Driftseffektivitet MANUFACTURING KNOW HOW. Forecast og budgetter. Engineering Change Orders. Fire trin til at anvende it til at forbedre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftseffektivitet MANUFACTURING KNOW HOW. Forecast og budgetter. Engineering Change Orders. Fire trin til at anvende it til at forbedre."

Transkript

1 MANUFACTURING KNOW HOW Fire trin til at anvende it til at forbedre Driftseffektivitet Præcise Forecast og budgetter Øget gennemsigtighed i leverancekæden Lageroptimering med LEAN Højere effektivitet i Engineering Change Orders

2

3 4 trin til forbedret driftseffektivitet Trin 1: Mere præcise forecast og budgetter via en integreret metode til økonomistyring og budgettering Trin 2: Øget gennemsigtighed i leverancekæden og samarbejde med samhandelspartnere Trin 3: Lageroptimering gennem brug af Lean værktøjer i hele virksomheden Trin 4: Højere effektivitet i Engineering Change Ordersprocesser med én gældende version DRIFTsEFFEKTIVITET Ordreproduktion er i stigende grad en konkurrencepræget og global industri. For at skabe succes på hastigt foranderlige markeder er det afgørende at maksimere driftseffektiviteten. En virksomhed, der er mere effektiv, er også i en bedre position til at agere fleksibelt, tilpasse sig, reagere på forandringer i markedet og levere produkter af høj kvalitet til kunderne. De enkelte trin giver et godt overblik over konceptet understøttet af resultater fra brancheanalytikeres undersøgelser samt andre produktionsvirksomheders erfaringer. Afsnittene afsluttes med en gennemgang af, hvordan Columbus teknologi og servicetilbud kan Denne guide til ordreproduktion er udarbejdet som et understøtte processen. værktøj til ledelsen og giver en viden om, hvordan man anvender IT til at forbedre driftseffektiviteten i fire enkle trin, der er lette at implementere. Vi håber, at guiden bliver det første trin i jeres proces mod øget driftseffektivitet, og vi ser frem til eventuelt at bidrage som jeres partner.

4 1: Mere præcise forecast og budgetter via integreret økonomistyring og budgettering Ting, man ikke måler på, bliver ikke forbedret. Der er derimod mulighed for at forbedre de faktorer, man måler på. På den baggrund bliver det tydeligt, at økonomistyring, gennemsigtighed i de løbende økonomiske resultater og præcis budgetlægning som et bedre beslutningsgrundlag må være mindstekrav i alle produktionsvirksomheder. Det gælder uanset, om man arbejder på at forbedre driftseffektiviteten eller ej. Hvis en virksomhed ikke har et klart billede af sit udgangspunkt, den aktuelle situation, og hvor den ønsker at bevæge sig hen, kan det have en negativ effekt i alle dele af virksomheden generelt, og specielt på driftseffektiviteten. De fleste ordreproducenter og deres ledelse har et billede af, hvorfor driften ikke er så effektiv, som den kunne være. Måske har man ikke fået optimeret lagerbeholdninger, måske er der flaskehalse i produktionsprocesserne, måske allokeres medarbejderressourcer ikke effektivt, og der udbetales for meget overarbejde, måske er der kvalitetsproblemer, og for mange dele skrottes, eller måske er man ikke i stand til at udregne de korrekte projektomkostninger, og det påvirker prisfastsættelsen. Det er altsammen mulige udfordringer i ordreproduktion, og der er løsninger på dem alle. Men det bliver vanskeligt at foretage de nødvendige investeringer, hvis det økonomiske resultat for hvert område i virksomheden ikke kan følges over tid, og tiltag ikke kan værdifastsættes. Investering i økonomistyring og budgettering først sikrer, at resultaterne af tiltagene kan måles og følges over tid. Stærke løsninger til økonomiplanlægning og budgettering ændrer den måde, virksomheden ledes på. Man får grundige analyser og et faktabaseret beslutningsgrundlag i stedet for formodninger. HURTIG START: For hurtigt at skabe forbedringer i økonomistyring og budgetlægning tager de førende ordreproducenter følgende skridt: Forbedring af økonomifunktionens indblik i driftsresultater i realtid Afskaffelse af siloer mellem udvikling, leverancekæde, produktion og salg Integreret salgs- og driftsplanlægningsmodel for at øge samarbejdet 4

5 Produktionsmiljøet hos Thorlabs, Inc., Sådan gør du med Microsoft Dynamics AX Budget og økonomirapportering Microsoft Dynamics AX 2012 indeholder værktøjer til at oprette og vedligeholde budgetter. Budgetter kan oprettes ud fra historiske data, og de kan ligeledes importeres fra andre kilder, blandt andet regneark. Når et godkendt budget foreligger, kan systemet overvåge udviklingen i omkostningerne i forhold til budgettet, og kontrolpunkter kan fastlægges. De fungerer som advarsler eller restriktioner, hvis en transaktion overskrider budgetgrænserne. Projektregnskab På det operationelle niveau har projektlederne behov for et præcist og retvisende billede af, hvordan projektafviklingen skrider frem. Fra det oprindelige tilbud kan et budget eller forecast ændres i flere forskellige iterationer, der styres i systemet via ændringsordrer. I alle projektfaser og på ethvert tidspunkt kan projektlederen se omkostninger og indtægter i forhold til budget, opsummeret og med mulighed for at nedbryde data, hvis der er brug for det. Målepunkter, der er branchestandard, såsom Earned Value (EV), Schedule Performance Index (SPI), Cost Performance Index (CPI) og S-kurveanalyse sikrer et komplet overblik over afviklingen af projektet. Torsten Lytken Infrastructure Systems Director, Thorlabs, Inc. INDFØR STANDARDER HURTIGT I en virksomhed, der baserer sig på opkøbsstrategi, opnås driftseffektivitet ved at indarbejde alle dele af den virksomhed, der overtages, med hensyn til økonomi, salg, leverancekæde og produktion, i koncernens standardplatform så hurtigt som muligt.? Svar på spørgsmål: > > Hvor længe tager regnskabsafslutning i jeres virksomhed - 1 dag, 3 dage, en uge eller mere? > > Hvor ofte overskrides budgetterne i organisationen, og hvor længe er I om at konstatere, at budgettet er overskredet? De dygtigste virksomheder til ordreproduktion har 33% større sandsynlighed for klart og præcist at kunne sammenholde økonomiske og driftsmæssige målepunkter end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen. Baseret på en benchmarkundersøgelse udarbejdet af Aberdeen Group for Columbus 5

6 2: Øget gennemsigtighed i leverancekæden og samarbejde med samhandelspartnere Når udfordringerne med økonomistyring og budgettering er løst, starter mange førende ordreproducenter med at fokusere på at fjerne siloer i organisationen og understøtte tiltag som salgs- og driftsplanlægning (S&OP) eller integreret forretningsplanlægning (IBP). Formålet er at sikre, at områder som økonomi, leverancekæde, produktion, indkøb, udvikling samt salg og marketing har de formelle samarbejdsbaserede ledelsesprocesser på plads. I de fleste produktionsvirksomheder har de forskellige grupper og interessenter deres egne dagsordener. Når man skaber et samarbejdsbaseret miljø med fælles mål og en pålidelig økonomistyring og budgettering som grundlag bidrager det imidlertid til at sikre, at de forskellige funktioner trækker i samme retning, og det bliver lettere at kommunikere med et fælles sprog. I den globaliserede verden ønsker mange produktionsvirksomheder ligeledes at indgå i tættere samarbejder eksternt. Leverandørerne bliver i højere og højere grad strategiske partnere. Det betyder, at leverandørerne ikke længere blot skal levere produkter efter en specifikation og en fastlagt tidsplan. Leverandørerne skal nu indgå i samarbejde om produktdesign og lagerstyring og sikre gennemsigtig drift i realtid. Den nye driftsmodel bidrager til at forbedre den generelle effektivitet i leverancekæden, men den kræver også et sæt helt nye værktøjer til at skabe gennemsigtighed i leverancekæden og samarbejdsværktøjer for at lykkes. HURTIG START: For hurtigt at skabe forbedringer i gennemsigtigheden i leverancekæden og bedre samarbejde tager de førende produktionsvirksomheder følgende skridt: Reduktion af kompleksiteten i de globale leverancekæder gennem reduktion af antallet af forskellige systemer Samarbejde med samarbejdspartnerne gennem webbaserede portaler Mere detaljeret lagerstyring og implementering af systemer, der automatisk registrerer og reagerer på negative hændelser 6

7 Fremstillet af Hi-Tech Mold and Engineering S.E. Inc., Sådan gør du med Microsoft Dynamics AX Lagerstyring En effektiv lagerstyring kræver meget mere end blot at vide, hvor varen befinder sig på lageret og brug af stregkodescannere. Materialeplanlægningsværktøjer er afgørende, hvis en kompleks produktionsvirksomhed skal opfylde leverancerne til kunderne og stadig styre lagerbeholdningen rentabelt. Dynamics AX indeholder en omfattende forretningsplanlægningssuite, der kan anvendes til at udarbejde forecast, fastlægge mindste lagerbeholdninger og hurtigt og let reagere på udsving i efterspørgslen. De dygtigste virksomheder til ordreproduktion har 67% større sandsynlighed for at skabe sammenhæng mellem leverancekæde og ERP-systemer end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen. Baseret på en benchmarkundersøgelse udarbejdet af Aberdeen Group for Columbus? Svar på spørgsmål: > > Har I overblik over lagerstatus i forhold til igangværende arbejder? > > Kan I let kommunikere og samarbejde med samhandelspartnere, hvis der opstår brud på leverancekæden? Møbler produceret af Orangebox, 7

8 Styringsenhed produceret af Sevcon, 3: Lageroptimering gennem brug af Lean værktøjer i hele virksomheden Lean Manufacturing har skabt driftseffektivitet i produktionsbranchen i mange år nu, og mange ordreproducenter er blevet mere efterspørgselsdrevne og mindre baserede på forecast. For at nå dertil har produktionsvirksomhederne investeret i medarbejderuddannelse og traditionelle Lean værktøjer. Som eksempler kan nævnes Visual Management, fejlsikring og lagergennemløbsteknikker såsom supermarket sizing eller Kanban. HURTIG START: For hurtigt at skabe forbedringer i lageroptimering tager de førende produktionsvirksomheder følgende skridt: Omlægning til at arbejde efterspørgselsdrevet med sammenhæng mellem kundeordrer og produktionsordrer Fjernelse af papirbaserede og usammenhængende systemer i produktionen og omlægning til automatiserede Lean managementværktøjer Integration af produktionsdrift og virksomhedsystemer Desværre er den verden, som virksomhederne skal operere i nu, ikke den samme. I dag er produktionen og kunderne mere globale, og nye produkter udvikles hurtigere. Heldigvis er koncepterne bag værktøjerne stadig brugbare, men afviklingsmekanismerne skal følge med tiden. Produktionsvirksomheder kan nu integrere Visual Management, fejlsikrings- og lager-optimeringsværktøjer i forretningsprocesser og teknologier, der anvendes overalt i organisationen. De nye værktøjer gør det muligt for virksomhederne at standardisere Lean processerne og tilpasse sig hurtigere end tidligere med de traditionelle Lean processer.? Svar på spørgsmål: > > Er jeres Lean værktøjer stadig papirbaserede? > > Kan de hurtigt og let udrulles til nye fabrikker og nye medarbejdere? De dygtigste virksomheder til diskret produktion har mere end dobbelt så høj sandsynlighed for at kunne give ledelsen gennemsigtighed i driften i realtid end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen. Baseret på en benchmarkundersøgelse udarbejdet af Aberdeen Group for Columbus 8

9 Styringsenhed produceret af Thorlabs, Sådan gør du med Microsoft Dynamics AX Flere produktionsmetoder Dynamics AX understøtter virksomheder med mange forskellige produktionsmetoder. Projektbaseret produktion (udvikling efter ordre) - Dynamics AX tilbyder værktøjer til tilrettelæggelse og tidsplanlægning af hele projektet fra salgsaktiviteter, design, produktion og installation til service og vedligeholdelse. Projektlederne har fuldt overblik over projektets status, opgavernes færdiggørelsesgrad, omkostninger og afvikling i forhold til budget. De avancerede funktioner omfatter analyse af Earned Values og Scheduling/Costing Performance Indicators. Derudover skaber integration med PLM og CAD sammenhæng i design og redesign cyklusser og øger dermed udviklingsteamets effektivitet. Diskret konfiguration efter ordre - Dynamics AX omfatter funktioner til salgsafdelingen, så de hurtigt kan udarbejde kalkulerede produkttilbud med komplette styklister og produktionsdiagrammer. Det mindsker afhængigheden af udviklingskompetencer i virksomheden og sikrer hurtig reaktion på kundebehov. Diskret produktion efter ordre - På basis af en salgsordre kan systemet direkte generere på hinanden følgende produktionsordrer dimensioneret efter det oprindelige krav. Diskret produktion til lager - Produktionen kan tilrettelægges efter den forecastede salgsefterspørgsel og i forhold til systemberegnede sikkerhedslagerbeholdninger. Der er ligeledes værktøjer, der understøtter udarbejdelse af salgsforecast med brug af historiske data som udgangspunkt for beregningen. Lean produktion - Lean produktion ved hjælp af Kanbans (elektronisk eller fysisk) understøttes i Dynamics AX. Kanban planlægningsboards giver et visuelt overblik over flow og placering af Kanbans gennem virksomheden og muliggør replanlægning ved "træk og slip". Særlige Kanban processkærmbilleder giver arbejdsgrupperne mulighed for hurtigt og let at registrere aktivitet, herunder brug af stregkodescannere. Alle metoder spiller sammen i det samme Dynamics AX-miljø, så man opnår fuld fleksibilitet i produktstruktur og understøtter alle produktionsmetoder. Alle metoder understøttes i systemets Capable-To-Promise-funktioner. Systemfunktionerne giver også mulighed for at styre løbende forbedringer i virksomheden ved hjælp af de indbyggede Kaizen sagsstyringsværktøjer. Effektivitet i produktionen Automatiseret udstyr i produktionen har revolutioneret mange produktionsprocesser. Men i de fleste virksomheder står det som isoleret maskinudstyr uden integration til produktions-, planlægnings- og lagerstyringssystemerne. Der kan dog opnås betydelige tidsbesparelser ved at udarbejde produktionsplaner og kontrolprogrammer til computerstyrede maskiner og industrirobotter. Øget gennemsigtighed kan opnås gennem automatisk opdatering af forretningssystemerne med produktionsstatus. Med Connectivity Studio kan virksomhederne definere og vedligeholde interface eller forbindelser mellem Microsoft Dynamics AX og andre interne eller eksterne systemer, hvilket giver mindre proprietær udvikling, højere genanvendelsesgrader, lavere omkostninger og færre fejl. Kontrolskærmbilleder til produktionen i Dynamics AX-miljøet er designet til berøringsskærme og stregkodelæsere, og det giver arbejderne i produktionen en naturlig og effektiv måde at give tilbagemeldinger til systemet så ledelsen har et overblik over produktionssituationen stort set i realtid. Procesbatches - Dynamics AX omfatter funktioner såsom procentbaserede formler, biprodukt og afledt produkt, udbyttestyring, batchattributter, batchstørrelse og omarbejdning. 9

10 4: Træksystem produceret af Thule, Højere effektivitet i Engineering Change Ordersprocesserne med én gældende version En af de største udfordringer i ordreproduktion er at levere Engineering Change Orders (ECO) til produktionen. Det er ikke ualmindeligt, at en virksomhed har 10, 100 eller endnu flere ændringsordrer til et nyt produkt. I sådanne situationer vil der være mange ændringer i produktionsprocesser, råvarespecifikationer, kvalitetsinspektioner og andre processer. Hvis ændringsprocessen styres via traditionelle værktøjer som eller egenprogrammerede databaser vil resultatet uundgåeligt være mange bekostelige fejl. I en sådan situation er det også meget vanskeligt for produktionen at give tilbagemeldinger til udviklingsafdelingen for at hjælpe dem med at forbedre produkter og produktionsprocesdesign over tid baseret på faktiske resultater. Med mange Engineering Change Orders har man også mange gældende versioner, navnlig mange versioner af styklister (Bills of Materials - BOM). For at opnå en bedre styring af BOM og begrænse muligheden for, at organisationens medarbejdere bruger de forkerte informationer, anvender man en strategi med én gældende version. I de fleste virksomheder indebærer det at skabe sammenhæng mellem PLM eller CAD/CAM-løsninger og ERPsystemerne, så alle teknologier trækker på data fra ét enkelt system med registrerede udviklings- og produktdata. Ved at integrere systemerne har produktionsvirksomheden taget det første skridt til at effektivisere. HURTIG START: For hurtigt at igangsætte tiltag til at forbedre effektiviteten i Engineering Change Order-processer tager de førende produktionsvirksomheder følgende skridt: Standardisering af processer til styring af udviklingsændringer i produkter eller produktionsprocesser Afskaffelse af papirbaserede systemer, der resulterer i flere gældende versioner Etablering af tilbageløb mellem udvikling og produktion til løbende forbedring af produkterne 10

11 Møbler produceret af Orangebox, Belysningssystem produceret af Urbis Lighting Limited, Sådan gør du med Microsoft Dynamics AX Engineering Change Produktionsvirksomheder foretager løbende ændringer i produktporteføljen. Det er faktorer som markedsudvikling, tekniske forbedringer, kundernes efterspørgsel og kvalitetskontrolrutiner, der kan nødvendiggøre ændringer i produkternes specifikationer og/eller den bagvedliggende dokumentation. De dygtigste virksomheder til diskret produktion har 50% større sandsynlighed for at anvende automatiserede softwaresystemer til styring af Engineering Change Orders end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen. Baseret på en benchmarkundersøgelse udarbejdet af Aberdeen Group for Columbus Engineering Change Management-komponenten (ECM) i Microsoft Dynamics AX giver virksomhederne fleksibel funktionalitet, der gør det muligt at strømline og integrere change management-processer, ikke blot hos designteamet men i hele virksomheden. Ved at integrere Dynamics AX med applikationer til produktlivscyklusstyring (PLM) og produktdatastyring (PDM) kan virksomheden strømline Engineering Change Processerne og dermed reducere omkostningerne og sikre en hurtigere og bedre styret respons på kundens ønsker. Integration af Dynamics AX med CAD-systemerne muliggør styklister i flere niveauer, der kan importeres direkte i virksomhedssystemet, så man dermed reducerer omkostningerne og gør planlægningsværktøjerne umiddelbart tilgængelige.? Svar på spørgsmål: > > Hvor længe tager det i jeres organisation at implementere et nyt design i produktionen? Længere end I ønsker? > > Hvor meget tid og energi og hvor mange penge spildes på at fremstille produkter efter forkerte specifikationer? 11

12 Produktionsløsninger fra Columbus Business Process Modeling RapidValue Columbus indgår i tæt samarbejde med produktionsindustrien og udvikler målrettede løsninger som overbygning til den pålidelige Microsoft platform. Vores løsninger opfylder ofte 80% af branchens krav i standardløsningen, og med en grundlæggende systemkonfiguration opnår virksomhederne den fulde effekt på forretningsresultaterne med lavere samlede ejeromkostninger. Implementation Methodology SureStep+ Business Integration Solutions To-Increase COLUMBUS KNOW HOW Industry Solutions To-Increase ERP Solutions Microsoft Dynamics Den komplette Columbus-løsning er baseret på Microsoft Dynamics AX og omfatter best practice procesmodellering med RapidValue, produktionsmodulet Advanced Discrete Manufacturing, samt den velafprøvede SureStep+ implementeringsmetode. OM COLUMBUS Columbus anerkendes som global leder inden for maksimering af effektivitet og resultater i produktions- og distributionsvirksomheder. Med en dyb brancheekspertise ved vi, hvordan vi hjælper vores kunder til at skabe bedre resultater ved at indføre og implementere afprøvede Microsoft-baserede løsninger med øjeblikkelig forretningsmæssig effekt. Columbus er en del af det registrerede varemærke Columbus IT Læs mere på Lautrupvang 6, 2750 Ballerup Olof Palmes Allé 44, 8200 Aarhus N Gugvej 128, 9210 Aalborg SØ Telefon: Internet:

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

omsætningsvæksten 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder

omsætningsvæksten 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder MANUFACTURING KNOW HOW Guide 2 Forbedring af 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder HØR HVAD Microsoft Dynamics bidrager

Læs mere

samarbejde i leverancekæden

samarbejde i leverancekæden MANUFACTURING KNOW HOW Guide 3 Forbedret samarbejde i leverancekæden 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder HØR HVAD

Læs mere

kvalitetskontrol og overholdelse af branchekrav

kvalitetskontrol og overholdelse af branchekrav MANUFACTURING KNOWHOW Guide 4 Forbedret kvalitetskontrol og overholdelse af branchekrav 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO MTO (Make to Order/ Fremstil til ordre ) til Microsoft Dynamics NAV En Dynamics NAV Manufacturing add-on

Læs mere

En samlet CPM-Løsning

En samlet CPM-Løsning En samlet CPM-Løsning Fleksibel og sikker økonomistyring med Prophix Er du på udkig efter et budget og rapporteringsværktøj, der hurtigt skaber én sandhed i datagrundlaget og giver fuld kontrol over jeres

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 RAPIDVALUE FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER. John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013

DYNAMICS AX 2012 RAPIDVALUE FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER. John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER RAPIDVALUE John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013 RAPIDVALUE MED BEST PRACTICE DET ALLE HAR TALT OM DE SIDSTE 20 ÅR, MEN SOM INGEN HAR KUNNET LEVERE

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring De 5 Benspænd Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring I har et ERP-system, der håndterer jeres transaktioner og i nogen grad rapportering. Men måske oplever I også, at et ERP-system har nogle begrænsninger,

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA CADConnect PML system til Microsoft Dynamics NAV Et praksisorienteret, generisk, intelligent interface mellem et CAD-system og Dynamics NAV. CADConnect understøtter også

Læs mere

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA ITEMPLANNING IVD Interaktiv Varedisponering IVD til Microsoft Dynamics NAV Et innovativt system til vare- eller stykliste varedisponering og simulering i handels- og produktionsvirksomheden De

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Microsoft Dynamics NAV 2017 er en brugervenlig virksomhedsløsning fra Microsoft, som er nem at implementere og styrker dine forretningsambitioner. Nyt i Microsoft Dynamics

Læs mere

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse real world SCENARios Nr. 3 Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET GENNEM effektivisering AF din forsyningskæde Effektiviseringer Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring Styrkelse af medarbejdernes kompetencer

Læs mere

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning ROB-EX Scheduler er en standardsoftwareløsning til produktionsplanlægning, som hjælper dig med at styre

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Økonomistyring af projektporteføljen

Økonomistyring af projektporteføljen Økonomistyring af projektporteføljen integration af SAP og MS Project Server 2007 v/ Henrik Helsinghoff, Progressive IT A/S Jens Overbech Rasmussen, Globeteam A/S Peter Birkedal, Globeteam A/S Ved at benytte

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for A-kasser Kommunal forvaltning Entreprenører Produktionsvirksomhed Fagforbund Rådgivning Skadesforsikring Webshop HVAD ER EN PROCESMODEL (DEL 1)? Leverandør

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Shop Floor SFS system til Microsoft Dynamics NAV

Shop Floor SFS system til Microsoft Dynamics NAV Shop Floor SFS system til Microsoft Dynamics NAV Et innovativt MES (Manufacturing Execution System) til planlægning og styring af produktionsordrer, som papirløst understøtter fordelingen af arbejdet på

Læs mere

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights Datcol DCS lager - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning Integreret lagerstyringsløsning Til ERP- og Økonomisystemer! Økonomisystemer DCS lager er specifikt udviklet mod

Læs mere

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen ERP prisen 2013 24. oktober 2013 Torben Iversen Indledning Konferencen FORRETNINGSsystemer har i samarbejde med HerbertNathan & Co valgt at indføre en ERP pris for at hædre leverandør- og kundevirksomheder,

Læs mere

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk Produktion & Samlet overblik Effektiv produktion La Samlet Samlet overblik Effektiv produktion Smidig

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL Dynamics for Partners BEVAR BALANCEN I EN FORANDERLIG VERDEN I en tid, hvor næste års budget ikke nødvendigvis ligner dette års, stilles der ikke kun krav til regnskabet,

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

EV Standardkonfiguration. Elbek & Vejrup. Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk

EV Standardkonfiguration. Elbek & Vejrup. Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk EV Standardkonfiguration Elbek & Vejrup Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk EV STANDARDKONFIGURATION EV STANDARDKONFIGURATION Med EV Standardkonfiguration til Microsoft Dynamics NAV får

Læs mere

STYRING AF KUNDEKRAV REAL WORLD SCENARIOS. Indfri kundernes forventninger. Case 13-15. Serviceprodukter som ny forretningsmulighed

STYRING AF KUNDEKRAV REAL WORLD SCENARIOS. Indfri kundernes forventninger. Case 13-15. Serviceprodukter som ny forretningsmulighed REAL WORLD Del 3 Case 13-15 STYRING AF KUNDEKRAV Indfri kundernes forventninger Håndtering af klager og relaterede omkostninger Serviceprodukter som ny forretningsmulighed Styring af garantisager STYRING

Læs mere

effektivitet og samarbejde i forsyningskæden

effektivitet og samarbejde i forsyningskæden FOOD KNOW HOW En guide til valg af ERP Hvordan ERP kan forbedre effektivitet og samarbejde i forsyningskæden 34 KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv ved valg af ERP-løsning DEN RETTE LØSNING Læs eksperternes

Læs mere

Konsignationslager & ordreproces

Konsignationslager & ordreproces Microsoft Dynamics AX Fall Konsignationslager & ordreproces 16. 1 Generelle fordele ved at bruge AX Kongsignationslager: - Lagerprocessen er ens for lagermedarbejdere - Kontrol og opfølgning er ensrettet

Læs mere

Microsoft Dynamics NAV 4.0

Microsoft Dynamics NAV 4.0 MICROSOFT PRODUKTION Reager hurtigt på dine kunders hurtigt skiftende krav med Microsoft Dynamics Produktion NAV, tidligere Microsoft Business Solutions Produktion Navision. Fordele Drag fordel af nye

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Fig. 9.1 Fire SCM-strategier.

Fig. 9.1 Fire SCM-strategier. Lang Lean Reducere spild Hybrid Ordrepunkt gennem postponement Leverandørens Lead time Kanban Agilitet Kort Kontinuerlig disponering Quick response Forudsigelig Uforudsigelig Kundebehov Fig. 9.1 Fire SCM-strategier.

Læs mere

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta Produktion I til Microsoft Navision Axapta indeholder den nødvendige funktionalitet til håndtering af materialeflowet i hele produktionsprocessen. Produktion I Produktionsserien til Microsoft Navision

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Funktionerne tilføjes for processen, produktion og Logistik i Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Funktionerne tilføjes for processen, produktion og Logistik i Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Funktionerne tilføjes for processen, produktion og Logistik i Dynamics AX 2012 R2 Dette dokument er maskinoversat uden menneskelig indgriben. Det leveres "som det er og forefindes", og det kan ikke garanteres,

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter.

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Motivation Konsulenten kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

bedre nøjagtighed i din forsyningskæde

bedre nøjagtighed i din forsyningskæde REAL WORLD SCENARIOS Nr. 2 Case 4-6 bedre nøjagtighed i din forsyningskæde Effektiviseringer Integreret informationsog ledelsesinfrastruktur Systematisering og effektivisering Kundefokuseret procesoptimering

Læs mere

ItemPlanning (ITP) modul til varedisponering med MS Dynamics NAV.

ItemPlanning (ITP) modul til varedisponering med MS Dynamics NAV. ItemPlanning ItemPlanning (ITP) modul til varedisponering med MS Dynamics NAV. Hvornår kan I levere og hvor mange? Fuldt overblik med simulation, forecasting og præcise beregninger til virksomhedens salgs-

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Webinar ROB-EX til Visma. Velkommen Vi starter kl. 10.00

Webinar ROB-EX til Visma. Velkommen Vi starter kl. 10.00 Webinar ROB-EX til Visma Velkommen Vi starter kl. 10.00 ROB-EX Scheduler til Visma Business Produktions og kapacitetsplanlægning Program Hvem er hvem Hvad er ROB-EX Hvorfor bruge ROB-EX Kort om integration

Læs mere

HVEM ER JEG? Una Consulting

HVEM ER JEG? Una Consulting HVEM ER JEG? -Lene Rasmussen Danapak (Emballage) -Elev - økonomichef - international koncerncontroller - implementeret ERP EG A/S -Forretningsanalyser -ERP implementering -Økonomisk rådgivning for kunder

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Virksomhedens fokus i forhold til produktionsfunktionen. Leveringssikkerhed betyder, at ordren leveres

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Få succes. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til byggebranchen. Få styr på kompleksiteten og opnå større indtjening

Få succes. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til byggebranchen. Få styr på kompleksiteten og opnå større indtjening Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser Eksklusive juletilbud Optimér lønsomheden i usikre tider! Bliv mere effektiv! op til op til ved at opgradere din løsnin g. Læs mere side Kurser, en sikker investering Køb en samlet kursuspakke og spar.

Læs mere

Hvordan styrer man så en Lean-forsyningskæde, hvor kunder og leverandører er afhængige af hinanden?

Hvordan styrer man så en Lean-forsyningskæde, hvor kunder og leverandører er afhængige af hinanden? Lean-forsyningskæde Under et Lean-forsyningskædeprojekt for et par måneder siden stillede en af leverandørerne følgende spørgsmål: Er det muligt at være Lean, når man er leverandør til en kunde, som arbejder

Læs mere

MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER The new approach to software LittleBeacon CASESTORY NDS er en af de førende leverandører af software løsninger til betalingstv (pay-per-click).

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERPløsninger, så du kan fokusere

Læs mere

DATACON DIGITALISERER DIN FORRETNING

DATACON DIGITALISERER DIN FORRETNING DATACON DIGITALISERER DIN FORRETNING Forskellige perioder, forskellige behov Alle kunder befinder sig i forskellige stadier i deres digitaliseringsproces. I nogle perioder er det nødvendigt at vurdere

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Executive Circle - Integration. Forretningsspor

Executive Circle - Integration. Forretningsspor Executive Circle - Integration Forretningsspor Dagens menu 10:20 Business Integration - Microsofts strategi og visioner Henrik Albrechtsen, Solution Specialist, Microsoft Danmark 10:30 - Kundecase Royal

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Hjertet i EG er branchefokus Hjertet i EG er branchefokus Brancheløsning Brancheviden Erfaring

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

set i et økonomisk styrings og management perspektiv

set i et økonomisk styrings og management perspektiv Michael Andersen - Copenhagen Business School Lean set i et økonomisk styrings og management perspektiv ma.acc@cbs.dk Michael Andersen - Finansanalytikerforeningen 18. maj 2006 2 Lean Manufacturing Lean

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE Visuel portefølje-, ressource- og projektstyring til vandselskaberne Hvorfor er projekt, økonomi og ressourcestyring vigtigt? Tid Økonomi Kvalitet Fordi det handler om at blive bedre til at optimere planlægning,

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3

Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3 INDLÆG 09 : DYNAMICS AX Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3 Merete Koldkjær Nielsen 6. november 2014:Horsens og 11. november 2014:Rungsted Merete Koldkjær Nielsen Uddannelse

Læs mere

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden?

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Sådan får du gennemsigtighed og et faktabaseret beslutningsgrundlag 28. september 2017 Seminar om lønsomhed costing som styringsværktøj Invitation til

Læs mere

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services "Transforming your business" Canon Business Services I et landskab, hvor kundeadfærden hele tiden ændrer sig, ændrer det også den måde, virksomheder arbejder på, samt hvordan de

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere