KISS. KISS ver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KISS. KISS ver. 2.1.0 01-10-2011"

Transkript

1 KISS 1

2 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål:... 4 Transaktionsopbygning og periodestyringsprincipper:... 5 Transaktionsdefinitioner:... 7 Værdilister: Ændringslog: Bilag 1 - Bladkompagniets transmissionssystem: Bilag 2 - Bladkompagniets gadedatabase: Bilag 3 - Interessentliste:

3 Forord: I gennem mange år (siden 1. halvdel af 1980 erne) har dataudveksling imellem udgivere og distributører, i særdeleshed imellem Bladkompagniet og dets ejerbladhuse, foregået efter SALTII- og KISS-standarderne for abonnements-relaterede henholdsvis kørsel-/løssalgs-relaterede data. De hidtige stardarder har ikke været vedligeholdt i flere år, hvilket har betydet, at der dels i branchen er udviklet varianter af de oprindelige standarder, og dels at standarderne ikke længere er dækkende for de aktuelle behov (f.eks. indenfor abonnementsomdeling af magasiner). I første halvår 2004 nedsattes arbejdsgrupper med deltagelse af Bladkompagniet, Berlingske og JP/Politiken med henblik på at revidere standarderne, dels for primært at få dem til at understøtte nuværende behov, og dels sekundært at få ensrettet standarderne, således samme begreber og definitioner benyttes i begge, med henblik på en senere sammenskrivning. I forbindelse med revideringen har der været afholdt møder/interviews med andre brugere af standarderne, således det endelige resultat i skrivende stund, skulle være dækkende for behovet. 3

4 Formål: Formål: Formålet med en dataudveklingsstandard er at sikre, at det er de samme data-definitioner og udvekslingstransaktioner, der benyttes hos udgivere. Datadefinitioner og udvekslingstransaktioner bør så vidt muligt være system-uafhængige hos parterne. Nomenklatur: Nærværende standard benævnes KISS version 2 og er løbende blevet implementeret i årene 2007 og Til brug for ændringsstyring versioneres standarden efter nomenklatur på formen X.Y.Z, hvor: X angiver versionsnumret. Værdien ændres kun ved gennemgribende revidering af standarden. (i nærværende tilfælde vil værdien være 2) Y angiver betydningsfulde ændringer til versionen i principper, funktionalitet og transaktioner (eks. ændringer i feltlængder og/eller tilføjelse/fjernelse af felter m.v.). Z angiver mindre ikke betydningsfulde ændringer til versionen (typisk ændringer i værdilister og redaktionelle ændringer). Bemærk at ændringer i Y-værdi nulstiller Z-værdi. Alle ændringer føres i ændringslog. Endvidere skal det bemærkes, at ændringer i modtagerliste ikke ændrer i versioneringen. Vedligeholdelse: Ansvaret for vedligeholdelse af standarden varetages af Bladkompagniet (nærmere bestemt Bladkompagniets ITafdeling). Seneste ajourførte version af standarden findes altid på -> Standarder -> KISS -> KISS-beskrivelse. Notifikation om ændringer sendes til de i bilag 3 nævnte interessenter. Ønsker/anmodninger om rettelser og/eller ny funktionalitet tilsendes Bladkompagniet (mailform på -> Kontakt Bladkompagniet -> vælg KISS). Proceduren er følgende: Henvendelsen visiteres og videresendes til alle de i bilag 3 nævnte interessenter med henblik på kommentarer (fristen herfor er 14 hverdage). Alle kommentarer videresendes til alle de i bilag 3 nævnte interessenter. Samtidigt indbydes alle interessenter til at deltage i en arbejdsgruppe, som har til formål at udfærdige og formulere ændring af standarden. Ændring varsles alle interessenter med mindst: o 6 måneder såfremt det er ændringer til eller nye transaktioner. o 1 måned såfremt det er ændringer til eksisterende værdilister Revideret version af KISS-beskrivelsen udfærdiges og lægges på -> Standarder -> KISS -> KISS-beskrivelse). Notifikation herom sendes til de i bilag 3 nævnte interessenter. Ændringer i bilag varsles ikke, men anføres blot i ændringsloggen. Gyldighed: Nærværende standard benævnes KISS version 2 og er gyldig fra og med 1/ Nærværende version benævnes og træder i kraft pr. 20/ og erstatter tidligere version som trådte i kraft den 1/

5 Transaktionsopbygning og periodestyringsprincipper: Transaktionsopbygning: Alle transaktionsbeskrivelser er i fastlængdeformat, hvor: alfanumeriske felter bagvedstilles med blanke indtil feltets længde er opnået numeriske felter foranstilles med nuller indtil feltets længde er opnået datofelter er i formatet ÅÅÅÅMMDD såfremt til-dato/tdato ikke skal/kan udfyldes angives tidsstempling er i formatet ÅÅÅÅMMDDTTMISS (timer angives i intervallet 00 23) En samlet transaktion er opbygget som følgende: en samlet almindelig transaktion består af en header- og en data-angivelse en samlet kvitteringstransaktion består af en header- og kvitteringstransaktion (typisk indeholdende den oprindelige transaktion evt. beriget med yderligere oplysninger), disse bruges p.t. ikke i KISS-regi en samlet fejltransaktion består af en header-, fejlheader- og dataangivelse (oprindelig transaktion), disse bruges p.t. ikke i KISS-regi Indholdet af header-delen indeholder oplysninger/data til brug for valgt transmissionssystem. Indholdet aftales specifik imellem afsender og modtager. Headeroplysninger er altid de samme på alle transaktioner imellem afsender og modtager (med undtagelse af de transaktionsspecifikke oplysninger). Valideringprinciper: I alle transaktioner skal (felt-)valideringer ske efter følgende princip/rækkefølge: Indhold af felt skal være i overensstemmelse med angivede datatype og format Indhold af felt skal have en gyldig værdi jf. iht. aftalte/tilladte værdilister Indhold af fejl skal være gyldig i forhold til logiske relationer med andre data Periodestyringsprincip: En del transaktioner i standarden indeholder oplysninger som er gældende for en periode. Følgende datodefinitioner er gældende: Ikrafttrædelsesdato/IDATO: Angiver fra og med hvilken dato oplysninger er gældende Til-dato/TDATO: Angiver til og med hvilken dato oplysninger er gældende For at kunne håndtere transaktioner indeholdende perioder, er nedenstående generelle forudsætninger gældende: Master (afsender) har ansvaret for at data er konsistente og dermed at forretningsregler er defineret og overholdt (master-slave-forhold - slave gør nøjagtig hvad master beder om). nøgle-felter (markeret med #) kan ikke opdateres og benyttes til at styre I(nsert)-, U(pdate)- og D(elete)- logik (se nedenstående vedr. periodestyring) Ansvaret for opfølgning af evt. fejl i modtagelsessystemet påhviler afsender, som bliver bekendtgjort med fejlen ved en af modtager returneret fejltransaktion. I periodestyring er udgangspunktet, at vedligeholdelse af disse oplysninger kan styres af en markering (ændringskode) i relevante transaktioner, hvor markeringen angiver den ønskede operation hos modtageren. 5

6 Værdien og betydning af markering er følgende: I (Insert) U (Update) D (Delete) Data i transaktionen indsættes Data med samme Ikrafttrædelsesdato/IDATO rettes, både Til-dato/TDATO og alle andre felter (som ikke er nøgle-felter) skal rettes Data med samme Ikrafttrædelsesdato/IDATO og Til-dato/TDATO slettes Nedenfor er beskrevet eksempler på operationerne (det forudsættes at alle relevante valideringer er foretaget inden operationen udføres samt at operationen kun udføres på records identificeret af nøgle-felterne). Eksempler: I Scenarie : Afsender ønsker data oprettet fra den 1/ U Scenarie : Scenarie : Afsender sender en I-trans. med Ikrafttrædelsesdato = 1/ Modtager indsætter record med samme Ikrafttrædelsesdato og Til-dato som angivet i trans. Afsender ønsker eksisterende record med Ikrafttrædelsesdato = 1/ opdateret med nye detail-attributter Afsender sender U-trans. med Ikrafttrædelsesdato = 1/ Modtager opdaterer record med Ikrafttrædelsesdato = 1/ med de nye detailattributter Afsender ønsker eksisterende record med Ikrafttrædelsesdato = 1/ sat ud-af-kraft, således at recorden kun er aktiv til og med den 30/ Afsender sender U-trans. med Ikrafttrædelsesdato = 1/ og Til-dato = 30/ Modtager opdaterer record med Ikrafttrædelsesdato = 1/ med den nye Til-dato = 30/ , detail-attributter (som ikke er nøgle-felter) skal også opdateres D Scenarie : Afsender ønsker eksisterende record med Ikrafttrædelsesdato = 1/ og Til-dato = 30/ slettet (en D-trans. vil/skal altid have samme Ikrafttrædelsesdato og Til-dato hos både afsender og modtager) Afsender sender D-trans. med Ikrafttrædelsesdato = 1/ og Til-dato = 30/ Modtager sletter record med Ikrafttrædelsesdato = 1/ og Til-dato = 30/11/2004 6

7 Transaktionsdefinitioner: Oversigt: Header-angivelser: HEAD - Header FEJL Fejlheader (bruges p.t. ikke) Transaktions-angivelser: DAO - (FIL-overførsel) Daglig, Leveringsoplysninger (DAO BK): IFFM - Forhandleroplysninger, følgeseddelmeddelelse (BH BK): IFLM - Forhandleroplysninger, midlertidig lukning (BK BRM): IFST - Forhandleroplysninger, standsning af forhandler, (BK BRM): INDO - INFO-Døgnrapport-oplysninger (DAO BK): IRMS - Manuelt svar på rekl./henv. er behandlet (BK BRM): IRRH - Reklamationer/henvendelser (BK BRM): IRRS - Svar på rykker (BK BRM): IRRY - Rykning for efterlevering/ekstralevering (BK BRM): KTOS - (FIL-overførsel) - Daglig, Kontonummerstamoplysninger (BK DAO): LEVP - Daglig, INFO-læs-tal (POL BK): OPRT - (FIL-overførsel) Ugentlig, Returoplysn., optalte returtal (BK POL): ORDR - (FIL-overførsel) - Daglig, Ordreoplysninger (BK DAO): PROD - (FIL-overførsel) - Daglig, Produktstamoplysninger (BK DAO): SCSA - (FIL-overførsel) Ugentlig, Scannede Salgs-tal (Scannerkæder BK): SDAK - (FIL-overførsel) Daglig, Distrib.oplys., avisdags, kalender (BK POL) : SDFR - (FIL-overførsel) Daglig, Distribut.oplys., fødetursrelation (BK POL): SDLS - (FIL-overførsel) - Daglig, Distrib.oplys., leveringsspecifik. (BK POL): SDTK - (FIL-overførsel) - Daglig, Distrib.oplys., turkørselsstedsopl. (BK POL): SDTO - (FIL-overførsel) - Daglig, Distributionsoplys., turoplysning (BK POL) : SINT - (FIL-overførsel) - Daglig, INFO-læs-tal (BK TRYKKOMPAGNIET), Ver-001: SINT - (FIL-overførsel) - Daglig, INFO-læs-tal (BK TRYKKOMPAGNIET), Ver-002: SLDB - (FIL-overførsel) Ugentlig, Leveringsoplys., Debitering (BH BK): SLEV - (FIL-overførsel) Daglig, Leveringsoplysninger, (BH BK): SLMD - (FIL-overførsel) Ugentlig, Leveringsopl., Mindste-Debitering (BH BK): SLOP - (FIL-overførsel) Daglig, Leveringsoplys., Debitering (BK BRM): SLRT - (FIL-overførsel) - Ugentlig, Returopl., accepterede retur/lev.tal (BK BH): SNSU - (FIL-overførsel) - Daglig, Supplerende afleverings-oplys. (BK POL ) : SNVN - (FIL-overførsel) - Daglig, Navneoplysninger (BK POL): UDRE - (FIL-overførsel) - Ugentlig, Undertrykkelse af Returret (POL BK): 7

8 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: HEADER HEAD Formål / anvendelse: At kunne angive og beskrive en transaktions afsender, modtager og indhold Valideringer: Datatyper overholdt Standardnavn findes Standardversion findes Tidsstemplingsformat overholdt Transaktionsforkortelse findes Prioritet findes Afsender findes Standard-version skal findes i forhold til standard Transaktionsforkortelse skal findes i forhold til standard og standard-version Transaktion er aftalt med afsender Beskrivelse: Felt Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger Angives fra til Afsender Ja Alfa Værdi/indhold aftales imellem afsender og modtager Modtager Ja Alfa Værdi/indhold aftales imellem afsender og modtager Afsender - tegnsæt Nej Alfa Værdisæt Standardnavn Ja Alfa Tilladte værdier er KISS og SALT Standard-version Ja Num. Tilladte værdier 1 og 2 Afsender - sekvensnummer Ja Num. Afsender - tidstempling Ja Num. Format er ÅÅÅÅMMDDTTMISS Afsender - bakke-ident Nej Alfa. Modtager - bakke-ident Nej Alfa. Transaktion-forkortelse Ja Alfa. Se transaktions-beskrivelser Transaktionslængde Ja Num. Samlet længde af header og transaktion Prioritet Ja Num. Værdisæt er 1 9 Bemærkninger: Felterne for angivelse af tegnsæt, prioritet, fejlkode og fejltekst benyttes/ implementeres ikke fra begyndelsen. Er indføjet til evt. senere brug. Bakke-indet er er tilbrug i tilfælde af der haves flere bakker (køer). 8

9 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Formål / anvendelse: Valideringer: Kvittering: Fejlheader FEJL At kunne angive og returnere fejl for fremsendt transaktion, bemærk at denne p.t. ikke bruges i KISS-regi Datatyper overholdt Fejlkode findes Ingen (udover den tekniske) Beskrivelse: Felt Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger angives fra til Sekvensnummer Ja Num. Oprindelig sekvensnummer fra afsender Fejlkode Ja Num Oprindelig transaktion (inkl. header) Ja 13 Alfa. Bemærkninger: En samlet fejl-transaktion opbygges af en HEADER+FEJL. 9

10 DAO - (FIL-overførsel) Daglig, Leveringsoplysninger (DAO BK): FMSMK 1 kar. Alfanumerisk Første/sidste markering TURNR/KTONR*8 kar. Numerisk Turnummer/Kontonummer DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID ANTAL 6 kar. Numerisk Leveringsantal Recordlængde: 28 karakterer. Indeholder ingen startrecord (FMSMK=F). Slutrecorden (FMSMK=S) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk ANTAL 8 kar. Numerisk Antal records ekskl. slutrecord FORMÅL: DEADLINE: Transaktionen overfører oplysninger om ABO-tur-totaler fra DAO til BK, til brug for BK s INFO-system. Bemærk at da BK s og DAO s kørselssystemer er forskellige, sender DAO et turnummer, som er BK udgaven af DAO s turnr, denne turnropbygning passer, så det kan omsættes direkt til en kontonummerserie, som er reserveret til dette formål. Transaktionen skal være BK i hænde senest: Til Hverdage: 17:00, Til Søndage: Lørdag 14:00. 10

11 IFFM - Forhandleroplysninger, følgeseddelmeddelelse (BH BK): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart DATO* 8 kar. Numerisk Distributionsdato PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID IKONNR 2 kar. Numerisk Ikon-nr TURNR* 10 kar. Numerisk Fra Turnr TURNR* 10 kar. Numerisk Til Turnr KTONR* 8 kar. Numerisk Fra Kontonummer KTONR* 8 kar. Numerisk Til Kontonummer POSTNR* 7 kar. Alfanumerisk Fra Postnummer POSTNR* 7 kar. Alfanumerisk Til Postnummer TEXT 2000 kar. Alfanumerisk Følgeseddel-tekst Recordlængde: 2066 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: BEMÆRK: Transaktionen overfører oplysninger om tekster til BK s Følgesedler. Samme som for SLEV. DATO og PRODUKT skal være udfyldt. Hvis TURNR/KTONR/POSTNR ikke er udfyldt, gælder følgeseddelteksten alle forhandlere, der får leveret produktet denne dag. TURNR/KTONR/POSTNR kan udfyldes i alle ønskede kombinationer, det er optil afsenderen at sikre, at intervallerne giver mening, og der ikke er overlap, og at til-værdien er større end eller lig med fra-værdien. Det er tilladt at sende flere records til samme DATO og PRODUKT med forskellige intervaller i ex. TURNR. IKONNR behøves ikke at være udfyldt, hvis denne bruges, skal nye værdier være aftalt med BK på forhånd, man kan godt bruge samme nr på flere forskellige produkt-numre. TEXT printes i linier af 70 karakterer, afsenderen kan breake med 3 karakterer #%#, hvis #%# ikke bruges, wrappes linien automatisk efter 70 karakterer med normal wrap ved helord. 11

12 IFLM - Forhandleroplysninger, midlertidig lukning (BK BRM): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer IDATO* 8 kar. Numerisk Ikrafttræd.dato TDATO 8 kar. Numerisk Til-dato LKODE 2 kar. Numerisk Lukkekode RKODE 1 kar. Numerisk Regningskode TEXT 60 kar. Alfanumerisk Fri tekst USER 5 kar. Alfanumerisk Opdaterendes user-id Recordlængde: 93 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: Dato-styring: Er at oprette/ændre en midlertidig lukkeperiode på en forhandler. Transaktionen skal være BH i hænde senest kl dagen før udkomstdatoen - for søndag dog to dage før (d.v.s. senest fredag kl ). IDATO og TDATO udfyldes med gyldighedsperiode. Der må ikke eksistere overlap i de angivne lukkeperioder. Der må angives flere fremtidige lukkeperioder. 12

13 IFST - Forhandleroplysninger, standsning af forhandler, (BK BRM): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer IDATO* 8 kar. Numerisk Ikrafttræd.dato TDATO 8 kar. Numerisk Til-dato STKOD 2 kar. Numerisk Standsekode USER 5 kar. Alfanumerisk Opdaterendes user-id Recordlængde: 32 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: DATO-STYRING: Anvendes når en forhandler skal stoppes pga. misligeholdelse af aftaler. Transaktionen skal være BH i hænde senest kl dagen før udkomstdatoen - for søndag dog to dage før (d.v.s. senest fredag kl ). IDATO og TDATO udfyldes med gyldighedsperiode. Der må ikke eksistere overlap i de angivne standseperioder, der burde ikke kunne findes flere fremtidige standseperioder. Når en standseperiode bliver oprettet (TRART=I) vil STKOD altid være = 2 eller 3, og TDATO vil normalt altid være = (Uendelig). 13

14 INDO - INFO-Døgnrapport-oplysninger (DAO BK): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart, D=delete, O=opret/ret DATO* 8 kar. Numerisk Distributionsdato DOGNKL* 4 kar. Numerisk Døgnrapport-klokkeslet VERSION* 2 kar. Numerisk Versionsnummer, 1-49 (BK), (DAO) KSNR* 10 kar. Numerisk Kørselsstedsnummer USER 20 kar. Alfanumerisk Opdaterendes user-id TEXT 4000 kar. Alfanumerisk Fri-tekst Recordlængde: 4045 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: BEMÆRK: At modtage/sende døgnrapport-oplysninger mellem DAO og BK s INFO-system. På de fiktive produktions-steder (ex. STAT, STY, STYJ) kan BK modtage/sende data på fremtidige distributionsdato er. På de ægte produktions-steder (ex. ERRIT, DAO) skal BK først køre INFO-opdate-ringen inden denne transaktion kan modtages/sendes, INFO-opdateringen kører normalt mellem kl. 17 og 18. Transaktioner på de ægte produktions-steder sendt fra DAO til BK før INFO-opdateringen, vil automatisk blive gen-behandlet og indlæst i.f.m. INFO-opdateringen. P.r vil DAO kunne modtage data fra BK via denne transaktion på 53 forskellige kørselsstedsnumre, men DAO vil kun kunne sende data til BK på 51 forskellige kørselsstedsnumre, idet DAO-brugere ikke har ajourførings-ret til 2 kørselsstedsnumre ( / ALLE/ Styring samlet og / TOTAL/ Status Total). Da 2 personer samtidigt hos DAO og BK kan oprette en døgnrapport-oplysning til samme DATO/DOGNKL, indgår VERSION i den logiske unikke nøgle. Hvis den bliver oprettet i BK s system, skal fortløbende nummer 1 til 49 bruges, hvis den bliver oprettet i DAO s system, skal fortløbende nummer 50 til 99 bruges. Den enkelte døgnrapport-oplysning (samme DATO/DOGNKL/VERSION) kan tilknyttes til én eller flere KSNR, derfor er dette felt også en del af den logiske unikke nøgle. 14

15 IRMS - Manuelt svar på rekl./henv. er behandlet (BK BRM: TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart RKLDK* 3 kar. Numerisk Reklamationskode KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer DATO 8 kar. Numerisk Henvendelsesdato DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato DATO* 8 kar. Numerisk Distributionsdato LEVNR* 1 kar. Numerisk Leveringsnummer DELNR* 1 kar. Numerisk Delleveringsnummer PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 1 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 2 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 3 PTALE 1 kar. Alfanumerisk Påtalemarkering ANTAL 5 kar. Numerisk Leveringsantal LANT 5 kar. Numerisk Efter/ekstraleveringsantal GANT 5 kar. Numerisk Godtgørelsesantal DEKR 1 kar. Alfanumerisk Deb./kred.kode AFS 5 kar. Alfanumerisk Afsender MODT 5 kar. Alfanumerisk Modtager USER 5 kar. Alfanumerisk User-id ETID 6 kar. Numerisk Ekspeditionstid TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 4 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 5 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 6 Recordlængde: 441 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: Transaktionen benyttes til at svare på, om en reklamation er behandlet. Transaktionen benyttes både til maskinelle svar fra transmissionssystemet og manuelle svar fra STY. Ingen. 15

16 IRRH - Reklamationer/henvendelser (BK BRM): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart RKLDK* 3 kar. Numerisk Reklamationskode KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer DATO 8 kar. Numerisk Henvendelsesdato DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato DATO* 8 kar. Numerisk Distributionsdato LEVNR* 1 kar. Numerisk Leveringsnummer DELNR* 1 kar. Numerisk Delleveringsnummer PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 1 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 2 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 3 PTALE 1 kar. Alfanumerisk Påtalemarkering ANTAL 5 kar. Numerisk Leveringsantal LANT 5 kar. Numerisk Efter/ekstraleveringsantal GANT 5 kar. Numerisk Godtgørelsesantal DEKR 1 kar. Alfanumerisk Deb./kred.kode AFS 5 kar. Alfanumerisk Afsender USER 5 kar. Alfanumerisk User-id REKNR 2 kar. Numerisk Reklamationsnr. REKAN 2 kar. Numerisk Reklamationsantal ETID 6 kar. Numerisk Ekspeditionstid TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 4 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 5 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 6 Recordlængde: 440 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: Transaktionen benyttes til at reklamere. Ingen. 16

17 IRRS - Svar på rykker (BK BRM): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart RKLDK* 3 kar. Numerisk Reklamationskode KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer DATO 8 kar. Numerisk Henvendelsesdato DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato DATO* 8 kar. Numerisk Distributionsdato LEVNR* 1 kar. Numerisk Leveringsnummer DELNR* 1 kar. Numerisk Delleveringsnummer PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID TEXT 240 kar. Alfanumerisk Svartekst USER 5 kar. Alfanumerisk User-id Recordlængde: 288 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: Transaktionen benyttes til at svare på rykkere. Ingen. 17

18 IRRY - Rykning for efterlevering/ekstralevering (BK BRM): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart RKLDK* 3 kar. Numerisk Reklamationskode KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer DATO 8 kar. Numerisk Henvendelsesdato DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato DATO* 8 kar. Numerisk Distributionsdato LEVNR* 1 kar. Numerisk Leveringsnummer DELNR* 1 kar. Numerisk Delleveringsnummer PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID TEXT 240 kar. Alfanumerisk Svartekst USER 5 kar. Alfanumerisk User-id Recordlængde: 288 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: Transaktionen benyttes til at rykke for efterlevering/ekstralevering. Ingen. 18

19 KTOS - (FIL-overførsel) - Daglig, Kontonummerstamoplysninger (BK DAO): KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer DATO 8 kar. Numerisk Udtræksdato UDKLOKKE 4 kar. Numerisk Udtræks-klokkeslet KART 4 kar. Alfanumerisk Kontonummerart KTYPE 3 kar. Alfanumerisk Kontonummertype NAVN 30 kar. Alfanumerisk Forretningsnavn NAVN1 30 kar. Alfanumerisk Navnelinie 1 GADE 30 kar. Alfanumerisk Gadenavn HUSNR 4 kar. Numerisk Husnummer OPGANG 1 kar. Alfanumerisk Opgangsbetegnelse POSTNR 7 kar. Alfanumerisk Postnummer POSTDI 30 kar. Alfanumerisk Postdistrikt (Bynavn) SUP1 30 kar. Alfanumerisk Supplerende afleveringsopl. 1 SUP2 30 kar. Alfanumerisk Supplerende afleveringsopl. 2 Filen er semikolon-separeret, og felterne KART, KTYPE, NAVN, NAVN1, GADE, HUSNR, POSTDI er omkranset af -tegnet, OPGANG, SUP1, SUP2 er kun omkranset af -tegnet hvis felterne er udfyldt, så recordlængden er maksimalt = 253 karakterer. Eksempel på record: 1002; ;1105;"FORH";"BFN";"Test1";"Test2";"Hans Baghs Vej";"6";;9990;"Skagen";"LEV I KASSE VED VÆRKSTED";; Filnavngivning: DAO_KTOSTAM + DistDato +.Txt, eksempel: DAO_KTOSTAM_ Txt FORMÅL: Filen overfører oplysninger om distributions-dagens kontonummer-stamoplysninger på DAOkontonumre (postnummer > 4999). DEADLINE: Til Hverdag: Bliver sendt fra BK normalt omkring kl. 17:30-18:00. Til Søndage: Bliver sendt fra BK normalt omkring kl. 13:00-13:30. 19

20 LEVP - Daglig, INFO-læs-tal (POL BK): DATO* 8 kar. Numerisk Produktionsdato KSNR* 10 kar. Numerisk Kørselsstedsnummer PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID TURNR* 10 kar. Numerisk Turnr. ANTAL 6 kar. Numerisk Antal SALG-aviser ANTAL 6 kar. Numerisk Antal POSTHUS-aviser ANTAL 6 kar. Numerisk Antal AD-HOC-aviser Recordlængde: 51 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: At opdatere INFO-systemet (via PF16-tasten i LROV-billedet) med Salgs-, Posthus- og Ad-hoc-aviser. Dette layout bruges kun af Politiken. Ingen system-deadline, men logisk deadline, idet disse tal skal være indlæst i INFO-systemet, inden nattens INFO-produktion starter. 20

21 OPRT - (FIL-overførsel) Ugentlig, Returoplysn., optalte returtal (BK POL): FMSMK 1 kar. Alfanumerisk Første/sidste markering KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato ANTAL 5 kar. Numerisk Antal optalt retur FRITAGET 1 kar. Alfanumerisk Er forhandleren fritaget for scannertillæg Recordlængde: 28 karakterer. Startrecorden (FMSMK=F) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk DATO 8 kar. Numerisk Mandagsdatoen i regningsugen. DATO 8 kar. Numerisk Søndagsdatoen i regningsugen. Slutrecorden (FMSMK=S) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk ANTAL 8 kar. Numerisk Antal records inkl. startrecord og ekskl. slutrecord FORMÅL: DEADLINE: Transaktionen overfører oplysninger om optalt retur fra scannerkæderne. Ingen deadline, transaktionen vil normalt være BH i hænde torsdag eftermiddag (når regningskørselsdagen er onsdag). På S/H-dage aftales specielt m.h.t. transmission. 21

22 ORDR - (FIL-overførsel) - Daglig, Ordreoplysninger (BK DAO): DATO* 8 kar. Numerisk Distributionsdato DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID ANTAL 5 kar. Numerisk Leveringsantal RUTNR 10 kar. Numerisk Rutenummer TURNR 10 kar. Numerisk Turnummer BESNR 3 kar. Numerisk Besøgsnummer KTONR 8 kar. Numerisk Vognmandskontonummer TART 3 kar. Alfanumerisk Turart Filen er semikolon-separeret, så recordlængden er maksimalt = 77 karakterer. Eksempel på record i filen: ; ;1002;101;2;711240; ;30; ;FSA Filnavngivning: DAO_ORDRER + DistDato +.Txt, eksempel: DAO_ORDRER_ Txt FORMÅL: DEADLINE: Filen overfører oplysninger om distributions-dagens ordrer på DAO-kontonumre (postnummer > 4999). Til Hverdag: Bliver sendt fra BK normalt omkring kl. 17:30-18:00, samt kl. 12:00 på distributions-dagen. Til Søndage: Bliver sendt fra BK normalt omkring kl. 13:00-13:30, samt kl. 12:00 på distributions-dagen. 22

23 PROD - (FIL-overførsel) - Daglig, Produktstamoplysninger (BK DAO): PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID PRODNAVN 30 kar. Alfanumerisk Produkt-navn PRODFORK 5 kar. Alfanumerisk Produkt-forkortelse REGTIT 14 kar. Alfanumerisk Regnings-titel PRODTYPE 6 kar. Alfanumerisk Produkt-type PRODPAKKE 1 kar. Numerisk Pakke-produkt (1=Ja, 0=Nej) Filen er semikolon-separeret, og felterne PRODNAVN, PRODFORK, REGTIT, PRODTYPE er omkranset af -tegnet, så recordlængden er maksimalt = 74 karakterer. Eksempel på record i filen: 36;"SJOVE OPGAVER FOR BØRN";"X36";"SJOVE OPGAVER";"pMAG";1 Filnavngivning: DAO_PRODUKT + DistDato +.Txt, eksempel: DAO_PRODUKT_ Txt FORMÅL: Filen overfører oplysninger om distributions-dagens produkter på DAO-kontonumre (postnummer > 4999). DEADLINE: Til Hverdag: Bliver sendt fra BK normalt omkring kl. 17:30-18:00. Til Søndage: Bliver sendt fra BK normalt omkring kl. 13:00-13:30. 23

24 SCSA - (FIL-overførsel) Ugentlig, Scannede Salgs-tal (Scannerkæder BK): FMSMK 1 kar. Alfanumerisk Første/sidste markering EDINR / KTONR* 13 kar. Numerisk EDI-Lokationsnr eller Kontonr EANNR* 13 kar. Numerisk EAN13-nummer/Stregkode ANTAL 5 kar. Numerisk Antal solgte aviser Recordlængde: 32 karakterer. Startrecorden (FMSMK=F) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk DATO 8 kar. Numerisk Mandagsdatoen i regningsugen. DATO 8 kar. Numerisk Søndagsdatoen i regningsugen. Slutrecorden (FMSMK=S) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk ANTAL 8 kar. Numerisk Antal records inkl. startrecord og ekskl. slutrecord FORMÅL: DEADLINE: Transaktionen overfører oplysninger om scannersalg fra scannerkæderne. Tirsdage eller Onsdage kl. 12:00, det er valgfrit pr. kæde om de ønsker at sende deres fil Tirsdage eller Onsdage (i normale regningsuger). 24

25 SDAK - (FIL-overførsel) Daglig, Distrib.oplys., avisdags, kalender (BK POL): FMSMK 1 kar. Alfanumerisk Første/sidste markering TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart LBNR 9 kar. Numerisk Løbenummer DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato ADGNR 4 kar. Numerisk Avisdagsnummer ADGID 9 kar. Numerisk Avisdags Id Recordlængde: 32 karakterer. Startrecorden (FMSMK=F) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk DATO 8 kar. Numerisk Udtræksdato Slutrecorden (FMSMK=S) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk ANTAL 8 kar. Numerisk Antal records inkl. startrecord og ekskl. slutrecord. FORMÅL: DEADLINE: Denne transaktion fortæller hvilken distribution (AVISDAG), som skal benyttes for en given udkomstdato. Der vil kun komme én transaktion af denne type pr. udkomstdato. Transaktionen skal være BH i hænde senest kl. 16 dagen før udkomstdatoen - for søndag dog to dage før (d.v.s. senest fredag kl. 19). 25

26 SDFR - (FIL-overførsel) Daglig, Distribut.oplys., fødetursrelation (BK POL): FMSMK 1 kar. Alfanumerisk Første/sidste markering TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart LBNR 9 kar. Numerisk Løbenummer ADGID* 9 kar. Numerisk Avisdags Id BESID 9 kar. Numerisk Farturens Besøg hvor der aflæsses. BESID* 9 kar. Numerisk Sønturens Besøg hvor der pålæsses. PBKDS* 5 kar. Numerisk Publikationssortiment som søntur pålæsser. LASNR 3 kar. Numerisk Læsnummer PÅLID# 9 kar. Numerisk Pålæsnings Id. PÅLID 9 kar. Numerisk Far Turs Pålæsnings Id. Recordlængde: 64 karakterer. Bemærk at PÅLID# er den reelle primærnøgle, og de 3 feltet med * er unik nøgle. Startrecorden (FMSMK=F) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk DATO 8 kar. Numerisk Udtræksdato Slutrecorden (FMSMK=S) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk ANTAL 8 kar. Numerisk Antal records inkl. startrecord og ekskl. slutrecord FORMÅL: DEADLINE: Denne transaktion fortæller hvilke ture, der føder hinanden med aviser, og hvor på turen pålæsningen foregår, og kan således benyttes til at "finde vej" fra et læs til dets detailture og omvendt. Transaktionen skal være BH i hænde senest kl. 16 dagen før udkomstdatoen - for søndag dog to dage før (d.v.s. senest fredag kl. 19). 26

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Salt-II Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål:... 4 Ansvarsfordeling imellem transaktions-afsendere og modtagere:... 5 Transaktionsopbygning og periodestyringsprincipper:... 6 Ordbog/begreber:... 8

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: ITIT Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Formål... 4 Transmissionssystem og -opbygning... 5 Ordbog/begreber... 8 Transaktionsdefinitioner... 9 Ændringslog... 24 XML-schema-definitioner... 28 Oracle AQ GET-

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

VEJLEDNING REGISTRERING AF ANKOMSTTIDER (TRANSPORT & LOGISTIK, INF119) SÆROMDELINGS- OG UDSKYDELSESREGLER

VEJLEDNING REGISTRERING AF ANKOMSTTIDER (TRANSPORT & LOGISTIK, INF119) SÆROMDELINGS- OG UDSKYDELSESREGLER VEJLEDNING I REGISTRERING AF ANKOMSTTIDER (TRANSPORT & LOGISTIK, INF119) OG SÆROMDELINGS- OG UDSKYDELSESREGLER 1 1. Formål Med henblik på at kunne foretage korrekt afregning af ventepenge i forbindelse

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001402 Udtrækstype Oprettet Ændret ÆNDRINGSUDTRÆK 12.11.2008 27.01.2011 Udtrækskriterier/formål:

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...8 Ordre upload/download - August 2005

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 2 af 50

CPR Centrale Personregister Side 2 af 50 CPR Centrale Personregister Side 1 af 50 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001403 Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (EKSTERN NØGLE) 06.01.2009

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Værgeoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FORSENDELSESADVIS Upload/download...2 Opbygning af Forsendelsesadvisfil...4 Forsendelsesadvishoved...5 Referencer...7 Forsendelsesadvislinier...8 Mærkningsinformation,

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer. for. Indsendelse af elektroniske adressefiler. til. Sorteret Magasinpost. April 2014. Side 1. PostNord Danmark Erhvervskunder

Retningslinjer. for. Indsendelse af elektroniske adressefiler. til. Sorteret Magasinpost. April 2014. Side 1. PostNord Danmark Erhvervskunder PostNord Danmark Erhvervskunder Dato 24. april 2014 Retningslinjer for Indsendelse af elektroniske adressefiler til Sorteret Magasinpost April 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Målgruppe...3

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne CPR-udvikling 0034 Eksempler på udtræk fra Kommunesammenlægnings henvisningsregistre Hermed eksempler på udtræk fra Vejhenvisningsregisteret og Distriktshenvisningsregisteret som de leveres i forbindelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. BEK nr 1333 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1703063 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelse af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

DANPOT DATA A/S HVIDKÆRVEJ 29-5250 ODENSE SV - TLF. 66174716

DANPOT DATA A/S HVIDKÆRVEJ 29-5250 ODENSE SV - TLF. 66174716 FAX 66174219 - E-MAIL: mogens@danpot.dk EAN-lokationsnr: 5790000432615 07-06-2011 Side 1 af 5 Salgsselskabers bestilling af etiketter sammen med ordrer. Vareetiketter med/uden stregkode Det er nu muligt

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Importere kunderegister

Importere kunderegister Importere kunderegister Pacsoft Online 25-09-2014 2 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Eksport fra et andet system... 3 1.2 Importfilens opbygning... 3 1.3 Importere filen... 6 1.4 Vedligehold af modtagere...

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR CVR Database- og feltbeskrivelse 15. marts 2011 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 18

CPR Centrale Personregister Side 1 af 18 CPR Centrale Personregister Side 1 af 18 Dato Version Beskrivelse Applikation version 2016.08.17 1 Indsættes under CSC s dokstandard Reference Forfatter Godkender SER-609 Helle Nilausen Marie Hald/Søren

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

Krav til dataformat ved indberetning

Krav til dataformat ved indberetning Bilag 1 Krav til dataformat ved indberetning Dette bilag beskriver data struktur og format for de data som energileverandørerne skal indberette. Formatet på filen er en csv eller xls fil som består af

Læs mere

CVR i DPR. Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR Database- og feltbeskrivelse 20. november 2013 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 1 af 11 Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 2 af 11 Formål Ved fremsendelse af betalinger til Jyske Bank via transmission, vil der blive dannet en elektronisk kvittering,

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Bopælssamling CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog til

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010. Lovtidende A 2010 16. november 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, og 8, stk. 2, i lov om bygnings- og boligregistrering,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR INDSENDELSE AF ELEKTRONISKE ADRESSEFILER TIL SORTERET MAGASINPOST

RETNINGSLINJER FOR INDSENDELSE AF ELEKTRONISKE ADRESSEFILER TIL SORTERET MAGASINPOST RETNINGSLINJER FOR INDSENDELSE AF ELEKTRONISKE ADRESSEFILER TIL SORTERET MAGASINPOST Communication Service Gældende for partier der indleveres fra 19. januar 2018 Når du har købt produktet Sorteret Magasinpost,

Læs mere

OPBYGNING AF INSTRUMENTER. Online Designeren Record ID Felttyper Validering og variabelnavne

OPBYGNING AF INSTRUMENTER. Online Designeren Record ID Felttyper Validering og variabelnavne OPBYGNING AF INSTRUMENTER Online Designeren Record ID Felttyper Validering og variabelnavne Online Designer Online designeren er det primære værktøj til at opbygge skemaet til dataindsamling. I REDCap

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Brugervejledning Datavask

Brugervejledning Datavask Brugervejledning Datavask Kuk Datavask Overblik Introduktion Semler IT har udviklet et koncept til vedligeholdelse af kundedata, i daglig tale kaldet datavask. Konceptet minimerer risikoen for fejlagtige

Læs mere