KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015"

Transkript

1 1. FEBRUAR 216 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 UÆNDRET UDVIKLING I LØNOMKOSTNINGERNE PÅ DA-OMRÅDET Fra 4. kvartal 214 til 4. kvartal 21 steg lønomkostningerne inklusive lønreguleringer, er i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger og personalegoder med 2,2 pct. Genebetalingerne bidrog med,1 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra fritvalgsordninger og pension tilsammen udgjorde, pct.-point, jf. tabel 1. Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger faldt med,1 pct. fra 4. kvartal 214 til 4. kvartal 21. De samlede medarbejderomkostninger steg således med 2,1 pct. Udviklingen i medarbejderomkostninger og fortjeneste over tid er vist i figur 1. Årsstigningstakten for arbejdere var i 4. kvartal 21 2,3 pct., som er,1 pct.-point mere i forhold til forrige kvartal. Funktionærernes lønomkostningerne steg med 2,1 pct., hvilket er,1 pct.-point mindre i forhold til kvartalet før, jf. tabel 2. Fritvalgsordninger Ved overenskomstforhandlingerne i 214 er der for en række overenskomster aftalt forhøjelser af fritvalgsordninger og lignende ordninger. Effekten af fritvalgsordninger for lønomkostningerne på DA-området er på årsbasis,3 pct.-point i 4. kvartal 21, jf. tabel 1. Fritvalgsordninger indregnes med beregnede omkostningseffekter i KonjunkturStatistikken fra og med 2. kvartal 214. De indregnede effekter tager højde for forskellige regler på de enkelte overenskomstområder. Anvendelsen af beregnede effekter sikrer, at de aftalte stigninger indgår i lønstigningstakten til trods for, at udbetalinger fra fritvalgsordningerne måtte falde uden for statistikkens indsamlingsperioder. Årsstigningstaktens sammensætning Inden for fremstillingsvirksomhed steg lønomkostningerne med 2, pct., hvilket er,3 pct.-point mere end i forrige kvartal. Bidraget fra genebetalinger udgjorde,1 pct.-point, mens er i fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen,6 pct.-point af denne stigning, jf. tabel 1. Fraregnes forbedringer i genebetalinger, fritvalgsordninger og pension steg lønnen m.v. med 1,3 pct. i 4. kvartal 21. Lønomkostninger inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg i 4. kvartal 21 med 2,6 pct., hvilket er,2 pct.-point mere end i forrige kvartal. Bidrag fra fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen,7 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra personalegoder udgjorde,1 pct.-point. Herved steg lønnen m.v., fraregnet forbedringer på fritvalgsordninger og pension med 1,8 pct. i 4. kvartal 21. Det relativt høje bidrag fra pension på årsstigningstakten inden for bygge- og anlægsvirksomhed skyldes til dels tekniske bidrag fra pensionsgivende løndele af uregelmæssig FIGUR 1 FORTJENESTE OG MEDARBEJDEROMKOSTNINGER FIGUR 2 FORTJENESTE FOR ARBEJDERE OG FUNKTIONÆRER Medarbejderomkostninger Arbejdere Funktionærer

2 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 SIDE 2 TABEL 1 ÅRLIG ÆNDRING I TIMEFORTJENESTEN Procent 3. kvartal kvartal 21 Fremstillingsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed Serviceprægede erhverv DA Fremstillingsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed Serviceprægede erhverv inkl. gene 1,7 2,4 2,4 2,2 2, 2,6 2,2 2,2 heraf Genetillæg -,1 -,1,1,,1,,1,1 Fritvalgsordninger,3,3,3,3,3,3,3,3 Personalegoder,,,1,,,1,1, Pension,2,4,2,3,3,4,2,2 Heraf dele i alt,4,6,7,6,7,8,7,6 Anm.: Såfremt uregelmæssige betalinger er pensionsgivende indgår bidraget fra disse i stigningstakten som pension. DA karakter (eksempelvis akkordoverskud), som det ikke er muligt at korrigere for i beregningen af lønstigningstakten. Inden for serviceprægede erhverv steg lønomkostningerne med 2,2 pct., hvilket er,2 pct.-point mindre end kvartalet før. Genebetalingerne udgjorde,1 pct.-point af denne stigning, mens bidrag fra fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen, pct.-point. Personalegoder udgjorde,1 pct.-point af stigningen. Ses der bort fra disse bidrag steg lønnen m.v. med 1, pct. i 4. kvartal 21. Arbejdere og funktionærer inden for hovedbrancher Årsstigningstakten for arbejdere inden for fremstillingsvirksomhed steg med 1,9 pct. i 4. kvartal 21, hvilket er,4 pct.-point mere i forhold til forrige kvartal, jf. tabel 2. Funktionærernes årsstigningstakt tiltog med,2 pct.-point i samme periode og endte på 2,1 pct. i 4. kvartal 21. I hovedbranchen bygge- og anlægsvirksomhed steg årsstigningstakten for arbejdere med 2,6 pct., hvilket er,2 pct.-point mere end i forrige kvartal. I samme periode steg funktionærerne 2, pct., jf. tabel 2. Årsstigningstakten for arbejdere i serviceprægede erhverv steg med 2,4. pct. fra 4. kvartal 214 til 4. kvartal 21, hvilket er,2 pct.-point mindre sammenlignet med forrige kvartal. Funktionærernes årsstigningstakt steg med 2,1 pct. i samme periode, jf. tabel 2. TABEL 2 ÆNDRING I TIMEFORTJENESTEN PROCENT Kvartalsvis Årlig 1K4 14K4 1K1 1K2 1K3 1K4 Arbejdere,6 1,4 1,7 2,2 2,2 2,3 Fremstillingsvirksomhed,7 1,3 1,2 1,8 1, 1,9 Bygge- og anlægsvirksomhed,8,7 1,9 2,7 2,4 2,6 Serviceprægede erhverv,4 1,7 2, 2,4 2,6 2,4 Funktionærer,4 2, 2, 2, 2,2 2,1 Fremstillingsvirksomhed,4 2, 1,9 1,4 1,9 2,1 Bygge- og anlægsvirksomhed,8 2,7 2,3 2, 2,3 2, Serviceprægede erhverv, 2, 2, 2,2 2,3 2,1 Hele DA, 1,7 1,8 2,1 2,2 2,2 Fremstillingsvirksomhed, 1,6 1, 1,6 1,7 2, Bygge- og anlægsvirksomhed,8 1,2 2, 2,7 2,4 2,6 Serviceprægede erhverv,4 1,9 2, 2,3 2,4 2,2

3 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 SIDE 3 Delbranche, arbejdsfunktioner og regioner På brancheniveau steg lønomkostningerne mest inden for slagteriarbejde med 3,2 pct., og mindst inden for kemisk industri (,7 pct.) i 4. kvartal 21, jf. tabel 3. Ansatte som beskæftigede sig med ledelsesarbejde havde den største årsstigning i 4. kvartal 21. På et år er deres løn steget med 2,7 pct. Lønomkostningerne steg mindst i 4. kvartal 21 inden for mellemhøjt kvalifikationsniveau med 1,9 pct. På regionalt niveau havde ansatte i Region Hovedstaden den højeste årsstigning i 4. kvartal 21 (2,6 pct.), mens ansatte i Region Sjælland oplevede den mindste stigning på 1,6 pct. Individuelle stigningstakter Spredningen i de individuelle stigningstakter målt på fortjenesten ses i figur 3. Halvdelen af lønmodtagerne oplevede er i fortjenesten på mellem pct. og,8 pct., mens den hyppigste individuelle årsstigningstakt baseret på fortjenesten var 1, pct. i 4. kvartal 21. Figuren indeholder også individuelle stigningstakter mål på lønbegrebet direkte løn. er det smalleste lønbegreb i statistikken og er tættest på hvad der kan betegnes som en grundløn. Målt på dette lønbegreb er den hyppigste individuelle årsstigningstakt ligeledes 1, pct., mens andelen af voksne som har denne stigningstakt næsten er fordoblet sammenlignet med statistikkens brede lønbegreb. Figur 4 indeholder spredningen i de FIGUR 3 INDIVIDUELLE STIGNINGSTAKTER, VOKSNE Andel af lønmodtagere, procent ,9,,8 1,6,4 3,3 -, -4, -4, -3, -3, -2, -2, -1, -1, -,,, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4,,, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 1, FIGUR 4 INDIVIDUELLE STIGNINGSTAKTER, ARBEJDERE Andel af lønmodtagere, procent ,7 -,8 6,8 1,,1 3,1 1 -, -4, -4, -3, -3, -2, -2, -1, -1, -,,, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4,,, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 1,

4 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 SIDE 4 TABEL 3 ÆNDRING I TIMEFORTJENESTEN PROCENTVIS ÆNDRING Årlig 13/3 13/4 14/1 14/2 14/3 14/4 1/1 1/2 1/3 Kvartalsvis 4. kvartal 21 Årlig BRANCHER Fremstillingsvirksomhed 1,7 1,7 1,6 1,9 1,9 1,6 1, 1,6 1,7, 2, Nærings- og nydelsesmiddelindustri 1,3 1,1,6 1,7 1,1,8 1,4 1,2 1,,3 1,7 Slagterier,7,6,8 3, 1,1,6 1,6 1,3 3,3,2 3,2 Øvrig nærings- og nydelsesmiddelindustri 1, 1,3,,7 1,1,8 1,3 1,2,7,4 1,1 Tekstil- og beklædningsindustri 1,3 1,7 2,8 2,3 1,4 1,4 1,2 1,6 2,,6 2,4 Træ- og papirindustri 1,7 1,2 1,4,6 1, 1, 1, 1, 1,,8 1, Grafisk industri og forlagsvirksomhed 1,2 2,1 1, 1,7 2,4 1,1 1,6 1,3 1,,6 1,4 Kemisk, gummi- og plastindustri 2, 2,4 2, 3, 2,6 2, 1,6 1,1 1,4,1 1,4 Kemisk industri 2,7 2,9 3,7 3,3 2,1 1,,7,1,8,1,7 Medicinalindustri 1,3 1, 1,3 3,8 4, 3,1 2,9 1,7 2, -,1 2,7 Plast- og gummiindustri 3,1 2, 2,2 2,2 2,1 2,3 1, 1,7 1,2,3 1,4 Sten-, ler- og glasindustri -,1,3,2,6,, 1, 1,4 1,6,6 2,2 Jern- og metalindustri 2, 1,9 1,9 2, 2,6 2, 1,8 2,6 2,2,6 2,7 Maskin- og elektronikfremstilling 2,1 2,1 2,1 2,1 2, 1,7 1,4 1, 1,7,8 2,2 Elektronikfremstilling 1,9 1,9 1,6 2, 1,9 1,4 1,8 1,3 2,, 2,6 Maskinfremstilling 2,2 2,2 2,3 2,2 2, 1,9 1,2 1,7 1,6,9 2,1 Transportmiddelindustri,6,2 1,1 2,1 3, 3,1 2,7 3,2 2,2,3 2,1 Anden fremstillingsvirksomhed 2, 1,8 1,4 2, 2, 2,2 2, 2, 2,3, 2,4 Fremstilling af møbler, legetøj m.v. 1,2 1, 1,1 1,9 2, 2, 2, 2,2 2,3,6 2,3 Forsyning 3,3 3,2 1,8 2,3 2,1 1,7 2,1 1, 2,3,4 2, Bygge- og anlægsvirksomhed 1,4 1,6 1, 1,1 1,3 1,2 2, 2,7 2,4,8 2,6 Bygge- og anlægsvirksomhed eks. bygningsinst. 1,4 1,6 1,3 1, 1,1 1,2 1,9 2,6 2,3,9 2,6 Bygningsinstallation 1,3 1,4,,3 1,6 1,1 2,2 2,8 2,7,7 2,6 Serviceprægede erhverv 1,6 1, 1,3 1, 1,6 1,9 2, 2,3 2,4,4 2,2 Bilhandel og -værksteder m.v. 2,6 2,3 1,8 1,6 2,2 1,6 1,7 2, 1,2,3 1, Engroshandel 1,6 1,7 1,7 2, 2,3 2,3 2, 2,3 2,,4 2,3 Engroshandel med fødevarer m.v.,7 1,1 1,6 1,4 2, 2,2 1,4 1,9 2,, 1,8 Engroshandel med it m.v. 2, 2, 1,7 1,9 2,1 2, 2,7 3, 3,,3 2,8 Øvrig engroshandel 1, 1,8 1,9 2,8 2,9 2,6 2, 2, 2,,4 2,3 Detailhandel 1,6 1,2 1,1,7 1,3 1,6 1,4 2,2 2, 1, 2,4 Detailhandel food m.v. 1,,6,9,7 1,1 1,7 1,2 2,7 2,9 1,2 2,4 Detailhandel nonfood 2,3 1,8 1,3,8 1,4 1,4 1, 1,7 2,1,8 2,3 Hotel- og restaurationsvirksomhed 1,2 1,8 1,6,7, -,3,3 2, 2,4,6 2,9 Transportvirksomhed 1,8 1, 1, 2,2 2,3 2,7 3,2 2,4 2,6 -,1 2,1 Godstransport 1,4 1,2 1, 1,7 2,2 2,6 3,1 2,6 2,, 2,3 Persontransport 2,4 2,3 1,6 2,7 2, 2,7 3, 2, 2,9 -,4 2, Telekommunikation 2,4 1,8 1, 2,9 2,3 2,7 3,8 1,3 2,4 -,2 1,7 Forretningsservice 1,6 1,2 1,1 1,2,9 1,7 1,7 2,4 2,7,7 2, It-virksomhed 3, 2,8 2,1 2, 1,9 2,1 2, 2,9 2,8 1,3 3,1 Finansiel service m.v ,7 2, 1,7 2,9 2,6 2,8 3,,3 1,8 Liberale erhverv 2,9 2,1 1,1 2,2,6 2,2 2,8 2,6 2,9,7 1,9 Ingeniørvirksomhed m.v. -,8,1 -,4, 1, 1,3 1,9 3, 2,, 2,2 Vikarbureauer og arbejdsformidling, ,2 2,,9 3,1 Operationel service 1,2 1,2 1,7 2, 1,1 1, 1, 2,1 2,6,9 2,8 Andre serviceprægede erhverv,7 1,1,8 1,7 1,8 1,8 1,3 1,3 1,6,2 1,1 DA 1,6 1,6 1,4 1,6 1,7 1,7 1,8 2,1 2,2, 2,2

5 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 SIDE TABEL 3 (FORTSAT) ÆNDRING I TIMEFORTJENESTEN PROCENTVIS ÆNDRING Årlig 13/3 13/4 14/1 14/2 14/3 14/4 1/1 1/2 1/3 Kvartalsvis 4. kvartal 21 Årlig HOVEDARBEJDSFUNKTIONER Ledelsesarbejde 2,1 1,9 1,2 1,8 1,7 1,6 1,4 1,6 2,,8 2,7 Højt kvalifikationsniveau 2,2 1,9 1, 1,8 1, 1,8 1,8 1,9 2,3,4 2,2 Mellemhøjt kvalifikationsniveau 2,4 2,2 2,1 2, 2,4 2,6 2,4 2, 2,2,4 1,9 Alm. kontor- og kundeservicearbejde 1,1 1,,8 1,2 1,9 2,1 2,3 2,6 2,,2 2,4 Service- og salgsarbejde 1,3 1, 1,4 1,4 1,7 1,9 1,9 2,1 2,4,8 2,1 Håndværkspræget arbejde 1,9 2, 1,6 1, 1,4 1,2 1,7 2,3 2,1,6 2,2 Operatør-,monterings- og transportarb. 1,1 1, 1, 2, 1,9 1,8 1, 1,8 1,9,4 2, Andet manuelt arbejde,8,8,,4,8 1,1 1,6 2,4 2,2,6 2,4 REGIONALT Region Hovedstaden 1, 1,6 1,4 1,6 1,7 2, 2,2 2,6 2,8, 2,6 Region Sjælland 1,3 1,2 1,2 1,2 1,4 1,3 1, 1,7 2,1, 1,6 Region Syddanmark 1,8 1, 1,4 1,6 2, 1,9 1,9 2,3 2,,6 2,4 Region Midtjylland 1,7 1,6 1,2 1,4 1,4 1,6 1, 2,2 2,3, 2,1 Region Nordjylland 2,4 2,1 1,9 2,3 2,2 1,8 1,9 2, 1,9,6 2, Note: Visse tal offentliggøres ikke, jf. præcisionskrav side 6 individuelle stigningstakter målt på fortjenesten og direkte løn for arbejdere alene. Heraf ses det, at næsten 23 pct. af arbejderne havde en årsstigning i direkte løn på 1, pct. Øvrige medarbejderomkostninger Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger falder med,1 pct. fra 4. kvartal 214 til 4. kvartal 21. De samlede medarbejderomkostninger steg således med 2,1 pct. til ledige, syge m.v. samt bidrag til Lønmodtagernes Garantifond også er lavere. I modsat retning trækker øgede aftalebestemte medarbejderomkostninger. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 214 blev virksomhedernes bidrag til Uddannelses- og samarbejdsfonden eksempelvis øget. Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. De lavere medarbejderomkostninger skyldes bl.a., at arbejdsgiverne skal betale et lavere uddannelsesbidrag i 21 (AUB-bidrag), og at finansieringsbidrag

6 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 SIDE 6 METODE Formål med statistikken KonjunkturStatistikken belyser udviklingen i lønmodtagernes fortjeneste og virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger pr. præsteret time for voksne lønmodtagere inden for DA-området. Datagrundlag KonjunkturStatistikken er baseret på indberetninger fra et repræsentativt udsnit af virksomheder inden for DA-området. Datagrundlaget er således en stikprøve omfattende ca. 1.8 virksomheder med tilsammen ca. 4. lønmodtagere. Fritvalgsordninger Fritvalgsordninger indregnes med beregnede omkostningseffekter i KonjunkturStatistikken fra og med 1. kvartal 28. De indregnede effekter tager højde for forskellige regler på de enkelte overenskomstområder. Anvendelsen af beregnede effekter sikrer, at de aftalte stigninger indgår i lønstigningstakten til trods for, at udbetalinger fra fritvalgsordningerne måtte falde uden for statistikkens indsamlingsperioder. Præcisionskrav Den statistiske usikkerhed i KonjunkturStatistikken kan henføres til to kilder, dels den generelle stikprøveusikkerhed og dels usikkerheden som følge af bortfald fra stikprøven. Kun stigningstakter, der opfylder visse præcisionskrav offentliggøres. Kravet til præcisionen for kvartals- og årsstigningstakter er fastlagt til henholdsvis +/-, pct.-point og +/- 1 pct.-point, hvilket svarer til offentliggørelse inden for et 68%-konfidensinterval. For så vidt angår bortfald er svarprocenten høj, men fejl eller mangler i indberetningerne kan betyde, at tal for nogle grupper af lønmodtagere i en given delbranche ikke kan publiceres. For de større offentliggørelsesgrupper vil præcisionen imidlertid oftest være væsentligt bedre. Grænserne for præcisionen er bestemt ud fra niveauet for årsstigningstakten for hele DA-området det aktuelle kvartal. Prisindeks Beregningen af stigningstakter bygger på et prisindeks for arbejdskraft med faste vægte (Laspeyres Indeks). Som vægtgrundlag benyttes antallet af præsterede arbejdstimer på DA-området beregnet ud fra indberetningerne til DA s StrukturStatistik. Vægtgrundlaget genberegnes hvert år i 1. kvartal, således at de faste vægte altid er antal præsterede timer året før det aktuelle beregningsår. Kvartalsvise er i fortjenesten beregnes med udgangspunkt i lønudviklingen for sammenlignelige medarbejdergrupper på identiske virksomheder. Disse homogene medarbejdergrupper er defineret ud fra kombinationer af ansættelsesvilkår (arbejder eller funktionær), delbranche og hovedarbejdsfunktion. Årlige er beregnes som et multiplum af fire på hinanden følgende kvartalsvise er. Der er således sammenhæng mellem kvartals- og årsstigningstakter. FORKLARING TIL DETALJERET TABEL Tabel 3 indeholder stigningstakter for timefortjenesten for forskellige opdelinger. Der vises aktuelle kvartals- og årsstigningstakter samt årsstigningstakter for de foregående ni kvartaler. Brancheopdelingen er baseret på DA s egen aggregering af Danmarks Statistiks branchekoder (DB7). Tildelingen af branchekoder foretages ud fra det enkelte arbejdssteds branche. En virksomhed med flere arbejdssteder kan derfor indgå i forskellige brancher. Opdelingen på regioner foretages ud fra det enkelte arbejdssteds fysiske placering. DA STATISTIK KonjunkturStatistik udkommer 4 gange årligt og er gratis for medlemmer - benyt adgangen til statistikkens abonnementsservice i medlemsområdet på egen arbejdsgiverorganisations hjemmeside. Redaktion: Lars Knudsen (ansv.) og Michael Eliasen. Grafisk produktion: Henriette A. R. Petersen. Abonnement: KonjunkturStatistik, 4 numre: 38 kr. ekskl. moms. Konjunktur- og StrukturStatistik, numre: 49 kr. ekskl. moms. Henvendelse herom til DA Statistik,

LønStatistik 2. kvartal 2009

LønStatistik 2. kvartal 2009 Statistik-Nyt. kvartal 9. november 9 LønStatistik. kvartal 9 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 79 København V Telefon: 9 Redaktion: Fini Beilin Stærkt aftagende lønudvikling - fra,

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING 2014

PERSONALEOMSÆTNING 2014 16. JUNI 2015 PERSONALEOMSÆTNING 2014 STIGNING I PERSONALEOMSÆTNING I FORHOLD TIL 2013 Tilgangen af ansatte til virksomheder på DA-området var på 30,5 pct. i 2014, mens afgangen på DA-området var på 27,5

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

StrukturStatistik 2010

StrukturStatistik 2010 StrukturStatistik 2010 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Telefon: 33 38 90 00 Redaktion: Fini Beilin Detaljeret lønstatistik for året 2010 Dette nyhedsbrev sammenfatter

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

Nyt om løn, februar 2016

Nyt om løn, februar 2016 Nyt om løn, februar 1 BASERET PÅ. KVARTAL 15 UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL 15 Lønomkostningerne inden for DA-området er steget med, pct. fra. kvartal 1 til. kvartal 15. Dette er uændret i forhold til

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK 2014

FRAVÆRSSTATISTIK 2014 24. SEPTEMBER 2015 FRAVÆRSSTATISTIK 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det

Læs mere

Nyt om løn, marts 2015

Nyt om løn, marts 2015 Nyt om løn, marts 21 BASERET PÅ 4. KVARTAL214 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL Siden 4. kvartal 213 er lønomkostningerne på DA-området steget med 1,7 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal.

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 FRAVÆRSSTATISTIK sstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET et på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det svarer

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

Lønudviklingen 2. kvartal 2017

Lønudviklingen 2. kvartal 2017 Lønudviklingen. kvartal 7. august 7 Øget lønstigningstakt som følge af stigning i fritvalgsbidrag Fra. kvartal til. kvartal 7 er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med,

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016 Lønudviklingen i. kvartal. august Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området. Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med, pct. Det er

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. august Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området Højere stigning for arbejdere end for funktionærer Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Faldet i tilgangen er stoppet Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2010 19,5 pct., mens afgangen var 24,3 pct. Sammenlignet med 2009 er tilgangsprocenten

Læs mere

Nyt om løn, juni 2014

Nyt om løn, juni 2014 Nyt om løn, juni 214 BASERET PÅ 1. KVARTAL 214 1 LIDT AFDÆMPET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 214 Aftagende lønudvikling på DA-området. Særlig markant fald inden for bygge- og anlægsvirksomhed. 2 DANSK LØNUDVIKLING

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2013

STRUKTURSTATISTIK 2013 7. JULI 2014 STRUKTURSTATISTIK 2013 Revideret udgave STRUKTURSTATISTIK 2013 StrukturStatistik 2013 er baseret på lønoplysninger for ca. 604.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere

Læs mere

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 Markant fald i sygefravær på da-området et på DA-området er faldet fra 7,3 dage til 6,9 dage pr. beskæftiget fra 2011 til 2012. et svarer til 3,1 pct. af

Læs mere

Arbejdsulykker 2013. Boks 1 Statistikken omfatter alle medarbejdere FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR. 1.

Arbejdsulykker 2013. Boks 1 Statistikken omfatter alle medarbejdere FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR. 1. 1. september 2014 Arbejdsulykker 2013 FaldENDE ulykkesfrekvens og ulykkesfravær I 2013 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 13,3 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Det

Læs mere

ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS

ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR TABEL 1 NØGLETAL FIGUR 2 ULYKKESFRAVÆR FIGUR 1 ULYKKESFREKVENS 11. SEPTEMBER 2015 ARBEJDSULYKKER 2014 FORTSAT FALDENDE ULYKKESFREKVENS MEN SVAGT STIGENDE ULYK- KESFRAVÆR I 2014 var der 12,9 arbejdsulykker pr. 1 million præsterede arbejdstimer for alle medarbejdere

Læs mere

Nyt om løn, august 2012

Nyt om løn, august 2012 Nyt om løn, august BASERET PÅ. KVARTAL UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL For arbejdere steg årsstigningstakten med, pct.point til, pct. i. kvartal, og for funktionærer faldt den med, pct.point til,8 pct.

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2012

STRUKTURSTATISTIK 2012 27. JUNI 2013 STRUKTURSTATISTIK 2012 STRUKTURSTATISTIK 2012 StrukturStatistik 2012 er baseret på lønoplysninger for ca. 650.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 588.000,

Læs mere

Strukturstatistik 2010

Strukturstatistik 2010 strukturstatistik 2010 Strukturstatistik 2010 StrukturStatistik 2010 er baseret på lønoplysninger for ca. 600.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf 254.000

Læs mere

Strukturstatistik 2009

Strukturstatistik 2009 strukturstatistik 2009 Strukturstatistik 2009 StrukturStatistik 2009 er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf 262.000

Læs mere

Arbejdsulykker Statistikken omfatter alle medarbejdere ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. 30. august 2013

Arbejdsulykker Statistikken omfatter alle medarbejdere ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR. 30. august 2013 30. august 2013 Arbejdsulykker 2012 Fald i ulykkesfrekvens og ulykkesfravær I 2012 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 14,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Det er

Læs mere

ARBEJDSULYKKER. Personale 2016 BASERET PÅ 2015

ARBEJDSULYKKER. Personale 2016 BASERET PÅ 2015 ARBEJDSULYKKER Personale 2016 BASERET PÅ 2015 MINDRE STIGNING I ULYKKESFREKVENS OG FALD I ULYKKESFRAVÆR For alle medarbejdere inden for DA-området var der 13,2 arbejds ulykker pr. 1 million præsterede

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2008

STRUKTURSTATISTIK 2008 STRUKTURSTATISTIK 2008 STRUKTURSTATISTIK 2008 StrukturStatistik 2008 er baseret på lønoplysninger for ca. 693.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 624.000, hvoraf 278.000

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

ARBEJDSULYKKER. Personale 2013 BASERET PÅ 2012

ARBEJDSULYKKER. Personale 2013 BASERET PÅ 2012 ARBEJDSULYKKER Personale 2013 BASERET PÅ 2012 FALD I ULYKKESFREKVENS OG ULYKKESFRAVÆR I 2012 var antallet af arbejdsulykker for alle medarbejdere 14,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området.

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2007

STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 StrukturStatistik 2007 er baseret på lønoplysninger for ca. 676.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 616.000, hvoraf 257.000

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006 STRUKTUR 2005 STRUKTUR 2005 StrukturStatistik 2005 er baseret på lønoplysninger for ca. 634.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 585.000, hvoraf 240.000 er funktionærer,

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2013 December 2013 Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,6 pct. i 3. kvartal 2013. Funktionærernes timefortjeneste

Læs mere

Lønstigninger lavere end i udlandet

Lønstigninger lavere end i udlandet Lønudviklingen 4. kvartal 2013 Marts 2014 Lønstigninger lavere end i udlandet Den årlige ændring i lønstigningstakten på hele DA-området var 1,6 pct. i 4. kvartal 2013. Funktionærernes lønstigningstakt

Læs mere

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE

ARBEJDSULYKKER 2010 PERSONALE PERSONALE ARBEJDSULYKKER 20 MINDRE FALD I ULYKKESFREKVENSEN FOR ARBEJDERE I 20 var antallet af arbejdsulykker for arbejdere 21,4 pr. 1 million præsterede timer inden for DA-området. Dette er et fald i

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2016 10. oktober 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 2. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er uændret

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007 STRUKTUR 2006 STRUKTUR 2006 StrukturStatistik 2006 er baseret på lønoplysninger for ca. 674.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 618.000, hvoraf 254.000 er funktionærer,

Læs mere

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 1. kvartal 2015 19. juni 2015 Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 1. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,8 pct. Funktionærernes løn

Læs mere

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang Lønudviklingen 4. kvartal 2016 6. marts 2017 Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang I 4. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er 0,1 pct.-point højere end

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2015 21. september 2015 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 2. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct. Funktionærernes

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2016 5. december 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 3. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 215 18. december 215 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 3. kvartal 215 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er en stigning

Læs mere

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 Betaler din virksomhed til for mange fonde? Har din virksomhed tidligere været medlem af en anden arbejdsgiverforening, er det muligt at din virksomhed fortsat

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2013 Juli 2013 Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,8 pct. i 1. kvartal 2013, og dermed ligger den danske

Læs mere

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 NOTAT 15-0637 - POUL 09-06-2016 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 Stigende lønudvikling i alle sektorer. Reallønnen har det forholdsvis godt, idet

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

Lønudviklingen i 1. kvartal 2016

Lønudviklingen i 1. kvartal 2016 Lønudviklingen i. kvartal. juni Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området Genebetalinger udgør en øget andel af de samlede lønomkostninger for arbejdere Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne

Læs mere

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2014 Oktober 2014 Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet I 2. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,6 pct. Funktionærernes løn steg med 1,9 pct.,

Læs mere

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang Lønudviklingen 2. kvartal 2017 11. september 2017 Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang I 2. kvartal 2017 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,4 pct., hvilket er 0,3 pct.-point højere

Læs mere

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 NOTAT 15-0637 - POUL 09-12-2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 Stigende lønudvikling i kommuner, regioner og staten men uændret lønudvikling for

Læs mere

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang Lønudviklingen 1. kvartal 2017 26. juni 2017 Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang I 1. kvartal 2017 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point lavere end

Læs mere

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen Lønudviklingen 3. kvartal 2014 December 2014 Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen I 3. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,7 pct. Funktionærernes løn steg

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2014

STRUKTURSTATISTIK 2014 25. JUNI 2015 STRUKTURSTATISTIK 2014 STRUKTURSTATISTIK 2014 StrukturStatistik 2014 er baseret på lønoplysninger for ca. 743.500 ansættelsesforhold. Af disse udgør voksne ca. 676.000, hvoraf knap 292.000

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009 PERSONALE 20 ARBEJDSULYKKER ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET I 20 var antallet af arbejdsulykker 25,1 pr. 1 million arbejdstimer inden for DA-området. Dette er et fald i forhold til 27, hvor frekvensen var

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen Maj 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

LØN- OG PRISSTATISTIK

LØN- OG PRISSTATISTIK LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Lønudviklingen i 4. kvartal 2015

Lønudviklingen i 4. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. februar Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området Arbejdere stiger mere end funktionærer som følge af større genebetalinger Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

6 Lønindeks for den offentlige sektor

6 Lønindeks for den offentlige sektor 65 6 Lønindeks for den offentlige sektor 6.1 Grundlæggende information om indekset 6.1.1 Navn Lønindeks for den offentlige sektor. Der offentliggøres et tilsvarende lønindeks for den private sektor, der

Læs mere

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 Nye satser pr. 1. marts 2010 Lønsatser m.m. er nu forhandlet på plads med Dansk Metal, ligesom ABAF har forhandlet overenskomst med HK/Privat. Forliget med Dansk Metal

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

S T A T I S T I K U D V A L G E T

S T A T I S T I K U D V A L G E T S T A T I S T I K U D V A L G E T STATUSRAPPORT. KVARTAL Nyt kapitel Statistikudvalgets Statusrapport. Sammenfatning Lønstigningstakten på DA-området voksede til ¾ pct. i første halvår efter at have udgjort

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2015 Udvikling i danske lønninger og priser 1.1. DA s lønstatistik i forhold til TEKNIQs I den årlige StrukturStatistik opgør Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Aftale om senere tilbagetrækning sikrer mia. kr. Ugens analyse Relativt lav lønstigning i bygge- og anlæg i Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2015 1 Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 Statistikgrundlaget for privatlønsværnet Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

Skift i lønudviklingen

Skift i lønudviklingen 10-0719 - poul - 202012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Skift i lønudviklingen Ud fra Dansk Arbejdsgiverforenings konjunkturstatistik belyses det skift i lønudviklingen, som er sket

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012 1 Til: Fra: Offentliggørelse Team Analyse & Projekter Notat 12. marts 2012 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere