Driftseffektivitet MANUFACTURING KNOW HOW. Forecast og budgetter. Engineering Change Orders. Fire trin til at anvende it til at forbedre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftseffektivitet MANUFACTURING KNOW HOW. Forecast og budgetter. Engineering Change Orders. Fire trin til at anvende it til at forbedre."

Transkript

1 MANUFACTURING KNOW HOW Fire trin til at anvende it til at forbedre Driftseffektivitet Præcise Forecast og budgetter Øget gennemsigtighed i leverancekæden Lageroptimering med LEAN Højere effektivitet i Engineering Change Orders

2

3 4 trin til forbedret driftseffektivitet Trin 1: Mere præcise forecast og budgetter via en integreret metode til økonomistyring og budgettering Trin 2: Øget gennemsigtighed i leverancekæden og samarbejde med samhandelspartnere Trin 3: Lageroptimering gennem brug af Lean værktøjer i hele virksomheden Trin 4: Højere effektivitet i Engineering Change Ordersprocesser med én gældende version DRIFTsEFFEKTIVITET Ordreproduktion er i stigende grad en konkurrencepræget og global industri. For at skabe succes på hastigt foranderlige markeder er det afgørende at maksimere driftseffektiviteten. En virksomhed, der er mere effektiv, er også i en bedre position til at agere fleksibelt, tilpasse sig, reagere på forandringer i markedet og levere produkter af høj kvalitet til kunderne. De enkelte trin giver et godt overblik over konceptet understøttet af resultater fra brancheanalytikeres undersøgelser samt andre produktionsvirksomheders erfaringer. Afsnittene afsluttes med en gennemgang af, hvordan Columbus teknologi og servicetilbud kan Denne guide til ordreproduktion er udarbejdet som et understøtte processen. værktøj til ledelsen og giver en viden om, hvordan man anvender IT til at forbedre driftseffektiviteten i fire enkle trin, der er lette at implementere. Vi håber, at guiden bliver det første trin i jeres proces mod øget driftseffektivitet, og vi ser frem til eventuelt at bidrage som jeres partner.

4 1: Mere præcise forecast og budgetter via integreret økonomistyring og budgettering Ting, man ikke måler på, bliver ikke forbedret. Der er derimod mulighed for at forbedre de faktorer, man måler på. På den baggrund bliver det tydeligt, at økonomistyring, gennemsigtighed i de løbende økonomiske resultater og præcis budgetlægning som et bedre beslutningsgrundlag må være mindstekrav i alle produktionsvirksomheder. Det gælder uanset, om man arbejder på at forbedre driftseffektiviteten eller ej. Hvis en virksomhed ikke har et klart billede af sit udgangspunkt, den aktuelle situation, og hvor den ønsker at bevæge sig hen, kan det have en negativ effekt i alle dele af virksomheden generelt, og specielt på driftseffektiviteten. De fleste ordreproducenter og deres ledelse har et billede af, hvorfor driften ikke er så effektiv, som den kunne være. Måske har man ikke fået optimeret lagerbeholdninger, måske er der flaskehalse i produktionsprocesserne, måske allokeres medarbejderressourcer ikke effektivt, og der udbetales for meget overarbejde, måske er der kvalitetsproblemer, og for mange dele skrottes, eller måske er man ikke i stand til at udregne de korrekte projektomkostninger, og det påvirker prisfastsættelsen. Det er altsammen mulige udfordringer i ordreproduktion, og der er løsninger på dem alle. Men det bliver vanskeligt at foretage de nødvendige investeringer, hvis det økonomiske resultat for hvert område i virksomheden ikke kan følges over tid, og tiltag ikke kan værdifastsættes. Investering i økonomistyring og budgettering først sikrer, at resultaterne af tiltagene kan måles og følges over tid. Stærke løsninger til økonomiplanlægning og budgettering ændrer den måde, virksomheden ledes på. Man får grundige analyser og et faktabaseret beslutningsgrundlag i stedet for formodninger. HURTIG START: For hurtigt at skabe forbedringer i økonomistyring og budgetlægning tager de førende ordreproducenter følgende skridt: Forbedring af økonomifunktionens indblik i driftsresultater i realtid Afskaffelse af siloer mellem udvikling, leverancekæde, produktion og salg Integreret salgs- og driftsplanlægningsmodel for at øge samarbejdet 4

5 Produktionsmiljøet hos Thorlabs, Inc., Sådan gør du med Microsoft Dynamics AX Budget og økonomirapportering Microsoft Dynamics AX 2012 indeholder værktøjer til at oprette og vedligeholde budgetter. Budgetter kan oprettes ud fra historiske data, og de kan ligeledes importeres fra andre kilder, blandt andet regneark. Når et godkendt budget foreligger, kan systemet overvåge udviklingen i omkostningerne i forhold til budgettet, og kontrolpunkter kan fastlægges. De fungerer som advarsler eller restriktioner, hvis en transaktion overskrider budgetgrænserne. Projektregnskab På det operationelle niveau har projektlederne behov for et præcist og retvisende billede af, hvordan projektafviklingen skrider frem. Fra det oprindelige tilbud kan et budget eller forecast ændres i flere forskellige iterationer, der styres i systemet via ændringsordrer. I alle projektfaser og på ethvert tidspunkt kan projektlederen se omkostninger og indtægter i forhold til budget, opsummeret og med mulighed for at nedbryde data, hvis der er brug for det. Målepunkter, der er branchestandard, såsom Earned Value (EV), Schedule Performance Index (SPI), Cost Performance Index (CPI) og S-kurveanalyse sikrer et komplet overblik over afviklingen af projektet. Torsten Lytken Infrastructure Systems Director, Thorlabs, Inc. INDFØR STANDARDER HURTIGT I en virksomhed, der baserer sig på opkøbsstrategi, opnås driftseffektivitet ved at indarbejde alle dele af den virksomhed, der overtages, med hensyn til økonomi, salg, leverancekæde og produktion, i koncernens standardplatform så hurtigt som muligt.? Svar på spørgsmål: > > Hvor længe tager regnskabsafslutning i jeres virksomhed - 1 dag, 3 dage, en uge eller mere? > > Hvor ofte overskrides budgetterne i organisationen, og hvor længe er I om at konstatere, at budgettet er overskredet? De dygtigste virksomheder til ordreproduktion har 33% større sandsynlighed for klart og præcist at kunne sammenholde økonomiske og driftsmæssige målepunkter end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen. Baseret på en benchmarkundersøgelse udarbejdet af Aberdeen Group for Columbus 5

6 2: Øget gennemsigtighed i leverancekæden og samarbejde med samhandelspartnere Når udfordringerne med økonomistyring og budgettering er løst, starter mange førende ordreproducenter med at fokusere på at fjerne siloer i organisationen og understøtte tiltag som salgs- og driftsplanlægning (S&OP) eller integreret forretningsplanlægning (IBP). Formålet er at sikre, at områder som økonomi, leverancekæde, produktion, indkøb, udvikling samt salg og marketing har de formelle samarbejdsbaserede ledelsesprocesser på plads. I de fleste produktionsvirksomheder har de forskellige grupper og interessenter deres egne dagsordener. Når man skaber et samarbejdsbaseret miljø med fælles mål og en pålidelig økonomistyring og budgettering som grundlag bidrager det imidlertid til at sikre, at de forskellige funktioner trækker i samme retning, og det bliver lettere at kommunikere med et fælles sprog. I den globaliserede verden ønsker mange produktionsvirksomheder ligeledes at indgå i tættere samarbejder eksternt. Leverandørerne bliver i højere og højere grad strategiske partnere. Det betyder, at leverandørerne ikke længere blot skal levere produkter efter en specifikation og en fastlagt tidsplan. Leverandørerne skal nu indgå i samarbejde om produktdesign og lagerstyring og sikre gennemsigtig drift i realtid. Den nye driftsmodel bidrager til at forbedre den generelle effektivitet i leverancekæden, men den kræver også et sæt helt nye værktøjer til at skabe gennemsigtighed i leverancekæden og samarbejdsværktøjer for at lykkes. HURTIG START: For hurtigt at skabe forbedringer i gennemsigtigheden i leverancekæden og bedre samarbejde tager de førende produktionsvirksomheder følgende skridt: Reduktion af kompleksiteten i de globale leverancekæder gennem reduktion af antallet af forskellige systemer Samarbejde med samarbejdspartnerne gennem webbaserede portaler Mere detaljeret lagerstyring og implementering af systemer, der automatisk registrerer og reagerer på negative hændelser 6

7 Fremstillet af Hi-Tech Mold and Engineering S.E. Inc., Sådan gør du med Microsoft Dynamics AX Lagerstyring En effektiv lagerstyring kræver meget mere end blot at vide, hvor varen befinder sig på lageret og brug af stregkodescannere. Materialeplanlægningsværktøjer er afgørende, hvis en kompleks produktionsvirksomhed skal opfylde leverancerne til kunderne og stadig styre lagerbeholdningen rentabelt. Dynamics AX indeholder en omfattende forretningsplanlægningssuite, der kan anvendes til at udarbejde forecast, fastlægge mindste lagerbeholdninger og hurtigt og let reagere på udsving i efterspørgslen. De dygtigste virksomheder til ordreproduktion har 67% større sandsynlighed for at skabe sammenhæng mellem leverancekæde og ERP-systemer end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen. Baseret på en benchmarkundersøgelse udarbejdet af Aberdeen Group for Columbus? Svar på spørgsmål: > > Har I overblik over lagerstatus i forhold til igangværende arbejder? > > Kan I let kommunikere og samarbejde med samhandelspartnere, hvis der opstår brud på leverancekæden? Møbler produceret af Orangebox, 7

8 Styringsenhed produceret af Sevcon, 3: Lageroptimering gennem brug af Lean værktøjer i hele virksomheden Lean Manufacturing har skabt driftseffektivitet i produktionsbranchen i mange år nu, og mange ordreproducenter er blevet mere efterspørgselsdrevne og mindre baserede på forecast. For at nå dertil har produktionsvirksomhederne investeret i medarbejderuddannelse og traditionelle Lean værktøjer. Som eksempler kan nævnes Visual Management, fejlsikring og lagergennemløbsteknikker såsom supermarket sizing eller Kanban. HURTIG START: For hurtigt at skabe forbedringer i lageroptimering tager de førende produktionsvirksomheder følgende skridt: Omlægning til at arbejde efterspørgselsdrevet med sammenhæng mellem kundeordrer og produktionsordrer Fjernelse af papirbaserede og usammenhængende systemer i produktionen og omlægning til automatiserede Lean managementværktøjer Integration af produktionsdrift og virksomhedsystemer Desværre er den verden, som virksomhederne skal operere i nu, ikke den samme. I dag er produktionen og kunderne mere globale, og nye produkter udvikles hurtigere. Heldigvis er koncepterne bag værktøjerne stadig brugbare, men afviklingsmekanismerne skal følge med tiden. Produktionsvirksomheder kan nu integrere Visual Management, fejlsikrings- og lager-optimeringsværktøjer i forretningsprocesser og teknologier, der anvendes overalt i organisationen. De nye værktøjer gør det muligt for virksomhederne at standardisere Lean processerne og tilpasse sig hurtigere end tidligere med de traditionelle Lean processer.? Svar på spørgsmål: > > Er jeres Lean værktøjer stadig papirbaserede? > > Kan de hurtigt og let udrulles til nye fabrikker og nye medarbejdere? De dygtigste virksomheder til diskret produktion har mere end dobbelt så høj sandsynlighed for at kunne give ledelsen gennemsigtighed i driften i realtid end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen. Baseret på en benchmarkundersøgelse udarbejdet af Aberdeen Group for Columbus 8

9 Styringsenhed produceret af Thorlabs, Sådan gør du med Microsoft Dynamics AX Flere produktionsmetoder Dynamics AX understøtter virksomheder med mange forskellige produktionsmetoder. Projektbaseret produktion (udvikling efter ordre) - Dynamics AX tilbyder værktøjer til tilrettelæggelse og tidsplanlægning af hele projektet fra salgsaktiviteter, design, produktion og installation til service og vedligeholdelse. Projektlederne har fuldt overblik over projektets status, opgavernes færdiggørelsesgrad, omkostninger og afvikling i forhold til budget. De avancerede funktioner omfatter analyse af Earned Values og Scheduling/Costing Performance Indicators. Derudover skaber integration med PLM og CAD sammenhæng i design og redesign cyklusser og øger dermed udviklingsteamets effektivitet. Diskret konfiguration efter ordre - Dynamics AX omfatter funktioner til salgsafdelingen, så de hurtigt kan udarbejde kalkulerede produkttilbud med komplette styklister og produktionsdiagrammer. Det mindsker afhængigheden af udviklingskompetencer i virksomheden og sikrer hurtig reaktion på kundebehov. Diskret produktion efter ordre - På basis af en salgsordre kan systemet direkte generere på hinanden følgende produktionsordrer dimensioneret efter det oprindelige krav. Diskret produktion til lager - Produktionen kan tilrettelægges efter den forecastede salgsefterspørgsel og i forhold til systemberegnede sikkerhedslagerbeholdninger. Der er ligeledes værktøjer, der understøtter udarbejdelse af salgsforecast med brug af historiske data som udgangspunkt for beregningen. Lean produktion - Lean produktion ved hjælp af Kanbans (elektronisk eller fysisk) understøttes i Dynamics AX. Kanban planlægningsboards giver et visuelt overblik over flow og placering af Kanbans gennem virksomheden og muliggør replanlægning ved "træk og slip". Særlige Kanban processkærmbilleder giver arbejdsgrupperne mulighed for hurtigt og let at registrere aktivitet, herunder brug af stregkodescannere. Alle metoder spiller sammen i det samme Dynamics AX-miljø, så man opnår fuld fleksibilitet i produktstruktur og understøtter alle produktionsmetoder. Alle metoder understøttes i systemets Capable-To-Promise-funktioner. Systemfunktionerne giver også mulighed for at styre løbende forbedringer i virksomheden ved hjælp af de indbyggede Kaizen sagsstyringsværktøjer. Effektivitet i produktionen Automatiseret udstyr i produktionen har revolutioneret mange produktionsprocesser. Men i de fleste virksomheder står det som isoleret maskinudstyr uden integration til produktions-, planlægnings- og lagerstyringssystemerne. Der kan dog opnås betydelige tidsbesparelser ved at udarbejde produktionsplaner og kontrolprogrammer til computerstyrede maskiner og industrirobotter. Øget gennemsigtighed kan opnås gennem automatisk opdatering af forretningssystemerne med produktionsstatus. Med Connectivity Studio kan virksomhederne definere og vedligeholde interface eller forbindelser mellem Microsoft Dynamics AX og andre interne eller eksterne systemer, hvilket giver mindre proprietær udvikling, højere genanvendelsesgrader, lavere omkostninger og færre fejl. Kontrolskærmbilleder til produktionen i Dynamics AX-miljøet er designet til berøringsskærme og stregkodelæsere, og det giver arbejderne i produktionen en naturlig og effektiv måde at give tilbagemeldinger til systemet så ledelsen har et overblik over produktionssituationen stort set i realtid. Procesbatches - Dynamics AX omfatter funktioner såsom procentbaserede formler, biprodukt og afledt produkt, udbyttestyring, batchattributter, batchstørrelse og omarbejdning. 9

10 4: Træksystem produceret af Thule, Højere effektivitet i Engineering Change Ordersprocesserne med én gældende version En af de største udfordringer i ordreproduktion er at levere Engineering Change Orders (ECO) til produktionen. Det er ikke ualmindeligt, at en virksomhed har 10, 100 eller endnu flere ændringsordrer til et nyt produkt. I sådanne situationer vil der være mange ændringer i produktionsprocesser, råvarespecifikationer, kvalitetsinspektioner og andre processer. Hvis ændringsprocessen styres via traditionelle værktøjer som eller egenprogrammerede databaser vil resultatet uundgåeligt være mange bekostelige fejl. I en sådan situation er det også meget vanskeligt for produktionen at give tilbagemeldinger til udviklingsafdelingen for at hjælpe dem med at forbedre produkter og produktionsprocesdesign over tid baseret på faktiske resultater. Med mange Engineering Change Orders har man også mange gældende versioner, navnlig mange versioner af styklister (Bills of Materials - BOM). For at opnå en bedre styring af BOM og begrænse muligheden for, at organisationens medarbejdere bruger de forkerte informationer, anvender man en strategi med én gældende version. I de fleste virksomheder indebærer det at skabe sammenhæng mellem PLM eller CAD/CAM-løsninger og ERPsystemerne, så alle teknologier trækker på data fra ét enkelt system med registrerede udviklings- og produktdata. Ved at integrere systemerne har produktionsvirksomheden taget det første skridt til at effektivisere. HURTIG START: For hurtigt at igangsætte tiltag til at forbedre effektiviteten i Engineering Change Order-processer tager de førende produktionsvirksomheder følgende skridt: Standardisering af processer til styring af udviklingsændringer i produkter eller produktionsprocesser Afskaffelse af papirbaserede systemer, der resulterer i flere gældende versioner Etablering af tilbageløb mellem udvikling og produktion til løbende forbedring af produkterne 10

11 Møbler produceret af Orangebox, Belysningssystem produceret af Urbis Lighting Limited, Sådan gør du med Microsoft Dynamics AX Engineering Change Produktionsvirksomheder foretager løbende ændringer i produktporteføljen. Det er faktorer som markedsudvikling, tekniske forbedringer, kundernes efterspørgsel og kvalitetskontrolrutiner, der kan nødvendiggøre ændringer i produkternes specifikationer og/eller den bagvedliggende dokumentation. De dygtigste virksomheder til diskret produktion har 50% større sandsynlighed for at anvende automatiserede softwaresystemer til styring af Engineering Change Orders end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen. Baseret på en benchmarkundersøgelse udarbejdet af Aberdeen Group for Columbus Engineering Change Management-komponenten (ECM) i Microsoft Dynamics AX giver virksomhederne fleksibel funktionalitet, der gør det muligt at strømline og integrere change management-processer, ikke blot hos designteamet men i hele virksomheden. Ved at integrere Dynamics AX med applikationer til produktlivscyklusstyring (PLM) og produktdatastyring (PDM) kan virksomheden strømline Engineering Change Processerne og dermed reducere omkostningerne og sikre en hurtigere og bedre styret respons på kundens ønsker. Integration af Dynamics AX med CAD-systemerne muliggør styklister i flere niveauer, der kan importeres direkte i virksomhedssystemet, så man dermed reducerer omkostningerne og gør planlægningsværktøjerne umiddelbart tilgængelige.? Svar på spørgsmål: > > Hvor længe tager det i jeres organisation at implementere et nyt design i produktionen? Længere end I ønsker? > > Hvor meget tid og energi og hvor mange penge spildes på at fremstille produkter efter forkerte specifikationer? 11

12 Produktionsløsninger fra Columbus Business Process Modeling RapidValue Columbus indgår i tæt samarbejde med produktionsindustrien og udvikler målrettede løsninger som overbygning til den pålidelige Microsoft platform. Vores løsninger opfylder ofte 80% af branchens krav i standardløsningen, og med en grundlæggende systemkonfiguration opnår virksomhederne den fulde effekt på forretningsresultaterne med lavere samlede ejeromkostninger. Implementation Methodology SureStep+ Business Integration Solutions To-Increase COLUMBUS KNOW HOW Industry Solutions To-Increase ERP Solutions Microsoft Dynamics Den komplette Columbus-løsning er baseret på Microsoft Dynamics AX og omfatter best practice procesmodellering med RapidValue, produktionsmodulet Advanced Discrete Manufacturing, samt den velafprøvede SureStep+ implementeringsmetode. OM COLUMBUS Columbus anerkendes som global leder inden for maksimering af effektivitet og resultater i produktions- og distributionsvirksomheder. Med en dyb brancheekspertise ved vi, hvordan vi hjælper vores kunder til at skabe bedre resultater ved at indføre og implementere afprøvede Microsoft-baserede løsninger med øjeblikkelig forretningsmæssig effekt. Columbus er en del af det registrerede varemærke Columbus IT Læs mere på Lautrupvang 6, 2750 Ballerup Olof Palmes Allé 44, 8200 Aarhus N Gugvej 128, 9210 Aalborg SØ Telefon: Internet:

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

omsætningsvæksten 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder

omsætningsvæksten 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder MANUFACTURING KNOW HOW Guide 2 Forbedring af 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder HØR HVAD Microsoft Dynamics bidrager

Læs mere

samarbejde i leverancekæden

samarbejde i leverancekæden MANUFACTURING KNOW HOW Guide 3 Forbedret samarbejde i leverancekæden 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder HØR HVAD

Læs mere

kvalitetskontrol og overholdelse af branchekrav

kvalitetskontrol og overholdelse af branchekrav MANUFACTURING KNOWHOW Guide 4 Forbedret kvalitetskontrol og overholdelse af branchekrav 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO MTO (Make to Order/ Fremstil til ordre ) til Microsoft Dynamics NAV En Dynamics NAV Manufacturing add-on

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse real world SCENARios Nr. 3 Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET GENNEM effektivisering AF din forsyningskæde Effektiviseringer Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring Styrkelse af medarbejdernes kompetencer

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

STYRING AF KUNDEKRAV REAL WORLD SCENARIOS. Indfri kundernes forventninger. Case 13-15. Serviceprodukter som ny forretningsmulighed

STYRING AF KUNDEKRAV REAL WORLD SCENARIOS. Indfri kundernes forventninger. Case 13-15. Serviceprodukter som ny forretningsmulighed REAL WORLD Del 3 Case 13-15 STYRING AF KUNDEKRAV Indfri kundernes forventninger Håndtering af klager og relaterede omkostninger Serviceprodukter som ny forretningsmulighed Styring af garantisager STYRING

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights Datcol DCS lager - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning Integreret lagerstyringsløsning Til ERP- og Økonomisystemer! Økonomisystemer DCS lager er specifikt udviklet mod

Læs mere

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA CADConnect PML system til Microsoft Dynamics NAV Et praksisorienteret, generisk, intelligent interface mellem et CAD-system og Dynamics NAV. CADConnect understøtter også

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta Produktion I til Microsoft Navision Axapta indeholder den nødvendige funktionalitet til håndtering af materialeflowet i hele produktionsprocessen. Produktion I Produktionsserien til Microsoft Navision

Læs mere

bedre nøjagtighed i din forsyningskæde

bedre nøjagtighed i din forsyningskæde REAL WORLD SCENARIOS Nr. 2 Case 4-6 bedre nøjagtighed i din forsyningskæde Effektiviseringer Integreret informationsog ledelsesinfrastruktur Systematisering og effektivisering Kundefokuseret procesoptimering

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for A-kasser Kommunal forvaltning Entreprenører Produktionsvirksomhed Fagforbund Rådgivning Skadesforsikring Webshop HVAD ER EN PROCESMODEL (DEL 1)? Leverandør

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL Dynamics for Partners BEVAR BALANCEN I EN FORANDERLIG VERDEN I en tid, hvor næste års budget ikke nødvendigvis ligner dette års, stilles der ikke kun krav til regnskabet,

Læs mere

Konsignationslager & ordreproces

Konsignationslager & ordreproces Microsoft Dynamics AX Fall Konsignationslager & ordreproces 16. 1 Generelle fordele ved at bruge AX Kongsignationslager: - Lagerprocessen er ens for lagermedarbejdere - Kontrol og opfølgning er ensrettet

Læs mere

Økonomistyring af projektporteføljen

Økonomistyring af projektporteføljen Økonomistyring af projektporteføljen integration af SAP og MS Project Server 2007 v/ Henrik Helsinghoff, Progressive IT A/S Jens Overbech Rasmussen, Globeteam A/S Peter Birkedal, Globeteam A/S Ved at benytte

Læs mere

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk Produktion & Samlet overblik Effektiv produktion La Samlet Samlet overblik Effektiv produktion Smidig

Læs mere

EV Standardkonfiguration. Elbek & Vejrup. Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk

EV Standardkonfiguration. Elbek & Vejrup. Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk EV Standardkonfiguration Elbek & Vejrup Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk EV STANDARDKONFIGURATION EV STANDARDKONFIGURATION Med EV Standardkonfiguration til Microsoft Dynamics NAV får

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Hjertet i EG er branchefokus Hjertet i EG er branchefokus Brancheløsning Brancheviden Erfaring

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Kunsten at have fuldkommen kontrol

Kunsten at have fuldkommen kontrol Kunsten at have fuldkommen kontrol ProArc giver dig fuldkommen kontrol over dine informationer under alle tekniske projekters faser lige fra planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse uanset

Læs mere

i forretningsprocesser og resultat

i forretningsprocesser og resultat FOOD KNOW HOW En guide til valg af ERP Bedre transparens i forretningsprocesser og resultat 3 METODER TIL FORBEDRINGER i jeres virksomhed 18 KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv Best in class Eksperternes

Læs mere

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien Fødevareløsning - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien 7 STORE UDFORDRINGER Fødevareindustrien ved, at det at stille mad på bordet ikke er så enkelt, som at åbne køleskabet. Som fødevarevirksomhed

Læs mere

Innovation. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til den højteknologiske branche. Opnå fleksibilitet, og overhal konkurrenterne

Innovation. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til den højteknologiske branche. Opnå fleksibilitet, og overhal konkurrenterne Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

Krav til fremtidens koncernrapportering

Krav til fremtidens koncernrapportering Krav til fremtidens koncernrapportering 2 Indholdsfortegnelse Scenen sættes...5 Hvad driver udviklingen?...6 Vurderinger og beslutninger vedrørende rapportering...8! "# %#&'! () *+,! Kravcheckliste til

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX 1611 : 19. november : 26. november 08.30-09.00 09.00-09.40 Morgenmad og registrering K1 Skab værdi med Dynamics AX Høster din virksomhed fordelene ved Dynamics AX? Hvor skal vi sætte ind, og hvor findes

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

OPTIMERING AF PRODUKTIONEN

OPTIMERING AF PRODUKTIONEN REAL WORLD SCENARIOS Del 2 Case 7-12 OPTIMERING AF PRODUKTIONEN Optimér udbyttet af produktionen Planlægningsoptimering Forbedring af produktionsflow Integreret planlægning af vedligeholdelse Integreret

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Factory. Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing

Factory. Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing Factory 17. januar 2014 Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing Hermed har vi fornøjelsen at udsende nyt om Danmarks bedste IT løsninger til produktionsstyring. Indhold Det er stadig

Læs mere

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon ENKEL OG LØNSOM LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT TRANSPORT MOBILITET The new approach to software LittleBeacon CASESTORY POUL SCHOU løser transport og logistik opgaver i hele Danmark fra deres domicil

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3

Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3 INDLÆG 09 : DYNAMICS AX Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3 Merete Koldkjær Nielsen 6. november 2014:Horsens og 11. november 2014:Rungsted Merete Koldkjær Nielsen Uddannelse

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Webinar ROB-EX til Visma. Velkommen Vi starter kl. 10.00

Webinar ROB-EX til Visma. Velkommen Vi starter kl. 10.00 Webinar ROB-EX til Visma Velkommen Vi starter kl. 10.00 ROB-EX Scheduler til Visma Business Produktions og kapacitetsplanlægning Program Hvem er hvem Hvad er ROB-EX Hvorfor bruge ROB-EX Kort om integration

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder.

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder. Helle Schade-Sørensen IT - og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø hss@itst.dk Hellerup, den 12. september 2007 Høringssvar til Høring af Revisions- og opdateringsstrategi for OIOUBL Med økonomistyringssystemerne

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL Dynamics for Partners GET THE BUDGET RIGHT! Læg nøjagtige budgetter med væsentlig mindre arbejdsindsats og brug i stedet tiden på at vurdere tallene og lægge planer for

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

HVEM ER JEG? Una Consulting

HVEM ER JEG? Una Consulting HVEM ER JEG? -Lene Rasmussen Danapak (Emballage) -Elev - økonomichef - international koncerncontroller - implementeret ERP EG A/S -Forretningsanalyser -ERP implementering -Økonomisk rådgivning for kunder

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Reager. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til offentlig administration. Øg driftseffektiviteten og yd en mere effektiv service

Reager. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til offentlig administration. Øg driftseffektiviteten og yd en mere effektiv service Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

Udfordringer Automation Projektledelse Networking

Udfordringer Automation Projektledelse Networking Udfordringer Forsyningsvirksomhedernes udfordringer med anvendelse af it, for at effektivisere forretningen, øge forsyningssikkerheden og øge servicen over for kunderne Proceskonsulent Lene Jensen, COWI

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Håndtering af en international supply chain

Håndtering af en international supply chain Session D2 Håndtering af en international supply chain V/Kenneth Vagn Olsen og Bo Jørgensen Agenda Supply chain processer Microsoft Dynamics AX 2012 Netværkssamarbejde Leverandørhåndtering Gennemsigtighed

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi B Annie Kudsk

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Førende inden for farver, lak og værkstedsoptimering Nexa Autocolor er blandt verdens førende autolakmærker og forhandles i over 147 lande. Nexa Autocolor

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

It-løsning til fødevareindustrien Høj sikkerhed og optimale processer. EG www.eg.dk

It-løsning til fødevareindustrien Høj sikkerhed og optimale processer. EG www.eg.dk It-løsning til fødevareindustrien Høj sikkerhed og optimale processer EG www.eg.dk Hvor trykker skoen egentlig? Kravene til fødevaresikkerheden og dokumentation af varens sammensætning er stigende fra

Læs mere