ÅRSPLAN WONDERFUL COPENHAGEN 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSPLAN WONDERFUL COPENHAGEN 2016"

Transkript

1 ÅRSPLAN WONDERFUL COPENHAGEN 2016

2 DEVELOPMENT Signe Jungersted COMMUNICATION Emil Spangenberg CEO Mikkel Aarø- Hansen CONVENTION Jonas Wilstrup SSC CRUISE Claus Bødker

3 TVÆRGÅENDE INDSATSER

4 # Bestyrelsesbetjening nye vedtægter, ny forretningsorden, mv. # Ledelsesbetjening ny ledergruppe, fælles retning. # Samarbejdsteam ny personalehåndbog og høj trivsel. # Opfølgning på Kammeradvokatens redegørelse. # Gennemføre likvidation af Projektselskabet ESC 2014 ApS. # Medvirke til sammenhæng ift. den nye struktur for dansk turisme. Den administrerende direktør er gennemgående figur i både egne og eksterne selskabsbestyrelser. TVÆRGÅENDE - KERNEAKTIVITETER

5 # Involverende strategiproces frem mod formuleringen af ny strategi # Review af Wonderful Copenhagens netværksstruktur og oplæg til justeringer ifbm. ny strategi # Greater Copenhagen og Dansk Storbyturisme fra overskrift til indhold # Tomorrow s Urban Travel - udvikle og gennemføre, jf. særskilt oplæg # Professionalisering af stakeholdermangement - Key Account, CRM, mv. # Fortsat videreudvikle organisationen med fokus på professionalisme og værdiskabelse # Styrket samarbejde i huset med Copenhagen Capacity og Greater Copenhagen & Skåne Commitee TVÆRGÅENDE - UDVIKLINGSAKTIVITETER

6 SHARED SERVICE CENTER

7 Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity og Öresundskomiteen har pr. 1. september etableret et Shared Service Center (SSC) i Øresundshuset. Argumenterne for etablering af SSC er synergier, besparelser, kvalitetsløft, leverancesikkerhed og fokus på kerneopgaven. Formålet med SSC er at levere administrativ støtte til kerneforretningen herunder løsninger på økonomistyring, regnskabsaflæggelse, HR, IT og EUfinansierede projekter. Erfaringerne med andre administrative fællesskaber er at gevinsterne ikke kommer af sig selv. Det kræver både tid, ressourcer og ledelsesmæssigt fokus at gennemføre en grundlæggende organisationsforandring. Gamle vaner skal aflæres og kulturen ændres. Arbejdsprocesser og it-understøttelsen skal harmoniseres optimalt ved at vælge én måde at gøre tingene på i alle tre organisationer. SSC HOVEDFORMÅL

8 # Administrativ støtte til forretningsområderne inden for - Økonomistyring - Regnskabsaflæggelse - HR - IT - EU-finansierede projekter - Administration af huset, receptionen og kantinen SSC KERNEAKTIVITETER

9 # Realisere effektiviseringer og besparelser Der vil vedvarende fokus på at realisere fordele ved at tænke i fælles løsninger på tværs af flere organisationer. # Etablering af basale IT-systemer De tre netværk skal konsolideres til ét. De grundlæggende ITsystemer skal etableres med bla. økonomisystem, kontorprogrammer, CRM, fakturagodkendelse, tidsregistrering mv. De nuværende IT-licenser er imidlertid bundet op på de enkelte CVR-numre, og kan ikke direkte anvendes i andre virksomheder. # Samarbejdsaftale omkring SSC Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem WoCo, CopCap og GCSC om SSC med etablering af styregruppe og faste beslutningsprocedurer, og med WoCo som værtsorganisation. # Interne arbejdsgange Udvikling af fælles interne arbejdsgange for økonomistyring, likviditetsstyring og risikohåndtering. Håndtering af personfølsomme oplysninger på tværs af CVR-numre afklares. SSC UDVIKLINGSAKTIVITETER

10 # Insourcening af EU-administration Projektadministration af CopCaps talent socialfondsprojekt er besluttet insourcet. # Bankaftale Bankaftalerne skal revideres og evt. forbedres # Bedre kontraktstyring Mere systematik og guidelines ved kontrakt- og aftaleindgåelser. # Miljøpolitik for huset Der udvikles en fælles miljøpolitik for hele huset # Retningslinier for rejser Der udarbejdes nye retningslinier for rejser og rejseafregning # Dannelse af fælles kultur i SSC En fælles kultur skal dannes. Der er i den nye fusioneret organisation behov for at bygge et nyt fællesskab med respekt for de kulturer, medarbejderne kommer fra og bærer med sig, og som evner at servicere tre forskellige organisationer. SSC UDVIKLINGSAKTIVITETER

11 CONVENTION

12 Formålet med kongresindsatsen er at samle byens offentlige og private aktører for at tiltrække nationale og internationale møder og kongresser med fokus på regionens styrkepositioner, herunder green-tech, pharma, it og clean-tech. Kobling til Big Tourism: Tiltrækning af internationale forskningskongresser kræver en velorganiseret, målrettet og ofte årelang indsats. En af Wonderful Copenhagens absolutte kernekompetencer er at varetage det internationale salgs- og markedsføringsarbejde, hvilket sker i partnerskab med en bred vifte af regionens mødesteder, hoteller, transportører, attraktioner, universiteter, forskningsinstitutioner og offentlige aktører. Vores ambition er, at vi trods stigende international konkurrence skal blive i toppen af ranglisterne over verdens bedste kongresbyer. Samtidig skal Wonderful Copenhagen løfte en national opgave i forhold at udvikle og styrke møde- og erhvervsturismen gennem MeetDenmark. CONVENTION HOVEDFORMÅL

13 # Modning af potentielle kongresværter Motivere potentielle værter til værtskabsrollen og introducere til understøttende produkter og services hos Wonderful Copenhagen og partnere. # Kundeevents/salgsevents i ind- og udland Deltagelse i tværnationale workshops og salgsplatforme er afgørende for at øge interessen for hovedstaden som kongresdestination internationalt og dermed tiltrække flere internationale kongresser og møder. # City of Congresses Initiativ til markant at øge indsatsen for at tiltrække internationale kongresser inden for regionens styrkepositioner, herunder greentech, pharma, it og clean-tech, via udarbejdelse af konkrete bud. # Meetingplace Wonderful Copenhagen bestyrelse Wonderful Copenhagen står for afvikling af medlemsmøder, organisering og planlægning af salgsindsats og kampagner samt sekretariatsbetjening af medlemmer og netværkets bestyrelse samt analyser. CONVENTION KERNEAKTIVITETER

14 # Kongressers betydning for regionens videnøkonomi Der påbegyndes en indsats om måling af kongresser betydning for videnøkonomien. Projektet udvikles i samarbejde med Copenhagen Congress Advisory Board og VisitAarhus. # Ny strategi for Meetingplace og City of Congresses 2016 er sidste år for strategien i Meetingplace og City of Congresses. I løbet af året udvikles en ny strategi for begge, og parterne i City of Congresses ansøges om fornyet finansiering. De private partnere i City of Congresses er enige om fastholde et højt tryk på indsatsen. # Differientiering af byens kongresprodukt Konkurrencen er stigende og behovet for at kunne adskille sig enten med konkrete og kontante fordele eller unikke tilbud gør sig også gældende for kongresområdet hvis målene skal fastholdes. Som led heri vil ressourcer og tid blive investeret i at differentiere København som kongresby hvilket også på kort sigt kan have positiv effekt på resultatskabelsen. Partnerne i City of Congresses er enige herom. # Flere aktører til at støtte erhvervsturismen Der er påbegyndt tværgående indsats for at samle støtte til indsatsen for erhvervsturisme og kongresbearbejdningen udenfor den direkte værdikæde i mødeturismen. Tidl. Direktør i Bella Center Arne Bang Mikkelsen har tilbudt at bidrage til arbejdet hermed der vil rulles ud i løbet af CONVENTION UDVIKLINGSAKTIVITETER

15 # Udmøntning af MeetDenmark strategi og forlængelse af indsats MeetDenmarks strategi vil blive udrullet i løbet af 2016 samtidig med at foreningens finansiering udløber pr. 1. januar I løbet af 2016 skal der findes fornyet finansiering. MeetDK vil parallelt hermed blive bedt om input til den nye nationale turismestrategi som er forankret i det Nationale Turismeforum. # Tour de France start 2019 Afgivelse af endeligt bud på Tour De France start skal ske op til påske, og arbejdet vil køre intensivt i første kvartal. WoCo s rolle er at udforme buddet sammen med Sportevent Danmark. Startbyen for 2017 og 2018 er endnu ikke offentliggjort. Wonderful Copenhagen vil ikke stå for afviklingen af selve cykelløbet. # World Pride og Euro Games 2021 til København I samarbejde med foreningen Copenhagen Pride / Happy arbejdes der i løbet af 2016 på at tiltrække disse to store events til hovedstaden som et samlet event. CONVENTION UDVIKLINGSAKTIVITETER

16 Kongres (1.1) Kongres (1.1) 2016* Kongresser, bud Kongresser, vundne Afledt antal overnatninger Est. turismeøkonomisk omsætning (mio. kr.) Estimeret antal afledte jobs (fuldtid) *Konsekvensrettet i overensstemmelse med samarbejdsaftale med Region Hovedstaden, april 2016 CONVENTION MÅL FOR VÆRDISKABELSE

17 CRUISE

18 Formålet med krydstogtindsatsen er at øge krydstogtturismen til Østersøregionen, til Danmark og til København. To netværk (Copenhagen Cruise Network og Cruise Baltic Network) har sekretariat hos Wonderful Copenhagen. De to netværk samler dels Københavns offentlige og private aktører og det øvrige Danmarks krydstogtdestinationer, dels hele Østersøregionens havne og destinationer. Kobling til Big Tourism: Tiltrækning af krydstogter kræver en velorganiseret, fokuseret og en årelang salgsindsats. En af husets kernekompetencer er at varetage det internationale salgsarbejde, hvilket oftest sker i partnerskab med de to netværks aktører. Det er ambitionen, at København skal fastholde og udvikle positionen som Nordeuropas næststørste krydstogtdestination, og at Østersøregionen vedbliver med at være den 3. største krydstogtdestination i verden. CRUISE HOVEDFORMÅL

19 # Udvikling af krydstogtdestinationer For at tiltrække krydstogtskibe er det afgørende, at kvaliteten hos samtlige destinationer i Østersøregionen er ensartet og høj. Netværket bidrager til at skabe vidensdeling blandt destinationerne, samtidig med at det fungerer som platform for yderligere krydstogtturisme i Østersøregionen. # Salgsevents i ind- og udland Deltagelse i konferencer, messer og salgsplatforme er afgørende for at øge synligheden og dermed interessen for København og Danmark som attraktive krydstogtdestinationer. Der vil i 2016 være fokus på at skabe forøget synlighed via præsentationer og deltagelse i paneldiskussioner. # Høj kvalitet i salgsarbejdet Det daglige salgsarbejde foregår ved hyppige besøg hos krydstogtrederierne, hvor der opbygges et vigtigt netværk af nøgle kontakter. Dette rederi netværk anvendes til at tiltrække rederiernes nøglemedarbejdere til møder blandt partnerne, som derved får øget eksponering eller ved at invitere til site inspections. # Detaljeret viden om samtlige målgrupper Der skal tilvejebringes mange og valide data om kunderne (rederierne, krydstogtgæsterne, internationale touroperatører), der anvendes aktivt til at fremme krydstogtturismen i Østersøregionen, Danmark og København, samtidig med at viden deles med partnerne i netværket. CRUISE KERNEAKTIVITETER

20 # Ny strategi for krydstogtarbejdet forventes på plads i starten af januar. Strategien er baseret på 3 strategiske søjler, som er markedsføring, destinationsudvikling og krydstogt viden. Samtidig vil der fokus på partnertilfredshed med henblik på at sikre og udvikle partnerporteføljen. Strategien bør sikre den positive udvikling i krydstogtturismen til København, som vi forventer de kommende år. # Udarbejdelse af business cases til brug i salgsarbejdet overfor rederierne Hvor anløb tidligere ofte var baseret på relationer, så er det i stigende grad nødvendigt at kunne præsentere detaljerede business cases for rederierne. # Indgåelse af strategiske partnerskaber med flere relevante partnere Københavns synlighed internationalt hænger sammen med de partnere, som krydstogtnetværket kan indgå samarbejde med. Det kunne være strategiske aftaler med lufthavne, flyselskaber, rederier, som kan bidrage til at fremme krydstogtturismen til København CRUISE - UDVIKLINGSAKTIVITETER

21 Antal krydstogtgæster 2016* 2017* 2018* København Danmark Østersøregionen** Antal turnarounds København *Konsekvensrettet for 2016, 2017 og 2018 i overensstemmelse med samarbejdsaftale med R.H, april 2016 ** Passenger movements CRUISE MÅL FOR VÆRDISKABELSE

22 DEVELOPMENT

23 Formålet med indsatsen i Development er 1) at sikre en opdateret, fremadskuende og videnbaseret tilgang i hele WoCo til markeds- og forretningsudvikling; 2) at skabe vækst i den internationale gæstestrøm til regionen ved at styrke tilgængelighed og opbygge kendskab til hovedstadsregionen som rejsedestination i nye, store vækstmarkeder, samt 3) udvikle nye, innovative og værdiskabende projekter inden for blandt andet kultur og kompetenceudvikling. Kobling til Big Tourism: - Nye lokale og regionale partnerskaber: Development skal fortsatte de etablerede partnerskaber ift. turismeudvikling, samt søsætte nye initiativer med regionale partnere. - Development sætter skarpt fokus på nye vækstmarkeder med to igangværende projekter: Chinavia og Global Connected - Potentiale i kulturturisme: Development udvikler kulturturismen i regi af det nationale Culture Plus og det regionale Greater Culture. - Development udvikler det strategiske eventsamarbejde mhp. at sikre bredere værdiskabelse og styrkede partnerskaber mellem offentlige og private aktører i eventarbejdet. - New Business: Global Connected arbejder strategisk med at styrke flytilgængeligheden til København og Danmark - Service & Værtskab: Development tager pilotprojektet NICE videre med en fokuseret indsats i projektets anden fase Samtidig skal Wonderful Copenhagen løfte en national opgave i forhold at udvikle og styrke storbyturismen i samarbejde med de øvrige turismeorganisationer i Aalborg, Århus og Odense. DEVELOPMENT - HOVEDFORMÅL

24 # Vidensudvikling At sikre en opdateret og vidensbaseret tilgang til markeds- og forretningsudvikling med henblik på at sikre organisationens og regionens position som professionel og dagsordensættende på storbyturismeområdet # Forretnings- & projektudvikling At udvikle nye indsatser og projekter mhp. at styrke hovedstadsregionens turismeprodukt og internationale markedsposition # Eventudvikling At udvikle regionens signaturevents som platforme for at øge internationalt kendskab til regionen, samt styrke den internationale gæstestrøm. # Markedsudvikling At styrke international tilgængelighed fra oversøiske turismemarkeder og internationale knudepunkter, samt øge kendskab til regionen i nye markeder mhp. at øge den internationale gæstestrøm og opbygge passagerpotentiale. DEVELOPMENT - KERNEAKTIVITETER

25 # CHINAVIA ReVUS Kinesisk markedssatsning med regionale aktører som led i Regionens Vækst- og Udviklingsstrategi. Indsatsen skal bidrage til at sikre det ambitiøse mål om at sikre Greater Copenhagen en plads i top 10 over de mest attraktive regioner i Europa for kinesiske turister inden 2025 # KULTURTURISME Med udviklingsprojektet Greater Culture sætter vi fokus på mødet mellem kultur og turisme med konkrete eksperimenter, der skal afprøve forskellige forretningsmodeller for kulturinstitutionernes arbejde med at tiltrække internationale gæster. # VIDENSSAMARBEJDE & FORMIDLING Der sættes i 2016 fokus på nye datakilder og videnssamarbejder, der kan styrke og opdatere den vidensudvikling, der ligger til grund for Wonderful Copenhagens samlede udviklingsindsats. # BIG TOURISM - BIG DATA Der sættes fokus på brugen af data til at skabe dybere, mere opdateret og indgående kendskab til turisterne og deres rejsemønstre. Brugen af data skal ydermere bidrage til at optimere og målrette brugen af ressourcer. DEVELOPMENT - UDVIKLINGSAKTIVITETER

26 # GREATER CoPENHAGEN Med udgangspunkt i det erhvervspolitiske partnerskab, Greater Copenhagen, igangsættes en fælles turismeindsats for metropolregionen med fokus på fælles produktudvikling & markedsføring, kompetenceudvikling & vidensdeling, samt fælles projekt(videre)udvikling inden for områderne kulturturisme, serviceinnovation og infrastruktur. # DANSK STORBYTURISME Storbyturismesamarbejdet vil i 2016 tage udgangspunkt i konkrete fælles projekter i forlængelse af det strategiudkast, der blev fremsendt til Det Nationale Turismeforum i september Storbyturismeselskabet vil blive bedt om input til den nye nationale turismestrategi som er forankret i det Nationale Turismeforum. Der vil i 2016 være en vedvarende indsats for at finde finansiering til fælles aktiviteter. # UDVIKLING AF EVENTARBEJDET I 2016 introduceres en ny organisering af eventarbejdet mhp. at sikre involvering af offentlige og private aktører i tiltrækning af og værdiskabelse i forbindelse med megaevents. Der vil ydermere blive sat fokus på samarbejdet med byens signaturevents og samarbejdet sikrer værdi ift. den internationale gæstestrøm. # COPENHAGEN COOKING Bestyrelserne i hhv. Copenhagen Cooking og FOOD Organisation of Denmark er indgået i strategisk partnerskab 2015/2016 (Copenhagen Cooking & Food Festival) med henblik på sammenlægning i Der vil i 2016 blive udviklet en strategi for sammenlægning til Copenhagen Cooking bestyrelsens godkendelse primo DEVELOPMENT - UDVIKLINGSAKTIVITETER

27 Kongres (1.1) KPI BESKRIVELSE KPI 2016 Copenhagen Connected nye ruter / ruteudvidelser* 7 (samlet for perioden ) Copenhagen Connected est. Turismeøkonomisk omsætning (mio. kr.)* 400 (samlet for perioden ) Chinavia antal unikke besøg på digitale platforme Chinavia eksponeringer af historier på Sina Weibo (kinesisk Facebook) (mio. views) NICE - antal presseomtaler i landsdækkende og regionale medier* 4 NICE - antal deltagere til NICE konference i 2017* 300 Copenhagen Cooking antal besøg (x 1.000)* 100 Copenhagen Cooking antal solgte biletter(x 1.000)* 40 *Konsekvensrettet i overensstemmelse med samarbejdsaftale med Region Hovedstaden, april ,5 DEVELOPMENT MÅL FOR VÆRDISKABELSE

28 COMMUNICATION

29 Forretningsområdet har til formål at tiltrække flere turister til København gennem kommunikation herunder international markedskommunikation, national og international presse, B2B kommunikation, kampagner, stakeholder kommunikation, information, sociale medier og web, mv. Ligeledes har forretningsområdet ansvar for Copenhagen Card. Kobling til Big Tourism: International markedskommunikation er en central kompetence for Wonderful Copenhagen, men samtidig en disciplin i hastig udvikling. Traditionel destinationsmarkedsføring er under forandring og erstattes af digitale markedspladser og sociale medier. Wonderful Copenhagen har øget fokus på social media og digital branding globalt og lokalt i tæt samarbejde med andre aktører. COMMUNICATION HOVEDFORMÅL

30 # Digital branding af hovedstadens kernefortællinger Med udgangspunkt i hovedstadens strategiske styrkepositioner kommunikerer vi historier i film, tekst og billeder til flere hundrede tusind ambassadører hver dag. Indsatsen udgør samtidig fundamentet for vores digitale kampagnearbejde i samarbejde med andre aktører. # Servicering af international presse Med udgangspunkt i hovedstadens strategiske kernefortællinger servicerer og assisterer vi internationale medier på besøg i byen med ressourcer, features, billede- og film materiale. # Travel Trade salg og markedsføring I tæt samarbejde med VDK samt i forbindelse med Global Connected indsatsen deltager vi aktivt på Workshops i udvalgte markeder, samt afholder FAM og Presseture i Hovedstaden. # Kommunikation til møde- og kongresmarkedet Med udgangspunkt i byens strategiske kernefortællinger bearbejder vi internationale mødeplanlæggere, mødekøbere og potentielle værter i byen via nyhedsbreve, pressehåndtering sociale medier og websites. COMMUNICATION KERNEAKTIVITETER

31 # Corporate Kommunikation Via nyhedsbreve og bearbejdning af dansk presse synliggør vi Wonderful Copenhagens resultatskabelse samt fokus på Storbyturisme som et væksterhverv i Danmark. # Copenhagen Card Med henblik på at generere så mange besøg som muligt på hovedstadens kulturattraktioner, driver, udvikler og markedsfører vi Copenhagen Card til internationale gæster i Hovedstaden. # Kampagneudvikling og -eksekvering Med udgangspunkt i byens strategiske kernefortællinger udvikler og eksekverer vi digitale kampagnekoncepter til bl.a. Markedsføringsindsatser i regi af Global Connected, Culture og strategiske eventsamarbejder, oftest i samarbejde med andre aktører og medsponsorer. COMMUNICATION KERNEAKTIVITETER

32 # Etablering af ny viden- og kommunikationsplatform til omverden og stakeholdere. Tomorrow s Urban Tourism, jf. oplæg. # Styrket corporate kommunikation, jf. oplæg. # Udvikling af ny B2B strategi med fokus på messer, salgsworkshops og FAM trips herunder kommunikation til internationale mødekøbere. # Udrulning af strategiske kernefortællinger samt kampagneårshjul til partnere og interessenter med henblik på endnu tættere samarbejde om digital branding af Hovedstaden/Regionen/Greater Copenhagen. # Styrket fokus på digital branding og kreativ historiefortælling på tværs af internationale kommunikationsplatforme. Fokus på at optimere effekten af midler til markedsføring. COMMUNICATION UDVIKLINGSAKTIVITETER

33 Kongres (1.1) Portal og digitale platforme til regionens turismeerhverv (2.2) Antal følgere på Facebook og Instagram (følgere x 1000) Unikke besøgende på Visitcopenhagen.com (mio.) 4,4 4,8 5,2 COMMUNICATION MÅL FOR VÆRDISKABELSE

34 Kongres (1.1) Internationale medier, pressetjeneste og destinationsmarkedsføring (2.3) Deltagende journalister på pressebesøg Årlig stigning på 5 pct. øget interesse (engagement) som følge af WoCo s samlede markedsføringsaktiviteter* 5 pct. 5 pct. 5 pct. Årlig stigning på 5 pct. return on investment (målt som ROE) på større kampagner** 5 pct. 5 pct. 5 pct. * Konsekvensrettet i overensstemmelse med samarbejdsaftale med Region Hovedstaden, april Engagement måles som antallet af personer, der liker, deler eller kommenterer en annonce eller som ser mere end 3. sek. af en videoannonce. ** Konsekvensrettet i overensstemmelse med samarbejdsaftale med Region Hovedstaden, april ROE måles som antallet af engagement-handlinger i forhold til det budget, der er brugt på at købe medier (media spend). COMMUNICATION MÅL FOR VÆRDISKABELSE

Københavns Kongres- og mødestrategi

Københavns Kongres- og mødestrategi Københavns Kongres- og mødestrategi København skal være i kongresbyernes superliga Placering By Antal kongresser 1 Vienna 195 2 Paris 181 3 Berlin 172 4 Madrid 164 5 Barcelona 154 6 London 150 7 Singapore

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

1. Indledning... 2 1.1 Nye, bredt forankrede vækstspor... 2 1.2 Wonderful Copenhagens rolle for turismeudviklingen 2015-2018... 3

1. Indledning... 2 1.1 Nye, bredt forankrede vækstspor... 2 1.2 Wonderful Copenhagens rolle for turismeudviklingen 2015-2018... 3 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Nye, bredt forankrede vækstspor... 2 1.2 Wonderful Copenhagens rolle for turismeudviklingen 2015-2018....... 3 2. Wonderful Copenhagens strategi... 4 2.1 Kerneindsatsområder...

Læs mere

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012 Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København Hvem er jeg? Steen Jakobsen, 42 år Kongreschef i Wonderful Copenhagen 3.

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013 Copenhagen Capacity The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency - Financial Times, 2013 Agenda Sådan arbejder Copenhagen Capacity Sådan ser verden ud Ny resultatkontrakt med Region

Læs mere

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN Mikkel Aarø-Hansen, adm. direktør i Wonderful Copenhagen & Martin HH Bender, adm. direktør i VisitSydsjælland-Møn KKR SJÆLLAND Sorø, 25. april 2017 NYT WOCO NY BESTYRELSE

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

2lande. Erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige

2lande. Erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige GREATER COPENHAGEN Mikkel Aarø-Hansen, adm. direktør i Wonderful Copenhagen Dansk Kyst- og Naturturisme Flere Veje til Vækst Korsør, onsdag den 29. marts 2017 1vision Erhvervspolitisk partnerskab mellem

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Vækstforum mødesager

Vækstforum mødesager DAGSORDEN Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Mødetidspunkt 06-01-2015 12:30 Mødested Konferencesalen i kælderetagen i bygning 'Arkaden', Herlev Hospital Indholdsliste 2. Beslutningssag: Resultatkontrakt

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN. Adm. direktør Mikkel Aarø-Hansen KKR Hovedstaden Hillerød, 24. april 2017

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN. Adm. direktør Mikkel Aarø-Hansen KKR Hovedstaden Hillerød, 24. april 2017 TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN Adm. direktør Mikkel Aarø-Hansen KKR Hovedstaden Hillerød, 24. april 2017 Fondens formål er på non-profit basis at fremme og udvikle erhvervs- og ferie-/fritidsturismen

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

EVENTS, DER ER VÆRD AT REJSE EFTER

EVENTS, DER ER VÆRD AT REJSE EFTER EVENTS, DER ER VÆRD AT REJSE EFTER EVENT BORNHOLM F.M.B.A STRATEGI 2012-2015 UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED VIBE - VIDENCENTER FOR BEGIVENHEDER & PANKOKE CONSULT DEN EURO PÆISKE UNION Den Europæiske Fond

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv 13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv v/ Tony Lai 15.30: Tak for i dag København 28.06.2013

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april 2016 Søren Krogh Succeskriterier Succeskriterier for samtale mellem turismeerhverv og kultursektoren: At kulturturisme fokus bliver bedre ved at vi anvender og

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra Evaluering erhverv og turisme Dragør Kommune 2017 Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra 2016-2020. Overskrifterne i evalueringen følger de overskrifter,

Læs mere

NY STRATEGI FOR BYENS TURISME AALBORG ALL IN nye jobs til byen

NY STRATEGI FOR BYENS TURISME AALBORG ALL IN nye jobs til byen NY STRATEGI FOR BYENS TURISME 2017-2020 AALBORG ALL IN 1.000 nye jobs til byen PRÆSENTATION 2x10 minutter Kort om strategiprocessen v. Rasmus Status på turismeudviklingen og globale trends v. Peter Strategien

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Bemærkninger: Der var ønske om, at samarbejdet med kommunerne blev fremhævet - sekretariatet udarbejder et forslag hertil i afsnit 4.4.

Bemærkninger: Der var ønske om, at samarbejdet med kommunerne blev fremhævet - sekretariatet udarbejder et forslag hertil i afsnit 4.4. REFERAT Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra ekstraordinært møde i Vækstforum den 6. januar 2015 1.

Læs mere

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme Baggrund I juni 2014 indgik regeringen og en bred kreds af folketingets partier en aftale om en vækstplan for dansk turisme. Aftalen medførte en omorganisering af den nationale og de regionale turismefremmeindsatser.

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Turismen på Sjællands Vestkyst

Turismen på Sjællands Vestkyst Turismen på Sjællands Vestkyst Organisationsdiagram 2016 Adm. Direktør Bogholder Udviklingsansvarlig & Daglig leder Presseansvarlig Online Marketing Ansvarlig Online Marketing Specialist Marketingassistent

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Business Relations+ MARKET (Aarhus)

Resultatkontrakt. Vedrørende Business Relations+ MARKET (Aarhus) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET (Aarhus) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Ultimo 2014 indgås resultatkontrakt vedr. 2015) Journalnummer: 1-33-76-23-26-11 Kontraktens

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 AGENDA 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 2 GREATER COPENHAGEN -SAMARBEJDET 3 Sara P. Ipsen VISION

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til 1 Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft Velkommen til Region Skåne Anders Tukler I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde

Læs mere

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Staten DIF Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt: IF er/presse Netværk og synlighed Mission: 1 International branding

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Økonomi: Projektpartnere: Operatør/leadpartner: VisitAarhus Projektperiode

Økonomi: Projektpartnere: Operatør/leadpartner: VisitAarhus Projektperiode Kulturturisme 2.017 Politisk bevågenhed Region Midtjylland har ønsket en regional kulturturismeindsats med igangsættelse af et større kulturturismeprojekt i perioden 2015-2018 Annoncering efter projektforslag

Læs mere

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST FLERE GÆSTER FLERE OVERNATNINGER FLERE BESØG FLERE MØDER CAMP VINO PARTNERSKABSMODEL

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Science City Aalborg

Science City Aalborg Science City Aalborg Kongresser skaber jobs Resumé Turisme skaber jobs. Alene i Aalborg skaber turismen skønsmæssigt i 2016 en omsætning på ca. kr. 3,9 milliarder og skaber jobs til omkring 4.400 personer

Læs mere

STRATEGI FOR MEETDENMARK

STRATEGI FOR MEETDENMARK STRATEGI FOR MEETDENMARK DANSK ERHVERVS- OG M ØDETURISME VISION Foreningen MeetDenmark skal bidrage til at skabe vækstrater inden for kongres- og mødeindustrien, der som minimum er på samme niveau som

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS STRATEGI FOR HOVEDSTADENS TURISME 2014-2016

WONDERFUL COPENHAGENS STRATEGI FOR HOVEDSTADENS TURISME 2014-2016 WONDERFUL COPENHAGENS STRATEGI FOR HOVEDSTADENS TURISME 2014-2016 Tourism DER SKAL VÆRE KORT VEJ FRA DEN GODE IDE TIL DET KONKRETE PROJEKT, SOM BÅDE SKABER VÆRDI FOR VORES SAMARBEJDSPARTNERE OG FOR KØBENHAVN

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere