4/2008 Kvartalsvis Orientering Opklaringsenheden Quarterly Information Division for Investigation of Maritime Accidents

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4/2008 Kvartalsvis Orientering Opklaringsenheden Quarterly Information Division for Investigation of Maritime Accidents"

Transkript

1 REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden 3 / /2008 Kvartalsvis Orientering Opklaringsenheden 1 Quarterly Information Division for Investigation of Maritime Accidents

2 Introduktion Publikationen Kvartalsvis Orientering udgives hvert kvartal for at orientere om de ulykker Opklaringsenheden har afsluttet undersøgelsen af. Denne udgave indeholder også materiale på engelsk. Kvartalsvis Orientering indeholder redegørelser, resuméer af søulykkesrapporter og temaundersøgelser, hvis der er udarbejdet sådanne i det pågældende kvartal. En temaundersøgelse er en sammenfatning af en række oplysninger og fakta om en række ulykker, som Opklaringsenheden har undersøgt, inden for et bestemt område tema. I Kvartalsvis Orientering kan man læse en introduktion til de/den temaundersøgelse(r), som er udsendt i det pågældende kvartal. Endelig indeholder Kvartalsvis Orientering en kort beskrivelse af en række ulykker, hvor der ikke er udarbejdet søulykkesrapport eller redegørelse. Disse ulykker, der kaldes statistiksager, er alene indlagt i Opklaringsenhedens ulykkesdatabase og vil indgå som statistisk materiale i Søfartsstyrelsens årlige publikation Ulykker til søs. Kvartalsvis Orientering, søulykkesrapporter, redegørelser og temaundersøgelser findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside under Ulykkesopklaring. Introduction The publication Quarterly Information is published to provide information about the investigations of accidents that the Division have completed. Some of the material is in English. The Quarterly Information presents reports (minor), summaries of Marine accident reports and safety studies. A safety study is a summing up of a number of factual information on several accidents within a specific area a theme. In Quarterly Information, there is an introduction to the safety studies issued in the quarter in question. The Quarterly Information also presents a short description of a number of accidents, which the Division has not made a report on. The cases are called statistical files. The information gathered in connection with these cases is used for statistical purposes only. This information is a part of the statistical material in the yearly publication Accidents at sea published by the Danish Maritime Authority. Please find Quarterly Information, Reports and Safety Studies at the Danish Maritime Authority s homepage under Casualty Investigation. 2

3 Opklaringsenheden Opklaringsenheden har ansvaret for undersøgelse af søulykker og alvorlige personulykker. Formålet med Opklaringsenhedens undersøgelser er at klarlægge, hvad der er sket og hvordan det er sket, sådan at andre kan tage de fornødne forholdsregler for at undgå, at lignende ulykker sker igen. Desuden indsamler Enheden oplysninger til den årlige søulykkesstatistik Formålet er ikke at placere skyld eller ansvar. Opklaringsenheden arbejder som en selvstændig Havarienhed. Enhedens arbejde er adskilt fra alt andet arbejde i Søfartsstyrelsen. Det er vigtigt for undersøgelsen, at Opklaringsenheden snarest underrettes, når der er sket en søulykke eller en alvorlig personulykke. Telefon Telefax Døgnvagt på tlf Opklaringsenheden Vermundsgade 38 C 2100 København Ø The Division for Investigation of Maritime Accidents The Division for Investigation of Maritime Accidents is responsible for investigating accidents and serious occupational accidents on Danish merchant- and fishing ships. The Division also investigates accidents in Danish wastes when foreign ships are involved. The purpose of the investigations is to clarify the actual sequence of events leading to the accident. With this information in hand, others can take measures to prevent similar accidents in the future. The aim of the investigations is not to establish legal or economic liability. The Division s work is separated from other functions and activities of the Danish Maritime Authority. It is important that the Division is advised immediately after the occurrence of an accident at sea. Phone Fax hours phone: Division for Investigation of Maritime Accidents Vermundsgade 38 C DK 2100 Copenhagen 3

4 Indholdsfortegnelse - Contents Resumé af søulykkesrapporter Summary of Marine Accident Reports ANETTE BRØGGER Forlis den 14. februar The foundering of ANETTE BRØGGER on 14 February IDA Forlis den 1. december The foundering of fishing vessel IDA on 1 December GOTLAND CAROLINA / CONTI HARMONY Collision on 19 April ATILUKOQ Arbejdsulykke, fald over bord den 24. juni ATILUKOQ Sulitilluni ajunaarneq, angallammit nakkarneq 24. juni HANNE DANICA Arbejdsulykke/overbordfald den 9. august HANNE DANICA Death due to fall overboard 8 August Temaundersøgelser Safety Studies Danish cargo ships Groundings Redegørelser Reports Occupational accident on ANN ROUSING on 28 August Arbejdsulykke i bugserbåden SKULD den 24. september Occupational accident on the tugboat SKULD on 24 September Collision REBECCA ROUSING and TARA 18 September Oil spill during bunkering of VIRGINIABORG from the bunker tanker DANA on 6 October Statistiksager statistical files 42 4

5 Resumé af søulykkesrapporter Summary of Marine Accident Reports ANETTE BRØGGER Forlis den 14. februar 2008 Resumé Garnbåden ANETTE BRØGGER var efter endt fiskeri på vej hjem til Bønnerup Strand fra Hirtshals sammen med makker garnbåden KARIN. De to fartøjer sejlede tæt på hinanden. Da fartøjerne den 14. februar om morgenen havde passeret Svitringen Rende S fyr i Kattegat, forsvandt ANETTE BRØGGER pludselig for makkerbåden. ANET- TE BRØGGER s fiskeskipper var alene om bord, og fartøjet var uden fangst om bord, bortset fra lidt torsk i dammen. Fiskeskipperen i KARIN slog alarm, og ca. en time senere observerede en helikopter en redningsflådecontainer, som flød lige under overfladen. Der blev bragt dykkere til stedet, og det viste sig, at flåden hang fast i ANETTE BRØGGER på bunden på ca. 10 m vand. Dykkerne fandt lidt senere fiskeskipperen omkommet i styrehuset. ANETTE BRØGGER blev hævet den 10. april og sat på land i Grenå. Konklusion ANETTE BRØGGER s kæntring og forlis under sejlads tilbage til Bønnerup Strand skyldes et sammenfald af nedenstående omstændigheder: Manglende syn og stabilitetsundersøgelse (6.1 og 6.2) Dårlig stabilitet ved større krængninger (6.2) Reduktion af stabilitet forårsaget af vand på dæk under sejlads i medløbende sø (6.3) Stedvis resonans mellem skib og bølger, der kan have medført større krængninger (6.3) Brug af autopilot, som har forsinket fiskeskipperens reaktion imod udskæring (6.4) Anbefalinger og tiltag Ombygninger Ulykken viser, at manglende stabilitetsundersøgelse efter ombygningen har været af afgørende betydning. Manglende stabilitetsundersøgelser efter ombygninger har været et problem ved en række ulykker, herunder ANDREA 2001, PREMOCO 2003, MELIS- SA 2003, MARY-LIS 2006, IDA 2007 og ANETTE BRØGGER Opklaringsenheden anbefaler Søfartsstyrelsen, at pålægge skibsværfter og værksteder en pligt til at anmelde ombygninger, der vurderes at have indflydelse på fartøjets stabilitet at der på hjemmeside og ad andre kanaler oplyses om forpligtelse til at kontakte Søfartsstyrelsen efter væsentlig ombygning, med henblik på undersøgelse af stabiliteten 5

6 Stabilitet ældre/mindre fartøjer Krav om fuldstændige stabilitetsberegninger af nye fartøjer, omfattet af bestemmelserne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, blev indført i De fleste sådanne fartøjer bygget før denne dato er aldrig blevet grundigt stabilitetsundersøgt, idet der dog mellem 1984 og 1994 var nogle krav til stabilitetsundersøgelser for nye fartøjer. Utilstrækkelig stabilitet har været problemet ved en række kæntringsforlis, hvor fartøjerne aldrig er blevet grundigt stabilitetsundersøgt, heriblandt LENA 1999, BACARDI 1999, MARTHA 2001, INGEBORG 2001, GRATIA 2001, HANSIGNERAK 2004, IDA 2007 og ANETTE BRØGGER Opklaringsenheden anbefaler Søfartsstyrelsen, eventuelt i samarbejde med fiskeriets uddannelsesinstitutioner og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, at der udarbejdes et informationsmateriale om stabilitet for de fiskefartøjer, der ikke er omfattet at kravet om stabilitetsbog. Et informationsmateriale kunne indeholde vejledning om minimumsfribord fx fribord som funktion af bredden på forskellige skrogformer og opfordring til ejere af fiskeskibe til at få beregnet stabilitet under forskellige konditioner. Et informationsmateriale kunne ligeledes instruere om særlig agtpågivenhed ved sejlads i medløbende sø. Kurser i stabilitet Ved en række ulykker har fiskeskippere haft et utilstrækkeligt kendskab til stabilitet, herunder INGEBORG 2001, GRATIA 2001, ANDREA 2001, SINE 2002, REGINA 2002, PREMOCO 2003, MARY-LIS 2006, IDA 2007 og ANETTE BRØGGER Opklaringsenheden anbefaler Søfartsstyrelsen, at se på muligheden for kurser i stabilitet for fiskeskippere, der ikke er omfattet af nyere uddannelseskrav eller fiskeskippere, hvis uddannelse ligger mange år tilbage. The foundering of ANETTE BRØGGER on 14 February Summary The 3 GT fishing vessel ANETTE BRØGGER was en route to the home port Bønnerup Strand after having finished fishing around Hirtshals. The vessel was together with another fishing vessel, KARIN, and in both vessel only the skipper was on board. The two vessels were sailing close to each other. They did not carry any catch but only the nets. Right after having passed the Svitringen Rende Light in Kattegat, ANETTE BRØGGER suddenly disappeared from the sight of KARIN. KARIN s skipper raised alarm, and approximately one hour later a helicopter discovered a raft container, which was lying just below the sea surface. When divers arrived it became clear that the raft was hold by ANETTE BRØGGER, which was lying on the bottom in a dept of approx. 10m. Later the divers found the skipper dead in the wheel house. ANETTE BRØGGER was raised on 10 April and set ashore in Grenå. 6

7 Conclusions The capsizing and foundering of ANETTE BRØGGER during the passage back home to Bønnerup Strand was caused by coincidence of the following circumstances: The lack of survey and stability check-up Poor stability during larger lists Reduction of stability due to water on deck when sailing with the sea Occasional resonance between ship and waves, which may have enlarged the lists The use of autopilot has belated the reaction of the skipper against surfing Recommendation and initiatives The Investigation Division recommends to the Danish Maritime Authority, to make it compulsory for ship yards and workshops to give notice of changes of a vessel which may influence the stability of the vessel to announce on its homepage and via other channels about the obligation to notify the Authority after major changes in order to have stability check-up. The Investigation Division recommends the Danish Maritime Authority, possibly together with the educational institutions of the fishing industry and the Fishermen s Occupational Health Service, to prepare material of information about stability for those fishing vessels, which are not covered by the obligation to carry a stability-booklet. Such information could also include instructions to be alerted when sailing with the sea to look into the possibilities to carry out stability courses for skippers with a older education. IDA Forlis den 1. december 2007 Resume Fiskefartøjet IDA, en 27½ fods jolle, der havde gennemgået væsentlige ombygninger, var udstyret med forholdsvis kraftigt og tungt udstyr til trawlfiskeri, var på fiskeri efter søtunger sømil sydøst for Grenaa. Fiskeskipperen var alene om bord. Klokken ca begyndte fiskeskipperen sejladsen tilbage mod Grenaa, hvilket han meddelte sin kollega i et andet fartøj i samme område. Fiskefartøjet forsvandt under sejladsen mod Grenaa, og hverken fiskeskipperen eller fartøjet er blevet fundet. Konklusion Det er Opklaringsenhedens vurdering, at IDA på sin sejlads mod Grenaa er forlist som følge af sammenfald mellem nedenstående omstændigheder: Dårlig stabilitet ved større krængninger, forårsaget af lavt fribord og højt tyngdepunkt (6.1) 7

8 Reduktion af stabilitet, forårsaget af vand på dæk under sejlads i medløbende sø (6.2). Stedvis resonans mellem skib og bølgesystem, der kan have medført særligt store krængninger (6.3). Forringede styreegenskaber i fartøjet, forårsaget af bevægelsestræghed i søen som følge af uhensigtsmæssig vægtfordeling (6.4). Manglende syn på fartøjet og undersøgelse af stabilitet efter ombygning (6.6). Manglende konkret viden hos fiskeskipperen om fartøjets stabilitet (6.5). Anbefalinger Ombygninger Ulykken viser, at manglende stabilitetsundersøgelse efter ombygningen har været af afgørende betydning. Manglende stabilitetsundersøgelser efter ombygninger har været et problem ved en række ulykker med fiskeskibe, herunder ANDREA i 2001, PREMO- CO i 2003, MELISSA i 2003, MARY-LIS i 2006, IDA i 2007 og ANETTE BRØGGER i Opklaringsenheden anbefaler Søfartsstyrelsen, at pålægge skibsværfter og værksteder en pligt til at anmelde ombygninger, der vurderes at have indflydelse på fartøjets stabilitet at det på hjemmeside og ad andre kanaler oplyses om forpligtelse til at kontakte Søfartsstyrelsen efter væsentlig ombygning, med henblik på undersøgelse af stabiliteten Stabilitet ældre/mindre fartøjer Krav om fuldstændige stabilitetsberegninger af nye fartøjer, omfattet af bestemmelserne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, blev indført i De fleste sådanne fartøjer bygget før denne dato er aldrig blevet grundigt stabilitetsundersøgt, idet der dog mellem 1984 og 1994 var nogle krav til stabilitetsundersøgelser for nye fartøjer. Utilstrækkelig stabilitet har været problemet ved en række kæntringsforlis, hvor fartøjerne aldrig er blevet grundigt stabilitetsundersøgt, heriblandt LENA i 1999, BACARDI i 1999, MARTHA i 2001, INGEBORG i 2001, GRATIA i 2001, HANSIGNERAK i 2004, IDA i 2007 og ANETTE BRØGGER i Opklaringsenheden anbefaler Søfartsstyrelsen, eventuelt i samarbejde med fiskeriets uddannelsesinstitutioner og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, at der udarbejdes et informationsmateriale om stabilitet for de fiskefartøjer, der ikke er omfattet at kravet om stabilitetsbog. Et informationsmateriale kunne indeholde vejledning om minimumsfribord fx fribord som funktion af bredden på forskellige skrogformer og opfordring til ejere af fiskeskibe til at få beregnet stabilitet under forskellige konditioner. Et informationsmateriale kunne ligeledes instruere om særlig agtpågivenhed ved sejlads i medløbende sø. Kurser i stabilitet Ved en række ulykker har fiskeskippere haft et utilstrækkeligt kendskab til stabilitet, herunder INGEBORG i 2001, GRATIA i 2001, ANDREA i 2001, SINE i 2002, REGINA i 8

9 2002, PREMOCO i 2003, MARY-LIS i 2006, IDA i 2007 og ANETTE BRØGGER i Opklaringsenheden anbefaler Søfartsstyrelsen at se på muligheden for kurser i stabilitet for fiskeskippere, der ikke er omfattet af nyere uddannelseskrav eller fiskeskippere, hvis uddannelse ligger mange år tilbage. The foundering of fishing vessel IDA on 1 December 2007 Summary The 27½ foot fishing vessel IDA, that had passed through essential alterations and was equipped with relatively heavy gear for trawling, was trawling for soles nm South-east of Grenaa. The skipper was alone on board. At approximately 0300 the skipper began sailing back to Grenaa, which he told his colleague on board another fishing vessel in the same area. The fishing vessel disappeared during the passage back to Grenaa, and neither the skipper nor the vessel has been found. Conclusions The Investigation Division is of the opinion that the capsizing and foundering of IDA was caused by coincidence of the following circumstances: Poor stability during larger lists caused by low freeboard and high centre of gravity Reduction of stability due to water on deck when sailing with the sea Occasional resonance between ship and waves, which may have enlarged the lists The use of autopilot has belated the reaction of the skipper against surfing The lack of survey and stability check-up after alterations of the vessel The lack of concrete knowledge by the skipper about the vessel s stability Deteriorated steering characteristics of the vessel caused by inertness as consequence of inappropriate weight distributions Recommendation and initiatives The Investigation Division recommends to the Danish Maritime Authority, to make it compulsory for ship yards and workshops to give notice of changes of a vessel which may influence the stability of the vessel to announce on its homepage and via other channels about the obligation to notify the Authority after major changes in order to have stability check-up. 9

10 The Investigation Division recommends the Danish Maritime Authority, possibly together with the educational institutions of the fishing industry and the Fishermen s Occupational Health Service, to prepare material of information about stability for those fishing vessels, which are not covered by the obligation to carry a stability-booklet. Such information could also include instructions to be alerted when sailing with the sea to look into the possibilities to carry out stability courses for skippers with a older education. GOTLAND CAROLINA / CONTI HARMONY Collision on 19 April 2008 Summary GOTLAND CAROLINA sailed from Shuaiba, Kuwait, on 17 April at 1245 LT loaded with about 40,500 MT Jet A1 bound for Avonmouth, UK. CONTI HARMONY sailed from Jebel Ali, United Arab Emirates, on 18 April at 2030 LT loaded with 1147 containers bound for Karachi, Pakistan. On 19 April at 0926 LT (UTC + 3) the two vessels collided approximately 22 miles south of Ra s al Kuh, Iran, in fair weather, broad daylight and with a good visibility. On the bridge of GOTLAND CAROLINA the 3 rd officer was officer on watch (OOW) and alone. He observed CONTI HARMONY visually on his starboard side at a close range and his port turn was too late to avoid the collision. The point of impact on GOTLAND CAROLINA was the starboard quarter above the water line. On the bridge of CONTI HARMONY the 3 rd officer was OOW and alone at the time of the collision. He had the first observation of GOTLAND CAROLINA 3-4 points to port and at a distance of approximately 8 miles about 30 minutes prior to the collision. He expected GOTLAND CAROLINE to give way. In the last moment he executed a turn to starboard. The point of impact on CONTI HARMONY was between frames 45 and 78 on the port side, well above the water line. There were no injuries and no pollution caused by the collision, and both vessels sailed to Fujairah for repairs. 10

11 Position of collision Section of BA chart no Conclusions In accordance with Rule 15 in the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, (the COLREGS) GOTLAND CAROLINA was the give-way vessel and CONTI HARMONY was not a vessel overtaking another vessel, GOTLAND CARO- LINA, in accordance with Rule 13. (6.2) GOTLAND CAROLINA did not fulfil the obligations in Rule 5 in the COLREGS, to maintain a proper look-out, and in Rule 7, to determine a risk of collision. (6.1) By not maintaining a proper look-out, and not detecting CONTI HARMONY, GOTLAND CAROLINA prevented itself from fulfilling its obligation as give-way vessel in accordance with Rule 15 and Rule 16 in the COLREGS. (6.2) CONTI HARMONY did not attempt to raise any communication with GOTLAND CAROLINA, and did not sound any signal by the whistle as prescribed in Rule 34, d, in the COLREGS. (6.1 and 6.2) As the stand-on vessel CONTI HARMONY did not take advantage of the possibility in Rule 17,(a),(ii), in the COLREGS, to take action to avoid collision by her manoeuvre alone. (6.2) Immediately before the collision CONTI HARMONY turned to starboard in accordance with Rule 17,(b), in the COLREGS. (6.2) The OOW on CONTI HARMONY was inexperienced, and it is very possible that he was physical tired and stressed, and that this has influenced his decision making up to the collision. (6.3) 11

12 Initiatives The Torm Company has forwarded to all its vessels a circular letter, which on many points tighten up the bridge watch procedures. The Torm Company will initiate actions for improving the navigational skills on board its vessels. The Torm Company will initiate a fleet wide survey of all navigational equipment, incl. VDR and ECDIS, in order to obtain operational status and to ensure immediately and urgently repairs if needed. On board CONTI HARMONY the master has amended his standing orders, so a Lookout is to be maintained 24 hours on the bridge. ATILUKOQ Arbejdsulykke, fald over bord den 24. juni 2008 Resume Fiskeskibet ATILUKOQ var på fiskeri efter krabber i området syd for Disko-øen. Under udsætning af en bøjeline blev et besætningsmedlem på 17 år fanget om det venstre ben af en kinke. Besætningsmedlemmet holdt sig fast til lønningen i et kort øjeblik, mens et andet besætningsmedlem i hast forgæves forsøgte at fremskaffe en kniv til at kappe linen med. Besætningsmedlemmet blev trukket over bord. Det andet besætningsmedlem og fiskeskipperen greb fat i linen, men de kunne ikke trække ham tilbage. Lidt senere blev linen slæk, og da de fik halede ind på den, konstaterede de, at den overbordfaldne selv havde skåret linen over med en lommekniv. Den overbordfaldne er ikke blevet fundet. Konklusion Overbordfaldet skete fordi: Fiskeriet rummede latent risiko for at blive fanget af udløbende line (5.1). Fiskeren skulle udføre en arbejdsopgave tæt ved lønningen i umiddelbar nærhed af en udløbende line (5.1). Fiskeren blev fanget af en kinke under linens udløb, mens han stod placeret tæt ved lønningen (5.1). Fiskeren kunne ikke frigøres af den udløbende line (5.1). Sandsynligt medvirkende faktorer til overbordfaldet var: Fiskeren var uerfaren og havde antageligt ikke indsigt i risikoen for at blive fanget af den udløbende line (5.2). Fiskeren opholdt sig på et risikabelt sted (5.2). Den overbordfaldne fisker blev ikke bjærget fordi: 12

13 Han var ikke iført en hensigtsmæssigt isolerende dragt med opdriftsmiddel eller en arbejdsvest (5.3). Han forsvandt hurtigt i vandet (5.3). Anbefalinger Opklaringsenheden anbefaler skibets ejer, at der udarbejdes en skriftlig risikovurdering for arbejdet om bord, at arbejdet om bord tilrettelægges og arrangeres sådan, at der er mindst muligt behov for, at tovværk ligger kvejlet op på dækket, at besætningsmedlemmer til enhver tid er bekendt med indholdet og brugen af risikovurderingen at besætningsmedlemmer, der arbejder på dæk med udsætning og bjærgning af redskaber, er iført hensigtsmæssig påklædning såsom flydedragt eller beskyttelsesdragt og arbejdsvest at skibet bliver udstyret med hensigtsmæssigt grej til bjærgning af en overbordfalden person, at besætningen bliver indøvet i brugen af bjærgningsgrejet, ATILUKOQ Sulitilluni ajunaarneq, angallammit nakkarneq 24. juni 2008 Eqikkaaneq Aalisariut ATILUKOQ saattuarniarluni Qeqertarsuup kujataaniippoq. Inuttaq 17-nik ukiulik puttaqutip allunaasartaanik ningitsisilluni niumigut saamerlikkut allunaasap ilanneranit napittorneqarpoq. Inuttaq piffissami sivikitsumi aqup sinaani ataniarpoq, taamaasinerani suleqataa alla allunaasaq kipiniarlugu tuaviinnaq savimmik ujarleraluarpoq, nassaarnanili. Inuttaq allunaasamik nusutsilluni imaanut nakkarpoq. Suleqataata angallammilu naalakkap allunaasaq nutsukkaluarpaat angallammulli qaqissinnaanngilaat. Kinguninngua allunaasaq qasukkarmat takusinnaavaat nakkartup namminneq allunaasaq savimmik kaasarfimmiumik kipisimagaa. Nakkartoq nanineqanngilaq. Inerniliineq Nakkartoqarpoq imaammat: Aalisarnermi ajunaartoqarsinnaanera ulorianartuaannarpoq allunaasamut ningitamut nimertoortittoqarsinnaammat (5.1). Aalisartoq aqup sinaata killingani allunaasap ningitap qanittuani sulisariaqarsimavoq (5.1). Aalisartoq aqup qaavata sinaani allunaasap ningitap eqqaani sulitilluni allunaasamik nimertoortippoq (5.1). Aalisartoq allunaasamit peerneqarsinnaasimanngilaq (5.1). Nakkartoqarneranut pissutaasinnaasutut ilimagineqarsinnaasut: Aalisartoq misilittagakitsuuvoq allunaasallu avammut nusutsilluni ulorianarsinnaanera ilisimasimagunarnagu. (5.2). 13

14 Aalisartoq ulorianartumi inissisimasimavoq (5.2). Nakkartoq annaanneqanngilaq imaammat: Oqortunik puttaqutaasinnaasunik atisaqanngilaq imaluunniit sullimmik aatsoqanngilaq (5.3). Sivitsunngitsoq immami ersigunnaarpoq (5.3). Innersuussutit Paasiniaasartut angallammik piginnittumut innersuutaat, angallammi sulinerup ulorianarsinnaanera pillugu allakkiortoqartariaqarpoq, angallammi sulineq pilersaarusiorneqarlunilu aaqqissuunneqassaaq allunaasat angallatip qaavaniitinneqartarnerat sapinngisaq naapertorlugu pinaveersaarniarlugu, navianartoqarsinnaanera pillugu naliliineq pinngitsoornani inuttanit ilisimaneqarlunilu malinneqartassaaq, inuttat angallatip qaani ningittakkanik ningitsisarlutillu qalluisartut suliamut naleqquttunik atisaqassapput, soorlu makkuninnga: atallaat puttasinnaasut/flydedragt imal. atisat illersuutaasinnaasut aamma aatsoq sullit, nakkartoqassagaluarpat annaassiniutaasinnaasumik angallat atortoqartariaqarpoq, inuttat annaassiuniummik atuinissamik sungiusarneqartariaqarput, HANNE DANICA Arbejdsulykke/overbordfald den 9. august 2008 Resume HANNE DANICA var på rejse fra Mina Saqr, De Forenede Arabiske Emirater, til Djibouti Ville, Djibouti. Efter havneopholdet i Mina Saqr afgik skibet i stille og meget varmt vejr. Surringsarbejdet med dækslasten, bestående af containere, var endnu ikke færdiggjort. To ubefarne skibsassistenter var i færd med at surre en container på lugen i styrbord side da kæden, som de arbejdede med, sprang. Den ene af de ubefarne skibsassistenter, der sad på hug på kanten af dækslugen, mistede herved balancen og faldt han ned fra dækslugen, ramte lønningen og faldt overbord. Der blev straks slået alarm og iværksat en eftersøgning af den overbordfaldne. Eftersøgningen pågik i næsten 21timer. Den ubefarne skibsassistent blev ikke fundet. Konklusion Det er opklaringsenhedens opfattelse at ulykken skete som følge af en kombination af nedenstående faktorer: Bruddet af kæden er højest sandsynligt opstået som udløber af en begyndende revne. Revnen er formentlig opstået pga. hydrogeninduceret spændingskorrosion, som følge af kædens udførelse i højstyrkestål og dens anvendelse i et korrosivt miljø til søs (6.1). 14

15 Den benyttede surringsmetode var uhensigtsmæssig fordi metoden krævede at man skulle læne sig mod kæden ud over lugekanten. (6.2) I den givne surringssituation var der en betydelig faldrisiko. Denne risiko blev ikke erkendt af skibets besætning. Der blev ikke benyttet faldsikring ved surringsarbejdet. (6.3) Arbejdet var ikke planlagt sikkerhedsmæssigt forsvarligt. En arbejdspladsvurdering for arbejde på lugen og på dækslasten, herunder arbejde med påsætning af surringer, ville have været et godt grundlag for planlægning, instruktion og kontrol af det pågældende arbejde (6.4.) En kombination af lang arbejdstid og stærk varme kan have haft en negativ indflydelse på besætningens dømmekraft og beslutningstagen. (6.5). Rammerne for et fornuftigt sikkerhedsniveau ombord var utilstrækkelige. (6.6). Anbefalinger og tiltag Opklaringsenheden vil med assistance fra søfartserhvervet, Søfartens Arbejdsmiljøråd og udenlandske opklaringsenheder indsamle data om ulykker og near miss, hvor brud på højstyrkestål har været en medvirkende faktor. På baggrund af den indsamlede data vil der blive taget stilling til behovet for anbefaling om brug af dette materiale. Det anbefales ERRIA A/S: At arbejdspladsvurderingerne og vejledningerne samles I et system om bord og forbedres. Det skal sikres at arbejde på dækket, på luger, hvor der er faldrisiko, samt arbejde i forbindelse med surring er omfattet heraf. At det gennem ISM systemet sikres, at nye besætningsmedlemmer bliver fortrolige med indholdet i mappen med arbejdspladsvurderinger og vejledninger, samt bliver gjort bekendt med indholdet i Cargo Securing Manualen. At man sikrer en virksomhedskultur, der fremmer samarbejde og kommunikation mellem skib og operatør/rederi om uregelmæssigheder og problemer ombord. At fremme en virksomhedskultur der sikrer, at de aftaler om surring, lastning og losning der indgås med chartreren i praksis kan gennemføres så hviletider kan overholdes og så det sikres at skibet er søklar ved afgang. At rekruttering af nye besætningsmedlemmer foregår på en sådan måde at der kan sammensættes en besætning, der ikke kun har de krævede certifikater, men som også er samarbejdsduelig og kompetent. ERRIA A/S har oplyst at man ved næste ændring af SMS manualen ombord vil indføje følgende: When vessel is underway the Master will determine the need for using safety belts/lines when working on deck. 15

16 HANNE DANICA - death due to fall overboard - 08 August 2008 Resumé HANNE DANICA was on voyage from Mina Saqr, United Arab Emirates, to Djibouti Ville, Djibouti. After loading/discharging the vessel departed. The weather was calm and it was very hot. Lashing of the deck cargo, consisting of containers, was not yet completed. Two ordinary seamen were lashing a container in the starboard side of the hatch cover, when the lashing chain they were using bursted. One of the ordinary seamen, kneeling on the edge of the hatch cover, lost his balance and fell off the hatch cover. He hit the bulwark and fell over board. The general alarm was sounded immediately and a search was commenced with aids from the Iranian and Omani Navy. The search went on for almost 21 hours. The ordinary seaman was not found. Conclusion It is the opinion of the Danish Investigation Division that the accident occurred as a combination of the following factors: The bursting of the lashing chain is most likely a consequence of propagation of an already existing crack. The crack was properly initiated due to hydrogen induced tensile corrosion in the high tensile alloyed steel material of which the chain was made and due to its use in the corrosive environment at sea. The applied lashing method was inappropriate because the method demanded that the crewmember had to lean against the lashing chain and over the edge of the hatch cover. In the actual situation there was a significant risk of falling down. This risk was not recognized by the crew on board. No safety appliances were used during the lashing operation. The lashing operation was not planned sufficiently in terms of safety. A risk assessment for work operations on the hatch cover and on the deck cargo, including lashing operations, would have been a good foundation for planning, instruction and control of the lashing operation in question. A combination of long working hours and high air temperatures may have had a negative influence on the crew judgements and decisions. The framework for a reasonable safety level on board was insufficient Recommendations and initiatives The Danish Investigation Division will in cooperation with the maritime industry, Seahealth Denmark and foreign maritime accident investigation divisions collect data on incidents where failure on high tensile alloyed steel has been a contributing factor. On basis of the collected data the division will take decision on the need for a general recommendation concerning marine applications of high tensile alloyed steel. 16

17 ERRIA A/S is recommended to: Merge risk assessments and guidance into one system on board and improve the contents. It should be ensured that work operations on deck, on hatch cover or any operation with risk of falling down are covered. Ensure, through the ISM system, that new crew members become familiar with the contents of the system containing risk assessments and guidance and the cargo securing manual. Ensure a company culture that promotes cooperation and communication between the vessel and the ship owner/operator concerning irregularities and conflicts on board. Promote a company culture that ensures that agreements on stevedoring operations made with the charterer can be carried out with respect to resting hours and that normal securing of the vessel is completed upon departure. Ensure that recruitment facilitates a crew on board that not only holds the necessary certificates, but also shall be competent and able to cooperate. ERRIA A/S has informed that by next revision of the SMS manual on board, the following will be added: When vessel is underway the Master will determine the need for using safety belts/lines when working on deck. 17

18 Temaundersøgelser Safety studies Danish cargo ships Groundings 2000 to 2008 Summary There have nearly 5 groundings in average each year since There are no significant tendencies going up or down (3.1). Most of the groundings were involving ships under 3000 GT (3.1) the main part of which was ships with 2 navigators on board. In few cases an extra navigator was on board and in some cases extra non-navigators were on board (3.5). The consequences were in most cases minor. There was only one total loss and in one case there was a minor pollution. No persons were injured (3.2). At nearly 1/3 of the groundings a pilot was on the bridge. Most of these groundings occurred outside Danish waters with a pilot from a foreign pilot station (3.4). In relatively few cases strong wind and poor visibility were of any relevance.. Most of the groundings occurred under conditions with good visibility and fair wind. I was dark in 2/3 of the cases (3.6). 2/3 of the groundings occurred in narrow waters such as fiords, channels or canals (3.7). 2/3 of the groundings occurred in Danish, Norwegian and Swedish waters and the Baltic Sea (3.8). The groundings occurred at all times around the clock. Only between 2000 and 2200 hours the figures were significant higher. None of the groundings occurred in connection with change of watch (3.9). Navigation 28 groundings were related to navigation (4.1). In most cases it was dark. The grounding occurred in narrow or coastal waters, where full attention by the bridge team is required. In approximately half of the groundings the bridge team consisted of a navigator and a lookout, a pilot or an extra navigator. In the other cases the navigator was alone on the bridge. Insufficient focus on bridge resource management was a factor at some of the groundings where the bridge team consisted of more than one person. Often a designated lookout was not appointed. Several duties for the navigator, navigating, steering and lookout was a factor in some cases, when he/she was alone on the bridge in coastal and narrow waters. 18

19 Kvartalsvis Orientering 4/2008 At a conservative estimate insufficient lookout was a factor in 1/3 of the groundings related to navigation. In general the officer on watch was an experienced navigator. In a little more than half of the groundings the master was in charge. 1/3 of the officers on watch had graduated as a master mariner. The rest had graduated as master (restricted) or other similar graduation. Only in one case it is recorded that the officer on watch fell asleep. In that case alcohol was involved and the bridge watch alarm was switched off. In many cases information is insufficient to estimate if fatigue had been a factor.. Fatigue has been a factor in 2 cases, and according to a subjective judgement by the Investigation Division fatigue may have been a factor in another 10 cases. AIS information from KLEVSTRAND s grounding in Based on the relatively few numbers it is not possible to estimate the effect of bridge watch alarm in Danish cargo ships. Manoeuvring 7 groundings were related to manoeuvring. In 6 of these cases a pilot was on board. In 3 cases strong wing was a factor (4.2). 19

20 Technical failures 7 groundings were related to technical failures. It was generally steering gear problems and break down on the main engine (4.3). Foreign flagged ships in Danish waters Figures on foreign flagged ships groundings are mentioned in the study in order to compare with the figures of groundings of Danish flagged vessels. Relatively more foreign flagged vessels over 3000 GT are grounding (3.1 and 6). 20

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Nye trends indenfor human factors

Nye trends indenfor human factors Nye trends indenfor human factors Søren Bøge Pedersen, Arbejdsmiljøkonsulent Søfartens Arbejdsmiljøråd Skibsteknisk Selskab mandag 17. september 2012 Human Factors Kilde: Det handler om mennesker Alle

Læs mere

Søfartsstyrelsen Nye Fortøjningssystemer Kristian Holten Møller

Søfartsstyrelsen Nye Fortøjningssystemer Kristian Holten Møller Søfartsstyrelsen Nye Fortøjningssystemer Kristian Holten Møller Rammerne Projektet skal ved høj inddragelse af interessenter, analysere og anskueliggøre forslag til alternative fortøjningssystemer til

Læs mere

Fortøjningssystemer er de sikre? Søren Bøge Pedersen Arbejdsmiljøkonsulent, skibsfører Søfartens Arbejdsmiljøråd sbo@seahealth.dk

Fortøjningssystemer er de sikre? Søren Bøge Pedersen Arbejdsmiljøkonsulent, skibsfører Søfartens Arbejdsmiljøråd sbo@seahealth.dk Fortøjningssystemer er de sikre? Søren Bøge Pedersen Arbejdsmiljøkonsulent, skibsfører Søfartens Arbejdsmiljøråd sbo@seahealth.dk For Agter Mange liner at holde styr på Brug af spildkop/capstan og lederuller

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

MEDDELELSE FRA MARINESTABEN

MEDDELELSE FRA MARINESTABEN Bilag til EfS 1 2016 [J.nr. 2012005921] MEDDELELSE FRA MARINESTABEN Denne meddelelse beskriver Naval Cooperation and Guidance for Merchant Shipping (NCAGS) og giver anvisning om, hvorledes danske skibe

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden

Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden Skibsfartens udfordring vedrørende CO 2 - hvad sker der i IMO? v/afdelingschef Hans Henrik Petersen Danmarks Rederiforening

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering This contract is agreed upon by Fredericia School of Technology Management and Marine

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

(P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS 2/

(P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS 2/ (T). Vejle Fjord. Indsejlingen til Vejle Havn. Mindre Dybder. EfS 17/446 2016. (T). Fredericia Havn. Centerhavn. Ledefyr slukket. EfS 13/336 2016. (P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 03-2004 Søren A Sørensen Offshore Installation Manager Emner Hvorfor det er så vigtigt offshore Hvad der skal til for at få en god HSEQ kultur og for AT KUNNE OPNÅ DET MAN

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

MEDDELELSE FRA SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO

MEDDELELSE FRA SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO 1 Bilag til EfS 1 2004 MEDDELELSE FRA SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO Denne meddelelse beskriver Naval Co-operation and Guidance for Merchant Shipping (NCAGS) og giver anvisning om, hvorledes danske skibe

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Tender Package 10 pre-description

Tender Package 10 pre-description Tender Package 10 pre-description August 2012 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Content Page TENDER PACKAGE TP 10 VESTVOLDEN 4 General description of TP 10 4 List of 5 List

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Better driving experience guaranteed!

Better driving experience guaranteed! MAXIMUM RESPONCE Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin MAXIMUM RESPONCE Better driving experience guaranteed! Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin For at forbedre

Læs mere

Vis hjælpelinjer som hjælper ved placering af objekter

Vis hjælpelinjer som hjælper ved placering af objekter IMO og OFFSHORE VIND OM AT FÅ ET HØJT SIKKERHEDSNIVEAU VIA TILPASNING AF EKSISTERENDE REGLER V/ OFFSHORECHEF MICHAEL WENGEL-NIELSEN, DANMARKS REDERIFORENING Regeringens vækstplan for Det blå Danmark DANSKE

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere