Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner"

Transkript

1 Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Rådgivende ingeniør Michael Due

2 NYE TAGLEJLIGHEDER OMBYGNING AF TAGRUM TIL BEBOELSE Michael Due

3 Baggrund Mangel på boliger i den indre del af Aalborg Bymidte Politiske udmeldinger om lempelser i regler og krav ved udnyttelse af eksisterende loftrum til beboelse Ved inddragelse af loftrum til beboelse, forøges mulighederne for en bedre forretning af ejendommen Gode muligheder for udlejning af tagboliger med god komfort

4 Normer og regler MYNDIGHEDSKRAV Bygningsreglement 2010 (BR10) er gældende, da der er tale om en ny udnyttelse. Stedlige kommunale myndigheders krav om tilgængelighed, facadeudtryk, brandsikring, eventuelle lokalplaner mv.

5 Bygningsreglement BR10 Indretning af en tagetage til beboelse kræver altid en byggetilladelse!! Indretning af en tagetage kræver (næsten) altid en eller flere dispensationer!! Indretning af en tagetage resulterer ofte i en nabohøring og i en høring i Kommunens Arkitektafdeling!!

6 Bygningsreglement BR10 Ved indretning af en tagetage skal alle nye konstruktionsdele varmeisoleres efter nye energiregler Indretning af en tagetage kræver ikke længere en rentabilitetsberegning af øvrige energibesparende foranstaltninger i ejendommen. Dette er en ny regel fra september måned 2011 Indretning af en tagetage kræver en beregning / vurdering / dokumentation af lydforhold

7 Nye energikrav: De nye energikrav er overordnet set delt op i 3 forskellige kategorier. Nye bygninger ( 7.2 i BR10) Ændret anvendelse og tilbygninger ( 7.3 i BR10) Ombygning og andre forandringer i bygningen og udskiftning af kedler m.v. ( 7.4 i BR 10)

8 Ændret anvendelse og tilbygninger: Ændret anvendelse og tilbygninger ( 7.3 i BR10) Ændret anvendelse er i denne henseende anvendelse til et andet formål, der indebærer et væsentligt større energiforbrug. Det kan f.eks. være inddragelse af en udnyttelig tagetage til beboelse. En ny tagetage eller nye boliger på flade tage er tilbygninger.

9 Ændret anvendelse og tilbygninger: Ændret anvendelse og tilbygninger ( 7.3 i BR10) Ved ændret anvendelse eller tilbygning til eksisterende bygninger skal: Enten de enkelte konstruktioners u-værdier overholde u- værdierne og linietabene angivet i stk. 1 foruden at arealet af vinduer og døre maksimalt udgør 22% af det opvarmede etageareal Eller at der udføres en varmetabsramme iht med max. u-værdier i 7.6

10 Ændret anvendelse og tilbygninger: ( stk. 1 i BR10) Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag. U-værdi max. 0,10 W/m2 K Vinduer herunder glasvægge, yderdøre, porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 5 K lavere end temperaturen i det aktuelle rum. U-værdi max. 1,40 W/m2 K Ovenlysvinduer og ovenlyskupler. U-værdi max. 1,70 W/m2 K

11 Ændret anvendelse og tilbygninger: ( stk. 1 i BR10) Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme. Max. linietab 0,03 W/m K Samling mellem ovenlysvinduer og ovenlyskupler. Max. linietab 0,10 W/m K Ved ændret anvendelse kan byggetekniske forhold indebære, at ikke fuldt ud kan opfyldes. Den manglende ydeevne kan så erstattes af andre energimæssige løsninger, der kompenserer herfor. Det kan f.eks. være vanskeligt at opfylde kravene til linietab for eksisterende vinduer. Alternativt kan en tilsvarende energimængde spares, f.eks. ved merisolering eller ved installation af solvarmeanlæg eller solceller.

12 Ændret anvendelse og tilbygninger: ( stk. 1 i BR10) Varmetabsberegning U-værdier og linietab for tilbygninger opvarmet til mindst 15 C kan ændres, og vinduesareal m.v. forøges, hvis tilbygningens varmetab ikke derved bliver større, end hvis kravene i kap var opfyldt. De enkelte bygningsdele skal dog mindst isoleres svarende til U-værdier og linietab i kap Varmetabsrammen omfatter i denne sammenhæng kun tilbygningen. Dog kan det tidligere varmetab gennem den dækkede del af den eksisterende bygning medregnes i varmetabsrammen. Dette gælder ikke for tagboliger

13 Ændret anvendelse og tilbygninger: ( 7.6 stk. 1 i BR10) Mindst varmeisolering Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag. U-værdi max. 0,20 W/m2 K For yderdøre, ovenlyskupler, porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede og disse samt glasvægge og vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, der er mere end 5 K lavere end temperaturen i det aktuelle rum. U-værdi max. 1,80 W/m2 K For vinduer og glasydervægge må energitilskuddet ikke være mindre end -33 kwh/m² pr. år. For ovenlysvinduer må energitilskuddet ikke være mindre end -10 kwh/m² pr. år.

14 Ændret anvendelse og tilbygninger: ( 7.6 stk. 1 i BR10) Mindst varmeisolering Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme. Max. linietab 0,06 W/m K Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler. Max. linietab 0,20 W/m K

15 Ombygning og andre forandringer i bygningen og udskiftning af kedler m.v. Ombygning og andre forandringer i bygningen ( 7.4 i BR10) Hvis en eksisterende tagbolig skal renoveres og/eller ombygges, skal reglerne vedr. Enkeltforanstaltninger ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning opfyldes / overholdes! Vælges at udskifte døre, vinduer, eller tagkonstruktion skal de gældende krav vedr. U-værdi til den aktuelle konstruktionsdel opfyldes uanset om de er rentable eller ej Dog kan byggetekniske forhold betyde, at kravene til U-værdi ikke kan opfyldes Eksempler på arbejder, hvor der skal foretages rentabel isolering er: lægning af ny tagpapdækning i form af ny tagdug eller overpap på eksisterende tag nyt tegltag nyt stålpladetag ovenpå gammelt tag af tagpap eller fibercementplader

16 Ombygning og andre forandringer i bygningen og udskiftning af kedler m.v. ( stk. 2 i BR10) Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag. U-værdi max. 0,15 W/m2 K Yderdøre, porte, lemme, forsatsvinduer og ovenlyskupler. U-værdi max. 1,65 W/m2 K Ved udskiftning af vinduer må energitilskuddet gennem vinduet i opvarmningssæsonen ikke være mindre end - 33 kwh/m² pr. år. Ved udskiftning af ovenlyskupler må energitilskuddet gennem vinduet i opvarmningssæsonen ikke være mindre end - 10 kwh/m² pr. år. Overfladetemperaturen på vinduesrammer i ydervægge må ikke være lavere end 9,3 C.

17 Ombygning og andre forandringer i bygningen og udskiftning af kedler m.v. ( stk. 2 i BR10) Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme. Max. linietab 0,03 W/m K Samling mellem ovenlysvinduer og ovenlyskupler. Max. linietab 0,10 W/m K

18 Nyt krav, der allerede ER udgået!! Nyt krav i BR10, som allerede er udgået igen! Ved ombygning skal man isolere op til de nye krav hvis ombygningen berører mere end 25 % af klimaskærmen koster mere end 25 % af bygningens værdi, (offentlig ejendomsværdi grundskyld) Dog kun hvis foranstaltningen er rentabel. En ekstra foranstaltning i forbindelse med ombygning regnes for rentabel når: Besparelse x levetid investering > 1,33 DETTE KRAV EKSISTERER SÅLEDES IKKE MERE!!

19 Fremtidige energikrav: Bestemmelser der ventes indført i I forbindelse med den kommende skærpelse af energibestemmelserne i 2015 forventes følgende krav indført: Ved udskiftning af vinduer efter 1. januar 2015 må energitilskuddet i opvarmningssæsonen gennem vinduet ikke være mindre end - 17 kwh/m² pr. år. Ved udskiftning af ovenlysvinduer efter 1. januar 2015 må energitilskuddet i opvarmningssæsonen gennem tagvinduet ikke være mindre end 0 kwh/ m² pr. år. Ved udskiftning af ovenlysvinduer efter 1. januar 2015 må U-værdien for ovenlysvinduer inklusive karm højst være 1,40 W/m²K. Bestemmelsen om overfladetemperaturen på vinduesrammer i ydervægge revurderes.

20 Energimærkning: Energimærkning Eksisterende bygninger skal energimærkes ved væsentlige om- eller tilbygninger. Udnyttelse af en tagetage til beboelse er ikke en væsentlige om- eller tilbygning. Derfor skal ejendommen selvfølgelig være energimærket alligevel!!!! HUSK det nu.

21 Lydmæssige forhold: Grænseværdier for fire væsentlige lydforhold i beboelsesbygninger herunder nye tagboliger er følgende: Luftlydisolation mellem boliger og andre rum uden for boligen Trinlydniveau fra gulve, trapper og altaner uden for boligen Støj fra tekniske installationer Støj i beboelsesrum fra trafik

22 Lydmæssige forhold: Eksempler på lejlighedsskelvægge med teglsten: 1½ sten murværk 1 sten murværk + mellemrum + 50 mm isolering + pladebeklædning 1/2 sten murværk mm isolering + 1/2 sten murværk. Derforuden naturligvis systemgodkendte lette skillevægge fra f.eks. Danogips. Kravet til lydisolering mellem lejlighedsskelvægge er 55 (50) db.

23 Lydmæssige forhold: Eksempler på etagedæk: Eksisterende træbjælkelag incl. lerindskud med nye mellembjælker, isolering, 2-3 lag gulvgips, gulvbelægning incl. trinlydsdæmpende membraner. I visse situationer kan det være nødvendigt at etablere lydlofter i den underliggende lejlighed. Hver sag kræver en separat vurdering. Derforuden naturligvis systemgodkendte lette etagedæk fra f.eks. Danogips. Kravet til max. lydniveau mellem etagedæk er 53 (58) db.

24 Eksempel på etagedæk

25 Lydmæssige forhold: Øvrige forhold: Kravet til lydisolering af nye entredøre er 32 db. Kravet til lydisolering tekniske installationer er 30 (35) db.

26 Byggetilladelse! Hvad omfatter og indebærer en byggetilladelse? 1. Ansøgningsskema med underskrift af skødeshaver 2. Fyldestgørende tegningsmateriale incl. beskrivelse af de enkelte konstruktionsopbygninger 3. Statiske beregninger af nye og eksisterende bærende konstruktioner

27 Byggetilladelse! 4. Redegørelse for afløbsforhold og ventilation fra køkken og bad 5. Redegørelse af eventuelle ændringer af de brandmæssige forhold (bl.a. manzardetagen) 6. Redegørelse af flugtvejsforhold og omfang af redningsåbninger 7. Redegørelse for varmeisolering 8. Redegørelse for lyd

28 Dispensationer! Hvad skal der søges om dispensation til? 1. Brandkrav ved den eksisterende etageadskillelse. Omfatter dog kun den eksisterende konstruktion. Eventuelle nye etagedækkonstruktioner i f.eks. bagtrapperum skal opfylde de gældende nybyggerkrav til etagedæk

29 Dispensationer! 2. Eventuelt nedlægning af en bagtrappe med en deraf følgende brandsikring af fortrappen. Brandsikring af fortrappen kan dog komme på tale under alle omstændigheder 3. Kvistudformninger samt afstande til skel. Brandmæssige og isoleringsmæssige forhold 4. Etablering af en elevator til den nye taglejlighed. På grund af tilgængelighed. Elevator skal etableres i offentligt tilgængeligt byggeri, såfremt udgifterne hertil ikke overstiger 9 % af udgifterne til de øvrige ombygningsomkostninger (eksklusiv udgifterne til etablering af niveaufri adgang). Elevator skal dog kun etableres i bygninger med 3 etager eller derover. (2 etager over stueplan)

30 Vejledning

31 Vejledning fra kommunen Kviste Hvis man ønsker at bygge en kvist på sit enfamiliehus, kan man forvente, at det kræver en byggetilladelse. En kvist vil ofte forøge etagearealet, og derfor kræve en byggetilladelse. Når man skal beregne etagearealet af udnyttelige tagetager medregnes det areal, der i et vandret plan 1,5 m over færdigt gulv ligger inden for planets skæring med tagbeklædningens udvendige side. I en lokalplan, byplanvedtægt eller en tinglyst deklaration kan der være regler for, om der må etableres kviste, og hvilke materialer de må udføres i. Kviste er øjnefaldende elementer i gadebilledet. Det er derfor vigtigt, at nye kviste og ændringer vedrørende eksisterende kviste tilpasses husets arkitektur og herunder, at kvistens farve- og materialevalg tilpasses den eksisterende bygning. Det kan anbefales, at man kontakter kommunen tidligt i processen og får en forhåndsdialog inden der udarbejdes et fuldstændigt myndighedsprojekt.

32 Nabohøring! Hvad kan vi forvente der skal i nabohøring? 1. Etablering af kviste nærmere skel end 2,5m 2. Etablering af altaner incl. tagaltaner nærmere skel end 2,5m 3. En eventuel forøget udnyttelse af bebyggelsesprocenten

33 Høring i Kommunens Arkitekturafdeling! Hvad kan vi forvente der skal til høring ved Aalborg Kommunes Arkitekturafdeling? 1. Etablering / udskiftning af ovenlysvinduer og ændringer i tagbelægning 2. Typer på nye vinduer i nye kviste samt eventuelle øvrige udskiftninger af ejendommens vinduer

34 Høring i Kommunens Arkitekturafdeling! 3. Etablering af tagterrasser 4. Etablering af kviste Ovennævnte punkter som udgangspunkt ved bevaringsværdige ejendomme

35 Hvilke krav møder vi ofte i en byggetilladelse? 1. Betaling af diverse gebyrer 2. Redegørelse af pulterrumsplads til samtlige lejligheder i ejendommen 3. Godkendelse af stillads og byggepladsindretning ved ombygning

36 Hvilke krav møder vi ofte i en byggetilladelse? 4. Sanitetsmesterattest 5. Kontrol / myndighedstilsyn af eventuelle brandmæssige foranstaltninger 6. Supplerende redegørelser efter eventuelle udtalelser fra Arkitekturafdelingen og eller i forbindelse med nabohøringen

37 Økonomi! Hvilke økonomiske konsekvens kender vi i forbindelse med indretning af lejligheder i et uudnyttet loftrum? Byggetilladelsen 15,80 kr. pr. m2 ved tilbygning 15,80 kr. pr. m2 ved ombygning I begge tilfælde mindst kr. 655,00

38 Økonomi! Diverse afgifter pr. lejlighed: Tilslutningsafgifter vand udgør incl. moms ca. kr , ,00 Tilslutningsafgifter el udgør incl. moms kr ,00

39 Økonomi! Håndværker og teknikere (erfaringstal): Håndværkerudgifter pr. m2 ca. kr ,00 incl. moms Teknikerudgifter variabel alt afhængig af projektets og arbejdets omfang (ca. 8-12% af håndværkerudgifterne)

40 Eksempel på tagetage

41 Eksempel på tagetage

42 Eksempel på tagetage

43 Eksempel på tagetage

44 TILGÆNGELIGHED INSTALLERING AF ELEVATOR Michael Due

45 Baggrund Det er Aalborg Kommunes mål, at bygninger og gader skal være tilgængelige for alle borgere - uanset handicap. Derfor har Aalborg Kommune ansat en tilgængelighedsrådgiver. Tilgængelighedsrådgiveren vejleder om, hvordan kommunens bygninger og gader kan blive tilgængelige samt om private ny- og ombygninger.

46 Normer og regler MYNDIGHEDSKRAV Bygningsreglement 2010 (BR10) er gældende, da der er tale om en ny udnyttelse. Dvs. at den nye tagbolig skal opfylde samme krav til tilgængelighed som en nybygning, såfremt tagboligen ligger på 2. sal eller derover. Stedlige kommunale myndigheders krav om tilgængelighed, facadeudtryk, brandsikring, eventuelle lokalplaner mv.

47 Bygningsreglement BR10 Installering af en elevator kræver altid en byggetilladelse Installering af en elevator kan kræver en eller flere dispensationer Installering af en elevator kan resultere i en nabohøring og i en høring i Kommunens Arkitektafdeling

48 Byggetilladelse! Hvad omfatter og indebærer en byggetilladelse? 1. Ansøgningsskema med underskrift af skødeshaver 2. Fyldestgørende tegningsmateriale incl. beskrivelse af de enkelte konstruktionsopbygninger 3. Statiske beregninger af nye og eksisterende bærende konstruktioner

49 Byggetilladelse! 4. Redegørelse af eventuelle ændringer af de brandmæssige forhold hvis f.eks. en bagtrappe nedlægges i forbindelse med installeringen 5. Redegørelse af flugtvejsforhold og redningsforhold fra elevatorområdet, specielt adkomstarealer 6. Redegørelse af arealforhold, idet en elevator ofte kan resultere i en øget bebyggelsesprocent

50 Dispensationer! Hvad skal der søges om dispensation til? 1. Brandkrav af f.eks. bærende dele i elevatorskakten 2. Redningsforhold fra adkomstområder til elevatoren såfremt disse ikke kan tilvejebringes på en korrekt måde 3. Niveaufri adgang til elevatoren

51 Økonomi! Hvilke økonomiske konsekvens kender vi i forbindelse med installering af en elevator? Byggetilladelsen 15,80 kr. pr. m2 ved tilbygning 15,80 kr. pr. m2 ved ombygning I begge tilfælde mindst kr. 655,00

52 Økonomi! Håndværker og teknikere (erfaringstal): Elevatorinstallation incl. skakt og lignende andrager ca. kr incl. moms pr. etagestop Teknikerudgifter variabel alt afhængig af projektets og arbejdets omfang (ca. 8-12% af håndværkerudgifterne)

53 Elevatoreksempel

54 Elevatoreksempel IMG_4814

55 Elevatoreksempel IMG_4815

56 Elevatoreksempel

57 NATURLIG TRIVSEL I LEJLIGHEDEN ETABLERING AF ALTANER Michael Due

58 Baggrund En af de helt store emner, som optager specielt mange lejere i dag, er muligheden for og drømmen om at trække naturen og nærmiljøet ind i lejligheden. Dette er muligt ved opsætning af en altan til lejlighederne. Herved opnås dels muligheden for at komme ud i naturen og dels muligheden for at trække naturen ind i lejligheden, idet der medfølger et større dørparti, som giver lys og velvære i lejligheden.

59 Normer og regler MYNDIGHEDSKRAV Bygningsreglement 2010 (BR10) er gældende, da der er tale om ændringer af facadeudtryk, bærende konstruktioner og specielt brandtekniske foranstaltninger. Stedlige kommunale myndigheders krav om tilgængelighed, facadeudtryk, brandsikring, eventuelle lokalplaner mv.

60 Bygningsreglement BR10 Etablering af altaner kræver altid en byggetilladelse Opsætning af altaner kræver oftest en eller flere dispensationer Opsætning af altaner kan resultere i en nabohøring og i en høring i Kommunens Arkitektafdeling

61 Byggetilladelse! Hvad omfatter og indebærer en byggetilladelse? 1. Ansøgningsskema med underskrift af skødeshaver 2. Fyldestgørende tegningsmateriale incl. beskrivelse af de enkelte konstruktionsopbygninger. Dette materiale udsendes i forbindelse med nabohøringen. 3. Statiske beregninger af nye og eksisterende bærende konstruktioner.

62 Byggetilladelse! 4. Redegørelse af altanens brandtekniske forhold og opbygning 5. Redegørelse for eventuelle ændringer i bebyggelsesprocenter hvis altanen inddækket og dermed indgår i boligarealet.

63 Dispensationer! Hvad skal der søges om dispensation til? 1. Placering på facaden i forhold til skel

64 Økonomi! Hvilke økonomiske konsekvens kender vi i forbindelse med installering af en elevator? Byggetilladelsen 15,80 kr. pr. m2 ved tilbygning 15,80 kr. pr. m2 ved ombygning I begge tilfælde mindst kr. 655,00

65 Økonomi! Håndværker og teknikere (erfaringstal): Komplet altan (ca. 1,25x2,25 m) incl. myndigheder, døre og diverse tilpasninger mv. beløber sig til ca. kr incl. moms Teknikerudgifter variabel alt afhængig af projektets og arbejdets omfang (ca. 8-12% af håndværkerudgifterne)

66 Vejledning fra kommunen Altaner Etablering af ny altan kan på overfladen virke som et lille projekt, men der er mange forhold, som der skal tages hensyn til, hvis man vil etablere en ny altan. Altaner er iøjnefaldende elementer i gadebilledet. Det er derfor vigtigt at nye altaner og ændringer vedrørende eksisterende altaner tilpasses husets arkitektur, herunder at altanen i farve- og materialevalg udføres i sammenhæng med den eksisterende bygning. Ved tilladelse til etablering af altaner lægges der vægt på: At der er fuldmagt fra ejer eller ejerforening. At altaner holdes mindst 2,5 meter fra naboskel. At altanen placeres, orienteres eller udføres så den ikke giver anledning til væsentlige gener på naboarealer. Indbliksgener vil blive vurderet i forhold til det som sædvanligvis må accepteres i kvarteret. I områder med etagebyggeri må det i rimeligt omfang accepteres, at nabobebyggelser kan etablere altaner. At værn dimensioneres, så det overholder gældende krav til sikkerhed. Der er i Bygningsreglementet bl.a. anbefalinger vedr. højden på værnet og om at værnet skal udføres, så småbørn ikke kan klatre på værnet eller falde ud gennem åbninger. At altanens bærende konstruktioner dimensioneres i henhold til gældende ingeniørnormer og brandkrav. At evt. bestemmelser i lokalplan eller byplanvedtægt overholdes. At altaner på samme bygning udføres ensartede mht. størrelse, farve og materialevalg. At altaner tilpasses til bygningens arkitektur og herunder til husets vinduesrytme. At altanen ikke slører væsentlige bygningsdetaljer på den bagvedliggende facade. At altaner som hovedregel bør være selvbærende (altså uden bærende stolper eller søjler). Nye altaner med bærende stolper kan ofte komme til at virke for dominerende og fremstå som en særskilt bygningsdel som ikke er ordentlig tilpasset til det eksisterende hus. At bevaringsværdige altaner og detaljer (brystninger, o.lign.), skal bevares i forbindelse med renovering eller ombygning. Der skal søges om byggetilladelse til etablering af nye altaner eller udskiftning af eksisterende altaner. Det kan anbefales, at man kontakter Plan og Byg tidligt i processen for at få en forhåndsdialog, gerne inden der udarbejdes et fuldstændigt myndighedsprojekt. Der skal altid søges om byggetilladelse til etablering af lukkede altaner (altanudestuer) og til inddækning af eksisterende altaner, da lukkede altaner skal medregnes i bygningensetageareal.

67 Altaneksempel

68 Altaneksempel

69 Altaneksempel

70 Altaneksempel

71 Altaneksempel

72 Altaneksempel

73 Der er hjælp at hente? Hvis De mener at ovenstående krav og regler virker uoverskuelige og besværlige har De vurderet korrekt! De har derfor den mulighed at kontakte en rådgivende ingeniør eller arkitekt, og søge den professionelle assistance, der ofte er nødvendigt i sager om indretning af tagboliger på bygens tage.

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Kort og godt om ombygningsreglerne i BR2010

Kort og godt om ombygningsreglerne i BR2010 Her gælder ombygningskravene Bestemmelserne omfatter ikke Ombygning kombineret med ændret anvendelse. Sagen hører til under tilbygningsreglerne. Udvidelse af arealet, herunder udnyttelse af loftrum og

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fjordvej 7 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. november 2014 Til den 28. november 2024. Energimærkningen

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes.

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. 28. juni 2010 87 stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys skal

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet Manual 1 Beregningsprogrammet ISOVER Energi U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet 3 udgave, april 2007 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kom godt i gang 3 U-værdi 5 Transmissiontab

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland,

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, konstitueret som næstformand Ansat hos Arkitektfirmaet

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arsenalvej 41 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-10049 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Erhvervs- og Byggestyrelsen 2 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 3 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 29 8900 Randers 730-012357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 12 8900 Randers 730-019446-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Storstrømsparken 34-40 Storstrømsparken 34 4760 Vordingborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. marts 2015 Til den 9. marts

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Danvak Århus 16. november 2005 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav til nybyggeriet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallandsgade 003 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-201465 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Grønnehavevej 011B 3390 Hundested BBR-nr.: 260-015743 Energikonsulent: Ole Wedel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: EWT

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordre Skanse 35 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9900 Frederikshavn BBR-nr.: 813-020807-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lorentzgade 5 8900 Randers 730-014462-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Nye energibestemmelser i det danske bygningsreglement. Indhold og erfaringer

Nye energibestemmelser i det danske bygningsreglement. Indhold og erfaringer Nye energibestemmelser i det danske bygningsreglement Indhold og erfaringer Olaf Bruun Jørgensen Esbensen A/S, København Sektionsleder, Energi & Indeklima, civilingeniør, M. FRI o.b.joergensen@esbensen.dk

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korshagevej 39 Postnr./by: 4581 Rørvig BBR-nr.: 306-018311 Energikonsulent: Michael Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søndervang 17 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. maj 2015 Til den 29. maj 2025. Energimærkningen er udført

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nordostvej 10 8900 Randers 730-015556-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bopladsen 4 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. februar 2012 til den 21. februar 2022. Energimærkningen er udført

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rye Gade 1A 4060 Kirke Såby Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. september 2014 Til den 12. september 2024. Energimærkningen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Moseparken Søborghus Alle 27 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. februar 2014 Til den 28. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Strandgade 30 B 8700 Horsens BBR-nr.: 615-119903 Energikonsulent: Søren Petrowsky Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere