ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel."

Transkript

1 Afslutningsvis er det på sin plads at takke ALLE øvrighedspersoner ; Bestyrelse, adm., revisor, vicevært samt rengøring, som på bedste vis forsøger at få hverdagen til at hænge sammen. Til orientering så har vi fået en ny kontaktperson hos administrationen. Vores kontakt gennem de seneste 10 år, - Henriette Hammer Lyngby har valgt at søge nye græsgange, og i stedet har vi fået en ny god og kompetent med-/modspiller i Christina Bille Nielsen, som vi selvfølgeligt byder hjerteligt velkommen..!! En afgående formand og viceværts farvel..!! Kære Allesammen! Selvfølgeligt er det vemodigt efter så mange år, at slippe noget som der er investeret så meget energi, timer og hjerteblod i. Men alligevel på en eller anden måde befriende af flere årsager..!! Dels behøver jeg ikke længere at gå rundt med dårlig samvittighed omkring et eller andet, som man godt vidste måske burde have været udført enten på ejendommen eller i foreningsmæssig sammenhæng. Så nu vil jeg have fri, når jeg har fri og er hjemme og kan således langt om længe pleje mig selv en lille smule også..!! Jeg vil gerne have lov til at sige mange gange tak for kampen..!! Der har været op- og nedture og det har ikke altid været lige nemt. - Dem jeg gennem tiden har trådt over tæerne, vil jeg gerne hermed sige undskyld til...!! Men man må alligevel give mig og have den respekt, at alle beslutninger er truffet ud fra hvad jeg har følt var til fælleskabets bedste og ALDRIG for personlig vindings skyld..!! Jeg ved. at det jeg nu overlader til jer/mine efterfølgere er en forening i god og trimmet form, med en trods alt fornuftig økonomi og samtidig en plan for udviklingen i samme. Det samme gælder ejendommen, som jeg som vicevært har overladt til Kim Roch og den fortsættende bestyrelse. Den er vedligeholdt i den grad den bør være, men jeg er også vidende om, at de kommende år IKKE bliver lettere i denne sammenhæng, da ejendommens alder også tilsiger større og dyrere vedligehold i den kommende tid..!! Jeg takker nu af med den 24. beretning jeg står bag. med tak for mange gode oplevelser gennem årene, som også har været utroligt lærerige for mig. Jeg ønsker jer alle og ikke mindst foreningen AL MULIG HELD OG LYKKE FREMOVER..!!! (Som tidligere nævnt så vil jeg stadig være til rådighed for ALLE i ejendommen, med råd og vejledning såfremt man kan gøre brug af en gammel DINOSAURS viden og opsparede erfaring..!!) På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. ÅRSBERETNING Glostrupparken 2012

2 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2012 Så er det endnu en gang blevet tid for den årlige generalforsamling, hvor bestyrelsen skal måles og vejes, om vore bestræbelser har været helt hen i skoven, eller om det er lykkedes endnu en gang at få tilvejebragt nogle rimelige omgivelser og forudsætninger for, at Glostrupparken kan være et godt sted at bo for os alle sammen. Som det efterhånden er blevet tradition, laver vi også i år en fyldig beretning, som bliver sendt ud i forvejen inden generalforsamlingen, sådan at også de, som ikke mener de vil have indflydelse på tingene, får en mulighed for at være informeret om arbejdet med og i foreningen. Det vil derfor også denne gang være en god idé at bruge lidt tid på, at studere denne beretning og endnu bedre bagefter møde frem på generalforsamlingen og deltage i debatten om mål og midler for foreningen. Også i det forløbne år, synes vi, at der er sket mange ting. Bl.a. specielt udskiftning blandt vore lejere. (P.t. er der 12 fremlejede lejligheder eller 25%). Salg er jo ikke ligefrem oppe i tiden, som markedet ser ud. Men lad os derfor benytte lejligheden til at byde de nye beboere hjerteligt velkomne. Det ligger os meget på sinde, at I hurtigst muligt glider ind i dagligdagen sammen med vi andre halvgamle beboere. Men det kræver en gensidig indsats fra begge parter, at man er lidt åben for kontakt med hinanden. Mange småproblemer løses lettest ved, at man kender hinanden en smule og kan tage en snak på trappen eller hvor man mødes, om en evt. uhensigtsmæssig adfærd, som nemt kan rettes inden problemerne bliver så uoverstigelige, at bestyrelsen og administrator skal involveres. Som i de tidligere år vil vi i denne beretning prøve at berøre de ting, der er sket i det forgangne år, ligesom vi vil prøve at gøre rede for nogle af de planer vi har for fremtiden, - både på kort og lidt længere sigt. Alligevel vil der blive en del gentagelser fra tidligere beretninger, men det hænger jo sammen med, at de omgivelser vi befinder os i er de samme og at en del af problemområderne stadig også er de samme. Så derfor er vi alligevel nødt til at hive dem frem endnu en gang. For os i bestyrelsen er det vigtigt, at vi hele tiden kan have en dialog i gang med medlemmerne, da det jo er vores allesammens forening og IKKE bare bestyrelsens. Der skal dog ikke herske tvivl om, at den siddende bestyrelse, har nogle idéer/visioner, som danner grundlag for, at vi sidder netop der. Vi sidder ikke bare og afventer, at nogen skal komme og bede os om at gøre dit eller dat. Men får vi ikke dette modspil, så bliver det bestyrelsens idéer, som kommer til at nyde fremme. Derfor skal der lyde en opfordring til at læse denne beretning nøje igennem, tage stilling til indholdet og efterfølgende møde op til generalforsamlingen, som afholdes onsdag d. 18. april kl. 19:00 på Glostrup Park Hotel. Så håber vi, at vi her kan få skabt nogle gode rammer, der opfylder målet: Renovering af trappesten foran opgangene. En del hårde vintre med saltning m.v. har været hård ved cementen i vore trappesten foran opgangene. Derfor har bestyrelsen planlagt at der skal foretages en reparation/udskiftning af samme i løbet af 2012 Rensning af tagrender samt rep. af skotlister på taget. De seneste års stadigt hårdere regnskyl, har betydet en større nedvaskning af mos fra taget og ned i tagrenderne, hvilket igen har ført til en større opfyldning i samme. Derfor kan vi nok ikke klare os med den sædvanlige rensning i forbindelse med malingen og liften, som i samme forbindelse er til rådighed. På samme måde er det konstateret, at nogle af skotlisterne på ydersiden af tagrenden er slået løse. Det er ikke noget umiddelbart stort problem, men noget som vi alligevel føler fortjener noget opmærksomhed..!! Bedre belysning på parkeringspladsen I 2013 påtænker vi at få kigget på belysningen ude på parkeringspladsen, om vi kan lave en løsning, som ikke generer inde i stuelejlighederne, men sikrer adgangen til og opsynet med biler, cykler, knallerter m.m. mere sikkert. Internetforeningen..er en selvstændig forening, og et tilbud til beboerne. Der er opgraderet til en 20/20 Mb/sek. forbindelse. Der er nu trukket kabel til 36 ud af 48 lejligheder og medlemstallet er pt. oppe på 28. Prisen er uhørt lav kr. om måneden - for ubegrænset forbrug inkl. evt. adresse. Er du interesseret i at høre nærmere, så kontakt Rune Bolhøj, nr tv. Hjemmeside Foreningen har en hjemmeside ude på nettet, som løbende opdateres med en hel masse gode informationer omkring foreningen.du kan følge med i graferne over vores fælles forbrug. Der er en nyhedsside, som prøver at følge med i de væsentligste nyheder der sker i og omkring foreningen. Alle Stamoplysninger - Vedtægter, Husorden, Skraldefolder m.v. kan downloades i pdf-format og printes ud. Det samme gør sig gældende i forbindelse med de seneste års generalforsamlinger (Dagsorden, beretning, referat, regnskab, budget m.v.) kan ligeledes downloades i pdf-format og udprintes. Adressen er: Generalforsamlingen Vi mener hermed nogenlunde at have været rundt om både det forgangne samt de fremtidige tanker, så nu er der kun tilbage kraftigt at opfordre til at møde op på generalforsamlingen og give din mening til kende. Skulle du være forhindret, så gør os en tjeneste og udfyld vedlagte fuldmagt, sådan at vi får så mange tilkendegivelser, som overhovedet muligt. Side 2 Side 15

3 på parkeringspladsen med de relevante beløb i de kommende år. - (Læs mere om disse under punktet kommende projekter senere i beretningen). Derefter opererer vi med planlagt ex. ord. vedligehold, som vi VED der vil komme, men som vi ikke kan sætte navn på endnu. Der starter vi i år 2013 med ,- kr. årligt, som vi så regulerer løbende år for år. Vi ved at de kommer - men præcist hvad, hvor dyrt og hvornår, det får tiden vise. Dog er det givet at ejendommen, med sine snart 38 år på bagen, vil kræve flere og også større og dyrere vedligeholdelse med alderen..!! Men under de givne forudsætninger skulle det indebære en opsparet kapital i år 2019 på ca. kr ,- kr.hvilket alligevel sikkert vil vise sig IKKE at holde stik, da der inden vil dukke kapitalkrævende projekter op, som enten skyldes ny lovgivning eller nedslidning af installationer i ejendommen. Grundlæggende mener vi i bestyrelsen, at vi endnu en gang kan præsentere en sund og veldrevet forening med en fornuftig planlagt økonomi til gavn og glæde for beboerne og sandeligt heller ikke noget, som kommer for skade, hvis man skulle gå i salgstanker. Vi skal dog også gøre opmærksom på, at såfremt flere og flere opgaver (læs oprydning, sortering/bortskaffelse af storskrald samt meget andet), at det er noget medlemmerne IKKE ønsker at deltage i / bakke op om og vi dermed skal ud og købe os til løsning af disse opgaver, så har det selvfølgeligt konsekvenser..! Som en tommelfingerregel så vil det for hver ,- kr. s ekstra udgifter årligt betyde en gennemsnitlig stigning i fællesudgifterne på ca. 100,- kr./mdl. (Dog mere for de store lejligheder og mindre for de små). Vi kan tilkøbe os alt hvad vi IKKE ønsker/magter selv at bidrage positivt med, men det er ikke uden konsekvenser for den enkeltes økonomi. Kommende projekter I det følgende skal vi prøve at redegøre for de kendte/planlagte nødvendige tiltag i ejendommen. Udskiftning af vaskemaskine/tørretumbler I efterhånden nogle år har dette været et fast punkt på listen. Og det er det stadig. Bare for at synliggøre, at pengene er til rådighed og at udskiftningen foretages når det er nødvendigt. - Men heller ikke før. Så længe maskinerne stadig fungerer, så er der jo ingen grund til at bruge penge på udskiftninger. I stedet tager vi de ekstra år, der kan blive tale om og sparer nogle penge på investeringskontoen på denne måde. Dette har vi snart skrevet en del år, og nogle mener vel snart ligesom os selv -...en ulv, en ulv...!! Men det er glædeligt at vi har fået noget forærende, men det kan vel snart ikke blive ved med at gå godt...!! (griner). Skidt år for fællesskabet...hvilket medfører udskiftning på formands- og viceværtposten. Det er desværre gået fra SKIDT til VÆRRE, også trods at bestyrelsen har forsøgt nu igennem flere år at adressere problemerne. Et medlem af foreningen har nu i en del år i træk udvist en hel uanstændig adfærd og chikaneret og personforfulgt vor formand og vicevært, sådan at dennes dagligdag har været helt umulig. Derfor har Søren Rod valgt at tage konsekvensen og stoppe alt arbejde for foreningen, da han ønsker at få sin dagligdag tilbage..!! - Og kunne være den joviale og afslappede person, som hans natur normalt tilsiger..!! Det er måske sørgeligt vil nogen mene (?). Men sådan er virkeligheden, at de onde ler og de gode græder..!! Og så kan den enkelte jo selv, alt afhængig af holdning og temperament vælge, hvor man vil sende takkekortet hen..!! Når man bor i foreningen, så er man altså, li det eller lad være - en tvungen del af et FÆLLES- SKAB..!! Stort set ligegyldigt hvad den enkelte foretager sig, så vil det påvirke naboerne eller nogle af de øvrige beboere i ejendommen. For at styre disse påvirkninger bedst muligt er der udarbejdet nogle regelsæt for adfærden i form af et sæt vedtægter samt en husorden. Det er vel at mærke IKKE bestyrelsen, som har vedtaget disse men foreningens højeste myndighed - GENERAL- FORSAMLINGEN - der vedtager den slags. D.v.s. flertallet af medlemmerne/beboerne på demokratisk vis. Også bestyrelsen haver at rette sig efter det vedtagne, men de har så som den sure pligt også at være dem, som skal sørge for at håndhæve de vedtagne spilleregler..!! Såfremt man er uenig i disse regler, står det enhver frit for at fremsætte ændringsforslag og søge flertal på en generalforsamling blandt de øvrige beboere. Men uanset ordlyden og indholdet, så er de vedtagne spilleregler gældende til enhver tid..!! Desværre oplever vi i dagligdagen en vigende forståelse for, at man når vi bor så tæt, er en del af et fællesskab og derfor nødvendigvis må deltage i dette, for at hverdagen kan forløbe så gnidningsfrit som muligt for ALLE parter. Vi forventer IKKE at få tak eller klap på skulderen for den store indsats, som ydes i dagligdagen. MEN vi forventer at blive behandlet ordentligt og fair. Såfremt en sådan tilstand ikke kan tilvejebringes, så frygter vi virkeligt for foreningen og ejendommens fremtid. Det har da virkeligt givet anledning til nogle tanker omkring, om hvorvidt man ønsker at bruge sin tid på at løse opgaver for medlemmerne, såfremt det skal ske under disse konditioner. Side 14 Side 3

4 Mere konkret så kan der her fremdrages flere eksempler på, hvor respekten for fællesskabet tilsyneladende mangler. Alt muligt papir, (cigaretpakker, kassebon er, dåser, McDonalds-poser, flasker, fyrværkeriaffald - You name it ), smides bare alle vegne og hensynsløst ude på ejendommen..!! Der sættes alt for meget ned til storskrald, som IKKE er omfattet af storskralde-ordningen. - (Læs den af foreningen forfattede folder omkring Daglig Håndtering af Skrald - Endnu en gang vedlagt denne indkaldelse). Sorteringen af det som bliver sat ned til storskrald lader meget tilbage. Skakterne kører fortsat IKKE optimalt, da der stadig i ny og næ er poser, som ikke er forsvarligt lukkede. Ligesom der også i et vist omfang smides dåser, pizzabakker m.v. ud, som absolut INTET har at gøre i skakten. Afslutningsvis skal dog siges, at det IKKE står helt ringe til..!! - Heldigvis forstår de fleste meningen af ordet FÆLLESSKAB, men lad os så også få de sidste med...!! Det er jo én gang sådan at, Ingen Kæde Er Stærkere End Det Svageste Led, og derfor kommer vi også til at havne på laveste fællesnævner i en masse sammenhænge, såfremt de få stadig ikke ønsker at hverken forstå eller deltage i at få en fornuftig hverdag til at fungere..!! I bestyrelsen kan vi, i forbindelse med det daglige arbejde samt i respekt for generalforsamlingsbeslutninger, være med til at skabe rammerne. - MEN DET ER MEDLEMMERNE I DAGLIGDA- GEN, SOM UDFYLDER DEM..!! En ting er givet og det er, at så længe man har valgt denne boligform, så er man en tvungen del af et fællesskab, som man IKKE kan melde sig ud af. - Den eneste mulige måde at melde sig ud er at erkende, at man har valgt den forkerte boligform og som en konsekvens heraf fraflytte ejendommen..!! Valg af ny formand. Søren Rod har ikke truffet valget om at træde ud af foreningsarbejdet i affekt, men det er en gennem længere tid meget velovervejet beslutning. Således blev bestyrelsen informeret på førstkommende bestyrelsesmøde efter sidste års generalforsamling, sådan at der var rigeligt tid til at træffe de rigtige og mest fornuftige beslutninger omkring foreningens fremtidige drift..!! Selvfølgeligt har beslutningen ikke været nem for Søren Rod, efter 26 år i bestyrelsen (heraf de fleste som formand) samt 20 år som vicevært. Der ligger megen blod, sved og tårer gennem denne periode, hvorfor Søren ikke går i vrede, men har lovet den fortsættende bestyrelse al mulig hjælp og opbakning med den viden og erfaring omkring ejendommen og foreningen, som nu en gang er bygget op gennem årene. Således fortsætter Søren som energi-ansvarlig - d.v.s. at han fortsætter arbejdet med at Denne model har vist sit værd mange gange, idet vi hele tiden har kunnet klare disse investeringsbehov med stigninger i fællesopkrævningerne i den lave ende og dermed indenfor den normale pris- og lønudvikling i det omkringliggende samfund. Det giver også noget ro i jeres privatøkonomi, at I stort set kan stole på, at boligen ikke lige pludselig kommer til at spise en væsentligt større del af privatøkonomien, end i har vænnet jer til..!! Dette kommer desværre endnu en gang IKKE til helt at holde stik i år. Vi bliver HÅRDT RAMT af udefra kommende faktorer, specielt stigninger i forbrugsafgifter, som tidligere redegjort for. Her foruden har et medlem været medvirkende til, at der skal ske ændringer på viceværts-området, som der også tidligere er gjort rede for. Men denne ændring betyder. at vi nu har været nødsaget til, at entrere med et firma, hvor der skal betales 25% moms af ydelsen. Og som ejerforening KAN VI IKKE trække denne moms fra nogen steder..!! Men det betyder en stigning i fællesopkrævningerne på hele 15% fra juni måned Stigningen er således ikke et resultat af dårlig eller mangelfuld ledelse af foreningen, men udelukkende den måde vi er organiseret på. Sådan at foreningen kommer til at fremstå som skatteopkræver på vegne af diverse leverandører af vand, varme og el. samt andre ydelser vi nu er nødt til at tilkøbe på erhvervsmarkedet. I bestyrelsen har vi oven i købet forsøgt at tage toppen af den umiddelbare stigning i udgifterne, ved i budgettet at finansiere en del af merudgifterne gennem at nedsætte hensættelserne til fremtidig renovering fra det realistiske/nødvendige niveau på kr. ca ,- kr og til, som en éngangsforeteelse også i på kun kr ,-. Årsagen til at vi kan klare os på denne fornuftige og pragmagtiske måde skal søges i at stigningerne i forbrugsafgifterne og den nye højere viceværtudgift løber over alle årets 12 måneder, mens opjusteringen af opkrævningsbeløbet først kan effektueres pr. juni måned - altså over 7 måneder, hvilket betyder et hul i kassen på 5 mdr..!! Med en normal prisudvikling på forbrugsafgifterne samt forbrugene samt den øvrige økonomi, så viser vort rullende 5-års budget, at vi igen skulle kunne komme tilbage på sporet fra 2013 og fremad, med en fornuftig årlig stigningsprocent på omkring 5. Med alt muligt forbehold for kommende projekter og den økonomiske størrelse, samt vor nuværende viden omkring fremtiden, så er vedligeholdelsen/maling af udendørs træværk lagt ind hvert 5. år. Desuden de på nuværende tidspunkt kendte planer i form af, udskiftning af vaskemaskine og tumbler, reparation af trappesten foran indgangsdøre ved opgangene samt forbedring af belysningen Side 4 Side 13

5 dog som forventet. Graddagene som er et udtryk for hvor koldt et fyringsår er, var kun på 84% i forhold til normal-året. Så vi håber på, at vi kommer tilbage til de tidligere og mere humane niveauer igen, sådan at udgiften på denne konto igen kan bringes nedad. Prisen for fjernvarme i 2012 er desværre også steget en del fra 2011 og til Således stiger prisen på den variable del af forbruget (GJoule) med 5,26%. Prisen er dog sammensat med også en fast del, som heldigvis ikke stiger i denne omgang men alligevel vil den sammenvægtede stigning på varmeudgiften ligge på omkring 7%, da vi alligevel ikke tør andet end forvente en lidt koldere fyringssæson i budgettet for Skulle det vise sig at vi tager fejl, så vil det jo helt klart være en forbedring, som kan tages med i årsregnskabet for !! Økonomi Som sædvanligt er både regnskab og budget vedlagt indkaldelsen, sådan at du får god tid til i ro og mag at kikke på tallene. Det har også sit selvstændige punkt på generalforsamlingens dagsorden, hvor foreningens dygtige og mangeårige revisor (igennem mere end 37 år), Sten Ellegaard vil gennemgå tallene i detaljer, ligesom der vil blive rig lejlighed til at stille uddybende spørgsmål. Alligevel skal tallene have nogle overordnede kommentarer med her i beretningen. Regnskabet Overordnet set så er det igen et fornuftigt regnskab vi kommer ud med også i år...!! Det udviser et lille underskud på 6.465,- kr., hvor opmærksomheden dog henledes på, at der reelt er tale om en balance for årets drift, da vi overførte 5.653,- kr. som start fra årets overskud Sammenholdt med det lagte budget for året 2011, så har vi haft et merforbrug på ca ,- kr i forhold til dette, da vi reelt budgetterede med 8.600,- som årets resultat for Regnet på en anden måde, så er afvigelsen mellem regnskab og budget på 1,4%...!!! Og stadig hvis det ikke er godt gået i relation til en omsætning på ca. 1.1 mio, så ved vi IKKE hvad der ellers skal til..??. Budget Budgettet er ligeledes sendt ud sammen med indkaldelsen, så du kan få tid til at fordybe dig lidt nærmere i det, inden vi på generalforsamlingen gennemgår det og svarer på spørgsmål. Til orientering for de nyankomne skal det oplyses, at det nu er 15 år siden, at bestyrelsen (formanden) lavede en regnearksmodel med et rullende 5-års budget, som danner grundlag for de(t) kommende års budgetlægning. Modellen blev udviklet for at kunne udjævne evt. større udsving i investeringsbehovet i forbindelse med vedligeholdelse og nyinvesteringer i ejendommen. aflæse målere og holde øje med vore fælles forbrug af el, vand og varme, som han har gjort siden Ligeledes vil han nok også fremadrettet være en god sparringspartner for bestyrelsen i relation til forskellige økonomiske analyser, budget m.v. At overtage et formandsjob efter én med så mange års erfaring vil IKKE være nemt, men foreningen skal jo drives videre. Så hårdt presset og efter et år i formands-lære har vor nuværende næstformand gennem de seneste år - Carsten K. Petersen, indvilliget i at stille op til valget. Det er selvfølgeligt generalforsamlingen, som vælger formanden, men bestyrelsen vil hermed opfordre til, at man vil bakke op omkring Carsten til at overtage posten og fremadrettet stå i spidsen for foreningen..!! Det er meget vigtigt at medlemmerne vil forsøge at bakke op omkring Carsten og hjælpe ham så meget som muligt i den første svære tid. Det vil og SKAL blive nye tider for foreningen, hvor Carsten er blevet pålagt af den afgående formand om, at være sig selv og ikke forsøge at efterligne den afgående. Sikkert fornuftigt at slippe af med noget af Dinosaur-tankegangen og tilføre noget ny energi..!! Ny vicevært. Som tidligere skrevet så valgte Søren Rod af samme årsag også at stoppe som vicevært, da det var uholdbart hele tiden at skulle kigge sig over skulderen, når man var på ejendommen for at passe sine pligter. Igen var beslutningen velovervejet og udmeldt til bestyrelsen allerede inden sommeren 2011, sådan at der skulle være rimelig tid til også at finde en fornuftig løsning på dette problem. Som tidligere meldt ud af den afgående formand, så ville den fremadrettede løsning være at entrere med et ejendomsserviceselskab, som der findes mange af og stort set alle lignende foreninger også har måttet gøre. At finde en deltids-vicevært med forstand på drift af varmecentral og tekniske installationer og ansætte direkte på de konditioner vi har behov for, ville være pratisk taget umuligt. Af hensyn til regnskab og økonomi blev årsskiftet valgt som skæringsdato. Jagten blev sat ind i god tid og markedet skannet. - Ret hurtigt pegede pilen i retning af viceværten på genbo- /naboejendommen (A/B Gl. Dalvang). Her huserer Ballerup ejendomsservice v/kim Roch igennem de seneste 8 år. De seneste års kollegiale samtaler mellem viceværter, de synlige resultater af pasningsgraden samt lidt baggrundsundersøgelser hos beboere og bestyrelse på den side af hækken, bestyrkede os i det rigtige i af indlede et samarbejde. Kim Roch har nu virket siden 1. januar og allerede taget nogle gode nye initiativer i relation til nye container i forbindelse med håndteringen af storskrald samt haveaffald. Som vi oplever tingene, så har medlemmerne taget godt imod Kim, ligesom Side 12 Side 5

6 det leverede arbejde har været både synligt og i orden. Så fra foreningen hermed et hjerteligt velkommen til Kim, hvor vi glæder os til og ser frem til et langt samarbejde fremadrettet i mange år..!! Oversigt over det forløbne år. Når vi ser tilbage på året, så synes vi i bestyrelsen, at det har været et år igen med lidt for mange og tungere knaster i dagligdagen. - Der har været foretaget nogle gode ting i relation til den løbende vedligeholdelse af ejendom og faciliteter, som bestyrelsen er ansvarlige for i dagligdagen, ligesom budgetlægning og økonomi. Disse ting skal vi nok runde i løbet af beretningen. Praktiske informationer Side 6 Mens vi stadig husker det, så har foreningen en fælles glasog kummeforsikring, så det er overflødigt, hvis man tegner en sådan i forbindelse med sin husstandsforsikring. Endvidere skal der også gøres opmærksom på foreningens borehammer, som uden problemer borer i de hårde lofter Desuden råder vi over en elektrisk stiksav samt en accu bore-/skruemaskine. Disse værktøjer kan korttids-udlånes ved henvendelse til viceværten. Husk også vor dejlige grill-plads, som er til fri afbenyttelse, når man mener vejret er til det. Bestyrelsen bestræber sig på, at fylde op med kul, tændvæske m.v., sådan at man ikke behøver at tænke på dette, når ånden kommer over én og der skal grilles..!! - (Husk dog lige at rense grillristen efter brug, så man afleverer tingene i samme stand, som man selv ønsker at overtage dem i). Vi skal heller ikke undlade at gøre opmærksom på, at foreningen har færdige klar til opsætning sæt af læsejl til altanerne. Der er nogle ejere, som kunne gøre sig selv og foreningen en tjeneste, ved at overveje en udskiftning. - Hele herligheden kan erhverves for kun 1.150,- kr. incl. strips til montering. Henvendelse til formand/vicevært. Ligeledes kan man få udleveret maling til træværket omkring vinduerne samt eventuelle plankeværker i haverne, som måske trænger til en omgang. - Igen henvendelse til viceværten. Husorden Som sædvanligt er vi også nødt til at runde husordenen i forbindelse med beretningen. Da det er denne, som i høj grad sætter spillereglerne for vor dagligdag i ejendommen. Hovedparten af medlemmerne forstår heldigvis spillereglerne og overholder dem, sådan at vi alle kan holde ud at opholde os i vore lejligheder. Selvfølgeligt har der været nogle twister, hvor de fleste har udvist en postiv holdning til at få løst disse, hvilket har gjort bestyrelses-/formands-arbejdet en del lettere i disse sammenhænge. Når vi bor så tæt, som vi gør og mange daglige handlinger vil få det kommer os alle sammen til gavn i den sidste ende...!! Vandforbrug Vandforbruget i 2011 har udvist et beskedent fald til m3, som svarer til et fald på 1,7% i forhold til Der skal dog stadig opfordres til ansvarlig omgang med vandet og specielt focus på løbende toiletter, da disse meget hurtigt kan øge vandforbruget MEGET væsentligt. Taksterne for vand er dog steget kraftigt i forhold til (17%). Så prisen for en m 3 ud af hanen lander på 47,05 kr. Dette er iøvrigt nok noget vi må indstille os på også i de kommende år, da de senere års stadigt kraftigere skybrud og de afledede krav om bedre kloaknet, er varslet til at skulle finansieres over en kraftig stigning i den såkaldte vandaflednings-afgift, som er en del af vandprisen vi skal betale..!! El-forbrug El-forbruget udviser igen en stigning, for nu 4. år i træk. Denne gang på ca. 2,6% i forhold til Sådan at vi i 2011 brugte kwh mod kwh i Som sædvanligt er det næsten umuligt at spå om prisen på el over året, da forbruget afregnes løbende efter prisen på el-børsen. Vor energiansvarlige vicevært/ formand har alligevel prøvet at analysere lidt på el-priserne i et forsøg på at blive klogere på vores alles vegne. - Hvordan udviklingen fremadrettet bliver er stadig rimeligt umuligt at spå om, men så kan man da prøve at blive lidt klogere på historikken..! Stik mod det forventede så har det faktisk vist sig, at den vægtede gennemsnitlige pris pr kwh i 2010 var på 2,09 kr og så faldt i 2011 til 2,07 kr. (Friholdt fra disse tal er div. faste omkostninger i form af abn.-afgifter på godt ,- kr.) Totaludgiften til el var i 2011 på kr ,- kr og dermed den største enkeltstående post i regnskabet. Som det seneste nye på den front, er der jo netop indgået et nyt såkaldt energi-forlig på Christiansborg. Uden at kende de specifikke detaljer, så er det ihvertfald givet, at der kommer yderligere afgifter på el, som skal implementeres frem mod Og lur os om ikke selve råvareprisen på den frie el-børs også vil stige de kommende år..!! Så der er AL, AL, AL MULIG GRUND TIL at gøre dette til et højtprioriteret focus-område fremover. Varmeforbrug Varmeforbruget har trods hvad mange tror og mener, at det har været et koldt år (2011), så har det faktisk været rimeligt fornuftigt set over årets 12 måneder. Således har vi i året 2011 brugt GJoule, som er nogenlunde på gennemsnittet for de seneste 10 år, fraregnet de to meget kolde år 2009/2010. I relation til Graddagetallet er forbruget Side11

7 str hverken firmaer og håndværkere og venter på at VI skal ringe. Men summa summarum så blev reparationen gennemført og taget er nu tæt igen. Men en ærgerlig udgift på godt ,- kr. som vi godt kunne have undværet..!! - Men heldigvis har vi da vores dispositionsfond, som kan træde ind og være med til at afbøde denne slags ubehagelige og uforudsete slag, som jo desværre også er en del af virkeligheden..!! Juletræ Også i år - for 10. år i træk fik vi opstillet et juletræ på græsplænen ud mod Byparkvej. - Det var også i år et rigtigt flot træ, som vi alle kunne nyde. Nissebanden bestod i år af: Teknik-nisse Rune Bolhøj, Menig nisse Carsten K. Petersen. Overnisse som sædvanligt Søren Rod. Billeder kan ses på foreningens web: under nyheder Forbrug af el, vand og varme En af de store poster på regnskabet er vores forbrug, som jo opkræves af foreningen via fællesudgifterne og ikke er fordelt via individuelle målere i de enkelte lejligheder. Andelen er stigende med de stigende forbrugspriser, sådan at efterhånden godt halvdelen af de opkrævede fællesudgifter går til dækning af denne post - For de senere tilkomne skal igen redegøres for grunden til dette. Bestyrelsen har tidligere lavet beregninger for, hvad investeringsomkostningerne samt løbende udgifter til aflæsning, målerafgifter m.v. vil koste. Disse beregninger viste helt klart, at totaludgiften for ejendommen ville være noget større årligt end ved at fortsætte med det nuværende kollektive system. Disse beregninger blev selvfølgeligt forelagt de berørte myndigheder, som måtte give os dispensation iflg. loven(e) om individuel måling/afregning. I bestyrelsen følger vi løbende udviklingen i priserne, sådan at vi, hvis det viser sig økonomisk at blive en fordel, kan overveje individuel måling. Indtil videre har det vist sig, at kunne fungere tilfredsstillende, da det er et af bestyrelsens og viceværtens focus-områder. Der foretages aflæsninger hver måned af samtlige målere på alt vores forbrug. Disse sammenholdes med tidligere aflæsninger, som strækker sig helt tilbage til Således har vi et meget sikkert vurderingsgrundlag, for at vurdere om der bliver svinet med forbruget i visheden om, at naboen også er med til at betale. Ligeledes er der et godt samarbejde med både energileverandører samt vor Energi-Ledelses-Konsulent. Således har vi tal for tilsvarende ejendomme, vi kan sammenligne os med. Og af disse sammenligninger fremgår det, at vi ligger sådan nogenlunde på gennemsnittet, hvorfor vi må konkludere, at omgangen med forbruget foregår meget ansvarligt blandt beboerne. - Og tak for det..!! Fortsæt med omtanke, da indflydelse på de omkringboende, så er det bydende nødvendigt med nogle spilleregler, sådan at det hele ikke ender i rent anarki..!! Vi går ikke i bestyrelsen eller hos vor vicevært og bærer nag over tidligere hændelser, men forsøger at arbejde fremadrettet med tingene. - Når det er nødvendigt tager vi fat om problemet, og når det så er sket, lægger vi det bag os og antager, at det var et engangs-tilfælde hos en vildfaren sjæl, hvor vi så alle efterfølgende kan komme videre i fred og fordragelighed..!! Storskrald Traditionen tro skal vi også i år have vor omgang med skrald og storskrald op at vende..! Også i år den sædvanlige bøn om at forsøge at holde forkælderen nogenlunde ryddelig. Det er træls at opleve, at der allerede 4 timer efter skraldemændene har været der, så er de første ting allerede begyndt at hobe sig op igen. Prøv at ramme mandag eftermiddag i de ulige uger, hvor storskraldet bliver gjort klart til afhentning tidligt tirsdag morgen. Ligeledes har der været adskillige tilfælde, hvor der er sat ting ned, som IKKE er omfattet af ordningen. (Malerbøtter, nagelfast inventar - køkkenskabe, døre, fodpaneler m.v. - Gulvtæpper som ikke som foreskrevet er på max. 1 m i bredden og rullet sammen, glas fra billedrammer, spejle, porcelæn, lerkrukker m.v.). Som tidligere nævnt har vores nye vicevært allerede indført nogle forbedringer i relation til håndteringen af storskrald. Således er der nu opstillet en ny container til pap og udelukkende pap. Det kræver dog at AL pap skal leveres plano, d.v.s. at kasser m.v. skal foldes sammen sådan at det kun fylder et enkelt fladt lag..!! Der er også kommet en større og bedre container til metal i stedet for den tidligere gule spand. - Det betyder at stort set ALLE metalgenstande nu kan smides i denne, da den bliver tømt særskilt af skraldeselskabet og direkte ned skraldevognen via vognens automatik. Der er også kommet en ny container til det grønne / haveaffaldet. Denne er placeret hvor haveaffaldet også tidligere har skullet være placeret - i den sydøstlige del af parkeringspladsen lige udenfor grill-pladsen. Stadig gælder, at det KUN er komposterbare emner, som nu smides direkte i containeren. (alle potter, plasticposer m.v. skal stadig i kælderen, som storskrald..!!) Reklamer og tryksager skal i aviscontainerne ved kældernedgangen. Alle mindre bestanddele (plastik, flamingostykker m.v.) fra møb elemballage o. lign. tømmes ned i en skraldesæk og sættes i forkælderen. Det må være i vores egen interesse at få strammet op på disse områder, så det ikke ligner et kaos, når man træder ind i kælderen. Skakter og skrald Ingen beretning uden at vi også skal omkring dette område. Side 10 Side 7

8 Lad os starte med at fastslå, at det kunne være værre, men det kunne også lige få det sidste løft ved, at de sidste også får tillagt sig de gode vaner. Skakterne er KUN til almindeligt husholdningsaffald. - Alt andet SKAL sorteres og lægges i de beholdere, som er beregnet hertil. Alle poser SKAL lukkes forsvarligt. Og så tag da for p..., at tøm mælkekartoner og andre ting for flydende indhold, inden de smides i skakten. Ligeledes skal der igen gøres opmærksom på, at kattegrus og pizza-bakker ALTID skal bæres ned i sækkene i skralderummet. Det samme gælder for tomme dåser, som i stigende grad havner i skakten, i stedet for at blive lagt i metalcontaineren i skralderummet, hvorefter de i øvrigt ryger til genbrug. Er man i tvivl, så kan man få stor forstand af at læse den skraldefolder, som bestyrelsen for en del år siden brugte noget tid på, for at vi alle skulle have en chance for den rigtige adfærd på dette område. - Skulle man have forlagt den, så kan man altid få et nyt eksemplar ved henvendelse til formand/vicevært, ligesom den kan læses på foreningens web-side: www. glostrupparken.dk. - (Er vedlagt indkaldelsen sådan at du kan gemme den og orientere dig såfremt du skulle være i tvivl om hvad der skal håndteres og hvordan..!!) Årets projekter Som tidligere år annoncerede bestyrelsen i sidste års beretning, hvilke projekter man agtede at gennemføre, sådan at vi kunne blive enige på generalforsamlingen inden de blev iværksat. Hvordan gik det så med de lovede ting..?? Nedklipning af hække ind mod bygningen på parkeringsplads-siden. Hækkene her var efterhånden ved at være så høje, at de begyndte at gro op foran vinduerne i stuelejlighederne, ligesom de blev mere og mere umulige at klippe. Derfor var der i budgettet afsat ca ,- kr. til at få dem skåret ned til ca. 40 cm og genstarte dem herfra. Projektet gik ganske smertefrit for Anlægsgartnerne fra Roskilde i løbet af en god uges tid. Der var selvfølgeligt en masse afklip, som blev fjernet og hækkene ser efterfølgende rimeligt pæne og lige ud. Selvfølgeligt er de noget mere åbne og bare end tidligere, men efterfølgende har de vist god gro-vilje og i løbet af et par år, så skal de såmænd nok være klippet til og formet, så de står lige så skarpe som tidligere..!! Etablering af vejspejl samt rep. af brønde m.v. på parkeringspladsen. Bestyrelsen var vidende om at en af ristene over regnvandsbrøndene på parkeringspladsen var gået i stykker. - Dette skulle selvfølgeligt repareres, sådan at ingen kunne risikere af træde ned igennem og komme alvorligt til skade. Ved samme lejlighed var der noget andet asfaltarbejde, som trængte til at blive udført. - Ligeledes blev nogle revner i asfalten forseglet med flydende tjære, sådan at der ikke kan komme yderligere frostskader og efterfølgende huller i asfalten. En gammel diskussion omkring sikkerheden ved indkørsel på parkeringspladsen blev også afhjulpet. Bestyrelsen fik opsat et trafik-spejl for enden af indkørslen, sådan at man nu har mulighed for at orientere sig ved ud- og indkørsel på ejendommen. Det skal dog alligevel tilføjes, at det er beboerne selv, som ligger og kører råddent også trods det nye tiltag..!! Afslutningsvis fik vi ved samme lejlighed opsat et skilt, som gør opmærksom på, at vi IKKE vil acceptere parkering af fremmede, som skal på besøg hos genboerne eller Odd Fellow-logen, men at parkering kun er med ærinde til ejendommen..!! Utæt tag - rep. af skotrender. En af de ting vi godt kunne have været foruden, var vandindtrængen gennem taget, som desværre påførte et medlem på 2. sal en del gener med vandskade i vedkommendes stue..!! Forløbet var rimeligt problematisk allerede fra start, da alle kunne konstatere at der kom vand ind gennem loftet i en lejlighed på 2. sal. - Men en undersøgelses-kommision af skadelidte, vicevært og næstformand kunne IKKE konstatere hvor vandet kom fra, trods en ihærdig fælles undersøgelse på loftet. Således er det jo svært at bestille reparation af noget, som man IKKE ANER hvad er..!! - Derfor valgte bestyrelsen at hidkalde noget bygge-teknisk bistand fra Vagn Thomsen fra Husmann Byg. (Var også teknisk ansvarlig i.f.b. med altanrenoveringen for år tilbage). Efter grundige undersøgelser kunne Vagn Thomsen godtgøre, at det var de såkaldte skotrender, som var utætte og burde udskiftes. - Skotrenderne er de zink-render som afleder vandet fra taget i mellemrummet, hvor de skrå tagflader render sammen..!! Dernæst var så at godtgøre HVAD der skulle iværksættes. Næste step HVORDAN og så HVEM og afslutningsvis HVOR- NÅR kan det gennemføres. - Alt sammen noget der skal afklares og som IKKE kan gøres ved at knipse med fingeren..!! Derfor gik der selvfølgeligt lidt tid inden et så kompliceret projekt kunne færdiggøres. Det gav som nævnt nogle gener for den berørte beboer på 2. sal, men foreningen kunne jo ikke gøre andet end hvad vi har levet op til, at holde vedkommende skadesløs. - Der er således betalt for noget maling samt udskiftning af skadet gulvtæppe i denne sammenhæng..!! Selve reparationen skulle af hensyn til arbejdsmiljø-regler m.v. ske via opstillet stillads på begge sider af ejendommen. Også en faktor som tog lidt tid at få på plads, da der selvfølgeligt ikke Side 8 Side 9

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Tirsdag d. 20. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Tirsdag d. 20. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. også selvom vi måske ikke har ramt plet hver gang, så har intentionerne i hvert fald ikke fejlet noget..!! Der for uden har vi stor grund til at takke admininistrationen, ved vor daglige kontakt Henriette

Læs mere

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Tirsdag d. 26. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Tirsdag d. 26. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. Bedre belysning på parkeringspladsen I 2012 påtænker vi at få kigget på belysningen ude på parkeringspladsen, om vi kan lave en løsning, som ikke generer inde i stuelejlighederne, men sikrer adgangen til

Læs mere

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. Varmeforbrug pr. år E/F Glostrupparken. KiloWatt-timer (kwh) Årligt elforbrug E/F Glostrupparken Årligt elforbrug

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. Varmeforbrug pr. år E/F Glostrupparken. KiloWatt-timer (kwh) Årligt elforbrug E/F Glostrupparken Årligt elforbrug 140.000 Årligt elforbrug E/F Glostrupparken Årligt elforbrug KiloWatt-timer (kwh) 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 113.596 111.970 106.250 114.310 108.190 104.630 104.810 102.590 109.170 109.610 109.040

Læs mere

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Tirsdag d. 22. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Tirsdag d. 22. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. rende set-up, og hvad man evt. skulle være opmærksom på i forbindelse med nyindkøb. Man skal sørge for at den digitale modtager/tuner man køber er en såkaldt: DVB-C modtager, hvor c et står for Cable.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. 2005 er år til dato opgjort pr. ultimo marts måned.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. 2005 er år til dato opgjort pr. ultimo marts måned. ÅRSBERETNING Glostrupparken 2005 2005 er år til dato opgjort pr. ultimo marts måned. Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2005 Så er det endnu en gang blevet tid for den årlige generalforsamling,

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Bilag 1. Generalforsamling A/B Lykkehøj 28. april 2015 Velkommen til A/B Lykkehøjs generalforsamling 2015. Særlig velkomst til de nye andelshavere som er kommet til i det forgangne år. Vi har inviteret

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Tirsdag d. 31. Marts Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Tirsdag d. 31. Marts Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. at nå vindueshøjde i specielt den nordlige ende Kabel-TV Der har været en masse information omkring det nye i forbindelse med Digitale signaler samt det såkaldte HD-TV. - Bestyrelsen har været ude og undersøge

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV Afholdt d.26. november 2015 Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Overskudes

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015

Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015 Afholdt: Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015 Dato: 3. maj 2015 Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset Fremmødte: Mathias (lejl. 13), Lis (lejl. 24), Martin (lejl. 104), Karina (lejl. 218). Dagsorden: 1. Posten

Læs mere

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016 Velkommen ved formand Jens Christian. Foreslår Metta Frost som dirigent. Ingen indsigelser. - Metta Frost er

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Generelforsamling 2014

Generelforsamling 2014 Generelforsamling 2014 Formandens indledning: På bestyrelsens vegne, bydes alle fremmødte hjerteligt velkommen til Andelsselskabet Ølsted Strand Vandværks ordinære generalforsamling 2014 Jeg vil tillade

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Ejerforeningen Vagtelvænget. Bestyrelsens beretning for året 2008

Ejerforeningen Vagtelvænget. Bestyrelsens beretning for året 2008 Ejerforeningen Vagtelvænget Bestyrelsens beretning for året 2008 Generalforsamlingen 2008 blev gennemført i en god og konstruktiv dialog mellem generalforsamlingsdeltagerne og bestyrelsen. Bestyrelsens

Læs mere

Beboerinformation Denne information er skrevet af Lennart Rasmussen og Niels Stærup

Beboerinformation Denne information er skrevet af Lennart Rasmussen og Niels Stærup Beboerinformation Denne information er skrevet af Lennart Rasmussen og Niels Stærup Juni 2015 Sommerhilsen Så er forårets generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling overstået. Jeg vil gerne

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Bestyrelsesmøde Stefanskilde Dato: 13-01-2015 Næste møde: 03-2015

Bestyrelsesmøde Stefanskilde Dato: 13-01-2015 Næste møde: 03-2015 Bestyrelsesmøde Stefanskilde Dato: 13-01-2015 Næste møde: 03-2015 Tilstede: Amalie Dynnes Line M Rasmussen Mark Einstein Hjorth-Lipski Alexandra Vassilieva Truus Tuntelder Peter Koch Larsen Martin Laursen

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

INFORMATIONSBREV JULI 2014

INFORMATIONSBREV JULI 2014 INFORMATIONSBREV JULI 2014 Lidt om hvad der rør sig i afdelingen: Renovering af ventilationsanlæg. Renoveringen af vores ventilationsanlæg fortsætter efter planen. En kort status på dette er at når anlægget

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken En bestyrelsesberetning handler om det år, der er gået siden sidste generalforsamling. Lad os tænker et år tilbage til sidste generalforsamling. På det tidspunkt

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord

Ejerforeningen Bakkebo Nord Ejerforeningen Bakkebo Nord Beretning 2008 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Bakkebo Nord tirsdag d. 10. marts 2009 på Lundgårdskolen. Bestyrelsens beretning Hermed følger bestyrelsens beretning

Læs mere

Beretning for året 2014 i EF Garnisonsparken

Beretning for året 2014 i EF Garnisonsparken Beretning for året 2014 i EF Garnisonsparken Det har generelt været et stille år i ejerforeningen for Garnisonsparken. På trods af det, så har der været en del løbende sager, som bestyrelsen har taget

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30

Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30 Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30 April 2013 Til stede: 15 andelshavere (inkl. bestyrelsen) bestyrelsen havde fået 2 fuldmagter. Dagsordenen:

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 27. april 2010 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Opdateret februar 2011 Indhold: Bestyrelsens forretningsgange 3 Cykelparkering 3 Faldstammer 3 Kommunikation til bestyrelsen 3 Fremleje 3 Grillforening 3 Internet??? 3 Navneskilt

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver afhentet mandag den 7. marts 2005.

Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver afhentet mandag den 7. marts 2005. Ejerforeningen Sundby Overdrev Argang 2004 1l1'. 1 Den 1 7. februar 2005. STORSKRALD Årets første storskrald bliver afbentet fredag den 4. marts 2005. Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Årsberetning Marts 2013 Kære medlemmer Igen i år et flot fremmøde til vores generalforsamling. Og jeg skal afrapportere fra den 7. sæson i Monark. -------- 2012 temaet: Meningen

Læs mere

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr.

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr. Dagsorden for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde: Dirigent: Enver Referent: Enver Til stede: Inge, Rudolf, Enver, Maria. Afbud: Sara. A: Formelt 1. Nye punkter til dagsordenen. 2. Godkendelse og

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S)

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S) FACILITY SERVICES Frederiksberg, april 2015 Direkte telefon +45 39 46 61 41 soni@deas.dk Referat 66-møde 140-949 Dambakken Dato: 09-04-2015 Deltagere: Fra beboerrepræsentationen: Willy Fløe Jens Tidemann

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011. i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6

Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011. i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6 Fremmødte: Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011 i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6 - 4 - st tv - 4 - st th - 4 1 tv - 4 2 tv - 4 2 th - 4 3-6A - st - 6A 2 tv - 6A 2 th - Der var fuldmagter

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Generalforsamling referat

Generalforsamling referat Generalforsamling referat Omkring 40 lejere var mødt op til den lovligt varslede generalforsamling i Mikkelborg Park tirsdag den 12. marts 2013. Efter at deltagerne havde forsynet sig med øl, vin, vand

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2007

Bestyrelsens Beretning 2007 Grundejerforeningen MOSEDE BYPARK Bestyrelsens Beretning 2007 I henhold til foreningens vedtægter skal bestyrelsen på generalforsamlingen afgive beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. I

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Generalforsamling E/F Rubinsøen den 14. maj 2009 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbende år 2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 3. Forelæggelse af budget

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i EF Mølledammen

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i EF Mølledammen Referat af ordinær generalforsamling 2014 i EF Mølledammen afholdt tirsdag den 20. maj kl. 19:00 i Kokkedal Skole, Mødelokalet, Holmegårdsvej 101-102, 2980 Kokkedal Generalforsamlingen blev afholdt med

Læs mere

Afd: 368, dok.nr , dato:

Afd: 368, dok.nr , dato: Side 1 af 5 Dato for referat : 10. maj 2004 Referat af : Ordinær generalforsamling for Forening : Gårdlauget Den Gule Trekant Sted : Kulturhuset, Lyrskovsgade 4, lokale 5, 3sal Dato : Onsdag, den 5. maj

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere