BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: VIRKSOMHEDS- OG EJERSKABSSTRUKTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: VIRKSOMHEDS- OG EJERSKABSSTRUKTUR"

Transkript

1 BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: VIRKSOMHEDS- OG EJERSKABSSTRUKTUR Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter Fra at have udgjort en andel (i faste priser) på ca. 5,5 % af husstandenes samlede forbrug i 1994 er de steget til at udgøre 11,3 % af husstandsforbruget i 2012 (nyest tilgængelige tal). Samtidig er der sket en forskydning i forbruget, således at forbruget på eksempelvis aviser har været faldende, mens licensen har været stabil. Forbruget er rykket over på køb af udstyr og abonnementer, fx tv og mobil. Stigningen skyldes øgede udgifter til telefonabonnementer, køb af mobiltelefoner m.v., hvilket modsvarer den stigende udbredelse af smartphones og tablets i Danmark. Betragtes det samlede forbrug på medierelaterede poster i kroner (faste priser) efter hustandsindkomst ses det, at den laveste indkomstgruppe i 2012 brugte kr., mens den højeste indkomstgruppe brugte kr. på de medierelaterede poster, altså en forskel på kr. Ikke blot bruger den højeste indkomstgruppe flere penge end den laveste indkomstgruppe, forskellen mellem indkomstgrupperne forøges også i perioden. Forskellen mellem den laveste og højeste gruppe var i 1994 på kr., og altså forøget med kr. i perioden opgjort i faste priser. Den øverste indkomstgruppe bruger entydigt flest kroner på medierelaterede poster men den mindste andel, mens den laveste indkomstgruppe entydigt bruger den største andel af deres samlede husstandsindkomst på disse poster. At den laveste indkomstgruppe bruger relativt mest på medierelaterede udgifter er ikke nyt, da det har været tendensen gennem hele perioden. Forskellen er dog vokset over tid. For den laveste indkomstgruppe steg andelen mest, idet den streg fra 7,5 % i 1993 til 18,3 % i 2012, dvs. en stigning på 10,7 procentpoint, mens andelen for den højeste indkomstgruppe steg fra 4,7 % til 9,4 %, altså en stigning på 4,7 procentpoint. Husstandenes faldende forbrug på aviser suppleres af virksomhedernes faldende forbrug på annoncering i de trykte medier, der kan genfindes i reklameforbrugsundersøgelsen. Annonceomsætningen har været stigende fra 2013 til 2014, efter fald i omsætning i De enkelte mediegrupper er imidlertid ikke påvirket ens af u Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 1. Introduktion Undersøgelsen har til formål at danne overblik over de eksisterende største medievirksomheder. Hensigten er på sigt, at danne et overblik over udviklingen i den danske mediebranche set i forhold til dels udviklingen i den enkelte virksomheds aktiviteter, dels ændringer i deres ejerskab. Tendenserne fra 2013 er fortsat i Medievirksomhederne er ud fra en generel betragtning i gang med en fortsat konsolideringsproces. Rapporteringen for 2015 er fortrinsvist i lighed med rapporteringen for 2014 et øjebliksbillede, hvor det fremadrettet er hensigten at beskrive udviklingen mere detaljeret i trin med at der dels tilføjes flere virksomheder og dels kodes for køb og salg af aktiviteter i de enkelte virksomheder. For 2015 rapporteringen har vi inkluderet følgende virksomheder: 2. Kommercielle mediehuse 2.1 Aktieselskabet Bornholms Tidende 2.2 Aktieselskabet Kristeligt Dagblad 2.3 Aller Holding A/S 2.4 ApS Altinget.dk 2.5 A/S Information 2.6 Avisen.dk ApS 2.7 Berlingske Media A/S 2.8 Bonnier AB 2.9 DK Medier 2.10 Herning Folkeblad A/S 2.11 JP/Politikens Hus A/S 2.12 Jysk Fynske Medier P/S 2.13 Lolland-Falsters Folketidende A/S 2.14 Mandag Morgen (Bogh Holding A/S) 2.15 MetroXpress Denmark A/S 2.16 NORDJYSKE Medier A/S 2.17 North Media A/S 2.18 SBS Discovery Media A/S 2.19 Sjællandske Medier A/S 3. Broadcast 3.1 Danmarks Radio 3.2 Modern Times Group 3.3 SBS Discovery Media A/S 3.4 TV 2/Danmark A/S 4. Filmproducenter 4.1 ASA Film Production A/S 4.2 Fridthjof Film A/S 4.3 Nordisk Film A/S 4.4 Obel Film/Thura Film 4.5 Zentropa Folket ApS 5. TV-productener 5.1 Eyeworks Denmark A/S 5.2 Mastiff A/S 5.3 Metronome Productions A/S 5.4 Nordisk Film TV/Banijay Nedenfor gennemgår vi en række af virksomhedernes køb og salg af aktiviteter. 1.1 Kommercielle mediehuse De kommercielle mediehuse med fokus på nyhedsproduktion har konsolideret sig yderligere siden sidste rapportering. Mediehusene er fortsat under pres fra den hårde konkurrence om annoncekronerne, og særligt de digitale annoncekroner er der hård konkurrence om, og når antallet af betalende abonnenter samtidig falder, har der været, og er der fortsat, et behov for konsolidering. Det betyder dog ikke, at Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer Side 1 af 59

3 mediehusene ikke kan tjene penge, men at de også køber og opstarter aktivitet inden for tilknyttede digitale områder Eksempler på udviklingen Berlingske Media fik i 2013 frasolgt en række aktiviteter, bl.a. en række lokale ugeaviser til North Media A/S, aktieposten i Syddanske Medier som omfattede Jyske Vestkysten og en række ugeaviser til Sydvestjyske Venstrepresse, en række ugeaviser til Sjællandske Medier, ejerandelene af Boliga og Jobzonen. Berlingske Medier blev efterfølgende opkøbt af det Belgiske Mediehus De Persgroep Publishing som del i en større handel, der inkludere hollandske Wegener med udgangspunkt i et købstilbud i Handlen blev godkendt af de Hollandske konkurrencemyndigheder i februar Berlingskes frasalg er fortrinsvist sket til andre mediehuse og har dermed medvirket til konsolideringen i de respektive geografiske områder. En anden væsentlig ændring i 2014 er etableringen af Jysk Fynske Medier, der er en fusion mellem Syddanske Medier A/S, Jyske Medier A/S og Fynske Medier A/S. Fusionen blev godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 6. februar Selskabet vil være ejet af de tre mediehuse med en ejerandel på 47,5 % i Fynske Medier, 36 % i Syddanske Medier og 16,5 % i Jyske Medier. Fusionen inkluderer dog ikke en række aktiviteter omkring udgivelsesret, sendetilladelse til lokalradio m.v. Hele dokumentet vedrørende fusionen kan findes her. Nordjyske Medier har i 2014 i lighed med 2013 fortsat opkøbet af aktiviteter. Selskabet opkøbte i 2013 bl.a. JSL publikations og Jubii, i 2014 bl.a. Danske Fagmedier og i 2015 bl.a. Bazoom. Nordjyske har frasolgt sin andel af Gul og Gratis til Fynske Medier. Mediehusene køber og sælger imidlertid ikke kun aktiviteter, men de opstarter også nye, et eksempel er Politikens Lokalaviser, der bl.a. har lanceret nye lokalaviser, bl.a. en ugeavis i Horsens og en weekendavis i Aarhushus-området. Markedet for de lokale annoncekroner er benhårdt og der er fortsat kamp mellem de nationale og regionale mediehuse om annoncekronerne Uafhængige produktionsselskaber For de virksomheder der producerer indhold, uafhængige produktionsselskaber, har de seneste år været præget af en økonomisk vækst der kommer til udtryk i både omsætning og antallet af årsværk (Producentforeningen, 2014). Derudover er der tale om udpræget konsolidering i branchen, samt, for tvproduktionsselskaberne, øget udenlandsk ejerskab. Internationale virksomheder såsom Banijay Group, Nice Entertainment, Shine Group, Warner Bros og Zodiak Media har i de seneste år gennemført en række opkøb drevet af vertikal integration, og muligheden for at opnå stordriftsfordele og synergieffekter. Af de store danske tv-producenter er det således kun Monday, Koncern TV, STV og Sand TV, der ikke ejes af en udenlandsk koncern, hvorimod både Nordisk Film TV, Metronome, Mastiff og Eyeworks alle er under udenlandsk ejerskab. Et internationalt ejerskab giver en række økonomiske fordele; det bliver muligt at udnytte selskabernes bagkatalog af internationale formater, samt at eksportere danske succeser til udenlandske markeder. Ovenstående udvikling, samt faste produktioner og format gengangere, såsom GO Morgen Danmark og Paradise Hotel, har været vigtige i forhold til at skabe stabilitet i branchen. Det har skabt økonomisk kontinuitet og råderum til flere fastansættelse og dermed mere stabilitet i produktionen. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomheds- og ejerskabsstruktur Side 2 af 59

4 1.2 Konklusion Udviklingen siden 2008 har været drevet af driftstilpasninger og særligt begrænsninger i antallet af ansatte. En udvikling der er fortsat i løbet af Branchen har overordnet set gennemgået en konsolidering, og der har været en del køb og salg af forskellige aktiviteter som har medført dels samarbejde på tværs, dels øget koncentrationen af ejerskab i særligt det regionale mediebillede, senest ved etablering af Jysk Fynske Medier. De regionale mediehuse har i det hele taget aktivt søgt nye forretningsmuligheder, hvilket også afspejles i deres erhvervelser af nye aktiviteter, særligt: Konsolideringstendensen er tydelig for især de lokale ugeaviser og særligt på det regionale område. Berlingske Media har frasolgt og dermed medvirket til konsolideringen på det regionale område, mens JP/Politikens Hus har udvidet virksomhedens samlede aktiviteter. Resultaterne fra 2013 tyder på, at branchen har været i stand til at tilpasse driften de nye medievirkelighed, bl.a. ved konsolidering eksempelvis ved fusion eller opkøb af andre virksomheder, så de er bedre i stand til at tage hånd om udviklingen. Denne tendens er fortsat i Ejerskabsmæssigt er der naturligt sket væsentligt mere køb og salg af aktiviteter både af og mellem de gennemgående medievirksomheder. Fællesnævneren ser dog ud til at være mulighederne for skalafordele ved flere aktiviteter, eksempelvis en nævnt fordel ved fusion af Jysk Fynske Medier. Indvirkningen af lokale medie fusioner på er underbelyst, hvilket også er årsagen til at der er iværksat en analyse hos DJMX om lokale medier. 1.3 Ejerskabsstruktur I det følgende gennemgås hovedtrækkene for de enkelte medievirksomheder. Beskrivelserne er begrænset til de umiddelbare udviklingstræk for de seneste år samt et kort historisk rids og ejerskabet. Virksomhedsbeskrivelserne struktur består af en kort introduktion til den enkelte virksomhed, dennes udvikling gennem de seneste år, samt opsummering af virksomhedens medieportefølje. Afsluttende præsenteres virksomhedens ejerskabsstruktur. Beskrivelserne bygger på virksomhedernes regnskaber, deres hjemmesider samt nyheder om virksomhederne fundet på hjemmesiden for Danske Medier. Hensigten er at udbygge antallet af virksomheder der beskrives og på sigt opnå en kortlægning af medielandskabet med korte beskrivelser af de relaterede virksomheder og disses ejerskabsstrukturer. Arbejdet blev på begyndt med Rapporteringen offentliggjort i 2014 og er gentaget i denne Rapportering for 2015, denne gang med yderligere virksomheder. Det forventes at der vil indgå yderligere virksomheder i Rapporteringen For Rapporteringen af Medieudviklingen 2015 er samtlige virksomhedsbeskrivelser sendt til høring i april 2015 hos de respektive virksomheder med henblik på sikring af beskrivelsernes korrekthed. Flere af beskrivelserne er derfor blevet justeret med udgangspunkt i de indkomne høringssvar. De virksomheder, der ikke har besvaret vores henvendelse er blevet rykket for svar én gang, og hvis de fortsat ikke har besvaret henvendelsen er Kulturstyrelsen beskrivelse blevet lagt til grund i beskrivelserne. De fremgår af de enkelte virksomhedsbeskrivelser om der er indarbejdet høringssvar. I forbindelse med høringen afsluttedes også redaktionen af beskrivelserne, hvorfor ændring i virksomhedernes forhold efter april ikke er indarbejdet. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomheds- og ejerskabsstruktur Side 3 af 59

5 2. Kommercielle mediehuse 2.1 Aktieselskabet Bornholms Tidende Nørregade DK-3700 Rønne CVR nr Høringssvar fra Aktieselskabet Bornholms Tidende er indarbejdet. Aktieselskabet Bornholms Tidende er en dansk medievirksomhed, hvis hovedaktivitet består i udgivelse af Bornholms Tidende. Dagbladet er grundlagt i Aktieselskabet Bornholms Tidende udgiver Bornholms eneste dagblad, Bornholms Tidende. Derudover udgives distriktsbladet Rytterknægten samt forskellige turistpublikationer, og endelig driver aktieselskabet distributionsvirksomhed og et reklame- og kommunikationsbureau. Ligesom andre dagblade har avisen været påvirket af faldende oplag og annonceindtægter. Trods dette har selskabet vendt et underskud i til mindre overskud i Koncernen havde i gennemsnit 56 medarbejdere i Udvikling af aktiviteter Ved udgangen af 2011 blev Berlingske Media A/S medejer af Bornholms Tidende, hvilket har medført en række samarbejder blandt andet i forbindelse med Berlingskes Sweetdeal 1. I 2014 forlod Bornholms Tidende det traditionelle broadsheet-format og skiftede til tabloidformat 2. Medieportefølje Bornholms Tidendes danske medieportefølje: Print: Bornholms Tidende og Rytterknægten Digitalt: tidende.dk, bilbilbil.dk mv. Øvrige aktiviteter: Distributions virksomhed, forlagsudgivelser, grafisk bureau samt diverse turistpublikationer mv Aktieselskabet Bornholms Tidendes ejerskabsstruktur Berlingske Media A/S (25%) Bornholms Tidendes Fond (75%) Aktieselskabet Bornholms Tidende Niveau2 ApS 1 Aktieselskabet Bornholms Tidende, årsrapport Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomheds- og ejerskabsstruktur Side 4 af 59

6 2.2 Aktieselskabet Kristeligt Dagblad Vimmelskaftet København K CVR-nr Høringssvar fra Kristeligt Dagblad er indarbejdet. Kristeligt Dagblad er en dansk mediekoncern stiftet i Koncernens hovedaktivitet består i udgivelsen af den landsdækkende avis Kristeligt Dagblad. Herudover drives forlaget Kristeligt Dagblads Forlag samt en række websider herunder shop.k.dk, pilgrimsvandring.dk, kristendom.dk, religion.dk m.fl. Koncernen havde gennemsnitligt 103 medarbejdere i Udvikling af aktiviteter Kristeligt Dagblad stiftede i 2008 datterselskabet Kristeligt Dagblads Forlag A/S. Forlaget har siden 2009 bidraget med et lille positivt resultat til koncernen. I 2013 indgik forlaget et salgssamarbejde med JP/Politikens Forlag og Informations Forlag for at imødegå udfordringerne på et presset bogmarked. De tre forlag vil således fremadrettet præsentere forlagenes bøger samlet til landets boghandlere. Aktieselskabet Kristeligt Dagblad er med virkning fra 1. januar 2014 fusioneret med Kristeligt Dagblads Forlag A/S. Medieportefølje Kristeligt Dagblads danske medieportefølje: Avis: Kristeligt Dagblad Digital: kristeligt-dagblad.dk, bogbasen.dk, foredragslisten.dk, mindet.dk, kirku.dk, etik.dk, pilgrimsvandring.dk, kristendom.dk, religion.dk og shop.k.dk Andre aktiviteter: Kristeligt Dagblads Forlag Aktieselskabet Kristeligt Dagblad ejerskabsstruktur Chr. Augustinus Fabrikker A/S (19 %) Kristeligt Dagblads Fond (36,8 %) Aktieselskabet Kristeligt Dagblad (9,9 %) Aktieselskabet Kristeligt Dagblad Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomheds- og ejerskabsstruktur Side 5 af 59

7 2.3 Aller Holding A/S Havneholmen København V CVR-nr Aller er en dansk mediekoncern med aktiviteter i de nordiske lande. Koncernens aktiviteter består i udgivelse af dag- og ugeblade, magasiner samt en række aktiviteter inden for web, rejser mv. Aller er stiftet i Kernen i Allers danske medieforretning består i udgivelse af en lang række printmedier, der alle har tilknyttet en hjemmeside. Hertil kommer koncernens aktiviteter i Aller Client Publishing, hvor der udgives flere gratismagasiner og kundemagasiner, billedbureauet All Over Press, en række internetaktiviteter samt Allers ejerandele i Nyhavn Rejser, et modelbureau mv. Aller har ca medarbejdere i hele Norden, hvoraf omkring 700 af disse sidder i Danmark 3. Udvikling af aktiviteter Allers SAFARI-strategi fra 2012 sigter mod en fornyelse af den nuværende forretning samt investering i helt nye forretninger 4. Som led i strategien købte Aller i 2013 aktiemajoriteten i Nyhavn Rejser, den norske mediekoncern Berner Media Holding, der bestod af 10 selskaber, og desuden erhvervede Aller sig rettigheder til 5 svenske magasiner 5. I august 2014 købte Aller Datagraf-koncernen, som omfatter virksomhederne Datagraf Communications og DG Media i Skandinavien. Købet skal styrke Allers position inden for content marketing 6. I september 2014 lukkede Aller en række magasiner, samt satte de digitale services X-priser og slankedoktor.dk til salg. Slankedoktor og detsundeliv.dk blev i oktober 2014 solgt til forsikringsselskabet Skandia. Medieportefølje Allers danske medieportefølje: Ugeblade: Billed-Bladet, Familie Journal, Femina, Kig Ind, Se og Hør, Søndag, Ude og Hjemme og 7 TV dage. Magasiner: Antik & Auktion, Elle, In, Isabellas, Mad!, Mad & Bolig, Månedsmagasinet IN, Psykologi, Q, Street Boys, Tidens kvinder, Topmodel, Vi Unge, Vi Unge Story og Vi Unge Posters. Internetaktiviteter: edbpriser.dk, mama.dk, Oestrogen.dk, shop.dk, SlankeDoktor.dk, SMStjenester, Aller Visuals og Casual Gaming Øvrige aktiviteter: All Over Press, Aller Visuals, Shop.dk, EDBpriser, Alive.dk, Aller Client Publishing og Nyhavn Rejser 3 Årsrapport 2013/ Årsrapport 2012/13 6 Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomheds- og ejerskabsstruktur Side 6 af 59

8 2.3.1 Aller Holding A/S virksomhedsstruktur Allerfonden Aller Holding A/S (56%) Aller Media A/S Aller Media AB, Helsingborg Aller Media AS, Oslo Aller Media Oy, Helsinki Aller Tryk Norden A/S, København Aller International A/S, København Nyhavn Rejser A/S (70%) I/S Ugebladsdistributionen (50%) Aller Tryck AB All Over Press Sweden AB Grieg Media AS HS Media AS (Huser Sund Media) Suomi24 Oy All Over Press Baltic OÜ, Estland Aller Tryk A/S, Taastrup Aller Trykk AS, Oslo Aller Business AB, Sverige Ugebladenes Fælles Opkrævningskontor I/S (50%) Matt & Vännar AB Aller Tillväxt AB Fineart AS Fineart svenska Konstbolaget AB Aller Russia 000 TMH Media AB Nova Vista AS imags AS Berner Media Holding AS DB Medialab AS Start Network AS Berner New Media AS AS Dagblad Trykk Berner Media AS AS Dagbladet (99%) Grete Roede AS (59%) RedInk AS (52%) Mytkje Meir AS (51%) Mamma Media AS (51%) Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomheds- og ejerskabsstruktur Side 7 af 59

9 2.4 ApS Altinget.dk Frederiksholms Kanal København K CVR-nr Altinget er et privatejet netmedie stiftet januar Selskabet ejes af Rasmus Nielsen Holding ApS. Hovedaktiviteten består i drift af ca. 20 nicheportaler med tilhørende nyhedsbreve 7. Niche-portalerne omhandler dansk, europæisk og international politik. Nicheportalerne finansieres via abonnement og jobannoncer. Portalerne omhandlende dansk politik, EU, forskningsformidling og USA udbydes gratis 8. Altinget var blandt de tretten første netmedier, der fik andel i den nye produktionsstøtte. Herudover får Altinget også støtte fra supplementsordning for fritstående netmedier. Altinget har ca. 70 medarbejdere 9. Udvikling af aktiviteter I både 2013 og 2014 udvidede Altinget med nye nicheportaler i Danmark 10. I 2014 udvidede Altinget med tre politiske nicheportaler i Sverige efter dansk forbillede 11. I 2015 lancerede de endnu en svensk portal om sundhed. Altinget købte i 2014 Grønbechs Hotel på Bornholm, som Altinget vil bruge som turist- og konferencehotel samt til arrangementer under Folkemødet på Bornholm. Medieportefølje Altingets medieportefølje: Danmark: Altinget.dk, herunder ca. 20 niche-portaler. Sverige: Altinget.se, herunder 4 niche-portaler ApS Altinget ejerskabsstruktur Rasmus Nielsen Holding ApS (100 %) ApS altinget.dk (100 %) Altinget AB (100 %) Baseret på optælling fra altinget.dk Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer

10 2.5 A/S Information Store Kongensgade København K CVR-nr Høringssvar fra A/S Information er indarbejdet. A/S Information er en dansk medievirksomhed, hvis hovedaktivitet består i udgivelse af dagbladet Information. Avisen startede som illegalt nyhedsbureau under besættelsen, men blev efter krigen omdannet til dagbladet Information. Udover dagbladet Information og den tilhørende netavis information.dk, drives også en række relaterede aktiviteter gennem Informations Forlag og ibureauet, som har til formål at skabe økonomisk værdi samt understøtte og udbrede husets journalistiske indhold til flere målgrupper og styrke avisens publicistiske formål. Koncernen havde i gennemsnit 91 medarbejdere i Udvikling af aktiviteter I 2013 lancerede Information en ny udgave af information.dk og en ny e-avis. I 2013 reporterede Information fremgang og styrket resultat efter et 2012-resultat, der var Informations dårligste i 10 år. I marts 2014 fulgte lanceringen af Informations nye printdesign. Per 1. januar 2014 fusionerede Information datterselskaberne Ibureauet ApS, Informations Forlag A/S samt Udgiverselskabet af 15. marts 2000 A/S ind i moderselskabet. Tilbage i 2011 udliciterede Information annoncesalg af både print og digitale annoncer til FrontMedia. I januar 2014 meddelte Information, at de splitter salget af print- og online-annoncer op, således at online annoncerne nu varetages af Krak Media Group. Medieportefølje Information A/S danske medieportefølje: Avis: Dagbladet Information Digital: information.dk Andre aktiviteter: Informations Forlag og ibureauet Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer

11 2.5.1 A/S Information ejerskabsstruktur Egen beholdning Informations Medarbejder forening Ibureauet ApS (100% ) Magistrenes Pensionskasse A/S Information Informations Forlag A/S Foreningen Informations Venner Udgiverselskabet af 15. marts 2000 A/S Øvrige aktionærer Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer

12 2.6 Avisen.dk ApS Islands Brygge 32 D 2300 København S CVR nr Høringssvar fra Avisen.dk ApS er indarbejdet. Avisen.dk ApS er en dansk medievirksomhed. Virksomheden er stiftet i 2008 og lancerede i september 2009 avisen.dk. Fra foråret 2009 indgik A-Pressen A/S og Freeway ApS et partnerskab om driften af Avisen.dk ApS. Hovedaktiviteten består i udgivelse af netavisen Avisen.dk, der har et særligt fokus på danskernes arbejdsliv. Siden 2013 har selskabet også udgivet Ugebrevet A4, som beskæftiger sig med arbejdsmarked, politik, velfærd og værdier. Selskabet har omkring 25 medarbejdere. Udvikling af aktiviteter I 2013 overtog Avisen.dk ApS Ugebrevet A4, der tidligere blev drevet af Landsorganisationen i Danmark (LO). De to medier udkommer fortsat hver for sig, men bag sammenlægningen eksisterer en forventning om journalistiske synergieffekter og stordriftsfordele 12. I 2014 er de to mediers redaktioner blevet lagt sammen 13. Avisen.dk ApS er blandt gruppen af netmedier, der får andel i den redaktionelle produktionsstøtte. Herudover får virksomheden yderligere del i en særlig supplementsordning for fritstående netmedier. Medieportefølje Avisen.dks danske medieportefølje: Digitalt: Avisen.dk og Ugebrevet A Avisen.dk ApS ejerskabsstruktur Landsorganisationen i Danmark (50 %) Freeway Holding ApS (50 %) A/S A-Pressen (50 %) Avisen.dk ApS (100 %) Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer

13 2.7 Berlingske Media A/S Høringssvar fra Berlingske Media A/S er indarbejdet. Berlingske Media er en af Danmarks største medievirksomheder. Koncernens medieportefølje sammensættes af de tre nationale aviser Berlingske, BT, Weekendavisen, otte dagblade, en række lokale ugeaviser, radiostationer, websites, apps mv. Hertil kommer drift af trykkerier, bureauet Marketsquare mv. I 2006 købte den britiske børsnoterede investeringsfond Mecom Group plc Berlingske Media. I 2014 solgte Mecom sine hollandske og danske aktiver til den Belgiske mediekoncern De Persgroep for samlet 1,8 milliarder danske kroner 14. Berlingske Media havde i gennemsnit fuldtidsansatte medarbejdere i første kvartal Udvikling af aktiviteter De seneste år har Berlingske Media både udvidet og frasolgt koncernens aktiviteter. I 2011 vandt Berlingske Media sammen med PeopleGroup udbuddet af en ny landsdækkende licensfinansieret public service-radio på FM4. Den nye radiokanal Radio24syv påbegyndte public serviceradio i november 2011, under det fællesejede selskab Berlingske People A/S. I 2012 stiftede Berlingske Media nyhedsbureauet Berlingske Nyhedsbureau (BNB). Samme år lukkede Berlingske Media gratisavisen Urban, som Berlingske Media havde udgivet siden Sommeren 2012 meldte Mecom ud, at de ønskede et frasalg af deres aktiviteter i Danmark, Holland og Polen. Mecom opgav efterfølgende et samlet salg, og realiserede i stedet enkeltstående frasalg af danske aktiviteter. Disse omfattede koncernens ugeaviser på Sjælland, sin halvpart i Syddanske Medier K/S samt aktieandele i jobzonen.dk og boliga.dk. Ved frasalgets ophør i 2013 havde koncernen frasolgt i omegnen af 238 mio. kr., hvilket bidrog til at afdrage Mecoms bankgæld 15. Det endelige salg af Berlingske Media fandt sted i juni 2014, hvor den familieejede belgiske mediekoncern De Persgroep købte alle aktierne i Mecom og dermed overtog Berlingske Media. Handlen blev dog først endeligt bekræftet i februar 2015 efter at de hollandske konkurrencemyndigheder havde godkendt overtagelsen af Mecoms hollandske aktiver. Berlingske lancerede i 2014 avisen Kids News målrettet børn i alderen 6-12 år. Projektet er støttet med midler fra Innovationspuljen. Medieportefølje Berlingske Medias medieportefølje: Landsdækkende aviser: Berlingske, BT, Weekendavisen og Kids News. Dagblade: Århus Stiftstidende, Randers Amtsavis, Dagbladet Holstebro, Dagbladet Struer, Viborg Stifts Folkeblad, Dagbladet Ringkøbing-Skjern og Folkebladet Lemvig i Jylland. Herudover Bornholms Tidende (sammen med Bornholms Tidendes Fond). Ugeaviser: 17 lokale ugeaviser Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer

14 Radio: Radio24syv (ejes sammen med PeopleGroup), Pop FM (sammen med Disovery Radio) og Radio Viborg. Andre aktiviteter: Berlingske Nyhedsbureau, Scanpix, Sweetdeal.dk, Marketsquare, Netdoktor.dk, aoa.dk, aok.dk, og Berlingske Media Forlag Berlingske Media A/S ejerskabsstruktur Trykkompagniet A/S Berlingske Avistryk A/S A/S Sjællandske Avistryk Berlingske af 2007 A/S Weekendavisen A/S Grenaa Bladet A/S Uge-Bladet Skanderborg af 1999 A/S De Persgroep Publishing Berlingske Media A/S Marketsquare A/S Infomedia Huset A/S (50%) MOL Holding A/S (87,5%) Bilzonen A/S (34%) Berlingske Netdoktor A/S (80%) Berlingske People A/S (70%) Fm 6 A/S (60%) Associerede selskaber: A/S Bladkompagniet (50%) Dansk Distributions Center P/S (50%) De Persgroep Publishing Berlingske Media A/S Dansk Distributions Center Komplementar ApS (50%) Aktieselskabet Bornholms Tidende (25%) Niveau2 ApS Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer

15 2.8 Bonnier AB Kungsgatan 49 SE Stockholm Bonnier AB (herefter Bonnier) er en svenskejet international mediekoncern med aktiviteter inden for tv, aviser, erhvervspressen, magasiner, film, bøger, radio og digitale medier. Bonnier kan dateres tilbage til 1804 og har i dag aktiviteter i mere end 16 lande. Selskabet er ejet af Bonnier-familien 16. I Danmark driver Bonnier en lang række selskaber, hvoraf de fleste er samlet under Bonnier Magazine Group A/S. Bonniers mest kendte danske brands omfatter Børsen, SF Film, C More samt en lang række magasiner såsom M!, Costume, Bo Bedre m.fl. Her er fokus udelukkende på de danske aktiviteter. Koncernen havde i 2013 i alt medarbejdere, heraf 712 i Danmark. Udvikling af aktiviteter Bonnier udgiver i Danmark erhvervsmediet Børsen, som omfatter den trykte avis, magasiner samt digitale produkter. Derudover afholdes en række arrangementer for Børsens målgruppe. Under navnet Academy udgives Børsens Ledelseshåndbøger og der udbydes tillige e-learning. Børsen har pr. 1. januar 2013 fusioneret aktiviteterne fra Børsen Forum A/S og Bonnier Business Press A/S ind i Dagbladet Børsen A/S. Børsen købte i 2013 jobportalen Top1000.dk for at stå stærkere på det digitale marked for jobannoncer 17. Børsen gennemførte i 2014 en sparerunde, hvor 21 stillinger blev nedlagt. I datterselskabet Bonnier Publications A/S samt i dettes datterselskaber drives koncernens omfattende magasinforretning i Danmark. Bonnier driver desuden to danske selskaber under deres filmdivision. SF Film A/S er stiftet i 1999 som en del af Skandinaviens største filmdistributions- og produktionsselskab Svensk Filmindustri AB. SF Film Production ApS er koncernens danske produktionsselskab. C More Entertainment AB udbyder en række betalingskanaler og on demand-tjenester i Danmark. C More Entertainment AB ejes af svenske TV4 Group, hvorigennem de indgår i mediekoncernen Bonnier AB. Selskabet udbyder i Norden samlet over 20 kanaler og i Danmark yderligere kanalerne Canal 8 og 9. I 2014 har SBS Discovery Media A/S købt en købsoption om mulighed for at overtage Canal 8 og Canal 9 fra C More Entertainment i Udover flow kanaler udbyder C More Entertainment også on demandtjenesterne C More Play og C Sports, der generer indtægter både via abonnement og pay-per-view. Medieportefølje Bonnier ABs danske medieportefølje: Avis: Børsen Magasiner 18 : Aktiv Træning, Alt om Haven, Bil Magasinet, Bo Bedre, Bolig Magasinet, BoligPlus, Costume, Digital Foto, Gør Det Selv, i FORM, Idényt, Illustreret Videnskab, Illustreret Videnskab Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer

MEDIEBRANCHENS STØRSTE VIRKSOMHEDER

MEDIEBRANCHENS STØRSTE VIRKSOMHEDER MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE MEDIEBRANCHENS STØRSTE VIRKSOMHEDER REVIDERET 27.5.2014 H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

BILAG: REVIDERET 27.5.2014

BILAG: REVIDERET 27.5.2014 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE MEDIEBRANCHENS STØRSTE VIRKSOMHEDER BILAG: GENNEMGANG AF DE ENKELTE KONCERNER REVIDERET 27.5.2014 H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2017

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2017 De nye læsertal for 1. halvår 2017 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2016 og 2. halvår 2016 sammenlignet med 1. halvår 2017. Bemærk at fra 1. halvår 2017 indgår læsning af mediernes

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2016

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2016 De nye læsertal for 2. halvår 2016 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2015 og 1. halvår 2016 sammenlignet med 2. halvår 2016 Søndagsaviser BT 179.000 143.000 146.000 Berlingske

Læs mere

MEDIEBRANCHENS STØRSTE VIRKSOMHEDER BILAG: GENNEMGANG AF DE ENKELTE KONCERNER

MEDIEBRANCHENS STØRSTE VIRKSOMHEDER BILAG: GENNEMGANG AF DE ENKELTE KONCERNER MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE MEDIEBRANCHENS STØRSTE VIRKSOMHEDER BILAG: GENNEMGANG AF DE ENKELTE KONCERNER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal kvartal 2017

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal kvartal 2017 De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med 2. kvartal + 3. samt. Søndagsaviser BT 168.000 145.000 137.000 Berlingske 214.000 196.000 183.000

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014 De nye læsertal for 2. halvår 2014 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 sammenlignet med 2. halvår 2014 Søndagsaviser BT 223.000 208.000 191.000 Berlingske

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2017

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2017 De nye læsertal for 1. halvår 2017 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2016 og 2. halvår 2016 sammenlignet med 1. halvår 2017. Bemærk at fra 1. halvår 2017 indgår læsning af mediernes

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal kvartal 2017

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal kvartal 2017 De nye læsertal for 2. kvartal 2017 + 3. kvartal 2017 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal 2017 + 3. kvartal 2017 sammenlignet med 4. kvartal 2016 + samt 2. kvartal + 3. kvartal 2016.

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. + 1. De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 208.000 208.000 178.000

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2006 + 1. kvartal 2007

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2006 + 1. kvartal 2007 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2006 + 1. kvartal 2007 De nye læsertal for 4. kvartal 2006 + 1. kvartal 2007 er nu frigivet. Oversigten viser tallene sammenlignet med 4. kvartal 2005 + 1.

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2012 + 1. kvartal 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2012 + 1. kvartal 2013 De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 322.000 301.000 274.000 Berlingske 323.000 311.000 292.000 Ekstra

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2012

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2012 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. De nye læsertal for 2. kvartal + 3. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. sammenlignet med 2. kvartal + 3. kvartal 2011 og 4. kvartal

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2014 sammenlignet med 2. kvartal + 3. kvartal 2013 og 4. kvartal 2013 + 1. kvartal

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 sammenlignet med 4. kvartal 2012 + og 2. kvartal + 3. kvartal 2012. Søndagsaviser

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015 De nye læsertal for 1. halvår 2015 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2014 og 2. halvår 2014 sammenlignet med 1. halvår 2015 Søndagsaviser BT 208.000 191.000 162.000 Berlingske

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2014 De nye læsertal for 1. halvår 2014 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår og 2. halvår 2013 sammenlignet med 1. halvår 2014 Bemærk at der per 2. kvartal 2013 er foretaget en metodisk

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2015 De nye læsertal for 2. halvår 2015 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2014 og 1. halvår 2015 sammenlignet med 2. halvår 2015 Søndagsaviser BT 191.000 162.000 179.000 Berlingske

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2015 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2015 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2015 sammenlignet med 2. kvartal + 3.. kvartal 2014 og 4. kvartal 2014 +. Søndagsaviser

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014 De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 274.000 246.000 208.000 Berlingske 292.000 247.000 232.000 Ekstra

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2015 + 1. kvartal 2016

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2015 + 1. kvartal 2016 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. + 1. De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med samt 2. kvartal + 3... Søndagsaviser BT 178.000 174.000

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2013 De nye læsertal for 2. halvår 2013 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2012 samt 1. halvår 2013 sammenlignet med 2. halvår 2013. Bemærk at der per 2. kvartal 2013 er foretaget

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2007

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2007 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2007 De nye læsertal for 1. halvår 2007 er nu frigivet. Oversigten viser tallene, sammenlignet med 1. halvår samt 2. halvår 2006. Søndagsaviser B.T. 515.000

Læs mere

AVIS/PRINT GRAFER OG TABELLER

AVIS/PRINT GRAFER OG TABELLER 2016 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK AVIS/PRINT GRAFER OG TABELLER WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN Læsertal i 1.000 2015 - Hverdagsudgivelser/dagblade 600 500 521 400 300 307 243 200 100 185 148 145 143 132

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2010

Regnskabsmeddelelse 2010 Regnskabsmeddelelse 2010 Historisk godt år for JP/Politikens Hus JP/Politikens Hus fik i 2010 et overskud på 267,1 mio. kroner før skat. Det er en fremgang på 197,5 mio. kroner i forhold til året før.

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. + 3. kvartal 2009

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. + 3. kvartal 2009 1. december Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. + 3. kvartal De nye læsertal for 2. + 3. kvartal er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. + 3. kvartal idet der per 1. januar er foretaget

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2012

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2012 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2012 De nye læsertal for 1. halvår 2012 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2011 samt 2. halvår 2011 sammenlignet med 1. halvår 2012.

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2016

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2016 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2016 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal +3. kvartal 2016 sammenlignet med 4. kvartal 2015 + samt 2. kvartal + 3. kvartal 2015. Søndagsaviser

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2013 De nye læsertal for 1. halvår 2013 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2012 samt 2. halvår 2012 sammenlignet med 1. halvår 2013. Bemærk at der per 2. kvartal 2013 er foretaget

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

Betalte hverdagsaviser

Betalte hverdagsaviser Betalte hverdagsaviser 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Landsdækkende B.T. 111.795 101.882 96.240 92.735 88.214 82.024

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2011

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2011 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2011 De nye læsertal for 2. halvår 2011 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2010 samt 1. halvår 2011 sammenlignet med 2. halvår 2011.

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2016

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2016 De nye læsertal for 1. halvår 2016 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår og 2. halvår 2015 sammenlignet med 1. halvår 2016 Søndagsaviser BT 162.000 179.000 143.000 Berlingske 221.000

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2007

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2007 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2007 De nye læsertal for 2. halvår 2007 er nu frigivet. Oversigten viser tallene, sammenlignet med 2. halvår 2006 samt 1. halvår 2007. Søndagsaviser B.T.

Læs mere

MICHELSENkommunikation KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING I JOURNALISTIK I GRAFISK DESIGN

MICHELSENkommunikation KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING I JOURNALISTIK I GRAFISK DESIGN KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING I JOURNALISTIK I GRAFISK DESIGN Dansk Vandrelaug Kultorvet 7, 1. sal 1175 København K Ole Bertelsen Vejenbrød 2. november 2015 Kære Ole Hermed en revideret rapport over PR-arbejdet

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2009

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2009 1. september Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår De nye læsertal for 1. halvår er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår idet der per 1. januar er foretaget væsentlige ændringer

Læs mere

Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park

Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park Vej & Park Njalsgade 15 23 København S Att.: Gitte Hyldahl Nielsen København, november 24 Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park Ordre: 26362 Periode: September 24 Publicitetsrapporten

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2009

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2009 De nye læsertal for 2. halvår 2009 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2009 sammenlignet med 1. halvår 2009. Per 1. januar er foretaget væsentlige ændringer i metoden til etablering

Læs mere

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK  INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X Internettrafik Indhold 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 4 4 Trafikken

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2012

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2012 De nye læsertal for 2. halvår 2012 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2011 samt 1. halvår 2012 sammenlignet med 2. halvår 2012. Søndagsaviser BT 336.000 297.000 301.000 Berlingske

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2010

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2010 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2010 De nye læsertal for 2. halvår 2010 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2009 samt 1. halvår 2010 sammenlignet med 2. halvår 2010.

Læs mere

WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER

WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER MEDIERNES UDVIKLING 2014 I DANMARK WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Adgang

Læs mere

Dato Medie Overskrift Nyhedsbur eau Print Web

Dato Medie Overskrift Nyhedsbur eau Print Web Dato Medie Overskrift Nyhedsbur eau Ritzau Forsker: Besøgshunde styrker aktiviteten på plejehjem Ritzau Ritzau FAKTA: Besøgshunde gavner ældre og demente Ritzau Ældresagen anbefaler øget brug af besøgshunde

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2009 + 1. kvartal 2010

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2009 + 1. kvartal 2010 De nye læsertal for er nu frigivet. Oversigten viser tallene for sammenlignet med 2. + 3. kvartal. Det anbefales derfor at læse det vedhæftede dokument om disse ændringer, samt at være varsom med at foretage

Læs mere

Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V. Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K. Børsen Møntergade 19, 1140 København K

Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V. Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K. Børsen Møntergade 19, 1140 København K Landsdækkende Dagblade Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K Børsen Møntergade 19, 1140 København K Morgenavisen JyllandsPosten Grøndlasvej

Læs mere

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed.

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed. 2 Hovedresultater Husstandenes forbrug på medierelaterede forbrugsposter 1994 2014 Den andel af det samlede forbrug i husstandene, som går til de medierelaterede forbrugsposter, er steget fra at udgøre

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2012

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2012 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2012 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2012 sammenlignet med 2. kvartal + 3. kvartal 2011 og 4. kvartal 2011 +. Søndagsaviser

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup.

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Bemærk! Alle øvelserne beregnes med udgangspunkt i tallene for 2005 (med mindre andet står angivet i selve opgaven)! Øvelse A) MetroXpress og de unge. Hvor mange

Læs mere

Medieanalyse af Divisionsforeningen Håndbolds ligaklubber. Periode: 1. JANUAR 2015 31. DECEMBER 2015

Medieanalyse af Divisionsforeningen Håndbolds ligaklubber. Periode: 1. JANUAR 2015 31. DECEMBER 2015 Medieanalyse af Divisionsforeningen s ligaklubber Periode: 1. JANUAR 2015 31. DECEMBER 2015 Indledning - opdrag Hensigten med denne medieanalyse er at skaffe et overblik over og dokumentation for udvalgte

Læs mere

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Kanaludbud og frekvensliste tv og radio Østjylland

Kanaludbud og frekvensliste tv og radio Østjylland udbud og frekvensliste tv og radio Østjylland Fibia udbud TV, Østjylland 2 udbud TV, Østjylland Mini TV-pakke DR 1 1 K5 175,25 DR 2 12 K9 203,25 DR 3 21 DR K 13 K10 210,25 DR Ramasjang 27 S23 319,25 DR

Læs mere

Bilag 9 ENS, 14.10.03. Handelsdistrikter som muligt grundlag for radioområder

Bilag 9 ENS, 14.10.03. Handelsdistrikter som muligt grundlag for radioområder Bilag 9 ENS, 14.10.03 Handelsdistrikter som muligt grundlag for radioområder Kommunerne har hidtil været anvendt som geografisk grundlag for lokal radio ordningen, fordi lokalradioerne har været tiltænkt

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 Analysens indhold 1. Indledning... 2 Introduktion... 2 Data... 2 Medierne... 2 2. Medieomtaler... 2 Antal omtaler... 2 Fordelt på måneder...

Læs mere

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen Dato: 21. december 2015 Sag: METS-15/07582 Sagsbehandler: /AKJ/NVH/STP Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2008

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2008 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2008 De nye læsertal for 1. halvår 2008 er nu frigivet. Oversigten viser tallene, sammenlignet med 1. halvår 2007 samt 2. halvår 2007. Søndagsaviser B.T.

Læs mere

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 Medieudvikling TV-branchen, TV2 Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Ugeaviser, øvr. Sjælland, Øerne By & Land (gratis) Ugeaviser, øvr. Sjælland, Øerne Extra Posten Lolland (gratis)

Ugeaviser, øvr. Sjælland, Øerne By & Land (gratis) Ugeaviser, øvr. Sjælland, Øerne Extra Posten Lolland (gratis) BladType Medie 2014 Ugeaviser, HT Nørrebro-NordVest Bladet (gratis) 49.783 Ugeaviser, HT Albertslund Posten (gratis) 14.811 Ugeaviser, HT Allerød Nyt (gratis) 15.391 Ugeaviser, HT Allerød Nyt Weekend (gratis)

Læs mere

RADIO 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER

RADIO 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER RADIO 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER Radiolytningen i Danmark er præget af en vis stabilitet. Radiolytningen udviser fortsat den vigende tendens, som kan spores tilbage til 2008, hvor danskernes radiolytning

Læs mere

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen Dato: 27. marts 2013 Sag: MEDS/12/17820 Sagsbehandler: LIF/NVH/KRM Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11.

Læs mere

Joint venturet vil efter transaktionen være ejet af Fynske Medier med 47,5 pct., af Syddanske Medier med 36 pct. og af Jyske Medier med 16,5 pct.

Joint venturet vil efter transaktionen være ejet af Fynske Medier med 47,5 pct., af Syddanske Medier med 36 pct. og af Jyske Medier med 16,5 pct. Dato: 6. februar 2015 Sag: METS-14/09393 Sagsbehandler: /STP/SUPO Godkendelse af Syddanske Medier A/S, Jyske Medier A/S og Fynske Medier P/S etablering af joint venturet Jysk Fynske Medier P/S, herunder

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Ansøgninger modtaget i forbindelse med udbud på lokalradioområdet forår/sommer 2012

Ansøgninger modtaget i forbindelse med udbud på lokalradioområdet forår/sommer 2012 New Radio ApS Radio Klassisk 87,6 København 12 Torben Busekist 87,6 København 24 Globus Guld 88,0 Sønderborg 35 Radio Als 88,0 Sønderborg 35 Mediehuset Herning Folkeblad A/S Radio M 88,4 Aulum-Haderup

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal kvartal 2010

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal kvartal 2010 TNS Gallup Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal De nye læsertal for 2.+ 3. kvartal er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2.+ 3. kvartal sammenlignet med og 2.+ 3. kvartal. Bemærk

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Speciale af Martin Vestergaard, studienr. 19872022

Speciale af Martin Vestergaard, studienr. 19872022 SpecialeCand.Public,september2011 Titel: Brugergenereretindholdideetableredemedier enundersøgelseafomfangetafbrugergenereretindholdidedanske medierogenanalyseafbarriererneforbrugerne. SpecialeafMartinVestergaard,studienr.19872022

Læs mere

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR 1 TYDELIG OG DIGITAL 2 TYDELIGERE PUBLIC SERVICE- PROFIL Styrkede positioner i forhold til børn og unge, kultur samt nyheder

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. juli 2012

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. juli 2012 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. juli 2012 Lyttertal 1. halvår 2012 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende radiolytningen

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Medieanalyse. Omtalen af ny akuttelefon i Region Sjælland. August-november 2011

Medieanalyse. Omtalen af ny akuttelefon i Region Sjælland. August-november 2011 Medieanalyse Omtalen af ny akuttelefon i Region Sjælland August-november 211 Nøgletal Omtale af akuttelefonen: Antal, læsertal og estimeret annonceværdi Antal Positive Neutrale Negative Bruttolæsertal

Læs mere

Experians RKI-analyse 2014 Juli 2014

Experians RKI-analyse 2014 Juli 2014 Experians RKI-analyse 2014 Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Analyse Personer Vækst person Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Cykelsuperstien Albertslund

Cykelsuperstien Albertslund Kampagnerapport Cykelsuperstien Albertslund 28. marts 2012-29. maj 2012 Overblik: Medietyper og nøgletal Medietype Positive Negative Neutrale Webkilder 96 89 2 5 75.384 480.651 Lokale ugeaviser 29 23 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Brancheanalyse Introduktion Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Brancheanalyse Introduktion Side 1 af 8 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE INTRODUKTION H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bruttolønsordninger 2016

Bruttolønsordninger 2016 Bruttolønsordninger 2016 Prisliste - ny valgrunde fra 25. september til 20. oktober 2015 nu med bredbånd fra YouSee Tilbud om bruttolønsordninger Aviser Bus- og togkort (Erhvervskort) Bredbånd/fiberbredbånd

Læs mere

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10 Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører Kulturstyrelsen, 3/10 Konkurrencen med de globale aktører Hvad sker der med Ekstra Bladet i en global og digital verden? - Internationale

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 17. juli 2015

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 17. juli 2015 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 17. juli 2015 Lyttertal 1. halvår 2015 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende radiolytningen

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Bruttolønsordninger 2017

Bruttolønsordninger 2017 Bruttolønsordninger 2017 Prisliste - ny valgrunde fra 23. september til 24. oktober 2016 Tilbud om bruttolønsordninger Aviser Bus- og togkort (Erhvervskort) Bredbånd/fiberbredbånd og bredbåndstelefoni

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev www.bording.dk Tlf. Fax CVR. nr. : : : +4570115011 +4544515282 1622941 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 27. august 2008

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

BESTILLING AF AVISER KONTONR:

BESTILLING AF AVISER KONTONR: BESTILLING AF AVISER KONTONR: Avis Ugedag 1 Man 2 Tir 3 Ons 4 Tor 5 Fre 6 Lør 7 Søn 101 - Berlingske 102 - Politiken 104 - Frederiksborg Amts Avis 105 - Børsen 106 - B.T. 107 - Ekstra Bladet 130 - Information

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

MEDIEBRANCHENS ØKONOMI BILAG: UDVIKLINGEN FOR BRANCHEN REGIONALT

MEDIEBRANCHENS ØKONOMI BILAG: UDVIKLINGEN FOR BRANCHEN REGIONALT MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE MEDIEBRANCHENS ØKON NOMI BILAG: UDVIKLINGEN FOR BRANC CHEN REGIONALT H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere