Til indsigelse fra Tørslevvej 64, Skibby vedrørende sag nr p , har vi følgende kommentarer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til indsigelse fra Tørslevvej 64, Skibby vedrørende sag nr. 03.03.00p19-45-15, har vi følgende kommentarer."

Transkript

1 Fra: valter Til: Karsten Jakobsen Sendt dato: :55 Modtaget Dato: :55 Vedrørende: Sag Tørslevvej 63. Hej Karsten Jakobsen. Til indsigelse fra Tørslevvej 64, Skibby vedrørende sag nr p , har vi følgende kommentarer. Ejendommen på Tørslevvej 64 ligger ca m fra mølleplaceringen på Tørslevvej 63, og på luftfoto af ejendommen på nr. 64. fra 2013 vises der en del høje træer på grunden, og derudover ligger ejendommen vest for den planlagte mølleplacering. Efter vores opfattelse vil beboerne på Tørslevvej 64 ikke kunne høres alm. Støj eller lavfrekvent støj fra møllen, og dette dels begrundet i den store afstand samt den tilsyneladende høje beplantning på Tørslevvej 64, og dernæst ligger tørslevvej 64 vest for mølle. Der vedlægges beregning på støj fra møllen. Angående Skyggekast eller blink fra møllen, her er det vores opfattelse at det med stor sandsynlighed ikke er muligt, at opfange nogen af de nævnte gener, og dette begrundet med afstand til møllen. Der vedlægges beregning af skyggekast fra mølle. Med begrundelse i ovenstående fastholder vi vores anmodning om en landzonetilladelse, og dette med den nuværende placering af møllen. Med venlig hilsen Valter Zwergius Mobil

2 2 - spørgsmål om lavfrekvent støj Fra: Til: Karsten Jakobsen Sendt dato: :55 Modtaget Dato: :55 Vedrørende: Vindmølle Hej Karsten. På vejene af beboerne på Nordanvangen 3. Som svar på nabohøring. Vi vil gerne gøre indsigelse mod opførelse af vindmølle på Tørslevvej 63, da der ikke er fremsendt information, om lavfrekvent støj. Såfremt at lavfrekvent støjgener kan garanteres ikke eksisterende, er der ingen indsigelser mod vindmøllen. MVH Anders Frost-Hansen 5

3 3 - RETTELSE til DEN FØRSTE mail. Fra: Vivi Hjorth Til: Byggeri og Natur (Funktionspostkasse) Sendt dato: :44 Modtaget Dato: :45 Vedrørende: RETTELSE til DEN FØRSTE mail. From: NCKP (Nicolai Kamper) Sent: Monday, July 27, :22 AM To: Subject: Vindmølle Hej Karsten, Svar på: Nabohøring om Husstandsvindmælle ved Tørslevvej 63 sagsnr p Vi vil godt gøre indsigelse mod opsætning af husstandsmølle ved Tørslevvej 63, 4050 skibby på grund af: -Det fremsendte materiale indeholder ikke en visualisering af møllen som den vil se ud hvis den bliver opsat ved Tørslevvej 64. Det er derfor ikke muligt, på baggrund af det fremsendte materiale, at vurdere hvordan møllen vil se ud i landskabet hvis den opsættes ved Tørslevvej 64. -Det er ligeledes ingen information om møllen er refleksfri eller om vi kan forvente at møllen vil give gener ved blik fra vinger. -I det fremsendte materiale vises at møllen kan overholde støjkravene men der er ikke noget information om lavfrekvent støj. Møllens placering: -Hvis møllen bliver trukket længere mod øst på ejendommen (bag gylletank) vil afstanden til de fire nærmeste naboer blive øget og støj samt visuelle gener vil blive reduceret. Mvh Vivi og Jens Hjorth Skibbyvej 4 Ejer af Tørslevvej 70 Dorrit og Michael Kousgaard Tørslevvej 72 NABO 6

4 6 - Høringssvar fra Vivi og Jens Hjorth Fra: Vivi Hjorth Til: Byggeri og Natur (Funktionspostkasse) Sendt dato: :29 Modtaget Dato: :29 Vedrørende: Fw: Vindmølle Hej Karsten, Svar på: Nabohøring om Husstandsvindmælle ved Tørslevvej 63 sagsnr p Vi vil godt gøre indsigelse mod opsætning af husstandsmølle ved Tørslevvej 63, 4050 skibby på grund af: -Det fremsendte materiale indeholder ikke en visualisering af møllen som den vil se ud hvis den bliver opsat ved Tørslevvej 64. Det er derfor ikke muligt, på baggrund af det fremsendte materiale, at vurdere hvordan møllen vil se ud i landskabet hvis den opsættes ved Tørslevvej 64. -Det er ligeledes ingen information om møllen er refleksfri eller om vi kan forvente at møllen vil give gener ved blik fra vinger. -I det fremsendte materiale vises at møllen kan overholde støjkravene men der er ikke noget information om lavfrekvent støj. Møllens placering: -Hvis møllen bliver trukket længere mod vest på ejendommen (bag gylletank) vil afstanden til de fire nærmeste naboer blive øget og støj samt visuelle gener vil blive reduceret. Mvh Vivi og Jens Hjorth 16

5 Naboorientering Palle Sonne Tørslevvej Skibby Dato 6. juli 2015 Sagsnr p Matr.nr. 20a Skuldelev By BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet Frederikssund Nabohøring om Husstandsvindmølle ved Tørslevvej 63 Vi har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til at opføre en husstandsmølle (model SWP-25) ved Tørslevvej 63, 4050 Skibby. Der søges om en placering som vist på luftfoto med rød prik. Hvis du vil vide mere om møllen kan du besøge producentens hjemmeside: Du har, som nabo, mulighed for, at sende os bemærkninger eller spørgsmål til det ansøgte. Fristen for at sende bemærkninger/spørgsmål er mandag den 27. juli Bemærkningerne kan sendes på mail til: Vi videresender eventuelle bemærkninger til ejer, så han får mulighed for at kommentere dem, inden vi træffer afgørelsen. Besøgsadresse: Kongensgade Slangerup Telefon Telefax frederikssund.dk CVR-nr.: Bank Placering af møllen og støj Afstand til nærmeste nabo beboelse er ca. 250 m. Åbningstider: Mandag Tirsdag lukket Onsdag Torsdag Fredag /1

6 Ved en vind på 6 m/s må en mølle støje 42 db ved naboerne i det åbne land. Ved en vind på 8 m/s må en mølle støje 44 db ved naboer i det åbne land. Denne mølletype kan leve op til disse krav hvis afstanden til naboerne er over ca. 40 m. Planlovens landzonebestemmelser Byggeriet omfattet af kravet om landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1. Landzonetilladelse er generelt nødvendigt ved opførelse af ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bygninger og arealer i landzone, med mindre der er tale om landbrug, skovbrug eller fiskeri. Husk, at sagen er offentligt tilgængelig Sagen er offentligt tilgængelig og kommer på sigt til at ligge i det digitale arkiv på vores hjemmeside. Du skal derfor overveje, hvilke personlige oplysninger vi får i sagen. Du er velkommen til at kontakte os i Byggeri og Natur med spørgsmål til ansøgningen. lovgivningen m.v. Venlig hilsen Karsten Jakobsen Skov- og Landskabsingeniør Kopi af dette brev er sendt til: Nordvangen 1, 3 Tørslevvej 61A, 61B, 63, 65, 66, 70, 72 Skibbyvej 4 Stubbevej 19 Hvis du mener at der er flere der bør kende til denne høring er du velkommen til at sende brevet videre /2

7 10 - Ansøgning. SWP kw vindmølle Meget støjsvag mølle Op til kwh pr. år Lave driftsomkostninger Dansk udviklet og produceret mølle Bevist 20 års kørsel Dobbelt generatorsystem for sikring af høj ydelse ved lav vind. Tilbagebetalingstid ved 6 m/s, 6-7 år SWP-25 er en elegant husstandsvindmølle produceret med focus på kvalitet og design standarden, og overholder alle lovkrav vedr. husstandsvindmøller. store møller. at møllen lægges ned under årlig service, og man undgår service kurv på siden af nacellen. Tilt tårn er også en fordel Driftsdata Rotor m 2 Type ( ) Sikkerhedssystem Styring Solid Wind Power Solid Wind Power A/S Frejasvej Ringkøbing Tel. : web: solidwindpower.com 27

8 Historien bag SWP-25 Tilbage i 1988 konstruerede Robert Sørensen Bosted møllen. Den var på 22 kw og designet som up right vindmølle. Vi har valgt, at lægge stor vægt på design og da vi designede møllen. Man skal huske på, at en hustandsmølle bliver din nærmeste nabo i over 20 år. Robert havde stor viden om vindteknologi og dybdegående Bosted 22 møllen kørte i 19 år uden problemer. Et af de store problemer ved møller er støj. Vi har valgt at lyddæmpe hele nacellen. Nacellen står på gummiophæng på samme måde. som bilmotorer. Det forhindrer støj i at forplante sig ned i tårnet, og dermed elimineres lavfrekvens støj. Vingerne pr. min. De lave omdr. betyder, at støj fra vingerne er begrænset dengang. Dog har vi valgt at levere SWP med to generatorer,- en 25 kw og en 6.5 kw. Det betyder, at vi kan producere strøm med 38 omdr. Ved hjælp af remgearing vil den lille generator omdr. pr. min. og møllen vil køre på den store generator. Støj fra møllen vil ikke kunne høres, da vinden i sig selv støjer. husstandsvindmølle, har vi udviklet en ny 14 m rotor moderne vinge med høj ydelse specielt ved lavere vindstyrker (4-8m/s). Vingen, som vi betegner RMV 7000 og producerer på vores egen fabrik, møder disse krav uden at gå på kompromis med støj og lang lader sig gøre ved, at vi anvender de sidste nye designteknologier og værktøjer. SWP-25 har over 20 års erfaring fra vindmøllebranchen. Vi har valgt, at kalde møllen Solid Wind Power, da det er en SWP betonfundament byggeprocessen. Ringkøbing, Danmark. Vindstatistik Danmark

9 9. marts 2015 J.nr I-6 Typecertifikat DTU TC-A ver 1 Solid Wind Power SWP25-14TG20. Mølle type: SWP25-14TG20 Udstedt til: Solid Wind Power A/S, Frejasvej 4, 6950 Ringkøbing. CVR: Godkendelsesnummer: DTU TC-A Certifikat type: Typecertifikat Dato for udstedelse: 9. marts 2015 Gyldig indtil: 9. marts 2020 Gyldighed og forudsætninger. Godkendelsen er i henhold til Bekendtgørelse nr. 73 af 25. januar 2013 om teknisk certificeringsordning for vindmøller. Møllens tekniske data og manualer. Detaljerede tekniske data fremgår af Bilag 1. Type SWP25-14TG20 Generator 25kW Rotor diameter 14m Rotor areal 154m 2 Nav højde 18m, vipbart rørtårn Bremser Elektrisk failsafe skivebremse og Tipbremse Rapporter og målinger. Kildestøj: Dokumentation af støj fra SWP25-14 Husstandsmølle. Delta. Rapport nr.: T april 2014 Effektkurve: Wind Turbine Test. Solid Wind Power SWP25-14TG20. Power Curve Measurements. DTU Wind Energy Rapport nr.: WTT I-1105(EN). February Peggy Friis 29 Godkendelsessekretariatet for Vindmøller DTU Vindenergi Risø Campus Frederiksborgvej Roskilde Tlf

10 BILAG 1. Møllens tekniske data. DTU TC-A; SWP25-14TG20 Model SWP25-14TG20 WT manufacturer and country Solid Wind Power A/S, Denmark IEC SWT class IEC SWT class III Rated power 25 kw Rated wind speed Vr 12 m/s Rotor diameter 14 m Rotor area 154 m 2 Hub height 18 m Hub height operating wind speed range Vin - Vout 3 25 m/s Nacelle, weight (with Rotor) 1929 kg Tower, weight 2961 kg Noise, Lwa, 84,5 db(a) Noise, Lwa, 84,1 db(a) Wind conditions Charac. turb. intensity I15 at Vhub=15m/s 18 % of all wind speeds Annual average wind speed at hub height Vave 7,5 m/s Ref. wind speed Vref 37,5 m/s Mean flow inclination 5 deg Hub height 50-year extreme wind speed Ve50 53 m/s Major components Blade type SWP 7000 TB (with tipbrake) Gear box type SALA J100, 2 step, 1:20 Generator type VEM 22kW, 1023rpm/5,5kW, 1023rpm Electric fail safe (Mayr) Brake type 300/ V Ø50 Tower type SWP 1 tube conical Controller type Orbital SWP-10 SWP-25 V2.0 Other environmental conditions Nominal and extreme temperature ranges -10 C to +40 C, -20 C to +50 C Relative humidity of the air up to 97% Air density 1,225kg/m 3 Solar radiation 1000W/m 2 Description of lightning protection system Lightning conductor on top of nacelle Salinity Not for offshore installation 30 Godkendelsessekretariatet for Vindmøller DTU Vindenergi Risø Campus Frederiksborgvej Roskilde Tlf

11 Manualer: Orbital-8001SWP 25 kw Failure Orbital-8002 SWP 25 kw Menu Orbital-8003 SWP 25 kw Parameter Orbital-8004 DK TMC 3 Brugervejledning Orbital-8005 Monterings-vejledning SWP S20105 V1.0 SWP-8001 Arbejdsinstruktion Nacelle SWP-8002 DK SWP TB 20, Servicemanual SWP-8003 Opstilling af mølle SWP-8004 foundation instruction SWP-8006 Skema til slutkontrol af mølle SWP-8007 Mølle data 31 Godkendelsessekretariatet for Vindmøller DTU Vindenergi Risø Campus Frederiksborgvej Roskilde Tlf

12 49

13 Tørslevvej 63, Skibby Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: Afstand fra mølle til naboer. Målforhold: 1:4336 Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. 50

14 1 - støjmålinger + skygge Project: Husstandsvindmølle Description: Den principberegning af skyggekast for husstandsvindmøller er baseret på en vindmølle med totalhøjde på 25 meter (navhøjde:18.5m; rotor diameter: 13m). Den valgte mølletype er den nuværende største husstandsvindmølle tilgængelig i Danmark. Beregning er lavet med skyggemodtaget som drivhustilstand (alle retning) og som reel skyggetid (reduceret ift. den del af dagtimerne solen statistisk set skinner i de enkelte måneder, samt hvor ofte møllen kører med vind fra forskellige vindretninger). SHADOW - Kort Calculation: Beregning for husstandsvindmøller modtager WindPRO version Beta nov 2011 Printed/Page :25 / 54 Licensed user: EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø Karina Bredelle / Calculated: :20/ Timer per år, reelt tilfælde m Map: WindPRO map, Print scale 1:5,000, Map center UTM (north)-wgs84 Zone: 32 East: 555,999 North: 6,225,961 New WTG Flicker map level: Højdekonturer: CONTOURLINE_Hustand_wtg_0.wpo (1) 1

15 Notat N Grontmij A/S Dusager Aarhus N Danmark T F CVR-nr SWP 25 kw Beregning af støj og lavfrekvent støj fra vindmølle 4. februar 2015 Vores reference: Til : Solid Wind Power A/S Fra : Bo Søndergaard Vedlagt : Kopi til : 1 FORMÅL Solid Wind Power A/S har bedt Grontmij s lydafdeling Acoustica udføre beregninger af støj og lavfrekvent støj fra en SWP-25 kw vindmølle med en rotordiameter på 14 m og en navhøjde på 18 m. Støjberegningerne er baseret på målerapport T DANAK 1771 rev.1 af 1. april 2014 fra DELTA. Beregningerne er udført i henhold til Bekendtgørelse 1284 af 15 december BEREGNINGSRESULTATER Der er udført beregning af støj og lavfrekvent støj i trin på 10 m fra 25 m til 405 m. Resultaterne af beregningerne er anført i tabel 1. Det fremgår, at støjen fra vindmøllen ligger under støjgrænserne for beboelse i det åbne land når afstanden mellem vindmølle og beregningspunkt er over ca. 40 m og for støjfølsomt område over 75 m. Den lavfrekvente støj fra vindmøllen ligger under støjgrænsen på 20 db(a) i alle afstande anvendt i beregningerne. Ifølge Bekendtgørelse 1284 kan beregningspunktet placeres op til 15 m fra boliger. De anførte beregningsafstande tager ikke hensyn til beregningspunktets placering ved boliger eller i støjfølsomme områder og afhængigt af de konkrete situationer, vil afstanden skulle være op til 15 m længere. 2 D M E N docx

16 Side 2 Tabel 1. Beregnet støjbelastning ved reference vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s for en enkelt SWP-25 kw vindmølle med 14 m rotor og en navhøjde på 18 m. 6 m/s 8 m/s Afstand L pa L pa,lf L pa L pa,lf m db(a) db(a) db(a) db(a) 25 44,7 14,0 45,0 14, ,5 11,9 42,9 12, ,7 10,1 41,0 10, ,1 8,5 39,4 8, ,7 7,2 38,0 7, ,5 6,0 36,8 6, ,4 5,0 35,8 5, ,4 4,1 34,8 4, ,5 3,2 33,9 3, ,7 2,5 33,1 2, ,0 1,7 32,4 2, ,3 1,1 31,7 1, ,6 0,5 31,0 0, ,0-30,4 0, ,4-29, ,9-29, ,4-28, ,9-28, ,4-27, ,9-27, ,5-26, ,1-26, ,7-26, ,3-25, ,9-25, ,6-25, ,2-24, ,9-24, ,6-24, ,3-23, ,9-23, ,6-23, ,4-22, ,1-22, ,8-22, ,5-22, ,3-21, ,0-21, ,8-21,3 - Grontmij A/S Bo Søndergaard Acoustica 3 p:\projects\356\ \04_output\n docx Grontmij A/S

Lyset ønskes at kunne tændes i tidsrummet, solnedgang til kl. 23.00 i vinterhalvåret.

Lyset ønskes at kunne tændes i tidsrummet, solnedgang til kl. 23.00 i vinterhalvåret. Frederikssund Kommune Rådhuspladsen 1 3600 Frederikssund Ansøgning om landzonetilladelse lysanlæg I forbindelse med etablering af en løbebane på træningsanlægget, Jordhøjvej, søges om tilladelse til opsætning

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat 2012-2013. Peggy Friis; Pernille Daub

Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat 2012-2013. Peggy Friis; Pernille Daub Årsrapport for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller 2012-2013 Peggy Friis; Pernille Daub Rapport DTU Wind Energy E-0048 (DK) 2013 Af Peggy Friis; Copyright: Forsidefoto: Hel eller delvis

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Landzonetilladelse. Esben Schultz og Mira Illeris Svanholm Gods 4A 4050 Skibby. 2 boliger til permakultur ved Svanholm

Landzonetilladelse. Esben Schultz og Mira Illeris Svanholm Gods 4A 4050 Skibby. 2 boliger til permakultur ved Svanholm Landzonetilladelse Esben Schultz og Mira Illeris Svanholm Gods 4A 4050 Skibby Dato 3. juli 2015 Sagsnr. 01.03.00-p19-25-15 Matr.nr. 1ax Svanholm Hgd. BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund

Læs mere

Kingspan 6/15(10) kw Husstandsmølle. Robust Støjsvag Gennemtestet

Kingspan 6/15(10) kw Husstandsmølle. Robust Støjsvag Gennemtestet Kingspan 6/15(10) kw Husstandsmølle Robust Støjsvag Gennemtestet CBC Energy hjælper dig til at blive en CO 2 -venlig husstand Vil du have egen vindmølle? -og spare miljøet for ca. 9 ton CO 2 om året Bor

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller På vej til vedvarende energi - med vindmøller Indhold side Forord - giv din mening til kende 4 Resumé 5 1. Klimaudfordringen hvilke mål skal vi nå? 6 2. Husstandsmøller eller store vindmøller? 8 3. Hvor

Læs mere

Egen lille mølle eller andele i en stor?

Egen lille mølle eller andele i en stor? TEMA HUSSTANDSMØLLER privatøkonomi Egen lille mølle eller andele i en stor? Af Torgny Møller Er sparepengene bedre placeret i andele i en stor mølle end i køb af en lille husstandsmølle? Svaret blæser

Læs mere

Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage

Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage MILJØRAPPORT Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage Morsø Kommune - VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET (VVM) - MILJØ-VURDERING (MV) August 2009 MORSØ KOMMUNE: Miljørapport - Vindmøller ved Sønder Herreds

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen.

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan Høringsperiode: 6. maj til 1. juli 2014 Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032.

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032. Side 1 af Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark Juni 2014 Udgivelsesdato : 11. juni 2014 Projekt : Udarbejdet : Bo Søndergaard Kontrolleret :

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE Miljørapport udarbejdet af: EMD Grontmij AS Jysk Vindenergi Nellemann

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 2 Kommuneplantillæg nr. 20 Kommuneplantillæg nr. 20 - Vindmølleplan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (Sendes pr. mail til nmkn@nmkn.dk og c.c. til Jette Rosenkvist Jørgensen jerjo@nmkn.dk) Svar på klage over endelig vedtagelse af lokalplan

Læs mere

Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse

Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød biogasanlæg er under etablering. I forbindelse med etableringen er der fremkommet ønsker om mindre ændringer i forhold til nuværende

Læs mere

J O H A N S E N & B L I D D A L

J O H A N S E N & B L I D D A L Struer Kommune Østergade 11-15 7600 Struer Att.: Plan & Miljø Paulex-advokater ApS (Binavn) Bredgade 20, DK-6920 Videbæk Tlf. +45 97 17 22 44 Fax. +45 97 17 32 96 E-mail: paulex@paulex.dk Hjemmeside: www.paulex.dk

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere