Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde"

Transkript

1 Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Onsdag den kl i Vestermarie Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn David Hunt Morten Enni Repræsentant for: Formand, rep. for Skole og Forældre Næstformand Afbud/ Fraværende Cathrine Ingildsen Afdelingsformand Vestermarie Deltog fra pkt 15 Roar Green Afdelingsformand Aaker Afbud Anette Hansen Afdelingsformand Mosaik Dorthe Rolsted Jensen Repræsentant for specialklasserækken Afbud Bente Johansen Medarbejder Repræsentant Repræsentant Birgitte Ekstrøm Vestermarie Deltog fra pkt. 15 Niclas Fick Skoleleder Marie Bayskov Per Arndal Per Dybdahl Mie Christensen Vakant Elev Repræsentant Andreas Kofod Aaker Mosaik Konstitueret Distriktsskoleleder Afdelingsskoleleder Mosaik Afdelingsskoleleder Vestermarie Afdelingsskoleleder Aaker Aaker Jonas Haagensen Vestermarie Deltog til pkt. 20 Lisa Johannesen Mosaik Afbud Side 1 af 15

2 Oversigt over dagsordenspunkter SB Bemærkninger til dagsordenen 3 SB Meddelelser 4 SB Konstituering 5 SB Forretningsorden 6 SB Budget SB Skolebestyrelsens årshjul 8 SB Samarbejde med Ungdomsskolen 9 SB Principper for undervisningens organisering 10 SB Børnehaveklasseassistenter 11 SB Principper for samling af overbygningen 12 SB Næste møde 13 SB Eventuelt 14 Side 2 af 15

3 SB Bemærkninger til dagsordenen J.nr.: principper for hold (Vestermarie) + elevråd på meddelelser Side 3 af 15

4 SB Meddelelser J.nr.: : Fra Mosaik afd: Profilarbejde undervejs. Fra Vestermarie afd: Der arbejdes på rullende skolestart. Fra Aaker afd: Katalog over initiativer undervejs. Fra elevrådet: Om miljøråd. Vestermarie vil gerne have fodboldmål. Fra SB-formand: Fra skoleledelsen: - Ferieplanen vedtaget - BSU indstiller at skolevæsenets underskud finansieres - Dialogmøde, dato er nu udmeldt på dagsordenen næste gang - Fra ansættelsesudvalget vedr. afdelingsskoleleder - Legepladssikkerhed PA fornyet kontakt til BRK Ejendomsservice. - IT-netværk PA efterspørger ny oversigt hos TL. - Tilbagemelding på arrangementer i 5-6 klasse er på vej. - Tilbagemelding på trivselsprojektet - Orientering om ledelse og administration - 2 forældrehenvendelser (ansættelser/sne) - Interview i Bornholms Tidende TE Side 4 af 15

5 SB Konstituering J.nr.: : David Hunt her meddelt, at han er trådt tilbage som formand for skolebestyrelsen, men han er fortsat medlem af bestyrelsen. Der skal vælges en ny formand. Hvis næstformanden vælges som formand skal der tillige vælges en ny næstformand. Punktet er udsat fra sidste møde. Udsat Side 5 af 15

6 SB Forretningsorden J.nr.: Skolebestyrelsen vedtog på sit møde den 7. januar 2012 et forslag til ændret forretningsorden. Efter den gældende forretningsorden skal dette vedtages på to bestyrelsesmøder for at have gyldighed. Den nye forretningsorden vedlægges som bilag. Den nye forretningsorden er gældende fra vedtagelsen. Punktet er udsat fra sidste gang p.g.a. trykfejl i den udsendte forretningsorden. Vedtages. Vedtaget (dato ændres til 27/2-13) Side 6 af 15

7 SB Budget 2013 J.nr.: Iflg. Folkeskolelovens 44 stk. 3 godkender skolebestyrelsen skolens budget: 44. Stk. 3. Skolebestyrelsen godkender inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen, skolens budget. Skolens budgetforslag er udarbejdet i samarbejde med BRK Økonomi & Analyse. Forslaget udsendes som bilag inden mødet. Budgettet drøftes. Vedtages. Bestyrelsen ønsker at behandle den variable del af budgettet på et kommende møde. Godkendt med bemærkning om at SB finder rammerne for budgettet er for stramme. SB kan på kommende møde flytte mellem konti i budgettet. Side 7 af 15

8 SB Skolebestyrelsens årshjul J.nr.: En række af skolebestyrelsens opgaver skal løses regelmæssigt på nogenlunde faste tider af året. Der kan derfor med fordel arbejdes efter et århjul, hvor kendte opgaver tidsfdastsættes, således at de kan indgå i dagsordenen. Forslag til årshjul udsendes inden mødet. Drøftes og vedtages. Vedtaget med ændringer Ændret årshjul udsendes med referat. Side 8 af 15

9 SB Samarbejde med Ungdomsskolen J.nr.: : Skolebestyrelsen ønsker at drøfte et samarbejde, hvor eleverne bl.a. kan læse nogle af deres kreative fag i Ungdomsskolen. Drøftes med henblik på at rette henvendelse til Ungdomsskolen. NF tager kontakt med Ungdomsskolen. Side 9 af 15

10 SB Principper for undervisningens organisering J.nr.: Skolebestyrelsen skal jf. Folkeskolelovens 43 fastsætte principper: Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om 1) undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, eventuel undervisning efter 5, stk. 5, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser, 2) samarbejdet mellem skole og hjem, 3) underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, 4) arbejdets fordeling mellem lærerne, 5) fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. og 6) skolefritidsordningens virksomhed. Forslag til principper er tidligere udsendt. I forhold til seneste drøftelse har skoleledelsen arbejdet for at forbedre mulighederne for vikardækning. Ændring af vikardækning drøftes. Hele dokumentet behandles videre, når høringssvar fra afd-råd og pæd-råd foreligger. Vedtaget at slette to sidste linjer omkring vikardækning. På dagsorden næste gang. Side 10 af 15

11 SB Børnehaveklasseassistenter J.nr.: Undervisningen i 0. klasse varetages af en børnehaveklasseleder, der skal være uddannet pædagog eller have en tilsvarende uddannelse. Ud over børnehaveklasselederen kan ansættes en børnehaveklasseassistent. Der er ingen centrale regler eller normering for assistenter. Det er skolebestyrelsens kompetence - inden for budgettet - at fastsætte principper for ansættelse og anvendelse af assistenter. Der er aktuelt én assistent i 0. årgang. Assistenten arbejder primært på afdeling Aaker. Der er også for kommende skoleår indregnet en assistent i budgettet. Drøftes med henblik på at fastsætte principper for anvendelsen af assistent. SB ønsker at assistenter fremadrettet arbejder i alle børnehaveklasser i HRSskolen. PA indkalder personalet for at snakke om hvordan dette kan organiseres. SB orienteres på næste møde. Side 11 af 15

12 SB Principper for samling af overbygningen J.nr.: Skolebestyrelsen har udarbejdet principper for skolens samlede overbygning. Disse principper er tidligere udsendt, og på sidste møde tilføjet et punkt om 5+6. klasserne. Drøftes og vedtages. Principperne tilføjes: klasse og deres forældre inviteres til fælles arrangementer på afdeling Aaker. Nye principper udsendes med referat og vedtages på kommende møde. Side 12 af 15

13 SB Næste møde J.nr.: Mandag 18. marts 2013 kl i Vestermarie. - Madordning især økonomisk - Variabel del af budget - Undervisningens organisering - Principper for elektronisk udstyr (mobiltelefoner/ordensregler) på april-mødet - Skolens kalender (april-mødet) - Inklusion (april-mødet) Side 13 af 15

14 SB Eventuelt J.nr.: : SB J.nr.: Principper vedr. holddannelse til basisgrupper i rullende skolestart. Rækkefølgen er prioriteret. Renskrives og udsendes med logo. Vedtaget Side 14 af 15

15 Mødet slut Morten Enni David Hunt Cathrine Ingildsen Roar Green Anette Hansen Dorthe Rolsted Jensen Bente Johansen Birgitte Ekstrøm Niclas Fick Marie Bayskov Andreas Kofoed Jonas Haagensen Lisa Johannesen Side 15 af 15

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 22-1-2013 kl. 19.00 21.00 i Vestermarie Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn Repræsentant for: Afbud/ Fraværende David Hunt Formand, rep.

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag-18-3-2013 kl. 19.00 21.00 i Vestermarie Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn Repræsentant for: Afbud/ Fraværende David Hunt, rep. for Skole

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag-23-4-2013 kl. 19.00 21.00 i Vestermarie Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn Repræsentant for: Afbud/ Fraværende David Hunt, rep. for Skole

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Torsdag-23-5-2013 kl. 19.00 21.00 i Vestermarie Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn David Hunt Morten Enni Repræsentant for:, rep. for Skole og

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag den 17-6-2013 kl. 19.00 21.00 i Vestermarie Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn Repræsentant for: Afbud/ Fraværende David Hunt, rep. for

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag den kl på afd. Aaker Dagsorden

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag den kl på afd. Aaker Dagsorden Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag den 16-12-2013 kl. 19.00 21.00 på afd. Aaker Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn David Hunt Morten Enni Cathrine Ingildsen Roar Green Dorthe

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Torsdag kl på afd. Mosaik Dagsorden

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Torsdag kl på afd. Mosaik Dagsorden Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Torsdag 27-2-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Mosaik Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn David Hunt Morten Enni Cathrine Ingildsen Roar Green Dorthe

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Onsdag den 18-6-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Mosaik Dagsorden

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Onsdag den 18-6-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Mosaik Dagsorden Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Onsdag den 18-6-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Mosaik Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn David Hunt Morten Enni Cathrine Ingildsen Repræsentant

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Torsdag den kl på afd. Aaker Dagsorden

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Torsdag den kl på afd. Aaker Dagsorden Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Torsdag den 21-11-2013 kl. 19.00 21.00 på afd. Aaker Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn David Hunt Morten Enni Cathrine Ingildsen Roar Green

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag kl på afd. Mosaik Dagsorden

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag kl på afd. Mosaik Dagsorden Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag 26-5-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Mosaik Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn David Hunt Morten Enni Cathrine Ingildsen Repræsentant for:

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag 19-8-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Aaker Dagsorden

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag 19-8-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Aaker Dagsorden Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag 19-8-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Aaker Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn René Læssøe Andersen Morten Enni Roar Green Lotte Strand Susanne

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 20-8-2013 kl. 19.00 20.30 i Aaker BEMÆRK NYT MØDESTED Dagsorden

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 20-8-2013 kl. 19.00 20.30 i Aaker BEMÆRK NYT MØDESTED Dagsorden Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 20-8-2013 kl. 19.00 20.30 i Aaker BEMÆRK NYT MØDESTED Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn David Hunt Morten Enni Cathrine Ingildsen Roar

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Onsdag 18-9-2013 kl. 19.00 21.00 på afd. Aaker Dagsorden

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Onsdag 18-9-2013 kl. 19.00 21.00 på afd. Aaker Dagsorden Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Onsdag 18-9-2013 kl. 19.00 21.00 på afd. Aaker Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn David Hunt Morten Enni Repræsentant for:, rep. for Skole og

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder ekstraordinært møde Mandag kl på afd. Aaker Dagsorden

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder ekstraordinært møde Mandag kl på afd. Aaker Dagsorden Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder ekstraordinært møde Mandag 22-9-2014 kl. 17.00 18.00 på afd. Aaker Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn René Læssøe Andersen Morten Enni Roar Green

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 8-11-2011 kl. 17.00 19.00 i Svaneke SFO-klub Bemærk: ÆNDRET MØDEDATO Dagsorden Beslutningsprotokol Tilstede: SW, PP, BB, KL, Rikke, BF, JLC, JRH

Læs mere

Principper på Bugtskolen. Et arbejdsområde for skolebestyrelsen

Principper på Bugtskolen. Et arbejdsområde for skolebestyrelsen Principper på Bugtskolen Et arbejdsområde for skolebestyrelsen 1 Hvad er principper? Et princip er i skolebestyrelsessammenhæng et sæt grundlæggende retningslinjer for, hvilken retning skolen skal bevæge

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. 1 of 6 Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn Repræsentant for: Afbud/ Fraværende René Læssøe Andersen %

Læs mere

Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17

Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17 Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17 Skolebestyrelsen består af: Forældrerepræsentanter: Vinni Hedegaard Frederiksen, Randi Mellergaard Baun, Jens Mogensen, Kristina Blom, Arne Hougaard, Jens Ole Futtrup

Læs mere

KAPITEL 2: SKOLEBESTYRELSEN

KAPITEL 2: SKOLEBESTYRELSEN Uddrag fra Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Køge Kommune samt forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sct. Nicolai Skole, revideret 13. marts 2018 Almindelig skrift er fra Styrelsesvedtægten for skolevæsenet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet. Gladsaxe Kommune 2017

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet. Gladsaxe Kommune 2017 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet Gladsaxe Kommune 2017 1 Indhold Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 5 Skolebestyrelsens beføjelser... 6 Skolelederen... 7 Elevråd...

Læs mere

Revision Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Revision Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Notatark Revision 2018 Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Denne styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Kolding Kommune er vedtaget af Byrådet i Kolding efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.

Læs mere

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Fremmødte: Jakob, Charles, Tina, Gitte, Carsten M., Carsten U., René, Allan, Lene, Birgit.

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Fremmødte: Jakob, Charles, Tina, Gitte, Carsten M., Carsten U., René, Allan, Lene, Birgit. SKOLEBESTYRELSESMØDE Ordstyrer: Jan Madsen. Fremmødte: Jakob, Charles, Tina, Gitte, Carsten M., Carsten U., René, Allan, Lene, Birgit. Fraværende: Frank. Dagsorden skolebestyrelsesmøde d. 8.9.2014 17-20

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Forretningsorden for Bjørnehøjskolens skolebestyrelse Gældende fra 19. april 2018

Forretningsorden for Bjørnehøjskolens skolebestyrelse Gældende fra 19. april 2018 Dokument revision historik samt godkendelse Beskrivelse 1.0 Forretningsorden for Skolebestyrelsen på Bjørnehøjskolen Godkendt af bestyrelsen Ændring er - stk Godkendelse Anette Rasmussen, Noomi Katz-Kolberg,

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Mandag 9-1-2012 kl. 17.00 19.00 i Nexø Bemærk: SB-koordinationsudvalget (PP, KL, SW, PA, PT, LL, LP) mødes kl 16.45 17.00 Dagsorden Beslutningsprotokol

Læs mere

Kommentarer/ beskrivelse

Kommentarer/ beskrivelse Deltagere: Formænd elevråd, Råbjerg, Jette Christiansen, Kirsten Resen, Sivanathan Arudchelvam, Sofie Mørch, Dagsorden Orientering (0), drøftelse (D) eller beslutning (B) 1. Godkendelse af dagsorden (B)

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Mandag 11-6-2012 kl. 17.00 19.00 i Svaneke Bemærk: SB-kommunikationsudvalget (PP, KL, SW, PA, PT, LL, LP, AB, BF) mødes efter SB-mødet kl. 19.00-19.15

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

DAGSORDEN. Onsdag kl Mødelokale 1. Skolebestyrelsesmøde Forplejning: sommerferiefrokost DATO MØDEDATO SAGS NR.

DAGSORDEN. Onsdag kl Mødelokale 1. Skolebestyrelsesmøde Forplejning: sommerferiefrokost DATO MØDEDATO SAGS NR. MØDEDATO Onsdag 14.06. kl. 17.00-20.00 STED Mødelokale 1 INDHOLD Skolebestyrelsesmøde Forplejning: sommerferiefrokost DATO 08.06.17 SAGS NR. DELTAGERE Skolebestyrelsen og ledelsen AFBUD/FRAVÆRENDE MØDELEDER

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat af skolebestyrelsesmøde d. 15.06.2017 på afd. Søagerskolen. Forum: Skolebestyrelsesmøde Møde nr.:8/16-17 Gæster: - Dato: Tid: 18.00 21.00 Dagsordenpunkt 1. God sommer Mødedeltagere: Forældrevalgte:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Alle børn skal lære mere

Alle børn skal lære mere Skolereformen Kontaktforældremøde 5. maj 2014 Alle børn skal lære mere Skolebestyrelsesformand Birgit Bach-Valeur Program 19.00 Velkomst v/ skolebestyrelsens formand Birgit Bach-Valeur 19.05 Valg til skolebestyrelsen

Læs mere

Skolebestyrelsen for Melby Skole

Skolebestyrelsen for Melby Skole Mødedato Onsdag d. 22. august 2018, kl. 18.30 21.00 Mødested, Samlingen Deltagere: Forældre: Camilla Krøjgaard Andersen Dorthe Skafte Larsen Tino Schmücker Uhlott Anne Louise Born Sylvest Anne- Marie Storm

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Ændringer er skrevet med rød skrift eller slettet, dvs. i højre margen.

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Ændringer er skrevet med rød skrift eller slettet, dvs. i højre margen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august 2012 Slettet: 1 Ændringer er skrevet med rød skrift eller slettet, dvs. i højre margen Indhold Kapitel 1: Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning...

Læs mere

Admin. Bemærkninger: Robin, skolens tekniske serviceleder deltager i punkt 1

Admin. Bemærkninger: Robin, skolens tekniske serviceleder deltager i punkt 1 Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde Mandag den 20. august kl. 17-19.30 Admin. Bemærkninger: Robin, skolens tekniske serviceleder deltager i punkt 1 Afbud: Eleverne deltager ikke i mødet, da der endnu

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Mandag 5-9-2011 kl. 17.00 19.00 i Nexø / lærerværelse Dagsorden Beslutningsprotokol Tilstede: PP, JRH, BF, JLC, MR, IQ, AMV, BB, EK Fraværende: ELEVER

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens beføjelser og opgaver...7

Læs mere

Referat 14. juni 2016

Referat 14. juni 2016 Referat 14. juni 2016 Dagsorden Sted: Stevnsgade, personalerummet, 16:30-19:00 Møder indkaldes med mindst 8 dages varsel. Dagsorden udsendes senest 4 dage inden mødet. Ønsker om punkter til dagsordenen

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 26. januar kl. 17:30 19:30. Husk afbud til Carsten eller Charlotte

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 26. januar kl. 17:30 19:30. Husk afbud til Carsten eller Charlotte Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 26. januar kl. 17:30 19:30 Til stede: Charlotte, Danny, Nadia, Christina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller Charlotte Afbud fra: Helena, Thorkild, Tania,

Læs mere

Til Holstebro Kommune. Att. Thomas Born Schmidt. Skolebestyrelsen i Holstebro Kommune

Til Holstebro Kommune. Att. Thomas Born Schmidt. Skolebestyrelsen i Holstebro Kommune Til Holstebro Kommune Att. Thomas Born Schmidt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.: 29634750

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Dagsorden: Dato: 27-03-19 Kl.: 17.00-19.30 Fraværende: Jack Mødeleder: Mads Referent: Trine Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 1. Godkendelse af dagsorden: 2 min.

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde Mandag den 13. august 2018 kl. 17. 19.00 på lærerværelset Referat Beslutningsprotokol Tilstede: Michael, John, Trine, Gitte, Marie Afbud: Kennet,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde nr. 16

Skolebestyrelsesmøde nr. 16 . Skolebestyrelsesmøde nr. 16 Onsdag d. 28. februar på afd. Jernløse 18.30-20.30 De næste møder Mandag d. 19/3 Kildebjerg torsdag d. 12/4 Knabstrup mandag d. 14/5 Undløse tirsdag d. 12/6 Jyderup DELTAGERE

Læs mere

ABSALONS SKOLE ROSKILDE KOMMUNE

ABSALONS SKOLE ROSKILDE KOMMUNE Referat af møde i skolebestyrelsen d. 30/10 2010 kl. 18.00 21.00 Deltagere: Birgitte West, Jesper Dauw, Hanne A. Brøndum, Lykke Bang Frederiksen, Thorleif Frøkjær, Martin Geysner, Jeppe Kobberø, Marianne

Læs mere

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole. Ved Sankt Annæ Gymnasium tilbydes undervisning i henhold til gymnasieloven

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Mandag 6-2-2012 kl. 17.00 19.00 i Svaneke Bemærk: SB-kommunikationsudvalget (PP, KL, SW, PA, PT, LL, LP, AB) mødes efter SB-mødet kl. 19.00-19.15 Dagsorden

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2018 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde nr. 12

Skolebestyrelsesmøde nr. 12 . Skolebestyrelsesmøde nr. 12 Tirsdag d. 19. september på afd. Kildebjerg Fra kl. 18.00-18.30 er der budgetopfølgning for dem der ønsker en særlig gennemgang De næste møder Mandag 30/10 Undløse torsdag

Læs mere

Dagsorden og referat ØRUM SKOLE. Dato: Mødeleder: Charlotte Jensen

Dagsorden og referat ØRUM SKOLE. Dato: Mødeleder: Charlotte Jensen ØRUM SKOLE Dagsorden og referat Dato: 11.04 2018 Tid: 19.00-21.00 Sted: Personalerummet Mødets titel: Skolebestyrelsesmøde Referent: Dorthe Klitgaard Mødeleder: Charlotte Jensen Mødedeltagere: Charlotte

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Indledning... 2 Skolens drift... 3 1. Undervisningens organisering... 3 2. Dækning af undervisning ved undervisers fravær... 3 3. Skolens arbejde med elevernes læringsmål... 4 4. SFO og Puk... 4 5. Arbejdets

Læs mere

Personalestuen, Havrehedskolen Børnehuset Veflinge

Personalestuen, Havrehedskolen Børnehuset Veflinge Mandag d. 22. august 2016 19:00 21:00 MØDERERAT 21 Mødested: Personalestuen, Havrehedskolen Børnehuset Veflinge Mødedeltagere: Pia Skov Hansen, Jury Jørgensen, Charlotte Ellemose Sonne, Pia Andersen, Jesper

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKESKOLERNE I ODSHERRED KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKESKOLERNE I ODSHERRED KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKESKOLERNE I ODSHERRED KOMMUNE Byrådet i Odsherred kommune har den xx.xx 2019 fastlagt styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Odsherred jf. folkeskoleloven 40. SKOLESTRUKTUR 1.

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Referat af møde Den 5. januar 2017 kl. 17.00-19.00 på Kalvøen MØDEDELTAGERE Kasper Thorsen Tanja Jakobsen Jens-Jørgen Mølvig Claus Hauritz Camilla Cordius Brian Jakobsen Charlotte

Læs mere

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden Torsdag den 10. marts 2016 kl. 17.30-20.00 Konferencelokalet Møde nr. 19 Indkaldte: Christian Riise, Kari Astrid Thynebjerg, Michael Blomsterberg, Steen Bundgaard,

Læs mere

Regler og rammer for skolebestyrelsens arbejde

Regler og rammer for skolebestyrelsens arbejde Risskov den 23.november 2017 Regler og rammer for skolebestyrelsens arbejde Skolebestyrelsen på Strandskolen. 1) Der er blevet rejst en del spørgsmål omkring de formelle regler og rammer for skolebestyrelsens

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde 30.08.2012 22 Mødet fandt sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen, Thomas Kaarsgaard Jensen, Majbrit

Læs mere

Beboerdemokrati. Vidste du

Beboerdemokrati. Vidste du Beboerdemokrati Når du flytter ind i en almen bolig, så flytter du samtidigt ind i en boligforening, der er demokratisk opbygget. Det er Jer der bor til leje, der er med til at bestemme i boligforeningen.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE Mødedato Mandag d. 28/08 2017 kl. 17.15-19.45 Mødested Hammershøj Skole Medarbejderrepræsentanter: Mette Roed Rikke Richtendorf Forældrerepræsentanter Laila Rohde

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Indhold Indledning... 3 Skolens drift... 3 1. Undervisningens organisering... 3 2. Dækning af undervisning ved undervisers fravær... 4 3. Skolens arbejde med elevernes læringsmål...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

0.a Konstituering af bestyrelsen Der skal vælges en formand og næstformand blandt de forældrevalgte medlemmer.

0.a Konstituering af bestyrelsen Der skal vælges en formand og næstformand blandt de forældrevalgte medlemmer. Himmelev Skole HIMMELEV SKOLE Skolebestyrelsesmøde torsdag den 8. september 2016 kl. 19 21.30 i nr. 39 REFERAT Deltagere: Per Skovgaard Rosen - forældrevalgt Rikke Sejer - forældrevalgt Søren Døygaard

Læs mere

Et princip må ikke formuleres som et diktat.

Et princip må ikke formuleres som et diktat. Til Skolebestyrelsen for Skolen ved Sundet. Fra Jan Mørk Christensen Forælder til Danielle i 7u 2007-09-28 Angående de vedtagne principper for betaling ved skolerejser og lejrskoler. Jeg har tidligere

Læs mere

Dagsorden Punkt Tid Emne Til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning

Dagsorden Punkt Tid Emne Til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning Der afholdes ordinært møde mandag d. 6. august 2018 kl. 17 19, personalerummet Deltagere Forældrerepræsentanter - Rasmus Munch Marcher (formand) - Mie Petersen (næstformand) - Christina Fürst Mogensen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune (Ændringer er markeret med gult) Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter,

Læs mere

Onsdag d. 10. august 2016 kl 19:00-21:00 på Øster Brønderslev Centralskole. Afbud: alle mødt på nær elevrepræsentanter, som endnu ikke er valgt.

Onsdag d. 10. august 2016 kl 19:00-21:00 på Øster Brønderslev Centralskole. Afbud: alle mødt på nær elevrepræsentanter, som endnu ikke er valgt. Referat fra Skolebestyrelsesmøde nr. 2: Onsdag d. 10. august 2016 kl 19:00-21:00 på Øster Brønderslev Centralskole. Afbud: alle mødt på nær elevrepræsentanter, som endnu ikke er valgt. Referat fra 16.

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 12. maj 2015 kl

Referat af skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 12. maj 2015 kl 2015 2014/15 1 Referat af skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00-21.00 Tilstede: Malene Blond, William Blond, Sara K. Bønløkke, Theresa Christensen, Claus Nielsen, Preben Christoffersen,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde Mandag den 12. september 2016 kl. 17.00 19.00 på lærerværelset Referat Beslutningsprotokol Tilstede: Kennet, Kristian, Kia, Michael H., Michael

Læs mere

Referat 27. september 2017

Referat 27. september 2017 Referat 27. september 2017 Dagsorden Sted: Stevnsgade, personalerummet, 17:0019:30 Der udsendes beslutningsreferat til bestyrelsens medlemmer inden én uge efter mødet. DAGSORDEN Emne, ansvarlig, tidsramme

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde - Valsgård Skole 29. august 2017

Skolebestyrelsesmøde - Valsgård Skole 29. august 2017 Referat - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - tirsdag den 29. august kl. 17.00-19.00 Bestyrelsens sammensætning: Forældre: Helle Wolder Christiansen (formand), Ulrik Leth (næstformand), Louise Højer

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejde

Skolebestyrelsens arbejde Skolebestyrelsens arbejde Skolebestyrelsens sammentræden Konstituerende møde: Bestyrelsen indkaldes til konstituerende møde af skoledistriktslederen. Bestyrelsen indkaldes til konstituerende møde inden

Læs mere

Overordnet plan for arbejde med skolens principper Vestervang Skoles skolebestyrelse

Overordnet plan for arbejde med skolens principper Vestervang Skoles skolebestyrelse Overordnet plan for arbejde med skolens principper Vestervang Skoles skolebestyrelse Opdateret december 18 Indledning Forklaring af begreber Typer af processer Arbejdet med principper kan følge forskellige

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for. Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen September 2009 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 2 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4 Kapitel 2...

Læs mere

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden. TORSDAG DEN 17. august 2017 KL :30 på lærerværelset DAGSORDEN:

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden. TORSDAG DEN 17. august 2017 KL :30 på lærerværelset DAGSORDEN: ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Dagsorden TORSDAG DEN 17. august 2017 KL. 19.00-21:30 på lærerværelset DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3.

Læs mere

Forretningsorden for Fællesbestyrelsen i Vivild Børneby

Forretningsorden for Fællesbestyrelsen i Vivild Børneby Forretningsorden for Fællesbestyrelsen i Vivild Børneby 1 Forretningsordenens område Denne forretningsorden er gældende for Vivild børnebys fællesbestyrelse. 2 Bestyrelsens sammensætning Fællesbestyrelsen

Læs mere

Onsdag d. 25. oktober 2017 kl 19:00-21:00. Øster Brønderslev Lærerværelset

Onsdag d. 25. oktober 2017 kl 19:00-21:00. Øster Brønderslev Lærerværelset Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde nr. 12: Onsdag d. 25. oktober 2017 kl 19:00-21:00 Øster Brønderslev Lærerværelset Afbud: Michael, Pia, Peter, Anton, Andrea, Peter Dagsorden 0. Godkendelse - Referat fra

Læs mere

Hvad er en skolebestyrelse 1

Hvad er en skolebestyrelse 1 Oversigt Hvad er en skolebestyrelse? Hvad laver en skolebestyrelse? Hvad skal skolebestyrelsen arbejde med fremover? Hvem kan vælges til skolebestyrelsen? Hvem kan stemme til skolebestyrelsesvalget? Hvordan

Læs mere

Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum.

Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum. Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Tidspunkt:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Kongevejens Skoles bestyrelse

FORRETNINGSORDEN for Kongevejens Skoles bestyrelse FORRETNINGSORDEN for Kongevejens Skoles bestyrelse Reglerne om skolebestyrelsens virksomhed er fastsat i Folkeskoleloven samt i Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune, vedtaget i september

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Skab den bedste skole for dit barn. Skolebestyrelsesvalg 2018

Skab den bedste skole for dit barn. Skolebestyrelsesvalg 2018 Skab den bedste skole for dit barn Et vigtigt valg I den kommende tid skal der vælges medlemmer til skolebestyrelserne i Lemvig Kommune. I denne folder kan du læse om, hvad en skolebestyrelse er, og hvordan

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Mandag d- 19-01-2015 kl. 17.00 20.00 i Nexø Svaneke lærerværelse referat Beslutningsprotokol Tilstede: Pia, Mads, Bent, Erik, Michael, John, Søren, Jesper,

Læs mere

Ilbjerg Allé Herlev 26. august Medlemmer Afbud Mødeleder Traktement

Ilbjerg Allé Herlev 26. august Medlemmer Afbud Mødeleder Traktement Mørkhøj skole Ilbjerg Allé 25 2860 Herlev 26. august 2015 Skolebestyrelsesmøde Referat nr. 7 onsdag den 26. august 2015 kl. 18.30-21.00 Medlemmer Afbud Mødeleder Traktement Forældre repræsentanter Kenneth

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag d.20/ kl

Skolebestyrelsesmøde Mandag d.20/ kl Status: Lukket Skolebestyrelsesmøde Mandag d.20/8 2018 kl. 19.00-21.00 Til stede: Afbud: Søren Smedegaard, Helle Bygholm Jensen, Karen Gemal, Søsser Sund, Brit Sand Andersen, Line Svindt Olsen, Jens Nowak

Læs mere

Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum.

Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum. Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Tidspunkt:

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Mandag 16-4-2012 kl. 17.00 19.00 i Svaneke Bemærk: SB-kommunikationsudvalget (PP, KL, SW, PA, PT, LL, LP, AB, BF) mødes efter SB-mødet kl. 19.00-19.15

Læs mere

0.-3. klasse: Mandag fredag: kl. 8:10-14: klasse: Mandag/fredag: kl. 8:10-14:10 Tirsdag/onsdag/torsdag: kl

0.-3. klasse: Mandag fredag: kl. 8:10-14: klasse: Mandag/fredag: kl. 8:10-14:10 Tirsdag/onsdag/torsdag: kl SKOLEBESTYRELSEN Princip nr: 11 Skoleår: 2016-17 Princip vedrørende: Undervisningens organisering Formål: At skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst mulig læring, trivsel og dannelse. På Vedbæk

Læs mere