Life Science. Vores Life Science-gruppe består af førende juridiske rådgivere inden for alle områder af Life Science.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Life Science. Vores Life Science-gruppe består af førende juridiske rådgivere inden for alle områder af Life Science."

Transkript

1 Nr. 2 maj årgang ISSN Nr MEDICO OG SUNDHEDS-IT MEDICO OG SUNDHEDS-IT LÆS INDE I BLADET DMTS har travlt i 2013! AF STUD.ING. MICHELLE NIELSEN OG OMRÅDELEDER HANS JØRGEN CLAUSEN Innovation kræver samarbejde mellem industri og indkøbere AF DIREKTØR PETER HUNTLEY, MEDICOINDUSTRIEN Intensiv terapi AF OVERLÆGE TORBEN STEENSGAARD ANDERSEN Nye regler om midlertidige forbud AF ADVOKAT, PARTNER MIKKEL VITTRUP OG ADVOKAT, PARTNER STURE RYGAARD

2 Life Science Plesner er anerkendt som det førende danske advokatfirma inden for Life Science. Vi yder strategisk rådgivning til såvel virksomheder som offentlige institutioner inden for pharmaindustrien, biotek og medicinsk udstyr. Vores Life Science-gruppe består af førende juridiske rådgivere inden for alle områder af Life Science. Vi tager hensyn til kompleksiteten og sammenhængen i alle relevante retsområder og skaber balance mellem kommercielle prioriteter og juridiske risici. Læs mere om vores forretningsområde

3 Redaktionen Medicinsk Teknologi & Informatik INDHOLD 2/2013 Ansvarshavende John Vabø, cand. polit. Ansvarshavende fagredaktør DMTS Calle Thøgersen, Medicoteknisk chef Region Syddanmark medicoteknik Salg: Vibeke Lotinga Udgiver: SCANPUBLISHER A/S Forlaget John Vabø A/S Emiliekildevej Klampenborg Tlf.: Fax: ISSN Nr Abonnement Abonnement 6 udgaver (incl.moms): Kr. 225,- Adresseændringer m.v. bedes mailet til Hanne Solberg på Ved henvendelse bedes abonnementsnummer oplyst (otte cifre, påtrykt bag på magasinet). Administration: Tina Brage Vabø Layout og tryk: Scanprint a s DMTS har travlt i 2013! AF STUD.ING. MICHELLE NIELSEN OG OMRÅDELEDER HANS JØRGEN CLAUSEN, MEDICOTEKNIK REGION SYDDANMARK 4 Innovation kræver samarbejde mellem industri og indkøbere AF DIREKTØR PETER HUNTLEY, MEDICOINDUSTRIEN 5 Intensiv terapi en højteknologisk disciplin AF OVERLÆGE TORBEN STEENSGAARD ANDERSEN, MASTER OF HEALTHCARE IT, INTENSIV AFDELING, VEJLE SYGEHUS 6 Kan vi stole på vores medicotekniske måleudstyr? AF OMRÅDELEDER HANS JØRGEN CLAUSEN, MEDICOTEKNIK REGION SYDDANMARK 10 Novo Seeds skaber vækst indenfor medico og biotek AF JOURNALIST IB ERIK CHRISTENSEN, CYPRESS KOMMUNIKATION 12 CareWare 2013 teknologi til selvhjælp AF STUD. ING. MICHELLE NIELSEN 14 Tyveri af medicinsk udstyr AF OMRÅDELEDER HANS JØRGEN CLAUSEN, MEDICOTEKNIK REGION SYDDANMARK 16 Nye regler om midlertidige forbud AF ADVOKAT, PARTNER MIKKEL VITTRUP OG ADVOKAT, PARTNER STURE RYGAARD, PLESNER ADVOKATFIRMA 18 Besøg på det papirløse hospital Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf AF B.SC. METTE MARIE NIELSEN 19 De brænder for lyset AF JOURNALIST (DJ) / KOMMUNIKATIONSKONSULENT TINE GLINDVAD POLAT, SYGEHUS LILLEBÆLT 21 Kontrolleret af In Vitro model til test af TAVI-hjerteklapper AF INGENIØRSTUDERENDE I SUNDHEDSTEKNOLOGI JENS LASSE PIRK, INGENIØRHØJSKOLEN AARHUS 23 Referat af generalforsamlingen onsdag den 13. marts Støjfri medicinsk godkendte PC ere og super isolatorer AF JOURNALIST, CAND. SCIENT. BIRGER PEDERSEN 26 Kontrolleret oplag: 2611 i perioden 1. juli juni 2012 MTI 2 3

4 LEDER DMTS HAR TRAVLT I 2013! AF STUD.ING. MICHELLE NIELSEN OG OMRÅDELEDER HANS JØRGEN CLAUSEN, MEDICOTEKNIK REGION SYDDANMARK Som vores formand skrev i seneste nummer af MTI, fylder DMTS i år 40 år, og det er en begivenhed som vi vil fejre på dagen, den 27. november Dagen vil bl.a. byde på åbning af en særudstilling på Medicinsk Museion og efterfølgende et festarrangement på Den Sorte Diamant. DMTS arbejder på et spændende program, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Du vil i den kommende tid, høre meget mere til dette interessante arrangement. Men foruden fejringen af vores jubilæum, har vi jo igen i år det årligt tilbagevendende landsmøde der skal sættes på skinner. Dette finder igen i år sted på Pejsegården i Brædstrup, og løber af stablen fra tirsdag den 17. september til torsdag den 19. september. Reserver også allerede nu disse dage i kalenderen, eller endnu bedre tilmeld dig med det samme via vores hjemmeside. Bestyrelsen, suppleanter, konsulenter og studierepræsentanter arbejder intenst på, at lave et godt og spændende program. Det er dog lidt af et puslespil at få sammensat et program, som rammer alle vore medlemmers interessefelt. I løbet af de sidste par år er medlemsantallet steget, og flere forskellige interessefelter er nu repræsenteret. Blandt vore medlemmer finder vi sygehusansatte teknikere og ingeniører, læger, studerende, professorer og mange flere, så det er lidt af en udfordring at lave et program som fanger alles interesse. Dog har vi alle et til fælles og det er Medicoteknikken. På landsmødet bibeholder vi vore faste traditioner omkring ERFA møderne den første dag, der jo primært er tiltænkt vore medlemmer, med daglig virke på sygehusene. For de studerende vil der igen i år være en posterkonkurrence samt en foredragskonkurrence. Sidst men ikke mindst vil landsmødet byde på en stor industriudstilling til gavn for både medlemmerne og Medicoindustrien. Alt dette forsøges krydret med spændende fællesindlæg. Hold øje med vores hjemmeside for løbende informationer og opdateringer omkring programmet til september i Brædstrup. I dette nummer af MTI vil du bl.a. kunne læse om vores generalforsamling den 13. marts i København. Herudover er der en artikel om et forskningsprojekt omhandlende dynamisk lys, en artikel omkring et frækt tyveri på Kolding Sygehus, en artikel omkring vejledende udstyr samt en artikel omkring en overlæges syn på medicoteknisk teknologi på hans intensive afdeling. Medredaktøren i dette nummer, studenterrepræsentant stud.ing Michelle Nielsen, har medvirket til dette nummer med 3 artikler. Disse handler henholdsvis om udviklingen af en in vitro model, om velfærdsteknologi konferencen, CareWare, som blev afholdt i Aarhus den april samt en artikel om et studenterbesøg på Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, der er et papirløst Universitetshospital i Hamborg. Sidst men ikke mindst bidrager Medicoinustrien med en artikel omhandlende rammebetingelser for medicobranchen. Vi håber I alle finder artiklerne spændende, og ønsker jer alle God Læselyst!

5 INNOVATION KRÆVER SAMARBEJDE MELLEM INDUSTRI OG INDKØBERE AF DIREKTØR PETER HUNTLEY, MEDICOINDUSTRIEN De økonomiske vilkår med færre penge og flere behandlingskrævende patienter er blevet en fast indledning i ethvert oplæg om sundhedssektoren. Anbefalingen er entydigt, at mere innovation er eneste vej frem. Medicoindustrien er helt enig. Sundhedssektorens udfordringer kan ikke på lang sigt imødekommes gennem besparelser. Nye teknologier og produkter, der kan effektivisere arbejdsgange og behandlinger er en stor del af løsningen på fremtidens udfordringer. Hvis vi skal sikre en høj frekvens af udvikling og ibrugtagning af nyt medicoteknisk udstyr, der kan dække sundhedssektorens behov, bliver den offentlige sektor nødt til at finde løsninger på, hvordan innovation kan stimuleres inden for rammerne af de regionale og kommunale indkøb. Intelligente indkøb er her en helt central motor, der skal skabe afsæt for nye løsninger og produktmuligheder og ikke mindst offentlige besparelser. Hovedkonklusionen er, at hvis intelligent indkøb skal fungere efter hensigten, er det på høje tid, at vi forholder os til konkrete og mulige løsninger og vilkår i et tæt samarbejde mellem industrien og de regionale og kommunale indkøbere. Vi skal lære at tale det samme sprog Vi mangler en fælles forståelsesramme, når vi taler intelligent indkøb. Vi har behov for at afstemme forventningerne mellem industrien og de offentlige indkøbere, og vi behøver en metode til at tænke ud af boksen. Uden at vi vel at mærke blokerer for den hverdag med de løbende indkøb, som skal holde sundhedssystemet i gang. Altså er udfordringen at finde byggestenene til fornyelse, samtidig med at vi arbejder videre med business as usual. Når vi taler intelligente indkøb af medicoteknisk udstyr, vedrører det både afsender- og modtagerapparatet. Industriens virksomheder skal kunne stille forslag, der reelt er vurderingsegnede og regionerne og kommunerne skal råde over et forum, der reelt kan foretage vurderingen. Industrien skal kunne dokumentere Total Cost of Ownership Hvis vi som industri ønsker at blive taget seriøst hos indkøberne, når vi taler om produktalternativer, OPI-muligheder og funktionsudbud, er det fuldstændigt nødvendigt, at vi kan ledsage vores udsagn med konkrete kalkuler med substans. Derfor skal vi blive skarpere på at kunne dokumentere den langsigtede effektivisering ved brug af et nyt produkt også selv om den går på tværs af sektorerne. Først når vi kan det, vil vi kunne få det udstillingsvindue, som industrien sukker efter. Indkøbere skal kunne håndtere veldokumenterede TCO-oplæg Man kan forsigtigt spørge, hvorvidt indkøb af medicoteknisk udstyr er placeret tæt nok på behandlingen af patienterne. Refererer brugerinddragelsen til indkøbet eller refererer indkøbet til brugerinddragelsen? Eller spurgt på en anden måde, hvordan kan indkøb suppleres med en økonomisk og medicinsk teknologivurdering, så indkøbsopgaven går hånd i hånd med vurdering af nye muligheder, og hvordan kan vi skabe et økonomisk frirum til eksperimentering. Ideer til løsninger Innovationsudvalg og innovationsfond Et Innovationsudvalg kunne være en idé til en løsning. Et innovationsudvalg, kunne beskæftige sig med en lægefaglig, teknisk og økonomisk vurdering, som kunne skabe beslutningsgrundlag for indkøbsfunktionen, når der kommer forbedrede eller radikalt nye produkter på markedet Udvalget kunne bestå af primær og sekundær sundhedssektor og dermed råde over faglig kompetence til at give en langsigtet vurdering på basis af et bearbejdet industrielt eller offentligt forslag. Udvalget kunne have til opgave at bearbejde forslag og eventuelt gå i dialog med virksomheder om tilpasninger og videreudvikling af indsendte forslag. Et andet forslag kunne være oprettelsen af en Innovationsfond, der kunne finansiere forsøgsordninger i en tidsbegrænset periode. En fond eller pulje kunne sikre, at indkøbsmålsætningen ikke lider under afprøvning af nye tiltag. Finansieringen af en innovationsfond kunne være fordelt mellem det offentlige og private virksomheder. Hvis vi kunne stable et Innovationsudvalg og Innovationsfond på benene vil vi kunne: Skærpe regionernes intelligente indkøb og give et incitament til at tænke ud af boksen Skærpe virksomhedernes evne til at levere nye tiltrængte tiltag og dokumentation af Total Cost of Ownership. Danne ramme for flere OPI-projekter Tilføre ny energi til begrebet Funktionsudbud I særdeleshed lette livet for Start-up virksomheder inden for det medicotekniske område Medicoprodukter udgør kun 6 procent af sundhedssektorens budget. Vi kan ikke løse sektorens samlede økonomiske udfordring ved at barbere i de 6 procent, ligemeget hvor hårdt vi presser citronen. Tværtimod kan vi risikere at ødelægge innovationskraften i branchen. I stedet har vi behov for en fælles indsats som kunne have form som en innovationsfond og et innovationsudvalg. Det vil kunne sparke gang i udviklingen og anvendelsen af nye innovative produkter, der i sidste ende vil kunne påvirke sundhedsbudgettet med langt over 6% gennem effektiviseringer. MTI 2 5

6 INTENSIV TERAPI EN HØJTEKNOLOGISK DISCIPLIN AF OVERLÆGE TORBEN STEENSGAARD ANDERSEN, MASTER OF HEALTHCARE IT, INTENSIV AFDELING, VEJLE SYGEHUS Billede fra Intensivafdelingen i Vejle Intensiv afsnit A710 (ITA) på Vejle Sygehus er en geografisk afgrænset enhed placeret centralt på sygehuset og er indrettet og udstyret til at varetage intensiv terapi på et tidssvarende og højt fagligt niveau. I forbindelse med en intern flytning af afsnittet i 2005 blev det totalrenoveret med udskiftning og fornyelse af al væsentligt udstyr. Det multidisciplinære intensive behandlingsafsnit er fysisk indrettet med 9 sengepladser til intensiv terapi og 6 sengepladser til intermediær terapi. Fra alle sygehusets afdelinger modtages der patienter med potentielt reversible svigt af et eller flere organsystemer til observation, diagnostik, behandling og pleje. Afsnittets patientprofil afspejler således sygehusets profil med overvejende medicinske, kardiologiske, hæmatologiske, onkologiske, neurologiske og kirurgiske specialer med en bred variation i både alvorlighed af sygdomme og indlæggelsesvarighed. Afsnittet modtager knap 1000 patienter årligt. Ca. 1/3 af patienterne har behov for en intermediærplads oftest pga behov for forlænget observationstid efter en større operation. Knap 700 patienter modtages til behandling på intensiv afsnit pga svigt af ét eller flere organsystemer og af en sådan sværhedsgrad, at behandlingen ikke kan gennemføres på en almindelig sengeafdeling. I 2012 modtog afsnittet således 400 patienter til invasiv eller non-invasiv respiratorbehandling og ydede dialyse til 37 kritisk syge patienter. Den daglige lægefaglige ledelse udgøres af 3 overlæger med særlig interesse for og uddannelse i intensiv terapi og den sygeplejefaglige ledelse udgøres af en afdelingssygeplejerske og en souschef. Patienternes pleje og observation varetages af 70 sygeplejersker som alle har specialuddannelsen i intensiv sygepleje. Intensiv afsnit A710 på Vejle Sygehus er således et afsnit som på mange områder ligner en række andre mellemstore intensivafsnit. ITA A710 adskiller sig dog fra andre afsnit ved igennem de sidste 2-3 år at inddrage og anvende avanceret informationsteknologi og medicoteknik. VÆK MED PAPIRET OG IND MED ELEKTRONISK OBSERVATIONSSKEMA Siden juni 2011 har afdelingen anvendt et avanceret system for Patient Data Management (PDM). Region Syddanmark besluttede ved udgangen af 2010, at samtlige intensivafdelinger i Region Syddanmark skulle anvende fa. Daintels Critical Information System (CIS). Intensiv afsnit på Vejle Sygehus var det første, som tog det fulde system i brug og siden juni 2011 har det understøttet læger og sygeplejerskers arbejde med intensivpatienter. Ved implementering af CIS-systemet besluttede styregruppen i samarbejde med klinikerne at CIS skulle kunne anvendes bed-side, hvorfor samtlige 9 søjler til sengepladserne blev forsynet med computere med touch-skærme. Med

7 Billede fra Intensivafdelingen i Vejle denne løsning sikres sygeplejerskerne mulighed for at registrere og dokumentere procedurer og medicinering direkte ved patienten. Dette er med til at sikre mere og kontinuerlig patientkontakt idet sygeplejersken ikke behøver at forlade stuen, gå til et observationsrum, åbne en computer og logge ind i de kliniske systemer. CIS-systemet er opbygget af 3 integrerede kliniske moduler som understøtter forskellige dele af klinikernes arbejde. Et notat- og registreringsmodul. Et medicinmodul og et observationsmodul. Notatmodulet understøtter i særlig grad lægernes daglige og systematiske gennemgang af patienternes organsystemer og gør det enkelt fra dag til dag og fra uge til uge at overskue ændringer i patienternes tilstand og ændringer indenfor de enkelte organsystemer. Desuden indeholder systemet beslutningsstøtte ved særlige kritiske diagnoser, således at lægerne bliver guidet på vej til den rette terapi og de rette diagnoser. En ganske væsentlig del af dette notatmodul er registreringsdelen, hvor alle udførte procedurer på patienten let registreres og med eksakte tidskoder. Disse registreringer er væsentlige elementer på et intensiv afsnit med ofte tids- og ressourcetunge procedurer såsom respirator- eller dialysebehandling og en korrekt procedureregistrering sikrer en korrekt afregning via DRGsystemet. Medicinmodulet er specielt designet til ordination, administrering og dispensering af medicin til intensiv patienter. I sin substans er modulets kerne mere end 200 gennemarbejdede protokoller, som gør det enkelt, hurtigt og sikkert at ordinere medicin til kritisk syge patienter. Protokollerne er skabt i et tæt samarbejde mellem Daintel og en række af landets førende intensivlæger og giver færdige skabeloner for ordination, administration og dispensering af medicin til patienterne. Ved anvendelse af protokollerne er der taget højde for en række faktorer, bl.a. alder, højde, vægt, nyre- eller leverfunktion eller hvorvidt patienterne er i dialyse. Ved at tage højde for disse parametre sikrer protokollerne dermed patienterne den korrekte behandling og sparer lægerne for en masse tid. Desuden indeholder protokollerne blandings- og justeringsvejledninger til sygeplejerskernes administration af medicinen og derved undgås en række dosis- og blandingsfejl. Således har afsnittet ikke haft indberettede, utilsigtede hændelser på dosis- og blandingsfejl siden implementering af systemet i Observationsmodulet er det modul, som har givet den største ændring i både sygeplejersker og lægers arbejdsgange. Før implementeringen af CIS overførte sygeplejerskerne manuelt samtlige observationer fra monitorer og andet medicoteknisk udstyr til et papirark. Efter implementeringen af CIS i juni 2011 har sygeplejerskerne ikke foretaget disse manuelle registreringer af data. I stedet overføres samtlige monitorerings- og apparaturdata automatisk til CIS-observationsmodul. Fra monitorerne overføres f.eks. puls, blodtryk, respirationsfrekvens, temperatur og en række andre parametre. Fra respiratorerne sendes data om ventilationsmodus, respirationsfrekvens, PEEP, tryk og voluminer også ind til CIS og tilsvarende fra dialyseapparatet er det bl.a. data om væskeflow og væsketræk der overføres. Fra pumperne overføres data om, hvornår pumpen er startet eller stoppet, hvilken medicin, væske eller sondeernæring der gives og pumpernes infusionshastigheder. Alle disse data kan i observationsmodulet betragtes i prædefinerede organspecifikke grafiske udtryk f.eks. Respiratorisk eller Cirkulatorisk men observationsmodulet åbner også mulighed for at sammensætte og præsentere data i en individualiseret og patientafhængig kontekst. F.eks. kan lægen ønske at se en grafisk fremstilling af sammenstillede data på patientens blodtryk og infusion af stærk cirkulationsstimulerende medicin infunderet via en pumpe og vælger ud fra disse parametre at få præsenteret et grafisk overblik. Ligeledes ønsker lægen måske for en anden patient at sammenstille og få vist data på respiratorens indstillinger (minutvolumen, PEEP, tryk) og sammenstille disse data med f.eks. arterielle blodgasser og få et visuelt indtryk af behandlingens effekt. Alle disse muligheder i CIS giver dagligt lægerne et effektivt redskab til at analysere og handle på de enorme mængder af informationer og data der er til stede omkring den kritisk syge patient på intensiv. For sygeplejerskerne har det været et paradigmeskift ikke længere manuelt at skulle nedskrive observerede data på patienten og på tilsluttet medicoteknisk udstyr. At sygeplejerskerne ikke længere manuelt skal registrere monitoreringsdata og at de har fået adgang til bed-side computere åbner helt nye muligheder for yderligere patientkontakt og forbedret sygepleje. MTI 2 7

8 Eksempel på et infusionspumperack til styring af patientens blodsukker. PATIENTENS BLODSUKKER STYRES AF COMPUTERALGORITME Siden november 2012 har intensiv afsnit A710 anvendt avanceret apparatur til styring af blodsukkeret hos kritisk syge patienter. En række undersøgelser har fastslået, at både for høje, for lave eller meget svingende blodsukker resulterer i dårligere prognose for kritisk syge patienter. Det er derfor essentielt for patienternes tilstand og prognose, at deres blodsukker styres relativt stramt indenfor ret snævre grænser. I praksis kan dette være overordentlig svært af en række forskellige årsager. Hos kritisk syge patienter kan absorptionen af sukker og næringsstoffer fra tarmen være forstyrret; infusion af en række lægemidler og væsker som indeholder sukker kan give pludselige stigninger i blodsukkeret ligesom svigt eller ændringer af patienternes metabolisme ved kritisk sygdom, stress og mange andre faktorer har indflydelse. Samtlige 9 søjler til sengepladserne er forsynet med 2 pumpe-racks (Space Stations fra B. Braun) med mulighed for tilslutning af 8 pumper. Udstyret vi anvender til den avancerede blodsukkerkontrol produceres ligeledes af B. Braun og kaldes Space GlucoseControl (SGC). Integrationen mellem SGC og vores infusions- og sprøjtepumper fungerer via Space Stations. De forskellige data fra pumperne hvilke produkter der infunderes i patienten sondemad, intravenøs ernæring, sukkerholdige infusionsvæsker og insulin sendes til SGC for en videre computeriseret integration af alle disse data. Når sygeplejersken har analyseret et blodsukker taster hun dette ind i SGC og SGC foreslår ud fra en avanceret algoritme, hvornår der skal foretages en ny blodsukkermåling og/eller hvorvidt der skal øges eller reduceres i insulininfusionen. Ved hjælp af visuelle og akustiske alarmer bliver sygeplejersken gjort opmærksom på, hvornår det er tid at foretage en ny blodsukkermåling og taste målingen ind i SGC. Data fra Space GlucoseControl sendes naturligvis også over i CIS Observationsmodul, således at disse observationer kan sammenstilles med andre data og anvendes i andre kontekster. Flere undersøgelser har vist, at ved denne algoritmebaserede styring af patientens blodsukker opnås den ønskede, stramme kontrol væsentligt hurtigere, end hvis styringen foretages manuelt. Typisk vil patienten have opnået de ønskede blodsukker-værdier indenfor 12 timer, hvorimod den manuelle kontrol sjældent giver det ønskede interval og med betydelige udsving i blodsukkerværdierne. PATIENTENS HJERNE STYRER RESPIRATOREN Afsnit A710 modtager årligt 400 patienter, som er ude af stand til selv at trække vejret og som behøver støtte til vejrtrækningen. Behandlingen gennemføres ved enten at anlægge en tube i patientens luftveje og tilslutte patienten til en respirator (invasiv respiratorbehandling) eller i mindre alvorlige tilfælde at forsyne patienten med en tætsluttende maske og understøtte deres vejrtrækning med samme respirator Non-Invasiv respiratorbehandling (NIV). Årsagerne til svigt af vejrtrækningen kan være mange, men er ofte lungebetændelse, forværring af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) eller som led i multiorgansvigt. For langt hovedparten af patienterne vil behandlingen medføre en del ubehag og ofte kræves der en vis grad af medicinering (sedation) til at dæmpe ubehag, stress eller angst. Ved moderne respiratorterapi ønsker man i størst mulig udstrækning at understøtte patientens egen vejrtrækning, idet dette giver færrest komplikationer og reducerer behandlingstiden i respirator. Moderne respiratorer er yderst avancerede og kan indstilles til en meget høj følsomhed overfor patientens egne bestræbelser på at trække vejret en såkaldt flow-trigning. Således vil selv små bestræbelser fra patienten udløse en lille flow-ændring i respiratorens kredsløb og bevirke, at respiratoren enten giver patienten luft eller lukker op for en ventil, således at patienten kan komme af med luft. Uagtet respiratorens meget høje sensitivitet for flowændringer i patientens vejrtrækning er det et faktum, at mellem % af alle respiratorens understøtninger af patientens vejrtrækninger i større eller mindre grad er asynkrone. Ofte fordi patienten forsøger at afslutte sin respiration før respiratoren har afsluttet indblæsningen eller patienten ønsker en mere varierende vejrtrækning end respiratoren kan tilbyde. På afsnit A710 er samtlige 9 søjler udstyret med Servo-i-respiratorer fra Maquet og disse respiratorer er netop blevet opgraderet med Neurally Adjusted Ventilatory Assist (NAVA), hvilket er en ventilationsform der reguleres af patientens eget respirationscenter i hjernen. Hos alle vågne mennesker styres vejrtrækningen af respirationscentret i hjernestammen. Ved ganske diskrete ændringer i bl.a. blodets ph, CO 2 - indhold eller iltning fås en omgående og direkte virkning på respirationscenteret. F.eks. vil en stigning i blodets CO 2 eller et fald i blodets iltning udløse forstærket aktivitet i respirationscenteret. Den forstærkede aktivitet i respirationscenteret giver øget udladning i nerven der forsyner den store mellemgulvsmuskel (diaphragma).

9 Ved NAVA-ventilation får patienten anlagt en sonde gennem næsen og sonden placeres med spidsen i mavesækken. På sonden er placeret en række elektroder, som opfatter de elektriske udladninger i den store mellemgulvsmuskel. Sonden er tilsluttet respiratoren og vha. de signaler, som mellemgulvsmusklen udsender opfatter respiratoren godt 62 gange/sekund, hvornår patienten skal have luft hvor meget luft der skal gives eller hvornår patienten ønsker at komme af med luft. Således vil signaler opstået i patientens respirationscenter indirekte via mellemgulvsmusklen afgøre respiratorens indsats til patienten. En øget udladning fra respirationscenteret = større respiratorstøtte og vice versa. Lægernes styring af respiratorterapien er traditionelt vejledt af arterieblods-analyser for at afgøre, hvorvidt patienten får ilt nok eller får udluftet sin CO 2. Med NAVA er langt hovedparten af disse arterieblodsanalyser overflødiggjort idet den vågne patients respirationscenter er langt mere præcis i sit udtryk af, hvorvidt der gives luft nok eller ej. Hvis den vågne patient føler lufthunger øges signalet til respiratoren og respiratoren understøtter patientens bestræbelser endnu mere. Vi har nu anvendt NAVA til alle patienter i respiratorterapi siden medio januar Vores første erfaringer ligger fuldstændig i tråd med internationale erfaringer: Der opnås nærmest 100 % synkroni mellem patientens bestræbelser og respiratorens understøttelse og alle patienter udtrykker langt større komfort ved denne ventilationsform frem for de konventionelle ventilationsformer. Desuden er det vores forventning, at i lighed med andres erfaringer kommer patienterne hurtigere ud af respiratoren, hvorved udfaldet for denne patientgruppe forbedres. En ikke uvæsentlig sidegevinst er, at vi kan have patienterne langt mere vågne og uden brug af sløvende stoffer, mens de er i respiratorterapi. FREMTIDEN Det kan være svært at se, hvilke teknologiske skridt der er de næste på en intensiv afdeling, men på den informationsteknologiske og medicotekniske front er der et par oplagte muligheder! For det første er det desværre velkendt, at kapaciteten på intensivafdelingerne ikke altid kan efterkomme efterspørgslen. Dette betyder adskillige gange om året, at vi er nødt til at flytte patienter fra én intensivafdeling til en anden for måske senere at hjemtage patienten igen. For disse patienter vil der uvægerligt uagtet bestræbelser på det modsatte være informations-, kontinuitets- og datatab. På tilsvarende vis, når patienter flyttes fra intensiv afdeling til operationsgang og fra operationsgang til opvågning eller tilbage til intensiv vil der opstå tilsvarende tab. Det er helt oplagt og lige til højrebenet hurtigst muligt at få etableret en fælles regional server, hvorpå intensiv- og operationspatienters data opsamles via CIS. Ved at vælge en fælles, regional serverløsning vil dataopsamling og flow kunne foregå kontinuerligt og centralt uanset patientens geografiske placering og patientens data vil kunne tilgås på et hvilket som helst tidspunkt uanset placering på f.eks. intensiv Odense Universitetshospital (OUH), operationsgangen OUH og efterfølgende overflytning til en intensiv afdeling på er andet sygehus. En sådan regional serverløsning er tilgængelig og ville kunne tilbydes inden for ganske kort tid til gavn for patienter og klinikere. Et andet område, hvor der kunne ønskes optimerede løsninger er en reduktion i det uhensigtsmæssige antal monitorer vi har på intensiv. Vi har en bedside-computer, en monitor til præsentation af patientens vitaldata, en monitor på respiratoren og en monitor på dialyseapparatet. Desuden har vi ved udvidet hæmodynamisk monitorering endnu en monitor. I mange tilfælde har vi således 3-4 selvstændige monitorer omkring den samme sengeplads, hvilket er uhensigtsmæssigt både af patienthensyn og arbejdsmiljømæssigt. I en tid, hvor selv små smartphones er i stand til at håndtere et skift mellem 2 eller flere applikationer er det ganske enkelt ubegribeligt, at vi på et lavteknologisk område som monitorer skal slæbe med 4-5 stykker af slagsen i stedet for at integrere disse i en fælles monitor, hvorpå der så blot kunne bladres mellem forskellige skærmbilleder. MTI 2 9

10 KAN VI STOLE PÅ VORES MEDICOTEKNISKE MÅLEUDSTYR? Udviklingen igennem årene har bevirket, at medicoteknisk udstyr i vore dage er meget pålideligt, men kan vi altid stole på det vi måler, og kan der stilles diagnoser og laves behandlingsplaner ud fra de målte data? Og skal der også være plads til vejledende udstyr på sygehusene? AF OMRÅDELEDER HANS JØRGEN CLAUSEN, MEDICOTEKNIK REGION SYDDANMARK Blodtryksmåler til diagnostisk brug Dette er et dilemma de medicotekniske funktioner på de danske sygehuse ofte står over for, men i bund og grund er det jo lægen som bør vurdere målingernes kvalitet, da det jo er lægen som diagnosticerer patienten og herefter laver behandlingsplaner. Der er dog en gråzone omkring apparaturets målenøjagtighed som bør belyses efter min mening. Tager vi for eksempel udgangspunkt i måling af blodtryk, er der jo ingen tvivl om, at den invasive måling med en tryktransducer direkte i blodbanen giver en sand kontinuerlig måling, men det er ikke hensigtsmæssigt at lave invasive målinger overalt. Derfor er det rigtig smart, at der findes noninvasible blodtryksmålere. Der er dog en del fejlkilder forbundet med denne noninvasive målemetode. Der er mange forskellige fabrikater på markedet, og de findes i mange prisklasser. Måleresultaterne er derfor også forskellige. Da de noninvasible blodtryksmålere kom frem for rigtig mange år siden, kan jeg f.eks. huske eksempler på, at de kunne måle blodtryk selv på stoleben, så disse apparater var ikke ret pålidelige. Kvaliteten har heldigvis forbedret sig igennem årene, og de fleste apparater kan måle hæderligt på et normalt blodtryk. Men når blodtrykket er ekstremt, lavt eller højt, eller når der opstår arrytmier kan det være vanskeligt for disse apparater at måle præcist. Forskellen på de helt billige apparater til under 1000,- kr. og de mere professionelle typer til priser på omkring ,- kr. er typisk, at de billige apparater ikke kan kalibreres og valideres, hvorimod de mere professionelle apparater kan testes ved hjælp af en simulator i forskellige måleområder. Herved opnås der en vis sikkerhed for målingens korrekthed. De billige apparater er ofte kun udstyret med en standardmanchet. For at kunne måle korrekt er det vigtigt, at der benyttes en korrekt størrelse manchet, da en forkert størrelse er med til, at forringe målingens resultat og derved kvalitet. Mange af de billige apparater er godkendt efter diverse internationale godkendelser, men det siger ikke altid ret meget omkring præcisionen. I mange sammenhænge kan et blodtryk målt med et simpelt apparat dog, være en god vejledning omkring patientens almene tilstand. Det kan være når patienterne selv varetager målingen af deres blodtryk i eget hjem, eller i almen praksis hvor blodtrykket kontrolleres til f. eks indikering af hypoeller hypertension. I kritiske situationer hvor der skal stilles en diagnose eller laves et behandlingsforløb, er det vel rimeligt at kræve en rimelig sikkerhed for måleresultatets nøjagtighed. I de allermest kritiske situationer på sygehusene benyttes den invasive måling, men i andre mindre kritiske situationer anvendes typisk en noninvasiv måling. I disse mindre kritiske situationer bør den som udfører målingen, stille sig selv det spørgsmål om målingen nu kan være sand, og om det apparatur vedkommende måler med nu også er egnet til den opgave det benyttes til. Det sker nok også i de fleste tilfælde, men det kan ikke udelukkes at der sker fejl, og at patienten i værste fald får et forkert behandlingsforløb eller en forkert diagnose på grund af dette. Det er i sidste ende behandlerens ansvar, men ved at benytte mere professionelt udstyr på sygehusene kan vi dog sikre os, at udstyret kan valideres og kalibreres. Når der på baggrund af målinger skal stilles en diagnose eller planlægges et behandlingsforløb, er det vel rimeligt, at anbefale brugen af professionelt måleudstyr. Dette gør sig ligeledes gældende, hvis der skal gives farmaka på baggrund af en måling af f.eks. hypo- eller hypertension. Hvis de billige apparater benyttes

LÆS INDE I BLADET MEDICO OG SUNDHEDS-IT UAFHÆNGIGT MAGASIN FOR MEDICOTEKNOLOGI OG SUNDHEDS-IT

LÆS INDE I BLADET MEDICO OG SUNDHEDS-IT UAFHÆNGIGT MAGASIN FOR MEDICOTEKNOLOGI OG SUNDHEDS-IT Nr. 3 august 2014 11. årgang ISSN Nr. 1901-4465 MEDICO OG SUNDHEDS-IT UAFHÆNGIGT MAGASIN FOR MEDICOTEKNOLOGI OG SUNDHEDS-IT www.medicinskteknologi.dk LÆS INDE I BLADET Tillid er nøgleordet, når læger og

Læs mere

Professionel rådgivning

Professionel rådgivning Nr. 5 november 2013 10. årgang ISSN Nr. 1901-4465 MAGASIN FOR DANSK MEDICOTEKNISK SELSKAB DMTS MAGASIN FOR DANSK MEDICOTEKNISK SELSKAB DMTS www.medicinskteknologi.dk læs inde i bladet Professionel rådgivning

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Herlev Sygehus FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Ny teknologi stabiliserer døgnrytmen

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Herlev Sygehus FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Ny teknologi stabiliserer døgnrytmen Nr. 9 december 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Ny teknologi stabiliserer døgnrytmen hos

Læs mere

læs inde i bladet MAGASIN FOR DANSK MEDICOTEKNISK SELSKAB DMTS MAGASIN FOR DANSK MEDICOTEKNISK SELSKAB DMTS

læs inde i bladet MAGASIN FOR DANSK MEDICOTEKNISK SELSKAB DMTS MAGASIN FOR DANSK MEDICOTEKNISK SELSKAB DMTS Nr. 1 marts 2013 10. årgang ISSN Nr. 1901-4465 MAGASIN FOR DANSK MEDICOTEKNISK SELSKAB DMTS MAGASIN FOR DANSK MEDICOTEKNISK SELSKAB DMTS www.medicinskteknologi.dk læs inde i bladet TEGRIS OR INTEGRATION

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Nr. 7 oktober 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Ny generation overvågningssystem baseret

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Nr. 4 maj 2012 1. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK LÆS INDE I BLADET SYNSPUNKT

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. Intelligente varmepumpeløsninger. og produktivitet. Best of both worlds. læs inde i bladet

DRIFT & ARKITEKTUR. Intelligente varmepumpeløsninger. og produktivitet. Best of both worlds. læs inde i bladet Nr. 8 november 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet FSD årsberetning 2013-2014 LAF deler stadig

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne?

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne? DANSK BIOTEK N r. 2 juni 2011 7. årgang ISSN Nr. 1903-0940 M A G A S I N E T F O R D A N S K B I OT E K Mediepartner: l æ s i n d e i b l a d e t L E D E R Innovative biotekvirksomheder skal sikres de

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET. Vejle Sygehus FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET. Vejle Sygehus FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Nr. 1 februar 2015 4. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK LÆS INDE I BLADET Regioner bygger og moderniserer sygehuse

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013 Nr. 8 november 2013 2. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet FSTA årsberetning 2012-2013 FDS årsberetning

Læs mere

Medico apps A practitioner s guide

Medico apps A practitioner s guide DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner s guide Af Uri Duvald Andersen Jens Peter Andersen Martin Stenfeldt Redaktion Morten Gjøl www.medico-innovation.dk DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner

Læs mere

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: & BIOKEMISK FORENING. Leder. 3 milliarder kr. til muldjord og nybrud

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: & BIOKEMISK FORENING. Leder. 3 milliarder kr. til muldjord og nybrud DANSK BIOTEK Nr. 3 september 2014 10. årgang ISSN Nr. 1903-0940 MAGASINET FOR DANSK BIOTEK Mediepartner: & BIOKEMISK FORENING www.danskbiotek.info læs inde i bladet Leder af Formand for DANSK BIOTEK Martin

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

LÆS INDE I BLADET. Leder AF SØREN HAACK, INDKØB & MEDICOTEKNIK, REGION MIDT

LÆS INDE I BLADET. Leder AF SØREN HAACK, INDKØB & MEDICOTEKNIK, REGION MIDT Nr. 3 juni 2012 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S 9. årgang ISSN Nr. 1901-4465 MAGASIN FOR: DANSK MEDICOTE KNISK SELSKAB DMTS DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK I NFORMATIK DSMI DANSK SELSKAB FOR KLINISK

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME I DETTE NUMMER: En oplevelse for livet. Journal Club.

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME I DETTE NUMMER: En oplevelse for livet. Journal Club. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME 12 I DETTE NUMMER: 6 En oplevelse for livet 16 Journal Club 20 Jobsøgning EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Årskonference 2014 Kolding d. 22.-24.

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Årskonference 2014 Kolding d. 22.-24. Nr. 4 maj 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Årskonference 2014 Kolding d. 22.-24. september

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed Shared Care Større medansvar, højere patientsikkerhed og en bedre økonomi. Side 14 Det digitale hospital Hvordan ser det ud? Og hvordan favner det bedst den fremtidige kompleksitet? Side 10 IBM Watson

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

DANSK BIOTEK LÆS INDE I BLADET MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: & BIOKEMISK FORENING. Leder af formand for DanSK BiotEK MaRtin BonDE

DANSK BIOTEK LÆS INDE I BLADET MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: & BIOKEMISK FORENING. Leder af formand for DanSK BiotEK MaRtin BonDE DANSK BIOTEK Nr. 4 december 2014 10. årgang ISSN Nr. 1903-0940 MAGASINET FOR DANSK BIOTEK Mediepartner: & BIOKEMISK FORENING www.danskbiotek.info LÆS INDE I BLADET Leder af formand for DanSK BiotEK MaRtin

Læs mere

DANSK BIOTEK. Dansk Biotek 25 år. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Biotek som vækstmotor

DANSK BIOTEK. Dansk Biotek 25 år. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Biotek som vækstmotor DANSK BIOTEK Nr. 2 juni 2012 8. årgang ISSN Nr. 1903-0940 MAGASINET FOR DANSK BIOTEK 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Mediepartner: www.danskbiotek.info læs inde i bladet Dansk Biotek 25 år Leder

Læs mere

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Behov for en Kræftplan IV? 10 år med Second opinion. Ildsjælsportræt: Alice Skjold Braae - Patientforeningen Lungekræft

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Behov for en Kræftplan IV? 10 år med Second opinion. Ildsjælsportræt: Alice Skjold Braae - Patientforeningen Lungekræft N Y E V E J E I K R Æ F T B E H A N D L I N G E N PERSPEKTIV Nr. 17 DECEMBER 13 & debat TEMA: Behov for en Kræftplan IV? 1 år med Second opinion Ildsjælsportræt: Alice Skjold Braae - Patientforeningen

Læs mere

#43 Marts 2013. Her går det strygende. Rudersdal Kommune: Den korteste vej mellem sagsbehandler og de enkelte tilbud. Er du klar til tilsyn?

#43 Marts 2013. Her går det strygende. Rudersdal Kommune: Den korteste vej mellem sagsbehandler og de enkelte tilbud. Er du klar til tilsyn? #43 Marts 2013 Rudersdal Kommune: Den korteste vej mellem sagsbehandler og de enkelte tilbud 8 10 Tangkær: Skar medicinforbrug hos 4 ud af 10 beboere De private tilbud om socialtilsyn: Bare vi bliver vurderet

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere