BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: VIRKSOMHEDS- OG EJERSKABSSTRUKTUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: VIRKSOMHEDS- OG EJERSKABSSTRUKTUR"

Transkript

1 BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: VIRKSOMHEDS- OG EJERSKABSSTRUKTUR Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter Fra at have udgjort en andel (i faste priser) på ca. 5,5 % af husstandenes samlede forbrug i 1994 er de steget til at udgøre 11,3 % af husstandsforbruget i 2012 (nyest tilgængelige tal). Samtidig er der sket en forskydning i forbruget, således at forbruget på eksempelvis aviser har været faldende, mens licensen har været stabil. Forbruget er rykket over på køb af udstyr og abonnementer, fx tv og mobil. Stigningen skyldes øgede udgifter til telefonabonnementer, køb af mobiltelefoner m.v., hvilket modsvarer den stigende udbredelse af smartphones og tablets i Danmark. Betragtes det samlede forbrug på medierelaterede poster i kroner (faste priser) efter hustandsindkomst ses det, at den laveste indkomstgruppe i 2012 brugte kr., mens den højeste indkomstgruppe brugte kr. på de medierelaterede poster, altså en forskel på kr. Ikke blot bruger den højeste indkomstgruppe flere penge end den laveste indkomstgruppe, forskellen mellem indkomstgrupperne forøges også i perioden. Forskellen mellem den laveste og højeste gruppe var i 1994 på kr., og altså forøget med kr. i perioden opgjort i faste priser. Den øverste indkomstgruppe bruger entydigt flest kroner på medierelaterede poster men den mindste andel, mens den laveste indkomstgruppe entydigt bruger den største andel af deres samlede husstandsindkomst på disse poster. At den laveste indkomstgruppe bruger relativt mest på medierelaterede udgifter er ikke nyt, da det har været tendensen gennem hele perioden. Forskellen er dog vokset over tid. For den laveste indkomstgruppe steg andelen mest, idet den streg fra 7,5 % i 1993 til 18,3 % i 2012, dvs. en stigning på 10,7 procentpoint, mens andelen for den højeste indkomstgruppe steg fra 4,7 % til 9,4 %, altså en stigning på 4,7 procentpoint. Husstandenes faldende forbrug på aviser suppleres af virksomhedernes faldende forbrug på annoncering i de trykte medier, der kan genfindes i reklameforbrugsundersøgelsen. Annonceomsætningen har været stigende fra 2013 til 2014, efter fald i omsætning i De enkelte mediegrupper er imidlertid ikke påvirket ens af u Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 1. Introduktion Undersøgelsen har til formål at danne overblik over de eksisterende største medievirksomheder. Hensigten er på sigt, at danne et overblik over udviklingen i den danske mediebranche set i forhold til dels udviklingen i den enkelte virksomheds aktiviteter, dels ændringer i deres ejerskab. Tendenserne fra 2013 er fortsat i Medievirksomhederne er ud fra en generel betragtning i gang med en fortsat konsolideringsproces. Rapporteringen for 2015 er fortrinsvist i lighed med rapporteringen for 2014 et øjebliksbillede, hvor det fremadrettet er hensigten at beskrive udviklingen mere detaljeret i trin med at der dels tilføjes flere virksomheder og dels kodes for køb og salg af aktiviteter i de enkelte virksomheder. For 2015 rapporteringen har vi inkluderet følgende virksomheder: 2. Kommercielle mediehuse 2.1 Aktieselskabet Bornholms Tidende 2.2 Aktieselskabet Kristeligt Dagblad 2.3 Aller Holding A/S 2.4 ApS Altinget.dk 2.5 A/S Information 2.6 Avisen.dk ApS 2.7 Berlingske Media A/S 2.8 Bonnier AB 2.9 DK Medier 2.10 Herning Folkeblad A/S 2.11 JP/Politikens Hus A/S 2.12 Jysk Fynske Medier P/S 2.13 Lolland-Falsters Folketidende A/S 2.14 Mandag Morgen (Bogh Holding A/S) 2.15 MetroXpress Denmark A/S 2.16 NORDJYSKE Medier A/S 2.17 North Media A/S 2.18 SBS Discovery Media A/S 2.19 Sjællandske Medier A/S 3. Broadcast 3.1 Danmarks Radio 3.2 Modern Times Group 3.3 SBS Discovery Media A/S 3.4 TV 2/Danmark A/S 4. Filmproducenter 4.1 ASA Film Production A/S 4.2 Fridthjof Film A/S 4.3 Nordisk Film A/S 4.4 Obel Film/Thura Film 4.5 Zentropa Folket ApS 5. TV-productener 5.1 Eyeworks Denmark A/S 5.2 Mastiff A/S 5.3 Metronome Productions A/S 5.4 Nordisk Film TV/Banijay Nedenfor gennemgår vi en række af virksomhedernes køb og salg af aktiviteter. 1.1 Kommercielle mediehuse De kommercielle mediehuse med fokus på nyhedsproduktion har konsolideret sig yderligere siden sidste rapportering. Mediehusene er fortsat under pres fra den hårde konkurrence om annoncekronerne, og særligt de digitale annoncekroner er der hård konkurrence om, og når antallet af betalende abonnenter samtidig falder, har der været, og er der fortsat, et behov for konsolidering. Det betyder dog ikke, at Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer Side 1 af 59

3 mediehusene ikke kan tjene penge, men at de også køber og opstarter aktivitet inden for tilknyttede digitale områder Eksempler på udviklingen Berlingske Media fik i 2013 frasolgt en række aktiviteter, bl.a. en række lokale ugeaviser til North Media A/S, aktieposten i Syddanske Medier som omfattede Jyske Vestkysten og en række ugeaviser til Sydvestjyske Venstrepresse, en række ugeaviser til Sjællandske Medier, ejerandelene af Boliga og Jobzonen. Berlingske Medier blev efterfølgende opkøbt af det Belgiske Mediehus De Persgroep Publishing som del i en større handel, der inkludere hollandske Wegener med udgangspunkt i et købstilbud i Handlen blev godkendt af de Hollandske konkurrencemyndigheder i februar Berlingskes frasalg er fortrinsvist sket til andre mediehuse og har dermed medvirket til konsolideringen i de respektive geografiske områder. En anden væsentlig ændring i 2014 er etableringen af Jysk Fynske Medier, der er en fusion mellem Syddanske Medier A/S, Jyske Medier A/S og Fynske Medier A/S. Fusionen blev godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 6. februar Selskabet vil være ejet af de tre mediehuse med en ejerandel på 47,5 % i Fynske Medier, 36 % i Syddanske Medier og 16,5 % i Jyske Medier. Fusionen inkluderer dog ikke en række aktiviteter omkring udgivelsesret, sendetilladelse til lokalradio m.v. Hele dokumentet vedrørende fusionen kan findes her. Nordjyske Medier har i 2014 i lighed med 2013 fortsat opkøbet af aktiviteter. Selskabet opkøbte i 2013 bl.a. JSL publikations og Jubii, i 2014 bl.a. Danske Fagmedier og i 2015 bl.a. Bazoom. Nordjyske har frasolgt sin andel af Gul og Gratis til Fynske Medier. Mediehusene køber og sælger imidlertid ikke kun aktiviteter, men de opstarter også nye, et eksempel er Politikens Lokalaviser, der bl.a. har lanceret nye lokalaviser, bl.a. en ugeavis i Horsens og en weekendavis i Aarhushus-området. Markedet for de lokale annoncekroner er benhårdt og der er fortsat kamp mellem de nationale og regionale mediehuse om annoncekronerne Uafhængige produktionsselskaber For de virksomheder der producerer indhold, uafhængige produktionsselskaber, har de seneste år været præget af en økonomisk vækst der kommer til udtryk i både omsætning og antallet af årsværk (Producentforeningen, 2014). Derudover er der tale om udpræget konsolidering i branchen, samt, for tvproduktionsselskaberne, øget udenlandsk ejerskab. Internationale virksomheder såsom Banijay Group, Nice Entertainment, Shine Group, Warner Bros og Zodiak Media har i de seneste år gennemført en række opkøb drevet af vertikal integration, og muligheden for at opnå stordriftsfordele og synergieffekter. Af de store danske tv-producenter er det således kun Monday, Koncern TV, STV og Sand TV, der ikke ejes af en udenlandsk koncern, hvorimod både Nordisk Film TV, Metronome, Mastiff og Eyeworks alle er under udenlandsk ejerskab. Et internationalt ejerskab giver en række økonomiske fordele; det bliver muligt at udnytte selskabernes bagkatalog af internationale formater, samt at eksportere danske succeser til udenlandske markeder. Ovenstående udvikling, samt faste produktioner og format gengangere, såsom GO Morgen Danmark og Paradise Hotel, har været vigtige i forhold til at skabe stabilitet i branchen. Det har skabt økonomisk kontinuitet og råderum til flere fastansættelse og dermed mere stabilitet i produktionen. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomheds- og ejerskabsstruktur Side 2 af 59

4 1.2 Konklusion Udviklingen siden 2008 har været drevet af driftstilpasninger og særligt begrænsninger i antallet af ansatte. En udvikling der er fortsat i løbet af Branchen har overordnet set gennemgået en konsolidering, og der har været en del køb og salg af forskellige aktiviteter som har medført dels samarbejde på tværs, dels øget koncentrationen af ejerskab i særligt det regionale mediebillede, senest ved etablering af Jysk Fynske Medier. De regionale mediehuse har i det hele taget aktivt søgt nye forretningsmuligheder, hvilket også afspejles i deres erhvervelser af nye aktiviteter, særligt: Konsolideringstendensen er tydelig for især de lokale ugeaviser og særligt på det regionale område. Berlingske Media har frasolgt og dermed medvirket til konsolideringen på det regionale område, mens JP/Politikens Hus har udvidet virksomhedens samlede aktiviteter. Resultaterne fra 2013 tyder på, at branchen har været i stand til at tilpasse driften de nye medievirkelighed, bl.a. ved konsolidering eksempelvis ved fusion eller opkøb af andre virksomheder, så de er bedre i stand til at tage hånd om udviklingen. Denne tendens er fortsat i Ejerskabsmæssigt er der naturligt sket væsentligt mere køb og salg af aktiviteter både af og mellem de gennemgående medievirksomheder. Fællesnævneren ser dog ud til at være mulighederne for skalafordele ved flere aktiviteter, eksempelvis en nævnt fordel ved fusion af Jysk Fynske Medier. Indvirkningen af lokale medie fusioner på er underbelyst, hvilket også er årsagen til at der er iværksat en analyse hos DJMX om lokale medier. 1.3 Ejerskabsstruktur I det følgende gennemgås hovedtrækkene for de enkelte medievirksomheder. Beskrivelserne er begrænset til de umiddelbare udviklingstræk for de seneste år samt et kort historisk rids og ejerskabet. Virksomhedsbeskrivelserne struktur består af en kort introduktion til den enkelte virksomhed, dennes udvikling gennem de seneste år, samt opsummering af virksomhedens medieportefølje. Afsluttende præsenteres virksomhedens ejerskabsstruktur. Beskrivelserne bygger på virksomhedernes regnskaber, deres hjemmesider samt nyheder om virksomhederne fundet på hjemmesiden for Danske Medier. Hensigten er at udbygge antallet af virksomheder der beskrives og på sigt opnå en kortlægning af medielandskabet med korte beskrivelser af de relaterede virksomheder og disses ejerskabsstrukturer. Arbejdet blev på begyndt med Rapporteringen offentliggjort i 2014 og er gentaget i denne Rapportering for 2015, denne gang med yderligere virksomheder. Det forventes at der vil indgå yderligere virksomheder i Rapporteringen For Rapporteringen af Medieudviklingen 2015 er samtlige virksomhedsbeskrivelser sendt til høring i april 2015 hos de respektive virksomheder med henblik på sikring af beskrivelsernes korrekthed. Flere af beskrivelserne er derfor blevet justeret med udgangspunkt i de indkomne høringssvar. De virksomheder, der ikke har besvaret vores henvendelse er blevet rykket for svar én gang, og hvis de fortsat ikke har besvaret henvendelsen er Kulturstyrelsen beskrivelse blevet lagt til grund i beskrivelserne. De fremgår af de enkelte virksomhedsbeskrivelser om der er indarbejdet høringssvar. I forbindelse med høringen afsluttedes også redaktionen af beskrivelserne, hvorfor ændring i virksomhedernes forhold efter april ikke er indarbejdet. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomheds- og ejerskabsstruktur Side 3 af 59

5 2. Kommercielle mediehuse 2.1 Aktieselskabet Bornholms Tidende Nørregade DK-3700 Rønne CVR nr Høringssvar fra Aktieselskabet Bornholms Tidende er indarbejdet. Aktieselskabet Bornholms Tidende er en dansk medievirksomhed, hvis hovedaktivitet består i udgivelse af Bornholms Tidende. Dagbladet er grundlagt i Aktieselskabet Bornholms Tidende udgiver Bornholms eneste dagblad, Bornholms Tidende. Derudover udgives distriktsbladet Rytterknægten samt forskellige turistpublikationer, og endelig driver aktieselskabet distributionsvirksomhed og et reklame- og kommunikationsbureau. Ligesom andre dagblade har avisen været påvirket af faldende oplag og annonceindtægter. Trods dette har selskabet vendt et underskud i til mindre overskud i Koncernen havde i gennemsnit 56 medarbejdere i Udvikling af aktiviteter Ved udgangen af 2011 blev Berlingske Media A/S medejer af Bornholms Tidende, hvilket har medført en række samarbejder blandt andet i forbindelse med Berlingskes Sweetdeal 1. I 2014 forlod Bornholms Tidende det traditionelle broadsheet-format og skiftede til tabloidformat 2. Medieportefølje Bornholms Tidendes danske medieportefølje: Print: Bornholms Tidende og Rytterknægten Digitalt: tidende.dk, bilbilbil.dk mv. Øvrige aktiviteter: Distributions virksomhed, forlagsudgivelser, grafisk bureau samt diverse turistpublikationer mv Aktieselskabet Bornholms Tidendes ejerskabsstruktur Berlingske Media A/S (25%) Bornholms Tidendes Fond (75%) Aktieselskabet Bornholms Tidende Niveau2 ApS 1 Aktieselskabet Bornholms Tidende, årsrapport Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomheds- og ejerskabsstruktur Side 4 af 59

6 2.2 Aktieselskabet Kristeligt Dagblad Vimmelskaftet København K CVR-nr Høringssvar fra Kristeligt Dagblad er indarbejdet. Kristeligt Dagblad er en dansk mediekoncern stiftet i Koncernens hovedaktivitet består i udgivelsen af den landsdækkende avis Kristeligt Dagblad. Herudover drives forlaget Kristeligt Dagblads Forlag samt en række websider herunder shop.k.dk, pilgrimsvandring.dk, kristendom.dk, religion.dk m.fl. Koncernen havde gennemsnitligt 103 medarbejdere i Udvikling af aktiviteter Kristeligt Dagblad stiftede i 2008 datterselskabet Kristeligt Dagblads Forlag A/S. Forlaget har siden 2009 bidraget med et lille positivt resultat til koncernen. I 2013 indgik forlaget et salgssamarbejde med JP/Politikens Forlag og Informations Forlag for at imødegå udfordringerne på et presset bogmarked. De tre forlag vil således fremadrettet præsentere forlagenes bøger samlet til landets boghandlere. Aktieselskabet Kristeligt Dagblad er med virkning fra 1. januar 2014 fusioneret med Kristeligt Dagblads Forlag A/S. Medieportefølje Kristeligt Dagblads danske medieportefølje: Avis: Kristeligt Dagblad Digital: kristeligt-dagblad.dk, bogbasen.dk, foredragslisten.dk, mindet.dk, kirku.dk, etik.dk, pilgrimsvandring.dk, kristendom.dk, religion.dk og shop.k.dk Andre aktiviteter: Kristeligt Dagblads Forlag Aktieselskabet Kristeligt Dagblad ejerskabsstruktur Chr. Augustinus Fabrikker A/S (19 %) Kristeligt Dagblads Fond (36,8 %) Aktieselskabet Kristeligt Dagblad (9,9 %) Aktieselskabet Kristeligt Dagblad Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomheds- og ejerskabsstruktur Side 5 af 59

7 2.3 Aller Holding A/S Havneholmen København V CVR-nr Aller er en dansk mediekoncern med aktiviteter i de nordiske lande. Koncernens aktiviteter består i udgivelse af dag- og ugeblade, magasiner samt en række aktiviteter inden for web, rejser mv. Aller er stiftet i Kernen i Allers danske medieforretning består i udgivelse af en lang række printmedier, der alle har tilknyttet en hjemmeside. Hertil kommer koncernens aktiviteter i Aller Client Publishing, hvor der udgives flere gratismagasiner og kundemagasiner, billedbureauet All Over Press, en række internetaktiviteter samt Allers ejerandele i Nyhavn Rejser, et modelbureau mv. Aller har ca medarbejdere i hele Norden, hvoraf omkring 700 af disse sidder i Danmark 3. Udvikling af aktiviteter Allers SAFARI-strategi fra 2012 sigter mod en fornyelse af den nuværende forretning samt investering i helt nye forretninger 4. Som led i strategien købte Aller i 2013 aktiemajoriteten i Nyhavn Rejser, den norske mediekoncern Berner Media Holding, der bestod af 10 selskaber, og desuden erhvervede Aller sig rettigheder til 5 svenske magasiner 5. I august 2014 købte Aller Datagraf-koncernen, som omfatter virksomhederne Datagraf Communications og DG Media i Skandinavien. Købet skal styrke Allers position inden for content marketing 6. I september 2014 lukkede Aller en række magasiner, samt satte de digitale services X-priser og slankedoktor.dk til salg. Slankedoktor og detsundeliv.dk blev i oktober 2014 solgt til forsikringsselskabet Skandia. Medieportefølje Allers danske medieportefølje: Ugeblade: Billed-Bladet, Familie Journal, Femina, Kig Ind, Se og Hør, Søndag, Ude og Hjemme og 7 TV dage. Magasiner: Antik & Auktion, Elle, In, Isabellas, Mad!, Mad & Bolig, Månedsmagasinet IN, Psykologi, Q, Street Boys, Tidens kvinder, Topmodel, Vi Unge, Vi Unge Story og Vi Unge Posters. Internetaktiviteter: edbpriser.dk, mama.dk, Oestrogen.dk, shop.dk, SlankeDoktor.dk, SMStjenester, Aller Visuals og Casual Gaming Øvrige aktiviteter: All Over Press, Aller Visuals, Shop.dk, EDBpriser, Alive.dk, Aller Client Publishing og Nyhavn Rejser 3 Årsrapport 2013/ Årsrapport 2012/13 6 Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomheds- og ejerskabsstruktur Side 6 af 59

8 2.3.1 Aller Holding A/S virksomhedsstruktur Allerfonden Aller Holding A/S (56%) Aller Media A/S Aller Media AB, Helsingborg Aller Media AS, Oslo Aller Media Oy, Helsinki Aller Tryk Norden A/S, København Aller International A/S, København Nyhavn Rejser A/S (70%) I/S Ugebladsdistributionen (50%) Aller Tryck AB All Over Press Sweden AB Grieg Media AS HS Media AS (Huser Sund Media) Suomi24 Oy All Over Press Baltic OÜ, Estland Aller Tryk A/S, Taastrup Aller Trykk AS, Oslo Aller Business AB, Sverige Ugebladenes Fælles Opkrævningskontor I/S (50%) Matt & Vännar AB Aller Tillväxt AB Fineart AS Fineart svenska Konstbolaget AB Aller Russia 000 TMH Media AB Nova Vista AS imags AS Berner Media Holding AS DB Medialab AS Start Network AS Berner New Media AS AS Dagblad Trykk Berner Media AS AS Dagbladet (99%) Grete Roede AS (59%) RedInk AS (52%) Mytkje Meir AS (51%) Mamma Media AS (51%) Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomheds- og ejerskabsstruktur Side 7 af 59

9 2.4 ApS Altinget.dk Frederiksholms Kanal København K CVR-nr Altinget er et privatejet netmedie stiftet januar Selskabet ejes af Rasmus Nielsen Holding ApS. Hovedaktiviteten består i drift af ca. 20 nicheportaler med tilhørende nyhedsbreve 7. Niche-portalerne omhandler dansk, europæisk og international politik. Nicheportalerne finansieres via abonnement og jobannoncer. Portalerne omhandlende dansk politik, EU, forskningsformidling og USA udbydes gratis 8. Altinget var blandt de tretten første netmedier, der fik andel i den nye produktionsstøtte. Herudover får Altinget også støtte fra supplementsordning for fritstående netmedier. Altinget har ca. 70 medarbejdere 9. Udvikling af aktiviteter I både 2013 og 2014 udvidede Altinget med nye nicheportaler i Danmark 10. I 2014 udvidede Altinget med tre politiske nicheportaler i Sverige efter dansk forbillede 11. I 2015 lancerede de endnu en svensk portal om sundhed. Altinget købte i 2014 Grønbechs Hotel på Bornholm, som Altinget vil bruge som turist- og konferencehotel samt til arrangementer under Folkemødet på Bornholm. Medieportefølje Altingets medieportefølje: Danmark: Altinget.dk, herunder ca. 20 niche-portaler. Sverige: Altinget.se, herunder 4 niche-portaler ApS Altinget ejerskabsstruktur Rasmus Nielsen Holding ApS (100 %) ApS altinget.dk (100 %) Altinget AB (100 %) Baseret på optælling fra altinget.dk Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer

10 2.5 A/S Information Store Kongensgade København K CVR-nr Høringssvar fra A/S Information er indarbejdet. A/S Information er en dansk medievirksomhed, hvis hovedaktivitet består i udgivelse af dagbladet Information. Avisen startede som illegalt nyhedsbureau under besættelsen, men blev efter krigen omdannet til dagbladet Information. Udover dagbladet Information og den tilhørende netavis information.dk, drives også en række relaterede aktiviteter gennem Informations Forlag og ibureauet, som har til formål at skabe økonomisk værdi samt understøtte og udbrede husets journalistiske indhold til flere målgrupper og styrke avisens publicistiske formål. Koncernen havde i gennemsnit 91 medarbejdere i Udvikling af aktiviteter I 2013 lancerede Information en ny udgave af information.dk og en ny e-avis. I 2013 reporterede Information fremgang og styrket resultat efter et 2012-resultat, der var Informations dårligste i 10 år. I marts 2014 fulgte lanceringen af Informations nye printdesign. Per 1. januar 2014 fusionerede Information datterselskaberne Ibureauet ApS, Informations Forlag A/S samt Udgiverselskabet af 15. marts 2000 A/S ind i moderselskabet. Tilbage i 2011 udliciterede Information annoncesalg af både print og digitale annoncer til FrontMedia. I januar 2014 meddelte Information, at de splitter salget af print- og online-annoncer op, således at online annoncerne nu varetages af Krak Media Group. Medieportefølje Information A/S danske medieportefølje: Avis: Dagbladet Information Digital: information.dk Andre aktiviteter: Informations Forlag og ibureauet Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer

11 2.5.1 A/S Information ejerskabsstruktur Egen beholdning Informations Medarbejder forening Ibureauet ApS (100% ) Magistrenes Pensionskasse A/S Information Informations Forlag A/S Foreningen Informations Venner Udgiverselskabet af 15. marts 2000 A/S Øvrige aktionærer Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer

12 2.6 Avisen.dk ApS Islands Brygge 32 D 2300 København S CVR nr Høringssvar fra Avisen.dk ApS er indarbejdet. Avisen.dk ApS er en dansk medievirksomhed. Virksomheden er stiftet i 2008 og lancerede i september 2009 avisen.dk. Fra foråret 2009 indgik A-Pressen A/S og Freeway ApS et partnerskab om driften af Avisen.dk ApS. Hovedaktiviteten består i udgivelse af netavisen Avisen.dk, der har et særligt fokus på danskernes arbejdsliv. Siden 2013 har selskabet også udgivet Ugebrevet A4, som beskæftiger sig med arbejdsmarked, politik, velfærd og værdier. Selskabet har omkring 25 medarbejdere. Udvikling af aktiviteter I 2013 overtog Avisen.dk ApS Ugebrevet A4, der tidligere blev drevet af Landsorganisationen i Danmark (LO). De to medier udkommer fortsat hver for sig, men bag sammenlægningen eksisterer en forventning om journalistiske synergieffekter og stordriftsfordele 12. I 2014 er de to mediers redaktioner blevet lagt sammen 13. Avisen.dk ApS er blandt gruppen af netmedier, der får andel i den redaktionelle produktionsstøtte. Herudover får virksomheden yderligere del i en særlig supplementsordning for fritstående netmedier. Medieportefølje Avisen.dks danske medieportefølje: Digitalt: Avisen.dk og Ugebrevet A Avisen.dk ApS ejerskabsstruktur Landsorganisationen i Danmark (50 %) Freeway Holding ApS (50 %) A/S A-Pressen (50 %) Avisen.dk ApS (100 %) Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer

13 2.7 Berlingske Media A/S Høringssvar fra Berlingske Media A/S er indarbejdet. Berlingske Media er en af Danmarks største medievirksomheder. Koncernens medieportefølje sammensættes af de tre nationale aviser Berlingske, BT, Weekendavisen, otte dagblade, en række lokale ugeaviser, radiostationer, websites, apps mv. Hertil kommer drift af trykkerier, bureauet Marketsquare mv. I 2006 købte den britiske børsnoterede investeringsfond Mecom Group plc Berlingske Media. I 2014 solgte Mecom sine hollandske og danske aktiver til den Belgiske mediekoncern De Persgroep for samlet 1,8 milliarder danske kroner 14. Berlingske Media havde i gennemsnit fuldtidsansatte medarbejdere i første kvartal Udvikling af aktiviteter De seneste år har Berlingske Media både udvidet og frasolgt koncernens aktiviteter. I 2011 vandt Berlingske Media sammen med PeopleGroup udbuddet af en ny landsdækkende licensfinansieret public service-radio på FM4. Den nye radiokanal Radio24syv påbegyndte public serviceradio i november 2011, under det fællesejede selskab Berlingske People A/S. I 2012 stiftede Berlingske Media nyhedsbureauet Berlingske Nyhedsbureau (BNB). Samme år lukkede Berlingske Media gratisavisen Urban, som Berlingske Media havde udgivet siden Sommeren 2012 meldte Mecom ud, at de ønskede et frasalg af deres aktiviteter i Danmark, Holland og Polen. Mecom opgav efterfølgende et samlet salg, og realiserede i stedet enkeltstående frasalg af danske aktiviteter. Disse omfattede koncernens ugeaviser på Sjælland, sin halvpart i Syddanske Medier K/S samt aktieandele i jobzonen.dk og boliga.dk. Ved frasalgets ophør i 2013 havde koncernen frasolgt i omegnen af 238 mio. kr., hvilket bidrog til at afdrage Mecoms bankgæld 15. Det endelige salg af Berlingske Media fandt sted i juni 2014, hvor den familieejede belgiske mediekoncern De Persgroep købte alle aktierne i Mecom og dermed overtog Berlingske Media. Handlen blev dog først endeligt bekræftet i februar 2015 efter at de hollandske konkurrencemyndigheder havde godkendt overtagelsen af Mecoms hollandske aktiver. Berlingske lancerede i 2014 avisen Kids News målrettet børn i alderen 6-12 år. Projektet er støttet med midler fra Innovationspuljen. Medieportefølje Berlingske Medias medieportefølje: Landsdækkende aviser: Berlingske, BT, Weekendavisen og Kids News. Dagblade: Århus Stiftstidende, Randers Amtsavis, Dagbladet Holstebro, Dagbladet Struer, Viborg Stifts Folkeblad, Dagbladet Ringkøbing-Skjern og Folkebladet Lemvig i Jylland. Herudover Bornholms Tidende (sammen med Bornholms Tidendes Fond). Ugeaviser: 17 lokale ugeaviser Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer

14 Radio: Radio24syv (ejes sammen med PeopleGroup), Pop FM (sammen med Disovery Radio) og Radio Viborg. Andre aktiviteter: Berlingske Nyhedsbureau, Scanpix, Sweetdeal.dk, Marketsquare, Netdoktor.dk, aoa.dk, aok.dk, og Berlingske Media Forlag Berlingske Media A/S ejerskabsstruktur Trykkompagniet A/S Berlingske Avistryk A/S A/S Sjællandske Avistryk Berlingske af 2007 A/S Weekendavisen A/S Grenaa Bladet A/S Uge-Bladet Skanderborg af 1999 A/S De Persgroep Publishing Berlingske Media A/S Marketsquare A/S Infomedia Huset A/S (50%) MOL Holding A/S (87,5%) Bilzonen A/S (34%) Berlingske Netdoktor A/S (80%) Berlingske People A/S (70%) Fm 6 A/S (60%) Associerede selskaber: A/S Bladkompagniet (50%) Dansk Distributions Center P/S (50%) De Persgroep Publishing Berlingske Media A/S Dansk Distributions Center Komplementar ApS (50%) Aktieselskabet Bornholms Tidende (25%) Niveau2 ApS Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer

15 2.8 Bonnier AB Kungsgatan 49 SE Stockholm Bonnier AB (herefter Bonnier) er en svenskejet international mediekoncern med aktiviteter inden for tv, aviser, erhvervspressen, magasiner, film, bøger, radio og digitale medier. Bonnier kan dateres tilbage til 1804 og har i dag aktiviteter i mere end 16 lande. Selskabet er ejet af Bonnier-familien 16. I Danmark driver Bonnier en lang række selskaber, hvoraf de fleste er samlet under Bonnier Magazine Group A/S. Bonniers mest kendte danske brands omfatter Børsen, SF Film, C More samt en lang række magasiner såsom M!, Costume, Bo Bedre m.fl. Her er fokus udelukkende på de danske aktiviteter. Koncernen havde i 2013 i alt medarbejdere, heraf 712 i Danmark. Udvikling af aktiviteter Bonnier udgiver i Danmark erhvervsmediet Børsen, som omfatter den trykte avis, magasiner samt digitale produkter. Derudover afholdes en række arrangementer for Børsens målgruppe. Under navnet Academy udgives Børsens Ledelseshåndbøger og der udbydes tillige e-learning. Børsen har pr. 1. januar 2013 fusioneret aktiviteterne fra Børsen Forum A/S og Bonnier Business Press A/S ind i Dagbladet Børsen A/S. Børsen købte i 2013 jobportalen Top1000.dk for at stå stærkere på det digitale marked for jobannoncer 17. Børsen gennemførte i 2014 en sparerunde, hvor 21 stillinger blev nedlagt. I datterselskabet Bonnier Publications A/S samt i dettes datterselskaber drives koncernens omfattende magasinforretning i Danmark. Bonnier driver desuden to danske selskaber under deres filmdivision. SF Film A/S er stiftet i 1999 som en del af Skandinaviens største filmdistributions- og produktionsselskab Svensk Filmindustri AB. SF Film Production ApS er koncernens danske produktionsselskab. C More Entertainment AB udbyder en række betalingskanaler og on demand-tjenester i Danmark. C More Entertainment AB ejes af svenske TV4 Group, hvorigennem de indgår i mediekoncernen Bonnier AB. Selskabet udbyder i Norden samlet over 20 kanaler og i Danmark yderligere kanalerne Canal 8 og 9. I 2014 har SBS Discovery Media A/S købt en købsoption om mulighed for at overtage Canal 8 og Canal 9 fra C More Entertainment i Udover flow kanaler udbyder C More Entertainment også on demandtjenesterne C More Play og C Sports, der generer indtægter både via abonnement og pay-per-view. Medieportefølje Bonnier ABs danske medieportefølje: Avis: Børsen Magasiner 18 : Aktiv Træning, Alt om Haven, Bil Magasinet, Bo Bedre, Bolig Magasinet, BoligPlus, Costume, Digital Foto, Gør Det Selv, i FORM, Idényt, Illustreret Videnskab, Illustreret Videnskab Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer

BILAG: REVIDERET 27.5.2014

BILAG: REVIDERET 27.5.2014 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE MEDIEBRANCHENS STØRSTE VIRKSOMHEDER BILAG: GENNEMGANG AF DE ENKELTE KONCERNER REVIDERET 27.5.2014 H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45

Læs mere

Kortlægning af den offentlige mediestøtte i Danmark

Kortlægning af den offentlige mediestøtte i Danmark Arbejdspapir Kortlægning af den offentlige mediestøtte i Danmark Beskrivelse af de danske støtteordninger til de elektroniske medier Statusnotat pr. 30.09.08 1 P age Arbejdspapir om mediestøtten til de

Læs mere

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK RÅDSMØDET DEN 18. JUNI 2003 Journal nr. 3/1120-0401-0050 & 3/1120-0401-0051/Medier,

Læs mere

UDFORDRINGER FOR DANSKE MEDIER OG PUBLIC SERVICE I EN GLOBAL MEDIEVERDEN. November 2009

UDFORDRINGER FOR DANSKE MEDIER OG PUBLIC SERVICE I EN GLOBAL MEDIEVERDEN. November 2009 UDFORDRINGER FOR DANSKE MEDIER OG PUBLIC SERVICE I EN GLOBAL MEDIEVERDEN November 29 S/4 INDHOLD S/5 Udfordringer for danske medier og public service i en global medieverden Udgivet af DR, november 29

Læs mere

PUBLICIST I EN DIGITAL VERDEN 2013 / ÅRSSKRIFT

PUBLICIST I EN DIGITAL VERDEN 2013 / ÅRSSKRIFT PUBLICIST I EN DIGITAL VERDEN 2013 / ÅRSSKRIFT 02 // // 03 INDHOLD / 04 FIRE DEMOKRATISKE UDFORDRINGER / 07 ÆNDRET MEDIEBILLEDE SKABER NY OFFENTLIGHED / 08 MOBILEN OVERHALER COMPUTEREN / 10 ABONNEMENTER

Læs mere

September 2002. Reklame i medier

September 2002. Reklame i medier September 2002 Reklame i medier 2/52 Indledning...3 2. Sammenfatning og konklusion...5 3. Reklamemarkederne...6 3.1 Reklamebegrebet og reklameomsætningen...6 3.2 Annoncører...8 3.3 Mediadata og måling

Læs mere

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev NYHEDSBREV UGE 19 2012 Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev NYT FRA REDAKTIONEN Næste nyhedsbrev udkommer den 25.maj Grundet Kristi Himmelfartsdag udkommer

Læs mere

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev NYHEDSBREV UGE 48 2012 Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev JOURNALISTIK OG REDAKTION Pressenævnet pålægger avis at bringe kendelse på forsiden Ny praksis

Læs mere

Årsrapport ALLER HOLDING A/S 2013/14

Årsrapport ALLER HOLDING A/S 2013/14 Årsrapport ALLER HOLDING A/S 2013/14 2013/14 Indhold 5 6 9 10 44 45 46 57 58 60 61 62 74 Selskabsoplysninger 2013/14 i overblik Koncernens hoved- og nøgletal Beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

TV 2 ÅRSRAPPORT 08. TV 2 DANMARK A/S 6. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94

TV 2 ÅRSRAPPORT 08. TV 2 DANMARK A/S 6. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 TV 2 ÅRSRAPPORT 08 TV 2 DANMARK A/S 6. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 2 Indhold Forord 5 Bestyrelse 11 Direktion 11 Revision 11 Generalforsamling 11 Rigsrevisionsundersøgelse 15 Spareplan 16 Delregnskaber

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion...

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 7 Regnskabspåtegninger... 58 Koncernregnskab... 61 Noteoversigt... 67 Bestyrelse og direktion... 112 Koncernstruktur... 116 Årsregnskab for moderselskabet... 118

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev NYHEDSBREV UGE 23 2012 Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev MARKED OG ØKONOMI Infomedia overtager Infopaqs aktiviteter i Danmark Infopaq bliver Infomedias

Læs mere

FM6 ANSØGNING Ansøgning om programtilladelse til den sjette jordbaserede FM-radiokanal

FM6 ANSØGNING Ansøgning om programtilladelse til den sjette jordbaserede FM-radiokanal FM6 ANSØGNING Ansøgning om programtilladelse til den sjette jordbaserede FM-radiokanal Ansøger: New Radio ApS RADIO 100 FM Rådhuspladsen 45 DK-1550 København V Offentlig udgave Kære Radio- og tv-nævn Vi

Læs mere

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskedagblade.dk/nyhedsbrev

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskedagblade.dk/nyhedsbrev NYHEDSBREV UGE 13 2012 Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskedagblade.dk/nyhedsbrev MEDDELELSER TIL ABONNENTER Nyhedsbrevet Dansk Presse erstattes af nyhedsbrevet Danske Medier Den

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2006 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 6 Corporate governance 12 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Print. Koncernen blev grundlagt i 1965 med distribution af adresseløse tryksager og aviser som hovedaktivitet.

Print. Koncernen blev grundlagt i 1965 med distribution af adresseløse tryksager og aviser som hovedaktivitet. Print Koncernens printsegment består af distributionsaktiviteterne i FK Distribution samt aviserne Søndagsavisen, Helsingør Dagblad og Lokalavisen Nordsjælland og endelig selskabet Bekey. Koncernen blev

Læs mere

TV 2 ÅRSRAPPORT 2009. TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94. Danmarks Største Fællesskab

TV 2 ÅRSRAPPORT 2009. TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94. Danmarks Største Fællesskab TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 Danmarks Største Fællesskab Indhold LEDELSESBERETNING - Resultater 3 Forord 4 Hovedaktiviteter i 2009 7 Selskabsoplysninger 10

Læs mere

SPECIALRAPPORT. Medieetik. Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

SPECIALRAPPORT. Medieetik. Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V SPECIALRAPPORT Medieetik Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev NYHEDSBREV UGE 19 2015 Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev NYT FRA REDAKTIONEN Næste nyhedsbrev 22.maj Intet nyhedsbrev i uge 20 på grund af Kristi

Læs mere

Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service. Alsidighed og mangfoldighed

Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service. Alsidighed og mangfoldighed Til: Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service Alsidighed og mangfoldighed Producentforeningen takker for lejligheden til at bidrage til Public Service

Læs mere

Danske Mediers Årsberetning 2013-2014

Danske Mediers Årsberetning 2013-2014 Danske Mediers Årsberetning 2013-2014 ÅRSBERETNING 2013-2014 Plads til private medier Årsberetning 2013-2014 Udgivet af Danske Medier i maj 2014. Tilrettelæggelse: Charlotte Brunholt, www.svendborgtryk.dk

Læs mere

BETAL ELLER FORSVIND [SKRIV FIRMA ENAVN] Jakob Hansen Kasper Lydik Almst Vejleder: Jannie Møller Hartley

BETAL ELLER FORSVIND [SKRIV FIRMA ENAVN] Jakob Hansen Kasper Lydik Almst Vejleder: Jannie Møller Hartley Jakob Hansen Kasper Lydik Almst Vejleder: Jannie Møller Hartley [SKRIV FIRMA ENAVN] BETAL ELLER FORSVIND En analyse af brugernes villighed til at betale for digitale nyheder Specialeafhandling i Journalistik

Læs mere

CVR-nr. 15 35 94 39. Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 23. regnskabsår

CVR-nr. 15 35 94 39. Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 23. regnskabsår CVR-nr. 15 35 94 39 Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 23. regnskabsår 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side LEDELSESPÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING AFGIVET AF SELSKABETS UAFHÆNGIGE REVISOR... 4 SELSKABSOPLYSNINGER...

Læs mere

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev NYHEDSBREV UGE 25 2013 Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev NYT FRA REDAKTIONEN Nyhedsbrevet holder sommerpause Næste nyhedsbrev 14. august Vi er nu

Læs mere

14dvokatrådei ADVOKATfl

14dvokatrådei ADVOKATfl / -hring - I ) 4 nu 2G 3 Ii).\ik 235Sl SAMFUNDET Adokatrdet har ikke bemærkninger til det fremsendte horingsmateriale. 14dvokatrådei ADVOKATfl heiturkninger til uvennævnie udkast. Ved e-rnaii af 02-05-2013

Læs mere

DET DANSKE MARKED FOR

DET DANSKE MARKED FOR KANDIDATAFHANDLNG CAND.MERC. EMF INSTITUT FOR AFSÆTNING DET DANSKE MARKED FOR GRATISAVISER EN ANVENDELSESORIENTERET ANALYSE AF HVEM DER LÆSER OG HVORFOR DE GØR DET MARIE BAKHOLDT ANDERSEN OG CHRISTOFFER

Læs mere

3 September 2013. Fusion gør stærk online. Inspiration, når den er bedst

3 September 2013. Fusion gør stærk online. Inspiration, når den er bedst 3 September 2013 Fusion gør stærk online Inspiration, når den er bedst grafisk fremtid 90. årgang Medlemsblad for De Grafiske & Danske Lokalaviser ISSN 1904-1454 Redaktion / Annoncer Røgelvej 1. 8220 Brabrand

Læs mere

Hovedbestyrelsens redegørelse for udviklingen i A-Pressens investeringer i perioden 2001-2003

Hovedbestyrelsens redegørelse for udviklingen i A-Pressens investeringer i perioden 2001-2003 Dagsordenens punkt 10 35. ordinære kongres 26.-30. oktober 2003 Redegørelse Hovedbestyrelsens redegørelse for udviklingen i A-Pressens investeringer i perioden 2001-2003 Udarbejdet af A/S A-Pressens bestyrelse

Læs mere