4/2008 Kvartalsvis Orientering Opklaringsenheden Quarterly Information Division for Investigation of Maritime Accidents

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4/2008 Kvartalsvis Orientering Opklaringsenheden Quarterly Information Division for Investigation of Maritime Accidents"

Transkript

1 REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden 3 / /2008 Kvartalsvis Orientering Opklaringsenheden 1 Quarterly Information Division for Investigation of Maritime Accidents

2 Introduktion Publikationen Kvartalsvis Orientering udgives hvert kvartal for at orientere om de ulykker Opklaringsenheden har afsluttet undersøgelsen af. Denne udgave indeholder også materiale på engelsk. Kvartalsvis Orientering indeholder redegørelser, resuméer af søulykkesrapporter og temaundersøgelser, hvis der er udarbejdet sådanne i det pågældende kvartal. En temaundersøgelse er en sammenfatning af en række oplysninger og fakta om en række ulykker, som Opklaringsenheden har undersøgt, inden for et bestemt område tema. I Kvartalsvis Orientering kan man læse en introduktion til de/den temaundersøgelse(r), som er udsendt i det pågældende kvartal. Endelig indeholder Kvartalsvis Orientering en kort beskrivelse af en række ulykker, hvor der ikke er udarbejdet søulykkesrapport eller redegørelse. Disse ulykker, der kaldes statistiksager, er alene indlagt i Opklaringsenhedens ulykkesdatabase og vil indgå som statistisk materiale i Søfartsstyrelsens årlige publikation Ulykker til søs. Kvartalsvis Orientering, søulykkesrapporter, redegørelser og temaundersøgelser findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside under Ulykkesopklaring. Introduction The publication Quarterly Information is published to provide information about the investigations of accidents that the Division have completed. Some of the material is in English. The Quarterly Information presents reports (minor), summaries of Marine accident reports and safety studies. A safety study is a summing up of a number of factual information on several accidents within a specific area a theme. In Quarterly Information, there is an introduction to the safety studies issued in the quarter in question. The Quarterly Information also presents a short description of a number of accidents, which the Division has not made a report on. The cases are called statistical files. The information gathered in connection with these cases is used for statistical purposes only. This information is a part of the statistical material in the yearly publication Accidents at sea published by the Danish Maritime Authority. Please find Quarterly Information, Reports and Safety Studies at the Danish Maritime Authority s homepage under Casualty Investigation. 2

3 Opklaringsenheden Opklaringsenheden har ansvaret for undersøgelse af søulykker og alvorlige personulykker. Formålet med Opklaringsenhedens undersøgelser er at klarlægge, hvad der er sket og hvordan det er sket, sådan at andre kan tage de fornødne forholdsregler for at undgå, at lignende ulykker sker igen. Desuden indsamler Enheden oplysninger til den årlige søulykkesstatistik Formålet er ikke at placere skyld eller ansvar. Opklaringsenheden arbejder som en selvstændig Havarienhed. Enhedens arbejde er adskilt fra alt andet arbejde i Søfartsstyrelsen. Det er vigtigt for undersøgelsen, at Opklaringsenheden snarest underrettes, når der er sket en søulykke eller en alvorlig personulykke. Telefon Telefax Døgnvagt på tlf Opklaringsenheden Vermundsgade 38 C 2100 København Ø The Division for Investigation of Maritime Accidents The Division for Investigation of Maritime Accidents is responsible for investigating accidents and serious occupational accidents on Danish merchant- and fishing ships. The Division also investigates accidents in Danish wastes when foreign ships are involved. The purpose of the investigations is to clarify the actual sequence of events leading to the accident. With this information in hand, others can take measures to prevent similar accidents in the future. The aim of the investigations is not to establish legal or economic liability. The Division s work is separated from other functions and activities of the Danish Maritime Authority. It is important that the Division is advised immediately after the occurrence of an accident at sea. Phone Fax hours phone: Division for Investigation of Maritime Accidents Vermundsgade 38 C DK 2100 Copenhagen 3

4 Indholdsfortegnelse - Contents Resumé af søulykkesrapporter Summary of Marine Accident Reports ANETTE BRØGGER Forlis den 14. februar The foundering of ANETTE BRØGGER on 14 February IDA Forlis den 1. december The foundering of fishing vessel IDA on 1 December GOTLAND CAROLINA / CONTI HARMONY Collision on 19 April ATILUKOQ Arbejdsulykke, fald over bord den 24. juni ATILUKOQ Sulitilluni ajunaarneq, angallammit nakkarneq 24. juni HANNE DANICA Arbejdsulykke/overbordfald den 9. august HANNE DANICA Death due to fall overboard 8 August Temaundersøgelser Safety Studies Danish cargo ships Groundings Redegørelser Reports Occupational accident on ANN ROUSING on 28 August Arbejdsulykke i bugserbåden SKULD den 24. september Occupational accident on the tugboat SKULD on 24 September Collision REBECCA ROUSING and TARA 18 September Oil spill during bunkering of VIRGINIABORG from the bunker tanker DANA on 6 October Statistiksager statistical files 42 4

5 Resumé af søulykkesrapporter Summary of Marine Accident Reports ANETTE BRØGGER Forlis den 14. februar 2008 Resumé Garnbåden ANETTE BRØGGER var efter endt fiskeri på vej hjem til Bønnerup Strand fra Hirtshals sammen med makker garnbåden KARIN. De to fartøjer sejlede tæt på hinanden. Da fartøjerne den 14. februar om morgenen havde passeret Svitringen Rende S fyr i Kattegat, forsvandt ANETTE BRØGGER pludselig for makkerbåden. ANET- TE BRØGGER s fiskeskipper var alene om bord, og fartøjet var uden fangst om bord, bortset fra lidt torsk i dammen. Fiskeskipperen i KARIN slog alarm, og ca. en time senere observerede en helikopter en redningsflådecontainer, som flød lige under overfladen. Der blev bragt dykkere til stedet, og det viste sig, at flåden hang fast i ANETTE BRØGGER på bunden på ca. 10 m vand. Dykkerne fandt lidt senere fiskeskipperen omkommet i styrehuset. ANETTE BRØGGER blev hævet den 10. april og sat på land i Grenå. Konklusion ANETTE BRØGGER s kæntring og forlis under sejlads tilbage til Bønnerup Strand skyldes et sammenfald af nedenstående omstændigheder: Manglende syn og stabilitetsundersøgelse (6.1 og 6.2) Dårlig stabilitet ved større krængninger (6.2) Reduktion af stabilitet forårsaget af vand på dæk under sejlads i medløbende sø (6.3) Stedvis resonans mellem skib og bølger, der kan have medført større krængninger (6.3) Brug af autopilot, som har forsinket fiskeskipperens reaktion imod udskæring (6.4) Anbefalinger og tiltag Ombygninger Ulykken viser, at manglende stabilitetsundersøgelse efter ombygningen har været af afgørende betydning. Manglende stabilitetsundersøgelser efter ombygninger har været et problem ved en række ulykker, herunder ANDREA 2001, PREMOCO 2003, MELIS- SA 2003, MARY-LIS 2006, IDA 2007 og ANETTE BRØGGER Opklaringsenheden anbefaler Søfartsstyrelsen, at pålægge skibsværfter og værksteder en pligt til at anmelde ombygninger, der vurderes at have indflydelse på fartøjets stabilitet at der på hjemmeside og ad andre kanaler oplyses om forpligtelse til at kontakte Søfartsstyrelsen efter væsentlig ombygning, med henblik på undersøgelse af stabiliteten 5

6 Stabilitet ældre/mindre fartøjer Krav om fuldstændige stabilitetsberegninger af nye fartøjer, omfattet af bestemmelserne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, blev indført i De fleste sådanne fartøjer bygget før denne dato er aldrig blevet grundigt stabilitetsundersøgt, idet der dog mellem 1984 og 1994 var nogle krav til stabilitetsundersøgelser for nye fartøjer. Utilstrækkelig stabilitet har været problemet ved en række kæntringsforlis, hvor fartøjerne aldrig er blevet grundigt stabilitetsundersøgt, heriblandt LENA 1999, BACARDI 1999, MARTHA 2001, INGEBORG 2001, GRATIA 2001, HANSIGNERAK 2004, IDA 2007 og ANETTE BRØGGER Opklaringsenheden anbefaler Søfartsstyrelsen, eventuelt i samarbejde med fiskeriets uddannelsesinstitutioner og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, at der udarbejdes et informationsmateriale om stabilitet for de fiskefartøjer, der ikke er omfattet at kravet om stabilitetsbog. Et informationsmateriale kunne indeholde vejledning om minimumsfribord fx fribord som funktion af bredden på forskellige skrogformer og opfordring til ejere af fiskeskibe til at få beregnet stabilitet under forskellige konditioner. Et informationsmateriale kunne ligeledes instruere om særlig agtpågivenhed ved sejlads i medløbende sø. Kurser i stabilitet Ved en række ulykker har fiskeskippere haft et utilstrækkeligt kendskab til stabilitet, herunder INGEBORG 2001, GRATIA 2001, ANDREA 2001, SINE 2002, REGINA 2002, PREMOCO 2003, MARY-LIS 2006, IDA 2007 og ANETTE BRØGGER Opklaringsenheden anbefaler Søfartsstyrelsen, at se på muligheden for kurser i stabilitet for fiskeskippere, der ikke er omfattet af nyere uddannelseskrav eller fiskeskippere, hvis uddannelse ligger mange år tilbage. The foundering of ANETTE BRØGGER on 14 February Summary The 3 GT fishing vessel ANETTE BRØGGER was en route to the home port Bønnerup Strand after having finished fishing around Hirtshals. The vessel was together with another fishing vessel, KARIN, and in both vessel only the skipper was on board. The two vessels were sailing close to each other. They did not carry any catch but only the nets. Right after having passed the Svitringen Rende Light in Kattegat, ANETTE BRØGGER suddenly disappeared from the sight of KARIN. KARIN s skipper raised alarm, and approximately one hour later a helicopter discovered a raft container, which was lying just below the sea surface. When divers arrived it became clear that the raft was hold by ANETTE BRØGGER, which was lying on the bottom in a dept of approx. 10m. Later the divers found the skipper dead in the wheel house. ANETTE BRØGGER was raised on 10 April and set ashore in Grenå. 6

7 Conclusions The capsizing and foundering of ANETTE BRØGGER during the passage back home to Bønnerup Strand was caused by coincidence of the following circumstances: The lack of survey and stability check-up Poor stability during larger lists Reduction of stability due to water on deck when sailing with the sea Occasional resonance between ship and waves, which may have enlarged the lists The use of autopilot has belated the reaction of the skipper against surfing Recommendation and initiatives The Investigation Division recommends to the Danish Maritime Authority, to make it compulsory for ship yards and workshops to give notice of changes of a vessel which may influence the stability of the vessel to announce on its homepage and via other channels about the obligation to notify the Authority after major changes in order to have stability check-up. The Investigation Division recommends the Danish Maritime Authority, possibly together with the educational institutions of the fishing industry and the Fishermen s Occupational Health Service, to prepare material of information about stability for those fishing vessels, which are not covered by the obligation to carry a stability-booklet. Such information could also include instructions to be alerted when sailing with the sea to look into the possibilities to carry out stability courses for skippers with a older education. IDA Forlis den 1. december 2007 Resume Fiskefartøjet IDA, en 27½ fods jolle, der havde gennemgået væsentlige ombygninger, var udstyret med forholdsvis kraftigt og tungt udstyr til trawlfiskeri, var på fiskeri efter søtunger sømil sydøst for Grenaa. Fiskeskipperen var alene om bord. Klokken ca begyndte fiskeskipperen sejladsen tilbage mod Grenaa, hvilket han meddelte sin kollega i et andet fartøj i samme område. Fiskefartøjet forsvandt under sejladsen mod Grenaa, og hverken fiskeskipperen eller fartøjet er blevet fundet. Konklusion Det er Opklaringsenhedens vurdering, at IDA på sin sejlads mod Grenaa er forlist som følge af sammenfald mellem nedenstående omstændigheder: Dårlig stabilitet ved større krængninger, forårsaget af lavt fribord og højt tyngdepunkt (6.1) 7

8 Reduktion af stabilitet, forårsaget af vand på dæk under sejlads i medløbende sø (6.2). Stedvis resonans mellem skib og bølgesystem, der kan have medført særligt store krængninger (6.3). Forringede styreegenskaber i fartøjet, forårsaget af bevægelsestræghed i søen som følge af uhensigtsmæssig vægtfordeling (6.4). Manglende syn på fartøjet og undersøgelse af stabilitet efter ombygning (6.6). Manglende konkret viden hos fiskeskipperen om fartøjets stabilitet (6.5). Anbefalinger Ombygninger Ulykken viser, at manglende stabilitetsundersøgelse efter ombygningen har været af afgørende betydning. Manglende stabilitetsundersøgelser efter ombygninger har været et problem ved en række ulykker med fiskeskibe, herunder ANDREA i 2001, PREMO- CO i 2003, MELISSA i 2003, MARY-LIS i 2006, IDA i 2007 og ANETTE BRØGGER i Opklaringsenheden anbefaler Søfartsstyrelsen, at pålægge skibsværfter og værksteder en pligt til at anmelde ombygninger, der vurderes at have indflydelse på fartøjets stabilitet at det på hjemmeside og ad andre kanaler oplyses om forpligtelse til at kontakte Søfartsstyrelsen efter væsentlig ombygning, med henblik på undersøgelse af stabiliteten Stabilitet ældre/mindre fartøjer Krav om fuldstændige stabilitetsberegninger af nye fartøjer, omfattet af bestemmelserne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, blev indført i De fleste sådanne fartøjer bygget før denne dato er aldrig blevet grundigt stabilitetsundersøgt, idet der dog mellem 1984 og 1994 var nogle krav til stabilitetsundersøgelser for nye fartøjer. Utilstrækkelig stabilitet har været problemet ved en række kæntringsforlis, hvor fartøjerne aldrig er blevet grundigt stabilitetsundersøgt, heriblandt LENA i 1999, BACARDI i 1999, MARTHA i 2001, INGEBORG i 2001, GRATIA i 2001, HANSIGNERAK i 2004, IDA i 2007 og ANETTE BRØGGER i Opklaringsenheden anbefaler Søfartsstyrelsen, eventuelt i samarbejde med fiskeriets uddannelsesinstitutioner og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, at der udarbejdes et informationsmateriale om stabilitet for de fiskefartøjer, der ikke er omfattet at kravet om stabilitetsbog. Et informationsmateriale kunne indeholde vejledning om minimumsfribord fx fribord som funktion af bredden på forskellige skrogformer og opfordring til ejere af fiskeskibe til at få beregnet stabilitet under forskellige konditioner. Et informationsmateriale kunne ligeledes instruere om særlig agtpågivenhed ved sejlads i medløbende sø. Kurser i stabilitet Ved en række ulykker har fiskeskippere haft et utilstrækkeligt kendskab til stabilitet, herunder INGEBORG i 2001, GRATIA i 2001, ANDREA i 2001, SINE i 2002, REGINA i 8

9 2002, PREMOCO i 2003, MARY-LIS i 2006, IDA i 2007 og ANETTE BRØGGER i Opklaringsenheden anbefaler Søfartsstyrelsen at se på muligheden for kurser i stabilitet for fiskeskippere, der ikke er omfattet af nyere uddannelseskrav eller fiskeskippere, hvis uddannelse ligger mange år tilbage. The foundering of fishing vessel IDA on 1 December 2007 Summary The 27½ foot fishing vessel IDA, that had passed through essential alterations and was equipped with relatively heavy gear for trawling, was trawling for soles nm South-east of Grenaa. The skipper was alone on board. At approximately 0300 the skipper began sailing back to Grenaa, which he told his colleague on board another fishing vessel in the same area. The fishing vessel disappeared during the passage back to Grenaa, and neither the skipper nor the vessel has been found. Conclusions The Investigation Division is of the opinion that the capsizing and foundering of IDA was caused by coincidence of the following circumstances: Poor stability during larger lists caused by low freeboard and high centre of gravity Reduction of stability due to water on deck when sailing with the sea Occasional resonance between ship and waves, which may have enlarged the lists The use of autopilot has belated the reaction of the skipper against surfing The lack of survey and stability check-up after alterations of the vessel The lack of concrete knowledge by the skipper about the vessel s stability Deteriorated steering characteristics of the vessel caused by inertness as consequence of inappropriate weight distributions Recommendation and initiatives The Investigation Division recommends to the Danish Maritime Authority, to make it compulsory for ship yards and workshops to give notice of changes of a vessel which may influence the stability of the vessel to announce on its homepage and via other channels about the obligation to notify the Authority after major changes in order to have stability check-up. 9

10 The Investigation Division recommends the Danish Maritime Authority, possibly together with the educational institutions of the fishing industry and the Fishermen s Occupational Health Service, to prepare material of information about stability for those fishing vessels, which are not covered by the obligation to carry a stability-booklet. Such information could also include instructions to be alerted when sailing with the sea to look into the possibilities to carry out stability courses for skippers with a older education. GOTLAND CAROLINA / CONTI HARMONY Collision on 19 April 2008 Summary GOTLAND CAROLINA sailed from Shuaiba, Kuwait, on 17 April at 1245 LT loaded with about 40,500 MT Jet A1 bound for Avonmouth, UK. CONTI HARMONY sailed from Jebel Ali, United Arab Emirates, on 18 April at 2030 LT loaded with 1147 containers bound for Karachi, Pakistan. On 19 April at 0926 LT (UTC + 3) the two vessels collided approximately 22 miles south of Ra s al Kuh, Iran, in fair weather, broad daylight and with a good visibility. On the bridge of GOTLAND CAROLINA the 3 rd officer was officer on watch (OOW) and alone. He observed CONTI HARMONY visually on his starboard side at a close range and his port turn was too late to avoid the collision. The point of impact on GOTLAND CAROLINA was the starboard quarter above the water line. On the bridge of CONTI HARMONY the 3 rd officer was OOW and alone at the time of the collision. He had the first observation of GOTLAND CAROLINA 3-4 points to port and at a distance of approximately 8 miles about 30 minutes prior to the collision. He expected GOTLAND CAROLINE to give way. In the last moment he executed a turn to starboard. The point of impact on CONTI HARMONY was between frames 45 and 78 on the port side, well above the water line. There were no injuries and no pollution caused by the collision, and both vessels sailed to Fujairah for repairs. 10

11 Position of collision Section of BA chart no Conclusions In accordance with Rule 15 in the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, (the COLREGS) GOTLAND CAROLINA was the give-way vessel and CONTI HARMONY was not a vessel overtaking another vessel, GOTLAND CARO- LINA, in accordance with Rule 13. (6.2) GOTLAND CAROLINA did not fulfil the obligations in Rule 5 in the COLREGS, to maintain a proper look-out, and in Rule 7, to determine a risk of collision. (6.1) By not maintaining a proper look-out, and not detecting CONTI HARMONY, GOTLAND CAROLINA prevented itself from fulfilling its obligation as give-way vessel in accordance with Rule 15 and Rule 16 in the COLREGS. (6.2) CONTI HARMONY did not attempt to raise any communication with GOTLAND CAROLINA, and did not sound any signal by the whistle as prescribed in Rule 34, d, in the COLREGS. (6.1 and 6.2) As the stand-on vessel CONTI HARMONY did not take advantage of the possibility in Rule 17,(a),(ii), in the COLREGS, to take action to avoid collision by her manoeuvre alone. (6.2) Immediately before the collision CONTI HARMONY turned to starboard in accordance with Rule 17,(b), in the COLREGS. (6.2) The OOW on CONTI HARMONY was inexperienced, and it is very possible that he was physical tired and stressed, and that this has influenced his decision making up to the collision. (6.3) 11

12 Initiatives The Torm Company has forwarded to all its vessels a circular letter, which on many points tighten up the bridge watch procedures. The Torm Company will initiate actions for improving the navigational skills on board its vessels. The Torm Company will initiate a fleet wide survey of all navigational equipment, incl. VDR and ECDIS, in order to obtain operational status and to ensure immediately and urgently repairs if needed. On board CONTI HARMONY the master has amended his standing orders, so a Lookout is to be maintained 24 hours on the bridge. ATILUKOQ Arbejdsulykke, fald over bord den 24. juni 2008 Resume Fiskeskibet ATILUKOQ var på fiskeri efter krabber i området syd for Disko-øen. Under udsætning af en bøjeline blev et besætningsmedlem på 17 år fanget om det venstre ben af en kinke. Besætningsmedlemmet holdt sig fast til lønningen i et kort øjeblik, mens et andet besætningsmedlem i hast forgæves forsøgte at fremskaffe en kniv til at kappe linen med. Besætningsmedlemmet blev trukket over bord. Det andet besætningsmedlem og fiskeskipperen greb fat i linen, men de kunne ikke trække ham tilbage. Lidt senere blev linen slæk, og da de fik halede ind på den, konstaterede de, at den overbordfaldne selv havde skåret linen over med en lommekniv. Den overbordfaldne er ikke blevet fundet. Konklusion Overbordfaldet skete fordi: Fiskeriet rummede latent risiko for at blive fanget af udløbende line (5.1). Fiskeren skulle udføre en arbejdsopgave tæt ved lønningen i umiddelbar nærhed af en udløbende line (5.1). Fiskeren blev fanget af en kinke under linens udløb, mens han stod placeret tæt ved lønningen (5.1). Fiskeren kunne ikke frigøres af den udløbende line (5.1). Sandsynligt medvirkende faktorer til overbordfaldet var: Fiskeren var uerfaren og havde antageligt ikke indsigt i risikoen for at blive fanget af den udløbende line (5.2). Fiskeren opholdt sig på et risikabelt sted (5.2). Den overbordfaldne fisker blev ikke bjærget fordi: 12

13 Han var ikke iført en hensigtsmæssigt isolerende dragt med opdriftsmiddel eller en arbejdsvest (5.3). Han forsvandt hurtigt i vandet (5.3). Anbefalinger Opklaringsenheden anbefaler skibets ejer, at der udarbejdes en skriftlig risikovurdering for arbejdet om bord, at arbejdet om bord tilrettelægges og arrangeres sådan, at der er mindst muligt behov for, at tovværk ligger kvejlet op på dækket, at besætningsmedlemmer til enhver tid er bekendt med indholdet og brugen af risikovurderingen at besætningsmedlemmer, der arbejder på dæk med udsætning og bjærgning af redskaber, er iført hensigtsmæssig påklædning såsom flydedragt eller beskyttelsesdragt og arbejdsvest at skibet bliver udstyret med hensigtsmæssigt grej til bjærgning af en overbordfalden person, at besætningen bliver indøvet i brugen af bjærgningsgrejet, ATILUKOQ Sulitilluni ajunaarneq, angallammit nakkarneq 24. juni 2008 Eqikkaaneq Aalisariut ATILUKOQ saattuarniarluni Qeqertarsuup kujataaniippoq. Inuttaq 17-nik ukiulik puttaqutip allunaasartaanik ningitsisilluni niumigut saamerlikkut allunaasap ilanneranit napittorneqarpoq. Inuttaq piffissami sivikitsumi aqup sinaani ataniarpoq, taamaasinerani suleqataa alla allunaasaq kipiniarlugu tuaviinnaq savimmik ujarleraluarpoq, nassaarnanili. Inuttaq allunaasamik nusutsilluni imaanut nakkarpoq. Suleqataata angallammilu naalakkap allunaasaq nutsukkaluarpaat angallammulli qaqissinnaanngilaat. Kinguninngua allunaasaq qasukkarmat takusinnaavaat nakkartup namminneq allunaasaq savimmik kaasarfimmiumik kipisimagaa. Nakkartoq nanineqanngilaq. Inerniliineq Nakkartoqarpoq imaammat: Aalisarnermi ajunaartoqarsinnaanera ulorianartuaannarpoq allunaasamut ningitamut nimertoortittoqarsinnaammat (5.1). Aalisartoq aqup sinaata killingani allunaasap ningitap qanittuani sulisariaqarsimavoq (5.1). Aalisartoq aqup qaavata sinaani allunaasap ningitap eqqaani sulitilluni allunaasamik nimertoortippoq (5.1). Aalisartoq allunaasamit peerneqarsinnaasimanngilaq (5.1). Nakkartoqarneranut pissutaasinnaasutut ilimagineqarsinnaasut: Aalisartoq misilittagakitsuuvoq allunaasallu avammut nusutsilluni ulorianarsinnaanera ilisimasimagunarnagu. (5.2). 13

14 Aalisartoq ulorianartumi inissisimasimavoq (5.2). Nakkartoq annaanneqanngilaq imaammat: Oqortunik puttaqutaasinnaasunik atisaqanngilaq imaluunniit sullimmik aatsoqanngilaq (5.3). Sivitsunngitsoq immami ersigunnaarpoq (5.3). Innersuussutit Paasiniaasartut angallammik piginnittumut innersuutaat, angallammi sulinerup ulorianarsinnaanera pillugu allakkiortoqartariaqarpoq, angallammi sulineq pilersaarusiorneqarlunilu aaqqissuunneqassaaq allunaasat angallatip qaavaniitinneqartarnerat sapinngisaq naapertorlugu pinaveersaarniarlugu, navianartoqarsinnaanera pillugu naliliineq pinngitsoornani inuttanit ilisimaneqarlunilu malinneqartassaaq, inuttat angallatip qaani ningittakkanik ningitsisarlutillu qalluisartut suliamut naleqquttunik atisaqassapput, soorlu makkuninnga: atallaat puttasinnaasut/flydedragt imal. atisat illersuutaasinnaasut aamma aatsoq sullit, nakkartoqassagaluarpat annaassiniutaasinnaasumik angallat atortoqartariaqarpoq, inuttat annaassiuniummik atuinissamik sungiusarneqartariaqarput, HANNE DANICA Arbejdsulykke/overbordfald den 9. august 2008 Resume HANNE DANICA var på rejse fra Mina Saqr, De Forenede Arabiske Emirater, til Djibouti Ville, Djibouti. Efter havneopholdet i Mina Saqr afgik skibet i stille og meget varmt vejr. Surringsarbejdet med dækslasten, bestående af containere, var endnu ikke færdiggjort. To ubefarne skibsassistenter var i færd med at surre en container på lugen i styrbord side da kæden, som de arbejdede med, sprang. Den ene af de ubefarne skibsassistenter, der sad på hug på kanten af dækslugen, mistede herved balancen og faldt han ned fra dækslugen, ramte lønningen og faldt overbord. Der blev straks slået alarm og iværksat en eftersøgning af den overbordfaldne. Eftersøgningen pågik i næsten 21timer. Den ubefarne skibsassistent blev ikke fundet. Konklusion Det er opklaringsenhedens opfattelse at ulykken skete som følge af en kombination af nedenstående faktorer: Bruddet af kæden er højest sandsynligt opstået som udløber af en begyndende revne. Revnen er formentlig opstået pga. hydrogeninduceret spændingskorrosion, som følge af kædens udførelse i højstyrkestål og dens anvendelse i et korrosivt miljø til søs (6.1). 14

15 Den benyttede surringsmetode var uhensigtsmæssig fordi metoden krævede at man skulle læne sig mod kæden ud over lugekanten. (6.2) I den givne surringssituation var der en betydelig faldrisiko. Denne risiko blev ikke erkendt af skibets besætning. Der blev ikke benyttet faldsikring ved surringsarbejdet. (6.3) Arbejdet var ikke planlagt sikkerhedsmæssigt forsvarligt. En arbejdspladsvurdering for arbejde på lugen og på dækslasten, herunder arbejde med påsætning af surringer, ville have været et godt grundlag for planlægning, instruktion og kontrol af det pågældende arbejde (6.4.) En kombination af lang arbejdstid og stærk varme kan have haft en negativ indflydelse på besætningens dømmekraft og beslutningstagen. (6.5). Rammerne for et fornuftigt sikkerhedsniveau ombord var utilstrækkelige. (6.6). Anbefalinger og tiltag Opklaringsenheden vil med assistance fra søfartserhvervet, Søfartens Arbejdsmiljøråd og udenlandske opklaringsenheder indsamle data om ulykker og near miss, hvor brud på højstyrkestål har været en medvirkende faktor. På baggrund af den indsamlede data vil der blive taget stilling til behovet for anbefaling om brug af dette materiale. Det anbefales ERRIA A/S: At arbejdspladsvurderingerne og vejledningerne samles I et system om bord og forbedres. Det skal sikres at arbejde på dækket, på luger, hvor der er faldrisiko, samt arbejde i forbindelse med surring er omfattet heraf. At det gennem ISM systemet sikres, at nye besætningsmedlemmer bliver fortrolige med indholdet i mappen med arbejdspladsvurderinger og vejledninger, samt bliver gjort bekendt med indholdet i Cargo Securing Manualen. At man sikrer en virksomhedskultur, der fremmer samarbejde og kommunikation mellem skib og operatør/rederi om uregelmæssigheder og problemer ombord. At fremme en virksomhedskultur der sikrer, at de aftaler om surring, lastning og losning der indgås med chartreren i praksis kan gennemføres så hviletider kan overholdes og så det sikres at skibet er søklar ved afgang. At rekruttering af nye besætningsmedlemmer foregår på en sådan måde at der kan sammensættes en besætning, der ikke kun har de krævede certifikater, men som også er samarbejdsduelig og kompetent. ERRIA A/S har oplyst at man ved næste ændring af SMS manualen ombord vil indføje følgende: When vessel is underway the Master will determine the need for using safety belts/lines when working on deck. 15

16 HANNE DANICA - death due to fall overboard - 08 August 2008 Resumé HANNE DANICA was on voyage from Mina Saqr, United Arab Emirates, to Djibouti Ville, Djibouti. After loading/discharging the vessel departed. The weather was calm and it was very hot. Lashing of the deck cargo, consisting of containers, was not yet completed. Two ordinary seamen were lashing a container in the starboard side of the hatch cover, when the lashing chain they were using bursted. One of the ordinary seamen, kneeling on the edge of the hatch cover, lost his balance and fell off the hatch cover. He hit the bulwark and fell over board. The general alarm was sounded immediately and a search was commenced with aids from the Iranian and Omani Navy. The search went on for almost 21 hours. The ordinary seaman was not found. Conclusion It is the opinion of the Danish Investigation Division that the accident occurred as a combination of the following factors: The bursting of the lashing chain is most likely a consequence of propagation of an already existing crack. The crack was properly initiated due to hydrogen induced tensile corrosion in the high tensile alloyed steel material of which the chain was made and due to its use in the corrosive environment at sea. The applied lashing method was inappropriate because the method demanded that the crewmember had to lean against the lashing chain and over the edge of the hatch cover. In the actual situation there was a significant risk of falling down. This risk was not recognized by the crew on board. No safety appliances were used during the lashing operation. The lashing operation was not planned sufficiently in terms of safety. A risk assessment for work operations on the hatch cover and on the deck cargo, including lashing operations, would have been a good foundation for planning, instruction and control of the lashing operation in question. A combination of long working hours and high air temperatures may have had a negative influence on the crew judgements and decisions. The framework for a reasonable safety level on board was insufficient Recommendations and initiatives The Danish Investigation Division will in cooperation with the maritime industry, Seahealth Denmark and foreign maritime accident investigation divisions collect data on incidents where failure on high tensile alloyed steel has been a contributing factor. On basis of the collected data the division will take decision on the need for a general recommendation concerning marine applications of high tensile alloyed steel. 16

17 ERRIA A/S is recommended to: Merge risk assessments and guidance into one system on board and improve the contents. It should be ensured that work operations on deck, on hatch cover or any operation with risk of falling down are covered. Ensure, through the ISM system, that new crew members become familiar with the contents of the system containing risk assessments and guidance and the cargo securing manual. Ensure a company culture that promotes cooperation and communication between the vessel and the ship owner/operator concerning irregularities and conflicts on board. Promote a company culture that ensures that agreements on stevedoring operations made with the charterer can be carried out with respect to resting hours and that normal securing of the vessel is completed upon departure. Ensure that recruitment facilitates a crew on board that not only holds the necessary certificates, but also shall be competent and able to cooperate. ERRIA A/S has informed that by next revision of the SMS manual on board, the following will be added: When vessel is underway the Master will determine the need for using safety belts/lines when working on deck. 17

18 Temaundersøgelser Safety studies Danish cargo ships Groundings 2000 to 2008 Summary There have nearly 5 groundings in average each year since There are no significant tendencies going up or down (3.1). Most of the groundings were involving ships under 3000 GT (3.1) the main part of which was ships with 2 navigators on board. In few cases an extra navigator was on board and in some cases extra non-navigators were on board (3.5). The consequences were in most cases minor. There was only one total loss and in one case there was a minor pollution. No persons were injured (3.2). At nearly 1/3 of the groundings a pilot was on the bridge. Most of these groundings occurred outside Danish waters with a pilot from a foreign pilot station (3.4). In relatively few cases strong wind and poor visibility were of any relevance.. Most of the groundings occurred under conditions with good visibility and fair wind. I was dark in 2/3 of the cases (3.6). 2/3 of the groundings occurred in narrow waters such as fiords, channels or canals (3.7). 2/3 of the groundings occurred in Danish, Norwegian and Swedish waters and the Baltic Sea (3.8). The groundings occurred at all times around the clock. Only between 2000 and 2200 hours the figures were significant higher. None of the groundings occurred in connection with change of watch (3.9). Navigation 28 groundings were related to navigation (4.1). In most cases it was dark. The grounding occurred in narrow or coastal waters, where full attention by the bridge team is required. In approximately half of the groundings the bridge team consisted of a navigator and a lookout, a pilot or an extra navigator. In the other cases the navigator was alone on the bridge. Insufficient focus on bridge resource management was a factor at some of the groundings where the bridge team consisted of more than one person. Often a designated lookout was not appointed. Several duties for the navigator, navigating, steering and lookout was a factor in some cases, when he/she was alone on the bridge in coastal and narrow waters. 18

19 Kvartalsvis Orientering 4/2008 At a conservative estimate insufficient lookout was a factor in 1/3 of the groundings related to navigation. In general the officer on watch was an experienced navigator. In a little more than half of the groundings the master was in charge. 1/3 of the officers on watch had graduated as a master mariner. The rest had graduated as master (restricted) or other similar graduation. Only in one case it is recorded that the officer on watch fell asleep. In that case alcohol was involved and the bridge watch alarm was switched off. In many cases information is insufficient to estimate if fatigue had been a factor.. Fatigue has been a factor in 2 cases, and according to a subjective judgement by the Investigation Division fatigue may have been a factor in another 10 cases. AIS information from KLEVSTRAND s grounding in Based on the relatively few numbers it is not possible to estimate the effect of bridge watch alarm in Danish cargo ships. Manoeuvring 7 groundings were related to manoeuvring. In 6 of these cases a pilot was on board. In 3 cases strong wing was a factor (4.2). 19

20 Technical failures 7 groundings were related to technical failures. It was generally steering gear problems and break down on the main engine (4.3). Foreign flagged ships in Danish waters Figures on foreign flagged ships groundings are mentioned in the study in order to compare with the figures of groundings of Danish flagged vessels. Relatively more foreign flagged vessels over 3000 GT are grounding (3.1 and 6). 20

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Kaskoforsikringens vinkel på oplægning

Kaskoforsikringens vinkel på oplægning Kaskoforsikringens vinkel på oplægning Jesper Aaby Underdirektør Business & Underwriting Manager Codan Marine Danmark Agenda Markedsudvikling for skibsindtjening Oplagt tonnage over 40 år Nybygninger DWT

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører???

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? 1 Hvorfor??? Reparations- & vedligeholdsomkostninger meget væsentlig økonomisk del i et skibs samlede finansielle levetidsbillede

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet.

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Scandlines samarbejde medoxford Aviation Academy i forbindelse med afholdelse af BRM/MCRM kurser. Scandlines brug af simulator, i forbindelse

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Datapresentation of death statistics

Datapresentation of death statistics Datapresentation of death statistics - Danish unskilled workers die prematurely Nils Mulvad and Tommy Kaas The biggest Danish analysis of detailed data on death rates for unskilled workers in Denmark showed

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

2/2006. Kvartalsvis Orientering. Quarterly Information Danish Division for Investigation of Maritime Accidents. Opklaringsenheden

2/2006. Kvartalsvis Orientering. Quarterly Information Danish Division for Investigation of Maritime Accidents. Opklaringsenheden 2/2006 Kvartalsvis Orientering Opklaringsenheden Quarterly Information Danish Division for Investigation of Maritime Accidents Introduktion Publikationen Kvartalsvis Orientering udgives hvert kvartal for

Læs mere

DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the journey

DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the journey 1.1 ORGANISATOR Navn og adresse ( a ) ( b ) Organisers name and address( a ) ( b ) DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Introduktion. Opklaringsenheden

Introduktion. Opklaringsenheden Introduktion REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden udgives med henblik på at videregive erfaringer fra ulykker, som er undersøgt af Opklaringsenheden, men hvor ulykkens og undersøgelsens omfang ikke har ført

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere