Bilag slutprotokollen OK , kl (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag slutprotokollen OK 14. 13.3.2014, kl. 17.30 (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014)"

Transkript

1 Bilag slutprotokollen OK , kl (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014) 1

2 Bilag 1.a Protokollat om udmøntning af lønstigninger mv. A. Lønstigninger i standardoverenskomsten I standardoverenskomsten reguleres alle trin i løntabellerne med i alt 1,7 % pr. 1. juli 2014, 1,75 % pr. 1. juli 2015 og 1,8 % pr. 1. juli B. Lønstigninger i virksomhedsoverenskomster med traditionelle lønsystemer I virksomhedsoverenskomster med traditionelle lønsystemer, jf. rammebestemmelsernes 8, reguleres alle trin i virksomhedsoverenskomstens løntabeller pr. 1. juli 2014 med 1,2 % plus den del af den lokale pulje pr. 1. juli 2014, der ikke anvendes til andre formål, jf. punkt c i slutprotokollen. Tilsvarende reguleres alle trin pr. 1. juli 2015 med 1,25 % plus den del af den lokale pulje pr. 1. juli 2015, der ikke anvendes til andre formål, jf. punkt c i slutprotokollen. Endelig reguleres alle trin pr. 1. juli 2016 med 1,3 % plus den del af den lokale pulje pr. 1. juli 2016, der ikke anvendes til andre formål, jf. pkt. c i slutprotokollen. C. Lokale puljer til andre formål For den del af de lokale puljer på 0,5 % pr. 1. juli 2014, 0,5 % pr. 1. juli 2015 og 0,5 % pr. 1. juli 2016, der anvendes på andre formål end løn, jf. punkt c i slutprotokollen, kan der i virksomhedsoverenskomsten aftales et andet tidspunkt for udmøntning, dog ikke senere end 31. marts Hvis udmøntningen udskydes, skal der aftales en forrentning. D. Lønstigninger i virksomhedsoverenskomster med funktionsbestemte lønsystemer I virksomhedsoverenskomster med funktionsbestemte lønsystemer, jf. rammebestemmelsernes 7, beregnes lønsummen inden for lønsystemet som summen af alle løndele i lønsystemet. For den del af de lokale puljer på 0,5 % pr. 1. juli 2014, 0,5 % pr. 1. juli 2015 og 0,5 % pr. 1. juli 2016, der anvendes på løn, jf. punkterne a og b i slutprotokollen, kan der i virksomhedsoverenskomster med funktionsbestemte lønsystemer aftales andre tidspunkter for udmøntning, dog ikke senere end 31. marts Hvis udmøntningen udskydes, skal der aftales en forrentning. For alle medarbejdere reguleres alle løndele i det funktionsbestemte lønsystem pr. 1. juli 2014 med 1,2 %, pr. 1. juli 2015 med 1,25 % og med 1,3 % pr. 1. juli 2016, med mindre det i virksomhedsoverenskomsten er aftalt at holde visse løndele udenfor regulering. I virksomhedsoverenskomster, hvor det er aftalt at holde løndele udenfor regulering, og/eller hvor der er aftalt modregning i systemtillæg/tilpasningsbeløb mv., overføres de herved sparede midler til de lokale puljer. Den del af de lokale puljer (inkl. sparede midler, jf. det foregående), der anvendes på løn, jf. slutprotokollens punkter a og b, udmøntes som lønstigninger på den måde og de tidspunkter, der er aftalt i virksomhedsoverenskomsten. 2

3 Virksomheden skal over for den Faglige repræsentant dels fremlægge beregninger af lønsum og udmøntning, dels dokumentere at lønningerne reguleres i overensstemmelse med det ovenfor anførte og det ved lokale forhandlinger i øvrigt aftalte. Dokumentationen skal, med mindre andet er aftalt, fremlægges senest 1 måned efter hvert regulerings- /udmøntningstidspunkt. Endvidere er virksomheden forpligtet til at udarbejde lønstatistik, jf. rammebestemmelsernes 7, stk

4 Bilag 1.b (oprindeligt krav ) Standardoverenskomstens 70 formuleres som følger: 70 Finansøkonomer i et traineeforløb Nyuddannede finansøkonomer kan de første 12 måneder ansættes som trainee og følger i så fald feriebestemmelserne i 54 og 55. 4

5 Bilag 1.c (forslag af 13. marts 2014) Standardoverenskomstens 28, stk. 3 formuleres som følger: Stk. 3. Medarbejdere, der har bestået en uddannelse som professionsbachelor i finans eller it, indplaceres som minimum i lønramme 20, trin 26 (for it følges 33). Nyuddannede finansbachelorer kan dog i de første 12 måneder ansættes som trainees på lønramme 16, trin 16 og følger i så fald feriebestemmelserne i 54 og 55. [Stk. 4.] Kravet gælder for alle virksomheder. 5

6 23. april 2014 Bilag 1d Regulering af faste satser i standardoverenskomsten og virksomhedsoverenskomsterne Som beskrevet i slutprotokollen for overenskomstforhandlingerne 2014 er der efterfølgende udarbejdet dette bilag vedrørende regulering af de faste satser i standardoverenskomsten og virksomhedsoverenskomsterne. STANDARDOVERENSKOMSTEN Faste satser i STOK en reguleres med samme procenter og terminer som den generelle lønstigning, idet der afrundes hovedsagelig til hele 5 kroner. De faste satser i STOK en, der skal reguleres, er vist i oversigten nedenfor. Standardoverenskomsten -henvisning 1. juli juli juli juli 2016 Aftale om bidrag til uddannelsesformål 1 stk. 1 kr. 425 kr. 425 kr. 425 kr. 425 Ændring af skifteholdsturnus 13 stk. 5 kr. 520 kr. 530 kr. 540 kr stk. 5 kr. 690 kr. 700 kr. 710 kr stk. 5 kr. 920 kr. 935 kr. 950 kr. 965 Maskin-/systemafhængigt merarbejde 18 stk. 3 kr. 445 kr. 455 kr. 465 kr. 475 Rådighedsvagt 19 stk. 4 kr. 260 kr. 265 kr. 270 kr stk. 4 kr. 515 kr. 525 kr. 535 kr. 545 Konsultation 19 stk. 5 kr. 315 kr. 320 kr. 325 kr stk. 5 kr. 440 kr. 445 kr. 455 kr stk. 5 kr. 640 kr. 650 kr. 660 kr. 670 Protokollat om Pengeautomater 4 stk. 2 kr. 155 kr. 160 kr. 165 kr stk. 2 kr. 55 * kr. 56 kr. 57 kr stk. 2 kr. 255 kr. 260 kr. 265 kr stk. 2 kr. 85 kr. 85 kr. 85 kr stk. 2 kr. 320 kr. 325 kr. 330 kr stk. 2 kr. 105 kr. 105 kr. 105 kr. 105 Særbestemmelser Kursusejendomme 2 stk. 6 kr. 155 kr. 160 kr. 165 kr. 170 *De 55 kroner i Protokollat om Pengeautomater 4 stk. 2 afrundes til hele kroner i forbindelse med reguleringen og ikke til hele 5 kr. som de øvrige satser. 6

7 VIRKSOMHEDSOVERENSKOMSTERNE Faste satser i VOK erne reguleres som udgangspunkt med samme procenter og terminer som de generelle lønstigninger i STOK en, idet der afrundes hovedsagelig til hele 5 kroner. De faste satser i VOK erne, der som udgangspunkt skal reguleres, er vist i oversigten nedenfor. I forbindelse med indgåelse/fornyelse af VOK er kan der dog lokalt aftales en anden eller ingen regulering af de faste satser, der ikke er baseret på fællesbestemmelser i STOK en eller hvor der er afvigebilag, der vedrører den faste sats. Hvis der aftales en anden eller ingen regulering af disse faste satser, skal udmøntningen heraf indgå i den økonomiske ramme for VOKforhandlingen. Hvor der ikke er nævnt nogen sats i en VOK, anvendes samme sats som i STOK en. BRF Kredit -henvisning 1. juli 2013 Maskin og systemafh. arb. BRF 10 stk. 7 kr. 420 Rådighedsvagt BRF 7 stk. 2 kr. 710 BRF 7 stk. 2 kr. 830 BRF 7 stk. 2 kr Konsultation BRF 7 stk. 4 kr. 445 Afvarsling overarbejde BRF 10 stk.11 kr. 610 Hjemmekontor BRF 15 kr Genetillæg BRF 5 stk. 3 kr Nykredit -henvisning 1. juli 2013 Skiftehold, ændring af turnus Nykredit 19 stk. 7 kr. 475 Maskin og systemafh. arb. Nykredit 20 kr. 445 Rådighedsvagt Nykredit 21 stk 1 kr. 415 Nykredit 21 stk 1 kr. 105 Konsultation Nykredit 23 stk. 2 kr. 395 Vagtterminaler Nykredit 24 stk 2 kr. 315 Nykredit 24 stk 2 kr. 440 Nykredit 24 stk 2 kr. 640 Nykredit 24 stk 2 kr. 410 Nykredit 24 stk 2 kr. 530 Nykredit 24 stk 2 kr. 730 JN Data -henvisning 1. juli 2013 Skiftehold, ændring af turnus JN data 14 stk. 9 kr. 475 Maskin og systemafh. arb. JN data 15 kr. 445 Rådighedsvagt JN data 16 kr. 110 Konsultation JN data 18 stk. 2 kr

8 Jyske Bank -henvisning 1. juli 2013 Maskin og systemafh. arb. Jyske Bank 18 stk. 3 kr. 445 Rådighedsvagt (Særlige aftaler for Jyske Bank) Jyske Bank 19 kr. 345 Jyske Bank 19 kr. 690 Jyske Bank 19 kr. 40 Jyske Bank 19 kr. 80 Konsultation (Særlige aftaler for Jyske Bank) Jyske Bank 19 kr. 305 Jyske Bank 19 kr. 425 Jyske Bank 19 kr. 605 SDC -henvisning 1. juli 2013 Maskin og systemafh. arb. SDC 5A stk. 1E kr. 520 Telefonvagter/Rådighedsvagt SDC 6 stk. 2A kr. 520 SDC 6 stk. 3B kr. 155 SDC 6 stk. 3B kr. 90 SDC 6 stk. 3B kr. 120 SDC 6 stk. 3C kr. 155 SDC 6 stk. 3C kr. 185 SDC 6 stk. 3D kr. 155 SDC 6 stk. 3D kr. 185 Konsultation SDC 6 stk. 5 kr. 515 SDC 6 stk. 5 kr Rådighedsmedarb. SDC 3 stk. 1A kr Overarbejde (deltidsansatte og 4-dages uge) SDC 5 stk. 1A kr. 200 Telefontilskud SDC 6 stk. 8 kr

9 Danske Bank -henvisning 1. juli 2013 Merarbejde for medarbejdere over løntrin 73 Danske Bank 17 stk. 2 kr. 315 Maskin og systemafh. arb. Danske Bank 18 stk 3 kr. 445 Rådighedsvagt Danske Bank 19 stk 4 kr. 260 Danske Bank 19 stk 4 kr. 515 Konsultation Danske Bank 19 stk 5 kr. 315 Danske Bank 19 stk 5 kr. 440 Danske Bank 19 stk 5 kr. 640 Bespisning under mer- og overarbejde Danske Bank 10 kr. 315 Protokollat om pengeautomater Danske Bank 4 stk. 2 kr. 155 Danske Bank 4 stk. 2 kr. 55 Danske Bank 4 stk. 2 kr. 255 Danske Bank 4 stk. 2 kr. 85 Danske Bank 4 stk. 2 kr. 320 Danske Bank 4 stk. 2 kr. 105 Weekendkursus Danske Bank 22 stk. 3 kr Biltilskud Danske Bank 25 kr Danske Bank 25 kr Danske Bank 25 kr Danske Bank 25 kr Danske Bank 25 kr Tilkald uden rådighedsvagt Danske Bank 19 stk. 3a kr. 816 Teamudd. på forsikringsakademiet Danske Bank 22 stk. 4 kr Danske Bank 22 stk. 4 kr Danske Bank 22 stk. 4 kr Danske Bank 22 stk. 4 kr Kravet gælder for alle virksomheder. 9

10 Bilag 2a (oprindeligt krav ) EUD-reformen Overenskomsten skal tage højde for EUD-reformen. Kravet gælder for alle virksomheder 10

11 Bilag 2b (oprindeligt krav FA s forslag af 17. februar 2014) Standardoverenskomstens 74 formuleres som følger: Ved lov- eller bekendtgørelseskrav om prøve gives en medarbejder, der skal aflægge prøve, mulighed for kompetenceudvikling i arbejdstiden for at opnå den fornødne viden. Kravet omfatter alle virksomheder. 11

12 Bilag 2c (oprindeligt krav (210/107) FA s forslag af 6. marts kl. 21) Protokollat Pulje til kompetenceudvikling Strategisk kompetenceudvikling er vigtig, så medarbejdere og virksomheder er godt rustede til den omstilling og faglige udvikling, som er nødvendig i fremtidens finanssektor. For den enkelte medarbejder er løbende kompetenceudvikling vigtigt for at bevare eller øge egne muligheder i fremtidens finanssektor. Derfor oprettes en pulje til kompetenceudvikling. Virksomhederne betaler pr. halvår kr. 225 pr. ansat, der er omfattet af overenskomsterne mellem FA og Finansforbundet eller omfattet af virksomhedsoverenskomster indgået i henhold til hovedaftalen mellem FA og Finansforbundet. Målet med puljen er at højne det generelle kompetenceniveau hos medarbejdere i finanssektoren. Midlerne afsat til kompetenceudvikling skal først og fremmest anvendes til relevant jobfaglig kompetenceudvikling, som vil styrke virksomhederne samt medarbejderens employability. Employability bidrager til medarbejderens markedsværdi og tryghed og bidrager også til virksomhedens vækst og konkurrenceevne. Når det er relevant, kan puljen også anvendes til personlig kompetenceudvikling. Puljen bestyres af en paritetisk sammensat bestyrelse, som beslutter den overordnede anvendelse af puljens midler med udgangspunkt i sektorens udvikling og med henblik på at styrke medarbejdernes job og karrieremuligheder samt principper for transparens og dokumentation. Finansforbundet har formandskabet, yder sekretariatsmæssig bistand og administrerer puljen. Indbetalingen sker halvårligt samtidigt med, at virksomheden indbetaler uddannelsesbidrag. Dette protokollat kan af begge parter opsiges i forbindelse med opsigelsen af standardoverenskomsten ved den førstkommende centrale overenskomstforhandling, såfremt intentionerne med puljeaftalen efter den opsigende parts opfattelse ikke på tilstrækkelig vis tilgodeses. Da puljen finansieres af rammen ved overenskomstfornyelsen i 2014, betyder det, at i tilfælde af protokollatets ophør, indgår beløbet på i alt årligt kr. 450 pr. ansat som et negativt beløb ved næste overenskomstforhandling. 12

13 1. Virksomhedsoverenskomster Bilag 3a (oprindeligt krav ) Ved udformningen af nye STOK-bestemmelser skal det aftales konkret, om/hvordan de slår igennem på VOK. Kravet gælder for alle VOK-virksomheder 13

14 Bilag 3 b Afvigelser i OK-2012 BRFkredit-koncernen i forhold til STOK BRF Forskel STOK 5 Aflønning sker efter regler og lønsystem der fraviger STOK og rammebestemmelserne. Rammebestemmelse rnes 3 og 8. 12, stk. 2 og 3 Ferietillægget er højere end STOK 50 13, stk. 4 og 5 Medarbejdere: på trin 1-23, fyldt 50 år og har været ansat i BRFkredit i 10 år, har ret til 5 seniordage. Disse medarbejdere er ikke omfattet af fritvalgsmodellen, og de får overtidsbetaling. Det er ikke frit valg mht. 6. ferieuge. Medarbejdere på løntrin 1-30 får ved det fyldte 60. år 5 BRFseniordage. Medarbejdere på løntrin får ved det fyldte 60. år 2 BRFseniordage. Feriedagene tildeles pro rata frem til næstfølgende maj. 11 og 13 Reglerne om 6. ferieuge, omsorgsdage og BRFdage (tidligere bonustimer) (trin 31 36) indgår i protokollat om BRFtimer, som et samlet Ingen bestemmelse om bonustimer. STOK 53, stk. 1, 2 14

15 BRF Forskel STOK hele. og 3. Trin 31 36: Medarbejdere der er indplaceret på trin 31-36, har ret til indtil 8 (5+3) BRFdage med løn pr. ferieår, jf. Bilag B. 15 Medarbejdere, der kontraktmæssigt er forpligtet til at stille hjemmekontor til rådighed, ydes en månedlig godtgørelse på kr pr Ingen bestemmelse Rammeaftale om Distancearbejde 6 og 9 25, stk. 4, C Elever ydes samme overtidsbetaling som heltidsmedarbejdere indplaceret på løntrin 1. 30, stk. 1. og 57. Ingen bestemmelse STOK: overtidsbetaling ud fra elevlønnen Ingen bestemmelser om minimumsindplacering. STOK: Minimumsindplacering i lønniveau 1 Stk. 1. Medarbejdere, der ikke har gennemført uddannelsestiden i et penge- eller realkreditinstitut, samt nyuddannede finansøkonomer, der efter 70 indplaceres som trainees, aflønnes som minimum i lønramme 10. STOK Minimumsplaceringer for øvrige Stk. 2. Medarbejdere, der har gennemgået finansuddannelsen (som elever) eller flexfinansuddannelsen, Grundlæggende Finansuddannelse og nyuddannede finansøkonomer, indplaceres som minimum i lønramme 20. Stk. 3. Medarbejdere, der har bestået en uddannelse som professionsbachelor i finans eller it, indplaceres som minimum i lønramme 20, trin 26 (for it følges 33). Stk. 4. Ved forlængelse af uddannelsestiden, jf. 15

16 BRF Forskel STOK 60, stk. 2, eller 64, stk. 2, udsættes den årlige trinstigning med et tidsrum af samme længde som det fravær, der har begrundet forlængelsen. 5 Ingen automatiske anciennitetsstigninger og ingen start- og slutløn. 26 m.fl. Gennemførelse af specifikke uddannelser giver ikke krav på særlig lønindplacering STOK: Årlig trinstigning 1. januar indtil slutløn opnås 5 stk. 3 Der kan ydes pensionsgivende personlige tillæg i situationer, hvor særlige forhold begrunder det. STOK 8, stk. 4, 16 og Funktionstillæg Der kan ydes pensionsgivende genetillæg, hvor særlige forhold begrunder det. 41 Specialisttillæg 9 Pensionsbidrag i BRFkredit er anderledes end STOK Afsnit 2 Pensionsbidrag Protokollat om pensionsordninger 10, stk. 5 Betaling for overarbejde først efter ½ time, hvor der dog herefter ydes for den første ½ time. 16, stk. 4 STOK: Betaling for overarbejde pr. påbegyndte 1/4 time. 10, stk. 11 Varslet over- og merarbejde, der afvarsles samme dag, som det skulle være udført = ulempetillæg kr. 610 pr , stk. 1 og 17 16

17 BRF Forskel STOK STOK: Såfremt varslet overarbejde aflyses senere end kl arbejdsdagen før overarbejde skulle være påbegyndt, betaler virksomheden for den varslede tid, dog højst for 2 overarbejdstimer. 10, stk. 7 System- og maskinafhængigt merarbejde honoreres der for arbejde udført hverdage mellem kl og mellem fredag kl mandag kl samt helligdage kl med kr. 420 pr. time pr Der betales ikke for min. 2 timer. 18, stk. 3 STOK: Betales kr. 445 pr. time pr , dog mindst for 2 timer. 7, stk. 1 og stk. 2 BRF 7, stk. 1 og stk. 2 - Teknisk Afdeling Antallet af rådighedsvagter finder ikke anvendelse for medarbejdere i Teknisk Afdeling med pligt til at indgå i Teknisk Afdelings vagtordning. 19, stk. 4 For medarbejdere i Teknisk Afdeling og medarbejdere med tilsvarende arbejdsopgaver gælder: Rådighedsvagt kan have en varighed på op til 24 timer. Rådighedsvagt på hverdage er beliggende fra arbejdstids ophør mandag til fredag kl. 16:00. Weekendvagter går fra fredag kl. 16:00 til mandag kl. 8:00. Vagter i weekend og helligdage kan højest strække sig over 12 timer pr. vagt. Fredagsvagten dog over 16 timer. Rådighedsvagt betales med 710 kr. pr. vagt. På hverdage og i weekend og helligdage med 830 kr. pr. vagt. Der ydes ikke betaling for besvarelser af forespørgsler under rådighedsvagt, medens tilkald til udførelser af arbejdsopgaver i 17

18 BRF Forskel STOK BRFkredit-koncernen eller hjemmet honoreres særskilt, jf. stk. 3. For øvrige medarbejdere Rådighedsvagt kan have en varighed på op til 16 timer. Rådighedsvagt på hverdage er beliggende fra arbejdstids ophør mandag til fredag kl. 16:00. Weekendvagter går fra fredag kl. 16:00 til mandag kl. 8:00. Vagter i weekend og helligdage kan højest strække sig over 12 timer pr. vagt. Fredagsvagten dog over 16 timer. Rådighedsvagt betales med 710 kr. pr. vagt. På hverdage og i weekend og helligdage med kr. pr. vagt. Der ydes ikke betaling for besvarelser af forespørgsler under rådighedsvagt, medens tilkald til udførelser af arbejdsopgaver i BRFkredit-koncernen eller hjemmet honoreres særskilt, jf. stk. 3. Ingen regler om varsling og afvarsling i BRF. STOK: Vagt max. 18 timer, betaling pr. påbegyndt 6 timer: mandag kl fredag kl : ½ times erstatningsfrihed og 260 kr. Fredag kl mandag kl samt på søgnehelligdag: 1 times erstatningsfrihed og 515 kr., hvis de 6 timer ligger helt eller delvist inden for dette tidsrum (pr ) 7, stk. 3 Tilkald betales uanset om der er beordret rådighedsvagt. 19, stk. 3a, 3b og 3c. Der honoreres med normal timeløn % - samme som STOK 19, stk. 3 a. STOK: Timeløn % fra tilkald til medarbejder er hjemme igen, dog mindst 2 timer ved rådighedsvagt og 3 timer uden rådighedsvagt. Uden rådighedsvagt ikke pligtig at lade sig tilkalde. 18

19 BRF Forskel STOK 7, stk. 3 svarer til honorering efter 19, stk. 3a og stk. 3b. 7, stk. 4 Konsultation uden rådighedsvagt = 445 kr. pr , stk. 5 Lokalt protokollat for Service-/ og teknikerpersona le 2, stk. 1 STOK: kl til mandag til fredag = kr. 315 Kl til mandag til fredag = kr Lørdage, søndage og søgnehelligdage = kr. 640 (pr ) Ufaglært = årlig mindste løn kr. (pr ). Faglært, erhvervsrettet uddannelse = årlig mindste løn kr. (pr ) 36, stk. 1 Faglært, kortere videregående udd. = årlig mindste løn kr. (pr ) STOK: Ufaglært: årlig mindste løn = kr. (pr ), faglært, erhvervsrettet uddannelse: årlig mindste løn = kr. (pr ), faglært, kort videregående udd.: kr. (pr ). Lokalt protokollat for Service- og teknikerpersona le 2, stk. 4 For søgnehelligdage, i tilfælde hvor disse falder inden for fast aftalte beskæftigelsestidspunkter, ydes betaling, som om der havde været tale om almindelig arbejdsdag. Ved arbejde på søgnehelligdage gives der medarbejderne en erstatningsfridag. 4, stk. 1 og 5, stk. 4. STOK: Arbejde på søgnehelligdage giver erstatningsfrihed. 19

20 BRF Forskel STOK 6, stk. 1, 3 og 8. Indenfor anvendes arbejdstidsområdet følgende arbejdstidsopdelinger: - Almindelig arbejdstid - Samme som STOK - Ingen bestemmelser i arbejdstid om 6-10 timer eller påbegyndt arbejdstid mellem kl og Arbejdstiden kan placeres mellem kl og kl Varierende arbejdstid - Samme som STOK - Øvrig arbejdstid - følger rammebestemmelserne 10 - dog beregning af ugentlig arbejdstid på 37 timer sker over en periode på indtil 4 uger - Deltid - den daglige arbejdstid kan udgøre mindre end 4 timer og kan placeres på 2-5 dage. Afsnit 1, Kapitel II. 3, stk. 1, 5, 6 og 7. STOK: Den effektive arbejdstid kan variere mellem 6-10 timer, og påbegyndes mellem kl. 8 og 10. Beregningen af den ugentlige arbejdstid under øvrig arbejdstid kan ske inden for en periode på 13 uger. 20

21 Afvigelser i OK-2012 Danske Bank i forhold til STOK Danske Bank Forskel STOK 22 Honorering for mertid i forbindelse med møder/kurser sker 1:1. Indbyde/indkalde er afskaffet. Særlig betalingsregel ved møder/kurser på arbejdsfrie dage kr. 22 STOK honorer uddannelse og møder med merarbejde/overarbejde, hvis der er mødepligt. Medarbejdere, der deltager i teamuddannelse på forsikringsakademiet får ikke betaling efter reglerne i stk. 1-3., dog bortset fra kursusdagene på forsikringsakademiet. Medarbejderen på jobniveau 1-7 får i stedet følgende kompensation for hjemmearbejdet: 1. april juli ugers kursus kr kr. 15 ugers kursus kr kr. 18 ugers kursus kr kr. 26 ugers kursus kr kr. 8 Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter følger ikke STOK en Medarbejdere, der arbejder mere end 6 timer skal holde 30 minutters pause. 10 Særlige regler for pauser ved natarbejde og pauser ifm. overarbejde/merarbejde. Beløb på maksimalt 315 kr. til bespisning under overarbejde/merarbejde. pause. 21

22 Danske Bank Forskel STOK 15 Aftrapning af tillæg følger ikke STOK en Overarbejde på arbejdsfridage betales altid med tillæg på 100 % uanset valgfriheden mellem overarbejde og merarbejde. Sker aflysning af overarbejde/merarbejde senere end kl arbejdsdagen før, skal der betales for 3 timers overarbejde/merarbejde. Overarbejde/merarbejde på søgnehelligdage skal varsles i god tid og senest 3 hverdage før. 17 Særlige regler for honorering af merarbejde: Medarbejdere omfattet af arbejdstidsbestemmelserne i 6 og Ved beordret merarbejde ved arbejde, hvor der betales tillæg efter 8, stk. 4, honoreres merarbejdet således: Beordret merarbejde på hverdage i tidsrummet kl honoreres i forholdet 1:1. Beordret merarbejde på hverdage i tidsrummet kl honoreres i forholdet 1:1 ½ Beordret merarbejde på hverdage i tidsrummet kl honoreres i forholdet 1:1 2/3 Beordret merarbejde på lørdage, søndage og søgnehelligdage honoreres i forholdet 1:2. Medarbejdere omfattet af arbejdstidsbestemmelserne i 5 Beordret merarbejde på hverdage i tidsrummet kl honoreres i forholdet 1:1. Beordret merarbejde på hverdage i tidsrummet kl honoreres i forholdet 1:1½ Beordret merarbejde på lørdage, søndage og søgnehelligdage honoreres i forholdet 1:2. Beskrivelse af tidsregistrering for medarbejdere, som har merarbejde indeholdt i lønnen. Kan arbejdsopgaverne ikke ske ved selvstændig tilrettelæggelse, får medarbejderne betaling med fast sats på. 315 kr. 19 Medarbejdere, der bliver tilkaldt uden at have rådighedsvagt får 816 kr. ud over betalingen for tilkaldet. Udskydelse af mødetidspunkt når medarbejderen har været tilkaldt om natten

23 Danske Bank Forskel STOK 43A Særlige regler for Supporter. Timelønnede studerende med studiekort fra en videregående uddannelse. 43B Særlige regler for bankassurandører (fast løn + provision). Bestemmelsen anvendes ikke i øjeblikket. 48 Ved forflyttelser på koncernens foranledning betales dokumenterede udgifter til flytning af bohave samt øvrige dokumenterede omkostninger ved selve flytningen, dog højst kr. (STOK kr.) Eksisterer ikke Eksisterer ikke Særligt ferietillæg er på i alt 3,50%. STOK har 3,25% Nyansatte, der er nyuddannede følger samme ferieregler som elever Findes ikke De særlige ferieregler for elever gælder også for graduates. 76A Særlig regel om uddannelse på hjemme PC medgår i arbejdstiden Reglerne for omsorgsdage er skrevet ind i overenskomsten stk. 5 Ved orlov til børnepasning betales fuldt pensionsbidrag Medarbejdere med børn under 12 år har ret til at få nedsat arbejdstiden til 30 timer om ugen i en periode på min. 1 måned og maksimalt indtil barnet er 12 år. Der betales fuldt pensionsbidrag. 80 STOK har min. 3 måneder og maksimalt 12 måneder i alt. 81 Frihed i forbindelse med børns sygdom er udvidet til op til 2 uger. 81 STOK har frihed med løn i indtil 5 arbejdsdage 83 Frihed som følge af force majeure er med løn 83 87A Forsikringer er samlet i denne paragraf: Diverse protokolla-ter - Sundhedssikring (henvisning til protokollat) 23

24 Danske Bank Forskel STOK - Gruppelivsordning - Kritisk sygdom - Ulykkesforsikring - (Dækningen fremgår ikke af overenskomsten) 88 Ved afskedigelse af medarbejdere der er fyldt 50 år betales 12 måneders arbejdsgiver- og medarbejderpensionsbidrag. 88 STOK 8 måneder. Særlig godtgørelse og ekstra pensionsbidrag bliver ikke udbetalt til medarbejdere, der er medlem af Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse og til medarbejdere med tjenestemandslignende vilkår, som afskediges med rådighedsløn og efterfølgende pension. Afsnit 2, punkt 4 Mindste arbejdsgiver pensionsbidrag er 11,25 %. STOK 11% Afsnit 2, punkt 4 24

25 Afvigelser i OK 2014 SDC i forhold til STOK SDC Forskel STOK 4 Arbejdstidsbestemmelser stk. 1 A. Ugentligt timetal 37 ½ time inkl. ½ times daglig spisepause 3 stk. 2 stk. 5 STOK: Aftrapning ugentlig af tillæg 36 timer forskudt eksklusiv arbejdstid spisepause sker med (IT) 1/12 pr. måned over 12 måneder. Forskudttid i min. 6 måneder Overarbejde. STOK: forskudttid i min 2 år. aftrapning over 3 år. stk. 1 A Generelt bedre regler end i STOK Beregnes pr. påbegyndte ½ time STOK: beregnes pr. påbegyndte kvarter Ved merarbejde for deltidsbeskæftigede på arbejdsfri dage ydes et tillæg på kr. 200 pr. dag. Findes ikke i STOK Ved overarbejde for medarbejdere med aftalt 4 dages uge ydes et tillæg på kr. 200 pr. dag, når overarbejdet placeres på den arbejdsfri dag. 16 stk. 4 Findes ikke i STOK Stk. 1 G Beregningsfaktor ved forskudttid- årsløn/1804 (1804 l 52 = 34,69 ) 16 stk. 6 Stk. 1 I STOK: beregningsfaktor er årsløn/(1924/1872) Overarbejde 24. december kl til 25. december kl = timeløn % tillæg Overarbejde 31. december kl til 1. januar kl = timeløn % tillæg 16 stk. 6 STOK: Kun for medarbejdere i lønniveau 1 og kun timeløn % Stk. 1 K Varslingsregler/afvarslingsregler for overarbejde. 16 stk. 1 25

26 5A Stk. 1 C Medarbejdere, der er indplaceret på trin vederlag for merarbejde = normaltimesats uden tillæg. Kan ikke beordres udover 50 timer pr. kvartal. STOK: Ingen grænse for merarbejde pr. kvartal, men honorering for arbejde, hvor der betales tillæg. 17 stk. 1 5B For medarbejdere fra og med løntrin 80 kan merarbejde være indeholdt i lønnen. Trin 80 kr STOK: Trin 73 =kr (gælder ikke IT, hvor merarbejde ikke kan indeholdes i lønnen) 6 ) Telefonvagter og telefontilskud afviger fra STOK rådighedsvagt, konsultation og tilkald. Betaling og tidsrum er anderledes. 8 stk. 1 Ferie 17 stk og 53 stk uge til alle STOK: - valgfrihed Særlige regler for ferie til nyansatte med nyafsluttet uddannelse STOK: Gælder kun for elever Særlig godtgørelse efter alder: hhv. 1,2,4,5,6 måneder STOK hhv. 1,2,3,5,6 måneder 14 Pension: til og med løntrin 72 = 16,48 % (11,23/5,25) derover 20,48 % (14,23/6,25) 88 Stk. 4 Protokollat Stk. 3 STOK: Pension 16,25 ved % den (11/5 1. indkaldelse 25) til militærtjeneste samt evt. genindkaldelse. Protokollat stk. 4 Mulighed for fastholdelse af det ordinære pensionsbidrag ved lønnedsættelse efter det fyldte 50. år. Protokollat 16 Uddannelse: Har samme ret som 76, og har derudover ret til 4 dages (30 timers) uddannelse pr. kalenderår Tillidsrepræsentanter Væsentlige forskelle i forhold til STOK aftale om Fagligt arbejde Aftale om fagligt arbejde 26

27 21 Uddannelsesfond Der betales et bidrag til Finans/SDC-klubbens uddannelsesfond (kr. 610,- pr. år) for og et bidrag til Finansforbundets efteruddannelsesfond (kr. 240,- pr. år.) Aftale om bidrag til uddannelses-formål Totalt = bidraget i henhold til STOK. 27

28 Afvigebilag 2012 Nykredit Afvigelser i OK-2012 (satser pr 1/7 2013) Nykredit i forhold til STOK Nykredit Forskel STOK Kap III Aflønning sker efter regler og lønsystem der fraviger STOK og rammebestemmelserne 48 47, stk. 1 Medarbejdere på løntrin 1-47 kan have ret til 6. ferieuge Medarbejdere på løntrin har ret til ekstra 7 feriedage med fuld løn. 51 Findes ikke (lokalaftale) VOK slutprotokol pkt. 9 f. STOK: 5 ekstra dage for finansansatte i lønniveau 2 Bestemmelse om forflyttelser 48 Forskudt tid. Medarbejdere omfattet af forskudt arbejdstid (nuværende koncernoverenskomst 13, 15, stk. 8 og 37) er omfattet af overgangsbestemmelserne vedrørende arbejdstid i slutprotokol mellem FA og Finansforbundet (gældende i overenskomstperioden), herunder de nye arbejdstidsbestemmelser i overenskomsten. Der er tale om en midlertidig ordning, der bortfalder ved virksomhedsoverenskomstens udløb 80 Forlængede opsigelsesvarsler ved strukturændringer og rationaliseringer. 18 IT-medarbejdere: Arbejdstid som det øvrige område 37 timer pr. uge. Arbejdstiden kan placeres i tidsrummet kl til FA s og Finansforbundets bemærkninger: Finansforbundet har oplyst, at Finansforbundet har givet en tidsbegrænset dispensation. FA har konstateret, at der består en lokal uenighed herom. FA og Finansforbundet er enige om, at denne uenighed skal løses lokalt. 3, stk. 2 STOK: Arbejdstid kan placeres i tidsrummet 8-17 og er på 36 timer pr. uge. 19 Ingen regel som i STOK at de enkelte skift i en turnusplan fordeles ligeligt, og at der for den enkelte medarbejder i et kvartal er 13 sammenhængende perioder af mindst 60 timer. 19, stk. 7 Engangsbeløb ved for kort varsel af ændring af turnusplan 475 kr. 13, stk. 4 13, stk. 5. STOK: 520 kr. Mindre end 2 uger dog 690 kr., og 920 kr. hvis ændringer 28

29 omfattet en lørdag/søndag eller helligdag inden for 2 ugers perioden. 21 Rådighedsvagt. Betaling kr. 415 for de første 4 timer, derefter kr. 105 pr. time. Max 12 timer. 19, stk. 4 STOK: Vagt max. 18 timer, betaling pr. påbegyndt 6 timer: mandag kl fredag kl : ½ times erstatningsfrihed og 260 kr. Fredag kl mandag kl samt på søgnehelligdage: 1 times erstatningsfrihed og 515 kr., hvis de 6 timer ligger helt eller delvist inden for dette tidsrum. 23 Telefoniske forespørgsler uden for rådigheds- og overvågningsvagt honoreres med 395 kr. 19, stk. 5 STOK: mandag til fredag 315 kr mandag til fredag 440 kr. Lørdage, søndage og helligdage 640 kr. Bestemmelsen om at medarbejdere der ikke har rådighedsvagt ikke er forpligtiget til at lade sig konsultere gælder ikke i Nykredit 5, stk. 4 Ændring af arbejdstid: Ved varsling under 4 uger betales et tillæg på 66 2/3 %. STOK: Ved varsling under 4 uger betales et tillæg på 50 % Service/teknikere: 33 Minimumsindplaceringen for ufaglærte er mindre end i STOK 5, stk. 7 Varsel for ændring af arbejdstiden er 14 dage. STOK: varslet er 4 uger 5, stk. 6 29

Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut

Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag - Gruppelivsregulativ -

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Overenskomst 2014 2 Indhold Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater Værditransporter Trin 87, trin 248E og lederløn Pensionsbidrag

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2012 31. marts 2014 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 September 2014 Afsnit 1 Overenskomst...3 Afsnit 2 Bilag herunder Protokollater og Faglige aftaler 2014...46 Stikordsregister...72

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 Finansforbundet Grønlands Arbejdsgiverforening Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstområde... 2 2. Ansættelse... 2 3. Lønsystem...

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst 2014. mellem. Nordea. Kreds Nordea

Virksomhedsoverenskomst 2014. mellem. Nordea. Kreds Nordea Virksomhedsoverenskomst 2014 mellem Nordea og Kreds Nordea Indhold Virksomhedsoverenskomst 2014 mellem Nordea og Kreds Nordea 3 Afsnit 1 - Standardoverenskomst Kapital I Gyldighedsområde 4 Kapital II Arbejdstid

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

OVERENSKOMST 2013-2015

OVERENSKOMST 2013-2015 OVERENSKOMST 2013-2015 FINANSFORBUNDET OG ARBEIÐSGEVARAFELAGÍD HJÁ FÍGGJARSTOVNUM Í FØROYUM FINANSFORBUNDET FØROYA ARBEIÐSGEVARAFELAG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Overenskomstområde... 3 2. Ansættelse... 3 Medarbejdere

Læs mere

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST 2 OK2014 EN FORNUFTIG OVERENSKOMST Kære medlem Overenskomstforhandlingerne med FA er nu afsluttet, og du skal tage stilling til det

Læs mere

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31.

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1 Gyldighedsområde 5 1... 5 Kapitel 2 Regler for alle medarbejdere 6 2 Almene vilkår i ansættelsesforholdet...

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Rammeoverenskomst side 4. Aftale om tjenestefrihed side 23. Protokollater og bilag side 29. Gruppesikringsregulativ side 56

Rammeoverenskomst side 4. Aftale om tjenestefrihed side 23. Protokollater og bilag side 29. Gruppesikringsregulativ side 56 Rammeoverenskomst side 4 Aftale om tjenestefrihed side 23 Protokollater og bilag side 29 Gruppesikringsregulativ side 56 Aftale om bidrag til uddannelsesformål side 62 Feriekortordning side 64 Regler for

Læs mere

assurandør overenskomst 2012

assurandør overenskomst 2012 assurandør overenskomst 2012 Rammeoverenskomst side 4 Aftale om tjenestefrihed side 23 Protokollater og bilag side 27 Gruppesikringsregulativ side 53 Aftale om bidrag til uddannelsesformål side 59 Feriekortordning

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. for privathospitaler og klinikker

2014/2017. Landsoverenskomst. for privathospitaler og klinikker 2014/2017 Landsoverenskomst for privathospitaler og klinikker 2014/2017 Landsoverenskomst Mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd om ansættelsesvilkår for sygeplejersker og radiografer

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat samt HK HANDEL Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område...........................................

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Reklamebureauer og forlag

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Reklamebureauer og forlag 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Reklamebureauer og forlag 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat gældende for fotografer samt tegnere/grafikere ansat på reklamebureauer

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

Marts 2012 OVERENSKOMST. mellem

Marts 2012 OVERENSKOMST. mellem Marts 2012 OVERENSKOMST mellem SAS Konsortiet i Danmark, SAS Cargo Group A/S, Trust Forwarding A/S, Spirit Air Cargo Handling Denmark A/S, SAS Ground Services DK A/S og HK Luftfart SAS 1 OVERENSKOMSTOMRÅDE...

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST KONTOR & LAGER. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.

LANDSOVERENSKOMST KONTOR & LAGER. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.dk Lagernummer 4418010011 HK HANDEL Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere