Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx. xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx. xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx"

Transkript

1 Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx Nybyggeri xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx honorartvist Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx mod xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx Ved af 7. november 2011 fremsender xxx xxxxxxx-xxxxxx til Rets- og Responsumudvalget i Akademisk Arkitektforening, en klage over xxxxx xxxxxx. xx. maj 2012 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med klagen - og i forbindelse med efterfølgende skriftveksling - fulgte diverse bilag, dels nogle i papirudgave, dels på en CD i meget ustruktureret form, herunder incl. diverse dubletter og uden nummerering. For at skabe overskuelighed i det modtagne materiale, er bilag i nedennævnte fortegnelse alene anført én gang. Det bemærkes - idet det på fremmødet af parterne blev bekræftet, at der vedrørende "nedrivning" ikke foreligger en tvist - er modtaget materiale på CD i forbindelse hermed, ikke anført i fortegnelsen. For overskuelighedens skyld har Rets- og Responsumudvalget benævnt klagers bilag: 1, 2, 3 osv. og indklagedes bilag: A, B, C osv. Fremsendte bilag i forbindelse med klage af 7. november 2011 omfattede: 1. Tidslinje for projektet 2. Tidsplan af 5. juni Rådgiveraftale - udkast af 5. juli af 25. marts 2011 fra bygherre til rådgiver vedrørende tidsplan, ansvar og proces 5. af 25. april 2011 fra rådgiver til bygherre vedrørende afslag på dispensationsansøgning 6. Rådgiveraftale - udkast af 4. maj af 1. juni 2011 fra rådgiver til bygherre 8. CD indeholdende følgende dokumenter: Side 1 af 14

2 8.1 MYNDIGHEDER Ansøgning Tillæg til Byggeandragende af 17. januar 2011, dispensationsansøgning vedrørende terræn- og facadehøjde, dateret 14. februar Planlægningsforhold vedrørende opførelse af passivhus, bilag BBR-data og materialebeskrivelse, bilag 2, udateret Tegning nr Situationsplan mål 1:250, dateret 10. januar Tegning nr Snit mål 1:75, dateret 14. februar Ansøgning Byggeandragende af 11. maj Tegninger - alle dateret 10. maj - til byggeandragende af 11. maj 2011, omfattende: situationsplan 1: stueetage 1: sal 1: tagplan med solceller og solfangere 1: facade mod nord/vej 1: facade mod øst facade mod syd/have 1: facade mod vest 1: tværsnit i bygning 1: Afslag på ansøgning om dispensation fra xxxxxxxxx Kommune, udateret (jf. mailkorrespondance medio april 2011) Argumenter vedrørende opførelse af passivhus, udarbejdet af arkitekt MAA xxxxx xxxxx, udateret 8.2 ØKONOMI Tilbud Tilbud fra xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx, dateret 1. juli Tilbud, unavngivet, dateret 7. juli Tilbud fra xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, dateret 4. juli Tilbud fra fa. xxxxxx xxxx dateret 30. juni Økonomisk oversigt, udateret Status på tilbud pr. 7. juli Udgifter (alle beløb anført incl. moms) Faktura nr. xxxxxxx af 24. januar 2011 fra arkitekt MAA xxxxx xxxxx, i alt kr ,00 vedrørende perioden juli 2010 januar 2011 (nedrivningsprojekt, jordpåfyldningsansøgning til myndigheder og udarbejdelse af forslag til nyt hus) Faktura nr. xxxxx af 25. januar 2011 fra xxxxx xxxxxxxxx, i alt kr , Faktura nr. xxxx af 28. februar 2011 fra xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vedrørende regulering af råjord, i alt kr , Aconto faktura nr. xxxxxxx af 25. maj 2011 fra arkitekt MAA xxxxx xxxxx, i alt kr ,00 vedrørende perioden februar maj 2011 (udvikling nyt passivhus, andragende, forhandling, dispensationsansøgning, diverse bearbejdning, igangsætning Side 2 af 14

3 projektering incl. energitiltag med implementering, projektering konstruktioner, stabilitet, afløb, vand, el incl. møder mv.) Aconto faktura nr. xxxxxxx af 25. maj 2011 fra arkitekt MAA xxxxx xxxxx, i alt kr ,00 vedrørende perioden februar maj 2011 (udvikling nyt passivhus, andragende, forhandling, dispensationsansøgning, diverse bearbejdning, igangsætning projektering incl. energitiltag med implementering, projektering konstruktioner, stabilitet, afløb, vand, el incl. møder mv.) Aconto fakturabeløb er specificeret som følger: - arkitekt kr ,00 - energiingeniør kr ,00 - konstruktions-/afløbsingeniør kr , Faktura nr. xxxxx af 5. juli 2011 fra xxxxxxxxx xxxxxxxxx & xxxxxxxxxx, i alt kr vedrørende udarbejdelse projekt Faktura nr. xxxx af 21. oktober 2011 fra xxxxxxx xxxxxxxxx Rådgivende ingeniørfirma xxx, i alt kr , UDBUD Udbudsmateriale Fællesbetingelser, dateret 27. maj Fagbeskrivelse, dateret maj Udbudsbrev, dateret 8. juni Mængde og tilbudsliste, dateret juni Edb-udskrift for fundamentsplan, dateret 26. maj Edb-udskrift for stålrammer, dateret 26. maj Geoteknisk rapport, dateret 20. januar Statiske beregninger - fundering, dateret 8. juni Opvarmning, varmetabsberegning, udateret Regnvandsanlæg, udateret Rettelsesblad, dateret 23. juni 2011 Tegninger - ingeniør (alle dateret 8. juni 2011, hvis ikke andet er anført) Pæleplan 1: Fundamentsplan 1: Stueplan 1: Principsnit A, randfundament 1: Principsnit B, indv. fundament 1: Detalje 1 og snit A 1: Stålramme 1 1:50 - snit B 1: Stålramme 2 1:50 - snit B 1: A Kloak - situationsplan 1:100, revisionsdato 21. juni 2011 Tegninger - arkitekt (alle dateret 10. maj 2011, hvis ikke andet er anført) Fundament - målsat, 1: Stueplan - vægge - målsat, 1: sal - vægge - målsat, 1: Tagplan - målsat, mål 1: Plan af køkken 1:20 Side 3 af 14

4 Køkken, opstalt A - B 1: Køkken, opstalt C -D 1: Bad stueetage - plan 1: Bad stueetage, opstalt A - B 1: Bad stueetage, opstalt C - D 1: Bad 1. sal - plan 1: Bad 1. sal, opstalt A - B 1: Bad 1. sal, opstalt C - D 1: Udhuse - plan, snit og facader 1: Vindues- og ydervægsdetaljer 1:10 (dateret 29. maj 2011) Vindues- og ydervægsdetaljer ved sydfacade 1:10 - (dateret 29. maj 2011) Vinduesdetaljer ved sydfacade - stålrammer 1:10 (dateret 29. maj 2011) Vinduesdetaljer sydfacade - stålrammer - højder 1:20 (dateret 29. maj 2011) Fundament - sokkeldetaljer 1:10 (dateret 29. maj 2011) Fundament - sokkeldetaljer 1:10 (dateret 29. maj 2011) Stue- og 1. sals plan - vand og ventilation 1: Stue- og 1. sals plan - el princip 1: Situationsplan 1: Plan stueetage 1: Plan 1. sal 1: Snit A - A 1: A Snit A - A 1:100 (revisionsdato 10. juni 2011) Snit B - B 1: A Snit B - B 1:100 (revisionsdato 10. juni 2011) Snit C - C 1: Snit D - D 1: Facade syd 1: Facade nord 1: Facade øst 1: Facade vest 1: DIVERSE TEGNINGSMATERIALE Dato på skitseforslag er taget fra de filmapper modtaget fra klager, idet arkitektens skitser - hvor andet ikke er anført - er udaterede Tegninger Skitseforslag - (modtaget) 20. august situationsplan (1) - stueetage, plan (6) - 1. sal, plan (6) - stueetage, plan (7) - stueetage, plan (8) - 1. sal, plan (8) - tagplan - facade og isometri - gavle (sidste 3 tegninger udført som frihåndstegning) Skitseforslag - (modtaget) 27. august placering af bygning, luftfoto - situationsplan incl. nabobyggeri Side 4 af 14

5 Skitseforslag september situationsplan (9) - stueetage 111 m 2 - plan 1:100 (9) - 1. sal 97 m 2 - plan 1:100 (9) Skitseforslag oktober situationsplan (10) - stueetage 111 m 2 - plan 1:100 (10) - 1. sal 97 m2 - plan 1:100 (10) - facade mod vej Skitseforslag oktober situationsplan (10) - stueetage 111 m 2 - plan 1:100 (10) - 1. sal 97 m 2 - plan 1:100 (10) - facade øst - facade syd/have - facade vest - facade vej - tagplan - isometri Skitseforslag november stueetage 121 m 2 - plan 1:100 (11) - 1. sal 105 m 2 - plan 1:100 (11) Skitseforslag november stueetage121 m 2 - plan 1:100 (11) - 1. sal 105 m 2 - plan 1:100 (11) - facade øst - facade syd/have - facade vest - facade vej - snit - tagplan - trappe til tag 1:20 Skitseforslag november sal 105 m 2 - plan 1:100 (11) Skitseforslag - 4. december stueetage 113 m 2 - plan 1:100 (12) - 1. sal 108 m 2 - plan 1:100 (12) - facade øst - facade syd/have - facade vest - facade vej - snit - tagplan Skitseforslag december stueetage 116 m 2 - plan 1:100 (14) - 1. sal 111 m 2 - plan 1:100 (14) - facade øst - facade syd/have - facade vest - facade vej Skitseforslag - 6. januar 2011 Side 5 af 14

6 - stueetage 114,5 m 2 - plan 1:100 (15) - 1. sal 101 m 2 - plan 1:100 (15) - facade øst - facade vej - tagplan (15) Oversigtstegninger februar 2011 (dateret 10. februar 2011) Fundamentsplan - målsat, 1: Stueetage - ydre vægge basis - målsat, 1: Stueetage - indre vægge basis - målsat, 1: Tagetage/1. sal - ydre vægplan - målsat, 1: Snit - ydre vægge basis - målsat, 1: Situationsplan med fundament 1:200 - Stueetage 118,5 m 2 - vinduesparti, 1:100 Oversigtstegninger - 1. april 2011 (dateret 10. februar 2011) Fundamentsplan - målsat, 1: Stueplan - ydre vægge basis - målsat, 1: Stueplan - indre vægge basis - målsat, 1: Dækplan over stueetage - målsat, 1: Tagetage/1. sal - målsat, 1: Snit - ydre vægge basis - målsat, 1: Situationsplan med fundament 1:200 Bygningsdelsoversigt - 8. april 2011 (dateret marts 2011) - incl. planer 1:200 med rumnumre i relation til bygningsdelsoversigt Planer og snit april stueetage 119 m 2-1:100 (A) - 1. sal 100 m 2-1:100 (A) - snit 1:100 (A) Facader april facade øst (A) - facade syd/have (A) - facade vest (A) - facade vej (A) Planer maj stueetage 120 m 2-1:100 (C) - 1. sal 92 m 2-1:100 (C) Oversigtstegninger maj 2011 (dateret 10. maj 2011) Plan af køkken 1: Køkken - opstalt A - B 1: Køkken - opstalt C - D 1:20 Tegning - 1. juni situationsplan - regnvand - afløb Efterfølgende har Rets- og Responsumudvalget modtaget: Svarskrift fra indklagede, dateret 5. december 2011, incl. bilag: A. Fagbeskrivelse - nedrivning af villa og regulering, dateret 20. juni 2010 B. Tillæg til byggeandragende af 17. januar 2011, dispensationsansøgning, dateret 14. februar 2011 C. Bilag 1 til dispensationsansøgning, udateret D. Tilbudsoversigt nedrivning, dateret 26. august 2010 Side 6 af 14

7 E. korrespondance, april vedrørende afbrydelse af samarbejde F. Bilagsoversigt udbud, udateret G. korrespondance, juni og juli vedrørende udbud H. korrespondance, maj klargøring udbud I. korrespondance, januar vedrørende jordpåfyldning, regulering af terræn J. korrespondance, februar og april 2011 vedrørende dispensation K. Økonomiopstilling, udateret Replik fra klager, dateret 15. december 2011, incl. bilag: 9. af 15. juni 2011 fra bygherre til rådgiver vedrørende ny dato for aflevering af tilbud. Duplik fra indklagede, dateret 9. januar 2012, incl. bilag: L. korrespondance af 1. september 2010, incl. koteplan M. korrespondance 15. april 2011 efter afslag på dispensation incl. prospekt for passivhus samt 17 tegninger N. korrespondance 15. april 2011 efter afslag på dispensation, incl. geoteknisk rapport samt 2 tegninger ooo Sagen er herefter optaget til behandling, og - som det er kutyme - sendt i cirkulation blandt udvalgets medlemmer og afsluttende behandlet i et plenummøde, hvortil parterne var indkaldt. I mødet - der afholdtes den 21. marts 2012 deltog: Klager - xxx xxxxxx-xxxxxx Indklagede - arkitekt MAA xxxxx xxxxx Rets- og Responsumudvalget - 8 af udvalgets medlemmer, udvalgets leder og sekretær Påstande Klager ooo Tilbagebetaling af i alt kr ,00 incl. moms der fremkommer som følger: Faktura nr. xxxxxx af 24. januar 2011 fra xxxxx xxxxxx xxx (48.250, ,00) *) kr ,00 Faktura nr. xxxxxxxx af 25. maj 2011 fra xxxxx xxxxxx xxx vedrørende projekt for nyt hus kr ,00 Fakturanr. xxxxx af 5. juli 2011 vedrørende xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kr ,00 I alt incl. moms kr ,00 Side 7 af 14

8 *) Faktura nr. xxxxxxx af 24. januar 2011 indeholder 3 ydelser omfattende nedrivningsprojekt, jordpåfyldningsansøgning til myndigheder og udarbejdelse af forslag til nyt hus. Beløbet på kr fremkommer ved et "lægmandsskøn" vedrørende fradrag i fakturabeløb for den del der vedrører nedrivning; efter klagers opfattelse vedrører størstedelen af det fakturerede beløb teknisk rådgivgivning og bistand i forbindelse med udarbejdelse af skitseprojekt. Fritagelse for betaling af faktura nr. xxxx af 21. oktober 2011 fra xxxxxxx xxxxxxxxx Rådgivende ingeniørfirma xxx, i alt kr ,78 incl. moms (betalt af indklagede). Klager bekræfter - ud over allerede betalte regninger for teknisk rådgivning og bistand vedrørende skadesag samt udført geoteknisk undersøgelse mv. - at ville betale kr ,00 incl. moms for el-skab (betalt af indklagede). Indklagede Ingen reduktion i allerede betalt faktureret honorar for præsteret teknisk rådgivning og bistand. Yderligere betaling af i alt kr ,78 incl. moms, der fremkommer som følger: Faktura nr. xxxx af 21. oktober 2011 fra xxxxxxx & xxxxxxxx Rådgivende ingeniørfirma xxx kr ,78 Udlæg for el-skab kr , ooo Parternes skriftlige og mundtlige forklaringer I alt incl. moms kr ,78 Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende klagers ejendom, beliggende xxxxxxxxx xx i xxxxxxxxxx. Af de til Rets- og Responsumudvalget fremsendte sagsakter fremgår, at den præsterede tekniske rådgivning og bistand kan opdeles i 6 punkter: 1. Energirenovering af nyindkøbt ejendom samt diverse udbedring i forbindelse med rotteplage på ejendommen. 2. Nedrivning af ejendommen. 3. Jordprojekt - diverse regulering af terræn. 4. Projektering af nyt hus, myndighedsprojekt incl. dispensationsansøgning. 5. Afbrydelse og genoptagelse af samarbejde. 6. Tilbudsindhentning og afbrydelse af samarbejde. Ad 1 - Energirenovering mv. Klager retter medio 2009 henvendelse til indklagede, med henblik på teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med ønske om energirenovering af ejendommen, et tidligere sommerhus/helårshus med adskillige "knopskydninger". Indklagede udarbejder udkast til rådgiveraftale samt et foreløbigt budget vedrørende energirenoveringen, der fremsendes klager. Side 8 af 14

9 Indklagede foretager opmåling af ejendommen med henblik på renoveringen og i forbindelse hermed konstateres rotteplage, dog uden konstatering af problemets faktiske omfang. Klager kontakter forskellige rottefængere, som alle fremkommer med bekæmpelsesforslag, og som alle må opgive. I forbindelse med forsøgene på rottebekæmpelse følger og kommenterer indklagede løbende sagen, herunder ved deltagelse i diverse møder med advokat og forsikringsselskab samt udarbejdelse af budgetter for sandsynliggørelse af omfanget af nødvendig indgriben i huset, i forbindelse med en mulig bekæmpelse af rotteplagen. De udarbejdede budgetter indgår efterfølgende i erstatningsvurderingen. Efter de forskellige rottefængeres resultatløse forsøg på at bekæmpe rotteplagen vurderes det, at der ikke vil kunne gives garanti for, at rotteplagen kan fjernes. Der indgås således forlig i relation til ejerskifteforsikringen, der udbetaler 1 mio. kr. Klagers ønsker til energirenovering og fremtidig komfort i et ombygget hus synes problematisk, samtidig med at enkelte rum ikke lever op til nutidens krav til opholdsrum, hvorfor overvejelse om nedrivning af ejendommen bliver aktuel. Der er parterne imellem - i det store og hele - enighed om ovennævnte forløb. Ad 2 - Nedrivning Indklagede udarbejder nedrivningsprojekt, søger myndighedstilladelse til nedrivning, indhenter tilbud blandt 6 nedrivningsfirmaer og kontraherer arbejdets udførelse. Der foreligger udkast til totalrådgiveraftale dateret 5. juli 2010, omfattende teknisk rådgivning og bistand vedrørende nedrivning samt opførelse af passivhus. Aftalen er ikke underskrevet af parterne. Af aftaleudkastet fremgår vedrørende økonomisk grundlag for byggeprojektet, at efter senere udarbejdet byggeprogram vil blive udarbejdet et foreløbigt budget til vurdering af økonomien. Honorar for totalrådgivning omfatter: - arkitektarbejde: program, design, bygningstegninger, beskrivelser mv. samt al koordinering og byggestyring - ingeniørarbejde: konstruktioner, stabilitet, varmetabsberegning og kontrol samt el og vvs Arkitekt- og ingeniørarbejder er samlet anført til ,00 excl. moms, der tillagt omkostninger til landinspektør og geoteknik på ,00, i alt medfører omkostninger på kr ,00 excl. moms, svarende til kr ,00 incl. moms. Side 9 af 14

10 I aftaleudkastet er vedrørende tidsfrister henvist til tidsplanskitse af 5. juni 2010, hvoraf fremgår indflytning i uge I forbindelse med nedrivningen blev etableret strømtavle og kabel til pumpe i drænbrønd, som skulle vedblive at fungere. Endvidere blev der etableret ny ledning fra drænpumpebrønd til regnvandsbrønd i det kommunale afvandingssystem og opsat måler, så det ville kunne konstateres, hvor meget drænvand der løb igennem over en periode. Ejendommen nedrives i oktober/november Der er parterne imellem - i det store og hele - enighed om ovennævnte forløb. Ad 3 - Jordprojekt Klager ønskede terræn hævet omkring det kommende hus til minimum kote 2,0, hvilket er cm over hidtidigt terræn. Indklagede søgte myndighedsgodkendelse, indhentede tilbud og organiserede arbejdets udførelse i februar Der er parterne imellem - i det store og hele - enighed om ovennævnte forløb. Ad 4 - Nyt hus Ifølge indklagede meddelte klager efter beslutning om nedrivning af eksisterende ejendom, ønske om opførelse af et individuelt projekteret hus, alternativt et typehus. Idet der ikke skete yderligere vedrørende valg af typehus, igangsatte indklagede projektering. Indklagede udarbejdede 14 forslag - med større eller mindre forskelle - der udmøntede sig tegningsmæssigt i et - ikke fuldt gennembearbejdet - projektforslag, som grundlag for myndighedsbehandling. Det blev på fremmødet af indklagede oplyst, at der i forbindelse med den tekniske rådgivning og bistand er rettet forhåndshenvendelse til bygningsmyndigheden med diverse forespørgsel. Der er medio januar 2011 indsendt andragende og efter telefonisk kontakt til bygningsmyndigheden står det fast, at der er uoverensstemmelse i forhold til gældende byplanvedtægt for området - herunder facadehøjde i forhold til terrænkote, partielt fladt tag samt blanke materialer på tagflade - hvorfor indklagede medio februar 2011 fremsender tillæg til byggeandragende, indeholdende diverse dispensationsansøgning i forhold til bestemmelserne i byplanvedtægt. Bygningsmyndigheden meddeler medio april afslag på ansøgning om dispensation for facadehøjde, og meddeler betinget dispensation vedrørende partielt fladt tag til tekniske installationer og blanke eller reflekterende tagmaterialer. Klager er ikke enig i indklagedes beskrivelse af sagsforløb. Side 10 af 14

11 Ifølge klager blev det før igangsætning af skitseprojektering overvejet at opføre et typehus, for at holde udgifterne nede. Fra ejerskifteforsikringen blev udbetalt en erstatning på 1 mio. kr., hvilket langt fra var tilstrækkeligt til at bygge et nyt hus, og i den samlede vurdering indgik købsprisen for ejendommen på kr. Ifølge klager havde typehusfirmaerne på pågældende tidspunkt få eller ingen erfaringer med meget miljøvenlige huse, hvilket var i uoverensstemmelse med klagers ønske om en meget stærk miljøprofil. Klager havde fået den opfattelse, at indklagede kunne bygge et individuelt projekteret enfamiliehus for kr./m 2 (ifølge klagers opfattelse incl. moms) - hvilket alene var kr mere en kvadratmeterprisen for "standardtypehuse" på pågældende tidspunkt. Klager havde forventet at få "et smukt hus" ved at indgå aftale med "en rigtig arkitekt", frem for "at nøjes" med et typehus og i øvrigt, at indklagede som professionel kunne afdække de lokale regler og "forudse" diverse problemer. Ad 5 - Afbrydelse og genoptagelse af samarbejde Umiddelbart efter bygningsmyndighedens afslag ønskede klager at afbryde samarbejdet med indklagede, dels fordi indklagede ikke syntes at være i stand til at løfte opgaven som totalrådgiver, dels fordi byggeriet ikke ville blive færdiggjort i henhold til den aftalte tidsplan. Klager bliver imidlertid af tredje part anbefalet at genoptage samarbejdet med indklagede, idet overdragelse af opgaven til anden arkitekt, måtte forventes at resultere i et senere færdiggørelsestidspunkt. Der foreligger udkast til totalrådgiveraftale dateret 4. maj 2011, omfattende teknisk rådgivning og bistand vedrørende opførelse af passivhus. Aftalen er ikke underskrevet af parterne. Af aftaleudkastet fremgår vedrørende økonomisk grundlag for byggeprojektet, at efter senere udarbejdet byggeprogram vil blive udarbejdet et foreløbigt budget til vurdering af økonomien. Endvidere er i aftaleudkastet anført, at et byggeri af det foreliggende omfang og karakter vil beløbe sig til minimum 2,5 mio. kr. Det fremgår ikke om beløbet er incl. eller excl. moms. Vedrørende honorar er anført, at en normal honorering vil andrage ca. 15 % af byggeprisen, hvilket i dette tilfælde vil medføre et samlet honorar på kr ,00 excl. moms, svarende til kr ,00 incl. moms. Rådgiverens ydelser omfatter jf. aftaleudkastet: - udarbejdelse af materiale til brug for myndighedsansøgning for og gennemførelse af nedrivning af hus - udarbejdelse af byggeprogram - myndighedsansøgninger - udarbejdelse af projekt, herunder sikre dets lovlighed - beskrivelse og fotoregistrering af forhold forinden arbejdet igangsættes - indhentning af tilbud på bygherrens vegne Side 11 af 14

12 - indhentning af leverancer på bygherrens vegne - gennemførelse af projektet - afholdelse af byggemøder - budgetstyring samt godkendelse af betalinger - indgåelse af aftaler med entreprenører på bygherrens vegne indenfor det godkendte budget, efter forudgående godkendelse af valg af entreprenør og entrepriseaftale - indhentelse af myndighedernes godkendelse i nødvendigt omfang - afslutning af sagen med byggeregnskab og ibrugtagningstilladelse - 1-års garanti eftersyn Det fremgår af aftaleudkastet, at ydelserne omfatter arkitektarbejde, ingeniørarbejde, landinspektør og geoteknik, idet ydelser ud over arkitektarbejde udføres af underrådgivere; arkitektarbejder indeholder koordinering af de øvrige ydelser. Vedrørende tidsfrister er i aftaleudkastet anført, at tidsplanskitse udarbejdes efterfølgende. Der indsendes nyt byggeandragende 11. maj Om der på dette grundlag var udstedt byggetilladelse var - ifølge oplysning på fremmødet - ikke indklagede bekendt. Klager oplyste på fremmødet, at indklagedes tilbudsindhentning umiddelbart måtte forudsættes igangsat på baggrund af at byggetilladelse forelå. Der er mellem klager og indklagede uoverensstemmelse om sagsforløbet Tilbudsindhentning og afbrydelse af samarbejde Ifølge indklagede blev projektet sendt i udbud primo juni 2011 til - ifølge klager - 11 entreprenører, hvoraf alene 4 afgav tilbud. Ifølge klager har der i projekteringsperioden været refereret til et 1-plans- hus i passivhusstandard, opført i Jylland for en nettopris af ca kr./m 2. Ifølge indklagede er det gennem hele forløbet præciseret, at det ikke var muligt at sige hvad det aktuelle hus ville koste, før der havde været afholdt en udbudsrunde. Jf. oversigt udarbejdet af indklagede efter tilbudsindhentning fremgår ikke indstilling af laveste konditionsmæssige tilbud, set i forhold til udbudsgrundlag, ligesom der ikke entydigt fremgår en - ud fra tilbudssum beregnet - kvadratmeterpris. Der er anført en pris på kr./m 2 excl. moms, svarende til kr/m 2 incl. moms med en bygningsstørrelse på 220 m 2. Ifølge klagers oplysning ved fremmødet, var resultatet af prisindhentningen en pris pr. kvadratmeter, mere end det dobbelte af klagers forventning i henhold til det i sagsforløbet stipulerede. Herefter afbrød klager samarbejdet med indklagede ooo Side 12 af 14

13 Rets- og Responsumudvalgets vurdering Rets- og Responsumudvalget har i sin vurdering af sagen hæftet sig ved: - at det er indklagedes/rådgivers ansvar løbende at sikre, at klager/bygherre har et samlet overblik vedrørende projektets status og fremdrift - at indklagede ikke i aftaleudkast som aftalegrundlag anfører rådgiverorganisationernes - Danske Ark og FRIs - ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning - at indklagede - jf. sædvane og god arkitektskik - ikke i aftaleudkast anfører økonomisk grundlag for byggeriets gennemførelse, og herunder angivelse vedrørende moms - at indklagede ikke sikrer, at udarbejdet projektforslag er i overensstemmelse med klagers ønsker (incl.eventuelle tilkomne ønsker) i det - jf. aftaleudkast - af indklagede udarbejdede byggeprogram - at indklagede som den professionelle part ikke umiddelbart på baggrund af erfaringspriser og prisbøger mv. formår at udarbejde et kvalificeret overslag i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag, der netop skal udgøre bygherrens afgørende økonomiske beslutningsgrundlag og dermed være styrende for rådgiveren - at indklagede som den professionelle part, ikke - under hensyn til gældende byggelovgivning og bygningsvedtægt for området - formår at udarbejde et myndighedsprojekt, der tager højde for givne forudsætninger, eventuelt efter en præciseret indledende dialog med bygningsmyndigheden - at indklagede ved manglende professionalisme synes at have trukket sagen unødigt i langdrag ooo På grundlag af det fremlagte materiale og det ved fremmødet af parterne oplyste, afsiger Rets- og Responsumudvalget følgende KENDELSE Indklagede xxxx xxxxxx ApS v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx, tilbagebetaler inden 4 uger fra dato til klager, xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx-xxxxxx, i alt kr ,00 incl. moms. Beløbet fremkommer som summen af kr (del af faktura nr. xxxxxx af 24. januar 2011 fra xxxxx xxxxxx xxxx), kr (faktura nr. xxxxxxx af 25. maj 2011 fra xxxxx xxxxxxxxxx)) og kr (faktura nr. xxxxx af 5. juli 2011 fra xxxxxxxxx xxxxxxxxxx & xxxxxxxxxx), fratrukket indklagedes udlæg for el-skab kr Indklagede xxxxx xxxxxx xxxx arkitekt MAA xxxxx xxxxx betaler faktura nr. xxxx af 21. oktober 2011 fra xxxxxxx x xxxxxxxx Rådgivende ingeniørfirma Side 13 af 14

14 xx, i alt kr ,78 incl. moms og kan ikke gøre dette eller eventuelle yderligere krav fra underrådgivere gældende. Indklagede xxxxx xxxxxx xxxx/ arkitekt MAA xxxxx xxxxx betaler inden 4 uger fra dato kr ,00 med tillæg af moms til Akademisk Arkitektforening, i salær for sagens behandling iht. vedlagte nota nr. xxxxx. Nærværende kendelse kan inden for en frist på 4 uger fra brevdato ankes til Byggeriets Voldgiftsret. P.U.V Poul Jorsal Leder Bodil Krohn Hansen Sekretær Side 14 af 14

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ombygning af xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx

Læs mere

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx xx. august 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 22. juli 2013 fra advokat

Læs mere

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Om- og tilbygning énfamiliehus xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxx mod Arkitekt

Læs mere

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Villa i xxxxxxxxxx nybyggeri honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx. oktober 2011 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 7.

Læs mere

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx J.nr. xxxxxxxxxxx ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx J.nr. xxxxx Andelsboligbyggeri honorar

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Honorar opførelse af nyt stuehus xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Honorar ombygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Med brev

Læs mere

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Byggesag xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx honorar xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxx xxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar renovering og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163192 RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND MELLEM

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

Københavns Energi A/S

Københavns Energi A/S Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter benævnt Københavns Energi

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 Aftale om teknisk rådgivning og bistand SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 1 1. Parterne 1.1. Undertegnede som bygherre: Odense Kommune i det følgende

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015 MARSELISBORG GYMNASIUM DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PLANCHER DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PRÆSENTATIONS

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg Nævnet har modtaget klagen den 14. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede,

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011 K E N D E L S E Jytas A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Universitets- og Byggestyrelsen

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød og Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede vidste eller burde

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2014 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.]

Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.] København September 2014 Sagsnr. 028156-0064 aa/cru/ssk UDKAST 21. september 2014 Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.] Mellem Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Arkitektfirmaet C.F.Møller. HAB, Afd 27 Blok 4, 5, 6 og 7 Sags nr. 25182-02. DOKUMENTFORTEGNELSE Tegningsnr. C Dato 14-11-2013

Arkitektfirmaet C.F.Møller. HAB, Afd 27 Blok 4, 5, 6 og 7 Sags nr. 25182-02. DOKUMENTFORTEGNELSE Tegningsnr. C Dato 14-11-2013 Hovedprojekt HAB Ingeniør Kommunen Arkitekt HAB, Afd 27 DOKUMENTFORTEGNELSE Tegningsnr. A_XX_001 Oprettet Udarb. Af NF/SFP REVISION Udg. C Dato 14-11-2013 Fase Hovedprojekt A000 Fællesdokumenter 1 1 2

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bilag 1 Aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale om teknisk rådgivning og bistand 1. Parterne Mellem Frederikssund Kommune Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund i det efterfølgende kaldet bygherren

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv.

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv. Bilag 2 Dato 13-02-2014 Sagsnr. 3117 Sagsbeh als Ydelsesbeskrivelse rådgiverudbud Ugerløse Rådgiverydelse for separering af deloplandene UG01, UG02, UG08, UG09, UG12 og UG14 i Ugerløse, samt kapacitetsberegning

Læs mere