EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE"

Transkript

1 EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE

2 Indhold! Om alkoholkampagnen 2014! Om undersøgelsen! Hovedkonklusioner! Detailresultater! Alkoholvaner! Kendskab til Sundhedsstyrelsens anbefalinger! Holdninger! Motivation for ændring af alkoholvaner! Kampagnen kendskab, relevans og effekter! Kampagnesite 2

3 Om alkoholkampagnen 2014! Fakta om kampagnen: Sundhedsstyrelsen har i alkoholkampagnen, gennemført i uge 40, 41 og , sat fokus på alkoholvaner blandt de 45 til 65-årige mænd med kortere uddannelser.! Primær målgruppe: Mænd i alderen år med kortere uddannelser (har maksimalt gennemført en gymnasial- eller erhvervsuddannelse).! Formål og budskab: De primære mål med kampagnen har været at motivere til nedsættelse af alkoholforbruget samt øge kendskabet til Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænse på 14 genstande for mænd. Kampagnens budskab er: "Hold lidt igen og hold lidt længere og Gør som flere og flere mænd. Hold dig under 14 genstande om ugen og få mere af livet med.! Kampagneelementer. Kampagneelementerne er udbredt via en landsdækkende mediekampagne samt lokale indsatser via kommuner, jobcentre, arbejdspladser, apoteker m.fl. og består af følgende elementer:! Landsdækkende TV-kampagne med skuespilleren Thomas Bo Larsen, der giver målgruppen en kammeratlig, men kærlig opsang om, at det jo ikke er for sjov med de der alkoholgrænser.! Landsdækkende onlinebannerkampagne! Plakat og folder! Guide til sundere alkoholvaner! Fakta ark: 1. Alkohol på arbejdet, 2. Alkoholforbrug og skader, 3. Behandlingstilbud, 4. Samtalen, 5. Tegn, signaler, 6. Til lederen.! Infoskærmspot! Hjemmeside! Konkurrence! Mailfooter 3

4 Om undersøgelsen! Metode! Data er indsamlet via et online spørgeskema og datagrundlaget er indsamlet med henblik på repræsentativitet i forhold til populationsfordelingen for mænd i alderen år.! Respondenterne er efterfølgende vægtet i forhold til Danmarks Statistiks opgørelse af populationsfordelingen på alder, uddannelse og region.! Præmåling! Præmåling er indsamlet i perioden 5/9 til 17/ med besvarelser fra 968 respondenter.! Postmåling! Indsamlet i perioden 21/10 til 27/ med besvarelser fra 1019 respondenter. 4

5 Hovedkonklusioner 5

6 Hovedkonklusioner (I)! Mere end hver anden (55%) har set kampagnen.! Personlig relevans og relevans for andre: Hver femte finder kampagnen personligt relevant. Mere end hver anden ser kampagnen som relevant for nogen de kender.! Øger kendskab til anbefalinger: Næsten halvdelen (47%) kender til Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænse efter kampagnen. Det er en stigning på næsten 20 procentpoint ift. kendskabet før kampagnen (29%).! Rammer særligt dem der drikker over lavrisikogrænsen: På flere punkter synes kampagnen at have lykkes med at gøre særligt indtryk blandt den del af målgruppen, som det er særligt relevant at ramme den femtedel af respondenterne, der på en gennemsnitsuge drikker mere end lavrisikogrænsen! Relevans: 52% oplever kampagnen som personligt relevant (21% for alle respondenter).! Tanker omkring eget alkoholforbrug: 44% svarer, at kampagen i høj/nogen grad har fået dem til at tænke på, hvor meget de drikker. (24% for alle respondenter)! Overvejelse om nedsættelse af forbrug: 31% svarer, at kampagnen i høj/nogen grad har fået dem til at overveje at nedsætte forbruget. (19% for alle respondenter). Men, at der kan være et stykke fra tanker og overvejelser til handling, viser sig ved, at hver tiende i denne gruppe, at de vil forsøge at følge anbefalingerne om lavrisikogrænsen mod 6 af alle respondenter.! Hver fjerde ændrer syn på helbredsmæssige konsekvenser af alkohol: 25% svarer, at kampagnen i høj/nogen grad ændret deres syn på helbredsmæssige konsekvenser.! Motiverer hver femte til samtaler om alkohol: 18% svarer, at kampagnen i høj/nogen grad får dem til at overveje at tale med en ven, kollega eller familiemedlem om deres alkoholforbrug. 6

7 Hovedkonklusioner (II)! Alkoholvaner hver tredje har drukket mere end lavrisikogrænsen. Hver femte gør det i gennemsnit hver uge! Hver tredje har drukket mere end lavrisikogrænsen inden for den seneste måned. Hver femte drikker på en gennemsnituge mere end lavrisikogrænsen, hvoraf ca. halvdelen også overskrider højrisikogrænsen.! Tre ud af ti (3) svarer, at det ofte/en gang imellem er svært at sige nej tak til at drikke alkohol i sociale sammenhænge. Det gælder for 53% af de, der i gennemsnit drikker over lavrisikogrænsen.! Motivation for omlægning af vaner familie er central ift. motivation og dialog! Hensyn til sundhed og familie betyder mest: Ønsket om at leve sundere (66%), at få mere energi og overskud (58%) og at have mere overskud til familien (56%) har nogen/stor betydning for motivation for at drikke mindre.! Opfordring fra familie lige så vigtig som lægens: For 58% vil en opfordring fra familien i høj/nogen grad motivere til at drikke mindre alkohol. For 53% vil en anbefaling fra lægen motivere.! Positiv indstilling til dialog: Tre ud af fire er positivt indstillede over for at blive konfronteret med eget forbrug af en ven eller et familiemedlem og overfor at tale med et familiemedlem om deres forbrug. Halvdelen kunne finde på at tale med en kollega om dennes alkoholforbrug.! Blandt de der gennemsnitligt overskrider lavrisikogrænsen synes barriererne større. Flere (22%) svarer, at de vil reagere negativt på selv at blive konfronteret (alle respondenter 11%) og færre (61%) kunne finde på at tale med et familiemedlem om dennes alkoholforbrug.! Intention om nedsættelse af alkoholforbrug næste år?! Hver fjerde (24%) oplever, at nogle af deres venner er begyndt at drikke mindre alkohol og vælger at sige nej tak indimellem. Hver femte (19%) overvejer at drikke mindre næste år og tilsvarende (21%) vurderer, at nogen af deres venner overvejer at drikke mindre. 7

8 Benchmark ift. Uge 40 kampagner % 47% 3 21% 24% 25% 19% 1 4%

9 Alkoholkampagnens målopfyldelse! Nedenstående opgørelse viser kampagnens målsætninger og målopfyldelse. Kampagnen performer bedre ift. andel der har set kampagnen og som målsat ift. andel, der overvejer at drikke mindre.! På parametrene relevans, tænkt på egen adfærd og ændret holdning/opfattelse underperformer kampagnen. Dog performer kampagnen på disse parametre markant bedre end målsat, når der ses isoleret på de, der drikker mere end lavrisikogrænsen. UGE 40 MÅL REALISERET Har set kampagnen 55% Heraf: Kender budskabet om 14 genstande (Lavrisikogrænse) 6 Mener kampagnen er personligt relevant Har tænkt på egen adfærd som følge af kampagnen 47% (Dog stigning på 18 %-point fra præ-måling) 21% (56% blandt dem som drikker over lavrisikogrænsen) 24% (44% blandt dem som drikker over lavrisikogrænsen) Har ændret holdning/opfattelse som følge af kampagnen (syn på helbredsmæssige konsekvenser af alkohol) 35% 25% (27,5% blandt dem som drikker over lavrisikogrænsen) Angiver at de vil ændre adfærd som følge af kampagnen 9 19% (31% blandt dem som drikker over lavrisikogrænsen)

10 Alkoholvaner 10

11 Gennemsnitligt alkoholforbrug: Tre ud af fire drikker under lavrisikogrænsen! Lavrisikogrænse 14 genstande! Sammenlagt omkring tre ud af fire svarer, at de på en gennemsnitsuge holder sig indenfor lavrisikogrænsen og drikker 14 eller færre genstande ugentligt.! Hver femte (21%) drikker i gennemsnit mere end 14 genstande.! Aldersforskelle: Flest årige (84%) og årige (79%) svarer, at de drikker 14 eller færre genstande om ugen.! Højrisikogrænse 21 genstande! Flere end otte ud af ti svarer sammenlagt, at de på en gennemsnituge holder sig inden for højrisikogrænsen og drikker 21 eller færre genstande ugentligt.! Omkring halvdelen af de som drikker mere end 14 genstande (1) drikker også i gennemsnit mere end højrisikogrænsen. 11 n præ: 968 n post: 1019

12 Alkoholforbrug seneste måned: Flere end hver tredje har drukket mere end lavrisikogrænsen.! Lavrisikogrænse 14 genstande! Flere end hver tredje svarer i postmålingen, at de har drukket mere end 14 genstande på en uge inden for den seneste måned.! Det er procentvist et lille fald (6%-point) sammenlignet med før kampagnen.! Højrisikogrænse 21 genstande! Hver femte svarer i postmålingen, at de har drukket mere end 21 genstande på en uge inden for den seneste måned.! Det er procentvist et lille fald (6%-point) sammenlignet med før kampagnen Har du drukket mere end lavrisikogrænsen på 14 for mænd på en uge inden for den seneste måned? 34% 57% 64% 3% 2% Ja Nej Ved ikke Præ Post Har du drukket mere end højrisikogrænsen på 21 for mænd på en uge inden for den seneste måned? % 6 26% 5% 3% Ja Nej Ved ikke Præ Post n præ: 874 n post:

13 Lidt over halvdelen har drukket mere end 5 genstande ved en enkelt lejlighed den seneste måned! Lidt over halvdelen har drukket mere end 5 genstande ved en enkelt lejlighed den seneste måned! 53% svarer i posttesten, at de har drukket mere end 5 genstande ved en enkelt lejlighed inden for den seneste måned.! Det er procentvist et lille fald (6%-point) 7 sammenlignet med før kampagnen. 59% 6 53% Har du drukket mere end 5 genstande samme aften inden for den seneste måned? 46% 1% 1% Ja Nej Ved ikke Præ Post 13 n præ: 874 n post: 933

14 Tæt på hver tredje oplever, at det kan være svært at sige nej til alkohol i sociale sammenhænge! Næsten en ud af tre respondenter oplever det som svært at sige nej tak til alkohol i sociale sammenhænge. Hvor ofte oplever du, at det kan være svært at sige nej tak til at drikke alkohol i sociale sammenhænge?! Dem der drikker over lavrisikogrænsen oplever det som sværere at sige nej tak.! Flere end halvdelen (53%), blandt de der 35% 36% 36% 36% 34% svarer, at de i gennemsnit drikker mere end lavrisikogrænsen, svarer således, at de en gang imellem eller ofte oplever, at det kan være svært at sige nej til alkohol i sociale sammenhænge. 3 25% 15% 22% 19% Præ Post 1 9% 8% 5% Ofte En gang imellem 1% 1% Sjældent Aldrig Ved ikke 14 n præ: 874 n post: 933

15 Kampagnen KENDSKAB OG RELEVANSOPFATTELSE 15

16 Flere end halvdelen har set kampagnen! Flere end halvdelen af målgruppen (55%) har set kampagnen. Kan du huske at have set denne kampagne inden for den seneste måned?! Aldersforskelle! Flest i aldersgruppen årige (6) og færrest aldersgruppen årige (5) har set kampagnen % 42% 3 1 2% Ja Nej Ved ikke n præ: 968 n post:

17 Langt flest har set kampagnen i tv! Ni ud af ti (9) blandt dem, der har set kampagnen svarer, at de har set den i TV. Hvor har du set eller hørt noget til kampagnen? (Vælg gerne flere steder) TV 9 På nettet, fx bannerannoncer eller Sundhedsstyrelsens hjemmeside Omtale i nyhedsudsendelser eller aviser Plakat, guide til sundere alkoholvaner eller folder hos praktiserende læge Husker ikke hvor Plakat, guide til sundere alkoholvaner eller folder hos kommune På apoteket Folder Har hørt om kampagnen fra kolleger, venner eller familie Andre steder - angiv venligst 12% 8% 6% 4% 3% 2% 2% 1% n post:

18 Opleves som særligt relevant blandt de der drikker over lavrisikogrænsen! Oplevelse af personlig relevans! Hver femte (21%) svarer i høj/nogen grad, at kampagnen er personligt relevant.! Aldersforskelle: Flest i aldersgrupperne årige (25%) og årige (25%) synes, at kampagnen er relevant for dem.! Vurdering af relevans for andre! Flere end halvdelen (56%) svarer sammenlagt, at kampagnen er relevant for nogen de kender.! Opleves især som personlig relevant blandt de der drikker mere end lavrisikogrænsen! Blandt dem, der svarer, at de i gennemsnit drikker mere end lavrisikogrænsen, svarer sammenlagt over halvdelen (52%), at de synes, at kampagnen er relevant for dem.! Seks ud af ti (61%) svarer, at kampagnen er relevant for nogen de kender. 5 45% 35% 3 25% 15% 1 5% 35% 3 25% 15% 1 5% I hvor høj grad synes du, at kampagnen er relevant for dig? 4% I høj grad 17% I nogen grad 33% 45% I ringe grad Slet ikke 1% Ved ikke I hvor høj grad synes du, at kampagnen er relevant for nogle, du kender? 18% I høj grad 38% I nogen grad 25% 11% I ringe grad Slet ikke 9% Ved ikke n post:

19 Stor opbakning til Sundhedsstyrelsens alkoholkampagne! Positiv indstilling til alkoholkampagne! Flere end ni ud af ti (91%) svarer, at det er godt eller meget godt, at Sundhedsstyrelsen står bag kampagner som denne.! Blandt dem, der i gennemsnit drikker mere end lavrisikogrænsen, er der flere (1), der svarer, at det er mindre godt eller dårligt, at Sundhedsstyrelsen står bag kampagner som denne.! Kampagnen har ikke medført mange samtaler i målgruppen! Kun 4% blandt dem, der set kampagnen svarer, at de har talt eller skrevet med nogen om kampagnen Hvad synes du om, at Sundhedsstyrelsen står bag kampagner som denne? 45% 46% Meget godt Godt Mindre godt 3% 2% 4% Dårligt Ved ikke Har du talt eller skrevet med nogen om kampagnen? 96% 8 6 4% Ja Nej Ved ikke 19 n post: 578

20 Kendskab til sundhedsstyrelsens anbefalinger RISIKOGRÆNSER OG VIDEN OM ALKOHOLS SKADELIGE VIRKNINGER 20

21 Øget kendskab til lavrisikogrænsen efter kampagnen! Kendskab til lavrisikogrænse er steget efter kampagnen! I postmålingen svarer næsten halvdelen (47%) korrekt, at lavrisikogrænsen er 14 genstande.! Det er en stigning på næsten 20 procentpoint sammenlignet med før kampagnen, hvor det er færre end hver tredje (29%). 5 45% 35% 3 Som mand har du lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på genstande om ugen 29% 47% 31% 25% 17% 21% 17% Præ Post 15% 14% 14% 1 5% 3% 3% 3% 3% Under 14 genstand 14 genstande genstande 21 genstande Over 21 genstande Ved ikke n præ: 968 n post:

22 Holdning til lavrisikogrænsen! Sammenlagt seks ud af 10 (postmåling) vil prøve at følge anbefalingen! Heraf svarer 42%, at de så vidt vil forsøge at følge anbefalingerne.! 18% svarer, at de vil forsøge, men at de vil opleve det som svært! Hvorfor ikke følge anbefalingerne?! Hver femte () svarer, at de er ligeglade med anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen.! Næsten hver tiende (8%) svarer, at de ikke vil følge anbefalingerne, da de er for lave! Forskelle ift. størrelse på alkoholforbrug! Blandt mænd, der svarer, at de i gennemsnit drikker mere end lavrisikogrænsen svarer mindre end hver tiende (9%), at de vil forsøge at følge anbefalingerne! Her tredje (32%) svarer, at de synes anbefalingen er for lav.! Hver femte (19%), at de er ligeglade med anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Hvad mener du om lavrisikogrænsen på 14 for mænd? Jeg vil så vidt muligt forsøge at følge anbefalingen Jeg vil prøve at følge anbefalingen, men det bliver svært af og til Jeg vil ikke forsøge at følge anbefalingen, da den er for lav Jeg er ligeglad med anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen Ved ikke 9% 8% 14% 13% 18% 18% 22% 38% 42% Præ Post 22 n præ: 874 n post: 933

23 Stort set uændret vidensniveau om alkohols skadelige virkninger efter kampagnen % 12% 16% 19% 17% 15% 16% 23% 24% 26% 25% 28% 13% 12% 29% 27% 41% 24% 41%! Generelt lavest viden om alkohol som årsag til mere end 60 sygdomme, kræft og effekter på mandekroppen % 69% 64% 69% 64% 65% 45% 47% 31% 36% Ved ikke Falsk Sandt Præ Post Præ Post Præ Post Præ Post Præ Post Hvis du kan drikke meget uden at føle dig påvirket, er det et af tegnene på, at du er ved at få et alkoholproblem. Alkohol feder næsten lige så meget som rent fedt Alkohol er årsag til mere end 60 sygdomme og tilstande, bl.a. angst, søvnforstyrrelser, depression, åreknuder i spiserøret og blodpropper Alkohol er kræftfremkaldende og er bl.a. årsag til kræft i munden, svælget, spiserøret, brystet, endetarmen og leveren Alkohol kvindeliggør mandekroppen, så den udvikler bryster og nedsætter potensen n præ: 968 n post:

24 Kendskab til alkohols skadelige virkninger! Små stigninger i kendskab! I postmålingen har respondenterne i gennemsnit 2,8 rigtige besvarelser ud af 5 mulige, Det er en smule højere end præmålingens gennemsnit på 2,7.! De der drikker mest ved mest! De der i gennemsnit drikker mere end lavrisikogrænsen har flere rigtige besvarelser (3,1) end de, der i gennemsnit drikker færre end lavrisikogrænsen (2,8). Antal rigtige Hvad ved du om alkohols skadelige virkning? Markér om udsagnet er sandt eller falsk 12% 15% 19% 19% 21% 24% 25% 25% Post Præ 1 13% 14% 0 6% 6% 5% 1 15% 25% 3 n præ: 968 n post:

25 Seks ud af ti er interesseret i viden om alkohols skadelige virkninger! De interesserede! Omkring seks ud af ti (59%) svarer, at de i høj/nogen grad er interesserede i at vide, hvordan alkohol skader deres helbred. Flere end syv ud af 10 (71%) svarer, at de i høj/nogen grad er interesserede i offentlige myndigheders anbefalinger om sundhed.! De uinteresserede! Omkring fire ud af ti () svarer, at de i ringe grad/ slet ikke er interesserede i viden om alkohols skadelige virkninger. Omkring tre ud af 10 er i ringe grad/slet ikke interesserede i offentlige myndigheders anbefalinger.! Forskelle ift. størrelse af alkoholforbrug! Flere end hver tredje (36%), blandt dem der gennemsnitligt drikker mere end lavrisiko-grænsen, svarer, at de i ringe grad/slet ikke er interesserede i anbefalinger fra offentlige myndigheder. 45% 35% 3 25% 15% 1 5% I hvor høj grad er du interesseret i at vide, hvordan alkohol skader dit helbred? 18% 16% 42% 41% I høj grad I nogen grad 18% 17% 53% 54% 3 28% I ringe grad 21% 21% 12% 12% 1% 1% Slet ikke Ved ikke Er du generelt interesseret i offentlige myndigheders anbefalinger om sundhed? I høj grad I nogen grad I ringe grad 7% 8% 1% 1% Slet ikke Ved ikke Præ Post Præ Post n præ: 968 n post:

26 TV er den primære kilde til viden om alkohols skadelige virkninger! Syv ud af ti svarer, at de får deres primære viden om alkohols skadelige virkning fra TV. Omkring halvdelen svarer, at den stammer fra aviser, magasiner og blade. Hvorfra får du primært din information om alkohols skadelige virkning? (Vælg gerne flere) TV Aviser, magasiner og blade Radio Internet og nyhedsbrev Egen læge Jeg får ikke information om alkohols skadelige virkning Plakater og reklamer udenfor Venner, kolleger Familie På apoteket Min arbejdsplads Ved ikke Kommunen Andet - angiv venligst 18% 21% 16% 17% 16% 12% 12% 12% 12% 12% 11% 1 9% 8% 5% 5% 4% 5% 3% 5% 2% 3% 1% 1% 49% 53% 7 69% Post Præ n præ: 968 n post: 1019

27 Alkoholforbrug HOLDNINGER, MOTIVATIONSFAKTORER OG KAMPAGNEEFFEKTER IFT. OVERVEJELSER OG ADFÆRD 27

28 Flere end hver femte oplever, at nogen af deres venner har nedsat alkoholforbruget! Flere end hver femte svarer, at de oplever, at nogen af deres venner er begyndt at drikke mindre og vælger at sige nej tak indimellem. Oplever du, at der er nogen af dine venner, som er begyndt at drikke mindre og vælger at sige nej tak" indimellem? 7 64% 63% 6 5 Præ 3 24% 21% 14% 14% Post 1 Ja Nej Ved ikke 28 n præ: 968 n post: 1019

29 Hver femte overvejer at nedsætte forbruget i det næste år og tror, at deres venner overvejer det samme! Især de der drikker mest overvejer at nedsætte forbruget! Fire ud af ti (39%) blandt de, der i Overvejer du at drikke mindre alkohol i det næste år? gennemsnit drikker mere end lavrisikogrænsen svarer, at de overvejer at % 72% drikke mindre alkohol næste år. 6! Blandt de, der i gennemsnit drikker mere end lavrisikogrænsen, svarer næsten hver tredje (31%), at de tror at nogen af deres venner overvejer at drikke mindre alkohol næste år % 19% 12% 9% Ja Nej Ved ikke Præ Post Tror du, at der er nogen af dine venner, der overvejer at drikke mindre? 5 38% 33% 46% 41% % 21% Præ Post Ja Nej Ved ikke n præ: 968 n post:

30 Ønsket om at leve sundere er den vigtigste motivation! Ønsket om sundere livsstil! Ønsket om at leve sundere er den største motivation for at drikke mindre alkohol. To ud af tre svarer, at dette kunne have betydning for at drikke mindre alkohol.! Familie! Flere end halvdelen svarer, at mere overskud til familien og et generelt ønske om mere energi og overskud har betydning Hvad kunne motivere dig til at drikke mindre alkohol? 22% 22% 12% 11% % 31% 12% 12% 13% 12% 53% 48%! Arbejde! Omkring hver tredje svarer, at ønsket om at præstere bedre på arbejdet har betydning.! Det er i særlig grad de årige (42%) og årige (44%), der svarer, at ønsket om at præstere bedre på arbejdet kunne motivere dem til at drikke mindre.! Forskelle ift. mængden af forbrug! De mænd, der i gennemsnit drikker mere end lavrisikogrænsen svarer i højere grad, at et ønske om at få mere energi og overskud (71%) kunne motivere dem til at drikke mindre % 34% 33% 33% 28% 29% 27% 27% 29% 29% 27% 29% 17% 17% 17% 19% 14% 16% Præ Post Præ Post Præ Post Præ Post Mit eget ønske om Mit eget ønske om Mere overskud til Ønske om at at leve sundere at få mere energi og overskud min familie præstere bedre på arbejde Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning n præ: 968 n post:

31 Opfordring fra familien ligeså vigtigt som en anbefaling fra lægen! En opfordring fra familien er den største motivationsfaktor! Flere end halvdelen svarer, at en opfordring/ anbefaling fra familien, lægen eller vennerne ville motivere dem til at drikke mindre alkohol.! Der er procentvist lidt flere, der svarer, at en opfordring fra familien ville have betydning end det er tilfældet ift. anbefaling fra læge/ opfordring fra en ven Hvad kunne motivere dig til at drikke mindre alkohol? 28% 3 29% 31% 3 31% 14% 12% 18% 18% 17% 16% 5 27% 23% 29% 26% 31% 28% % 35% 24% 27% 22% 25% Præ Post Præ Post Præ Post En opfordring fra min familie En anbefaling fra min læge En opfordring fra en ven Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning n præ: 968 n post:

32 Flertallet vil tale med familiemedlemmer og venner om alkoholforbrug! Flest kunne finde på at tale med et familiemedlem om alkoholforbrug! Flere end tre ud af fire (78% postmåling) kunne samlet set (helt sikkert/sandsynligvis) finde på at tale med et familiemedlem om, at han eller hun drikker for meget.! Flere end 7 ud af 10 (71% postmåling) kunne finde på at tale med en ven om alkoholforbrug.! Halvdelen (52% postmåling) kunne finde på at tale med en kollega om dennes alkoholforbrug.! Størst barrierer for de der drikker mest! Færre blandt dem, der i gennemsnit drikker mere end lavrisikogrænsen angiver, at de kunne finde på at tale med et familiemedlem (61%), en ven (54%) eller en kollega (39%) om, at han/hun drikker for meget Kunne du finde på at tale med en af nedenstående om, at han eller hun drikker for meget? 7% 5% 8% 5% 5% 6% 6% 8% 12% 12% 16% 15% 36% 38% 42% 43% 29% 29% 11% 8% 1 14% 3 26% 33% 34% 16% 18% Præ Post Præ Post Præ Post Familiemedlem Ven Kollega Ja, helt sikkert Ja, sandsynligvis Nej, sandsynligvis ikke Nej, helt sikkert ikke Ved ikke 32 n præ: 968 n post: 1019

33 Høj villighed til at indgå i dialog om eget forbrug! De fleste er positivt indstillede over for dialog! Sammenlagt er flere end tre ud af fire (77%) positivt indstillet overfor at blive konfronteret med deres alkoholforbrug af et familiemedlem eller en ven. Hvordan ville du reagere, hvis et familiemedlem eller en ven talte med dig om dit alkoholforbrug? (marker den svarmulighed, du mener, vil passe bedst på din reaktion)! De der drikker mest er mere skarpt opdelt i holdninger! Blandt de mænd, der i gennemsnit drikker mere end lavrisikogrænsen svarer flere, at de ville reagere negativt (22%).! Men der er også en større andel (64%), der svarer, at de ville have det fint med det, og at det ville sætte nogle tanker i gang. Det vil jeg have det fint med. Det vil sætte nogle tanker i gang Jeg vil være glad for, at nogen bekymrer sig om mig, så det vil jeg vælge at lytte til og prøve at nedsætte mit alkoholforbrug Det vil jeg reagere negativt på. Det synes jeg ikke kommer andre ved 22% 18% 11% 8% 55% 59% Post Præ Ved ikke 12% 15% n præ: 968 n post: 1019

34 Størst effekt ift. overvejelser og ændringer i holdninger og adfærd blandt de der drikker mest og de ældre! Overvejelser omkring eget og andres alkoholforbrug! For hver fjerde har kampagnen i høj/nogen grad fået dem til at tænke på hvor meget de selv drikker (24%).! Tre ud af ti (3) svarer, at kampagnen i høj/nogen grad har fået dem til at tænke over nære venner/families forbrug. I hvor høj grad har kampagnen Fået dig til at tænke på, hvor meget nære venner eller familie drikker? 6% 24% 26% 42% 2%! Flere med højt forbrug har tænkt over eget forbrug! Blandt de, der i gennemsnit drikker mere end lavrisikogrænsen svarer flere end fire ud af ti (44%), at kampagnen i høj/nogen grad har fået dem til at tænke over, hvor meget de drikker.! Blandt mænd i aldersgruppen år svarer hver tredje (33%), at kampagnen i høj/nogen grad har fået dem til at tænke over hvor meget de drikker. Ændret dit syn på alkohol og helbredsmæssige konsekvenser? Fået dig til at tænke på, hvor meget du drikker? 8% 17% 5% 19% 24% 22% 49% 52% 2% 2%! Flere med højt forbrug overvejer at nedsætte det! Hver femte (19%) svarer, at kampagnen i høj/nogen grad har fået dem til at overveje at drikke mindre alkohol. Næsten hver tredje (31%) af dem, der drikker over lavrisikogrænsen, overvejer sammenlagt dette.! Ændret syn på helbredsmæssige konsekvenser! Hver fjerde (25%) svarer sammenlagt, at kampagnen har ændret deres syn på alkohol og helbredsmæssige konsekvenser Fået dig til at overveje at drikke mindre alkohol? Fået dig til at overveje at tale med en ven/kollega/ familiemedlem om deres alkoholforbrug? 4% 15% 4% 14% 21% 23% 58% 57% 1% 2% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke! Motivation til samtaler om alkoholforbrug! Hver femte (18%) svarer, at kampagnen har fået dem til at overveje at tale med en ven/kollega/familiemedlem om deres alkoholforbrug. 34 n post: 578

35 Kampagnesite 35

36 Trafik på holdigen.dk! Kampagnesitets menupunkter har i perioden 29/ til 13/ i alt haft klik/besøg. Heraf tegner menupunktet Vind en bowlingtur sig for de

37 37

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL)

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL) JARMERS PLADS VESTER VOLDGADE NR. 2, 2. SAL 1552 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK WWW.ADVICEAS.DK T: 3342 2100 F: 3342 2199 CVR-NR: 20 21 22 09 ADVICE A/S LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING SUNDHEDSSTYRELSEN,

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Evaluering af Uge 40-kampagnen 2015. 11. November 2015

Evaluering af Uge 40-kampagnen 2015. 11. November 2015 Evaluering af Uge 40-kampagnen 2015 11. November 2015 Indhold 1. Indhold 2 2. Baggrund og metode 3 3. Hovedkonklusioner 7 4. Resultater 10 Alkoholvaner 10 Kampagneeffekt 21 Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Sundhedsstyrelsen & Lungeforeningen. Kampagneevaluering: Pust liv i din hverdag

Sundhedsstyrelsen & Lungeforeningen. Kampagneevaluering: Pust liv i din hverdag Sundhedsstyrelsen & Lungeforeningen Kampagneevaluering: Pust liv i din hverdag Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen 2. Kampagneperformance: KPI er 3. Hovedkonklusioner 4. Kampagneomtale i medierne 5.

Læs mere

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv SSP-årsmøde 17. marts 2015 Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv Det overordnede formål At forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde og at bidrage til skabelsen

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED. 15. januar 2015

KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED. 15. januar 2015 KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED 15. januar 2015 1 2 Om undersøgelsen Formål: Formålet med kampagnen er at øge sandsynligheden for, at flere kvinder over 50 år og

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

I denne pjece præsenteres de væsentligste resultater fra en undersøgelse af brug af og holdninger til khat blandt personer

I denne pjece præsenteres de væsentligste resultater fra en undersøgelse af brug af og holdninger til khat blandt personer I denne pjece præsenteres de væsentligste resultater fra en undersøgelse af brug af og holdninger til khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark. Der har deltaget 848 personer i undersøgelsen.

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Danskernes holdninger til unges alkoholvaner 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Danskernes holdninger til unges alkoholvaner 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes holdninger til unges alkoholvaner 2014 - en kortlægning Danskernes holdninger til unges alkoholvaner 2014 Denne rapport er udarbejdet af Kræftens

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Kort og godt Den korte opsporende samtale

Kort og godt Den korte opsporende samtale Kort og godt Den korte opsporende samtale Den korte opsporende samtale - hvis du har Udredningssamtaler Jobcentre, socialforvaltningen, familieafsnit, visitationen ved hjemmeplejen, aktiveringstilbud m.fl.

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Uge 40 2009. Kvantitativ præ og postmåling & kvalitativ undersøgelse af Sundhedsstyrelsens kampagne

Uge 40 2009. Kvantitativ præ og postmåling & kvalitativ undersøgelse af Sundhedsstyrelsens kampagne Uge 40 2009 Kvantitativ præ og postmåling & kvalitativ undersøgelse af Sundhedsstyrelsens kampagne Opbygning af rapporten 1. Hovedkonklusioner: Vigtigste kampagneresultater med tværgående pointer fra kvantitative

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004).

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004). Kapitel 5 Alkohol Kapitel 5. Alkohol 51 Mænd overskrider oftere genstandsgrænsen end kvinder Unge overskrider oftere genstandsgrænsen end ældre Der er procentvis flere, der overskrider genstandsgrænsen,

Læs mere

Fremtidens alkoholpolitik ifølge danskerne Mandag Morgen og TrygFonden Juni 2009

Fremtidens alkoholpolitik ifølge danskerne Mandag Morgen og TrygFonden Juni 2009 Den første, samlede undersøgelse af danskernes opfattelser af alkoholproblemer og holdninger til alkoholpolitik. Undersøgelsen består af en kvalitativ del og en kvantitativ del: Den kvalitative del omfatter

Læs mere

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa.

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa. 11 ÆLDRE OG ALKOHOL Dette afsnit belyser ældres alkoholvaner. Både i forhold til forbrug, men også sygelighed, sygehuskontakter og død som følge af alkohol samt behandling for alkoholoverforbrug, belyses.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Dataindsamling & Metode Datagrundlaget for undersøgelsen er baseret

Læs mere

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Redaktion: Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Redaktion: Rie Schmidt Knudsen, Epinion Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Hjælp til rygestop kampagnen. http://stoplinien.dk/

Hjælp til rygestop kampagnen. http://stoplinien.dk/ Hjælp til rygestop kampagnen http://stoplinien.dk/ 17.06.2015 FORMÅL OG MÅLGRUPPE FORMÅL At oplyse om mulighederne for gratis rådgivning At oplyse om at der er højere succesrate med hjælp Oplyse om fordele

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Selekampagne 2010. Rådet for Sikker Trafik. Uge 9-10 2010

Selekampagne 2010. Rådet for Sikker Trafik. Uge 9-10 2010 Selekampagne 2010 Rådet for Sikker Trafik Uge 9-10 2010 Baggrund I 2008 besluttede Rådet for Sikker Trafik (dengang Rådet for Større Færdselssikkerhed) at der skulle køres en 3-årig indsats for at øge

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Indhold Trin 1: Spørge ind Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner?

Læs mere

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...??

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Antal / Procent (%kolonne) kvinde mand 6 526 5 419 59% 945 32% 260 41% 320 36% 580 26 6% 48 74

Læs mere

Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom

Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom Mere end hver tredje mand, der har eller har haft en psykisk sygdom, fortalte først omgivelserne om det, da de ikke længere var i stand til at få en

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner.

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner. Indhold Konklusioner 3 Om modtagelse af julehilsner 5 Om at sende julehilsner 20 Det følelsesmæssige valg 30 Signalværdi 41 Om undersøgelsen 52 Kontakt 55 2012 Side 3 Konklusioner Om modtagelse af julehilsner

Læs mere

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 6 23 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Forebyggelse, alkohol, alkoholvaner Kategori:

Læs mere

Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning

Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning Et hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbredet og tilknytningen til

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Risikoen for at have et dårligt psykisk helbred mere end fordobles for personer med et belastende

Læs mere

EVALUERING AF GET MOVING KAMPAGNEN 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN

EVALUERING AF GET MOVING KAMPAGNEN 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN EVALUERING AF GET MOVING KAMPAGNEN 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN 1 Indholdsfortegnelse! Om kampagnen: side 3! Hovedkonklusioner: side 4! Get Moving i 2015: side 7! Kampagnens målopfyldelse: side 9! Kampagnens

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 21 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE Denne status skal give et indledende og forsøgsvist billede på, hvordan vi kan dokumentere og måle progression for tilbuddets

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 MILJØSTYRELSEN RAPPORT /13 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Forældres holdninger til unges alkoholvaner en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Forældres holdninger til unges alkoholvaner en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Forældres holdninger til unges alkoholvaner 2016 - en kortlægning Forældres holdninger til unges alkoholvaner 2016 Denne rapport er udarbejdet af Kræftens

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2 ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Posttest af reklamespot XX - XX

Posttest af reklamespot XX - XX Posttest af reklamespot XX - XX Setup Undersøgelsens formål: Primært: Posttest af reklame

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? Ä 1 Alkohols betydning for dit helbred Ä 2 Find dine alkoholgrænser Ä 4 Alkohol og

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Oplæg: Social Norms Marketing SSP årsmøde 2016

Oplæg: Social Norms Marketing SSP årsmøde 2016 Oplæg: Social Norms Marketing SSP årsmøde 2016 Svenn Petersen Kriminolog Leder af SSP organiseringen og Basen i Hillerød Kommune 1 Forebyggelse af risikoadfærd på ungdomsuddannelserne involverer mange

Læs mere

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol Hjælp til dig? Det er nemt at glemme sig selv, når ens partner har et for stort forbrug. Navnlig hvis han/hun er kommet i behandling. Men vær opmærksom på at der findes flere steder, hvor man også yder

Læs mere