INDHOLD. PROFIL 03_KMD It med indsigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. PROFIL 03_KMD It med indsigt"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011

2 INDHOLD PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger KMD S MARKEDER 09_KMD i kommunesegmentet 10_KMD i statssegmentet 12_KMD i erhvervssegmentet LEDELSE OG RISICI 14_Corporate Governance 16_Særlige risici 17_Kontrol og risikostyring STRATEGI OG ORGANISATION 19_KMD s 2015-strategi 21_KMD s medarbejdere 22_Datterselskaber 23_Bestyrelsen 24_Direktionsgruppen REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 28_Velfærd 29_Det Digitale Danmark 30_Medarbejdere 32_Klima & Miljø 34_Leverandørstyring REGNSKAB 37_Koncernregnskab 67_Regnskabet for moderselskabet PÅTEGNINGER 80_Ledelsespåtegning 81_Den uafhængige revisors erklæringer KMD A/S Ballerup CVR-nr Årsrapport for regnskabsår 2

3 Profil PROFIL KMD IT MED INDSIGT KMD s position som en af Danmarks førende it- og soft warevirksomheder er bygget på indsigt. En indsigt, der er udsprunget af og forankret i det offentlige Danmark, men som i dag også kommer erhvervslivet til gavn. KMD er blandt Danmarks største it- og softwarevirksomheder med afdelinger i København, Århus, Odense og Aalborg. Hovedparten af KMD s forretning udspringer af egen softwareudvikling, og virksomheden udvikler og leverer it-løsninger til kommuner, stat og private virksomheder. KMD har en årlig omsætning på over 4 mia. kr. og har mere end ansatte. KMD er ejet af EQT og ATP. INDSIGT, DER UNDERSTØTTER VELFÆRDSSAMFUNDET KMD har i 40 år spillet en afgørende rolle i digitaliseringen af det danske velfærdssamfund, og virksomheden har sin andel i, at den offentlige sektor i Danmark i dag fremstår som en af de bedst drevne, mest effektive og digitale offentlige sektorer i verden. KMD har udviklet og drifter i dag over 400 it-systemer, der understøtter Velfærdsdanmark og følger danskerne gennem hele livet. Hvert år håndterer KMD s systemer milliardbeløb, der svarer til mere end 25% af Danmarks bruttonationalprodukt. Det er bl.a. via KMD s systemer, at danskerne modtager centrale velfærdsydelser som børnepenge, barselspenge, dagpenge og folkepension. En stor del af kommunernes økonomi håndteres ligeledes af KMD s økonomistyringssystemer, og ca. 1 million danskere i den private og offentlige sektor modtager hver måned deres løn via KMD s lønsystemer. En lang række kommuner og private virksomheder har også valgt at lade KMD håndtere dele af deres administration, eksempelvis løn- og personaleadministrationen. KMD ser velfærdsteknologi og digitalisering som et svar på, hvordan samfundet på én og samme tid kan forbedre servicen for borgerne og samtidig frigøre ressourcer for det offentlige. KMD EN MEDSPILLER FOR ERHVERVSLIVET Årtiers erfaring og ekspertise fra den offentlige sektor sætter KMD i stand til at håndtere selv de mest komplekse it-projekter, erhvervslivet kan mønstre. KMD har i dag en lang række ydelser, som tilbydes til private virksomheder og organisationer. Ved at overlade opgaver som it-vedligeholdelse, lønog personaleadministration og printopgaver til KMD kan virksomhederne fokusere på egne kernekompetencer til fordel for den daglige forretning, strategi og innovation. EN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Virksomhedens mere end medarbejdere er KMD s stærkeste ressource. KMD s it-eksperter og forretningsspecialister er landets førende til at omsætte komplekse processer og lovgivning til enkle og effektive it-løsninger, der gør livet lettere for ansatte, kunder og borgere i offentlige og private virksomheder. KMD er og vil fortsat være kendt som en god og udviklende arbejdsplads. For hele tiden at kunne leve op til kundernes ønsker er det KMD s ambition at være en af Danmarks mest attraktive it-arbejdspladser med de stærkeste faglige miljøer og de mest udfordrende og komplekse projekter. KMD MED INTERNATIONALE AMBITIONER KMD er en dansk it-virksomhed, men KMD s særlige indsigt har også stort potentiale uden for landets grænser. I efteråret 2010 åbnede KMD derfor et datterselskab i Sverige, der skal være med til at udvide kundebasen i Norden. FREMTIDEN ER DIGITAL KMD arbejder hele tiden på at skabe nye digitale genveje, og KMD ser det som sit ansvar at bidrage med initiativer og løsninger, der understøtter og udvikler Danmarks velfærd. Den offentlige sektor står over for betydelige udfordringer: Færre hænder skal hjælpe flere borgere, og økonomien skal række længere. 3

4 RESULTATER RESULTATER ÅRET, DER GIK 2011 har været et tilfredsstillende år for KMD. KMD indgik i løbet af året flere strategisk vigtige aftaler, løftede kundetilfredsheden, fik lanceret en række nye, innovative produkter samt styrket sin generelle markedsposition bl.a. via flere opkøb. Året bød på en omfattende pulje af kommunale udbud inden for økonomi- og lønområdet, som er en del af KMD s kerneforretning. KMD havde betydelig succes. Ud af 64 udbud vandt KMD de 56. Aftalerne er vundet via EU-udbud og SKI s rammekontrakter. Årets succes understreger, at KMD Opus er en yderst konkurrencedygtig løsning på markedet, og kunderne anerkender de helhedsorienterede og koncernstyringsmæssige kvaliteter ved KMD Opus. På administrationsområdet har KMD også succes med Business Process Outsourcing (BPO), hvor kommunerne vælger at outsource lønadministrationen. I sommer indgik Aarhus Kommune således aftale med KMD om varetagelse af kommunens lønadministration. KMD administrerer derved løn for de to største kommuner i Danmark. Inden for velfærdsteknologi fortsætter KMD indsatsen på det strategisk vigtige område. KMD købte i 2011 Rambøll Informatik, der traditionelt har stået stærkt på sundhedsog skoleområdet, to forretningsområder med betydeligt vækstpotentiale. På netop sundhedsområdet vandt KMD i løbet af året et strategisk vigtigt udbud. Fire kommuner er gået sammen om at levere velfærdsydelser via videokommunikation til borgerne, og KMD vandt EU-udbuddet med løsningen Online Omsorg. Andre produkter blev lanceret i 2011, herunder et strategisk samarbejde med Microsoft om at etablere en privat sky, der tilgodeser en fleksibel og omkostningseffektiv måde at få leveret it-services på, samtidig med at kravene til databeskyttelse overholdes. I statssegmentet indgik KMD i 2011 bl.a. aftaler med Erhvervs- og Byggestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen samt forlængede samarbejdet med Kriminalforsorgen. Også samarbejdet med KMD s største kunde i segmentet, SKAT, fortsatte med flere betydelige opgaver. I erhvervssegmentet blev flere it-outsourcingaftaler udvidet eller forlænget, eksempelvis med kunder som Coop, Synoptik og e-boks. Ny forretning fik KMD med bl.a. FIH Erhvervsbank på BPO-området. I 2011 indgik KMD Printcenter, der hører til markedets førende, bl.a. en rammeaftale med Bankdata. Ved årsskiftet 2011/2012 indgik KMD aftale om at købe Itella Information A/S. På markedet for print og kuvertering er der tale om en udbygning af KMD s markedsposition. 4

5 RESULTATER RESULTAT OG OMSÆTNING OMSÆTNING Omsætningen er i regnskabsåret 2011 vokset fra mio. kr. til mio. kr. En vækst på 314 mio. kr. eller 8,0%. Væksten består af organisk vækst på 242 mio. kr. (6,1%) og vækst fra akkvisition af Rambøll Informatik A/S på 72 mio. kr. KMD Informatik A/S (tidligere Rambøll Informatik A/S) er indregnet fra over tagelses tidspunktet 31. august Derudover er KMD Printcenter Hvidovre A/S (tidligere Itella Information A/S) tilkøbt pr. 30. december 2011 og indgår som følge heraf ikke med nogen resultateffekt i Koncernens omsætning udviklede sig som forventet. Koncernens omsætning kommer primært fra salg af ydelser relateret til lovbaseret og administrativ software samt it-outsourcing, services og it-projektsalg. EBITDA Koncernens EBITDA udgjorde i ,1 mio. kr. mod 484,3 mio. kr. i Korrigeret for engangsposter steg EBITDA til 696 mio. kr. fra 526 mio. kr. i 2010, svarende til 170 mio. kr. eller 32,3%. Engangsposterne i 2010 og 2011 relaterer sig primært til effektiviseringstiltag. Korrigeret EBITDA-margin kan på baggrund heraf opgøres til 16,3% i 2011 mod 13,3% i TOTALINDKOMST Koncernens totalindkomst i 2011 blev 325,2 mio. kr. mod 244,5 mio. kr i Forbedringen er primært drevet af den positive vækst i omsætningen fra eksisterende og nye aktiviteter. OMSÆTNING FORDELT PÅ FORRETNINGSOMRÅDER OMSÆTNING Mio. kr. 26% 7,3% ,3% 23,8% ,8% ,1% 38,7% 74% Administrative softwareløsninger Lovbaserede softwareløsninger Projects Markets & Services Infrastructure Outsourcing Produktsalg Softwareløsninger Drift, konsulentydelser mv. OMSÆTNING/GNS. ANTAL MEDARBEJDERE T. kr

6 RESULTATER UDVALGTE HOVED- OG NØGLETAL KMD KONCERNEN BELØB I MIO. KR ) ) 2007 Resultatopgørelse Omsætning 4.266, , , , ,9 Omkostninger 3.697, , , , ,8 Andre driftsindtægter 7,9 2,2 0,1 Resultat før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) 577,1 484,3 258,2 309,0 322,1 Korrigeret EBITDA 696,0 526,3 386,7 Afskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer 135,6 129,6 129,6 115,5 101,6 Resultat af primær drift (EBIT) 441,5 354,7 128,6 193,5 220,5 Finansielle poster netto -10,5-25,2 11,2-2,2-9,0 Skat -108,4-85,3-27,3-47,8-60,5 Årets resultat 322,6 244,2 112,5 143,5 151,0 Totalindkomst 325,2 244,5 110,0 Balance Aktiver i alt 2.202, , , , ,2 Rentebærende gæld, netto 36,9-103,4 286,1 464,6 764,2 Aktiekapital 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 Egenkapital i alt 699,4 674,2 429,7 419, ,3 Anlægsinvesteringer Investeringer i materielle anlægsaktiver 175,8 116,4 105,7 164,3 217,2 Pengestrømsopgørelse Fra driftsaktivitet 519,3 614,3 434,2 195,4 455,7 Fra investeringsaktivitet -356,6-206,6-153,4-223,6-270,9 Fra finansieringsaktivitet -311,9-246,5-179,5 5,0-186,8 Pengestrømme i alt -149,2 161,2 101,3-23,2-2,0 Nøgletal EBITDA-margin 13,5% 12,3% 6,7% 8,9% 10,0% Korrigeret EBITDA-margin 16,3% 13,3% 10,1% 8,9% 10,0% Overskudsgrad (EBIT-margin) 10,3% 9,0% 3,4% 5,6% 6,8% Soliditetsgrad 31,8% 34,8% 22,1% 25,5% 43,3% Egenkapitalens forrentning (ROE) 47,0% 44,4% 26,6% 38,7% 13,3% Medarbejdere Antal fuldtidsansatte ultimo året Antal fuldtidsansatte i gennemsnit Med virkning fra 1. januar 2009 er regnskabet aflagt efter IFRS. Hoved- og nøgletal for 2008 og tidligere år er ikke tilpasset. 2. Den 1. januar 2008 blev tre af KMD s ejendomme til en samlet værdi af 1,5 mia. kr. udskilt i selvstændige selskaber ved spaltning. Hoved- og nøgletal for 2007 og tidligere år er ikke tilpasset som følge heraf. 6

7 RESULTATER OMKOSTNINGER OMKOSTNINGSSTYRING Omkostninger (andre eksterne- og personaleomkostninger) udgør sammenlagt 3.697,1 mio. kr. mod 3.469,8 mio. kr. i 2010, svarende til en stigning på 6,5%. Korrigeret for engangsposter er omkostningsniveauet steget fra mio. kr. til mio. kr., svarende til 4,5%. Den tilkøbte aktivitet KMD Informatik A/S (tidligere Rambøll Informatik A/S) indgår med 2% i de nævnte stigninger. Engangsposter for 2011 og 2010 er opgjort til henholdsvis 121,8 mio. kr. og 44 mio. kr. Engangsomkostningerne i 2010 og 2011 relaterer sig primært til realisering af koncernens effektiviseringstiltag. Personaleomkostningerne steg i 2011 med i alt 80,2 mio. kr. eller 4,7%. Korrigeret for engangsomkostninger steg per sonaleomkostningerne med 50 mio. kr. eller 2,6% i forhold til Ved udgangen af 2011 er den samlede medarbejderstab på fuldtidsansatte. De tilkøbte aktiviteter KMD Informatik og KMD Printcenter Hvidovre bidrager med i alt 198. Omkostningsniveauet i forhold til omsætningen afspejler den positive udvikling, der har tegnet sig igennem en årrække. FORVENTNINGER FINANSIELLE FORVENTNINGER For 2012 forventer KMD en vækst i omsætningen på 8%, hvoraf den organiske vækst forventes at udgøre ca. 5%. Som følge af omsætningsvækst i 2012 og løbende procesoptimeringer forventes der et resultat efter skat, som ligger over 2011-niveauet. De afgørende faktorer, der vil kunne påvirke KMD s økonomiske resultat i såvel positiv som negativ retning, er primært udviklingen i nysalg til kommuner samt udviklingen i salget på erhvervsog statsmarkedet. Med de skitserede forventninger til væksten i 2012 forventes det, at KMD vil fastholde sin position blandt de tre største software- og it-serviceudbydere i Danmark. 7

8 NemRefusion sendte barselsblanketter på pension Kommunernes it-fællesskab, KOMBIT, sparede ikke på ambitionerne, da den første i en række digitale udbetalingsløsninger skulle se dagens lys: Ikke mindre end 23 milliarder gode danske skattekroner skulle hvert år fordeles på baggrund af indberetning i NemRefusion. NemRefusion betyder bl.a., at al indberetning om syge- og barselsdagpenge nu sker digitalt helt uden papirblanketter. Trods et stort kompleks af både interessenter, lovgivning og snitflader gik løsningen i luften til aftalt tid. Til prisen. Og til en varm modtagelse hos brugerne. Læs hele casen på

9 KMD s markeder KMD S MARKEDER KMD I KOMMUNESEGMENTET De danske kommuner er det største segment for KMD. Cirka 70% af omsætningen stammer fra kommunesegmentet. I 2011 havde KMD en omsætningsvækst på 3,6% i dette segment. KMD er tilfreds med denne udvikling. KOMMUNERNE VÆLGER KMD KMD Opus er et administrativt it-system, der er skræddersyet til de danske kommuner. Systemet forener løn og økonomi i én og samme løsning. Data registreres ét sted og genanvendes alle relevante steder og i relevante sammenhænge. Dermed understøtter systemet kommunernes krav til moderne koncernstyring, herunder rapportering og analyse. KMD Opus er baseret på den internationalt anerkendte ERP-platform fra KMD s strategiske samarbejdspartner SAP har været et år, hvor en stor del af kommunerne har udbudt deres økonomi- og lønopgaver. Og for KMD har året været en solid succes. Ud af 64 udbud vandt KMD de 56. Aftalerne er vundet via EU-udbud og SKI s rammekontrakter. Årets succes understreger, at KMD Opus er en yderst konkurrencedygtig løsning på markedet. Og kunderne anerkender de helhedsorienterede og koncernstyringsmæssige kvaliteter ved KMD Opus. På administrationsområdet har KMD også succes med Business Process Outsourcing (BPO), hvor flere kommuner outsourcer lønadministrationen. I sommer indgik Aarhus Kommune således aftale med KMD om varetagelse af kommunens lønadministration. KMD administrerer derved løn for de to største kommuner i Danmark, og alt i alt varetager KMD den samlede løn- og personaleopgave for ca lønmodtagere med alt, hvad det indebærer af lønbehandling, ferieadministration, dagpengeberegning, refusion m.m. Desuden får rundt regnet 1 million offentlige og private lønmodtagere beregnet løn via KMD s it-systemer. Også på arbejdsmarkedsområdet har KMD haft et godt år, og KMD vandt fire EU-udbud med it-systemet KMD Opera. Kundeanalyser tegner også et billede af en stigende tilfredshed. Cheferne for arbejdsmarkeds området i kommunerne er gået fra en samlet tilfredshed med KMD på 52% til 82%. BEDRE SERVICE OG FRIGØRELSE AF RESSOURCER KMD har i 40 år spillet en afgørende rolle i digitaliseringen af det danske velfærdssamfund, og det er KMD s ambition fortsat at spille en aktiv og markant rolle i løsningen af samfundets fremadrettede opgaver og udfordringer. KMD har i 2011 lanceret en række nye løsninger, som er medvirkende til, at kommunerne er i stand til at yde en bedre service, samtidig med at kommunerne i en presset økonomi kan frigøre ressourcer. KMD kunne i efteråret løfte sløret for et helt nyt strategisk samarbejde med Microsoft om at etablere en privat dansk sky. Cloud computing er en fleksibel og omkostningseffektiv måde at få leveret it-services på. Via en dansk sky kan myndighederne nyde godt af fordelene ved cloud computing og samtidig overholde kravene til databeskyttelse. Indtil nu har cloud computing ikke været en oplagt mulighed for det offentlige, da sikringen af personfølsomme data gør, at myndigheder og andre ikke uden videre kan lægge oplysninger uden for landets grænser. I tæt samarbejde med KMD startede fem kommuner midt på året et projekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi med it-løsningen KMD Kontaktcenter som omdrejningspunkt. Systemet sikrer, at borgerne i langt højere grad kan bruge kommunernes hjemmesider til at få svar på spørgsmål til kommunen. Løber borgeren ind i problemer med at finde de rigtige svar, kan kommunens medarbejdere ved hjælp af chat eller telefon tage over og hjælpe borgeren. De fem kommuner holder supportlinjerne åbne uden for normal kontortid og samarbejder på tværs om at hjælpe hinandens borgere. Udsatte børn er også et område, som har kommunernes opmærksomhed. I 2011 har KMD i tæt samarbejde med en række kommuner udviklet to værktøjer, der skal hjælpe det faglige personale på området. KMD Nomadefamilier er et værktøj, der kan registrere urovækkende flyttemønstre og dermed give kommunerne mulighed for at opdage eventuelle tilflyttende nomadefamilier, før det er for sent. KMD Stafetlog er et digitalt værktøj, der sikrer, at beslutninger om udsatte børn dokumenteres og ikke bliver tabt mellem forskellige myndigheder. Begge værktøjer introduceres på markedet i starten af

10 KMD s markeder På konsulentsiden hjælper KMD også kommunerne med at frigøre og tilvejebringe ressourcer. Via spotanalyser udpeger KMD sammen med kommunerne områder med særlige muligheder for besparelser og effektivisering og analyserer dataudtræk fra disse områder. Analyserne leder til en række anbefalinger, der tydeliggør indsats og besparelser. Det nye rådgivningsområde har i 2011 hjulpet 17 kommuner med at frigøre og tilvejebringe ressourcer. Inden for velfærdsteknologi fortsætter KMD sin indsats på det strategisk vigtige forretningsområde. KMD købte i 2011 Rambøll Informatik, der traditionelt har stået stærkt på sundheds- og skoleområdet, to forretningsområder med et betydeligt potentiale. I sommeren 2011 vandt KMD et strategisk vigtigt udbud inden for velfærdsteknologi. Fire kommuner er gået sam men om at levere velfærdsydelser via videokommunikation til borgerne, og KMD vandt EU-udbuddet med løs ningen Online Omsorg. Implementeringen af systemet begynder primo I starten af 2012 introducerer KMD ligeledes en ny digital læringsportal til folkeskolen, KMD Education. KMD INDGÅR SAMARBEJDE MED UDBETALING DANMARK KMD har i 2011 indgået en aftale om at gennemføre det største samlede it-projekt siden kommunalreformen. Dele af den sagsbehandling, som i dag varetages af kommunerne, skal fra 2012 centraliseres i Udbetaling Danmark, der administreres af ATP. KMD systemunderstøtter i dag alle de berørte sagsområder, og det er blevet KMD s opgave at udføre en it-transition af opgaven, så Udbetaling Danmark fra oktober 2012 kan udbetale ydelser til borgerne sikkert og effektivt. Aftalen med KMD er en såkaldt overgangsaftale, inden systemunderstøttelsen senere skal sendes i EU-udbud. STIGENDE KUNDETILFREDSHED KMD har i 2011 oplevet en generelt stigende kundetilfredshed i det kommunale segment. Efter et par år med faldende generel tilfredshed har KMD knækket kurven. Den overordnede tilfredshed med KMD er gået frem fra 75% i 2010 til 77% i På linje med 2010 ligger den generelle opfattelse af KMD i 2011 en anelse over opfattelsen af markedet generelt. OMSÆTNING PÅ KOMMUNEMARKEDET Mio. kr KMD I STATSSEGMENTET I 2011 havde KMD en stigning på ca. 3,8% i statssegmentet. KMD er tilfreds med denne udvikling. KMD har med købet af Rambøll Informatik, som har en betydelig forretning med statslige kunder, styrket sin position på de store velfærdsområder og understreger dermed vækstambitionerne i segmentet. SKAT ER KMD S STØRSTE KUNDE KMD ser fortsat statssegmentet som et vigtigt vækstområde, og KMD s samlede største kunde på området er SKAT. KMD leverer bl.a. forskudsskattesystemet, eindkomst og det nye fælles inddrivelsessystem (EFI), som er under udvikling. Det er KMD s ambition fortsat at udvikle sin forretning med SKAT. FORLÆNGEDE OG NYE AFTALER I samarbejde med Dansk Scanning A/S indgik KMD i 2011 en aftale med Erhvervs- og Byggestyrelsen om DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel også kaldet DIADEM. 10

11 KMD s markeder DIADEM samler alle nødvendige oplysninger ét sted, så alle interessenter involveret i et boligkøb i fremtiden vil kunne hente oplysningerne direkte på nettet. Det betyder store administrations- og tidsbesparelser for alle involverede. Der er tale om mere end 10 terabyte data, der skal digitaliseres fra analoge arkiver. Data er fordelt på omkring 1 million sager for ejendomme fordelt på hyldemeter arkiver i kommunerne, hvilket gør projektet til en af danmarkshistoriens største digitaliseringsopgaver. KMD indgik i september 2011 et nyt samarbejde med Lægemiddelstyrelsen om konsolidering og drift af alle styrelsens forretningssystemer. Lægemiddelstyrelsen administrerer kompleks lovgivning på medicinalområdet og servicerer betydelige kommercielle interesser i lægemiddelindustrien. Det stiller på én gang store udfordringer til forandringsparathed og driftsstabilitet i it-miljøerne, hvilket bliver imødekommet af KMD ved udstrakt anvendelse af veludviklede driftsprocesser i henhold til ITIL bedste praksis og ISO certificering. Med denne opgave og med købet af Rambøll Care og Medtime styrker KMD sin position inden for sundhedsområdet. KMD blev i januar 2011 valgt til at vedligeholde og udvikle internetportalen Virk.dk. KMD står nu for vedligeholdelse og videreudvikling af selve portalen og drift og vedligehold af det tilhørende brugerrettighedssystem. Den nye Virk.dk-portal blev lanceret primo december På Virk.dk findes indberetninger til det offentlige, erhvervsrelevant information fra myndigheder, nyt om portalen samt kontaktoplysninger om kommuner og andre myndigheder. Portalen betjener ca brugere om måneden med søgning, information og viderestilling til godt indberetningsløsninger, som håndteres af ca. 150 offentlige, erhvervsrettede myndigheder. KMD har siden 2007 videreudviklet, vedligeholdt og drevet Kriminalforsorgens Klientsystem. Klientsystemet er det centrale it-system i Kriminalforsorgen, som bl.a. holder styr på samtlige klienter indsatte såvel som prøveløsladte, klienter i samfundstjeneste m.m. I 2011 valgte Krimina l- forsorgen at fortsætte det vellykkede samarbejde med KMD efter gennemførelsen af et EU-udbud, hvor KMD genvandt kontrakten og indgik en ny fireårig aftale. FOKUS PÅ DEN NYE FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI I 2011 vedtog Staten, KL og regionerne den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som er videreført under den nye regering. KMD ser et betydeligt potentiale i den øgede opmærk - somhed på yderligere digitalisering bl.a. på undervisnings- og beskæftigelsesområdet. Et område som velfærdsteknologi har endvidere fået forøget opmærksomhed. Købet af Rambøll Informatik giver KMD en styrket position inden for undervisningsområdet, hvor nye kunder som Undervisningsministeriet og UNI C er tilføjet KMD s kundeportefølje inden for Application Management. KMD har besluttet at fusionere datterselskabet Organisator A/S med KMD A/S i starten af Det er KMD s forventning, at a-kasser og jobcentre på baggrund af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi kommer til at arbejde tættere sammen om beskæftigelsesindsatsen. Efter fusionen vil Organisator, som er førende inden for it-løsninger og systemer til a-kasser og fagforbund, sammen med KMD s øvrige forretning på beskæftigelsesområdet bedre kunne varetage de fremadrettede behov på området. FORTSAT OPFATTELSE AF KMD SOM VÆSENTLIG LEVERANDØR I KMD s kendskabsanalyser vurderer de statslige kunder fortsat, at KMD er en af de tre væsentligste leverandører på markedet af samlede it-løsninger. KMD angives endvidere som den leverandør, som flest har anvendt inden for de sidste tre år. OMSÆTNING PÅ STATSMARKEDET Mio. kr

12 KMD s markeder KMD I ERHVERVSSEGMENTET KMD oplevede i 2011 en vækst i salget til erhvervssegmentet. Omsætningen steg i 2011 med 31% sammenlignet med KMD er tilfreds med denne udvikling. UDVIDET SAMARBEJDE OG NYE KUNDER Resultatfremgangen er baseret på ny- og mersalg af KMD s løsninger til energisegmentet, Business Process Outsourcing, it-outsourcing samt Application Management. På it-outsourcingområdet er eksisterende aftaler med eksempelvis Coop, Synoptik og e-boks blevet fornyet, hvilket betyder fastholdelse af en god position på dette betydningsfulde vækstmarked. Inden for Application Management er der indledt et servicesamarbejde med Oticon omkring udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens ERP-systemer baseret på Dynamics NAV (Navision). På Business Process Outsourcing-området udbyggede KMD i 2011 sin markedsposition på lønområdet ved at indgå aftale med FIH Erhvervsbank A/S om overtagelse af lønadministrationen for virksomhedens 360 ansatte. På lønområdet er der også indgået aftale med Arriva om leverance af et nyt lønsystem. GODT KENDSKAB OG HØJ KUNDETILFREDSHED KMD har i 2011 fastholdt et højt synlighedsniveau i erhvervssegmentet. KMD s imageanalyse af erhvervssegmentet for 2011 viser, at 90% af de adspurgte virksomheder kender KMD som en af de væsentligste leverandører af it-outsourcing. Dette er en betydelig stigning sammenlignet med 2010, hvor 77% vurderede KMD som en væsentlig leverandør. Analysen viser endvidere en høj kundetilfredshed, idet 84% angiver, at de er særdeles tilfredse eller tilfredse med samarbejdet med KMD. Dette er et meget tilfredsstillende niveau, som KMD er opmærksom på at fastholde og udbygge. OMSÆTNING PÅ ERHVERVSMARKEDET Mio. kr Endvidere har der på området for energiløsninger været stor succes med tegning af en række SKI-aftaler om afregningsløsninger samt en væsentlig aftale med Københavns Energi om implementeringen af et nyt afregnings- og kundeadministrationssystem. KMD s Printcenter har også i 2011 oplevet vækst, og KMD har således udbygget sin position på markedet for print og kuvertering. Ved nytår 2011/2012 indgik KMD aftale om at købe Itella Information A/S. På markedet for print og kuvertering er der tale om en udbygning af KMD s markedsposition. I 2011 indgik KMD Printcenter en rammeaftale med Bankdata. 12

13 Folketingsvalget blev historiens mest digitale Vi fik lutter positive tilkendegivelser, både fra valgstederne og fra borgerne. Det gik super godt, fortæller sekretariatsleder Rikke Blindbæk Schlüter fra Sønderborg Kommune. Sammen med 42 andre kommuner gik kommunen til valg i september 2011 med Digital Valgliste fra KMD. Og Sønderborg Kommune er ikke den eneste, der glæder sig over de digitale perspektiver. Læs hele casen på

14 Ledelse og risici LEDELSE OG RISICI CORPORATE GOVERNANCE KMD A/S bestyrelse og direktion har ansvar for at sikre, at selskabets ledelsesstruktur og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende. Grundlaget for ledelsens arbejde er bl.a. selskabsloven, årsregnskabsloven, selskabets vedtægter og forretningsorden for bestyrelse og direktion samt god praksis i øvrigt for virksomheder af samme størrelse som KMD. KMD s ledelsesberetning er udfærdiget med udgangspunkt i Danish Venture Capital and Private Equity Associations retningslinjer, dvs. aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde (se EJERFORHOLD OG KAPITALSTRUKTUR Pr. 31. december 2011 ejedes hele aktiekapitalen i KMD A/S på 240 mio. kr. ( stk. aktier) af moderselskabet KMD Holding A/S, der er ejet 100% af KMD Equity Holding A/S. KMD Equity Holding A/S er ejet af EQT med 83,6% og ATP med 14,7%. Selskabsstrukturen er illustreret nedenfor. KMD A/S aktiekapital er ikke opdelt i aktieklasser. Der er optaget lån i forbindelse med erhvervelsen af aktiekapitalen i KMD A/S i 2009 fra Nykredit, Danske Bank, Nordea og ATP. I 2011 blev lånet fra ATP afviklet, og de andre lån blev refinansieret. UDBYTTE Selskabets vedtægter indeholder bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, såfremt selskabets og koncernens økonomiske situation giver grundlag for dette. I marts 2011 er der udbetalt 300 mio. kr. i udbytte til KMD Holding A/S i forbindelse med dette selskabs indfrielse af lån. BESTYRELSENS ARBEJDE Bestyrelsen afholdt seks bestyrelsesmøder i 2011 herunder et strategiseminar, hvor der blev fulgt op på KMD s koncernstrategi og handlingsplaner. Direktionen informerer bestyrelsen om koncernens finansielle udvikling på månedlig basis. VEDERLAG TIL BESTYRELSE OG LEDELSE Der er i regnskabsåret udbetalt 10,5 mio. kr. til direktionen og bestyrelsen. Se yderligere information i note 6 i koncernregnskabet. Direktionen Bestyrelsen I alt 10,1 mio. kr. 0,4 mio. kr. 10,5 mio. kr. KMD Equity Holding A/S KMD Holding A/S KMD A/S Organisator A/S KMD BPO A/S KMD Sverige AB KMD Informatik AB KMD International A/S KMD Printcenter Hvidovre A/S 14

15 Ledelse og risici CORPORATE COMPLIANCE OG GOVERNANCE KMD indførte i 2009 en særlig Compliance-funktion, der skal sørge for, at KMD overholder konkurrencereglerne. Over 450 medarbejdere gennemførte i 2009 et Compliance-kursus i konkurrenceret, og der bliver løbende holdt opfølgningskurser og kurser for nye medarbejdere. KMD styrkede i 2010 denne indsats ved at vedtage og igangsætte udarbejdelsen af et program for Corporate Compliance, der ud over it-sikkerhed og konkurrenceregler også omfatter antikorruption, immaterialrettigheder, contractual risk management, fuldmagtsregler samt dokumentstyring og -opbevaring. Corporate Compliance-funktionen har i 2011 gennemført udarbejdelsen og implementeringen af programmet, herunder udarbejdet og opdateret politikker og procedurer for hvert af de syv områder omfattet af Corporate Compliance-programmet samt et overordnet adfærdskodeks (Code of Conduct). Implementeringen af programmet er, ud over opmærksomhedsskabende artikler, gimmicks mv., sket via et obligatorisk e-læringskursus, hvor samtlige medarbejdere svarer på dilemmaspørgsmål inden for hvert af de syv områder. Implementeringen af programmet er sket inden for den planlagte frist herfor, og programmet trådte i kraft pr. 1. januar Corporate Compliance-programmet vil på længere sigt også omfatte CSR samt Corporate Governance. I tilslutning til Corporate Compliance-programmet har bestyrelsen besluttet at oprette en whistleblower-ordning, hvor medarbejdere samt medlemmer af både direktionen og bestyrelsen kan indberette forhold, som er i strid med lovgivningen eller KMD s interne regler, til enten det interne Corporate Compliance-team eller en uafhængig ekstern advokat, der begge har direkte adgang til bestyrelsesformanden i whistleblower-sager. KMD afventer p.t. Datatilsynets godkendelse af ordningen. Herudover arbejder KMD løbende med it-sikkerhedspolitikker og -programmer, som understøtter KMD s mål om sikker og korrekt databehandling. KMD er i 2010 blevet certificeret i henhold til sikkerhedsstandarden DS 484:2005. Endvidere har KMD i 2011 generhvervet sine certifikater på kvalitet (ISO 9001) og it service management (ISO 20000). 15

16 Ledelse og risici SÆRLIGE RISICI FORRETNINGSMÆSSIGE RISICI Som alle andre it-virksomheder er KMD udsat for en række forretningsmæssige risici i relation til udvikling af markedet, kundernes efterspørgsel, teknologiske ændringer, medarbejderrekruttering, projektledelse osv. KMD arbejder systematisk med risici via en Enterprise Risk Managementfunktion, der opererer i overensstemmelse med internationale retningslinjer og standarder for Risk Management. Det giver KMD s bestyrelse og direktion overblik over koncernens vigtigste risici samt styring heraf. Tidlig identifikation og vurdering af risici samt planlægning af håndtering og indarbejdelse af kendte risici i strategier og mål har bevirket, at KMD gennem det seneste år har opnået en ændring af det samlede risikobillede, så der ved udgangen af 2011 er færre strategiske risici end ved starten af året. Ultimo 2010 var den største forretningsmæssige risiko udvikling og implementering af KMD Opus-projektet har vist, at KMD s forventninger til udviklingen på markedet for økonomi- og lønsystemer til det kommunale marked var realistiske, omend en anelse konservative. KMD Opus har gennem de senere år udgjort KMD s største enkeltrisiko, da projektet har været yderst ressourcekrævende, og der dermed er bundet en stor kapital i systemerne. I 2011 har KMD gennem EU-udbud og SKI s rammeaftaler indgået aftaler med 56 danske kommuner ud af 64 mulige. De vundne aftaler understreger, at KMD Opus har vist sig yderst konkurrencedygtigt på et marked med skrappe kundekrav. Da KMD Opus understøtter kritiske forretningsprocesser hos kunderne, er den største risiko i 2012 at sikre en høj kundetilfredshed hos de mange kunder, der skal føres sikkert gennem en afgørende udskiftning af økonomiog lønsystemer. 16

17 Ledelse og risici KONTROL OG RISIKOSTYRING KMD har etableret en række kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, hvis formål er: _ At sikre en rettidig, retvisende og informativ regnskabsrapportering i henhold til gældende regnskabslovgivning _ At skabe grundlaget for den interne økonomiske styring og budgetopfølgning De etablerede kontrol- og risikostyringssystemer forbedres løbende og har til formål at sikre, at fejl og uregelmæssigheder opdages og korrigeres i tide. De etablerede systemer kan opdeles i: _Kontrolmiljø _Risikovurdering _Kontrolaktiviteter _Information og kommunikation _Overvågning KONTROLMILJØ Ansvar og beføjelser er defineret i bestyrelsens instruktioner til direktionen, politikker, procedurer og kodekser. Bestyrelsen godkender KMD s primære politik for treasuryog finanspolitik samt risikostyring. Direktionen godkender andre politikker og procedurer, og de ansvarlige funktioner udsteder retningslinjer og fører tilsyn med anvendelsen af alle politikker og procedurer. Der er etableret systemer, der sikrer behørig funktionsadskillelse i regnskabsafdelingen. Den organisatoriske struktur og de interne retningslinjer udgør kontrolmiljøet sammen med love og andre regler. RISIKOVURDERING Ved regnskabsaflæggelsen er opgørelsen af en række poster baseret på skøn, og nogle er genereret gennem processer, som bygger på komplekse forudsætninger. KONTROLAKTIVITETER Målet med kontrolaktiviteterne er at forhindre, opdage og korrigere eventuelle fejl og uregelmæssigheder. Aktiviteterne er integreret i KMD s regnskabs- og rapporteringsprocedurer og omfatter bl.a. procedurer for attestation, autorisation, godkendelse, afstemning, analyser af resultater, adskillelse af uforenelige funktioner, kontroller vedrørende it-applikationer og de generelle it-kontroller. Alle risikovurderinger og tilhørende kontroller har sammenhæng til KMD s strategi og mål. INFORMATION OG KOMMUNIKATION KMD opretholder informations- og kommunikations systemer for at sikre, at regnskabsaflæggelsen er korrekt og fuldstændig. KMD s bogføringsregler og -procedurer for regnskabsaflæggelsen fremgår af en regnskabsmanual. Regnskabsmanualen og andre rapporteringsinstruktioner, herunder budget- og månedsafslutningsprocedurer opdateres, når der er behov for det. Disse er sammen med andre politikker, der er relevante for intern kontrol vedrørende regnskabsaflæggelsen, tilgængelige på KMD s intranet for alle økonomimedarbejdere samt andre relevante medarbejdere. OVERVÅGNING KMD anvender et omfattende økonomisystem til overvågning af selskabets resultater, som gør det muligt på et tidligt tidspunkt at opdage og korrigere eventuelle fejl og uregelmæssigheder i regnskabsaflæggelsen, herunder konstaterede svagheder i de interne kontroller, manglende overholdelse af procedurer og politikker mv. Overholdelsen af regnskabsmanualen overvåges løbende på koncernniveau. Gennem den løbende risikovurdering af igangværende kontrakter og projekter er disse poster identificeret, og omfanget af de risici, der knytter sig til posterne, er fastsat af de forretningsansvarlige controllere i tæt samarbejde med regnskabsafdelingen. 17

18 En digital genvej til en bedre folkeskole Et nyt digitalt læringsrum er på vej til den danske folkeskole. KMD Education er et nyt univers for læring, der giver skolens aktører nye muligheder for at bringe digitalisering i spil i forberedelsen, i under visningen og i læringen. KMD Education er udviklet i tæt dialog med lærere, elever, kommuner, interesseorganisationer og forskere. Læs hele casen på

19 Strategi og organisation STRATEGI OG ORGANISATION KMD S 2015-STRATEGI KMD er en ledende dansk leverandør af software- og serviceløsninger med et klart offentligt fokus. KMD bruger sine unikke kompetencer og domæneviden fra det kommunale segment til at vinde kontrakter i udvalgte delsegmenter i det private segment. Herudover er det KMD s ambition fortsat at udvide koncernens arbejdsområde ud over Danmarks grænser. I forbindelse med EQT og ATP s køb af KMD i 2009 blev strategiplanen Plan 2013 udarbejdet, og i 2010 og 2011 reviderede og forlængede ledelsen planen til KMD arbejder stadig efter Plan Bestyrelsen og direktionen i KMD forventer fortsat, at KMD får en stabil organisk vækst på 5% om året frem mod 2015 samt et indtjeningsniveau på højde med konkurrenternes. VÆKSTPOTENTIALE I VELFÆRDSTEKNOLOGI KMD har historisk primært skabt sin vækst organisk, men tilførte i 2011 markedsandele og forretning via opkøb. I 2011 købte KMD alle aktierne i de to selskaber Rambøll Informatik A/S og Itella Danmark A/S. Rambøll Informatik A/S, der har ændret navn til KMD Informatik A/S, er pr. 1. november 2011 fusioneret med KMD A/S, idet sel skabets datterselskab, KMD Informatik AB, dog fortsætter som et selvstændigt svensk selskab. Itella Danmark A/S har ændret navn til KMD Printcenter Hvidovre A/S og forventes i løbet af 2012 fusioneret med KMD A/S. Købene understreger KMD s ambitiøse vækststrategi. Det offentlige har i det seneste år sat skarpt fokus på digitalisering af de borgernære serviceområder som eksempelvis pleje-, sundheds- og skoleområdet. Potentialet tydeliggøres af den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som bl.a. fremhæver en fremtidig øget brug af velfærdsteknologi. Særligt inden for sundhed og undervisning har købet af Rambøll Informatik A/S tilført KMD-koncernen en række løsninger og kunder, der er et strategisk godt supplement til KMD s eksisterende løsninger og ambitioner på området. KMD FORTSÆTTER UDVIDELSE I SVERIGE Ved købet af Rambøll Informatik A/S fik KMD øget sin svenske repræsentation gennem tilføjelse af datterselskabet KMD Informatik AB til koncernen. KMD Informatik AB udfører primært systemudvikling og migreringsopgaver for det private erhvervsliv i Sverige. KMD Sverige AB har primært gennem 2011 haft forretning gennem rådgivningsydelser. Sigtet med oprettelsen af KMD Sverige AB er dog at bruge KMD s kompetencer og mangeårige erfaring fra det offentlige segment i Danmark til at udvikle en svensk pendant til KMD Opus, som har stor succes hos de danske kommuner. 19

20 Strategi og organisation NY ORGANISATIONSSTRUKTUR I KMD Gennem de sidste par år har KMD arbejdet på at skabe en endnu mere konkurrencedygtig omkostningsstruktur. KMD har i 2011 iværksat tiltag som Project Excellence og Operational Excellence, der skal forbedre KMD s arbejde inden for projektstyring og procesoptimering. Gennem en årrække har KMD endvidere øget brugen af offshoring. forretning. I forlængelse af organisationsændringen sagde KMD farvel til 72 medarbejdere. Justeringen er med til at sikre, at KMD også fremover er en voksende og sund virksomhed i et marked, der er præget af stigende konkurrence og fokus på omkostninger. I 2011 valgte KMD også at indgå aftale med ISS om varetagelse af en række serviceydelser, herunder kantinedriften, på KMD-koncernens danske lokationer. Der blev i januar 2011 implementeret en ny organisationsstruktur i KMD, der giver en enklere og mere fokuseret Vokser minimum 5% organisk Software- og serviceleverandør med offentligt fokus og international tilstedeværelse Administrative softwareløsninger til det offentlige og private marked Lovbaserede softwareløsninger til den offentlige sektor Market & Services Projects Infrastructure Outsourcing Kunde- og markedsorientering Performancekultur og konkurrencedygtig omkostningsstruktur 20

KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012

KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD BERETNING PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger KMD'S MARKEDER

Læs mere

ÅRSRAPPORT2010 _KMD A/S

ÅRSRAPPORT2010 _KMD A/S ÅRSRAPPORT2010 _KMD A/S INDHOLD PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger KMD S MARKEDER 08_KMD på

Læs mere

CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013

CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013 CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD BERETNING PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

Årsrapport for 2013. AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr. 35 38 11 39

Årsrapport for 2013. AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr. 35 38 11 39 Årsrapport for 2013 AX IV EG Holding III ApS CVR-nr. 35 38 11 39 Indholdsfortegnelse Hovedtal og nøgletal 2013, 4 måneders driftsresultat 01.09. 31.12. 2013... 3 Køb af EDB Gruppen Holding... 5 Året, der

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

eg a/s Årsrapport 2009 eg a/s

eg a/s Årsrapport 2009 eg a/s Koncernens adresser EG A/S Årsrapport 2009 99 EG A/S Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 eg a/s eg utility a/s It gruppen a/s eg data inform a/s edb gruppen sverige ab edb gruppen norge as Bygteq it a s 2

Læs mere

Digital verdensbegivenhed

Digital verdensbegivenhed ÅRSRAPPORT 2012 I stigende omfang er e-boks en del af virksomhedernes digitaliseringsstrategi. HENRIK ANDERSEN, ADM. direktør, e-boks A/S Digital verdensbegivenhed Offentlige myndigheder og institutioner

Læs mere

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 Koncernens adresser Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 EDB Gruppen Årsrapport 2008 97 Årsrapport 2008 edb gruppen a/s edb gruppen sverige ab edb gruppen norge as It gruppen a/s eg data inform a/s eg

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I årsrapport 12 selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon > 96 30 60 00 Hjemmeside > www.sanistaal.com E-mail > sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr. > 42 99 78 11 Stiftet

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 100

Indhold. Kontaktoplysninger... 100 Årsrapport 2009 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2009... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...15

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 24. marts 2014

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 24. marts 2014 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 24. marts 2014 Årsregnskabsmeddelelse 2013 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2013. Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation. Vi hjælper vores kunder med at bygge stærkere relationer til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

PwC s årsrapport for 2012/13

PwC s årsrapport for 2012/13 www.pwc.dk/aarsrapport PwC s årsrapport for 2012/13 Relationer. Værdi. Kvalitet. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Markedsandele Omsætning 2012/13 Top Tier 35 % (100 største

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller SIDE 03 >> Fremtidens e-boks skal skabe mere værdi for brugerne, og brugervenlighed og differentiering bliver nøgleord ÅRSRAPPORT SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2009 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 29 POST DANMARK KONCERNEN en del af posten norden Indhold 4 6 8 2 4 5 6 7 Hovedtal og nøgletal Året 29 Post Danmarks aktiviteter Håndtering af forsendelser i post danmark Koncernens øvrige

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

Omsætningsfaldet på 6,1 % i lokal valuta, korrigeret for til- og afgang af virksomheder er mindre end markedsfaldet i Skandinavien.

Omsætningsfaldet på 6,1 % i lokal valuta, korrigeret for til- og afgang af virksomheder er mindre end markedsfaldet i Skandinavien. F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev Tlf Fax CVR. nr. : : : +45 7011 5011 +45 4451 5282 16229415 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev den 15. marts 2010 Årsregnskabsmeddelelse 2009

Læs mere