Bynet forslag til strategisk busnet Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bynet forslag til strategisk busnet Københavns Kommune"

Transkript

1 Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte Fax - CVR nr: EAN nr: september 2016 Bynet forslag til strategisk busnet Københavns Kommune Nærværende notat er udarbejdet til brug for tekniske drøftelser, og giver en status på teknisk niveau for arbejdet med det strategiske net, som er indeholdt i forslag til Trafikplan Forslaget er i politisk høring frem til 5. december Spørgsmål til brug for den politiske drøftelse kan rettes til Movias administration. Indhold 1. Baggrund Forudsætninger Nuværende strategisk busnet Forslag til strategisk busnet i Forslag til højklassede buslinjer i Københavns Kommune Amager Vest Amager Øst Bispebjerg Brønshøj-Husum Indre By Nørrebro Valby Vanløse Vesterbro-Kongens Enghave Østerbro Trafikselskabet Movia Strategi og Anlæg, Center for Trafik og Plan 1/37

2 3.2. Dækningsgrad i forhold til i dag Forventede passagertal og økonomi Baggrund Etableringen af Cityringen i Københavns- og Frederiksberg Kommune vil medføre, at en række buslinjer vil køre parallelt med Cityringen og derved miste en stor mængde passagerer, da disse linjer dækker samme rejserelationer som Cityringen. Det vurderes, at ca. 34 mio. passagerer årligt vil flytte fra bus til metro. For at sikre bedst mulig sammenhæng mellem bus og metro, vil en række buslinjer med fordel kunne omlægges, mens en række linjer kan styrkes for at fungere som centrale tilbringerlinjer til metrosystemet, og skabe bedre sammenhæng i den kollektive trafik, og derigennem få udbytte af investeringen i metroen. Movia har i forbindelse med Trafikplan 2016 udarbejdet et forslag til udformningen af det strategiske busnet efter åbning af Cityringen. Fokus har været på at forfølge de politiske målsætninger om at skabe et mere effektivt bussystem samt at forbedre sammenhængen mellem busserne og banerne. Dette notat beskriver rejsemulighederne for kommunens borgere i forslaget til strategisk busnet i Københavns Kommune, samt afledte konsekvenser for det lokale busnet. Notatet giver ligeledes en beskrivelse af, hvor mange af kommunens borgere der forventes dækket med kollektiv trafik i Forudsætninger Notatet beskriver forslaget til det strategiske busnet i kommunen. Der er dog også arbejdet med et første forslag til lokale buslinjer, da disse naturligvis er en del af det samlede kollektive transportsystem. Forslag til lokale buslinjer er kun overordnet beskrevet i notatet, da der i det kommende arbejde følger en nærmere drøftelse af de lokale buslinjer. Det er vigtigt at fastslå, at linjenumre beskrevet i notatet skal betragtes som arbejdstitler. Arbejdstitlerne er medtaget, da de gør forslaget lettere at forklare og forstå, men der er indtil videre kun tale om arbejdstitler. I det kommende arbejde, skal linjenumre for det strategiske busnet og de lokale linjer defineres. 2. Nuværende strategisk busnet Det nuværende strategiske busnet i Københavns Kommune fremgår af figur 1. Det strategiske busnet i Københavns Kommune står i dag for at transportere ca. 75 procent af det samlede antal buspassagerer i kommunen og timeforbruget udgør ca. 65 procent af det samlede antal timer til busdrift i kommunen. S-linjerne finansieres af Region Hovedstaden. 2/37

3 Figur 1. Nuværende strategisk net i København Figur 1: Nuværende strategisk busnet i Københavns Kommune. A-linjer er markeret med rødt, S-linjer med blåt. Lokale buslinjer er markeret med gult. I Københavns Kommune kører der i dag 13 strategiske buslinjer, fordelt på otte A-buslinjer (linje 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 8A og 9A) samt fem S-buslinjer (linje 150S, 200S, 250S, 350S og 500S). Sammen med S-tog og metroen betjener de strategiske buslinjer de vigtigste korridorer i kommunen. 3. Forslag til strategisk busnet i 2019 I forslaget til strategisk net i 2019 indgår der i alt 11 strategiske buslinjer i Københavns Kommune fordelt på syv A-buslinjer (1A, 2A, 5C, 6A, 7A, 8A og 9A) og fire S-buslinjer (150S, 200S, 250S og 500S). Linje 3A, 4A og 350S nedlægges som selvstændige linjenumre. Betjeningen på disse strækninger i kommunen overtages de fleste steder af andre linjer, i nogle tilfælde af en anden strategisk buslinje, i andre tilfælde af en lokal buslinje. 3/37

4 Figur 2: Forslag til strategisk busnet i Københavns Kommune i 2019 Figur 3: Forslag til strategisk busnet i Københavns Kommune i Forslag til A-linjer er markeret med mørkerødt (linje 5C dog med +Way-blå), forslag til S-linjer er markeret med mørkeblå. Strækninger og korridorer der foreslås betjent med lokale buslinjer er markeret med gult. Linjenumre skal betragtes som arbejdstitler Forslag til strategisk busnet i Københavns Kommune Nedenstående beskrives de enkelte linjeforslag i det strategiske busnet i Københavns Kommune. Beskrivelserne er opdelt i Københavns 10 bydele. 4/37

5 3.1.1 Amager Vest Figur 3: Nuværende strategisk busnet i Amager Vest Figur 4: Nuværende strategisk busnet i og omkring Amager Vest-bydel. A-linjer er markeret med rødt, S-linjer med blåt. Strækninger betjent med lokale buslinjer er markeret med gult. 5/37

6 Figur 4: Forslag til strategisk busnet i Amager Vest Figur 5: Forslag til strategisk busnet i og omkring Amager Vest-bydel. Forslag til strækninger betjent med A-bus er markeret med mørkerød, forslag til strækninger betjent med S-bus markeret med mørkeblå. Linje 5C (nuværende linje 5A) er markeret med +Way-farven turkisblå. Strækninger, der foreslås betjent med lokale buslinjer, er markeret med gul. Linjenumre skal betragtes som arbejdstitler. 6/37

7 Linje 2A foreslås ændret på Amager, således at linjen fra Christianshavn Station fortsætter via Holmen til Refshaleøen, og styrker dermed betjeningen af bl.a. Margretheholmen. Forslaget om omlægning mellem Christianshavns Torv og Kastrup Station skyldes, at linje 2A i dag mellem Lergravsparken Station og Kastrup Station ikke kører med tilstrækkelig frekvens til at opfylde produktkravene til en A-buslinje samt at linje 2A i dag kører relativt parallelt med den nuværende metro til lufthavnen. Strækningen mellem Kastrup Station og Christianshavns Torv foreslås i stedet betjent af en mere lavfrekvent lokal buslinje. Den nuværende linje 4A s A-busbetjening mellem Lergravsparken Station og Bella Center Station foreslås nedlagt. Dette skyldes, at den nuværende betjening, hvor hver anden tur fra Bella Center Station kører til Ørestad Station, og hver anden kører til Lergravsparken Station via Sundbyvester Plads, ikke opfyldes kravene til frekvens på en A-buslinje. I stedet foreslås den tværgående forbindelse på Amager mellem Lergravsparken Station og Bella Center Station og videre mod Valby Station overtaget af en lokal buslinje, som sikrer samme frekvens som linje 4A. Fra Ørestad Station/Bella Center Station vil linje 9A sikre højfrekvent forbindelse til bl.a. Carlsberg Station og videre mod Cityringen ved Frederiksberg Allé Station via bl.a. Mozarts Plads. Linje 5A foreslås at fortsætte uændret efter 2019, og sikrer dermed højklasset busdrift på Amagerbrogade og forbindelserne til bl.a. lufthavnen og hovedbanegården. Linje 350S nedlægges som selvstændigt linjenummer, og betjeningen i den nuværende linje 350 s korridor på Amager overtages af en ny linje 250S. Den hidtidige betjening på Amager af bl.a. Islands Brygge og forbindelsen til Bella Center Station med linje 250S overtages af en ny, lokal buslinje. Linje 500S fortsætter uændret. 7/37

8 3.1.2 Amager Øst Figur 5: Nuværende strategisk busnet i Amager Øst Figur 6: Nuværende strategisk busnet i og omkring Amager Øst-bydel. A-linjer er markeret med rødt, S- linjer med blåt. Strækninger betjent med lokale buslinjer er markeret med gult. 8/37

9 Figur 6: Forslag til strategisk busnet i Amager Øst Figur 7: Forslag til strategisk busnet i og omkring Amager Øst-bydel. Forslag til Strækninger betjent med S-bus er markeret med mørkeblå. Linje 5C (nuværende linje 5A) er markeret med +Way-farven turkisblå. Strækninger, der foreslås betjent med lokale buslinjer, er markeret med gul. Linjenumre skal betragtes som arbejdstitler. 9/37

10 Linje 2A foreslås ændret på Amager, således at linjen fra Christianshavn Station fortsætter via Holmen til Refshaleøen, og styrker dermed betjeningen af bl.a. Margretheholmen. Forslaget om omlægning mellem Christianshavns Torv og Kastrup Station skyldes, at linje 2A i dag mellem Lergravsparken Station og Kastrup Station ikke kører med tilstrækkelig frekvens til at opfylde produktkravene til en A-buslinje samt at linje 2A i dag kører relativt parallelt med den nuværende metro til lufthavnen. Strækningen mellem Kastrup Station og Christianshavns Torv foreslås i stedet betjent af en mere lavfrekvent lokal buslinje. Den nuværende linje 4A s A-busbetjening mellem Lergravsparken Station og Bella Center Station foreslås nedlagt. Dette skyldes, at den nuværende betjening, hvor hver anden tur fra Bella Center Station kører til Ørestad Station, og hver anden kører til Lergravsparken Station via Sundbyvester Plads, ikke opfyldes kravene til frekvens på en A-buslinje. I stedet foreslås den tværgående forbindelse på Amager mellem Lergravsparken Station og Bella Center Station og videre mod Valby Station overtaget af en lokal buslinje, som sikrer samme frekvens som linje 4A. Fra Ørestad Station/Bella Center Station vil linje 9A sikre højfrekvent forbindelse til bl.a. Carlsberg Station og videre mod Cityringen ved Frederiksberg Allé Station via bl.a. Mozarts Plads. Linje 5A foreslås at fortsætte uændret efter 2019, og sikrer dermed højklasset busdrift på Amagerbrogade og forbindelserne til bl.a. lufthavnen og hovedbanegården. Linje 350S nedlægges som selvstændigt linjenummer, og betjeningen i den nuværende linje 350 s korridor på Amager overtages af en ny linje 250S. Den hidtidige betjening på Amager af bl.a. Islands Brygge og forbindelsen til Bella Center Station med linje 250S overtages af en ny, lokal buslinje. 10/37

11 3.1.3 Bispebjerg Figur 7: Nuværende strategisk busnet i Bispebjerg Figur 8: Nuværende strategisk busnet i og omkring Bispebjerg bydel. A-linjer er markeret med rødt, S- linjer med blåt. Strækninger betjent med lokale buslinjer er markeret med gult. 11/37

12 Figur 8: Forslag til strategisk busnet i Bispebjerg Figur 9: Forslag til strategisk busnet i og omkring Bispebjerg bydel. Forslag til strækninger betjent med A-bus er markeret med mørkerød, forslag til strækninger betjent med S-bus markeret med mørkeblå. Linje 5C (nuværende linje 5A) er markeret med +Way-farven turkisblå. Strækninger, der foreslås betjent med lokale buslinjer, er markeret med gul. Linjenumre skal betragtes som arbejdstitler. 12/37

13 Betjeningen mellem Nørrebro Station og Bispebjerg Station med den nuværende linje 4A nedlægges. Dette skyldes, at behovet for busbetjening mellem Nørrebro Station og Svanemøllen Station reduceres med etableringen af Cityringen. I stedet foreslås betjeningen overtaget af en lokal buslinje, som i stedet for kørsel ad Lygten vil køre ad Mimersgade og Hamletsgade og herfra videre mod Svanemøllen Station ad nuværende linje 4A s rute. Linje 5C foreslås at fortsætte uændret efter 2019, og sikrer dermed den højklassede busbetjening på Frederikssundsvej. Linje 6A foreslås at have samme linjeføring igennem bydelen som i dag, og sikrer dermed højklasset busbetjening på Tagensvej. Linje 8A er ny, strategisk buslinje i bydelen, idet linjen mellem Nørrebro Station og Emdrup Station kører som nuværende linje 66 bortset fra den del af Frederiksborgvej, der ligger mellem Tuborgvej og Tagensvej, hvor der fremover ikke vil være busbetjening (men kort gangafstand til disse veje, hvor linje 8A vil køre og stoppe). Fra Emdrup Torv fortsætter linje 8A via Høje Gladsaxe til Buddinge Station, og mellem Emdrup Torv og Høje Gladsaxe som nuværende linje 42. Med linje 8A forbedres tilbringerfunktionen fra de store boligområder langs Frederiksborgvej til Cityringen ved Nørrebro Station. Samtidig sikres der direkte busforbindelse fra Nørrebro Station til Bispebjerg Hospital. Linje 150S fortsætter uændret i 2019 i forhold linjeføringen, men foreslås forstærket i frekvens. Linje 250S omlægges og vil i bydelen fremover køre på Frederikssundsvej mellem Bellahøj og Nørrebro Station. Dermed sikres der bedre opkobling fra Bellahøj til Nørrebro Station. På Borups Allé vil en lokal buslinje sikre fortsat god betjening. Linje 350S nedlægges som selvstændig buslinje og erstattes i bydelen af linje 250S på Frederikssundsvej mellem Bellahøj og Nørrebro Station (hvor linjen vil supplere linje 5C). 13/37

14 3.1.4 Brønshøj-Husum Figur 9: Nuværende strategisk busnet i Brønshøj-Husum Figur 10: Nuværende strategisk busnet i og omkring Brønshøj-Husum bydel. A-linjer er markeret med rødt, S-linjer med blåt. Strækninger betjent med lokale buslinjer er markeret med gult. 14/37

15 Figur 10: Forslag til strategisk busnet i Brønshøj-Husum Figur 11: Forslag til strategisk busnet i og omkring Brønshøj-Husum bydel. Forslag til strækninger betjent med A-bus er markeret med mørkerød, forslag til strækninger betjent med S-bus markeret med mørkeblå. Linje 5C (nuværende linje 5A) er markeret med +Way-farven turkisblå. Strækninger, der foreslås betjent med lokale buslinjer, er markeret med gul. Linjenumre skal betragtes som arbejdstitler. Linje 2A foreslås uændret i bydelen efter Dermed fastholdes den gode forbindelse til bl.a. Godthåbsvej og den kommende metrostation ved Aksel Møllers Have. Linje 5A vil fortsat sikre den gode betjening på Frederikssundsvej, og med en forlængelse til Ballerup Station sikres den direkte forbindelse til bl.a. Lautrupparken. Linje 200S fortsætter uændret i Dermed fastholdes den gode forbindelse til bl.a. Gladsaxe Trafikplads og Rødovre Centrum. Linje 250S ændrer linjeføring i bydelen og vil fortsætte ad Hareskovmotorvejen mod Gladsaxe. Dette giver mulighed for, at linjen får stop på motorvejen ud for Tingbjerg, hvilket giver dette boligområde en hurtigbus mod centrum bl.a. med forbindelse til Cityringen ved Nørrebro Station. Linje 250S kan dermed aflaste linje 2A. 15/37

16 Linje 350S nedlægges som selvstændig buslinje, og linje 5C bliver dermed den primære buslinje på Frederikssundsvej; mellem Bellahøj og Nørrebro Station dog suppleret med linje 250S. Da linje 5C i både 2017 og 2019 forlænges vestpå, vil bydelens vestlige del fortsat være betjent af en strategisk buslinje Indre By Figur 11: Nuværende strategisk busnet i Indre By Figur 12: Nuværende strategisk busnet i og omkring Indre By. A-linjer er markeret med rødt, S-linjer med blåt. Strækninger betjent med lokale buslinjer er markeret med gult. 16/37

17 Figur 12: Forslag til strategisk busnet i Indre By Figur 13: Forslag til strategisk busnet i og omkring Indre By. Forslag til strækninger betjent med A-bus er markeret med mørkerød, forslag til strækninger betjent med S-bus markeret med mørkeblå. Linje 5C (nuværende linje 5A) er markeret med +Way-farven turkisblå. Strækninger, der foreslås betjent med lokale buslinjer, er markeret med gul. Linjenumre skal betragtes som arbejdstitler. 17/37

18 Linje 1A omlægges og vil fremover ikke længere køre i Indre By. Mellem Hovedbanegården og Trianglen vil Cityringen fremover betjene de hidtidige kunder på linje 1A, men herudover foreslås det, at der fortsat vil være lavere frekvent, lokal buslinje på linje 1A s hidtidige linjeføring. Linje 2A foreslås at have uændret linjeføring fra Tingbjerg til Christianshavn Station. Herfra ændres linjeføringen, således at linjen fremover betjener Christianshavn og Holmen i stedet for linje 9A. Linje 2A foreslås endvidere forlænget fra Holmen til Refshaleøen, og sikrer dermed bedre busbetjening af området. Linje 5C vil fortsat betjene Indre By som hidtil på nær Vesterport Station/Axeltorv, idet linjen som følge af nedlæggelsen af busterminalen på Rådhuspladsen ændrer linjeføring mellem Hovedbanegården og Jarmers Plads til at køre ad Vesterbrogade og H.C. Andersens Boulevard. Linje 6A foreslås afkortet til kun at køre mellem Buddinge Station/Emdrup Torv og Nørreport Station. Kunder på strækningen Nørreport Station-Rådhuspladsen-Hovedbanegården henvises til linje 5C (og til tog). Fra Hovedbanegården og vestpå ad Vesterbrogade via Frederiksberg til Rødovre afløses linje 6A af ny linje 7A. Linje 7A er en ny, strategisk buslinje, der bl.a. betjener Bernstorffsgade/Hovedbanegården og som giver bydelen forbindelse mod vest i stedet for linje 6A, og mod syd via Fisketorvet og Sluseholmen/Teglholmen til Kongens Enghave i stedet for den nuværende lokale buslinje. Linje 9A omlægges og vil fremover ikke længere køre i Indre By. Dette skyldes et markant mindre behov for busdrift inden for Cityringen. Mellem kommunegrænsen på Gammel Kongevej og Hovedbanegården overtages betjeningen af en lokal buslinje, og mellem Hovedbanegården og Holmen via Christianshavn Station henvises til linje 2A. Linje 150S fortsætter uændret i 2019, og sikrer dermed den gode forbindelse fra Indre By til bl.a. DTU. Linje 250S omlægges i Indre By, og vil ikke længere betjene strækningen Jarmers Plads- Bella Center Station via bl.a. Rådhuspladsen, Hovedbanegården og Langebro. Der henvises i stedet bl.a. til linje 5C. Fra Jarmers Plads vil linjen i stedet fortsætte til Nørreport Station og herfra videre som nuværende linje 350S via bl.a. Kongens Nytorv og Christianshavn til Amager. Linje 250S vil fremover sikre direkte busforbindelse til Gladsaxe Trafikplads og den kommende letbane i Ring 3. 18/37

19 Linje 350S nedlægges som selvstændig buslinje. Mellem Nørreport Station og Dragør overtages betjeningen af linje 250S. Mellem Nørreport Station og Dronning Louises Bro henvises til linje 5C Nørrebro Figur 13: Nuværende strategisk busnet på Nørrebro Figur 14: Nuværende strategisk busnet i og omkring Nørrebro bydel. A-linjer er markeret med rødt, S- linjer med blåt. Strækninger betjent med lokale buslinjer er markeret med gult. 19/37

20 Figur 14: Forslag til strategisk busnet på Nørrebro Figur 15: Forslag til strategisk busnet i og omkring Nørrebro bydel. Forslag til strækninger betjent med A-bus er markeret med mørkerød, forslag til strækninger betjent med S-bus markeret med mørkeblå. Linje 5C (nuværende linje 5A) er markeretmed +Way-farven turkisblå. Strækninger, der foreslås betjent med lokale buslinjer, er markeret med gul. Linjenumre skal betragtes som arbejdstitler. 20/37

21 Linje 1A overtager driften på den hidtidige linje 3A mellem Vesterbro og Østerbro, hvorved linje 1A på Nørrebro kommer til at køre præcis som linje 3A gør i dag. Dermed sikres der god busforbindelse til metrostationerne ved Trianglen og Enghave Plads, samt til Carlsberg Station og byudviklingsområdet. Linje 3A nedlægges som selvstændigt linjenummer og erstattes på Nørrebro af linje 1A. Linje 4A nedlægges som selvstændigt linjenummer. På Nørrebro erstattes linje 4A mellem Lersø Park Allé og Vermundsgade af en lokal buslinje, mens strækningen Vermundgade- Rovsingsgade ikke får busbetjening. Der henvises til Cityringen på Skjolds Plads og til linje 6A på Tagensvej, idet linje 4A s betjening på netop Tagensvej overtages af linje 6A. Linje 5C fortsætter uændret, og sikrer dermed betjeningen af Nørrebrogade. Linje 6A fortsætter uændret i bydelen, og sikrer dermed betjeningen af Tagensvej. Linje 8A foreslås omlagt på Nørrebro, hvor linjen ikke længere vil køre på Jagtvej. Der henvises i stedet til Cityringen og til ny lokal, buslinje. Linje 8A skal i stedet betjene strækningen Valby-Nørrebro ad Fasanvejene, idet linjen dog foreslås lagt ad Hillerødgade-Lundtoftegade frem mod Nørrebro Station. Herfra fortsætter linje 8A ad linje 66 s nuværende rute mod Emdrup, og sikrer bl.a. forbindelse til Bispebjerg Hospital. Linje 150S fortsætter uændret i 2019, og sikrer bl.a. forbindelse fra området ved Nørre Campus til bl.a. DTU. Linje 250S omlægges og vil fremover bl.a. køre via Frederikssundsvej til Nørrebro Station og herfra fortsætte ad Lundtoftegade frem til Borups Plads. Herfra fortsætter linjen ad hidtidig linjeføring. Linje 350S nedlægges som selvstændigt linjenummer. På Nørrebro henvises til linje 5C og til Cityringen. 21/37

22 3.1.7 Valby Figur 15: Nuværende strategisk busnet i Valby Figur 16: Nuværende strategisk busnet i og omkring Valby. A-linjer er markeret med rød. Strækninger betjent med lokale buslinjer er markeret med gul. 22/37

23 Figur 16: Forslag til strategisk busnet i Valby Figur 17: Forslag til strategisk busnet i og omkring Valby. Forslag til strækninger betjent med A-bus er markeret med mørkerød. Strækninger, der foreslås betjent med lokale buslinjer, er markeret med gul. Linjenumre skal betragtes som arbejdstitler. 23/37

24 Linje 1A foreslås omlagt mellem kommunegrænsen til Hvidovre og Carlsberg Station til at køre ad Folehaven, Ellebjergvej og Sjælør Boulevard for at skabe bedre forbindelse til og fra Ny Ellebjerg Station. På Vigerslev Allé overtages busbetjeningen af én eller flere lokale buslinjer. Linje 4A nedlægges som selvstændigt linjenummer. Strækningen Sjælør Station-Valby Station betjenes fremover af en lokal buslinje (Sjælør Boulevard tillige af omlagt linje 1A). Fra Valby Station og nordpå ad Toftegårds Allé og Fasanvej overtages betjeningen af den nye linje 8A. Linje 6A afkortes til at kun at køre mellem Buddinge Station/Emdrup Torv og Nørreport Station og betjener derfor fremover ikke bydelen. I stedet vil ny linje 7A betjene Roskildevej mellem Damhustorvet og Skellet. Linje 7A er ny, strategisk buslinje, som betjener bydelen såvel på Roskildevej mellem Damhustorvet og Skellet som Valbyparken/Hammelstrupvej. Linje 7A vil fremover sikre direkte forbindelse fra det vestlige Valby ved Ålholm Plads til Cityringen ved Frederiksberg Allé Station. Linje 8A omlægges nord for Valby Station og vil fremover fortsætte ad Fasanvej mod Nørrebro ad den nuværende linje 4A s rute. Valby Langgade øst for Fasanvej vil fremover alene betjenes af lokale buslinjer. Nuværende passagerer syd for Valby Station med rejsemål langs Jagtvej, vil fremover skulle skifte bus ved Valby Station eller i stedet benytte metrosystemet. 24/37

25 3.1.8 Vanløse Figur 17: Nuværende strategisk busnet i Vanløse Figur 18: Nuværende strategisk busnet i og omkring Vanløse. A-linjer er markeret med rødt, S-linjer med blåt. Strækninger betjent med lokale buslinjer er markeret med gult. 25/37

26 Figur 18: Forslag til strategisk busnet i Vanløse Figur 19: Forslag til strategisk busnet i og omkring Vanløse. Forslag til strækninger betjent med A-bus er markeret med mørkerød. Strækninger, der foreslås betjent med lokale buslinjer, er markeret med gul. Linjenumre skal betragtes som arbejdstitler. Linje 2A fortsætter uændret i Vanløse Bydel, og sikrer dermed forbindelse til Cityringen ved Aksel Møllers Have. Linje 9A fortsætter uændret i Vanløse Bydel, og sikrer forbindelse til Cityringen ved Frederiksberg Allé Station, samt til Rødovre Centrum. Linje 250S omlægges og vil ikke længere betjene Borups Allé mellem Bellahøj og Fuglebakken Station. I stedet foreslås det, at en lokal buslinje betjener denne strækning. 26/37

27 3.1.9 Vesterbro-Kongens Enghave Figur 19: Nuværende strategisk busnet i Vesterbro-Kongens Enghave Figur 20: Nuværende strategisk busnet i og omkring Vesterbro-Kongens Enghave. A-linjer er markeret med rød. Strækninger betjent med lokale buslinjer er markeret med gul. 27/37

28 Figur 20: Forslag til strategisk busnet i Vesterbro-Kongens Enghave Figur 21: Forslag til strategisk busnet i og omkring Vesterbro-Kongens Enghave. Forslag til strækninger betjent med A-bus er markeret med mørkerød. Strækninger, der foreslås betjent med lokale buslinjer, er markeret med gul. Linjenumre skal betragtes som arbejdstitler. 28/37

29 Linje 1A foreslås omlagt til Folehaven-Ellebjergvej-Sjælør Boulevard-Vigerslev Allé-Enghavevej og videre nordpå ad linje 3A s hidtidige rute. Dette sikrer en bedre opkobling til Ny Ellebjerg Station som bliver et stort trafikalt knudepunkt fremover. På strækningen Enghavevej- Hovedbanegården overtages betjeningen af en lokal buslinje, ligesom der fremdeles kører S- tog mellem Carlsberg Station og Hovedbanegården. Linje 3A nedlægges som selvstændig buslinje. På strækningen Hammelstrupvej-Mozarts Plads overtages betjeningen af ny linje 7A, som sikrer forbindelse til bl.a. Sluseholmen og Teglholmen og videre mod Hovedbanegården. Passagerer mellem Valbyparken og Mozarts Plads med rejsemål på Vesterbro og Frederiksberg, vil fremover skulle skifte bus ved Mozarts Plads. Strækningen Mozarts Plads-Carlsberg Station betjenes i forslaget af linje 9A, mens linje 1A overtager betjeningen fra den gamle Enghave Station til kommunegrænsen i Kingosgade. Linje 4A nedlægges som selvstændig buslinje. Strækningen Sjællandsbroen-Valby Station vil i stedet blive betjent af en lokal buslinje. Desuden vil linje 9A betjene strækningen Sjællandsbroen-Mozarts Plads, og sikre forbindelse til bl.a. Carlsberg Station og videre mod Frederiksberg. Linje 7A vil betjene strækningen Sluseholmen-Mozarts Plads, og endelig vil linje 1A betjene Sjælør Boulevard mellem Ellebjergvej og Vigerslev Allé. Linje 7A vil betjene Vesterbrogade mellem Hovedbanegården og Frederiksberg Allé samt mellem Platanvej og Pile Allé, mens der ikke er foreslået busbetjening af Vesterbrogade mellem Frederiksberg Allé og Platanvej. Der er dog strategisk busbetjening i begge ender af den strækning på såvel Frederiksberg Allé som Platanvej, ligesom der er det på den tværgående Enghavevej/Kingosgade. Linje 7A vil give ny, strategisk busbetjening af Kalvebod Brygge, Fisketorvet, Teglholmen og Sluseholmen, og bliver en ny, højfrekvent forbindelse mellem det nye Sydhavn (Teglholmen, Sluseholmen) og det gamle omkring Mozarts Plads, og endelig bliver linjen eneste buslinje mellem Valbyparken/Hammelstrupvej og Mozarts Plads. Linje 9A foreslås omlagt og bliver også en central linje i bydelen. Linjen vil give forbindelse til Cityringen på Platanvej og til Carlsberg Station, og linjen overtager betjeningen fra linje 3A på strækningen fra den gamle Enghave Station til Mozarts Plads og fra linje 4A på strækningen Mozarts Plads-Sjællandsbroen (og videre til Ørestaden). Linjens hidtidige betjening af den inderste del af Gammel Kongevej overtages af lokale buslinjer. 29/37

30 Østerbro Figur 21: Nuværende strategisk busnet på Østerbro Figur 22: Nuværende strategisk busnet i og omkring Østerbro bydel. A-linjer er markeret med rødt, S-linjer med blåt. Strækninger betjent med lokale buslinjer er markeret med gult. 30/37

31 Figur 22: Forslag til strategisk busnet på Østerbro Figur 23: Forslag til strategisk busnet i og omkring Østerbro bydel. Forslag til strækninger betjent med A-bus er markeret med mørkerød, forslag til strækninger betjent med S-bus markeret med mørkeblå. Strækninger, der foreslås betjent med lokale buslinjer, er markeret med gul. Linjenumre skal betragtes som arbejdstitler. 31/37

32 Linje 1A foreslås omlagt mellem Kongens Enghave og Østerbro, således at linjeføringen bliver som den hidtidige linje 3A mellem den gamle Enghave Station og Trianglen. Mellem Trianglen og Hellerup Station foreslås linje 1A at have samme linjeføring som i dag. Syd for Trianglen og nord for Hellerup Station foreslås linje 1A erstattet med lokal(e) buslinje(r). Linje 3A foreslås nedlagt som selvstændigt linjenummer. På Blegdamsvej foreslås linje 3A afløst af linje 1A, mens strækningen Trianglen-Nordhavn Station foreslås betjent af en lokal buslinje. Linje 4A foreslås nedlagt som selvstændigt linjenummer. Betjeningen af strækningen Nørrebro Station-Svanemøllen Station foreslås overtaget af en lokal buslinje, da behovet for busbetjening på denne strækning bliver mindre, når Cityringen åbner. Linje 6A kører uændret i Østerbro Bydel, og sikrer dermed opkoblingen af Rigshospitalet. Linje 8A foreslås omlagt, så linjen ikke længere betjener Østerbro Bydel. Strækningen Nørrebros Runddel-Nordhavn Station foreslås overtaget af lokal buslinjer, ligesom Cityringen vil betjene Jagtvej mellem Vibenshus Runddel og Poul Henningsens Plads. Linje 150S kører uændret i Østerbro Bydel Dækningsgrad i forhold til i dag Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til strategisk busnet, foretaget forskellige netværksbaserede oplandsanalyser ud fra tilgængelige data, dvs. bl.a. befolkningsstatistik fra Danmarks Statistik fra 2016 der er således også foretaget en oplandsanalyse for Københavns Kommune som helhed. Formålet med oplandsanalysen er at give et overblik over den forventede dækningsgrad med kollektiv trafik i Københavns Kommune i 2019, og sammenligne denne med den nuværende dækningsgrad. Dækningsgraden for København er analyseret for henholdsvis: 1. Tog + metro + strategisk busnet 2. Tog + metro + strategisk busnet + lokale buslinjer I Københavns Kommune er fordelingen mellem indbyggere, husstande, arbejdspladser og studiepladser i dag følgende, jf. Danmarks Statistik: Total Københavns Kommune 2016 Antal indbyggere Antal husstande Antal arbejdspladser Antal studiepladser /37

33 Dækningsgraden i dag og i 2019 er vist i figur 23 og figur 24. Som det fremgår af figurerne, er dækningsgraden i Københavns Kommune generelt høj. Som det ses dækkes ca. 87 procent af kommunes indbyggere i dag med bane og højklasset bus. Dækningsgraden forventes at falde en smule (med ca. 3 procent) i 2019, men vil stadig være høj. Faldet skyldes hovedsageligt at de nuværende linjer 2A, 4A og 250S på Amager og Islands Brygge foreslås erstattet med en lokale buslinjer pga. ændringer på linjerne nærmere Cityringen. Det lille fald i dækningsgrad kompenseres i øvrigt af en højere dækning med højklasset bus end i dag i andre områder i kommunen, f.eks. på Teglholmen/Sluseholmen, Refshaleøen og ved Carlsberg-byen. Det er i øvrigt værd at bemærke at dækningsgraden i forhold til arbejdspladser forventes uændret (ca. 90 procent som i dag) i Medtages lokale buslinjer forventes dækningsgraden at være uændret i forhold til i dag. Hele 96 procent af kommenens indbyggere vil således være dækket af bane, højklasset bus og lokale buslinjer både i dag og i Ligeledes vil stort set alle arbejds- og studiepladser være dækket. Det skal bemærkes, at dækningsgraden i 2019 er beregnet ud fra data fra 2016, dvs. at det forventede antal nye indbyggere i 2019 ikke er medtaget. Det reelle antal indbyggere, der dækkes med kollektiv trafik i 2019, vil derfor være højere end angivet. 33/37

34 Figur 23: Dækningsgrad i Københavns kommune på bane og strategisk busnet Figur 23: Indbyggere i Københavns Kommune dækket af bane og strategisk busnet i dag (øverst) og i 2019 (nederst). Jo mørkere farve, jo flere indbyggere i området. Ca. 84 procent af kommunes indbyggere dækkes i 2019-forslaget. 34/37

35 Bane + strategisk busnet Forskel Forskel pct. Pct. af total 2016 Pct. af total 2019 Indbyggere 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder , Husstande 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder , Arbejdspladser 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder , Studiepladser 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder , Figur 24: Dækningsgrad i Københavns Kommune på bane, strategisk busnet og lokale buslinjer 35/37

36 Figur 24: Indbyggere i Københavns Kommune dækket af bane, strategisk busnet og lokale buslinjer i dag (øverst) og i 2019 (nederst). Jo mørkere farve, jo flere indbyggere i området. Ca. 96 procent af Københavns Kommunes indbyggere dækkes, både i dag og i 2019-forslaget. Bane + strategisk busnet + lokale buslinjer Forskel Forskel pct. Pct. af total Forventede passagertal og økonomi Passagertallet i busserne i Københavns Kommune vurderes ud fra trafikmodelberegninger at blive ca. 72,3 mio. pr. år, hvor af det strategiske busnet udgør ca. 50 mio. svarende til 70 %. Sammenlignes tallene med 2016 ses et fald på ca. 31 mio. pr. år i det strategiske busnet. Pct. af total 2019 Indbyggere 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder , Husstande 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder , Arbejdspladser 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder , Studiepladser 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder , /37

37 Dette skyldes, at Cityringen overtager store dele af nuværende meget passagertunge busruter, bl.a. linje 1A, 8A og 9A. Antallet af køreplantimer i det strategiske busnet falder fra pr. år til pr. år. Dette skyldes markante reduktioner på linje 1A og 8A samt at udvalgte nuværende strækninger på linje 2A og 4A overgår til lokalt busnet. 37/37

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet - Frederiksberg

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Frederiksberg 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt

Læs mere

Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag

Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag Arbejdsnotat Sagsnummer Movit-3335953 Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag

Læs mere

Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Nyt Bynet i Gentofte Kommune Nyt Bynet i Gentofte Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Gentofte Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 4A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 26, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune Nyt Bynet i - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet fra Cityringens åbning 11 Adgang

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget om ændringerne. Formålet

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Høring i Lokaludvalg og Ældreråd af Flintholm Busplan

Høring i Lokaludvalg og Ældreråd af Flintholm Busplan KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Amager Vest Lokaludvalg Amager Øst Lokaludvalg Bispebjerg Lokaludvalg Brønshøj-Husum Lokaludvalg Christianshavns Lokaludvalg Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er:

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er: Notat Til: Københavns kommune Kopi til: Hvidovre kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. juni 2013 Busbetjeningen

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger... 1 Indledning Frederiksberg Kommune ønsker en undersøgelse af metrolinjer på Frederiksberg, som betjener nye områder af kommunen. Undersøgelserne

Læs mere

Gyldig fra 11.december 2011. Samlet køreplan for Movia H

Gyldig fra 11.december 2011. Samlet køreplan for Movia H Gyldig fra 11.december 2011 Samlet køreplan for Movia H 2011 1A Hellerup st. Svanemøllen st. Trianglen Østerport st. Kongens Nytorv Hovedbanegården Toftegårds Plads Hvidovre Hospital ( Sløjfen) Hvidovre

Læs mere

Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010

Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010 Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010 Gyldig fra den. 2010 1A Avedøre st. Hvidovre Hospital ( Sløjfen) Hvidovre Hospital Toftegårds Plads Hovedbanegården Kongens Nytorv Østerport st. Trianglen Svanemøllen

Læs mere

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Notat Emne: Trafikselskabet Movias forslag til Trafikplan 2016 Fra: Til: Metroselskabet Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Dato: 2016-11-01 Baggrund Movia har sendt Forslag til Trafikplan 2016

Læs mere

A-bus 6A: Rødovre - Zoologisk Have - Hovedbanegården - Emdrup - Buddinge (DOT: Gyldig d.10.12.17)

A-bus 6A: Rødovre - Zoologisk Have - Hovedbanegården - Emdrup - Buddinge (DOT: Gyldig d.10.12.17) 0.17 0.24 0.31 0.39 0.46 0.56 1.02 1.12 0.47 0.54 1.01 1.09 1.16 1.26 1.32 17 24 31 39 46 56 02 12 47 54 01 09 16 26 32 3.47 3.54 4.01 4.09 4.16 4.26 4.32 4.17 4.24 4.31 4.39 4.46 4.56 5.02 5.12 5.01 5.11

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Hovedbanegården Nørreport St. Zoologisk Have. Rødovrehallen. Damhustorvet. Bispebjerg St. Emdrup Torv. Buddinge St.

Hovedbanegården Nørreport St. Zoologisk Have. Rødovrehallen. Damhustorvet. Bispebjerg St. Emdrup Torv. Buddinge St. mandag - fredag 0.13 0.20 0.27 0.35 0.42 0.52 0.58 1.08 0.43 0.50 0.57 1.05 1.12 1.22 1.28 1.13 1.20 1.27 1.35 1.42 1.52 1.58 2.08 1.43 1.50 1.57 2.05 2.12 2.22 2.28 43 50 57 05 12 22 28 3.43 3.50 3.57

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. juni

Læs mere

Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer?

Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer? Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer? Trafikbestillerkonferencen d. 9. juni 2016 Simon Baadsgaard, Movia Hvad er det strategiske net? Hovedlandevejene Gode og prioriterede forbindelser mellem

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 68, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv...

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv... Til: Dragør Kommune Kopi til: TOR Sagsnummer Sagsbehandler TTH Direkte 36 13 16 67 Fax - TTH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. juli 2012 Natbetjening i Dragør Kommune Indhold

Læs mere

Rute Zone Stoppesteder

Rute Zone Stoppesteder mandag - fredag 0.06 0.14 0. 0.30 0.38 0.48 0.54 1.05 0.6 0.34 0.4 0.50 0.58 1.08 1.14 0.46 0.54 1.0 1.10 1.18 1.8 1.34 1.13 1.0 1.7 1.35 1.4 1.51 1.57.07 1.43 1.50 1.57.05.1.1.7 43 50 57 05 1 1 7 3.43

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 35, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Udgangspunktet Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Hovedstadsområdet: Ny

Læs mere

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger KØBENHAVNS KOMMUNE forvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger Dette bilag beskriver forslagene til busomlægninger, stoppestedsoprettelser

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Gyldig fra 26 januar 2014. Samlet køreplan for Movia H

Gyldig fra 26 januar 2014. Samlet køreplan for Movia H Gyldig fra 26 januar 2014 Samlet køreplan for Movia H 2014 1A Busrute Zone Stoppesteder Dyrehavevej Strandvejen Hellerup St. Strandvejen Østerbrogade Dag Hammarskjölds Alle Oslo Plads Store Kongensgade

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\ t \ t \fe6718f6-38f1-4a1f...

file://d:\migrationserver\work\ t \ t \fe6718f6-38f1-4a1f... Page 1 of 2 From: handicapraad@frederiksberg.dk Sent: 02-06-2014 17:38:45 To: Sara Sigvaldason CC: Bolette Østberg (frederiksberg@hoereforeningen.dk); Flemming Nielsen (SSA Ledelse); Hans Henrik Plange;

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 500S, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 Notat Projekt: 1529 Samfundsøkonomisk screening af Øresundsmetroen Dato: 23.

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Afgifter for stilladsreklamer

Afgifter for stilladsreklamer Afgifter for stilladsreklamer Bilag 4 Sagsnr. 2007-100170 Dokumentnr. 2008-472521 I forbindelse med afgiftsforhøjelsen forslås, at indføre 5 afgiftstrin, således at afgiftens størrelse afhænger af hvor

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus. - Vision for kollektiv trafikbetjening

SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus. - Vision for kollektiv trafikbetjening SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus - Vision for kollektiv trafikbetjening Maj 2006 SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus Vision for kollektiv trafikbetjening Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Hovedstadens

Læs mere

Det Strategiske Net 2016

Det Strategiske Net 2016 Det Strategiske Net 2016 (Tidligere Pendlernettet) Det Strategisk e Net revideret efter Rev. dato: 20. april 2016 Indhold 1 GENERELT OM DET STRATEGISKE NET... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Kriterier for optagelse

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

Indførelses af Pendlernettet i Movias område

Indførelses af Pendlernettet i Movias område Notat Indførelses af Pendlernettet i Movias område Thomas Damkjær Petersen Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

PRODUKTKATALOG BULLETINS

PRODUKTKATALOG BULLETINS PRODUKTKATALOG BULLETINS 6 7 13 Vibenhus Runddel Nørrebro st. Nordhavn 11 5 Adobe Reader / browser Østerport Jagtvej/Åboulevarden Går til skrevne placering 1 3 CBS/Frb. Centret For optimal visning: 10

Læs mere

Byudvikling og trafik 18. juni 2011. Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune

Byudvikling og trafik 18. juni 2011. Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Byudvikling og trafik 18. juni 2011 Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Side 2 Kommunens overordnede trafikpolitik: 3/3 Let at huske svær at udføre Minimum 1/3 cykel trafik Minimum 1/3 kollektiv

Læs mere

Effekt Der forventes i forsøgsperioden at der afhentes ca cykler.

Effekt Der forventes i forsøgsperioden at der afhentes ca cykler. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Renhold NOTAT INTENSVERET CYKELOPRYDNING September 2016 til april 2017 Baggrund KK ønsker at intensivere cykeloprydningen ved S-togs og Metrostationer

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 27, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Sundbyvester Plads. Lergravsparken St. Bella Center St. Ørestad St.

Sundbyvester Plads. Lergravsparken St. Bella Center St. Ørestad St. mandag - fredag 0.10 0.15 0.24 0.31 0.39 0.42 0.51 0.58 1.04 0.30 0.35 0.44 0.51 0.59 1.02 1.11 0.50 0.55 1.04 1.11 1.19 1.22 1.31 1.38 1.44 1.20 1.24 1.32 1.39 1.47 1.50 1.59 1.50 1.54 2.02 2.09 2.17

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget om ændringerne. Formålet

Læs mere

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Til: Ballerup Kommune Kopi til: Egedal Kommune; TOR; SRM; MKL Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. marts 2016 Trafikbestilling

Læs mere

Fremadrettet har kommunen i arbejdet med Trafikplan 2013 medvirket til at sætte ambitiøse mål for passagerudvikling, kundetilfredshed og miljø.

Fremadrettet har kommunen i arbejdet med Trafikplan 2013 medvirket til at sætte ambitiøse mål for passagerudvikling, kundetilfredshed og miljø. Notat Til: Hvidovre kommune Kopi til: Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 30. juni 2013 Forslag om ændret busbetjening af Hvidovre kommune

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød Notat Til: Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. august 2013 Direkte busforbindelse mellem

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbane hovednet

Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbane hovednet Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbane hovednet... 1 Indledning Dette notat omhandler resultaterne af de gennemførte modelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Forslag til busdriften fra 2015 i høring

Forslag til busdriften fra 2015 i høring Forslag til busdriften fra 2015 i høring Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede på deres møde den 16. januar 2014 at sende nedenstående forslag i høring, inden Udvalget træffer endelig beslutning på

Læs mere

Forventede passagertal

Forventede passagertal Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 94 Offentligt Svend Høime Hansen Rødovrevej 222D st. tv 2610 Rødovre Dato J.nr. : : 5. december 2005 004-308 Kære Svend Høime Hansen. Tak for Deres henvendelse

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

A-bus 4A: Svanemøllen - Nørrebro - Sjælør - Ørestad / Lergravsparken (DOT: Gyldig d.18.02.18)

A-bus 4A: Svanemøllen - Nørrebro - Sjælør - Ørestad / Lergravsparken (DOT: Gyldig d.18.02.18) mandag - fredag 0.20 0.24 0.32 0.39 0.47 0.50 1.01 0.50 0.54 1.02 1.09 1.17 1.20 1.31 1.38 1.44 20 24 32 39 47 50 01 50 54 02 09 17 20 31 38 44 3.20 3.24 3.32 3.39 3.47 3.50 4.01 3.50 3.54 4.02 4.09 4.17

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

At orienteringen om status for Movias arbejde med højklassede busløsninger tages til efterretning.

At orienteringen om status for Movias arbejde med højklassede busløsninger tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 27. oktober 2011 Cathrine Krogh Keinicke 15 Movias arbejde med højklassede busløsninger Indstilling: Det indstilles, At orienteringen om status for

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbanescenarier

Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbanescenarier Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbanescenarier... 1 Indledning Dette notat omhandler resultaterne af de gennemførte modelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Sjællands område og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. juni

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10.

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. Letbane gennem Valby Et screeningsstudie ved Anders Kaas E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. oktober 2011 Helge Bay Screeningsopgaven Omfang og rammer Bestilt af Valby Lokaludvalg Screening

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

højklasset busbetjening

højklasset busbetjening + way højklasset busbetjening Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner... 1 Indledning Dette notat indeholder resultaterne af de gennemførte trafikmodelberegninger af en 3 scenarier for udbygning

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016 movia Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer INDGÅET 2 O SEP. 2016 POLITISK SEKRETARIAT Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Notat. Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej

Notat. Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej Notat Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej April 2013 Letbaner.DK Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej side 2 Letbaner.DK april 2013 Forfattere: Morten

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler JBN Direkte +45 36 13 16 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup OTM prognose Sagsnr. 31004 Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af COH Kontrolleret af Godkendt Dato 12.11.2011 Scenarie: Opsætning: Result Soceco Traffi Car supply Pu supply Extern 5001Q200 5000Q_01

Læs mere