Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr. 31-03-2015"

Transkript

1 Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og ajourført pr Byplanudvalget Faste ejendomme mv Side 1 af 6 Caroline Mathilde Sti 55, Nedrivning af ejendom Caroline Mathilde Sti 55, Nedrivning af ejendom - Refusion Nedrivning af Rundforbivej samt reetablering af grunden Faste ejendomme mv. I alt Byplanudvalget I alt Miljø- og Teknikudvalget Veje og grønne områder mv Renovering af Hestkøb Allé Strandprojekt på Vedbæk nord- og sydstrand Anlæg af ny sti ved Sjælsø Pulje til renovering og fornyelse af publikumsfaciliteter i offentlige parker og naturarealer Naturområde Vaserne Nedrivning af Søndervangen Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Etablering af trafikforanstaltninger Holte Stationsplads, Ombygning af forpladsen Holte Stationsplads, Ombygning af forpladsen Etablering af p-pladser ved Holte Center (P-fond) Etablering af p-pladser ved Holte Center (P-fond) Broer og tunneller mv., Renovering og sikring af bæreevne Skitseforslag og undersøgelser for Krydset Kongevejen - Rudersdalsvej - Rudemarken og Rundkørslen Skodsborgvej - Ørholmvej samt rundkørslen Øverødvej - Vangebovej Handleplan for cyklister og bløde trafikanter Forbedring af vej- og stiforhold på Vasevej Vasevej - Vejprojekt Etablering/renovering af stisystemer Etablering/renovering af stisystemer Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Etablering af trafikforanstaltninger Vejomlægning i Ebberød Trafikplan for Birkerød by, Bregnerødvej krydsombygning mv Cykelstier på Rudersdalvej Cykelsti på Dronninggårds Allé, Etape

2 Side 2 af Cykelsti på Dronninggårds Allé, Etape 2 - Tilskud Fodgængerfelt på Vedbæk Stationsvej Vedbæk Nordstrand - Genopretning Birkerød Bymidte - Øget tilgængelighed og synlighed P-plads på Gasværksvej 8, Birkerød P-plads på Gasværksvej 8, Birkerød, Tilskud fra DSB's parkeringspulje Cykelsupersti, Allerødruten Cykelsupersti, Allerødruten Udskiftning af belysningsmaster og armaturer på trafikveje og nødvendige lokalveje Cykelsuperstoppested Cykelsuperstoppested, Tilskud Udarbejdelse af projekt for parkeringsplads på Banevænget (Birkerød St.) Superykelsti ved Birkerød Station Prioriterede trafiksikkerhedsprojekter Renovering af Christian Winthers sti Forbedring af parkering og tilgængelighed ved stationer og Bycentre Veje og grønne områder mv. I alt Miljø Indsatsplan for vandmiljøet Usserød Å, Regulering af vandstrømme og udarbejdelse af vandløbsregulativ Usserød Å, Andel af slusesamarbejde Sjælsø, aurering af Sjælsø via EU-interreg.-projektet "Algae Be Gone" Sjælsø, aurering af Sjælsø via EU-interreg.-projektet "Algae Be Gone" Bekæmpelse af vandpest i Store Kalv Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Vandforsyningsplan Olieforurening - Lindevangsvej Olieforurening - Toftevej 8b Klimatilpasningsprojekt i Trørød Klimaprojekt - Afløb fra sø ved Bregnerødvej Læringsprojekter vedvarende energi Miljø I alt Miljø- og Teknikudvalget I alt Kultur- og Fritidsudvalget Kultur, Fritid og Idræt Idrætsområdet - Ombygning og renovering

3 Side 3 af aurering af Mothgården Omdannelse af Mariehøj Centret til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Manziusgården - Delvist tilgængelighedspulje Omdannelse af Mariehøj Centret til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Manziusgården (Tilskud) Kulturcentret Mantziusgården, Renovering efter fraflytning Bygninger til fritidsundervisning mv., Ekstraordinær vedligeholdelse/ genopretning Etablering af streetmiljø og idrætsoaser Udmøntning af ny biblioteksmodel Anlægsbidrag til udbygning af klubfaciliteter på Vedbæk havn Etablering af lysanlæg på Rudegård Stadion (Fodboldanalysen) Omlægning til kunstgræs på Rudegårds Stadion (Fodboldanalysen) Renovering af omklædningsrum Birkerød Idrætscenter Etablering af broanlæg ved Yachtklubben Furesøen aurering af Suhms Kilde Birkerød Rideforening Birkerød Squashhal, Renovering af squashbaner Rudersdal Museer, Ændring af fysisk struktur på museerne Konvertering af 6 skolebaner til sportsplæner Digitalisering - Udvikling af ny portal "Aktiv Fritid i Rudersdal" samt udvikling og videreførsel af digitale låsesystemer Rudersdal Bibliotekerne, øget tilgængelighed ved Nærum Bibliotek Rudersdal Bibliotekerne, øget tilgængelighed ved Nærum Bibliotek - Tilskud fra tilgængelighedspuljen Implementering af idrætsanalyse TriRuten - Etablering ved og i Søllerød Sø TriRuten - Etablering ved og i Søllerød Sø Søndervangshallen, Renovering af fladt tag Kultur, Fritid og Idræt I alt Kultur- og Fritidsudvalget I alt Børne- og Skoleudvalget Undervisning Større ombygninger på skoleområdet Sjælsøskolen, Indvendig renovering Skovlyskolen, PCB-renovering Digitaliseringsprojekt - Infrastruktur på skolerne Indretning af arbejdspladser i forbindelse med implementering af folkeskolereformen Undersøgelser af PCB på skoler og daginstitutioner

4 Side 4 af 6 Undervisning I alt Børneområdet Nyt børnehus Kohavehuset (Masterplan) Flytning af Dagplejen fra Kajerødvej Ombygning og renovering af Bakkevej (Masterplan) Ekstraordinær forbedring og vedligeholdelse af legepladser Renovering af børnehuse (Masterplan) Børnehavehuset Kohavehuset, Udstationering i byggeperiode Forbedring af legepladser og udeområder Børneområdet I alt Tilbud til børn med særlige behov Etablering af familiehus Teglporten, Udarbejdelse af myndighedsprojekt og udbudsmateriale Tilbud til børn med særlige behov I alt Børne- og Skoleudvalget I alt Social- og Sundhedsudvalget Ældre Sneglehuset, ny parkeringsplads Plejehjemmet Lions Park, Lendemosevej 10, Gl. Holte, Om- og tilbygninger af plejeboliger Lions Park, Bregnerødvej 73-91, Birkerød, Opførelse af plejeboliger - Grundkapital 7% Digitalisering i Ældreområdet Velfærdsteknologi Ny Frydenholm Plejecenter, Opførelse af plejeboliger Ny Frydenholm Plejecenter, Servicearealer Daghjemmet Skovvang, Istandsættelse og genhusning Pulje til renovering og udbygning af plejehjem Ældre I alt Tilbud til voksne med særlige behov Dronninggårds Alle Almene boliger, Nedrivning og nyindretning af 30 boliger Dronninggårds Alle 24-26, Servicearealer Dronninggårds Alle 24-26, Servicearealer Bofællesskab Langebjerg, Servicearealer, Statstilskud Ebberød boliger 1. etape Ebberød boliger 2. etape

5 Etablering af Støtte- og Aktivitetscenter Sneglehuset, Rønnebærvej 19 Side 5 af Ombygning af Piberødhus Tilbud til voksne med særlige behov I alt Social- og Sundhedsudvalget I alt Økonomiudvalget Administration Etablering af bygningsregistrant Digitalisering af byggesagsarkiv Øget digital understøttelse af sagsbehandlingen i Byplan Almindelig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelsesarbejder (Rapport vedr. bygningsstatus for kommunens bygninger) Diverse ejendomme, Energispareprojekter (Mini-ESCO) Diverse ejendomme, Klima- og energipolitik Rådhuset, Renovering af tag på bagbygning Administration mv., Esco-projekter - Administrationsbygninger, plejehjem mm Administration mv., Bygningssikring Diverse ejendomme Bygningsvedligeholdelse Istandsættelse af Dronninggårds Alle Renovering af Rådhus (Installationer og energirenovering) Renovering af Rådhus (Installationer og energirenovering)(tilskud) Planstrategi og Kommuneplan Administrationscenter Birkerød, udskiftning af elevator og efterisolering Energibespareprojekter Bymidteplan for Birkerød by Kompenserende besparelser på konkrete projekter Borgerservice - Bygningsændringer, anskaffelse af IT mm Vedligeholdelse og anskaffelse af IT Videreudvikling af MinRude Fase Implementeringsudgifter ifm. Indførelse af nyt løn- og personalesystem Digitaliseringsprojekter Overførsel af anlægsmidler Overførsel af anlægsmidler Etablering af ny hjemmeside og Intranet GIS-projekt Digitalisering i administration Bæredygtige Bymiljøer Ombygning og indretning af Teglporten

6 Side 6 af Ejendomsanalyse Administration I alt Køb/Salg af ejendomme Salg af genbrugspladser Salg af arealer Birkerød Bymidte, Omlægning af Birkerød Stationsvej Køb af Vasevej Køb af daginstitutionerne Egehegnet 12, 14 og Køb af Rundforbivej 199, Nærum Birkerød Bymidte, Salg af ejendom Lions Park, Bregnerødvej 73-91, Birkerød, Salg af areal "Saddelmagerhuset" Biskop Svanes Vej 81, Bygning nr 24, Salg af ejendom Stavnsholtvej 51, Salg af ejendommen Salg af Strandhøj og daginstitutioner Salg af Geels Ø Salg af Tårnborg, Ravnsnæsvej Salg af Søllerødvej Køb/Salg af ejendomme I alt Økonomiudvalget I alt Igangværende anlægsarbejder I alt Afsluttede anlægsarbejder I alt Anlægsarbejder I alt

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen.

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 25. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 17.00. Bemærkninger

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 25. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 17.00. Bemærkninger KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 25. maj 2011 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen. PT! er der igen

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 217 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2014-priser (i 1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget Inventar til byrådssalen

Læs mere

Kommunernes investeringer 2014-2017

Kommunernes investeringer 2014-2017 Kommunernes investeringer 1-17 Et overblik over de 9 kommuners bygge- og anlægsinvesteringer Rapporten dækker 3 projekter til en værdi af knap mia. kr. og indeholder 1 grafer og 1 tabeller og illustrationer

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 220 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2015-priser (i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver

Læs mere

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger.

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Budget 2014-2017 30-09-2013 14:50:18 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Bilag Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Wilke A/S April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Trafik og miljø... 4 Kultur og fritid... 18 Ældre... 25 Dagtilbud til

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 3-6 2014 Renholdelse: Et fælles ansvar 3 Renholdelse: Dit ansvar som grundejer 4 Bedre oversigtsforhold i kryds i Holte 4 Samarbejde om pleje af grønne arealer

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB. Lukket møde kl. 16.45 i Mødelokale 3 Åbent

Læs mere

BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE

BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE KOLOFON Januar 2011 Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem: Byplan, Rudersdal Kommune og metopos+ Bascon Anne Mette

Læs mere

Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 16.

Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 16. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 16. januar 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Randi Mondorf

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Budget 2015-2018. Beretning

Budget 2015-2018. Beretning Budget 2015-2018 Beretning Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 3 Resultatbudget... 5 Generelle bemærkninger... 7 Budgetaftale 2015... 19 Personaleoversigt... 37 Takster... 47 1 2 Borgmesterens

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2013-2020

Strategisk anlægsplan 2013-2020 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 203689 Brevid. 1473085 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2012 Strategisk anlægsplan 2013-2020 Side2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 18. maj 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt

Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt Bilag 5 Detaljeret soversigt forbrug Økonomiudvalget Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen 120 04-02-2013 U 6.300 5.919 6.062 5.481 438 238 Anlægskonto vedr. anskaffelse af køretøjer til brandvæsenet

Læs mere