Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen"

Transkript

1 - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne, ordentlig opførsel på og uden for banen m.v. Det er vigtigt at trænere, ledere og evt. ansatte sender de rigtige signaler til spillerne i LFF og er deres ansvar bevidst som rollemodeller. Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen Fairplay bør være: At holdene siger tak for kampen til hinanden efter en kamp At holdene altid udviser respekt overfor en modstander uanset kampens resultat At tilskuere altid udviser respekt for spillerne samt for modstanderholdets tilskuere uanset kampens resultat At alle respektere og accepterer, at dommeren er en vigtig del af spillet og afviklingen af en kamp Forskellige kulturer, religioner, sociale og etniske grupper taler alle det samme sprog når det gælder idræt, og vi skal i LFF være med til, at respekten og tolerancen mellem forskellige mennesker styrkes. For den enkelte betyder kammeratskabet og fællesskabet, at man udvikler sig personligt og i forhold til at indgå i sociale relationer på andre områder i livet. Floorballen har desuden den store kvalitet, at både spillerne og tilskuerne engageres følelsesmæssigt. Det er således præget af engagement, intensitet og viljen til sejr. Vi har med nærværende systematiseret LFF s etiske regelsæt, som efterfølgende er beskrevet i: 1. Baggrund 2. Formål 3. Etiske regler for floorballspillere 4. Spillerens 11 bud 5. Etiske regler for trænere 6. Etiske regler for ledere 7. Etiske regler for forældre og tilskuere 8. Etiske regler for børn og unge op til 15 år Side 1 af 13

2 LFF s etiske regler er ikke statiske det er et dynamisk regelsæt, som vil blive tilrettet og suppleret med emner, der er relevante og aktuelle for dansk floorball på de pågældende tidspunkter. Opgaven med vedligeholdelse af de etiske regler ligger i bestyrelsen. Side 2 af 13

3 Baggrund Floorball har i flere år været en hastigt voksende sportsgren i Lyngby og i Danmark. Der er mange aktive udøvere, trænere, ledere og tilskuere, som alle har floorball som en aktiv eller passiv fritidsinteresse, og dette forpligter LFF til at have et etisk regelsæt. Vi har herudover forpligtelser over for dommere og kommune samt naturligvis erhvervslivet, der fungerer som etablerede eller potentielle sponsorer. Det er et stort ansvar for en forening som LFF, at have optimale forhold for så stor en gruppe af mennesker, og det er derfor nødvendigt med en fælles referenceramme i form af et etisk regelsæt. Side 3 af 13

4 Formål Vi ønsker i LFF at definere de etiske regler for vores spillere, trænere, ledere, forældre/tilskuere samt sponsorer og samarbejdspartnere, så alle er orienteret om LFF s holdninger. Samtidig med dette regelsæt skal ledelsen gennem deres kommunikation, formulering af værdier og ageren fungere som rollemodeller. Side 4 af 13

5 Etiske regler for floorballspillere Floorball kan give mange gode oplevelser som glæde, fællesskab, udfordring, spænding, præstation og udvikling. I kampene kæmper nogle med frygten for at tabe, og andre bliver kyniske og tager ethvert middel i brug for at vinde. De følgende 15 Etiske grundregler henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner floorballspillere, der søger de positive værdier: 1. Vis respekt for dine med- og modspillere, dommerne, trænerne, lederne og tilskuerne gennem din opførsel, dine handlinger, udtryk og udtalelser samt dit ordvalg. Undgå nedsættende tale og skældsord. 2. Modsæt dig og afvis provokationer, truende adfærd samt snyd på banen. 3. Beskyt spillet mod og tag aktiv afstand fra racisme, diskrimination og vold. 4. Spil efter reglerne både de formelle floorballregler og de uformelle fairplayregler. 5. Acceptér at du kan tabe en floorballkamp og vis værdighed både ved sejr og nederlag. 6. Giv det bedste af dig selv både gennem din indsats og din opførsel. 7. Prioritér altid dit helbred og undgå unødvendige helbredsrisici. 8. Tag ansvar for dine handlinger. 9. Vær opmærksom på konsekvenser af, hvad du siger, eller hvordan du opfører dig. Bevar derfor en høj standard for din personlige opførsel i og uden for konkurrence. 10. Vis at floorball handler om følelser, dygtighed og ærlighed. 11. Respektér de afgørelser, som er truffet af dommere. 12. Respektér andre udøveres talent, potentiale og dygtighed uafhængigt af race, etnisk, politisk eller religiøst tilhørsforhold. Undgå også mobning. 13. Samarbejd åbent og ærligt med dine trænere og andre, som støtter dig. 14. Tag selv hovedansvaret for din idrætslige udvikling og præstationer. 15. Involvér dig ikke i dopingmisbrug. Side 5 af 13

6 Spillerens 11 bud i forhold til trænere og medspillere Gode råd, der gør det hele lidt lettere. Rækkefølgen er ikke prioriteret; principielt er alle punkter lige vigtige! Meld afbud til træning så tidligt som muligt Træningen bliver tilrettelagt ud fra forventningen om, at der er et vist antal spillere til træning. Er de ikke til stede, skal øvelserne ændres. Som hovedregel melder man ikke afbud til kamp Er du undtagelsesvis nødt til at melde afbud, skal det gøres så tidligt som muligt - det er ubehageligt for holdet at få et vide, at der mangler spillere lige før en kamp. Vær omklædt og klar til træning til tiden Det er et udtryk for manglende respekt for dine medspillere og din træner, hvis du generelt ikke er klar til tiden. Og det signalerer ligegyldighed. Sørg for at give besked, hvis du er nødt til at komme senere. Hjælp dine medspillere i deres øvelser At være forsvarsspiller i angrebsøvelser er ikke spændende, men det hjælper angrebsspilleren til at blive bedre, hvis forsvarsspilleren er aktiv. Er du en sløv forsvarer, træner du dine medspillere i at komme forbi et sløvt forsvar. Er du aktiv, træner du dine medspillere i at komme forbi aktivt forsvar. Vær opmærksom Der bruges for meget vigtig træningstid på forklaringer, hvis de skal gentages, fordi en eller anden ikke var opmærksom. Dem, som har hørt efter, bliver trætte af at få det gentaget. Og igen signalerer det lidt at 'man er ligeglad' og ukoncentreret. Sidder du på bænken i en kamp, så brug tiden til at finde ud af, hvad du vil gøre, når du bliver skiftet ind. Støt dine medspillere For at blive god skal man tro på sig selv, og man skal turde at lave fejl. Alle laver fejl, og alle er ikke lige gode. Hvis man hele tiden får at vide, at man ikke gør det godt nok, mister man tilliden til sig selv, bliver usikker, og så er det svært at 'komme igen'. Opmuntrende ord til en holdkammerat er bedre end en opgivende holdning eller (ofte unuanceret) kritik. Kom til træning selv om du er skadet Man kan godt lære noget fra bænken, hvis man ser, hvad de andre øver. Så ved du, hvad der trænes, når du vender tilbage, og du viser en interesse i holdet og i fællesskabet. Vis vilje, vær energisk og seriøs En træt holdning smitter af på holdet. En energisk holdning smitter også af på holdet. Du bliver bedre, hvis du hele tiden prøver at blive bedre. Vis at du har vilje til at vinde. Hav en positiv indstilling og vis spilleglæde og humør både til kamp og træning. Hvis du springer over hvor gærdet er lavest snyder du kun dig selv. Side 6 af 13

7 Brug træningskampe til at træne og ikke så meget til at vinde Holdet spiller træningskampe for at få holdet til at fungere, for at afprøve det der arbejdes med på træningsbanen, for at se om det virker eller skal forbedres. Det er 'forkert' kun at lave ting man kan, i stedet for at øve ting, man ikke kan. Lær dine medspillere at kende Når du kender dine medspillere, og ved hvad hver enkelt står for, er du bedre i stand til at spille sammen med ham/hende og udnytte ham/hendes evner til både din, ham/hendes og i sidste ende holdets fordel. Spis rigtigt så du opnår mest mulig energi. Hav sunde kostvaner som en naturlig del af din hverdag. Side 7 af 13

8 Etiske regler for trænere Trænere søger hele tiden efter forbedring af den enkelte spillers og holdets potentiale. Herudover har trænerne indflydelse på menneskelig vækst og udvikling, i et miljø præget af glæde og fællesskab. Den gode træner udvikler hele spillere : fysisk, psykisk, socialt og moralsk. Træneren er en nøgleperson i forhold til at forme holdninger og værdier hos de spillere og hold, som de har ansvar for. Følgende etiske regler henviser til handlinger og holdninger, der kendetegner den gode træner/leder: 1. Behandl alle udøvere individuelt og på spillerens præmisser. 2. Sørg for, at træning og kampe er passende i forhold til spillerens alder, erfaring, talent og modenhed. 3. Overhold normer for fairplay. 4. Respektér de afgørelser, som er truffet af dommere. 5. Inddrag spillerne i beslutninger, som berører dem, og lær den enkelte udøver at tage sin del af ansvaret for sin opførsel og sportslige udvikling. 6. Vær fair, omsorgsfuld og ærlig over for spillerne. 7. Giv konstruktiv kritik og undgå overdreven negativ kritik. 8. Prioritér altid spillernes helbred og undgå, at de udsættes for unødvendige helbredsrisici. 9. Vis interesse og omsorg for syge og skadede spillere. 10. Søg samarbejde med andre trænere og specialister, hvor det tjener spilleren. 11. Anerkend spillernes ret til at modtage råd og vejledning fra andre trænere. 12. Acceptér aldrig truende og voldelig adfærd. 13. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for kampe. Vær opmærksom på din betydning som rollemodel. 14. Vær aktiv modstander af misbrug af doping og illegale rusmidler. Ved omgang med tobak og alkohol, skal du være dit ansvar bevidst som rollemodel. 15. Behandl alle spillere ligeværdigt - uafhængigt af race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold. Side 8 af 13

9 16. Udnyt aldrig din virksomhed som træner til at fremme egne interesser på bekostning af spillernes og/eller idrættens interesser. Side 9 af 13

10 Etiske regler for ledere En leder tager medansvar for organisering og drift af aktiviteter og lægger på afgørende måde grundlaget for, at aktiviteter kan finde sted. Gode ledere tilrettelægger en åben, retfærdig og økonomisk ansvarlig idræt, med et tydeligt og godt regelsæt. LFF ønsker med det etiske regelsæt, at undgå misbrug af ledernes position, så vi undgår at egeninteresse tager over i forhold til fællesinteressen. Følgende regelsæt henviser til holdninger og handlinger, som kendetegner den gode leder: 1. Værn om organisationens legitimitet og dens åbenhed og demokratiske værdier. 2. Påtag dig ansvaret for, at de formelle og etiske normer efterleves i hele organisationen. 3. Behandl alle idrættens aktører som ligeværdige uafhængigt at race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold. 4. Inddrag dine medlemmer i beslutningerne. 5. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for idrætten. 6. Løs tvister retfærdigt og omgående i overensstemmelse med organisationens regler og procedurer. 7. Vær opmærksom på og tag dit ansvar alvorligt. 8. Administrer idrætten efter økonomisk holdbare principper. 9. Udnyt aldrig din virksomhed som leder til at fremme egne interesser på bekostning af organisationens interesser. 10. Vær aktiv modstander af misbrug af doping og illegale rusmidler. Ved omgang med tobak og alkohol, skal du være dit ansvar bevidst som rollemodel. Side 10 af 13

11 Etiske regler for forældre At være forældre og tilskuer indebærer et ansvar. Træning:. Kamp: Giv opmuntring i både med og modgang Bak op om dit barns træning, også når det er surt, eller der er noget andet der trækker! Mød op til kampe dit barn ønsker det Giv opmuntring til alle spillere på holdet (og modstanderholdet) ikke kun dit eget barn Respekter trænerens brug af spillere forsøg ikke at påvirke træneren under kampene Se på dommeren som en vejleder og menneske, og kritiser ikke dommerens afgørelser Spørg om kampen var spændende og sjov ikke kun om resultatet Hjælp med som chauffør til udekampe er der mange bliver det ikke så tit! Tilbyde eventuelt din hjælp til holdlederfunktionen det kunne hjælpe trænerne Du kan godt hjælpe med dommerbordsfunktionen, det er til at lære! Bak op om kampene, resten af holdet mangler dit barn, hvis han/hun ikke kan komme! Generelt: Sørg for rigtig og fornuftigt udstyr overdriv ikke Vis respekt for arbejdet i klubben bak op om initiativer såsom det årlige forældremøde og tilbyd gerne hjælp til træner og ledere. Det kræver ikke andre forudsætninger end lyst og engagement. Tænk på at det er dit barn, som spiller floorball, ikke dig (selv om vi også har et hold til dig) Side 11 af 13

12 Etiske regler for børn og unge op til 15 år God børne- og ungdomsidræt er kendetegnet ved, at spillerne trives, at flest muligt ønsker at deltage, at spillerne udvikler sig fysisk, psykisk og socialt, at træningen er tilpasset spillerens alder, udvikling og behov, at spillerne oplever udvikling og fremgang gennem individuel vejledning og opmuntring, og at træningen er legebetonet. Det overordnede mål med børne- og ungdomsfloorball i LFF er at give spillerne ulighed for alsidig udvikling og mulighed for at opnå forskellige færdigheder, for så i teenageårene eventuelt at specialisere sig. Således lægges grundlaget i LFF for en varig lyst til at dyrke floorball. Præstation må ikke prioriteres foran læring. Tidlig specialisering, træning og hård konkurrenceorientering kan forstyrre spillernes udvikling både fysisk, psykisk, socialt og moralsk. LFF s børne- og ungdomsafdeling har derfor krav om trænere med solid kompetence og værdiforankring. For at realisere træningen i forhold til disse idealer og for at undgå voksnes opstilling af ambitioner og mål uafhængigt af spillernes egne præmisser har vi udarbejdet nærværende regelsæt. Etiske regler for spillerne 1. Gør dit bedste. 2. Overhold floorballs regler og normer for fairplay. 3. Deltag i floorball for fornøjelsens skyld, ikke fordi du skal behage dine forældre eller trænere. 4. Vis respekt over for både med- og modspillere. 5. Lad være med at diskutere med dommeren. 6. Vis respekt og vær åben og ærlig i forhold til de trænere og ledere, som har ansvar for dig. 7. Undlad hånende eller nedladende tilråb til eller udtalelser om medspillere og modspillere, dommere, trænere og ledere. Undgå mobning. 8. Opfør dig over for andre, som du selv gerne vil have, at de opfører sig over for dig. Etiske regler for trænere 1. Vær et godt eksempel for dine spillere. 2. Skab mulighed for og motivér spilleren til at udvikle sit individuelle talent. 3. Tilrettelæg træning og kampe således, at den er passende i forhold til hver enkelt spilleres alder og udviklingstrin. 4. Lær spillerne at optræde med respekt over for dommere og modstandere. 5. Giv positiv kritik, som passer til den aktuelle spilleres behov og alder. 6. Undgå overdreven negativ kritik. 7. Prioritér indsats efter evne over resultatet. Side 12 af 13

13 8. Tilskynd spillere at respektere hinanden som individer uanset deres baggrund, sportslige evner og potentiale. 9. Fordøm usportslig optræden og hånende eller nedladende tilråd og udtalelser. 10. Hold til stadighed din viden om træning og udvikling af unge spillere opdateret.behandl alle spillere ligeværdigt uafhængigt af race, etnisk og religiøst tilhørsforhold 11. Vis interesse og omsorg for syge og skadede udøvere. 12. Alle trænere skal ved ansættelse udfylde en børneattest. 13. Trænere møder altid velforberedt op til kamp og træning. 14. Ved omgang med tobak og alkohol, skal du være dit ansvar bevidst som rollemodel. Side 13 af 13

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

BLIV EN BEDRE TENNISFORÆLDRE

BLIV EN BEDRE TENNISFORÆLDRE BLIV EN BEDRE TENNISFORÆLDRE Retningslinier til hjælp for unge tennisspilleres forældre Skrevet af Miguel Crespo og Dave Miley The International Tennis Federation, ITF Ltd, 1999 Forfatterne ønsker at takke

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere