ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel."

Transkript

1 Afslutningsvis er det på sin plads at takke ALLE øvrighedspersoner ; Bestyrelse, adm., revisor, vicevært samt rengøring, som på bedste vis forsøger at få hverdagen til at hænge sammen. Til orientering så har vi fået en ny kontaktperson hos administrationen. Vores kontakt gennem de seneste 10 år, - Henriette Hammer Lyngby har valgt at søge nye græsgange, og i stedet har vi fået en ny god og kompetent med-/modspiller i Christina Bille Nielsen, som vi selvfølgeligt byder hjerteligt velkommen..!! En afgående formand og viceværts farvel..!! Kære Allesammen! Selvfølgeligt er det vemodigt efter så mange år, at slippe noget som der er investeret så meget energi, timer og hjerteblod i. Men alligevel på en eller anden måde befriende af flere årsager..!! Dels behøver jeg ikke længere at gå rundt med dårlig samvittighed omkring et eller andet, som man godt vidste måske burde have været udført enten på ejendommen eller i foreningsmæssig sammenhæng. Så nu vil jeg have fri, når jeg har fri og er hjemme og kan således langt om længe pleje mig selv en lille smule også..!! Jeg vil gerne have lov til at sige mange gange tak for kampen..!! Der har været op- og nedture og det har ikke altid været lige nemt. - Dem jeg gennem tiden har trådt over tæerne, vil jeg gerne hermed sige undskyld til...!! Men man må alligevel give mig og have den respekt, at alle beslutninger er truffet ud fra hvad jeg har følt var til fælleskabets bedste og ALDRIG for personlig vindings skyld..!! Jeg ved. at det jeg nu overlader til jer/mine efterfølgere er en forening i god og trimmet form, med en trods alt fornuftig økonomi og samtidig en plan for udviklingen i samme. Det samme gælder ejendommen, som jeg som vicevært har overladt til Kim Roch og den fortsættende bestyrelse. Den er vedligeholdt i den grad den bør være, men jeg er også vidende om, at de kommende år IKKE bliver lettere i denne sammenhæng, da ejendommens alder også tilsiger større og dyrere vedligehold i den kommende tid..!! Jeg takker nu af med den 24. beretning jeg står bag. med tak for mange gode oplevelser gennem årene, som også har været utroligt lærerige for mig. Jeg ønsker jer alle og ikke mindst foreningen AL MULIG HELD OG LYKKE FREMOVER..!!! (Som tidligere nævnt så vil jeg stadig være til rådighed for ALLE i ejendommen, med råd og vejledning såfremt man kan gøre brug af en gammel DINOSAURS viden og opsparede erfaring..!!) På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. ÅRSBERETNING Glostrupparken 2012

2 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2012 Så er det endnu en gang blevet tid for den årlige generalforsamling, hvor bestyrelsen skal måles og vejes, om vore bestræbelser har været helt hen i skoven, eller om det er lykkedes endnu en gang at få tilvejebragt nogle rimelige omgivelser og forudsætninger for, at Glostrupparken kan være et godt sted at bo for os alle sammen. Som det efterhånden er blevet tradition, laver vi også i år en fyldig beretning, som bliver sendt ud i forvejen inden generalforsamlingen, sådan at også de, som ikke mener de vil have indflydelse på tingene, får en mulighed for at være informeret om arbejdet med og i foreningen. Det vil derfor også denne gang være en god idé at bruge lidt tid på, at studere denne beretning og endnu bedre bagefter møde frem på generalforsamlingen og deltage i debatten om mål og midler for foreningen. Også i det forløbne år, synes vi, at der er sket mange ting. Bl.a. specielt udskiftning blandt vore lejere. (P.t. er der 12 fremlejede lejligheder eller 25%). Salg er jo ikke ligefrem oppe i tiden, som markedet ser ud. Men lad os derfor benytte lejligheden til at byde de nye beboere hjerteligt velkomne. Det ligger os meget på sinde, at I hurtigst muligt glider ind i dagligdagen sammen med vi andre halvgamle beboere. Men det kræver en gensidig indsats fra begge parter, at man er lidt åben for kontakt med hinanden. Mange småproblemer løses lettest ved, at man kender hinanden en smule og kan tage en snak på trappen eller hvor man mødes, om en evt. uhensigtsmæssig adfærd, som nemt kan rettes inden problemerne bliver så uoverstigelige, at bestyrelsen og administrator skal involveres. Som i de tidligere år vil vi i denne beretning prøve at berøre de ting, der er sket i det forgangne år, ligesom vi vil prøve at gøre rede for nogle af de planer vi har for fremtiden, - både på kort og lidt længere sigt. Alligevel vil der blive en del gentagelser fra tidligere beretninger, men det hænger jo sammen med, at de omgivelser vi befinder os i er de samme og at en del af problemområderne stadig også er de samme. Så derfor er vi alligevel nødt til at hive dem frem endnu en gang. For os i bestyrelsen er det vigtigt, at vi hele tiden kan have en dialog i gang med medlemmerne, da det jo er vores allesammens forening og IKKE bare bestyrelsens. Der skal dog ikke herske tvivl om, at den siddende bestyrelse, har nogle idéer/visioner, som danner grundlag for, at vi sidder netop der. Vi sidder ikke bare og afventer, at nogen skal komme og bede os om at gøre dit eller dat. Men får vi ikke dette modspil, så bliver det bestyrelsens idéer, som kommer til at nyde fremme. Derfor skal der lyde en opfordring til at læse denne beretning nøje igennem, tage stilling til indholdet og efterfølgende møde op til generalforsamlingen, som afholdes onsdag d. 18. april kl. 19:00 på Glostrup Park Hotel. Så håber vi, at vi her kan få skabt nogle gode rammer, der opfylder målet: Renovering af trappesten foran opgangene. En del hårde vintre med saltning m.v. har været hård ved cementen i vore trappesten foran opgangene. Derfor har bestyrelsen planlagt at der skal foretages en reparation/udskiftning af samme i løbet af 2012 Rensning af tagrender samt rep. af skotlister på taget. De seneste års stadigt hårdere regnskyl, har betydet en større nedvaskning af mos fra taget og ned i tagrenderne, hvilket igen har ført til en større opfyldning i samme. Derfor kan vi nok ikke klare os med den sædvanlige rensning i forbindelse med malingen og liften, som i samme forbindelse er til rådighed. På samme måde er det konstateret, at nogle af skotlisterne på ydersiden af tagrenden er slået løse. Det er ikke noget umiddelbart stort problem, men noget som vi alligevel føler fortjener noget opmærksomhed..!! Bedre belysning på parkeringspladsen I 2013 påtænker vi at få kigget på belysningen ude på parkeringspladsen, om vi kan lave en løsning, som ikke generer inde i stuelejlighederne, men sikrer adgangen til og opsynet med biler, cykler, knallerter m.m. mere sikkert. Internetforeningen..er en selvstændig forening, og et tilbud til beboerne. Der er opgraderet til en 20/20 Mb/sek. forbindelse. Der er nu trukket kabel til 36 ud af 48 lejligheder og medlemstallet er pt. oppe på 28. Prisen er uhørt lav kr. om måneden - for ubegrænset forbrug inkl. evt. adresse. Er du interesseret i at høre nærmere, så kontakt Rune Bolhøj, nr tv. Hjemmeside Foreningen har en hjemmeside ude på nettet, som løbende opdateres med en hel masse gode informationer omkring foreningen.du kan følge med i graferne over vores fælles forbrug. Der er en nyhedsside, som prøver at følge med i de væsentligste nyheder der sker i og omkring foreningen. Alle Stamoplysninger - Vedtægter, Husorden, Skraldefolder m.v. kan downloades i pdf-format og printes ud. Det samme gør sig gældende i forbindelse med de seneste års generalforsamlinger (Dagsorden, beretning, referat, regnskab, budget m.v.) kan ligeledes downloades i pdf-format og udprintes. Adressen er: Generalforsamlingen Vi mener hermed nogenlunde at have været rundt om både det forgangne samt de fremtidige tanker, så nu er der kun tilbage kraftigt at opfordre til at møde op på generalforsamlingen og give din mening til kende. Skulle du være forhindret, så gør os en tjeneste og udfyld vedlagte fuldmagt, sådan at vi får så mange tilkendegivelser, som overhovedet muligt. Side 2 Side 15

3 på parkeringspladsen med de relevante beløb i de kommende år. - (Læs mere om disse under punktet kommende projekter senere i beretningen). Derefter opererer vi med planlagt ex. ord. vedligehold, som vi VED der vil komme, men som vi ikke kan sætte navn på endnu. Der starter vi i år 2013 med ,- kr. årligt, som vi så regulerer løbende år for år. Vi ved at de kommer - men præcist hvad, hvor dyrt og hvornår, det får tiden vise. Dog er det givet at ejendommen, med sine snart 38 år på bagen, vil kræve flere og også større og dyrere vedligeholdelse med alderen..!! Men under de givne forudsætninger skulle det indebære en opsparet kapital i år 2019 på ca. kr ,- kr.hvilket alligevel sikkert vil vise sig IKKE at holde stik, da der inden vil dukke kapitalkrævende projekter op, som enten skyldes ny lovgivning eller nedslidning af installationer i ejendommen. Grundlæggende mener vi i bestyrelsen, at vi endnu en gang kan præsentere en sund og veldrevet forening med en fornuftig planlagt økonomi til gavn og glæde for beboerne og sandeligt heller ikke noget, som kommer for skade, hvis man skulle gå i salgstanker. Vi skal dog også gøre opmærksom på, at såfremt flere og flere opgaver (læs oprydning, sortering/bortskaffelse af storskrald samt meget andet), at det er noget medlemmerne IKKE ønsker at deltage i / bakke op om og vi dermed skal ud og købe os til løsning af disse opgaver, så har det selvfølgeligt konsekvenser..! Som en tommelfingerregel så vil det for hver ,- kr. s ekstra udgifter årligt betyde en gennemsnitlig stigning i fællesudgifterne på ca. 100,- kr./mdl. (Dog mere for de store lejligheder og mindre for de små). Vi kan tilkøbe os alt hvad vi IKKE ønsker/magter selv at bidrage positivt med, men det er ikke uden konsekvenser for den enkeltes økonomi. Kommende projekter I det følgende skal vi prøve at redegøre for de kendte/planlagte nødvendige tiltag i ejendommen. Udskiftning af vaskemaskine/tørretumbler I efterhånden nogle år har dette været et fast punkt på listen. Og det er det stadig. Bare for at synliggøre, at pengene er til rådighed og at udskiftningen foretages når det er nødvendigt. - Men heller ikke før. Så længe maskinerne stadig fungerer, så er der jo ingen grund til at bruge penge på udskiftninger. I stedet tager vi de ekstra år, der kan blive tale om og sparer nogle penge på investeringskontoen på denne måde. Dette har vi snart skrevet en del år, og nogle mener vel snart ligesom os selv -...en ulv, en ulv...!! Men det er glædeligt at vi har fået noget forærende, men det kan vel snart ikke blive ved med at gå godt...!! (griner). Skidt år for fællesskabet...hvilket medfører udskiftning på formands- og viceværtposten. Det er desværre gået fra SKIDT til VÆRRE, også trods at bestyrelsen har forsøgt nu igennem flere år at adressere problemerne. Et medlem af foreningen har nu i en del år i træk udvist en hel uanstændig adfærd og chikaneret og personforfulgt vor formand og vicevært, sådan at dennes dagligdag har været helt umulig. Derfor har Søren Rod valgt at tage konsekvensen og stoppe alt arbejde for foreningen, da han ønsker at få sin dagligdag tilbage..!! - Og kunne være den joviale og afslappede person, som hans natur normalt tilsiger..!! Det er måske sørgeligt vil nogen mene (?). Men sådan er virkeligheden, at de onde ler og de gode græder..!! Og så kan den enkelte jo selv, alt afhængig af holdning og temperament vælge, hvor man vil sende takkekortet hen..!! Når man bor i foreningen, så er man altså, li det eller lad være - en tvungen del af et FÆLLES- SKAB..!! Stort set ligegyldigt hvad den enkelte foretager sig, så vil det påvirke naboerne eller nogle af de øvrige beboere i ejendommen. For at styre disse påvirkninger bedst muligt er der udarbejdet nogle regelsæt for adfærden i form af et sæt vedtægter samt en husorden. Det er vel at mærke IKKE bestyrelsen, som har vedtaget disse men foreningens højeste myndighed - GENERAL- FORSAMLINGEN - der vedtager den slags. D.v.s. flertallet af medlemmerne/beboerne på demokratisk vis. Også bestyrelsen haver at rette sig efter det vedtagne, men de har så som den sure pligt også at være dem, som skal sørge for at håndhæve de vedtagne spilleregler..!! Såfremt man er uenig i disse regler, står det enhver frit for at fremsætte ændringsforslag og søge flertal på en generalforsamling blandt de øvrige beboere. Men uanset ordlyden og indholdet, så er de vedtagne spilleregler gældende til enhver tid..!! Desværre oplever vi i dagligdagen en vigende forståelse for, at man når vi bor så tæt, er en del af et fællesskab og derfor nødvendigvis må deltage i dette, for at hverdagen kan forløbe så gnidningsfrit som muligt for ALLE parter. Vi forventer IKKE at få tak eller klap på skulderen for den store indsats, som ydes i dagligdagen. MEN vi forventer at blive behandlet ordentligt og fair. Såfremt en sådan tilstand ikke kan tilvejebringes, så frygter vi virkeligt for foreningen og ejendommens fremtid. Det har da virkeligt givet anledning til nogle tanker omkring, om hvorvidt man ønsker at bruge sin tid på at løse opgaver for medlemmerne, såfremt det skal ske under disse konditioner. Side 14 Side 3

4 Mere konkret så kan der her fremdrages flere eksempler på, hvor respekten for fællesskabet tilsyneladende mangler. Alt muligt papir, (cigaretpakker, kassebon er, dåser, McDonalds-poser, flasker, fyrværkeriaffald - You name it ), smides bare alle vegne og hensynsløst ude på ejendommen..!! Der sættes alt for meget ned til storskrald, som IKKE er omfattet af storskralde-ordningen. - (Læs den af foreningen forfattede folder omkring Daglig Håndtering af Skrald - Endnu en gang vedlagt denne indkaldelse). Sorteringen af det som bliver sat ned til storskrald lader meget tilbage. Skakterne kører fortsat IKKE optimalt, da der stadig i ny og næ er poser, som ikke er forsvarligt lukkede. Ligesom der også i et vist omfang smides dåser, pizzabakker m.v. ud, som absolut INTET har at gøre i skakten. Afslutningsvis skal dog siges, at det IKKE står helt ringe til..!! - Heldigvis forstår de fleste meningen af ordet FÆLLESSKAB, men lad os så også få de sidste med...!! Det er jo én gang sådan at, Ingen Kæde Er Stærkere End Det Svageste Led, og derfor kommer vi også til at havne på laveste fællesnævner i en masse sammenhænge, såfremt de få stadig ikke ønsker at hverken forstå eller deltage i at få en fornuftig hverdag til at fungere..!! I bestyrelsen kan vi, i forbindelse med det daglige arbejde samt i respekt for generalforsamlingsbeslutninger, være med til at skabe rammerne. - MEN DET ER MEDLEMMERNE I DAGLIGDA- GEN, SOM UDFYLDER DEM..!! En ting er givet og det er, at så længe man har valgt denne boligform, så er man en tvungen del af et fællesskab, som man IKKE kan melde sig ud af. - Den eneste mulige måde at melde sig ud er at erkende, at man har valgt den forkerte boligform og som en konsekvens heraf fraflytte ejendommen..!! Valg af ny formand. Søren Rod har ikke truffet valget om at træde ud af foreningsarbejdet i affekt, men det er en gennem længere tid meget velovervejet beslutning. Således blev bestyrelsen informeret på førstkommende bestyrelsesmøde efter sidste års generalforsamling, sådan at der var rigeligt tid til at træffe de rigtige og mest fornuftige beslutninger omkring foreningens fremtidige drift..!! Selvfølgeligt har beslutningen ikke været nem for Søren Rod, efter 26 år i bestyrelsen (heraf de fleste som formand) samt 20 år som vicevært. Der ligger megen blod, sved og tårer gennem denne periode, hvorfor Søren ikke går i vrede, men har lovet den fortsættende bestyrelse al mulig hjælp og opbakning med den viden og erfaring omkring ejendommen og foreningen, som nu en gang er bygget op gennem årene. Således fortsætter Søren som energi-ansvarlig - d.v.s. at han fortsætter arbejdet med at Denne model har vist sit værd mange gange, idet vi hele tiden har kunnet klare disse investeringsbehov med stigninger i fællesopkrævningerne i den lave ende og dermed indenfor den normale pris- og lønudvikling i det omkringliggende samfund. Det giver også noget ro i jeres privatøkonomi, at I stort set kan stole på, at boligen ikke lige pludselig kommer til at spise en væsentligt større del af privatøkonomien, end i har vænnet jer til..!! Dette kommer desværre endnu en gang IKKE til helt at holde stik i år. Vi bliver HÅRDT RAMT af udefra kommende faktorer, specielt stigninger i forbrugsafgifter, som tidligere redegjort for. Her foruden har et medlem været medvirkende til, at der skal ske ændringer på viceværts-området, som der også tidligere er gjort rede for. Men denne ændring betyder. at vi nu har været nødsaget til, at entrere med et firma, hvor der skal betales 25% moms af ydelsen. Og som ejerforening KAN VI IKKE trække denne moms fra nogen steder..!! Men det betyder en stigning i fællesopkrævningerne på hele 15% fra juni måned Stigningen er således ikke et resultat af dårlig eller mangelfuld ledelse af foreningen, men udelukkende den måde vi er organiseret på. Sådan at foreningen kommer til at fremstå som skatteopkræver på vegne af diverse leverandører af vand, varme og el. samt andre ydelser vi nu er nødt til at tilkøbe på erhvervsmarkedet. I bestyrelsen har vi oven i købet forsøgt at tage toppen af den umiddelbare stigning i udgifterne, ved i budgettet at finansiere en del af merudgifterne gennem at nedsætte hensættelserne til fremtidig renovering fra det realistiske/nødvendige niveau på kr. ca ,- kr og til, som en éngangsforeteelse også i på kun kr ,-. Årsagen til at vi kan klare os på denne fornuftige og pragmagtiske måde skal søges i at stigningerne i forbrugsafgifterne og den nye højere viceværtudgift løber over alle årets 12 måneder, mens opjusteringen af opkrævningsbeløbet først kan effektueres pr. juni måned - altså over 7 måneder, hvilket betyder et hul i kassen på 5 mdr..!! Med en normal prisudvikling på forbrugsafgifterne samt forbrugene samt den øvrige økonomi, så viser vort rullende 5-års budget, at vi igen skulle kunne komme tilbage på sporet fra 2013 og fremad, med en fornuftig årlig stigningsprocent på omkring 5. Med alt muligt forbehold for kommende projekter og den økonomiske størrelse, samt vor nuværende viden omkring fremtiden, så er vedligeholdelsen/maling af udendørs træværk lagt ind hvert 5. år. Desuden de på nuværende tidspunkt kendte planer i form af, udskiftning af vaskemaskine og tumbler, reparation af trappesten foran indgangsdøre ved opgangene samt forbedring af belysningen Side 4 Side 13

5 dog som forventet. Graddagene som er et udtryk for hvor koldt et fyringsår er, var kun på 84% i forhold til normal-året. Så vi håber på, at vi kommer tilbage til de tidligere og mere humane niveauer igen, sådan at udgiften på denne konto igen kan bringes nedad. Prisen for fjernvarme i 2012 er desværre også steget en del fra 2011 og til Således stiger prisen på den variable del af forbruget (GJoule) med 5,26%. Prisen er dog sammensat med også en fast del, som heldigvis ikke stiger i denne omgang men alligevel vil den sammenvægtede stigning på varmeudgiften ligge på omkring 7%, da vi alligevel ikke tør andet end forvente en lidt koldere fyringssæson i budgettet for Skulle det vise sig at vi tager fejl, så vil det jo helt klart være en forbedring, som kan tages med i årsregnskabet for !! Økonomi Som sædvanligt er både regnskab og budget vedlagt indkaldelsen, sådan at du får god tid til i ro og mag at kikke på tallene. Det har også sit selvstændige punkt på generalforsamlingens dagsorden, hvor foreningens dygtige og mangeårige revisor (igennem mere end 37 år), Sten Ellegaard vil gennemgå tallene i detaljer, ligesom der vil blive rig lejlighed til at stille uddybende spørgsmål. Alligevel skal tallene have nogle overordnede kommentarer med her i beretningen. Regnskabet Overordnet set så er det igen et fornuftigt regnskab vi kommer ud med også i år...!! Det udviser et lille underskud på 6.465,- kr., hvor opmærksomheden dog henledes på, at der reelt er tale om en balance for årets drift, da vi overførte 5.653,- kr. som start fra årets overskud Sammenholdt med det lagte budget for året 2011, så har vi haft et merforbrug på ca ,- kr i forhold til dette, da vi reelt budgetterede med 8.600,- som årets resultat for Regnet på en anden måde, så er afvigelsen mellem regnskab og budget på 1,4%...!!! Og stadig hvis det ikke er godt gået i relation til en omsætning på ca. 1.1 mio, så ved vi IKKE hvad der ellers skal til..??. Budget Budgettet er ligeledes sendt ud sammen med indkaldelsen, så du kan få tid til at fordybe dig lidt nærmere i det, inden vi på generalforsamlingen gennemgår det og svarer på spørgsmål. Til orientering for de nyankomne skal det oplyses, at det nu er 15 år siden, at bestyrelsen (formanden) lavede en regnearksmodel med et rullende 5-års budget, som danner grundlag for de(t) kommende års budgetlægning. Modellen blev udviklet for at kunne udjævne evt. større udsving i investeringsbehovet i forbindelse med vedligeholdelse og nyinvesteringer i ejendommen. aflæse målere og holde øje med vore fælles forbrug af el, vand og varme, som han har gjort siden Ligeledes vil han nok også fremadrettet være en god sparringspartner for bestyrelsen i relation til forskellige økonomiske analyser, budget m.v. At overtage et formandsjob efter én med så mange års erfaring vil IKKE være nemt, men foreningen skal jo drives videre. Så hårdt presset og efter et år i formands-lære har vor nuværende næstformand gennem de seneste år - Carsten K. Petersen, indvilliget i at stille op til valget. Det er selvfølgeligt generalforsamlingen, som vælger formanden, men bestyrelsen vil hermed opfordre til, at man vil bakke op omkring Carsten til at overtage posten og fremadrettet stå i spidsen for foreningen..!! Det er meget vigtigt at medlemmerne vil forsøge at bakke op omkring Carsten og hjælpe ham så meget som muligt i den første svære tid. Det vil og SKAL blive nye tider for foreningen, hvor Carsten er blevet pålagt af den afgående formand om, at være sig selv og ikke forsøge at efterligne den afgående. Sikkert fornuftigt at slippe af med noget af Dinosaur-tankegangen og tilføre noget ny energi..!! Ny vicevært. Som tidligere skrevet så valgte Søren Rod af samme årsag også at stoppe som vicevært, da det var uholdbart hele tiden at skulle kigge sig over skulderen, når man var på ejendommen for at passe sine pligter. Igen var beslutningen velovervejet og udmeldt til bestyrelsen allerede inden sommeren 2011, sådan at der skulle være rimelig tid til også at finde en fornuftig løsning på dette problem. Som tidligere meldt ud af den afgående formand, så ville den fremadrettede løsning være at entrere med et ejendomsserviceselskab, som der findes mange af og stort set alle lignende foreninger også har måttet gøre. At finde en deltids-vicevært med forstand på drift af varmecentral og tekniske installationer og ansætte direkte på de konditioner vi har behov for, ville være pratisk taget umuligt. Af hensyn til regnskab og økonomi blev årsskiftet valgt som skæringsdato. Jagten blev sat ind i god tid og markedet skannet. - Ret hurtigt pegede pilen i retning af viceværten på genbo- /naboejendommen (A/B Gl. Dalvang). Her huserer Ballerup ejendomsservice v/kim Roch igennem de seneste 8 år. De seneste års kollegiale samtaler mellem viceværter, de synlige resultater af pasningsgraden samt lidt baggrundsundersøgelser hos beboere og bestyrelse på den side af hækken, bestyrkede os i det rigtige i af indlede et samarbejde. Kim Roch har nu virket siden 1. januar og allerede taget nogle gode nye initiativer i relation til nye container i forbindelse med håndteringen af storskrald samt haveaffald. Som vi oplever tingene, så har medlemmerne taget godt imod Kim, ligesom Side 12 Side 5

6 det leverede arbejde har været både synligt og i orden. Så fra foreningen hermed et hjerteligt velkommen til Kim, hvor vi glæder os til og ser frem til et langt samarbejde fremadrettet i mange år..!! Oversigt over det forløbne år. Når vi ser tilbage på året, så synes vi i bestyrelsen, at det har været et år igen med lidt for mange og tungere knaster i dagligdagen. - Der har været foretaget nogle gode ting i relation til den løbende vedligeholdelse af ejendom og faciliteter, som bestyrelsen er ansvarlige for i dagligdagen, ligesom budgetlægning og økonomi. Disse ting skal vi nok runde i løbet af beretningen. Praktiske informationer Side 6 Mens vi stadig husker det, så har foreningen en fælles glasog kummeforsikring, så det er overflødigt, hvis man tegner en sådan i forbindelse med sin husstandsforsikring. Endvidere skal der også gøres opmærksom på foreningens borehammer, som uden problemer borer i de hårde lofter Desuden råder vi over en elektrisk stiksav samt en accu bore-/skruemaskine. Disse værktøjer kan korttids-udlånes ved henvendelse til viceværten. Husk også vor dejlige grill-plads, som er til fri afbenyttelse, når man mener vejret er til det. Bestyrelsen bestræber sig på, at fylde op med kul, tændvæske m.v., sådan at man ikke behøver at tænke på dette, når ånden kommer over én og der skal grilles..!! - (Husk dog lige at rense grillristen efter brug, så man afleverer tingene i samme stand, som man selv ønsker at overtage dem i). Vi skal heller ikke undlade at gøre opmærksom på, at foreningen har færdige klar til opsætning sæt af læsejl til altanerne. Der er nogle ejere, som kunne gøre sig selv og foreningen en tjeneste, ved at overveje en udskiftning. - Hele herligheden kan erhverves for kun 1.150,- kr. incl. strips til montering. Henvendelse til formand/vicevært. Ligeledes kan man få udleveret maling til træværket omkring vinduerne samt eventuelle plankeværker i haverne, som måske trænger til en omgang. - Igen henvendelse til viceværten. Husorden Som sædvanligt er vi også nødt til at runde husordenen i forbindelse med beretningen. Da det er denne, som i høj grad sætter spillereglerne for vor dagligdag i ejendommen. Hovedparten af medlemmerne forstår heldigvis spillereglerne og overholder dem, sådan at vi alle kan holde ud at opholde os i vore lejligheder. Selvfølgeligt har der været nogle twister, hvor de fleste har udvist en postiv holdning til at få løst disse, hvilket har gjort bestyrelses-/formands-arbejdet en del lettere i disse sammenhænge. Når vi bor så tæt, som vi gør og mange daglige handlinger vil få det kommer os alle sammen til gavn i den sidste ende...!! Vandforbrug Vandforbruget i 2011 har udvist et beskedent fald til m3, som svarer til et fald på 1,7% i forhold til Der skal dog stadig opfordres til ansvarlig omgang med vandet og specielt focus på løbende toiletter, da disse meget hurtigt kan øge vandforbruget MEGET væsentligt. Taksterne for vand er dog steget kraftigt i forhold til (17%). Så prisen for en m 3 ud af hanen lander på 47,05 kr. Dette er iøvrigt nok noget vi må indstille os på også i de kommende år, da de senere års stadigt kraftigere skybrud og de afledede krav om bedre kloaknet, er varslet til at skulle finansieres over en kraftig stigning i den såkaldte vandaflednings-afgift, som er en del af vandprisen vi skal betale..!! El-forbrug El-forbruget udviser igen en stigning, for nu 4. år i træk. Denne gang på ca. 2,6% i forhold til Sådan at vi i 2011 brugte kwh mod kwh i Som sædvanligt er det næsten umuligt at spå om prisen på el over året, da forbruget afregnes løbende efter prisen på el-børsen. Vor energiansvarlige vicevært/ formand har alligevel prøvet at analysere lidt på el-priserne i et forsøg på at blive klogere på vores alles vegne. - Hvordan udviklingen fremadrettet bliver er stadig rimeligt umuligt at spå om, men så kan man da prøve at blive lidt klogere på historikken..! Stik mod det forventede så har det faktisk vist sig, at den vægtede gennemsnitlige pris pr kwh i 2010 var på 2,09 kr og så faldt i 2011 til 2,07 kr. (Friholdt fra disse tal er div. faste omkostninger i form af abn.-afgifter på godt ,- kr.) Totaludgiften til el var i 2011 på kr ,- kr og dermed den største enkeltstående post i regnskabet. Som det seneste nye på den front, er der jo netop indgået et nyt såkaldt energi-forlig på Christiansborg. Uden at kende de specifikke detaljer, så er det ihvertfald givet, at der kommer yderligere afgifter på el, som skal implementeres frem mod Og lur os om ikke selve råvareprisen på den frie el-børs også vil stige de kommende år..!! Så der er AL, AL, AL MULIG GRUND TIL at gøre dette til et højtprioriteret focus-område fremover. Varmeforbrug Varmeforbruget har trods hvad mange tror og mener, at det har været et koldt år (2011), så har det faktisk været rimeligt fornuftigt set over årets 12 måneder. Således har vi i året 2011 brugt GJoule, som er nogenlunde på gennemsnittet for de seneste 10 år, fraregnet de to meget kolde år 2009/2010. I relation til Graddagetallet er forbruget Side11

7 str hverken firmaer og håndværkere og venter på at VI skal ringe. Men summa summarum så blev reparationen gennemført og taget er nu tæt igen. Men en ærgerlig udgift på godt ,- kr. som vi godt kunne have undværet..!! - Men heldigvis har vi da vores dispositionsfond, som kan træde ind og være med til at afbøde denne slags ubehagelige og uforudsete slag, som jo desværre også er en del af virkeligheden..!! Juletræ Også i år - for 10. år i træk fik vi opstillet et juletræ på græsplænen ud mod Byparkvej. - Det var også i år et rigtigt flot træ, som vi alle kunne nyde. Nissebanden bestod i år af: Teknik-nisse Rune Bolhøj, Menig nisse Carsten K. Petersen. Overnisse som sædvanligt Søren Rod. Billeder kan ses på foreningens web: under nyheder Forbrug af el, vand og varme En af de store poster på regnskabet er vores forbrug, som jo opkræves af foreningen via fællesudgifterne og ikke er fordelt via individuelle målere i de enkelte lejligheder. Andelen er stigende med de stigende forbrugspriser, sådan at efterhånden godt halvdelen af de opkrævede fællesudgifter går til dækning af denne post - For de senere tilkomne skal igen redegøres for grunden til dette. Bestyrelsen har tidligere lavet beregninger for, hvad investeringsomkostningerne samt løbende udgifter til aflæsning, målerafgifter m.v. vil koste. Disse beregninger viste helt klart, at totaludgiften for ejendommen ville være noget større årligt end ved at fortsætte med det nuværende kollektive system. Disse beregninger blev selvfølgeligt forelagt de berørte myndigheder, som måtte give os dispensation iflg. loven(e) om individuel måling/afregning. I bestyrelsen følger vi løbende udviklingen i priserne, sådan at vi, hvis det viser sig økonomisk at blive en fordel, kan overveje individuel måling. Indtil videre har det vist sig, at kunne fungere tilfredsstillende, da det er et af bestyrelsens og viceværtens focus-områder. Der foretages aflæsninger hver måned af samtlige målere på alt vores forbrug. Disse sammenholdes med tidligere aflæsninger, som strækker sig helt tilbage til Således har vi et meget sikkert vurderingsgrundlag, for at vurdere om der bliver svinet med forbruget i visheden om, at naboen også er med til at betale. Ligeledes er der et godt samarbejde med både energileverandører samt vor Energi-Ledelses-Konsulent. Således har vi tal for tilsvarende ejendomme, vi kan sammenligne os med. Og af disse sammenligninger fremgår det, at vi ligger sådan nogenlunde på gennemsnittet, hvorfor vi må konkludere, at omgangen med forbruget foregår meget ansvarligt blandt beboerne. - Og tak for det..!! Fortsæt med omtanke, da indflydelse på de omkringboende, så er det bydende nødvendigt med nogle spilleregler, sådan at det hele ikke ender i rent anarki..!! Vi går ikke i bestyrelsen eller hos vor vicevært og bærer nag over tidligere hændelser, men forsøger at arbejde fremadrettet med tingene. - Når det er nødvendigt tager vi fat om problemet, og når det så er sket, lægger vi det bag os og antager, at det var et engangs-tilfælde hos en vildfaren sjæl, hvor vi så alle efterfølgende kan komme videre i fred og fordragelighed..!! Storskrald Traditionen tro skal vi også i år have vor omgang med skrald og storskrald op at vende..! Også i år den sædvanlige bøn om at forsøge at holde forkælderen nogenlunde ryddelig. Det er træls at opleve, at der allerede 4 timer efter skraldemændene har været der, så er de første ting allerede begyndt at hobe sig op igen. Prøv at ramme mandag eftermiddag i de ulige uger, hvor storskraldet bliver gjort klart til afhentning tidligt tirsdag morgen. Ligeledes har der været adskillige tilfælde, hvor der er sat ting ned, som IKKE er omfattet af ordningen. (Malerbøtter, nagelfast inventar - køkkenskabe, døre, fodpaneler m.v. - Gulvtæpper som ikke som foreskrevet er på max. 1 m i bredden og rullet sammen, glas fra billedrammer, spejle, porcelæn, lerkrukker m.v.). Som tidligere nævnt har vores nye vicevært allerede indført nogle forbedringer i relation til håndteringen af storskrald. Således er der nu opstillet en ny container til pap og udelukkende pap. Det kræver dog at AL pap skal leveres plano, d.v.s. at kasser m.v. skal foldes sammen sådan at det kun fylder et enkelt fladt lag..!! Der er også kommet en større og bedre container til metal i stedet for den tidligere gule spand. - Det betyder at stort set ALLE metalgenstande nu kan smides i denne, da den bliver tømt særskilt af skraldeselskabet og direkte ned skraldevognen via vognens automatik. Der er også kommet en ny container til det grønne / haveaffaldet. Denne er placeret hvor haveaffaldet også tidligere har skullet være placeret - i den sydøstlige del af parkeringspladsen lige udenfor grill-pladsen. Stadig gælder, at det KUN er komposterbare emner, som nu smides direkte i containeren. (alle potter, plasticposer m.v. skal stadig i kælderen, som storskrald..!!) Reklamer og tryksager skal i aviscontainerne ved kældernedgangen. Alle mindre bestanddele (plastik, flamingostykker m.v.) fra møb elemballage o. lign. tømmes ned i en skraldesæk og sættes i forkælderen. Det må være i vores egen interesse at få strammet op på disse områder, så det ikke ligner et kaos, når man træder ind i kælderen. Skakter og skrald Ingen beretning uden at vi også skal omkring dette område. Side 10 Side 7

8 Lad os starte med at fastslå, at det kunne være værre, men det kunne også lige få det sidste løft ved, at de sidste også får tillagt sig de gode vaner. Skakterne er KUN til almindeligt husholdningsaffald. - Alt andet SKAL sorteres og lægges i de beholdere, som er beregnet hertil. Alle poser SKAL lukkes forsvarligt. Og så tag da for p..., at tøm mælkekartoner og andre ting for flydende indhold, inden de smides i skakten. Ligeledes skal der igen gøres opmærksom på, at kattegrus og pizza-bakker ALTID skal bæres ned i sækkene i skralderummet. Det samme gælder for tomme dåser, som i stigende grad havner i skakten, i stedet for at blive lagt i metalcontaineren i skralderummet, hvorefter de i øvrigt ryger til genbrug. Er man i tvivl, så kan man få stor forstand af at læse den skraldefolder, som bestyrelsen for en del år siden brugte noget tid på, for at vi alle skulle have en chance for den rigtige adfærd på dette område. - Skulle man have forlagt den, så kan man altid få et nyt eksemplar ved henvendelse til formand/vicevært, ligesom den kan læses på foreningens web-side: www. glostrupparken.dk. - (Er vedlagt indkaldelsen sådan at du kan gemme den og orientere dig såfremt du skulle være i tvivl om hvad der skal håndteres og hvordan..!!) Årets projekter Som tidligere år annoncerede bestyrelsen i sidste års beretning, hvilke projekter man agtede at gennemføre, sådan at vi kunne blive enige på generalforsamlingen inden de blev iværksat. Hvordan gik det så med de lovede ting..?? Nedklipning af hække ind mod bygningen på parkeringsplads-siden. Hækkene her var efterhånden ved at være så høje, at de begyndte at gro op foran vinduerne i stuelejlighederne, ligesom de blev mere og mere umulige at klippe. Derfor var der i budgettet afsat ca ,- kr. til at få dem skåret ned til ca. 40 cm og genstarte dem herfra. Projektet gik ganske smertefrit for Anlægsgartnerne fra Roskilde i løbet af en god uges tid. Der var selvfølgeligt en masse afklip, som blev fjernet og hækkene ser efterfølgende rimeligt pæne og lige ud. Selvfølgeligt er de noget mere åbne og bare end tidligere, men efterfølgende har de vist god gro-vilje og i løbet af et par år, så skal de såmænd nok være klippet til og formet, så de står lige så skarpe som tidligere..!! Etablering af vejspejl samt rep. af brønde m.v. på parkeringspladsen. Bestyrelsen var vidende om at en af ristene over regnvandsbrøndene på parkeringspladsen var gået i stykker. - Dette skulle selvfølgeligt repareres, sådan at ingen kunne risikere af træde ned igennem og komme alvorligt til skade. Ved samme lejlighed var der noget andet asfaltarbejde, som trængte til at blive udført. - Ligeledes blev nogle revner i asfalten forseglet med flydende tjære, sådan at der ikke kan komme yderligere frostskader og efterfølgende huller i asfalten. En gammel diskussion omkring sikkerheden ved indkørsel på parkeringspladsen blev også afhjulpet. Bestyrelsen fik opsat et trafik-spejl for enden af indkørslen, sådan at man nu har mulighed for at orientere sig ved ud- og indkørsel på ejendommen. Det skal dog alligevel tilføjes, at det er beboerne selv, som ligger og kører råddent også trods det nye tiltag..!! Afslutningsvis fik vi ved samme lejlighed opsat et skilt, som gør opmærksom på, at vi IKKE vil acceptere parkering af fremmede, som skal på besøg hos genboerne eller Odd Fellow-logen, men at parkering kun er med ærinde til ejendommen..!! Utæt tag - rep. af skotrender. En af de ting vi godt kunne have været foruden, var vandindtrængen gennem taget, som desværre påførte et medlem på 2. sal en del gener med vandskade i vedkommendes stue..!! Forløbet var rimeligt problematisk allerede fra start, da alle kunne konstatere at der kom vand ind gennem loftet i en lejlighed på 2. sal. - Men en undersøgelses-kommision af skadelidte, vicevært og næstformand kunne IKKE konstatere hvor vandet kom fra, trods en ihærdig fælles undersøgelse på loftet. Således er det jo svært at bestille reparation af noget, som man IKKE ANER hvad er..!! - Derfor valgte bestyrelsen at hidkalde noget bygge-teknisk bistand fra Vagn Thomsen fra Husmann Byg. (Var også teknisk ansvarlig i.f.b. med altanrenoveringen for år tilbage). Efter grundige undersøgelser kunne Vagn Thomsen godtgøre, at det var de såkaldte skotrender, som var utætte og burde udskiftes. - Skotrenderne er de zink-render som afleder vandet fra taget i mellemrummet, hvor de skrå tagflader render sammen..!! Dernæst var så at godtgøre HVAD der skulle iværksættes. Næste step HVORDAN og så HVEM og afslutningsvis HVOR- NÅR kan det gennemføres. - Alt sammen noget der skal afklares og som IKKE kan gøres ved at knipse med fingeren..!! Derfor gik der selvfølgeligt lidt tid inden et så kompliceret projekt kunne færdiggøres. Det gav som nævnt nogle gener for den berørte beboer på 2. sal, men foreningen kunne jo ikke gøre andet end hvad vi har levet op til, at holde vedkommende skadesløs. - Der er således betalt for noget maling samt udskiftning af skadet gulvtæppe i denne sammenhæng..!! Selve reparationen skulle af hensyn til arbejdsmiljø-regler m.v. ske via opstillet stillads på begge sider af ejendommen. Også en faktor som tog lidt tid at få på plads, da der selvfølgeligt ikke Side 8 Side 9

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Tirsdag d. 20. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Tirsdag d. 20. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. også selvom vi måske ikke har ramt plet hver gang, så har intentionerne i hvert fald ikke fejlet noget..!! Der for uden har vi stor grund til at takke admininistrationen, ved vor daglige kontakt Henriette

Læs mere

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Tirsdag d. 26. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Tirsdag d. 26. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. Bedre belysning på parkeringspladsen I 2012 påtænker vi at få kigget på belysningen ude på parkeringspladsen, om vi kan lave en løsning, som ikke generer inde i stuelejlighederne, men sikrer adgangen til

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S)

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S) FACILITY SERVICES Frederiksberg, april 2015 Direkte telefon +45 39 46 61 41 soni@deas.dk Referat 66-møde 140-949 Dambakken Dato: 09-04-2015 Deltagere: Fra beboerrepræsentationen: Willy Fløe Jens Tidemann

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

År 2011 den 11. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Grøndals Parkvej 14-20 og Gudenåvej 17-19 i Pilegården, Brønshøjvej 17.

År 2011 den 11. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Grøndals Parkvej 14-20 og Gudenåvej 17-19 i Pilegården, Brønshøjvej 17. År 2011 den 11. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Grøndals Parkvej 14-20 og Gudenåvej 17-19 i Pilegården, Brønshøjvej 17. Punkt 1 Valg af dirigent. Formanden Ritta Hjort bød velkommen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Årsberetnins 2013 for Eierforeningen Glostrupparken

Årsberetnins 2013 for Eierforeningen Glostrupparken Årsberetnins 2013 for Eierforeningen Glostrupparken Indlednins fra formanden: Foreningsåret 2012 I 2013 har været et spændende år for vores lille ejerforening. Det er et ar, hvor der er blevet skiftet

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 30. marts 2015 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Åhavnen II Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19.00 i Fiskerhytten Fremmøde: 26 ejerlejligheder (ud af 48 mulige), heraf

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015

Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015 Afholdt: Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015 Dato: 3. maj 2015 Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset Fremmødte: Mathias (lejl. 13), Lis (lejl. 24), Martin (lejl. 104), Karina (lejl. 218). Dagsorden: 1. Posten

Læs mere

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015 Generalforsamling Ejerforeningen Matr. nr. 39 af Sundby Overdrev indkalder hermed til ordinær generalforsamling Torsdag

Læs mere

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 1. Beboerrepræsentationen (BR) 2. Ejerforeningen og samarbejdet 3. Blue Vision Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 4. Vedligeholdelse

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930.

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Tilstedeværende 8 stemmeberettigede andelshavere samt revisor Jørgen lund generalforsamlingen er beslutningsdygtig Dagsorden: 1) Valg af dirigent

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Stefanskilde Dato: 13-01-2015 Næste møde: 03-2015

Bestyrelsesmøde Stefanskilde Dato: 13-01-2015 Næste møde: 03-2015 Bestyrelsesmøde Stefanskilde Dato: 13-01-2015 Næste møde: 03-2015 Tilstede: Amalie Dynnes Line M Rasmussen Mark Einstein Hjorth-Lipski Alexandra Vassilieva Truus Tuntelder Peter Koch Larsen Martin Laursen

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2012.

Generalforsamlingsreferat 2012. 1 Generalforsamlingsreferat 2012. År 2012, den 30 april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Generalforsamling referat

Generalforsamling referat Generalforsamling referat Omkring 40 lejere var mødt op til den lovligt varslede generalforsamling i Mikkelborg Park tirsdag den 12. marts 2013. Efter at deltagerne havde forsynet sig med øl, vin, vand

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Årsberetning Marts 2013 Kære medlemmer Igen i år et flot fremmøde til vores generalforsamling. Og jeg skal afrapportere fra den 7. sæson i Monark. -------- 2012 temaet: Meningen

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende.

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 11.05.2015. Referat af: Beslutningsreferat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.05.15 kl. 18.30 21.45 Maj DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN AD.

Læs mere

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Referat 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. Dianalund Antenneforenings

Læs mere

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning!

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning! BERETNING: Bestyrelsen kan se tilbage på endnu et aktivt år, men også et år hvor vi virkelig fik prøvet nogle udfordringer. Det var i øvrigt foreningens 5. leveår. Året bød på mange forskelligartede opgaver

Læs mere

Ejerforeningen ANPA Marts 2013. onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30

Ejerforeningen ANPA Marts 2013. onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30 Ejerforeningen ANPA Marts 2013 Til medlemmerne: Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30 Der indkaldes hermed til generalforsamling i ejerforeningen ANPA. Generalforsamlingen

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen v/formanden Henrik Bach, Valmuebakken 31, 2625 Vallensbæk, tlf. 4171 2115 - www.valmuebakken.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Velkommen. til Haveforeningen Engly

Velkommen. til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Når man køber hus i Engly, skal man godkendes af bestyrelsen. Det fremgår af Haveforeningen Englys vedtægter, som nye beboere forpligter

Læs mere

1. Valg af referent og dirigent Referent: MHH Dirigent: Dennis. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Udskudt til næste møde

1. Valg af referent og dirigent Referent: MHH Dirigent: Dennis. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Udskudt til næste møde Rådsmøde den 09/08 2010 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Marie V. Oxfeldt 7D Mads H. Hansen 15C Cecilie Vej-Hansen 19C Dennis Schwartz Knap 20b Solvej Hansen 15F Jesper Bøgsted 16A

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal År 2015, den 14. april, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal på adressen, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal., 2720

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Dato: 14. august 2014 kl. 18.00-20.30 Til stede: Martin Baden, Henning L. Eriksen, Jette Birksø Larsen, Jeanette Andersen. og Rene Dalin.

Læs mere