BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: VIRKSOMHEDS- OG EJERSKABSSTRUKTUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: VIRKSOMHEDS- OG EJERSKABSSTRUKTUR"

Transkript

1 BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: VIRKSOMHEDS- OG EJERSKABSSTRUKTUR Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter Fra at have udgjort en andel (i faste priser) på ca. 5,5 % af husstandenes samlede forbrug i 1994 er de steget til at udgøre 11,3 % af husstandsforbruget i 2012 (nyest tilgængelige tal). Samtidig er der sket en forskydning i forbruget, således at forbruget på eksempelvis aviser har været faldende, mens licensen har været stabil. Forbruget er rykket over på køb af udstyr og abonnementer, fx tv og mobil. Stigningen skyldes øgede udgifter til telefonabonnementer, køb af mobiltelefoner m.v., hvilket modsvarer den stigende udbredelse af smartphones og tablets i Danmark. Betragtes det samlede forbrug på medierelaterede poster i kroner (faste priser) efter hustandsindkomst ses det, at den laveste indkomstgruppe i 2012 brugte kr., mens den højeste indkomstgruppe brugte kr. på de medierelaterede poster, altså en forskel på kr. Ikke blot bruger den højeste indkomstgruppe flere penge end den laveste indkomstgruppe, forskellen mellem indkomstgrupperne forøges også i perioden. Forskellen mellem den laveste og højeste gruppe var i 1994 på kr., og altså forøget med kr. i perioden opgjort i faste priser. Den øverste indkomstgruppe bruger entydigt flest kroner på medierelaterede poster men den mindste andel, mens den laveste indkomstgruppe entydigt bruger den største andel af deres samlede husstandsindkomst på disse poster. At den laveste indkomstgruppe bruger relativt mest på medierelaterede udgifter er ikke nyt, da det har været tendensen gennem hele perioden. Forskellen er dog vokset over tid. For den laveste indkomstgruppe steg andelen mest, idet den streg fra 7,5 % i 1993 til 18,3 % i 2012, dvs. en stigning på 10,7 procentpoint, mens andelen for den højeste indkomstgruppe steg fra 4,7 % til 9,4 %, altså en stigning på 4,7 procentpoint. Husstandenes faldende forbrug på aviser suppleres af virksomhedernes faldende forbrug på annoncering i de trykte medier, der kan genfindes i reklameforbrugsundersøgelsen. Annonceomsætningen har været stigende fra 2013 til 2014, efter fald i omsætning i De enkelte mediegrupper er imidlertid ikke påvirket ens af u Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 1. Introduktion Undersøgelsen har til formål at danne overblik over de eksisterende største medievirksomheder. Hensigten er på sigt, at danne et overblik over udviklingen i den danske mediebranche set i forhold til dels udviklingen i den enkelte virksomheds aktiviteter, dels ændringer i deres ejerskab. Tendenserne fra 2013 er fortsat i Medievirksomhederne er ud fra en generel betragtning i gang med en fortsat konsolideringsproces. Rapporteringen for 2015 er fortrinsvist i lighed med rapporteringen for 2014 et øjebliksbillede, hvor det fremadrettet er hensigten at beskrive udviklingen mere detaljeret i trin med at der dels tilføjes flere virksomheder og dels kodes for køb og salg af aktiviteter i de enkelte virksomheder. For 2015 rapporteringen har vi inkluderet følgende virksomheder: 2. Kommercielle mediehuse 2.1 Aktieselskabet Bornholms Tidende 2.2 Aktieselskabet Kristeligt Dagblad 2.3 Aller Holding A/S 2.4 ApS Altinget.dk 2.5 A/S Information 2.6 Avisen.dk ApS 2.7 Berlingske Media A/S 2.8 Bonnier AB 2.9 DK Medier 2.10 Herning Folkeblad A/S 2.11 JP/Politikens Hus A/S 2.12 Jysk Fynske Medier P/S 2.13 Lolland-Falsters Folketidende A/S 2.14 Mandag Morgen (Bogh Holding A/S) 2.15 MetroXpress Denmark A/S 2.16 NORDJYSKE Medier A/S 2.17 North Media A/S 2.18 SBS Discovery Media A/S 2.19 Sjællandske Medier A/S 3. Broadcast 3.1 Danmarks Radio 3.2 Modern Times Group 3.3 SBS Discovery Media A/S 3.4 TV 2/Danmark A/S 4. Filmproducenter 4.1 ASA Film Production A/S 4.2 Fridthjof Film A/S 4.3 Nordisk Film A/S 4.4 Obel Film/Thura Film 4.5 Zentropa Folket ApS 5. TV-productener 5.1 Eyeworks Denmark A/S 5.2 Mastiff A/S 5.3 Metronome Productions A/S 5.4 Nordisk Film TV/Banijay Nedenfor gennemgår vi en række af virksomhedernes køb og salg af aktiviteter. 1.1 Kommercielle mediehuse De kommercielle mediehuse med fokus på nyhedsproduktion har konsolideret sig yderligere siden sidste rapportering. Mediehusene er fortsat under pres fra den hårde konkurrence om annoncekronerne, og særligt de digitale annoncekroner er der hård konkurrence om, og når antallet af betalende abonnenter samtidig falder, har der været, og er der fortsat, et behov for konsolidering. Det betyder dog ikke, at Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer Side 1 af 59

3 mediehusene ikke kan tjene penge, men at de også køber og opstarter aktivitet inden for tilknyttede digitale områder Eksempler på udviklingen Berlingske Media fik i 2013 frasolgt en række aktiviteter, bl.a. en række lokale ugeaviser til North Media A/S, aktieposten i Syddanske Medier som omfattede Jyske Vestkysten og en række ugeaviser til Sydvestjyske Venstrepresse, en række ugeaviser til Sjællandske Medier, ejerandelene af Boliga og Jobzonen. Berlingske Medier blev efterfølgende opkøbt af det Belgiske Mediehus De Persgroep Publishing som del i en større handel, der inkludere hollandske Wegener med udgangspunkt i et købstilbud i Handlen blev godkendt af de Hollandske konkurrencemyndigheder i februar Berlingskes frasalg er fortrinsvist sket til andre mediehuse og har dermed medvirket til konsolideringen i de respektive geografiske områder. En anden væsentlig ændring i 2014 er etableringen af Jysk Fynske Medier, der er en fusion mellem Syddanske Medier A/S, Jyske Medier A/S og Fynske Medier A/S. Fusionen blev godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 6. februar Selskabet vil være ejet af de tre mediehuse med en ejerandel på 47,5 % i Fynske Medier, 36 % i Syddanske Medier og 16,5 % i Jyske Medier. Fusionen inkluderer dog ikke en række aktiviteter omkring udgivelsesret, sendetilladelse til lokalradio m.v. Hele dokumentet vedrørende fusionen kan findes her. Nordjyske Medier har i 2014 i lighed med 2013 fortsat opkøbet af aktiviteter. Selskabet opkøbte i 2013 bl.a. JSL publikations og Jubii, i 2014 bl.a. Danske Fagmedier og i 2015 bl.a. Bazoom. Nordjyske har frasolgt sin andel af Gul og Gratis til Fynske Medier. Mediehusene køber og sælger imidlertid ikke kun aktiviteter, men de opstarter også nye, et eksempel er Politikens Lokalaviser, der bl.a. har lanceret nye lokalaviser, bl.a. en ugeavis i Horsens og en weekendavis i Aarhushus-området. Markedet for de lokale annoncekroner er benhårdt og der er fortsat kamp mellem de nationale og regionale mediehuse om annoncekronerne Uafhængige produktionsselskaber For de virksomheder der producerer indhold, uafhængige produktionsselskaber, har de seneste år været præget af en økonomisk vækst der kommer til udtryk i både omsætning og antallet af årsværk (Producentforeningen, 2014). Derudover er der tale om udpræget konsolidering i branchen, samt, for tvproduktionsselskaberne, øget udenlandsk ejerskab. Internationale virksomheder såsom Banijay Group, Nice Entertainment, Shine Group, Warner Bros og Zodiak Media har i de seneste år gennemført en række opkøb drevet af vertikal integration, og muligheden for at opnå stordriftsfordele og synergieffekter. Af de store danske tv-producenter er det således kun Monday, Koncern TV, STV og Sand TV, der ikke ejes af en udenlandsk koncern, hvorimod både Nordisk Film TV, Metronome, Mastiff og Eyeworks alle er under udenlandsk ejerskab. Et internationalt ejerskab giver en række økonomiske fordele; det bliver muligt at udnytte selskabernes bagkatalog af internationale formater, samt at eksportere danske succeser til udenlandske markeder. Ovenstående udvikling, samt faste produktioner og format gengangere, såsom GO Morgen Danmark og Paradise Hotel, har været vigtige i forhold til at skabe stabilitet i branchen. Det har skabt økonomisk kontinuitet og råderum til flere fastansættelse og dermed mere stabilitet i produktionen. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomheds- og ejerskabsstruktur Side 2 af 59

4 1.2 Konklusion Udviklingen siden 2008 har været drevet af driftstilpasninger og særligt begrænsninger i antallet af ansatte. En udvikling der er fortsat i løbet af Branchen har overordnet set gennemgået en konsolidering, og der har været en del køb og salg af forskellige aktiviteter som har medført dels samarbejde på tværs, dels øget koncentrationen af ejerskab i særligt det regionale mediebillede, senest ved etablering af Jysk Fynske Medier. De regionale mediehuse har i det hele taget aktivt søgt nye forretningsmuligheder, hvilket også afspejles i deres erhvervelser af nye aktiviteter, særligt: Konsolideringstendensen er tydelig for især de lokale ugeaviser og særligt på det regionale område. Berlingske Media har frasolgt og dermed medvirket til konsolideringen på det regionale område, mens JP/Politikens Hus har udvidet virksomhedens samlede aktiviteter. Resultaterne fra 2013 tyder på, at branchen har været i stand til at tilpasse driften de nye medievirkelighed, bl.a. ved konsolidering eksempelvis ved fusion eller opkøb af andre virksomheder, så de er bedre i stand til at tage hånd om udviklingen. Denne tendens er fortsat i Ejerskabsmæssigt er der naturligt sket væsentligt mere køb og salg af aktiviteter både af og mellem de gennemgående medievirksomheder. Fællesnævneren ser dog ud til at være mulighederne for skalafordele ved flere aktiviteter, eksempelvis en nævnt fordel ved fusion af Jysk Fynske Medier. Indvirkningen af lokale medie fusioner på er underbelyst, hvilket også er årsagen til at der er iværksat en analyse hos DJMX om lokale medier. 1.3 Ejerskabsstruktur I det følgende gennemgås hovedtrækkene for de enkelte medievirksomheder. Beskrivelserne er begrænset til de umiddelbare udviklingstræk for de seneste år samt et kort historisk rids og ejerskabet. Virksomhedsbeskrivelserne struktur består af en kort introduktion til den enkelte virksomhed, dennes udvikling gennem de seneste år, samt opsummering af virksomhedens medieportefølje. Afsluttende præsenteres virksomhedens ejerskabsstruktur. Beskrivelserne bygger på virksomhedernes regnskaber, deres hjemmesider samt nyheder om virksomhederne fundet på hjemmesiden for Danske Medier. Hensigten er at udbygge antallet af virksomheder der beskrives og på sigt opnå en kortlægning af medielandskabet med korte beskrivelser af de relaterede virksomheder og disses ejerskabsstrukturer. Arbejdet blev på begyndt med Rapporteringen offentliggjort i 2014 og er gentaget i denne Rapportering for 2015, denne gang med yderligere virksomheder. Det forventes at der vil indgå yderligere virksomheder i Rapporteringen For Rapporteringen af Medieudviklingen 2015 er samtlige virksomhedsbeskrivelser sendt til høring i april 2015 hos de respektive virksomheder med henblik på sikring af beskrivelsernes korrekthed. Flere af beskrivelserne er derfor blevet justeret med udgangspunkt i de indkomne høringssvar. De virksomheder, der ikke har besvaret vores henvendelse er blevet rykket for svar én gang, og hvis de fortsat ikke har besvaret henvendelsen er Kulturstyrelsen beskrivelse blevet lagt til grund i beskrivelserne. De fremgår af de enkelte virksomhedsbeskrivelser om der er indarbejdet høringssvar. I forbindelse med høringen afsluttedes også redaktionen af beskrivelserne, hvorfor ændring i virksomhedernes forhold efter april ikke er indarbejdet. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomheds- og ejerskabsstruktur Side 3 af 59

5 2. Kommercielle mediehuse 2.1 Aktieselskabet Bornholms Tidende Nørregade DK-3700 Rønne CVR nr Høringssvar fra Aktieselskabet Bornholms Tidende er indarbejdet. Aktieselskabet Bornholms Tidende er en dansk medievirksomhed, hvis hovedaktivitet består i udgivelse af Bornholms Tidende. Dagbladet er grundlagt i Aktieselskabet Bornholms Tidende udgiver Bornholms eneste dagblad, Bornholms Tidende. Derudover udgives distriktsbladet Rytterknægten samt forskellige turistpublikationer, og endelig driver aktieselskabet distributionsvirksomhed og et reklame- og kommunikationsbureau. Ligesom andre dagblade har avisen været påvirket af faldende oplag og annonceindtægter. Trods dette har selskabet vendt et underskud i til mindre overskud i Koncernen havde i gennemsnit 56 medarbejdere i Udvikling af aktiviteter Ved udgangen af 2011 blev Berlingske Media A/S medejer af Bornholms Tidende, hvilket har medført en række samarbejder blandt andet i forbindelse med Berlingskes Sweetdeal 1. I 2014 forlod Bornholms Tidende det traditionelle broadsheet-format og skiftede til tabloidformat 2. Medieportefølje Bornholms Tidendes danske medieportefølje: Print: Bornholms Tidende og Rytterknægten Digitalt: tidende.dk, bilbilbil.dk mv. Øvrige aktiviteter: Distributions virksomhed, forlagsudgivelser, grafisk bureau samt diverse turistpublikationer mv Aktieselskabet Bornholms Tidendes ejerskabsstruktur Berlingske Media A/S (25%) Bornholms Tidendes Fond (75%) Aktieselskabet Bornholms Tidende Niveau2 ApS 1 Aktieselskabet Bornholms Tidende, årsrapport Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomheds- og ejerskabsstruktur Side 4 af 59

6 2.2 Aktieselskabet Kristeligt Dagblad Vimmelskaftet København K CVR-nr Høringssvar fra Kristeligt Dagblad er indarbejdet. Kristeligt Dagblad er en dansk mediekoncern stiftet i Koncernens hovedaktivitet består i udgivelsen af den landsdækkende avis Kristeligt Dagblad. Herudover drives forlaget Kristeligt Dagblads Forlag samt en række websider herunder shop.k.dk, pilgrimsvandring.dk, kristendom.dk, religion.dk m.fl. Koncernen havde gennemsnitligt 103 medarbejdere i Udvikling af aktiviteter Kristeligt Dagblad stiftede i 2008 datterselskabet Kristeligt Dagblads Forlag A/S. Forlaget har siden 2009 bidraget med et lille positivt resultat til koncernen. I 2013 indgik forlaget et salgssamarbejde med JP/Politikens Forlag og Informations Forlag for at imødegå udfordringerne på et presset bogmarked. De tre forlag vil således fremadrettet præsentere forlagenes bøger samlet til landets boghandlere. Aktieselskabet Kristeligt Dagblad er med virkning fra 1. januar 2014 fusioneret med Kristeligt Dagblads Forlag A/S. Medieportefølje Kristeligt Dagblads danske medieportefølje: Avis: Kristeligt Dagblad Digital: kristeligt-dagblad.dk, bogbasen.dk, foredragslisten.dk, mindet.dk, kirku.dk, etik.dk, pilgrimsvandring.dk, kristendom.dk, religion.dk og shop.k.dk Andre aktiviteter: Kristeligt Dagblads Forlag Aktieselskabet Kristeligt Dagblad ejerskabsstruktur Chr. Augustinus Fabrikker A/S (19 %) Kristeligt Dagblads Fond (36,8 %) Aktieselskabet Kristeligt Dagblad (9,9 %) Aktieselskabet Kristeligt Dagblad Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomheds- og ejerskabsstruktur Side 5 af 59

7 2.3 Aller Holding A/S Havneholmen København V CVR-nr Aller er en dansk mediekoncern med aktiviteter i de nordiske lande. Koncernens aktiviteter består i udgivelse af dag- og ugeblade, magasiner samt en række aktiviteter inden for web, rejser mv. Aller er stiftet i Kernen i Allers danske medieforretning består i udgivelse af en lang række printmedier, der alle har tilknyttet en hjemmeside. Hertil kommer koncernens aktiviteter i Aller Client Publishing, hvor der udgives flere gratismagasiner og kundemagasiner, billedbureauet All Over Press, en række internetaktiviteter samt Allers ejerandele i Nyhavn Rejser, et modelbureau mv. Aller har ca medarbejdere i hele Norden, hvoraf omkring 700 af disse sidder i Danmark 3. Udvikling af aktiviteter Allers SAFARI-strategi fra 2012 sigter mod en fornyelse af den nuværende forretning samt investering i helt nye forretninger 4. Som led i strategien købte Aller i 2013 aktiemajoriteten i Nyhavn Rejser, den norske mediekoncern Berner Media Holding, der bestod af 10 selskaber, og desuden erhvervede Aller sig rettigheder til 5 svenske magasiner 5. I august 2014 købte Aller Datagraf-koncernen, som omfatter virksomhederne Datagraf Communications og DG Media i Skandinavien. Købet skal styrke Allers position inden for content marketing 6. I september 2014 lukkede Aller en række magasiner, samt satte de digitale services X-priser og slankedoktor.dk til salg. Slankedoktor og detsundeliv.dk blev i oktober 2014 solgt til forsikringsselskabet Skandia. Medieportefølje Allers danske medieportefølje: Ugeblade: Billed-Bladet, Familie Journal, Femina, Kig Ind, Se og Hør, Søndag, Ude og Hjemme og 7 TV dage. Magasiner: Antik & Auktion, Elle, In, Isabellas, Mad!, Mad & Bolig, Månedsmagasinet IN, Psykologi, Q, Street Boys, Tidens kvinder, Topmodel, Vi Unge, Vi Unge Story og Vi Unge Posters. Internetaktiviteter: edbpriser.dk, mama.dk, Oestrogen.dk, shop.dk, SlankeDoktor.dk, SMStjenester, Aller Visuals og Casual Gaming Øvrige aktiviteter: All Over Press, Aller Visuals, Shop.dk, EDBpriser, Alive.dk, Aller Client Publishing og Nyhavn Rejser 3 Årsrapport 2013/ Årsrapport 2012/13 6 Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomheds- og ejerskabsstruktur Side 6 af 59

8 2.3.1 Aller Holding A/S virksomhedsstruktur Allerfonden Aller Holding A/S (56%) Aller Media A/S Aller Media AB, Helsingborg Aller Media AS, Oslo Aller Media Oy, Helsinki Aller Tryk Norden A/S, København Aller International A/S, København Nyhavn Rejser A/S (70%) I/S Ugebladsdistributionen (50%) Aller Tryck AB All Over Press Sweden AB Grieg Media AS HS Media AS (Huser Sund Media) Suomi24 Oy All Over Press Baltic OÜ, Estland Aller Tryk A/S, Taastrup Aller Trykk AS, Oslo Aller Business AB, Sverige Ugebladenes Fælles Opkrævningskontor I/S (50%) Matt & Vännar AB Aller Tillväxt AB Fineart AS Fineart svenska Konstbolaget AB Aller Russia 000 TMH Media AB Nova Vista AS imags AS Berner Media Holding AS DB Medialab AS Start Network AS Berner New Media AS AS Dagblad Trykk Berner Media AS AS Dagbladet (99%) Grete Roede AS (59%) RedInk AS (52%) Mytkje Meir AS (51%) Mamma Media AS (51%) Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomheds- og ejerskabsstruktur Side 7 af 59

9 2.4 ApS Altinget.dk Frederiksholms Kanal København K CVR-nr Altinget er et privatejet netmedie stiftet januar Selskabet ejes af Rasmus Nielsen Holding ApS. Hovedaktiviteten består i drift af ca. 20 nicheportaler med tilhørende nyhedsbreve 7. Niche-portalerne omhandler dansk, europæisk og international politik. Nicheportalerne finansieres via abonnement og jobannoncer. Portalerne omhandlende dansk politik, EU, forskningsformidling og USA udbydes gratis 8. Altinget var blandt de tretten første netmedier, der fik andel i den nye produktionsstøtte. Herudover får Altinget også støtte fra supplementsordning for fritstående netmedier. Altinget har ca. 70 medarbejdere 9. Udvikling af aktiviteter I både 2013 og 2014 udvidede Altinget med nye nicheportaler i Danmark 10. I 2014 udvidede Altinget med tre politiske nicheportaler i Sverige efter dansk forbillede 11. I 2015 lancerede de endnu en svensk portal om sundhed. Altinget købte i 2014 Grønbechs Hotel på Bornholm, som Altinget vil bruge som turist- og konferencehotel samt til arrangementer under Folkemødet på Bornholm. Medieportefølje Altingets medieportefølje: Danmark: Altinget.dk, herunder ca. 20 niche-portaler. Sverige: Altinget.se, herunder 4 niche-portaler ApS Altinget ejerskabsstruktur Rasmus Nielsen Holding ApS (100 %) ApS altinget.dk (100 %) Altinget AB (100 %) Baseret på optælling fra altinget.dk Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer

10 2.5 A/S Information Store Kongensgade København K CVR-nr Høringssvar fra A/S Information er indarbejdet. A/S Information er en dansk medievirksomhed, hvis hovedaktivitet består i udgivelse af dagbladet Information. Avisen startede som illegalt nyhedsbureau under besættelsen, men blev efter krigen omdannet til dagbladet Information. Udover dagbladet Information og den tilhørende netavis information.dk, drives også en række relaterede aktiviteter gennem Informations Forlag og ibureauet, som har til formål at skabe økonomisk værdi samt understøtte og udbrede husets journalistiske indhold til flere målgrupper og styrke avisens publicistiske formål. Koncernen havde i gennemsnit 91 medarbejdere i Udvikling af aktiviteter I 2013 lancerede Information en ny udgave af information.dk og en ny e-avis. I 2013 reporterede Information fremgang og styrket resultat efter et 2012-resultat, der var Informations dårligste i 10 år. I marts 2014 fulgte lanceringen af Informations nye printdesign. Per 1. januar 2014 fusionerede Information datterselskaberne Ibureauet ApS, Informations Forlag A/S samt Udgiverselskabet af 15. marts 2000 A/S ind i moderselskabet. Tilbage i 2011 udliciterede Information annoncesalg af både print og digitale annoncer til FrontMedia. I januar 2014 meddelte Information, at de splitter salget af print- og online-annoncer op, således at online annoncerne nu varetages af Krak Media Group. Medieportefølje Information A/S danske medieportefølje: Avis: Dagbladet Information Digital: information.dk Andre aktiviteter: Informations Forlag og ibureauet Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer

11 2.5.1 A/S Information ejerskabsstruktur Egen beholdning Informations Medarbejder forening Ibureauet ApS (100% ) Magistrenes Pensionskasse A/S Information Informations Forlag A/S Foreningen Informations Venner Udgiverselskabet af 15. marts 2000 A/S Øvrige aktionærer Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer

12 2.6 Avisen.dk ApS Islands Brygge 32 D 2300 København S CVR nr Høringssvar fra Avisen.dk ApS er indarbejdet. Avisen.dk ApS er en dansk medievirksomhed. Virksomheden er stiftet i 2008 og lancerede i september 2009 avisen.dk. Fra foråret 2009 indgik A-Pressen A/S og Freeway ApS et partnerskab om driften af Avisen.dk ApS. Hovedaktiviteten består i udgivelse af netavisen Avisen.dk, der har et særligt fokus på danskernes arbejdsliv. Siden 2013 har selskabet også udgivet Ugebrevet A4, som beskæftiger sig med arbejdsmarked, politik, velfærd og værdier. Selskabet har omkring 25 medarbejdere. Udvikling af aktiviteter I 2013 overtog Avisen.dk ApS Ugebrevet A4, der tidligere blev drevet af Landsorganisationen i Danmark (LO). De to medier udkommer fortsat hver for sig, men bag sammenlægningen eksisterer en forventning om journalistiske synergieffekter og stordriftsfordele 12. I 2014 er de to mediers redaktioner blevet lagt sammen 13. Avisen.dk ApS er blandt gruppen af netmedier, der får andel i den redaktionelle produktionsstøtte. Herudover får virksomheden yderligere del i en særlig supplementsordning for fritstående netmedier. Medieportefølje Avisen.dks danske medieportefølje: Digitalt: Avisen.dk og Ugebrevet A Avisen.dk ApS ejerskabsstruktur Landsorganisationen i Danmark (50 %) Freeway Holding ApS (50 %) A/S A-Pressen (50 %) Avisen.dk ApS (100 %) Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer

13 2.7 Berlingske Media A/S Høringssvar fra Berlingske Media A/S er indarbejdet. Berlingske Media er en af Danmarks største medievirksomheder. Koncernens medieportefølje sammensættes af de tre nationale aviser Berlingske, BT, Weekendavisen, otte dagblade, en række lokale ugeaviser, radiostationer, websites, apps mv. Hertil kommer drift af trykkerier, bureauet Marketsquare mv. I 2006 købte den britiske børsnoterede investeringsfond Mecom Group plc Berlingske Media. I 2014 solgte Mecom sine hollandske og danske aktiver til den Belgiske mediekoncern De Persgroep for samlet 1,8 milliarder danske kroner 14. Berlingske Media havde i gennemsnit fuldtidsansatte medarbejdere i første kvartal Udvikling af aktiviteter De seneste år har Berlingske Media både udvidet og frasolgt koncernens aktiviteter. I 2011 vandt Berlingske Media sammen med PeopleGroup udbuddet af en ny landsdækkende licensfinansieret public service-radio på FM4. Den nye radiokanal Radio24syv påbegyndte public serviceradio i november 2011, under det fællesejede selskab Berlingske People A/S. I 2012 stiftede Berlingske Media nyhedsbureauet Berlingske Nyhedsbureau (BNB). Samme år lukkede Berlingske Media gratisavisen Urban, som Berlingske Media havde udgivet siden Sommeren 2012 meldte Mecom ud, at de ønskede et frasalg af deres aktiviteter i Danmark, Holland og Polen. Mecom opgav efterfølgende et samlet salg, og realiserede i stedet enkeltstående frasalg af danske aktiviteter. Disse omfattede koncernens ugeaviser på Sjælland, sin halvpart i Syddanske Medier K/S samt aktieandele i jobzonen.dk og boliga.dk. Ved frasalgets ophør i 2013 havde koncernen frasolgt i omegnen af 238 mio. kr., hvilket bidrog til at afdrage Mecoms bankgæld 15. Det endelige salg af Berlingske Media fandt sted i juni 2014, hvor den familieejede belgiske mediekoncern De Persgroep købte alle aktierne i Mecom og dermed overtog Berlingske Media. Handlen blev dog først endeligt bekræftet i februar 2015 efter at de hollandske konkurrencemyndigheder havde godkendt overtagelsen af Mecoms hollandske aktiver. Berlingske lancerede i 2014 avisen Kids News målrettet børn i alderen 6-12 år. Projektet er støttet med midler fra Innovationspuljen. Medieportefølje Berlingske Medias medieportefølje: Landsdækkende aviser: Berlingske, BT, Weekendavisen og Kids News. Dagblade: Århus Stiftstidende, Randers Amtsavis, Dagbladet Holstebro, Dagbladet Struer, Viborg Stifts Folkeblad, Dagbladet Ringkøbing-Skjern og Folkebladet Lemvig i Jylland. Herudover Bornholms Tidende (sammen med Bornholms Tidendes Fond). Ugeaviser: 17 lokale ugeaviser Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer

14 Radio: Radio24syv (ejes sammen med PeopleGroup), Pop FM (sammen med Disovery Radio) og Radio Viborg. Andre aktiviteter: Berlingske Nyhedsbureau, Scanpix, Sweetdeal.dk, Marketsquare, Netdoktor.dk, aoa.dk, aok.dk, og Berlingske Media Forlag Berlingske Media A/S ejerskabsstruktur Trykkompagniet A/S Berlingske Avistryk A/S A/S Sjællandske Avistryk Berlingske af 2007 A/S Weekendavisen A/S Grenaa Bladet A/S Uge-Bladet Skanderborg af 1999 A/S De Persgroep Publishing Berlingske Media A/S Marketsquare A/S Infomedia Huset A/S (50%) MOL Holding A/S (87,5%) Bilzonen A/S (34%) Berlingske Netdoktor A/S (80%) Berlingske People A/S (70%) Fm 6 A/S (60%) Associerede selskaber: A/S Bladkompagniet (50%) Dansk Distributions Center P/S (50%) De Persgroep Publishing Berlingske Media A/S Dansk Distributions Center Komplementar ApS (50%) Aktieselskabet Bornholms Tidende (25%) Niveau2 ApS Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer

15 2.8 Bonnier AB Kungsgatan 49 SE Stockholm Bonnier AB (herefter Bonnier) er en svenskejet international mediekoncern med aktiviteter inden for tv, aviser, erhvervspressen, magasiner, film, bøger, radio og digitale medier. Bonnier kan dateres tilbage til 1804 og har i dag aktiviteter i mere end 16 lande. Selskabet er ejet af Bonnier-familien 16. I Danmark driver Bonnier en lang række selskaber, hvoraf de fleste er samlet under Bonnier Magazine Group A/S. Bonniers mest kendte danske brands omfatter Børsen, SF Film, C More samt en lang række magasiner såsom M!, Costume, Bo Bedre m.fl. Her er fokus udelukkende på de danske aktiviteter. Koncernen havde i 2013 i alt medarbejdere, heraf 712 i Danmark. Udvikling af aktiviteter Bonnier udgiver i Danmark erhvervsmediet Børsen, som omfatter den trykte avis, magasiner samt digitale produkter. Derudover afholdes en række arrangementer for Børsens målgruppe. Under navnet Academy udgives Børsens Ledelseshåndbøger og der udbydes tillige e-learning. Børsen har pr. 1. januar 2013 fusioneret aktiviteterne fra Børsen Forum A/S og Bonnier Business Press A/S ind i Dagbladet Børsen A/S. Børsen købte i 2013 jobportalen Top1000.dk for at stå stærkere på det digitale marked for jobannoncer 17. Børsen gennemførte i 2014 en sparerunde, hvor 21 stillinger blev nedlagt. I datterselskabet Bonnier Publications A/S samt i dettes datterselskaber drives koncernens omfattende magasinforretning i Danmark. Bonnier driver desuden to danske selskaber under deres filmdivision. SF Film A/S er stiftet i 1999 som en del af Skandinaviens største filmdistributions- og produktionsselskab Svensk Filmindustri AB. SF Film Production ApS er koncernens danske produktionsselskab. C More Entertainment AB udbyder en række betalingskanaler og on demand-tjenester i Danmark. C More Entertainment AB ejes af svenske TV4 Group, hvorigennem de indgår i mediekoncernen Bonnier AB. Selskabet udbyder i Norden samlet over 20 kanaler og i Danmark yderligere kanalerne Canal 8 og 9. I 2014 har SBS Discovery Media A/S købt en købsoption om mulighed for at overtage Canal 8 og Canal 9 fra C More Entertainment i Udover flow kanaler udbyder C More Entertainment også on demandtjenesterne C More Play og C Sports, der generer indtægter både via abonnement og pay-per-view. Medieportefølje Bonnier ABs danske medieportefølje: Avis: Børsen Magasiner 18 : Aktiv Træning, Alt om Haven, Bil Magasinet, Bo Bedre, Bolig Magasinet, BoligPlus, Costume, Digital Foto, Gør Det Selv, i FORM, Idényt, Illustreret Videnskab, Illustreret Videnskab Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer

BILAG: REVIDERET 27.5.2014

BILAG: REVIDERET 27.5.2014 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE MEDIEBRANCHENS STØRSTE VIRKSOMHEDER BILAG: GENNEMGANG AF DE ENKELTE KONCERNER REVIDERET 27.5.2014 H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014 De nye læsertal for 2. halvår 2014 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 sammenlignet med 2. halvår 2014 Søndagsaviser BT 223.000 208.000 191.000 Berlingske

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. + 1. De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 208.000 208.000 178.000

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2014 sammenlignet med 2. kvartal + 3. kvartal 2013 og 4. kvartal 2013 + 1. kvartal

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 sammenlignet med 4. kvartal 2012 + og 2. kvartal + 3. kvartal 2012. Søndagsaviser

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015 De nye læsertal for 1. halvår 2015 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2014 og 2. halvår 2014 sammenlignet med 1. halvår 2015 Søndagsaviser BT 208.000 191.000 162.000 Berlingske

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2013 De nye læsertal for 2. halvår 2013 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2012 samt 1. halvår 2013 sammenlignet med 2. halvår 2013. Bemærk at der per 2. kvartal 2013 er foretaget

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014 De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 274.000 246.000 208.000 Berlingske 292.000 247.000 232.000 Ekstra

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2013 De nye læsertal for 1. halvår 2013 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2012 samt 2. halvår 2012 sammenlignet med 1. halvår 2013. Bemærk at der per 2. kvartal 2013 er foretaget

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2011

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2011 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2011 De nye læsertal for 2. halvår 2011 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2010 samt 1. halvår 2011 sammenlignet med 2. halvår 2011.

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2009

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2009 De nye læsertal for 2. halvår 2009 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2009 sammenlignet med 1. halvår 2009. Per 1. januar er foretaget væsentlige ændringer i metoden til etablering

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Joint venturet vil efter transaktionen være ejet af Fynske Medier med 47,5 pct., af Syddanske Medier med 36 pct. og af Jyske Medier med 16,5 pct.

Joint venturet vil efter transaktionen være ejet af Fynske Medier med 47,5 pct., af Syddanske Medier med 36 pct. og af Jyske Medier med 16,5 pct. Dato: 6. februar 2015 Sag: METS-14/09393 Sagsbehandler: /STP/SUPO Godkendelse af Syddanske Medier A/S, Jyske Medier A/S og Fynske Medier P/S etablering af joint venturet Jysk Fynske Medier P/S, herunder

Læs mere

Speciale af Martin Vestergaard, studienr. 19872022

Speciale af Martin Vestergaard, studienr. 19872022 SpecialeCand.Public,september2011 Titel: Brugergenereretindholdideetableredemedier enundersøgelseafomfangetafbrugergenereretindholdidedanske medierogenanalyseafbarriererneforbrugerne. SpecialeafMartinVestergaard,studienr.19872022

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10 Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører Kulturstyrelsen, 3/10 Konkurrencen med de globale aktører Hvad sker der med Ekstra Bladet i en global og digital verden? - Internationale

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Anmeldte Redaktionelle informationsdatabaser. 1. 24 Nordjyske Langagervej 1 9220 Aalborg Øst Tlf. 99 35 35 35

Anmeldte Redaktionelle informationsdatabaser. 1. 24 Nordjyske Langagervej 1 9220 Aalborg Øst Tlf. 99 35 35 35 Anmeldte Redaktionelle informationsdatabaser 1. 24 Nordjyske 2. 24 Nordjyske Web-tv 3. 7 TV Dage 4. Aab-Orientering Albert Diges Vej 20 7800 Skive Tlf. 97 51 45 95 5. Aars Avis Himmerlandsgade 150 9600

Læs mere

Egne kronikker og kommentarer i 2011

Egne kronikker og kommentarer i 2011 Egne kronikker og kommentarer i 2011 Mik-Meyer, Nanna. / Alle skal være unikke. I: Psykolog Nyt, Vol. 65, Nr. 16 link: Mik-Meyer, Nanna. / Kategorier handler!. I: Psykolog Nyt, Vol. 65, Nr. 10 link: Mik-Meyer,

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Fynske Medier 18% Alle annoncer 18% Kun Fyns Stifttidende og Fyns Amts Avis-samt Fynske mediers ugeaviser. Side 2 af 11

Fynske Medier 18% Alle annoncer 18% Kun Fyns Stifttidende og Fyns Amts Avis-samt Fynske mediers ugeaviser. Side 2 af 11 Side 1 af 11 Berlingske Nyhedsmagasin 20,12% Alle annoncer, undtaget job 20,12% 15% rabat på sort/hvid annoncer Berlingske Tidende 20,12% Alle annoncer, undtaget job 20,12% 15% rabat på sort/hvid annoncer

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon 63 12 7 Den grafiske industri GA s branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 Den grafiske industri Grakoms branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008

First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008 First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008 København den 29. maj 2008 Notabene.net A/S skifter navn til A/S Notabene.net skifter, som annonceret i First North meddelelse nr. 97 af 22. januar 2008,

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 013 Ad Spend 1st half year 013 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 013 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort en

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Jyllands-Posten præsenterer..

Jyllands-Posten præsenterer.. præsenterer.. Tour holder læserne up-to-date med det vigtigste inden for bil, båd og camping. Et miks af nyheder, tests, råd og oplevelseshistorier er hovedingredienserne i Tour, ligesom fantastiske biler

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Få kvinder og masser af mænd

Få kvinder og masser af mænd Få kvinder og masser af mænd Overblik over resultaterne af Netværket K2 og Dansk Journalistforbunds undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier Kvinder er underrepræsenterede

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Mediebranchen anno 2012: Forskningsbaserede udfordringer

Mediebranchen anno 2012: Forskningsbaserede udfordringer Anker Brink Lund: Mediebranchen anno 2012: Forskningsbaserede udfordringer abl.dbp@cbs.dk Den digitale distributionsrevolution XXIth century XXth century ANALOGUE SATELLITE TELEVISION CINEMA DVB-H 3G SVOD

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

9 ud af 10 nordjyder er i kontakt med et eller flere NORDJYSKE Medier hver uge

9 ud af 10 nordjyder er i kontakt med et eller flere NORDJYSKE Medier hver uge 9 ud af 10 nordjyder er i kontakt med et eller flere NORDJYSKE Medier hver uge NORDJYSKE Medier - en bred mediepalette Livscyklus/Medie Familieafhængig Før familie Ung familie Voksen familie Post familie

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Bladguide 2010/11 Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Notas Bladguide Notas Bladguide er din oversigt over de aviser og blade, som Nota producerer i forskellige tilgængelige formater: Lyd, punkt,

Læs mere

HVEM ER SØNDAGSAVISEN

HVEM ER SØNDAGSAVISEN HVEM ER SØNDAGSAVISEN Fakta 1.147.000 læsere hver uge Målrettet annoncering i 24 lokale udgaver Over 1.500 lokale, regionale og landsdækkende annoncører Udgivelse fredag Den mest læste avis i weekenden

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 2014 Ad Spend 1st half year 2014 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 2014 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense.

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Fra RFA deltog: Mogens E / Jan J / Asmund N / Erling N / Karsten Richardt / Klaus V Afbud: Lonnie N / Carsten L / Karsten R Fra

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Bilag 5: Spørgeskemaundersøgelse, mediebrugere

Bilag 5: Spørgeskemaundersøgelse, mediebrugere ilag 5: Spørgeskemaundersøgelse, mediebrugere V1 Køn: Mand 49,19% 100,00% 40,83% 49,80% 53,82% 54,71% 45,18% 51,67% C CG CG C Kvinde 50,81% 100,00% 59,17% 50,20% 46,18% 45,29% 54,82% 48,33% DEFH EF TOTL

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere