Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx. xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx. xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx"

Transkript

1 Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx Nybyggeri xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx honorartvist Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx mod xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx Ved af 7. november 2011 fremsender xxx xxxxxxx-xxxxxx til Rets- og Responsumudvalget i Akademisk Arkitektforening, en klage over xxxxx xxxxxx. xx. maj 2012 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med klagen - og i forbindelse med efterfølgende skriftveksling - fulgte diverse bilag, dels nogle i papirudgave, dels på en CD i meget ustruktureret form, herunder incl. diverse dubletter og uden nummerering. For at skabe overskuelighed i det modtagne materiale, er bilag i nedennævnte fortegnelse alene anført én gang. Det bemærkes - idet det på fremmødet af parterne blev bekræftet, at der vedrørende "nedrivning" ikke foreligger en tvist - er modtaget materiale på CD i forbindelse hermed, ikke anført i fortegnelsen. For overskuelighedens skyld har Rets- og Responsumudvalget benævnt klagers bilag: 1, 2, 3 osv. og indklagedes bilag: A, B, C osv. Fremsendte bilag i forbindelse med klage af 7. november 2011 omfattede: 1. Tidslinje for projektet 2. Tidsplan af 5. juni Rådgiveraftale - udkast af 5. juli af 25. marts 2011 fra bygherre til rådgiver vedrørende tidsplan, ansvar og proces 5. af 25. april 2011 fra rådgiver til bygherre vedrørende afslag på dispensationsansøgning 6. Rådgiveraftale - udkast af 4. maj af 1. juni 2011 fra rådgiver til bygherre 8. CD indeholdende følgende dokumenter: Side 1 af 14

2 8.1 MYNDIGHEDER Ansøgning Tillæg til Byggeandragende af 17. januar 2011, dispensationsansøgning vedrørende terræn- og facadehøjde, dateret 14. februar Planlægningsforhold vedrørende opførelse af passivhus, bilag BBR-data og materialebeskrivelse, bilag 2, udateret Tegning nr Situationsplan mål 1:250, dateret 10. januar Tegning nr Snit mål 1:75, dateret 14. februar Ansøgning Byggeandragende af 11. maj Tegninger - alle dateret 10. maj - til byggeandragende af 11. maj 2011, omfattende: situationsplan 1: stueetage 1: sal 1: tagplan med solceller og solfangere 1: facade mod nord/vej 1: facade mod øst facade mod syd/have 1: facade mod vest 1: tværsnit i bygning 1: Afslag på ansøgning om dispensation fra xxxxxxxxx Kommune, udateret (jf. mailkorrespondance medio april 2011) Argumenter vedrørende opførelse af passivhus, udarbejdet af arkitekt MAA xxxxx xxxxx, udateret 8.2 ØKONOMI Tilbud Tilbud fra xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx, dateret 1. juli Tilbud, unavngivet, dateret 7. juli Tilbud fra xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, dateret 4. juli Tilbud fra fa. xxxxxx xxxx dateret 30. juni Økonomisk oversigt, udateret Status på tilbud pr. 7. juli Udgifter (alle beløb anført incl. moms) Faktura nr. xxxxxxx af 24. januar 2011 fra arkitekt MAA xxxxx xxxxx, i alt kr ,00 vedrørende perioden juli 2010 januar 2011 (nedrivningsprojekt, jordpåfyldningsansøgning til myndigheder og udarbejdelse af forslag til nyt hus) Faktura nr. xxxxx af 25. januar 2011 fra xxxxx xxxxxxxxx, i alt kr , Faktura nr. xxxx af 28. februar 2011 fra xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vedrørende regulering af råjord, i alt kr , Aconto faktura nr. xxxxxxx af 25. maj 2011 fra arkitekt MAA xxxxx xxxxx, i alt kr ,00 vedrørende perioden februar maj 2011 (udvikling nyt passivhus, andragende, forhandling, dispensationsansøgning, diverse bearbejdning, igangsætning Side 2 af 14

3 projektering incl. energitiltag med implementering, projektering konstruktioner, stabilitet, afløb, vand, el incl. møder mv.) Aconto faktura nr. xxxxxxx af 25. maj 2011 fra arkitekt MAA xxxxx xxxxx, i alt kr ,00 vedrørende perioden februar maj 2011 (udvikling nyt passivhus, andragende, forhandling, dispensationsansøgning, diverse bearbejdning, igangsætning projektering incl. energitiltag med implementering, projektering konstruktioner, stabilitet, afløb, vand, el incl. møder mv.) Aconto fakturabeløb er specificeret som følger: - arkitekt kr ,00 - energiingeniør kr ,00 - konstruktions-/afløbsingeniør kr , Faktura nr. xxxxx af 5. juli 2011 fra xxxxxxxxx xxxxxxxxx & xxxxxxxxxx, i alt kr vedrørende udarbejdelse projekt Faktura nr. xxxx af 21. oktober 2011 fra xxxxxxx xxxxxxxxx Rådgivende ingeniørfirma xxx, i alt kr , UDBUD Udbudsmateriale Fællesbetingelser, dateret 27. maj Fagbeskrivelse, dateret maj Udbudsbrev, dateret 8. juni Mængde og tilbudsliste, dateret juni Edb-udskrift for fundamentsplan, dateret 26. maj Edb-udskrift for stålrammer, dateret 26. maj Geoteknisk rapport, dateret 20. januar Statiske beregninger - fundering, dateret 8. juni Opvarmning, varmetabsberegning, udateret Regnvandsanlæg, udateret Rettelsesblad, dateret 23. juni 2011 Tegninger - ingeniør (alle dateret 8. juni 2011, hvis ikke andet er anført) Pæleplan 1: Fundamentsplan 1: Stueplan 1: Principsnit A, randfundament 1: Principsnit B, indv. fundament 1: Detalje 1 og snit A 1: Stålramme 1 1:50 - snit B 1: Stålramme 2 1:50 - snit B 1: A Kloak - situationsplan 1:100, revisionsdato 21. juni 2011 Tegninger - arkitekt (alle dateret 10. maj 2011, hvis ikke andet er anført) Fundament - målsat, 1: Stueplan - vægge - målsat, 1: sal - vægge - målsat, 1: Tagplan - målsat, mål 1: Plan af køkken 1:20 Side 3 af 14

4 Køkken, opstalt A - B 1: Køkken, opstalt C -D 1: Bad stueetage - plan 1: Bad stueetage, opstalt A - B 1: Bad stueetage, opstalt C - D 1: Bad 1. sal - plan 1: Bad 1. sal, opstalt A - B 1: Bad 1. sal, opstalt C - D 1: Udhuse - plan, snit og facader 1: Vindues- og ydervægsdetaljer 1:10 (dateret 29. maj 2011) Vindues- og ydervægsdetaljer ved sydfacade 1:10 - (dateret 29. maj 2011) Vinduesdetaljer ved sydfacade - stålrammer 1:10 (dateret 29. maj 2011) Vinduesdetaljer sydfacade - stålrammer - højder 1:20 (dateret 29. maj 2011) Fundament - sokkeldetaljer 1:10 (dateret 29. maj 2011) Fundament - sokkeldetaljer 1:10 (dateret 29. maj 2011) Stue- og 1. sals plan - vand og ventilation 1: Stue- og 1. sals plan - el princip 1: Situationsplan 1: Plan stueetage 1: Plan 1. sal 1: Snit A - A 1: A Snit A - A 1:100 (revisionsdato 10. juni 2011) Snit B - B 1: A Snit B - B 1:100 (revisionsdato 10. juni 2011) Snit C - C 1: Snit D - D 1: Facade syd 1: Facade nord 1: Facade øst 1: Facade vest 1: DIVERSE TEGNINGSMATERIALE Dato på skitseforslag er taget fra de filmapper modtaget fra klager, idet arkitektens skitser - hvor andet ikke er anført - er udaterede Tegninger Skitseforslag - (modtaget) 20. august situationsplan (1) - stueetage, plan (6) - 1. sal, plan (6) - stueetage, plan (7) - stueetage, plan (8) - 1. sal, plan (8) - tagplan - facade og isometri - gavle (sidste 3 tegninger udført som frihåndstegning) Skitseforslag - (modtaget) 27. august placering af bygning, luftfoto - situationsplan incl. nabobyggeri Side 4 af 14

5 Skitseforslag september situationsplan (9) - stueetage 111 m 2 - plan 1:100 (9) - 1. sal 97 m 2 - plan 1:100 (9) Skitseforslag oktober situationsplan (10) - stueetage 111 m 2 - plan 1:100 (10) - 1. sal 97 m2 - plan 1:100 (10) - facade mod vej Skitseforslag oktober situationsplan (10) - stueetage 111 m 2 - plan 1:100 (10) - 1. sal 97 m 2 - plan 1:100 (10) - facade øst - facade syd/have - facade vest - facade vej - tagplan - isometri Skitseforslag november stueetage 121 m 2 - plan 1:100 (11) - 1. sal 105 m 2 - plan 1:100 (11) Skitseforslag november stueetage121 m 2 - plan 1:100 (11) - 1. sal 105 m 2 - plan 1:100 (11) - facade øst - facade syd/have - facade vest - facade vej - snit - tagplan - trappe til tag 1:20 Skitseforslag november sal 105 m 2 - plan 1:100 (11) Skitseforslag - 4. december stueetage 113 m 2 - plan 1:100 (12) - 1. sal 108 m 2 - plan 1:100 (12) - facade øst - facade syd/have - facade vest - facade vej - snit - tagplan Skitseforslag december stueetage 116 m 2 - plan 1:100 (14) - 1. sal 111 m 2 - plan 1:100 (14) - facade øst - facade syd/have - facade vest - facade vej Skitseforslag - 6. januar 2011 Side 5 af 14

6 - stueetage 114,5 m 2 - plan 1:100 (15) - 1. sal 101 m 2 - plan 1:100 (15) - facade øst - facade vej - tagplan (15) Oversigtstegninger februar 2011 (dateret 10. februar 2011) Fundamentsplan - målsat, 1: Stueetage - ydre vægge basis - målsat, 1: Stueetage - indre vægge basis - målsat, 1: Tagetage/1. sal - ydre vægplan - målsat, 1: Snit - ydre vægge basis - målsat, 1: Situationsplan med fundament 1:200 - Stueetage 118,5 m 2 - vinduesparti, 1:100 Oversigtstegninger - 1. april 2011 (dateret 10. februar 2011) Fundamentsplan - målsat, 1: Stueplan - ydre vægge basis - målsat, 1: Stueplan - indre vægge basis - målsat, 1: Dækplan over stueetage - målsat, 1: Tagetage/1. sal - målsat, 1: Snit - ydre vægge basis - målsat, 1: Situationsplan med fundament 1:200 Bygningsdelsoversigt - 8. april 2011 (dateret marts 2011) - incl. planer 1:200 med rumnumre i relation til bygningsdelsoversigt Planer og snit april stueetage 119 m 2-1:100 (A) - 1. sal 100 m 2-1:100 (A) - snit 1:100 (A) Facader april facade øst (A) - facade syd/have (A) - facade vest (A) - facade vej (A) Planer maj stueetage 120 m 2-1:100 (C) - 1. sal 92 m 2-1:100 (C) Oversigtstegninger maj 2011 (dateret 10. maj 2011) Plan af køkken 1: Køkken - opstalt A - B 1: Køkken - opstalt C - D 1:20 Tegning - 1. juni situationsplan - regnvand - afløb Efterfølgende har Rets- og Responsumudvalget modtaget: Svarskrift fra indklagede, dateret 5. december 2011, incl. bilag: A. Fagbeskrivelse - nedrivning af villa og regulering, dateret 20. juni 2010 B. Tillæg til byggeandragende af 17. januar 2011, dispensationsansøgning, dateret 14. februar 2011 C. Bilag 1 til dispensationsansøgning, udateret D. Tilbudsoversigt nedrivning, dateret 26. august 2010 Side 6 af 14

7 E. korrespondance, april vedrørende afbrydelse af samarbejde F. Bilagsoversigt udbud, udateret G. korrespondance, juni og juli vedrørende udbud H. korrespondance, maj klargøring udbud I. korrespondance, januar vedrørende jordpåfyldning, regulering af terræn J. korrespondance, februar og april 2011 vedrørende dispensation K. Økonomiopstilling, udateret Replik fra klager, dateret 15. december 2011, incl. bilag: 9. af 15. juni 2011 fra bygherre til rådgiver vedrørende ny dato for aflevering af tilbud. Duplik fra indklagede, dateret 9. januar 2012, incl. bilag: L. korrespondance af 1. september 2010, incl. koteplan M. korrespondance 15. april 2011 efter afslag på dispensation incl. prospekt for passivhus samt 17 tegninger N. korrespondance 15. april 2011 efter afslag på dispensation, incl. geoteknisk rapport samt 2 tegninger ooo Sagen er herefter optaget til behandling, og - som det er kutyme - sendt i cirkulation blandt udvalgets medlemmer og afsluttende behandlet i et plenummøde, hvortil parterne var indkaldt. I mødet - der afholdtes den 21. marts 2012 deltog: Klager - xxx xxxxxx-xxxxxx Indklagede - arkitekt MAA xxxxx xxxxx Rets- og Responsumudvalget - 8 af udvalgets medlemmer, udvalgets leder og sekretær Påstande Klager ooo Tilbagebetaling af i alt kr ,00 incl. moms der fremkommer som følger: Faktura nr. xxxxxx af 24. januar 2011 fra xxxxx xxxxxx xxx (48.250, ,00) *) kr ,00 Faktura nr. xxxxxxxx af 25. maj 2011 fra xxxxx xxxxxx xxx vedrørende projekt for nyt hus kr ,00 Fakturanr. xxxxx af 5. juli 2011 vedrørende xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kr ,00 I alt incl. moms kr ,00 Side 7 af 14

8 *) Faktura nr. xxxxxxx af 24. januar 2011 indeholder 3 ydelser omfattende nedrivningsprojekt, jordpåfyldningsansøgning til myndigheder og udarbejdelse af forslag til nyt hus. Beløbet på kr fremkommer ved et "lægmandsskøn" vedrørende fradrag i fakturabeløb for den del der vedrører nedrivning; efter klagers opfattelse vedrører størstedelen af det fakturerede beløb teknisk rådgivgivning og bistand i forbindelse med udarbejdelse af skitseprojekt. Fritagelse for betaling af faktura nr. xxxx af 21. oktober 2011 fra xxxxxxx xxxxxxxxx Rådgivende ingeniørfirma xxx, i alt kr ,78 incl. moms (betalt af indklagede). Klager bekræfter - ud over allerede betalte regninger for teknisk rådgivning og bistand vedrørende skadesag samt udført geoteknisk undersøgelse mv. - at ville betale kr ,00 incl. moms for el-skab (betalt af indklagede). Indklagede Ingen reduktion i allerede betalt faktureret honorar for præsteret teknisk rådgivning og bistand. Yderligere betaling af i alt kr ,78 incl. moms, der fremkommer som følger: Faktura nr. xxxx af 21. oktober 2011 fra xxxxxxx & xxxxxxxx Rådgivende ingeniørfirma xxx kr ,78 Udlæg for el-skab kr , ooo Parternes skriftlige og mundtlige forklaringer I alt incl. moms kr ,78 Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende klagers ejendom, beliggende xxxxxxxxx xx i xxxxxxxxxx. Af de til Rets- og Responsumudvalget fremsendte sagsakter fremgår, at den præsterede tekniske rådgivning og bistand kan opdeles i 6 punkter: 1. Energirenovering af nyindkøbt ejendom samt diverse udbedring i forbindelse med rotteplage på ejendommen. 2. Nedrivning af ejendommen. 3. Jordprojekt - diverse regulering af terræn. 4. Projektering af nyt hus, myndighedsprojekt incl. dispensationsansøgning. 5. Afbrydelse og genoptagelse af samarbejde. 6. Tilbudsindhentning og afbrydelse af samarbejde. Ad 1 - Energirenovering mv. Klager retter medio 2009 henvendelse til indklagede, med henblik på teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med ønske om energirenovering af ejendommen, et tidligere sommerhus/helårshus med adskillige "knopskydninger". Indklagede udarbejder udkast til rådgiveraftale samt et foreløbigt budget vedrørende energirenoveringen, der fremsendes klager. Side 8 af 14

9 Indklagede foretager opmåling af ejendommen med henblik på renoveringen og i forbindelse hermed konstateres rotteplage, dog uden konstatering af problemets faktiske omfang. Klager kontakter forskellige rottefængere, som alle fremkommer med bekæmpelsesforslag, og som alle må opgive. I forbindelse med forsøgene på rottebekæmpelse følger og kommenterer indklagede løbende sagen, herunder ved deltagelse i diverse møder med advokat og forsikringsselskab samt udarbejdelse af budgetter for sandsynliggørelse af omfanget af nødvendig indgriben i huset, i forbindelse med en mulig bekæmpelse af rotteplagen. De udarbejdede budgetter indgår efterfølgende i erstatningsvurderingen. Efter de forskellige rottefængeres resultatløse forsøg på at bekæmpe rotteplagen vurderes det, at der ikke vil kunne gives garanti for, at rotteplagen kan fjernes. Der indgås således forlig i relation til ejerskifteforsikringen, der udbetaler 1 mio. kr. Klagers ønsker til energirenovering og fremtidig komfort i et ombygget hus synes problematisk, samtidig med at enkelte rum ikke lever op til nutidens krav til opholdsrum, hvorfor overvejelse om nedrivning af ejendommen bliver aktuel. Der er parterne imellem - i det store og hele - enighed om ovennævnte forløb. Ad 2 - Nedrivning Indklagede udarbejder nedrivningsprojekt, søger myndighedstilladelse til nedrivning, indhenter tilbud blandt 6 nedrivningsfirmaer og kontraherer arbejdets udførelse. Der foreligger udkast til totalrådgiveraftale dateret 5. juli 2010, omfattende teknisk rådgivning og bistand vedrørende nedrivning samt opførelse af passivhus. Aftalen er ikke underskrevet af parterne. Af aftaleudkastet fremgår vedrørende økonomisk grundlag for byggeprojektet, at efter senere udarbejdet byggeprogram vil blive udarbejdet et foreløbigt budget til vurdering af økonomien. Honorar for totalrådgivning omfatter: - arkitektarbejde: program, design, bygningstegninger, beskrivelser mv. samt al koordinering og byggestyring - ingeniørarbejde: konstruktioner, stabilitet, varmetabsberegning og kontrol samt el og vvs Arkitekt- og ingeniørarbejder er samlet anført til ,00 excl. moms, der tillagt omkostninger til landinspektør og geoteknik på ,00, i alt medfører omkostninger på kr ,00 excl. moms, svarende til kr ,00 incl. moms. Side 9 af 14

10 I aftaleudkastet er vedrørende tidsfrister henvist til tidsplanskitse af 5. juni 2010, hvoraf fremgår indflytning i uge I forbindelse med nedrivningen blev etableret strømtavle og kabel til pumpe i drænbrønd, som skulle vedblive at fungere. Endvidere blev der etableret ny ledning fra drænpumpebrønd til regnvandsbrønd i det kommunale afvandingssystem og opsat måler, så det ville kunne konstateres, hvor meget drænvand der løb igennem over en periode. Ejendommen nedrives i oktober/november Der er parterne imellem - i det store og hele - enighed om ovennævnte forløb. Ad 3 - Jordprojekt Klager ønskede terræn hævet omkring det kommende hus til minimum kote 2,0, hvilket er cm over hidtidigt terræn. Indklagede søgte myndighedsgodkendelse, indhentede tilbud og organiserede arbejdets udførelse i februar Der er parterne imellem - i det store og hele - enighed om ovennævnte forløb. Ad 4 - Nyt hus Ifølge indklagede meddelte klager efter beslutning om nedrivning af eksisterende ejendom, ønske om opførelse af et individuelt projekteret hus, alternativt et typehus. Idet der ikke skete yderligere vedrørende valg af typehus, igangsatte indklagede projektering. Indklagede udarbejdede 14 forslag - med større eller mindre forskelle - der udmøntede sig tegningsmæssigt i et - ikke fuldt gennembearbejdet - projektforslag, som grundlag for myndighedsbehandling. Det blev på fremmødet af indklagede oplyst, at der i forbindelse med den tekniske rådgivning og bistand er rettet forhåndshenvendelse til bygningsmyndigheden med diverse forespørgsel. Der er medio januar 2011 indsendt andragende og efter telefonisk kontakt til bygningsmyndigheden står det fast, at der er uoverensstemmelse i forhold til gældende byplanvedtægt for området - herunder facadehøjde i forhold til terrænkote, partielt fladt tag samt blanke materialer på tagflade - hvorfor indklagede medio februar 2011 fremsender tillæg til byggeandragende, indeholdende diverse dispensationsansøgning i forhold til bestemmelserne i byplanvedtægt. Bygningsmyndigheden meddeler medio april afslag på ansøgning om dispensation for facadehøjde, og meddeler betinget dispensation vedrørende partielt fladt tag til tekniske installationer og blanke eller reflekterende tagmaterialer. Klager er ikke enig i indklagedes beskrivelse af sagsforløb. Side 10 af 14

11 Ifølge klager blev det før igangsætning af skitseprojektering overvejet at opføre et typehus, for at holde udgifterne nede. Fra ejerskifteforsikringen blev udbetalt en erstatning på 1 mio. kr., hvilket langt fra var tilstrækkeligt til at bygge et nyt hus, og i den samlede vurdering indgik købsprisen for ejendommen på kr. Ifølge klager havde typehusfirmaerne på pågældende tidspunkt få eller ingen erfaringer med meget miljøvenlige huse, hvilket var i uoverensstemmelse med klagers ønske om en meget stærk miljøprofil. Klager havde fået den opfattelse, at indklagede kunne bygge et individuelt projekteret enfamiliehus for kr./m 2 (ifølge klagers opfattelse incl. moms) - hvilket alene var kr mere en kvadratmeterprisen for "standardtypehuse" på pågældende tidspunkt. Klager havde forventet at få "et smukt hus" ved at indgå aftale med "en rigtig arkitekt", frem for "at nøjes" med et typehus og i øvrigt, at indklagede som professionel kunne afdække de lokale regler og "forudse" diverse problemer. Ad 5 - Afbrydelse og genoptagelse af samarbejde Umiddelbart efter bygningsmyndighedens afslag ønskede klager at afbryde samarbejdet med indklagede, dels fordi indklagede ikke syntes at være i stand til at løfte opgaven som totalrådgiver, dels fordi byggeriet ikke ville blive færdiggjort i henhold til den aftalte tidsplan. Klager bliver imidlertid af tredje part anbefalet at genoptage samarbejdet med indklagede, idet overdragelse af opgaven til anden arkitekt, måtte forventes at resultere i et senere færdiggørelsestidspunkt. Der foreligger udkast til totalrådgiveraftale dateret 4. maj 2011, omfattende teknisk rådgivning og bistand vedrørende opførelse af passivhus. Aftalen er ikke underskrevet af parterne. Af aftaleudkastet fremgår vedrørende økonomisk grundlag for byggeprojektet, at efter senere udarbejdet byggeprogram vil blive udarbejdet et foreløbigt budget til vurdering af økonomien. Endvidere er i aftaleudkastet anført, at et byggeri af det foreliggende omfang og karakter vil beløbe sig til minimum 2,5 mio. kr. Det fremgår ikke om beløbet er incl. eller excl. moms. Vedrørende honorar er anført, at en normal honorering vil andrage ca. 15 % af byggeprisen, hvilket i dette tilfælde vil medføre et samlet honorar på kr ,00 excl. moms, svarende til kr ,00 incl. moms. Rådgiverens ydelser omfatter jf. aftaleudkastet: - udarbejdelse af materiale til brug for myndighedsansøgning for og gennemførelse af nedrivning af hus - udarbejdelse af byggeprogram - myndighedsansøgninger - udarbejdelse af projekt, herunder sikre dets lovlighed - beskrivelse og fotoregistrering af forhold forinden arbejdet igangsættes - indhentning af tilbud på bygherrens vegne Side 11 af 14

12 - indhentning af leverancer på bygherrens vegne - gennemførelse af projektet - afholdelse af byggemøder - budgetstyring samt godkendelse af betalinger - indgåelse af aftaler med entreprenører på bygherrens vegne indenfor det godkendte budget, efter forudgående godkendelse af valg af entreprenør og entrepriseaftale - indhentelse af myndighedernes godkendelse i nødvendigt omfang - afslutning af sagen med byggeregnskab og ibrugtagningstilladelse - 1-års garanti eftersyn Det fremgår af aftaleudkastet, at ydelserne omfatter arkitektarbejde, ingeniørarbejde, landinspektør og geoteknik, idet ydelser ud over arkitektarbejde udføres af underrådgivere; arkitektarbejder indeholder koordinering af de øvrige ydelser. Vedrørende tidsfrister er i aftaleudkastet anført, at tidsplanskitse udarbejdes efterfølgende. Der indsendes nyt byggeandragende 11. maj Om der på dette grundlag var udstedt byggetilladelse var - ifølge oplysning på fremmødet - ikke indklagede bekendt. Klager oplyste på fremmødet, at indklagedes tilbudsindhentning umiddelbart måtte forudsættes igangsat på baggrund af at byggetilladelse forelå. Der er mellem klager og indklagede uoverensstemmelse om sagsforløbet Tilbudsindhentning og afbrydelse af samarbejde Ifølge indklagede blev projektet sendt i udbud primo juni 2011 til - ifølge klager - 11 entreprenører, hvoraf alene 4 afgav tilbud. Ifølge klager har der i projekteringsperioden været refereret til et 1-plans- hus i passivhusstandard, opført i Jylland for en nettopris af ca kr./m 2. Ifølge indklagede er det gennem hele forløbet præciseret, at det ikke var muligt at sige hvad det aktuelle hus ville koste, før der havde været afholdt en udbudsrunde. Jf. oversigt udarbejdet af indklagede efter tilbudsindhentning fremgår ikke indstilling af laveste konditionsmæssige tilbud, set i forhold til udbudsgrundlag, ligesom der ikke entydigt fremgår en - ud fra tilbudssum beregnet - kvadratmeterpris. Der er anført en pris på kr./m 2 excl. moms, svarende til kr/m 2 incl. moms med en bygningsstørrelse på 220 m 2. Ifølge klagers oplysning ved fremmødet, var resultatet af prisindhentningen en pris pr. kvadratmeter, mere end det dobbelte af klagers forventning i henhold til det i sagsforløbet stipulerede. Herefter afbrød klager samarbejdet med indklagede ooo Side 12 af 14

13 Rets- og Responsumudvalgets vurdering Rets- og Responsumudvalget har i sin vurdering af sagen hæftet sig ved: - at det er indklagedes/rådgivers ansvar løbende at sikre, at klager/bygherre har et samlet overblik vedrørende projektets status og fremdrift - at indklagede ikke i aftaleudkast som aftalegrundlag anfører rådgiverorganisationernes - Danske Ark og FRIs - ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning - at indklagede - jf. sædvane og god arkitektskik - ikke i aftaleudkast anfører økonomisk grundlag for byggeriets gennemførelse, og herunder angivelse vedrørende moms - at indklagede ikke sikrer, at udarbejdet projektforslag er i overensstemmelse med klagers ønsker (incl.eventuelle tilkomne ønsker) i det - jf. aftaleudkast - af indklagede udarbejdede byggeprogram - at indklagede som den professionelle part ikke umiddelbart på baggrund af erfaringspriser og prisbøger mv. formår at udarbejde et kvalificeret overslag i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag, der netop skal udgøre bygherrens afgørende økonomiske beslutningsgrundlag og dermed være styrende for rådgiveren - at indklagede som den professionelle part, ikke - under hensyn til gældende byggelovgivning og bygningsvedtægt for området - formår at udarbejde et myndighedsprojekt, der tager højde for givne forudsætninger, eventuelt efter en præciseret indledende dialog med bygningsmyndigheden - at indklagede ved manglende professionalisme synes at have trukket sagen unødigt i langdrag ooo På grundlag af det fremlagte materiale og det ved fremmødet af parterne oplyste, afsiger Rets- og Responsumudvalget følgende KENDELSE Indklagede xxxx xxxxxx ApS v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx, tilbagebetaler inden 4 uger fra dato til klager, xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx-xxxxxx, i alt kr ,00 incl. moms. Beløbet fremkommer som summen af kr (del af faktura nr. xxxxxx af 24. januar 2011 fra xxxxx xxxxxx xxxx), kr (faktura nr. xxxxxxx af 25. maj 2011 fra xxxxx xxxxxxxxxx)) og kr (faktura nr. xxxxx af 5. juli 2011 fra xxxxxxxxx xxxxxxxxxx & xxxxxxxxxx), fratrukket indklagedes udlæg for el-skab kr Indklagede xxxxx xxxxxx xxxx arkitekt MAA xxxxx xxxxx betaler faktura nr. xxxx af 21. oktober 2011 fra xxxxxxx x xxxxxxxx Rådgivende ingeniørfirma Side 13 af 14

14 xx, i alt kr ,78 incl. moms og kan ikke gøre dette eller eventuelle yderligere krav fra underrådgivere gældende. Indklagede xxxxx xxxxxx xxxx/ arkitekt MAA xxxxx xxxxx betaler inden 4 uger fra dato kr ,00 med tillæg af moms til Akademisk Arkitektforening, i salær for sagens behandling iht. vedlagte nota nr. xxxxx. Nærværende kendelse kan inden for en frist på 4 uger fra brevdato ankes til Byggeriets Voldgiftsret. P.U.V Poul Jorsal Leder Bodil Krohn Hansen Sekretær Side 14 af 14

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Honorar - udarbejdelse lokalplan - udvidelse konferencecenter - opførelse enfamiliehus xxxx xxxxxxxx

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx xx. august 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 22. juli 2013 fra advokat

Læs mere

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ombygning af xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Om- og tilbygning énfamiliehus xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxx mod Arkitekt

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx BS nr. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx BS nr. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx BS nr. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx. juli 2014 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. xxxxxx -/bkh Med brev af 26. februar 2014

Læs mere

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx. oktober 2011 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 7.

Læs mere

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Villa i xxxxxxxxxx nybyggeri honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx J.nr. xxxxxxxxxxx ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx J.nr. xxxxx Andelsboligbyggeri honorar

Læs mere

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Honorar opførelse af nyt stuehus xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Honorar ombygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Med brev

Læs mere

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorar nybygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Byggesag xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx honorar xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxx xxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar renovering og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 of 6 AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I forbindelse med almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (iht. ABR 89). 1. Parterne 1.1 Undertegnede Syddjurs Kommune Plan og Udvikling

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2017 Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx)

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx) Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 UDKAST RÅDGIVNINGSKONTRAKT MED BILLEDKUNSTNER DK-8200 Aahus N Tel. +45 78469888 projektafdeling@@dnu.dk www.dnu.rm.dk Kunstopgave til Det Nye Universitetshospital

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2010 Vejledende opgørelse over honorar for arkitektydelser i

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89.

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. 1. Parterne Undertegnede Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, på vegne af Partnerskabet for Mimersgadekvarteret mellem Realdania og Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus Vejen Kommune side 1 af 6 sider AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163192 RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND MELLEM

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Københavns Energi A/S

Københavns Energi A/S Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter benævnt Københavns Energi

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 K E N D E L S E Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S (advokat Niels Kaiser, Aabyhøj) mod Betaniaforeningen

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital.

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. Sag: Virksomhedens navn: Opgavens navn: Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. 1. Parterne: I det følgende kaldet Klienten og medundertegnede: I det følgende kaldet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14302 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn).

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn). København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2998/3KR/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X firma v/y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: X firma v/y har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en byggegrund til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en byggegrund til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig Fyn A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede som følge af fejlagtige oplysninger i salgsopstillingen

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14245 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x, x.xx. xxxx xxxxxx x CVR-nr.: xxxxxxxx x. xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Minihal Vestrup. Planlægning Disp.forslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt

Minihal Vestrup. Planlægning Disp.forslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Grundlag Rådgiveraftale IKT specifikation Aftaleorganisation Honorarberegning Minihal Vestrup Lars Bo Nielsen (LBN) Tømrer Grundlag Rådgiveraftale IKT specifikation Aftaleorganisation Honorarberegning

Læs mere

BORUM. Råd giver aftale. Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre BYGGERÅDGIVNING. Vedrørende: Beliggende Smakkegårdsvej 94-104

BORUM. Råd giver aftale. Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre BYGGERÅDGIVNING. Vedrørende: Beliggende Smakkegårdsvej 94-104 Side 1 af 6 BORUM BYGGERÅDGIVNING Råd giver aftale Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre Vedrørende: E/F Smakkegårdsbo 4-5 Beliggende Smakkegårdsvej 94-104 2820 Gentofte Udfærdiget Juni

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14419 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx som indehaver af ophørte xxxx xxx. xx (CVR-nr. xxxxxxxx)

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13458 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx CVR-nr.: xx xx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Lovgivning Byggeriets parter og det færdige byggeri skal overholde gældende love, reglementer og miljøkrav, cirkulærer, normer og standarder,

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER

TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER Dato: 23. oktober 2013 J. nr.: 102794 TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER Rettelsesblad 03 til udbudsbetingelser af 24. september 2013 Spørgsmål 1: Hvordan hænger 1.4 og 3.2 sammen? I 1.4 anføres,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg til en kontantpris af kr. 2.600.000,00.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg til en kontantpris af kr. 2.600.000,00. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14523 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: N.N CVR-nr.: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Reparation

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY STORSTRØMSBRO

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY STORSTRØMSBRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. september 2013 13/16532- Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A. Den 20 oktober 2009 blev der i sag nr. 2/2009-R B ApS mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på dispensation til altan på Sydkajen 1A

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på dispensation til altan på Sydkajen 1A Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01979 Ref.: NAHAU AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på dispensation til altan

Læs mere

K E N D E L S E. Voldgiftssag nr. C-13218: Hvidovre Kommune. (advokat Frederik Bue Johnsen) mod. Fredensborg VVS Teknik A/S. (advokat Irene Wittrup)

K E N D E L S E. Voldgiftssag nr. C-13218: Hvidovre Kommune. (advokat Frederik Bue Johnsen) mod. Fredensborg VVS Teknik A/S. (advokat Irene Wittrup) K E N D E L S E i Voldgiftssag nr. C-13218: Hvidovre Kommune (advokat Frederik Bue Johnsen) mod Fredensborg VVS Teknik A/S (advokat Irene Wittrup) og AG5 A/S (advokat Jakob Sønder Larsen) Afsagt København,

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 22. april 2013 J.nr.: AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Annonceringsmateriale

Annonceringsmateriale Juni 2013 Sagsnr. 035514-0002 psj/abd/afj Annonceringsmateriale Udbud af byggeforretningsførerydelse i forbindelse med om- og tilbygning af Plejecentret Birgittehjemmet 2/7 1. Generelle udbudsbetingelser

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klager ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved Nævnet har modtaget klagen den 5. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

Boligselskabet Sjælland. Rammeaftale, Arkitekt- og ingeniørrådgivning. 1. Parterne. 2. Opgaverne. CVR nr Sjællandsvænget Roskilde

Boligselskabet Sjælland. Rammeaftale, Arkitekt- og ingeniørrådgivning. 1. Parterne. 2. Opgaverne. CVR nr Sjællandsvænget Roskilde Boligselskabet Sjælland Rammeaftale, Arkitekt- og ingeniørrådgivning 1. Parterne 1.1 Boligselskabet Sjælland CVR nr. 4200 8419 Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde i det efterfølgende kaldet Bygherren og 1.2

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-515/8KR/CBW 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. Klagens

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 Dato: 22. april 2013 J.nr.: 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere