GNIST. [side 2] Gas er ikke varm luft [side 6] A09 betyder da fri, gør det ikke? [side 11] Parat til at vende skuden i en uforudsigelig hverdag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GNIST. [side 2] Gas er ikke varm luft [side 6] A09 betyder da fri, gør det ikke? [side 11] Parat til at vende skuden i en uforudsigelig hverdag"

Transkript

1 GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 marts 2013 ] [side 2] Gas er ikke varm luft [side 6] A09 betyder da fri, gør det ikke? [side 11] Parat til at vende skuden i en uforudsigelig hverdag

2 GNIST [ leder ] Leder Af Per Mathiasen, kommunaldirektør Indhold Hvordan skaber vi 4 vækst og udvikling? MIN TID og din tid 6 Konference om grøn 7 gas til transport Kort nyt 8 Virksomhedsportræt: 10 Vindermentalitet i Arbejdsmarkedsteamet Alle der kan arbejde 12 skal arbejde Kort nyt 13 Sundhedsordningen 14 Jubilæer 15 Sportsforeningen 15 Personaleforeningen 16 Min passion: Grøn te skal 20 nydes i nærvær Gas er ikke varm luft En af de helt markante styrker vi har i Skive Kommune, er vores kompetencer og resultater inden for bæredygtig blive CO2-neutral senest i 2029, kan biogas erstatte fossile brændstoffer og bidrage til reduktion af CO2-udledningen. mæssige og erhvervsmæssige grunde til lokalt, erstatter dyre fossile brændstoffer, skaber erhvervsmuligheder og arbejdspladser og risikoen for nedsivning af kvælstof til grundvandet reduceres. en gas-konference, hvor omkring 320 deltagere kom til Skive for at høre alt om biogas til transport. Vi var med til at sprede det gode budskab og hæve vi- at Danmarks første offentlige tankstation med gas er ved at blive bygget. Hvor? I Skive naturligvis! Samtidig vil otte VW Up, en minibus og en lastbil rulle ud gasnettet i Kaastrup i Det er RENT LIV! Grønne arbejdspladser Det erhvervsmæssige potentiale er - understøtte skabelsen af nye forretningsmuligheder og dermed arbejdspladser inden for kommunens grænser. Spændende arbejdspladser er en afgørende nen. Bosætningen er nøglen til kommunens skatteindtægter og dermed kommunens samlede økonomi og muligheder for at levere en ordentlig service til vores borgere. Hvordan vi hjælper de borgere, som nummer af GNIST. Det er nemlig en anden ting, som vi er rigtig gode til i Skive - Kommune, men vi har hurtigt rettet op. indsats, hvor vi bl.a. bruger virksom- arbejdspladser som et værktøj til opkva- ledige borgere et nyt job. Det er en linje, det er godt for den ledige, og fordi det er godt for kommunen og fællesskabets pengekasse. Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Udarbejdet ifølge Skive Kommunes designlinje Tryk: Foto: Colourbox, Redaktionen samt Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Forside: Foto af Malene Brink. Kristian Boller og Johnny Christensen fra Park og Vej. Januar 2013 Bladet GNIST deles til alle medarbejdere ved Skive Kommune stk. Næste nummer udkommer: Maj april 2013 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Brugernavn: Inst. kode og tjenestenummer - f.eks. LA1234 (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Brugernavn: Inst. kode og tjenestenummer - f.eks. LA1234 (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode: Skive 2 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

3 [ digitalisering ] GNIST For borgmester Flemming Eskildsen er ipad en blevet en uvurderlig del af arbejdet. Digitalisering af byrådsarbejdet Overalt i Skive Kommune går vi mod øget digitalisering for at optimere og effektivisere arbejdsgange i takt med, at de digitale muligheder tilbydes. Derfor var det naturligt også at kigge på dagsordner, bilag og referater til byrådsmedlemmerne. Tekst og foto: Konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation - var ipad en et nyt bekendtskab, andre har dagsordener, bilag og referater blive edagsorden. Systemet er sat op til, at det bestemt de dagordener og bilag, der er Egentlig er dagsordner, bilag og refera- papir. edagsorden gør det muligt stort set at arbejde som i papirdagsordener, f.eks. kan man skrive noter ind i punkterne i dagordenen, understrege passager, eller indsætte gule lapper. Uundværlig del af arbejdet - Jeg synes, det er længe ventet, og kan kun sige, at ipad en er blevet en uundværlig del af mit arbejde! Det jeg bruger det let at have overblik over det, jeg skal gennemført, vinger jeg det af. Dermed er listen hele tiden opdateret. Noter bruger jeg til at skrive stikord eller referater fra under et møde og sende noterne til mødedeltagerne eller andre, der skal orienteres. relevante allerede godt informerede, siger borgmester Flemming Eskildsen. ud af, hvordan jeg samtidig er mødeleder - - steder, lytte til musik, se TV-programoversigten, bruge netbank, e-boks, Politiker- Web, mail og kalender, og meget mere. Der er apps til det hele nem at sidde med til møder eller i sofaen derhjemme, siger Flemming Eskildsen, som faktisk er lidt overrasket over, hvor hurtigt ipad en er blevet et naturligt og uundværligt redskab i hverdagen. [ medarbejder.skivekommune.dk ] 3

4 GNIST [ Strategi for udvikling ] Hvordan skaber vi vækst og udvikling? Ny strategi for udvikling af kommunen som virksomhed er på vej Tekst af HR- og kommunikionschef Ricki Laursen. Foto: Thomas Køser, Markedsføring og Erhvervsudvikling Et døgns tid i starten af februar var kommunens i alt 28 direktører og chefer har vi? og hvad skal vi arbejde med for at direktører og chefer til dette arrangement, forklarer kommunaldirektør Per Mathia- gennemførte vi et introduktionsforløb for forløb blev der bl.a. formuleret en række derfor er det et rigtig godt og naturligt nogle pejlemærker, som peger længere ind Strategi og samarbejde på tværs et fælles billede af hvordan situationen ser ud og hvilken udvikling vi kan forvente de summerer Per Mathiasen. seminaret, at vi blandt kommunens direk- og tale sammen uformelt, lære hinanden vi arbejder med meget forskellige ting i af, at løse vores opgaver i fællesskab og endnu bedre samarbejde til gavn for vores kommune. Den strategi, der skal komme ud af hele. Om kommunens økonomi, om de ydelser og den service kommunen producerer for borgerne, om at kommunen har en særlig rolle i forhold til at udvikle Skive Kommune som egn og om hvordan kommunen fungerer som organisation og som arbejdsplads for ca medarbejdere. Store udfordringer kommunen starter han med at ridse op, høje ambitioner og væsentlige udfordringer. Befolkningstallet falder, der bliver arbejdspladser, vores beskatningsgrund- række faktorer som i sidste ende giver os hen færre penge i fremtiden, samtidig med at forventningerne til den service vi kvalitet og god service til borgerne. Det er bestemt ikke noget som kommer af sig kun os selv til at gøre det. Derfor laver vi denne strategi. Unikke styrker på egnen Strategien tager afsæt i nogle betydelige Per Mathiasen ønsker at udnytte og aktivere, for at skabe den ønskede udvikling. Vi har nogle helt unikke styrker, engagerede borgere som skaber aktivitet og udvikling, bl.a. i det blomstrende foreningsliv, hvor rigtig mange frivillige musik og kultur, vi har gode boliger og vores børn kan vokse op i trygge rammer. Borgerne i Skive Kommune har generelt et nemsnittet. Vi har gode uddannelsesinstitutioner og meget andet. Og som en smuk og befordrende ramme for det hele har vi et attraktivt sted at bo, arbejde og drive 4 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

5 [ Strategi for udvikling ] GNIST virksomhed. Det er bare rigtig vigtigt, at skønt her er. Derfor er markedsføring og branding et at de helt centrale temaer i strategien. Skiveånden i organisationen løfte udfordringerne. Vi er effektive og har lavt sygefravær, vi har generelt høj trivsel, vi har generelt et positivt omdømme blandt medarbejdere, borgere og virksomheder osv. Jeg er blevet mere og mere bevidst om, at denne styrke kommer les grundlæggende værdier vi har i Skive Kommune. Vores samarbejde er præget af fejl hos hinanden, men er optaget af, at arbejde sammen og løse opgaverne bedst muligt i fællesskab. Det er noget af det, er en velfungerende organisation, hvor det er rart at være, samtidig med at vi gør en indsats som kan mærkes af vores borgere. de attraktive arbejdspladser og den gode ledelse som er altafgørende for at vi kan Nye måder at tænke og arbejde på En strategi for hele kommunen vil naturligvis være mangesidet og det er ikke muligt at nævne alle detaljerne. Strategien er i øvrigt heller ikke færdig endnu og skal Men Per Mathiasen vil meget gerne løfte sløret for hvad det er for temaer strategien kommer til at kredse om. Et af de meget spændende temaer, som vi har drøftet, er mestring eller egen- overalt i vores organisation. Frem for at gøre alting for borgeren, hjælper vi borgeren til i højere grad selv at kunne klare sig. Det giver langt større tilfredshed og værdi for den enkelte borger. Et andet helt centralt tema er innovation. Det er helt klart, at vi ikke kan og de ydelser vi leverer. Derfor bliver det udvikler en kultur, som understøtter lysten og evnen i organisationen til, at forsøge at markedsføring som et særlig vigtigt ind- og at sikre det økonomiske grundlag for den kommunale service afhænger af, at der kommer nye borgere, besøgende, virksomheder og arbejdspladser til kommunen. Derfor er det en helt central opgave for os, at arbejde for, at vi har de helt rigtige tilbud og at de er kendt langt udenfor Skive Kommunes grænser. De mange veje En samlet strategi for Skive Kommune emner som den kommer til at indeholde Blandt de mange andre ting vi skal fortsat stram økonomistyring og balance i vores økonomi. Vi skal samtidig hele tiden skal fortsat have vores borgere og virksomheder i centrum for vores arbejde og den service vi yder; vi vil derfor arbejde hvordan vi bedst opfylder det. Vi kom- den ændrede befolkningssammensætning giver. Frivillighed er et aktuelt tema som vi ge samspil mellem den kommunale service og de aktiviteter som frivillige udfører. Vi - er et godt og attraktivt sted at bosætte sig. Vi skal arbejde med erhvervsudviklingen og bl.a. skabe nye sammenhænge mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og de særlige styrkepositioner vi har, ikke mindst indenfor klima og energi. Strategi og den rette indstilling Prognoserne kan godt se lidt dystre ud. - merer Per Mathiasen. Vi har en rigtig god arbejdskultur som er grundlaget for den sikre og effektive service vi leverer og som bl.a. handler om dialog, anerkendelse, gode uformelle omgangsformer, bliver det ved med at være, siger Per Mathiasen, som en afsluttende bemærkning. [ medarbejder.skivekommune.dk ] 5

6 GNIST [ digitalisering ] MIN TID og din tid Med det nye lønsystem, som vi fik ved årsskiftet, fik vi også Min Tid. Min Tid er en funktion, der gør det muligt at være med til at planlægge sin egen arbejdstid, fridage og ferier. Det er især relevant for de af vores kolleger, der skal dække en vagtplan 365 dage om året. På Marienlyst Centret er Minna Sørensen, Tove Jørgensen, Ingrid Stavnsgaard og Birthe Larsen (set fra venstre) overbeviste om, at MIN TID bliver et system, som både medarbejdere og koordinatorer bliver rigtig glade for, når alle lige får det lært. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation En rulleplan er en fast arbejdsplan for en medarbejdergruppe for 12 uger af gangen, og højtider. - Vi afskaffede rulleplaner og indførte en ønskebog. I ønskebogen kunne alle medarbejdere skrive ønsker til ferie, omsorgsdage eller fridage. Herefter var det op til koordinatoren at sammensætte vagtplanen under hensyn til kollegernes ønsker, forklarer Ingrid Stavnsgaard, leder af Marienlyst Centret. MIN TID Marienlyst Centret. - I MIN TID kan medarbejderne godt egen vagtplan kan sammensættes, fortæller koordinator Birthe Larsen. - arbejde. A09 betyder da fri, gør det ikke? - Vi er stadig i en overgangsperiode, og vi skal alle lige lære MIN TID at kende. De forskellige vagter og fravær har forskellige koder i systemet, og f.eks. var A09 i det gamle system koden for afspadsering. I det nye system er det koden for aftenvagt, fortæller koordinator Minna Sørensen, og Ingrid Stavnsgaard tilføjer; - Det har vi haft et par oplevelser med. I den første uge, vi brugte de nye planer, mødte en medarbejder ikke i aftenvagt. Hun havde læst A09 og tænkt jeg har fri. hendes mand havde planlagt at fejre fød- hun troede hun havde bedt om fri. Fra ønsker til planlægning Det er ikke bare koderne, der er nye i MIN TID Nu kan den enkelte medarbejder sammensætte sin egen vagt, men det kræver, dag-, aften- og weekendvagter. Ellers kunne man forestille sig, at en koordinator sidder med en hel afdeling, hvor alle medarbejdere ønsker at arbejde fra kl. 7 til 14 mandag-fredag. fordele de vagter, ingen ønskede, smiler Birthe Larsen, som understreger, at hun aldrig har været udsat for alles ønsker var umulige. - Det er da noget, vi snakker om jævn- den enkelte medarbejder ikke se sine kollegers ønsker. Det betyder jo, at man ikke kan se, hvilke vagter mange har ønsket fri eller for eksempel, hvilke vagter ingen har ønsket, forklarer Minna Sørensen. Det bliver rigtigt godt Som superbruger for MIN TID, har Tove Jørgensen haft travlt med at informere og hjælpe kolleger godt i gang. skal læres, men jeg synes egentlig, at det rigtigt meget glæde af MIN TID, siger Tove Jørgensen. 6 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

7 [ energi ] GNIST Konference om grøn gas til transport Foto: Gunnar Rønning Sigaard Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard lagde vejen forbi Skive i anledning af den skandinaviske konference Grøn gas til transport, der den 31. januar og 1. februar blev afviklet af Energibyen Skive i samarbejde med en række offentlige og private partnere. Tekst af konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation Foto: Thomas Køser Konferencen gav mere end 300 interesserede politikere og folk, der arbejder med energi, transport, gas og forskning, mu- hængen mellem grøn gas og nye arbejdspladser samt hvordan landbruget kan blive storleverandør til energibranchen. I forbindelse med konferencen var der, udover de mange faglige oplæg, en helt unik mulighed for at høre koncerten Singin the Kyoto Protocol. Koncerten var medarbejdere i Skive Kommune benyttede muligheden for at høre Anders Koppel, Maria Carmen Koppel, Benjamin Koppel og Tupac Mantilla sætte musik og sang til et uddrag af Kyoto-aftalen, der omhandler alle verdens landes CO2-udledning. Derudover havde 20 udstillere fyldt Freja Arena op med gasbiler og andre tekniske biogasløsninger. Grøn gas grøn vækst Grøn gas til transport er en af Skive Kommunes helt store energisatsninger. Det skal at være CO2-neutral i Samtidig har Energibyen Skive ansvaret for koordine- projekt, Implement, der handler om at Læs mere Du kan læse mere om konferencen og - [ medarbejder.skivekommune.dk ] 7

8 plak at s Bovbjerg layout: ddsi GNIST [ kort nyt ] Børneteaterfestival 2013 kommer til Skive - Billede fra forestillingen Don Q, opført af Limfjordsteateret. Foto: Lars Horn. ayo gn.dk tryk: tafdrupco.dk plak a kunstn er: Anne Rii Bovbje TEATER FOR BØRN & UNGE APRIL MORSØ KOMMUNE & TEATERCENTRUM I SAMARBEJDE MED THISTED OG SKIVE KOMMUNER I løbet af ugen opføres i alt 175 forestillinger, og det samlede antal opfø- omkring i landet. Den fungerer samtidig som udstillingsvindue for nye danske teaterproduktioner og giver professionelle kunstnere og kulturformidlere mulighed for at mødes. over vil festivalen blive besøgt af mange andre gæster fra børnekulturom- - en række forestillinger med offentlig adgang kl. 17 og 19 forskellige steder i kommunen. I weekenden d april kan alle teaterinteresserede - trih Find vej i Den Blå Diamant mødelokaler, er der nu kommet en informationsstander med klikbar skærm. man klikke vej via emner, personer og afdelinger. Skærmen til højre er ikke klikbar, mabr Virksomhedsoverdragelse i Borgerservice afsluttet blandt den hidtidige borgerservicechef i Skive Kommune, Mette Jakobsen. Lis Evers er ny leder af Borgerservice, og der er ikke sket ændringer af Borgerservices øvrige opgaver, fx pas, kørekort og NemId, som /trih 8 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

9 [ kort nyt ] GNIST Bliv klogere på affald har en masse svar. Kassen er fuld af spændende bøger, legetøj og materialer, som alt sammen handler om affald, sortering og genbrug. I kassen kan nysgerrige børn, som gerne vil lære om genbrug og affald ved at kontakte afdelingsleder Irene Johansen, Skive Renovation 4-S, tlf.nr fra Skive Renovation 4-S. /mabr lige materialer og links til hjemmesider med spil, tekster og lege. Musikalsk samarbejde I 2011 havde de to institutioner stor succes med et samarbejde om opførelsen af Michael Jackson-musicalen You Are Not Alone. Med musicalen Tilbage til nutiden genoptages samarbejdet, og de bl.a. opfører velkendte danske hits som Woodoo og Video Video. Tilbage til nutiden er en eventyrlig og tankevækkende musical, eventyrlig og musikalsk tidsrejse. En rejse hvor alt kan ske. kl og opføres derudover den 2., 3. og 4. april. Billetter kan /trih Ny 112-app giver hurtigere hjælp og derfor ikke kan opgive en præcis adresse. Med den nye 112-app kan alarmcentralen ved hjælp af GPS-koordinater se, hvor opkaldet kommer fra. Dermed vil det være muligt at sende hjælpen af sted med det samme. Det vil i sidste ende redde menneskeliv. /trih [ medarbejder.skivekommune.dk ] 9

10 GNIST [ virksomhedsportræt ] Vindermentalitet i Arbejdsmarkedsteamet For medarbejderne i Arbejdsmarkedsteamet er det en daglig kamp mod uret at få ledige i arbejde. Dagpengeperioden, og dermed tiden til at få ledige ind på arbejdsmarkedet, er blevet halveret fra fire til to år. Derfor skal indsatsen være endnu mere målrettet. Medarbejderne ser det som en sejr, hver gang det lykkes at matche en ledig med et fast arbejde. Leder Pernille Hviid (tv) og jobkonsulent Helle Linde Svenningsen er her fotograferet i Jobhuset på Engvej i Skive. Arbejdsmarkedsteamets øvrige tre teams bor hos BOMI på Viborgvej. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Arbejdsmarkedsteamets vigtigste opgaver arbejdsmarkedsparate ledige, det vil sige de ledige, som ikke har andre problemer end landskendt for den særlige Skive-model, der er en kæmpe succes. Tallene viser, at de ledige kommer i arbejde, uddannelse eller kort tid. - Vi er stolte af vores arbejde, og det er dejligt at være en del af Skive-modellen. Jeg mødte nogle venner fra Fredericia, og det smiler jobkonsulent i Taskforce Helle Linde Svenningsen. - Jeg synes, at vi har en vindermentalitet i Arbejdsmarkedsteamet. Medarbejderne er knalddygtige, og de brænder for opgaven. Derfor bruger de sig selv rigtigt meget, for det her er hjerteblod og tallene viser, at vi skaber en masse gode resultater, siger leder Pernille Hviid. Parat til at vende skuden i en uforudsigelig hverdag periode været meget i fokus fra politisk side. Udover, at dagpengeperioden er halveret, er der kommet AKUT-pakker, seniorordning og 10 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

11 [ virksomhedsportræt ] GNIST ARBEJDSMARKEDSTEAM JOBHUSET OPGAVE: Rådgive og vejlede ny-ledige. Virksomhedskontakt. KONTANTHJÆLPS-TEAM OPGAVE: Jobplaner, samtaler, vejledning af kontanthjælpsmodtagere. AKTIVERINGSTEAM OPGAVE: Jobplaner, samtaler, vejledning og formidling af virksomhedspraktik til dagpengemodtagere. TASKFORCE OPGAVE: Vejlede de 200 ledige, der er tættest på at falde for dagpengegrænsen. Virksomhedskontakt ændringer for det arbejde, som Arbejdsmarkedsteamet udfører. - En af de vigtigste forudsætninger for at arbejde hos os er, at man er omstillingsparat. Der kommer nye love eller retningslinjer stærkt, smiler Pernille Hviid, og Helle Linde Svenningsen, tilføjer; - Det er samtidigt noget af det, der gør det spændende at arbejde i Arbejdsmarkedsteamet. For ikke bare ændrer de overordnende opgaver sig. I dagligdagen skal vi hvordan en dag bliver. Det kan være, at en arbejdsgiver ringer og ønsker fem til jobsam- matcher jobbet, eller en ledig ringer, fordi uddannelse og papirarbejdet haster. Håndholdt indsats ledige som i dag, og dagpengeperioden var Arbejdsmarkedsteamet lige har kigget deres opgaver efter i sømmene og er i gang med at og hvordan vi løser vores opgaver. Samtidig betyder forkortelsen af dagpengeperioden, at vi sætter initiativer i gang tidligere. Vi giver de ledige information om muligheder og rettigheder, og vi understøtter dem i deres gang og er motiverede til deres jobsøgning, fortæller Pernille Hviid. vil sige en intensiv kontakt. Vi kender borgerne. Vi har haft alle til samtale. Fremover samtaler for at udbygge deres jobsøgning, og for at sikre, at der sker noget hurtigere, for gen i stikken, siger Helle Linde Svenningsen. I starten af en arbejdsløshedsperiode er det oplagt med et løntilskudsjob i det of- indsatsen rettet mod det private arbejdsmarked, fordi her kan et ledigt job matches med en ledig medarbejder. Ledige stillinger i det lige vis. Fire teams med fælles mål med hver deres specialer. til at spille endnu bedre sammen. Vi holder fast i, at vi er ét samlet team, og blandt andet den nye indsatsmodel skal sikre den - Pernille Hviid. FAKTA Organisatorisk er Arbejdsmarkedsteamet en del af Arbejdsmarkedsafde- Engvej, samt Taskforce, Aktive- Viborgvej hos BOMI. I alt arbejder 51 medarbejdere i Arbejdsmarkedsteamet. Medarbejderne har mange forskellige baggrunde f.eks. har jobkonsulenterne en baggrund i det private erhvervsliv, andre kommer fra kommunalt regi er der en del administrativt uddannede. vejleder de ledige borgere, der tilhører matchgruppe 1, det vil sige de ledige, der er arbejdsmarkedsparate, og derfor ikke har andre problemer end ledighed. Borgere i matchgruppe 2 og 3 er ledige, der skal tages særlige hensyn til, eller borgere som ikke kan tage imod et jobtilbud. Disse borgere hjælpes af Jobstart, som er en anden afdeling under Arbejdsmarkedsafdelingen. [ medarbejder.skivekommune.dk ] 11

12 GNIST [ løntilskudsjob ] Voksenlærling Johnny Christensen og vejformand Kristian Boller en kold vinterdag i januar. Om vinteren drosler vi opgaverne ned, så det passer godt at være på skolebænken, når der er frostvejr, er Johnny og Kristian enige om. Alle der KAN arbejde - SKAL arbejde På langt de fleste af kommunens arbejdspladser har vi kolleger i lønstilskud eller praktik. Park og Vej på Gyrovej i Skive er en populær arbejdsplads for praktikanter, løntilskudspersoner og folk i jobtræning. FAKTA [ Der er ca. 100 medarbejdere i Park og Vej. ] Heraf udgør ca. de 75 markpersonalet i Vejdriftsafdelingen, Gartnerafdelingen og Anlægsafdelingen. Om vinteren, der ca. 65 medarbejdere. stille vinterperiode. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation En af grundene til, at Park og Vej er populær hos de ledige er, at der er mulighed for at prøve kræfter med mange forskel- kontaktpersoner for løntilskudskollegerne er Kristian Boller, vejformand for Vejservice, en afdeling i Park og Vej. - Min holdning er, at alle dem der kan mener jeg, at der er plads til alle. Derfor tager vi godt imod alle og værdsætter Vi har en særlig forpligtigelse i forhold til det rummelige arbejdsmarked, siger Kristian Boller. I Vejdriftsafdelingen og i Gartnerafdelingen er der rigtig mange forskellige typer opgaver, der skal løses, og som for eksempel løntilskudspersoner sagtens kan være med til at udføre. gaver, som den enkelte synes er interes- vigtigt, at en ny løntilskudskollega hurtigt gode arbejdsoplevelser, siger Kristian Boller. græs, passe cykelstier, rengøre offentlige - Jeg spørger altid vores kolleger i løns- og bliver sat sammen med de faste kol- ligevel med til at gøre en forskel. De faste kolleger er samtidig vigtige i at biddrage til, at løntilskudsmedarbejderne bliver op- Lønstilskud blev til læreplads En af dem, der har været i løntilskud i Park og Vej, er Johnny Christensen, som i dag er i lære som anlægsstruktør i Park og Vej. - Da jeg gik arbejdsløs, snakkede jeg med jobkonsulenten i Jobcentret om, at jeg gerne ville i praktik i Park og Vej, fortæller Johnny Christensen, og tilføjer: - Oprindelig er jeg uddannet smed, men der er ikke ledigt arbejde inden for den branche lige nu. praktik i april 2012, og fortsatte i løntilskud indtil sommerferien. I løbet af den periode snakkede Johnny Christensen og Kristian Boller løbende sammen. - Jeg synes, Johnny viste stor interesse for vores opgaver, han tog initiativ og lærte anlægsstruktør, fortæller Kristian Boller. - Efter at jeg lige havde overvejet økonomi og alt det praktiske var jeg helt med arbejde er større med en uddannelse. Med smedeuddannelse og min erfaring kunne kom jeg i gang, og det passer mig godt, smiler Johnny Christensen. 12 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

13 [ kort nyt ] GNIST Forrest fra venstre ses Mons Skrettingland, Viveca Dalhammar, Per Urban Olsen og Flemming Eskildsen. På rækken bagved ses fra venstre Sveinung Lode, Karin Stenlund Fyrbodal, Finn Dissing, Steen Hintze, Lars Møller, Ann Mari Braut og Øistein Ihler. Bagerst i billedet er det fra venstre Erik Flyvholm, Lars Kolnes og Niels Boye. Skandinavisk borgmestertopmøde i Skive Med Skives borgmester Flemming Eskildsen i spidsen, udvekslede politikerne, der repræsenterer ca. 1 mio. borgere i Skandinavien, idéer til fremtidigt samarbejde, og disse idéer vil efterfølgende vil blive fulgt op af konkrete samarbejdsforslag. Borgmester Flemming Eskildsen udtaler: - Vi har i Skive Kommune lagt mange kræfter i arbejdet med at udbygge samarbejdet mellem private og offentlige interessenter i Skandinavien omkring grøn gas til transport. I forbindelse med konferencen i Skive har det derfor været en fornøjelse at opleve den store interesse, /trih Sallingstuden - naturpleje og kød i fryseren naturpleje, historisk formidling og en turistattraktion. Spøttrup Middelalderborg under Muse um Salling har været aktive i at genoplive sallingstuden - I 1800-tallet var ejeren af Spøttrup Borg Nis Nissen, som blev kaldt studekongen. Som navnet del af Spøttrup Middelalderborgs historie, fortæller museumsinspektør, Sam Wullum. Skov- og Naturstyrelsen. - Studene er sortbrogede og kommer fra økologiske malkebesætninger. Der er mulighed for at købe /mabr Læs mere [ medarbejder.skivekommune.dk ] 13

14 GNIST [ sundhedsordningen ] Spørgsmål og svar til sundhedsordningen Egentlig ikke, men behandlingerne skal give helbredelse eller bedring. Efter fem behandlinger hos samme behandler uden behandlinger skal have en positiv effekt og give hurtigst mulig helbredelse. arbejdsrelaterede lidelser, fordi ordningen er skattefri for medarbejderne. Erfaringerne fra andre lignende skattefri sundhedsordninger eller holdtræning). Nogle forløb kræver op til fem behandlinger, og Styregruppens holdning er, at sundhedsordningen tilbyder behandling og hjælp til selvhjælp. Det betyder, at der skal ske mest muligt velvære for medarbejderen. Samtidig betyder det, at behandlerne er forpligtet til at instru- at sikre mest mulig smertefrihed og velvære. Første booking sker altid til en fysioterapeut, fordi sundhedsordningen er skattefri for medarbejderne, og derfor skal vi have en form for visitation til ordningen. Begrundelsen er, at ifølge arbejdsbetingede lidelser. Styregruppen for sundhedsordningen har valgt, at denne visitering sker hos en fysioterapeut. Derfor skal den første booking og behandling ske hos en fysioterapeut. Hvis fysioterapeuten ud fra sin faglige vurdering og samtale med medarbejderen, vurderer, at kiropraktik eller zoneterapi er den bedste behandlingsform, booker fysioterapeuten en tid hos kiropraktoren eller zoneterapeuten. Nej, vores sundhedsordning er skattefri for medarbejderne, og derfor omfatter ordningen udelukkende arbejdsbetingede eller arbejdsrelaterede lidelser. Det kan være vanskeligt at afgøre, om en men lidelser eller ulykker, der ikke er omfattet Skive Kommunes sundhedsordning, er f.eks.: med udført arbejde og som derfor anmeldes Arbejdsskadesstyrel- vil ske i dette system. - Der er fem behandlingssteder for fysioterapi, én for zoneterapi, og én for kiropraktik. Man kan booke én tid ad gangen hos én af de fem fysioterapeutklinkker, der ligger i: Efter første behandling er det typisk fysioterapeuten, der booker 2) Private lidelser eller skader er IKKE omfattet Skive Kommunes sundhedsordning, idet vores ordning er skattefri for medarbejderne. Ifølge Skat er følgende lidelser ikke omfattet en skattefri ordning: sportsaktiviteter og husligt arbejde 14 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

15 [ sportsforening ] GNIST SPORTSFORENINGENS KALENDER Aktivitetskalender Herreligakamp Skive fh Skanderborg Generalforsamling Bestyrelsesposter Navn Telefon Arbejdsplads Formand Jes Strickertson It-afdelingen Næstformand Charlotte Buur Sabroegaarden Kasserer Jens Dalby Teknisk Forvaltning Sekretær Claus Hansen Skive Vand Øvrige Ellen Andersen Dagplejen Læs mere om Sportsforeningen på Intranettet > Medarbejder > Foreninger Tillykke med jubilæet Connie Thomasen, Nr.Søby Børnehave, 1. februar 2013 Elna Ravnmose Kristensen, Oddense Indegruppe, 1. februar 2013 Gitte Poulsen, Resen Skole, 1. januar 2013 Lone Gjørtz, Ældreservice, distrikt 2, 1. februar 2013 Marianne Frost, Ældreservice, 1. februar 2013 Peter Svendsen, Kultur og Fritid, 2. januar 2013 Pia Køjborg Nielsen, Rødding Udegruppe, 1. januar 2013 [ medarbejder.skivekommune.dk ] 15

16 GNIST [ personaleforening ] under Medlemskab. Husk du er først En forrygende aften med Christine Feldthaus ikke dette og bare lever livet. Vi er alle bange for at sige noget. For tænk hvad andre synes. Hun fortalte om en episode, som virkelig viser hvordan livet er: Glem nu alt om regler og se mulighederne i stedet, og hvis du vil forandre verden start ved dig selv! Øl-smagning på Midtskiws Der er max. 50 pladser, og arrangementet er kun for Personaleforenings medlemmer. Pris kr. 50,00 som betales ved arrangementets start. 16 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

17 [ personaleforening ] GNIST Virksomhedsbesøg på 4-S Først er der rundvisning, og herefter er 4-S vært ved en kop kaffe. Sidste tilmelding er 17. april Kun for Personaleforeningens medlemmer. Arrangementet er gratis, og der er plads til 40 deltagere. PERSONALEFORENINGENS KALENDER Hamburg den 18. til 21. april UDSOLGT Salg af cirkusbilletter og Jesperhus - se nærmere PERSONALEFORENINGENS BESTYRELSE Formand Karin Knudsen Selde Ældrecenter Næstformand Hans Kappelgaard Hansen Park og Vej Marianne Rohde Jobstart Tove Høgedal Glyngøre Ældrecenter Mona Skov Glyngøre Ældrecenter Else Larsen Kultur og Familieforvaltningen Bente Karlsen Dagplejen Hanne Mark Økonomisk sekretariat [ skivepf.dk ] 17

18 GNIST [ personaleforening ] Turen går til Bornholm i september 2013 direkte ved den skønne Hammersø. Alle værelser er med eget bad og toilet. Hotellet har et første klasses køkken og en hyggelig restaurant med udsigt over søen. Desuden byder hotellet Turen er incl. morgenmad og aftensmad frokost og drikkevarer er for egen regning. Christiansø. Afgang fra Skive. Tidspunkt kommer senere. og rundstykker. Hen over Fyn, Sjælland og Sverrig direkte ned til Ystad. Her venter der os et par timers sejlads, før vi kan - Hammershus, som er Danmarks største borganlæg. Derefter kører vi langs vestkysten til Vang og Helligpe- at købe og spise røgede sild. Vi fortsætter ned vi ser et stenbrud og Nyker Rundkirke. Vi kører gennem Klemmensker for til sidst at komme tilbage til Allinge og Sandvig. Vi kører ned ad Østkysten til Tejn, Helligdomsklipperne og Kunstmuseet. Videre til Gudhjem hvor vi igen kan smage de Før vi kører videre ind i landet til Østerlars, hvor vi skal se øens største rundkirke, holder vi en pause ved det smukke glaspu- - vi en rundvisning, og ser hvordan - nem det smukke landskab tilbage Denne dag kører vi til Svaneke, Danmarks østligste købstad, hvor vi holder pause for evt. at se bolsjekogeriet, glaspusteriet og den hyggelige by. Vi kører videre ned til øens sydligste spids tilbage til hotellet gør vi ophold i Ekkodalen. Der bliver mulighed for at besøge Bornholms Tekniske Museum. Man kan evt. ca. kr. 200 og er for egen regning. Turen hjemover afgang fra hotellet oplyses senere. Vi sejler igen fra Rønne til Ystad og kører op gennem Sverrig. Vi kører over Øresundsbroen, videre over Sjælland og Storebæltsbroen. 18 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ]

19 [ personaleforening ] GNIST Pris for medlemmer kr Pris for ikke-medlemmer kr relse. Der buskapacitet til ca. 65 personer. under arrangementer. under Medlemskab. Husk du er først Savillas den 30/ Sanne laver lækkert mad og der er underholdning med Lo s lysthus. Der er max. 50 pladser og arrangementet er kun for Personaleforeningens medlemmer. Pris kr. 100 som betales ved arrangementets start. Yderligere drikkevarer er for egen regning. [ skivepf.dk ] 19

20 GNIST [ min passion ] BAGSIDENS MIN PASSION Vil du eller din kollega på bagsiden, så kontakt Malene Brink på eller tlf Te skal ikke skylles ned, når man er på farten. Teens duft og smag skal nydes, Aaes, som altid har forskellige grønne te i sit køkken. GRØN TE skal nydes i nærvær FAKTA hjemmeside: scroll ned i bunden blandt andet er links til sider om typer af te, teens historie og te for begyndere. Grøn te er blevet en meget populær drik i Danmark. I Kina og Japan har det hundredevis af år været helt naturligt at drikke grøn te til for eksempel måltider. Drikkens popularitet herhjemme er måske kommet, fordi det menes at kunne mindske risikoen for kræft. Tekst og foto af Malene Brink, HR og Kommunikation Inger Aaes, der er socialfaglig konsulent i Arbejdsmarkedsafdelingen, begyndte at drikke grøn te længe før det blev rigtig populært. Hun er passioneret grøn te drikker, fordi det giver nydelse, og hun har sine helt egne ritualer for at tilberede og drikke teen. travlt. Te skal ikke skylles ned. Dagens første kop drikker jeg ved 9-10 tiden om sætte mig, være nærværende med begge teen. Jeg nyder teens duft, smagen og derhjemme, fortæller Inger Aaes. Nogle af Ingers yndlingsteer Grøn citrusolie, grøn Kusmi med jordbær og grøn Gyokuro fra Teavana, hvilken er ren luksus. regel en Kusmi te, fordi de kan holde den gode smag helt indtil kl om brygger én kop ad gangen, og drikker den straks ellers bliver de bitre, forklarer Inger. En kop ad gangen Hjemme brygger Inger altid én kop ad de sekunder eller minutter det skal, sætter treres fra bladende og er klar til at drikke. - Det er vigtigt at bruge teblade (ikke teposer, det er affaldste) og vand i den rette temperatur. Men det vigtigste er trækketiden den skal være helt rigtig, for at smagen ikke bliver bitter. Teavana te skal f.eks. kun trække sek., fortæller Inger. Te skal drikkes af glas - Farvede krus er ikke gode til te griner Inger, og forklarer: - For mig bliver oplevelsen; dampen, duften, farven og smagen. I en farvet kop kan man ikke se teen. I en glaskop kommer teen til gengæld helt til sin ret, og det giver en ekstra nydelse. Allerede som ung var Inger en inkarneret ikke-kaffe-drikker, fordi hun ikke kunne lide smagen af kaffe. - være andre slags te end Medova, griner Inger, og fortsætter; studie i København, fandt jeg Perchs Thehandel. Det var fantastisk. Her var alle mulige slags te i gode kvaliteter. Jeg at sælge over Internettet. Lokalt kan Inger anbefale køb af mange slags grøn te hos Strøgets Vinhandel i Skive.

GNIST. [s. 6] Kontrollanter og konsulenter i Stabene. [s. 4] CO2-neutrale i 2029 [s. 5] Specialister i rundkørsler

GNIST. [s. 6] Kontrollanter og konsulenter i Stabene. [s. 4] CO2-neutrale i 2029 [s. 5] Specialister i rundkørsler Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 3 september 2012 ] [s. 6] Kontrollanter og konsulenter i Stabene [s. 4] CO2-neutrale i 2029 [s. 5] Specialister i rundkørsler [ leder ] [ stabene ] Indhold Arbejdsro

Læs mere

Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ]

Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ] Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 3 september 2013 ] Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ] GNIST [ leder ] Indhold

Læs mere

GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden

GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 november 2012 ] [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden GNIST [ leder ] Leder

Læs mere

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ]

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 februar 2015 ] Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen,

Læs mere

Fem skarpe til borgmesteren [ s. 3 ] Danmarks første gaslastbil [ s. 6 ] Støttecenter for voksne [ s. 9 ] Guld til brolægger [ s.

Fem skarpe til borgmesteren [ s. 3 ] Danmarks første gaslastbil [ s. 6 ] Støttecenter for voksne [ s. 9 ] Guld til brolægger [ s. Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 februar 2014 ] Fem skarpe til borgmesteren [ s. 3 ] Skive Byråd 2014 Danmarks første gaslastbil [ s. 6 ] Støttecenter for voksne [ s. 9 ] Guld til brolægger [ s.

Læs mere

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 2 maj 2011 Mindre snak i skyllerummet Ledighed bruges konstruktivt Genbrug til hverdag og til kunst medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Sundhedscenter

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

GNIST. Vi samler på gyldne øjeblikke. Ingen garanti for nattesøvn. Ingen borgere bliver kastebolde

GNIST. Vi samler på gyldne øjeblikke. Ingen garanti for nattesøvn. Ingen borgere bliver kastebolde GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 3 september 2011 Vi samler på gyldne øjeblikke Ingen garanti for nattesøvn medarbejder.skivekommune.dk Ingen borgere bliver kastebolde 2 Gnist Leder Indhold 3:

Læs mere

Det er forår, alting klippes ned...

Det er forår, alting klippes ned... Gnist Personaleblad for Skive Kommune nr. 2 april 2008 Det er forår, alting klippes ned... Intranettet er åbent NYT: Tillykke til jubilarer 2 Gnist Læs i dette nummer af Gnist: 3: Projektplanlægning er

Læs mere

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 september 2009 Danmarks største solcelleanlæg Økonomien er under pres Tidlig indsats gør en forskel medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Tal

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Holbæk rykker. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk

Holbæk rykker. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk Nr. 13 marts 2011 Holbæk rykker... Erhvervsrådet skal være motoren i erhvervspolitikken... Det er her, motorvejen begynder... I repræsenterer det, Danmark har brug for... En byggesag skal kun tage ni dage...

Læs mere

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3.

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3. kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 3. 2011 UDDANNELSE Giver dig højere livskvalitet og mere i løn side 8 FANDT KÆRLIGHEDEN og blev cirkusprinsesse side 16 NYE FERIEREGLER lidt lettere for dig side

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Kampe er til for at vindes

Kampe er til for at vindes Nr. 4 december 2008 Den gammeldags sælger er populær... Tæt på»udsolgt«på Kontorhotellet... Færre tør tage springet... Færre iværksættere ønsker at låne penge... Arbejdsstyrken på vej ned i Holbæk... 1

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

God jul. Nye projektledere. En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde. Side 2 3. Side 5. Side 6 7. Side 9 Medarbejderinnovation

God jul. Nye projektledere. En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde. Side 2 3. Side 5. Side 6 7. Side 9 Medarbejderinnovation 15. udgave, december 2010 Nye projektledere Side 2 3 Side 5 En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde Side 6 7 God jul Side 9 Medarbejderinnovation Mange af Vordingborg Kommunes institutioner inviterer

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012 hk midt bladet nr 4 august 2012 Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 af afdelingsformand Martin Rasmussen leder Det skal i højere grad være op til det enkelte medlem selv at fastsætte sit kontingent

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP OFFENTLIG LEDELSE 01 UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL SOCIALPÆDAGOGERNE DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING 11 SOCIAL KAPITAL ER EN GAVE Gitte Abildlund, dagtilbudschef i Køge GULDET LIGGER LIGE TIL AT

Læs mere

Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder

Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder Integrations- og beskæftigelsesprojekt. LO Storkøbenhavn og Jobcenter København 2007 2008 Evalueringsrapport Indhold Indledning...3 Vi gir

Læs mere

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst Vores Bornholm 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst 13 Andreas Jørgensen Først genoptræning - så gennembrud 12 Mærk naturen og kunsten

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

Rekordåret 2012. Tilmeld dig nyhedsbrevet og del viden og vækst med dine medarbejdere. Se mere på www.heforum.dk

Rekordåret 2012. Tilmeld dig nyhedsbrevet og del viden og vækst med dine medarbejdere. Se mere på www.heforum.dk Nr. 21 - marts 2013 Kunderne vil have stabil drift og faste, økonomiske aftaler Holdånd blandt Holbæks turistaktører Træskibsfestival i sigte Flydende ferieboliger på Isefjorden Facebook er bedre til branding

Læs mere

Kaya Brüel, sangerinde, sangskriver og skuespiller:

Kaya Brüel, sangerinde, sangskriver og skuespiller: 01 2012 FRIE Funktionærer www.f-f.dk Magasinet om dit individuelle arbejdsliv til din næste lønforhandling Tænk dig godt om inden du hæver dit efterlønsbidrag: Ingen seniorjob uden efterløn Sådan indstiller

Læs mere