Bilag slutprotokollen OK , kl (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag slutprotokollen OK 14. 13.3.2014, kl. 17.30 (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014)"

Transkript

1 Bilag slutprotokollen OK , kl (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014) 1

2 Bilag 1.a Protokollat om udmøntning af lønstigninger mv. A. Lønstigninger i standardoverenskomsten I standardoverenskomsten reguleres alle trin i løntabellerne med i alt 1,7 % pr. 1. juli 2014, 1,75 % pr. 1. juli 2015 og 1,8 % pr. 1. juli B. Lønstigninger i virksomhedsoverenskomster med traditionelle lønsystemer I virksomhedsoverenskomster med traditionelle lønsystemer, jf. rammebestemmelsernes 8, reguleres alle trin i virksomhedsoverenskomstens løntabeller pr. 1. juli 2014 med 1,2 % plus den del af den lokale pulje pr. 1. juli 2014, der ikke anvendes til andre formål, jf. punkt c i slutprotokollen. Tilsvarende reguleres alle trin pr. 1. juli 2015 med 1,25 % plus den del af den lokale pulje pr. 1. juli 2015, der ikke anvendes til andre formål, jf. punkt c i slutprotokollen. Endelig reguleres alle trin pr. 1. juli 2016 med 1,3 % plus den del af den lokale pulje pr. 1. juli 2016, der ikke anvendes til andre formål, jf. pkt. c i slutprotokollen. C. Lokale puljer til andre formål For den del af de lokale puljer på 0,5 % pr. 1. juli 2014, 0,5 % pr. 1. juli 2015 og 0,5 % pr. 1. juli 2016, der anvendes på andre formål end løn, jf. punkt c i slutprotokollen, kan der i virksomhedsoverenskomsten aftales et andet tidspunkt for udmøntning, dog ikke senere end 31. marts Hvis udmøntningen udskydes, skal der aftales en forrentning. D. Lønstigninger i virksomhedsoverenskomster med funktionsbestemte lønsystemer I virksomhedsoverenskomster med funktionsbestemte lønsystemer, jf. rammebestemmelsernes 7, beregnes lønsummen inden for lønsystemet som summen af alle løndele i lønsystemet. For den del af de lokale puljer på 0,5 % pr. 1. juli 2014, 0,5 % pr. 1. juli 2015 og 0,5 % pr. 1. juli 2016, der anvendes på løn, jf. punkterne a og b i slutprotokollen, kan der i virksomhedsoverenskomster med funktionsbestemte lønsystemer aftales andre tidspunkter for udmøntning, dog ikke senere end 31. marts Hvis udmøntningen udskydes, skal der aftales en forrentning. For alle medarbejdere reguleres alle løndele i det funktionsbestemte lønsystem pr. 1. juli 2014 med 1,2 %, pr. 1. juli 2015 med 1,25 % og med 1,3 % pr. 1. juli 2016, med mindre det i virksomhedsoverenskomsten er aftalt at holde visse løndele udenfor regulering. I virksomhedsoverenskomster, hvor det er aftalt at holde løndele udenfor regulering, og/eller hvor der er aftalt modregning i systemtillæg/tilpasningsbeløb mv., overføres de herved sparede midler til de lokale puljer. Den del af de lokale puljer (inkl. sparede midler, jf. det foregående), der anvendes på løn, jf. slutprotokollens punkter a og b, udmøntes som lønstigninger på den måde og de tidspunkter, der er aftalt i virksomhedsoverenskomsten. 2

3 Virksomheden skal over for den Faglige repræsentant dels fremlægge beregninger af lønsum og udmøntning, dels dokumentere at lønningerne reguleres i overensstemmelse med det ovenfor anførte og det ved lokale forhandlinger i øvrigt aftalte. Dokumentationen skal, med mindre andet er aftalt, fremlægges senest 1 måned efter hvert regulerings- /udmøntningstidspunkt. Endvidere er virksomheden forpligtet til at udarbejde lønstatistik, jf. rammebestemmelsernes 7, stk

4 Bilag 1.b (oprindeligt krav ) Standardoverenskomstens 70 formuleres som følger: 70 Finansøkonomer i et traineeforløb Nyuddannede finansøkonomer kan de første 12 måneder ansættes som trainee og følger i så fald feriebestemmelserne i 54 og 55. 4

5 Bilag 1.c (forslag af 13. marts 2014) Standardoverenskomstens 28, stk. 3 formuleres som følger: Stk. 3. Medarbejdere, der har bestået en uddannelse som professionsbachelor i finans eller it, indplaceres som minimum i lønramme 20, trin 26 (for it følges 33). Nyuddannede finansbachelorer kan dog i de første 12 måneder ansættes som trainees på lønramme 16, trin 16 og følger i så fald feriebestemmelserne i 54 og 55. [Stk. 4.] Kravet gælder for alle virksomheder. 5

6 23. april 2014 Bilag 1d Regulering af faste satser i standardoverenskomsten og virksomhedsoverenskomsterne Som beskrevet i slutprotokollen for overenskomstforhandlingerne 2014 er der efterfølgende udarbejdet dette bilag vedrørende regulering af de faste satser i standardoverenskomsten og virksomhedsoverenskomsterne. STANDARDOVERENSKOMSTEN Faste satser i STOK en reguleres med samme procenter og terminer som den generelle lønstigning, idet der afrundes hovedsagelig til hele 5 kroner. De faste satser i STOK en, der skal reguleres, er vist i oversigten nedenfor. Standardoverenskomsten -henvisning 1. juli juli juli juli 2016 Aftale om bidrag til uddannelsesformål 1 stk. 1 kr. 425 kr. 425 kr. 425 kr. 425 Ændring af skifteholdsturnus 13 stk. 5 kr. 520 kr. 530 kr. 540 kr stk. 5 kr. 690 kr. 700 kr. 710 kr stk. 5 kr. 920 kr. 935 kr. 950 kr. 965 Maskin-/systemafhængigt merarbejde 18 stk. 3 kr. 445 kr. 455 kr. 465 kr. 475 Rådighedsvagt 19 stk. 4 kr. 260 kr. 265 kr. 270 kr stk. 4 kr. 515 kr. 525 kr. 535 kr. 545 Konsultation 19 stk. 5 kr. 315 kr. 320 kr. 325 kr stk. 5 kr. 440 kr. 445 kr. 455 kr stk. 5 kr. 640 kr. 650 kr. 660 kr. 670 Protokollat om Pengeautomater 4 stk. 2 kr. 155 kr. 160 kr. 165 kr stk. 2 kr. 55 * kr. 56 kr. 57 kr stk. 2 kr. 255 kr. 260 kr. 265 kr stk. 2 kr. 85 kr. 85 kr. 85 kr stk. 2 kr. 320 kr. 325 kr. 330 kr stk. 2 kr. 105 kr. 105 kr. 105 kr. 105 Særbestemmelser Kursusejendomme 2 stk. 6 kr. 155 kr. 160 kr. 165 kr. 170 *De 55 kroner i Protokollat om Pengeautomater 4 stk. 2 afrundes til hele kroner i forbindelse med reguleringen og ikke til hele 5 kr. som de øvrige satser. 6

7 VIRKSOMHEDSOVERENSKOMSTERNE Faste satser i VOK erne reguleres som udgangspunkt med samme procenter og terminer som de generelle lønstigninger i STOK en, idet der afrundes hovedsagelig til hele 5 kroner. De faste satser i VOK erne, der som udgangspunkt skal reguleres, er vist i oversigten nedenfor. I forbindelse med indgåelse/fornyelse af VOK er kan der dog lokalt aftales en anden eller ingen regulering af de faste satser, der ikke er baseret på fællesbestemmelser i STOK en eller hvor der er afvigebilag, der vedrører den faste sats. Hvis der aftales en anden eller ingen regulering af disse faste satser, skal udmøntningen heraf indgå i den økonomiske ramme for VOKforhandlingen. Hvor der ikke er nævnt nogen sats i en VOK, anvendes samme sats som i STOK en. BRF Kredit -henvisning 1. juli 2013 Maskin og systemafh. arb. BRF 10 stk. 7 kr. 420 Rådighedsvagt BRF 7 stk. 2 kr. 710 BRF 7 stk. 2 kr. 830 BRF 7 stk. 2 kr Konsultation BRF 7 stk. 4 kr. 445 Afvarsling overarbejde BRF 10 stk.11 kr. 610 Hjemmekontor BRF 15 kr Genetillæg BRF 5 stk. 3 kr Nykredit -henvisning 1. juli 2013 Skiftehold, ændring af turnus Nykredit 19 stk. 7 kr. 475 Maskin og systemafh. arb. Nykredit 20 kr. 445 Rådighedsvagt Nykredit 21 stk 1 kr. 415 Nykredit 21 stk 1 kr. 105 Konsultation Nykredit 23 stk. 2 kr. 395 Vagtterminaler Nykredit 24 stk 2 kr. 315 Nykredit 24 stk 2 kr. 440 Nykredit 24 stk 2 kr. 640 Nykredit 24 stk 2 kr. 410 Nykredit 24 stk 2 kr. 530 Nykredit 24 stk 2 kr. 730 JN Data -henvisning 1. juli 2013 Skiftehold, ændring af turnus JN data 14 stk. 9 kr. 475 Maskin og systemafh. arb. JN data 15 kr. 445 Rådighedsvagt JN data 16 kr. 110 Konsultation JN data 18 stk. 2 kr

8 Jyske Bank -henvisning 1. juli 2013 Maskin og systemafh. arb. Jyske Bank 18 stk. 3 kr. 445 Rådighedsvagt (Særlige aftaler for Jyske Bank) Jyske Bank 19 kr. 345 Jyske Bank 19 kr. 690 Jyske Bank 19 kr. 40 Jyske Bank 19 kr. 80 Konsultation (Særlige aftaler for Jyske Bank) Jyske Bank 19 kr. 305 Jyske Bank 19 kr. 425 Jyske Bank 19 kr. 605 SDC -henvisning 1. juli 2013 Maskin og systemafh. arb. SDC 5A stk. 1E kr. 520 Telefonvagter/Rådighedsvagt SDC 6 stk. 2A kr. 520 SDC 6 stk. 3B kr. 155 SDC 6 stk. 3B kr. 90 SDC 6 stk. 3B kr. 120 SDC 6 stk. 3C kr. 155 SDC 6 stk. 3C kr. 185 SDC 6 stk. 3D kr. 155 SDC 6 stk. 3D kr. 185 Konsultation SDC 6 stk. 5 kr. 515 SDC 6 stk. 5 kr Rådighedsmedarb. SDC 3 stk. 1A kr Overarbejde (deltidsansatte og 4-dages uge) SDC 5 stk. 1A kr. 200 Telefontilskud SDC 6 stk. 8 kr

9 Danske Bank -henvisning 1. juli 2013 Merarbejde for medarbejdere over løntrin 73 Danske Bank 17 stk. 2 kr. 315 Maskin og systemafh. arb. Danske Bank 18 stk 3 kr. 445 Rådighedsvagt Danske Bank 19 stk 4 kr. 260 Danske Bank 19 stk 4 kr. 515 Konsultation Danske Bank 19 stk 5 kr. 315 Danske Bank 19 stk 5 kr. 440 Danske Bank 19 stk 5 kr. 640 Bespisning under mer- og overarbejde Danske Bank 10 kr. 315 Protokollat om pengeautomater Danske Bank 4 stk. 2 kr. 155 Danske Bank 4 stk. 2 kr. 55 Danske Bank 4 stk. 2 kr. 255 Danske Bank 4 stk. 2 kr. 85 Danske Bank 4 stk. 2 kr. 320 Danske Bank 4 stk. 2 kr. 105 Weekendkursus Danske Bank 22 stk. 3 kr Biltilskud Danske Bank 25 kr Danske Bank 25 kr Danske Bank 25 kr Danske Bank 25 kr Danske Bank 25 kr Tilkald uden rådighedsvagt Danske Bank 19 stk. 3a kr. 816 Teamudd. på forsikringsakademiet Danske Bank 22 stk. 4 kr Danske Bank 22 stk. 4 kr Danske Bank 22 stk. 4 kr Danske Bank 22 stk. 4 kr Kravet gælder for alle virksomheder. 9

10 Bilag 2a (oprindeligt krav ) EUD-reformen Overenskomsten skal tage højde for EUD-reformen. Kravet gælder for alle virksomheder 10

11 Bilag 2b (oprindeligt krav FA s forslag af 17. februar 2014) Standardoverenskomstens 74 formuleres som følger: Ved lov- eller bekendtgørelseskrav om prøve gives en medarbejder, der skal aflægge prøve, mulighed for kompetenceudvikling i arbejdstiden for at opnå den fornødne viden. Kravet omfatter alle virksomheder. 11

12 Bilag 2c (oprindeligt krav (210/107) FA s forslag af 6. marts kl. 21) Protokollat Pulje til kompetenceudvikling Strategisk kompetenceudvikling er vigtig, så medarbejdere og virksomheder er godt rustede til den omstilling og faglige udvikling, som er nødvendig i fremtidens finanssektor. For den enkelte medarbejder er løbende kompetenceudvikling vigtigt for at bevare eller øge egne muligheder i fremtidens finanssektor. Derfor oprettes en pulje til kompetenceudvikling. Virksomhederne betaler pr. halvår kr. 225 pr. ansat, der er omfattet af overenskomsterne mellem FA og Finansforbundet eller omfattet af virksomhedsoverenskomster indgået i henhold til hovedaftalen mellem FA og Finansforbundet. Målet med puljen er at højne det generelle kompetenceniveau hos medarbejdere i finanssektoren. Midlerne afsat til kompetenceudvikling skal først og fremmest anvendes til relevant jobfaglig kompetenceudvikling, som vil styrke virksomhederne samt medarbejderens employability. Employability bidrager til medarbejderens markedsværdi og tryghed og bidrager også til virksomhedens vækst og konkurrenceevne. Når det er relevant, kan puljen også anvendes til personlig kompetenceudvikling. Puljen bestyres af en paritetisk sammensat bestyrelse, som beslutter den overordnede anvendelse af puljens midler med udgangspunkt i sektorens udvikling og med henblik på at styrke medarbejdernes job og karrieremuligheder samt principper for transparens og dokumentation. Finansforbundet har formandskabet, yder sekretariatsmæssig bistand og administrerer puljen. Indbetalingen sker halvårligt samtidigt med, at virksomheden indbetaler uddannelsesbidrag. Dette protokollat kan af begge parter opsiges i forbindelse med opsigelsen af standardoverenskomsten ved den førstkommende centrale overenskomstforhandling, såfremt intentionerne med puljeaftalen efter den opsigende parts opfattelse ikke på tilstrækkelig vis tilgodeses. Da puljen finansieres af rammen ved overenskomstfornyelsen i 2014, betyder det, at i tilfælde af protokollatets ophør, indgår beløbet på i alt årligt kr. 450 pr. ansat som et negativt beløb ved næste overenskomstforhandling. 12

13 1. Virksomhedsoverenskomster Bilag 3a (oprindeligt krav ) Ved udformningen af nye STOK-bestemmelser skal det aftales konkret, om/hvordan de slår igennem på VOK. Kravet gælder for alle VOK-virksomheder 13

14 Bilag 3 b Afvigelser i OK-2012 BRFkredit-koncernen i forhold til STOK BRF Forskel STOK 5 Aflønning sker efter regler og lønsystem der fraviger STOK og rammebestemmelserne. Rammebestemmelse rnes 3 og 8. 12, stk. 2 og 3 Ferietillægget er højere end STOK 50 13, stk. 4 og 5 Medarbejdere: på trin 1-23, fyldt 50 år og har været ansat i BRFkredit i 10 år, har ret til 5 seniordage. Disse medarbejdere er ikke omfattet af fritvalgsmodellen, og de får overtidsbetaling. Det er ikke frit valg mht. 6. ferieuge. Medarbejdere på løntrin 1-30 får ved det fyldte 60. år 5 BRFseniordage. Medarbejdere på løntrin får ved det fyldte 60. år 2 BRFseniordage. Feriedagene tildeles pro rata frem til næstfølgende maj. 11 og 13 Reglerne om 6. ferieuge, omsorgsdage og BRFdage (tidligere bonustimer) (trin 31 36) indgår i protokollat om BRFtimer, som et samlet Ingen bestemmelse om bonustimer. STOK 53, stk. 1, 2 14

15 BRF Forskel STOK hele. og 3. Trin 31 36: Medarbejdere der er indplaceret på trin 31-36, har ret til indtil 8 (5+3) BRFdage med løn pr. ferieår, jf. Bilag B. 15 Medarbejdere, der kontraktmæssigt er forpligtet til at stille hjemmekontor til rådighed, ydes en månedlig godtgørelse på kr pr Ingen bestemmelse Rammeaftale om Distancearbejde 6 og 9 25, stk. 4, C Elever ydes samme overtidsbetaling som heltidsmedarbejdere indplaceret på løntrin 1. 30, stk. 1. og 57. Ingen bestemmelse STOK: overtidsbetaling ud fra elevlønnen Ingen bestemmelser om minimumsindplacering. STOK: Minimumsindplacering i lønniveau 1 Stk. 1. Medarbejdere, der ikke har gennemført uddannelsestiden i et penge- eller realkreditinstitut, samt nyuddannede finansøkonomer, der efter 70 indplaceres som trainees, aflønnes som minimum i lønramme 10. STOK Minimumsplaceringer for øvrige Stk. 2. Medarbejdere, der har gennemgået finansuddannelsen (som elever) eller flexfinansuddannelsen, Grundlæggende Finansuddannelse og nyuddannede finansøkonomer, indplaceres som minimum i lønramme 20. Stk. 3. Medarbejdere, der har bestået en uddannelse som professionsbachelor i finans eller it, indplaceres som minimum i lønramme 20, trin 26 (for it følges 33). Stk. 4. Ved forlængelse af uddannelsestiden, jf. 15

16 BRF Forskel STOK 60, stk. 2, eller 64, stk. 2, udsættes den årlige trinstigning med et tidsrum af samme længde som det fravær, der har begrundet forlængelsen. 5 Ingen automatiske anciennitetsstigninger og ingen start- og slutløn. 26 m.fl. Gennemførelse af specifikke uddannelser giver ikke krav på særlig lønindplacering STOK: Årlig trinstigning 1. januar indtil slutløn opnås 5 stk. 3 Der kan ydes pensionsgivende personlige tillæg i situationer, hvor særlige forhold begrunder det. STOK 8, stk. 4, 16 og Funktionstillæg Der kan ydes pensionsgivende genetillæg, hvor særlige forhold begrunder det. 41 Specialisttillæg 9 Pensionsbidrag i BRFkredit er anderledes end STOK Afsnit 2 Pensionsbidrag Protokollat om pensionsordninger 10, stk. 5 Betaling for overarbejde først efter ½ time, hvor der dog herefter ydes for den første ½ time. 16, stk. 4 STOK: Betaling for overarbejde pr. påbegyndte 1/4 time. 10, stk. 11 Varslet over- og merarbejde, der afvarsles samme dag, som det skulle være udført = ulempetillæg kr. 610 pr , stk. 1 og 17 16

17 BRF Forskel STOK STOK: Såfremt varslet overarbejde aflyses senere end kl arbejdsdagen før overarbejde skulle være påbegyndt, betaler virksomheden for den varslede tid, dog højst for 2 overarbejdstimer. 10, stk. 7 System- og maskinafhængigt merarbejde honoreres der for arbejde udført hverdage mellem kl og mellem fredag kl mandag kl samt helligdage kl med kr. 420 pr. time pr Der betales ikke for min. 2 timer. 18, stk. 3 STOK: Betales kr. 445 pr. time pr , dog mindst for 2 timer. 7, stk. 1 og stk. 2 BRF 7, stk. 1 og stk. 2 - Teknisk Afdeling Antallet af rådighedsvagter finder ikke anvendelse for medarbejdere i Teknisk Afdeling med pligt til at indgå i Teknisk Afdelings vagtordning. 19, stk. 4 For medarbejdere i Teknisk Afdeling og medarbejdere med tilsvarende arbejdsopgaver gælder: Rådighedsvagt kan have en varighed på op til 24 timer. Rådighedsvagt på hverdage er beliggende fra arbejdstids ophør mandag til fredag kl. 16:00. Weekendvagter går fra fredag kl. 16:00 til mandag kl. 8:00. Vagter i weekend og helligdage kan højest strække sig over 12 timer pr. vagt. Fredagsvagten dog over 16 timer. Rådighedsvagt betales med 710 kr. pr. vagt. På hverdage og i weekend og helligdage med 830 kr. pr. vagt. Der ydes ikke betaling for besvarelser af forespørgsler under rådighedsvagt, medens tilkald til udførelser af arbejdsopgaver i 17

18 BRF Forskel STOK BRFkredit-koncernen eller hjemmet honoreres særskilt, jf. stk. 3. For øvrige medarbejdere Rådighedsvagt kan have en varighed på op til 16 timer. Rådighedsvagt på hverdage er beliggende fra arbejdstids ophør mandag til fredag kl. 16:00. Weekendvagter går fra fredag kl. 16:00 til mandag kl. 8:00. Vagter i weekend og helligdage kan højest strække sig over 12 timer pr. vagt. Fredagsvagten dog over 16 timer. Rådighedsvagt betales med 710 kr. pr. vagt. På hverdage og i weekend og helligdage med kr. pr. vagt. Der ydes ikke betaling for besvarelser af forespørgsler under rådighedsvagt, medens tilkald til udførelser af arbejdsopgaver i BRFkredit-koncernen eller hjemmet honoreres særskilt, jf. stk. 3. Ingen regler om varsling og afvarsling i BRF. STOK: Vagt max. 18 timer, betaling pr. påbegyndt 6 timer: mandag kl fredag kl : ½ times erstatningsfrihed og 260 kr. Fredag kl mandag kl samt på søgnehelligdag: 1 times erstatningsfrihed og 515 kr., hvis de 6 timer ligger helt eller delvist inden for dette tidsrum (pr ) 7, stk. 3 Tilkald betales uanset om der er beordret rådighedsvagt. 19, stk. 3a, 3b og 3c. Der honoreres med normal timeløn % - samme som STOK 19, stk. 3 a. STOK: Timeløn % fra tilkald til medarbejder er hjemme igen, dog mindst 2 timer ved rådighedsvagt og 3 timer uden rådighedsvagt. Uden rådighedsvagt ikke pligtig at lade sig tilkalde. 18

19 BRF Forskel STOK 7, stk. 3 svarer til honorering efter 19, stk. 3a og stk. 3b. 7, stk. 4 Konsultation uden rådighedsvagt = 445 kr. pr , stk. 5 Lokalt protokollat for Service-/ og teknikerpersona le 2, stk. 1 STOK: kl til mandag til fredag = kr. 315 Kl til mandag til fredag = kr Lørdage, søndage og søgnehelligdage = kr. 640 (pr ) Ufaglært = årlig mindste løn kr. (pr ). Faglært, erhvervsrettet uddannelse = årlig mindste løn kr. (pr ) 36, stk. 1 Faglært, kortere videregående udd. = årlig mindste løn kr. (pr ) STOK: Ufaglært: årlig mindste løn = kr. (pr ), faglært, erhvervsrettet uddannelse: årlig mindste løn = kr. (pr ), faglært, kort videregående udd.: kr. (pr ). Lokalt protokollat for Service- og teknikerpersona le 2, stk. 4 For søgnehelligdage, i tilfælde hvor disse falder inden for fast aftalte beskæftigelsestidspunkter, ydes betaling, som om der havde været tale om almindelig arbejdsdag. Ved arbejde på søgnehelligdage gives der medarbejderne en erstatningsfridag. 4, stk. 1 og 5, stk. 4. STOK: Arbejde på søgnehelligdage giver erstatningsfrihed. 19

20 BRF Forskel STOK 6, stk. 1, 3 og 8. Indenfor anvendes arbejdstidsområdet følgende arbejdstidsopdelinger: - Almindelig arbejdstid - Samme som STOK - Ingen bestemmelser i arbejdstid om 6-10 timer eller påbegyndt arbejdstid mellem kl og Arbejdstiden kan placeres mellem kl og kl Varierende arbejdstid - Samme som STOK - Øvrig arbejdstid - følger rammebestemmelserne 10 - dog beregning af ugentlig arbejdstid på 37 timer sker over en periode på indtil 4 uger - Deltid - den daglige arbejdstid kan udgøre mindre end 4 timer og kan placeres på 2-5 dage. Afsnit 1, Kapitel II. 3, stk. 1, 5, 6 og 7. STOK: Den effektive arbejdstid kan variere mellem 6-10 timer, og påbegyndes mellem kl. 8 og 10. Beregningen af den ugentlige arbejdstid under øvrig arbejdstid kan ske inden for en periode på 13 uger. 20

21 Afvigelser i OK-2012 Danske Bank i forhold til STOK Danske Bank Forskel STOK 22 Honorering for mertid i forbindelse med møder/kurser sker 1:1. Indbyde/indkalde er afskaffet. Særlig betalingsregel ved møder/kurser på arbejdsfrie dage kr. 22 STOK honorer uddannelse og møder med merarbejde/overarbejde, hvis der er mødepligt. Medarbejdere, der deltager i teamuddannelse på forsikringsakademiet får ikke betaling efter reglerne i stk. 1-3., dog bortset fra kursusdagene på forsikringsakademiet. Medarbejderen på jobniveau 1-7 får i stedet følgende kompensation for hjemmearbejdet: 1. april juli ugers kursus kr kr. 15 ugers kursus kr kr. 18 ugers kursus kr kr. 26 ugers kursus kr kr. 8 Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter følger ikke STOK en Medarbejdere, der arbejder mere end 6 timer skal holde 30 minutters pause. 10 Særlige regler for pauser ved natarbejde og pauser ifm. overarbejde/merarbejde. Beløb på maksimalt 315 kr. til bespisning under overarbejde/merarbejde. pause. 21

22 Danske Bank Forskel STOK 15 Aftrapning af tillæg følger ikke STOK en Overarbejde på arbejdsfridage betales altid med tillæg på 100 % uanset valgfriheden mellem overarbejde og merarbejde. Sker aflysning af overarbejde/merarbejde senere end kl arbejdsdagen før, skal der betales for 3 timers overarbejde/merarbejde. Overarbejde/merarbejde på søgnehelligdage skal varsles i god tid og senest 3 hverdage før. 17 Særlige regler for honorering af merarbejde: Medarbejdere omfattet af arbejdstidsbestemmelserne i 6 og Ved beordret merarbejde ved arbejde, hvor der betales tillæg efter 8, stk. 4, honoreres merarbejdet således: Beordret merarbejde på hverdage i tidsrummet kl honoreres i forholdet 1:1. Beordret merarbejde på hverdage i tidsrummet kl honoreres i forholdet 1:1 ½ Beordret merarbejde på hverdage i tidsrummet kl honoreres i forholdet 1:1 2/3 Beordret merarbejde på lørdage, søndage og søgnehelligdage honoreres i forholdet 1:2. Medarbejdere omfattet af arbejdstidsbestemmelserne i 5 Beordret merarbejde på hverdage i tidsrummet kl honoreres i forholdet 1:1. Beordret merarbejde på hverdage i tidsrummet kl honoreres i forholdet 1:1½ Beordret merarbejde på lørdage, søndage og søgnehelligdage honoreres i forholdet 1:2. Beskrivelse af tidsregistrering for medarbejdere, som har merarbejde indeholdt i lønnen. Kan arbejdsopgaverne ikke ske ved selvstændig tilrettelæggelse, får medarbejderne betaling med fast sats på. 315 kr. 19 Medarbejdere, der bliver tilkaldt uden at have rådighedsvagt får 816 kr. ud over betalingen for tilkaldet. Udskydelse af mødetidspunkt når medarbejderen har været tilkaldt om natten

23 Danske Bank Forskel STOK 43A Særlige regler for Supporter. Timelønnede studerende med studiekort fra en videregående uddannelse. 43B Særlige regler for bankassurandører (fast løn + provision). Bestemmelsen anvendes ikke i øjeblikket. 48 Ved forflyttelser på koncernens foranledning betales dokumenterede udgifter til flytning af bohave samt øvrige dokumenterede omkostninger ved selve flytningen, dog højst kr. (STOK kr.) Eksisterer ikke Eksisterer ikke Særligt ferietillæg er på i alt 3,50%. STOK har 3,25% Nyansatte, der er nyuddannede følger samme ferieregler som elever Findes ikke De særlige ferieregler for elever gælder også for graduates. 76A Særlig regel om uddannelse på hjemme PC medgår i arbejdstiden Reglerne for omsorgsdage er skrevet ind i overenskomsten stk. 5 Ved orlov til børnepasning betales fuldt pensionsbidrag Medarbejdere med børn under 12 år har ret til at få nedsat arbejdstiden til 30 timer om ugen i en periode på min. 1 måned og maksimalt indtil barnet er 12 år. Der betales fuldt pensionsbidrag. 80 STOK har min. 3 måneder og maksimalt 12 måneder i alt. 81 Frihed i forbindelse med børns sygdom er udvidet til op til 2 uger. 81 STOK har frihed med løn i indtil 5 arbejdsdage 83 Frihed som følge af force majeure er med løn 83 87A Forsikringer er samlet i denne paragraf: Diverse protokolla-ter - Sundhedssikring (henvisning til protokollat) 23

24 Danske Bank Forskel STOK - Gruppelivsordning - Kritisk sygdom - Ulykkesforsikring - (Dækningen fremgår ikke af overenskomsten) 88 Ved afskedigelse af medarbejdere der er fyldt 50 år betales 12 måneders arbejdsgiver- og medarbejderpensionsbidrag. 88 STOK 8 måneder. Særlig godtgørelse og ekstra pensionsbidrag bliver ikke udbetalt til medarbejdere, der er medlem af Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse og til medarbejdere med tjenestemandslignende vilkår, som afskediges med rådighedsløn og efterfølgende pension. Afsnit 2, punkt 4 Mindste arbejdsgiver pensionsbidrag er 11,25 %. STOK 11% Afsnit 2, punkt 4 24

25 Afvigelser i OK 2014 SDC i forhold til STOK SDC Forskel STOK 4 Arbejdstidsbestemmelser stk. 1 A. Ugentligt timetal 37 ½ time inkl. ½ times daglig spisepause 3 stk. 2 stk. 5 STOK: Aftrapning ugentlig af tillæg 36 timer forskudt eksklusiv arbejdstid spisepause sker med (IT) 1/12 pr. måned over 12 måneder. Forskudttid i min. 6 måneder Overarbejde. STOK: forskudttid i min 2 år. aftrapning over 3 år. stk. 1 A Generelt bedre regler end i STOK Beregnes pr. påbegyndte ½ time STOK: beregnes pr. påbegyndte kvarter Ved merarbejde for deltidsbeskæftigede på arbejdsfri dage ydes et tillæg på kr. 200 pr. dag. Findes ikke i STOK Ved overarbejde for medarbejdere med aftalt 4 dages uge ydes et tillæg på kr. 200 pr. dag, når overarbejdet placeres på den arbejdsfri dag. 16 stk. 4 Findes ikke i STOK Stk. 1 G Beregningsfaktor ved forskudttid- årsløn/1804 (1804 l 52 = 34,69 ) 16 stk. 6 Stk. 1 I STOK: beregningsfaktor er årsløn/(1924/1872) Overarbejde 24. december kl til 25. december kl = timeløn % tillæg Overarbejde 31. december kl til 1. januar kl = timeløn % tillæg 16 stk. 6 STOK: Kun for medarbejdere i lønniveau 1 og kun timeløn % Stk. 1 K Varslingsregler/afvarslingsregler for overarbejde. 16 stk. 1 25

26 5A Stk. 1 C Medarbejdere, der er indplaceret på trin vederlag for merarbejde = normaltimesats uden tillæg. Kan ikke beordres udover 50 timer pr. kvartal. STOK: Ingen grænse for merarbejde pr. kvartal, men honorering for arbejde, hvor der betales tillæg. 17 stk. 1 5B For medarbejdere fra og med løntrin 80 kan merarbejde være indeholdt i lønnen. Trin 80 kr STOK: Trin 73 =kr (gælder ikke IT, hvor merarbejde ikke kan indeholdes i lønnen) 6 ) Telefonvagter og telefontilskud afviger fra STOK rådighedsvagt, konsultation og tilkald. Betaling og tidsrum er anderledes. 8 stk. 1 Ferie 17 stk og 53 stk uge til alle STOK: - valgfrihed Særlige regler for ferie til nyansatte med nyafsluttet uddannelse STOK: Gælder kun for elever Særlig godtgørelse efter alder: hhv. 1,2,4,5,6 måneder STOK hhv. 1,2,3,5,6 måneder 14 Pension: til og med løntrin 72 = 16,48 % (11,23/5,25) derover 20,48 % (14,23/6,25) 88 Stk. 4 Protokollat Stk. 3 STOK: Pension 16,25 ved % den (11/5 1. indkaldelse 25) til militærtjeneste samt evt. genindkaldelse. Protokollat stk. 4 Mulighed for fastholdelse af det ordinære pensionsbidrag ved lønnedsættelse efter det fyldte 50. år. Protokollat 16 Uddannelse: Har samme ret som 76, og har derudover ret til 4 dages (30 timers) uddannelse pr. kalenderår Tillidsrepræsentanter Væsentlige forskelle i forhold til STOK aftale om Fagligt arbejde Aftale om fagligt arbejde 26

27 21 Uddannelsesfond Der betales et bidrag til Finans/SDC-klubbens uddannelsesfond (kr. 610,- pr. år) for og et bidrag til Finansforbundets efteruddannelsesfond (kr. 240,- pr. år.) Aftale om bidrag til uddannelses-formål Totalt = bidraget i henhold til STOK. 27

28 Afvigebilag 2012 Nykredit Afvigelser i OK-2012 (satser pr 1/7 2013) Nykredit i forhold til STOK Nykredit Forskel STOK Kap III Aflønning sker efter regler og lønsystem der fraviger STOK og rammebestemmelserne 48 47, stk. 1 Medarbejdere på løntrin 1-47 kan have ret til 6. ferieuge Medarbejdere på løntrin har ret til ekstra 7 feriedage med fuld løn. 51 Findes ikke (lokalaftale) VOK slutprotokol pkt. 9 f. STOK: 5 ekstra dage for finansansatte i lønniveau 2 Bestemmelse om forflyttelser 48 Forskudt tid. Medarbejdere omfattet af forskudt arbejdstid (nuværende koncernoverenskomst 13, 15, stk. 8 og 37) er omfattet af overgangsbestemmelserne vedrørende arbejdstid i slutprotokol mellem FA og Finansforbundet (gældende i overenskomstperioden), herunder de nye arbejdstidsbestemmelser i overenskomsten. Der er tale om en midlertidig ordning, der bortfalder ved virksomhedsoverenskomstens udløb 80 Forlængede opsigelsesvarsler ved strukturændringer og rationaliseringer. 18 IT-medarbejdere: Arbejdstid som det øvrige område 37 timer pr. uge. Arbejdstiden kan placeres i tidsrummet kl til FA s og Finansforbundets bemærkninger: Finansforbundet har oplyst, at Finansforbundet har givet en tidsbegrænset dispensation. FA har konstateret, at der består en lokal uenighed herom. FA og Finansforbundet er enige om, at denne uenighed skal løses lokalt. 3, stk. 2 STOK: Arbejdstid kan placeres i tidsrummet 8-17 og er på 36 timer pr. uge. 19 Ingen regel som i STOK at de enkelte skift i en turnusplan fordeles ligeligt, og at der for den enkelte medarbejder i et kvartal er 13 sammenhængende perioder af mindst 60 timer. 19, stk. 7 Engangsbeløb ved for kort varsel af ændring af turnusplan 475 kr. 13, stk. 4 13, stk. 5. STOK: 520 kr. Mindre end 2 uger dog 690 kr., og 920 kr. hvis ændringer 28

29 omfattet en lørdag/søndag eller helligdag inden for 2 ugers perioden. 21 Rådighedsvagt. Betaling kr. 415 for de første 4 timer, derefter kr. 105 pr. time. Max 12 timer. 19, stk. 4 STOK: Vagt max. 18 timer, betaling pr. påbegyndt 6 timer: mandag kl fredag kl : ½ times erstatningsfrihed og 260 kr. Fredag kl mandag kl samt på søgnehelligdage: 1 times erstatningsfrihed og 515 kr., hvis de 6 timer ligger helt eller delvist inden for dette tidsrum. 23 Telefoniske forespørgsler uden for rådigheds- og overvågningsvagt honoreres med 395 kr. 19, stk. 5 STOK: mandag til fredag 315 kr mandag til fredag 440 kr. Lørdage, søndage og helligdage 640 kr. Bestemmelsen om at medarbejdere der ikke har rådighedsvagt ikke er forpligtiget til at lade sig konsultere gælder ikke i Nykredit 5, stk. 4 Ændring af arbejdstid: Ved varsling under 4 uger betales et tillæg på 66 2/3 %. STOK: Ved varsling under 4 uger betales et tillæg på 50 % Service/teknikere: 33 Minimumsindplaceringen for ufaglærte er mindre end i STOK 5, stk. 7 Varsel for ændring af arbejdstiden er 14 dage. STOK: varslet er 4 uger 5, stk. 6 29

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST 2 OK2014 EN FORNUFTIG OVERENSKOMST Kære medlem Overenskomstforhandlingerne med FA er nu afsluttet, og du skal tage stilling til det

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut

Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag - Gruppelivsregulativ -

Læs mere

KONCERN- OVERENSKOMST

KONCERN- OVERENSKOMST KONCERN- OVERENSKOMST 2014-2017 INDHOLD AFSNIT 1 Overenskomst for Nykredit... 4 AFSNIT 2 Trin 87, trin 248E og lederløn Pensionsbidrag Gruppelivsregulativ Sundhedsforsikring Ansættelsesaftaler - Løntabeller...

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 September 2014 Afsnit 1 Overenskomst...3 Afsnit 2 Bilag herunder Protokollater og Faglige aftaler 2014...46 Stikordsregister...72

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Overenskomst 2014 2 Indhold Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater Værditransporter Trin 87, trin 248E og lederløn Pensionsbidrag

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2012 31. marts 2014 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

VEJLEDNING OM DELTAGELSE I MØDE OG KURSUS- ARRANGEMENTER

VEJLEDNING OM DELTAGELSE I MØDE OG KURSUS- ARRANGEMENTER VEJLEDNING OM DELTAGELSE I MØDE OG KURSUS- ARRANGEMENTER INDHOLD FORORD... 3 A. GENERELT... 4 Eksempel 1... 4 Eksempel 2... 5 Eksempel 3... 5 Eksempel 4A... 6 Eksempel 4B... 6 Eksempel 5... 7 Eksempel

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

OK14 Forsikring. De sociale bestemmelser 7. OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2. Forsikringsordninger 8. Moderate lønstigninger 3

OK14 Forsikring. De sociale bestemmelser 7. OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2. Forsikringsordninger 8. Moderate lønstigninger 3 OK14 Forsikring OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2 Moderate lønstigninger 3 Arbejdstid og timebank 4 Pensionsregulativet 6 De sociale bestemmelser 7 Forsikringsordninger 8 Fagligt arbejde 9

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er OK08-forlig på finansområdet FA og Finansforbundet er blevet enige om en tre-årig overenskomst s. 2 Sæt timerne i banken Finansansatte kan nu spare arbejdstimer op til senere brug s. 3 Længere og mere

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 Finansforbundet Grønlands Arbejdsgiverforening Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstområde... 2 2. Ansættelse... 2 3. Lønsystem...

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst 2014. mellem. Nordea. Kreds Nordea

Virksomhedsoverenskomst 2014. mellem. Nordea. Kreds Nordea Virksomhedsoverenskomst 2014 mellem Nordea og Kreds Nordea Indhold Virksomhedsoverenskomst 2014 mellem Nordea og Kreds Nordea 3 Afsnit 1 - Standardoverenskomst Kapital I Gyldighedsområde 4 Kapital II Arbejdstid

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension Cirkulære af 31. maj 2012 Modst.nr. 025-12 PKAT nr. 210 J.nr. 10-204-101 Aftale om ansættelsesvilkår for Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere