stability during larger lists Reduction of stability due to water on deck when sailing with the sea Occasional resonance between ship and waves, which may have enlarged the lists The use of autopilot has belated the reaction of the skipper against surfing Recommendation and initiatives The Investigation Division recommends to the Danish Maritime Authority, to make it compulsory for ship yards and workshops to give notice of changes of a vessel which may influence the stability of the vessel to announce on its homepage and via other channels about the obligation to notify the Authority after major changes in order to have stability check-up. The Investigation Division recommends the Danish Maritime Authority, possibly together with the educational institutions of the fishing industry and the Fishermen s Occupational Health Service, to prepare material of information about stability for those fishing vessels, which are not covered by the obligation to carry a stability-booklet. Such information could also include instructions to be alerted when sailing with the sea to look into the possibilities to carry out stability courses for skippers with a older education. IDA Forlis den 1. december 2007 Resume Fiskefartøjet IDA, en 27½ fods jolle, der havde gennemgået væsentlige ombygninger, var udstyret med forholdsvis kraftigt og tungt udstyr til trawlfiskeri, var på fiskeri efter søtunger sømil sydøst for Grenaa. Fiskeskipperen var alene om bord. Klokken ca begyndte fiskeskipperen sejladsen tilbage mod Grenaa, hvilket han meddelte sin kollega i et andet fartøj i samme område. Fiskefartøjet forsvandt under sejladsen mod Grenaa, og hverken fiskeskipperen eller fartøjet er blevet fundet. Konklusion Det er Opklaringsenhedens vurdering, at IDA på sin sejlads mod Grenaa er forlist som følge af sammenfald mellem nedenstående omstændigheder: Dårlig stabilitet ved større krængninger, forårsaget af lavt fribord og højt tyngdepunkt (6.1) 7

8 Reduktion af stabilitet, forårsaget af vand på dæk under sejlads i medløbende sø (6.2). Stedvis resonans mellem skib og bølgesystem, der kan have medført særligt store krængninger (6.3). Forringede styreegenskaber i fartøjet, forårsaget af bevægelsestræghed i søen som følge af uhensigtsmæssig vægtfordeling (6.4). Manglende syn på fartøjet og undersøgelse af stabilitet efter ombygning (6.6). Manglende konkret viden hos fiskeskipperen om fartøjets stabilitet (6.5). Anbefalinger Ombygninger Ulykken viser, at manglende stabilitetsundersøgelse efter ombygningen har været af afgørende betydning. Manglende stabilitetsundersøgelser efter ombygninger har været et problem ved en række ulykker med fiskeskibe, herunder ANDREA i 2001, PREMO- CO i 2003, MELISSA i 2003, MARY-LIS i 2006, IDA i 2007 og ANETTE BRØGGER i Opklaringsenheden anbefaler Søfartsstyrelsen, at pålægge skibsværfter og værksteder en pligt til at anmelde ombygninger, der vurderes at have indflydelse på fartøjets stabilitet at det på hjemmeside og ad andre kanaler oplyses om forpligtelse til at kontakte Søfartsstyrelsen efter væsentlig ombygning, med henblik på undersøgelse af stabiliteten Stabilitet ældre/mindre fartøjer Krav om fuldstændige stabilitetsberegninger af nye fartøjer, omfattet af bestemmelserne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, blev indført i De fleste sådanne fartøjer bygget før denne dato er aldrig blevet grundigt stabilitetsundersøgt, idet der dog mellem 1984 og 1994 var nogle krav til stabilitetsundersøgelser for nye fartøjer. Utilstrækkelig stabilitet har været problemet ved en række kæntringsforlis, hvor fartøjerne aldrig er blevet grundigt stabilitetsundersøgt, heriblandt LENA i 1999, BACARDI i 1999, MARTHA i 2001, INGEBORG i 2001, GRATIA i 2001, HANSIGNERAK i 2004, IDA i 2007 og ANETTE BRØGGER i Opklaringsenheden anbefaler Søfartsstyrelsen, eventuelt i samarbejde med fiskeriets uddannelsesinstitutioner og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, at der udarbejdes et informationsmateriale om stabilitet for de fiskefartøjer, der ikke er omfattet at kravet om stabilitetsbog. Et informationsmateriale kunne indeholde vejledning om minimumsfribord fx fribord som funktion af bredden på forskellige skrogformer og opfordring til ejere af fiskeskibe til at få beregnet stabilitet under forskellige konditioner. Et informationsmateriale kunne ligeledes instruere om særlig agtpågivenhed ved sejlads i medløbende sø. Kurser i stabilitet Ved en række ulykker har fiskeskippere haft et utilstrækkeligt kendskab til stabilitet, herunder INGEBORG i 2001, GRATIA i 2001, ANDREA i 2001, SINE i 2002, REGINA i 8

9 2002, PREMOCO i 2003, MARY-LIS i 2006, IDA i 2007 og ANETTE BRØGGER i Opklaringsenheden anbefaler Søfartsstyrelsen at se på muligheden for kurser i stabilitet for fiskeskippere, der ikke er omfattet af nyere uddannelseskrav eller fiskeskippere, hvis uddannelse ligger mange år tilbage. The foundering of fishing vessel IDA on 1 December 2007 Summary The 27½ foot fishing vessel IDA, that had passed through essential alterations and was equipped with relatively heavy gear for trawling, was trawling for soles nm South-east of Grenaa. The skipper was alone on board. At approximately 0300 the skipper began sailing back to Grenaa, which he told his colleague on board another fishing vessel in the same area. The fishing vessel disappeared during the passage back to Grenaa, and neither the skipper nor the vessel has been found. Conclusions The Investigation Division is of the opinion that the capsizing and foundering of IDA was caused by coincidence of the following circumstances: Poor stability during larger lists caused by low freeboard and high centre of gravity Reduction of stability due to water on deck when sailing with the sea Occasional resonance between ship and waves, which may have enlarged the lists The use of autopilot has belated the reaction of the skipper against surfing The lack of survey and stability check-up after alterations of the vessel The lack of concrete knowledge by the skipper about the vessel s stability Deteriorated steering characteristics of the vessel caused by inertness as consequence of inappropriate weight distributions Recommendation and initiatives The Investigation Division recommends to the Danish Maritime Authority, to make it compulsory for ship yards and workshops to give notice of changes of a vessel which may influence the stability of the vessel to announce on its homepage and via other channels about the obligation to notify the Authority after major changes in order to have stability check-up. 9

10 The Investigation Division recommends the Danish Maritime Authority, possibly together with the educational institutions of the fishing industry and the Fishermen s Occupational Health Service, to prepare material of information about stability for those fishing vessels, which are not covered by the obligation to carry a stability-booklet. Such information could also include instructions to be alerted when sailing with the sea to look into the possibilities to carry out stability courses for skippers with a older education. GOTLAND CAROLINA / CONTI HARMONY Collision on 19 April 2008 Summary GOTLAND CAROLINA sailed from Shuaiba, Kuwait, on 17 April at 1245 LT loaded with about 40,500 MT Jet A1 bound for Avonmouth, UK. CONTI HARMONY sailed from Jebel Ali, United Arab Emirates, on 18 April at 2030 LT loaded with 1147 containers bound for Karachi, Pakistan. On 19 April at 0926 LT (UTC + 3) the two vessels collided approximately 22 miles south of Ra s al Kuh, Iran, in fair weather, broad daylight and with a good visibility. On the bridge of GOTLAND CAROLINA the 3 rd officer was officer on watch (OOW) and alone. He observed CONTI HARMONY visually on his starboard side at a close range and his port turn was too late to avoid the collision. The point of impact on GOTLAND CAROLINA was the starboard quarter above the water line. On the bridge of CONTI HARMONY the 3 rd officer was OOW and alone at the time of the collision. He had the first observation of GOTLAND CAROLINA 3-4 points to port and at a distance of approximately 8 miles about 30 minutes prior to the collision. He expected GOTLAND CAROLINE to give way. In the last moment he executed a turn to starboard. The point of impact on CONTI HARMONY was between frames 45 and 78 on the port side, well above the water line. There were no injuries and no pollution caused by the collision, and both vessels sailed to Fujairah for repairs. 10

11 Position of collision Section of BA chart no Conclusions In accordance with Rule 15 in the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, (the COLREGS) GOTLAND CAROLINA was the give-way vessel and CONTI HARMONY was not a vessel overtaking another vessel, GOTLAND CARO- LINA, in accordance with Rule 13. (6.2) GOTLAND CAROLINA did not fulfil the obligations in Rule 5 in the COLREGS, to maintain a proper look-out, and in Rule 7, to determine a risk of collision. (6.1) By not maintaining a proper look-out, and not detecting CONTI HARMONY, GOTLAND CAROLINA prevented itself from fulfilling its obligation as give-way vessel in accordance with Rule 15 and Rule 16 in the COLREGS. (6.2) CONTI HARMONY did not attempt to raise any communication with GOTLAND CAROLINA, and did not sound any signal by the whistle as prescribed in Rule 34, d, in the COLREGS. (6.1 and 6.2) As the stand-on vessel CONTI HARMONY did not take advantage of the possibility in Rule 17,(a),(ii), in the COLREGS, to take action to avoid collision by her manoeuvre alone. (6.2) Immediately before the collision CONTI HARMONY turned to starboard in accordance with Rule 17,(b), in the COLREGS. (6.2) The OOW on CONTI HARMONY was inexperienced, and it is very possible that he was physical tired and stressed, and that this has influenced his decision making up to the collision. (6.3) 11

12 Initiatives The Torm Company has forwarded to all its vessels a circular letter, which on many points tighten up the bridge watch procedures. The Torm Company will initiate actions for improving the navigational skills on board its vessels. The Torm Company will initiate a fleet wide survey of all navigational equipment, incl. VDR and ECDIS, in order to obtain operational status and to ensure immediately and urgently repairs if needed. On board CONTI HARMONY the master has amended his standing orders, so a Lookout is to be maintained 24 hours on the bridge. ATILUKOQ Arbejdsulykke, fald over bord den 24. juni 2008 Resume Fiskeskibet ATILUKOQ var på fiskeri efter krabber i området syd for Disko-øen. Under udsætning af en bøjeline blev et besætningsmedlem på 17 år fanget om det venstre ben af en kinke. Besætningsmedlemmet holdt sig fast til lønningen i et kort øjeblik, mens et andet besætningsmedlem i hast forgæves forsøgte at fremskaffe en kniv til at kappe linen med. Besætningsmedlemmet blev trukket over bord. Det andet besætningsmedlem og fiskeskipperen greb fat i linen, men de kunne ikke trække ham tilbage. Lidt senere blev linen slæk, og da de fik halede ind på den, konstaterede de, at den overbordfaldne selv havde skåret linen over med en lommekniv. Den overbordfaldne er ikke blevet fundet. Konklusion Overbordfaldet skete fordi: Fiskeriet rummede latent risiko for at blive fanget af udløbende line (5.1). Fiskeren skulle udføre en arbejdsopgave tæt ved lønningen i umiddelbar nærhed af en udløbende line (5.1). Fiskeren blev fanget af en kinke under linens udløb, mens han stod placeret tæt ved lønningen (5.1). Fiskeren kunne ikke frigøres af den udløbende line (5.1). Sandsynligt medvirkende faktorer til overbordfaldet var: Fiskeren var uerfaren og havde antageligt ikke indsigt i risikoen for at blive fanget af den udløbende line (5.2). Fiskeren opholdt sig på et risikabelt sted (5.2). Den overbordfaldne fisker blev ikke bjærget fordi: 12

13 Han var ikke iført en hensigtsmæssigt isolerende dragt med opdriftsmiddel eller en arbejdsvest (5.3). Han forsvandt hurtigt i vandet (5.3). Anbefalinger Opklaringsenheden anbefaler skibets ejer, at der udarbejdes en skriftlig risikovurdering for arbejdet om bord, at arbejdet om bord tilrettelægges og arrangeres sådan, at der er mindst muligt behov for, at tovværk ligger kvejlet op på dækket, at besætningsmedlemmer til enhver tid er bekendt med indholdet og brugen af risikovurderingen at besætningsmedlemmer, der arbejder på dæk med udsætning og bjærgning af redskaber, er iført hensigtsmæssig påklædning såsom flydedragt eller beskyttelsesdragt og arbejdsvest at skibet bliver udstyret med hensigtsmæssigt grej til bjærgning af en overbordfalden person, at besætningen bliver indøvet i brugen af bjærgningsgrejet, ATILUKOQ Sulitilluni ajunaarneq, angallammit nakkarneq 24. juni 2008 Eqikkaaneq Aalisariut ATILUKOQ saattuarniarluni Qeqertarsuup kujataaniippoq. Inuttaq 17-nik ukiulik puttaqutip allunaasartaanik ningitsisilluni niumigut saamerlikkut allunaasap ilanneranit napittorneqarpoq. Inuttaq piffissami sivikitsumi aqup sinaani ataniarpoq, taamaasinerani suleqataa alla allunaasaq kipiniarlugu tuaviinnaq savimmik ujarleraluarpoq, nassaarnanili. Inuttaq allunaasamik nusutsilluni imaanut nakkarpoq. Suleqataata angallammilu naalakkap allunaasaq nutsukkaluarpaat angallammulli qaqissinnaanngilaat. Kinguninngua allunaasaq qasukkarmat takusinnaavaat nakkartup namminneq allunaasaq savimmik kaasarfimmiumik kipisimagaa. Nakkartoq nanineqanngilaq. Inerniliineq Nakkartoqarpoq imaammat: Aalisarnermi ajunaartoqarsinnaanera ulorianartuaannarpoq allunaasamut ningitamut nimertoortittoqarsinnaammat (5.1). Aalisartoq aqup sinaata killingani allunaasap ningitap qanittuani sulisariaqarsimavoq (5.1). Aalisartoq aqup qaavata sinaani allunaasap ningitap eqqaani sulitilluni allunaasamik nimertoortippoq (5.1). Aalisartoq allunaasamit peerneqarsinnaasimanngilaq (5.1). Nakkartoqarneranut pissutaasinnaasutut ilimagineqarsinnaasut: Aalisartoq misilittagakitsuuvoq allunaasallu avammut nusutsilluni ulorianarsinnaanera ilisimasimagunarnagu. (5.2). 13

14 Aalisartoq ulorianartumi inissisimasimavoq (5.2). Nakkartoq annaanneqanngilaq imaammat: Oqortunik puttaqutaasinnaasunik atisaqanngilaq imaluunniit sullimmik aatsoqanngilaq (5.3). Sivitsunngitsoq immami ersigunnaarpoq (5.3). Innersuussutit Paasiniaasartut angallammik piginnittumut innersuutaat, angallammi sulinerup ulorianarsinnaanera pillugu allakkiortoqartariaqarpoq, angallammi sulineq pilersaarusiorneqarlunilu aaqqissuunneqassaaq allunaasat angallatip qaavaniitinneqartarnerat sapinngisaq naapertorlugu pinaveersaarniarlugu, navianartoqarsinnaanera pillugu naliliineq pinngitsoornani inuttanit ilisimaneqarlunilu malinneqartassaaq, inuttat angallatip qaani ningittakkanik ningitsisarlutillu qalluisartut suliamut naleqquttunik atisaqassapput, soorlu makkuninnga: atallaat puttasinnaasut/flydedragt imal. atisat illersuutaasinnaasut aamma aatsoq sullit, nakkartoqassagaluarpat annaassiniutaasinnaasumik angallat atortoqartariaqarpoq, inuttat annaassiuniummik atuinissamik sungiusarneqartariaqarput, HANNE DANICA Arbejdsulykke/overbordfald den 9. august 2008 Resume HANNE DANICA var på rejse fra Mina Saqr, De Forenede Arabiske Emirater, til Djibouti Ville, Djibouti. Efter havneopholdet i Mina Saqr afgik skibet i stille og meget varmt vejr. Surringsarbejdet med dækslasten, bestående af containere, var endnu ikke færdiggjort. To ubefarne skibsassistenter var i færd med at surre en container på lugen i styrbord side da kæden, som de arbejdede med, sprang. Den ene af de ubefarne skibsassistenter, der sad på hug på kanten af dækslugen, mistede herved balancen og faldt han ned fra dækslugen, ramte lønningen og faldt overbord. Der blev straks slået alarm og iværksat en eftersøgning af den overbordfaldne. Eftersøgningen pågik i næsten 21timer. Den ubefarne skibsassistent blev ikke fundet. Konklusion Det er opklaringsenhedens opfattelse at ulykken skete som følge af en kombination af nedenstående faktorer: Bruddet af kæden er højest sandsynligt opstået som udløber af en begyndende revne. Revnen er formentlig opstået pga. hydrogeninduceret spændingskorrosion, som følge af kædens udførelse i højstyrkestål og dens anvendelse i et korrosivt miljø til søs (6.1). 14

15 Den benyttede surringsmetode var uhensigtsmæssig fordi metoden krævede at man skulle læne sig mod kæden ud over lugekanten. (6.2) I den givne surringssituation var der en betydelig faldrisiko. Denne risiko blev ikke erkendt af skibets besætning. Der blev ikke benyttet faldsikring ved surringsarbejdet. (6.3) Arbejdet var ikke planlagt sikkerhedsmæssigt forsvarligt. En arbejdspladsvurdering for arbejde på lugen og på dækslasten, herunder arbejde med påsætning af surringer, ville have været et godt grundlag for planlægning, instruktion og kontrol af det pågældende arbejde (6.4.) En kombination af lang arbejdstid og stærk varme kan have haft en negativ indflydelse på besætningens dømmekraft og beslutningstagen. (6.5). Rammerne for et fornuftigt sikkerhedsniveau ombord var utilstrækkelige. (6.6). Anbefalinger og tiltag Opklaringsenheden vil med assistance fra søfartserhvervet, Søfartens Arbejdsmiljøråd og udenlandske opklaringsenheder indsamle data om ulykker og near miss, hvor brud på højstyrkestål har været en medvirkende faktor. På baggrund af den indsamlede data vil der blive taget stilling til behovet for anbefaling om brug af dette materiale. Det anbefales ERRIA A/S: At arbejdspladsvurderingerne og vejledningerne samles I et system om bord og forbedres. Det skal sikres at arbejde på dækket, på luger, hvor der er faldrisiko, samt arbejde i forbindelse med surring er omfattet heraf. At det gennem ISM systemet sikres, at nye besætningsmedlemmer bliver fortrolige med indholdet i mappen med arbejdspladsvurderinger og vejledninger, samt bliver gjort bekendt med indholdet i Cargo Securing Manualen. At man sikrer en virksomhedskultur, der fremmer samarbejde og kommunikation mellem skib og operatør/rederi om uregelmæssigheder og problemer ombord. At fremme en virksomhedskultur der sikrer, at de aftaler om surring, lastning og losning der indgås med chartreren i praksis kan gennemføres så hviletider kan overholdes og så det sikres at skibet er søklar ved afgang. At rekruttering af nye besætningsmedlemmer foregår på en sådan måde at der kan sammensættes en besætning, der ikke kun har de krævede certifikater, men som også er samarbejdsduelig og kompetent. ERRIA A/S har oplyst at man ved næste ændring af SMS manualen ombord vil indføje følgende: When vessel is underway the Master will determine the need for using safety belts/lines when working on deck. 15

16 HANNE DANICA - death due to fall overboard - 08 August 2008 Resumé HANNE DANICA was on voyage from Mina Saqr, United Arab Emirates, to Djibouti Ville, Djibouti. After loading/discharging the vessel departed. The weather was calm and it was very hot. Lashing of the deck cargo, consisting of containers, was not yet completed. Two ordinary seamen were lashing a container in the starboard side of the hatch cover, when the lashing chain they were using bursted. One of the ordinary seamen, kneeling on the edge of the hatch cover, lost his balance and fell off the hatch cover. He hit the bulwark and fell over board. The general alarm was sounded immediately and a search was commenced with aids from the Iranian and Omani Navy. The search went on for almost 21 hours. The ordinary seaman was not found. Conclusion It is the opinion of the Danish Investigation Division that the accident occurred as a combination of the following factors: The bursting of the lashing chain is most likely a consequence of propagation of an already existing crack. The crack was properly initiated due to hydrogen induced tensile corrosion in the high tensile alloyed steel material of which the chain was made and due to its use in the corrosive environment at sea. The applied lashing method was inappropriate because the method demanded that the crewmember had to lean against the lashing chain and over the edge of the hatch cover. In the actual situation there was a significant risk of falling down. This risk was not recognized by the crew on board. No safety appliances were used during the lashing operation. The lashing operation was not planned sufficiently in terms of safety. A risk assessment for work operations on the hatch cover and on the deck cargo, including lashing operations, would have been a good foundation for planning, instruction and control of the lashing operation in question. A combination of long working hours and high air temperatures may have had a negative influence on the crew judgements and decisions. The framework for a reasonable safety level on board was insufficient Recommendations and initiatives The Danish Investigation Division will in cooperation with the maritime industry, Seahealth Denmark and foreign maritime accident investigation divisions collect data on incidents where failure on high tensile alloyed steel has been a contributing factor. On basis of the collected data the division will take decision on the need for a general recommendation concerning marine applications of high tensile alloyed steel. 16

Introduktion. Opklaringsenheden

Introduktion. Opklaringsenheden Introduktion REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden udgives med henblik på at videregive erfaringer fra ulykker, som er undersøgt af Opklaringsenheden, men hvor ulykkens og undersøgelsens omfang ikke har ført

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere

Fra registrering til styring af kemikalierr

Fra registrering til styring af kemikalierr Nr. 1 april 2006 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Chemical Database news An entirely new edition of the Maritime Chemicals database is on the way. It will be much more user friendly

Læs mere

SøSikker. Med propper i ørerne holder han støjen ud(e)

SøSikker. Med propper i ørerne holder han støjen ud(e) SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 4 - Dec. 2000 Med propper i ørerne holder han støjen ud(e) I 32 år har skipper Leif Dyhr, 57 år, sejlet med stenfisker. De seneste 20 år

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

Det gode arbejdsliv til søs

Det gode arbejdsliv til søs Nr. 2 juli 2008 ISSN 1395-7414 udgivet af søfartens arbejdsmiljøråd Good working life at sea Briefly, the Good working life at sea project is about twelve different managers in the Danish shipping industry

Læs mere

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Danish March 2002 Reading Task 1 Task 2 Military Journal Newspaper Article Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions.

Læs mere

LIFE Project Number LIFE05 NAT/DK/000150. PROGRESS REPORT No. 3 Covering the project activities from 01.01.2008 to 31.12.2008

LIFE Project Number LIFE05 NAT/DK/000150. PROGRESS REPORT No. 3 Covering the project activities from 01.01.2008 to 31.12.2008 LIFE Project Number LIFE05 NAT/DK/000150 PROGRESS REPORT No. 3 Covering the project activities from 01.01.2008 to 31.12.2008 Reporting Date 05 June 2009 LIFE PROJECT NAME. Project location DATA PROJECT

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til private brændeovne og brændekedler, regelgrundlag og løsningsmuligheder

Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til private brændeovne og brændekedler, regelgrundlag og løsningsmuligheder Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til private brændeovne og brændekedler, regelgrundlag og løsningsmuligheder Ole Schleicher og Jørgen Boje FORCE Technology Miljøprojekt Nr. 1192 2007 Miljøstyrelsen

Læs mere

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 31, March 2012

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 31, March 2012 News from the DLN The first part is only in Danish. It is reflecting the invitation to the AGM 2012. Årets generalforsamling i DLN bliver afholdt lørdag den 24. marts 2012 i U-huset, Klosterport 4 A, 3.

Læs mere

150 ÅR YEARS. Jesper Böttzauw

150 ÅR YEARS. Jesper Böttzauw 150 ÅR YEARS Jesper Böttzauw DAMAS 150 år Firmaportrætbog af Jesper Böttzauw Først udgivet i 2013 Forside: DAMAS Trykt i Danmark ISBN 000-000-000 Copyright DAMAS Der tages forbehold for faktuelle oplysninger,

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

The Practice of Regulating Insulin Dependent Diabetes - An Empirical Study With a Cultural Historical Activity Theory (CHAT) Perspective

The Practice of Regulating Insulin Dependent Diabetes - An Empirical Study With a Cultural Historical Activity Theory (CHAT) Perspective The Practice of Regulating Insulin Dependent Diabetes - An Empirical Study With a Cultural Historical Activity Theory (CHAT) Perspective Techno-Anthropology Teknoantropologi Aalborg University Copenhagen

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

Texas Off-Roader 50-4

Texas Off-Roader 50-4 2003 / 2 Betjeningsvejledning Off-Roader Texas Off-Roader 50-4 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 Fax. +45 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITY Department of Communication Spring 2014

ROSKILDE UNIVERSITY Department of Communication Spring 2014 ROSKILDE UNIVERSITY Department of Communication Spring 2014 Mette Hejlskov 49570 Signe Lærke Nørager 46669 Shirley Nordenskiold Noraphanlop 46681 Stine Vesterskov Laursen 47689 Supervisor: Henrik Juel

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og 1 / 30 Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og Makedonien The Latest News from Albania, Kosóva and Macedonia # 305-8' årgang - 02.06.2006 Version 1.1 PDF for printing Info om»sidste Nyt«Udgiver: Bjørn Andersen

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

Tricktyveri i beboelse

Tricktyveri i beboelse Tricktyveri i beboelse Annalise Kongstad Peter Kruize Tricktyveri i beboelse Annalise Kongstad og Peter Kruize Maj 2012 ISBN 978-87-92384-06-5 Det er et særkende for vores årgang, at vi stoler på folk,

Læs mere

Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen

Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen Our ref. Stina Aunapuu QA 1 Summary... 3 2 E-commerce market in Sweden... 4 3 M-Commerce... 8 4 The E-consumer... 9 5 Logistics & customer service... 12 5.1 Delivery

Læs mere

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION Uddannelse Kurser... -1 Kundetilpassede kurser... -2 Underviser... -2 Education Seminars.... -1 Customized Seminars... -2 Instructor.... -2 Teknisk information Ståltovets grundelementer.... -3 Ståltovskonstruktioner...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dommedag Als 29. juni 1864 af Tom Buk Swienty. Den russiske revolution 1917 et folks tragiske kamp for frihed af Erik Kulavig

Indholdsfortegnelse. Dommedag Als 29. juni 1864 af Tom Buk Swienty. Den russiske revolution 1917 et folks tragiske kamp for frihed af Erik Kulavig Indholdsfortegnelse Forord 322 QUO VADIS; NATO? Brigadegeneral Søren Falk Portved The operational level that disappeared? Major Niels Klingenberg Vistisen Shaping the Information Environment in Afghanistan

Læs mere