RAVNKILDEVEJ - Projektforslag Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAVNKILDEVEJ - Projektforslag 27.08.2015. Side 1"

Transkript

1 RAVNKILDEVEJ - Projektforslag Side 1

2 RAVNKILDEVEJ - Projektforslag - Indhold Side 2 - Overordnet beskrivelse af projektet - Landskab - Boligtyper - overblik - Etageboliger - overblik - Rækkehuse - Terrassehuse - Havehuse - store lejligheder - Havehuse - små lejligheder - Etageboliger - konstruktioner/installationer - Gårdhavehuse - overblik - Gårdhavehuse - Gårdhavehuse - konstruktioner/installationer side side side 18 side 22 side 25 side 5 side side 50 side 62 side 6 side 65 side 7

3 RAVNKILDEVEJ - Beskrivelse Side RAVNKILDEVEJ AFD. 50 Nærværende mappe gennemgår projektet for renovering og transformering af Ravnkildevej, afd 50 i Kildeparken. LANDSKAB - NYE GRØNNE OG AKTIVE FÆLLES UDERUM De centrale rum i bebyggelsen, både mellem gårdhavehusene og etageboligerne, er i dag store kedelige asfalterede p-arealer. De omdannes nu til grønne og aktive fællesrum for beboerne. Så man hver dag og året rundt kan nyde at komme til og fra sin bolig. Vi mindsker rabatter, skaber nye aktive fællesuderum med regnvandsnedsivning, større private haver og smukke rammer for bebyggelsen. ET NYT NETVÆRK SOM BINDER KVARTERET SAMMEN Infrastrukturen ved Ravnkildevej omdannes, så alle blinde veje og store p-arealer elimineres og erstattes af et nyt netværk. Som beboer på Ravnkildevej kan man i fremtiden køre til døren ad et simpelt og let overskueligt vejnet af boligveje, mens den landskabelige bearbejdning af de aktive fællesrum skaber trygge rammer for leg og ophold. Parkeringsmuligheder lige uden for døren sikres gennem en blanding af kantstensparkering på boligvejene, enkelte parkeringslommer nær nybyggeriets punkthuse og parkering i egne garager ved gårdhavehusene. ET MANGFOLDIGT KVARTER MED ET BLANDET BOLIGUDBUD Bebyggelsen er i dag utrolig ensartet og modsvarer ikke nutidens varierede boligbehov. I fremtiden skal der være flere varer på hylden med nye tidssvarende tilbud for tilflyttere og nuværende beboere. Boligerne er i dag nedslidte, utidssvarende og driftsmæssigt uøkonomiske. Boligkvaliteten forbedres markant med nye isolerede facader som giver masser af lys, luft og forbedret indeklima. Med de nye boligudbud skaber vi både et mangfoldigt kvarter og skaber en ny arkitektonisk identitet baseret på kvalitet i udformning af facader og materialer. Med det igangværende renoveringsprojekt for Blåkildevej som nabokvarter til Ravnkildevej, er det relevant at tænke over kvarterenes indbyrdes identitet i forhold til intentionerne i visionsplanen for Kildeparken Vi mener det er vigtigt at Blåkildevej og Ravnkildevej kan opleves som to forskellige kvarterer i Kildeparken og supplere hinanden. Vi mener således at den største differentiering skal ligge i facadebearbejdningen og ikke i planstrukturen, således at de gode tiltag med boligvejene ved etagehusene kan fungere i begge kvarterer, men med hver sin facademæssige bearbejdning og arkitektoniske identitet. Ravnkildekvarteret skal opleves som ét kvarter, men samtidig sikre en variation i oplevelse og skala inden for kvarteret. For at binde kvarteret sammen er den gennmgående materialeholdning tegl og træ. Variationen ligger således i bearbejdningen af bygningskroppen samt detaljeringen og i mindre omfang i selve facadematerialet. EKSISTERENDE UDFORDRINGER OG KVALITETER Som sagt har bygningsmasse og landskab i dag en række udfordringer, men der er også en lang række kvaliteter og potentialer såsom store grønne områder og smukke eksisterende træer. Gårdhavehusene har fine tiltag og ligger smukt i landskabet. Vi ønsker at bygge videre på de eksisterende kvaliteter og supplere med en renovering i menneskelig skala og med variation. Det eksisterende terræn mellem etageboligerne skaber de landskabelige forudsætninger for tilgængelighed såvel som for overgangen mellem boligen og de nære uderum. Landskabet mellem de mange ens blokke optager forskellige hældninger i terrænet og giver således grundlæggende forskellige forudsætninger for løsningen af boligens tilgængelighed og for overgangen til de nære uderum. Vi ser denne udfordring som en skjult kvalitet og en lokalt forankret anledning til at skabe naturlig variation i bebyggelsen og uderummet, hvilket blev overset da Kildeparken oprindeligt blev opført. Gårdhavehusenes fine placering i det meget skrående terræn skal bevares og styrkes gennem arkitekturen ved at rammen om huset står i skarp kontrast til det omkringliggende landskab.

4 SITUATIONSPLAN Side SKALA 1:100

5 ETAGEHUSENE - UDSNIT Side 5 SKALA 1:00 11

6 GÅRDHAVEHUSENE - UDSNIT AF KLYNGE Side 6 GRØN GÆSTE-P R AVNKILDEVEJ PRIVAT PARKERING GARAGE GARAGE PRIVAT PARKERING GRØNT REGNBED KØREAREAL GARAGE KØREAREAL OPHOLDSNICHE OPHOLDSNICHE GRØN GÆSTE-P PRIVAT PARKERING GARAGE GÆSTE-P/2. BIL GARAGE GÆSTE-P/2. BIL GRØNT REGNBED KØREAREAL PRIVAT PARKERING GARAGE GARAGE GÆSTE-P/2. BIL GARAGE SKALA ca. 1:250 GARAGE 1

7 BOLIGTYPER - overblik Side 7 Eksisterende forhold 27 boliger Nye forhold 27 boliger 27 stk - Gårdhus lang 18 stk Gårdhus lang 6 stk Gårdhus kort 1 stk Gårdhus kort stk 7 stk 2. - Gårdhuse kort - Gårdhus lang 1 stk 1 stk stk 1 stk 2 stk Blok med 16 lejligheder, indeholder 1 rums boliger Blok med 18 lejligheder, indeholder 1 rums boliger og bolig m. udvendig trappe Blok med 12 lejligheder Blok med 1 lejligheder, indeholder bolig m. udvendig trappe Blok med 16 lejligheder, indeholder bolig m. udvendig trappe stk RH - Rækkehuse 15 boliger 18 stk Gårdhus lang stk RH +1 - Rækkehuse stk 15 boliger TH - Terrassehuse 12/8 boliger 6 stk Gårdhus kort 5 stk TH - Terrassehuse 12/8 boliger 2 stk HH Havehuse 10 boliger 1 stk Gårdhus kort 2 stk HH - Havehuse 8 boliger stk HH Havehuse tilgængelige10 boliger 7 stk stk stk stk 2. - Gårdhuse kort HH - Havehuse små 12 boliger 1 - RH Gårdhuse - Rækkehuse lange 15 boliger 2 stk 5 stk 71 stk Blok med 10 lejligheder, indeholder bolig m. udvendig trappe Blok med 8 lejligheder Gårdhavehus stk +1 stk 2 TH - Gårdhuse - Terrassehuse korte 12/8 boliger 19 stk 2 stk 27 boliger i alt 270 boliger i alt stk - Gårdhuse dobbelt HH Havehuse 10 boliger HH Havehuse tilgængelige10 boliger

8 BOLIGTYPER OG FORDELING Side 8 EKSISTERENDE SITUATION PROJEKTFORSLAG PROJEKTFORSLAG ETAGEBOLIGER ETAGEBOLIGER ETAGEBOLIGER r r r Antal 1 værelses 8 stk Antal 2 værelses 2 % stk Antal 2 værelses 20 % 6 stk Antal 2 værelses 6 stk Antal værelses 9 % 88 stk Antal værelses 8 % 8 stk Antal værelses 6 76 stk Antal værelses 27 % 8 stk Antal værelses 2 % 56 stk Antal værelses 56 stk 176 stk 100 % % 176 stk GÅRDHAVEHUSE GÅRDHAVEHUSE GÅRDHAVEHUSE r r r Antal værelses 2 stk Antal 2 værelses 12 stk Antal 2 værelses Antal 5 værelses 69 stk Antal værelses 26 stk Antal værelses Antal værelses 19 stk Antal værelses 26 stk 71 stk Antal 5 værelses stk Antal 5 værelses 5 stk 9 71 stk I ALT 27 stk I ALT 27 I ALT 27 stk SAMLET SAMLET Antal 1 værelses % 8 stk r r Antal 2 værelses 15 % 6 stk Antal 2 værelses 21% 12 stk Antal 2 værelses 15 % 6 stk Antal værelses 1 % 76 stk Antal værelses 2 % 26 stk Antal værelses % 8 stk Antal værelses 2 % 58 stk Antal værelses 25 % 19 stk Antal værelses % 82 stk Antal 5 værelses 28 % 69 stk Antal 5 værelses 12 % stk Antal 5 værelses 18 % 5 stk I ALT 100 % 27 stk I ALT 100 % 27 I ALT 100 % 27 stk

9 BOLIGTYPER OG FORDELING II Side 9 RÆKKEHUSE BOLIGER 1. SAL BOLIGER OVERBLIK TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL ETAGEBOLIGER RH 10 m2 8 stk TH.1 11 m2 5 stk r RH m2 8 stk TH.2 11 m2 9 stk Antal 2 værelses 20 % 6 stk RH m2 stk TH m2 5 stk Antal værelses 8 % 8 stk RH 1. TH m2 9 stk Antal værelses 2 % 56 stk RH m2 16 stk HH 107 m2 6 stk RH m2 12 stk HH m2 6 stk RH.2 96 m2 12 stk HH m2 6 stk 6 HH 2.2 HH m2 9 m2 6 stk ETAGEBOLIGER Boligtyper BOLIGER STUEN (Typer med angivelsen T er tilgængelige) HH.2 HH m2 66 m2 Tilgængelighedsboliger Lejligheder u. tilgængelighed 0 % 6 % 52 stk 6 stk TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL HH m2 Rækkehus % 6 TH T 87 m2 5 stk HH m2 TH 1.2 T 87 m2 9 stk 52 stk TH 2.1 T TH 2.2 T 11 m2 11m2 5 stk 9 stk ETAGEBOLIGER I ALT 176 STK HH T 107 m2 HH 1.2 T 107 m2 GÅRDHAVEHUSE HH 2.1 T 118 m2 TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL GÅRDHAVEHUSE* HH 2.2 T HH.1 T/HH.1 HH.2 T/HH.2 HH.1 T/HH.1 HH 5.1 T/HH 5.1 HH 5.2 T/HH m2 9 m2 9 m2 66 m2 76 m2 76 m2 +2 stk +2 stk 8+ stk +2 stk +2 stk m2 125 m2 100 m2 100 m2 100 m2 62 m2 27 stk 18 stk 6 stk 1 stk 7 stk r Antal 2 værelses Antal værelses Antal værelses Antal 5 værelses * Alle er tilgængelige 8 stk stk 6 stk.2 85 m2 71 stk BOLIGER I ALT 27 STK

10 ETAGEBOLIGER - BEBYGGELSESPLAN Side 10 RÆKKEHUSE OPFØRT I TRÆ TERRASSEHUSE OPFØRT I TEGL MED TILGÆNGELIED I STUEPLAN HAVEHUSE OPFØRT I TEGL MED TILGÆNGELIED I STUEPLAN HAVEHUSE OPFØRT I TRÆ

11 TERRASSEHUSE OG RÆKKEHUSE - Visualiseringer Side 11 Visualisering der viser boliggade mellem Terrassehuse og Rækkehuse Visualisering der viser sti mellem Terrassehuse og Rækkehuse

12 RÆKKEHUSE Side 12 Rækkehuse Rækkehusene rummer den mest radikale omdannelse med et stort potentiale for at skabe nye boligkvaliteter. Rækkehusene består af fire primære boligtyper; et smalt rækkehus i to etager, et bredt rækkehus i to etager, et bredt rækkehus i én etage med et bredt rækkehus i 2 etager plus en tagterrasse ovenpå. Der skabes en let takket bygningskrop med forsætninger og intime nicher i og omkring de nære udearealer. Dette sikrer at hvert rækkehus har et privat uderum i umiddelbar kontakt med deres bolig. Når man så bevæger sig længere ud i haven, er der mulighed for kontakt over hækken til naboen. Facaden har nye store vinduer, så man sikrer masser af lys og luft boligen, og den beklædes med tegl, som giver et nutidigt og robust udtryk.

13 RÆKKEHUSE RH - ETAGEPLANER Side 1 RH.1 RH.1 RH.1 RH 1. RH 2.1 RH 1.2 RH 2.1 RH 1.2 RH 12, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 5, m²,2 m²,1 m² 2, m² 5, m² 5, m²,2 m²,1 m² 5, m² 5, m² 2, m² 2, m²,2 m²,1 m² 5, m² 7,6 m² 8,7 m² 22, m² 7,6 m² 8,7 m² 22, m² 7,6 m² 8,7 m² 22, m² 22, m² 22, m² 22, m² RH 1. RH.2 RH 2.1 RH 1.2 RH.2 RH 2.1 RH 1.2 RH.2 RH 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 5, m²,2 m²,1 m² 5, m² 5, m² 5, m² 5, m² 2, m² 2, m² 2, m²,2 m²,1 m²,2 m²,1 m² 5, m² Ovenlys Ovenlys Repos 1,7 m² 10,7 m² 7,6 m² 8,7 m² Altan 9,5 m² 22, m² Repos 1,7 m² 10,7 m² 7,6 m² 8,7 m² Altan 9,5 m² 22, m² Repos 1,7 m² 10,7 m² 7,6 m² 8,7 m² Altan 9,5 m² 22, m² 150 RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORSLAG PLAN 1:175 RÆKKEHUS STUEPLAN RH.2 RH.2 RH.2 Ophold 2,2 m² Ophold 2,2 m² Ophold 2,2 m² Tagterrasse 28,6 m² Ovenlys Ovenlys Tagterrasse Tagterrasse 28,6 m² 28,6 m² 150 RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORSLAG PLAN 1:175 RÆKKEHUS 1. SAL

14 RÆKKEHUSE - Lejlighedstyper RH og 2.1 Side 1 Bygningstype: RÆKKEHUS Lejlighedstype: RH og 2.1 Placering: stueplan og 1. sal gavl Stk: Størrelse: -rums Boligareal: 100 m2 (105 m2) STUEPLAN 1. SAL 9, m² 12, m² 9, m² 12, m² Vm Vm,1 m² 2, m² 5, m²,1 m² 2, m² 5, m² 8,7 m² 22, m² 8,7 m² 22, m² TV TV Altan 9,5 m² Eksisterende forhold RH n 1: sal 1:100 RH PROJ

15 RÆKKEHUSE - Lejlighedstyper RH 1.2 og 1. Side 15 NB! Lejligheder i gavle med vinduer, øvrige med ovenlys over trappen. (Se oversigtsplaner). STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: RÆKKEHUS Lejlighedstype: RH 1.2 og 1. Placering: stueplan og 1. sal Stk: 12 9, m² 12, m² 9, m² 12, m² 12, m² Størrelse: -rums i to plan Vm Vm Vm Vm Vm Vm Vm Vm Boligareal: 98 m2 (10 m2),1 m² 2, m² 5, m²,1 m² 5, m² 2, m² 5, m² 5, m² Ovenlys 8,7 m² 22, m² 8,7 m² 22, m² Repos 1,7 m² 22, m² TV Altan 9,5 m² TV TV 10,7 m² Eksisterende forhold n 1: sal 1:100 RH 2.1 RH RH RH RAVNK PROJEKTFORSLAG 2 PLAN 1:100 - RH 2 RÆKKEHUS ST

16 RÆKKEHUSE - Lejlighedstype RH.1 Side 16 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: RÆKKEHUS Lejlighedstype: RH.1 Placering: stueplan Stk: 12 Størrelse: -rums i to plan Boligareal: 6 m2 (66 m2) 12, m² 9, m² 7, m² Vm 5, m² TV,2 m² 22, m² 7,6 m² TV TV Eksisterende forhold RH 1. RH.1 1. sal 1:100

17 RÆKKEHUSE - Lejlighedstype RH.2 Side 17 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: RÆKKEHUS Lejlighedstype: RH.2 Placering: 1. og 2. sal Stk: 12 Størrelse: -rums i to plan Ophold 2,2 m² Boligareal: 95 m2 (98 m2) 12, m² 9, m² 7, m² TV Vm 5, m²,2 m² Repos 1,7 m² 7,6 m² Tagterrasse 28,6 m² 10,7 m² RH 1. RH.2 Eksisterende forhold 1. sal 1: sal 1:100 RH RAV PROJEKTFORSLA PLAN 1:100 - R RÆKKE

18 RÆKKEHUSE - Facader Side 18 Rækkehus facader 1:200

19 RÆKKEHUSE RH - PRINCIPSNIT Side 19 Rækkehus principsnit 1: RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORFORSLAG FORELØBIG RÆKKEHUS PRINCIPSNIT 1:100

20 TERRASSEHUSE Side 20 Terrassehuse Terrassehusene indeholder tilgængelighedsboliger i stuen med indgang fra den eksisterende haveside. Haveside-indgangen føres ind til den eksisterende opgang og de eksisterende lejlighedsdøre, ved at omdisponere køkkenet i den ene stuelejlighed. Dermed skabes et nyt og eksklusivt indgangsparti med plads til barnevogne o.l. De resterende lejligheder tager udgangspunkt i den eksisterende grundstruktur med enkle omdannelser med stor effekt i de enkelte boliger. Mod østsiden bevares den eksisterende indgang til opgangen, som kan fungere som en slags bagindgang. Som et tilvalg kan man tilføje altaner på østsiden. Facaden har nye og store vinduer, så man sikrer masser af lys og luft boligen. Facaden beklædes med tegl.

21 TERRASSEHUSE - ETAGEPLANER Side 21 TH 2.1 T TH 1.2 T TH 2.2 T TH 1.2 T TH 2.2 T TH T Fr. altan Fr. altan Fr. altan Fr. altan Fr. altan Fr. altan 11, m² 9, m² 7, m² 9, m² 11, m² 11, m² 9, m² 7, m² 9, m² 11, m² 11, m² 9, m² 7, m² 9, m² 11, m² 2,8 m² 2, m² Entré,6 m² Repos 5,1 m² 2,8 m² 2, m² 5, m² 5, m² 2,8 m² 2, m² Entré,6 m² Repos 5,1 m² 2,8 m² 2, m² 5, m² 5, m² 2,8 m² 2, m² Entré,6 m² Repos 5,1 m² 2,8 m² 2, m² 5, m² 22, m² 18,8 m² 8,7 m² Postkasser og barnevogne Indgang 9,9 m² 18,8 m² 22, m² 22, m² 18,8 m² 8,7 m² Postkasser og barnevogne Indgang 9,9 m² 18,8 m² 22, m² 22, m² 18,8 m² 8,7 m² Postkasser og barnevogne Indgang 9,9 m² 18,8 m² 22, m² Terrasse 9,6 m² Terrasse,9 m² Terrasse 9,6 m² Terrasse,9 m² Terrasse 9,6 m² Terrasse,9 m² TH 2.1 TH.2 TH 2.2 TH.2 TH 2.2 TH.1 Fr. altan Fr. altan Fr. altan Fr. altan Fr. altan Fr. altan 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 5, m² 2, m²,1 m²,1 m² 5, m² 5, m² 2, m² 2, m²,1 m²,1 m² 2, m² 5, m² 5, m² 2, m²,1 m²,1 m² 150 RAVNKILDEVEJ 5, m² PROJEKTFORSLAG PLAN 1:175 TERRASSEHUS STUEPLAN 2, m² 22, m² 8,7 m² 8,7 m² 22, m² 22, m² 8,7 m² 8,7 m² 22, m² 22, m² 8,7 m² 8,7 m² 22, m² Altan 9,8 m² Altan 5,2 m² Altan 9,8 m² Altan 5,2 m² Altan 9,8 m² Altan 5,2 m²

22 TERRASSEHUSE - Lejlighedstyper TH T og 1.2 T Side 22 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: TERRASSEHUS Lejlighedstype: TH T og 1.2 T Placering: stueplan + i gavl Stk: 1 Fr. altan Fr. altan Størrelse: rum Boligareal: 89 m2 (95 m2) 11, m² 9, m² 7, m² 9, m² 11, m² 5, m² 2,8 m² 2, m² Entré,6 m² 2,8 m² 2, m² 5, m² Vm Vm 22, m² 18,8 m² 8,7 m² Postkasser og barnevogne 18,8 m² 22, m² TV TV Terrasse 9,6 m² Terrasse,9 m² Eksisterende forhold TH 2.2T TH T n 1:100 TH T 150 RAV PROJEKTFORSLAG PLAN 1:100 - TH 2 TERRASSEHUS

23 TERRASSEHUSE - Lejlighedstyper TH.1 og.2 Side 2 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: TERRASSEHUS Lejlighedstype: TH.1 og.2 Placering: 1. sal + i gavl Stk: 1 Fr. altan Fr. altan Størrelse: rum Boligareal: 10 m2 (109 m2) 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² Vm Vm Vm 5, m² 2, m²,1 m²,1 m² 2, m² 5, m² 22, m² 8,7 m² 8,7 m² 22, m² TV TV Altan 9,8 m² Altan 5,2 m² TH 2.2 TH.1 Eksisterende forhold TH.1 1. sal 1: RAV PROJEKTFORSLA PLAN 1:100 - T TERRASSE

24 TERRASSEHUSE - Lejlighedstyper TH 2.1T og 2.2T Side 2 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: TERRASSEHUS Lejlighedstype: TH 2.1 T og 2.2 T Placering: stuen + i gavl Stk: 1 Fr. altan Størrelse: rum Boligareal: 11 m2 (121 m2) 11, m² 9, m² 7, m² 2,8 m² 2, m² Entré,6 m² Repos 5,1 m² Vm 22, m² 18,8 m² 8,7 m² Postkasser og barnevogne Postkasser og barnevogne Indgan 9,9 m² TV Terrasse 9,6 m² TH 2.1T Eksisterende forhold TH 2.1 T n 1:100

25 TERRASSEHUSE - Lejlighedstyper TH 2.1 OG 2.2 Side 25 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: TERRASSEHUS Lejlighedstype: TH 2.1 og 2.2 Placering: 1. sal + i gavl Stk: 5+9 Fr. altan Størrelse: rum Boligareal: 11 m2 (121 m2) 12, m² 9, m² 7, m² Vm Vm 5, m² 2, m²,1 m²,1 m² 22, m² 8,7 m² Køk 8,7 m² TV Altan 9,8 m² Eksisterende forhold TH sal 1:100 TH 2.2

26 TERRASSEHUSE - Facader Side 26 Terrassehus facader 1:200

27 150 PROJE TERRASSEHUSE - Snit Side 27 Terassehus principsnit 1:100

28 HAVEHUSE - Visualiseringer Side 28 Visualisering der viser grønt areal ved Hvehusene Visualisering adgangsarealer mellem havehusene

29 HAVEHUSE Side 29 Havehuse - store lejligheder Havehusene indeholder tilgængelighedsboliger i stuen. Med vindfanget etableres der niveaufri adgang fra den eksisterende indgangsside, hvor terrænet løftes op i stueplan et halvt niveau over det eksisterende terræn. Vindfanget etableres for at skabe plads til en ligeløbstrappe til 1. salen, idet den eksisterende trappe med reposer kommer ud af synk med det nye landskabsniveau. Vindfanget bidrager til at skabe nicher og mere intime rum på indgangssiden. Lejlighederne tager udgangspunkt i den eksisterende grundstruktur, med enkle omdannelser med stor effekt i de enkelte boliger. Facaden har nye og store vinduer, så man sikrer masser af lys og luft boligen. Facaden beklædes med tegl.

30 150 RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORFORSLAG FORELØBIG HAVEHUSE PRINCIPSNIT Side 0 Havehus principsnit 1: Skiftegang

31 HAVEHUSE TILGÆNGELIGE Side 1 Havehuse med tilgængelighed Havehusene indeholder tilgængelighedsboliger i stuen. Der etableres niveaufri adgang fra den eksisterende indgangsside, hvor terrænet løftes op i stueplan et halvt niveau over det eksisterende terræn. De eksisterende trappeopgange nedlægges, og ankomsten til boligen sker direkte fra terræn eller fra en svalegang/ udv. trappe på 1. sal. Der etableres 6 små lejligheder pr. etage, som alle har adgang til egen terasse eller have. Facaden har nye og store vinduer, så man sikrer masser af lys og luft boligen. Facaden beklædes med tegl.

32 150 RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORFORSLAG FORELØBIG HAVEHUSE TILGÆNGELIGE PRINCIPSNIT Side 2 Havehus principsnit 1:100

33 HAVEHUSE - ETAGEPLANER Side HH 5.1 HH.1 HH.2 HH 5.2 HH.1 HH.1 12, m² 11,5 m² 7,8 m² 9, m² 12, m² 12, m² 11,5 m² 7,8 m² 9, m² 12, m² 5, m² 2,2 m² 2,2 m² 5,5 m² 2, m² 5, m² 5, m² 2,2 m² 2,2 m² 5,5 m² 2, m² 5, m² 22, m² 11,5 m² 12,8 m² 22, m² 22, m² 12,8 m² 22, m² 11,5 m² HH 2.1 HH 1.2 HH 2.2 HH 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 5, m² Garde. 2, m²,1 m² Garde.,1 m² 5, m² 5, m² Garde. Garde. 2, m² 2, m²,1 m²,1 m² 2, m² 5, m² 22, m² 8,7 m² 8,7 m² 22, m² 22, m² 8,7 m² 8,7 m² 22, m² 150 RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORSLAG PLAN 1:150 HAVEHUS STUEPLAN Altan 9,9 m² Altan 9,9 m² Altan 9,9 m² Altan 9,9 m²

34 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER HH.1 OG.2 Side Bygningstype: HAVEHUS Lejlighedstype: HH.1 og.2 Placering: stueplan i gavl Stk: Størrelse: rum Boligareal: 90 m2 (9 m2) STUEPLAN 1. SAL 9, m² 12, m² Vm 2, m² 5, m² 22, m² TV Eksisterende forhold HH.1 stuen 1:100 HH.1 PROJEK H

35 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER HH.1 Side 5 Bygningstype: HAVEHUS Lejlighedstype: HH.1 Placering: stueplan Stk: Størrelse: 2 rum Boligareal: 6 m2 (66 m2) STUEPLAN 1. SAL 11,5 m² 7,8 m² 2,2 m² 2,2 m² 5,5 m² 11,5 m² 12,8 m² Vm TV TV Eksisterende forhold HH.1 stueplan 1:100 HH RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORSLAG PLAN 1:100 - HH.1 HAVEHUS STUEPLAN

36 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER HH 5.1 OG 5.2 Side 6 Bygningstype: HAVEHUS Lejlighedstype: HH 5.1 og 5.2 Placering: stueplan + i gavl Stk: Størrelse: 2 rum Boligareal: 66 m2 (69 m2) STUEPLAN 1. SAL 12, m² 11,5 m² 7,8 m Vm 5, m² 2,2 m² 2,2 m² 22, m² 11,5 m² TV HH 5.1 PRO Eksisterende forhold HH 5.1 stuen 1:100

37 HAVEHUSE ETAGEPLANER - TILGÆNGELIED I STUEN Side 7 HH 5.1 T HH.1 T HH.2 T HH 5.2 T HH.1 T HH.1 T 12, m² 11,5 m² 7,8 m² 9, m² 11, m² 12, m² 11,5 m² 7,8 m² 9, m² 11, m² 5, m² 2,2 m² 2,2 m² 5,5 m² 2,8 m² 2, m² 5, m² 5, m² 2,2 m² 2,2 m² 5,5 m² 2,8 m² 2, m² 5, m² 22, m² 22, m² 22, m² 22, m² 11,5 m² 12,8 m² 11,5 m² 12,8 m² HH 2.1 HH 1.2 HH 2.2 HH 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 5, m² 22, m² 2, m²,1 m² 8,7 m²,1 m² 8,7 m² 5, m² 5, m² 2, m² 2, m² 22, m² 22, m²,1 m² 8,7 m²,1 m² 8,7 m² 2, m² 22, m² 5, m² 150 RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORSLAG PLAN 1:150 HAVEHUS TILGÆNGELIED STUEPLAN

38 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER HH.1 T OG.2 T Side 8 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: HAVEHUS Lejlighedstype: HH.1 T og.2 T Placering: stueplan i gavl Stk: 8 Størrelse: rum Boligareal: 89 m2 (9 m2) 9, m² 11, m² 2,8 m² Vm Vm 2, m² 5, m² 22, m² TV HHT.1T Eksisterende forhold HH.1 T stueplan 1:100

39 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER HH.1 T Side 9 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: HAVEHUS Lejlighedstype: HH.1 T Placering: stueplan Stk: 8 Størrelse: 2 rum 12, m² 11,5 m² 11,5 m² 7,8 m² Boligareal: 6 m2 (66 m2) Vm 5, m² 2,2 m² 2,2 m² 2,2 m² 2,2 m² 5,5 m² Vm 22, m² TV 11,5 m² 11,5 m² 12,8 m² TV TV HHT 5.1T HHT.1T P HAVEHUS Eksisterende forhold HH.1 T stueplan 1:100

40 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER 5.1 T og 5.2 T Side 0 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: HAVEHUS Lejlighedstype: HH 5.1 T og 5.2 T Placering: stueplan + i gavl Stk: 8 Størrelse: 2 rum Boligareal: 66 m2 (69 m2) 12, m² 11,5 m² 11,5 m² Vm 5, m² 2,2 m² 2,2 m² 2,2 m² Disp 2,2 m² 22, m² 11,5 m² 11,5 m² TV TV Eksisterende forhold HH 5.1 T stuen 1:100 HHT 5.1T

41 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER og 1.2 Side 1 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: TERRASSEHUS Lejlighedstype: HH og 1.2 Placering: 1. sal + i gavl Stk: 12 Størrelse: rum Boligareal: 102 m2 (107 m2) 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² Vm Vm Vm 5, m² 2, m²,1 m²,1 m² 2, m² 5, m² 22, m² 8,7 m² 8,7 m² 22, m² TV TV HHT 2.2 HHT Eksisterende forhold HH 1. sal 1: PROJEKTFOR PLAN 1:100 HAVEHUS TILGÆNG

42 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER 2.1 og 2.2 Side 2 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: HAVEHUSE Lejlighedstype: HH 2.1 og 2.2 Placering: 1. sal + i gavl Stk: 12 Størrelse: rum Boligareal: 11 m2 (119 m2) 12, m² 9, m² 7, m² Vm 5, m² 2, m²,1 m² Disp,1 m² 22, m² 8,7 m² Køkk 8,7 m² Eksisterende forhold HH sal 1:100 HHT 2.1

43 HAVEHUSE TILGÆNGELIGE Side Havehus facader 1:200

44 HAVEHUSE Side Havehus facader 1:200

45 HAVEHUSE - Referencer Side 5

46 TRÆBEKLÆDNING - BEHANDLET/SORTMALET Side 6

47 GYLDENRISPARKEN, AMAGER - TERMOWOOD MALERBEHANDLET Side 7

48 ETAGEBOLIGER - Konstruktioner og installationer Side 8 Etageboliger: Konstruktioner: * Betonpladerne på de langsgående vægge demonteres. På gavlen forbliver betonvæggen og der etableres ny facade her uden på. * Påstøbning af konsol på eksisterende fundament for ny tung facade, forudsat at en geoteknisk undersøgelse viser at fundamentet må belastes yderligere, alternative etableres en nyt fundament til formuren. * Ydervægge opføres i tegl med et ventileret hulrum, ind imod den indvendige trækassette. * Bagmur udføres i trækassetter der afsluttes med en vindplade udvendigt, hvor der i bunden af denne er indbygget en kraftig murpap/tagpap for at sikre at fugt holdes væk fra trækonstruktionen. * Tagfoden ændres således der er en synlig tagrende der danner udhæng for facaden. * Ved Rækkehuse demonteres det eksisterende tag og der laves en fladtagsløsning. * Indv. I boligen udskiftes køkken, bad, gulv og vægbeklædninger. Teknik: * Der udføres komplet ny vvs og el installation fra indføring i kælder. * Der etableres sug fra emhætte og badeværelse, ved enkelte modeller føres afkast ud igennem væg, øvrige føres over tag. * I alle opholdsrum etableres der udluftning via microventilation.

49 GÅRDHAVEHUSE Side 9 GÅRDHAVEHUS KORT GÅRDHAVEHUS LANGT GÅRDHAVEHUS KORT GÅRDHAVEHUS LANGT GÅRDHAVEHUS KORT

50 GÅRDHAVEHUSE - INSPIRATION Side 50

51 GÅRDHAVEHUSE - Overblik Side 51 Situationsplan stk - Gårdhus lang stk Gårdhus lang stk Gårdhus kort stk Gårdhus kort 7 stk 2. - Gårdhuse kort stk RH - Rækkehuse 15 boliger stk TH - Terrassehuse 12/8 boliger stk stk HH Havehuse 10 boliger HH Havehuse tilgængelige10 boliger

52 TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL RH 10 m2 8 stk RH m2 8 stk RH m2 stk RH 1. RH m2 16 stk RH m2 12 stk RH.2 96 m2 12 stk 6 (Typer med angivelsen T er tilgængelige) (Arealer i ( ) er fællesareal) TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL TH T 87 m2 5 stk TH 1.2 T 87 m2 9 stk TH 2.1 T 11 m2 5 stk TH 2.2 T 11m2 9 stk HH T 107 m2 HH 1.2 T 107 m2 HH 2.1 T 118 m2 HH 2.2 T 118 m2 HH.1 T/HH.1 9 m2 +2 stk HH.2 T/HH.2 9 m2 +2 stk HH.1 T/HH m2 8+ stk HH 5.1 T/HH m2 +2 stk HH 5.2 T/HH m2 +2 stk 6 stk TYPE TH.1 TH.2 TH 2.1 TH 2.2 HH HH 1.2 HH 2.1 HH 2.2 HH.1 HH.2 HH.1 HH 5.1 HH 5.2 VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL 11 m2 5 stk 11 m2 9 stk 101 m2 5 stk 11 m2 9 stk 107 m2 6 stk 107 m2 6 stk 118 m2 6 stk 118 m2 6 stk 9 m2 9 m m m m2 52 stk TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL m2 27 stk m2 18 stk m2 6 stk m2 1 stk m2 7 stk m m2 71 stk ETAGEBOLIGER r Antal 2 værelses Antal værelses Antal værelses ETAGEBOLIGER Boligtyper Tilgængelighedsboliger Lejligheder u. tilgængelighed Rækkehus GÅRDHAVEHUSE* r Antal 2 værelses Antal værelses Antal værelses Antal 5 værelses * Alle er tilgængelige 20 % 8 % 2 % 0 % 6 % % 6 stk 8 stk 56 stk 52 stk 6 stk 6 8 stk stk GÅRDHAVEHUSE - Boligtyper Side 52 Bygningstype: GÅRDHAVEHUS Lejlighedstype: Placering: plan Stk: 27 Størrelse: 5 rum Boligareal: 129 m2 (11 m2) RÆKKEHUSE BOLIGER 1. SAL BOLIGER OVERBLIK BOLIGER STUEN ETAGEBOLIGER I ALT 176 STK GÅRDHAVEHUSE BOLIGER I ALT 27 STK Eksisterende forhold Plan 1:100

53 TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL RH 10 m2 8 stk RH m2 8 stk RH m2 stk RH 1. RH m2 16 stk RH m2 12 stk RH.2 96 m2 12 stk 6 (Typer med angivelsen T er tilgængelige) (Arealer i ( ) er fællesareal) TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL TH T 87 m2 5 stk TH 1.2 T 87 m2 9 stk TH 2.1 T 11 m2 5 stk TH 2.2 T 11m2 9 stk HH T 107 m2 HH 1.2 T 107 m2 HH 2.1 T 118 m2 HH 2.2 T 118 m2 HH.1 T/HH.1 9 m2 +2 stk HH.2 T/HH.2 9 m2 +2 stk HH.1 T/HH m2 8+ stk HH 5.1 T/HH m2 +2 stk HH 5.2 T/HH m2 +2 stk 6 stk TYPE TH.1 TH.2 TH 2.1 TH 2.2 HH HH 1.2 HH 2.1 HH 2.2 HH.1 HH.2 HH.1 HH 5.1 HH 5.2 VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL 11 m2 5 stk 11 m2 9 stk 101 m2 5 stk 11 m2 9 stk 107 m2 6 stk 107 m2 6 stk 118 m2 6 stk 118 m2 6 stk 9 m2 9 m m m m2 52 stk TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL m2 27 stk m2 18 stk m2 6 stk m2 1 stk m2 7 stk m m2 71 stk ETAGEBOLIGER r Antal 2 værelses Antal værelses Antal værelses ETAGEBOLIGER Boligtyper Tilgængelighedsboliger Lejligheder u. tilgængelighed Rækkehus GÅRDHAVEHUSE* r Antal 2 værelses Antal værelses Antal værelses Antal 5 værelses * Alle er tilgængelige 20 % 8 % 2 % 0 % 6 % % 6 stk 8 stk 56 stk 52 stk 6 stk 6 8 stk stk GÅRDHAVEHUSE - Boligtyper Side 5 Bygningstype: GÅRDHAVEHUS Lejlighedstype: 1.2 Placering: plan Stk: 18 Størrelse: 5 rum Boligareal: 129 m2 (11 m2) RÆKKEHUSE BOLIGER 1. SAL BOLIGER OVERBLIK BOLIGER STUEN ETAGEBOLIGER I ALT 176 STK GÅRDHAVEHUSE BOLIGER I ALT 27 STK Eksisterende forhold Plan 1:100

54 RÆKKEHUSE BOLIGER STUEN TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL RH 10 m2 8 stk RH m2 8 stk RH m2 stk RH 1. RH m2 16 stk RH m2 12 stk RH.2 96 m2 12 stk 6 (Typer med angivelsen T er tilgængelige) (Arealer i ( ) er fællesareal) TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL TH T 87 m2 5 stk TH 1.2 T 87 m2 9 stk TH 2.1 T 11 m2 5 stk TH 2.2 T 11m2 9 stk HH T 107 m2 HH 1.2 T 107 m2 HH 2.1 T 118 m2 HH 2.2 T 118 m2 HH.1 T/HH.1 9 m2 +2 stk HH.2 T/HH.2 9 m2 +2 stk HH.1 T/HH m2 8+ stk HH 5.1 T/HH m2 +2 stk HH 5.2 T/HH m2 +2 stk 6 stk BOLIGER 1. SAL TYPE TH.1 TH.2 TH 2.1 TH 2.2 HH HH 1.2 HH 2.1 HH 2.2 HH.1 HH.2 HH.1 HH 5.1 HH 5.2 ETAGEBOLIGER I ALT VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL 11 m2 5 stk 11 m2 9 stk 101 m2 5 stk 11 m2 9 stk 107 m2 6 stk 107 m2 6 stk 118 m2 6 stk 118 m2 6 stk 9 m2 9 m m m m2 52 stk 176 STK GÅRDHAVEHUSE TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL m2 27 stk m2 18 stk m2 6 stk m2 1 stk m2 7 stk m m2 71 stk BOLIGER I ALT 27 STK BOLIGER OVERBLIK ETAGEBOLIGER r Antal 2 værelses Antal værelses Antal værelses ETAGEBOLIGER Boligtyper Tilgængelighedsboliger Lejligheder u. tilgængelighed Rækkehus GÅRDHAVEHUSE* r Antal 2 værelses Antal værelses Antal værelses Antal 5 værelses * Alle er tilgængelige 20 % 8 % 2 % 0 % 6 % % 6 stk 8 stk 56 stk 52 stk 6 stk 6 8 stk stk GÅRDHAVEHUSE - Boligtyper Side 5 Bygningstype: GÅRDHAVEHUS Lejlighedstype: 2.1 Placering: plan Stk: 6 Størrelse: rum Boligareal: 10m2 (11 m2) 27 stk - Gårdhus lang 18 stk Gårdhus lang 6 stk Gårdhus kort 1 stk Gårdhus kort 7 stk 2. - Gårdhuse kort Eksisterende forhold Plan 1:100

55 GÅRDHAVEHUSE - Boligtyper Side 55 Bygningstype: GÅRDHAVEHUS Lejlighedstype: 2.2 Placering: plan Stk: 1 Størrelse: rum Boligareal: 10m2 (11 m2) RÆKKEHUSE BOLIGER 1. SAL BOLIGER OVERBLIK TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL ETAGEBOLIGER RH 10 m2 8 stk TH.1 11 m2 5 stk r RH m2 8 stk TH.2 11 m2 9 stk Antal 2 værelses 20 % 6 stk RH m2 stk TH m2 5 stk Antal værelses 8 % 8 stk RH 1. TH m2 9 stk Antal værelses 2 % 56 stk RH m2 16 stk HH 107 m2 6 stk RH m2 12 stk HH m2 6 stk RH.2 96 m2 12 stk HH m2 6 stk 6 HH 2.2 HH m2 9 m2 6 stk ETAGEBOLIGER Boligtyper BOLIGER STUEN (Typer med angivelsen T er tilgængelige) (Arealer i ( ) er fællesareal) HH.2 HH m2 66 m2 Tilgængelighedsboliger Lejligheder u. tilgængelighed 0 % 6 % 52 stk 6 stk TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL HH m2 Rækkehus % 6 TH T 87 m2 5 stk HH m2 TH 1.2 T 87 m2 9 stk 52 stk TH 2.1 T TH 2.2 T 11 m2 11m2 5 stk 9 stk ETAGEBOLIGER I ALT 176 STK HH T HH 1.2 T 107 m2 107 m2 GÅRDHAVEHUSE 27 stk - Gårdhus lang HH 2.1 T HH 2.2 T 118 m2 118 m2 TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL m2 27 stk 18 stk GÅRDHAVEHUSE* Gårdhus lang r HH.1 T/HH.1 9 m2 +2 stk m2 18 stk Antal 2 værelses HH.2 T/HH.2 HH.1 T/HH m2 66 m2 +2 stk 8+ stk m2 100 m2 6 stk 1 stk 6 stk Antal værelses Gårdhus kort Antal værelses 8 stk HH 5.1 T/HH 5.1 HH 5.2 T/HH m2 76 m2 +2 stk +2 stk m2 62 m2 7 stk 1 stk Antal 5 værelses Gårdhus kort * Alle er tilgængelige stk 6 stk.2 85 m2 71 stk 7 stk 2. - Gårdhuse kort BOLIGER I ALT 27 STK Eksisterende forhold Plan 1:100

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter RAVNKILDEVEJ Min bolig i vores kvarter 870 870 1 2 870 INDHOLD VISION S. 5 HELHEDSPLAN S. 8 UDERUM OG LANDSKAB S. 10 INFRASTRUKTUR OG PARKERING S. 14 LUNDEN VED ETAGEHUSENE S. 16 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 01188

projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 01188 projektbeskrivelse for og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 088 November 20 PROJEKTBESKRIVELSE for og Skt. Kjelds Plads Indhold 2 5 6 7 8 9 0 2 5 6 7 8 Opgaven Projektets fysiske afgrænsning Vision for opgaven

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende INFRASTRUKTUR MOTORVEJ NDR. TRANDERS AALBORG ØST KILDEPARKEN Infrastrukturel rygrad I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Kildeparken i Aalborg Øst har der været udtrykt et ønske om at skabe

Læs mere

"Sundbyvang" Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010.

Sundbyvang Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010. "Sundbyvang" Lokalplan nr. 1 Borgerrepræsentationen har den 2.december 20 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 20. Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Formål... 3 Baggrund...

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE

TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE - En designguide til social bæredygtighed Forandringer i det fysiske miljø kan øge tryghed, øge det sociale samvær, øge ejerskab, øge glæden ved at bo og gøre et boligområde

Læs mere

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE 20130425 PROJEKTFORSLAG KU.BE DESIGNMANUAL ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE KU.BE 1 INDHOLD INDLEDNING... 03 LANDSKAB...05 URBANT GARDIN... 13 MATERIALE KONCEPT... 29 FACADE... 33

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet SBi 2011:13 Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Claus Bech-Danielsen SBi 2011:13 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Lokalplan nr. 403 "Rigsarkivet"

Lokalplan nr. 403 Rigsarkivet Lokalplan nr. 403 "Rigsarkivet" Lokalplan nr. 403 "Rigsarkivet"er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2005, bekendtgjort den 11. januar 2006 og tinglyst den 13. januar 2006. Københavns

Læs mere

Udviklingsplan for gården

Udviklingsplan for gården Udviklingsplan for gården Sølvtorvet, Webersgade, Sølvgade og Øster Søgade September 2011 Gårdlauget Sølvtorvet Webersgade - Sølvgade - Øster Søgade www.1307.dk soelvtorvet@1307.dk Fælles gård - Webersgade

Læs mere

NATUREN - LANDET - BYEN GRÆSE BAKKEBY

NATUREN - LANDET - BYEN GRÆSE BAKKEBY NTUREN - LNDET - BYEN GRÆSE BKKEBY Helhedsplan - 26.11.14 Tegnestuen Vandkunsten BOGL Strunge Jensen /S Rådgivende Ingeniører F.R.I. Esbensen Rådgivende Ingeniører NTUREN- LNDET - BYEN : GRÆSE BKKEBY Helhedsplanen

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført 2011-12 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11. KPU - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.2013 1 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Læs mere

Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II Del I - baggrund og indhold Lokalplanen er vedtaget på Borgerrepræsentationens møde 29. januar 2009 og bekendtgjort den 18. februar 2009. Indhold Baggrund for lokalplanen og kommuneplantillægget Lokalplanens

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Ti renoveringer evaluering af fysisk renovering i almene bebyggelser. Bilagsrapport til SBi 2008:11 'Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007'

Ti renoveringer evaluering af fysisk renovering i almene bebyggelser. Bilagsrapport til SBi 2008:11 'Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007' Ti renoveringer evaluering af fysisk renovering i almene bebyggelser. Bilagsrapport til SBi 2008:11 'Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007' Claus Bech-Danielsen Albertslund Nord...2 Bispehaven,

Læs mere

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri NYE UDFORDRINGER FOR DET ALMENE BOLIGBYGGERI Udgivet af Landsbyggefonden, august 2014 Udarbejdet og redigeret

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere