GNIST. [side 2] Gas er ikke varm luft [side 6] A09 betyder da fri, gør det ikke? [side 11] Parat til at vende skuden i en uforudsigelig hverdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GNIST. [side 2] Gas er ikke varm luft [side 6] A09 betyder da fri, gør det ikke? [side 11] Parat til at vende skuden i en uforudsigelig hverdag"

Transkript

1 GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 marts 2013 ] [side 2] Gas er ikke varm luft [side 6] A09 betyder da fri, gør det ikke? [side 11] Parat til at vende skuden i en uforudsigelig hverdag

2 GNIST [ leder ] Leder Af Per Mathiasen, kommunaldirektør Indhold Hvordan skaber vi 4 vækst og udvikling? MIN TID og din tid 6 Konference om grøn 7 gas til transport Kort nyt 8 Virksomhedsportræt: 10 Vindermentalitet i Arbejdsmarkedsteamet Alle der kan arbejde 12 skal arbejde Kort nyt 13 Sundhedsordningen 14 Jubilæer 15 Sportsforeningen 15 Personaleforeningen 16 Min passion: Grøn te skal 20 nydes i nærvær Gas er ikke varm luft En af de helt markante styrker vi har i Skive Kommune, er vores kompetencer og resultater inden for bæredygtig blive CO2-neutral senest i 2029, kan biogas erstatte fossile brændstoffer og bidrage til reduktion af CO2-udledningen. mæssige og erhvervsmæssige grunde til lokalt, erstatter dyre fossile brændstoffer, skaber erhvervsmuligheder og arbejdspladser og risikoen for nedsivning af kvælstof til grundvandet reduceres. en gas-konference, hvor omkring 320 deltagere kom til Skive for at høre alt om biogas til transport. Vi var med til at sprede det gode budskab og hæve vi- at Danmarks første offentlige tankstation med gas er ved at blive bygget. Hvor? I Skive naturligvis! Samtidig vil otte VW Up, en minibus og en lastbil rulle ud gasnettet i Kaastrup i Det er RENT LIV! Grønne arbejdspladser Det erhvervsmæssige potentiale er - understøtte skabelsen af nye forretningsmuligheder og dermed arbejdspladser inden for kommunens grænser. Spændende arbejdspladser er en afgørende nen. Bosætningen er nøglen til kommunens skatteindtægter og dermed kommunens samlede økonomi og muligheder for at levere en ordentlig service til vores borgere. Hvordan vi hjælper de borgere, som nummer af GNIST. Det er nemlig en anden ting, som vi er rigtig gode til i Skive - Kommune, men vi har hurtigt rettet op. indsats, hvor vi bl.a. bruger virksom- arbejdspladser som et værktøj til opkva- ledige borgere et nyt job. Det er en linje, det er godt for den ledige, og fordi det er godt for kommunen og fællesskabets pengekasse. Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Udarbejdet ifølge Skive Kommunes designlinje Tryk: Foto: Colourbox, Redaktionen samt Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Forside: Foto af Malene Brink. Kristian Boller og Johnny Christensen fra Park og Vej. Januar 2013 Bladet GNIST deles til alle medarbejdere ved Skive Kommune stk. Næste nummer udkommer: Maj april 2013 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Brugernavn: Inst. kode og tjenestenummer - f.eks. LA1234 (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Brugernavn: Inst. kode og tjenestenummer - f.eks. LA1234 (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode: Skive 2 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

3 [ digitalisering ] GNIST For borgmester Flemming Eskildsen er ipad en blevet en uvurderlig del af arbejdet. Digitalisering af byrådsarbejdet Overalt i Skive Kommune går vi mod øget digitalisering for at optimere og effektivisere arbejdsgange i takt med, at de digitale muligheder tilbydes. Derfor var det naturligt også at kigge på dagsordner, bilag og referater til byrådsmedlemmerne. Tekst og foto: Konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation - var ipad en et nyt bekendtskab, andre har dagsordener, bilag og referater blive edagsorden. Systemet er sat op til, at det bestemt de dagordener og bilag, der er Egentlig er dagsordner, bilag og refera- papir. edagsorden gør det muligt stort set at arbejde som i papirdagsordener, f.eks. kan man skrive noter ind i punkterne i dagordenen, understrege passager, eller indsætte gule lapper. Uundværlig del af arbejdet - Jeg synes, det er længe ventet, og kan kun sige, at ipad en er blevet en uundværlig del af mit arbejde! Det jeg bruger det let at have overblik over det, jeg skal gennemført, vinger jeg det af. Dermed er listen hele tiden opdateret. Noter bruger jeg til at skrive stikord eller referater fra under et møde og sende noterne til mødedeltagerne eller andre, der skal orienteres. relevante allerede godt informerede, siger borgmester Flemming Eskildsen. ud af, hvordan jeg samtidig er mødeleder - - steder, lytte til musik, se TV-programoversigten, bruge netbank, e-boks, Politiker- Web, mail og kalender, og meget mere. Der er apps til det hele nem at sidde med til møder eller i sofaen derhjemme, siger Flemming Eskildsen, som faktisk er lidt overrasket over, hvor hurtigt ipad en er blevet et naturligt og uundværligt redskab i hverdagen. [ medarbejder.skivekommune.dk ] 3

4 GNIST [ Strategi for udvikling ] Hvordan skaber vi vækst og udvikling? Ny strategi for udvikling af kommunen som virksomhed er på vej Tekst af HR- og kommunikionschef Ricki Laursen. Foto: Thomas Køser, Markedsføring og Erhvervsudvikling Et døgns tid i starten af februar var kommunens i alt 28 direktører og chefer har vi? og hvad skal vi arbejde med for at direktører og chefer til dette arrangement, forklarer kommunaldirektør Per Mathia- gennemførte vi et introduktionsforløb for forløb blev der bl.a. formuleret en række derfor er det et rigtig godt og naturligt nogle pejlemærker, som peger længere ind Strategi og samarbejde på tværs et fælles billede af hvordan situationen ser ud og hvilken udvikling vi kan forvente de summerer Per Mathiasen. seminaret, at vi blandt kommunens direk- og tale sammen uformelt, lære hinanden vi arbejder med meget forskellige ting i af, at løse vores opgaver i fællesskab og endnu bedre samarbejde til gavn for vores kommune. Den strategi, der skal komme ud af hele. Om kommunens økonomi, om de ydelser og den service kommunen producerer for borgerne, om at kommunen har en særlig rolle i forhold til at udvikle Skive Kommune som egn og om hvordan kommunen fungerer som organisation og som arbejdsplads for ca medarbejdere. Store udfordringer kommunen starter han med at ridse op, høje ambitioner og væsentlige udfordringer. Befolkningstallet falder, der bliver arbejdspladser, vores beskatningsgrund- række faktorer som i sidste ende giver os hen færre penge i fremtiden, samtidig med at forventningerne til den service vi kvalitet og god service til borgerne. Det er bestemt ikke noget som kommer af sig kun os selv til at gøre det. Derfor laver vi denne strategi. Unikke styrker på egnen Strategien tager afsæt i nogle betydelige Per Mathiasen ønsker at udnytte og aktivere, for at skabe den ønskede udvikling. Vi har nogle helt unikke styrker, engagerede borgere som skaber aktivitet og udvikling, bl.a. i det blomstrende foreningsliv, hvor rigtig mange frivillige musik og kultur, vi har gode boliger og vores børn kan vokse op i trygge rammer. Borgerne i Skive Kommune har generelt et nemsnittet. Vi har gode uddannelsesinstitutioner og meget andet. Og som en smuk og befordrende ramme for det hele har vi et attraktivt sted at bo, arbejde og drive 4 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

5 [ Strategi for udvikling ] GNIST virksomhed. Det er bare rigtig vigtigt, at skønt her er. Derfor er markedsføring og branding et at de helt centrale temaer i strategien. Skiveånden i organisationen løfte udfordringerne. Vi er effektive og har lavt sygefravær, vi har generelt høj trivsel, vi har generelt et positivt omdømme blandt medarbejdere, borgere og virksomheder osv. Jeg er blevet mere og mere bevidst om, at denne styrke kommer les grundlæggende værdier vi har i Skive Kommune. Vores samarbejde er præget af fejl hos hinanden, men er optaget af, at arbejde sammen og løse opgaverne bedst muligt i fællesskab. Det er noget af det, er en velfungerende organisation, hvor det er rart at være, samtidig med at vi gør en indsats som kan mærkes af vores borgere. de attraktive arbejdspladser og den gode ledelse som er altafgørende for at vi kan Nye måder at tænke og arbejde på En strategi for hele kommunen vil naturligvis være mangesidet og det er ikke muligt at nævne alle detaljerne. Strategien er i øvrigt heller ikke færdig endnu og skal Men Per Mathiasen vil meget gerne løfte sløret for hvad det er for temaer strategien kommer til at kredse om. Et af de meget spændende temaer, som vi har drøftet, er mestring eller egen- overalt i vores organisation. Frem for at gøre alting for borgeren, hjælper vi borgeren til i højere grad selv at kunne klare sig. Det giver langt større tilfredshed og værdi for den enkelte borger. Et andet helt centralt tema er innovation. Det er helt klart, at vi ikke kan og de ydelser vi leverer. Derfor bliver det udvikler en kultur, som understøtter lysten og evnen i organisationen til, at forsøge at markedsføring som et særlig vigtigt ind- og at sikre det økonomiske grundlag for den kommunale service afhænger af, at der kommer nye borgere, besøgende, virksomheder og arbejdspladser til kommunen. Derfor er det en helt central opgave for os, at arbejde for, at vi har de helt rigtige tilbud og at de er kendt langt udenfor Skive Kommunes grænser. De mange veje En samlet strategi for Skive Kommune emner som den kommer til at indeholde Blandt de mange andre ting vi skal fortsat stram økonomistyring og balance i vores økonomi. Vi skal samtidig hele tiden skal fortsat have vores borgere og virksomheder i centrum for vores arbejde og den service vi yder; vi vil derfor arbejde hvordan vi bedst opfylder det. Vi kom- den ændrede befolkningssammensætning giver. Frivillighed er et aktuelt tema som vi ge samspil mellem den kommunale service og de aktiviteter som frivillige udfører. Vi - er et godt og attraktivt sted at bosætte sig. Vi skal arbejde med erhvervsudviklingen og bl.a. skabe nye sammenhænge mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og de særlige styrkepositioner vi har, ikke mindst indenfor klima og energi. Strategi og den rette indstilling Prognoserne kan godt se lidt dystre ud. - merer Per Mathiasen. Vi har en rigtig god arbejdskultur som er grundlaget for den sikre og effektive service vi leverer og som bl.a. handler om dialog, anerkendelse, gode uformelle omgangsformer, bliver det ved med at være, siger Per Mathiasen, som en afsluttende bemærkning. [ medarbejder.skivekommune.dk ] 5

6 GNIST [ digitalisering ] MIN TID og din tid Med det nye lønsystem, som vi fik ved årsskiftet, fik vi også Min Tid. Min Tid er en funktion, der gør det muligt at være med til at planlægge sin egen arbejdstid, fridage og ferier. Det er især relevant for de af vores kolleger, der skal dække en vagtplan 365 dage om året. På Marienlyst Centret er Minna Sørensen, Tove Jørgensen, Ingrid Stavnsgaard og Birthe Larsen (set fra venstre) overbeviste om, at MIN TID bliver et system, som både medarbejdere og koordinatorer bliver rigtig glade for, når alle lige får det lært. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation En rulleplan er en fast arbejdsplan for en medarbejdergruppe for 12 uger af gangen, og højtider. - Vi afskaffede rulleplaner og indførte en ønskebog. I ønskebogen kunne alle medarbejdere skrive ønsker til ferie, omsorgsdage eller fridage. Herefter var det op til koordinatoren at sammensætte vagtplanen under hensyn til kollegernes ønsker, forklarer Ingrid Stavnsgaard, leder af Marienlyst Centret. MIN TID Marienlyst Centret. - I MIN TID kan medarbejderne godt egen vagtplan kan sammensættes, fortæller koordinator Birthe Larsen. - arbejde. A09 betyder da fri, gør det ikke? - Vi er stadig i en overgangsperiode, og vi skal alle lige lære MIN TID at kende. De forskellige vagter og fravær har forskellige koder i systemet, og f.eks. var A09 i det gamle system koden for afspadsering. I det nye system er det koden for aftenvagt, fortæller koordinator Minna Sørensen, og Ingrid Stavnsgaard tilføjer; - Det har vi haft et par oplevelser med. I den første uge, vi brugte de nye planer, mødte en medarbejder ikke i aftenvagt. Hun havde læst A09 og tænkt jeg har fri. hendes mand havde planlagt at fejre fød- hun troede hun havde bedt om fri. Fra ønsker til planlægning Det er ikke bare koderne, der er nye i MIN TID Nu kan den enkelte medarbejder sammensætte sin egen vagt, men det kræver, dag-, aften- og weekendvagter. Ellers kunne man forestille sig, at en koordinator sidder med en hel afdeling, hvor alle medarbejdere ønsker at arbejde fra kl. 7 til 14 mandag-fredag. fordele de vagter, ingen ønskede, smiler Birthe Larsen, som understreger, at hun aldrig har været udsat for alles ønsker var umulige. - Det er da noget, vi snakker om jævn- den enkelte medarbejder ikke se sine kollegers ønsker. Det betyder jo, at man ikke kan se, hvilke vagter mange har ønsket fri eller for eksempel, hvilke vagter ingen har ønsket, forklarer Minna Sørensen. Det bliver rigtigt godt Som superbruger for MIN TID, har Tove Jørgensen haft travlt med at informere og hjælpe kolleger godt i gang. skal læres, men jeg synes egentlig, at det rigtigt meget glæde af MIN TID, siger Tove Jørgensen. 6 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

7 [ energi ] GNIST Konference om grøn gas til transport Foto: Gunnar Rønning Sigaard Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard lagde vejen forbi Skive i anledning af den skandinaviske konference Grøn gas til transport, der den 31. januar og 1. februar blev afviklet af Energibyen Skive i samarbejde med en række offentlige og private partnere. Tekst af konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation Foto: Thomas Køser Konferencen gav mere end 300 interesserede politikere og folk, der arbejder med energi, transport, gas og forskning, mu- hængen mellem grøn gas og nye arbejdspladser samt hvordan landbruget kan blive storleverandør til energibranchen. I forbindelse med konferencen var der, udover de mange faglige oplæg, en helt unik mulighed for at høre koncerten Singin the Kyoto Protocol. Koncerten var medarbejdere i Skive Kommune benyttede muligheden for at høre Anders Koppel, Maria Carmen Koppel, Benjamin Koppel og Tupac Mantilla sætte musik og sang til et uddrag af Kyoto-aftalen, der omhandler alle verdens landes CO2-udledning. Derudover havde 20 udstillere fyldt Freja Arena op med gasbiler og andre tekniske biogasløsninger. Grøn gas grøn vækst Grøn gas til transport er en af Skive Kommunes helt store energisatsninger. Det skal at være CO2-neutral i Samtidig har Energibyen Skive ansvaret for koordine- projekt, Implement, der handler om at Læs mere Du kan læse mere om konferencen og - [ medarbejder.skivekommune.dk ] 7

8 plak at s Bovbjerg layout: ddsi GNIST [ kort nyt ] Børneteaterfestival 2013 kommer til Skive - Billede fra forestillingen Don Q, opført af Limfjordsteateret. Foto: Lars Horn. ayo gn.dk tryk: tafdrupco.dk plak a kunstn er: Anne Rii Bovbje TEATER FOR BØRN & UNGE APRIL MORSØ KOMMUNE & TEATERCENTRUM I SAMARBEJDE MED THISTED OG SKIVE KOMMUNER I løbet af ugen opføres i alt 175 forestillinger, og det samlede antal opfø- omkring i landet. Den fungerer samtidig som udstillingsvindue for nye danske teaterproduktioner og giver professionelle kunstnere og kulturformidlere mulighed for at mødes. over vil festivalen blive besøgt af mange andre gæster fra børnekulturom- - en række forestillinger med offentlig adgang kl. 17 og 19 forskellige steder i kommunen. I weekenden d april kan alle teaterinteresserede - trih Find vej i Den Blå Diamant mødelokaler, er der nu kommet en informationsstander med klikbar skærm. man klikke vej via emner, personer og afdelinger. Skærmen til højre er ikke klikbar, mabr Virksomhedsoverdragelse i Borgerservice afsluttet blandt den hidtidige borgerservicechef i Skive Kommune, Mette Jakobsen. Lis Evers er ny leder af Borgerservice, og der er ikke sket ændringer af Borgerservices øvrige opgaver, fx pas, kørekort og NemId, som /trih 8 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

9 [ kort nyt ] GNIST Bliv klogere på affald har en masse svar. Kassen er fuld af spændende bøger, legetøj og materialer, som alt sammen handler om affald, sortering og genbrug. I kassen kan nysgerrige børn, som gerne vil lære om genbrug og affald ved at kontakte afdelingsleder Irene Johansen, Skive Renovation 4-S, tlf.nr fra Skive Renovation 4-S. /mabr lige materialer og links til hjemmesider med spil, tekster og lege. Musikalsk samarbejde I 2011 havde de to institutioner stor succes med et samarbejde om opførelsen af Michael Jackson-musicalen You Are Not Alone. Med musicalen Tilbage til nutiden genoptages samarbejdet, og de bl.a. opfører velkendte danske hits som Woodoo og Video Video. Tilbage til nutiden er en eventyrlig og tankevækkende musical, eventyrlig og musikalsk tidsrejse. En rejse hvor alt kan ske. kl og opføres derudover den 2., 3. og 4. april. Billetter kan /trih Ny 112-app giver hurtigere hjælp og derfor ikke kan opgive en præcis adresse. Med den nye 112-app kan alarmcentralen ved hjælp af GPS-koordinater se, hvor opkaldet kommer fra. Dermed vil det være muligt at sende hjælpen af sted med det samme. Det vil i sidste ende redde menneskeliv. /trih [ medarbejder.skivekommune.dk ] 9

10 GNIST [ virksomhedsportræt ] Vindermentalitet i Arbejdsmarkedsteamet For medarbejderne i Arbejdsmarkedsteamet er det en daglig kamp mod uret at få ledige i arbejde. Dagpengeperioden, og dermed tiden til at få ledige ind på arbejdsmarkedet, er blevet halveret fra fire til to år. Derfor skal indsatsen være endnu mere målrettet. Medarbejderne ser det som en sejr, hver gang det lykkes at matche en ledig med et fast arbejde. Leder Pernille Hviid (tv) og jobkonsulent Helle Linde Svenningsen er her fotograferet i Jobhuset på Engvej i Skive. Arbejdsmarkedsteamets øvrige tre teams bor hos BOMI på Viborgvej. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Arbejdsmarkedsteamets vigtigste opgaver arbejdsmarkedsparate ledige, det vil sige de ledige, som ikke har andre problemer end landskendt for den særlige Skive-model, der er en kæmpe succes. Tallene viser, at de ledige kommer i arbejde, uddannelse eller kort tid. - Vi er stolte af vores arbejde, og det er dejligt at være en del af Skive-modellen. Jeg mødte nogle venner fra Fredericia, og det smiler jobkonsulent i Taskforce Helle Linde Svenningsen. - Jeg synes, at vi har en vindermentalitet i Arbejdsmarkedsteamet. Medarbejderne er knalddygtige, og de brænder for opgaven. Derfor bruger de sig selv rigtigt meget, for det her er hjerteblod og tallene viser, at vi skaber en masse gode resultater, siger leder Pernille Hviid. Parat til at vende skuden i en uforudsigelig hverdag periode været meget i fokus fra politisk side. Udover, at dagpengeperioden er halveret, er der kommet AKUT-pakker, seniorordning og 10 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

11 [ virksomhedsportræt ] GNIST ARBEJDSMARKEDSTEAM JOBHUSET OPGAVE: Rådgive og vejlede ny-ledige. Virksomhedskontakt. KONTANTHJÆLPS-TEAM OPGAVE: Jobplaner, samtaler, vejledning af kontanthjælpsmodtagere. AKTIVERINGSTEAM OPGAVE: Jobplaner, samtaler, vejledning og formidling af virksomhedspraktik til dagpengemodtagere. TASKFORCE OPGAVE: Vejlede de 200 ledige, der er tættest på at falde for dagpengegrænsen. Virksomhedskontakt ændringer for det arbejde, som Arbejdsmarkedsteamet udfører. - En af de vigtigste forudsætninger for at arbejde hos os er, at man er omstillingsparat. Der kommer nye love eller retningslinjer stærkt, smiler Pernille Hviid, og Helle Linde Svenningsen, tilføjer; - Det er samtidigt noget af det, der gør det spændende at arbejde i Arbejdsmarkedsteamet. For ikke bare ændrer de overordnende opgaver sig. I dagligdagen skal vi hvordan en dag bliver. Det kan være, at en arbejdsgiver ringer og ønsker fem til jobsam- matcher jobbet, eller en ledig ringer, fordi uddannelse og papirarbejdet haster. Håndholdt indsats ledige som i dag, og dagpengeperioden var Arbejdsmarkedsteamet lige har kigget deres opgaver efter i sømmene og er i gang med at og hvordan vi løser vores opgaver. Samtidig betyder forkortelsen af dagpengeperioden, at vi sætter initiativer i gang tidligere. Vi giver de ledige information om muligheder og rettigheder, og vi understøtter dem i deres gang og er motiverede til deres jobsøgning, fortæller Pernille Hviid. vil sige en intensiv kontakt. Vi kender borgerne. Vi har haft alle til samtale. Fremover samtaler for at udbygge deres jobsøgning, og for at sikre, at der sker noget hurtigere, for gen i stikken, siger Helle Linde Svenningsen. I starten af en arbejdsløshedsperiode er det oplagt med et løntilskudsjob i det of- indsatsen rettet mod det private arbejdsmarked, fordi her kan et ledigt job matches med en ledig medarbejder. Ledige stillinger i det lige vis. Fire teams med fælles mål med hver deres specialer. til at spille endnu bedre sammen. Vi holder fast i, at vi er ét samlet team, og blandt andet den nye indsatsmodel skal sikre den - Pernille Hviid. FAKTA Organisatorisk er Arbejdsmarkedsteamet en del af Arbejdsmarkedsafde- Engvej, samt Taskforce, Aktive- Viborgvej hos BOMI. I alt arbejder 51 medarbejdere i Arbejdsmarkedsteamet. Medarbejderne har mange forskellige baggrunde f.eks. har jobkonsulenterne en baggrund i det private erhvervsliv, andre kommer fra kommunalt regi er der en del administrativt uddannede. vejleder de ledige borgere, der tilhører matchgruppe 1, det vil sige de ledige, der er arbejdsmarkedsparate, og derfor ikke har andre problemer end ledighed. Borgere i matchgruppe 2 og 3 er ledige, der skal tages særlige hensyn til, eller borgere som ikke kan tage imod et jobtilbud. Disse borgere hjælpes af Jobstart, som er en anden afdeling under Arbejdsmarkedsafdelingen. [ medarbejder.skivekommune.dk ] 11

12 GNIST [ løntilskudsjob ] Voksenlærling Johnny Christensen og vejformand Kristian Boller en kold vinterdag i januar. Om vinteren drosler vi opgaverne ned, så det passer godt at være på skolebænken, når der er frostvejr, er Johnny og Kristian enige om. Alle der KAN arbejde - SKAL arbejde På langt de fleste af kommunens arbejdspladser har vi kolleger i lønstilskud eller praktik. Park og Vej på Gyrovej i Skive er en populær arbejdsplads for praktikanter, løntilskudspersoner og folk i jobtræning. FAKTA [ Der er ca. 100 medarbejdere i Park og Vej. ] Heraf udgør ca. de 75 markpersonalet i Vejdriftsafdelingen, Gartnerafdelingen og Anlægsafdelingen. Om vinteren, der ca. 65 medarbejdere. stille vinterperiode. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation En af grundene til, at Park og Vej er populær hos de ledige er, at der er mulighed for at prøve kræfter med mange forskel- kontaktpersoner for løntilskudskollegerne er Kristian Boller, vejformand for Vejservice, en afdeling i Park og Vej. - Min holdning er, at alle dem der kan mener jeg, at der er plads til alle. Derfor tager vi godt imod alle og værdsætter Vi har en særlig forpligtigelse i forhold til det rummelige arbejdsmarked, siger Kristian Boller. I Vejdriftsafdelingen og i Gartnerafdelingen er der rigtig mange forskellige typer opgaver, der skal løses, og som for eksempel løntilskudspersoner sagtens kan være med til at udføre. gaver, som den enkelte synes er interes- vigtigt, at en ny løntilskudskollega hurtigt gode arbejdsoplevelser, siger Kristian Boller. græs, passe cykelstier, rengøre offentlige - Jeg spørger altid vores kolleger i løns- og bliver sat sammen med de faste kol- ligevel med til at gøre en forskel. De faste kolleger er samtidig vigtige i at biddrage til, at løntilskudsmedarbejderne bliver op- Lønstilskud blev til læreplads En af dem, der har været i løntilskud i Park og Vej, er Johnny Christensen, som i dag er i lære som anlægsstruktør i Park og Vej. - Da jeg gik arbejdsløs, snakkede jeg med jobkonsulenten i Jobcentret om, at jeg gerne ville i praktik i Park og Vej, fortæller Johnny Christensen, og tilføjer: - Oprindelig er jeg uddannet smed, men der er ikke ledigt arbejde inden for den branche lige nu. praktik i april 2012, og fortsatte i løntilskud indtil sommerferien. I løbet af den periode snakkede Johnny Christensen og Kristian Boller løbende sammen. - Jeg synes, Johnny viste stor interesse for vores opgaver, han tog initiativ og lærte anlægsstruktør, fortæller Kristian Boller. - Efter at jeg lige havde overvejet økonomi og alt det praktiske var jeg helt med arbejde er større med en uddannelse. Med smedeuddannelse og min erfaring kunne kom jeg i gang, og det passer mig godt, smiler Johnny Christensen. 12 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

13 [ kort nyt ] GNIST Forrest fra venstre ses Mons Skrettingland, Viveca Dalhammar, Per Urban Olsen og Flemming Eskildsen. På rækken bagved ses fra venstre Sveinung Lode, Karin Stenlund Fyrbodal, Finn Dissing, Steen Hintze, Lars Møller, Ann Mari Braut og Øistein Ihler. Bagerst i billedet er det fra venstre Erik Flyvholm, Lars Kolnes og Niels Boye. Skandinavisk borgmestertopmøde i Skive Med Skives borgmester Flemming Eskildsen i spidsen, udvekslede politikerne, der repræsenterer ca. 1 mio. borgere i Skandinavien, idéer til fremtidigt samarbejde, og disse idéer vil efterfølgende vil blive fulgt op af konkrete samarbejdsforslag. Borgmester Flemming Eskildsen udtaler: - Vi har i Skive Kommune lagt mange kræfter i arbejdet med at udbygge samarbejdet mellem private og offentlige interessenter i Skandinavien omkring grøn gas til transport. I forbindelse med konferencen i Skive har det derfor været en fornøjelse at opleve den store interesse, /trih Sallingstuden - naturpleje og kød i fryseren naturpleje, historisk formidling og en turistattraktion. Spøttrup Middelalderborg under Muse um Salling har været aktive i at genoplive sallingstuden - I 1800-tallet var ejeren af Spøttrup Borg Nis Nissen, som blev kaldt studekongen. Som navnet del af Spøttrup Middelalderborgs historie, fortæller museumsinspektør, Sam Wullum. Skov- og Naturstyrelsen. - Studene er sortbrogede og kommer fra økologiske malkebesætninger. Der er mulighed for at købe /mabr Læs mere [ medarbejder.skivekommune.dk ] 13

14 GNIST [ sundhedsordningen ] Spørgsmål og svar til sundhedsordningen Egentlig ikke, men behandlingerne skal give helbredelse eller bedring. Efter fem behandlinger hos samme behandler uden behandlinger skal have en positiv effekt og give hurtigst mulig helbredelse. arbejdsrelaterede lidelser, fordi ordningen er skattefri for medarbejderne. Erfaringerne fra andre lignende skattefri sundhedsordninger eller holdtræning). Nogle forløb kræver op til fem behandlinger, og Styregruppens holdning er, at sundhedsordningen tilbyder behandling og hjælp til selvhjælp. Det betyder, at der skal ske mest muligt velvære for medarbejderen. Samtidig betyder det, at behandlerne er forpligtet til at instru- at sikre mest mulig smertefrihed og velvære. Første booking sker altid til en fysioterapeut, fordi sundhedsordningen er skattefri for medarbejderne, og derfor skal vi have en form for visitation til ordningen. Begrundelsen er, at ifølge arbejdsbetingede lidelser. Styregruppen for sundhedsordningen har valgt, at denne visitering sker hos en fysioterapeut. Derfor skal den første booking og behandling ske hos en fysioterapeut. Hvis fysioterapeuten ud fra sin faglige vurdering og samtale med medarbejderen, vurderer, at kiropraktik eller zoneterapi er den bedste behandlingsform, booker fysioterapeuten en tid hos kiropraktoren eller zoneterapeuten. Nej, vores sundhedsordning er skattefri for medarbejderne, og derfor omfatter ordningen udelukkende arbejdsbetingede eller arbejdsrelaterede lidelser. Det kan være vanskeligt at afgøre, om en men lidelser eller ulykker, der ikke er omfattet Skive Kommunes sundhedsordning, er f.eks.: med udført arbejde og som derfor anmeldes Arbejdsskadesstyrel- vil ske i dette system. - Der er fem behandlingssteder for fysioterapi, én for zoneterapi, og én for kiropraktik. Man kan booke én tid ad gangen hos én af de fem fysioterapeutklinkker, der ligger i: Efter første behandling er det typisk fysioterapeuten, der booker 2) Private lidelser eller skader er IKKE omfattet Skive Kommunes sundhedsordning, idet vores ordning er skattefri for medarbejderne. Ifølge Skat er følgende lidelser ikke omfattet en skattefri ordning: sportsaktiviteter og husligt arbejde 14 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

15 [ sportsforening ] GNIST SPORTSFORENINGENS KALENDER Aktivitetskalender Herreligakamp Skive fh Skanderborg Generalforsamling Bestyrelsesposter Navn Telefon Arbejdsplads Formand Jes Strickertson It-afdelingen Næstformand Charlotte Buur Sabroegaarden Kasserer Jens Dalby Teknisk Forvaltning Sekretær Claus Hansen Skive Vand Øvrige Ellen Andersen Dagplejen Læs mere om Sportsforeningen på Intranettet > Medarbejder > Foreninger Tillykke med jubilæet Connie Thomasen, Nr.Søby Børnehave, 1. februar 2013 Elna Ravnmose Kristensen, Oddense Indegruppe, 1. februar 2013 Gitte Poulsen, Resen Skole, 1. januar 2013 Lone Gjørtz, Ældreservice, distrikt 2, 1. februar 2013 Marianne Frost, Ældreservice, 1. februar 2013 Peter Svendsen, Kultur og Fritid, 2. januar 2013 Pia Køjborg Nielsen, Rødding Udegruppe, 1. januar 2013 [ medarbejder.skivekommune.dk ] 15

16 GNIST [ personaleforening ] under Medlemskab. Husk du er først En forrygende aften med Christine Feldthaus ikke dette og bare lever livet. Vi er alle bange for at sige noget. For tænk hvad andre synes. Hun fortalte om en episode, som virkelig viser hvordan livet er: Glem nu alt om regler og se mulighederne i stedet, og hvis du vil forandre verden start ved dig selv! Øl-smagning på Midtskiws Der er max. 50 pladser, og arrangementet er kun for Personaleforenings medlemmer. Pris kr. 50,00 som betales ved arrangementets start. 16 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

17 [ personaleforening ] GNIST Virksomhedsbesøg på 4-S Først er der rundvisning, og herefter er 4-S vært ved en kop kaffe. Sidste tilmelding er 17. april Kun for Personaleforeningens medlemmer. Arrangementet er gratis, og der er plads til 40 deltagere. PERSONALEFORENINGENS KALENDER Hamburg den 18. til 21. april UDSOLGT Salg af cirkusbilletter og Jesperhus - se nærmere PERSONALEFORENINGENS BESTYRELSE Formand Karin Knudsen Selde Ældrecenter Næstformand Hans Kappelgaard Hansen Park og Vej Marianne Rohde Jobstart Tove Høgedal Glyngøre Ældrecenter Mona Skov Glyngøre Ældrecenter Else Larsen Kultur og Familieforvaltningen Bente Karlsen Dagplejen Hanne Mark Økonomisk sekretariat [ skivepf.dk ] 17

18 GNIST [ personaleforening ] Turen går til Bornholm i september 2013 direkte ved den skønne Hammersø. Alle værelser er med eget bad og toilet. Hotellet har et første klasses køkken og en hyggelig restaurant med udsigt over søen. Desuden byder hotellet Turen er incl. morgenmad og aftensmad frokost og drikkevarer er for egen regning. Christiansø. Afgang fra Skive. Tidspunkt kommer senere. og rundstykker. Hen over Fyn, Sjælland og Sverrig direkte ned til Ystad. Her venter der os et par timers sejlads, før vi kan - Hammershus, som er Danmarks største borganlæg. Derefter kører vi langs vestkysten til Vang og Helligpe- at købe og spise røgede sild. Vi fortsætter ned vi ser et stenbrud og Nyker Rundkirke. Vi kører gennem Klemmensker for til sidst at komme tilbage til Allinge og Sandvig. Vi kører ned ad Østkysten til Tejn, Helligdomsklipperne og Kunstmuseet. Videre til Gudhjem hvor vi igen kan smage de Før vi kører videre ind i landet til Østerlars, hvor vi skal se øens største rundkirke, holder vi en pause ved det smukke glaspu- - vi en rundvisning, og ser hvordan - nem det smukke landskab tilbage Denne dag kører vi til Svaneke, Danmarks østligste købstad, hvor vi holder pause for evt. at se bolsjekogeriet, glaspusteriet og den hyggelige by. Vi kører videre ned til øens sydligste spids tilbage til hotellet gør vi ophold i Ekkodalen. Der bliver mulighed for at besøge Bornholms Tekniske Museum. Man kan evt. ca. kr. 200 og er for egen regning. Turen hjemover afgang fra hotellet oplyses senere. Vi sejler igen fra Rønne til Ystad og kører op gennem Sverrig. Vi kører over Øresundsbroen, videre over Sjælland og Storebæltsbroen. 18 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

19 [ personaleforening ] GNIST Pris for medlemmer kr Pris for ikke-medlemmer kr relse. Der buskapacitet til ca. 65 personer. under arrangementer. under Medlemskab. Husk du er først Savillas den 30/ Sanne laver lækkert mad og der er underholdning med Lo s lysthus. Der er max. 50 pladser og arrangementet er kun for Personaleforeningens medlemmer. Pris kr. 100 som betales ved arrangementets start. Yderligere drikkevarer er for egen regning. [ skivepf.dk ] 19

20 GNIST [ min passion ] BAGSIDENS MIN PASSION Vil du eller din kollega på bagsiden, så kontakt Malene Brink på eller tlf Te skal ikke skylles ned, når man er på farten. Teens duft og smag skal nydes, Aaes, som altid har forskellige grønne te i sit køkken. GRØN TE skal nydes i nærvær FAKTA hjemmeside: scroll ned i bunden blandt andet er links til sider om typer af te, teens historie og te for begyndere. Grøn te er blevet en meget populær drik i Danmark. I Kina og Japan har det hundredevis af år været helt naturligt at drikke grøn te til for eksempel måltider. Drikkens popularitet herhjemme er måske kommet, fordi det menes at kunne mindske risikoen for kræft. Tekst og foto af Malene Brink, HR og Kommunikation Inger Aaes, der er socialfaglig konsulent i Arbejdsmarkedsafdelingen, begyndte at drikke grøn te længe før det blev rigtig populært. Hun er passioneret grøn te drikker, fordi det giver nydelse, og hun har sine helt egne ritualer for at tilberede og drikke teen. travlt. Te skal ikke skylles ned. Dagens første kop drikker jeg ved 9-10 tiden om sætte mig, være nærværende med begge teen. Jeg nyder teens duft, smagen og derhjemme, fortæller Inger Aaes. Nogle af Ingers yndlingsteer Grøn citrusolie, grøn Kusmi med jordbær og grøn Gyokuro fra Teavana, hvilken er ren luksus. regel en Kusmi te, fordi de kan holde den gode smag helt indtil kl om brygger én kop ad gangen, og drikker den straks ellers bliver de bitre, forklarer Inger. En kop ad gangen Hjemme brygger Inger altid én kop ad de sekunder eller minutter det skal, sætter treres fra bladende og er klar til at drikke. - Det er vigtigt at bruge teblade (ikke teposer, det er affaldste) og vand i den rette temperatur. Men det vigtigste er trækketiden den skal være helt rigtig, for at smagen ikke bliver bitter. Teavana te skal f.eks. kun trække sek., fortæller Inger. Te skal drikkes af glas - Farvede krus er ikke gode til te griner Inger, og forklarer: - For mig bliver oplevelsen; dampen, duften, farven og smagen. I en farvet kop kan man ikke se teen. I en glaskop kommer teen til gengæld helt til sin ret, og det giver en ekstra nydelse. Allerede som ung var Inger en inkarneret ikke-kaffe-drikker, fordi hun ikke kunne lide smagen af kaffe. - være andre slags te end Medova, griner Inger, og fortsætter; studie i København, fandt jeg Perchs Thehandel. Det var fantastisk. Her var alle mulige slags te i gode kvaliteter. Jeg at sælge over Internettet. Lokalt kan Inger anbefale køb af mange slags grøn te hos Strøgets Vinhandel i Skive.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Lederskabet og MED-systemets rolle Skive Kommune

Lederskabet og MED-systemets rolle Skive Kommune Lederskabet og MED-systemets rolle Skive Kommune Kommunaldirektør Per Mathiasen Næstformand for Hoved-MED Jørgen Christensen Konstant lavt sygefravær 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Læs mere

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev 28 januar 2016 Nr. 1-28. januar 2016. Nr. 1 Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet har været på besøg på Toilettet med opsyn ved Nørreport Station og talt med seniorjobber Steen Erik Svendsen.

Læs mere

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Forord Powerjobsøgerne er en nonprofit-netværksgruppe for aktive og engagerede jobsøgere og er åbent for alle jobsøgere, som har lyst til at deltage aktivt og

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Sundhedsordning for dig og dine kolleger

Sundhedsordning for dig og dine kolleger Aabenraa Kommune Akutte arbejdsskader Arbejdsmiljø og MED team E-mail: mtj@aabenraa.dk Telefon 7376 7701 PreviaSundhed Spørgsmål til booking og sundhedsordningen Callcenteret mandag-fredag kl. 08.00-17.00

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Specialkonsulent Christian Blaase Johansen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret, humørfyldt og faglig velfunderet personalegruppe på 5 pædagoger, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er at skabe trygge

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie Bornholm - lejrskolebogen Troels Gollander Møllen Multimedie INDHOLD Østersøens Perle 4 Klipperne 6 De første bornholmere 8 Krig og frihedskamp 10 Erhverv 12 Hammershus 14 Rundkirkerne 16 Bornholms byer

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013 De pædagogiske læreplanstemaer BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIK- LING SOCIALE KOMPETEN- CER SPROG Det generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner på institutionsniveau Temaer omkring kroppen, hvordan

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Gads Forlag Psykologi og kommunikation 1. Ekstra kapitel om. Hverdagsliv. Af Anne Klitgaard og Mette Ludvigsen. Gads Forlag

Gads Forlag Psykologi og kommunikation 1. Ekstra kapitel om. Hverdagsliv. Af Anne Klitgaard og Mette Ludvigsen. Gads Forlag Ekstra kapitel om Hverdagsliv Af Anne Klitgaard og Mette Ludvigsen Gads Forlag Historie 1 Fru Petersen får hjælp fra hjemmeplejen hver dag, blandt andet til at komme op af sengen om morgenen. Hun har passet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch. Brummersvej Fårevejle Telefon:

Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch. Brummersvej Fårevejle Telefon: Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch Brummersvej 7 4540 Fårevejle Telefon: 20 92 41 20 Lidt om mig: Jeg hedder Line og er fra år 1990. Jeg er kæreste med Michael og sammen har vi Kalle fra 2013.

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Til alle forældre på Urbanskolen Som et nyt tiltag vil skolebestyrelsen på Urbanskolen fremlægge en årsberetning for det forløbne skoleår. Vi håber, at du

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave - 1 - TELEFONLISTE Plejehjemmets telefon nummer: 36 49 42 11 Når forbindelse er opnået kan lokal-nummeret tastes Sekretær Lokal 10 Bestyrer Lokal 11

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant

Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant REFERAT HOVED-MED Mødedato: 3. marts 2016 Mødested: Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: 15:00 Deltagere: Bill Pharsen, Birgitte Høj Sørensen, Birthe Søndergård

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Rekruttering. Fredensborg.dk/job

Rekruttering. Fredensborg.dk/job Rekruttering Fredensborg.dk/job Når vi i Fredensborg Kommune skal rekruttere nye medarbejdere er det vigtigt, at vi med ord og billeder fortæller en historie. En historie, der giver ansøgerne lyst til

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER

SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER Vi vil være med til at gøre Odense landskendt som den kommune der systematisk arbejder med mad, måltider og ernæring i det rehabiliterende samarbejde med borgerne. Mad og Måltider

Læs mere

Fægtning er godt at lære

Fægtning er godt at lære Fægtning er godt at lære - for når man er i en skov, kan man ramme en ulv Når faciliteterne er i orden, udstyret er sjovt, og sporten samtidig er god til alle grupper, er det muligt for en forening, der

Læs mere

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom Rehabilitering og rådgivning Hvad tilbyder sundhedscentret? Sundhedscenter for Kræftramte er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse og

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Bornholm 18. 23. august 2014

Bornholm 18. 23. august 2014 Ta med Rejseforeningen Senior Tours og Sørens Rejser til Bornholm 18. 23. august 2014 Hammershus Helligdomsklipperne Østerlars Rundkirke Hotel Pepita Bornholm Østersøens perle og hele Danmarks ferieø Det

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 014 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen. - Dagcentret Kærhøj - Værkstedet Elemegade - Vejen støttecenter - Nørregadehus 73 - Nørregadehus 75 Nr. Målsætning

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Et skridt ad gangen 1 ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Hver dag arbejder de danske kommuner for at udvikle dagtilbud af høj kvalitet. Det er her

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 14. april 2016 Sagsnr.: 2015-013258-1 Telefon +45 8888 5500

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere