RAVNKILDEVEJ - Projektforslag Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAVNKILDEVEJ - Projektforslag 27.08.2015. Side 1"

Transkript

1 RAVNKILDEVEJ - Projektforslag Side 1

2 RAVNKILDEVEJ - Projektforslag - Indhold Side 2 - Overordnet beskrivelse af projektet - Landskab - Boligtyper - overblik - Etageboliger - overblik - Rækkehuse - Terrassehuse - Havehuse - store lejligheder - Havehuse - små lejligheder - Etageboliger - konstruktioner/installationer - Gårdhavehuse - overblik - Gårdhavehuse - Gårdhavehuse - konstruktioner/installationer side side side 18 side 22 side 25 side 5 side side 50 side 62 side 6 side 65 side 7

3 RAVNKILDEVEJ - Beskrivelse Side RAVNKILDEVEJ AFD. 50 Nærværende mappe gennemgår projektet for renovering og transformering af Ravnkildevej, afd 50 i Kildeparken. LANDSKAB - NYE GRØNNE OG AKTIVE FÆLLES UDERUM De centrale rum i bebyggelsen, både mellem gårdhavehusene og etageboligerne, er i dag store kedelige asfalterede p-arealer. De omdannes nu til grønne og aktive fællesrum for beboerne. Så man hver dag og året rundt kan nyde at komme til og fra sin bolig. Vi mindsker rabatter, skaber nye aktive fællesuderum med regnvandsnedsivning, større private haver og smukke rammer for bebyggelsen. ET NYT NETVÆRK SOM BINDER KVARTERET SAMMEN Infrastrukturen ved Ravnkildevej omdannes, så alle blinde veje og store p-arealer elimineres og erstattes af et nyt netværk. Som beboer på Ravnkildevej kan man i fremtiden køre til døren ad et simpelt og let overskueligt vejnet af boligveje, mens den landskabelige bearbejdning af de aktive fællesrum skaber trygge rammer for leg og ophold. Parkeringsmuligheder lige uden for døren sikres gennem en blanding af kantstensparkering på boligvejene, enkelte parkeringslommer nær nybyggeriets punkthuse og parkering i egne garager ved gårdhavehusene. ET MANGFOLDIGT KVARTER MED ET BLANDET BOLIGUDBUD Bebyggelsen er i dag utrolig ensartet og modsvarer ikke nutidens varierede boligbehov. I fremtiden skal der være flere varer på hylden med nye tidssvarende tilbud for tilflyttere og nuværende beboere. Boligerne er i dag nedslidte, utidssvarende og driftsmæssigt uøkonomiske. Boligkvaliteten forbedres markant med nye isolerede facader som giver masser af lys, luft og forbedret indeklima. Med de nye boligudbud skaber vi både et mangfoldigt kvarter og skaber en ny arkitektonisk identitet baseret på kvalitet i udformning af facader og materialer. Med det igangværende renoveringsprojekt for Blåkildevej som nabokvarter til Ravnkildevej, er det relevant at tænke over kvarterenes indbyrdes identitet i forhold til intentionerne i visionsplanen for Kildeparken Vi mener det er vigtigt at Blåkildevej og Ravnkildevej kan opleves som to forskellige kvarterer i Kildeparken og supplere hinanden. Vi mener således at den største differentiering skal ligge i facadebearbejdningen og ikke i planstrukturen, således at de gode tiltag med boligvejene ved etagehusene kan fungere i begge kvarterer, men med hver sin facademæssige bearbejdning og arkitektoniske identitet. Ravnkildekvarteret skal opleves som ét kvarter, men samtidig sikre en variation i oplevelse og skala inden for kvarteret. For at binde kvarteret sammen er den gennmgående materialeholdning tegl og træ. Variationen ligger således i bearbejdningen af bygningskroppen samt detaljeringen og i mindre omfang i selve facadematerialet. EKSISTERENDE UDFORDRINGER OG KVALITETER Som sagt har bygningsmasse og landskab i dag en række udfordringer, men der er også en lang række kvaliteter og potentialer såsom store grønne områder og smukke eksisterende træer. Gårdhavehusene har fine tiltag og ligger smukt i landskabet. Vi ønsker at bygge videre på de eksisterende kvaliteter og supplere med en renovering i menneskelig skala og med variation. Det eksisterende terræn mellem etageboligerne skaber de landskabelige forudsætninger for tilgængelighed såvel som for overgangen mellem boligen og de nære uderum. Landskabet mellem de mange ens blokke optager forskellige hældninger i terrænet og giver således grundlæggende forskellige forudsætninger for løsningen af boligens tilgængelighed og for overgangen til de nære uderum. Vi ser denne udfordring som en skjult kvalitet og en lokalt forankret anledning til at skabe naturlig variation i bebyggelsen og uderummet, hvilket blev overset da Kildeparken oprindeligt blev opført. Gårdhavehusenes fine placering i det meget skrående terræn skal bevares og styrkes gennem arkitekturen ved at rammen om huset står i skarp kontrast til det omkringliggende landskab.

4 SITUATIONSPLAN Side SKALA 1:100

5 ETAGEHUSENE - UDSNIT Side 5 SKALA 1:00 11

6 GÅRDHAVEHUSENE - UDSNIT AF KLYNGE Side 6 GRØN GÆSTE-P R AVNKILDEVEJ PRIVAT PARKERING GARAGE GARAGE PRIVAT PARKERING GRØNT REGNBED KØREAREAL GARAGE KØREAREAL OPHOLDSNICHE OPHOLDSNICHE GRØN GÆSTE-P PRIVAT PARKERING GARAGE GÆSTE-P/2. BIL GARAGE GÆSTE-P/2. BIL GRØNT REGNBED KØREAREAL PRIVAT PARKERING GARAGE GARAGE GÆSTE-P/2. BIL GARAGE SKALA ca. 1:250 GARAGE 1

7 BOLIGTYPER - overblik Side 7 Eksisterende forhold 27 boliger Nye forhold 27 boliger 27 stk - Gårdhus lang 18 stk Gårdhus lang 6 stk Gårdhus kort 1 stk Gårdhus kort stk 7 stk 2. - Gårdhuse kort - Gårdhus lang 1 stk 1 stk stk 1 stk 2 stk Blok med 16 lejligheder, indeholder 1 rums boliger Blok med 18 lejligheder, indeholder 1 rums boliger og bolig m. udvendig trappe Blok med 12 lejligheder Blok med 1 lejligheder, indeholder bolig m. udvendig trappe Blok med 16 lejligheder, indeholder bolig m. udvendig trappe stk RH - Rækkehuse 15 boliger 18 stk Gårdhus lang stk RH +1 - Rækkehuse stk 15 boliger TH - Terrassehuse 12/8 boliger 6 stk Gårdhus kort 5 stk TH - Terrassehuse 12/8 boliger 2 stk HH Havehuse 10 boliger 1 stk Gårdhus kort 2 stk HH - Havehuse 8 boliger stk HH Havehuse tilgængelige10 boliger 7 stk stk stk stk 2. - Gårdhuse kort HH - Havehuse små 12 boliger 1 - RH Gårdhuse - Rækkehuse lange 15 boliger 2 stk 5 stk 71 stk Blok med 10 lejligheder, indeholder bolig m. udvendig trappe Blok med 8 lejligheder Gårdhavehus stk +1 stk 2 TH - Gårdhuse - Terrassehuse korte 12/8 boliger 19 stk 2 stk 27 boliger i alt 270 boliger i alt stk - Gårdhuse dobbelt HH Havehuse 10 boliger HH Havehuse tilgængelige10 boliger

8 BOLIGTYPER OG FORDELING Side 8 EKSISTERENDE SITUATION PROJEKTFORSLAG PROJEKTFORSLAG ETAGEBOLIGER ETAGEBOLIGER ETAGEBOLIGER r r r Antal 1 værelses 8 stk Antal 2 værelses 2 % stk Antal 2 værelses 20 % 6 stk Antal 2 værelses 6 stk Antal værelses 9 % 88 stk Antal værelses 8 % 8 stk Antal værelses 6 76 stk Antal værelses 27 % 8 stk Antal værelses 2 % 56 stk Antal værelses 56 stk 176 stk 100 % % 176 stk GÅRDHAVEHUSE GÅRDHAVEHUSE GÅRDHAVEHUSE r r r Antal værelses 2 stk Antal 2 værelses 12 stk Antal 2 værelses Antal 5 værelses 69 stk Antal værelses 26 stk Antal værelses Antal værelses 19 stk Antal værelses 26 stk 71 stk Antal 5 værelses stk Antal 5 værelses 5 stk 9 71 stk I ALT 27 stk I ALT 27 I ALT 27 stk SAMLET SAMLET Antal 1 værelses % 8 stk r r Antal 2 værelses 15 % 6 stk Antal 2 værelses 21% 12 stk Antal 2 værelses 15 % 6 stk Antal værelses 1 % 76 stk Antal værelses 2 % 26 stk Antal værelses % 8 stk Antal værelses 2 % 58 stk Antal værelses 25 % 19 stk Antal værelses % 82 stk Antal 5 værelses 28 % 69 stk Antal 5 værelses 12 % stk Antal 5 værelses 18 % 5 stk I ALT 100 % 27 stk I ALT 100 % 27 I ALT 100 % 27 stk

9 BOLIGTYPER OG FORDELING II Side 9 RÆKKEHUSE BOLIGER 1. SAL BOLIGER OVERBLIK TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL ETAGEBOLIGER RH 10 m2 8 stk TH.1 11 m2 5 stk r RH m2 8 stk TH.2 11 m2 9 stk Antal 2 værelses 20 % 6 stk RH m2 stk TH m2 5 stk Antal værelses 8 % 8 stk RH 1. TH m2 9 stk Antal værelses 2 % 56 stk RH m2 16 stk HH 107 m2 6 stk RH m2 12 stk HH m2 6 stk RH.2 96 m2 12 stk HH m2 6 stk 6 HH 2.2 HH m2 9 m2 6 stk ETAGEBOLIGER Boligtyper BOLIGER STUEN (Typer med angivelsen T er tilgængelige) HH.2 HH m2 66 m2 Tilgængelighedsboliger Lejligheder u. tilgængelighed 0 % 6 % 52 stk 6 stk TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL HH m2 Rækkehus % 6 TH T 87 m2 5 stk HH m2 TH 1.2 T 87 m2 9 stk 52 stk TH 2.1 T TH 2.2 T 11 m2 11m2 5 stk 9 stk ETAGEBOLIGER I ALT 176 STK HH T 107 m2 HH 1.2 T 107 m2 GÅRDHAVEHUSE HH 2.1 T 118 m2 TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL GÅRDHAVEHUSE* HH 2.2 T HH.1 T/HH.1 HH.2 T/HH.2 HH.1 T/HH.1 HH 5.1 T/HH 5.1 HH 5.2 T/HH m2 9 m2 9 m2 66 m2 76 m2 76 m2 +2 stk +2 stk 8+ stk +2 stk +2 stk m2 125 m2 100 m2 100 m2 100 m2 62 m2 27 stk 18 stk 6 stk 1 stk 7 stk r Antal 2 værelses Antal værelses Antal værelses Antal 5 værelses * Alle er tilgængelige 8 stk stk 6 stk.2 85 m2 71 stk BOLIGER I ALT 27 STK

10 ETAGEBOLIGER - BEBYGGELSESPLAN Side 10 RÆKKEHUSE OPFØRT I TRÆ TERRASSEHUSE OPFØRT I TEGL MED TILGÆNGELIED I STUEPLAN HAVEHUSE OPFØRT I TEGL MED TILGÆNGELIED I STUEPLAN HAVEHUSE OPFØRT I TRÆ

11 TERRASSEHUSE OG RÆKKEHUSE - Visualiseringer Side 11 Visualisering der viser boliggade mellem Terrassehuse og Rækkehuse Visualisering der viser sti mellem Terrassehuse og Rækkehuse

12 RÆKKEHUSE Side 12 Rækkehuse Rækkehusene rummer den mest radikale omdannelse med et stort potentiale for at skabe nye boligkvaliteter. Rækkehusene består af fire primære boligtyper; et smalt rækkehus i to etager, et bredt rækkehus i to etager, et bredt rækkehus i én etage med et bredt rækkehus i 2 etager plus en tagterrasse ovenpå. Der skabes en let takket bygningskrop med forsætninger og intime nicher i og omkring de nære udearealer. Dette sikrer at hvert rækkehus har et privat uderum i umiddelbar kontakt med deres bolig. Når man så bevæger sig længere ud i haven, er der mulighed for kontakt over hækken til naboen. Facaden har nye store vinduer, så man sikrer masser af lys og luft boligen, og den beklædes med tegl, som giver et nutidigt og robust udtryk.

13 RÆKKEHUSE RH - ETAGEPLANER Side 1 RH.1 RH.1 RH.1 RH 1. RH 2.1 RH 1.2 RH 2.1 RH 1.2 RH 12, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 5, m²,2 m²,1 m² 2, m² 5, m² 5, m²,2 m²,1 m² 5, m² 5, m² 2, m² 2, m²,2 m²,1 m² 5, m² 7,6 m² 8,7 m² 22, m² 7,6 m² 8,7 m² 22, m² 7,6 m² 8,7 m² 22, m² 22, m² 22, m² 22, m² RH 1. RH.2 RH 2.1 RH 1.2 RH.2 RH 2.1 RH 1.2 RH.2 RH 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 5, m²,2 m²,1 m² 5, m² 5, m² 5, m² 5, m² 2, m² 2, m² 2, m²,2 m²,1 m²,2 m²,1 m² 5, m² Ovenlys Ovenlys Repos 1,7 m² 10,7 m² 7,6 m² 8,7 m² Altan 9,5 m² 22, m² Repos 1,7 m² 10,7 m² 7,6 m² 8,7 m² Altan 9,5 m² 22, m² Repos 1,7 m² 10,7 m² 7,6 m² 8,7 m² Altan 9,5 m² 22, m² 150 RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORSLAG PLAN 1:175 RÆKKEHUS STUEPLAN RH.2 RH.2 RH.2 Ophold 2,2 m² Ophold 2,2 m² Ophold 2,2 m² Tagterrasse 28,6 m² Ovenlys Ovenlys Tagterrasse Tagterrasse 28,6 m² 28,6 m² 150 RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORSLAG PLAN 1:175 RÆKKEHUS 1. SAL

14 RÆKKEHUSE - Lejlighedstyper RH og 2.1 Side 1 Bygningstype: RÆKKEHUS Lejlighedstype: RH og 2.1 Placering: stueplan og 1. sal gavl Stk: Størrelse: -rums Boligareal: 100 m2 (105 m2) STUEPLAN 1. SAL 9, m² 12, m² 9, m² 12, m² Vm Vm,1 m² 2, m² 5, m²,1 m² 2, m² 5, m² 8,7 m² 22, m² 8,7 m² 22, m² TV TV Altan 9,5 m² Eksisterende forhold RH n 1: sal 1:100 RH PROJ

15 RÆKKEHUSE - Lejlighedstyper RH 1.2 og 1. Side 15 NB! Lejligheder i gavle med vinduer, øvrige med ovenlys over trappen. (Se oversigtsplaner). STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: RÆKKEHUS Lejlighedstype: RH 1.2 og 1. Placering: stueplan og 1. sal Stk: 12 9, m² 12, m² 9, m² 12, m² 12, m² Størrelse: -rums i to plan Vm Vm Vm Vm Vm Vm Vm Vm Boligareal: 98 m2 (10 m2),1 m² 2, m² 5, m²,1 m² 5, m² 2, m² 5, m² 5, m² Ovenlys 8,7 m² 22, m² 8,7 m² 22, m² Repos 1,7 m² 22, m² TV Altan 9,5 m² TV TV 10,7 m² Eksisterende forhold n 1: sal 1:100 RH 2.1 RH RH RH RAVNK PROJEKTFORSLAG 2 PLAN 1:100 - RH 2 RÆKKEHUS ST

16 RÆKKEHUSE - Lejlighedstype RH.1 Side 16 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: RÆKKEHUS Lejlighedstype: RH.1 Placering: stueplan Stk: 12 Størrelse: -rums i to plan Boligareal: 6 m2 (66 m2) 12, m² 9, m² 7, m² Vm 5, m² TV,2 m² 22, m² 7,6 m² TV TV Eksisterende forhold RH 1. RH.1 1. sal 1:100

17 RÆKKEHUSE - Lejlighedstype RH.2 Side 17 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: RÆKKEHUS Lejlighedstype: RH.2 Placering: 1. og 2. sal Stk: 12 Størrelse: -rums i to plan Ophold 2,2 m² Boligareal: 95 m2 (98 m2) 12, m² 9, m² 7, m² TV Vm 5, m²,2 m² Repos 1,7 m² 7,6 m² Tagterrasse 28,6 m² 10,7 m² RH 1. RH.2 Eksisterende forhold 1. sal 1: sal 1:100 RH RAV PROJEKTFORSLA PLAN 1:100 - R RÆKKE

18 RÆKKEHUSE - Facader Side 18 Rækkehus facader 1:200

19 RÆKKEHUSE RH - PRINCIPSNIT Side 19 Rækkehus principsnit 1: RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORFORSLAG FORELØBIG RÆKKEHUS PRINCIPSNIT 1:100

20 TERRASSEHUSE Side 20 Terrassehuse Terrassehusene indeholder tilgængelighedsboliger i stuen med indgang fra den eksisterende haveside. Haveside-indgangen føres ind til den eksisterende opgang og de eksisterende lejlighedsdøre, ved at omdisponere køkkenet i den ene stuelejlighed. Dermed skabes et nyt og eksklusivt indgangsparti med plads til barnevogne o.l. De resterende lejligheder tager udgangspunkt i den eksisterende grundstruktur med enkle omdannelser med stor effekt i de enkelte boliger. Mod østsiden bevares den eksisterende indgang til opgangen, som kan fungere som en slags bagindgang. Som et tilvalg kan man tilføje altaner på østsiden. Facaden har nye og store vinduer, så man sikrer masser af lys og luft boligen. Facaden beklædes med tegl.

21 TERRASSEHUSE - ETAGEPLANER Side 21 TH 2.1 T TH 1.2 T TH 2.2 T TH 1.2 T TH 2.2 T TH T Fr. altan Fr. altan Fr. altan Fr. altan Fr. altan Fr. altan 11, m² 9, m² 7, m² 9, m² 11, m² 11, m² 9, m² 7, m² 9, m² 11, m² 11, m² 9, m² 7, m² 9, m² 11, m² 2,8 m² 2, m² Entré,6 m² Repos 5,1 m² 2,8 m² 2, m² 5, m² 5, m² 2,8 m² 2, m² Entré,6 m² Repos 5,1 m² 2,8 m² 2, m² 5, m² 5, m² 2,8 m² 2, m² Entré,6 m² Repos 5,1 m² 2,8 m² 2, m² 5, m² 22, m² 18,8 m² 8,7 m² Postkasser og barnevogne Indgang 9,9 m² 18,8 m² 22, m² 22, m² 18,8 m² 8,7 m² Postkasser og barnevogne Indgang 9,9 m² 18,8 m² 22, m² 22, m² 18,8 m² 8,7 m² Postkasser og barnevogne Indgang 9,9 m² 18,8 m² 22, m² Terrasse 9,6 m² Terrasse,9 m² Terrasse 9,6 m² Terrasse,9 m² Terrasse 9,6 m² Terrasse,9 m² TH 2.1 TH.2 TH 2.2 TH.2 TH 2.2 TH.1 Fr. altan Fr. altan Fr. altan Fr. altan Fr. altan Fr. altan 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 5, m² 2, m²,1 m²,1 m² 5, m² 5, m² 2, m² 2, m²,1 m²,1 m² 2, m² 5, m² 5, m² 2, m²,1 m²,1 m² 150 RAVNKILDEVEJ 5, m² PROJEKTFORSLAG PLAN 1:175 TERRASSEHUS STUEPLAN 2, m² 22, m² 8,7 m² 8,7 m² 22, m² 22, m² 8,7 m² 8,7 m² 22, m² 22, m² 8,7 m² 8,7 m² 22, m² Altan 9,8 m² Altan 5,2 m² Altan 9,8 m² Altan 5,2 m² Altan 9,8 m² Altan 5,2 m²

22 TERRASSEHUSE - Lejlighedstyper TH T og 1.2 T Side 22 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: TERRASSEHUS Lejlighedstype: TH T og 1.2 T Placering: stueplan + i gavl Stk: 1 Fr. altan Fr. altan Størrelse: rum Boligareal: 89 m2 (95 m2) 11, m² 9, m² 7, m² 9, m² 11, m² 5, m² 2,8 m² 2, m² Entré,6 m² 2,8 m² 2, m² 5, m² Vm Vm 22, m² 18,8 m² 8,7 m² Postkasser og barnevogne 18,8 m² 22, m² TV TV Terrasse 9,6 m² Terrasse,9 m² Eksisterende forhold TH 2.2T TH T n 1:100 TH T 150 RAV PROJEKTFORSLAG PLAN 1:100 - TH 2 TERRASSEHUS

23 TERRASSEHUSE - Lejlighedstyper TH.1 og.2 Side 2 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: TERRASSEHUS Lejlighedstype: TH.1 og.2 Placering: 1. sal + i gavl Stk: 1 Fr. altan Fr. altan Størrelse: rum Boligareal: 10 m2 (109 m2) 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² Vm Vm Vm 5, m² 2, m²,1 m²,1 m² 2, m² 5, m² 22, m² 8,7 m² 8,7 m² 22, m² TV TV Altan 9,8 m² Altan 5,2 m² TH 2.2 TH.1 Eksisterende forhold TH.1 1. sal 1: RAV PROJEKTFORSLA PLAN 1:100 - T TERRASSE

24 TERRASSEHUSE - Lejlighedstyper TH 2.1T og 2.2T Side 2 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: TERRASSEHUS Lejlighedstype: TH 2.1 T og 2.2 T Placering: stuen + i gavl Stk: 1 Fr. altan Størrelse: rum Boligareal: 11 m2 (121 m2) 11, m² 9, m² 7, m² 2,8 m² 2, m² Entré,6 m² Repos 5,1 m² Vm 22, m² 18,8 m² 8,7 m² Postkasser og barnevogne Postkasser og barnevogne Indgan 9,9 m² TV Terrasse 9,6 m² TH 2.1T Eksisterende forhold TH 2.1 T n 1:100

25 TERRASSEHUSE - Lejlighedstyper TH 2.1 OG 2.2 Side 25 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: TERRASSEHUS Lejlighedstype: TH 2.1 og 2.2 Placering: 1. sal + i gavl Stk: 5+9 Fr. altan Størrelse: rum Boligareal: 11 m2 (121 m2) 12, m² 9, m² 7, m² Vm Vm 5, m² 2, m²,1 m²,1 m² 22, m² 8,7 m² Køk 8,7 m² TV Altan 9,8 m² Eksisterende forhold TH sal 1:100 TH 2.2

26 TERRASSEHUSE - Facader Side 26 Terrassehus facader 1:200

27 150 PROJE TERRASSEHUSE - Snit Side 27 Terassehus principsnit 1:100

28 HAVEHUSE - Visualiseringer Side 28 Visualisering der viser grønt areal ved Hvehusene Visualisering adgangsarealer mellem havehusene

29 HAVEHUSE Side 29 Havehuse - store lejligheder Havehusene indeholder tilgængelighedsboliger i stuen. Med vindfanget etableres der niveaufri adgang fra den eksisterende indgangsside, hvor terrænet løftes op i stueplan et halvt niveau over det eksisterende terræn. Vindfanget etableres for at skabe plads til en ligeløbstrappe til 1. salen, idet den eksisterende trappe med reposer kommer ud af synk med det nye landskabsniveau. Vindfanget bidrager til at skabe nicher og mere intime rum på indgangssiden. Lejlighederne tager udgangspunkt i den eksisterende grundstruktur, med enkle omdannelser med stor effekt i de enkelte boliger. Facaden har nye og store vinduer, så man sikrer masser af lys og luft boligen. Facaden beklædes med tegl.

30 150 RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORFORSLAG FORELØBIG HAVEHUSE PRINCIPSNIT Side 0 Havehus principsnit 1: Skiftegang

31 HAVEHUSE TILGÆNGELIGE Side 1 Havehuse med tilgængelighed Havehusene indeholder tilgængelighedsboliger i stuen. Der etableres niveaufri adgang fra den eksisterende indgangsside, hvor terrænet løftes op i stueplan et halvt niveau over det eksisterende terræn. De eksisterende trappeopgange nedlægges, og ankomsten til boligen sker direkte fra terræn eller fra en svalegang/ udv. trappe på 1. sal. Der etableres 6 små lejligheder pr. etage, som alle har adgang til egen terasse eller have. Facaden har nye og store vinduer, så man sikrer masser af lys og luft boligen. Facaden beklædes med tegl.

32 150 RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORFORSLAG FORELØBIG HAVEHUSE TILGÆNGELIGE PRINCIPSNIT Side 2 Havehus principsnit 1:100

33 HAVEHUSE - ETAGEPLANER Side HH 5.1 HH.1 HH.2 HH 5.2 HH.1 HH.1 12, m² 11,5 m² 7,8 m² 9, m² 12, m² 12, m² 11,5 m² 7,8 m² 9, m² 12, m² 5, m² 2,2 m² 2,2 m² 5,5 m² 2, m² 5, m² 5, m² 2,2 m² 2,2 m² 5,5 m² 2, m² 5, m² 22, m² 11,5 m² 12,8 m² 22, m² 22, m² 12,8 m² 22, m² 11,5 m² HH 2.1 HH 1.2 HH 2.2 HH 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 5, m² Garde. 2, m²,1 m² Garde.,1 m² 5, m² 5, m² Garde. Garde. 2, m² 2, m²,1 m²,1 m² 2, m² 5, m² 22, m² 8,7 m² 8,7 m² 22, m² 22, m² 8,7 m² 8,7 m² 22, m² 150 RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORSLAG PLAN 1:150 HAVEHUS STUEPLAN Altan 9,9 m² Altan 9,9 m² Altan 9,9 m² Altan 9,9 m²

34 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER HH.1 OG.2 Side Bygningstype: HAVEHUS Lejlighedstype: HH.1 og.2 Placering: stueplan i gavl Stk: Størrelse: rum Boligareal: 90 m2 (9 m2) STUEPLAN 1. SAL 9, m² 12, m² Vm 2, m² 5, m² 22, m² TV Eksisterende forhold HH.1 stuen 1:100 HH.1 PROJEK H

35 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER HH.1 Side 5 Bygningstype: HAVEHUS Lejlighedstype: HH.1 Placering: stueplan Stk: Størrelse: 2 rum Boligareal: 6 m2 (66 m2) STUEPLAN 1. SAL 11,5 m² 7,8 m² 2,2 m² 2,2 m² 5,5 m² 11,5 m² 12,8 m² Vm TV TV Eksisterende forhold HH.1 stueplan 1:100 HH RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORSLAG PLAN 1:100 - HH.1 HAVEHUS STUEPLAN

36 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER HH 5.1 OG 5.2 Side 6 Bygningstype: HAVEHUS Lejlighedstype: HH 5.1 og 5.2 Placering: stueplan + i gavl Stk: Størrelse: 2 rum Boligareal: 66 m2 (69 m2) STUEPLAN 1. SAL 12, m² 11,5 m² 7,8 m Vm 5, m² 2,2 m² 2,2 m² 22, m² 11,5 m² TV HH 5.1 PRO Eksisterende forhold HH 5.1 stuen 1:100

37 HAVEHUSE ETAGEPLANER - TILGÆNGELIED I STUEN Side 7 HH 5.1 T HH.1 T HH.2 T HH 5.2 T HH.1 T HH.1 T 12, m² 11,5 m² 7,8 m² 9, m² 11, m² 12, m² 11,5 m² 7,8 m² 9, m² 11, m² 5, m² 2,2 m² 2,2 m² 5,5 m² 2,8 m² 2, m² 5, m² 5, m² 2,2 m² 2,2 m² 5,5 m² 2,8 m² 2, m² 5, m² 22, m² 22, m² 22, m² 22, m² 11,5 m² 12,8 m² 11,5 m² 12,8 m² HH 2.1 HH 1.2 HH 2.2 HH 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 5, m² 22, m² 2, m²,1 m² 8,7 m²,1 m² 8,7 m² 5, m² 5, m² 2, m² 2, m² 22, m² 22, m²,1 m² 8,7 m²,1 m² 8,7 m² 2, m² 22, m² 5, m² 150 RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORSLAG PLAN 1:150 HAVEHUS TILGÆNGELIED STUEPLAN

38 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER HH.1 T OG.2 T Side 8 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: HAVEHUS Lejlighedstype: HH.1 T og.2 T Placering: stueplan i gavl Stk: 8 Størrelse: rum Boligareal: 89 m2 (9 m2) 9, m² 11, m² 2,8 m² Vm Vm 2, m² 5, m² 22, m² TV HHT.1T Eksisterende forhold HH.1 T stueplan 1:100

39 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER HH.1 T Side 9 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: HAVEHUS Lejlighedstype: HH.1 T Placering: stueplan Stk: 8 Størrelse: 2 rum 12, m² 11,5 m² 11,5 m² 7,8 m² Boligareal: 6 m2 (66 m2) Vm 5, m² 2,2 m² 2,2 m² 2,2 m² 2,2 m² 5,5 m² Vm 22, m² TV 11,5 m² 11,5 m² 12,8 m² TV TV HHT 5.1T HHT.1T P HAVEHUS Eksisterende forhold HH.1 T stueplan 1:100

40 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER 5.1 T og 5.2 T Side 0 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: HAVEHUS Lejlighedstype: HH 5.1 T og 5.2 T Placering: stueplan + i gavl Stk: 8 Størrelse: 2 rum Boligareal: 66 m2 (69 m2) 12, m² 11,5 m² 11,5 m² Vm 5, m² 2,2 m² 2,2 m² 2,2 m² Disp 2,2 m² 22, m² 11,5 m² 11,5 m² TV TV Eksisterende forhold HH 5.1 T stuen 1:100 HHT 5.1T

41 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER og 1.2 Side 1 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: TERRASSEHUS Lejlighedstype: HH og 1.2 Placering: 1. sal + i gavl Stk: 12 Størrelse: rum Boligareal: 102 m2 (107 m2) 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² Vm Vm Vm 5, m² 2, m²,1 m²,1 m² 2, m² 5, m² 22, m² 8,7 m² 8,7 m² 22, m² TV TV HHT 2.2 HHT Eksisterende forhold HH 1. sal 1: PROJEKTFOR PLAN 1:100 HAVEHUS TILGÆNG

42 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER 2.1 og 2.2 Side 2 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: HAVEHUSE Lejlighedstype: HH 2.1 og 2.2 Placering: 1. sal + i gavl Stk: 12 Størrelse: rum Boligareal: 11 m2 (119 m2) 12, m² 9, m² 7, m² Vm 5, m² 2, m²,1 m² Disp,1 m² 22, m² 8,7 m² Køkk 8,7 m² Eksisterende forhold HH sal 1:100 HHT 2.1

43 HAVEHUSE TILGÆNGELIGE Side Havehus facader 1:200

44 HAVEHUSE Side Havehus facader 1:200

45 HAVEHUSE - Referencer Side 5

46 TRÆBEKLÆDNING - BEHANDLET/SORTMALET Side 6

47 GYLDENRISPARKEN, AMAGER - TERMOWOOD MALERBEHANDLET Side 7

48 ETAGEBOLIGER - Konstruktioner og installationer Side 8 Etageboliger: Konstruktioner: * Betonpladerne på de langsgående vægge demonteres. På gavlen forbliver betonvæggen og der etableres ny facade her uden på. * Påstøbning af konsol på eksisterende fundament for ny tung facade, forudsat at en geoteknisk undersøgelse viser at fundamentet må belastes yderligere, alternative etableres en nyt fundament til formuren. * Ydervægge opføres i tegl med et ventileret hulrum, ind imod den indvendige trækassette. * Bagmur udføres i trækassetter der afsluttes med en vindplade udvendigt, hvor der i bunden af denne er indbygget en kraftig murpap/tagpap for at sikre at fugt holdes væk fra trækonstruktionen. * Tagfoden ændres således der er en synlig tagrende der danner udhæng for facaden. * Ved Rækkehuse demonteres det eksisterende tag og der laves en fladtagsløsning. * Indv. I boligen udskiftes køkken, bad, gulv og vægbeklædninger. Teknik: * Der udføres komplet ny vvs og el installation fra indføring i kælder. * Der etableres sug fra emhætte og badeværelse, ved enkelte modeller føres afkast ud igennem væg, øvrige føres over tag. * I alle opholdsrum etableres der udluftning via microventilation.

49 GÅRDHAVEHUSE Side 9 GÅRDHAVEHUS KORT GÅRDHAVEHUS LANGT GÅRDHAVEHUS KORT GÅRDHAVEHUS LANGT GÅRDHAVEHUS KORT

50 GÅRDHAVEHUSE - INSPIRATION Side 50

51 GÅRDHAVEHUSE - Overblik Side 51 Situationsplan stk - Gårdhus lang stk Gårdhus lang stk Gårdhus kort stk Gårdhus kort 7 stk 2. - Gårdhuse kort stk RH - Rækkehuse 15 boliger stk TH - Terrassehuse 12/8 boliger stk stk HH Havehuse 10 boliger HH Havehuse tilgængelige10 boliger

52 TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL RH 10 m2 8 stk RH m2 8 stk RH m2 stk RH 1. RH m2 16 stk RH m2 12 stk RH.2 96 m2 12 stk 6 (Typer med angivelsen T er tilgængelige) (Arealer i ( ) er fællesareal) TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL TH T 87 m2 5 stk TH 1.2 T 87 m2 9 stk TH 2.1 T 11 m2 5 stk TH 2.2 T 11m2 9 stk HH T 107 m2 HH 1.2 T 107 m2 HH 2.1 T 118 m2 HH 2.2 T 118 m2 HH.1 T/HH.1 9 m2 +2 stk HH.2 T/HH.2 9 m2 +2 stk HH.1 T/HH m2 8+ stk HH 5.1 T/HH m2 +2 stk HH 5.2 T/HH m2 +2 stk 6 stk TYPE TH.1 TH.2 TH 2.1 TH 2.2 HH HH 1.2 HH 2.1 HH 2.2 HH.1 HH.2 HH.1 HH 5.1 HH 5.2 VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL 11 m2 5 stk 11 m2 9 stk 101 m2 5 stk 11 m2 9 stk 107 m2 6 stk 107 m2 6 stk 118 m2 6 stk 118 m2 6 stk 9 m2 9 m m m m2 52 stk TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL m2 27 stk m2 18 stk m2 6 stk m2 1 stk m2 7 stk m m2 71 stk ETAGEBOLIGER r Antal 2 værelses Antal værelses Antal værelses ETAGEBOLIGER Boligtyper Tilgængelighedsboliger Lejligheder u. tilgængelighed Rækkehus GÅRDHAVEHUSE* r Antal 2 værelses Antal værelses Antal værelses Antal 5 værelses * Alle er tilgængelige 20 % 8 % 2 % 0 % 6 % % 6 stk 8 stk 56 stk 52 stk 6 stk 6 8 stk stk GÅRDHAVEHUSE - Boligtyper Side 52 Bygningstype: GÅRDHAVEHUS Lejlighedstype: Placering: plan Stk: 27 Størrelse: 5 rum Boligareal: 129 m2 (11 m2) RÆKKEHUSE BOLIGER 1. SAL BOLIGER OVERBLIK BOLIGER STUEN ETAGEBOLIGER I ALT 176 STK GÅRDHAVEHUSE BOLIGER I ALT 27 STK Eksisterende forhold Plan 1:100

53 TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL RH 10 m2 8 stk RH m2 8 stk RH m2 stk RH 1. RH m2 16 stk RH m2 12 stk RH.2 96 m2 12 stk 6 (Typer med angivelsen T er tilgængelige) (Arealer i ( ) er fællesareal) TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL TH T 87 m2 5 stk TH 1.2 T 87 m2 9 stk TH 2.1 T 11 m2 5 stk TH 2.2 T 11m2 9 stk HH T 107 m2 HH 1.2 T 107 m2 HH 2.1 T 118 m2 HH 2.2 T 118 m2 HH.1 T/HH.1 9 m2 +2 stk HH.2 T/HH.2 9 m2 +2 stk HH.1 T/HH m2 8+ stk HH 5.1 T/HH m2 +2 stk HH 5.2 T/HH m2 +2 stk 6 stk TYPE TH.1 TH.2 TH 2.1 TH 2.2 HH HH 1.2 HH 2.1 HH 2.2 HH.1 HH.2 HH.1 HH 5.1 HH 5.2 VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL 11 m2 5 stk 11 m2 9 stk 101 m2 5 stk 11 m2 9 stk 107 m2 6 stk 107 m2 6 stk 118 m2 6 stk 118 m2 6 stk 9 m2 9 m m m m2 52 stk TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL m2 27 stk m2 18 stk m2 6 stk m2 1 stk m2 7 stk m m2 71 stk ETAGEBOLIGER r Antal 2 værelses Antal værelses Antal værelses ETAGEBOLIGER Boligtyper Tilgængelighedsboliger Lejligheder u. tilgængelighed Rækkehus GÅRDHAVEHUSE* r Antal 2 værelses Antal værelses Antal værelses Antal 5 værelses * Alle er tilgængelige 20 % 8 % 2 % 0 % 6 % % 6 stk 8 stk 56 stk 52 stk 6 stk 6 8 stk stk GÅRDHAVEHUSE - Boligtyper Side 5 Bygningstype: GÅRDHAVEHUS Lejlighedstype: 1.2 Placering: plan Stk: 18 Størrelse: 5 rum Boligareal: 129 m2 (11 m2) RÆKKEHUSE BOLIGER 1. SAL BOLIGER OVERBLIK BOLIGER STUEN ETAGEBOLIGER I ALT 176 STK GÅRDHAVEHUSE BOLIGER I ALT 27 STK Eksisterende forhold Plan 1:100

54 RÆKKEHUSE BOLIGER STUEN TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL RH 10 m2 8 stk RH m2 8 stk RH m2 stk RH 1. RH m2 16 stk RH m2 12 stk RH.2 96 m2 12 stk 6 (Typer med angivelsen T er tilgængelige) (Arealer i ( ) er fællesareal) TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL TH T 87 m2 5 stk TH 1.2 T 87 m2 9 stk TH 2.1 T 11 m2 5 stk TH 2.2 T 11m2 9 stk HH T 107 m2 HH 1.2 T 107 m2 HH 2.1 T 118 m2 HH 2.2 T 118 m2 HH.1 T/HH.1 9 m2 +2 stk HH.2 T/HH.2 9 m2 +2 stk HH.1 T/HH m2 8+ stk HH 5.1 T/HH m2 +2 stk HH 5.2 T/HH m2 +2 stk 6 stk BOLIGER 1. SAL TYPE TH.1 TH.2 TH 2.1 TH 2.2 HH HH 1.2 HH 2.1 HH 2.2 HH.1 HH.2 HH.1 HH 5.1 HH 5.2 ETAGEBOLIGER I ALT VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL 11 m2 5 stk 11 m2 9 stk 101 m2 5 stk 11 m2 9 stk 107 m2 6 stk 107 m2 6 stk 118 m2 6 stk 118 m2 6 stk 9 m2 9 m m m m2 52 stk 176 STK GÅRDHAVEHUSE TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL m2 27 stk m2 18 stk m2 6 stk m2 1 stk m2 7 stk m m2 71 stk BOLIGER I ALT 27 STK BOLIGER OVERBLIK ETAGEBOLIGER r Antal 2 værelses Antal værelses Antal værelses ETAGEBOLIGER Boligtyper Tilgængelighedsboliger Lejligheder u. tilgængelighed Rækkehus GÅRDHAVEHUSE* r Antal 2 værelses Antal værelses Antal værelses Antal 5 værelses * Alle er tilgængelige 20 % 8 % 2 % 0 % 6 % % 6 stk 8 stk 56 stk 52 stk 6 stk 6 8 stk stk GÅRDHAVEHUSE - Boligtyper Side 5 Bygningstype: GÅRDHAVEHUS Lejlighedstype: 2.1 Placering: plan Stk: 6 Størrelse: rum Boligareal: 10m2 (11 m2) 27 stk - Gårdhus lang 18 stk Gårdhus lang 6 stk Gårdhus kort 1 stk Gårdhus kort 7 stk 2. - Gårdhuse kort Eksisterende forhold Plan 1:100

55 GÅRDHAVEHUSE - Boligtyper Side 55 Bygningstype: GÅRDHAVEHUS Lejlighedstype: 2.2 Placering: plan Stk: 1 Størrelse: rum Boligareal: 10m2 (11 m2) RÆKKEHUSE BOLIGER 1. SAL BOLIGER OVERBLIK TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL ETAGEBOLIGER RH 10 m2 8 stk TH.1 11 m2 5 stk r RH m2 8 stk TH.2 11 m2 9 stk Antal 2 værelses 20 % 6 stk RH m2 stk TH m2 5 stk Antal værelses 8 % 8 stk RH 1. TH m2 9 stk Antal værelses 2 % 56 stk RH m2 16 stk HH 107 m2 6 stk RH m2 12 stk HH m2 6 stk RH.2 96 m2 12 stk HH m2 6 stk 6 HH 2.2 HH m2 9 m2 6 stk ETAGEBOLIGER Boligtyper BOLIGER STUEN (Typer med angivelsen T er tilgængelige) (Arealer i ( ) er fællesareal) HH.2 HH m2 66 m2 Tilgængelighedsboliger Lejligheder u. tilgængelighed 0 % 6 % 52 stk 6 stk TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL HH m2 Rækkehus % 6 TH T 87 m2 5 stk HH m2 TH 1.2 T 87 m2 9 stk 52 stk TH 2.1 T TH 2.2 T 11 m2 11m2 5 stk 9 stk ETAGEBOLIGER I ALT 176 STK HH T HH 1.2 T 107 m2 107 m2 GÅRDHAVEHUSE 27 stk - Gårdhus lang HH 2.1 T HH 2.2 T 118 m2 118 m2 TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL m2 27 stk 18 stk GÅRDHAVEHUSE* Gårdhus lang r HH.1 T/HH.1 9 m2 +2 stk m2 18 stk Antal 2 værelses HH.2 T/HH.2 HH.1 T/HH m2 66 m2 +2 stk 8+ stk m2 100 m2 6 stk 1 stk 6 stk Antal værelses Gårdhus kort Antal værelses 8 stk HH 5.1 T/HH 5.1 HH 5.2 T/HH m2 76 m2 +2 stk +2 stk m2 62 m2 7 stk 1 stk Antal 5 værelses Gårdhus kort * Alle er tilgængelige stk 6 stk.2 85 m2 71 stk 7 stk 2. - Gårdhuse kort BOLIGER I ALT 27 STK Eksisterende forhold Plan 1:100

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG 20-04-2015 Fugleperspektiv SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 NEDRENOVERING, BLOK 46-50 SIDE 5 Arealopgørelse Fremtidigt areal nedrenoveringsblokke: Blok

Læs mere

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter RAVNKILDEVEJ Min bolig i vores kvarter 870 870 1 2 870 INDHOLD VISION S. 5 HELHEDSPLAN S. 8 UDERUM OG LANDSKAB S. 10 INFRASTRUKTUR OG PARKERING S. 14 LUNDEN VED ETAGEHUSENE S. 16 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ESPENS HAVE. Boliger i Høje-Taastrup Kommune

ESPENS HAVE. Boliger i Høje-Taastrup Kommune ESPENS HAVE Boliger i Høje-Taastrup Kommune Opgavestiller Hollufgård, Hollufgårds Allé 12 DK-5220 Odense SØ Arkitekt Refshalevej 147 1432 København K Danmark 2 JUUL FROST arkitekter ESPENS HAVE OMRÅDET

Læs mere

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg 2 Gode boliger midt i byen tæt på naturen 3 4 5 Central beliggenhed i attraktivt kvarter Området har tidligere huset Silkeborg

Læs mere

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig -

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - LÆRKEPARKEN - Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - Spørgsmål Lærkeparken i dag ca. 11.000 m2 uudnyttet

Læs mere

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales 1 2 3 Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales nærmere i tæt samarbejde mellem Domea og kommunen. Ved denne fordeling,

Læs mere

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017 SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND Juni 2017 INDHOLD INTRO 05 SITUATIONSPLAN 07 PERSPEKTIVER 08 FACADER 12 SNIT 14 AREALOVERSIGT 16 OVERSIGTSPLANER

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

Totalrådgivning ét sted helt enkelt

Totalrådgivning ét sted helt enkelt Totalrådgivning ét sted helt enkelt Kærsgaard & Andersen A/S, arkitekter og ingeniører 35 medarbejdere i Aarhus og Aalborg Arkitektur-teknik-styring-økonomi Alle kompetencer i samme hus Vores kompetencer:

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

TAK FOR INVITATIONEN!

TAK FOR INVITATIONEN! TAK FOR INVITATIONEN! INTRODUKTION DEN FORELØBIGE HELHEDSPLAN FOR MORELHAVEN SPØRGSMÅL TIL PLANEN PROCESSEN HERFRA HVEM ER VI? WITRAZ ARKITEKTER + LANDSKAB LINE ERIKSEN OG SUNA MADSEN (ARKITEKTER MAA)

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 KU LIFE DISPOSITIONSFORSLAG Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 Vision Hele område 3 ses som én stor sammenhængende græsfl ade, hvori der ligger spredte bygninger. Overlap/forgreninger fra

Læs mere

Allégade 18 stuen og kælder

Allégade 18 stuen og kælder Allégade 18 stuen og kælder Skitseprojekt for udstykning af 3 lejligheder 11.03.2015 Allegade 18 Matr. nr. 30a Allegade 18 Allégade 18 stuen og kælder Ejendommen Beliggenhed: Allégade 18 stuen og kælder,

Læs mere

BOLIGBEBYGGELSE VED BADEVEJ I HELSINGØR ILLUSTRATIONSMAPPE DATO: 24.06.2013

BOLIGBEBYGGELSE VED BADEVEJ I HELSINGØR ILLUSTRATIONSMAPPE DATO: 24.06.2013 BOLIGBEBYGGELSE VED BADEVEJ I HELSINGØR ILLUSTRATIONSMAPPE DATO: 24.06.2013 EKSISTERENDE FORHOLD VISIONSPLAN - 1:1000 Visionsplan for den samlede Karre. BADEVEJ Planen illustrerer et fremtidigt attraktivt

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

At bygge i en park...

At bygge i en park... At bygge i en park... Ideforslag til ny boligbebyggelse for Antvorskov Højskole, Liselundvej i Slagelse December 2008 Arkitektgruppen Slagelse A/S At bygge i en park. Jeg parkerer bilen foran det smukke

Læs mere

KILDEPARKEN 2020 BLOKKE - MATERIALEOVERSIGT VARIATION OG PLACERING. Himmerland Boligforening 2015.03.03. Renovering af afd. 51, Blåkildevej, Aalborg

KILDEPARKEN 2020 BLOKKE - MATERIALEOVERSIGT VARIATION OG PLACERING. Himmerland Boligforening 2015.03.03. Renovering af afd. 51, Blåkildevej, Aalborg KILDEPRKEN 2020 2015.03.03 Renovering af afd. 51, Blåkildevej, alborg BLOKKE - MTERILEOVERSIGT VRITION OG PLCERING Blokke - Materialeoversigt 03.03.2015 s. 1 BLOKKE - BB STOR RENOVERING BD SMÅ LEJLIGHEDER

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

UDKAST. Hvordan synes du Løget skal se ud i fremtiden? Oplæg til Foreløbig Fysisk Helhedsplan for Løget by - afd. 41

UDKAST. Hvordan synes du Løget skal se ud i fremtiden? Oplæg til Foreløbig Fysisk Helhedsplan for Løget by - afd. 41 Oplæg til Foreløbig Fysisk Helhedsplan for Løget by - afd. 41 Hvordan synes du Løget skal se ud i fremtiden? Oplæg til Foreløbig Fysisk Helhedsplan for Løget by - afd. 41 Gr KA ST en l da e n øn UD -C

Læs mere

naboorientering november 2014 Arkitektfirma maa / Danske Ark Claus Jensen Vestergade 48G 8000 Århus C telf.: 87 30 02 40 claus@cj-arkitekter.

naboorientering november 2014 Arkitektfirma maa / Danske Ark Claus Jensen Vestergade 48G 8000 Århus C telf.: 87 30 02 40 claus@cj-arkitekter. AArhus naboorientering november 2014 @cj-arkitekter.dk 2 Den nye bebyggelse 2 er tegnet på den grund, hvor der idag er opt baraklignende 1-etages byggeri. Disse eksisterende bygninger er idag indrettet

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER UDEAREALER AFTENENS PROGRAM kl. 17.00-19.45 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.40 kl. 18.40 kl. 19.00 kl. 19.20 kl. 19.45 Gennemgang af aftenens

Læs mere

Skitseforslag - Valdemarsgade 3, Aarhus

Skitseforslag - Valdemarsgade 3, Aarhus Projekt beskrivelse I forbindelse med renovering af ejendommen på Valdemarsgade 3, matrikel nummer 1295e, ansøger vi om tilladelse til at opføre en ny etage, en tagterrasse, samt 8 altaner mod vest. Penthouse

Læs mere

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A TRYLLESKOV STRAND Trylleskov Strand er en ny bydel med op til 700 boliger, samt arealer til detailhandel,

Læs mere

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg ENGKANTEN 1 6 r æ k ke h u s e i Sabro ved Aarhus til salg R ø n n e v a n g e n 77-1 0 7 02 ENGKANTEN ENGKANTEN - SÆT DIT PERSONLIGE PRÆG Sabro ligger skønt i naturen med kun 12 km. til Aarhus centrum.

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER

ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER UDLEJES FOR: ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER LEJEBOLIGER PÅ 2-3 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ SØNDERGÅRDSALLE.DK LYSE BOLIGER MED STOR ALTAN ELLER TERRASSE Uanset hvilken af de 33 lejeboliger

Læs mere

Afdeling Rør III. udlejningsprojekt - Konsul Jensens Gade 10 - Horsens

Afdeling Rør III. udlejningsprojekt - Konsul Jensens Gade 10 - Horsens Afdeling 921 - Rør III udlejningsprojekt - - Horsens Andelsboligforeningen Beringsgaard opfører nu 33 almene familieboliger beliggende på, Horsens. Der er tale om udfyldelsen af lokalplan 228 fra oktober

Læs mere

1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN

1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN 1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN PROJEKTUDVIKLING Gl. Havn 12 7100 Vejle PROJEKTIDE VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN Projektgrunden er beliggende langs Vejle Ådal i Skibet, ved den oprindelige indfaldsvej Vardevej,

Læs mere

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Langs Klostergade Forhaverne Langs Vestergade Indhold Tre nedslag; Alle tre forslag bygger videre på eksisterende forhold og potentialer, som beskrevet

Læs mere

DALBYVEJ - HEDENSTED 30 ALMENE BOLIGER. Østjysk Boligselskab af 1976 GREEN SUSTAINABLE LANDSCAPE

DALBYVEJ - HEDENSTED 30 ALMENE BOLIGER. Østjysk Boligselskab af 1976 GREEN SUSTAINABLE LANDSCAPE DALBYVEJ - HEDENSTED 30 ALMENE BOLIGER Østjysk Boligselskab af 1976 GREEN SUSTAINABLE LANDSCAPE INDHOLD INTRODUKTION DET ARKITEKTONISKE GREB DIAGRAMMER SITUATIONSPLAN BOLIGTYPOLOGIER PRINCIPDIAGRAMMER

Læs mere

SKT. KNUDS GADE RINGSTED PRINTZ EJENDOMME 06.06.2013

SKT. KNUDS GADE RINGSTED PRINTZ EJENDOMME 06.06.2013 SKT. KNUDS GADE RINGSTED PRINTZ EJENDOMME 06.06.2013 Ringsted Luftfoto SKT. KNUDS GADE Skt. Knuds Gade Siteplan -16 Lejligheder -9 Rækkehuse -28 p-pladser (1 p-plads pr 100 m2 + 2 gæsteparkering) -Det

Læs mere

EGENARTSANALYSE. Bilag 2 Udvikling af villaområder. Københavns villaområder. Villa. Villa. Villa. Rækkehus. Villa. Rækkehus. Skole.

EGENARTSANALYSE. Bilag 2 Udvikling af villaområder. Københavns villaområder. Villa. Villa. Villa. Rækkehus. Villa. Rækkehus. Skole. Kolonihave Kolonihave EGENARTSANALYSE Bilag 2 Udvikling af villaområder Rækkehus Skole Rækkehus Dobbelthus Dobbelthus Engvej, Amager øst Københavns villaområder Københavns villaområder er placeret i udkanten

Læs mere

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Set fra Rovsingsgade Dette forslag indeholder 3 almenbolig+ boliger udført som rækkehuse i 2 og 3 etager.rækkehuse i 3 etager opføres med 1-plans handicapvenlige

Læs mere

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012 TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012 TRYLLESKOV STRAND Trylleskov Strand er en ny bydel med op til 700 boliger, samt arealer

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB DATO: 16.09.2015 Rådhusparken Allerød: Rådhusparken ligger på Rådhusvej mellem Allerød Rådhus og Allerød St på den tidligere Rådhusgrund.

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Indledning. Arkitektonisk udtryk

Indledning. Arkitektonisk udtryk Uglegårdsskolen Uglehuset - Nyt indskolingshus PROJEKTFORSLAG Indledning Arkitektonisk udtryk Nærværende projektforslag for Uglehuset er en viderebearbejdning og detaljering af konkurrenceprojektet fra

Læs mere

TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE

TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE TUSINDFRYD - AFD. 62 GØDVAD ENGE Boligerne i Gødvad Enge, i Silkeborg, indgår i en ny bydel i vandbalance. Det har for Arbejdernes Byggeforening været

Læs mere

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Hyggehuset Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Indhold Idéen bag sommerhuset...3 Placering på grunden...4 Husets udformning...5 Materialer/Inspiration...6

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S

F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S Kik fra søen NY BOLIG - STRANDKROGEN 17, SUNDS Denne mappe indeholder et skitseforslag til, hvordan en ny bolig på Strandkrogen

Læs mere

Langkilde Have 29 nye velindrettede rækkehuse i grønne omgivelser

Langkilde Have 29 nye velindrettede rækkehuse i grønne omgivelser Langkilde Have 9 nye velindrettede rækkehuse i grønne omgivelser www.langkildehave.dk Nu opføres 9 rækkehuse i to fulde plan til forventet indflytning foråret 018... Rækkehusene er beliggende i et roligt

Læs mere

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen RKITEKTFIRMET KJER & RICHTER 2 Indhold Hedeboskolen - Eksist. forhold forslag 1a forslag 1b forslag 1c forslag 2 forslag 3 Oplevelses/aktivitetscenter Udnyttelse

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Ny bydel på Gormsvej

Ny bydel på Gormsvej Ny bydel på Gormsvej Byen og grunden STATION IDRÆT SKOLE HANDELSSKOLE PARK GYMNASIUM SITE PARK 2 CENTRUM Indhold INTRODUKTION 5 VISION 5 KONCEPT 6-9 BOLIGERNE 13 SITUATIONSPLAN 14 LEJLIGHEDSEKSEMPEL 15-16

Læs mere

Svanehaven Lækre Ejerlejligheder - Eksklusivt beliggende i Hjørrings mest attraktive kvarter

Svanehaven Lækre Ejerlejligheder - Eksklusivt beliggende i Hjørrings mest attraktive kvarter Svanehaven Lækre Ejerlejligheder - Eksklusivt beliggende i Hjørrings mest attraktive kvarter Pris - i hjertet af Svanelundskvarteret fra kun 1.795.000 ndsvej Svanelu EKSKLUSIV BELIGGENHED Situationsplan

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Birte Schultz- Lorentzen, Hegnsvej 185, 2850 Nærum. Birte Schultz-Lorentzen fremfører, at det er upraktisk og forældet at foreskrive i 7.3, at der skal anvendes trækarme og rammer, ligesom den oprindelige

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej Beslutningsforslag Dette hæfte indeholder beslutningsforslag for renovering hhv.

Læs mere

ARKITEMA ARCHITECTS BOLIGER KOLLEGIEVEJ BEBYGGELSESPLAN CHARLOTTENLUND

ARKITEMA ARCHITECTS BOLIGER KOLLEGIEVEJ BEBYGGELSESPLAN CHARLOTTENLUND ARKITEMA ARCHITECTS BOLIGER KOLLEGIEVEJ BEBYGGELSESPLAN CHARLOTTENLUND INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse side 03 Scenario A side 05 Scenario B side 06 Referencefotos side 07 Principsnit side 08 Solstudier

Læs mere

REV 22.02.2012. AlmenBolig+ Myndighedsprojekt - Birkedommervej, København

REV 22.02.2012. AlmenBolig+ Myndighedsprojekt - Birkedommervej, København REV 22.02.2012 AlmenBolig+ yndighedsprojekt - Birkedommervej, København 3B - KAB - ALEN BOLIG+ ATR. NR. 1288 UTTERSLEV TEA SCANDI BYG ONV ARKITEKTER 01.10.2011 Birkedommervej AlmenBolig+ matr nr 1288 Utterslev,

Læs mere

GLOSTRUP. Nye arkitekttegnede rækkehuse i Hvissinge

GLOSTRUP. Nye arkitekttegnede rækkehuse i Hvissinge GLOSTRUP Nye arkitekttegnede rækkehuse i Hvissinge TÆT PÅ BYEN I det grønne Hvissinge i Glostrup Kommune har REKA Gruppen og Danhaus udviklet et nyt eksklusivt område, hvor der opføres 48 arkitekttegnede

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

BOLLIGGÅRDEN AFD HELSINGØR

BOLLIGGÅRDEN AFD HELSINGØR 25 FAMILIEBOLIGER - SAVVÆRKSGRUNDEN TOMMERU BOLLIGGÅRDEN AFD. 118 - HELSINGØR 15.05.2014 Boliggården 118 - Helsingør 05 NOVEMBER 2017 1 25 FAMILIEBOLIGER - SAVVÆRKSGRUNDEN TOMMERU 12 BOLIGER 70 M2 ( TYE

Læs mere

KILDESTRØMMEN BOLIGER I GRØNNE OMGIVELSER NÆR AALBORG CENTRUM KD BOLIGER

KILDESTRØMMEN BOLIGER I GRØNNE OMGIVELSER NÆR AALBORG CENTRUM KD BOLIGER KILDESTRØMMEN BOLIGER I GRØNNE OMGIVELSER NÆR AALBORG CENTRUM KD BOLIGER TLF.: 93 39 28 40 www.kdboliger.dk KILDESTRØMMEN Nær Aalborg centrum, på den grund der tidligere husede Dansk Eternit Fabrik, opføres

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

TOLDBODHUSE BOLIGBEBYGGELSE ODENSE

TOLDBODHUSE BOLIGBEBYGGELSE ODENSE TOLDBODHUSE BOLIGBEBYGGELSE ODENSE 28.10.2016 2 TOLDBODHUSE ODENSE TOLDBODHUSE På denne attraktive grund ved Promenaden i Odense ønsker vi at skabe en varieret og spændende bebyggelse af meget høj funktionel

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part B G D C F 64 66 st+1.sal st+1.sal Mølledammen 56 58 60 62 st+1.sal st+1.sal E st+1.sal st+1.sal Boligselskabet Domea Fredensborg Region København Nord fdeling 6806 Mølledammen 20 2980 Kokkedal 4 st+1.sal

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

Fasanvangen. Lækre rækkehuse i Ishøj

Fasanvangen. Lækre rækkehuse i Ishøj Fasanvangen Lækre rækkehuse i Ishøj Afdeling 957-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam 1 18 moderne, energivenlige rækkehuse med egen have og sydvendt altan Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Nye boliger til leje i efteråret 2013

Nye boliger til leje i efteråret 2013 Nye boliger til leje i efteråret 2013 Lykkegårdshave 1-77 39 nye rækkehuse i udkanten af Kolding med ekstremt lave forbrugsudgifter Kontakt os: Telefon: 38 12 14 35 Email: Kolding@lejerbo.dk Pakhustorvet

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE Jimmies kiosk Grillbar Vangede Slagteren Munkekonditoriet LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 2 BESKRIVELSE Det samlede bygningskompleks går over to etager plus kælder. Ved ankomstsiden mod

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG BILAG 3 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Vejlegadekarréen HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.yy 201x at sende dette forslag

Læs mere

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Gyldenrisparken - blok 13 og 14 Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Dagsorden Nu skal vi høre om, hvad der sker i Gyldenrisparken! 1. Plan af hele området 2. Byggepladsplan 3. Hvad indeholder

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere