Katalog over læringsmål "Certificeret passivhus håndværker/leverandør" 1 Passivhus Interdisciplinære principper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog over læringsmål "Certificeret passivhus håndværker/leverandør" 1 Passivhus Interdisciplinære principper"

Transkript

1 Katalog over læringsmål "Certificeret passivhus håndværker/leverandør" Dette katalog af læringsmål er baseret på den antagelse, at de deltagende allerede besidder de relevante færdigheder, der kræves i byggesektoren med baggrund i deres grunduddannelse. Indholdet er derfor begrænset til viden om Passivhuse. Disse læringsmål danner det primære grundlag for eksamen. 1 Passivhus Interdisciplinære principper 1.1 Passivhusdefinition Viden om den klima uafhængige funktionelle definition af et passivhus, og principperne, er baseret på: "Et passivhus er en bygning, hvor termisk komfort (ISO 7730) kan gives alene ved eftervarme eller efterkøling af den friske luftstrøm, der er nødvendig for en god inddørsd luftkvalitet (DIN 1946) uden ekstra brug af recirkuleret luft ". {Definition} 1.2 Passivhus Kriterier Varmebehov p Max, varme p Frisk luft, max {Generelt} Kølebehov p Max, køling p levering, max {Generelt} Årligt rumvarmebehov qmax, varme 15 kwh / (m² a) {Klimaafhængige, denne værdi gælder for Centraleuropa} Årligt kølebehov q Max, cool 15 kwh / (m² a) {Klimaafhængige, denne værdi gælder for Centraleuropa}

2 Lufttæthed n 50 0,6 t 1 {Generelt} Årligt primært energibehov e Max, primært 120 kwh / (m² a) {Generelt} Hyppighed af overophedning t Max > 25 C 10% t Brug {Generelt} 1.3 De 5 grundsten i passivhus principperne Højisolerende klimaskærm Kuldebrosfri konstruktion Lufttæthed Vinduer og solvarme Ventilation med varmegenvinding 1.4 Økologi og komfort Energiforbrug og klima, CO2, Energibesparende potentiale komfort og et sundt indeklima 1.5 PHPP og andre planlægningsprincipper Orientering af bygninger Bygningkompakthed Passivhus som en bygningsstandard og ikke en arkitektonisk stil Passive House Planning Package (PHPP) Samlet energibalance af bygningen Resultater af PHPP beregning 1.6 Økonomisk effektivitet Nuværende udgifter til energi og udvikling af energipriser Bæredygtig økonomisk udvikling Sammenligning af kapitalomkostninger sparede energiomkostninger

3 Levetidsomkostningen ved et passivhus i forhold til en standard bygning, under forudsætning af en gennemsnitlig energipris for den betragtede periode (20 år), restværdi af en bygning for enden af den betragtede periode Omkostninger i alle tilfælde og omkostninger ved energibesparende foranstaltninger efter princippet "hvis det skal gøres, så gør det ordentligt" Økonomisk effektivitet af individuelle foranstaltninger: Varmeisolering, vinduer, lufttæthed, ventilationssystem i nye passivhus konstruktioner og renovering med passivhus komponenter (EnerPHIT) Økonomisk effektivitet af en række foranstaltninger, dokumentation baseret på aktuelle omkostninger (nyt passivhus byggeri og renovering med passivhus komponenterne (EnerPHIT)) 1.7 Byggeprocessen og kvalitetssikring Forskelle i byggeprocessen af passivhuse og konventionelle konstruktioner Faktiske og økonomisk sekvens af trin til passivhusrelevant arbejde Indbyrdes afhængighed af discipliner involveret i form af tid, plads og indhold Kvaliteten af arbejde, der er nødvendigt, og metoder til at opnå denne kvalitet Praktisk kvalitetssikring, på stedet Certifikater og deres fordele 1.8 Brugerinformation og brugersupport Hvilke oplysninger skal gives til passivhus beboerne? Oplukkelige vinduer: Indflydelse vinter og sommer Midlertidig afskærmning: indflydelse vinter og sommer Ventilationsenhed, specielle funktioner, vedligeholdelse Forebyggelse af tør luft om vinteren Informationskilder

4 1.9 Grundprincipper: Varmeisolering i passivhus Princippet om en termisk klimaskærm En grov oversigt over de isolerende materialer der er til rådighed på markedet og deres egenskaber Varmeledningsevne, simpel beregning af U værdi Typiske U værdier i et passivhus i Centraleuropa og de typiske isoleringtykkelser som følge af disse Korrekt installation af isoleringsmaterialer 1.10 Grundlæggende principper: kuldebrosfrie konstruktioner Hvad er en kuldebro? Skader som følge af kuldebroer, overfladetemperaturer Varmeledningsevner af forskellige byggematerialer Dimensionering af varmetab gennem forskellige kuldebro situationer Grundlæggende regler for forebyggelse af kuldebroer Kuldebros optimeret vinduesinstallation 1.11 Grundprincipper: passivhusvinduer Funktion af vinduer i almindelighed, og i forhold til et passivhus: udsigt, termisk beskyttelse, solvarme, ventilation i løbet af dagen og natten Termisk komfort i et passivhus, og de resulterende krav til vinduer, temperaturer på vinduet Krav til vinduer i almindelighed, og for passivhuse i særdeleshed: lufttæt, varmeisolerende (U værdi), transparent, mulighed for åbning og giver skygge når det er nødvendigt, installeret i en kuldebro minimeret/ fri installation, monteret lufttæt Ruder og rudekant, oversigt over krav, g værdi 1.12 Lufttæthed Nødvendigheden af lufttæthed i en bygning Princippet om et lufttæt lag (rød blyant metode og enkelt lufttæt lag)

5 Forskel mellem lufttæthed og vindmodstand Typiske svage punkter i tilfælde af dårlig lufttæthed Prøvningsprocedurer for lufttæthedsmåling (udarbejdelse, gennemførelse og størrelser af fejl), typiske måleresultater, metoder til afsløring af svage punkter Vurdering af forskellige lækager Egnede og uegnede materialer til lufttætte overflader og forbindelser (for forskellige byggemetoder såsom fast, let og blandede konstruktioner), egnede lufttæthedsforanstaltninger for gennemføringer, særlige produkter Procedure for arbejdet i forhold til lufttæthed Vedvarende løsninger til lufttæthed 1.13 Grundlæggende principper: Ventilation Forholdet mellem lufttæthed, ventilation, luftfugtighed, luft hygiejne og nødvendigheden af ventilationsanlæg Luftkvalitet Princippet om kryds ventilation rettet luftstrøm Opbygning af et ventilationssystem hovedkomponenter (tværfagligt) Central enhed med varmeveksler Kanaler og isolering af kolde rør, diffusions uigennemtrængelige materialer Friskluftindtag / udtræksluftudtag Overførte luftelementer: forståelse af nødvendigheden og typer Udeluftindtag og udsugning og deres placering Princippet om varmegenvinding Klimaskærm grænseflade: lufttæt og kuldebrosfri tilslutning af gennemføringer til friskluftog udblæsningsluftkanaler Nødvendighed og mulighederne for installation af ventilationsanlæg i eksisterende bygninger 1.14 Grundlæggende principper: Varmeforsyning Varmebehov og varmeeffekt der kræves i passivhuse Introduktion til nødvendig rumopvarmning via frisk luft Placering af varmeapparater i et passivhus Generering af varmt brugsvand

6 Konventionelle varmegeneratorer i et passivhus Anvendelsen af vedvarende energikilder i et passivhus Ukontrolleret bortledning af varme fra varmegeneratorer / rør Lufttætte forbindelser Brændeovne i et passivhus Udnyttelse af gamle varmegeneratorer Rør, varmeapparater i renoveringer af eksisterende bygninger 2 Specialisering Klimaskærm 2.1 Termisk isolering i passivhus Følgende emneindhold er af betydning ud over Afsnit 1.9: Fugttransport gennem diffusion (dampbremse, dampspærrer, fugt adaptiv dampbremse) Dybdegående information om varmeisolerende materialer til rådighed på markedet og deres egenskaber Passivhusegnede vægkonstruktioner og deres opbygning, konstruktionssystemer, kuldebrosfri / minimerede samlinger: Faste konstruktioner med forbindende isoleringssystem Monolitisk byggemetode Letvægtskonstruktioner: lufttæthed, fugtbeskyttelse Ventilerede facader Isolering af bygningsdele i kontakt med jorden Passivhusegnede tagkonstruktioner: Egnede materialer og strukturer Tagsystemer Sadeltage, flade tage i faste konstruktioner, flade tage i letvægtskonstruktioner Isolering mellem spær, på spærene, kombinerede konstruktioner Passivhusegnede konstruktioner af terrændæk / kælderloft: Termisk isolering af kælderloft Termisk isolering af terrændæk Mulige løsninger Brandsikring, bygningsgodkendelse, ansvar i de enkelte tilfælde

7 2.2 Kuldebrosfri konstruktion Følgende emneindhold er af betydning ud over punkt 1.10: Konstruktive og geometriske kuldebroer Punkt og lineære kuldebroer, begreberne χ værdi og ψ værdi Hvilke oplysninger er leveret af ψ værdien, hvad menes der med "kuldebrosfri" i forhold til et passivhus? Vurdering af omfanget af varmeledningsevner af forskellige materialer Indgående vurdering af omfanget af varmetab gennem kuldebroer Virkninger af kuldebroer i passivhus standarden Undgå kuldebroer i faste og tømmerkonstruktioner Viden om løsninger til fundament, sokkel, integrerede lofter, udhæng, kant, rækværk, gennemføringer af isoleringslaget af sammensatte isoleringssystemer og glasfacader og forebyggelse af projektioner 2.3 Vinduer og andre transparente udvendige komponenter Følgende emneindhold er af betydning ud over punkt 1.11: Isolerende egenskaber af vinduer: U værdi, forskellige påvirkninger af den samlede U Værdi af et vindue, bestemmelse af vinduets U værdi Vinduesramme: Ramme U værdi, opbygning af passivhusegnede vinduesrammer, betydning af rammebredden Kuldebrosfri installation: Rammer dækket af isolering, skygge af vinduet ved indbygning, lufttæthed af vinduet, lufttæt installation, ruder, rudekant Samspillet mellem forskellige påvirkninger: optimering af rudens U værdi og g værdi, rammeandel og solvarme Tagvinduer, installationsværktøjer til tagvinduer, skrå ruder (Ændring i U værdi) Klassifikation og certificering af vinduer, passivhus energieffektivitetsklasser for transparente bygningskomponenter, certificering af passivhus vinduer Passivhusdøre 2.4 Sommer komfort

8 Kriterier for termisk komfort Indflydelse på sommerkomfort Hvordan estimeres luftudskiftning, hvad er mulighederne for at øge dette? Solar belastning: betydning, afhængighed af orientering, afhængighed af størrelsen af de transparente overflader, skygger, midlertidig afskærmning, effektivitet af afskærmning på indersiden og ydersiden Indflydelse af de interne varmekilder: hvordan kan disse reduceres? Indflydelse af farven på facaden, varmeisoleringen, og den termiske masse 2.5 Renovering af eksisterende bygninger ved hjælp af passivhuskomponenter Fordele ved renovering af eksisterende bygninger ved hjælp af passivhuskomponenter i forhold til problemer med gamle bygninger: kondensdannelse og skimmelsvamp, utilstrækkelig termisk komfort, dårlig luftkvalitet, høje varmeudgifter, miljømæssige forurening Hvorfor er passivhus standarden ofte ikke mulig at opnå for eksisterende bygninger? EnerPHit certificering, grundlæggende krav og fordele Standard for termisk beskyttelse for alle foranstaltninger Potentiale for energibesparelse Håndtering af specifikke problemer i eksisterende bygninger: Væg, kælderloft / etagedæk, tag, øverste etage loft, kuldebroer, vinduer (vinduesinstallation position, dagslysbestemmelse), lufttæthed, indvendig isolering (risici og ulemper samt besparelsespotentiale, diffusionlukkede og diffusionåbne systemer) Trin for trin renovering 3 Specialisering Bygningsteknik & VVS 3.1 Passivhus ventilation Følgende emneindhold er af betydning udover punkt 1.13: Hvorfor er ventilation vigtig? Indendørs luftforurenende stoffer

9 Forholdet mellem den relative indendørs luftfugtighed og kilder til fugtighed inde i bygningen, raten for frisklufttilførsel og udendørstemperatur Forebyggelse af skimmeldannelse Kontrolleret hjemmeventilation med varmegenvinding Varmegenvinding, princippet om kryds ventilation Forskellige ventilationskoncepter (centrale og decentrale ventilationssystemer) Grundlæggende viden om dimensionering, udvælgelse og opsætning af enheder Individuelle komponenter af ventilationsanlæg Udendørs luftindtag og udblæsningsluftudtag, filtre, varmegenvinding, kondensvandafløb, kanalmaterialer, reduceret tryktab på kanalnetværk, grundlæggende principper for dimensionering af kanaler, lufttæt kanalnetværk, valg af udblæsningsluftudgange og friskluftindtagene, overførte luftelementer, lufttæt og kuldebrosfri indtrængning af udeluft og udblæsningsluftkanaler Opvarmning via frisk luft i passivhuse: Forudsætninger Korrekt installation af friskluft varmeflader Vigtige beskyttelsesforanstaltninger for et ventilationssystem og en korrekt implementering Reduktion af cross talk transmission og strukturbåret støj Forskellige typer af frostbeskyttelse Brandsikring og røgsikring Idriftsættelse Forudsætning for justering Gennemførelse af justeringer Sommerventilation Ventilationssystem i eksisterende bygninger, forudsætninger og fordele, pladssparende udstyr og kanalmontage 3.2 Opvarmning i passivhuse Følgende emneindhold er af betydning udover punkt 1.14: Varmeproduktionen og varmefordeling i et passivhus Forudsætninger, opsætning og funktion af tilført luftopvarmning Vurdering af et konventionelt varmesystem i et passivhus

10 Varmebehov og nødvendig varmeeffekt for levering af varmt brugsvand og opvarmning Varmtvandsopbevaring: koordinering med varmegenerator, isolering af varmtvandslagertanke, foranstaltninger til forebyggelse af legionella Varmeproduktion og varmtvandstilførsel i parcelhuse og fleretagers bygninger Uegnede konventionelle varmegeneratorer for fritliggende passivhuse Egnethed af vedvarende energikilder Varmeopbevaring og regulering for mindre varmegeneratorer Evaluering af forskellige varmegeneratorer til brug i et passivhus Typisk installation af et system i et fritliggende passivhus Opsætning, funktion og evaluering af kompakte varmepumpeanlæg Princippet bag varmepumpesystemer og deres opsætning Opsætning og funktion af en jordkoblet kompakt varmepumpeenhed Sikkerhedsforanstaltninger og afhængighed af forbrændingsprocesser på udendørs luft i et passivhus Gasbaserede kompakte enheder Opsætning og funktion af et træpille fyr som primær varmekilde Typisk installationslayout af et integreret pillefyr Implementeringsrelevante oplysninger Varmeisolering af rør og armaturer, brugbare og ikke brugbare fordelingsvarmetab, installationsplads krævet til isolering Grundlæggende principper for planlægning af kanalsystemer til opvarmning / varmt brugsvand / ventilation Gennembrydning af det lufttætte lag af varmesystem rør Reduktion af energiforbruget i cirkulationspumper Reduktion af tryktab i kanalsystemer Formål og procedurer for hydraulisk afbalancering Renovering af eksisterende bygninger Modernisering af varmesystemet inden for rammerne af en samlet renovering Strøm og modulations intervaller for brugsvandsopvarmning og opvarmning under renoveringen Egnethed af eksisterende varmeapparater efter renovering Eftermontering af udsugningsluft systemer

Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk

Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk Vejledning til Inspirationsliste til renovering Denne inspirationsliste anvendes til at vurdere og sammenligne forskellige energirenoveringsmuligheder i statens ejendomme. Inspirationslisten kan anvendes

Læs mere

Super lavenergihuse. uden problemer. Anbefalinger til design af lavenergihuse. -klimaskærm, installationer og indeklima. PSO projekt nr.

Super lavenergihuse. uden problemer. Anbefalinger til design af lavenergihuse. -klimaskærm, installationer og indeklima. PSO projekt nr. Anbefalinger til design af lavenergihuse Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012

Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012 Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012 Studenterrapport Første Studieår v/ Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Byggeri og Anlæg Strandvejen

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Forord Denne

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Bachelorprojekt - BT7BAC

Bachelorprojekt - BT7BAC AARHUS INGENIØRHØJSKOLE - AARHUS UNIVERSITET Bachelorprojekt - BT7BAC Energirenovering af Fredensbjergparken Gruppe B3: Jonas Utoft Carstensen og Peder Dahl Rasmussen 28-05-2014 Jonas Utoft Carstensen

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger. Best Practice for lavenergibyggeri

Bæredygtige Byer & Bygninger. Best Practice for lavenergibyggeri idworks.dk / 3577 / 1.8 FBBB Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB) har til formål at styrke indsatsen for bæredygtige byer

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

Partnerskabet EnergiByggeri. Workshop 2 om. Energieffektivt byggeri

Partnerskabet EnergiByggeri. Workshop 2 om. Energieffektivt byggeri Partnerskabet EnergiByggeri Workshop 2 om Energieffektivt byggeri > > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Projektering af 0-energi enfamilieshuse

Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Anders Nygaard Christensen - BKAR71P - Studienummer 178635 Speciale 7.semester bygningskonstruktør VIA UNIVERSITY AARHUS

Læs mere

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber BYG DTU U-014 2003 Version 1 29-12-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Notat om Bygningsreglement 2020

Notat om Bygningsreglement 2020 Notat om Bygningsreglement 2020 Behovet for at nytænke bygningsreglementet er stærkt voksende Formål Energistyrelsen har netop udsendt et forslag til nyt bygningsreglement 2015, som forventes endeligt

Læs mere

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG Partnerskabet EnergiBYG Workshop om Energieffektivt byggeri > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

Energirigtigt byggeri

Energirigtigt byggeri Energirigtigt byggeri Energiteknolog Sofiendalsvej 60 Telefon 72 50 59 00 Fax 72 50 59 99 http://www.ucn.dk Titel: Afgangsprojekt. Tema: Passivhuse. Projektperiode: 4.semester afgangsprojekt. Deltager:

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse En samlet energiog indeklimaløsning Mens energiomkostningerne i vores boliger fortsætter med at stige, så øges forventningerne til

Læs mere

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger 1 Passiv solvarme i nyere danske boligbebyggelser - erfaringsopsamling og anbefalinger. Rapporten er udgivet med støtte

Læs mere