Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen"

Transkript

1 Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

2 Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse af praktiske færdigheder og metoder, der knytter sig til beskæftigelse indenfor dele af det psykomotoriske fagområde. Modulet beskæftiger sig desuden med det lille barns psykologiske og psykomotoriske udvikling og dennes indflydelse på og sammenhæng til det voksne menneske. Desuden retter modulet sig mod arbejdet med den studerendes personlige og fagpersonlige udvikling. Modulets læringsmål og tilhørende fag 1. Redegøre for centrale grundbegreber inden for faget 2. Redegøre for fysiologiske temaer vedrørende sanser og nerver 3. Redegøre for udvalgte anatomiske muskel-, knogle og vævsstrukturer 4. Redegøre for udvalgte metoder i forhold til træning af bevægefunktioner 5. Redegøre for udvalgte teorier i relation til menneskets psykologiske udvikling 6. Iagttage og beskrive centrale motoriske og sansemotoriske aspekter hos det lille barn ud fra iagttagelser og egne oplevelser 7. Anvende udvalgte manuelle færdigheder indenfor psykomotorisk behandling 8. Identificere udvalgte anatomiske muskel-, knogle og vævsstrukturer gennem observation og palpation 9. Identificere og i en vis grad håndtere problemstillinger i forbindelse med at indgå i grupper 10. Redegøre for viden om egen kropsbevidsthed/kropsoplevelse, herunder identificere egne læringsbehov i forhold hertil Psykomotorisk Teori og Metode Psykomotorisk behandling Psykomotorisk gruppeundervisning - Bevægelse Bevægelsesudvikling Fysiologi Anatomi Psykomotoriske basisøvelser Psykologi Bevægelsesudvikling Psykomotorisk behandling Psykomotorisk behandling Psykomotorisk gruppeundervisning - bevægelse Psykomotorisk behandling Psykomotoriske basisøvelser Psykomotorisk gruppeundervisning - bevægelse Fordeling af ECTS-point på modul 2 Psykomotorisk behandling: 2 Bevægelsesudvikling: 2 Psykomotorisk gruppeundervisning: 2 Psykologi: 2 Psykomotorisk Teori og Metode: 1 Anatomi: 2 Psykomotoriske basisøvelser: 2 Fysiologi: 2

3 FAGBESKRIVELSER TIL MODUL 2 Modul: 2 Fag: Psykomotorisk behandling ECTS-point: 2 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for lodlinjer og akser i Psykomotoriske og anatomiske liggende stilling samt redegøre for iagttagelser og palpation psykomotoriske og anatomiske definitioner på akser, Hyper- og hypotoni ledbevægelighed og tyngde. Kende begreberne hyper- og hypoton muskulatur. Bevidst kontakt Grebstyper Andersson, Mai-Britt Juul (2000): Kompendium til Teori og Metode. PMU, VIAUC, Randers. Ingrid Røder (2004): Holistisk Afspænding - Teori & Metode, Forlaget Underskoven s , og Jf. læringsmål 1) for modul 2 Udføre følgende dele af den psykomotoriske behandling: Tilrettelæggelse i den rygliggende og den maveliggende grundstilling Iagttagelse af akser, tyngde, ledbevægelighed og elasticitet i disse stillinger samt udføre tyngdestræk i arme og ben Behandle hele bagsiden af kroppen i maveliggende grundstilling manuelt Manuel behandling af ben og fod i den rygliggende grundstilling Skelne mellem overspændt og underspændt muskulatur på bagsiden af skulderbæltet samt arm og hånd Jf. læringsmål 7) for modul 2 Identificere anatomiske muskel-, knogle og vævsstrukturer på skulderbæltet, arm og hånd. gennem observation og palpation Jf. læringsmål 8) for modul 2 Maveliggende grundstilling: Iagttagelse og tilrettelæggelse Tyngdestræk Palpation og behandling af arm, sæde, ben og fod Rygliggende grundstilling: Palpation og behandling af ben og fod Grebstyper Arbejdsstillinger Over- og underspændinger Bevidst kontakt til forskellige lag Palpation og iagttagelse af funktion Iagttagelsesskemaer Jørgensen, Grete (1987): Afspænding - en grundbog, Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik, Kbh. s , og Ladeby, Karin: Iagttagelsesskema, 2 sider. Opslagsværker: Biel, Andrew (2010): Trail Guide to the Body. A hands-on guide to locating muscles, bones and more, Books of Discovery. Bojsen-Møller, Finn (2006): Bevægeapparatets anatomi, København, Munksgaard Danmark. Lumley, John S. P. (2009): Surface Anatomy The Anatomical basis of Clinical Examination, Fourth Edition, Elsevier Limited. Schuenke, Michael, m.fl. (2006): Atlas of anatomy, General Anatomy and Musculoskeletal System, Latin nomenclature, George Thieme Verlag, Stuttgart, New York.

4 Redegøre for egen kropsbevidsthed/kropsoplevelse ved arbejde med psykomotoriske basisøvelser og andre øvelser samt behandling Arbejde med egen læring i forhold hertil Jf. læringsmål 10) for modul 2 Basisøvelser og andre øvelser Modtage behandling af en medstuderende Give behandling til medstuderende Refleksion i gruppe og med hele holdet Gruppearbejde Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Logbogsarbejde Hjemmeopgaver Rollespil Praksis- og metodetræning

5 Fag: Psykomotorisk gruppeundervisning - bevægelse ECTS-point: 2 Fagets mål: Fagets indhold: Litteratur: Kendskab til centrale grundbegreber, herunder identifikation og verbalisering af egne kropslige oplevelser med grundbegreberne Praktisk arbejde med følgende grundbegreber: Jf. læringsmål 1) for modul 2 Tyngde, herunder forståelse for begrebet understøttelsesflader Spændingsbalance/tonus Styrke, herunder fysisk, psykisk styrke Grounding/jordforbindelse Centrering Det frie åndedræt Fri dynamisk bevægelse med forskellige fokusområder fysisk, psykisk og socialt Afspænding, herunder koncentration i hvile, dybdeafspænding, progressiv afspænding, visualisering, strømøvelser samt afspænding med redskaber Boadella, David (1987): Livskilder. Borgens forlag, s (K) Brantbjerg, Merete Holm: Tag vare på dig selv som behandler og underviser. I Afspændingspædagogen 1/2007 (K) Dalsgård, Gitte og Akasha, Ea Suzanne: Brug af afspænding og forestillingsevnen i undervisningen. I Afspændingspædagogen 11/1991 (K) Elmengaard, Charlotte (2011), Præsentation af litteratur om grounding, Undervisningsmateriale, Psykomotorikuddannelsen (K) Gennem hele modulet arbejdes der med tydeliggørelse af forståelsen for begreberne kropsbevidsthed og kropsoplevelse (Disse begreber gennemgås i faget teori og metode) Engel, Lis (2001): Krop Psyke verden. Forlaget hovedland, s (K) Flammild, Manja (2009): Centrering teoretisk baggrundsviden. Undervisningsmateriale, Psykomotorikuddannelsen (K) Green, Jytte: Målet er at skabe bæredygtige relationer til kroppen, selvet og omverdenen. I Afspændingspædagogen 2/2002. (K) Hjort, Annelise: Bevægelsesfaget vest for Storebælt. I Afspændingspædagogen 3/2002 (K) Houmark, Pia (u.å.): Dans og Bevægelse selvudvikling gennem elementære bevægelses-

6 øvelser. I Sport og Psyke. (K) Kissow, Anne-Merete og Hanne Pallesen (2006): Mennesket i bevægelse, Kbh., FADL s Forlag, s og Knudsen, Anette (2009): Afspænding teoretisk baggrundsviden. Undervisningsmateriale, Psykomotorikuddannelsen. (K) Knuden, Anette (2009) Grounding teoretisk baggrundsviden. Undervisningsmateriale, Psykomotorikuddannelsen. (K) Lowen, Alexander (2002): Den guddommelige krop. Borgens Forlag s (K) Müller, Gunna Brieghel: Udvidelse af kropsbevidstheden, I Afspændingspædagogen 1/2008 (K) Winther, Helle m.fl. (2001): Fodfæste og Himmelkys. Højbjerg, Hovedland; s. 8-9 og Opslagsværker: Akasha, Ea Suzanne, m.fl. (2002): Et godt hvil, kropsbevidsthed og velvære. Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik. Winkler, Rie (2001): Afspænding med redskaber. Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik.

7 Have udviklet evnen til at identificere og i en vis grad håndtere egne problemstillinger i gruppen samt kunne relatere disse til andre gruppedynamiske processer Jf. læringsmål 9) for modul 2 Have udviklet evnen til at redegøre for egen kropsbevidsthed/kropsoplevelser og identificere samt sprogliggøre egne læringsbehov i forhold hertil Jf. læringsmål 10) for modul 2 Undersøge ovennævnte grundbegrebers betydning i samspil med andre Refleksion gennem dialog og logbogsskrivning over oplevede problemstillinger og erfaringer vedr. gruppedynamiske processer samt refleksion over, hvordan erfaringerne fra faget kan anvendes i det daglige liv. Tydeliggøre selvoplevelser fra det praktiske arbejde med ovenstående grundbegreber gennem intensivt brug af logbogen samt dialogførsel i større og mindre grupper Baggrundsviden: Zachariassen, Ingeborg, Kropsbevidsthed kropsoplevelse. Materiale udleveret og gennemgået i faget Teori og Metode på modul 2 Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og opgaver Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Logbogsarbejde Hjemmeopgaver Gruppearbejde Skriftlige opgaver

8 Fag: Psykomotorisk teori og metode ECTS-point: 1 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Kunne redegøre for centrale grundbegreber indenfor det afspændingspædagogiske/ psykomotoriske fagområde Jf. læringsmål 1) for modul 2 Introduktion til grundbegreber, med hovedvægt på: akser, tyngde, spændingsbalance Anvende grundbegreberne; akser, tyngde, spændingsbalance i forhold til iagttagelse Gennemgang af grundbegreberne kropsbevidsthed og kropsoplevelse Andersson, Mai-Britt Juul (2000): Kompendium til Teori og Metode, PMU, VIAUC, Randers. s. 8-9, og Andresen, Bodil: Lad os bruge antropologien, I Afspændingspædagogen 3/2007 (S) Jørgensen, Grethe, (1987): Afspænding en grundbog, Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik, s Moltke, Ane, (2003): Kropsbevidsthed, kropsoplevelse og krops-opfattelse. I Akasha, Ea Susanne: Afspændingspædagogik tekster om faget, , Forlag for Afspændingspædagogik og psykomotorik, s Ryborg, Ruth: Ruths bog kap 4, to udgaver. (S) Zachariassen, Ingeborg: Kropsbevidsthed kropsoplevelse. (S) Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde

9 Fag: Psykomotoriske basisøvelser ECTS-point: 2 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for basisøvelsernes anvendelsesmuligheder i forhold til træning af spændingsbalance, fysisk styrke, smidighed, koordination, tyngde, grounding, nærvær og i forhold til udvikling af kropsoplevelse Basisøvelsernes anvendelsesmuligheder i forhold til træning af spændingsbalance, styrke, smidighed, elasticitet, koordination, grounding, nærvær og i forhold til udvikling af kropsoplevelse Andersson, Mai-Britt Juul: Rombe over grundøvelsernes formål. (S) Haxthausen, Margit, Rhea Leman (1984 og 1997): Krop, afspænding og dans, København, Rosinante. (S) Redegøre for egen kropslige proces relateret til praksistræning med basisøvelserne i dette modul I en vis grad identificere egne læringsbehov i forhold til træning med basisøvelserne, bl.a. med henblik på at kunne varetage behandlingsmetoderne Jf. læringsmål 4) og 10) for modul 2 Praksistræning af spændingsbalance, fysisk styrke, smidighed, koordination, tyngde, grounding og nærvær med basisøvelser som metode Refleksion over og formidling af egenoplevelse i forbindelse med udøvelsen af basisøvelserne Refleksion over og formidling af basisøvelsernes anvendelsesmuligheder i forhold til træning Jørgensen, Grethe (2002): Har du ondt i ryggen, Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik. Zachariassen, Ingeborg: Basisliste over grundøvelserne + Introduktion til Basisøvelser. (S) Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Praksis- og metodetræning Hjemmeopgaver

10 Fag: Bevægelsesudvikling ECTS-point: 2 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Tilegne sig viden om udvikling af reflekser Jf. læringsmål 6) på modul 2 Gennemgang af barnets reflekser, de primitive og de tillærte Ahlmann, Lise (2008): Bevægelse og udvikling, Kbh., Hans Reitzels Forlag, s (K) Tilegne sig viden om udvikling af sanser hos det normalt fungerende lille barn Jf. læringsmål 6) på modul 2 Tilegne sig viden om den motoriske udvikling hos det normalt fungerende lille barn og opøve iagttagelser af kvaliteten af denne. Jf. læringsmål 6) på modul 2 Redegøre for centrale grundbegreber indenfor psykomotorik Jf. læringsmål 1) på modul 2 Opøve iagttagelsesevne i forhold til udviklingstrinene og beskrive e iagttagelser ud fra grundbegreber Jf. læringsmål 6) på modul 2 Gennem selvoplevelse at identificere den taktile, den vestibulære og den proprioceptive sans og deres sammenhænge gennem sanseintegration. Den visuelle og den auditive perception, lugt, smag og høresans inddrages i mindre omfang. Gennem selvoplevelse gennemgang af den grov- og finmotoriske udvikling hos det lille barn, dvs. hovedløft i maveliggende stilling, rygliggende stilling, krybe- og kravlebevægelser, holdning og bevægelse i siddende og stående stilling, gang, løb, hop samt håndgreb. Introduktion til grundbegreberne stabilitet og mobilitet, balance, understøttelsesflader og -punkter, spændingsbalance og tyngde, vægtoverføring, lateralitet, rotation, koordination. Anvende ovenstående grundbegreber i forhold til iagttagelse og beskrivelse af sansemotoriske aspekter hos medstuderende og det lille barn. Bentsen, Birte Servais (2010): Bevægeomsorg. Børnemotorik i teori og praksis. Kbh., Frydenlund. s Knudsen, Anette (2011): Reflekser hos det lille barn, 4 sider. (K) Undervisningsmateriale fra underviser. (S) Vidensformidling Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Hjemmeopgaver

11 Fag: Psykologi ECTS-point: 2 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur At opnå kendskab og forståelse for udvalgte perspektiver på psykologisk udvikling, specielt udviklingen gennem barndommen og dens betydning for den voksne psyke Gennemgang af væsentlige udviklingspsykologiske teorier, i relation til personlighed, adfærd og det kognitive perceptionssystem. Jf. læringsmål 5) for modul 2 Bowlby, J. (2003): En sikker base. Det lille forlag, Frederiksberg, s og (K) Hart, S. & Schwartz, R. (2008): Fra interaktion til relation tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy. Hans Reitzels Forlag, Kbh. s (K) Nielsen, A. M. & Berliner, P. (2005): Læringspsykologi. I: Koester, T & Frandsen, K (red.): Introduktion til psykologi. Frydenlund, Kbh. s (K) Særligt fokus på begreberne objektrelationer og tilknytning Piaget, J. (2000): Barnets psykiske udvikling. Hans Reitzels Forlag A/S. Kbh. s (K) Poulsen, A. (2005): Udviklingspsykologi. I: Koester, T & Frandsen, K (red.): Introduktion til psykologi. Frydenlund, Kbh. s (K) Winnicott. D. (2003): Leg og virkelighed. Hans Reitzels Forlag A/S, Kbh. s (K) Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde

12 Fag: Anatomi ECTS-point: 2 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Demonstrere indgående kendskab til hvirvelsøjlen, samt udvalgte dele af underekstremitetens anatomi og funktion Hvirvelsøjlens opbygning (knogler, led og muskler) Hvirvelsøjlens funktion ved f. eks stående stilling og bevægelse Med nogen sikkerhed kunne palpere muskler tilhørende de ovennævnte kropsafsnit. Jf. læringsmål 3) for modul 2 Bækkenets opbygning (knogler, led og muskler) Bækkenets funktion ved f. eks stående stilling og bevægelse Lårets opbygning (knogler, led og muskler) Underbenet og fodens opbygning (knogler, led og muskler) Bojsen-Møller, Finn (2006): Bevægeapparatets anatomi, København, Munksgaard Danmark, s , , , , , , , og Knudsen, Anne Meyer og Falkø, Jarno (2011): Mennesket led for led, Kbh., Munksgaard Danmark. Schuenke, Michael, m.fl (2006): Atlas of anatomy, General Anatomy and Musculoskeletal System, Latin nomenclature, George Thieme Verlag, Stuttgart, New York. Underbenets funktion ved f. eks stående stilling og bevægelse Weisman, Kaare (1974): Muskeloversigt, København, FADL s Forlag. Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Hjemmeopgaver

13 Fag: Fysiologi ECTS-point: 2 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Kunne redegøre for Nervesystemets opbygning og funktion: Nervesystemets opbygning Nervecellens opbygning og funktion Kommunikation mellem nerveceller Inddelingen af sanseceller og deres funktion Opbygningen af centralnervesystemet Sensorisk funktion Motorisk funktion Jf. læringsmål 2) for modul 2 Nervesystemet, nervevævet, nervecellens funktion Hvilemembranpotentialet, aktionspotentialet Synapsen Sanser Baggrunden for sansning og bevægelse CNS Sensoriske baner og centre i CNS og opfattelse af sensorisk information; herunder smerte Motoriske baner og centre i CNS Schibye & Klausen (2007): Menneskets Fysiologi hvile og arbejde, FADL s Forlag, s , 77-78, og Vidensformidling Gruppearbejde Skriftlige opgaver Præsentation ved studerende

14 Fag: Supervisions- og erfaringsgrupper Supervisions- og erfaringsgrupper har ECTS-point fra de humanistiske fag og de psykomotoriske fag. Supervisions- og erfaringsgrupper har et omfang af 3 ECTS-point i alt igennem uddannelsesforløbet. På dette modul er supervisions- og erfaringsgruppen knyttet til faget psykomotorisk gruppeundervisning bevægelse. Relevant litteratur vedr. indhold i Supervisions- og erfaringsgrupper på dette modul, henvises til litteraturen til faget psykomotorisk gruppeundervisning bevægelse. Fagets mål: At kunne identificere og håndtere problemstillinger i.f.m. at indgå i grupper Jf. læringsmål 9) for modul 2 Fagets indhold: Gruppedynamiske øvelser med lærersupervision omkring tillid, konflikthåndtering og samarbejdsformer Gruppearbejde uden lærer om særlige emner i tilknytning til undervisningen i psykomotorisk gruppeundervisning bevægelse. Gruppearbejde Godkendelse af modulet: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer En obligatorisk opgave indenfor fagene fysiologi og bevægelsesudvikling Et obligatorisk vejledningsforløb som foregår på følgende måde: Den studerende udarbejder en skriftlig opgave omkring egen personlig/kropslig proces i forhold til de af fagets grundbegreber, der er gennemgået på modulet. Grundlaget for opgaven er den studerendes logbog. Med udgangspunkt i opgaven gennemføres der efterfølgende vejledning med den studerende.

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER VÆGTNING 4 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på 1., 3. og 5. semester. Endvidere indgår grundøvelser i det tværfaglige fag anvendt anatomi placeret ved

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING

FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING VÆGTNING 5 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget Bevægelsesudvikling på 1., 2. og 3. semester. Faget indgår herudover i de tværfaglige og afspændingspædagogiske

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 4 Gældende for forårssemestret 2015

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modul 2 Faglige grundbegreber. Modulbeskrivelse 2

Modul 2 Faglige grundbegreber. Modulbeskrivelse 2 Modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point November 2015 Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 2 Gældende for efterårssemestret

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 3 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Oktober 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 7 Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point

Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession 15 ECTS point Modulbeskrivelse 1 Gældende fra efterårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

FAGBESKRIVELSE KLINISK PRAKSIS - BEHANDLING, UNDERSØGELSE OG GRUNDØVELSER

FAGBESKRIVELSE KLINISK PRAKSIS - BEHANDLING, UNDERSØGELSE OG GRUNDØVELSER FAGBESKRIVELSE KLINISK PRAKSIS - BEHANDLING, UNDERSØGELSE OG GRUNDØVELSER VÆGTNING 24 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på 1. 6. semester. Endvidere indgår faget i de tværfaglige

Læs mere

FAGBESKRIVELSE TEORI OG METODE

FAGBESKRIVELSE TEORI OG METODE FAGBESKRIVELSE TEORI OG METODE VÆGTNING 16 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Teori og Metode er et gennemgående fag i uddannelsen, og der undervises i faget på 1., 2., 3. og 5. semester. Teori og Metode

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle, faglige og personlige kompetencer

Læs mere

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning August 2009 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 8 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi 1 Repetition ægte og uægte led i columna Mennesket - Led for led, 2012. S. 68-75 repetition mavemuskler Functional anatomy, 2010, s. 250-255, 280-286 Anatomi 2 -

Læs mere

Kropsterapi og Afspænding

Kropsterapi og Afspænding Kropsterapi og Afspænding Struktur for noter fra behandling og undervisning af individuelle klienter og små hold. Iagttagelser, dialog, tilrettelæggelse, undersøgelse 1 /behandling og øvelser Undersøgelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale

Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 2 20.04 1 (st.) Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. Obligatorisk litteraturliste for FYS513 Fysioterapeutuddannelsen, UCL Modul 1 - august 2013 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Studieplan for Man væv - Modul 2 F216 - Forår 2016

Studieplan for Man væv - Modul 2 F216 - Forår 2016 Studieplan for Man væv - Modul 2 F216 - Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 2 25.04 1 H1.02 Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien i en narrativ tilgang 2

Læs mere

Træd i karakter. VIA University College. Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Træd i karakter. VIA University College. Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Træd i karakter VIA University College Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle,

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012 Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012 Uge Dato Lekt. Lokale Underv. Indhold/Emne Obligatorisk Litteratur 23.4 1 (stam) Uge 17 L1.02 LEZE Introduktion til modul 2 Modul

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion Tid Introduktion til modul 2 22.04 1 (st.) Lokale Underviser L1.02 LEZE Studieaktiviteter Selvstændige studieaktiviteter

Læs mere

Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015

Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015 SAM Litteratur / Materiale Introduktion til modul 2 09.11 1 L1.03 Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien

Læs mere

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret

Læs mere

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Fælles del for alle uddannelsesinstitutioner Studieordningen bygger på: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. November 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. November 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning November 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 10 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle, faglige og personlige kompetencer

Læs mere

Idealstudieplan for modul 3. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Idealstudieplan for modul 3. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Idealstudieplan for modul Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse Undervisning 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Studieplan Funktionel Anatomi Modul 2 FYS 113 Forår 2013

Studieplan Funktionel Anatomi Modul 2 FYS 113 Forår 2013 Emne Dato Lektion Tid Introduktion til modul 2 22.04 1 (st.) Lokale Underviser L1.02 Studieplan Funktionel Anatomi Modul 2 FYS 113 Forår 2013 Studieaktiviteter Selvstændige studieaktiviteter Modul 2 beskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotoriske specialområder Tema: Modulet retter sig mod sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Læs mere

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Modul 2 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 2_FIA_12-08-2015 ebo Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College

Læs mere

Idealstudieplan for modul 3. Litteratur og materialer. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Idealstudieplan for modul 3. Litteratur og materialer. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Idealstudieplan for modul Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale Studieopgave

Læs mere

AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISKE UNDERSØGELSESMETODER AF BØRN

AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISKE UNDERSØGELSESMETODER AF BØRN AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISKE UNDERSØGELSESMETODER AF BØRN Anette Knudsen, afspændingspædagog, dap. Projektmedarbejder, VIA University College, Videncenter for Børn og Unges Kultur, Adjunkt og studievejleder,

Læs mere

Studieplan M3. ERG115. efterår 2015. 24.8 Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Studieplan M3. ERG115. efterår 2015. 24.8 Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Studieplan M. ERG115. efterår 015 Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 5 4.8 Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse Undervisning 1 4.8 Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

sammenhæng ved moduler. Læringsudbytte Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 5:

sammenhæng ved moduler. Læringsudbytte Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 5: ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I AARHUS ANATOMI FAGBESKRIVELSE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 8 af /08/00 08. Der opnås størst

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotoriske specialområder Tema: Modulet retter sig mod sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Tema: Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Onsdag den 5. oktober kl. 9:30 16:30 Odense Kommune

Onsdag den 5. oktober kl. 9:30 16:30 Odense Kommune Onsdag den 5. oktober kl. 9:30 16:30 Odense Kommune Røde kinder og snavsede fingre Oplæg: Rend og hop i naturen, Lektor, Master i læreprocesser VIA UC Pædagoguddannelsen Peter Sabroe KOSMOS, Nationalt

Læs mere

Krop og bevægelse et oplæg om motorik.

Krop og bevægelse et oplæg om motorik. Tirsdag d. 29. Maj 2012 Krop og bevægelse et oplæg om motorik. v/ VIA UC Pædagoguddannelsen Peter Sabroe KOSMOS, Nationalt Videncenter for Sundhed, Kost og Motion Mail: gsa@viauc.dk VIA UCVIA / PSS Fokus

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra efterårssemestret 2015 Modulet

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi -Terminologi Udleverede kopier Anatomi 2 - Muskellære Udleverede kopier Anatomi 3 - Støttevæv og biomekaniske egenskaber Udleverede kopier Anatomi 4 - Ledlære Udleverede

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Psykomotorisk undervisning i fysisk træning. Et kompendium, der beskriver krydsfeltet mellem fagene sundhed & pædagogik og fysisk træning

Psykomotorisk undervisning i fysisk træning. Et kompendium, der beskriver krydsfeltet mellem fagene sundhed & pædagogik og fysisk træning Psykomotorisk undervisning i fysisk træning Et kompendium, der beskriver krydsfeltet mellem fagene sundhed & pædagogik og fysisk træning VIA University College Psykomotorikuddannelsen Manja Flammild &

Læs mere

Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester

Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Psykomotorik krop og psyke 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Tema: Modulet retter sig mod

Læs mere

Centrering Teoretisk baggrundsviden i faget psykomotorisk gruppeundervisning - bevægelse

Centrering Teoretisk baggrundsviden i faget psykomotorisk gruppeundervisning - bevægelse I det følgende er enkle korte sammendrag af forskellige forfatters bud på begrebet centrering, dets oprindelse og anvendelighed. Hensigten har været at trække essensen ud af teksten og enkle steder forholder

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet August 2009 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

Studieplan modul 3. 1 Sygdomsfag Geriatri: Introduktion Videostreamet undervisning

Studieplan modul 3. 1 Sygdomsfag Geriatri: Introduktion Videostreamet undervisning Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K K4 Ergoterapi Introduktion modul Modulbeskrivelse 1 1 Ergoterapi Ergoterapi: Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale Studieopgave 1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Februar 2016 BOMA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Oktober 2014 BOMA, HGN og JEBA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 2

Læs mere

Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst

Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød T 4189 7200 www.ucc.dk Valgfaget afholdes: UCC Nord,

Læs mere

FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSE

FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSE FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSE VÆGTNING 22 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på 1. 6. semester. Endvidere indgår faget i de tværfaglige projekter: Grundbegreber, som er placeret på 1.

Læs mere

Den sidste aften i Geneve holdt vi fri. Aftenen blev brugt til en behagelig gåtur til Genevesøen og efterfølgende middag på en restaurant.

Den sidste aften i Geneve holdt vi fri. Aftenen blev brugt til en behagelig gåtur til Genevesøen og efterfølgende middag på en restaurant. Psykomotoriske oplevelser i Europa Af Ingeborg Zachariassen, Anette Knudsen, Eva Simonsen, Jette Kruse, Helle Brok og Susanne Drost, VIA University College Afspændingspædagoguddannelsen Randers Gennem

Læs mere

Modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning. Modulbeskrivelse 8

Modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning. Modulbeskrivelse 8 Modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point April 2015 Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse Gældende for forårssemestret

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Tema: Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Tema: Modulet retter sig mod rollen

Læs mere

Modul 6 Psykomotorisk behandling

Modul 6 Psykomotorisk behandling Modul 6 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 6 Gældende for forårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse Modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Tema: Modulet retter sig mod rollen

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. 1 Obligatorisk litteraturliste FYS113 Modul 1 - januar 2013 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 87-628-0307-7. Hermansen,

Læs mere