DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9"

Transkript

1 /11313 /ABR /HBF /NVH /UHL Punkt 2: Rådsmøde den 27. maj 2015 DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

2 Indholdsfortegnelse 1. RESUME INDSTILLING TIL AFGØRELSE SAGSFREMSTILLING Indledning Parterne i fusionen Discovery NTV Anmeldelsespligt Transaktionen MARKEDSBESKRIVELSE Salg af tv-rettigheder Premium fodboldrettigheder Salg af betalingstv-kanaler og tv-annoncer Salg af betalingstv-kanaler Salg af tv-annoncer Distribution af tv-kanaler Informationsindsamling Resultater fra markedsundersøgelsen Høringssvar VURDERING Afgrænsning af de relevante markeder De relevante produktmarkeder Markedet for indkøb af tv-rettigheder Markedet for engrosdistribution af betalingstv-kanaler Markedet for salg af landsdækkende tv-annoncering Det relevante geografiske marked Konklusion på markedsafgrænsning Vurdering af fusionens konkurrencemæssige virkninger Vurderingskriterierne Kontrafaktisk scenarie Det kontrafaktiske scenarie Parternes argumentation

3 Det relevante kontrafaktiske scenarie Ensidige virkninger Risikoen for ensidige virkninger Markedsandele og HHI Markedet for indkøb af tv-rettigheder Markedet for engrosdistribution af betalingstv-kanaler Ingen øget risiko for bundling -krav Ingen prisstigninger som følge af bedre kapitalisering af superligarettighederne Delkonklusion Markedet for salg af landsdækkende tv-annoncer Konklusion vedrørende ensidige virkninger Koordinerede virkninger Risikoen for koordinerede virkninger Konklusion vedrørende koordinerede virkninger Konklusion KONKLUSION BILAG

4 1. RESUME 1. SBS Discovery Media Sweden Holding AB, der er ultimativt ejet af Discovery Communications Inc. (Discovery-gruppen benævnes herefter Discovery ), anmeldte den 31. december 2014 den planlagte erhvervelse af 100 pct. af aktierne i Nordic Television AB ( NTV ). NTV er inden fusionen ultimativt ejet af Bonnier Holding AB. 2. Fusionen er anmeldelsespligtig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter reglerne i konkurrencelovens 12 b, stk. 1, idet parternes omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1. Fusionen er efter det af parterne oplyste alene anmeldelsespligtig i Danmark. 3. De fusionerende parter er begge aktører på tv-markedet. Mere specifikt har parterne begge aktiviteter inden for indkøb af tv-rettigheder, indkøb af ekstern produktion, engrosdistribution af betalingstv-kanaler og salg af tv-annoncering. Derudover er Discovery også aktiv inden for detaildistribution af tv-kanaler via virksomhedens streaming-platform nutv.dk. 4. Discovery har 12 tv-kanaler i Danmark, bl.a. Kanal 4, Kanal 5, 6 eren, Discovery Channel og Eurosport 1 og 2. NTV har Canal 8 Sport og Canal 9, og det er disse to kanaler, som Discovery overtager med fusionen. Discovery vil efter fusionen sammenlægge Canal 8 Sport og Eurosport 2 til en ny kanal [ ]. 5. Begge parter finansierer deres aktiviteter gennem både abonnements- og annonceindtægter. 6. En tv-kanals indhold har betydning for, om forbrugerne vil se kanalen, og populært indhold er derfor afgørende for kanaludbydernes indtjeningsmuligheder. Rettigheder til premium fodbold (Superligaen, Champions League og Premier League) er særligt vigtige for en stor gruppe af betalingsvillige forbrugere, og dermed er det også vigtigt for distributørerne at have adgang til de kanaler, som har rettighederne. Derfor står de kanaludbydere, som er i besiddelse af premium fodboldrettigheder, særligt gunstigt i forhandlingerne med distributørerne om både pris og pakkeplacering. 7. Sport, og navnlig fodbold, har en fremherskende rolle i sendefladen for begge aktører. NTV har på nuværende tidspunkt rettigheder til Superligaen, men de udløber til sommer ved udgangen af indeværende sæson. Det samme gør sig gældende for de rettigheder til den spanske La Liga, den italienske Serie A og UEFA Europa League, som NTV også er i besiddelse af i dag. NTV er dermed ikke i besiddelse af væsentlige sportsrettigheder herefter. 8. Discovery har rettigheder til den engelske FA Premier League i fodbold og har endvidere erhvervet en pakke med kampe fra den danske Superliga for de kommende seks sæsoner. 9. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at der kan afgrænses følgende relevante overordnede produktmarkeder: Markedet for indkøb af tv-rettigheder, Markedet for engrosdistribution af betalingstv-kanaler, og Markedet for salg af landsdækkende tv-annoncering. 10. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vurderet, at alle ovenstående markeder kan afgrænses nationalt til Danmark. 3

5 11. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har for så vidt angår de to førstnævnte markeder ladet den endelige markedsafgrænsning stå åben og har i den forbindelse inddraget evt. alternative og mere snævert afgrænsede markeder i vurderingen af fusionens virkninger. 12. TV 2 og MTG er de to største aktører på alle berørte markeder, og Discovery er den tredjestørste spiller. NTV har derimod en relativ lille markedsandel. De danske betalingskanaler havde samlet set abonnementsindtægter for i alt [ ] mia. kr., reklameindtægter for [ ] mia. kr. og indkøbte tv-rettigheder for [ ] mia. kr. i Ved vurderingen af fusionens konkurrencemæssige virkninger skal der sammenlignes med det kontrafaktiske scenarie, dvs. konkurrencesituationen på de berørte markeder, såfremt fusionen ikke gennemføres. I denne sag er det vurderingen, at NTV vil lukke ned, hvis fusionen ikke gennemføres. Det er således Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at der ikke er andre aktører, som ønsker at overtage NTV, ligesom det kan lægges til grund, at NTV s nuværende ejer ikke selv ønsker at fortsætte driften af virksomheden. Alle NTV s væsentlige rettigheder (Superligaen, La Liga, Serie A og Europa League) udløber ved udgangen af juni 2015, og NTV s ejer er ikke indstillet på at foretage de nødvendige investeringer i nye rettigheder for at fortsætte driften [ ]. 14. I en situation, hvor NTV lukker, er det samtidigt vurderingen, at Discovery ikke selv vil åbne en eller to nye kanaler, men i stedet placere de nyligt indkøbte rettigheder til Superligaen på Discoverys eksisterende kanaler [ ], hvorpå priserne vil blive [ ] hævet. Det skyldes, at markedsaktørerne har forklaret, at Discovery overordnet og i prioriteret rækkefølge har tre muligheder for at kapitalisere på rettigheder til Superligaen: (i) Gennemføre fusionen og placere superligakampene på Canal 8 Sport og Canal 9, (ii) (iii) Placere superligakampene på Discoverys eksisterende kanaler og hæve priserne herpå, og Åbne en eller to nye kanaler og placere superligakampene herpå. 15. [ ] 16. Det er således vurderingen, at det mest sandsynlige kontrafaktiske scenarie til fusionen er, at NTV lukker, og at Discovery ikke åbner en eller flere nye kanaler, [ ]. 17. Discovery vil således netto have én ekstra kanal i fusionsscenariet sammenlignet med det kontrafaktiske scenarie, når der tages højde for sammenlægningen af Canal 8 Sport og Eurosport 2. Da langt de fleste af NTV s rettigheder udløber ved udgangen af juni 2015 vil der med fusionen ikke ske en overførsel af væsentlige rettigheder til Discovery, hvormed Discovery alene overtager to tomme kanaler. 18. På de horisontalt berørte markeder vil Discoverys markedsandel efter fusionen ikke overstige 25 pct. (bortset fra et evt. alternativt afgrænset marked for engrossalg af basis betalingstvkanaler, hvor markedsandelen vil være [25-35] pct.), hvilket er en indikator på, at fusionen ikke forventes at hæmme den effektive konkurrence. Samtidigt vil Discovery med fusionen alene opnå en meget beskeden tilvækst målt på markedsandele. Det skyldes, at NTV som nævnt ikke vil være i besiddelse af væsentlige rettigheder, når virksomheden overtages af Discovery, og at NTV lukker (og vil dermed være helt uden rettigheder), hvis fusionen ikke gennemføres. Det antages i den forbindelse, at der er en nær sammenhæng mellem rettigheder og markedsandele på alle tre berørte markeder. Derfor er markedsandele og HHI stort set identiske i fusionsscenariet og i det kontrafaktiske scenarie. 4

6 19. Der er således ikke tale om, at markedsandele eller HHI indikerer, at fusionen vil medføre konkurrencemæssige problemer på noget berørt marked. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at denne indikation er retvisende for så vidt angår både markedet for indkøb af tv-rettigheder og markedet for salg af landsdækkende tv-annoncering. 20. På markedet for engrosdistribution af betalingstv-kanaler er markedsandele imidlertid ikke altid i sig selv retvisende for de forskellige aktørers markedsstyrke. Det skyldes den betydning premium rettigheder har for kanaludbydernes forhandlingsposition. 21. Det betyder, at Discovery som er i besiddelse af premium fodboldrettigheder reelt har en større markedsmagt end, hvad virksomhedens markedsandel på ca. [15-25] pct. normalt vil indikere. 22. I nærværende sag, hvor Discovery i forvejen har et meget stort antal kanaler og alene forøger sin portefølje med netto én kanal, vil det efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering snarere være betydningen af det indhold, som er på Canal 8 Sport og Canal 9, der kunne øge risikoen for bundling. Imidlertid overtages Canal 8 Sport og Canal 9 som nævnt reelt uden betydende rettigheder, og kanalerne kan derfor ikke betegnes som must have eller lignende for forbrugere og dermed distributører. Det er muligt, at kanalerne på sigt kan få en sådan status, men det vil under alle omstændigheder afhænge af de rettigheder, som Discovery fremadrettet indkøber eller placerer på dem, og har derfor ingen sammenhæng med fusionen. Canal 8 Sport og Canal 9 kan derfor ikke på nuværende tidspunkt anses for at have en særlig kommerciel betydning i forhold til Discoverys mulighed for bundling sammenlignet med Discoverys øvrige kanaler. 23. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser har derudover ikke givet indikationer på, at Discovery før fusionen skulle have anvendt bundling af sine kanaler. Det er derfor vurderingen, at det forhold, at Discovery efter fusionen har 13 kanaler i stedet for de nuværende 12 ikke vil forøge Discoverys markedsstyrke og medføre, at Discovery vil kunne indføre et krav om bundling af kanalerne i forbindelse med forhandlingerne med distributørerne, når det ikke sker i dag. 24. Discoverys nylige investering i superligarettigheder er forbundet med betydelige omkostninger, idet disse rettigheder er de [ ] dyreste rettigheder på det danske marked. Discovery kan kapitalisere rettighederne ved at overtage nogle eksisterende kanaler, som allerede er kendt blandt forbrugerne for deres sportsindhold, og som distribueres af alle tvdistributører på det danske marked, og hvor aftalerne med distributørerne kan videreføres. Markedsaktørerne har som nævnt vurderet, at dette vil være den bedste måde for Discovery at kapitalisere superligarettighederne på. 25. Hvis en bedre kapitalisering af superligarettighederne i fusionsscenariet indebærer, at Discovery er i stand til at tage højere priser, kan det være udtryk for, at der er konkurrencemæssige betænkeligheder forbundet med fusionen. En bedre kapitalisering kommer dog ikke nødvendigvis til udtryk gennem højere priser, idet fx lavere omkostninger også kan medføre en bedre kapitalisering, hvilket ikke vil være problematisk. Ikke desto mindre kan markedsaktørernes udsagn om en bedre kapitalisering af superligarettighederne være relevant at undersøge for at få afdækket, om en evt. bedre kapitalisering vil medføre højere priser for superligarettighederne som følge af fusionen sammenlignet med det kontrafaktiske scenarie. 26. Det er muligt, at Discovery som følge af sin markedsstyrke kan tage en højere pris for sine superligarettigheder, og dermed kapitalisere bedre på rettighederne, end NTV har været i stand til før fusionen men det vil gøre sig gældende i både fusionsscenariet og det 5

7 kontrafaktiske scenarie. Der er således ikke på den baggrund grundlag for at konkludere, at Discovery med fusionen vil kunne tage en højere pris for superligarettighederne end i det kontrafaktiske scenarie, hvor priserne i stedet [ ] hævet på de eksisterende kanaler. 27. Det skyldes primært, at prisen for en kanal vil afhænge af (i) kanalindholdets kommercielle værdi og (ii) kanaludbyderens samlede markedsstyrke. Det er i den forbindelse vurderingen, at (i) værdien af superligarettighederne vil være identisk i begge scenarier, og at (ii) fusionen ikke vil øge Discoverys markedsstyrke i et omfang, som gør, at Discovery kan tage højere priser for sine superligarettigheder end i det kontrafaktiske scenarie. 28. Endvidere vil Discovery både i fusionsscenariet og i det kontrafaktiske scenarie skulle forhandle distributionsaftaler med distributørerne senest med virkning fra 1. juli 2015, og der bør derfor ikke være en priseffekt ved at overtage Canal 8 Sports og Canal 9 s nuværende distributionsaftaler sammenlignet med det kontrafaktiske scenarie, hvor Discovery vil [ ] gennemføre prisstigninger på de eksisterende kanaler, [ ]. 29. [ ] 30. Samlet set er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at fusionen ikke vil give anledning til prisstigninger som følge af en bedre kapitalisering af superligarettighederne sammenlignet med det kontrafaktiske scenarie, hvor Discovery vil gennemføre prisstigninger på sine eksisterende kanaler, [ ]. 31. Det er derfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt i form af ensidige virkninger sammenlignet med situationen i det kontrafaktiske scenarie. 32. Tilsvarende er det vurderingen, at fusionen ikke vil øge risikoen for koordinerede virkninger. Godt nok vil der efter fusionen være én aktør mindre på markederne, hvilket normalt vil lette en koordinering. Men i denne sag vil der også være én aktør mindre, selv hvis fusionen ikke gennemføres, og denne omstændighed kan således ikke henføres til fusionen. Derudover er den forskydning i markedsandele, som fusionen giver anledning til, ubetydelig. 33. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på den baggrund samlet, at Discoverys erhvervelse af enekontrol med NTV ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt sammenlignet med situationen i det kontrafaktiske scenarie, og fusionen skal derfor godkendes, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. stk. 2. 6

8 2. AFGØRELSE 34. SBS Discovery Media Sweden Holding AB s erhvervelse af enekontrol med Nordic Television AB godkendes, da fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. stk. 2. 7

9 3. SAGSFREMSTILLING 3.1 Indledning 35. SBS Discovery Media Sweden Holding AB anmeldte den 31. december 2014 erhvervelse af enekontrol over Nordic Television AB ( NTV ). NTV ejer og driver de to danske tv-kanaler Canal 8 Sport og Canal 9 ( Kanalerne ). Ifølge konkurrencelovens 12 h, stk. 5, 3. pkt. løber fristerne i 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 19. januar Parterne blev den 23. februar 2015 orienteret om, at fusionen overgik til fase II, idet der var behov for en særskilt undersøgelse af fusionen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte den 3. marts 2015 en meddelelse om betænkeligheder til parterne. Styrelsen gennemførte i perioden 2. februar 17. marts 2015 en omfattende markedsundersøgelse blandt en lang række aktører på tv-markedet. Markedsundersøgelsen omfattede dels en spørgeskemaundersøgelse, dels møder med udvalgte aktører. 3.2 Parterne i fusionen Discovery 37. SBS Discovery Media Sweden Holding AB er et svensk holdingselskab, som er ejet af det børsnoterede selskab Discovery Communications Inc. Discovery-gruppen ( Discovery ) driver tv-virksomhed i Norden gennem en række SBS Discovery-selskaber. 38. Discovery udbyder følgende tv-kanaler på det danske marked: Kanal 4 Kanal 5 6 eren Discovery Channel + HD Animal Planet + HD Discovery Science Discovery World ID: Investigation Discovery Discovery HD Showcase TLC + HD 39. Hertil kommer, at Discovery via selskabet Eurosport (SAS) France, som er kontrolleret af Discovery Communications Inc., udbyder følgende yderligere kanaler i Danmark: Eurosport Eurosport 2 8

10 40. Discovery er derudover ejer og licenstager af en række tv-rettigheder. Discovery har bl.a. ved seneste udbud i 2014 erhvervet en pakke med rettigheder til den danske Superliga i fodbold (herefter Superligaen). Discovery har således retten til to superligakampe (kampvalg nr. 2 og 5) i hver runde, som er gældende i seks sæsoner, med sæsonen 2015/16 som den første sæson. Derudover har Discovery også rettigheder til den engelske FA Premier League (herefter Premier League), som dog deles med MTG. Discovery producerer også tvprogrammer til det danske marked, ligesom aktiv inden for detailsalg af tv-produkter gennem virksomhedens online-platform nutv.dk, som er Discoverys video-on-demand-tjeneste. Nutv.dk viser alle dansk producerede programmer fra Kanal 4, Kanal 5, og 6'eren samt udvalgte programmer fra Discovery og TLC. Fra 6'eren livestreames bl.a. kampe fra Premier League. 41. Discovery ejer derudover en række danske radiokanaler (NOVA, The Voice, Radio 100, myrock og Radio Soft. Endvidere er Discovery medejer af Pop FM sammen med Berlingske Media). Discovery har dog den 28. april 2015 indgået en aftale med Bauer Media om overtagelse af Discoverys nordiske radiovirksomhed, herunder de danske radiokanaler inkl. medejerskabet af Pop FM. Aftalen er ifølge parterne ikke anmeldelsespligtig til konkurrencemyndighederne i noget land NTV 42. NTV er datterselskab til Nordic Television Norway AB, som er ejet af C More Group AB. C More Group AB indgår i Bonnier-gruppen med Bonnier Holding AB, som er ultimativ ejer af 100 pct. af aktierne i C More Group AB. 43. NTV udbyder Canal 8 Sport og Canal 9 på det danske marked. NTV er i den forbindelse ejer og licenstager af en række tv-rettigheder på Kanalerne, herunder til visse sportsbegivenheder. NTV har bl.a. en pakke med rettigheder til to superligakampe (kampvalg nr. 2 og 5), som løber til og med juni Det er disse rettigheder, som Discovery uanset fusionen har erhvervet for de kommende seks sæsoner, jf. punkt 40 ovenfor. 44. Canal 8 Sports indhold består udelukkende af sportsprogrammer. På kanalen vises blandt andet fodboldkampe fra Superligaen, UEFA Europa League (herefter Europa League), den italienske Serie A (herefter Serie A), den spanske La Liga (herefter La Liga) samt ATP Tennis, speedway og ishockey fra Elitserien. 45. Indholdet på Canal 9 består hovedsageligt af underholdnings- og sportsprogrammer. På kanalen vises dokumentarprogrammer, tv-serier, film samt fodbold fra Superligaen, La Liga og UEFA Europa League. 46. Fælles for Kanalerne er, at deres primære rettigheder, navnlig fodboldrettighederne, alle udløber ved udgangen af juni 2015, og kanalerne står således herefter uden væsentligt indhold, med mindre nye rettigheder tilgår. 3.3 Anmeldelsespligt 47. En transaktion er anmeldelsespligtig, når der er tale om en fusion i henhold til konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2, og fusionen opfylder kravene til omsætningstærsklerne i 12, stk. 1, nr. 1 eller nr Ved en fusion forstås ifølge konkurrencelovens 12 a, stk. 1, 9

11 1) når to eller flere hidtil uafhængige virksomheder sammensmeltes til én virksomhed, eller 2) når en eller flere personer, som allerede kontrollerer mindst én virksomhed eller en eller flere virksomheder ved opkøb af andele eller aktiver gennem aftale eller på anden vis erhverver den direkte eller indirekte kontrol over det hele eller dele af en eller flere andre virksomheder. 49. Ved den anmeldte transaktion køber Discovery 100 pct. af aktierne i NTV og erhverver enekontrol over NTV. Den anmeldte transaktion medfører således et kontrolskifte og udgør dermed en fusion, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr Det følger af konkurrencelovens 12, stk. 1, at en fusion er anmeldelsespligtig, når 1) de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 900 mio. kr. og mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 100 mio. kr. eller 2) mindst én af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8 mia. kr. og mindst én af de øvrige deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning på verdensplan på mindst 3,8 mia. kr. 51. Ved vurderingen af om en fusion opfylder kravene til omsætningstærsklerne i konkurrenceloven, er det de deltagende virksomheders koncernomsætning, der er relevant. For sælgerens vedkommende tages kun hensyn til den del af omsætningen, der vedrører de overtagne aktiver, jf. konkurrencelovens 12, stk Begrebet deltagende virksomheder i konkurrencelovens 12 skal fortolkes i overensstemmelse med EU Kommissionens praksis, som blandt andet er udtrykt i afsnit C.II i Kommissionens jurisdiktionsmeddelelse De deltagende virksomheder er normalt de virksomheder, der direkte gennemfører/deltager i fusionen. De deltagende virksomheder fastlægges derfor forskelligt afhængigt af karakteren af den enkelte fusion. 54. I nærværende sag, hvor der foreligger erhvervelse af enekontrol, er de deltagende virksomheder køberen og den overtagne virksomhed. De deltagende virksomheder i nærværende sag er derfor Discovery og NTV. 55. Discovery havde ifølge det oplyste i 2013 en omsætning i Danmark på [ ] mio. kr. NTV havde i 2013 en omsætning i Danmark på [ ] mio. kr. De deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr Transaktionen medfører således et kontrolskifte og dermed en fusion i henhold til konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2, og fusionen opfylder kravene til omsætningstærsklerne i 12, stk. 1, nr. 1. Der er derfor tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol. 1 Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser, EIT 2008 C95/L. 10

12 57. Discoverys overtagelse af NTV er ikke omfattet af EU-fusionsreglerne, idet parternes omsætning ikke opfylder fusionskontrolforordningens omsætningstærskler i artikel Transaktionen 58. Den planlagte fusion indebærer som nævnt, at Discovery erhverver enekontrol med NTV. Fusionen gennemføres ved, at Discovery køber 100 pct. af aktierne i NTV. 59. Parterne indgik den 25. juni 2014 en transaktionsaftale, Share Purchase Agreement. Aftalen er bl.a. betinget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse. 60. Transaktionsaftalen giver Discovery en option til at købe NTV på de i aftalen nærmere fastsatte vilkår. Optionen gjaldt fra aftalens indgåelse og frem til den 31. december Discovery meddelte den 24. september 2014, at de ønskede at udnytte optionen. 61. Parterne indgik derudover i juni 2014 en aftale om, at Discovery varetager salget af reklamekapacitet på NTV s kanaler per 1. august Aftalen betød at annonceringen på Discoverys og NTV s kanaler nu sælges fra samme platform i regi af Discovery. 62. [ ] 63. Discovery har videre oplyst, at virksomheden efter fusionen vil sammenlægge Canal 8 Sport og Eurosport 2 til en ny kanal, [ ]. Sammenlægningen vil efter det oplyste ske i løbet af sommeren [ ] 64. Discovery har endvidere oplyst, at virksomheden agter at placere den ene af de to superligakampe, som Discovery har erhvervet for de næste seks sæsoner, på Canal 9 og den anden på den sammenlagte kanal. 11

13 4. Markedsbeskrivelse 65. Tv-markedet er et vertikalt forbundet marked. Kanaludbyderne sammensætter tv-kanaler med rettigheder til film, sport m.v., som de erhverver hos rettighedshaverne. Tv-kanalerne sælges overvejende til forbrugerne gennem distributører, og i mindre grad direkte gennem streaming-tjenester. Distributørerne sælger tv-kanalerne videre både gennem antenneforeninger og direkte til forbrugerne. Se Figur 4.1 nedenfor. Figur 4.1 Oversigt over tv-markedet Salg af rettigheder Rettighedshavere (Nationale og internationale fodboldforbund m.fl.) Kanaludbydere (MTG, TV 2, Discovery, NTV m.fl.) Engrosdistribution af tv-kanaler Streaming Distributører (YouSee, Boxer, Stofa, Viasat, Waoo! m.fl.) Detaildistribution af tv-kanaler Antenneforeninger Slutbrugere (seere) Kilde: Egen fremstilling. 66. Især de mest attraktive sportsrettigheder har betydning for konkurrencen om at tiltrække kunder. Dette er en konsekvens af, at visse sportsudsendelser af bestemte seergrupper bliver betragtet som must-have. De attraktive sportsudsendelser har derfor relativt stor betydning for distributørernes salg til antenneforeninger og slutbrugere, og følgelig også for salget af tvkanaler til distributørerne. 4.1 Salg af tv-rettigheder 67. Kanaludbyderne kan producere indholdet på deres tv-kanaler selv eller købe rettigheder til indhold produceret af andre. Hvis en kanaludbyder køber rettigheder kan disse købes på enten eksklusiv eller ikke-eksklusiv basis. Salget af rettighederne til Superligaen, der 12

14 administreres af Divisionsforeningen, er fx underlagt en no single buyer -klausul, der betyder, at rettighederne skal deles ud på mere end én kanaludbyder. Desuden sælges rettighederne i minimum 3 pakker, med eksklusivt indhold i hver pakke. Rettighederne til UEFA Champions League (herefter Champions League) sælges eksklusivt uden no single buyer -klausul til det danske marked. Der er altså stor variation i måden, hvorpå salget af rettighederne foregår. 68. NTV køber næsten udelukkende rettigheder til sportsbegivenheder, som fx Superligaen og La Liga, hvorimod Discovery historisk set i lige så høj grad har indkøbt rettigheder til andre produktioner, fx film. 69. Udover NTV og Discovery er der en række andre aktører på rettighedsmarkedet, der indkøber sportsrettigheder. Dette gælder især MTG, DR og TV Sportsrettigheder adskiller sig fra rettigheder til fx film og serier, idet sportsbegivenheder er unikke i den forstand, at de har en markant større værdi, når de ses direkte. Af den årsag formår sportsbegivenheder typisk også at tiltrække et stort antal seere, herunder seere, der er meget loyale overfor bestemte sportsudøvere, klubber og turneringer Premium fodboldrettigheder 71. I forbindelse med afgørelsen om Modern Times Group A/S overtagelse af TV 2 Sport A/S 2 i 2012, lavede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en markedsundersøgelse, der viste, at visse sportsrettigheder tillægges særlig betydning af både kanaludbydere og distributører. Det drejer sig om rettigheder til topfodbold-kampe fra den Superligaen, Champions League og Premier League. Disse tre rettigheder bliver tilsammen benævnt premium fodboldrettigheder. 72. Premium fodboldrettigheder er således højt efterspurgte blandt distributører og kanaludbydere, da de kan få seere til at skifte mellem kanaler og distributører og dermed udgøre en drivkraft for salg af abonnementer, alt efter hvor de pågældende fodboldkampe vises. 73. I foråret 2013 gennemførte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en forbrugerundersøgelse med det formål at vurdere de væsentligste fodboldrettigheders relative betydning for forbrugernes valg af tv-pakke respondenter blev spurgt om Superligaens, Champions Leagues, Premier Leagues og La Ligas betydning for deres husstands valg af tv-pakke pct. af forbrugerne svarede, at muligheden for at se kampe fra Superligaen i tv samlet set er af enten stor eller afgørende betydning for valget af tv-pakke, jf. Figur 4.2. Dermed overgår Superligaen både Premier League og La Liga, mens Champions League tillægges lidt større betydning. 2 Konkurrencerådets afgørelse af 5. december 2012, Modern Times Group A/S overtagelse af TV2 Sport A/S. 13

15 Figur 4.2 Fodboldrettigheders betydning for husholdningernes valg af tv-pakke Superligaen 12% 11% Champions League 13% 14% Premier League 9% 6% Primera División 6% 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Stor betydning Afgørende betydning Kilde: Undersøgelse foretaget for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af Megafon, juni respondenter har svaret på hvor vigtig muligheden for at kunne se henholdsvis Den danske Superliga, UEFA Champions League, FA Premier League og La Liga er for husstandens valg af tv-pakke 75. Samlet set har adgangen til én eller flere af de tre fodboldligaer, Superligaen, Champions League og Premier League, stor eller afgørende betydning for 32 pct. af husholdningernes valg af tv-pakke. Dermed afhænger ca. en tredjedel af de danske husholdningers valg af tvpakke i høj grad af, hvor de kan få adgang til livekampe fra Superligaen, Champions League og/eller Premier League, og premium fodboldrettigheder er derfor af særdeles stor betydning for både kanaludbyderne og distributørerne. 76. De tre premium fodboldrettigheder udbydes for en begrænset periode, typisk 3 år ad gangen, dog med undtagelse af Superligaen, der senest blev udbudt for en 6-årig periode, jf. Tabel 4.1 nedenfor. Som nævnt udbydes den danske Superliga i tre pakker. Pakkerne giver erhververne af pakkerne retten til, i prioriteret rækkefølge, at vælge, hvilken kamp, der eksklusivt skal vises på kanalen, hver runde. Pakke I, indeholder retten til første- og sjettevalget, pakke II, anden- og femtevalget, og pakke III, tredje- og fjerdevalget. 77. Fordelingen af de væsentligste rettigheder frem til 2020/21 er illustreret i Tabel 4.1 nedenfor. 14

16 Tabel 4.1 Oversigt over væsentlige fodboldrettigheder i Danmark Sæsonen/ Rettighed Superligaen UEFA Champions League FA Premier League 2014/ / / / /19 MTG (pakke I og III) NTV (pakke II) MTG (pakke I og III) Discovery (pakke II) MTG MTG? MTG Discovery???? 2020/21 Note: Pakke I, udgøres af 1.valgskampen og 6.valgskampen, pakke II, 2.valgskampen og 5.valgskampen og pakke III, 3.valgskampen og 4.valgskampen. Kilde: Egen fremstilling 78. Det fremgår videre af Tabel 4.2, at udgifterne til superligarettighederne [ ] udgifterne til Champions League og Premier League, der igen [ ] de øvrige sportsrettigheder på det danske marked. Det lader således til, at rettighederne til Superligaen, Champions League og Premier League tilsammen udgør et premium-segment inden for rettigheder. 15

17 Tabel 4.2 Prisen pr. sæson for væsentlige fodboldrettigheders seneste udbud i Danmark Rettighed Kanaludbydere Samlet prisen i mio. kr. pr. sæson Superliga (Dansk) MTG og NTV [ ] UEFA Champions League (Europæisk) MTG [ ] FA Premier League (UK) MTG og Discovery [ ] EM- og VM-kvalifikationskampe (Internationalt) Discovery [ ] La Liga og Copa del Rey (Spansk) NTV og Discovery [ ] UEFA Europa League (Europæisk) NTV og Discovery [ ] Serie A (Italiensk) NTV [ ] 1. Division (Dansk) MTG og DR [ ] Pokalturnering (Dansk) MTG [ ] Højdepunktsrettigheder til Superligaen DR og TV 2 [ ] Radiorettigheder til Superligaen DR [ ] Note: 1) Gælder rettigheder til det danske, svenske og norske marked. Anm.: Det bemærkes, at de angivne rettigheder ikke nødvendigvis dækker alle kampe i en sæson men i nogle tilfælde blot nogle ugentlige udvalgte kampe. De angivne priser dækker over store forskelle i antallet af kampe/begivenheder og antal timer, den enkelte rettighed giver ret til at transmittere. Eksempelvis er der hver sæson 380 kampe i FA Premier League, 198 i Superligaen og 125 i UEFA Champions League. Tages der højde for antal kampe/begivenheder er Superligaen stadig den dyreste rettighed. Priserne er den gennemsnitlige pris pr. sæson for det seneste udbud af hver enkelt rettighed. Kilde: Markedsundersøgelse blandt kanaludbydere lavet i forbindelse med afgørelsen om medierettigheder til dansk ligafodbold, Salg af betalingstv-kanaler og tv-annoncer Salg af betalingstv-kanaler 79. Kanaludbydernes tv-kanaler er baseret på forskellige forretningsmodeller og kan være finansieret af licensindtægter, abonnementsindtægter, reklameindtægter eller en kombination af de to sidstnævnte. I Danmark finansieres de fleste tv-kanaler ved abonnementsindtægter suppleret med reklameindtægter. Det gælder bl.a. alle Discoverys og NTV s kanaler. 80. De vigtigste udbydere af betalingstv-kanaler (dvs. kanaler som helt eller delvist finansieres via abonnementsindtægter) er TV 2, MTG og Discovery. Derudover eksisterer der en lang række mindre markedsaktører, herunder NTV. TV 2 havde den langt største seerandel i 2013, jf. Tabel 4.3. Herefter kom MTG og Discovery. 16

18 Tabel 4.3 Seerandele for betalingstv-kanaludbydere, 2013 Kanaludbyder Seerandel (pct.) TV 2 50,7 MTG 24,1 Discovery 20,4 NTV 1,9 Øvrige 2,9 I alt 100 Anm.: Seerandelen er opgjort som andelen af den samlede tv-tid, gennemsnits danskeren, beregnet ud fra den danske befolkning på år, har brugt på en given kanalfamilie i DR indgår ikke, da deres kanaler udelukkende er licensfinansierede. Kilde: TNS Gallup/Advantedge og parternes anmeldelse. 81. [ ] Tabel 4.4 Abonnementsindtægter for betalingstv-kanaludbydere, 2014 Kanaludbyder MTG TV 2 Discovery NTV Øvrige I alt Abonnementsindtægter (mio. DKK) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Note: DR indgår ikke, da deres kanaler udelukkende er licensfinansierede, og derfor ikke genererer abonnementsindtægter. Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse. 82. Kanaludbyderne sammensætter programfladerne på deres tv-kanaler forskelligt ud fra deres forretningsmodel og efterspørgslen hos deres primære målgrupper. Herefter overdrager kanaludbyderne en ret til at vise de enkelte kanaler til distributørerne. 83. Aftalerne mellem kanaludbydere og distributører fastlægger overordnet distributionens omfang, priser og varighed. Aftalerne angiver således bl.a. hvilke platforme, distributøren er berettiget til at sælge til samt signalformen (fx analog eller digital). 17

19 84. Distributionsretten kan desuden gives til en nærmere afgrænset kundegruppe, herunder fx rettigheder til at distribuere til antenneforeninger (kollektive rettigheder) eller til individuelle hustande. Nogle af de største distributører, YouSee og Stofa, har eksempelvis sådanne kollektive rettigheder. 85. Markedet for salg af betalingstv-kanaler er imidlertid et atypisk marked i den forstand, at kanaludbyderens styrke i markedet, herunder over for distributører, ikke alene afspejles i kanaludbyderens markedsandele målt på omsætning. Det er især en konsekvens af den store betydning, som visse forbrugere tillægger premium fodboldrettigheder, jf. afsnit ovenfor. 86. Aktører på kanalmarkedet med premium rettigheder står således væsentlig stærkere i forhold til forhandlingerne om både pris og pladser i distributørernes pakker, hvor det er mest attraktivt for kanaludbydere at være i grundpakken, dernæst mellempakken osv Salg af tv-annoncer 87. Langt de fleste tv-kanaler på det danske marked er, ud over abonnementsindtægter fra salg til distributører, finansieret af reklameindtægter. Kanaludbyderne sælger reklameplads til mediebureauer og annoncører til en pris, der bl.a. afhænger af antal visninger og antallet af personer, der eksponeres for reklamen. Prisen, som kanaludbyderne kan tage for reklamepladserne, er således afhængig af kanalernes seertal, jf. Tabel 4.3 ovenfor. NTV står kun for en lille del af den samlede omsætning fra tv-annoncesalg, jf. Tabel 4.5 nedenfor. Tabel 4.5 Annonceindtægter for betalingstv-kanaludbydere, 2014 Kanaludbyder TV 2 MTG Discovery NTV Øvrige I alt Reklameindtægter (mio. DKK) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Note: DR indgår ikke, da deres kanaler udelukkende er licensfinansierede, og derfor ikke har reklameindtægter. Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse. 88. Discovery forestår på nuværende tidspunkt salget af tv-annoncer for NTV. Parterne oplyser, at [ ] pct. af dette salg sker gennem danske mediebureauer. 4.3 Distribution af tv-kanaler 89. En distributørs afsætningsmuligheder afhænger af, hvor mange husstande der teknisk set har adgang til at modtage distributørens tv-produkter, og om distributøren har rettigheder til at distribuere de tv-kanaler, som husstandene efterspørger. 90. Distributørerne anvender forskellige distributionsplatforme til at transmittere tv-signaler til husstandene. Husstandenes adgang til og valg af distributionsplatform har betydning for de produkter og ydelser, der kan modtages. De vigtigste platforme er: 18

20 Kabel-tv-nettet (coax) Det jordbaserede (terrestriske) sendenet via master (DTT-Digital Terrestrisk TV) Bredbånd (enten via fiber eller kobber) (IPTV Internet Protocol TV) Satellit (DTH - Direkte til hjem) 91. Det er endvidere muligt at distribuere tv via en streaming-tjeneste. Streaming-tjenester leveres via en internetforbindelse, dvs. uden om de traditionelle distributionsplatforme. Forbrugerne kan via en app eller på selskabernes hjemmesider få adgang til tv-programmer med en mobiltelefon, pc, tablet eller et smart-tv. Tjenesterne finansieres typisk via brugerbetaling eller reklamer. Bl.a. har flere udenlandske aktører, som fx Netflix og HBO, etableret sig i Danmark, ligesom kanaludbyderne også har egne streaming-tjenester. 92. De væsentligste distributører af tv-kanaler er: TDC/YouSee (coax, fiber og kobber) Stofa (coax) Boxer (DTT) Waoo! (fiber) Viasat (satellit) Canal Digital (satellit). 93. De to største distributører i Danmark er YouSee og Stofa. YouSee er et datterselskab til TDC og er den stærkeste aktør på markedet. YouSee og Stofa sælger begge til antenneforeninger og direkte til husstande og ejer desuden en stor del af kabelnettet. 94. YouSee kan desuden, gennem sine forskellige distributionsplatforme, nå ud til en betydelig del af landets husstande. Det er derfor af afgørende betydning for kanaludbydernes eksistens, at de kan indgå en distributionsaftale med YouSee, og YouSee opnår på den baggrund mere favorable aftaler end konkurrenterne. 95. Kanalerne sælges oftest i pakker. Distributørerne tilbyder normalt en grundpakke, som seerne har mulighed for at supplere med andre pakker, fx mellem- og fuldpakke. Pakkestrukturen indebærer, at konkurrencen mellem distributører og udbydere af tv-kanaler ikke fungerer så effektivt, som den kunne, hvis husstandene havde mulighed for i højere grad at vælge tvkanaler enkeltvis. Når forbrugerne skal købe tv-kanaler i pakker, vil nogle betale for flere kanaler, end de ønsker at modtage. Det betyder, at de er med til at finansiere et (dyrt) indhold, fx sport, som de ikke ser, fordi kanaludbyderne kan fordele udgiften på flere abonnenter, end hvis det var muligt for forbrugerne at vælge tv-kanalerne frit. Det kan indebære, at kanaludbyderne er villige til at betale en højere pris for indholdsrettigheder, da de er garanteret en indtægt fra et stort antal abonnenter, og da de kan fordele udgiften på flere husstande, end de husstande der reelt efterspørger indholdet. 96. Distributører som Boxer, Waoo!, Stofa og YouSee udbyder i dag i højere grad end tidligere fritvalgs-produkter som supplement til tv-pakkerne. Oftest gives forbrugeren mulighed for at supplere grundpakken med et antal ekstra kanaler til en pris, som mindst svarer til prisen for mellempakken. 4.4 Informationsindsamling 97. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forbindelse med Discoverys anmeldelse af køb af NTV gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt fem kanaludbydere, fem tvdistributører, tre programproducenter og seks mediebureauer, der er aktive på det danske marked. 19

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN 26-02 2014 13/04400 /MST/MMW/UHL Punkt 2: Rådsmøde den 26. februar 2014 MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etableringen af TV2 Sport

Etableringen af TV2 Sport Etableringen af TV2 Sport Journal nr. 4/0120-0401-0010/TUK/MIK/JEM/MEM/VU Rådsmødet den 11. april 2007 1 Resumé 1. TV 2 Danmark A/S (TV 2) og Modern Times Group MTG A/S (MTG) har anmeldt etableringen af

Læs mere

VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV

VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV 27-06-2012 VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ... 3 2 AFGØRELSE... 10 3 SAGSFREMSTILLING... 11 3.1

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

2007-04-27: Forenede Danske Antenneanlæg mod Konkurrencerådet (ophævet og hjemvist)

2007-04-27: Forenede Danske Antenneanlæg mod Konkurrencerådet (ophævet og hjemvist) 2007-04-27: Forenede Danske Antenneanlæg mod Konkurrencerådet (ophævet og hjemvist) KS' journal nr. 4/0120-8700-0018 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. april 2007 i sag 2006-0006332:

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense.

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Fra RFA deltog: Mogens E / Jan J / Asmund N / Erling N / Karsten Richardt / Klaus V Afbud: Lonnie N / Carsten L / Karsten R Fra

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. december 2009 i sag nr. 2009-0020551 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand),

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), Torben Kuld Hansen, Mette Skov Larsen og de sagkyndige

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Medierettigheder til dansk ligafodbold

Medierettigheder til dansk ligafodbold Medierettigheder til dansk ligafodbold Journal nr. 4/0120-0204-0052/TUK/MIK Rådetsmødet den 31. oktober 2007 1. Resumé 1. Rettigheder til sportsbegivenheder spiller en væsentlig rolle for konkurrencen

Læs mere

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ Punkt 6 Rådsmødet den 30. september 2009 30-09-2009 4/0120-0204-0150 /VU/NVH/JEM Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ 1. Resumé...3 2. Afgørelse...13 3. Sagsfremstilling...15 3.1 Indledning...15

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

TV er ændret for altid

TV er ændret for altid TV er ændret for altid Kim Angel, Head of Media Wilke A/S 2014 Side 1 TV-oplevelsen har ændret karakter Nye tilgange, ny fleksibilitet Forandret udbud Empowerment af den digitale medieforbruger 2014 Side

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 5. marts 2014 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013 2013 var endnu et godt år for Odder Antenneforening, endnu et travlt år. Det har været et år, hvor bestyrelsen

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening. Maj 2009

Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening. Maj 2009 Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening Maj 2009 Undgå nitter vælg dine egne favoritter Med Digitalt kabel-tv får du adgang til Danmarks bredeste og mest fleksible udbud af

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Vamdrup Antenneforening 2014

Vamdrup Antenneforening 2014 Vamdrup Antenneforening 2014 Indstilling af fjernsyn og radio Sidder du nu og læser dette blad og tænker Gid der var så meget liv i mit fjernsyn, så kontakt os, for at blive medlem. Fordelsaftalen Vamdrup

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

1) Pointtildeling (forudsætninger) 2) Det danske tv-marked 3) De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder (uden kompenserende

1) Pointtildeling (forudsætninger) 2) Det danske tv-marked 3) De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder (uden kompenserende 14-03-2008 MES 4/0102-0400-0074/75/76 /VU Evaluering af de konkurrencemæssige forhold KONKURRENCESTYRELSEN Indledning Bedømmelsen af de konkurrencemæssige forhold foregår ved hjælp af en såkaldt skønhedskonkurrence.

Læs mere

KONKURRENCE REDEGØRELSE

KONKURRENCE REDEGØRELSE KONKURRENCE REDEGØRELSE 2 KAPITEL 7 TV 7.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Tv-markedet udvikler sig med stor hast. Der er tale om store og attraktive markeder i alle led i værdikæden. Konkurrencen bør derfor være

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

Pay-per-view Fremtidens TV?

Pay-per-view Fremtidens TV? Pay-per-view Fremtidens TV? Claus Thustrup Kreiner, Lektor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet Søren Kyhl Finansiel konsulent og ph.d. studerende ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat Side 1 af 13 Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat 1.1 Indledning Konkurrencestyrelsen startede den 1. april 2001 projektet om "Konkurrence på kabeltv- og satellittv-området". Formålet med

Læs mere

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening.

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Få det som du vil Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Fiber Tv Telefoni TV Pakker Waoo! Forening TV Pakker

Læs mere

Adgang til nabolandskanaler i Norden

Adgang til nabolandskanaler i Norden Adgang til nabolandskanaler i Norden Advokat An n Gr e w Pf e i f f e r UBO sekretariatet v/lassen Ricard Adgang til nabolandskanaler i Norden er utroligt vigtigt af flere årsager, såsom fx sprogforståelse

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Ønsker du indblik i køb og anvendelse af Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Præsentation af BFEs statistiske værktøjer BFOF BFEs

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere