Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven"

Transkript

1 Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken Aalborg Telefon Telefax wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven 1 2 Sammenfattende vurdering 2 3 Besigtigelse af børnehaven 2 4 Vurdering af undersøgelsen 5 5 Renovering af bygningen 6 6 Sundhedsfare ved skimmelsvampe 6 61 Vurdering af sundhedsfare ved ophold i børnehaven 7 1 Baggrund for opgaven Medarbejdere og børn i Øster Hornum Børnehave har symptomer som hovedpine og irritationer af slimhinder, når de opholder sig i børnehaven Sympto- Dokumentnr P A-1 Version 1 Udgivelsesdato Udarbejdet Inga Mortensen/ Michael Knudsen Kontrolleret Michael Knudsen Godkendt Inga Mortensen

2 2 / 11 merne forsvinder normalt, når de ikke opholder sig i børnehaven Børnehaven er fra 1974 med fladt tag Taget har været utæt gentagne gange, hvilket har givet vandskader i børnehaven Der var ingen mekanisk ventilation i børnehaven COWI blev bedt om, at undersøge om der er vækst af skimmel i børnehaven og komme med forslag til, hvorledes evt skimlen fjernes og hvordan det forebygges, at problemerne opstår igen 2 Sammenfattende vurdering Undersøgelsen af Øster Hornum Børnehave har vist massiv vækst af skimmel i loft/tagkonstruktion Resultaterne af målingerne af fugt i loft/tagkonstruktionen har vist forhøjet fugtniveau Skimmelen i tagkonstruktionen opstår, som følge af det høje fugtniveau Det forhøjet fugtniveau skyldes utætheder i tagdækningen på bygningens flade tag COWI anbefaler at Øster Hornum Børnehave renoveres indenfor en begrænset periode Med en begrænset periode menes i dette tilfælde perioden frem til sommerferien Indtil Børnehaven er blevet renoveret er det vigtigt, at sørge for en grundig udluftning og daglig rengøring af lokalerne Efter renoveringen skal der foretages en effektiv rengøring af lokalerne 3 Besigtigelse af børnehaven COWI, repræsenteret ved Michael Knudsen og Inga Mortensen, besøgte børnehaven den 11 januar 2011 Sammen med teknisk serviceleder Finn Saaby og skoleleder Torben Rune blev børnehaven gennemgået for tegn på fugtskader og det blev vurderet, hvor der skulle tages prøver Der var i forvejen, efter aftale med COWI, blevet åbnet op til loft/tagkonstruktionen fem steder, hvor der tidligere har været fugtskader Der blev desuden åbnet op til loft/tagkonstruktion på kontoret, hvor der ikke er tegn på fugtskader Der blev foretaget målinger af fugt i træet i loft/tagkonstruktionen og der blev taget kvantitative undersøgelser for skimmel vha MycoMeterTest Resultaterne af undersøgelserne ses i bilag 1 1 Køkken Der er tydeligere tegn på vandskader i køkkenet

3 3 / 11 Der blev målt for fugt i loft/tagkonstruktionen og udtaget prøver for skimmel både i et områder, hvor der var synlige tegn på skimmelvækst (1A) og i et områder, hvor der ikke var synlige tegn på skimmelvækst (1 B) Resultaterne af målingerne viste et forhøjet fugtniveau i tagkonstruktionen 18-22% Der blev målt på krydsfinerplader, som danner underlag for tagpap I en sund konstruktion uden fugtskader er der et forventligt fugtniveau på ca 10 % Prøver af skimmelsvamp viser massiv vækst af skimmelsvampe i begge prøver, se skema i bilag 1 2 Personaletoilet Der blev målt for fugt i tagkonstruktionen og udtaget en prøver for skimmel Resultatet af målingen viste et forhøjet fugtniveau i tagkonstruktionen (16 %) og et niveau af skimmelsvamp over normal baggrundsniveau

4 4 / 11 3 Toilet Der var tydelige tegn på fugt i tagkonstruktionen Der var felter hvor der var synlig is på undersiden af krydsfiner, som danner underlag for tagpap Der blev målt for fugt i tagkonstruktionen og udtaget en prøver for skimmel Resultatet af målingen viste et forhøjet fugtniveau i tagkonstruktionen (24-98 %) og massiv vækst af skimmelsvampe 4 Vindfang Der blev målt for fugt i tagkonstruktionen og udtaget en prøver for skimmel Resultatet af målingen viste et forhøjet fugtniveau i tagkonstruktionen (18 %) og massiv vækst af skimmelsvampe

5 5 / 11 5 Gang Der blev målt for fugt i tagkonstruktionen og udtaget en prøver for skimmel Resultatet af målingen viste et forhøjet fugtniveau i tagkonstruktionen (22%) og massiv vækst af skimmelsvampe 6 Kontor På kontoret var der ikke synlige tegn på vandskader, men der er en medarbejder, som klager over gener, når hun opholder sig på kontoret Der blev målt for fugt i tagkonstruktionen og udtaget en prøver for skimmel Resultatet af målingen viste et forhøjet fugtniveau i tagkonstruktionen (25 %) og massiv vækst af skimmelsvampe 4 Vurdering af undersøgelsen Resultaterne af undersøgelsen viste massiv vækst af skimmelsvampe og et forhøjet fugtniveau i loft/tagkonstruktionen de steder der blev undersøgt

6 6 / 11 Der blev hovedsageligt undersøgt områder, hvor der hat været tegn på vandskader, bortset fra kontoret Tagkonstruktionen må vurderes til at have mange utætheder fordelt på hele tagfladen Det betyder at det er hele tagkonstruktionen som skal renoveres Ved en fugtighed i en trækonstruktion på mere end 15 % er der risiko for vækst af skimmelsvamp På baggrund af resultaterne er det COWI s vurdering, at der er omfattende vækst af skimmel i loft/tagkonstruktionen SBi-anvisning 204 "Skimmelvækst i bygninger" definere skimmelvækst i en loftkonstruktion som værende "middel risiko" I dette tilfælde er forekomsten af skimmelvækst af så stort et omfang, at det er nødvendigt at foretage et indgreb i bygningens tagkonstruktion Da væksten af skimmel bliver værre, hvis der ikke foretages noget og da gener, som medarbejderne klager over, kan skyldes skimmelsvampe, er det COWI s vurdering, at bygningen skal renoveres indenfor en begrænset periode 5 Renovering af bygningen Bygningens tagkonstruktion skal renoveres ved at tagpap og krydsfiner fjernes Når bjælkespær er fritlagt skal det vurderes hvilken afrensning der er nødvendig og kan gennemføres på bjælkespær Herefter etableres en ny klimaskærm på bjælkespær, med ruhøvlet brædder og tagpap I forbindelse med renovering anbefales det at gennemføre en ekstra isolering af tagkonstruktionen, således U-værdikrav i BR10 opfyldes Samtidig bør der etableres en taghældning på det flade tag på minimum 1:40, men gerne større Ved en renovering anbefales det også at etablere en mekanisk ventilation af børnehaven I dag er der naturlig ventilation, som ikke er effektiv i lokaler hvor der opholder sig mange mennesker Der er opsat decentrale ventilatorer i kontor Ventilatorer anvendes ikke, da den støjer for meget Der er åben til garderobe, hvor børnenes tøj opbevares Når de kommer ind en fugtig dag med våde sko og overtøj, vil vanddampen herfra blive optaget i den varme luft i opholdsrum Herved stiger luftfugtigheden til et højt niveau, som ikke bliver ventileret ud af rummet, før der åbnes vinduer eller døre 6 Sundhedsfare ved skimmelsvampe Fugt og skimmelsvamp er normalt ikke akut skadelig og der er normalt ingen risiko ved i en kortere periode at færdes i en bygning med skimmelsvampe med mindre man er allergisk overfor den aktuelle svamp eller i forvejen lider af astma eller høfeber Længerevarende ophold i bygninger med vedvarende fugt og skimmelvækst kan medføre helbredsproblemer af forskellige karakter

7 7 / 11 Helbredsproblemer ved ophold i bygninger med skimmelvækst kan være irritationer af slimhinder i øjne, næse og svælg, luftvejsinfektioner og udvikling eller forværring af høfeber og astma Der kan desuden forekomme symptomer, som hovedpine, svimmelhed, træthed og koncentrationsbesvær Symptomerne opstår ved ophold i bygninger og formindskes eller ophører, når bygningerne forlades Det er ikke muligt at fastsætte en nedre grænse for, hvornår skimmelsvampevækst kan være af sundhedsmæssig betydning, men det må antages at risikoen stiger med eksponeringstiden og omfanget "By og Byg" vurderer, at der kan være risiko, hvis der er mere end 0,25 m 2 synlig vækst og mere end 3 m 2 skjult vækst Der findes mange tusinde forskellige skimmelsvampearter Blandt disse er mange ganske harmløse, mens andre kan være stærkt generende og skabe helbredsproblemer, når de forekommer i indeklimaet Indeklimaproblemerne kan både skyldes afgasning af generende flygtige stoffer og frigivelse af skimmelsvampesporer til indeluften 61 Vurdering af sundhedsfare ved ophold i børnehaven Besigtigelsen og de udtagne prøver viser, at der er vækst af skimmel i loft/tagkonstruktionen de steder, hvor der blev udtaget prøver Det vurderes at symptomer, som hovedpine og irritationer af slimhinder kan skyldes skimmel i bygningen Personer, som er allergisk overfor skimmelsvampe, bør ikke opholde sig i bygningen Bygningen skal renoveres og skimlen fjernes inden for en begrænset periode Indtil bygningen er renoveret, skal I sørge for grundig udluftning af lokalerne flere gange om dagen

8 MycoMeter TM -test og fugtindhold Bilag 1 Øster Hornum Børnehave Dato: 11/ Prøve nr Prøvetagningssted Fugtighed i træ Resultat Kommentarer Evt Billede 1 A 1 Køkken 18 % B 1 Køkken 22 % 1011 Ingen synlige tegn på skimmel 2 Personaletoilet 16 % 359

9 MycoMeter TM -test og fugtindhold Bilag 1 Prøve nr Prøvetagningssted Fugtighed i træ Resultat Kommentarer Evt Billede 3 Toilet % 3323 Der er et felt hvor der er synligt fugt Prøven taget så tæt på feltet som muligt 4 Vindfang 18 % Gang 22 % Kontor 25 % 686 Ingen tegn på vandskader på loftet

10 MycoMeter TM -test og fugtindhold Bilag 1 Vurdering af resultater Mycometer test Testen er baseret på detektion og kvantificering af et enzym som findes i både mycelium og sporer hos alle skimmelsvampe Analyseresultatet inddeles i tre kategorier MycoMeter-værdier 25 Niveauet af skimmelsvamp er ikke over normalt baggrundsniveau 25 < MycoMeter-værdi 450 Niveauet af skimmelsvamp er over normal baggrundsniveau Dette kan skyldes ophobning af svampesporer i støv og snavs eller tilstedeværelsen af ældre udtørrede skimmelsvampe MycoMeter-værdi > 450 Niveauet af skimmelsvamp er langt over normal baggrundsniveau Resultatet i denne kategori måles på lokaliteter med højt niveau af skimmelsvamp (biomasse) og indikere massiv vækst af skimmelsvamp Fugtighed i træ, træbaseret materiale (vægt %) 1 Risiko for vækst 0 Ingen risiko Fugt i træ, træbaseret materiale < 16 % (vægt%) Vinter < 10 % 1 Svag risiko % Vinter % 2 Middel risiko % Vinter % 3 Stor risiko > 20 %, langvarig opfugtning Vinter > 20 % 1 Byg og Byg Anvisning 204; "Undersøgelser og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger"

11 Målesteder Bilag Angiver de steder, hvor der blev udtaget prøver Tallene henviser til skemaet

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 16. august 2011 437198_FFM11_021 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Plan og Byggesag Køgevej 80, Postbox 100 4000 Roskilde 21. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1311826_366017_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Steen Holdt Køgevej 80 4000 Roskilde 15. november 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1330396_405623_led10_011.docx Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 4. juli 2011 FFM/ihm 437198_FFM11_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Danmarks Radio DR-Byen Att.: Stine Skriver, Kontant Emil Holms Kanal 20 0999 København C 17. december 2009.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Efter aftale med Stine Skriver,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring Silkeborg kommune Att.: Grethe T. Larsen Søvej 1 8600 Silkeborg 30. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1313863_366970_ahp10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013.

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013. Tonny Kærgaard Nørresøvej 56 8800 Viborg Dato 30.09.2013 Vor sag 13018-90 Vor ref. KL/kaa Mobil nr. 4071 7361 E-mail kl@vibing.dk Byggeteknisk gennemgang, Navnløs 7 i Viborg Vi er blevet anmodet om en

Læs mere

Areal pr. person 20-25 m 2 /person 10-20 m 2 /person

Areal pr. person 20-25 m 2 /person 10-20 m 2 /person Tabel 17. Vurdering af risiko for vækst af skimmelsvampe, udtrykt ved direkte og indirekte mål. Risiko for vækst 0 1 Ingen risiko Svag risiko Fugt-historie vedr. vandskader Ingen eller Varighed < 1 uge

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere.

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Støttet Byggeri Att.: Claus Michael Krogh Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C 10. april 2013 516762_FFM13_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Badevej 9, 8240 Risskov

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

Biorid-systemet i praktisk anvendelse

Biorid-systemet i praktisk anvendelse Biorid-systemet i praktisk anvendelse Udført for: KEFA International DK Att. Michael Schaffalitzky Brøndgade 14 4000 Roskilde Udført af: Anne Pia Koch Taastrup, den 19. juli 2006 Byggeri Titel: Bioridsystemet

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Brønderslev Kommune Att.: Steen Thomassen Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev 24. januar 2008 FFM/ihm Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Efter aftale med Steen Thomassen,

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde Sag nr. 371-2 Notatet er udarbejdet den 15. juni 2011 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_2 Rekvirent Roskilde

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

Skimmelsvampens vækstbetingelser

Skimmelsvampens vækstbetingelser TEMA TRÆSEKTIONEN 1 Skimmelsvamp Februar 2009 Skimmelsvamp på godt og ondt Skimmelsvamp er vores tids asbest, og de familier vi må fortælle, at der er skimmel er deres bolig, bliver ofte meget urolige

Læs mere

R&T R&T's fem certificerede mycometerlaboratorier udfører mikrobiologiske analyser for skimmelsvamp og bakterier, på overflader, i luft og i vand

R&T R&T's fem certificerede mycometerlaboratorier udfører mikrobiologiske analyser for skimmelsvamp og bakterier, på overflader, i luft og i vand R&T Box 23, 3912 Maniitsoq Specialrengøring Tlf. 493114 Fax 814105 www.rt-salg.com Brand. Sod. Vandskader. Kloakudslip. Graffiti. Rensning og desinfektion af ventilationsanlæg og affaldsskakter. R&T Specialrengøring's

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400 Direkte

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger 27. maj 2014 Stifterne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere