GNIST. [side 2] Gas er ikke varm luft [side 6] A09 betyder da fri, gør det ikke? [side 11] Parat til at vende skuden i en uforudsigelig hverdag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GNIST. [side 2] Gas er ikke varm luft [side 6] A09 betyder da fri, gør det ikke? [side 11] Parat til at vende skuden i en uforudsigelig hverdag"

Transkript

1 GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 marts 2013 ] [side 2] Gas er ikke varm luft [side 6] A09 betyder da fri, gør det ikke? [side 11] Parat til at vende skuden i en uforudsigelig hverdag

2 GNIST [ leder ] Leder Af Per Mathiasen, kommunaldirektør Indhold Hvordan skaber vi 4 vækst og udvikling? MIN TID og din tid 6 Konference om grøn 7 gas til transport Kort nyt 8 Virksomhedsportræt: 10 Vindermentalitet i Arbejdsmarkedsteamet Alle der kan arbejde 12 skal arbejde Kort nyt 13 Sundhedsordningen 14 Jubilæer 15 Sportsforeningen 15 Personaleforeningen 16 Min passion: Grøn te skal 20 nydes i nærvær Gas er ikke varm luft En af de helt markante styrker vi har i Skive Kommune, er vores kompetencer og resultater inden for bæredygtig blive CO2-neutral senest i 2029, kan biogas erstatte fossile brændstoffer og bidrage til reduktion af CO2-udledningen. mæssige og erhvervsmæssige grunde til lokalt, erstatter dyre fossile brændstoffer, skaber erhvervsmuligheder og arbejdspladser og risikoen for nedsivning af kvælstof til grundvandet reduceres. en gas-konference, hvor omkring 320 deltagere kom til Skive for at høre alt om biogas til transport. Vi var med til at sprede det gode budskab og hæve vi- at Danmarks første offentlige tankstation med gas er ved at blive bygget. Hvor? I Skive naturligvis! Samtidig vil otte VW Up, en minibus og en lastbil rulle ud gasnettet i Kaastrup i Det er RENT LIV! Grønne arbejdspladser Det erhvervsmæssige potentiale er - understøtte skabelsen af nye forretningsmuligheder og dermed arbejdspladser inden for kommunens grænser. Spændende arbejdspladser er en afgørende nen. Bosætningen er nøglen til kommunens skatteindtægter og dermed kommunens samlede økonomi og muligheder for at levere en ordentlig service til vores borgere. Hvordan vi hjælper de borgere, som nummer af GNIST. Det er nemlig en anden ting, som vi er rigtig gode til i Skive - Kommune, men vi har hurtigt rettet op. indsats, hvor vi bl.a. bruger virksom- arbejdspladser som et værktøj til opkva- ledige borgere et nyt job. Det er en linje, det er godt for den ledige, og fordi det er godt for kommunen og fællesskabets pengekasse. Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Udarbejdet ifølge Skive Kommunes designlinje Tryk: Foto: Colourbox, Redaktionen samt Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Forside: Foto af Malene Brink. Kristian Boller og Johnny Christensen fra Park og Vej. Januar 2013 Bladet GNIST deles til alle medarbejdere ved Skive Kommune stk. Næste nummer udkommer: Maj april 2013 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Brugernavn: Inst. kode og tjenestenummer - f.eks. LA1234 (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Brugernavn: Inst. kode og tjenestenummer - f.eks. LA1234 (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode: Skive 2 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

3 [ digitalisering ] GNIST For borgmester Flemming Eskildsen er ipad en blevet en uvurderlig del af arbejdet. Digitalisering af byrådsarbejdet Overalt i Skive Kommune går vi mod øget digitalisering for at optimere og effektivisere arbejdsgange i takt med, at de digitale muligheder tilbydes. Derfor var det naturligt også at kigge på dagsordner, bilag og referater til byrådsmedlemmerne. Tekst og foto: Konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation - var ipad en et nyt bekendtskab, andre har dagsordener, bilag og referater blive edagsorden. Systemet er sat op til, at det bestemt de dagordener og bilag, der er Egentlig er dagsordner, bilag og refera- papir. edagsorden gør det muligt stort set at arbejde som i papirdagsordener, f.eks. kan man skrive noter ind i punkterne i dagordenen, understrege passager, eller indsætte gule lapper. Uundværlig del af arbejdet - Jeg synes, det er længe ventet, og kan kun sige, at ipad en er blevet en uundværlig del af mit arbejde! Det jeg bruger det let at have overblik over det, jeg skal gennemført, vinger jeg det af. Dermed er listen hele tiden opdateret. Noter bruger jeg til at skrive stikord eller referater fra under et møde og sende noterne til mødedeltagerne eller andre, der skal orienteres. relevante allerede godt informerede, siger borgmester Flemming Eskildsen. ud af, hvordan jeg samtidig er mødeleder - - steder, lytte til musik, se TV-programoversigten, bruge netbank, e-boks, Politiker- Web, mail og kalender, og meget mere. Der er apps til det hele nem at sidde med til møder eller i sofaen derhjemme, siger Flemming Eskildsen, som faktisk er lidt overrasket over, hvor hurtigt ipad en er blevet et naturligt og uundværligt redskab i hverdagen. [ medarbejder.skivekommune.dk ] 3

4 GNIST [ Strategi for udvikling ] Hvordan skaber vi vækst og udvikling? Ny strategi for udvikling af kommunen som virksomhed er på vej Tekst af HR- og kommunikionschef Ricki Laursen. Foto: Thomas Køser, Markedsføring og Erhvervsudvikling Et døgns tid i starten af februar var kommunens i alt 28 direktører og chefer har vi? og hvad skal vi arbejde med for at direktører og chefer til dette arrangement, forklarer kommunaldirektør Per Mathia- gennemførte vi et introduktionsforløb for forløb blev der bl.a. formuleret en række derfor er det et rigtig godt og naturligt nogle pejlemærker, som peger længere ind Strategi og samarbejde på tværs et fælles billede af hvordan situationen ser ud og hvilken udvikling vi kan forvente de summerer Per Mathiasen. seminaret, at vi blandt kommunens direk- og tale sammen uformelt, lære hinanden vi arbejder med meget forskellige ting i af, at løse vores opgaver i fællesskab og endnu bedre samarbejde til gavn for vores kommune. Den strategi, der skal komme ud af hele. Om kommunens økonomi, om de ydelser og den service kommunen producerer for borgerne, om at kommunen har en særlig rolle i forhold til at udvikle Skive Kommune som egn og om hvordan kommunen fungerer som organisation og som arbejdsplads for ca medarbejdere. Store udfordringer kommunen starter han med at ridse op, høje ambitioner og væsentlige udfordringer. Befolkningstallet falder, der bliver arbejdspladser, vores beskatningsgrund- række faktorer som i sidste ende giver os hen færre penge i fremtiden, samtidig med at forventningerne til den service vi kvalitet og god service til borgerne. Det er bestemt ikke noget som kommer af sig kun os selv til at gøre det. Derfor laver vi denne strategi. Unikke styrker på egnen Strategien tager afsæt i nogle betydelige Per Mathiasen ønsker at udnytte og aktivere, for at skabe den ønskede udvikling. Vi har nogle helt unikke styrker, engagerede borgere som skaber aktivitet og udvikling, bl.a. i det blomstrende foreningsliv, hvor rigtig mange frivillige musik og kultur, vi har gode boliger og vores børn kan vokse op i trygge rammer. Borgerne i Skive Kommune har generelt et nemsnittet. Vi har gode uddannelsesinstitutioner og meget andet. Og som en smuk og befordrende ramme for det hele har vi et attraktivt sted at bo, arbejde og drive 4 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

5 [ Strategi for udvikling ] GNIST virksomhed. Det er bare rigtig vigtigt, at skønt her er. Derfor er markedsføring og branding et at de helt centrale temaer i strategien. Skiveånden i organisationen løfte udfordringerne. Vi er effektive og har lavt sygefravær, vi har generelt høj trivsel, vi har generelt et positivt omdømme blandt medarbejdere, borgere og virksomheder osv. Jeg er blevet mere og mere bevidst om, at denne styrke kommer les grundlæggende værdier vi har i Skive Kommune. Vores samarbejde er præget af fejl hos hinanden, men er optaget af, at arbejde sammen og løse opgaverne bedst muligt i fællesskab. Det er noget af det, er en velfungerende organisation, hvor det er rart at være, samtidig med at vi gør en indsats som kan mærkes af vores borgere. de attraktive arbejdspladser og den gode ledelse som er altafgørende for at vi kan Nye måder at tænke og arbejde på En strategi for hele kommunen vil naturligvis være mangesidet og det er ikke muligt at nævne alle detaljerne. Strategien er i øvrigt heller ikke færdig endnu og skal Men Per Mathiasen vil meget gerne løfte sløret for hvad det er for temaer strategien kommer til at kredse om. Et af de meget spændende temaer, som vi har drøftet, er mestring eller egen- overalt i vores organisation. Frem for at gøre alting for borgeren, hjælper vi borgeren til i højere grad selv at kunne klare sig. Det giver langt større tilfredshed og værdi for den enkelte borger. Et andet helt centralt tema er innovation. Det er helt klart, at vi ikke kan og de ydelser vi leverer. Derfor bliver det udvikler en kultur, som understøtter lysten og evnen i organisationen til, at forsøge at markedsføring som et særlig vigtigt ind- og at sikre det økonomiske grundlag for den kommunale service afhænger af, at der kommer nye borgere, besøgende, virksomheder og arbejdspladser til kommunen. Derfor er det en helt central opgave for os, at arbejde for, at vi har de helt rigtige tilbud og at de er kendt langt udenfor Skive Kommunes grænser. De mange veje En samlet strategi for Skive Kommune emner som den kommer til at indeholde Blandt de mange andre ting vi skal fortsat stram økonomistyring og balance i vores økonomi. Vi skal samtidig hele tiden skal fortsat have vores borgere og virksomheder i centrum for vores arbejde og den service vi yder; vi vil derfor arbejde hvordan vi bedst opfylder det. Vi kom- den ændrede befolkningssammensætning giver. Frivillighed er et aktuelt tema som vi ge samspil mellem den kommunale service og de aktiviteter som frivillige udfører. Vi - er et godt og attraktivt sted at bosætte sig. Vi skal arbejde med erhvervsudviklingen og bl.a. skabe nye sammenhænge mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og de særlige styrkepositioner vi har, ikke mindst indenfor klima og energi. Strategi og den rette indstilling Prognoserne kan godt se lidt dystre ud. - merer Per Mathiasen. Vi har en rigtig god arbejdskultur som er grundlaget for den sikre og effektive service vi leverer og som bl.a. handler om dialog, anerkendelse, gode uformelle omgangsformer, bliver det ved med at være, siger Per Mathiasen, som en afsluttende bemærkning. [ medarbejder.skivekommune.dk ] 5

6 GNIST [ digitalisering ] MIN TID og din tid Med det nye lønsystem, som vi fik ved årsskiftet, fik vi også Min Tid. Min Tid er en funktion, der gør det muligt at være med til at planlægge sin egen arbejdstid, fridage og ferier. Det er især relevant for de af vores kolleger, der skal dække en vagtplan 365 dage om året. På Marienlyst Centret er Minna Sørensen, Tove Jørgensen, Ingrid Stavnsgaard og Birthe Larsen (set fra venstre) overbeviste om, at MIN TID bliver et system, som både medarbejdere og koordinatorer bliver rigtig glade for, når alle lige får det lært. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation En rulleplan er en fast arbejdsplan for en medarbejdergruppe for 12 uger af gangen, og højtider. - Vi afskaffede rulleplaner og indførte en ønskebog. I ønskebogen kunne alle medarbejdere skrive ønsker til ferie, omsorgsdage eller fridage. Herefter var det op til koordinatoren at sammensætte vagtplanen under hensyn til kollegernes ønsker, forklarer Ingrid Stavnsgaard, leder af Marienlyst Centret. MIN TID Marienlyst Centret. - I MIN TID kan medarbejderne godt egen vagtplan kan sammensættes, fortæller koordinator Birthe Larsen. - arbejde. A09 betyder da fri, gør det ikke? - Vi er stadig i en overgangsperiode, og vi skal alle lige lære MIN TID at kende. De forskellige vagter og fravær har forskellige koder i systemet, og f.eks. var A09 i det gamle system koden for afspadsering. I det nye system er det koden for aftenvagt, fortæller koordinator Minna Sørensen, og Ingrid Stavnsgaard tilføjer; - Det har vi haft et par oplevelser med. I den første uge, vi brugte de nye planer, mødte en medarbejder ikke i aftenvagt. Hun havde læst A09 og tænkt jeg har fri. hendes mand havde planlagt at fejre fød- hun troede hun havde bedt om fri. Fra ønsker til planlægning Det er ikke bare koderne, der er nye i MIN TID Nu kan den enkelte medarbejder sammensætte sin egen vagt, men det kræver, dag-, aften- og weekendvagter. Ellers kunne man forestille sig, at en koordinator sidder med en hel afdeling, hvor alle medarbejdere ønsker at arbejde fra kl. 7 til 14 mandag-fredag. fordele de vagter, ingen ønskede, smiler Birthe Larsen, som understreger, at hun aldrig har været udsat for alles ønsker var umulige. - Det er da noget, vi snakker om jævn- den enkelte medarbejder ikke se sine kollegers ønsker. Det betyder jo, at man ikke kan se, hvilke vagter mange har ønsket fri eller for eksempel, hvilke vagter ingen har ønsket, forklarer Minna Sørensen. Det bliver rigtigt godt Som superbruger for MIN TID, har Tove Jørgensen haft travlt med at informere og hjælpe kolleger godt i gang. skal læres, men jeg synes egentlig, at det rigtigt meget glæde af MIN TID, siger Tove Jørgensen. 6 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

7 [ energi ] GNIST Konference om grøn gas til transport Foto: Gunnar Rønning Sigaard Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard lagde vejen forbi Skive i anledning af den skandinaviske konference Grøn gas til transport, der den 31. januar og 1. februar blev afviklet af Energibyen Skive i samarbejde med en række offentlige og private partnere. Tekst af konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation Foto: Thomas Køser Konferencen gav mere end 300 interesserede politikere og folk, der arbejder med energi, transport, gas og forskning, mu- hængen mellem grøn gas og nye arbejdspladser samt hvordan landbruget kan blive storleverandør til energibranchen. I forbindelse med konferencen var der, udover de mange faglige oplæg, en helt unik mulighed for at høre koncerten Singin the Kyoto Protocol. Koncerten var medarbejdere i Skive Kommune benyttede muligheden for at høre Anders Koppel, Maria Carmen Koppel, Benjamin Koppel og Tupac Mantilla sætte musik og sang til et uddrag af Kyoto-aftalen, der omhandler alle verdens landes CO2-udledning. Derudover havde 20 udstillere fyldt Freja Arena op med gasbiler og andre tekniske biogasløsninger. Grøn gas grøn vækst Grøn gas til transport er en af Skive Kommunes helt store energisatsninger. Det skal at være CO2-neutral i Samtidig har Energibyen Skive ansvaret for koordine- projekt, Implement, der handler om at Læs mere Du kan læse mere om konferencen og - [ medarbejder.skivekommune.dk ] 7

8 plak at s Bovbjerg layout: ddsi GNIST [ kort nyt ] Børneteaterfestival 2013 kommer til Skive - Billede fra forestillingen Don Q, opført af Limfjordsteateret. Foto: Lars Horn. ayo gn.dk tryk: tafdrupco.dk plak a kunstn er: Anne Rii Bovbje TEATER FOR BØRN & UNGE APRIL MORSØ KOMMUNE & TEATERCENTRUM I SAMARBEJDE MED THISTED OG SKIVE KOMMUNER I løbet af ugen opføres i alt 175 forestillinger, og det samlede antal opfø- omkring i landet. Den fungerer samtidig som udstillingsvindue for nye danske teaterproduktioner og giver professionelle kunstnere og kulturformidlere mulighed for at mødes. over vil festivalen blive besøgt af mange andre gæster fra børnekulturom- - en række forestillinger med offentlig adgang kl. 17 og 19 forskellige steder i kommunen. I weekenden d april kan alle teaterinteresserede - trih Find vej i Den Blå Diamant mødelokaler, er der nu kommet en informationsstander med klikbar skærm. man klikke vej via emner, personer og afdelinger. Skærmen til højre er ikke klikbar, mabr Virksomhedsoverdragelse i Borgerservice afsluttet blandt den hidtidige borgerservicechef i Skive Kommune, Mette Jakobsen. Lis Evers er ny leder af Borgerservice, og der er ikke sket ændringer af Borgerservices øvrige opgaver, fx pas, kørekort og NemId, som /trih 8 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

9 [ kort nyt ] GNIST Bliv klogere på affald har en masse svar. Kassen er fuld af spændende bøger, legetøj og materialer, som alt sammen handler om affald, sortering og genbrug. I kassen kan nysgerrige børn, som gerne vil lære om genbrug og affald ved at kontakte afdelingsleder Irene Johansen, Skive Renovation 4-S, tlf.nr fra Skive Renovation 4-S. /mabr lige materialer og links til hjemmesider med spil, tekster og lege. Musikalsk samarbejde I 2011 havde de to institutioner stor succes med et samarbejde om opførelsen af Michael Jackson-musicalen You Are Not Alone. Med musicalen Tilbage til nutiden genoptages samarbejdet, og de bl.a. opfører velkendte danske hits som Woodoo og Video Video. Tilbage til nutiden er en eventyrlig og tankevækkende musical, eventyrlig og musikalsk tidsrejse. En rejse hvor alt kan ske. kl og opføres derudover den 2., 3. og 4. april. Billetter kan /trih Ny 112-app giver hurtigere hjælp og derfor ikke kan opgive en præcis adresse. Med den nye 112-app kan alarmcentralen ved hjælp af GPS-koordinater se, hvor opkaldet kommer fra. Dermed vil det være muligt at sende hjælpen af sted med det samme. Det vil i sidste ende redde menneskeliv. /trih [ medarbejder.skivekommune.dk ] 9

10 GNIST [ virksomhedsportræt ] Vindermentalitet i Arbejdsmarkedsteamet For medarbejderne i Arbejdsmarkedsteamet er det en daglig kamp mod uret at få ledige i arbejde. Dagpengeperioden, og dermed tiden til at få ledige ind på arbejdsmarkedet, er blevet halveret fra fire til to år. Derfor skal indsatsen være endnu mere målrettet. Medarbejderne ser det som en sejr, hver gang det lykkes at matche en ledig med et fast arbejde. Leder Pernille Hviid (tv) og jobkonsulent Helle Linde Svenningsen er her fotograferet i Jobhuset på Engvej i Skive. Arbejdsmarkedsteamets øvrige tre teams bor hos BOMI på Viborgvej. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Arbejdsmarkedsteamets vigtigste opgaver arbejdsmarkedsparate ledige, det vil sige de ledige, som ikke har andre problemer end landskendt for den særlige Skive-model, der er en kæmpe succes. Tallene viser, at de ledige kommer i arbejde, uddannelse eller kort tid. - Vi er stolte af vores arbejde, og det er dejligt at være en del af Skive-modellen. Jeg mødte nogle venner fra Fredericia, og det smiler jobkonsulent i Taskforce Helle Linde Svenningsen. - Jeg synes, at vi har en vindermentalitet i Arbejdsmarkedsteamet. Medarbejderne er knalddygtige, og de brænder for opgaven. Derfor bruger de sig selv rigtigt meget, for det her er hjerteblod og tallene viser, at vi skaber en masse gode resultater, siger leder Pernille Hviid. Parat til at vende skuden i en uforudsigelig hverdag periode været meget i fokus fra politisk side. Udover, at dagpengeperioden er halveret, er der kommet AKUT-pakker, seniorordning og 10 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

11 [ virksomhedsportræt ] GNIST ARBEJDSMARKEDSTEAM JOBHUSET OPGAVE: Rådgive og vejlede ny-ledige. Virksomhedskontakt. KONTANTHJÆLPS-TEAM OPGAVE: Jobplaner, samtaler, vejledning af kontanthjælpsmodtagere. AKTIVERINGSTEAM OPGAVE: Jobplaner, samtaler, vejledning og formidling af virksomhedspraktik til dagpengemodtagere. TASKFORCE OPGAVE: Vejlede de 200 ledige, der er tættest på at falde for dagpengegrænsen. Virksomhedskontakt ændringer for det arbejde, som Arbejdsmarkedsteamet udfører. - En af de vigtigste forudsætninger for at arbejde hos os er, at man er omstillingsparat. Der kommer nye love eller retningslinjer stærkt, smiler Pernille Hviid, og Helle Linde Svenningsen, tilføjer; - Det er samtidigt noget af det, der gør det spændende at arbejde i Arbejdsmarkedsteamet. For ikke bare ændrer de overordnende opgaver sig. I dagligdagen skal vi hvordan en dag bliver. Det kan være, at en arbejdsgiver ringer og ønsker fem til jobsam- matcher jobbet, eller en ledig ringer, fordi uddannelse og papirarbejdet haster. Håndholdt indsats ledige som i dag, og dagpengeperioden var Arbejdsmarkedsteamet lige har kigget deres opgaver efter i sømmene og er i gang med at og hvordan vi løser vores opgaver. Samtidig betyder forkortelsen af dagpengeperioden, at vi sætter initiativer i gang tidligere. Vi giver de ledige information om muligheder og rettigheder, og vi understøtter dem i deres gang og er motiverede til deres jobsøgning, fortæller Pernille Hviid. vil sige en intensiv kontakt. Vi kender borgerne. Vi har haft alle til samtale. Fremover samtaler for at udbygge deres jobsøgning, og for at sikre, at der sker noget hurtigere, for gen i stikken, siger Helle Linde Svenningsen. I starten af en arbejdsløshedsperiode er det oplagt med et løntilskudsjob i det of- indsatsen rettet mod det private arbejdsmarked, fordi her kan et ledigt job matches med en ledig medarbejder. Ledige stillinger i det lige vis. Fire teams med fælles mål med hver deres specialer. til at spille endnu bedre sammen. Vi holder fast i, at vi er ét samlet team, og blandt andet den nye indsatsmodel skal sikre den - Pernille Hviid. FAKTA Organisatorisk er Arbejdsmarkedsteamet en del af Arbejdsmarkedsafde- Engvej, samt Taskforce, Aktive- Viborgvej hos BOMI. I alt arbejder 51 medarbejdere i Arbejdsmarkedsteamet. Medarbejderne har mange forskellige baggrunde f.eks. har jobkonsulenterne en baggrund i det private erhvervsliv, andre kommer fra kommunalt regi er der en del administrativt uddannede. vejleder de ledige borgere, der tilhører matchgruppe 1, det vil sige de ledige, der er arbejdsmarkedsparate, og derfor ikke har andre problemer end ledighed. Borgere i matchgruppe 2 og 3 er ledige, der skal tages særlige hensyn til, eller borgere som ikke kan tage imod et jobtilbud. Disse borgere hjælpes af Jobstart, som er en anden afdeling under Arbejdsmarkedsafdelingen. [ medarbejder.skivekommune.dk ] 11

12 GNIST [ løntilskudsjob ] Voksenlærling Johnny Christensen og vejformand Kristian Boller en kold vinterdag i januar. Om vinteren drosler vi opgaverne ned, så det passer godt at være på skolebænken, når der er frostvejr, er Johnny og Kristian enige om. Alle der KAN arbejde - SKAL arbejde På langt de fleste af kommunens arbejdspladser har vi kolleger i lønstilskud eller praktik. Park og Vej på Gyrovej i Skive er en populær arbejdsplads for praktikanter, løntilskudspersoner og folk i jobtræning. FAKTA [ Der er ca. 100 medarbejdere i Park og Vej. ] Heraf udgør ca. de 75 markpersonalet i Vejdriftsafdelingen, Gartnerafdelingen og Anlægsafdelingen. Om vinteren, der ca. 65 medarbejdere. stille vinterperiode. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation En af grundene til, at Park og Vej er populær hos de ledige er, at der er mulighed for at prøve kræfter med mange forskel- kontaktpersoner for løntilskudskollegerne er Kristian Boller, vejformand for Vejservice, en afdeling i Park og Vej. - Min holdning er, at alle dem der kan mener jeg, at der er plads til alle. Derfor tager vi godt imod alle og værdsætter Vi har en særlig forpligtigelse i forhold til det rummelige arbejdsmarked, siger Kristian Boller. I Vejdriftsafdelingen og i Gartnerafdelingen er der rigtig mange forskellige typer opgaver, der skal løses, og som for eksempel løntilskudspersoner sagtens kan være med til at udføre. gaver, som den enkelte synes er interes- vigtigt, at en ny løntilskudskollega hurtigt gode arbejdsoplevelser, siger Kristian Boller. græs, passe cykelstier, rengøre offentlige - Jeg spørger altid vores kolleger i løns- og bliver sat sammen med de faste kol- ligevel med til at gøre en forskel. De faste kolleger er samtidig vigtige i at biddrage til, at løntilskudsmedarbejderne bliver op- Lønstilskud blev til læreplads En af dem, der har været i løntilskud i Park og Vej, er Johnny Christensen, som i dag er i lære som anlægsstruktør i Park og Vej. - Da jeg gik arbejdsløs, snakkede jeg med jobkonsulenten i Jobcentret om, at jeg gerne ville i praktik i Park og Vej, fortæller Johnny Christensen, og tilføjer: - Oprindelig er jeg uddannet smed, men der er ikke ledigt arbejde inden for den branche lige nu. praktik i april 2012, og fortsatte i løntilskud indtil sommerferien. I løbet af den periode snakkede Johnny Christensen og Kristian Boller løbende sammen. - Jeg synes, Johnny viste stor interesse for vores opgaver, han tog initiativ og lærte anlægsstruktør, fortæller Kristian Boller. - Efter at jeg lige havde overvejet økonomi og alt det praktiske var jeg helt med arbejde er større med en uddannelse. Med smedeuddannelse og min erfaring kunne kom jeg i gang, og det passer mig godt, smiler Johnny Christensen. 12 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

13 [ kort nyt ] GNIST Forrest fra venstre ses Mons Skrettingland, Viveca Dalhammar, Per Urban Olsen og Flemming Eskildsen. På rækken bagved ses fra venstre Sveinung Lode, Karin Stenlund Fyrbodal, Finn Dissing, Steen Hintze, Lars Møller, Ann Mari Braut og Øistein Ihler. Bagerst i billedet er det fra venstre Erik Flyvholm, Lars Kolnes og Niels Boye. Skandinavisk borgmestertopmøde i Skive Med Skives borgmester Flemming Eskildsen i spidsen, udvekslede politikerne, der repræsenterer ca. 1 mio. borgere i Skandinavien, idéer til fremtidigt samarbejde, og disse idéer vil efterfølgende vil blive fulgt op af konkrete samarbejdsforslag. Borgmester Flemming Eskildsen udtaler: - Vi har i Skive Kommune lagt mange kræfter i arbejdet med at udbygge samarbejdet mellem private og offentlige interessenter i Skandinavien omkring grøn gas til transport. I forbindelse med konferencen i Skive har det derfor været en fornøjelse at opleve den store interesse, /trih Sallingstuden - naturpleje og kød i fryseren naturpleje, historisk formidling og en turistattraktion. Spøttrup Middelalderborg under Muse um Salling har været aktive i at genoplive sallingstuden - I 1800-tallet var ejeren af Spøttrup Borg Nis Nissen, som blev kaldt studekongen. Som navnet del af Spøttrup Middelalderborgs historie, fortæller museumsinspektør, Sam Wullum. Skov- og Naturstyrelsen. - Studene er sortbrogede og kommer fra økologiske malkebesætninger. Der er mulighed for at købe /mabr Læs mere [ medarbejder.skivekommune.dk ] 13

14 GNIST [ sundhedsordningen ] Spørgsmål og svar til sundhedsordningen Egentlig ikke, men behandlingerne skal give helbredelse eller bedring. Efter fem behandlinger hos samme behandler uden behandlinger skal have en positiv effekt og give hurtigst mulig helbredelse. arbejdsrelaterede lidelser, fordi ordningen er skattefri for medarbejderne. Erfaringerne fra andre lignende skattefri sundhedsordninger eller holdtræning). Nogle forløb kræver op til fem behandlinger, og Styregruppens holdning er, at sundhedsordningen tilbyder behandling og hjælp til selvhjælp. Det betyder, at der skal ske mest muligt velvære for medarbejderen. Samtidig betyder det, at behandlerne er forpligtet til at instru- at sikre mest mulig smertefrihed og velvære. Første booking sker altid til en fysioterapeut, fordi sundhedsordningen er skattefri for medarbejderne, og derfor skal vi have en form for visitation til ordningen. Begrundelsen er, at ifølge arbejdsbetingede lidelser. Styregruppen for sundhedsordningen har valgt, at denne visitering sker hos en fysioterapeut. Derfor skal den første booking og behandling ske hos en fysioterapeut. Hvis fysioterapeuten ud fra sin faglige vurdering og samtale med medarbejderen, vurderer, at kiropraktik eller zoneterapi er den bedste behandlingsform, booker fysioterapeuten en tid hos kiropraktoren eller zoneterapeuten. Nej, vores sundhedsordning er skattefri for medarbejderne, og derfor omfatter ordningen udelukkende arbejdsbetingede eller arbejdsrelaterede lidelser. Det kan være vanskeligt at afgøre, om en men lidelser eller ulykker, der ikke er omfattet Skive Kommunes sundhedsordning, er f.eks.: med udført arbejde og som derfor anmeldes Arbejdsskadesstyrel- vil ske i dette system. - Der er fem behandlingssteder for fysioterapi, én for zoneterapi, og én for kiropraktik. Man kan booke én tid ad gangen hos én af de fem fysioterapeutklinkker, der ligger i: Efter første behandling er det typisk fysioterapeuten, der booker 2) Private lidelser eller skader er IKKE omfattet Skive Kommunes sundhedsordning, idet vores ordning er skattefri for medarbejderne. Ifølge Skat er følgende lidelser ikke omfattet en skattefri ordning: sportsaktiviteter og husligt arbejde 14 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

15 [ sportsforening ] GNIST SPORTSFORENINGENS KALENDER Aktivitetskalender Herreligakamp Skive fh Skanderborg Generalforsamling Bestyrelsesposter Navn Telefon Arbejdsplads Formand Jes Strickertson It-afdelingen Næstformand Charlotte Buur Sabroegaarden Kasserer Jens Dalby Teknisk Forvaltning Sekretær Claus Hansen Skive Vand Øvrige Ellen Andersen Dagplejen Læs mere om Sportsforeningen på Intranettet > Medarbejder > Foreninger Tillykke med jubilæet Connie Thomasen, Nr.Søby Børnehave, 1. februar 2013 Elna Ravnmose Kristensen, Oddense Indegruppe, 1. februar 2013 Gitte Poulsen, Resen Skole, 1. januar 2013 Lone Gjørtz, Ældreservice, distrikt 2, 1. februar 2013 Marianne Frost, Ældreservice, 1. februar 2013 Peter Svendsen, Kultur og Fritid, 2. januar 2013 Pia Køjborg Nielsen, Rødding Udegruppe, 1. januar 2013 [ medarbejder.skivekommune.dk ] 15

16 GNIST [ personaleforening ] under Medlemskab. Husk du er først En forrygende aften med Christine Feldthaus ikke dette og bare lever livet. Vi er alle bange for at sige noget. For tænk hvad andre synes. Hun fortalte om en episode, som virkelig viser hvordan livet er: Glem nu alt om regler og se mulighederne i stedet, og hvis du vil forandre verden start ved dig selv! Øl-smagning på Midtskiws Der er max. 50 pladser, og arrangementet er kun for Personaleforenings medlemmer. Pris kr. 50,00 som betales ved arrangementets start. 16 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

17 [ personaleforening ] GNIST Virksomhedsbesøg på 4-S Først er der rundvisning, og herefter er 4-S vært ved en kop kaffe. Sidste tilmelding er 17. april Kun for Personaleforeningens medlemmer. Arrangementet er gratis, og der er plads til 40 deltagere. PERSONALEFORENINGENS KALENDER Hamburg den 18. til 21. april UDSOLGT Salg af cirkusbilletter og Jesperhus - se nærmere PERSONALEFORENINGENS BESTYRELSE Formand Karin Knudsen Selde Ældrecenter Næstformand Hans Kappelgaard Hansen Park og Vej Marianne Rohde Jobstart Tove Høgedal Glyngøre Ældrecenter Mona Skov Glyngøre Ældrecenter Else Larsen Kultur og Familieforvaltningen Bente Karlsen Dagplejen Hanne Mark Økonomisk sekretariat [ skivepf.dk ] 17

18 GNIST [ personaleforening ] Turen går til Bornholm i september 2013 direkte ved den skønne Hammersø. Alle værelser er med eget bad og toilet. Hotellet har et første klasses køkken og en hyggelig restaurant med udsigt over søen. Desuden byder hotellet Turen er incl. morgenmad og aftensmad frokost og drikkevarer er for egen regning. Christiansø. Afgang fra Skive. Tidspunkt kommer senere. og rundstykker. Hen over Fyn, Sjælland og Sverrig direkte ned til Ystad. Her venter der os et par timers sejlads, før vi kan - Hammershus, som er Danmarks største borganlæg. Derefter kører vi langs vestkysten til Vang og Helligpe- at købe og spise røgede sild. Vi fortsætter ned vi ser et stenbrud og Nyker Rundkirke. Vi kører gennem Klemmensker for til sidst at komme tilbage til Allinge og Sandvig. Vi kører ned ad Østkysten til Tejn, Helligdomsklipperne og Kunstmuseet. Videre til Gudhjem hvor vi igen kan smage de Før vi kører videre ind i landet til Østerlars, hvor vi skal se øens største rundkirke, holder vi en pause ved det smukke glaspu- - vi en rundvisning, og ser hvordan - nem det smukke landskab tilbage Denne dag kører vi til Svaneke, Danmarks østligste købstad, hvor vi holder pause for evt. at se bolsjekogeriet, glaspusteriet og den hyggelige by. Vi kører videre ned til øens sydligste spids tilbage til hotellet gør vi ophold i Ekkodalen. Der bliver mulighed for at besøge Bornholms Tekniske Museum. Man kan evt. ca. kr. 200 og er for egen regning. Turen hjemover afgang fra hotellet oplyses senere. Vi sejler igen fra Rønne til Ystad og kører op gennem Sverrig. Vi kører over Øresundsbroen, videre over Sjælland og Storebæltsbroen. 18 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

19 [ personaleforening ] GNIST Pris for medlemmer kr Pris for ikke-medlemmer kr relse. Der buskapacitet til ca. 65 personer. under arrangementer. under Medlemskab. Husk du er først Savillas den 30/ Sanne laver lækkert mad og der er underholdning med Lo s lysthus. Der er max. 50 pladser og arrangementet er kun for Personaleforeningens medlemmer. Pris kr. 100 som betales ved arrangementets start. Yderligere drikkevarer er for egen regning. [ skivepf.dk ] 19

20 GNIST [ min passion ] BAGSIDENS MIN PASSION Vil du eller din kollega på bagsiden, så kontakt Malene Brink på eller tlf Te skal ikke skylles ned, når man er på farten. Teens duft og smag skal nydes, Aaes, som altid har forskellige grønne te i sit køkken. GRØN TE skal nydes i nærvær FAKTA hjemmeside: scroll ned i bunden blandt andet er links til sider om typer af te, teens historie og te for begyndere. Grøn te er blevet en meget populær drik i Danmark. I Kina og Japan har det hundredevis af år været helt naturligt at drikke grøn te til for eksempel måltider. Drikkens popularitet herhjemme er måske kommet, fordi det menes at kunne mindske risikoen for kræft. Tekst og foto af Malene Brink, HR og Kommunikation Inger Aaes, der er socialfaglig konsulent i Arbejdsmarkedsafdelingen, begyndte at drikke grøn te længe før det blev rigtig populært. Hun er passioneret grøn te drikker, fordi det giver nydelse, og hun har sine helt egne ritualer for at tilberede og drikke teen. travlt. Te skal ikke skylles ned. Dagens første kop drikker jeg ved 9-10 tiden om sætte mig, være nærværende med begge teen. Jeg nyder teens duft, smagen og derhjemme, fortæller Inger Aaes. Nogle af Ingers yndlingsteer Grøn citrusolie, grøn Kusmi med jordbær og grøn Gyokuro fra Teavana, hvilken er ren luksus. regel en Kusmi te, fordi de kan holde den gode smag helt indtil kl om brygger én kop ad gangen, og drikker den straks ellers bliver de bitre, forklarer Inger. En kop ad gangen Hjemme brygger Inger altid én kop ad de sekunder eller minutter det skal, sætter treres fra bladende og er klar til at drikke. - Det er vigtigt at bruge teblade (ikke teposer, det er affaldste) og vand i den rette temperatur. Men det vigtigste er trækketiden den skal være helt rigtig, for at smagen ikke bliver bitter. Teavana te skal f.eks. kun trække sek., fortæller Inger. Te skal drikkes af glas - Farvede krus er ikke gode til te griner Inger, og forklarer: - For mig bliver oplevelsen; dampen, duften, farven og smagen. I en farvet kop kan man ikke se teen. I en glaskop kommer teen til gengæld helt til sin ret, og det giver en ekstra nydelse. Allerede som ung var Inger en inkarneret ikke-kaffe-drikker, fordi hun ikke kunne lide smagen af kaffe. - være andre slags te end Medova, griner Inger, og fortsætter; studie i København, fandt jeg Perchs Thehandel. Det var fantastisk. Her var alle mulige slags te i gode kvaliteter. Jeg at sælge over Internettet. Lokalt kan Inger anbefale køb af mange slags grøn te hos Strøgets Vinhandel i Skive.

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Sundhedsordning for dig og dine kolleger

Sundhedsordning for dig og dine kolleger Aabenraa Kommune Akutte arbejdsskader Arbejdsmiljø og MED team E-mail: mtj@aabenraa.dk Telefon 7376 7701 PreviaSundhed Spørgsmål til booking og sundhedsordningen Callcenteret mandag-fredag kl. 08.00-17.00

Læs mere

FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ

FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ Østerlars Rundkirke FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ 2015 "Østersøens Perle" er Bornholm ofte blevet kaldt, og Bornholm har som ferieø da også rigtig meget at byde på. Fra granitfjeldene på Hammerknuden

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

DIALOG Nyhedsbrev for medarbejdere

DIALOG Nyhedsbrev for medarbejdere Nummer 23 April 2008 Fra Direktionsgangen Side 2 Stadig lavt sygefravær blandt de ansatte i kommunen Side 3 Interne konsulenter uddannes til at analysere arbejdsgange Side 4 Nyt fra UniQ-lederuddannelse

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Se mere i programmet om:

Se mere i programmet om: Program udsendt februar 2014 næste program maj 2014. Bestyrelsen træffes i Østergades Forsamlingshus hver onsdag fra kl. 14.00 16.00. Hjemmeside www.middelfart-pensionistforening.dk Se mere i programmet

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010.

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010. Vanebryderuddannelsen 2011 København den 10. november 2010 Det er nødvendigt at bryde vaner for at få succes Ulrik Wilbek Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning Målet med udviklingsforløbet er,

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Projekt 13 tunge drenge

Projekt 13 tunge drenge Udarbejdet marts 2010 I er allerede vindere I er attraktive.. I tør tage en chance I er dem de andre gerne vil være!» I bliver en stor succes (I nye badebukser) En stor tak til samtlige deltagere og interessenter

Læs mere

NYHEDSBREV. Kontingent 2013

NYHEDSBREV. Kontingent 2013 NYHEDSBREV Valg til bestyrelsen afgjort Jørgen Burchardt, Egon Clausen, Pia Deleuran, Lotte Thrane og Juliane Wammen er valgt til Dansk Forfatterforenings bestyrelse frem til Generalforsamlingen 2015,

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014.

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Kære forældre. Frokost tilbuddet kan i Skive Kommune tilbydes i 2 former. Kommunalt arrangeret frokost mad ordning

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle.

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176 Referat Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere:

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere: Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00 Deltagere: Frode Thule Jensen, formand, medlem af byrådet Bo Storm, sekretær, Park & Vej Anders Brandt Sørensen, medlem af byrådet Rene Hylager Carlsen,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Referat. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120. Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle.

Referat. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120. Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120 Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8.

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Torsdag den 29. marts 2012 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Der servers lidt godt til ganen i forbindelse med mødet.

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat Skole-praktikforum møde D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen TILSTEDE: GITTE SCHJØTLER, NINA JEXEN, EVA PEDERSEN, INGE MARIE KRISTIANSEN, ANNE HØYRUP, KAREN M LUND, TOVE HUSUM, RUTH

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Referent: Ordstyrer: Velkomst: Dagens emne: Steen. Karen Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med OK 15 oplæg fra Roadshow.

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth.

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Til FC Vestsjællands sponsorer 29. januar 2013 Kære alle. Herved har FC Vestsjællands Erhvervsklub fornøjelsen at invitere til en spændende busrejse til Hamborg i dagene fredag den 1. marts søndag den

Læs mere

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16. Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.45 Radisson SAS Scandinavian Hotel Århus ATG Aarhus Transport Group

Læs mere

ALMENNETVÆRKSMØDE. 22. Januar 2014

ALMENNETVÆRKSMØDE. 22. Januar 2014 ALMENNETVÆRKSMØDE 22. Januar 2014 PROGRAM 10.00 Folkeskolereformen i ungdomsskolens hverdag hvilke veje er der at gå og hvor vil skoen komme til at trykke? Mikael indleder, men bidrag ønskes. Vi kommer

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere