GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos COMFORT. Cirkulationspumper. 50/60 Hz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos COMFORT. Cirkulationspumper. 50/60 Hz"

Transkript

1 GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos COMFORT Cirkulationspumper 50/60 Hz

2 Grundfos COMFORT Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 Typenøgle for Europa Godkendelser Anvendelse Brugsvandsanlæg Oversigtskurve Driftsbetingelser 5 Pumpemedier Medie- og omgivelsestemperaturer Maks. anlægstryk Tilgangstryk Miljø Funktioner 6 COMFORT BA PM og BXA PM Konstruktion 9 Klasse II elektrisk isolering Motor Stator Kugleformet udskiller Lejestift og lejekugle Rotor Pumpehus Afspærringsventil og kontraventil Tætningsring Omløber Snittegning Materialespecifikation Ydelseskurver 12 Kurvebetingelser Energimærkning Datablade Produktnumre Tilbehør 19 Tilslutningsdele Servicesæt til stik Plugin-timer Grundfos Product Center 21 2

3 Grundfos COMFORT 1 1. Produktbeskrivelse Typenøgle for Europa Eksempel UP S M B X A PM Cirkulationspumpe Selectric: Tre hastigheder Typerække: 15 = længde 80 mm/rp 1/2 20 = længde 110 mm/g 1 1/4 XX = kun pumpehoved Maks. løftehøjde [dm] Motor (kun pumpehoved - passer til alle COMFORTpumpehuse) Pumpehus af messing Indbyggede afspærrings- og kontraventiler Anvendelse GRUNDFOS COMFORT-cirkulationspumper er konstrueret til brugsvandsanlæg i en- og tofamiliehuse små varmeanlæg køle- og airconditionanlæg. Pumperne er velegnede til både åbne og lukkede anlæg. De skal installeres indendørs. Som udgangspunkt bruges COMFORT B PM og BX PM til installationer med veksler, og COMFORT BA PM (med AUTO ADAPT ) til installationer med varmtvandsbeholder. Produktbeskrivelse AUTO ADAPT Permanentmagnet Godkendelser Fig. 1 Europæiske godkendelser Fig. 2 Enkeltsløjfet anlæg TM TM Fig. 3 Forgrenet anlæg 3

4 1 Grundfos COMFORT Produktbeskrivelse Brugsvandsanlæg Anvend pumpetypen GRUNDFOS COMFORT med pumpehus i rustfrit stål, messing eller bronze til cirkulation af varmt drikkevand i brugsvandsanlæg. Grundfos anbefaler installation af pumpen i anlæg med opbevaringsbeholdere til varmt vand. TM Fig. 4 Brugsvandsanlæg med varmtvandsbeholder Oversigtskurve p [kpa] 12 H [m] 1.2 COMFORT 50/60 Hz UP(S) UP(S) Q [m³/h] Q [l/s] TM Fig. 5 Ydelsesoversigt for UP(S) COMFORT 4

5 Grundfos COMFORT 2 2. Driftsbetingelser Pumpemedier Rene, tyndtflydende, ikke-aggressive og ikke-eksplosive medier uden faste bestanddele og fibre Kølevæsker uden indhold af mineralsk olie Brugsvand Blødgjort vand. Vands kinematiske viskositet er υ = 1 mm 2 /s (1 cst) ved 20 C. Hvis pumpen bruges til en væske med en højere viskositet, reduceres dens hydrauliske ydelse. Eksempel: 50 % glykol ved 20 C har en viskositet på ca. 10 mm 2 /s, hvilket reducerer pumpens ydelse med ca. 15 %. Ved valg af pumpe skal der tages højde for pumpemediets viskositet. Driftsbetingelser Medie- og omgivelsestemperaturer Medietemperaturområde: 2-95 C. Vi anbefaler en driftstemperatur på ca. 50 C for at minimere dannelsen af kalkaflejringer. Vær opmærksom på risikoen for legionellaforurening. For at minimere kondensdannelse i statorhuset skal omgivelsestemperaturen altid være lavere end medietemperaturen. Maks. anlægstryk PN 10: 1,0 MPa (10 bar / 145 psi). Tilgangstryk For at undgå kavitationsstøj og risiko for beskadigelse af pumpelejet skal der være et tryk på 0,5 bar (5 m løftehøjde) ved pumpens sugestuds. Miljø Indendørs i en ikke-aggressiv og ikke-eksplosiv atmosfære. Relativ luftfugtighed: Maks. 95 %. 5

6 3 Grundfos COMFORT Funktioner 3. Funktioner COMFORT BA PM og BXA PM COMFORT BA PM- og BXA PM-modeller har tre driftstilstande: AUTO ADAPT -tilstand temperaturregulering 100 % kontinuerlig drift. AUTO ADAPT -tilstand COMFORT BA PM- og BXA PM-pumper indeholder funktionen AUTO ADAPT som tilpasser pumpens driftstimer og tændes og slukkes i henhold til brugerens/brugernes betjeningsmønster. Det betyder at pumpen både sikrer maksimal komfort og sparer energi. Energibesparende Den indbyggede AUTO ADAPT -funktion sparer energi på to måder: Selve pumpens elforbrug Varmeenergiforbrug i brugsvandsanlæg. AUTO ADAPT -funktionen tilpasser automatisk antallet af pumpedriftstimer ud fra det pågældende anlægs varmtvandsforbrug. AUTO ADAPT -funktionen kræver installation af en medfølgende temperatursensor på fremløbsledningen cm fra kedelafgangen. Denne sensor og temperatursensoren der er indbygget i pumpen, bruges til at registrere når der tappes varmt vand. Den registrerede tapning logges og bruges til at forudsige forbrugsmønstret. AUTO ADAPT -funktionen styrer automatisk slukning og tænding af pumpen efter dette mønster. Derved sikres det at pumpen kun kører når det er nødvendigt, hvilket sparer både varme og elektricitet. Pumpen kræver to ugers tilpasning når der tappes varmt vand. Det betyder at pumpen starter op i temperaturfunktion de første to uger selv om AUTO ADAPT er valgt cm Maks. 2,5 m TM AUTO ADAPT i varmeanlæg reguleret med en termostatisk reguleringsventil Vælg en COMFORT-pumpe uden AUTO ADAPT -funktionen til anlæg med termostatisk reguleringsventil, f.eks. fra COMFORT UP(S)-serien. Hvis du vælger en pumpe med AUTO ADAPT -funktionen, resulterer det i to aktive regulerende anlæg som arbejder separat, hvilket ikke kan anbefales. NOTE: Ved installation af pumpe med AUTO ADAPT - funktionen i et cirkulationsanlæg hvor det recirkulerede vands temperatur reguleres af en termostatisk reguleringsventil, anbefaler Grundfos at den termostatiske reguleringsventil åbnes helt. Dette gøres ved at indstille ventilen til maks., hvilket deaktiverer reguleringsfunktionen. Se fig. 5. Fig. 7 Termostatventil Eksempel på anvendelse med termostatisk reguleringsventil Reguleringsfunktion Reguleringsfunktionen er en kombination af tre parametre: registrering af varmtvandsforbrug hændelseslogfunktion (når behovet opstår) pumpestyring. Registrering af varmtvandsforbrug Registreringen af varmtvandsforbrug sker via temperatursensoren der er installeret i fremløbsledningen. Anlægget logger tappehændelserne. Temperaturstigninger som følge af pumpedrift registreres ikke i hændelsesloggen. TM Fig. 6 COMFORT BA PM- og BXA PM-pumpe med indbygget temperatursensor 6

7 Grundfos COMFORT 3 Hændelseslogfunktion COMFORT AUTO-pumpen indeholder en hændelseslog der registrerer brugsmønstret for varmt vand i brugsvandsanlægget. Pumpen forudsiger via hændelsesloggen hvornår cirkulationen af varmt vand skal starte. Eksempel Fra 07:20-07:40 registreres der seks tappehændelser (T) (morgenbad). Fra 07:40-08:00 registreres der to tappehændelser (T). Fra 23:30-23:45 registreres der én tappehændelse (T). Dette mønster indikerer at der skal være varmt vand tilgængeligt til tapning fra 07:20-08:00. Klokken 08:00 kan pumpen stoppe med at cirkulere varmt vand. Ligeledes skal pumpen cirkulere varmt vand til brug fra 23:30-23:50. De viste data gælder kun for en uges drift. Pumpen lagrer data for to uger. Når der er logget data for to uger, kan pumpen skelne mellem brugsmønstret på hverdage og i weekender. Pumpestyring Pumpedriften er baseret på de data der er lagret i hændelsesloggen, og på rørenes temperatur. Pumpestyringen indeholder en temperaturhysterese som sikrer at temperaturen på varmt vand er inden for det acceptable område. Kontrollen af denne temperaturhysterese aktiveres når dataindholdet i hændelsesloggen sandsynliggør at der vil blive tappet varmt vand inden for de næste 20 minutter. I eksemplet starter hysteresestyringen klokken 07:00 og kører uafbrudt indtil 08:00. Hændelseslogfunktionen lagrer de ugentlige tappehændelser i anlægget. Brugsmønstret for varmt vand i en periode på to uger lagres i hændelsesloggen. Se eksempel. Klokkeslæt Dato 00:00 00:20 00:20 00: > 07:00 07:20 07:20 07:40 07:40 08:00 08:00 08: > 23:30 23: T T T T T T 0 T T T : Intet forbrug. T: Tappehændelse registreret. Desinfektion og skylning Én gang ugentligt køres der en desinfektionsfunktion i 15 minutter. Hvis der måles en højere temperatur på et andet tidspunkt i løbet af ugen, køres desinfektionen på dette tidspunkt i stedet. Hvis pumpen har været slukket i otte timer, foretager den en 15 minutters skylning af cirkulationsrøret når den tændes. Fejlmelding Defekt udvendig temperatursensor Hvis den røde fejlindikatorlampe lyser og slukkes når pumpen manuelt skiftes til temperaturregulering i AUTO ADAPT, er den eksterne temperatursensor defekt. I dette tilfælde skifter pumpen internt til temperaturregulering, fordi den eksterne temperatursensor er nødvendig til reguleringsformen AUTO ADAPT. Displaybilledet skifter ikke automatisk til temperaturregulering. Defekt indvendig temperatursensor Hvis den røde fejlindikatorlampe lyser og ikke slukkes når pumpen manuelt skiftes til temperaturregulering i AUTO ADAPT, er den interne temperatursensor defekt. I dette tilfælde bruger pumpen den eksterne temperatursensor til temperaturreguleringen. Funktioner 7

8 water o C T water o C T 3 Grundfos COMFORT Funktioner Temperaturregulering Pumpereguleringen er baseret på temperaturregulering. Pumpen arbejder inden for et beregnet temperaturområde. Det betyder at pumpen fungerer inden for et gennemsnitligt temperaturområde, hvilket maksimerer komforten og samtidig sparer energi. Se fig. 6. Ved temperaturregulering lagres den målte maksimumtemperatur ved begge sensorerne hvorefter pumpen tilpasses automatisk og beregner forskellen mellem T stop og T start. Pumpen tændes når temperaturen på en af sensorerne er lavere end T start. Pumpen slukkes når temperaturområdet T stop overskrides på begge sensorer. Se fig. 5. T supply T return TM Fig. 8 COMFORT til opvarmning T supply T stop T start Tid TM Fig. 9 Temperaturregulering 100 % kontinuerlig drift Pumpen kører uafbrudt med fuld hastighed uden regulering. 8

9 Grundfos COMFORT 4 4. Konstruktion Grundfos COMFORT PM-cirkulationspumper leveres med forskellige pumpehusudførelser og -længder og med afspærrings- og kontraventiler eller forberedt til senere montering af sådanne ventiler. Motoren kan adskilles fra pumpehuset, hvilket gør vedligeholdelse og udskiftning nemmere. Rotorlejet er selvjusterende og smøres af pumpemediet. Pumperne har følgende kendetegn: Medieberørte dele er hermetisk adskilt fra statoren af en kugleformet udskiller i rustfrit stål. Lejet har intet slør og da det kun har et enkelt lejepunkt, genererer det meget lidt friktion, hvilket medfører reduceret effektforbrug og støj. Grundfos COMFORT PM-cirkulationspumper leveres med to typer pumpehuse med afspærrings- og kontraventiler eller forberedt til efterfølgende montering af sådanne ventiler. Pumpens vandledende del er hermetisk adskilt fra statoren af en kugleformet udskiller i rustfrit stål. Motoren kan adskilles fra pumpehuset, hvilket gør vedligeholdelse og udskiftning nemmere. Klasse II elektrisk isolering Fig. 10 Symbol på elektrisk dobbeltisolering Alle GRUNDFOS COMFORT PM-modeller er konstrueret til elektrisk dobbeltisolering. Dette gør den beskyttende jordleder overflødig. Motor Motoren er en 1-faset, 12-polet, permanentmagnetmotor der er i overensstemmelse med EMC-direktivet. Permanentmagnetmotoren har ingen roterende lejeaksel. En grøn signallampe på motoren er tændt når motoren kører. Pumpemotoren er impedansbeskyttet og kortslutningsfri. Der kræves ingen yderligere motorbeskyttelse. Klemkassen er lettilgængelig og har funktionelle kabeltilslutningsklemmer. Kabelindføringen er tæt og har indbygget kabelaflastning. TM Stator Statoren genererer et magnetfelt med direkte påvirkning af den magnetiske rotor. Det får rotoren til at rotere. Magnetfeltets aksialkomponenter trækker i rotoren og stabiliserer den dermed på længdeaksen. Kugleformet udskiller Den kugleformede udskiller i rustfrit stål forsegler hermetisk den vandledende del af pumpen fra den elektrisk aktive del af motoren uden ekstra tætning. Fig. 11 Kugleformet udskiller Lejestift og lejekugle Lejestiften i rustfrit stål svejses homogent med laserstråle til det kugleformede udskiller og lejekuglen. Lejekuglen er fremstillet af materiale som er modstandsdygtigt over for slitage og korrosion. Fig. 12 Lejestift Rotor Rotoren er kardanmonteret på lejekuglen med et sporleje i materiale af høj kvalitet. Fig. 13 Rotor TM TM TM Konstruktion Spænding Europa: 1 x 230 V, 50/60 Hz. Kapslingsklasse: IP44. Isolationsklasse F. 9

10 4 Grundfos COMFORT Konstruktion Pumpehus Pumpehuset er konstrueret, så der opnås høj hydraulisk effektivitet når den energi der produceres af løberen, konverteres til tryk. Pumpehusets gevind muliggør tilslutning til rør med standardmål. Omløber Omløberen sikrer at motoren og pumpehuset er tæt forbundet. Takket være gevindtypen er trykket på tætningsringen jævnt over hele tætningsfladen. Fig. 16 Omløber Fig. 14 Pumpehuse Afspærringsventil og kontraventil Grundfos COMFORT-pumpetype BX for Europa og BU for USA leveres med indbygget afspærringsventil og kontraventil. Afspærringsventilen gør det muligt at udføre vedligeholdelse mens sugesiden er isoleret. Kontraventilen isolerer afgangssiden under vedligeholdelse. Tætningsring Grundfos COMFORT har kun én tætningsring mellem den kugleformede motor og pumpehuset. Tætningsringens materiale er modstandsdygtigt over for hydrolyse og ældning og holder derfor i hele pumpens levetid. TM TM TM Fig. 15 Tætningsring 10

11 Grundfos COMFORT 4 Snittegning Konstruktion TM Fig. 17 Snittegning af COMFORT PM AUTO ADAPT TM Fig. 18 Snittegning af isoleringsskaller Materialespecifikation Pos. Komponent Materiale EN AISI 1 Statorblik Stål 2 Statorviklinger Kobbertråd og lak 3 Statorhus Aluminium/P66 8 Kugleformet udskiller Rustfrit stål Rotorhylster, komplet Rustfrit stål/wolframkarbid Ti 10 Rotor, løber Rustfrit stål, EPDM, PPO, PFTE, grafit 11 Pumpehus Messing CW617N 12 Klemkassedæksel PC/ABS 13 Printkort med diode FR 4 14 Motordæksel PPO 15 Skrue Rustfrit stål Stik/Alpha-stik (BA/BXA) PA66 21 Kabelring 1 PC/ABS (kun AUTO ADAPT -variant) 22 Kabelring 2 PC/ABS (kun AUTO ADAPT -variant) 23 Temperatursensor (Kun AUTO ADAPT -variant) Isolationsskaller EPP 55 11

12 5 Grundfos COMFORT Ydelseskurver 5. Ydelseskurver Kurvebetingelser Følgende retningslinjer gælder for ydelseskurverne på de følgende sider: Prøvemedie: afluftet vand. Målingerne for UP COMFORT og UPS COMFORT er foretaget ved en vandtemperatur på 20 C. Alle kurver viser gennemsnitsværdier og må ikke anvendes som garantikurver. Hvis der er behov for en bestemt minimumsydelse, skal der foretages individuelle målinger. UP- og UPS-kurverne gælder for en kinematisk viskositet på = 1 mm 2 /s (1 cst). Konverteringen mellem løftehøjden H [m] og trykket p [kpa] er foretaget for vand med en massefylde på ρ = 1000 kg/m 3. Ved medier med en anden massefylde, f.eks. varmt vand, er afgangstrykket proportionalt med massefylden. Energimærkning TM Fra 1. januar 2013 var det tidligere A til G-energimærkat ikke længere gældende. Det nye energieffektivitetsindeks (EEI) skal være angivet på cirkulationspumper hvis de skal sælges i EU. Undtagelser fra EuP 1. Cirkulationspumper til varmtvandssystemer er ikke omfattet af EuP-kravene fra 2013 da pumperne kun er beregnet til drikkevand og derfor skal anvendes til dette formål. (Kommissionens forordning (EU) nr. 622/2012, genstand og anvendelsesområde (2) (a)) 2. Cirkulationspumper i COMFORT-serien er ikke omfattet af EuP-kravene fra 2013 da den hydrauliske ydelse er under 1 W. (Kommissionens forordning (EU) nr. 622/2012, definition (1)) 12

13 6 6. Datablade COMFORT UP B PM, UP B PM CN Datablade Elektriske data, 1 x 230 V, 50/60 Hz P1 [W] I 1/1 [A] TM Tilslutninger: Diverse tilslutningsdele, se side 19. Anlægstryk: Maks. 10 bar. Medietemperatur: 2-95 C (TF 95). TM ,07 Mål TM Pumpetype UP B PM UP B PM CN Mål [mm] Vægt [kg] L1 H1 H2 H3 B1 B2 G Netto Brutto Shippingvolumen [m 3 ] , ,5 84 Rp 1/2 1,00 1,12 0,

14 6 Datablade COMFORT UP BA PM, UP BA PM DE, UP BA PM CN TM Elektriske data, 1 x 230 V, 50/60 Hz Mål P1 [W] I 1/1 [A] 7 0,07 TM Tilslutninger: Diverse tilslutningsdele, se side 19. Anlægstryk: Maks. 10 bar. Medietemperatur: 2-95 C (TF 95). TM Pumpetype UP BA PM UP BA PM DE UP BA PM CN Mål [mm] Vægt [kg] L1 H1 H2 H3 B1 B2 G Netto Brutto Shippingvolumen [m 3 ] , ,5 84 Rp 1/2 1,00 1,12 0,

15 6 COMFORT UPS B PM, UPS B PM DE Datablade Elektriske data, 1 x 230 V, 50/60 Hz TM Tilslutninger: Diverse tilslutningsdele, se side 19. Anlægstryk: Maks. 10 bar. Medietemperatur: 2-95 C (TF 95). TM P1 - hastighed 1/2/3 [W] I 1/1 - hastighed 1/2/3 [A] 2,5 / 4 / 6 0,04 / 0,05 / 0,07 Mål G H3 L1 B1 B2 H2 H1 TM Pumpetype UPS B PM UPS B PM DE Mål [mm] Vægt [kg] L1 H1 H2 H3 B1 B2 G Netto Brutto Shippingvolumen [m 3 ] , ,5 84 Rp 1/2 1,00 1,12 0,

16 6 Datablade COMFORT UP BX PM TM TM Elektriske data, 1 x 230 V, 50/60 Hz P1 [W] I 1/1 [A] 7 0,07 Mål TM Tilslutninger: Diverse tilslutningsdele, se side 19. Anlægstryk: Maks. 10 bar. Medietemperatur: 2-95 C (TF 95). Mål [mm] Vægt [kg] Shippingvolumen Pumpetype L1 H1 H2 H3 B1 B2 G Netto Brutto [m 3 ] UP BX PM ,5 84 G 1 1/4 1,35 1,51 0,

17 6 COMFORT UP BXA PM, UP BXA PM DE Datablade TM Elektriske data, 1 x 230 V, 50/60 Hz Mål P1 [W] I 1/1 [A] 7 0,07 TM Tilslutninger: Diverse tilslutningsdele, se side 19. Anlægstryk: Maks. 10 bar. Medietemperatur: 2-95 C (TF 95). TM Pumpetype UP BXA PM UP BXA PM DE Mål [mm] Vægt [kg] L1 H1 H2 H3 B1 B2 G Netto Brutto Shippingvolumen [m 3 ] ,5 84 G 1 1/4 1,35 1,51 0,

18 7 Grundfos COMFORT Produktnumre 7. Produktnumre UP(S), international, Kina, 50/60 Hz Markedsområde Pumpetype Produktnummer International Tyskland Kina Indbygningslængde [mm] Tilslutning Tilbehør Datablad UP B PM side 13 UP BA PM mm 1/2" side 14 UPS B PM side 15 UP BX PM side mm 1 1/4" UP BXA PM Plugin-timer fås til side 17 alle produkter. UP BA PM DE mm 1/2" Se side 20 side 14 UPS B PM DE side 15 UP BXA PM DE mm 1 1/4" side 17 UP B PM CN side mm 1/2" UP BA PM CN side 14 18

19 Grundfos COMFORT 8 8. Tilbehør Tilslutningsdele Tilbehør Pumpetype Tilslutningsdel Beskrivelse Tilslutning Materiale Produktnummer UP 15-XX TM TM Kontraventil 1/2 MS Afspærringsventil 1/2 MS TM Forskruningssæt G 1 1/4 x 15 mm indv./ R 1/2 udv. MS UP 20-XX TM Forskruningssæt G 1 1/4 x Rp 3/4 indv. MS TM Forskruningssæt G 1 1/4 x Rp 1/2 indv./ R 3/4 udv. MS UP 15-XX UP 20-XX TM Udluftningsflange Flange Omløber Slange PP CuZn40Pb2 PE

20 8 Grundfos COMFORT Tilbehør Servicesæt til stik TM Type Produktnummer Reservestik, COMFORT UP(S) PM Forbindelsessæt til COMFORT (80 stk.) Plugin-timer Plugin-timer som passer til 50 Hz husholdningsstrøm. Se tabellen for at finde det produkt der svarer til landespecifikke kontakter. Timeren tæller kun når den er tilsluttet en strømkilde. Timeren har ikke batteri. TM Land Produktnummer Italien Schweiz Frankrig, Belgien Storbritannien Danmark Tyskland

21 Grundfos COMFORT 9 9. Grundfos Product Center Online søge- og dimensioneringsværktøj som hjælper dig med at træffe det rigtige valg. Grundfos Product Center "DIMENSIONERING" giver dig mulighed for at finde en pumpe ud fra indtastede data og valgmuligheder. "ERSTATNING" giver dig mulighed for at finde et erstatningsprodukt. Søgeresultaterne omfatter oplysninger om den laveste indkøbspris det laveste energiforbrug de laveste samlede levetidsomkostninger. "KATALOG" giver dig adgang til Grundfos' produktkatalog. "MEDIER" giver dig mulighed for at finde pumper konstrueret til aggressive medier, brandfarlige medier eller andre specialmedier. Alle de oplysninger, du har brug for på ét sted Downloads Ydelseskurver, tekniske specifikationer, billeder, dimensionstegninger, motorkurver, ledningsdiagrammer, reservedele, servicesæt, 3D-tegninger, dokumenter og systemdele. Product Center indeholder alle nylige og gemte emner - herunder færdige projekter - direkte på hovedsiden. På produktsiderne kan du downloade installationsog betjeningsvejledninger, datahæfter, serviceinstruktioner osv. i pdf-format. Ret til ændringer forbeholdes. 21

22 22

23 23

24 ECM: GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Telefon: CVR: GRUNDFOS DK A/S Center Øst Vallensbækvej DK-2605 Brøndby Telefon: The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. Copyright Grundfos Holding A/S

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper, 50/60 Hz Indhold Generelle data Ydelsesoversigt 3 Produktprogram ALPHA2, 1 x 230 V, 50 Hz 4 Produktprogram UPS, UP, 1 x 230 V, 50 Hz 5 Typenøgler 6 GRUNDFOS ALPHA2

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper 5 Hz ndhold Produktdata Cirkulationspumper 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 3 Anvendelse 4 Pumpemedier 4 Regulering af varmeanlæg 5 AUTOADAPT 5 Drift 5 Fordele ved pumpestyring

Læs mere

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer VI ER IKKE KLAR neup-ecodesig høver vide om er be on ti du la al ad st hv in, lt gs A for bygnin g in dn ty be s direktivet VI Er LAnGT foran I 2013 vil EuP-direktivet ændre det europæiske marked for cirkulationspumper

Læs mere

grundfos comfort BA og BXA PM Produktbeskrivelse energibesparelser der kan mærkes

grundfos comfort BA og BXA PM Produktbeskrivelse energibesparelser der kan mærkes grundfos comfort BA og BXA PM Produktbeskrivelse energibesarelser der kan mærkes Med Comfort PM sætter rundfos fremtidens standard for små cirkulationsumer til varmt brugsvand. En nyudviklet ermanentmagnet-motor

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2 Cirkulationspumper 5/6 Hz GRUNDFOS ALPHA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse 5 Pumpemedier 6 Regulering af varmeanlæg

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. GRUNDFOS ALPHA Pro Cirkulationspumper

GRUNDFOS DATAHÆFTE. GRUNDFOS ALPHA Pro Cirkulationspumper GRUNDFOS DATAHÆFTE ndholdsfortegnelse Produktdata Typenøgle Ydelsesområde Anvendelse Regulering af varmeanlæg Fordele ved pumpestyring 5 Automatisk natsænkning 5 Eldata 5 Konstruktion 5 Snittegning 6 Materialespecifikation

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2 Cirkulationspumper /6 Hz GRUNDFOS ALPHA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse Pumpemedier 6 Regulering af varmeanlæg

Læs mere

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ GRUNDFOS DATAHÆFTE Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Små løftestationer 50 Hz Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt 3 Conlift til bortledning af kondensat 3 Anvendelse

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE CM Booster Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz CM Booster Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 Produktprogram 3 Anvendelse 3 Pumpemedier 3 Identifikation 4 Installation

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE JP Jetpumper 50 Hz Tekniske data Jetpumper JP 5, JP 6 ydelseskurver H [m] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 Q [m³/h] JP 5, JP 6 kapacitetsoversigt Løftehøjde i m 10 15 20 25

Læs mere

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis.

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Servicevejledning MAGNA Series 2000 Magna 32-120, 40-120, 50-60, 50-120, 65-60, 65-120 50/60 Hz 1~ Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class GRUNDFOS DATAÆFTE Grundfos ALPA2 Cirkulationspumper 5/6 z BEST in class Grundfos ALPA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Modeltype 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse 5 Pumpemedier 5

Læs mere

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring Kundenavn /F C Ørsteds Vej (),.C.Ørsteds Vej Trp, 879 Frederiksberg C Kundens email adresse rtamara@sol.dk Installationsnummer 59576 Dato /8/9 Målernummer Fjernvarmesystem To strenget anlæg Isolering Fundet

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL ecocirc PRO varmtvandspumper til husstande. Brugs områder. De nye ecocirc PRO

Læs mere

Energisystemer. Vortex pumper. Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand. Living full of energy

Energisystemer. Vortex pumper. Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand. Living full of energy Energisystemer Vortex pumper Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand Living full of energy Vortex BlueOne pumper Innovative detaljer gør den unik Ekstrem effektiv Energiforbrug ned til 2,5-9 Watt

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE ALPHA2/ALPHA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. Bemærk: Testen er bestilt og betalt af Grundfos Holding A/S.

GRUNDFOS DATAHÆFTE ALPHA2/ALPHA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. Bemærk: Testen er bestilt og betalt af Grundfos Holding A/S. GRUNDFOS DATAÆFTE ALPA2/ALPA3 Cirkulationspumper /6 z Bemærk: Testen er bestilt og betalt af Grundfos olding A/S. ALPA2/ALPA3 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle...................................................................................

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Beskrivelse VRB 2 og VRB 3 sikrer god kvalitet og lavt omkostningsniveau i varme-,

Læs mere

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION GRUNDFOS PUMPEGUIDE VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION 1 INDHOLD, PUMPEGUIDE Inspireret af fagfolk og lavet til fagfolk. opfylder dine krav og dine kunders behov. Denne vejledning er et hurtigt og nemt værktøj,

Læs mere

SEG B 50 Hz

SEG B 50 Hz 967599 SEG.4.15.2.5B 5 Hz H [m] 28 26 SEG.4.15.2.5B, 3*4 V, 5Hz Tolerancer: ISO996:212 3B2 Q = 3.25 (2.96.. 3.54) l/s H = 16.47 (15.32.. 17.62) m Es =.1714 kwh/m³ Medietemperatur under drift = 2 C Es [kwh/m³]

Læs mere

IsoBar Cirkulationspumper med integreret trinløs kapacitetsregulering og MasterModul

IsoBar Cirkulationspumper med integreret trinløs kapacitetsregulering og MasterModul Op til 40%-60% mindre energiforbrug sammenlignet med uregulerede pumper Overholder internationale standarder for energiforbrug Minimering af støj. Ingen forstyrrende vandstøj fra centralvarmeanlægget ved

Læs mere

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu Technote Side 1 af 8 Anvendelse CirCon + og TemCon + er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer

Læs mere

ON/OFF zoneventiler (PN 16) AMZ 112, AMZ 113

ON/OFF zoneventiler (PN 16) AMZ 112, AMZ 113 Datablad ON/OFF zoneventiler (PN 16) AMZ 112, AMZ 113 Beskrivelse AMZ 112/2-vejs ventil 15-32 AMZ 112/2-vejs ventil 40-50 AMZ 113/3-vejs ventil ON/OFF zoneventiler type AMZ 112 and AMZ 113 anvendes typisk

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA, UPE. Serie 2000-cirkulationspumper

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA, UPE. Serie 2000-cirkulationspumper GRUNDFOS DATAÆFTE MAGNA, UPE Serie -cirkulationspumper Indholdsfortegnelse Produktdata MAGNA og UPE 3 Driftsområde 3 Karakteristiske egenskaber 3 Fordele 3 Anvendelse 3 Varmeanlæg 3 Pumpemedier Typenøgle

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE SSAD. Luft- og smudsudskiller

GRUNDFOS DATAHÆFTE SSAD. Luft- og smudsudskiller GRUNDFOS DATAHÆFTE SSAD Luft- og smudsudskiller Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Trykaflastede ventiler (PN 25) VM 2 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange

Trykaflastede ventiler (PN 25) VM 2 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange Datablad Trykaflastede ventiler (PN 25) 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange Beskrivelse VB 2 og VB 2 er to-vejs ventiler, der er udviklet til at fungere sammen med Danfoss elektriske

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Hydro Solo-E. Komplette trykforøgeranlæg 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Hydro Solo-E. Komplette trykforøgeranlæg 50/60 Hz GRUNDFOS DTÆFTE ydro Solo-E Komplette trykforøgeranlæg 50/60 z ydro Solo-E Indholdsfortegnelse 1. Produktintroduktion 3 Indledning...................................................................................

Læs mere

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG GRUNDFOS MAGNA Grundfos MAGNA Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG Grundfos MAGNA: Utroligt mange funktion Komplet serie cirkulationspumper med permanentmagnet-motor

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP Ekspansionsudstyr med trykudligning Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... side Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe Positionsnr. Antal Beskrivelse Stykpris 1 CRE 9-- AN-F-A-E-HQQE Pris på foresp. Produktnr.: 961358 Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe til installation i røranlæg samt montering

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Trykaflastede ventiler (PN 25)

Trykaflastede ventiler (PN 25) Datablad Trykaflastede ventiler (PN 25) 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange Beskrivelse VB 2 og VB 2 er to-vejs ventiler, der er udviklet til at fungere sammen med Danfoss elektriske

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Unit Magnet/posefiltre

Unit Magnet/posefiltre Unit Magnet/posefiltre 1-100 mikron/2,4 210 m 3 /h Heco Magnet/posefilter Units anvendes, hvor der er behov for en komplet løsning for pålidelig fjernelse af magnetiske partikler og kombinerer fordelene

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Reguleringsventil. Teknisk Info

Reguleringsventil. Teknisk Info Teknisk Info 2 Teknisk Info 1 Produktbeskrivelse SKOV A/S kan levere varmereguleringsventiler som enten 2-vejs eller 3-vejs reguleringsventil med aktuator. 2-vejs og 3-vejs reguleringsventiler er med indbygget

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Datablad Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Beskrivelse AVQM anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20

Læs mere

Reguleringsventil 24 V rumvarme

Reguleringsventil 24 V rumvarme Reguleringsventil 24 V rumvarme Teknisk Info 2015.04.30 Teknisk Info 3 PRODUKTBESKRIVELSE SKOV A/S kan levere reguleringsventiler som 2-vejs eller 3-vejs ventil med aktuator. Figur 1: Reguleringsventiler

Læs mere

GRUNDFOS SP SYSTEM Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring SP-DYKPUMPER STYRKE, YDELSE OG EFFEKTIVITET

GRUNDFOS SP SYSTEM Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring SP-DYKPUMPER STYRKE, YDELSE OG EFFEKTIVITET GRUNDFOS SP SYSTEM Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring SP-DYKPUMPER STYRKE, YDELSE OG EFFEKTIVITET KOMPLET DYKPUMP E ANLÆG MOTOREN For at opnå så høj driftssikkerhed og virkningsgrad som muligt

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Små trykforøgeranlæg. Hydro Solo-S, Hydro Solo-E, Hydro 2000 MS/ME 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Små trykforøgeranlæg. Hydro Solo-S, Hydro Solo-E, Hydro 2000 MS/ME 50 Hz GRUNDFOS DATAÆFTE Små trykforøgeranlæg ydro Solo-S, ydro Solo-E, ydro 2 MS/ME 5 z Indhold ydro Solo-S Produktdata Oversigtskurve 4 ydro Solo-S 5 Driftsbetingelser 5 Tilløbstryk 5 Typenøgle 6 Programoversigt

Læs mere

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS Både E-100-E og E-100-L2-E er tilgængelige, genanvendelige endeafslutninger, E-100 uden lys, E-100-L med signallys. Begge endeafslutninger

Læs mere

grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring

grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Grundfos GO Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring Den højeste standard de bedste resultater Komplet

Læs mere

TBV-C. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering

TBV-C. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering TBV-C Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering IMI TA / Reguleringsventiler / TBV-C TBV-C TBV-C er konstrueret til brug på terminalunits

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Unilift CC, KP og AP. Dræn- og spildevandsdykpumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Unilift CC, KP og AP. Dræn- og spildevandsdykpumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Unilift CC, KP og AP Dræn- og spildevandsdykpumper 50 Hz Unilift CC, KP og AP Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt Unilift CC, KP, AP.............................................................................

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

Hydro Flex trykforøgeranlæg

Hydro Flex trykforøgeranlæg GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos trykforøgeranlæg i PE-Flex brønd Indholdsfortegnelse Generelle data Hydro Flex Booster 3 Systemkomponenter 4 Driftsforhold 5 Typenøgle 5 5 Produktprogram 5 Hydro Flex Booster

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Datablad Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Beskrivelse Regulatorer anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: AMV 0 1) AMV(E)

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Lænsepumper. 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Lænsepumper. 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE DW Lænsepumper 50 Hz DW Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Anvendelse.................................................................................. 3 Pumpemedier.................................................................................

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Brugsvand / TA-Therm-D TA-Therm-D Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme Anvendelse Den kompakte gulvvarmeshunt fra Danfoss anvendes til regulering af flow og fremløbstemperatur i vandbårne gulvvarmesystemer. Det kompakte, fleksible

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind Beskrivelse Funktioner: SPLIT karakteristik udviklet til de mest krævende applikationer (DN 20 og DN 25) Flere k VS -værdier Reguleringsforhold

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

GRUNDFOS DATA BOOKLET. Unilift CC, KP, AP. Neddykkede dræn- og spildevandspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATA BOOKLET. Unilift CC, KP, AP. Neddykkede dræn- og spildevandspumper 50 Hz GRUNDFOS DATA BOOKLET Neddykkede dræn- og spildevandspumper 50 Hz Indhold Oversigt Produktoversigt 3 Generelle data Oversigtskurver 4 Anvendelse 5 Eksempler på anvendelse 5 Definitioner på spildevand 5

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Retningsventil type VDH 60EC 4/3 Til Cetop 5 flange montage (ISO 4401) og inline montage

Retningsventil type VDH 60EC 4/3 Til Cetop 5 flange montage (ISO 4401) og inline montage Datablad Retningsventil type VDH 60EC 4/3 Til Cetop 5 flange montage (ISO 4401) og inline montage Anvendelse Retningsventilerne anvendes til at styre vandets gennemstrømningsretning. Ventilerne er konstrueret

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen (sekundærsiden) for at

Læs mere

TA-Therm. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI HEIMEIER / Brugsvand / TA-Therm TA-Therm Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage

Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage Datablad Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage Anvendelse Retningsventilerne anvendes til at styre vandets gennemstrømningsretning. Ventilerne er konstrueret

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP. Dykpumper, dykmotorer og tilbehør 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP. Dykpumper, dykmotorer og tilbehør 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP, dykmotorer og tilbehør 5 Hz Indhold Generelle data Ydelsesområde 3 Anvendelser 4 Typenøgle 4 Pumpede væsker 4 Driftsbetingelser 4 Kurvebetingelser 4 Pumpeprogram 5 Motorprogram

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

Flange udførelse se typeblad T 5861. Tilhørende oversigtsblad T 5800. Tilhørende typeblad for elektrisk aktuator T 5824

Flange udførelse se typeblad T 5861. Tilhørende oversigtsblad T 5800. Tilhørende typeblad for elektrisk aktuator T 5824 Elektriske reguleringsventiler Type 3226/5824 og Type 3226/5825 Pneumatiske reguleringsventiler Type 3226/2780-1 og Type 3226/2780-2 Trevejsventil Type 3226 nvendelse Reguleringsventiler for varme- luft-

Læs mere

GRU gru N n DFOS dfos U u DSKI dskiftn ftniingst ngs AB t E ab L e l September 2013 1

GRU gru N n DFOS dfos U u DSKI dskiftn ftniingst ngs AB t E ab L e l September 2013 1 grundfos GRUNDFOS udskiftningstabel UDSKIFTNINGSTABEL September 0 er INDLEDNING Denne udskiftningstabel er tænkt som en hjælp når du skal udskifte dine eksisterende pumper. Grundfos lægger stor vægt på,

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

TPE3 INTELLIGENTE INLINE-PUMPER OPTIMERER ANLÆGGET

TPE3 INTELLIGENTE INLINE-PUMPER OPTIMERER ANLÆGGET INTELLIGENTE INLINE-PUMPER OPER ANLÆGGET ET KVANTESPRING FOR INLINE-PUMPER INTELLIGENT KOMMUNIKATION EN NATURLIG DEL AF ENHVER Større input, større output Med sin ekstremt høje virkningsgrad og mange intelligente

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP. Dykpumper, dykmotorer og tilbehør. 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP. Dykpumper, dykmotorer og tilbehør. 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP Dykpumper, dykmotorer og tilbehør 5 Hz SP A, SP Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 4 Ydelsesområde...............................................................................

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

Lowara ecocirc BASIC & ecocirc PREMIUM HØJ EFFEKTIVE CIRKULATIONSPUMPER MED DEN PATENTEREDE ANTI-BLOKERINGS- TEKNOLOGI

Lowara ecocirc BASIC & ecocirc PREMIUM HØJ EFFEKTIVE CIRKULATIONSPUMPER MED DEN PATENTEREDE ANTI-BLOKERINGS- TEKNOLOGI Lowara ecocirc BASIC & ecocirc PREMIUM HØJ EFFEKTIVE CIRKULATIONSPUMPER MED DEN PATENTEREDE ANTI-BLOKERINGS- TEKNOLOGI Hvordan kan effektivitet Det simple kugleformede motor design... Forbavsende simpelt,

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt TA-PICL Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt IMI TA / Reguleringsventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL er en 2-vejs shuntgruppe til regulering af fremløbstemperatur. TA-PICL er uafhængig af kredsens tilgængelige

Læs mere

2-vejs ventiler VM 2, VB 2

2-vejs ventiler VM 2, VB 2 Datablad 2-vejs ventiler VM 2, VB 2 Beskrivelse/ anvendelsesformål VM 2 VB 2 Ventilerne VM 2 og VB 2 med splitkarakteristik er udviklet til lang og problemfri ydelse under de mest krævende forhold i systemer

Læs mere

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning af pumper Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning Pumper til cirkulation i varme og klimaanlæg Pumper til generel anvendelse Man er startet med Cirkulation

Læs mere

CV 216/316, 225/325, 240/340 S/E. Reguleringsventiler

CV 216/316, 225/325, 240/340 S/E. Reguleringsventiler CV 216/316, 225/325, 0/340 S/E Reguleringsventiler IMI TA / Reguleringsventiler / CV 216/316, 225/325, 0/340 S/E CV 216/316, 225/325, 0/340 S/E Velegnet i bygnings- og procesteknik til forskellige medier.

Læs mere

Tryktransmitter med fremskudt membran Type MBS 4010

Tryktransmitter med fremskudt membran Type MBS 4010 Tryktransmitter med fremskudt membran Type MBS 4010 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø Kapsling og medieberørte dele af rust- og syrefast stål (AISI 316L)

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Konstruktion. Følervæske Glycerin ved skalaværdi -30 til 160ºC. Paraffin ved skalaværdi 140 til 280ºC.

Konstruktion. Følervæske Glycerin ved skalaværdi -30 til 160ºC. Paraffin ved skalaværdi 140 til 280ºC. DK-1 Karakteristika Lukkekraft 200 N, 400 N og 800 N Selvvirkende Robust Pålidelig Temperaturområde 0ºC til 160ºC (-30 til 280 ºC kan leveres). Anvendelse Temperatoren, der består af en termostat og en

Læs mere

Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange

Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange Datablad Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange Beskrivelse AVT / VG AVT / VGF AVT/VG(F)-regulatoren er en selvvirkende proportional temperaturregulator udviklet

Læs mere

Datablad til AVS varmeflade Temperaturstyring

Datablad til AVS varmeflade Temperaturstyring til AVS varmeflade Temperaturstyring TRW Anvendelse Øland temperaturstyringssæt TRW-K, TRW-R og TRW-I er en automatikserie, som er beregnet til styring af temperaturen i forbindelse med Ølands kanalvarmeflade

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

2- og 3-vejs reguleringsventiler VRBZ

2- og 3-vejs reguleringsventiler VRBZ 2- og 3-vejs reguleringsventiler VRBZ Beskrivelse/Anvendelse * Slutmuffe og slutprop som tilbehør VRBZ 3 udv. VRBZ 3 & VRBZ 2* indv. VRBZ 2* udv. VRBZ er en reguleringsventil, der sikrer god kvalitet med

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Datablad Anvendelse Fig. 1: Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Fig. 2: Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Fig. 3: Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) Fig. 4: Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha2-pumpe) De kompakte

Læs mere