Driftseffektivitet MANUFACTURING KNOW HOW. Forecast og budgetter. Engineering Change Orders. Fire trin til at anvende it til at forbedre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftseffektivitet MANUFACTURING KNOW HOW. Forecast og budgetter. Engineering Change Orders. Fire trin til at anvende it til at forbedre."

Transkript

1 MANUFACTURING KNOW HOW Fire trin til at anvende it til at forbedre Driftseffektivitet Præcise Forecast og budgetter Øget gennemsigtighed i leverancekæden Lageroptimering med LEAN Højere effektivitet i Engineering Change Orders

2

3 4 trin til forbedret driftseffektivitet Trin 1: Mere præcise forecast og budgetter via en integreret metode til økonomistyring og budgettering Trin 2: Øget gennemsigtighed i leverancekæden og samarbejde med samhandelspartnere Trin 3: Lageroptimering gennem brug af Lean værktøjer i hele virksomheden Trin 4: Højere effektivitet i Engineering Change Ordersprocesser med én gældende version DRIFTsEFFEKTIVITET Ordreproduktion er i stigende grad en konkurrencepræget og global industri. For at skabe succes på hastigt foranderlige markeder er det afgørende at maksimere driftseffektiviteten. En virksomhed, der er mere effektiv, er også i en bedre position til at agere fleksibelt, tilpasse sig, reagere på forandringer i markedet og levere produkter af høj kvalitet til kunderne. De enkelte trin giver et godt overblik over konceptet understøttet af resultater fra brancheanalytikeres undersøgelser samt andre produktionsvirksomheders erfaringer. Afsnittene afsluttes med en gennemgang af, hvordan Columbus teknologi og servicetilbud kan Denne guide til ordreproduktion er udarbejdet som et understøtte processen. værktøj til ledelsen og giver en viden om, hvordan man anvender IT til at forbedre driftseffektiviteten i fire enkle trin, der er lette at implementere. Vi håber, at guiden bliver det første trin i jeres proces mod øget driftseffektivitet, og vi ser frem til eventuelt at bidrage som jeres partner.

4 1: Mere præcise forecast og budgetter via integreret økonomistyring og budgettering Ting, man ikke måler på, bliver ikke forbedret. Der er derimod mulighed for at forbedre de faktorer, man måler på. På den baggrund bliver det tydeligt, at økonomistyring, gennemsigtighed i de løbende økonomiske resultater og præcis budgetlægning som et bedre beslutningsgrundlag må være mindstekrav i alle produktionsvirksomheder. Det gælder uanset, om man arbejder på at forbedre driftseffektiviteten eller ej. Hvis en virksomhed ikke har et klart billede af sit udgangspunkt, den aktuelle situation, og hvor den ønsker at bevæge sig hen, kan det have en negativ effekt i alle dele af virksomheden generelt, og specielt på driftseffektiviteten. De fleste ordreproducenter og deres ledelse har et billede af, hvorfor driften ikke er så effektiv, som den kunne være. Måske har man ikke fået optimeret lagerbeholdninger, måske er der flaskehalse i produktionsprocesserne, måske allokeres medarbejderressourcer ikke effektivt, og der udbetales for meget overarbejde, måske er der kvalitetsproblemer, og for mange dele skrottes, eller måske er man ikke i stand til at udregne de korrekte projektomkostninger, og det påvirker prisfastsættelsen. Det er altsammen mulige udfordringer i ordreproduktion, og der er løsninger på dem alle. Men det bliver vanskeligt at foretage de nødvendige investeringer, hvis det økonomiske resultat for hvert område i virksomheden ikke kan følges over tid, og tiltag ikke kan værdifastsættes. Investering i økonomistyring og budgettering først sikrer, at resultaterne af tiltagene kan måles og følges over tid. Stærke løsninger til økonomiplanlægning og budgettering ændrer den måde, virksomheden ledes på. Man får grundige analyser og et faktabaseret beslutningsgrundlag i stedet for formodninger. HURTIG START: For hurtigt at skabe forbedringer i økonomistyring og budgetlægning tager de førende ordreproducenter følgende skridt: Forbedring af økonomifunktionens indblik i driftsresultater i realtid Afskaffelse af siloer mellem udvikling, leverancekæde, produktion og salg Integreret salgs- og driftsplanlægningsmodel for at øge samarbejdet 4

5 Produktionsmiljøet hos Thorlabs, Inc., Sådan gør du med Microsoft Dynamics AX Budget og økonomirapportering Microsoft Dynamics AX 2012 indeholder værktøjer til at oprette og vedligeholde budgetter. Budgetter kan oprettes ud fra historiske data, og de kan ligeledes importeres fra andre kilder, blandt andet regneark. Når et godkendt budget foreligger, kan systemet overvåge udviklingen i omkostningerne i forhold til budgettet, og kontrolpunkter kan fastlægges. De fungerer som advarsler eller restriktioner, hvis en transaktion overskrider budgetgrænserne. Projektregnskab På det operationelle niveau har projektlederne behov for et præcist og retvisende billede af, hvordan projektafviklingen skrider frem. Fra det oprindelige tilbud kan et budget eller forecast ændres i flere forskellige iterationer, der styres i systemet via ændringsordrer. I alle projektfaser og på ethvert tidspunkt kan projektlederen se omkostninger og indtægter i forhold til budget, opsummeret og med mulighed for at nedbryde data, hvis der er brug for det. Målepunkter, der er branchestandard, såsom Earned Value (EV), Schedule Performance Index (SPI), Cost Performance Index (CPI) og S-kurveanalyse sikrer et komplet overblik over afviklingen af projektet. Torsten Lytken Infrastructure Systems Director, Thorlabs, Inc. INDFØR STANDARDER HURTIGT I en virksomhed, der baserer sig på opkøbsstrategi, opnås driftseffektivitet ved at indarbejde alle dele af den virksomhed, der overtages, med hensyn til økonomi, salg, leverancekæde og produktion, i koncernens standardplatform så hurtigt som muligt.? Svar på spørgsmål: > > Hvor længe tager regnskabsafslutning i jeres virksomhed - 1 dag, 3 dage, en uge eller mere? > > Hvor ofte overskrides budgetterne i organisationen, og hvor længe er I om at konstatere, at budgettet er overskredet? De dygtigste virksomheder til ordreproduktion har 33% større sandsynlighed for klart og præcist at kunne sammenholde økonomiske og driftsmæssige målepunkter end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen. Baseret på en benchmarkundersøgelse udarbejdet af Aberdeen Group for Columbus 5

6 2: Øget gennemsigtighed i leverancekæden og samarbejde med samhandelspartnere Når udfordringerne med økonomistyring og budgettering er løst, starter mange førende ordreproducenter med at fokusere på at fjerne siloer i organisationen og understøtte tiltag som salgs- og driftsplanlægning (S&OP) eller integreret forretningsplanlægning (IBP). Formålet er at sikre, at områder som økonomi, leverancekæde, produktion, indkøb, udvikling samt salg og marketing har de formelle samarbejdsbaserede ledelsesprocesser på plads. I de fleste produktionsvirksomheder har de forskellige grupper og interessenter deres egne dagsordener. Når man skaber et samarbejdsbaseret miljø med fælles mål og en pålidelig økonomistyring og budgettering som grundlag bidrager det imidlertid til at sikre, at de forskellige funktioner trækker i samme retning, og det bliver lettere at kommunikere med et fælles sprog. I den globaliserede verden ønsker mange produktionsvirksomheder ligeledes at indgå i tættere samarbejder eksternt. Leverandørerne bliver i højere og højere grad strategiske partnere. Det betyder, at leverandørerne ikke længere blot skal levere produkter efter en specifikation og en fastlagt tidsplan. Leverandørerne skal nu indgå i samarbejde om produktdesign og lagerstyring og sikre gennemsigtig drift i realtid. Den nye driftsmodel bidrager til at forbedre den generelle effektivitet i leverancekæden, men den kræver også et sæt helt nye værktøjer til at skabe gennemsigtighed i leverancekæden og samarbejdsværktøjer for at lykkes. HURTIG START: For hurtigt at skabe forbedringer i gennemsigtigheden i leverancekæden og bedre samarbejde tager de førende produktionsvirksomheder følgende skridt: Reduktion af kompleksiteten i de globale leverancekæder gennem reduktion af antallet af forskellige systemer Samarbejde med samarbejdspartnerne gennem webbaserede portaler Mere detaljeret lagerstyring og implementering af systemer, der automatisk registrerer og reagerer på negative hændelser 6

7 Fremstillet af Hi-Tech Mold and Engineering S.E. Inc., Sådan gør du med Microsoft Dynamics AX Lagerstyring En effektiv lagerstyring kræver meget mere end blot at vide, hvor varen befinder sig på lageret og brug af stregkodescannere. Materialeplanlægningsværktøjer er afgørende, hvis en kompleks produktionsvirksomhed skal opfylde leverancerne til kunderne og stadig styre lagerbeholdningen rentabelt. Dynamics AX indeholder en omfattende forretningsplanlægningssuite, der kan anvendes til at udarbejde forecast, fastlægge mindste lagerbeholdninger og hurtigt og let reagere på udsving i efterspørgslen. De dygtigste virksomheder til ordreproduktion har 67% større sandsynlighed for at skabe sammenhæng mellem leverancekæde og ERP-systemer end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen. Baseret på en benchmarkundersøgelse udarbejdet af Aberdeen Group for Columbus? Svar på spørgsmål: > > Har I overblik over lagerstatus i forhold til igangværende arbejder? > > Kan I let kommunikere og samarbejde med samhandelspartnere, hvis der opstår brud på leverancekæden? Møbler produceret af Orangebox, 7

8 Styringsenhed produceret af Sevcon, 3: Lageroptimering gennem brug af Lean værktøjer i hele virksomheden Lean Manufacturing har skabt driftseffektivitet i produktionsbranchen i mange år nu, og mange ordreproducenter er blevet mere efterspørgselsdrevne og mindre baserede på forecast. For at nå dertil har produktionsvirksomhederne investeret i medarbejderuddannelse og traditionelle Lean værktøjer. Som eksempler kan nævnes Visual Management, fejlsikring og lagergennemløbsteknikker såsom supermarket sizing eller Kanban. HURTIG START: For hurtigt at skabe forbedringer i lageroptimering tager de førende produktionsvirksomheder følgende skridt: Omlægning til at arbejde efterspørgselsdrevet med sammenhæng mellem kundeordrer og produktionsordrer Fjernelse af papirbaserede og usammenhængende systemer i produktionen og omlægning til automatiserede Lean managementværktøjer Integration af produktionsdrift og virksomhedsystemer Desværre er den verden, som virksomhederne skal operere i nu, ikke den samme. I dag er produktionen og kunderne mere globale, og nye produkter udvikles hurtigere. Heldigvis er koncepterne bag værktøjerne stadig brugbare, men afviklingsmekanismerne skal følge med tiden. Produktionsvirksomheder kan nu integrere Visual Management, fejlsikrings- og lager-optimeringsværktøjer i forretningsprocesser og teknologier, der anvendes overalt i organisationen. De nye værktøjer gør det muligt for virksomhederne at standardisere Lean processerne og tilpasse sig hurtigere end tidligere med de traditionelle Lean processer.? Svar på spørgsmål: > > Er jeres Lean værktøjer stadig papirbaserede? > > Kan de hurtigt og let udrulles til nye fabrikker og nye medarbejdere? De dygtigste virksomheder til diskret produktion har mere end dobbelt så høj sandsynlighed for at kunne give ledelsen gennemsigtighed i driften i realtid end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen. Baseret på en benchmarkundersøgelse udarbejdet af Aberdeen Group for Columbus 8

9 Styringsenhed produceret af Thorlabs, Sådan gør du med Microsoft Dynamics AX Flere produktionsmetoder Dynamics AX understøtter virksomheder med mange forskellige produktionsmetoder. Projektbaseret produktion (udvikling efter ordre) - Dynamics AX tilbyder værktøjer til tilrettelæggelse og tidsplanlægning af hele projektet fra salgsaktiviteter, design, produktion og installation til service og vedligeholdelse. Projektlederne har fuldt overblik over projektets status, opgavernes færdiggørelsesgrad, omkostninger og afvikling i forhold til budget. De avancerede funktioner omfatter analyse af Earned Values og Scheduling/Costing Performance Indicators. Derudover skaber integration med PLM og CAD sammenhæng i design og redesign cyklusser og øger dermed udviklingsteamets effektivitet. Diskret konfiguration efter ordre - Dynamics AX omfatter funktioner til salgsafdelingen, så de hurtigt kan udarbejde kalkulerede produkttilbud med komplette styklister og produktionsdiagrammer. Det mindsker afhængigheden af udviklingskompetencer i virksomheden og sikrer hurtig reaktion på kundebehov. Diskret produktion efter ordre - På basis af en salgsordre kan systemet direkte generere på hinanden følgende produktionsordrer dimensioneret efter det oprindelige krav. Diskret produktion til lager - Produktionen kan tilrettelægges efter den forecastede salgsefterspørgsel og i forhold til systemberegnede sikkerhedslagerbeholdninger. Der er ligeledes værktøjer, der understøtter udarbejdelse af salgsforecast med brug af historiske data som udgangspunkt for beregningen. Lean produktion - Lean produktion ved hjælp af Kanbans (elektronisk eller fysisk) understøttes i Dynamics AX. Kanban planlægningsboards giver et visuelt overblik over flow og placering af Kanbans gennem virksomheden og muliggør replanlægning ved "træk og slip". Særlige Kanban processkærmbilleder giver arbejdsgrupperne mulighed for hurtigt og let at registrere aktivitet, herunder brug af stregkodescannere. Alle metoder spiller sammen i det samme Dynamics AX-miljø, så man opnår fuld fleksibilitet i produktstruktur og understøtter alle produktionsmetoder. Alle metoder understøttes i systemets Capable-To-Promise-funktioner. Systemfunktionerne giver også mulighed for at styre løbende forbedringer i virksomheden ved hjælp af de indbyggede Kaizen sagsstyringsværktøjer. Effektivitet i produktionen Automatiseret udstyr i produktionen har revolutioneret mange produktionsprocesser. Men i de fleste virksomheder står det som isoleret maskinudstyr uden integration til produktions-, planlægnings- og lagerstyringssystemerne. Der kan dog opnås betydelige tidsbesparelser ved at udarbejde produktionsplaner og kontrolprogrammer til computerstyrede maskiner og industrirobotter. Øget gennemsigtighed kan opnås gennem automatisk opdatering af forretningssystemerne med produktionsstatus. Med Connectivity Studio kan virksomhederne definere og vedligeholde interface eller forbindelser mellem Microsoft Dynamics AX og andre interne eller eksterne systemer, hvilket giver mindre proprietær udvikling, højere genanvendelsesgrader, lavere omkostninger og færre fejl. Kontrolskærmbilleder til produktionen i Dynamics AX-miljøet er designet til berøringsskærme og stregkodelæsere, og det giver arbejderne i produktionen en naturlig og effektiv måde at give tilbagemeldinger til systemet så ledelsen har et overblik over produktionssituationen stort set i realtid. Procesbatches - Dynamics AX omfatter funktioner såsom procentbaserede formler, biprodukt og afledt produkt, udbyttestyring, batchattributter, batchstørrelse og omarbejdning. 9

10 4: Træksystem produceret af Thule, Højere effektivitet i Engineering Change Ordersprocesserne med én gældende version En af de største udfordringer i ordreproduktion er at levere Engineering Change Orders (ECO) til produktionen. Det er ikke ualmindeligt, at en virksomhed har 10, 100 eller endnu flere ændringsordrer til et nyt produkt. I sådanne situationer vil der være mange ændringer i produktionsprocesser, råvarespecifikationer, kvalitetsinspektioner og andre processer. Hvis ændringsprocessen styres via traditionelle værktøjer som eller egenprogrammerede databaser vil resultatet uundgåeligt være mange bekostelige fejl. I en sådan situation er det også meget vanskeligt for produktionen at give tilbagemeldinger til udviklingsafdelingen for at hjælpe dem med at forbedre produkter og produktionsprocesdesign over tid baseret på faktiske resultater. Med mange Engineering Change Orders har man også mange gældende versioner, navnlig mange versioner af styklister (Bills of Materials - BOM). For at opnå en bedre styring af BOM og begrænse muligheden for, at organisationens medarbejdere bruger de forkerte informationer, anvender man en strategi med én gældende version. I de fleste virksomheder indebærer det at skabe sammenhæng mellem PLM eller CAD/CAM-løsninger og ERPsystemerne, så alle teknologier trækker på data fra ét enkelt system med registrerede udviklings- og produktdata. Ved at integrere systemerne har produktionsvirksomheden taget det første skridt til at effektivisere. HURTIG START: For hurtigt at igangsætte tiltag til at forbedre effektiviteten i Engineering Change Order-processer tager de førende produktionsvirksomheder følgende skridt: Standardisering af processer til styring af udviklingsændringer i produkter eller produktionsprocesser Afskaffelse af papirbaserede systemer, der resulterer i flere gældende versioner Etablering af tilbageløb mellem udvikling og produktion til løbende forbedring af produkterne 10

11 Møbler produceret af Orangebox, Belysningssystem produceret af Urbis Lighting Limited, Sådan gør du med Microsoft Dynamics AX Engineering Change Produktionsvirksomheder foretager løbende ændringer i produktporteføljen. Det er faktorer som markedsudvikling, tekniske forbedringer, kundernes efterspørgsel og kvalitetskontrolrutiner, der kan nødvendiggøre ændringer i produkternes specifikationer og/eller den bagvedliggende dokumentation. De dygtigste virksomheder til diskret produktion har 50% større sandsynlighed for at anvende automatiserede softwaresystemer til styring af Engineering Change Orders end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen. Baseret på en benchmarkundersøgelse udarbejdet af Aberdeen Group for Columbus Engineering Change Management-komponenten (ECM) i Microsoft Dynamics AX giver virksomhederne fleksibel funktionalitet, der gør det muligt at strømline og integrere change management-processer, ikke blot hos designteamet men i hele virksomheden. Ved at integrere Dynamics AX med applikationer til produktlivscyklusstyring (PLM) og produktdatastyring (PDM) kan virksomheden strømline Engineering Change Processerne og dermed reducere omkostningerne og sikre en hurtigere og bedre styret respons på kundens ønsker. Integration af Dynamics AX med CAD-systemerne muliggør styklister i flere niveauer, der kan importeres direkte i virksomhedssystemet, så man dermed reducerer omkostningerne og gør planlægningsværktøjerne umiddelbart tilgængelige.? Svar på spørgsmål: > > Hvor længe tager det i jeres organisation at implementere et nyt design i produktionen? Længere end I ønsker? > > Hvor meget tid og energi og hvor mange penge spildes på at fremstille produkter efter forkerte specifikationer? 11

12 Produktionsløsninger fra Columbus Business Process Modeling RapidValue Columbus indgår i tæt samarbejde med produktionsindustrien og udvikler målrettede løsninger som overbygning til den pålidelige Microsoft platform. Vores løsninger opfylder ofte 80% af branchens krav i standardløsningen, og med en grundlæggende systemkonfiguration opnår virksomhederne den fulde effekt på forretningsresultaterne med lavere samlede ejeromkostninger. Implementation Methodology SureStep+ Business Integration Solutions To-Increase COLUMBUS KNOW HOW Industry Solutions To-Increase ERP Solutions Microsoft Dynamics Den komplette Columbus-løsning er baseret på Microsoft Dynamics AX og omfatter best practice procesmodellering med RapidValue, produktionsmodulet Advanced Discrete Manufacturing, samt den velafprøvede SureStep+ implementeringsmetode. OM COLUMBUS Columbus anerkendes som global leder inden for maksimering af effektivitet og resultater i produktions- og distributionsvirksomheder. Med en dyb brancheekspertise ved vi, hvordan vi hjælper vores kunder til at skabe bedre resultater ved at indføre og implementere afprøvede Microsoft-baserede løsninger med øjeblikkelig forretningsmæssig effekt. Columbus er en del af det registrerede varemærke Columbus IT Læs mere på Lautrupvang 6, 2750 Ballerup Olof Palmes Allé 44, 8200 Aarhus N Gugvej 128, 9210 Aalborg SØ Telefon: Internet: