Gymnasieskolen OVERLADES TIL ILDSJÆLE ANNE LISE BENNEDSEN ER EN AF DEM. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gymnasieskolen OVERLADES TIL ILDSJÆLE ANNE LISE BENNEDSEN ER EN AF DEM. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 7."

Transkript

1 Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 7. APRIL 2012 #6 IT OVERLADES TIL ILDSJÆLE ANNE LISE BENNEDSEN ER EN AF DEM

2 13833 Engelsk NYHED Udkommer september Se smagsprøve på gyldendal-uddannelse.dk Wider Contexts Basisbog til engelsk A Af Jonna Engberg-Pedersen, Mette Grønvold og Hanne Ohland-Andersen Som opfølgning på Contexts kommer nu Wider Contexts, en basisbog til engelsk A. Wider Contexts bygger videre på de sproglige og opgavebaserede tilgange, der blev introduceret i Contexts. Endvidere er fagets skriftlige dimension indarbejdet. Wider Contexts tager seks hovedtemaer op. Temaerne Love, War, Man and Nature, Evil, Spectators og The Empire inkluderer et bredt udvalg af tekster. Heri indgår både klassiske og nye tekster i et bredt spektrum af genrer. Til hvert tema er der overordnede spørgsmål og en introduktion med ordforrådsopgaver og indledende tekster. ca. 280 sider kr. 279,- ex moms Udgangspunktet for tekstlæsningen er ordforrådsarbejdet, som suppleres med arbejdet med læsestrategier. De forskellige kontekster, som en tekst optræder i genre, tid, andre kunstarter, ideologi og tema spiller også en rolle i opgaveformulering og tekstsammenstilling. Til bogen hører en fyldig gratis hjemmeside med post-readingopgaver og ekstra materiale.

3 Twitter-klassen: en 28 svar på to minutter It overlades til ildsjælene Facebook udvider der klasserummet met LEDER 4 NYHED 6 Hf-kursus sorterer i elever TEMA: IT I UNDERVISNINGEN 10 5 NYHED Mangel på it-kultur i mange klasser 8 KORT NYT 222 GL MENER Er gymnasielærere på fleksjob et problem? 24 OPTAKT TIL OVERENSKOMST- FORHANDLINGER 28 GYMNASIELIV Seminar for nye lærere INDHOLD DE FASTE SIDER 40 KRONIK 44 DISKUSSION 48 GL-E KURSUSNYT 50 ANMELDELSER 57 FRA LÆSER TIL LÆSER 59 STILLINGER INTERVIEW IEW MED CHARLOTTE RØNHOF UDDANNELSESTOPMØDE I NEW YORK Man har i for ringe grad løftet det faglige niveau og gjort eleverne studieparate. Det er gymnasiets største problem i dag. SKEMAFRI 38 GYMNASIESKOLEN Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening Redaktion: Morten Jest (ansvarshavende), Malene Romme-Mølby, Tina Rasmussen, Sisken Laugesen, Johan Rasmussen, Adresse: Vesterbrogade 16, 1620 København V. Telefon: Hjemmeside: Rejseannoncer og abonnement: Eva Christiansen, telefon , Stillings- og forretningsannoncer: Morten Holm, DG Media, telefon , Layout: Daniel Dalsgaard, Datagraf Tryk: Datagraf Oplag: Tilmeldt Fagpressens Medie Kontrol Medlem af Danske Specialmedier Forsidefoto: Hung Tien Vu Næste deadline: 16. april Gymnasieskolen #

4 LEDER Pod og Pad og meget mere J eg husker fra min egen gymnasietid i slut- rserne at it egr nsede sig til eksistensen af et ar ilds le landt l rerne dengang kaldte i dem n rder der hang ud i skolens datalokale h or de l ste llustreret idenska mens maskiner st rrelse med en halv jetmotor startede Comal80-programmet op g s talte de et sprog vi ikke rigtig forstod ingene s anderledes ud da jeg lidt inde i det nye rtusind igen efandt mig i den gymnasiale sektor u var der langt ere omputere og l rere der fors gte at interessere sig for dem en det var stadig ildsj lene der drev v rket og projekterne g fa maskinerne regerede stadig. u er fa en stort set v k. u e nder vi os s for alvor i den digitale tidsalder hvor p lyder gammeldags. vor vi surfer p i ads og smartphones og pod aster ler. g nu skal alle l rere i henhold til gymnasiereformen fra 2005 inddrage it i undervisningen. kolerne er efterh nden sp kket med hard are og ere og ere l rere f r en id om hvordan det skal ruges men skal man tro forskerne er det stadig ildsj lene der st r med ansvaret. kolerne mangler strategier for hvordan alt det ne hard are udnyttes p dagogisk lyder kritikken. et kan du landt andet l se om i temaet om it i undervisningen i dette nummer af Gymnasieskolen. propos f rn vnte gymnasiereform en har ikke l ftet det faglige niveau tilstr kkeligt og gjort eleverne studieparate mener Charlotte nhof forskningspolitisk hef i ansk ndustri. un kunne godt t nke sig at nogle af reformens elementer lev t nkt godt igennem og startet forfra. et g lder for eksempel studievejledningen som helt fejlagtigt siger nhof er levet fjernet fra de mennesker der har ansvaret for og kontakten til de unge i det daglige. s intervie et med hende fra side 31 det er sikkert kontroversielle holdninger for nogle mens det nok ligeledes er vand p andres mølle. g s er det snart tid til at t nke p overenskomst igen. Ganske vist er OK 11 først for kort tid siden levet f rdigredigeret og klar til for alvor at tr de i kraft fra august i r. en allerede om nogle uger skal G s repr sentantska vedtage foreningens krav til OK 13-forhandlingerne. Og har du ikke smidt et par kilo i den forlø ne ganske vist korte overenskomstperiode liver der m ske lejlighed til at f sp ndt livremmen ind i lø et af de n ste to-tre r. or der er ikke lagt op til hampagneorgier om end ar ejdsmarkedsforskere skimter muligheder og enkelte lyspunkter. s mere fra side 24. God l sning og god p ske. Morten Jest, chefredaktør Gymnasieskolen # Stærke og svage hf-elever undervises hver for sig Side 6 FORVENTNINGER OM MERE LOMMEULD Side 26 4

5 NYHED Mangel på it-kultur i mange klasser er er langt mellem klasser som har op ygget en god it-kultur mener it-forsker i hael aulsen. ans forskning har tidligere vist at en tilf ldig og løs rug af it og so iale medier i klasserummet risikerer at give eleverne et mindre ud ytte af undervisningen og i v rste fald frafald. t-forsker efterlyser at gymnasierne f r ska t en god it-kultur i de enkelte klasser. dag er der store forskelle p hvordan it og so iale medier ruges eller ikke ruges i undervisningen mener i hael aulsen it-forsker fra. Jeg vil ansl at antallet af klasser hvor alle klassens l rere s tter sig ned lø ende og diskuterer og re ekterer over hvordan for eksempel so iale medier inddrages og ruges aktivt i undervisningen er p under n pro ent i anmark. il geng ld er der ere og ere l rere som ruger det p egen h nd siger i hael aulsen viste hans forskning at det g r ud over elevernes indl ring og faglige ud ytte hvis gymnasierne og l rerne ikke aktivt forholder sig til rugen af it og so- iale medier i klasserummet. orskningen viste at det ligefrem kan føre til frafald. t eksempel kan v re at de fagligt svage elever s tter sig ned p ageste r kke hvor de med et halvt øre følger med i undervisningen mens de med det andet spiller spil eller opdaterer a e ook. øsningen er dog ikke for ud mod rug af for eksempel a e ook i timerne. i- hael aulsens forskning viser at et totalt for ud mod for eksempel at g p a e ook i timerne har en negativ e ekt og ska er mistillid mellem l rere og elever. Omvendt f r det negative konsekvenser hvis l reren lader det v re op til eleverne hvor meget tid de ruger med hovedet nede i sk rmen i timerne. erimod skal it og so iale medier integreres i undervisningen s det liver en p dagogisk og didaktisk gevinst. an mener det ofte er de fagligt svage elever som lader sig negativt forstyrre af deres r are omputer. i ser gang p gang elever som i 3.g opdager at de har siddet og spildt deres tid i timerne siger i hael aulsen. Ledelsen har ansvaret i hael aulsen forst r dog godt at den enkelte l rer eller l rerteam ikke har op- ygget en it-kultur i klasserne. ans erfaring er at det kr ver et langt sejt tr k som kan v re sv rt at tage uden ledelsens op akning. et er ikke nok at ledelsen eta lerer tr dløst netv rk og s siger vi er en itskole siger i hael aulsen. lse eth Korsgaard orensen er professor i it kommunikation og l ring p arhus niversitet. un mener at udfordringen og ansvaret for hvordan it integreres i undervisningen ikke alene ør hvile p den enkelte l rers skuldre. Det er helt klart en ledelsesopgave at s tte nogle rummelige rammer for l rernes p dagogiske og didaktiske ar ejde med at integrere it i undervisningen siger lse eth Korsgaard orensen som mener at ledelsen ør sørge for at l rerne f r mulighed for at ar ejde sammen om udfordringerne og at input fra eleverne ogs liver inddraget. ormand for Gymnasieskolernes ektorforening Jens oe ielsen erkender at gymnasierne har en udfordring med at f integreret it og nye medier i undervisningen. an mener der er kommet en del teknik ind p skolerne n ste skridt er at ruge den til at ska e edre undervisning. Der er ehov for at l rerne f r mere efteruddannelse p det her omr de. amtidig er der ehov for at vi f r mere forsknings aseret viden om hvordan it idrager til undervisningen. t skal v re en katalysator for vidensgenerering og m ikke are live underholdning og et redska til at performe siger Jens oe ielsen. Læs tema om it i undervisningen side TEKST: JOHAN RASMUSSEN 2,2 PROCENT FLERE HAR I ÅR SØGT IND PÅ LANDETS ALMENE GYMNASIER OG HF I FORHOLD TIL 2011 Side 9 I hver klasse sidder der to-tre elever, der ikke burde gå der. Side 30 Gymnasieskolen #

6 NYHED f-kursus sorterer i elever aderslev Katedralskole liver svage og st rke hf-elever undervist hver for sig i en del af timerne. Den slags tiltag vil rede sig mener ere. ddannelsesforsker er skeptisk. TEKST: TINA RASMUSSEN Gymnasieskolen # N r hf-eleverne egynder p aderslev Katedralskole liver de s reenet i dansk matematik og engelsk. erefter liver de delt i to hold t med de st rke elever og et med de svage. nitiativet opstod fordi l rerne oplevede store forskelle i elevernes faglige evner. Det gjorde det sv rt at nde et niveau og en undervisningsform der tilgodes alle. i oplevede et stort sp nd mellem de svage og de st rke elever og at vi overs egge grupper i forsøget p at ramme midten. Vi havde ikke tid til at give de svage elever den rette hj lp og de st rke elever de rette udfordringer siger une hmidt skildsen der underviser hf-eleverne p aderslev Katedralskole i dansk. Det har opsplitningen lavet om p. forhold til de svage elever er muligheden for at støtte den enkelte elev levet ekstra god fordi holdet har f et ko let en støttel rer p og f et tildelt et ekstra lokale. om l rer oplever man tit at der sidder to-tre elever der suger halvdelen af ens tid. Nu kan støttel reren g ind og give de elever ekstra opm rksomhed forklarer une hmidt Eskildsen. Det er kun i dansk matematik og engelsk hf-eleverne er opdelt i forhold til deres faglige niveau. ndervisningen i de øvrige fag foreg r p den s dvanlige m de. Elever føler sig set d en er kommet fra l rerne men ifølge une hmidt Eskildsen har ledelsen akket op. Ordningen kører nu p sit andet r og erfaringerne har kun v ret gode. ørst til sommer n r eleverne har v ret til eksamen kan man se om det f r en positiv indvirkning p deres karakterer. Det er vi selvfølgelig sp ndte p og jeg tror det er realistisk. en i første omgang har det vigtigste for os v ret at ska e edre trivsel landt eleverne og det er helt klart lykkedes siger une hmidt Eskildsen. an mener ikke man skal v re ange for at udstille en gruppe elever som svage. Eleverne føler sig set. De svage elever ved godt at de er svage og det stempel har de ikke noget imod at f hvis are der liver ageret p det. Det udsagn stemmer nt overens med resultatet af en evaluering skolen har lavet. er svarer hele 6 pro ent af hfeleverne at s reeningen og opdelingen i to hold er o.k. eller helt i top. Gymnasieskolernes rerforening har man ikke over lik over hvor ud- redt det er at hf-elever niveaudeles i hold p aggrund af en s reening. Konsulent herese olter vurderer at det er et f tal af skolerne der ar ejder s m lrettet med det som aderslev Katedralskole. Det er et godt ud p at ramme hf-eleverne hvor de er fagligt. Derfor er det sandsynligvis noget der vil komme mere af siger herese olter. Hjælpeklassen er tilbage teen e k lektor p nstitut for iloso dagogik og eligionsstudier ved yddansk niversitet D kender ere skoler hvor man har lavet forsøg med tol rerordninger i hf-klasser. en modellen med s reening og niveaudeling har han ikke hørt om før. an forst r godt hvorfor man har valgt at gøre det. Det er en løsning p pro lemet med at der er k mpestor forskel rent fagligt p hf-eleverne. Det er en stor udfordring og den liver større og større p grund af 5 pro ent-m ls tningen siger teen e k. igesom herese olter tror han at lignende tiltag vil rede sig inden for kort tid. N r vi lukker ere og ere ind p ungdomsuddannelserne liver p dagogikkens svar di erentiering og sortering p alle mulige m der. elvom han godt kan forst tankegangen ag niveaudelingen er han alligevel skeptisk. or ved at genindføre hj lpeklassen fra gamle dage laver man forskellige uddannelser i uddannelsen. Det tyder p at man er ved at ned- ryde forestillingen om at man skal have et vist fagligt niveau for at tage en gymnasial uddannelse siger teen e k. 6

7 grundbogat Ny Tænk ud af boksen skyd papegøjen Vidensmønstre tilbyder et værktøj som elever og lærere fra alle fag kan mødes om. Gennem begrebslig analyse bliver eleverne i stand til at reflektere over muligheder og begrænsninger, særtræk og fællestræk ved sag, fag og hovedområder. På en smidig og sagsnær måde sættes den tværfaglige refleksion på skinner uden papegøjesnak. Vidensmønstre giver et overskueligt sæt af begreber til at karakterisere og diskutere den viden, der fremkommer i arbejdet med sagerne i AT. Flere af begreberne er allerede velkendte i gymnasiet, og de kan derfor befrugte metodeundervisningen i fagene. Begreberne er ordnet i par: Teoretisk praktisk Diakron synkron Empirisk formel Kvantitativ kvalitativ Eksperimentel observationel Kausal intentionel Idiografisk nomotetisk Faktuel normativ Bogens kapitler kan læses i en hvilken som helst rækkefølge. Således er bogen tilrettelagt, så den enten kan bruges til at planlægge en progression for AT eller nemt indføjes i enhver skoles kanoniske AT-forløb. Bog 153 sider kr. 148,- ebog 153 sider kr. 37,- Priser er ekskl. moms og gælder ved køb hos Systime. Vidensmønstre er rigt illustreret og pædagogisk gennemtænkt med henblik på at fremme den tværfaglige refleksion. Præsentationen af de tværfaglige begreber er ledsaget af små opgaver og rigelige eksempler, hvilket gør det muligt for eleven at tilegne sig en del af stoffet og repetere på egen hånd. Mads Rangvid, Torben Benoni, Thomas Svane Christensen og Anders Ølsgaard Larsen Læs systime.dk Ring Skriv Deltag lab.systime.dk

8 KORT NYT Sagt Siden Sidst Der er ikke meget reality at hente i reality-tv. Anya Eskildsen, direktør på Niels Brock, i Politiken. Om at Danmarks ungdom kan meget andet end at feste og drikke. GENERATION STOLEDANS Alle ved, der er kamp om pladserne. Kamp om arbejdspladser, praktikpladser og studiepladser, og der er ikke plads til alle på vinderholdet. Vi er ved at skabe en generation stoledans, hvor der er så stor fokus på at komme med på vognen, at konkurrencen mellem de unge skærpes, siger Noemi Katznelson, der er leder af Center for Ungdomsforskning, til MetroXpress. Hun er bekymret for, hvilken konsekvens det vil få for samfundet, hvis ikke man reagerer ved at skabe plads til top og bund blandt de unge i uddannelsessystemet. TEKST: SISKEN LAUGESEN Uddan dem, der skal bruges Hele 63 procent af danskerne på 18 år og derover mener, at universiteterne skal afstemme antallet af studiepladser med arbejdsløshedskvotienten for den enkelte uddannelse. Universiteterne og studievejlederne skal give de unge klar besked om, hvor jobmulighederne er størst, siger Jannik Schack Linnemann, der er forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv. Han mener, det er en myte, at man ikke kan spå om, hvilke uddannelser der bliver behov for i fremtiden. SLIP FORFAT- TEREN LØS Politikens Forlag og Dagbladet Politiken udskriver konkurrence om samtidsroman. Skriv en fortælling, der tager os nye steder hen. En uimodståelig historie, der slår benene væk under os. Sådan lyder opfordringen til alle skrivelystne danskere fra Politikens Forlag. Konkurrencen er åben for både debutanter og etablerede forfattere, det eneste krav til skribenten er, at man er fyldt 18 år. Læs mere på politikensforlag.dk. Det bedste manuskript beløn - nes med kroner. BOOK EN FOREDRAGSHOLDER Hvad har den nye litterære komet Josefine Klougart, USA-eksperten Mads Fugl ede og journalisten Kurt Strand tilfælles? De kan alle holde oplæg om emner, der er interes sante for gymnasieelever. Derfor er de en del af det nye site gymnasieforedrag.dk, der tilbyder relevante foredrag og oplæg til gymnasi e- elever. Emnerne spænder bredt fra Søren Kierkegaard-show og litteraturen i det digitale rum til markedsføring og branding. 8

9 2,2 % Kilde: Rektorforeningen HVOR ER MILLIARDERNE BLEVET AF? Ministeriet for Børn og Undervisning har postet syv milliarder kroner i projekter, der skal sikre, at 95 procent gennemfører en ungdomsuddannelse i Men ifølge en undersøgelse fra Rigsrevisionen har ministeriet ikke overblik over effekten af indsatsen. Det skyldes, at man hverken har sat konkrete mål for eller fulgt op på resultaterne. Det vil ministeren lave om på. Vores indsats skal fremadrettet dokumenteres, og vi skal følge op på effekten af de initiativer, der er iværksat, siger Christine Antorini. FRA NYBORG TIL INDIEN Elever fra Nyborg Gymnasiums internationale linje har udarbejdet undervisningsmateriale til indiske skolebørn. Eleverne har siden efteråret udviklet memory-spil og brætspil, der skal træne de indiske elevers engelskkundskaber. Inden længe sendes det færdige produkt af sted til to unge danskere, der underviser på skolen i det nordvestlige Indien. Jeg er sikker på, det bliver en stor succes, så vi kan fortsætte samarbejdet i fremtiden, fortæller Mariann Brandt, der er lærer på Nyborg Gymnasium. COOL MATEMATIK Plakaten, der er lavet af kunstnergruppen Surrend, hænger overalt i København. Meningen med den er, at gymnasieelever skal få øjnene op for, at matematik ikke behøver at være kedeligt. Matematiklærere fra de gymnasiale uddannelser i Vejle er gået sammen GEORGS VENNER i sammenslutningen Georgs Venner for at kunne give flere udfordringer til elever med flair for matematik. Ideen opstod i forbindelse med gymnasiernes deltagelse i den nationale matematikkonkurrence Georg Mohr. Civilingeniør og lektor på Vejle Tekniske Gymnasium Anette Vestergaard Lykke fortæller, at der sidder en håndfuld elever på hvert gymnasium, der virkelig brænder for matematik. Ved at slå os sammen kan vi lave flere tiltag for disse elever og fastholde deres interesse for matematik. Gymnasieskolen #6 2012

10 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN TEKST: JOHAN RASMUSSEN FOTO: JESPER BALLEBY TWITTER-KLASSEN: 28 svar på to minutter Gymnasieskolen # I en 1.g-klasse på Handelsgymnasiet i Skive er det sociale medie Twitter integreret i alle fag. Klassen er en del af et forskningsprojekt, som opstod på grund af frustrationer over, at computerspil og Facebook gik ud over indlæring og undervisning. 10

11 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN It-klassen på Handelsgymnasiet i Skive har dansk. I løbet af få minutter svarer alle elever via Twitter på lærer Henrik Hulsrøjs spørgsmål. Hvad forbinder I med mellemkrigstiden? Eleverne i 1.g på Handelsgymnasiet i Skive har dansk, og dansklærer Henrik Hulsrøj sparker med sit spørgsmål gang i et undervisningsforløb, hvor eleverne blandt andre skal møde Tom de sig til tasterne på deres bærbare computer. Svar om fattigdom i Tyskland, ny teknik til krigsførelse og en association til tv-serien Matador tikker ind fra elevernes Twitter-svar. I løbet af få minutter har samtlige elever skrevet deres bud, som læreren ren og de andre elever kan læse på deres skærm. > Gymnasieskolen #

12 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN Twitter er et socialt netværk og en mikro-blogging-hjemmeside, der giver brugerne mulighed for at sende egne og læse andre brugeres opdateringer, også kendt som tweets. Det er bevidst, at forskerne har valgt Twitter i stedet for Facebook til projektet. Blandt andet fordi det i følge forskerne er et mere rent medie uden så mange forstyrrende elementer som for eksempel reklamer på Facebook. Twitter var nyt for både eleverne og lærerne, og dermed kunne de sammen lære mediet at kende og udvikle en fælles Twitter-kultur. > hvor kasketter og en enkelt hue stikker op, og får nu en elev til at uddybe sit svar om, at de var helt vildt fattige i Tyskland. Eleverne har, siden de begyndte på gymnasiet i Skive sidste sommer, været en del af et forskningsprojekt, hvor det sociale medie Twitter er en fast integreret del af undervisningen i alle fag, og hvor eleverne skriver og deler viden i såkaldte wikis. mellemkrigstiden bliver kastet op på den elektroniske tavle. Tom Kristensen fortæller om druk og litteratur i et gammelt grynet interview, og Carl Th. Dreyer brænder Jeanne d Arc af på bålet, alt imens Henrik eleverne. En joke om Tom Kristensen og racerløb blander sig med betragtninger om, hvorvidt kunsten kan påvirke politik og Den helt åbenlyse fordel ved at bruge Twitter i undervisningen er, at jeg får bragt malt ikke siger så meget i klassen. Jeg kan for eksempel bede alle svare på et spørgsmål på en gang. Hvis otte gerne vil sige noget, kan alle komme af med det i stedet for kun to af dem, siger han. Twitter bliver dog langtfra brugt hele tiden i undervisningen. Henrik Hulsrøj sikrer sig, at den verbale pingpong i klassen fortsat dyrkes, og et mundtligt oplæg på dansk foregår stadig ved at stille sig foran klassen. For at forstå baggrunden for forskningsprojektet skal vi syv år tilbage. I 2005 begyndte gymnasiet i Skive at leje bærbare computere ud til eleverne til en fordelagtig Engelsklærer Lisbeth Ziegler mener, at Twitter kan være med til at nedbryde de barrierer, nogle elever har for at åbne munden i sprogfag. En wiki er en hjemmeside, hvor enhver ved hjælp af en browser kan oprette, vedligeholde og forfatte webdokumenter og websider i samarbejde med andre. Eleverne skal opdatere og dele deres viden på diverse wikis, som de selv opretter. Wiki Gymnasieskolen #

13 FORSKNINGSPROJEKTET Reglerne er, at lærerne ikke må forbyde brugen af computere, heller ikke computerspil eller Facebook i timerne. Lærerne skal forholde sig aktivt til elevernes forbrug af medier og spil de skal indgå i en dialog, hvis eleven for eksempel spiller for meget. Projektets mål er: 1.g. Udvikle en god it-klasserumskultur. 2.g. Udvikle et globalt udsyn og alsidigt it-forbrug. 3.g. Højne elevernes it-studie-kompetencer i forhold til deres studieambitioner. Forskningsprojektet koster samlet 4,7 millioner kroner og er støttet af Region Midt med 3,2 millioner kroner. TEMA: IT I UNDERVISNINGEN pris, og i løbet af kort tid havde samtlige elever en bærbar computer. I de kommende år steg frustrationerne over, at eleverne mistede koncentrationen i undervisningen og brugte for meget tid på spil og Facebook. Skolen indførte et forbud mod at bruge computeren til andet, end hvad der havde relevans for undervisningen. Uddannelseschef Henrik Neve og lærer og projektleder Lene Baake husker frustrationerne og magtesløsheden over, at eleverne var optaget af alt muligt andet end tyske verber og matematik. Jeg har haft mange samtaler med elever, sendt breve hjem til forældre og givet advarsler, siger Henrik Neve. Lærerne tacklede problemerne forskelligt. I nogle timer kunne eleverne sidde på bageste række og passe sig selv med øjnene inde i skærmen, mens lærerne i andre timer var over dem. Fælles for alle lærere var, at de var frustrerede over situationen. Da Henrik Neve samtidig læste om en forskningsundersøgelse, hvor elever på ungdomsuddannelser selv gav udtryk for, at den bærbare computer forringede deres indlæring, tænkte han, at der måtte gøres noget, og det blev i grove træk startskuddet til forskningsprojektet. gode resultater af projektet. Der er mindre uro i klassen. Når en elev er færdig med en opgave, sætter han sig til at spille et spil eller går på Facebook i stedet for at forstyrre sidemanden. Vi får et bedre forhold til eleverne, fordi vi går ind i en konstruktiv dialog om it-brug med eleverne i stedet for at give forbud, siger > Twitter bliver ikke brugt i alle lektioner. Det talte sprog er lige så vigtigt at holde fast i. DET SIGER FORSKERNE Det er et langt sejt træk, og det har været hårdt arbejde for lærerne at holde eleverne fast i at bruge disse medier og tænke over, hvordan de generelt bruger it i klassen. Vi kan ud fra interviews med eleverne se, at det er begyndt at virke. Eleverne er for eksempel blevet mere bevidste om, at de ikke kan multitaske, og at det ikke kan betale sig at være i gang med for meget på en gang. De er også blevet gode til at bruge wikis og udveksle noter på tværs. Der er ved at opstå en god it-kultur i klassen, siger Michael Paulsen, forsker på SDU, som sammen med forsker Jesper Tække, Aarhus Universitet, er ansvarlig for forskningsprojektet. Gymnasieskolen #

14 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN DET SIGER ELEVERNE Gennemsnit på Handelsgymnasiet i Skive It-klassen Jeg er med til at skabe arbejdsro 85,1 (Procent helt enig og delvis enig) 100 Lærerne anvender opdateret viden og materialer 98,1 100 Lærerne motiverer mig Vi har indflydelse på undervisningen 59,7 84 Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 73,3 96 Tallene er skolens egen benchmarking og ikke en del af forskningsprojektet. > Lene Baake, som også peger på, at eleverne får et tættere sammenhold og kender hinanden bedre, fordi de fra første dag har været vant til at dele viden og ideer om undervisningen via Twitter og wikis. Projektet kan dog også være en udfordring for lærerne. Det kræver noget at skulle holde en faglig dialog i gang på Twitter. Samtidig skal lærerne lede klassen nogenlunde ens, så der bliver opbygget en fælles it-kultur, og lærerne skal hele tiden dele deres erfaringer hvad virker, og hvad virker ikke på google.docs. Du øver dig i 20 år på at være lærer, og så pludselig skal du lave det hele om. Potatoes Hvordan staver man til potatoes? spørger en elev. Der er gruppearbejde i engelsktimen. Grupperne har fundet artikler fra euromonitor.com, og nu skal de på Twitter skrive spørgsmål om artiklerne, som den anden gruppe svarer på. Spørgsmålene dukker op på skærmen med jævne svaret i artiklen, de har læst. Engelsklærer Lisbeth Ziegler opfordrer eleverne til at slå ord, de ikke kender, op og skrive dem ind i klassens fælles dictionary, der ligger som en wiki, alle elever kan åbne og skrive videre i. Mens en gruppe forsøger at svare på spørgsmål om consumertrends in Germany, og en dreng brokker sig over, at en gruppe har pålagt ham at læse en fem sider lang artikel, fortæller Lisbeth Ziegler om nogle af fordelene ved at bruge Twitter i et fremmedsprogsfag. I sprogfag er der normalt barrierer for at sige noget, men eleverne i denne klasse har hurtigt åbnet sig for at sige noget mundtligt i klassen, og det tror jeg skyldes, at de med det samme åbner sig ved at twitte på engelsk. Barrieren for at dumme sig bliver hurtigt nedbrudt, siger hun og roser eleverne for ikke at grine af hinandens sproglige fejl på Twitter. Næsten alle elever i klassen mener, at lærerne motiverer dem, og at de lærer noget nyt hver dag. Gymnasieskolen #

15 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN Skoler forsømmer at lave klare mål og strategier for it i undervisningen, mener kritikere. I stedet fokuserer ledelsen mere på teknik og overlader indholdet til ildsjælene. Problemet er, at de gode erfaringer for, hvordan it bruges i undervisningen, ikke bredes ud til resten af lærerne. Det tr dløse netv rk er p mange skoler eta leret eleverne sidder med den r- are omputer eller en ta let foran sig og nogle steder h nger de elektroniske tavler i klasserne. over- aden er danske gymnasier et illede p at Danmark er en førende it-nation. Kritikere mener dog at n r det handler om at inddrage it undervisningen s det liver en reel gevinst og et idrag til at l re om dansk litteratur spansk udtale og fysik har vi stadig meget at l re. ange skoler mangler en strategi for hvordan it skal implementeres i undervisningen. stedet lader ledelsen ofte ildsj le udvikle ideer og projekter og forventer s at det siver ud p resten af skolen men meget tyder p at det ikke sker. stedet liver det øprojekter uden vidensdeling siger Nikolaj rydens jerg Elf som er adjunkt p D i Odense og forsker i it i gymnasiet. an kan n vne mange eksempler p l rere og skoler som kaster sig ud i nye sp ndende projekter med rug af for eksempel smartphone og pad i undervisningen. Det er dog ifølge ham ofte enkelte l rere som ska er en udvikling frem for at fagl rere s tter sig sammen og diskuterer hvordan it og so iale medier edst muligt idrager til faget. ro lemet er at ildsj lene m ske ikke t nker over hvad deres projekt etyder for faget generelt hvad det etyder for samar ejdet om faget hvad det etyder til eksamen siger han. an mener at udviklingen nu g r s st rkt at it i undervisningen kr ver en overordnet strategi fra ledelsen som den enkelte l rer kan forholde sig til. t etyder at l rerne aldrig før har st et i et s usikkert undervisningsrum. ndervisningssituationen forandrer sig hurtigt der liver udviklet ere apps end noget menneske kan n at forholde sig til og eleverne kommer med deres it-kultur siger Nikolaj rydens jerg Elf. Ledelsen skal bakke op ans Laugesen er uddannelsespolitisk hefkonsulent i GL og har ar ejdet med it i undervisningen i 25 r. an ekr fter at der er en r kke ildsj le p gymnasier som kaster sig over nye m der at undervise p ved hj lp af it og at der igen er gang i udviklingsar ejdet oven p implementeringen af gymnasiereformen. Erfaringer viser dog at hvis it i undervisningen for alvor skal rykke kr ver det at ledelsen akker op om det og l gger en strategi. N r den enkelte l rer tager et initiativ og ska er ny undervisning med it kni er det ofte med at f erfaringerne redt ud til de andre l rere siger han. an peger p at mange l rere ikke har l rt at ruge it p dagogisk og didaktisk i undervisningen som en del af deres universitetsuddannelse. Derfor mener han det er pro lematisk at den tid der i p dagogikum er afsat til at ar ejde med den p dagogiske rug af it i undervisningen lev redu eret da p dagogikum lev ndret til et et rigt forlø i 200. ertil kommer at det p dagogiske it-kørekort Gymnasie- T der lev til udt i rene op til kommunalreformen og som irka halvdelen af alle l rerne gennemførte ikke ud ydes mere. erved efterlades de mange nye l rere i et tomrum. Der er ehov for opkvali ering i den p dagogiske rug af it til mange l rere > Gymnasieskolen #

16 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN Erfaringer viser dog, at hvis it i undervisningen for alvor skal rykke, kræver det, at ledelsen bakker op om det og lægger en strategi. N Hans Laugesen, uddannelsespolitisk chefkonsulent i GL > og det bør ledelsen tænke med ind i den Teknologien ændrer sig meget hurtigt, nikken bør man i første omgang under- enkeltes kompetenceudviklingsplan, siger og derfor handler det mere om at udvikle søge, hvilke fordele og ulemper der er Hans Laugesen, som også generelt efterlyser mere forskning og viden om, hvordan it-didaktik og -pædagogik kan bidrage til at give eleverne et større fagligt udbytte. It-dannelse Elsebeth Korsgaard Sorensen, der er professor i it, kommunikation og læring på Aarhus Universitet, er enig. Der er produceret meget praktisk og empirisk viden, og der er også mange succeshistorier, men vi mangler en mere forskningsmæssig viden og teoretisk baseret indsigt i, hvordan it og teknologi kan hjælpe med at fremme undervisningen, siger hun. Elsebeth Korsgaard Sorensen efterlyser, hvad hun selv kalder for it-dannelse. Lærerne skal selvfølgelig have et minimum af forståelse for it og teknologi, men teknologien er ikke det vigtigste. it-didaktiske og it-pædagogiske metoder og modeller for, hvordan jeg som lærer bruger it til at lære eleverne faget. Det handler om at udvikle metoder, som lærer eleverne, hvordan de lærer med it det er den eneste kompetence, som er bæredygtig i forhold til integration af it i undervisning og læring, siger Elsebeth Korsgaard Sorensen. Elektronisk tavleundervisning Formand for It-lærerforeningen Jacob Stenløkke Bendtsen, som er lærer på Avedøre Gymnasium, mener, at gymnasierne lader sig styre af teknologi, men glemmer at tænke indhold. Et eksempel er smartboards eller elektroniske tavler, som både folkeskoler og gymnasier har investeret store midler i, før skolerne har klarlagt, i hvilken grad de har en læringsmæssig gevinst. I stedet for massivt at investere i tek- herunder især hvordan teknikken en påvirker undervisningsrummet. Skolerne gør det modsatte, de anska er teknikken en og prøver derefter at nde ud, hvad den skal bruges til, siger han. På Avedøre Gymnasium hænger der fem elektroniske tavler, men ifølge Jacob Stenløkke Bendtsen bliver de ikke brugt særlig ofte. Det skyldes mangel på faglig software, men i særdeleshed en bevægelse væk fra tavleundervisning på grund af større hold og øget fokus på elevaktiverende undervisning. Hvorfor skulle vi investere i elektroaniske tavler, når vi samtidig forsøger komme væk fra tavleundervisningen? spørger han. I dag har mange skoler trådløst netværk, og mange elever har både bærbar computer og smartphone, så de uafbrudt er online. Det lukkede klasserum er for længst brudt ned, men Jacob Stenløkke ke Bendtsen peger på, at der savnes undersøgelser af, hvilke konsekvenser det har, og hvordan man kan bruge det aktivt. Der er stadig en stor usikkerhed om, hvordan man for eksempel forholder sig til Facebook. Skal brug af Facebook forbydes, kommenteres, ignoreres eller lige frem inddrages i undervisningen? Lærere og elever bliver nødt til at have en fæl les fordeståelse for, hvad man må, og hvor dan bruges, siger Jacob Stenløkke Bendtsen. n. Gymnasieskolen # It betyder, at lærerne aldrig før har stået i et så usikkert undervisningsrum. N Nikolaj Frydensbjerg Elf, adjunkt på SDU i Odense og forsker i it i gymnasiet 16

17 Facebook udvider klasserummet TEMA: IT I UNDERVISNINGEN Lærer Anne Lise Bennedsen har med begejstring erfaret, hvordan Facebook kan bruges fagligt. Hendes engagement har nu inspireret gymnasiets ledelse til at arbejde for øget brug af it i undervisningen. Facebook den blå skærm kan indimellem være en hård konkurrent til undervisningen. Det var den også på Rødkilde Gym- nasium. Men spansk- og samfundsfagslærer Anne Lise Bennedsen satte sig for at vende det til noget positivt. Når vi ikke kan undgå Facebook, så må vi konkurrere med den og nde på en seriøs måde at inddrage den i undervisningen på, siger hun. Det var en af grundene til, at hun gik i gang med at bruge Facebook i timerne. Det startede med, at hun skulle lave tværfaglige forløb med en design- og en idrætslærer. Både lærere og elever havde brug for et fælles sted, hvor de kunne dele billeder, links til artikler og beske- der. Det blev lidt af en succes, fordi Face- book bidrog til videndeling. Sidenhen har Anne Lise fast oprettet et grupperum til hver af sine klasser og til tværfaglige projekter. For eksempel har nogle af hendes 3.g-elever i øjeblikket travlt med almen studieforberedelse i samfunds- fag og biologi. Da eleverne kommer fra ere forskellige klasser, er det rart at have et fælles sted, hvor de kan kommunikere og dele materiale. Eleverne skriver også spørgs- målene til deres synopsis i Facebook-grup- pen. Lærerne har valgt at svare åbent i grupperummet i stedet for at svare eleverne enkeltvis, fordi det i almen studieforbere- delse handler meget om metode at lære at stille de rigtige spørgsmål. TEKST: MALENE ROMME-MØLBY FOTO: HUNG TIEN VU > Gymnasieskolen #

18 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN > Gymnasieskolen # Der ligger en vigtig pædagogisk vinkel i, at eleverne lærer af hinandens spørgsmål og lærernes svar, fortæller Anne Lise Bennedsen. Ofte beder hun også eleverne i samfundsfag om at forklare, på hvilket taksonomisk niveau de andre elever har stillet spørgsmål. Eller hun overfører en artikel til Facebook-gruppen og beder eleverne om at gøre rede for, hvilke argumentationskneb der er dominerende i artiklen. Karakter for Facebook Klasserummet er udvidet med Facebook. Anne Lise Bennedsen understreger dog, at det ikke er hver time, hun bruger Facebook i. Cirka hver fjerde. Men hun oplever, at elever, der har lidt sværere ved at svare på spørgsmål i klassen, ofte bidrager med lidt ekstra på Facebook, når de kommer hjem og har haft tid til at tænke over emnet. De fagligt stærke elever nder ofte en ekstra artikel om emnet. På Facebook får de fagligt stærke elever mulighed for at føre debatten videre på et højere niveau, og de lidt svagere elever får ro til at svare, fortæller Anne Lise Bennedsen. Derfor har hun også øje for elevernes aktivitet i Facebook-gruppen, når hun giver karakterer. Jeg har oplevet, at en elev ikke har sagt så meget om et emne i klassen. Men da jeg senere kiggede på Facebook, kunne jeg se, at han havde overført en artikel og henvist til en teoretiker. Det overbeviste mig om, at han havde forstået, hvad det drejede sig om. Det kan jeg jo ikke bare ignorere, når jeg giver karakterer, siger hun. På Facebook får de fagligt stærke elever mulighed for at føre debatten videre på et højere niveau, og de lidt svagere elever får ro til at svare. N Anne Lise Bennedsen, spansk- og samfundsfagslærer, Rødkilde Gymnasium Nicolai Bartholin går i 2.g og er normalt ikke den store tilhænger af Facebook. Det bliver let for over adisk, men han er glad for Facebook i undervisningen. Nogle gange er jeg måske ikke så god til at sige noget i timerne. Men Facebook giver mig mulighed for at bidrage med mere, når jeg har haft tid til at tænke over det, siger han. Til spanskeleverne har Anne Lise Bennedsen ændret sproget på Facebook-gruppen til spansk. De bruger især gruppen til at a evere lyd- eller lm ler. For eksempel kan en lektie være, at eleverne skal optage, når de læser et stykke litteratur eller en oversættelse op. Derefter overfører de lyd len til Facebook-gruppen. Andre gange lmer de oplæsningen og sætter undertekster på. Forleden beklagede en elev sig over, at hun var nødt til at lave optagelsen om fem gange, inden hun var tilfreds. Jeg kunne ikke lade være med at spørge eleven, om ikke hun var glad for, at hun havde forbedret sig, siger Anne Lise Bennedsen med et grin. En anden lektie kan være, at eleverne skal kommentere på hinandens grammatik eller oversættelse. Jeg prøver at vise eleverne, at det ikke er et nederlag, men meget naturligt at lave fejl, når vi lærer et nyt sprog, siger hun. Pas på arbejdstiden Anne Lise Bennedsen mener, at Facebook på mange måder har gjort arbejdet lettere for hende. Tidligere, hvis hun modtog en Facebook i gymnasiet Gymnasieskolen har spurgt gymnasielærere, om de bruger Facebook i undervisningen, og om de er venner med eleverne på Facebook. Det er der delte meninger om. Se flere kommentarer på GLs Facebook-side Gymnasielærer. Gammeldags undervisning og brud på vandtætte skotter Birgitte Thomassen Underviser i historie og psykologi på CPH West Ishøj Gymnasium. Bruger du Facebook i undervisningen? Nej, det gør jeg ikke. Jeg kan ikke se, hvordan jeg med fordel kan bruge den. Jeg har set, at nogle lærere opretter en historisk profil og opdaterer den løbende med klassen. Det er lidt poppet, synes jeg. Som historielærer mener jeg også, at det gør undervisningen personfikseret. Og det er en historieundervisningsform, som vi er gået væk fra for 20 år siden. Mediet i sig selv gør ikke, at den form for tilgang til historien er o.k. Er du venner med dine elever på Facebook? Nej, hverken med mine elever eller skolens ledelse. For mig er Facebook et frirum, hvor jeg vil have lov til at være fjollet. Der bør være vandtætte skotter mellem lærere og ledelsen og eleverne. Ved sidste MUS blev vi også spurgt, om vi var venner med eleverne på Facebook, og jeg fornemmede, at det også var skolens holdning, at man ikke skulle være venner med eleverne på Facebook. Jeg ved godt, at man kan justere indstillingerne, så eleverne ikke kan se så meget, men jeg synes ærlig talt, at det er lettere at lade være. Hvad synes du om, at andre lærere bruger Facebook i undervisningen? Det må de gøre, hvis de synes, at de kan bruge det fagligt. Jeg har lige været på kursus i it og brug af for eksempel Facebook og Tweeter. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at man glemmer problemet med øget energiforbrug, når alle skal sidde med hver deres computer i undervisningen. Undervisning kan også let blive statisk og i virkeligheden lidt gammeldags, hvis alle sidder foran en skærm. > 18

19 Har du besluttet at hæve dine efterlønspenge? Og vil du vide, hvad vi kan gøre for at få dem til at spire og gro? Så udfyld kortet og send det tilbage til os så kontakter vi dig. Venlig hilsen MP Pension På kan du logge på og se din pensionsoversigt. På kan du tilmelde dig generalforsamlingen eller afgive fuldmagt, hvis du ikke kan komme.

20 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN > pod- eller vodcast fra eleverne, skulle hun bruge tid på at overføre den, hvis resten af klassen skulle se den. Nu er den tilgængelig for alle. Det kunne også være en tidsrøver at nde billeder. Først skulle hun nde billederne, derefter skulle de kopieres. Nu overfører hun dem blot til gruppens væg og beder eleverne om at give en spansk beskrivelse af billederne i kommentarfeltet. Andre gange beder hun elever om selv at overføre billeder til Facebook-gruppen. Tidligere k jeg en masse billedbeskrivelser, der stort set lignede hinanden, fordi eleverne havde lavet det alene. Nu kan de se hinandens beskrivelser, så beskrivelserne bliver lidt dybere og mere interes- ANNE LISES I UNDERVISNINGEN Gymnasieskolen # Facebook som inspiration, men privatliv for sig Peter Winther Høymark Underviser i dansk og historie på Stenhus Gymnasium og HF. Bruger du Facebook i undervisningen? Ja, jeg har brugt Facebook for første gang i min mediefagsundervisning for nylig, fordi en kollega havde lagt en god elevproduktion som videoklip ud via Medielærerforeningens gruppe. I min historieundervisning har jeg vist kun brugt Facebook en gang i en klasse for at vise dem, at man kan blive venner med Christian IV. I dansk har jeg ikke brugt den endnu, men gennem en gruppe, der hedder Bogtube, får jeg ofte links til forfatterinterviews, og det vil jeg til at bruge. På den måde synes jeg, at Facebook er blevet en genvej til andre sites på nettet, som er spændende for mig i undervisningsøjemed og privat. Er du venner med dine elever på Facebook? Nej, det er jeg ikke. Jeg synes, at jeg har så travlt til hverdag med mit job, at det er nødvendigt for mig at kunne være privat nogle gange. At være gymnasielærer med fag som mediefag, dansk og historie kræver, ud over masser af timer, forberedelse og møder, og at jeg er velorienteret i aviser og medier i faglitteratur. Der er ikke så mange stunder til at koble hoved og krop fra. Derfor er det vigtigt for mig at have et frirum fra elever og kolleger, hvor jeg bare er til for mig og min familie. Jeg bor i en mindre by og støder derfor på elever alle vegne. Hvis jeg også skulle forholde mig til dem på Facebook, og de skulle komme tættere på mig, ville det for alvor blive for meget. Jeg har enkelte Facebook-venner, som er tidligere elever, men det skyldes fælles interesser, eller at de er mine børns venner og derfor har været en del af mit familieliv. Hvad synes du om, at andre lærere er venner med deres elever på Facebook? Jeg tror, at mine kolleger er ret restriktive med at blive venner med nuværende elever. Men med forhenværende elever kan det være i orden. Klare mål: Sæt klare rammer for hver Facebook-gruppes faglige og tværfaglige mål. Det er vigtigt at fortælle eleverne, at her diskuterer man på et fagligt eller tværfagligt plan, ved for eksempel at inddrage centrale begreber i samfundsfag, og man undgår subjektive kommentarer. Giv slip: Som lærer må man acceptere, at man ikke kan nå at læse alt, hvad de skriver i Facebook-grupperne. Nogle debatter tager jeg op i klassen. Andre diskussioner får de selv lov til at køre videre derinde, og så følger jeg med på sidelinjen, hvis jeg har tid. Elevstyret undervisning: Nogle gange bringer eleverne diskussioner op om aktuelle samfundsfaglige emner, som jeg ikke har fundet på. Og de finder artikler, som jeg ikke havde opdaget. Det er i den grad induktiv elevstyret undervisning, som vi som lærere bør efterleve. Fokuseret retning: Nogle gange retter jeg i dybden i vores spanske Facebook-grupper, og andre gange nøjes jeg med fokuseret retning. Det vil sige fokus på to til tre grammatiske fejltyper, som går igen hos de fleste. styr på indstillingerne: Som lærer kan man sagtens være venner på Facebook med sine elever og stadig have sit privatliv i fred. Man skal bare have styr på sine Facebookindstillinger, så man sikrer sig, at eleverne kun ser, hvad man har lyst til at give dem lov til. Flere råd: Find artiklen 100 Ways You Should Be Using Facebook in Your Classroom på 20

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 29.09.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE Vi elsker det,

Læs mere

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig Kap 5: Læringsaktivitet: Udvikling af professionsfaglighed Case-spil til læreruddannelsen Case 1: Skal internettet ind og bogen ud? Lærerne på Centralskolen har teammøde. De taler med hinanden om, hvordan

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere om jobbet som gymnasielærer På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se samtlige

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Flipped Classroom Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Henning Romme Lund Lektor i samfundsfag og historie Pædaogisk IT-vejleder Forfatter til Flipped classroom kom godt i gang, Systime 2015. http://flippedclassroom.systime.dk/

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser

Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser AU Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Afslutningskonference Aarhus Universitet 28. november 2011 Tendenser fra interview og observation Temaer

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

Bilag til Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse

Bilag til Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse Bilag til Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse Bilag 1: Første Observationsskema Dato: Tidspunkt: Klasse: Lærer og fag: Observatør: Hvad? Hvorfor? Hvem? Indhold og emner Formål Publikum/modtager(e)

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Karrierelæring i gymnasiet. Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH

Karrierelæring i gymnasiet. Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH Karrierelæring i gymnasiet Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH En rapport og et oplæg i to dele Del 1: De unge i gymnasiet Del 2: Karrierelæring i gymnasiet Resultater

Læs mere

Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge

Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge DEBAT 16. AUG. 2015 KL. 14.32, Politiken Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge Vi har helt misforstået, hvad der skal til for at lære de unge noget, siger lektor Mette Pless på baggrund af en

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj

At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj Sally Thorhauge At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj At udvikle ideer til, hvordan dette potentiale realiseres på egen institution Oplæg Workshopcaféer Networking

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Topstudent - Tips og tricks til bedre karakterer

Topstudent - Tips og tricks til bedre karakterer Topstudent - Tips og tricks til bedre karakterer T o p s t u d e n t - Tips og tricks til bedre karakterer Nicklas Brendborg & Lars Horsbøl Sørensen Infinity Books 2015 Topstudent - Tips og tricks til

Læs mere

Klasserumskultur og klasserumsledelse i det 21. århundrede

Klasserumskultur og klasserumsledelse i det 21. århundrede Klasserumskultur og klasserumsledelse i det 21. århundrede Oplæg på startkonferencen for projektet klasserumsledelse og elevinddragelse 5. september 2013 Michael Paulsen Lektor i læringsfilosofi, Aalborg

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

Eksempel på AT- eksamen 2012

Eksempel på AT- eksamen 2012 Vidensmønstre Program Velkomst Professor Finn Collin (KU) foredrag Et nyt tværfagligt sprog oplæg Øvelser Al forståelse pararbejde med supplerende oplæg De tværfaglige begreber i forløb gruppearbejde med

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

2. Kom evt. med andre handlingsforslag som jeres diskussion har inspireret til.

2. Kom evt. med andre handlingsforslag som jeres diskussion har inspireret til. Sådan gik det til fælles forældremøde den 26. oktober! I alt ca. 100 forældre og medarbejdere mødte frem for at drøfte resultatet af den store forældretilfredshedsundersøgelse, som gennemførtes i august

Læs mere

Fokusgruppe - HTX Tirsdag den 13. november 2007

Fokusgruppe - HTX Tirsdag den 13. november 2007 Fokusgruppe - HTX Tirsdag den 13. november 2007 Deltagere: To elever fra 1. htx, to elever fra 2. htx, to elever fra 3. htx, uddannelseschef, evaluator og referent. Hvad er en god lærer? En lærer der ikke

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Sociologiske aspekter

Sociologiske aspekter Sociologiske aspekter Crilles Bacher-Jensen Steffen M. Iversen Kjeld Bagger Laursen Lars Ulriksen Hovedspørgsmål Hvordan kan man ud fra et sociologisk perspektiv forstå, hvorfor drenge klarer sig dårligere

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg Design

REFERAT Uddannelsesudvalg Design REFERAT Uddannelsesudvalg Design Mødetidspunkt: Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Onsdag den 15 februar Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV SD - 1.1.0.5 LBD Casper Sørensen Elsebeth Gabel

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Digital dannelse. Introduktion til 1g SR-lederne. Introduktionsforløb for 1g - 2013

Digital dannelse. Introduktion til 1g SR-lederne. Introduktionsforløb for 1g - 2013 Introduktionsforløb for 1g - 2013 Digital dannelse Introduktion til 1g SR-lederne I det følgende er der to forskellige muligheder for, at eleverne kan arbejde med digital dannelse. Dels kan man arbejde

Læs mere

Superbrand: Anders Samuelsen.

Superbrand: Anders Samuelsen. Superbrand: Anders Samuelsen. Patrick, Mathias og Rolf. 2.q Charlotte Waltz, Jeppe Westengaard guldagger Intro til opgave 1 Da vores opgave går ud på at analyserer Anders Samuelsen. Altså en selvvalgt

Læs mere

Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium. HTX-student. HTX-student

Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium. HTX-student. HTX-student Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium - i Valby elle r på Østerbro HTX-student HTX-student Htx kort og kontant Htx (teknisk gymnasium) er en af de tre muligheder,

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere