Csr- og miljøredegørelse 2011/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Csr- og miljøredegørelse 2011/2012"

Transkript

1 Csr- og miljøredegørelse 2011/2012

2 2 GENERELLE OPLYSNINGER Virksomhed: Koncernforhold: Branche: Hovedaktiviteter: Lovgrundlag: Tilsynsmyndighed: Gabriel A/S Hjulmagervej Aalborg Reg SE-nr Tlf.: Fax.: Gabriel A/S er et 100 % ejet datterselskab af det børsnoterede selskab Gabriel Holding A/S. Tekstilindustri Produktion af møbelstoffer omfattende produktionsprocesserne farvning og efterbehandling. Gabriels aktiviteter i Danmark er omfattet af miljølovgivningen generelt og reguleringer fastlagt af Aalborg Kommune. Aalborg Kommune Regnskabsår: Antal ansatte: 69 Ekstern auditor og akkrediteret miljøverifikator: NACE-kode: DS Certificering Fremstilling af færdige tekstiler undtaget beklædning. CSR- og Miljøredegørelsen for regnskabsåret 2012/13 vil blive offentliggjort i januar Forsidefoto: I renoveringen af Øst for Paradis i Århus i 2012 har Gabriel leveret polsterarbejde og specialfremstillede lyddæmpende vægpaneler. Stolene er polstret med Fame. Vægpanelerne består af SilentSolution, et skærmvægsprodukt bestående af 100% genanvendelige fibre og lamineret med Soul. Både Soul og Fame er fremstillet af ren ny uld og er mærket med Oeko-Tex. Fame er endvidere mærket med EU Ecolabel.

3 3 indhold Side 02 Generelle oplysninger 04 Ledelsens beretning 05 Gabriel Profil 10 Ledelsessystemer 11 Corporate Social Responsibility 11 Målsætning for kvalitet, miljø & CSR 12 CSR- og miljøpolitik 14 Tekstilets livscyklus: Processer, aktiviteter og produkter 16 Prioriterede områder 16 Materialer og ressourcer 20 Ansvarlig produktion og leverandørstyring 25 Miljømærkning og certificeringer 27 Udvikling og innovation 30 Socialt ansvar og arbejdsmiljø 32 Gabriel Erhvervspark 33 Konsoliderede data 34 Noter: Målemetoder og beregningsgrundlag 36 Gabriel Masters 38 Verifikators påtegning Redigeret og udgivet af Gabriel A/S Quality, Environment & Production (QEP Master) Kontakt: Kurt Nedergaard, Business Manager QEP Joan Thiesen, Project Manager QEP Design og produktion: Marketing Master, Gabriel CSR- OG MILJØREDEGØRELSE 2011/12 udgives elektronisk Copyright: Gengivelse af CSR og Miljøredegørelse 2011/12 er tilladt med kildeangivelse. Gabriel A/S

4 4 ledelsens beretning I miljørapporteringen for regnskabsåret 2011/12 har vi valgt at udvide vores EMAS-redegørelse til også at omhandle vores arbejde med Corporate Social Responsibility (CSR), fordi CSRog miljø arbejdet hos Gabriel er tæt forbundne. Arbejdet med CSR bidrager positivt på alle områder i vores virksomhed og hos vores samarbejdspartnere. Vi tror ikke, det kan betale sig at gå på kompromis med f.eks. arbejdsvilkår, miljø eller dyrevelfærd, da alle disse områder har positiv indflydelse på virksomhedens værdiskabelse og samtidigt giver merværdi i produkterne til vores kunder og brugere. Formålet med denne rapport er at dele information om Gabriels arbejde med CSR og miljø med vores kunder, medarbejderne, leverandører, myndighederne, aktionærer, lokalsamfundet samt andre med interesse i Gabriels CSR- og miljøforhold. Vi ønsker åbent og ærligt at dele viden om vores forhold, og vi ønsker at forpligte os til løbende forbedringer ved offentligt at informere om, hvor vi er på vej hen. Vi følger løbende vores miljøpræstation gennem specifikke KPI er og opfølgning på disse. Regnskabsåret 2011/12 har budt på en række gode resultater på CSR- og miljøområdet, som er beskrevet nedenfor. Områderne uddybes mere detaljeret i redegørelsen, og der opstilles nye KPI er for handlingsprogrammet for året 2012/13. Gabriels Cradle to Cradle (C2C)-certificerede møbelstof i ren ny uld Gaja C2C blev introduceret i 2010, og produktet er nu blevet optaget som standard hos verdens største producent af kontormøbler Steelcase i både Europa og USA. Hos flere at vore største kunder er C2C blevet en naturlig del af udviklingsarbejdet, som skaber nye innovative løsninger og opfylder stigende markedskrav til produkter, der tager hensyn til både anvendelsen af ressourcer, sundhed og påvirkning af miljøet. C2C bliver også et fokusområde for den kommende periode, hvor målsætningen omfatter lanceringen af flere C2C-produkter fremstillet af polyester. Udbredelsen af C2C omfatter også levering af konsulentydelser fra Masterenheden QEP, som sammen med konsulentfirmaet Mile stone Pro senest har rådgivet virksomheden KE Fibertec i gennem førelsen af en C2C-certificering. Dette åbner nu dørene for nye samarbejdsmuligheder. Mangel på råstoffer og dermed risiko for store stigninger i råvarepriser er en meget stor udfordring for alle samfund og den enkelte virksomhed. Hos Gabriel har vi gennemført undersøgelser af, hvorledes vi kan anvende recirkulerede materialer. Der er indsamlet materiale til genanvendelse, og der er etableret samarbejde med to uafhængige firmaer, som kan aftage polyesterspild. Vi ønsker effektivt at kunne styre ressourcekredsløbene, og der er behov for stor viden om de recirkulerede materialers sammensætning for at sikre, at de frembragte nye varer har de krævede kvalitets- og miljø mæssige egenskaber. Hos Gabriels farveri Scandye er der opnået gode CSR- og miljø resultater i 2011/12. Det relative vandforbrug pr. kg tekstil er reduceret med over 10%, da der målrettet farves med de maskiner, som har det mindste vandforbrug, og løbende investeres i mindre ressourcekrævende teknologi. Energi- og gasforbrug pr. kg tekstil er dog øget lidt, eftersom andre større kunder hos Scandye har haft lavere produktionsmængder end sidste år, hvilket påvirker nøgle tallet negativt. Scandye har gennemgået en audit efter SA8000 (Social Accountability), og CSR-certifikatet er netop udstedt. I Gabriel Erhvervspark (Aalborg) er varmeforbruget reduceret væsentligt ved optimering af styringer. Dokumentation af produkters sundheds- og miljømæssige egenskaber har også været i fokus i 2011/12, og resultatet er, at vore kunder og brugere nu kan vælge yderligere to produkter med EU Ecolabel og 15 nye produkter med Oeko-Tex. Aalborg, 21. december 2012 Anders Hedegaard Petersen CEO Kurt Nedergaard Business Manager Quality, Environment and Production

5 5 Gabriel profil IDÉGRUNDLAG Innovation og værdiskabende samarbejde er grundlæggende værdier i Gabriels forretningsgrundlag. Gabriel er en nichevirksomhed der, med udgangspunkt i hele værdi kæden fra ide til møbelbruger, udvikler, producerer og sælger møbel stoffer, komponenter, polstrede flader samt beslægtede produkter og serviceydelser. Gabriel udvikler sine ydelser til anvendelsesområder, hvor der stilles ufravigelige krav til særlige produktegenskaber, design, logistik samt dokumenteret kvalitets- og miljøstyring. VISION Gabriel skal være den foretrukne udviklingspartner og leverandør til udvalgte internationalt markedsledende producenter og storbrugere af polstermøbler, sæder og polstrede flader. Gabriel skal have Blue Ocean-status gennem et innovativt forretningskoncept, patenter, licenser, eksklusivaftaler eller lignende rettigheder. Gabriel skal have status som en attraktiv arbejdsplads og partnervirksomhed for kompetente medarbejdere og virksomheder. ØKONOMISKE MÅL Gabriel tilstræber at opnå: Et afkast af den investerede kapital (ROIC) på mindst 15% før skat. En stigende overskudsgrad (EBIT-margin). En gennemsnitlig årlig vækst i resultat pr. aktie på mindst 15%. En gennemsnitlig årlig vækst i omsætning på mindst 15%. VÆKSTSTRATEGI GABRIEL VOKSER MED DE STØRSTE Gabriels vækst er baseret på samarbejde med udvalgte topkunder i en global strategi. Det er Gabriels mål at opnå den størst mulige andel af hver af de udvalgte Key Accounts køb af møbelstoffer, andre forædlede komponenter samt relaterede services i værdikæden. Muligheder for akkvisitioner, alliancer og nye forretningsområder vurderes konstant med henblik på at forbedre koncernens konkurrenceevne og værdiskabelse. I årsrapporten for regnskabsåret 2010/11 orienterede ledelsen om, at vækstmålet på gennemsnitligt 15% p.a. skal nås gennem en kombination af organisk vækst og akkvisition. Der blev i den forbindelse etableret en struktureret akkvisitionsproces, hvor der arbejdes med etablering af en pipeline af relevante emner. Step og Step Melange polstret på Sancals sofa Float. Designet af Karim Rashid.

6 6 Gabriels værdiskabelsesmodel Økonomi Overskudsgrad (EBIT-margin) Afkastningsgrad (ROIC) Omsætning vækst Indtjening vækst Markedsandel Potentiale Investeret kapital Kunder Tilfredshed Key Account/Forhandler/Slutbruger Processer Global Account Management Logistik Produkt- og procesinnovation Priskonkurrenceevne Ressourceoptimering Innovation og læring Kompetente medarbejdere/partnere Videndeling Brugergrupper Læring i organisationen IT-platform udvikling Tilfredshed medarbejdere/partnere Strategiforståelse Idégenerering og analyser Gabriels historie, idégrundlag og vision BRUGEROMRÅDER Gabriels salgsindsats er primært rettet mod 2 brugerområder: Contract (erhvervsmøbler og sæder til transportmidler, teatre, koncerthaller, biografer, auditorier, hospitaler og forsorg m.v.). Home (møbler til private hjem, herunder også sengemiljøer m.m.). VIRKSOMHEDSMODEL Gabriels fokus på innovation og værdiskabende samarbejde sikres gennem præcist valgte, og effektive, ledelsessystemer og kerne processer samt et højt kompetenceniveau. Gabriels værdiskabelsesmodel tager udgangspunkt i anvendelse af ovenstående Balanced Scorecard Model (anvendt siden 2003) og de fire perspektiver: Kundeperspektivet drejer sig alene om kundetilfredsheden. I begge perspektiver ligger der udelukkende resultatmål, som understøttes af indsatsmål i kerne- og støtteprocesser. Kerneprocesserne er valgt på basis af koncernens strategi, og der er fastlagt indsatsmål og resultatmål (KPI-mål) i hver af de valgte kerneprocesser: Key Account Management (KAM). Logistik. Produkt- og procesinnovation. Priskonkurrenceevne. I Innovation og læring sikres, med udgangspunkt i en kompetent basis, et kontinuerligt fokus på innovation og læring blandt alle medarbejdere. Økonomiperspektivet beskriver Gabriels mål for afkastningsgrad (ROIC), konkret defineret omsætningspotentiale hos Gabriels udvalgte kunder samt mål for vækst i salg og indtjening.

7 7 Gabriels procesoverblik Ledelsesprocesser Strategiprocessen Medarbejderinformation Ledelsesopfølgning Ressourceoptimering Investor Relations Aktionærer Analytikere m. fl. Kerneprocesser A og B1 kunder KAM - fra potentiale til løbende kunderelation Produkt- og procesinnovation - fra idé til salgsmodnet produkt/ny proces A-kunder Alle kunder Logistik - fra kundeordre til leveret produkt Priskonkurrenceevne Laveste kostpris Leverandører Støtteprocesser - strategiske forretningsenheder KAM-Master SampleMaster DesignMaster FurnMaster QEP-Master LogisticsMaster InnovationMaster MarketingMaster TransportMaster FinanceMaster Gabriel Asia Pacific Gabriel Erhvervspark HR-Master ProjectMaster Teknik og anlæg GABRIELS PROCESOVERBLIK STRATEGISKE FORRETNINGSENHEDER Gabriels virksomhedsmodel fordrer en procesorienteret arbejdsform, som er blevet indført i organisationen over flere år. En del af støtteprocesserne udføres af stadigt vigtigere selvstændige, strategiske forretningsenheder (Masters) med egne visioner, mål, strategier og budgetter. De forskellige Masters er beskrevet i slutningen af rapporten. Driften af dele af koncernen som strategiske forretningsenheder har følgende formål: At finde nye veje til fremtidig vækst, uden at fokus på gennemførelsen af den overordnede strategi i kerneprocesserne mistes. At sikre et konstant forbedret afkast af den investerede kapital. At blive mindre afhængig af overheads i kerneforretningen. At sikre konkurrencedygtighed i den del af værdikæden fra idé til møbelbruger, hvor Gabriel deltager. Forretningsenhederne drives som selvstændige profitcentre, har egne idégrundlag, visioner, mål, strategier, handlingsplaner og budgetter. Intern afregning mellem enhederne sker til markedspriser og i konkurrence med eksterne leverandører. De enkelte profitcentre har ret og pligt til at skabe indtjeningsvækst gennem ekstern handel med varer og tjenesteydelser, hvor det er relevant, ligesom det forventes, at den enkelte forretningsenhed i Gabriel køber sine ydelser, hvor de er mest konkurrencedygtige inden for såvel som uden for Gabriel-koncernen. VÆRDIKÆDE Gabriels værdikæde dækker alle led fra idé til møbelbruger, og koncernen leverer produkter og ydelser fra alle led i værdikæden. Gabriel betegner det samlede værdikæde-perspektiv One Stop Gabriel. Gabriels One Stop model tilsigter, at kunder via en enkelt kontaktperson kan sikre sig udvikling og levering af serviceydelser og produkter i alle led af værdikæden. Modellen er illustreret på næste side.

8 One stop Gabriel innovation i værdikæden Idé Design/ udvikling Råmateriale Garn Råstykke Farvning Finishing Tilskæring Syning Polstermateriale Polstring Montage Gabriel Contract Key Accounts Forhandlere Metervare/ kupon Udskåret stof/syet betræk Delmonteret stof Møbeldel Færdigt møbel Gabriel Home Andre Accounts Møbelbrugere Fremstilling af prøvekort.

9 QEP Quality, Environment and Production Master QEP-Master understøtter Gabriels forretningsudvikling gennem optimering af kvalitets- og miljøforhold i produkter, ydelser og processer. QEP påtager sig ansvar for kvaliteten i alle produkter og ydelser der afsættes, og supporterer sine kunder vedr. kvalitets- og miljømæssige forhold i forsyningskæden. QEP tilbyder kompetencer inden for kvalitets- og miljøledelse, produktmærkning, arbejdsmiljø og produktfrembringelse. QEP blev etableret i regnskabsåret 2006/07. QEP-Master skaber værdi og kundetilfredshed hos sine udvalgte kunder gennem et langsigtet samarbejde om kvalitets- og miljøledelse, produktmærkning, CSR samt produktfrembringelse i kundernes forsyningskæder. Dette omfatter opfyldelse af dokumenterede krav og udvikling af løsninger, som svarer til kundernes afdækkede behov og forventninger. Gabriel, og QEP-Master, bliver ofte spurgt, om vi vil dele vores erfaringer, viden og resultater om CSR og miljø. Vi stiller gerne op og deler vores viden og inspirerer andre, hvor vi kan, eksempelvis på konferencer, seminarer eller i workshops. QEP-Master tilbyder også mere formaliserede konsulentydelser ud af huset, hvor vi arbejder sammen med eksterne virksomheder om at forbedre deres kvalitets, CSR- og miljøpræstation. QEP ønsker at fokusere på få udvalgte eksterne kunder, som sikrer en langsigtet vækst i den eksterne omsætning. Dette er en ret unik konstellation inden for konsulentverdenen, og det giver en stor styrke i en rådgivningssituation, at vi ofte selv har oplevet og løst tilsvarende udfordringer. Under alle omstændigheder har vi en meget praktisk og resultatorienteret tilgang til, hvorledes udfordringer kan løses. Sammen med vores partnere tilbyder vi specifikt konsulentydelser f.eks. relateret til cirkulær økonomi og Cradle to Cradle. Læs mere på

10 10 ledelsessystemer Gabriel har været ISO 9001:2008 samt EMAS/ISO 14001:2004 certificeret siden henholdsvis 1991 og Gabriel Asia Pacific (omfatter Gabriels repræsentationskontor og handelsselskabet Gabriel (Tianjin)) International Trading Co., Ltd.) blev certificeret efter ISO 9001 og ISO i I tillæg til den valgte virksomhedsmodel som blev implementeret i 2002, er følgende tiltag væsentlige, og disse er uddybet på Gabriels hjemmeside: EU-miljømærkede hovedprodukter fra Udvikling Blue Ocean Strategi fra Innovation Cup-deltager i 2006, 2007, 2009, 2010 og Hele Gabriel opdelt i selvstændige Master-enheder fra 2006/07. Første virksomhed i Danmark med C2C-certifikat fra november For at styre input, output, processer og ansvar i forhold til ovenstående har Gabriel et dokumenteret internt ledelsessystem, som er navngivet Gabriel A-Z. Gabriel A-Z auditeres af Gabriel og er derudover eksternt certificeret af DS Certificering. Dette er kundens garanti for, at systemet fungerer i praksis og opfylder kravgrundlaget. Derudover har Gabriel vedtaget en Code of Conduct, som vejleder os i forhold til ansvarlig og etisk forretningsadfærd. Endelig opfylder Gabriels produkter krav, der er fastlagt i et stort antal internationale produktstandarder, som sikrer høj værdi og minimal risiko for kunder og slutbrugere. Miljøstyringssystemet varetager miljøforhold i hele værdikæden. Evaluering af farver.

11 11 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Arbejdet med corporate social responsibility (CSR) indgår naturligt i koncernens arbejde. For Gabriel betyder CSR, at virksomheden tager ansvar for at skabe værdi, som direkte og indirekte bidrager til en positiv samfundsudvikling. Virksomheden tilslutter sig principperne, der er fastlagt i FN s Global Compact. At være en ansvarlig virksomhed er centralt i den måde vi driver Gabriel som virksomhed, og et fast punkt på den strategiske dagsorden. Hos os er CSR ikke et modefænomen men en strategisk driver på linje med produktudvikling, salg m.v. Vi tager et ekstraordinært ansvar for hvordan vores produkter frembringes, også på de områder hvor vi ikke har ejerskab tager vi ansvar, som var det vores eget. Gabriels miljøarbejde ses som en delmængde af CSR. Denne rapport omhandler begge perspektiver og vil tage udgangspunkt i de forhold, vi vurderer som mest væsentlige. De følgende sider vil beskrive vores målsætninger, specifikke politikker på CSR- og miljøområdet, hvilke konkrete påvirkninger vores aktiviteter giver anledning til, samt hvordan vi konstant arbejder med at forbedre vores påvirkninger i værdikæden. Argos 2 og Digital 2 polstret på Viveros møbelmodel Hanabi. Designet af Yuki Abe. MÅLSÆTNING FOR KVALITET, MILJØ & CSR Ydelser fra Gabriel skal nøje svare til kundernes behov og forventninger. Virksomhedens produktion og distribution foregår under hensyntagen til, at der sker en løbende reduktion af ressourceforbrug samt udledninger, der måtte belaste miljøet. Gabriel fremstår som en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, synliggjort gennem certificeringer i henhold til ISO 9001 og ISO samt EMAS-ordningen. For Gabriels kunder skal det være let at vælge et miljørigtigt og sundhedsmæssigt godt produkt, og virksomheden anvender produktmærkning med miljømærket EU Ecolabel og sundhedsmærket Oeko-Tex. Mærkningsordninger er valgt under hensyn til, at forbrugerne har tillid til disse ordninger, og kendskabsgraden til ordningerne er stigende.

12 12 csr- og miljøpolitik Målsætningen udleves gennem et sæt politikker. Politikkerne gælder for alle aktiviteter og har også indflydelse på, hvorledes vi samarbejder i værdikæden. CSR POLITIK Gabriel tilslutter sig principperne i FN s Global Compact og fokuserer på følgende områder: Gabriels produkter og ydelser skal udvikles og fremstilles under hensyn til brugernes sikkerhed og sundhed. Ved produktfrembringelsen skal påvirkning af miljøet minimeres, og dyre velfærden respekteres. Et godt arbejdsmiljø sikres i hele forsyningskæden og overholder landespecifik lovgivning samt Gabriels egne krav. Kravene omfatter konkrete tekniske specifikationer og forhold, som fremgår af Gabriels Code of Conduct. Kontinuerlig kompetence- og jobudvikling prioriteres højt for alle ansatte. Gabriel ønsker at støtte studerende med praktikophold og indgå i uddannelsesprojekter til gavn for de studerende og virksomheden. Gabriel kommunikerer åbent om virksomhedens CSR-aktiviteter og støtter udbredelsen af CSR som ledelsesaktivitet. MILJØPOLITIK Miljøstyringssystemet omfatter alle aktiviteter hos Gabriel herunder anlægsområdet Aalborg og alle produkter og ydelser, som virksomheden leverer. Virksomhedens overordnede mål dokumenteres i en businessplan (miljøhandlingsprogram), som udarbejdes en gang om året, gældende for perioden 1/10 til 30/9. Businessplanen (programmet) omfatter målbare miljømål, der sammen med ansvar og kompetence skal være kendt af alle ansatte. Energi udgør en væsentlig miljøbelastning, og energiledelse er en integreret del af Gabriels miljøstyring. Energiledelse omfatter forsyningsanlæg med et væsentligt energiforbrug. Miljømål og miljøhandlingsprogram skal omfatte energiforhold og sikre løbende forbedringer i energiforbruget. Renere teknologi og miljøforbedringer indføres løbende i forsyningskæderne under hensyntagen til de tekniske og økonomiske konsekvenser, og forurening skal forebygges. Gabriel fører en åben og tæt dialog med myndigheder om miljøkrav. Selskabet er forpligtet til at overholde relevant lovgivning og relevante myndighedskrav på miljøområdet samt andre bestemmelser, som virksomheden har tilsluttet sig. Gabriel anvender produktmærkning med miljømærket EU Ecolabel og sundhedsmærket Oeko-Tex. Mærkningsordninger er valgt under hensyn til, at forbrugerne har tillid til disse ordninger, og kendskabsgraden til ordningerne er stigende. Gabriel forholder sig til alle faserne af vores produkters livscyklus og prioriterer vores miljøindsats på de områder, hvor vores indflydelse og effekten er størst. Gabriel er og vil fastholde vores position som First Mover inden for vores branche, hvilket betyder, at vi går forrest i forhold til at tage stilling til og implementere nye tiltag til forbedring af vores miljøforhold. Gabriel udarbejder i forbindelse med årsregnskabets afslutning en miljøredegørelse, der bl.a. indeholder oplysninger om CSR, væsentlige miljøpåvirkninger og miljømål. Miljørede gørelsen gøres offentlig tilgængelig og omdeles til alle ansatte i virksomheden. Selskabets medarbejdere med kundekontakt skal være i stand til at give korrekt information om Gabriels miljømålsætning og politikker. Kunder og brugere skal vejledes om væsentlige miljømæssige aspekter i forbindelse med brug, genanvendelse og bortskaffelse af virksomhedens produkter. Selskabets underleverandører skal udvælges efter deres evne til at opfylde miljøkrav og deres vilje til at indgå i et åbent og tæt samarbejde for at opnå optimale løsninger. Runner polstret på Wilkhahns kontorstol ON. Designet af Wiege. Entreprenører, der arbejder i Gabriels anlægsområde i Aalborg, skal opfylde samme miljøkrav, som gælder for Gabriel.

13 Produkttræning hos Gabriel. CSR må aldrig gå af mode CSR er centralt i den måde, vi driver Gabriel som virksomhed og et fast punkt på den strategiske dagsorden. Hos os er CSR ikke et modefænomen men en strategisk driver på linje med produktudvikling, salg m.v. Gabriels kontinuerlige arbejde med CSR sikrer, at: vi leverer sunde kvalitetsprodukter, vi producerer produkterne under maksimalt hensyn til miljø og ressourceforbrug, vi opnår et godt arbejdsmiljø overalt, hvor vi producerer og hos vore kunder, vi kan dokumentere, at der er sammenhæng mellem ord og handlinger ved, at vi som minimum lever op til UN Global Compact. Arbejdet med CSR bidrager positivt på alle områder i vores virksomhed, fordi der skabes en sund og værdifuld virksomhedsetik, som kan mærkes i alle led af forsyningskæden. Vi tror ikke, det kan betale sig at gå på kompromis med f.eks. arbejdsvilkår, miljø eller dyrevelfærd, da alle disse områder har indflydelse på virksomhedens helbredstilstand og giver en nødvendig sikkerhed for vore kunder forklarer CEO Anders Hedegaard Petersen. Der står et menneske bag I Gabriel sætter vi et fingeraftryk på samfundet hele vejen fra råmateriale til færdigt, polstret produkt og har derfor et medansvar i alle led både lokalt og globalt. Vores tilgang til produktion er derfor altid med CSR og værdiskabelse in mente. Vi sætter f.eks. stor fokus på dyrevelfærd for de får, der leverer uld til Gabriels tekstiler; vi sørger for, at vores farveri i Litauen arbejder med sikker teknologi og miljørigtige maskiner; vi kræver, at vores kinesiske leverandører overholder vestlige CSR-standarder, og at der på intet tidspunkt i hele processen forekommer korruption, børnearbejde eller brud på menneskerettighederne. - Vi må aldrig miste bevidstheden om det menneske, der står bag processerne i forsyningskæden. Her skal vi altid tage ansvar og sørge for ordnede forhold. Derfor stiller vi også store krav til samarbejdspartnere og rådgivere, fortæller Business Manager for QEP (Quality, Environment and Production), Kurt Nedergaard. Exceptionel værdi for kunder og brugere Vores kontinuerligt seriøse arbejde med CSR sikrer, at vi som virksomhed kan stå inde for de forhold, hvorunder vore produkter frembringes. For vore kunder sikrer vores arbejde, at deres møbelprodukter er lettere at dokumentere og ikke kommer i CSR-negativt søgelys. Vi arbejder globalt med kunder, der stiller de højeste krav til dokumentation af vore produkter. Dette gælder også de samfundsmæssige påvirkninger, og her tror vi på, at vores arbejde med CSR bringer exceptionel sikkerhed og dermed også værdi.

14 14 TEKSTILETS LIVSCYKLUS: PROCESSER, AKTIVITETER OG PRODUKTER Målsætningen og politikkerne sætter rammer for Gabriels arbejde i værdikæden, herunder hvordan vi samarbejder med udvalgte partnere om at løfte opgaverne. Gabriel påvirker hele vejen fra råmateriale til færdigt, polstret produkt og har derfor et medansvar i alle led både lokalt og globalt. Vores tilgang til tekstilproduktion og værdikæden er derfor altid med CSR og værdiskabelse in mente. For at opnå størst mulig miljøeffekt af de indsatser vi foretager os, arbejder vi med blik for tekstilernes komplette livscyklus. Det hjælper os til at sikre, at vi ikke optimerer et trin i livscyklus uden øje for, hvordan det påvirker miljøpræstationen på de efterfølgende trin. Samtidig sikrer det, at indsatsen prioriteres der, hvor miljø effekten vil være størst. Tekstilernes livscyklus kan generelt beskrives efter modellen på næste side. Miljøforhold i tekstilets livscyklus bestemmes ud fra systematiske miljøkortlægninger, herunder målinger af input (råvarer, vand, kemiske hjælpestoffer og energi) samt måling af output (spildevand, affald og emissioner). Herudover følger vi løbende analyser og rapporter udarbejdet af institutter, myndigheder og andre, som har indgående kompetence på miljøområdet for at identificere relevante miljøforhold. Miljøforholdenes væsentlighed fremgår ved at opstille nøgletal for det enkelte forhold samt for påvirkningen i forhold til den gennemførte produktion. Målet er således at minimere den relative miljøpåvirkning. Kortlægningen viser, at følgende er at betragte som væsentligste miljøforhold i tekstilets livscyklus: Råvarer, som omfatter uld fra New Zealand. Råvarer, som omfatter polyesterfibre. Energiforbrug og spildevand særligt ved vask, farvning og efterbehandling. Kemikalieforbrug. Energiforbrug. Affald fra produktion. Spildevand. Transport af råvarer og færdigvarer. Bortskaffelse, herunder genanvendelse af produkterne. Forhold relateret til Gabriels aktiviteter i Danmark er (direkte miljøpåvirkninger): Energi- og varmeforbrug. Støj. Affaldsgenerering. Transport til kundebesøg, leverandøropfølgning, etc. PRIORITEREDE OMRÅDER Denne rapport beskriver dels hvordan vi håndterer de direkte forhold, dels hvorledes vi opererer i tekstilets livscyklus vedrørende de indirekte forhold. Vores indsatser er beskrevet under seks hovedområder, som hjælper os med at udmønte vores målsætninger og politikker for CSR og miljø. Disse seks prioriterede områder er udvalgt efter følgende kriterier: Forhold prioriteret af Gabriels CSR- og miljøpolitik. Forhold vurderet som væsentlige af lovgivning. Forhold vurderet som væsentlige i produktmærkninger, herunder C2C, Oeko-Tex samt EU Ecolabel. Forhold hvor Gabriel har indflydelse på forbedring af forholdet. Den relative væsentlighed af miljøforholdet. De seks hovedområder er: Materialer og ressourcer. Ansvarlig produktion og leverandørstyring. Miljømærkning og certificeringer. Udvikling og innovation. Socialt ansvar og arbejdsmiljø. Gabriel Erhvervspark. Disse områder er uddybet på de følgende sider, hvor der gives overblik over vores holdning, gennemførte aktiviteter, resultater og nye mål. Samlet set er dette også at betragte som vores miljøhandlingsprogram, der detaljeret viser, hvordan vi vil arbejde med vores påvirkninger relateret til CSR og miljø i 2012/13. Disse forhold relaterer primært til leverandører og kunders aktiviteter (indirekte miljøpåvirkninger). Eftersom Gabriels miljøarbejde er produktorienteret, søger vi dog i høj grad også at arbejde med disse forhold i samarbejde med leverandører og kunder. Det er derfor essentielt, at vi har et godt forhold til eksempelvis vores leverandører, således at vi kan formidle vores krav og målsætninger til dem.

15 15 Tekstilernes livscyklus Uld polyester Råvarefremstilling Fårehold Klippe Uldvaske Udvinde råolie Raffinere råolie Råvarebearbejdning Materialefarve Karte Spinde Garnfarve Tvinde Petrokemisk process Granulat Smelte granulat Udspinde fibre Væve Fremstilling af tekstil farve Vådbehandle, farve, efterbehandle forsende konfektionere Udskære, sy, polstre Anvende Bortskaffe Genanvende Ombearbejde Ny anvendelse

16 16 materialer og ressourcer Den største ressource i Gabriels produkter er ren ny uld fra New Zealand. Gabriel anvender udelukkende uld fra New Zealand og har et langvarigt samarbejde med Wools of New Zealand. Wools of New Zealand er garanti for høj råvarekvalitet og ordentlige forhold for dyrene. Uld er en fornybar ressource, der dannes naturligt, og således undgås det at trække på råvareressourcer, der er begrænsede. Det er derfor også en oplagt ressource i forhold til arbejdet med Cradle to Cradle. Ulden har en lang levetid og bevarer sit flotte udseende under brug, hvilket giver det færdige produkt en lang levetid. Derudover har ulden helt unikke farveegenskaber, hvor farven optages i fiberen, og materialet absorberer lys, hvilket betyder, at der opstår meget smukke farver med megen dybde og ingen lysrefleksion. Endelig er ulden allergivenlig. Gabriel ønsker kun at anvende uldråvarer af høj kvalitet, hvilket muliggør, at mange kemiske efterbehandlinger kan undgås. De senere år er polyester kommet til at udgøre en større del af Gabriels produktprogram. Polyester er verdens mest udbredte fiber, og den har egenskaber, der gør den velegnet til frembringelse af møbelstof. Polyesteren er meget egnet til genanvendelse. Som for uld arbejder vi kun sammen med leverandører, der kan levere polyestergarner af høj kvalitet, således vi sikrer, at vores kvalitetskrav kan opfyldes. Vi har ikke blot fokus på, hvor råvarerne kommer fra, men også hvad ressourcerne skal blive til i deres næste liv. Således arbejder vi i stigende grad med at lukke materialekredsløbene. I vores tekstilprogram findes produktet Comfort, som består af 37% recirkuleret PET, og vi arbejder kontinuerligt med at afdække mulighederne for at udvide andelen af tekstiler baseret på recirkuleret materiale. Kemikalier er nødvendige i eksempelvis farve- og vaskeprocesser, og Gabriel styrer valg og anvendelse af farvestoffer og kemikalier i leverandørernes produktion. Således accepterer vi f.eks. ikke, at der anvendes: Chlorerede forbindelser. Organiske opløsningsmidler. Farvestoffer der indeholder tungmetaller. Farvestoffer og pigmenter der kan udskille kræftfremkaldende stoffer. PVC. Bromerede brandhæmmere. Sølv-ioner eller andre bakteriedræbende behandlinger. Imprægnering mod møl (mølimprægneringsmidler er giftige). Øvrige stoffer der blandt andet er klassificeret som kræftfremkaldende eller kan forårsage genetiske skader. Miljøegenskaber i Gabriels produkter sikrer, at belastning af miljøet ved forarbejdning og mange års anvendelse hos brugeren minimeres. Efter brugsfasen kan tekstilerne håndteres som almindeligt ufarligt affald eller recirkuleres til nye produkter. Bearbejdning af tops.

17 17 Materialer og ressourcer: mål og resultater Mål 2011/12 Resultat 2011/12 Mål 2012/13 Opsamling af mindst 3,0 tons spild af polyestervarer, herunder undersøgelser af muligheder for indsamling af spild fra kunders udskæring af møbelstof og genanvendelse af dette materiale. Der er etableret samarbejde med to uafhængige firmaer, som kan aftage polyesterspild, med henblik på at recirkulere dette til nye produkter. Der er omkring 6,2 tons polyestermateriale til rådighed til forsøg fra egen produktion, polsterleverandør og anden partner. Der er indgået bindende aftale med modtager af polyesterspild, hvor de specifikke mængder samt anvendelse af spildproduktet er aftalt. Der er etableret et kontinuert logistiksystem vedrørende håndtering af spildmateriale. Gennemførelse af prøveproduktioner, hvor spild anvendes i nye polyestergarner, herunder afdækning af påvirkninger på kvalitet og miljø ved brug af recirkuleret materiale. Der er igangsat produktionstest med indsamlet polyester (produktions affald) i samarbejde med partnere, som skal klarlægge, hvad materialet kan recirkuleres til. Første indledende analyse af materialer er gennemført. Denne viser, at hvis polyesteren er tilsat andre kemiske stoffer, kan den svækkes og gøres vanskelig at genanvende til samme kvalitet. Der er lanceret mindst ét nyt produkt, der er baseret på en recirkuleret polyesterfiber. Det er afklaret, hvorvidt eget spildprodukt kan indgå som ressource til nye tekstilprodukter. De kvalitets- og miljømæssige krav til materialet er klarlagt, herunder renheden af materialet for at det kan indgå som ressource til nyt garn. Gennemførelse af prøveproduktioner med recirkulering af nyt produkt ZenXit. Der har været arbejdet intenst med produktets egenskaber, men projektet er endnu ikke nået til det stadie, hvor der er gennemført forsøg med recirkulering. Det vurderes dog fortsat, at dette er muligt baseret på produktets sammensætning og samarbejdspartnerens erfaringer. Specificeringen af produktets miljøog kvalitetsegenskaber fortsættes. Gennemføre test, der klarlægger i hvilke mængder recirkuleret og nyt materiale kan blandes. Der er foretaget indledende test af viskositeten på recirkuleret materiale.

18 Uld fra New zealand Den New Zealandske fåreproduktion er anerkendt verden over for sit høje niveau; fårene græsser frit på åbent land med høje normer for dyrevelfærd og naturforvaltning. Gabriel har et langvarigt samarbejde med Wools of New Zealand, som leverandør af ulden til vores produkter. Wools of New Zealand arbejder sammen med udvalgte farmere fra New Zealand og er dermed vores garanti for en høj standard. Ulden er en fornybar ressource, der er bionedbrydelig eller kan genanvendes til andre produkter. Derudover har den naturlige brandhæmmende egenskaber og flammer ikke op ved kontakt med ild eller gløder. Ulden har gode egenskaber i forhold til indeklima, eksempelvis luftkvalitet og fugt, hvor ulden kan optage fugt svarende til 35% af sin vægt og stadig føles tør. Ulden fra New Zealand er derudover kendt for sin høje kvalitet, hvilket eksempelvis betyder, at den er god til at afvise smuds, og at den bevarer sit gode udseende, fordi den naturligt vil beholde sin form.

19 Fra plastflaske til comfort+ Comfort+ er markedets suverænt bedste mikrofiber. Den piller ikke og beholder både farve og udseende år efter år. Den er desuden meget rengøringsvenlig og let at vedlige holde, da den er vand- og olieskydende, og pletter fjernes nemt og uden problemer. Comfort+ består af 37% genbrugsfibre, som stammer fra PET-flasker. Fibrene er af høj kvalitet, og deres renhed er kontrolleret. At der indgår genbrugsmateriale betyder ikke noget for evnen til at leve op til kvalitetskravene. Comfort+ har en helt usædvanlig lang levetid; vi giver 10 års garanti mod pilling og gennemslid. Produktet har en slidstyrke på Martindale, hvilket er meget slidstærkt. Comfort+ er Oeko-Tex 100 certificeret. Der er ikke anvendt organiske opløsningsmidler i produktionen, og dermed er der ingen skadevirkninger for miljøet. Comfort+ kan maskinvaskes ved helt op til 74 grader. Det opfylder dermed kravene til brug i pleje- og hospitalssektoren, og Comfort+ kan desinficeres med ethanol. Der er mange positive funktionsmæssige aspekter ved Comfort+, som også er med til at reducere produktets miljøpåvirkning. Comfort+ findes i 77 forskellige farver; fra de sarteste pasteller til en eksplosion af farver.

20 20 ANSVARLIG PRODUKTION OG LEVERANDØRSTYRING Gabriel samarbejder kun med gode partnere i leverandørkæden, og vi arbejder aktivt med at udvælge og forbedre de bedst mulige samarbejdspartnere. Ved besøg hos underleverandører er vurdering af miljøforhold et højt prioriteret område, og Gabriel kræver blandt andet, at producenterne opfylder alle lokale myndighedskrav. Samtidigt vurderes leverandørerne i forhold til Gabriels egne miljøkrav, og sammen med underleverandører kan der gennemføres handlingsplaner, som sikrer, at miljøpåvirkninger løbende reduceres. Vores partnere forventes at arbejde i henhold til vores Code of Conduct, som de også skal underskrive. Vores Code of Conduct er et regelsæt, der tjener som vejledning med hensyn til forretningsadfærd og hjælper vores medarbejdere med at fastholde en etisk adfærd. Det hjælper os til at agere bedst muligt i vores værdikæder. Code of Conduct er udviklet på baggrund af UN Global Compact, og er i overensstemmelse med brancheorganisationen Dansk Mode & Textils anbefalinger. Ved gennemførelse af miljøaudit hos udvalgte underleverandører kortlægges miljøforhold og miljøledelse, og disse vurderes i forhold til opfyldelse af krav i ISO Endvidere anvendes Code of Conduct-krav samt kriterier for mærkning med Oeko-Tex eller miljømærkning med EU Ecolabel til at vurdere performance. Disse ordninger stiller også direkte krav til leverandørerne, hvor overholdelse verificeres af tredjepart. Opfølgning med Gabriels partnere i Europa varetages af teamet fra Aalborg, mens Gabriel Asia Pacific foretager tilsvarende opfølgning hos samarbejdspartnere i deres region. Der er et tæt samarbejde med vores farveri Scandye, hvor vi har løbende opfølgning om miljøprojekter og forbedringer. Gabriel A/S ejer 49% af aktieandelen i Scandye UAB, og derudover udgør miljøpåvirkningerne fra processerne i farveriet en væsentlig del af de miljøpåvirkninger, der kan tilskrives tekstilet i dets livstid. Aktiviteterne hos Scandye er derfor i fokus i nedenstående mål- og resultatoversigt. Scandyes miljøresultater i regnskabsåret 2011/12 påvirkes af en enkelt storkundes (anden end Gabriels) reducerede køb af lønfarvning i løbet af året. I regnskabsåret 2012/13 sættes der fokus på energiforbruget, og der er planlagt projekter vedrørende isolering af ventiler og varmegenvinding fra produktionsudstyret. Gabriel deltager i brancheorganisationen Dansk Mode & Textils CSR-udvalg for fremme af CSR i branchen. Læs mere på Endelig er transport en relevant faktor, da det binder produktion og kunder sammen. Vi arbejder fortsat med at optimere transporten, således at størstedelen transporteres via skib eller lastbil. Dette er også væsentligt ud fra en økonomisk betragtning. Samling af tråd på spindemaskine.

CSR- & miljøredegørelse

CSR- & miljøredegørelse CSR- & miljøredegørelse 2012/13 Gabriel A/S generelle oplysninger Virksomhed: Gabriel A/S Hjulmagervej 55 9000 Aalborg Reg. 176574 SE-nr. 12 72 13 07 Tlf.: +45 96 30 31 00 Fax.: +45 98 13 25 44 E-mail:

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

G ODE GRØNNE ARGUMENTER FOR AT ANVENDE KVALITETSMØBELSTOFFER FRA G ABRIEL A/ S A KTIVITETER FØR ANLÆGSOMRÅDET G ABRIEL, AALBORG

G ODE GRØNNE ARGUMENTER FOR AT ANVENDE KVALITETSMØBELSTOFFER FRA G ABRIEL A/ S A KTIVITETER FØR ANLÆGSOMRÅDET G ABRIEL, AALBORG G ODE GRØNNE ARGUMENTER FOR AT ANVENDE KVALITETSMØBELSTOFFER FRA G ABRIEL A/ S Gabriel A/S er Europas største producent af kvalitetsmøbelstoffer i uld. Gabriel A/S varetager forædlingsprocessen, der starter

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

The. 10% vækst i omsætning. Forbedring af samtlige nøgletal. Fokus på opkøb. Global distributionsaftale på patenteret polstermateriale

The. 10% vækst i omsætning. Forbedring af samtlige nøgletal. Fokus på opkøb. Global distributionsaftale på patenteret polstermateriale The Årsrapport 2010/2011 Gabriel Holding A/S 10% vækst i omsætning Forbedring af samtlige nøgletal Fokus på opkøb Global distributionsaftale på patenteret polstermateriale 02 Årsrapport 2010/2011 Stigning

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard CSR - flygtig trend eller oplagt gevinst? Hvorfor taler vi om CSR? Nike og sportsskoene Fodboldene Når tilbud dræber FairTrade the Cacaoproduktion i Afrika DanWatch og Clean Clothes Campain 2 Hvad har

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Corporate Social Responsibility Rapport 2012

Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Vi bevæger os I den rigtige retning, men har fortsat noget at lære og områder at forbedre. Vores arbejde indenfor CSR er en rejse og vi vil gøre vores bedste

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres Politik Varer og tjenesteydelser skal være bæredygtige og opfylde minimumskrav til arbejdsløn, arbejdsforhold, arbejdsmiljø, miljø, klima, demokrati og social ansvarlighed. Tjenesteydelser fra virksomheder,

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Samfundsansvar i Bang & Olufsen Denne sektion udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 211/12. Forretningsdrevet

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1 Coloplast En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport Oluf Damsgaard Henriksen Climate Manager (dkohe@coloplast.com) Page 1 Agenda Kort om Coloplast Den røde tråd igennem Coloplasts fokus på

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU ISO 26000: Samfundsansvar også en sag for SU 2 Indhold Ansvar et plus for alle... 2 Godt for omgivelserne og godt for virksomheden... 3 ISO 26000 hvad er vigtigt for virksomheden... 4 Et historisk skridt...

Læs mere

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik KiMs og ansvarlighed KiMs CSR-politik Oktober 2014 KiMs og ansvarlighed CSR-politik Oktober 2014 Oktober 2014 Side 2 Indhold Indledning... 4 KiMs en integreret del af samfundet... 5 FN Global Compact...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter Vi værner om vores planet Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet Information Miljøaktiviteter Konica Minolta virksomheden som en ansvarlig global borger Som førende producent af kontor- og

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

[ en solid samarbejdspartner ]

[ en solid samarbejdspartner ] [ en solid samarbejdspartner ] [ landsdækkende ] Med 385 medarbejdere og en årsomsætning på kr. 680 mio. er Scan Office - CJC Gruppen den største kontorforsyning i Danmark. LOKALT REPRÆSENTERET BUTIKKER

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere