RAVNKILDEVEJ - Projektforslag Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAVNKILDEVEJ - Projektforslag 27.08.2015. Side 1"

Transkript

1 RAVNKILDEVEJ - Projektforslag Side 1

2 RAVNKILDEVEJ - Projektforslag - Indhold Side 2 - Overordnet beskrivelse af projektet - Landskab - Boligtyper - overblik - Etageboliger - overblik - Rækkehuse - Terrassehuse - Havehuse - store lejligheder - Havehuse - små lejligheder - Etageboliger - konstruktioner/installationer - Gårdhavehuse - overblik - Gårdhavehuse - Gårdhavehuse - konstruktioner/installationer side side side 18 side 22 side 25 side 5 side side 50 side 62 side 6 side 65 side 7

3 RAVNKILDEVEJ - Beskrivelse Side RAVNKILDEVEJ AFD. 50 Nærværende mappe gennemgår projektet for renovering og transformering af Ravnkildevej, afd 50 i Kildeparken. LANDSKAB - NYE GRØNNE OG AKTIVE FÆLLES UDERUM De centrale rum i bebyggelsen, både mellem gårdhavehusene og etageboligerne, er i dag store kedelige asfalterede p-arealer. De omdannes nu til grønne og aktive fællesrum for beboerne. Så man hver dag og året rundt kan nyde at komme til og fra sin bolig. Vi mindsker rabatter, skaber nye aktive fællesuderum med regnvandsnedsivning, større private haver og smukke rammer for bebyggelsen. ET NYT NETVÆRK SOM BINDER KVARTERET SAMMEN Infrastrukturen ved Ravnkildevej omdannes, så alle blinde veje og store p-arealer elimineres og erstattes af et nyt netværk. Som beboer på Ravnkildevej kan man i fremtiden køre til døren ad et simpelt og let overskueligt vejnet af boligveje, mens den landskabelige bearbejdning af de aktive fællesrum skaber trygge rammer for leg og ophold. Parkeringsmuligheder lige uden for døren sikres gennem en blanding af kantstensparkering på boligvejene, enkelte parkeringslommer nær nybyggeriets punkthuse og parkering i egne garager ved gårdhavehusene. ET MANGFOLDIGT KVARTER MED ET BLANDET BOLIGUDBUD Bebyggelsen er i dag utrolig ensartet og modsvarer ikke nutidens varierede boligbehov. I fremtiden skal der være flere varer på hylden med nye tidssvarende tilbud for tilflyttere og nuværende beboere. Boligerne er i dag nedslidte, utidssvarende og driftsmæssigt uøkonomiske. Boligkvaliteten forbedres markant med nye isolerede facader som giver masser af lys, luft og forbedret indeklima. Med de nye boligudbud skaber vi både et mangfoldigt kvarter og skaber en ny arkitektonisk identitet baseret på kvalitet i udformning af facader og materialer. Med det igangværende renoveringsprojekt for Blåkildevej som nabokvarter til Ravnkildevej, er det relevant at tænke over kvarterenes indbyrdes identitet i forhold til intentionerne i visionsplanen for Kildeparken Vi mener det er vigtigt at Blåkildevej og Ravnkildevej kan opleves som to forskellige kvarterer i Kildeparken og supplere hinanden. Vi mener således at den største differentiering skal ligge i facadebearbejdningen og ikke i planstrukturen, således at de gode tiltag med boligvejene ved etagehusene kan fungere i begge kvarterer, men med hver sin facademæssige bearbejdning og arkitektoniske identitet. Ravnkildekvarteret skal opleves som ét kvarter, men samtidig sikre en variation i oplevelse og skala inden for kvarteret. For at binde kvarteret sammen er den gennmgående materialeholdning tegl og træ. Variationen ligger således i bearbejdningen af bygningskroppen samt detaljeringen og i mindre omfang i selve facadematerialet. EKSISTERENDE UDFORDRINGER OG KVALITETER Som sagt har bygningsmasse og landskab i dag en række udfordringer, men der er også en lang række kvaliteter og potentialer såsom store grønne områder og smukke eksisterende træer. Gårdhavehusene har fine tiltag og ligger smukt i landskabet. Vi ønsker at bygge videre på de eksisterende kvaliteter og supplere med en renovering i menneskelig skala og med variation. Det eksisterende terræn mellem etageboligerne skaber de landskabelige forudsætninger for tilgængelighed såvel som for overgangen mellem boligen og de nære uderum. Landskabet mellem de mange ens blokke optager forskellige hældninger i terrænet og giver således grundlæggende forskellige forudsætninger for løsningen af boligens tilgængelighed og for overgangen til de nære uderum. Vi ser denne udfordring som en skjult kvalitet og en lokalt forankret anledning til at skabe naturlig variation i bebyggelsen og uderummet, hvilket blev overset da Kildeparken oprindeligt blev opført. Gårdhavehusenes fine placering i det meget skrående terræn skal bevares og styrkes gennem arkitekturen ved at rammen om huset står i skarp kontrast til det omkringliggende landskab.

4 SITUATIONSPLAN Side SKALA 1:100

5 ETAGEHUSENE - UDSNIT Side 5 SKALA 1:00 11

6 GÅRDHAVEHUSENE - UDSNIT AF KLYNGE Side 6 GRØN GÆSTE-P R AVNKILDEVEJ PRIVAT PARKERING GARAGE GARAGE PRIVAT PARKERING GRØNT REGNBED KØREAREAL GARAGE KØREAREAL OPHOLDSNICHE OPHOLDSNICHE GRØN GÆSTE-P PRIVAT PARKERING GARAGE GÆSTE-P/2. BIL GARAGE GÆSTE-P/2. BIL GRØNT REGNBED KØREAREAL PRIVAT PARKERING GARAGE GARAGE GÆSTE-P/2. BIL GARAGE SKALA ca. 1:250 GARAGE 1

7 BOLIGTYPER - overblik Side 7 Eksisterende forhold 27 boliger Nye forhold 27 boliger 27 stk - Gårdhus lang 18 stk Gårdhus lang 6 stk Gårdhus kort 1 stk Gårdhus kort stk 7 stk 2. - Gårdhuse kort - Gårdhus lang 1 stk 1 stk stk 1 stk 2 stk Blok med 16 lejligheder, indeholder 1 rums boliger Blok med 18 lejligheder, indeholder 1 rums boliger og bolig m. udvendig trappe Blok med 12 lejligheder Blok med 1 lejligheder, indeholder bolig m. udvendig trappe Blok med 16 lejligheder, indeholder bolig m. udvendig trappe stk RH - Rækkehuse 15 boliger 18 stk Gårdhus lang stk RH +1 - Rækkehuse stk 15 boliger TH - Terrassehuse 12/8 boliger 6 stk Gårdhus kort 5 stk TH - Terrassehuse 12/8 boliger 2 stk HH Havehuse 10 boliger 1 stk Gårdhus kort 2 stk HH - Havehuse 8 boliger stk HH Havehuse tilgængelige10 boliger 7 stk stk stk stk 2. - Gårdhuse kort HH - Havehuse små 12 boliger 1 - RH Gårdhuse - Rækkehuse lange 15 boliger 2 stk 5 stk 71 stk Blok med 10 lejligheder, indeholder bolig m. udvendig trappe Blok med 8 lejligheder Gårdhavehus stk +1 stk 2 TH - Gårdhuse - Terrassehuse korte 12/8 boliger 19 stk 2 stk 27 boliger i alt 270 boliger i alt stk - Gårdhuse dobbelt HH Havehuse 10 boliger HH Havehuse tilgængelige10 boliger

8 BOLIGTYPER OG FORDELING Side 8 EKSISTERENDE SITUATION PROJEKTFORSLAG PROJEKTFORSLAG ETAGEBOLIGER ETAGEBOLIGER ETAGEBOLIGER r r r Antal 1 værelses 8 stk Antal 2 værelses 2 % stk Antal 2 værelses 20 % 6 stk Antal 2 værelses 6 stk Antal værelses 9 % 88 stk Antal værelses 8 % 8 stk Antal værelses 6 76 stk Antal værelses 27 % 8 stk Antal værelses 2 % 56 stk Antal værelses 56 stk 176 stk 100 % % 176 stk GÅRDHAVEHUSE GÅRDHAVEHUSE GÅRDHAVEHUSE r r r Antal værelses 2 stk Antal 2 værelses 12 stk Antal 2 værelses Antal 5 værelses 69 stk Antal værelses 26 stk Antal værelses Antal værelses 19 stk Antal værelses 26 stk 71 stk Antal 5 værelses stk Antal 5 værelses 5 stk 9 71 stk I ALT 27 stk I ALT 27 I ALT 27 stk SAMLET SAMLET Antal 1 værelses % 8 stk r r Antal 2 værelses 15 % 6 stk Antal 2 værelses 21% 12 stk Antal 2 værelses 15 % 6 stk Antal værelses 1 % 76 stk Antal værelses 2 % 26 stk Antal værelses % 8 stk Antal værelses 2 % 58 stk Antal værelses 25 % 19 stk Antal værelses % 82 stk Antal 5 værelses 28 % 69 stk Antal 5 værelses 12 % stk Antal 5 værelses 18 % 5 stk I ALT 100 % 27 stk I ALT 100 % 27 I ALT 100 % 27 stk

9 BOLIGTYPER OG FORDELING II Side 9 RÆKKEHUSE BOLIGER 1. SAL BOLIGER OVERBLIK TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL ETAGEBOLIGER RH 10 m2 8 stk TH.1 11 m2 5 stk r RH m2 8 stk TH.2 11 m2 9 stk Antal 2 værelses 20 % 6 stk RH m2 stk TH m2 5 stk Antal værelses 8 % 8 stk RH 1. TH m2 9 stk Antal værelses 2 % 56 stk RH m2 16 stk HH 107 m2 6 stk RH m2 12 stk HH m2 6 stk RH.2 96 m2 12 stk HH m2 6 stk 6 HH 2.2 HH m2 9 m2 6 stk ETAGEBOLIGER Boligtyper BOLIGER STUEN (Typer med angivelsen T er tilgængelige) HH.2 HH m2 66 m2 Tilgængelighedsboliger Lejligheder u. tilgængelighed 0 % 6 % 52 stk 6 stk TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL HH m2 Rækkehus % 6 TH T 87 m2 5 stk HH m2 TH 1.2 T 87 m2 9 stk 52 stk TH 2.1 T TH 2.2 T 11 m2 11m2 5 stk 9 stk ETAGEBOLIGER I ALT 176 STK HH T 107 m2 HH 1.2 T 107 m2 GÅRDHAVEHUSE HH 2.1 T 118 m2 TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL GÅRDHAVEHUSE* HH 2.2 T HH.1 T/HH.1 HH.2 T/HH.2 HH.1 T/HH.1 HH 5.1 T/HH 5.1 HH 5.2 T/HH m2 9 m2 9 m2 66 m2 76 m2 76 m2 +2 stk +2 stk 8+ stk +2 stk +2 stk m2 125 m2 100 m2 100 m2 100 m2 62 m2 27 stk 18 stk 6 stk 1 stk 7 stk r Antal 2 værelses Antal værelses Antal værelses Antal 5 værelses * Alle er tilgængelige 8 stk stk 6 stk.2 85 m2 71 stk BOLIGER I ALT 27 STK

10 ETAGEBOLIGER - BEBYGGELSESPLAN Side 10 RÆKKEHUSE OPFØRT I TRÆ TERRASSEHUSE OPFØRT I TEGL MED TILGÆNGELIED I STUEPLAN HAVEHUSE OPFØRT I TEGL MED TILGÆNGELIED I STUEPLAN HAVEHUSE OPFØRT I TRÆ

11 TERRASSEHUSE OG RÆKKEHUSE - Visualiseringer Side 11 Visualisering der viser boliggade mellem Terrassehuse og Rækkehuse Visualisering der viser sti mellem Terrassehuse og Rækkehuse

12 RÆKKEHUSE Side 12 Rækkehuse Rækkehusene rummer den mest radikale omdannelse med et stort potentiale for at skabe nye boligkvaliteter. Rækkehusene består af fire primære boligtyper; et smalt rækkehus i to etager, et bredt rækkehus i to etager, et bredt rækkehus i én etage med et bredt rækkehus i 2 etager plus en tagterrasse ovenpå. Der skabes en let takket bygningskrop med forsætninger og intime nicher i og omkring de nære udearealer. Dette sikrer at hvert rækkehus har et privat uderum i umiddelbar kontakt med deres bolig. Når man så bevæger sig længere ud i haven, er der mulighed for kontakt over hækken til naboen. Facaden har nye store vinduer, så man sikrer masser af lys og luft boligen, og den beklædes med tegl, som giver et nutidigt og robust udtryk.

13 RÆKKEHUSE RH - ETAGEPLANER Side 1 RH.1 RH.1 RH.1 RH 1. RH 2.1 RH 1.2 RH 2.1 RH 1.2 RH 12, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 5, m²,2 m²,1 m² 2, m² 5, m² 5, m²,2 m²,1 m² 5, m² 5, m² 2, m² 2, m²,2 m²,1 m² 5, m² 7,6 m² 8,7 m² 22, m² 7,6 m² 8,7 m² 22, m² 7,6 m² 8,7 m² 22, m² 22, m² 22, m² 22, m² RH 1. RH.2 RH 2.1 RH 1.2 RH.2 RH 2.1 RH 1.2 RH.2 RH 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 5, m²,2 m²,1 m² 5, m² 5, m² 5, m² 5, m² 2, m² 2, m² 2, m²,2 m²,1 m²,2 m²,1 m² 5, m² Ovenlys Ovenlys Repos 1,7 m² 10,7 m² 7,6 m² 8,7 m² Altan 9,5 m² 22, m² Repos 1,7 m² 10,7 m² 7,6 m² 8,7 m² Altan 9,5 m² 22, m² Repos 1,7 m² 10,7 m² 7,6 m² 8,7 m² Altan 9,5 m² 22, m² 150 RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORSLAG PLAN 1:175 RÆKKEHUS STUEPLAN RH.2 RH.2 RH.2 Ophold 2,2 m² Ophold 2,2 m² Ophold 2,2 m² Tagterrasse 28,6 m² Ovenlys Ovenlys Tagterrasse Tagterrasse 28,6 m² 28,6 m² 150 RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORSLAG PLAN 1:175 RÆKKEHUS 1. SAL

14 RÆKKEHUSE - Lejlighedstyper RH og 2.1 Side 1 Bygningstype: RÆKKEHUS Lejlighedstype: RH og 2.1 Placering: stueplan og 1. sal gavl Stk: Størrelse: -rums Boligareal: 100 m2 (105 m2) STUEPLAN 1. SAL 9, m² 12, m² 9, m² 12, m² Vm Vm,1 m² 2, m² 5, m²,1 m² 2, m² 5, m² 8,7 m² 22, m² 8,7 m² 22, m² TV TV Altan 9,5 m² Eksisterende forhold RH n 1: sal 1:100 RH PROJ

15 RÆKKEHUSE - Lejlighedstyper RH 1.2 og 1. Side 15 NB! Lejligheder i gavle med vinduer, øvrige med ovenlys over trappen. (Se oversigtsplaner). STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: RÆKKEHUS Lejlighedstype: RH 1.2 og 1. Placering: stueplan og 1. sal Stk: 12 9, m² 12, m² 9, m² 12, m² 12, m² Størrelse: -rums i to plan Vm Vm Vm Vm Vm Vm Vm Vm Boligareal: 98 m2 (10 m2),1 m² 2, m² 5, m²,1 m² 5, m² 2, m² 5, m² 5, m² Ovenlys 8,7 m² 22, m² 8,7 m² 22, m² Repos 1,7 m² 22, m² TV Altan 9,5 m² TV TV 10,7 m² Eksisterende forhold n 1: sal 1:100 RH 2.1 RH RH RH RAVNK PROJEKTFORSLAG 2 PLAN 1:100 - RH 2 RÆKKEHUS ST

16 RÆKKEHUSE - Lejlighedstype RH.1 Side 16 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: RÆKKEHUS Lejlighedstype: RH.1 Placering: stueplan Stk: 12 Størrelse: -rums i to plan Boligareal: 6 m2 (66 m2) 12, m² 9, m² 7, m² Vm 5, m² TV,2 m² 22, m² 7,6 m² TV TV Eksisterende forhold RH 1. RH.1 1. sal 1:100

17 RÆKKEHUSE - Lejlighedstype RH.2 Side 17 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: RÆKKEHUS Lejlighedstype: RH.2 Placering: 1. og 2. sal Stk: 12 Størrelse: -rums i to plan Ophold 2,2 m² Boligareal: 95 m2 (98 m2) 12, m² 9, m² 7, m² TV Vm 5, m²,2 m² Repos 1,7 m² 7,6 m² Tagterrasse 28,6 m² 10,7 m² RH 1. RH.2 Eksisterende forhold 1. sal 1: sal 1:100 RH RAV PROJEKTFORSLA PLAN 1:100 - R RÆKKE

18 RÆKKEHUSE - Facader Side 18 Rækkehus facader 1:200

19 RÆKKEHUSE RH - PRINCIPSNIT Side 19 Rækkehus principsnit 1: RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORFORSLAG FORELØBIG RÆKKEHUS PRINCIPSNIT 1:100

20 TERRASSEHUSE Side 20 Terrassehuse Terrassehusene indeholder tilgængelighedsboliger i stuen med indgang fra den eksisterende haveside. Haveside-indgangen føres ind til den eksisterende opgang og de eksisterende lejlighedsdøre, ved at omdisponere køkkenet i den ene stuelejlighed. Dermed skabes et nyt og eksklusivt indgangsparti med plads til barnevogne o.l. De resterende lejligheder tager udgangspunkt i den eksisterende grundstruktur med enkle omdannelser med stor effekt i de enkelte boliger. Mod østsiden bevares den eksisterende indgang til opgangen, som kan fungere som en slags bagindgang. Som et tilvalg kan man tilføje altaner på østsiden. Facaden har nye og store vinduer, så man sikrer masser af lys og luft boligen. Facaden beklædes med tegl.

21 TERRASSEHUSE - ETAGEPLANER Side 21 TH 2.1 T TH 1.2 T TH 2.2 T TH 1.2 T TH 2.2 T TH T Fr. altan Fr. altan Fr. altan Fr. altan Fr. altan Fr. altan 11, m² 9, m² 7, m² 9, m² 11, m² 11, m² 9, m² 7, m² 9, m² 11, m² 11, m² 9, m² 7, m² 9, m² 11, m² 2,8 m² 2, m² Entré,6 m² Repos 5,1 m² 2,8 m² 2, m² 5, m² 5, m² 2,8 m² 2, m² Entré,6 m² Repos 5,1 m² 2,8 m² 2, m² 5, m² 5, m² 2,8 m² 2, m² Entré,6 m² Repos 5,1 m² 2,8 m² 2, m² 5, m² 22, m² 18,8 m² 8,7 m² Postkasser og barnevogne Indgang 9,9 m² 18,8 m² 22, m² 22, m² 18,8 m² 8,7 m² Postkasser og barnevogne Indgang 9,9 m² 18,8 m² 22, m² 22, m² 18,8 m² 8,7 m² Postkasser og barnevogne Indgang 9,9 m² 18,8 m² 22, m² Terrasse 9,6 m² Terrasse,9 m² Terrasse 9,6 m² Terrasse,9 m² Terrasse 9,6 m² Terrasse,9 m² TH 2.1 TH.2 TH 2.2 TH.2 TH 2.2 TH.1 Fr. altan Fr. altan Fr. altan Fr. altan Fr. altan Fr. altan 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 5, m² 2, m²,1 m²,1 m² 5, m² 5, m² 2, m² 2, m²,1 m²,1 m² 2, m² 5, m² 5, m² 2, m²,1 m²,1 m² 150 RAVNKILDEVEJ 5, m² PROJEKTFORSLAG PLAN 1:175 TERRASSEHUS STUEPLAN 2, m² 22, m² 8,7 m² 8,7 m² 22, m² 22, m² 8,7 m² 8,7 m² 22, m² 22, m² 8,7 m² 8,7 m² 22, m² Altan 9,8 m² Altan 5,2 m² Altan 9,8 m² Altan 5,2 m² Altan 9,8 m² Altan 5,2 m²

22 TERRASSEHUSE - Lejlighedstyper TH T og 1.2 T Side 22 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: TERRASSEHUS Lejlighedstype: TH T og 1.2 T Placering: stueplan + i gavl Stk: 1 Fr. altan Fr. altan Størrelse: rum Boligareal: 89 m2 (95 m2) 11, m² 9, m² 7, m² 9, m² 11, m² 5, m² 2,8 m² 2, m² Entré,6 m² 2,8 m² 2, m² 5, m² Vm Vm 22, m² 18,8 m² 8,7 m² Postkasser og barnevogne 18,8 m² 22, m² TV TV Terrasse 9,6 m² Terrasse,9 m² Eksisterende forhold TH 2.2T TH T n 1:100 TH T 150 RAV PROJEKTFORSLAG PLAN 1:100 - TH 2 TERRASSEHUS

23 TERRASSEHUSE - Lejlighedstyper TH.1 og.2 Side 2 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: TERRASSEHUS Lejlighedstype: TH.1 og.2 Placering: 1. sal + i gavl Stk: 1 Fr. altan Fr. altan Størrelse: rum Boligareal: 10 m2 (109 m2) 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² Vm Vm Vm 5, m² 2, m²,1 m²,1 m² 2, m² 5, m² 22, m² 8,7 m² 8,7 m² 22, m² TV TV Altan 9,8 m² Altan 5,2 m² TH 2.2 TH.1 Eksisterende forhold TH.1 1. sal 1: RAV PROJEKTFORSLA PLAN 1:100 - T TERRASSE

24 TERRASSEHUSE - Lejlighedstyper TH 2.1T og 2.2T Side 2 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: TERRASSEHUS Lejlighedstype: TH 2.1 T og 2.2 T Placering: stuen + i gavl Stk: 1 Fr. altan Størrelse: rum Boligareal: 11 m2 (121 m2) 11, m² 9, m² 7, m² 2,8 m² 2, m² Entré,6 m² Repos 5,1 m² Vm 22, m² 18,8 m² 8,7 m² Postkasser og barnevogne Postkasser og barnevogne Indgan 9,9 m² TV Terrasse 9,6 m² TH 2.1T Eksisterende forhold TH 2.1 T n 1:100

25 TERRASSEHUSE - Lejlighedstyper TH 2.1 OG 2.2 Side 25 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: TERRASSEHUS Lejlighedstype: TH 2.1 og 2.2 Placering: 1. sal + i gavl Stk: 5+9 Fr. altan Størrelse: rum Boligareal: 11 m2 (121 m2) 12, m² 9, m² 7, m² Vm Vm 5, m² 2, m²,1 m²,1 m² 22, m² 8,7 m² Køk 8,7 m² TV Altan 9,8 m² Eksisterende forhold TH sal 1:100 TH 2.2

26 TERRASSEHUSE - Facader Side 26 Terrassehus facader 1:200

27 150 PROJE TERRASSEHUSE - Snit Side 27 Terassehus principsnit 1:100

28 HAVEHUSE - Visualiseringer Side 28 Visualisering der viser grønt areal ved Hvehusene Visualisering adgangsarealer mellem havehusene

29 HAVEHUSE Side 29 Havehuse - store lejligheder Havehusene indeholder tilgængelighedsboliger i stuen. Med vindfanget etableres der niveaufri adgang fra den eksisterende indgangsside, hvor terrænet løftes op i stueplan et halvt niveau over det eksisterende terræn. Vindfanget etableres for at skabe plads til en ligeløbstrappe til 1. salen, idet den eksisterende trappe med reposer kommer ud af synk med det nye landskabsniveau. Vindfanget bidrager til at skabe nicher og mere intime rum på indgangssiden. Lejlighederne tager udgangspunkt i den eksisterende grundstruktur, med enkle omdannelser med stor effekt i de enkelte boliger. Facaden har nye og store vinduer, så man sikrer masser af lys og luft boligen. Facaden beklædes med tegl.

30 150 RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORFORSLAG FORELØBIG HAVEHUSE PRINCIPSNIT Side 0 Havehus principsnit 1: Skiftegang

31 HAVEHUSE TILGÆNGELIGE Side 1 Havehuse med tilgængelighed Havehusene indeholder tilgængelighedsboliger i stuen. Der etableres niveaufri adgang fra den eksisterende indgangsside, hvor terrænet løftes op i stueplan et halvt niveau over det eksisterende terræn. De eksisterende trappeopgange nedlægges, og ankomsten til boligen sker direkte fra terræn eller fra en svalegang/ udv. trappe på 1. sal. Der etableres 6 små lejligheder pr. etage, som alle har adgang til egen terasse eller have. Facaden har nye og store vinduer, så man sikrer masser af lys og luft boligen. Facaden beklædes med tegl.

32 150 RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORFORSLAG FORELØBIG HAVEHUSE TILGÆNGELIGE PRINCIPSNIT Side 2 Havehus principsnit 1:100

33 HAVEHUSE - ETAGEPLANER Side HH 5.1 HH.1 HH.2 HH 5.2 HH.1 HH.1 12, m² 11,5 m² 7,8 m² 9, m² 12, m² 12, m² 11,5 m² 7,8 m² 9, m² 12, m² 5, m² 2,2 m² 2,2 m² 5,5 m² 2, m² 5, m² 5, m² 2,2 m² 2,2 m² 5,5 m² 2, m² 5, m² 22, m² 11,5 m² 12,8 m² 22, m² 22, m² 12,8 m² 22, m² 11,5 m² HH 2.1 HH 1.2 HH 2.2 HH 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 5, m² Garde. 2, m²,1 m² Garde.,1 m² 5, m² 5, m² Garde. Garde. 2, m² 2, m²,1 m²,1 m² 2, m² 5, m² 22, m² 8,7 m² 8,7 m² 22, m² 22, m² 8,7 m² 8,7 m² 22, m² 150 RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORSLAG PLAN 1:150 HAVEHUS STUEPLAN Altan 9,9 m² Altan 9,9 m² Altan 9,9 m² Altan 9,9 m²

34 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER HH.1 OG.2 Side Bygningstype: HAVEHUS Lejlighedstype: HH.1 og.2 Placering: stueplan i gavl Stk: Størrelse: rum Boligareal: 90 m2 (9 m2) STUEPLAN 1. SAL 9, m² 12, m² Vm 2, m² 5, m² 22, m² TV Eksisterende forhold HH.1 stuen 1:100 HH.1 PROJEK H

35 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER HH.1 Side 5 Bygningstype: HAVEHUS Lejlighedstype: HH.1 Placering: stueplan Stk: Størrelse: 2 rum Boligareal: 6 m2 (66 m2) STUEPLAN 1. SAL 11,5 m² 7,8 m² 2,2 m² 2,2 m² 5,5 m² 11,5 m² 12,8 m² Vm TV TV Eksisterende forhold HH.1 stueplan 1:100 HH RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORSLAG PLAN 1:100 - HH.1 HAVEHUS STUEPLAN

36 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER HH 5.1 OG 5.2 Side 6 Bygningstype: HAVEHUS Lejlighedstype: HH 5.1 og 5.2 Placering: stueplan + i gavl Stk: Størrelse: 2 rum Boligareal: 66 m2 (69 m2) STUEPLAN 1. SAL 12, m² 11,5 m² 7,8 m Vm 5, m² 2,2 m² 2,2 m² 22, m² 11,5 m² TV HH 5.1 PRO Eksisterende forhold HH 5.1 stuen 1:100

37 HAVEHUSE ETAGEPLANER - TILGÆNGELIED I STUEN Side 7 HH 5.1 T HH.1 T HH.2 T HH 5.2 T HH.1 T HH.1 T 12, m² 11,5 m² 7,8 m² 9, m² 11, m² 12, m² 11,5 m² 7,8 m² 9, m² 11, m² 5, m² 2,2 m² 2,2 m² 5,5 m² 2,8 m² 2, m² 5, m² 5, m² 2,2 m² 2,2 m² 5,5 m² 2,8 m² 2, m² 5, m² 22, m² 22, m² 22, m² 22, m² 11,5 m² 12,8 m² 11,5 m² 12,8 m² HH 2.1 HH 1.2 HH 2.2 HH 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² 5, m² 22, m² 2, m²,1 m² 8,7 m²,1 m² 8,7 m² 5, m² 5, m² 2, m² 2, m² 22, m² 22, m²,1 m² 8,7 m²,1 m² 8,7 m² 2, m² 22, m² 5, m² 150 RAVNKILDEVEJ PROJEKTFORSLAG PLAN 1:150 HAVEHUS TILGÆNGELIED STUEPLAN

38 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER HH.1 T OG.2 T Side 8 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: HAVEHUS Lejlighedstype: HH.1 T og.2 T Placering: stueplan i gavl Stk: 8 Størrelse: rum Boligareal: 89 m2 (9 m2) 9, m² 11, m² 2,8 m² Vm Vm 2, m² 5, m² 22, m² TV HHT.1T Eksisterende forhold HH.1 T stueplan 1:100

39 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER HH.1 T Side 9 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: HAVEHUS Lejlighedstype: HH.1 T Placering: stueplan Stk: 8 Størrelse: 2 rum 12, m² 11,5 m² 11,5 m² 7,8 m² Boligareal: 6 m2 (66 m2) Vm 5, m² 2,2 m² 2,2 m² 2,2 m² 2,2 m² 5,5 m² Vm 22, m² TV 11,5 m² 11,5 m² 12,8 m² TV TV HHT 5.1T HHT.1T P HAVEHUS Eksisterende forhold HH.1 T stueplan 1:100

40 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER 5.1 T og 5.2 T Side 0 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: HAVEHUS Lejlighedstype: HH 5.1 T og 5.2 T Placering: stueplan + i gavl Stk: 8 Størrelse: 2 rum Boligareal: 66 m2 (69 m2) 12, m² 11,5 m² 11,5 m² Vm 5, m² 2,2 m² 2,2 m² 2,2 m² Disp 2,2 m² 22, m² 11,5 m² 11,5 m² TV TV Eksisterende forhold HH 5.1 T stuen 1:100 HHT 5.1T

41 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER og 1.2 Side 1 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: TERRASSEHUS Lejlighedstype: HH og 1.2 Placering: 1. sal + i gavl Stk: 12 Størrelse: rum Boligareal: 102 m2 (107 m2) 12, m² 9, m² 7, m² 9, m² 12, m² Vm Vm Vm 5, m² 2, m²,1 m²,1 m² 2, m² 5, m² 22, m² 8,7 m² 8,7 m² 22, m² TV TV HHT 2.2 HHT Eksisterende forhold HH 1. sal 1: PROJEKTFOR PLAN 1:100 HAVEHUS TILGÆNG

42 HAVEHUSE - LEJLIEDSTYPER 2.1 og 2.2 Side 2 STUEPLAN 1. SAL Bygningstype: HAVEHUSE Lejlighedstype: HH 2.1 og 2.2 Placering: 1. sal + i gavl Stk: 12 Størrelse: rum Boligareal: 11 m2 (119 m2) 12, m² 9, m² 7, m² Vm 5, m² 2, m²,1 m² Disp,1 m² 22, m² 8,7 m² Køkk 8,7 m² Eksisterende forhold HH sal 1:100 HHT 2.1

43 HAVEHUSE TILGÆNGELIGE Side Havehus facader 1:200

44 HAVEHUSE Side Havehus facader 1:200

45 HAVEHUSE - Referencer Side 5

46 TRÆBEKLÆDNING - BEHANDLET/SORTMALET Side 6

47 GYLDENRISPARKEN, AMAGER - TERMOWOOD MALERBEHANDLET Side 7

48 ETAGEBOLIGER - Konstruktioner og installationer Side 8 Etageboliger: Konstruktioner: * Betonpladerne på de langsgående vægge demonteres. På gavlen forbliver betonvæggen og der etableres ny facade her uden på. * Påstøbning af konsol på eksisterende fundament for ny tung facade, forudsat at en geoteknisk undersøgelse viser at fundamentet må belastes yderligere, alternative etableres en nyt fundament til formuren. * Ydervægge opføres i tegl med et ventileret hulrum, ind imod den indvendige trækassette. * Bagmur udføres i trækassetter der afsluttes med en vindplade udvendigt, hvor der i bunden af denne er indbygget en kraftig murpap/tagpap for at sikre at fugt holdes væk fra trækonstruktionen. * Tagfoden ændres således der er en synlig tagrende der danner udhæng for facaden. * Ved Rækkehuse demonteres det eksisterende tag og der laves en fladtagsløsning. * Indv. I boligen udskiftes køkken, bad, gulv og vægbeklædninger. Teknik: * Der udføres komplet ny vvs og el installation fra indføring i kælder. * Der etableres sug fra emhætte og badeværelse, ved enkelte modeller føres afkast ud igennem væg, øvrige føres over tag. * I alle opholdsrum etableres der udluftning via microventilation.

49 GÅRDHAVEHUSE Side 9 GÅRDHAVEHUS KORT GÅRDHAVEHUS LANGT GÅRDHAVEHUS KORT GÅRDHAVEHUS LANGT GÅRDHAVEHUS KORT

50 GÅRDHAVEHUSE - INSPIRATION Side 50

51 GÅRDHAVEHUSE - Overblik Side 51 Situationsplan stk - Gårdhus lang stk Gårdhus lang stk Gårdhus kort stk Gårdhus kort 7 stk 2. - Gårdhuse kort stk RH - Rækkehuse 15 boliger stk TH - Terrassehuse 12/8 boliger stk stk HH Havehuse 10 boliger HH Havehuse tilgængelige10 boliger

52 TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL RH 10 m2 8 stk RH m2 8 stk RH m2 stk RH 1. RH m2 16 stk RH m2 12 stk RH.2 96 m2 12 stk 6 (Typer med angivelsen T er tilgængelige) (Arealer i ( ) er fællesareal) TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL TH T 87 m2 5 stk TH 1.2 T 87 m2 9 stk TH 2.1 T 11 m2 5 stk TH 2.2 T 11m2 9 stk HH T 107 m2 HH 1.2 T 107 m2 HH 2.1 T 118 m2 HH 2.2 T 118 m2 HH.1 T/HH.1 9 m2 +2 stk HH.2 T/HH.2 9 m2 +2 stk HH.1 T/HH m2 8+ stk HH 5.1 T/HH m2 +2 stk HH 5.2 T/HH m2 +2 stk 6 stk TYPE TH.1 TH.2 TH 2.1 TH 2.2 HH HH 1.2 HH 2.1 HH 2.2 HH.1 HH.2 HH.1 HH 5.1 HH 5.2 VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL 11 m2 5 stk 11 m2 9 stk 101 m2 5 stk 11 m2 9 stk 107 m2 6 stk 107 m2 6 stk 118 m2 6 stk 118 m2 6 stk 9 m2 9 m m m m2 52 stk TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL m2 27 stk m2 18 stk m2 6 stk m2 1 stk m2 7 stk m m2 71 stk ETAGEBOLIGER r Antal 2 værelses Antal værelses Antal værelses ETAGEBOLIGER Boligtyper Tilgængelighedsboliger Lejligheder u. tilgængelighed Rækkehus GÅRDHAVEHUSE* r Antal 2 værelses Antal værelses Antal værelses Antal 5 værelses * Alle er tilgængelige 20 % 8 % 2 % 0 % 6 % % 6 stk 8 stk 56 stk 52 stk 6 stk 6 8 stk stk GÅRDHAVEHUSE - Boligtyper Side 52 Bygningstype: GÅRDHAVEHUS Lejlighedstype: Placering: plan Stk: 27 Størrelse: 5 rum Boligareal: 129 m2 (11 m2) RÆKKEHUSE BOLIGER 1. SAL BOLIGER OVERBLIK BOLIGER STUEN ETAGEBOLIGER I ALT 176 STK GÅRDHAVEHUSE BOLIGER I ALT 27 STK Eksisterende forhold Plan 1:100

53 TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL RH 10 m2 8 stk RH m2 8 stk RH m2 stk RH 1. RH m2 16 stk RH m2 12 stk RH.2 96 m2 12 stk 6 (Typer med angivelsen T er tilgængelige) (Arealer i ( ) er fællesareal) TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL TH T 87 m2 5 stk TH 1.2 T 87 m2 9 stk TH 2.1 T 11 m2 5 stk TH 2.2 T 11m2 9 stk HH T 107 m2 HH 1.2 T 107 m2 HH 2.1 T 118 m2 HH 2.2 T 118 m2 HH.1 T/HH.1 9 m2 +2 stk HH.2 T/HH.2 9 m2 +2 stk HH.1 T/HH m2 8+ stk HH 5.1 T/HH m2 +2 stk HH 5.2 T/HH m2 +2 stk 6 stk TYPE TH.1 TH.2 TH 2.1 TH 2.2 HH HH 1.2 HH 2.1 HH 2.2 HH.1 HH.2 HH.1 HH 5.1 HH 5.2 VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL 11 m2 5 stk 11 m2 9 stk 101 m2 5 stk 11 m2 9 stk 107 m2 6 stk 107 m2 6 stk 118 m2 6 stk 118 m2 6 stk 9 m2 9 m m m m2 52 stk TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL m2 27 stk m2 18 stk m2 6 stk m2 1 stk m2 7 stk m m2 71 stk ETAGEBOLIGER r Antal 2 værelses Antal værelses Antal værelses ETAGEBOLIGER Boligtyper Tilgængelighedsboliger Lejligheder u. tilgængelighed Rækkehus GÅRDHAVEHUSE* r Antal 2 værelses Antal værelses Antal værelses Antal 5 værelses * Alle er tilgængelige 20 % 8 % 2 % 0 % 6 % % 6 stk 8 stk 56 stk 52 stk 6 stk 6 8 stk stk GÅRDHAVEHUSE - Boligtyper Side 5 Bygningstype: GÅRDHAVEHUS Lejlighedstype: 1.2 Placering: plan Stk: 18 Størrelse: 5 rum Boligareal: 129 m2 (11 m2) RÆKKEHUSE BOLIGER 1. SAL BOLIGER OVERBLIK BOLIGER STUEN ETAGEBOLIGER I ALT 176 STK GÅRDHAVEHUSE BOLIGER I ALT 27 STK Eksisterende forhold Plan 1:100

54 RÆKKEHUSE BOLIGER STUEN TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL RH 10 m2 8 stk RH m2 8 stk RH m2 stk RH 1. RH m2 16 stk RH m2 12 stk RH.2 96 m2 12 stk 6 (Typer med angivelsen T er tilgængelige) (Arealer i ( ) er fællesareal) TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL TH T 87 m2 5 stk TH 1.2 T 87 m2 9 stk TH 2.1 T 11 m2 5 stk TH 2.2 T 11m2 9 stk HH T 107 m2 HH 1.2 T 107 m2 HH 2.1 T 118 m2 HH 2.2 T 118 m2 HH.1 T/HH.1 9 m2 +2 stk HH.2 T/HH.2 9 m2 +2 stk HH.1 T/HH m2 8+ stk HH 5.1 T/HH m2 +2 stk HH 5.2 T/HH m2 +2 stk 6 stk BOLIGER 1. SAL TYPE TH.1 TH.2 TH 2.1 TH 2.2 HH HH 1.2 HH 2.1 HH 2.2 HH.1 HH.2 HH.1 HH 5.1 HH 5.2 ETAGEBOLIGER I ALT VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL 11 m2 5 stk 11 m2 9 stk 101 m2 5 stk 11 m2 9 stk 107 m2 6 stk 107 m2 6 stk 118 m2 6 stk 118 m2 6 stk 9 m2 9 m m m m2 52 stk 176 STK GÅRDHAVEHUSE TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL m2 27 stk m2 18 stk m2 6 stk m2 1 stk m2 7 stk m m2 71 stk BOLIGER I ALT 27 STK BOLIGER OVERBLIK ETAGEBOLIGER r Antal 2 værelses Antal værelses Antal værelses ETAGEBOLIGER Boligtyper Tilgængelighedsboliger Lejligheder u. tilgængelighed Rækkehus GÅRDHAVEHUSE* r Antal 2 værelses Antal værelses Antal værelses Antal 5 værelses * Alle er tilgængelige 20 % 8 % 2 % 0 % 6 % % 6 stk 8 stk 56 stk 52 stk 6 stk 6 8 stk stk GÅRDHAVEHUSE - Boligtyper Side 5 Bygningstype: GÅRDHAVEHUS Lejlighedstype: 2.1 Placering: plan Stk: 6 Størrelse: rum Boligareal: 10m2 (11 m2) 27 stk - Gårdhus lang 18 stk Gårdhus lang 6 stk Gårdhus kort 1 stk Gårdhus kort 7 stk 2. - Gårdhuse kort Eksisterende forhold Plan 1:100

55 GÅRDHAVEHUSE - Boligtyper Side 55 Bygningstype: GÅRDHAVEHUS Lejlighedstype: 2.2 Placering: plan Stk: 1 Størrelse: rum Boligareal: 10m2 (11 m2) RÆKKEHUSE BOLIGER 1. SAL BOLIGER OVERBLIK TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL ETAGEBOLIGER RH 10 m2 8 stk TH.1 11 m2 5 stk r RH m2 8 stk TH.2 11 m2 9 stk Antal 2 værelses 20 % 6 stk RH m2 stk TH m2 5 stk Antal værelses 8 % 8 stk RH 1. TH m2 9 stk Antal værelses 2 % 56 stk RH m2 16 stk HH 107 m2 6 stk RH m2 12 stk HH m2 6 stk RH.2 96 m2 12 stk HH m2 6 stk 6 HH 2.2 HH m2 9 m2 6 stk ETAGEBOLIGER Boligtyper BOLIGER STUEN (Typer med angivelsen T er tilgængelige) (Arealer i ( ) er fællesareal) HH.2 HH m2 66 m2 Tilgængelighedsboliger Lejligheder u. tilgængelighed 0 % 6 % 52 stk 6 stk TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL HH m2 Rækkehus % 6 TH T 87 m2 5 stk HH m2 TH 1.2 T 87 m2 9 stk 52 stk TH 2.1 T TH 2.2 T 11 m2 11m2 5 stk 9 stk ETAGEBOLIGER I ALT 176 STK HH T HH 1.2 T 107 m2 107 m2 GÅRDHAVEHUSE 27 stk - Gårdhus lang HH 2.1 T HH 2.2 T 118 m2 118 m2 TYPE VÆRELSER BRUTTO AREAL ANTAL m2 27 stk 18 stk GÅRDHAVEHUSE* Gårdhus lang r HH.1 T/HH.1 9 m2 +2 stk m2 18 stk Antal 2 værelses HH.2 T/HH.2 HH.1 T/HH m2 66 m2 +2 stk 8+ stk m2 100 m2 6 stk 1 stk 6 stk Antal værelses Gårdhus kort Antal værelses 8 stk HH 5.1 T/HH 5.1 HH 5.2 T/HH m2 76 m2 +2 stk +2 stk m2 62 m2 7 stk 1 stk Antal 5 værelses Gårdhus kort * Alle er tilgængelige stk 6 stk.2 85 m2 71 stk 7 stk 2. - Gårdhuse kort BOLIGER I ALT 27 STK Eksisterende forhold Plan 1:100

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG 20-04-2015 Fugleperspektiv SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 NEDRENOVERING, BLOK 46-50 SIDE 5 Arealopgørelse Fremtidigt areal nedrenoveringsblokke: Blok

Læs mere

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter RAVNKILDEVEJ Min bolig i vores kvarter 870 870 1 2 870 INDHOLD VISION S. 5 HELHEDSPLAN S. 8 UDERUM OG LANDSKAB S. 10 INFRASTRUKTUR OG PARKERING S. 14 LUNDEN VED ETAGEHUSENE S. 16 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej Beslutningsforslag Dette hæfte indeholder beslutningsforslag for renovering hhv.

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Kildeparken 2020. Himmerland Boligforening afd. 51. Rev. 17-12-2014

Kildeparken 2020. Himmerland Boligforening afd. 51. Rev. 17-12-2014 Kildeparken 2020 Himmerland Boligforening afd. 51 Rev. 17-12-2014 Kildeparken 2020 Himmerland Boligforening afd. 51 Adresse: Blåkildevej 9000 Aalborg xx familieboliger 2-5 rums boliger Leje pr. måned kr.

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015

PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015 PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015 Beliggenhed NORDLEJREN FLYVESTATION VÆRLØSE SLETTEN SYDLEJREN KILDEDAL ST. 2 MÅLØV Sydlejren er placeret naturskønt på kanten af Måløvs

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Gyldenrisparken - blok 13 og 14 Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Dagsorden Nu skal vi høre om, hvad der sker i Gyldenrisparken! 1. Plan af hele området 2. Byggepladsplan 3. Hvad indeholder

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

Torphusene. Rækkehuse i Humlebæk. Boligplaner & Materialebeskrivelse

Torphusene. Rækkehuse i Humlebæk. Boligplaner & Materialebeskrivelse Torphusene Rækkehuse i Humlebæk oligplaner & Materialebeskrivelse 3Torphusene r på 10 side 3 Type C olig i to plan Dejligt /al med udgang til hyggelig gårdhave Stue med udgang til mindre have Sove med

Læs mere

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der kan stemmes

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Facader i tværblokke Nye vinduer i Træ/alu Nyt indgangsparti Indbygget belysning Ny skalmur Pudsede pilastre Tværblok Facader og vinduer

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri.

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. Skitseforslag til Skema A maj 2015 Situationsplan OVER BÆKKEN, STØVRING /DISPOSITIONSPLAN FOR GRUNDEN OVER BÆKKEN,

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Neshøj HASSERIS. Neshøj 1-49, Hasseris, 9000 Aalborg. Komplet udstyrede kvalitetsboliger på bedste plads i Hasseris

Neshøj HASSERIS. Neshøj 1-49, Hasseris, 9000 Aalborg. Komplet udstyrede kvalitetsboliger på bedste plads i Hasseris 1-49, Hasseris, 9000 Aalborg Komplet udstyrede kvalitetsboliger på bedste plads i Hasseris HASSERIS Velkommen som lejer i Parken i Aalborg HASSERIS Ejendomsselskabet tilbyder 25 attraktive udlejningsrækkehuse

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse I forlængelse af opførelsen af etape 3 og 4, Falhøj, er behovet for opdatering og opgradering af de eksisterende uderum i både Anhøj og Jershøj

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse En vigtig del af projektet er at få energirenoveret længehusene fra 1977. En meget høj varmeregning og gener af træk, opvarmningsbesvær og kuldenedfald motiverer til et

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager stairs Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager KAB Boligforeningen 3B Domea Almen Bolig + Rammeaftale 1 variationer Scandibyg a/s ONV Arkitekter Bascon A/S Ellehauge & Kildemoes

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Odense Havn Fyns almennyttige Boligselskab Fyns almennyttige Boligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST BEBOERMØDE D. 31. MARTS 2014 AFTENENS PROGRAM Introduktion til projektet Renoveringen i korte træk Arkitektoniske overvejelser Introduktion til temagrupper ca.

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER - Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab 1 Området / Kort analyse 2 Visionen / 0-100 / Bygningstypologier / Situationsplan / Landskabsplan

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

Lejeboliger i Aarup. 25 attraktive boliger 3 forskellige boligtyper ved Mørkmosehøj, 5560 Aarup

Lejeboliger i Aarup. 25 attraktive boliger 3 forskellige boligtyper ved Mørkmosehøj, 5560 Aarup Lejeboliger i Aarup 25 attraktive boliger 3 forskellige boligtyper ved Mørkmosehøj, 5560 Aarup Kielberg Ejendomsadministration Hunderupvej 71 Postboks 1311 5100 Odense C Tlf. 6311 7880 www.albeca.dk mail@albeca.dk

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

2.etape. Fredensborgparken. Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup

2.etape. Fredensborgparken. Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup 2.etape Fredensborgparken Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup [ 2 ] Illustrationerne kan have tilvalg og der tages forbehold for fejl og ændringer. Tegninger er ikke målfaste. Rækkehusprojekt

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Tankefuld Svendborg Fyns almennyttige oligselskab Fyns almennyttige oligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse Bygningsscreening

Fremtidssikringsanalyse Bygningsscreening Fremtidssikringsanalyse Bygningsscreening Afd. 52, Svaneke, Bo42 Rønne Afd. 52 Svaneke Untitled layer Ahornvej 1-17 Postgade 6A-6C D. Jürgensensgade 2-30 D. Jürgensensgade 25-35 Lindevej 7-17 Guldhaldstræde

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 61 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Engelundsvej 42-96 Viby, Århus www.engelunden.dk

Læs mere

Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse

Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse Hjemløshed - problemstilling - en bolig er en menneskeret side 2 I Danmark har enhver borger iht. FN s Menneskerettighedserklærings artikel 25 ret til

Læs mere