Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)"

Transkript

1 Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen Overgaard (JO), Aalborg Universitet (AAU) Primo december besluttede styregruppen for Rektorkollegiets Projekt Digital Forvaltning (RPDF) at igangsætte en foranalyse af projekt dokumentmappe (PDM). I PDM ideoplægget lægges der op til at hver studerende får en virtuel mappe som kan tilgås via internettet og som kan rumme bl.a. eksamensoplysninger, kursusbeskrivelser, eksamensbeviser, personlige data mm. Efterfølgende blev det besluttet at samle 5 delprojekter til et program. Programmet har dog logisk udskilt det ene projekt i 2 delprojekter (hhv PDM-kerne og PDM-web). Dette er ideoplægget til PDM-kerne. 2. Kobling til projekt digital forvaltning Alle Program PDM projekter har til formål at lette de studerendes mulighed for at samle alle studierelevante dokumenterer i en elektronisk mappe og på sigt give relevante interessenter elektronisk adgang til dele heraf. Herved skabes der mulighed for at digitalisere en række processer, som tidligere har måttet håndteres manuelt, hvilket er et af RPDF s hovedformål. I programmet indgår etablering af en dokumentmappe portal, etablering af relevante OIO standarder på studieområdet samt etablering af en sikker metode til udveksling af persondata. Digital forvaltning Side 1

2 3. Sammenhæng til andre projekter PDM-kerne er nært forbundet til de øvrige projekter i program PDM. Som navnet antyder er det i dette projekt at kerne funktionaliteten er placeret. Dokumentmappen Præsentationslag Web (design, workflow og indlogning) Kernen (database, forretningslogik) Kursusdata Baseret på tilmelding lokalt Eksamensdata Baseret på resultater lokalt Pensumdata Planlægningssystem Dokumentdata Eksamensbeviser mv. Fødekilder 4. Formål Formålet med PDM-kerne er at skabe en basis der gør at data for den enkelte studerende kan samles i et repository (en slags bibliotek). Det vil medføre at data bliver standardiserede og at data kan bruges i andre sammenhænge senere. Det betyder at PDM-kerne kan Stille data til rådighed for de studerende så den enkelte studerende kan være sikker på at have et samlet overblik over sine studierelevante data. Være den løftestang der gør at data af bestemte typer bliver standardiseret. Det vil på sigt give en række afledte fordele. 5. Hovedmål Kernen i PDM-systemet skal være klar til at modtage eksamensdata, kurduddata, dokumentdata, pensumdata og opmærkede data fra PDM-web samt aflevere data til PDM-web primo Vigtigste brugere PDM-kernen har de system ansvarlige som brugere af et administrativt interface. De andre delsystemer i PDM programmet er brugere af kernefunktionaliteten. Digital forvaltning Side 2

3 PDM-web Projekt-dokumentdata PDM-kerne Modtage data Projekt eksamensdata Aflevere Data Projekt pensumdata System administrator Administrer kerne Projekt kursusdata 7. De vigtigste hovedkrav Data udveksles med schema er som overholder OIO-XML PDM-kerne skal kunne rumme data for den enkelte bruger 1 i en database således at dataindholdet fleksibelt kan udbygges. PDM-kerne skal kunne hente/modtage data fra fødesystemerne (dokumentdata, kursusdata, eksamensdata, pensumdata og data fra PDM-web) via webservices PDM- kerne skal stille sine data/funktioner til rådighed for en webrænseflade via webservices. Sikkerheden vedrørende dataopbevaring og datatransport skal være tilstrækkeligt høj 2 8. Afgrænsning Projektet håndterer ikke tilvejebringelsen af data 3 Projektet håndterer ikke præsentation af data 4 1 Se Program analysen for definition af, hvordan brugeridentiteten fastlægges 2 Se bilag 1 3 Tilvejebringelsen af dat sker i regi af de 4 fødekildesystemer 4 Dette sker i regi af projekt PDM-web Digital forvaltning Side 3

4 9. Overordnede løsningsmuligheder For indeværende er det ikke muligt at sige noget om, hvilken specifik løsning vi lander på. Vi har afholdt møder med nogle potentielle leverandører, og som en del af analysefasen afholder vi møder med flere. De møder vi har afholdt har dog bekræftet os i at nedenstående ikke er problematisk at få skabt. Det vi kan sige er: Data gemmes versionerede i en DB (produkt ukendt) Løsningen skal indeholde et applikationslag. Data vedligeholdes via Web-services. Det sikres, at databasen kun kan tilgås med et autoriseret certifikat således at data kun kan manipuleres af godkendte interessenter. 10. Opdeling af opgaven i delprojekter PDM-kerne kan deles i følgende opgaver som i videst muligt omfang bør testes gradvist 1. Databasedesign og opsætning 2. Skabelse af webservice der giver adgang til at browse materialet 3. Skabelse af webservice der giver mulighed for at lave materialesamlinger 4. Skabelse af webservice der giver mulighed for at uploade eget materiale 5. Skabelse af webservice(s) der giver mulighed for at fødesystemer kan aflevere materiale 11. Businesscase I dag findes der ikke et produkt som leverer samme service som PDM en. Derfor vil der ikke være et besparelses potentiale. Der er med andre ord ikke målbare sagsgange der erstattes og som dermed medfører besparelser. Omvendt vil skabelsen af dette rammeværk give muligheden for at nogle arbejdsgange der i dag er analog kan digitaliseres og det er i denne kontekst der skal ses evt. besparelser. 12. Projektorganiseringen i foranalysefasen Styregruppe: Claus Quistgaard, KU (styregruppeformand) XML-gruppen i RPDF (Jørgen Bak (AU), Annie Stahel (CBS), Per Steen Hansen (ASB), Mogens Sandfær (DTU), Jørgen Overgaard (AAU), Jacob-Steen Madsen (SDU), Palle Agaard (IT og Telestyrelsen), Martin Veile (DFU) og Henrik Kruse (VTU) ) Projektgruppe: Jacob-Steen Madsen, SDU (projektleder) Mogens Sandfær, DTU Jørgen Overgaard, AAU 13. Overordnet tids- og aktivitetsplan Foranalyse marts 2005 Digital forvaltning Side 4

5 Analyse/Design juli 2005 Konstruktion december 2005 Iværksættelse januar 2006 Videre bearbejdning august Åbenlyse risikomomenter 5 Risikoanalysen påpeger at der er i særdeleshed 2 områder ved dette projekt, hvor der er væsentlige risici forbundet med projektet. Arkitekturen af hele projektet. Det er meget væsentligt for dette projekts succes at der vedblivende er fokus på at den arkitektur der aftales mellem projekterne kan overholdes. Det påhviler programleder og styregruppe at følge tæt op på at den aftalte arkitektur overholdes. Økonomi spørgsmålet. Dette imødegås ved at sætte fokus på denne del i analyse arbejdet. 5 PDM-kerne risikoanalyse Digital forvaltning Side 5

6 Bilag 1 Sikkerhedskrav til arkitektur for program dokumentmappe Såvel automatiseret datakommunikation som brugervendt interaktion skal være sikret ved hjælp af SSL-kryptering. Alle datastrømme, hvad enten, det er automatiseret datafødning eller brugerrettet dialog, bør være sikret gennem anvendelsen af digital signatur. 6 Der skal tages eksplicit stilling til sikkerheden omkring opbevaring og håndtering af data, da der bl.a. vil være tale om data, der er omfattet af persondataloven, herunder bl.a. eksamensdata. Der skal i projektet tages særskilt stilling til krav om sletning (forældelse, andre årsager) af data. Der skal i projektet tages særskilt stilling til om hvorlænge data skal bevares. Uanset formen for dataudveksling med de bagvedliggende fødesystemer (push/pull, synkront/asynkront) skal der fra PDM formuleres krav til oppetid, tilgængelighed (firewalls) mv. 6 Her bør vi tage stilling til det forslag der bliver lavet i PDM-web om en alternativ pålogningsmetode. Ligeledes er dette muligvis problematisk ift. Besøgspas. Digital forvaltning Side 6

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale

EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale Slutrapport EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale Fase I Projektpartnere (DR) (FSK) Projekt- og økonomiansvarlig Steen Pedersen, FSK Telefon: 45 25 37 46 E-mail:

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Projekt fælles system til forvaltning af copyrightbelagte kopier til studerende

Projekt fælles system til forvaltning af copyrightbelagte kopier til studerende Bilag 6.1. Projektinitieringsdokument Fælles system til forvaltning af copyrightbelagte kopier til studerende (PID) Indsatsprogrammet for generel administration: Projekt fælles system til forvaltning af

Læs mere

Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015

Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015 Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015 Arkitekturprincipperne består af 27 principper, som det er obligatorisk at overveje ved nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende

Læs mere

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Fællesoffentligt ERP Enterprise Ressource Planning i Grønland December 2011 Dette overordnede vurderingsgrundlag

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1 Den Gode Webservice version 1.1, 1-7-2008 W 1 Indhold Introduktion...3 Anvendte standarder...4 Internationale standarder...5 Nationale standarder...6 Namespaces...6 Grundlæggende arkitektur...6 Kommunikationsmodel...7

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner

Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner Initiativ 8.2 Digitalt overblik på planområdet under Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 8. juni 2012 Udkast Projektinitieringsdokument

Læs mere

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Dantek A/S November 2013 IndholdFælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library... 1 Indledning... 3 Dantek Library

Læs mere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning Pisariillisaaneq at gøre det

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fredericia Kommunes arkitekturmodel... 2 Den digitale Kommunes krav til fremtidige IT-anskaffelser... 2 Forretningsmæssige krav... 2 Krav til IT-arkitektur... 3 a) at det pågældende

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

Rapport. Delprojekt F2-01. It HovedaktiviteterIt-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU. Version 1-0. d. 15.02.2010. Side 1 af 33

Rapport. Delprojekt F2-01. It HovedaktiviteterIt-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU. Version 1-0. d. 15.02.2010. Side 1 af 33 Rapport Delprojekt F2-01 It HovedaktiviteterIt-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU Version 1-0 d. 15.02.2010 Side 1 af 33 It-teknisk integration af ÅS og SKS i DNU. 1. Resumé... 4 1.1 Konklusioner og

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter 4 ugers projekt Martin Høgedal og Flemming Mertz IT-Universitetet, sommeren 2005 Vejleder: Carsten Butz 24. august 2005 Abstract Målet

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere