Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort"

Transkript

1 Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort 2. udgave maj 2015

2 Indholdsfortegnelse Høringssvar 2. høringsrunde 2. runde Høringssvar Sankt Pauls Kirke, Taastrup runde Høringssvar fra Sankt Laurentii Kirke, Roskilde runde. Høringssvar Sankt Elisabeth Kirke, Holbæk Runde. Høringssvar fra Vor Frue Kirke, Næstved; Sankt Knuds Kirke, Ringsted og Helligåndskirken Vordingborg Runde. Høringssvar Helligåndskirken, Vordingborg runde Høringssvar Sankt Marie Kirke, Haderslev Runde Høringssvar Hellig Kors Kirke, Tønder runde Brev fra Pia Petersen, Hellig Kors kirke, Tønder Runde Brev fra p. Benny Blumensaat vedr. Tønder runde. Høringssvar Vor Frue Kirke, Silkeborg runde. Brev fra H. O. Poul Pedersen, Vor Frue Kirke, Silkeborg Runde. Brev fra Ole Le Fevre, Ry runde. Høringssvar fra Sct. Clemens Kirke, Menigheden i Grenaa runde. Høringssvar Nordjyllands sogn Side 1

3 2. runde Høringssvar Sankt Pauls Kirke, Taastrup 14. april 2015 Vedrørende Hovedpunkter i høringssvarene storkøbenhavn side 2. Taastrup,Skt Pauls kirke. Alternativer/ændringer. Så mener både vi, og Roskilde, at Greve stadig skal høre under Sankt Pauls i Taastrup. Venlig hilsen Eva Vinther menighedsrådsformand i Sankt Pauls kirke i Taastrup Side 2

4 2. runde Høringssvar fra Sankt Laurentii Kirke, Roskilde april 2015 Ved menighedsrådsmødet den 7. april 2015 har vi drøftet det nye forslag til sognestruktur, fremlagt den 28. marts på det ekstraordinære pastoralrådsmøde, hvoraf det fremgår, at Roskilde nu skal lægges sammen med Køge i stedet for med Holbæk. Vi synes, at det er en bedre løsning. Men der bliver flere medlemmer af sogneenheden, idet der er 496 medlemmer i Køge og medlemmer i Roskilde. Dette giver et samlet medlemstal på medlemmer, hvilket gør Roskilde-Køge til et af de store sogne. Tallene er taget fra Strukturplan enkelte menigheder, hvor medlemstallene for 2014 er opført. I jeres beregning er antallet af medlemmer I menighedsrådet er vi bekymrede over det høje medlemstal i forbindelse med det store område, Roskilde- Køge kommer til at dække. Menighedsrådet ønsker at få en oblatpræst til at aflaste Pater Alren med at passe de mange ekstra opgaver, der vil blive en følge af sognesammenlægningen. Derved ønsker vi at oblatfædrene kan overtage menigheden og oprette/danne et kommunitet her i Roskilde. Der er mange opgaver at varetage i den nye sogneenhed. Der kan nævnes Roskilde Universitet, Risø og andre forskningsinstitutioner, et voksende antal asylansøgere, ungdomsarbejde, samarbejde med Sankt Josefs Skole, to sygehuse, hvoraf det i Køge skal udbygges til et kæmpesygehus, sjælesorg for de psykiatriske patienter i Region Sjællands Sygehus Øst, og de psykisk handicappede bosat i HP-huset i Trekroner. Vi håber på forståelse fra bispedømmets side, idet vi mener, at vi har behov for to præster i Roskilde-Køge Sogn. På menighedsrådets vegne, den 10. april Maria Alster Menighedsrådsformand Side 3

5 2. runde. Høringssvar Sankt Elisabeth Kirke, Holbæk 30. april 2015 Menighedsrådet for SKt. Elisabeths Menighed i Holbæk har ingen indsigelser i forhold til Det nye Katolske Danmarkskort 2. høringsrunde. Derimod vil vi på menighedens vegne fastholde ønsket om at måtte beholde p. Michal Bienkowski som vores sognepræst, stadig med begrundelsen, at hans tjeneste for os har stor betydning for menighedens liv. Med venlig hilsen Sebastian Van der Meer Formand Birgit Bidstrup Jørgensen Næstformand, Referent Side 4

6 2. Runde. Høringssvar fra Vor Frue Kirke, Næstved; Sankt Knuds Kirke, Ringsted og Helligåndskirken Vordingborg Høringssvar fra møde i Næstved den Ved et fælles møde i Næstved d med repræsentanter fra menighedsrådene fra Næstved, Ringsted og Vordingborg udtryktes en positiv tilslutning til den nyeste strukturplan for vores område. Samtidig oplæstes en skrivelse fra Vordingborg Menighedsråd om bevarelse af denne menighed (fremsendes senere). Der var fuld opbakning til indholdet af skrivelsen. Ydermere ser vi nødvendigheden af bedre udnyttelse af ressourcer til betjening af menigheder ved bl.a. uddannelse af diakoner og pastoralassistenter for at aflaste præster rundt omkring i menighederne. Med venlig hilsen Gabriella Szirmai Side 5

7 2. Runde. Høringssvar Helligåndskirken, Vordingborg Side 6

8 Side 7

9 2. runde Høringssvar Sankt Marie Kirke, Haderslev 20. april 2015 Det er med stor glæde, at vi i vores menighed i Haderslev af referatet fra Pastoralrådets møde d. 28. marts 2015 kan konstatere, at forslaget om at lukke kirken i Haderslev er taget af bordet. Det har vakt stor glæde i menigheden, da denne nyhed blev overbragt. Halleluja. Yderligere kan vi se, at der arbejdes videre med, at Kolding og Haderslev menighed bliver lagt sammen til en, hvilket vi tidligere har bifaldet, så længe kirken i Haderslev ikke lukkes. I det fortsatte arbejde med strukturplanen vil vi meget gerne appellere til, at menighedsrådet i Haderslev bliver bevaret som en selvstændig enhed med eget ansvar for økonomi og alt det praktiske arbejde, der er omkring kirken. Vi har 2 lejemål i præstegården som løbende bliver administreret med hvad der indbefatter af praktiske og økonomiske gøremål. Herudover påhviler alt det praktiske arbejde såsom rengøring, have- og vedligeholdelsesarbejde af kirken frivillige arbejdskræfter i menigheden, som kræver en del lokal koordinering for, at det kan lykkes. Venlig hilsen Luc Tan Le menighedsrådsformand Side 8

10 2. Runde Høringssvar Hellig Kors Kirke, Tønder 28. april 2015 Tønder 2015 Marts. Spørgsmål til høring vedr. lukning af Tønder Hellig Kors Kirke: 1. Hvor meget regner man med at man vil spare ved lukning af vores kirke!!! 2. De store beløb vi fik som gave da vi skulle bygge i 2007, blev givet, fordi det var til Tønder menighed og ikke til bispedømmet. Vores sponsor SKAL i så tilfælde, have deres penge igen. Når man efter flere år får kirken solgt. 3. Har man taget højde for, dette er udkants Danmark, ikke en gang et parcelhus kan blive solgt!!! 4. Har biskoppen taget højde for alle de mennesker, som i tilfælde af lukning af vores kirke melder sig ud af kirkeskatsordningen!!! Hvorfor støtte bispedømmet. Når vi ikke engang kan komme til messe!!! 5. Er der mening i, at vi her i menigheden, skal holde messe i lokalerne hos vores nabo, medens vores kirke står tom! Det er lettere at flytte en præst hver lørdag, end en hel menighed skal køre til Åbenrå hver søndag, og så først komme hjem mandag, da der ingen forbindelser er. Hvor er besparelsen!! 6. Har biskoppen tænkt på, der stadig skal betales vand, varme og el. afgifter, selv når kirken står tom!! Bygningerne skal vedligeholdes udvendig, samt haven skal passes, græsset skal slås. Der skal hver dag fejes og ryddes op uden for kirken på vejen (Ribe Landevej) 7. P. Engelbrecht fortæller alle (har hørt det fra flere sider), der bliver hældt såååååååååååå mange penge i Tønder, jeg vil lige påpege, i får dem jo alle retur igen. Vi her i Tønder betaler dyr forsikring på hus og kirke(alt sammen noget bispedømmet har sørget for, vi kan ikke engang bruge forsikringen. Der er nemlig en selvrisiko på kr ,00). Vi betaler bilforsikring på kr ,00 for en 9 år gammel bil af sr. Lydia. Jeg har brokket mig utallige gange over den store bilforsikr. Her i Tønder kan vi få en bilforsikring for kr ,00 årlig, men som jeg fik besked på, vi skal være solidariske med bispedømmet. Vi kan, hvis vi er heldige, få ca. kr ,00 for den bil (hvis vi sælger). 8. Hvorfor skal bispedømmet ikke være solidarisk med de små menigheder! 9. Hvorfor vil biskoppen lukke Tønder, vi har en dejlig menighed, vi har en præst som meget gerne kommer hver uge, en præst som går op i vores menighed, er interesseret i den (menigheden). Vi har stor aktivitet, hver måned kirkekaffe, vi er snart så mange, at vi næsten ikke har plads. Vi holder hvert år advents- fest, sommerfest, reception hver gang der er børn til første kommunion, barnedåb eller anden begivenhed. Vi har vores sr. Lydia og sr. Ingrid, der gør et stort arbejde. Børnene bliver undervist, alle de ældre bliver besøgt, der bliver bragt kommunion ud til dem som er syge, og ikke kan komme til kirke. Alle dem, som modtager undervisning, hvor skal de, hvis kirken lukker, få undervisning! Dette er lidt af de mange spørgsmål, som jeg inderligt håber at få svar på. Side 9

11 Hilsen Pia Benedikte Wolden Petersen Tønder Dette er taget fra bispekontorets hjemmeside: >>Økonomi, Menighedernes og bispedømmets. Målet er, at hver menighed bliver økonomisk selvhjulpen og desuden i stand til at betale en af biskoppen fastsat procent af indtægterne til bispedømmets fælles husholdning og til en solidaritetsordning for økonomisk ringere stillede menigheder og institutioner.<< Side 10

12 2. runde Brev fra Pia Petersen, Hellig Kors kirke, Tønder 20. april 2015 Ja, så har vi nået målet, vi kan næsten ikke få armene ned, nu må champange propperne springe for vi har til dato samlet 346 medlemmer til vores menighed. Ju-Hu vi fortsætter med vores kirke, den skal ikke lukkes. Målet er nået, det mål som blev sat på pastoralmødet den Jeg er virkelig så forbavset over den opbakning vi har fået, ja, fra hele danmark, mange har ringet og spurgt om de kunne hjælpe med noget, ønsket os held og lykke (det har vi også haft brug for). Jeg sender en tak til alle som har tænkt på os, bedt for os, og sendt os gode og kærlige hilsner. Hvad kan vi snart forlange mere. Vi er meget glade her i Tønder. Søstrene og p. Piotr har været os til stor hjælp og støtte. Mange glade hilsner lyder her fra Tønder Pia Benedikte Wolden Petersen Menighedsrådsformand Side 11

13 2. Runde Brev fra p. Benny Blumensaat vedr. Tønder Tønder, Maj 2015 Vedrørende det nye Danmarkskort og menigheders ophør/overlevelse vil jeg gerne som pastoralrådsmedlem knytte en kommentar. Det virker påfaldende at en enkelt person fra menigheden i Tønder har samlet medlemmer ind til menigheden så denne kunne komme op over de 300 medlemmer som kræves for overlevelse. Påfaldende fordi samme person i forbindelse med det netop overståede valg brugte samme fremgangsmåde, at stemme dørklokker og overtale folk til at afgive deres underskrift. Fremmer en sådan fremgangsmåde et aktivt menighedsliv? Næppe, da det kun drejer sig om underskrifter, ligesom man har gjort i Norge, efter telefonsbogens fremgangsmåde, de er sikkert katolikker? Jeg kunne godt unde Tønder menighed at overleve, men seriøsiteten i strukturplanen er totalt forsvundet hvis Tønder overlever og der ikke der også bliver taget andre forhold i betragtning end de 300 medlemmer. Hvordan fungerer menigheden socialt, økonomisk, hvor mange mennesker kommer der i kirken, hvordan er aktivitetsniveauet, etc.? og der halter Tønder langt efter Grenå, Assens, Thisted og de andre lukningstruede menigheder. De fleste menigheder kan sikkert gå ud og hente mange nye medlemmer med alle de ikke registrerede katolikker der findes i vort land, men det er jo ikke ensbetydende med at det bliver en velfungerende menighed, den overlever bare kriteriet på de 300 medlemmer er nået! Hvis enmandsmenigheden i Tønder får lov at fortsætte, hvilket vil være fint, så mener jeg at de andre lukningstruede menigheder også skal have lov at fortsætte, uanset antallet af medlemmer, da disse har langt flere menneskelige og økonomiske ressourcer at byde på end f.eks. Tønder. Tønder, som længe har været under grænsen for hvad en velfungerende menighed har at tilbyde for at kunne overleve, bør kun overleve såfremt de andre lukningstruede menigheder overlever. Et synspunkt jeg har i sinde at fremfører på næstkommende pastoralrådsmøde.. Manipulation er et ofte brugt middel til at opnå det man ønsker, men er det hensigten med strukturplanen? Venlig hilsen, pastor Benny Blumensaat, Kirkegade 58, 6700 Esbjerg. Side 12

14 2. runde. Høringssvar Vor Frue Kirke, Silkeborg 24. april 2015 Vi har igen haft høring ang. det nye danmarkskort. Det var problemet RY/GL.Rye som vi konstaterede var væsentligt for mange af de katolikker som bor i det område. Vi fandt også at det er en meget lang strækning mellem Randers og Silkeborg ad bugtede veje, og at søndagsmessetiderne vil blive ændrede på det grundlag. Nogle talte om søndagsmesse kl.12, ville være fint. Venlig hilsen Formand Margrethe Dupont Side 13

15 2. runde. Brev fra H. O. Poul Pedersen, Vor Frue Kirke, Silkeborg 19. april 2015 Side 14

16 Side 15

17 2. Runde. Brev fra Ole Le Fevre, Ry 28. april 2015 ca. d sendte jeg et brev til jer, hvor vi bad om at Ry og Øm stadig måtte hører til Silkeborg. Jeg kan forstå at vi fortsat er tilknyttet Horsens og at Silkeborg nu er flyttet fra Herning til Randers. Vi havde i søndags en snak om det i menigheden efter messen. Og alle er uforstående over for denne beslutning. Den reelle transporttid mellem Randers og Silkeborg er dobbelt så lang som mellem Herning og Silkeborg. Dette skyldes først og fremmest en håbløs vejstrækning mellem Silkeborg og Randers. Hvor der mellem Herning og Silkeborg er motorvej. Jeg ved godt at det er svært at skulle besvare alle henvendelser. Men den modstand der er, så vidt man kan se, i mange menigheder, kunne måske reduceres, hvis man fik nogle velbegrundede svar på ens henvendelser. Det fremgår af referatet at der ikke er kommet nogen henvendelser fra Silkeborg. Trods det at både menighedens formand og jeg, på vegne af Ry og Ømboerne, har skrevet til jer. Naturligvis kan vi bare løse sognebånd, men vi mangler et svar på hvilke, overvejelser I har gjort jer omkring de meget løst knyttede katolikker og den pastorale opgave der her ligger. De der ikke løser sognebånd, skal jo betjenes fra Horsens. Det vil være sværere end det hidtil har været for et menighedsråd at gøre en indsats. En del af argumentationen, måske den væsentligste, for omstruktureringen, har været økonomiske problemer. Vi kan kun løse de økonomiske problemer ved at være mere trofaste kirkebidragsydere. Men hvis I med omstruktureringen skaber ret megen utilfredshed, vil I opnå den stik modsatte virkning, I risikere at folk melder sig ud af ordningen. Jeg kan mærke, mens jeg skriver, at jeg meget bruger ordet I, og ikke Vi, men måske er det symptomatisk for den måde vi oplever kommunikationen på. Ovenstående er skrevet på vegne af de aktive i Ry og Øm. Og lidt fra menighedens snak i søndags. Det er ikke fordi vi ikke forstår at der er tale om et voldsomt komplekst problem, blot kunne vi tænke os at vi snakkede sammen i stedet for at snakke rundt om hinanden. Så kunne vi trække på samme hammel. Vi har for få præster, det er der ikke tvivl om. Men vi kunne have nogle flere diakoner og gudstjenesteledere. Måske kunne man også overveje, om fordelingen af præster mellem København og det øvrige land, er hensigtsmæssigt. I stedet for at betjene de udenlandske katolikker med deres egne præster, kunne man overveje om ikke det var en ide at integrere i stedet for at separere. Det ville være helt i tråd med det resten af landet arbejder på. Og mange andre ideer. Bedste hilsner: Ole le Fèvre Side 16

18 2. runde. Høringssvar fra Sct. Clemens Kirke, Menigheden i Grenaa 30. april 2015 Da Det nye katolske Danmarkskort 3. udgave og Bilagshæfte 2. udgave ikke viser ændringer for Sct. Clemens kirke og Sct. Clemens menighed i Grenaa i forhold til materialet i 1. høringsrunde, vil vi blot gentage konklusionen i vores høringssvar fra 1. høringsrunde: Af hensyn til katolikkerne på Djursland bør Sct. Clemens Kirke bevares med betjening af præst boende i Randers, og menigheden kan eventuelt lægges sammen med Randers til ét sogn efter Aalborg-modellen. På menighedsrådets vegne Birgit Clausen menighedsrådsformand Side 17

19 2. runde. Høringssvar Nordjyllands sogn 30. april 2015 Anden runde af høringer i sognene er fremlagt for menighedsrådet i Nordjyllands Sogn. Menighedsrådet indstiller at 1. høring ikke tilknyttes yderligere kommentarer fra rådets side, men at der atter foretages høring i kirken i Thisted, da ændringerne i Danmarkskortet version 2 primært omhandler fremtiden for denne menighed. Herunder følger resultatet af høringen af menigheden (Lokaludvalget) i Thisted, som er gennemført af menighedsrådsmedlem Deborah Damgaard-Hansen , og indsendt til Bispedømmet af menighedsrådsformand Line Bøgelund Nielsen Høringen: A. Vi er taknemlig for forslaget om at placere menigheden sammen med Viborg, med én præst. Vi tror den løsning er lovende for vores vækst og trivsel som menighed, at være en del af Viborg sogn. B. Vi vil gerne helst beholde vores kirke i Thisted i de tre år som processen varer. Ved den løsning, bliver det lettere for os at 1. Tiltrække flere medlemmer 2. undervise i den Gode Hyrde Katekese, da balkonen kan bruges som fast lokale, og det ville være besværligt og dyrt at leje et andet lokale. (Det vil være styrkende for menigheden at indføre Katekesen, da det i tillæg til den berigelse det er for 3-6 årige børn, oftest giver forældrene mere tilknytning til kirken. 3. holde messen hver søndage eftermiddag, som vi ved vil tiltrække flere. Og da vi ikke har samlet kollekt på Ordets Gudstjeneste weekenderne, bliver der bestemt højere indtægter deraf. 4. styrke menighedens sammenhold og økonomi, i tilfælde af en evt. senere kirkelukning og flytning til messested, så at vi forhåbentligvis ikke miste alt for mange medlemmer i overgangen. C. Vi vil stifte en forening/få et CVR nummer, til at tage sig af vedligeholdelsesudgifter og drift for kirkebygningen. Side 18

20 D. Hvis det bestemmes at vi i stedet for, eller senere, alligevel skulle tilbydes et messested, skal det helst være i Thisted, og ikke i Nykøbing (henv. til Lillian Kristensens kommentarer i K.O. artiklen nr.6, side 10). Side 19

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Resumeer af høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Resumeer af høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Resumeer af høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 3. udgave 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro, Jesu Hjerte

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Denne beretning er udarbejdet som forberedelse til menighedsmødet den 26. april 2015 Af indholdet: Kirkestatistik Regnskab for 2014 og budget for

Læs mere

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker VEOK Information nr. 4 22-mar-2015 Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B,

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Til Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 1015 København K Tylstrup. den 20.januar 2010

Til Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 1015 København K Tylstrup. den 20.januar 2010 Til Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 1015 København K Tylstrup. den 20.januar 2010 Vedr. Høringssvar på betænkning 1511 Ajstrup sogns menighedsråd har,på sit møde den 19. januar 2010,drøftet betænkningen

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd

Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd Sabro, den 11. november 2011 Vor ref.: 134.11/146 EHU Referat af midtvejsmøde lørdag den 5. november 2011 Mødet blev holdt på Nyborg Strand og havde 116 deltagere fra 37

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad 2012 nr. 4 / Dec 2012 Feb 2013 SOGNETS FREMTID! Se side 3 I dette nummer: Fra præsten... s. 1 Om sognets fremtid... s. 3 Meddelelser... s. 4 Vedligeholdsudvalget... s. 6 Skt. Laurentii

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Kære menighed, Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad marts 2015 Artiklen Det nye katolske Danmarkskort i Katolsk Orientering nr. 1, 2015, har chokeret mange. Ja, ikke alene os, katolikker, men ligeledes

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere