INDHOLD. PROFIL 03_KMD It med indsigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. PROFIL 03_KMD It med indsigt"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011

2 INDHOLD PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger KMD S MARKEDER 09_KMD i kommunesegmentet 10_KMD i statssegmentet 12_KMD i erhvervssegmentet LEDELSE OG RISICI 14_Corporate Governance 16_Særlige risici 17_Kontrol og risikostyring STRATEGI OG ORGANISATION 19_KMD s 2015-strategi 21_KMD s medarbejdere 22_Datterselskaber 23_Bestyrelsen 24_Direktionsgruppen REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 28_Velfærd 29_Det Digitale Danmark 30_Medarbejdere 32_Klima & Miljø 34_Leverandørstyring REGNSKAB 37_Koncernregnskab 67_Regnskabet for moderselskabet PÅTEGNINGER 80_Ledelsespåtegning 81_Den uafhængige revisors erklæringer KMD A/S Ballerup CVR-nr Årsrapport for regnskabsår 2

3 Profil PROFIL KMD IT MED INDSIGT KMD s position som en af Danmarks førende it- og soft warevirksomheder er bygget på indsigt. En indsigt, der er udsprunget af og forankret i det offentlige Danmark, men som i dag også kommer erhvervslivet til gavn. KMD er blandt Danmarks største it- og softwarevirksomheder med afdelinger i København, Århus, Odense og Aalborg. Hovedparten af KMD s forretning udspringer af egen softwareudvikling, og virksomheden udvikler og leverer it-løsninger til kommuner, stat og private virksomheder. KMD har en årlig omsætning på over 4 mia. kr. og har mere end ansatte. KMD er ejet af EQT og ATP. INDSIGT, DER UNDERSTØTTER VELFÆRDSSAMFUNDET KMD har i 40 år spillet en afgørende rolle i digitaliseringen af det danske velfærdssamfund, og virksomheden har sin andel i, at den offentlige sektor i Danmark i dag fremstår som en af de bedst drevne, mest effektive og digitale offentlige sektorer i verden. KMD har udviklet og drifter i dag over 400 it-systemer, der understøtter Velfærdsdanmark og følger danskerne gennem hele livet. Hvert år håndterer KMD s systemer milliardbeløb, der svarer til mere end 25% af Danmarks bruttonationalprodukt. Det er bl.a. via KMD s systemer, at danskerne modtager centrale velfærdsydelser som børnepenge, barselspenge, dagpenge og folkepension. En stor del af kommunernes økonomi håndteres ligeledes af KMD s økonomistyringssystemer, og ca. 1 million danskere i den private og offentlige sektor modtager hver måned deres løn via KMD s lønsystemer. En lang række kommuner og private virksomheder har også valgt at lade KMD håndtere dele af deres administration, eksempelvis løn- og personaleadministrationen. KMD ser velfærdsteknologi og digitalisering som et svar på, hvordan samfundet på én og samme tid kan forbedre servicen for borgerne og samtidig frigøre ressourcer for det offentlige. KMD EN MEDSPILLER FOR ERHVERVSLIVET Årtiers erfaring og ekspertise fra den offentlige sektor sætter KMD i stand til at håndtere selv de mest komplekse it-projekter, erhvervslivet kan mønstre. KMD har i dag en lang række ydelser, som tilbydes til private virksomheder og organisationer. Ved at overlade opgaver som it-vedligeholdelse, lønog personaleadministration og printopgaver til KMD kan virksomhederne fokusere på egne kernekompetencer til fordel for den daglige forretning, strategi og innovation. EN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Virksomhedens mere end medarbejdere er KMD s stærkeste ressource. KMD s it-eksperter og forretningsspecialister er landets førende til at omsætte komplekse processer og lovgivning til enkle og effektive it-løsninger, der gør livet lettere for ansatte, kunder og borgere i offentlige og private virksomheder. KMD er og vil fortsat være kendt som en god og udviklende arbejdsplads. For hele tiden at kunne leve op til kundernes ønsker er det KMD s ambition at være en af Danmarks mest attraktive it-arbejdspladser med de stærkeste faglige miljøer og de mest udfordrende og komplekse projekter. KMD MED INTERNATIONALE AMBITIONER KMD er en dansk it-virksomhed, men KMD s særlige indsigt har også stort potentiale uden for landets grænser. I efteråret 2010 åbnede KMD derfor et datterselskab i Sverige, der skal være med til at udvide kundebasen i Norden. FREMTIDEN ER DIGITAL KMD arbejder hele tiden på at skabe nye digitale genveje, og KMD ser det som sit ansvar at bidrage med initiativer og løsninger, der understøtter og udvikler Danmarks velfærd. Den offentlige sektor står over for betydelige udfordringer: Færre hænder skal hjælpe flere borgere, og økonomien skal række længere. 3

4 RESULTATER RESULTATER ÅRET, DER GIK 2011 har været et tilfredsstillende år for KMD. KMD indgik i løbet af året flere strategisk vigtige aftaler, løftede kundetilfredsheden, fik lanceret en række nye, innovative produkter samt styrket sin generelle markedsposition bl.a. via flere opkøb. Året bød på en omfattende pulje af kommunale udbud inden for økonomi- og lønområdet, som er en del af KMD s kerneforretning. KMD havde betydelig succes. Ud af 64 udbud vandt KMD de 56. Aftalerne er vundet via EU-udbud og SKI s rammekontrakter. Årets succes understreger, at KMD Opus er en yderst konkurrencedygtig løsning på markedet, og kunderne anerkender de helhedsorienterede og koncernstyringsmæssige kvaliteter ved KMD Opus. På administrationsområdet har KMD også succes med Business Process Outsourcing (BPO), hvor kommunerne vælger at outsource lønadministrationen. I sommer indgik Aarhus Kommune således aftale med KMD om varetagelse af kommunens lønadministration. KMD administrerer derved løn for de to største kommuner i Danmark. Inden for velfærdsteknologi fortsætter KMD indsatsen på det strategisk vigtige område. KMD købte i 2011 Rambøll Informatik, der traditionelt har stået stærkt på sundhedsog skoleområdet, to forretningsområder med betydeligt vækstpotentiale. På netop sundhedsområdet vandt KMD i løbet af året et strategisk vigtigt udbud. Fire kommuner er gået sammen om at levere velfærdsydelser via videokommunikation til borgerne, og KMD vandt EU-udbuddet med løsningen Online Omsorg. Andre produkter blev lanceret i 2011, herunder et strategisk samarbejde med Microsoft om at etablere en privat sky, der tilgodeser en fleksibel og omkostningseffektiv måde at få leveret it-services på, samtidig med at kravene til databeskyttelse overholdes. I statssegmentet indgik KMD i 2011 bl.a. aftaler med Erhvervs- og Byggestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen samt forlængede samarbejdet med Kriminalforsorgen. Også samarbejdet med KMD s største kunde i segmentet, SKAT, fortsatte med flere betydelige opgaver. I erhvervssegmentet blev flere it-outsourcingaftaler udvidet eller forlænget, eksempelvis med kunder som Coop, Synoptik og e-boks. Ny forretning fik KMD med bl.a. FIH Erhvervsbank på BPO-området. I 2011 indgik KMD Printcenter, der hører til markedets førende, bl.a. en rammeaftale med Bankdata. Ved årsskiftet 2011/2012 indgik KMD aftale om at købe Itella Information A/S. På markedet for print og kuvertering er der tale om en udbygning af KMD s markedsposition. 4

5 RESULTATER RESULTAT OG OMSÆTNING OMSÆTNING Omsætningen er i regnskabsåret 2011 vokset fra mio. kr. til mio. kr. En vækst på 314 mio. kr. eller 8,0%. Væksten består af organisk vækst på 242 mio. kr. (6,1%) og vækst fra akkvisition af Rambøll Informatik A/S på 72 mio. kr. KMD Informatik A/S (tidligere Rambøll Informatik A/S) er indregnet fra over tagelses tidspunktet 31. august Derudover er KMD Printcenter Hvidovre A/S (tidligere Itella Information A/S) tilkøbt pr. 30. december 2011 og indgår som følge heraf ikke med nogen resultateffekt i Koncernens omsætning udviklede sig som forventet. Koncernens omsætning kommer primært fra salg af ydelser relateret til lovbaseret og administrativ software samt it-outsourcing, services og it-projektsalg. EBITDA Koncernens EBITDA udgjorde i ,1 mio. kr. mod 484,3 mio. kr. i Korrigeret for engangsposter steg EBITDA til 696 mio. kr. fra 526 mio. kr. i 2010, svarende til 170 mio. kr. eller 32,3%. Engangsposterne i 2010 og 2011 relaterer sig primært til effektiviseringstiltag. Korrigeret EBITDA-margin kan på baggrund heraf opgøres til 16,3% i 2011 mod 13,3% i TOTALINDKOMST Koncernens totalindkomst i 2011 blev 325,2 mio. kr. mod 244,5 mio. kr i Forbedringen er primært drevet af den positive vækst i omsætningen fra eksisterende og nye aktiviteter. OMSÆTNING FORDELT PÅ FORRETNINGSOMRÅDER OMSÆTNING Mio. kr. 26% 7,3% ,3% 23,8% ,8% ,1% 38,7% 74% Administrative softwareløsninger Lovbaserede softwareløsninger Projects Markets & Services Infrastructure Outsourcing Produktsalg Softwareløsninger Drift, konsulentydelser mv. OMSÆTNING/GNS. ANTAL MEDARBEJDERE T. kr

6 RESULTATER UDVALGTE HOVED- OG NØGLETAL KMD KONCERNEN BELØB I MIO. KR ) ) 2007 Resultatopgørelse Omsætning 4.266, , , , ,9 Omkostninger 3.697, , , , ,8 Andre driftsindtægter 7,9 2,2 0,1 Resultat før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) 577,1 484,3 258,2 309,0 322,1 Korrigeret EBITDA 696,0 526,3 386,7 Afskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer 135,6 129,6 129,6 115,5 101,6 Resultat af primær drift (EBIT) 441,5 354,7 128,6 193,5 220,5 Finansielle poster netto -10,5-25,2 11,2-2,2-9,0 Skat -108,4-85,3-27,3-47,8-60,5 Årets resultat 322,6 244,2 112,5 143,5 151,0 Totalindkomst 325,2 244,5 110,0 Balance Aktiver i alt 2.202, , , , ,2 Rentebærende gæld, netto 36,9-103,4 286,1 464,6 764,2 Aktiekapital 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 Egenkapital i alt 699,4 674,2 429,7 419, ,3 Anlægsinvesteringer Investeringer i materielle anlægsaktiver 175,8 116,4 105,7 164,3 217,2 Pengestrømsopgørelse Fra driftsaktivitet 519,3 614,3 434,2 195,4 455,7 Fra investeringsaktivitet -356,6-206,6-153,4-223,6-270,9 Fra finansieringsaktivitet -311,9-246,5-179,5 5,0-186,8 Pengestrømme i alt -149,2 161,2 101,3-23,2-2,0 Nøgletal EBITDA-margin 13,5% 12,3% 6,7% 8,9% 10,0% Korrigeret EBITDA-margin 16,3% 13,3% 10,1% 8,9% 10,0% Overskudsgrad (EBIT-margin) 10,3% 9,0% 3,4% 5,6% 6,8% Soliditetsgrad 31,8% 34,8% 22,1% 25,5% 43,3% Egenkapitalens forrentning (ROE) 47,0% 44,4% 26,6% 38,7% 13,3% Medarbejdere Antal fuldtidsansatte ultimo året Antal fuldtidsansatte i gennemsnit Med virkning fra 1. januar 2009 er regnskabet aflagt efter IFRS. Hoved- og nøgletal for 2008 og tidligere år er ikke tilpasset. 2. Den 1. januar 2008 blev tre af KMD s ejendomme til en samlet værdi af 1,5 mia. kr. udskilt i selvstændige selskaber ved spaltning. Hoved- og nøgletal for 2007 og tidligere år er ikke tilpasset som følge heraf. 6

7 RESULTATER OMKOSTNINGER OMKOSTNINGSSTYRING Omkostninger (andre eksterne- og personaleomkostninger) udgør sammenlagt 3.697,1 mio. kr. mod 3.469,8 mio. kr. i 2010, svarende til en stigning på 6,5%. Korrigeret for engangsposter er omkostningsniveauet steget fra mio. kr. til mio. kr., svarende til 4,5%. Den tilkøbte aktivitet KMD Informatik A/S (tidligere Rambøll Informatik A/S) indgår med 2% i de nævnte stigninger. Engangsposter for 2011 og 2010 er opgjort til henholdsvis 121,8 mio. kr. og 44 mio. kr. Engangsomkostningerne i 2010 og 2011 relaterer sig primært til realisering af koncernens effektiviseringstiltag. Personaleomkostningerne steg i 2011 med i alt 80,2 mio. kr. eller 4,7%. Korrigeret for engangsomkostninger steg per sonaleomkostningerne med 50 mio. kr. eller 2,6% i forhold til Ved udgangen af 2011 er den samlede medarbejderstab på fuldtidsansatte. De tilkøbte aktiviteter KMD Informatik og KMD Printcenter Hvidovre bidrager med i alt 198. Omkostningsniveauet i forhold til omsætningen afspejler den positive udvikling, der har tegnet sig igennem en årrække. FORVENTNINGER FINANSIELLE FORVENTNINGER For 2012 forventer KMD en vækst i omsætningen på 8%, hvoraf den organiske vækst forventes at udgøre ca. 5%. Som følge af omsætningsvækst i 2012 og løbende procesoptimeringer forventes der et resultat efter skat, som ligger over 2011-niveauet. De afgørende faktorer, der vil kunne påvirke KMD s økonomiske resultat i såvel positiv som negativ retning, er primært udviklingen i nysalg til kommuner samt udviklingen i salget på erhvervsog statsmarkedet. Med de skitserede forventninger til væksten i 2012 forventes det, at KMD vil fastholde sin position blandt de tre største software- og it-serviceudbydere i Danmark. 7

8 NemRefusion sendte barselsblanketter på pension Kommunernes it-fællesskab, KOMBIT, sparede ikke på ambitionerne, da den første i en række digitale udbetalingsløsninger skulle se dagens lys: Ikke mindre end 23 milliarder gode danske skattekroner skulle hvert år fordeles på baggrund af indberetning i NemRefusion. NemRefusion betyder bl.a., at al indberetning om syge- og barselsdagpenge nu sker digitalt helt uden papirblanketter. Trods et stort kompleks af både interessenter, lovgivning og snitflader gik løsningen i luften til aftalt tid. Til prisen. Og til en varm modtagelse hos brugerne. Læs hele casen på

9 KMD s markeder KMD S MARKEDER KMD I KOMMUNESEGMENTET De danske kommuner er det største segment for KMD. Cirka 70% af omsætningen stammer fra kommunesegmentet. I 2011 havde KMD en omsætningsvækst på 3,6% i dette segment. KMD er tilfreds med denne udvikling. KOMMUNERNE VÆLGER KMD KMD Opus er et administrativt it-system, der er skræddersyet til de danske kommuner. Systemet forener løn og økonomi i én og samme løsning. Data registreres ét sted og genanvendes alle relevante steder og i relevante sammenhænge. Dermed understøtter systemet kommunernes krav til moderne koncernstyring, herunder rapportering og analyse. KMD Opus er baseret på den internationalt anerkendte ERP-platform fra KMD s strategiske samarbejdspartner SAP har været et år, hvor en stor del af kommunerne har udbudt deres økonomi- og lønopgaver. Og for KMD har året været en solid succes. Ud af 64 udbud vandt KMD de 56. Aftalerne er vundet via EU-udbud og SKI s rammekontrakter. Årets succes understreger, at KMD Opus er en yderst konkurrencedygtig løsning på markedet. Og kunderne anerkender de helhedsorienterede og koncernstyringsmæssige kvaliteter ved KMD Opus. På administrationsområdet har KMD også succes med Business Process Outsourcing (BPO), hvor flere kommuner outsourcer lønadministrationen. I sommer indgik Aarhus Kommune således aftale med KMD om varetagelse af kommunens lønadministration. KMD administrerer derved løn for de to største kommuner i Danmark, og alt i alt varetager KMD den samlede løn- og personaleopgave for ca lønmodtagere med alt, hvad det indebærer af lønbehandling, ferieadministration, dagpengeberegning, refusion m.m. Desuden får rundt regnet 1 million offentlige og private lønmodtagere beregnet løn via KMD s it-systemer. Også på arbejdsmarkedsområdet har KMD haft et godt år, og KMD vandt fire EU-udbud med it-systemet KMD Opera. Kundeanalyser tegner også et billede af en stigende tilfredshed. Cheferne for arbejdsmarkeds området i kommunerne er gået fra en samlet tilfredshed med KMD på 52% til 82%. BEDRE SERVICE OG FRIGØRELSE AF RESSOURCER KMD har i 40 år spillet en afgørende rolle i digitaliseringen af det danske velfærdssamfund, og det er KMD s ambition fortsat at spille en aktiv og markant rolle i løsningen af samfundets fremadrettede opgaver og udfordringer. KMD har i 2011 lanceret en række nye løsninger, som er medvirkende til, at kommunerne er i stand til at yde en bedre service, samtidig med at kommunerne i en presset økonomi kan frigøre ressourcer. KMD kunne i efteråret løfte sløret for et helt nyt strategisk samarbejde med Microsoft om at etablere en privat dansk sky. Cloud computing er en fleksibel og omkostningseffektiv måde at få leveret it-services på. Via en dansk sky kan myndighederne nyde godt af fordelene ved cloud computing og samtidig overholde kravene til databeskyttelse. Indtil nu har cloud computing ikke været en oplagt mulighed for det offentlige, da sikringen af personfølsomme data gør, at myndigheder og andre ikke uden videre kan lægge oplysninger uden for landets grænser. I tæt samarbejde med KMD startede fem kommuner midt på året et projekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi med it-løsningen KMD Kontaktcenter som omdrejningspunkt. Systemet sikrer, at borgerne i langt højere grad kan bruge kommunernes hjemmesider til at få svar på spørgsmål til kommunen. Løber borgeren ind i problemer med at finde de rigtige svar, kan kommunens medarbejdere ved hjælp af chat eller telefon tage over og hjælpe borgeren. De fem kommuner holder supportlinjerne åbne uden for normal kontortid og samarbejder på tværs om at hjælpe hinandens borgere. Udsatte børn er også et område, som har kommunernes opmærksomhed. I 2011 har KMD i tæt samarbejde med en række kommuner udviklet to værktøjer, der skal hjælpe det faglige personale på området. KMD Nomadefamilier er et værktøj, der kan registrere urovækkende flyttemønstre og dermed give kommunerne mulighed for at opdage eventuelle tilflyttende nomadefamilier, før det er for sent. KMD Stafetlog er et digitalt værktøj, der sikrer, at beslutninger om udsatte børn dokumenteres og ikke bliver tabt mellem forskellige myndigheder. Begge værktøjer introduceres på markedet i starten af

10 KMD s markeder På konsulentsiden hjælper KMD også kommunerne med at frigøre og tilvejebringe ressourcer. Via spotanalyser udpeger KMD sammen med kommunerne områder med særlige muligheder for besparelser og effektivisering og analyserer dataudtræk fra disse områder. Analyserne leder til en række anbefalinger, der tydeliggør indsats og besparelser. Det nye rådgivningsområde har i 2011 hjulpet 17 kommuner med at frigøre og tilvejebringe ressourcer. Inden for velfærdsteknologi fortsætter KMD sin indsats på det strategisk vigtige forretningsområde. KMD købte i 2011 Rambøll Informatik, der traditionelt har stået stærkt på sundheds- og skoleområdet, to forretningsområder med et betydeligt potentiale. I sommeren 2011 vandt KMD et strategisk vigtigt udbud inden for velfærdsteknologi. Fire kommuner er gået sam men om at levere velfærdsydelser via videokommunikation til borgerne, og KMD vandt EU-udbuddet med løs ningen Online Omsorg. Implementeringen af systemet begynder primo I starten af 2012 introducerer KMD ligeledes en ny digital læringsportal til folkeskolen, KMD Education. KMD INDGÅR SAMARBEJDE MED UDBETALING DANMARK KMD har i 2011 indgået en aftale om at gennemføre det største samlede it-projekt siden kommunalreformen. Dele af den sagsbehandling, som i dag varetages af kommunerne, skal fra 2012 centraliseres i Udbetaling Danmark, der administreres af ATP. KMD systemunderstøtter i dag alle de berørte sagsområder, og det er blevet KMD s opgave at udføre en it-transition af opgaven, så Udbetaling Danmark fra oktober 2012 kan udbetale ydelser til borgerne sikkert og effektivt. Aftalen med KMD er en såkaldt overgangsaftale, inden systemunderstøttelsen senere skal sendes i EU-udbud. STIGENDE KUNDETILFREDSHED KMD har i 2011 oplevet en generelt stigende kundetilfredshed i det kommunale segment. Efter et par år med faldende generel tilfredshed har KMD knækket kurven. Den overordnede tilfredshed med KMD er gået frem fra 75% i 2010 til 77% i På linje med 2010 ligger den generelle opfattelse af KMD i 2011 en anelse over opfattelsen af markedet generelt. OMSÆTNING PÅ KOMMUNEMARKEDET Mio. kr KMD I STATSSEGMENTET I 2011 havde KMD en stigning på ca. 3,8% i statssegmentet. KMD er tilfreds med denne udvikling. KMD har med købet af Rambøll Informatik, som har en betydelig forretning med statslige kunder, styrket sin position på de store velfærdsområder og understreger dermed vækstambitionerne i segmentet. SKAT ER KMD S STØRSTE KUNDE KMD ser fortsat statssegmentet som et vigtigt vækstområde, og KMD s samlede største kunde på området er SKAT. KMD leverer bl.a. forskudsskattesystemet, eindkomst og det nye fælles inddrivelsessystem (EFI), som er under udvikling. Det er KMD s ambition fortsat at udvikle sin forretning med SKAT. FORLÆNGEDE OG NYE AFTALER I samarbejde med Dansk Scanning A/S indgik KMD i 2011 en aftale med Erhvervs- og Byggestyrelsen om DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel også kaldet DIADEM. 10

11 KMD s markeder DIADEM samler alle nødvendige oplysninger ét sted, så alle interessenter involveret i et boligkøb i fremtiden vil kunne hente oplysningerne direkte på nettet. Det betyder store administrations- og tidsbesparelser for alle involverede. Der er tale om mere end 10 terabyte data, der skal digitaliseres fra analoge arkiver. Data er fordelt på omkring 1 million sager for ejendomme fordelt på hyldemeter arkiver i kommunerne, hvilket gør projektet til en af danmarkshistoriens største digitaliseringsopgaver. KMD indgik i september 2011 et nyt samarbejde med Lægemiddelstyrelsen om konsolidering og drift af alle styrelsens forretningssystemer. Lægemiddelstyrelsen administrerer kompleks lovgivning på medicinalområdet og servicerer betydelige kommercielle interesser i lægemiddelindustrien. Det stiller på én gang store udfordringer til forandringsparathed og driftsstabilitet i it-miljøerne, hvilket bliver imødekommet af KMD ved udstrakt anvendelse af veludviklede driftsprocesser i henhold til ITIL bedste praksis og ISO certificering. Med denne opgave og med købet af Rambøll Care og Medtime styrker KMD sin position inden for sundhedsområdet. KMD blev i januar 2011 valgt til at vedligeholde og udvikle internetportalen Virk.dk. KMD står nu for vedligeholdelse og videreudvikling af selve portalen og drift og vedligehold af det tilhørende brugerrettighedssystem. Den nye Virk.dk-portal blev lanceret primo december På Virk.dk findes indberetninger til det offentlige, erhvervsrelevant information fra myndigheder, nyt om portalen samt kontaktoplysninger om kommuner og andre myndigheder. Portalen betjener ca brugere om måneden med søgning, information og viderestilling til godt indberetningsløsninger, som håndteres af ca. 150 offentlige, erhvervsrettede myndigheder. KMD har siden 2007 videreudviklet, vedligeholdt og drevet Kriminalforsorgens Klientsystem. Klientsystemet er det centrale it-system i Kriminalforsorgen, som bl.a. holder styr på samtlige klienter indsatte såvel som prøveløsladte, klienter i samfundstjeneste m.m. I 2011 valgte Krimina l- forsorgen at fortsætte det vellykkede samarbejde med KMD efter gennemførelsen af et EU-udbud, hvor KMD genvandt kontrakten og indgik en ny fireårig aftale. FOKUS PÅ DEN NYE FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI I 2011 vedtog Staten, KL og regionerne den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som er videreført under den nye regering. KMD ser et betydeligt potentiale i den øgede opmærk - somhed på yderligere digitalisering bl.a. på undervisnings- og beskæftigelsesområdet. Et område som velfærdsteknologi har endvidere fået forøget opmærksomhed. Købet af Rambøll Informatik giver KMD en styrket position inden for undervisningsområdet, hvor nye kunder som Undervisningsministeriet og UNI C er tilføjet KMD s kundeportefølje inden for Application Management. KMD har besluttet at fusionere datterselskabet Organisator A/S med KMD A/S i starten af Det er KMD s forventning, at a-kasser og jobcentre på baggrund af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi kommer til at arbejde tættere sammen om beskæftigelsesindsatsen. Efter fusionen vil Organisator, som er førende inden for it-løsninger og systemer til a-kasser og fagforbund, sammen med KMD s øvrige forretning på beskæftigelsesområdet bedre kunne varetage de fremadrettede behov på området. FORTSAT OPFATTELSE AF KMD SOM VÆSENTLIG LEVERANDØR I KMD s kendskabsanalyser vurderer de statslige kunder fortsat, at KMD er en af de tre væsentligste leverandører på markedet af samlede it-løsninger. KMD angives endvidere som den leverandør, som flest har anvendt inden for de sidste tre år. OMSÆTNING PÅ STATSMARKEDET Mio. kr

12 KMD s markeder KMD I ERHVERVSSEGMENTET KMD oplevede i 2011 en vækst i salget til erhvervssegmentet. Omsætningen steg i 2011 med 31% sammenlignet med KMD er tilfreds med denne udvikling. UDVIDET SAMARBEJDE OG NYE KUNDER Resultatfremgangen er baseret på ny- og mersalg af KMD s løsninger til energisegmentet, Business Process Outsourcing, it-outsourcing samt Application Management. På it-outsourcingområdet er eksisterende aftaler med eksempelvis Coop, Synoptik og e-boks blevet fornyet, hvilket betyder fastholdelse af en god position på dette betydningsfulde vækstmarked. Inden for Application Management er der indledt et servicesamarbejde med Oticon omkring udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens ERP-systemer baseret på Dynamics NAV (Navision). På Business Process Outsourcing-området udbyggede KMD i 2011 sin markedsposition på lønområdet ved at indgå aftale med FIH Erhvervsbank A/S om overtagelse af lønadministrationen for virksomhedens 360 ansatte. På lønområdet er der også indgået aftale med Arriva om leverance af et nyt lønsystem. GODT KENDSKAB OG HØJ KUNDETILFREDSHED KMD har i 2011 fastholdt et højt synlighedsniveau i erhvervssegmentet. KMD s imageanalyse af erhvervssegmentet for 2011 viser, at 90% af de adspurgte virksomheder kender KMD som en af de væsentligste leverandører af it-outsourcing. Dette er en betydelig stigning sammenlignet med 2010, hvor 77% vurderede KMD som en væsentlig leverandør. Analysen viser endvidere en høj kundetilfredshed, idet 84% angiver, at de er særdeles tilfredse eller tilfredse med samarbejdet med KMD. Dette er et meget tilfredsstillende niveau, som KMD er opmærksom på at fastholde og udbygge. OMSÆTNING PÅ ERHVERVSMARKEDET Mio. kr Endvidere har der på området for energiløsninger været stor succes med tegning af en række SKI-aftaler om afregningsløsninger samt en væsentlig aftale med Københavns Energi om implementeringen af et nyt afregnings- og kundeadministrationssystem. KMD s Printcenter har også i 2011 oplevet vækst, og KMD har således udbygget sin position på markedet for print og kuvertering. Ved nytår 2011/2012 indgik KMD aftale om at købe Itella Information A/S. På markedet for print og kuvertering er der tale om en udbygning af KMD s markedsposition. I 2011 indgik KMD Printcenter en rammeaftale med Bankdata. 12

13 Folketingsvalget blev historiens mest digitale Vi fik lutter positive tilkendegivelser, både fra valgstederne og fra borgerne. Det gik super godt, fortæller sekretariatsleder Rikke Blindbæk Schlüter fra Sønderborg Kommune. Sammen med 42 andre kommuner gik kommunen til valg i september 2011 med Digital Valgliste fra KMD. Og Sønderborg Kommune er ikke den eneste, der glæder sig over de digitale perspektiver. Læs hele casen på

14 Ledelse og risici LEDELSE OG RISICI CORPORATE GOVERNANCE KMD A/S bestyrelse og direktion har ansvar for at sikre, at selskabets ledelsesstruktur og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende. Grundlaget for ledelsens arbejde er bl.a. selskabsloven, årsregnskabsloven, selskabets vedtægter og forretningsorden for bestyrelse og direktion samt god praksis i øvrigt for virksomheder af samme størrelse som KMD. KMD s ledelsesberetning er udfærdiget med udgangspunkt i Danish Venture Capital and Private Equity Associations retningslinjer, dvs. aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde (se EJERFORHOLD OG KAPITALSTRUKTUR Pr. 31. december 2011 ejedes hele aktiekapitalen i KMD A/S på 240 mio. kr. ( stk. aktier) af moderselskabet KMD Holding A/S, der er ejet 100% af KMD Equity Holding A/S. KMD Equity Holding A/S er ejet af EQT med 83,6% og ATP med 14,7%. Selskabsstrukturen er illustreret nedenfor. KMD A/S aktiekapital er ikke opdelt i aktieklasser. Der er optaget lån i forbindelse med erhvervelsen af aktiekapitalen i KMD A/S i 2009 fra Nykredit, Danske Bank, Nordea og ATP. I 2011 blev lånet fra ATP afviklet, og de andre lån blev refinansieret. UDBYTTE Selskabets vedtægter indeholder bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, såfremt selskabets og koncernens økonomiske situation giver grundlag for dette. I marts 2011 er der udbetalt 300 mio. kr. i udbytte til KMD Holding A/S i forbindelse med dette selskabs indfrielse af lån. BESTYRELSENS ARBEJDE Bestyrelsen afholdt seks bestyrelsesmøder i 2011 herunder et strategiseminar, hvor der blev fulgt op på KMD s koncernstrategi og handlingsplaner. Direktionen informerer bestyrelsen om koncernens finansielle udvikling på månedlig basis. VEDERLAG TIL BESTYRELSE OG LEDELSE Der er i regnskabsåret udbetalt 10,5 mio. kr. til direktionen og bestyrelsen. Se yderligere information i note 6 i koncernregnskabet. Direktionen Bestyrelsen I alt 10,1 mio. kr. 0,4 mio. kr. 10,5 mio. kr. KMD Equity Holding A/S KMD Holding A/S KMD A/S Organisator A/S KMD BPO A/S KMD Sverige AB KMD Informatik AB KMD International A/S KMD Printcenter Hvidovre A/S 14

15 Ledelse og risici CORPORATE COMPLIANCE OG GOVERNANCE KMD indførte i 2009 en særlig Compliance-funktion, der skal sørge for, at KMD overholder konkurrencereglerne. Over 450 medarbejdere gennemførte i 2009 et Compliance-kursus i konkurrenceret, og der bliver løbende holdt opfølgningskurser og kurser for nye medarbejdere. KMD styrkede i 2010 denne indsats ved at vedtage og igangsætte udarbejdelsen af et program for Corporate Compliance, der ud over it-sikkerhed og konkurrenceregler også omfatter antikorruption, immaterialrettigheder, contractual risk management, fuldmagtsregler samt dokumentstyring og -opbevaring. Corporate Compliance-funktionen har i 2011 gennemført udarbejdelsen og implementeringen af programmet, herunder udarbejdet og opdateret politikker og procedurer for hvert af de syv områder omfattet af Corporate Compliance-programmet samt et overordnet adfærdskodeks (Code of Conduct). Implementeringen af programmet er, ud over opmærksomhedsskabende artikler, gimmicks mv., sket via et obligatorisk e-læringskursus, hvor samtlige medarbejdere svarer på dilemmaspørgsmål inden for hvert af de syv områder. Implementeringen af programmet er sket inden for den planlagte frist herfor, og programmet trådte i kraft pr. 1. januar Corporate Compliance-programmet vil på længere sigt også omfatte CSR samt Corporate Governance. I tilslutning til Corporate Compliance-programmet har bestyrelsen besluttet at oprette en whistleblower-ordning, hvor medarbejdere samt medlemmer af både direktionen og bestyrelsen kan indberette forhold, som er i strid med lovgivningen eller KMD s interne regler, til enten det interne Corporate Compliance-team eller en uafhængig ekstern advokat, der begge har direkte adgang til bestyrelsesformanden i whistleblower-sager. KMD afventer p.t. Datatilsynets godkendelse af ordningen. Herudover arbejder KMD løbende med it-sikkerhedspolitikker og -programmer, som understøtter KMD s mål om sikker og korrekt databehandling. KMD er i 2010 blevet certificeret i henhold til sikkerhedsstandarden DS 484:2005. Endvidere har KMD i 2011 generhvervet sine certifikater på kvalitet (ISO 9001) og it service management (ISO 20000). 15

16 Ledelse og risici SÆRLIGE RISICI FORRETNINGSMÆSSIGE RISICI Som alle andre it-virksomheder er KMD udsat for en række forretningsmæssige risici i relation til udvikling af markedet, kundernes efterspørgsel, teknologiske ændringer, medarbejderrekruttering, projektledelse osv. KMD arbejder systematisk med risici via en Enterprise Risk Managementfunktion, der opererer i overensstemmelse med internationale retningslinjer og standarder for Risk Management. Det giver KMD s bestyrelse og direktion overblik over koncernens vigtigste risici samt styring heraf. Tidlig identifikation og vurdering af risici samt planlægning af håndtering og indarbejdelse af kendte risici i strategier og mål har bevirket, at KMD gennem det seneste år har opnået en ændring af det samlede risikobillede, så der ved udgangen af 2011 er færre strategiske risici end ved starten af året. Ultimo 2010 var den største forretningsmæssige risiko udvikling og implementering af KMD Opus-projektet har vist, at KMD s forventninger til udviklingen på markedet for økonomi- og lønsystemer til det kommunale marked var realistiske, omend en anelse konservative. KMD Opus har gennem de senere år udgjort KMD s største enkeltrisiko, da projektet har været yderst ressourcekrævende, og der dermed er bundet en stor kapital i systemerne. I 2011 har KMD gennem EU-udbud og SKI s rammeaftaler indgået aftaler med 56 danske kommuner ud af 64 mulige. De vundne aftaler understreger, at KMD Opus har vist sig yderst konkurrencedygtigt på et marked med skrappe kundekrav. Da KMD Opus understøtter kritiske forretningsprocesser hos kunderne, er den største risiko i 2012 at sikre en høj kundetilfredshed hos de mange kunder, der skal føres sikkert gennem en afgørende udskiftning af økonomiog lønsystemer. 16

17 Ledelse og risici KONTROL OG RISIKOSTYRING KMD har etableret en række kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, hvis formål er: _ At sikre en rettidig, retvisende og informativ regnskabsrapportering i henhold til gældende regnskabslovgivning _ At skabe grundlaget for den interne økonomiske styring og budgetopfølgning De etablerede kontrol- og risikostyringssystemer forbedres løbende og har til formål at sikre, at fejl og uregelmæssigheder opdages og korrigeres i tide. De etablerede systemer kan opdeles i: _Kontrolmiljø _Risikovurdering _Kontrolaktiviteter _Information og kommunikation _Overvågning KONTROLMILJØ Ansvar og beføjelser er defineret i bestyrelsens instruktioner til direktionen, politikker, procedurer og kodekser. Bestyrelsen godkender KMD s primære politik for treasuryog finanspolitik samt risikostyring. Direktionen godkender andre politikker og procedurer, og de ansvarlige funktioner udsteder retningslinjer og fører tilsyn med anvendelsen af alle politikker og procedurer. Der er etableret systemer, der sikrer behørig funktionsadskillelse i regnskabsafdelingen. Den organisatoriske struktur og de interne retningslinjer udgør kontrolmiljøet sammen med love og andre regler. RISIKOVURDERING Ved regnskabsaflæggelsen er opgørelsen af en række poster baseret på skøn, og nogle er genereret gennem processer, som bygger på komplekse forudsætninger. KONTROLAKTIVITETER Målet med kontrolaktiviteterne er at forhindre, opdage og korrigere eventuelle fejl og uregelmæssigheder. Aktiviteterne er integreret i KMD s regnskabs- og rapporteringsprocedurer og omfatter bl.a. procedurer for attestation, autorisation, godkendelse, afstemning, analyser af resultater, adskillelse af uforenelige funktioner, kontroller vedrørende it-applikationer og de generelle it-kontroller. Alle risikovurderinger og tilhørende kontroller har sammenhæng til KMD s strategi og mål. INFORMATION OG KOMMUNIKATION KMD opretholder informations- og kommunikations systemer for at sikre, at regnskabsaflæggelsen er korrekt og fuldstændig. KMD s bogføringsregler og -procedurer for regnskabsaflæggelsen fremgår af en regnskabsmanual. Regnskabsmanualen og andre rapporteringsinstruktioner, herunder budget- og månedsafslutningsprocedurer opdateres, når der er behov for det. Disse er sammen med andre politikker, der er relevante for intern kontrol vedrørende regnskabsaflæggelsen, tilgængelige på KMD s intranet for alle økonomimedarbejdere samt andre relevante medarbejdere. OVERVÅGNING KMD anvender et omfattende økonomisystem til overvågning af selskabets resultater, som gør det muligt på et tidligt tidspunkt at opdage og korrigere eventuelle fejl og uregelmæssigheder i regnskabsaflæggelsen, herunder konstaterede svagheder i de interne kontroller, manglende overholdelse af procedurer og politikker mv. Overholdelsen af regnskabsmanualen overvåges løbende på koncernniveau. Gennem den løbende risikovurdering af igangværende kontrakter og projekter er disse poster identificeret, og omfanget af de risici, der knytter sig til posterne, er fastsat af de forretningsansvarlige controllere i tæt samarbejde med regnskabsafdelingen. 17

18 En digital genvej til en bedre folkeskole Et nyt digitalt læringsrum er på vej til den danske folkeskole. KMD Education er et nyt univers for læring, der giver skolens aktører nye muligheder for at bringe digitalisering i spil i forberedelsen, i under visningen og i læringen. KMD Education er udviklet i tæt dialog med lærere, elever, kommuner, interesseorganisationer og forskere. Læs hele casen på

19 Strategi og organisation STRATEGI OG ORGANISATION KMD S 2015-STRATEGI KMD er en ledende dansk leverandør af software- og serviceløsninger med et klart offentligt fokus. KMD bruger sine unikke kompetencer og domæneviden fra det kommunale segment til at vinde kontrakter i udvalgte delsegmenter i det private segment. Herudover er det KMD s ambition fortsat at udvide koncernens arbejdsområde ud over Danmarks grænser. I forbindelse med EQT og ATP s køb af KMD i 2009 blev strategiplanen Plan 2013 udarbejdet, og i 2010 og 2011 reviderede og forlængede ledelsen planen til KMD arbejder stadig efter Plan Bestyrelsen og direktionen i KMD forventer fortsat, at KMD får en stabil organisk vækst på 5% om året frem mod 2015 samt et indtjeningsniveau på højde med konkurrenternes. VÆKSTPOTENTIALE I VELFÆRDSTEKNOLOGI KMD har historisk primært skabt sin vækst organisk, men tilførte i 2011 markedsandele og forretning via opkøb. I 2011 købte KMD alle aktierne i de to selskaber Rambøll Informatik A/S og Itella Danmark A/S. Rambøll Informatik A/S, der har ændret navn til KMD Informatik A/S, er pr. 1. november 2011 fusioneret med KMD A/S, idet sel skabets datterselskab, KMD Informatik AB, dog fortsætter som et selvstændigt svensk selskab. Itella Danmark A/S har ændret navn til KMD Printcenter Hvidovre A/S og forventes i løbet af 2012 fusioneret med KMD A/S. Købene understreger KMD s ambitiøse vækststrategi. Det offentlige har i det seneste år sat skarpt fokus på digitalisering af de borgernære serviceområder som eksempelvis pleje-, sundheds- og skoleområdet. Potentialet tydeliggøres af den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som bl.a. fremhæver en fremtidig øget brug af velfærdsteknologi. Særligt inden for sundhed og undervisning har købet af Rambøll Informatik A/S tilført KMD-koncernen en række løsninger og kunder, der er et strategisk godt supplement til KMD s eksisterende løsninger og ambitioner på området. KMD FORTSÆTTER UDVIDELSE I SVERIGE Ved købet af Rambøll Informatik A/S fik KMD øget sin svenske repræsentation gennem tilføjelse af datterselskabet KMD Informatik AB til koncernen. KMD Informatik AB udfører primært systemudvikling og migreringsopgaver for det private erhvervsliv i Sverige. KMD Sverige AB har primært gennem 2011 haft forretning gennem rådgivningsydelser. Sigtet med oprettelsen af KMD Sverige AB er dog at bruge KMD s kompetencer og mangeårige erfaring fra det offentlige segment i Danmark til at udvikle en svensk pendant til KMD Opus, som har stor succes hos de danske kommuner. 19

20 Strategi og organisation NY ORGANISATIONSSTRUKTUR I KMD Gennem de sidste par år har KMD arbejdet på at skabe en endnu mere konkurrencedygtig omkostningsstruktur. KMD har i 2011 iværksat tiltag som Project Excellence og Operational Excellence, der skal forbedre KMD s arbejde inden for projektstyring og procesoptimering. Gennem en årrække har KMD endvidere øget brugen af offshoring. forretning. I forlængelse af organisationsændringen sagde KMD farvel til 72 medarbejdere. Justeringen er med til at sikre, at KMD også fremover er en voksende og sund virksomhed i et marked, der er præget af stigende konkurrence og fokus på omkostninger. I 2011 valgte KMD også at indgå aftale med ISS om varetagelse af en række serviceydelser, herunder kantinedriften, på KMD-koncernens danske lokationer. Der blev i januar 2011 implementeret en ny organisationsstruktur i KMD, der giver en enklere og mere fokuseret Vokser minimum 5% organisk Software- og serviceleverandør med offentligt fokus og international tilstedeværelse Administrative softwareløsninger til det offentlige og private marked Lovbaserede softwareløsninger til den offentlige sektor Market & Services Projects Infrastructure Outsourcing Kunde- og markedsorientering Performancekultur og konkurrencedygtig omkostningsstruktur 20

KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012

KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD BERETNING PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger KMD'S MARKEDER

Læs mere

ÅRSRAPPORT2010 _KMD A/S

ÅRSRAPPORT2010 _KMD A/S ÅRSRAPPORT2010 _KMD A/S INDHOLD PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger KMD S MARKEDER 08_KMD på

Læs mere

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed?

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Risikostyring og interne kontroller oplysningskrav i EU s 4. og 7. direktiv Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Marts 2009 2009 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers betegner det

Læs mere

CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013

CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013 CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD BERETNING PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Side 1 af 5 Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapport 2014 med følgende regnskabsperiode: 1. januar 2014-31. december 2014 for

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder Investorpræsentation Fundamentet for fortsat vækst er styrket Jørn Larsen, CEO, Founder 9. maj 2011 Trifork En innovativ virksomhed Værdier Passion Performance Dygtighed Team work Gøre en forskel I centrum

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere