SF - Politisk- og kampagnestrategiskevaluering af folketingsvalget 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SF - Politisk- og kampagnestrategiskevaluering af folketingsvalget 2011"

Transkript

1 SF - Politisk- og kampagnestrategiskevaluering af folketingsvalget 2011

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Politisk-strategisk evaluering Vælgervandringer mellem folketingsvalg i 2007 og Forklarende årsager på tilbagegangen... 8 Kampagneevaluering Introduktion: Kampagneevaluering Strategisk kommunikation Presse Basisindsatsen... 14

3 Introduktion Folketingsvalget var for SF på en og samme tid en sejr og et nederlag. En sejr, fordi det lykkedes for første gang i ca. 40 år at vælte en borgerlig-liberal regering ved et folketingsvalg, og ligeledes for første gang at sikre SF regeringsdeltagelse. En historisk bedrift! Det er dog værd at bemærke og analysere at forskellene blokkene imellem blev forholdsvis marginale. Ø, SF, S og R opnåede tilsammen 50,3% af stemmerne, mod 49,7% af stemmerne til LA, K, V og DF. Samtidig betød valget også stor tilbagegang for SF. SF gik tilbage fra 13,0% af stemmerne i 2007 til 9,2% (reduktion 29,8%). Et resultat, der set i sammenhæng med SF s vælgertilslutning i perioden må betegnes som utilfredsstillende. Faldet var størst i Københavns Storkreds (reduktion på 41%), i Aarhus by (reduktion 39%/ Østjylland Storkreds 32% reduktion) og storkredsene omkring København, Nordsjælland (red. 32,4 %) og Københavns Omegns Storkreds (red. 33,8 %), samt Sydjyllands storkreds (red. 32,5%). Københavns-, Østjyllands- og Københavns Omegn storkredse er ud over at være karakteriseret ved stort fald i SF vælgerskaren karakteriseret ved traditionelt at være stærke SF storkredse, og de voldsomme fald i de kredse bidrog således mærkbart til SF s samlede tilbagegang. Fyns Storkreds og Sjællands Storkreds klarede sig med reduktioner på henholdsvis 23, 4% og 25, 7% bedre end landsresultatet, mens Vestjyllands- og Nordjyllands storkredse klarede sig bedst med reduktioner på kun henholdsvis 15,5% og 13,8%. Kun i kredsen Himmerland, Nordjylland Storkreds, opnående SF marginal fremgang. Tabel 1: SF s valgresultat på tværs af storkredse Geografisk enhed FT07 FT11 Udvikling (%) Landsresultat 13,0% 9,2% -29,2% Københavns Storkreds 21,0% 12,4% -41,0% Bornholms storkreds 11,9% 7,3% -38,7% Københavns Omegns Storkreds 13,3% 8,8% -33,8% Sydjyllands storkreds 11,4% 7,7% -32,5% Nordsjællands storkreds 10,8% 7,3% -32,4% Østjyllands storkreds 13,3% 9,0% -32,3% Fyns storkreds 14,0% 10,5% -25,0% Sjællands storkreds 12,8% 9,8% -23,4% Nordjyllands storkreds 10,3% 8,7% -15,5% Vestjyllands storkreds 9,4% 8,1% -13,8% Dette notat vil selv om en analyse af blokkens sejr også er påkrævet alene beskæftige sig med SF s valgresultat og en evaluering af kampagneindsatsen generelt. Således er målet at analysere og forklare tilbagegangen, samt at evaluere og lære af kampagneerfaringerne. Ikke for at afgøre skyldspørgsmål, men for at vi sammen som parti igen kan opnå fremgang i målingerne og opnå fremgang ved næstkommende folketingsvalg. Det er i sagens natur en kompliceret opgave at evaluere et valgresultat. Hvilke faktorer der betød hvad for tilbagegangen, lader sig ingenlunde bestemme fuldstændigt. Og selv ved brug af udførlige

4 vælgeranalyser, kvalitative som kvantitative, vil man løbe ind i en række forhold, der umuliggør, at man kan konkludere stringent eller påvise årsagsforklaringer. Dette notat forsøger dog, på trods at kompleksiteten og de epistemologiske udfordringer, at drage en række slutninger på baggrund af en større evaluering af valgkampen. Men dette notat må først og fremmest fungere som et diskussionsoplæg for landsledelsen, der på denne baggrund kan drage organisatoriske og politisk-strategiske konklusioner, samt lade sig inspirere fremadrettet i forbindelse med kommunal- og regionsvalg, parlamentsvalget og næstkommende folketingsvalg. Første hovedafsnit er en politisk strategisk evaluering med udgangspunkt i vælgeranalyser her præsenteres slutteligt kort en række mulige forklaringer på tilbagegangen, som underbygges mundtligt for landsledelsen. Næste hovedafsnit er en evaluering af selve kampagneindsatsen. Som ekstern ressourceperson en slags evaluerings-revisor fungerer direktør i Operate Per Rystrøm (PR), tidl. særlig rådgiver og pressechef. Per Rystrøm har indgående kendskab til politik, strategi og kampagne. PR har kvalificeret evalueringsprocessen, og som tillæg til dette notat kan du læse PR s kommentarer til processen vedr. evalueringen og slutninger i dette notat. Per Rystrøm skriver i sin kommentar til undersøgelseslayoutet: SF s valgkamp havde to overordnede mål: At sikre det størst mulige antal stemmer til SF samt at sikre regeringsmagten. Disse to mål kan i mange situationer være i konflikt med hinanden og det bør analysen tage som udgangspunkt. Når det fremhæves her er det fordi, at netop denne præmis er afgørende for læsningen af dette papir. Dette papir forholder sig for størstedelen alene til SF s tilbagegang og evaluerer de elementer, der kan bidrage til forståelse heraf. Men det er i den sammenhæng værd at huske på, at beslutninger truffet der viste sig at være negative for SF stemmetal, måske har været essentielle for at sikre et nyt flertal i Danmark. Sidst skal det nævnes, at den strategi som SF forfulgte frem mod og valgkampen igennem, er en strategi som Landsmøder siden 2007 har bakket op om, ligesom at Landsledelsen løbende har godkendt den fulgte strategi. Æren for regeringsovertagelsen, er således hele SF s, og lige så er vi også fælles om ansvaret for de fejl, der er begået. God læselyst Politisk-strategisk evaluering I dette afsnit evalueres og diskuteres vælgeradfærden i forbindelse med FV2011. Præsentationen baserer sig på Epinions data indsamlet under valgkampen og på selve valgdagen (exit polls). Af økonomiske årsager, og fordi det er forbundet med stor usikkerhed at spørge til vælgernes adfærd og holdninger bagudrettet, er der ikke indsamlet selvstændige data, hverken kvantitativ eller kvalitativ, hvor vælgerne bliver bedt om at vurdere SF s kampagne indsats bagudrettet. Undersøgelser af vælgernes syn på SF vil fremadrettet blive gennemført i forbindelse med det forestående analyse-, strategi- og udviklingsarbejde. Vælgervandringer mellem folketingsvalg i 2007 og 2011 SF oplevede i perioden mellem de to valg i 2007 og 2011 først en markant vælgermæssig optur og derefter en nedafgående tilslutning, kulminerende med valgresultatet på 9,2%.

5 Højdepunktet for SF s tilslutning kom i forbindelse med Villy Søvndals kritik af Hizb ut-tahrir (værdipolitisk nyorientering), hvor SF havde op imod 20% af vælgertilslutningen. Derefter mistede SF en smule opbakning, men stabiliserede sig på et konstant højt niveau på omkring 18% af vælgerne. Endnu et vælgermæssigt fald skete fra midten af 2010, hvor SF gik fra et niveau på 18% til et på 16% og endnu et dyk fra 16% til 14% i forbindelse med diskussionen af pointsystemet. Et niveau der blev holdt frem til valgkampens start med et yderligere markant dyk i valgkampen i særdeleshed de sidste dage af valgkampen. Nedenstående figur viser udviklingen i meningsmålingerne i perioden fra 2005 til folketingsvalget den 15. september Og her følger en model der viser valgresultatet 2011 i en historisk kontekst for SF:

6 Et valgkampsresultat på 9,2% i 2011 og 13,0% af vælgerne i 2007 betyder, at SF mellem de to valg har tabt 3,8%-point af tilslutningen. Dette tab dækker over bruttovælgervandringer mellem SF og de resterende partier i folketinget, hvor de største udvekslinger af vælger er sket mellem SF og den resterende opposition. Nedenstående figur viser brutto og netto vælgervandringerne fra folketingsvalget 2007 til folketingsvalget 2011( 1 ), hvor SF netto primært har tabt vælgere til Enhedslisten (1,9 % af alle vælgere) og Radikale (0,7 % af alle vælgere), mens SF brutto har vundet 1,7% fra Socialdemokraterne, ligeledes tabt 1,7% af vælgerne til partiet. SF har netto vundet vælgere fra Dansk Folkeparti (0,4-point) og blandt vælgere, der ikke stemte (o,2%) ved sidste folketingsvalg (primært førstegangsvælgere). 1 Bemærk, at analysen er baseret på Epinions exit-poll og ikke det endelig valgresultatet. Det betyder at nettovandringerne ikke summerer helt til SF s samlede vælgertab analysens tendenser er dog helt uproblematiske.

7 Figur 2: SFs vælgervandringer mellem folketingsvalg i 2007 og 2011 SF har mistet vælgere til SF har vundet vælgere fra Ø: Enhedslisten -1,9% -1,9% 0,0% B: Radikale -0,7% -1,1% 0,3% I: Liberal Alliance -0,3% 0 0,0% A: Socialdemokraterne 0,0% -1,7% 1,7% C: Konservative 0,0% 0,0% 0,0% V: Venstre 0,0% -0,2% 0,2% Ny Alliance 0,0% 0,0% 0,0% Stemte ikke 0,2% 0,2% 0,0% O: Dansk Folkeparti -0,1% 0,5% 0,4% Kilde: Epinions Exit-Poll 3 Datamaterialet har tilladt at analysere de 5 grupper, der har vandret til og fra SF samt SF s kernevælgere. De frem grupper er: SF-vælgere (SF i 2007, SF i 2011) Vundet fra S (S i 2007, SF i 2011) Tabt til S (SF i 2007, S i 2011) Tabt til R (SF i 2007, R i 2011) Tabt til Ø (SF i 2007, Ø i 2011) Tabellen neden for viser, at de vælgere, som SF har tabt til Ø og R siden sidste valg, særligt er personer med en lang videregående uddannelse bosiddende i hovedstaden. Vælgere der i øvrigt socio-demografisk minder om SF s kernevælgere, mens de vælgere som SF har vundet primært fra Socialdemokraterne i særlig grad er karakteriseret ved at have en erhvervsuddannelse det er sandsynligt, at denne gruppe også minder om de DF vælgere, som SF også har vundet, da de typisk deler de samme karakteristika. Tabel 2: Demografiske profiler på vælgergrupper SF i 2007 og 2011 Vundet fra S i 2011 Tabt til S i 2011 Tabt til R i 2011 Tabt til Ø i 2011 Andel 7,0 % 1,7% -1,7% -1,1% -1,9% Køn Kvinder (64%) Mænd (58%) Kvinder (65%) Mænd (58%) Kvinder (56%)

8 Alder år (44%) år (38%) år (42%) år (53%) år (52%) år (35 %) Uddannel se Videregåe nde uddannels e (50%) Erhvervsfa glig uddannelse (36 %) Erhvervsfa glig uddannelse (38%) Videregåe nde uddannels e (54%) Videregåe nde uddannels e (49%) Videregåe nde uddannelse (34%) Region Hovedstad en (30%) Hovedstad en (34%) Hovedstad en (35%) Hovedstad en (49%) Hovedstad en (46%) Syddanma rk (24%) Midtjyllan d (29%) Kilde: Epinions Exit Poll (15/9 2011) Midtjyllan d (26%) Forklarende årsager på tilbagegangen På baggrund af vælgerevalueringerne er det muligt at lave 6 overskrifter på elementer der bidrog til SF tilbagegang: Tab af troværdighed. Med tab af troværdighed menes tvivl på værdier, politik og position, hertil bidrog særligt fire elementer: Pointsystem, boligpakke samt de radikales og Enhedslistens kampagner. Forkert kampagnefokus i begyndelsen af valgkampen. Retrospektivt må det konstateres, at SF tog en række politisk strategiske valg vedr. politikfokus og fremstilling af løfter i den indledende fase i valgkampen som muligvis bidrog til SF tilbagegang. S-SF de facto regering. Det faktum, at meningsmålingerne igennem halvandet år entydigt pegede på et regeringsskifte medførte, at SF og S blev målt og behandlet som en siddende regering. Betalingsring. Det må konkluderes at SF tabte uforholdsmæssigt mange vælgere i de storkredse, som var særligt berørt af betalingsringen. Behandling i pressen. Et afgørende element i forståelsen af SF s tilbagegang var den hårdhændede behandling SF fik i trykte såvel som de elektroniske medier. Mangel på selvstændig profil og hype omkring SF. Det må konstateres at nogle vælgere savnede en selvstændig SF profil. Ovenstående punkter behandles videre i præsentation til landsledelsen

9 Kampagneevaluering Introduktion: Kampagneevaluering I dette afsnit evalueres selv kampagneindsatsen. Her som i foregående afsnit, gør det sig gældende at kompleksiteten, umuliggør stringent årsagsforklaringer og utvetydige konklusioner. Men en analyse og evaluering kan forhåbentlig bidrage til at kvalificere og styrke SF s kampagneindsats ved det forestående kommunalvalg og parlamentsvalg, ligesom nedenstående kan fungere som rettesnor og inspiration for kampagneplanlægning og eksekveringen ved næstkommende folketingsvalg. Kampagneevaluering dækker her over: Strategisk kommunikation: Budskabsanalyse, kommunikationskanaler, evaluering af medie- og reklamebureau, evaluering af Propellant (bestillingssystem); evaluering af samarbejdet med Epion Presse: Pressestrategi Basiskampagne: Partikontor, storkredskoordinatorerordningen, organiseringen omkring kandidaterne, evaluering af small-donor strategi Strategisk kommunikation I dette afsnit evalueres den strategisk kommunikationsindsats kort. Det skal dog indledningsvis nævnes, at dette i forhold til at analysere form og indhold på annoncematerialet, og kommunikationskanalerne, er et ufuldstændigt afsnit. En egentlig analyse vil kræve indsamling af kvalitative og kvantitative data vedr. vælgernes opfattelse af SF s kommunikationsindsats. Dette har ikke været (økonomisk) muligt i forbindelse med denne evaluering. Derfor tjener det afsnit således højst som inspiration for fremtidige indsatser. Budskabsanalyse og kommunikationsanalyse I forhold til en analyse af SF s budskaber og annoncering under valget vil en selvstændig kvalitativ og kvantitativ analyse være påkrævet. En analyse, der dels tester budskaberne, dels tester om mediemixet ud fra en målgruppeanalyse og kontaktpriser var det rigtige. Det har ikke været økonomisk muligt i denne omgang. Således er det sparsomt, hvad der kan sluttes vedr. SF s kommunikationsindsats, dog kan følgende konkluderes: - Jf. politisk index valgkampen igennem kommunikerede SF på de områder, der havde danskernes særlige bevågenhed ved valget (økonomi, jobskabelse, sundhed og uddannelse) - SF s tidlige medieindkøb og velplanlagte kampagne betød at SF dominerede online markedsføringen, blandt andet som mest dominerende parti på pol.dk - SF gennemførte meget tidligt i processen kvalitative test af valgmaterialet. Det faktum at testene blev gennemført mere end halvanden år før valgudskrivelse sandsynliggør, at der i vælgerskaren ved valgudskrivelse var sket en stemningsskift i forhold til SF, der kunne være opfanget og korrigeret ved test senere i forløbet. - I forhold til annonceringen må det endvidere konstateres, at det virkede mærkværdigt, krisekonteksten in mente, at vi ikke indledningsvis havde inkluderet finansieringskilderne i

10 forhold til løfterne. - De løbende evalueringer af klikrater, gennemsening af film, venneansøgninger, m.m. som online annoncering muliggør, blev ikke i tilstrækkelig grad brugt til at finpudse og tilrette kampagnen valget igennem. Dette skyldes dels for få tilbagemeldinger fra Mediacom, dels en mangelfuld organisering internt. - I forlængelse af ovenstående må det konstateres at SF ikke tilstrækkelig grad lykkedes at etablere direkte kommunikationskanaler til vælgerne, således signede kun 1112 personer op til SF-nyt online, mens 3613 personer signede up for SF-nyt på sms. Evaluering af samarbejde med mediebureau, reklamebureau og bestillingssystem I relation til samarbejdet med reklamebureau må følgende overordnet konstateres: - SF brugte en (muligvis for) stor del af budget på produktion frem for annoncering. Forholdet mellem produktion og andre udgifter må fremadrettet genovervejes i kampagneplanlægningen. - SF var i samarbejde med bureau utrolig velforberedt på valget. Dette var i sig selv positivt og sikrede ensartet look og stil landet over, og havde været gavnligt hvis valget var udskrevet tidligere, men den tidlige forberedelse gjorde også kampagne stiv og fik lidt fleksibel i forhold til udviklingen i valgkampen. - Humorsporet som var en både bekostelig og tidsmæssig krævende opgave var et flop. Kun få tusinde mennesker så humorfilmene. I forhold til samarbejdet med mediebureau må følgende overordnet konkluderes: - SF brugte en (muligvis for) stor del af annoncebudgettet på administration af annoncekøb, i stedet for egentlige indrykninger. Dette skyldes til dels at det i forberedelsesfasen var nødvendigt hele tiden at planlægge med snarlig valgudskrivelse, samt lave løbende optimeringer, dels at mediebureauer kræver høje fees. - SF dominerede sammen med Venstre online annonceringsbilledet, hvilket skyldes at SF tidligt havde formået at lave gode samarbejdsaftaler med mediehusene. - Optimeringen af online annonceindsatsen var ikke optimal. Evalueringerne fra mediabureau var få og sparsomme, og SF fik ikke i tilstrækkelig grad, med hjælp fra evalueringerne, optimeret online indsatsen. I forhold til samarbejdet med Propellant (materiale bestillingssystem) må følgende konstateres med udgangspunkt i spørgeskema til partiforeningsformænd og kandidater: - For kandidaternes vedkommende er tilfredsheden med bestillingssystemet 3,1 (1 lidt tilfredstillende 5 meget tilfredsstillende), mens den for de forholdsvis få partiforeningsformænd (26) der har brugt systemet er tilfredshedsraten 3,2 - I gruppen af adspurgte kandidater går prisen og det stive system igen som et klagepunkt, mens materialerne kvalitet og det at der er et system fremhæves som godt. Serviceniveauet vurderes meget forskelligt af de forskellige svarere.

11 - Evalueringer fra kandidater og partiforeningsformænd bør indgå i overvejelsen om brug af Propellant frem mod kommunalvalget. Presse I en evaluering af valgkampen bør pressearbejdet naturligt inddrages som selvstændigt fokus. Evalueringen af pressearbejdet kunne f.eks., som Per Rystrøm, Operate, foreslår indeholde følgende hovedpunkter: - I hvilken grad lykkedes det for SF at sætte den overordnede agenda, debat og framing i valgkampen? - I hvilken grad lykkedes det for SF at håndtere de reaktive kritiske historier? - I hvilken grad lykkedes det proaktivt at sælge gode historier om SF og SF s politik? - I hvilken grad lykkedes det proaktivt at sælge negative historier om SF s modstandere og deres politik? En sådan analyse, hvor nødvendig den må være, særligt SF s megen negative omtale i pressen in mente (se nedenstående), har ikke været tidsmæssig mulig og/eller økonomisk prioriteret. Men fremadrettet vil der blive gjort forsøg på at få universitetsstuderende til at gøre SF s pressearbejde og performance til genstand for forskningsprojekter, specialer, bacheloropgaver m.m. Nedenfor ses en række konkluderende tabeller fra Mark Ørsten, RUC, medieevaluering af valget.

12 Proces over substans De indholdsmæssige politiske emner fyldte mindst i kommentatorernes dækning af valgkampen (emnernes relative andel af den samlede omtale) Meningsmålinger 19,4% RK-alliance / blokpolitik 13,3% Udlændingepolitik 11,1% Uenighed i Blå blok 10,7% Økonomi / vækst / gæld 10,2% Uenighed i Rød blok 6,9% Thornings skattesag 5,4% Boligpakke / boligpolitik 3,5% Efterløn / tilbagetrækning / pension 3,5% 12 Minutter / Fair Forandring / Fair Løsning 3,1% Skattepolitik 2,4% Beskæftigelse / ledighed / dagpenge 2,4% Sundhedspolitik 1,4% Skole- og uddannelsespolitik 1,2% Velfærdspolitik 0,9%

13 Udenrigspolitik 0,9% SF-flirt med DF 0,9% Betalingsring / trafikpolitik 0,7% Retspolitik 0,7% EU 0,5% Miljø- og klimapolitik 0,3% "Arbejderpartiet Venstre" 0,3% Socialpolitik 0,2% Kulturpolitik 0,2% I alt 100,0% (Analysen er foretaget af Infomedia ved at gennemlæse og gennemse politiske analyser af Thomas Larsen i Berlingske, Mette Østergaard i Politiken, Christine Cordsen i Jyllands-Posten, Hans Engell i Ekstra Bladet, Michael Kristiansen i Børsen, Helle Ib i BT, Henrik Qvortrup i TV2 Nyhederne (aftenudsendelser) og Ask Rostrup i DR1 TV-Avisen (aftenudsendelser). Analysen er foretaget på basis af vægtet omtale. Emner eller partier, der omtales i overskriften eller som det første emne i TV-indslaget vægter højere end længere nede i artiklen/senere i indslaget.) Basisindsatsen I forbindelse med evaluering af SF s basis-satsning er følgende initiativer taget: Spørgeskema til partiforeningsformænd og kandidater vedr. valgkampsforberedelse og eksekvering, herunder samarbejde med partikontor og storkredskoordinatorer. Gennemførsel af kvalitative interviews med 12 kandidater med forskelligartede kampagner (og valgresultater); interviewene sigtede mod at indhente kampagneerfaringerne, samt at evaluere kandidaterne samarbejde med centralorganisation og storkredskoordinatorer. Evaluerende gruppeinterview med storkredskoordinatorerne; interviewede sigtede på at evaluere hvilke kampagneformer der fungerede bedst, relationen med kandidater, partiforeninger, storkreds og landskontor, m.m. Det er dette udførlige datagrundlag der ligger til grund for nedenstående evaluering. Partikontor Samarbejdet mellem partikontoret og kandidater og partiforeningsformænd bliver af kandidater og partiforeningsformænd vurderet til at været godt, således lyder konklusioner: - 57 ud af 67 af partiforeningsformændene har gjort brug af hjælp fra partikontoret. Og i gennemsnit vurderes relation til flotte 3,7 - Kommentarer som Medarbejderne ER meget hjælpsomme og lyttede til behov er gennemgående i evalueringen. Derudover er der en række kommentarer vedr. hjemmeside, bestilling af materialer, informationsflow, m.m. som det vil være gavnligt at en kommende styregruppe for kommunal- og regionsvalget vil været tjent med at gennemgå i forbindelse med udviklingen af kommunal- og regionsvalgskampagnen.

14 Storkredskoordinator-ordningen Som en del af SF s basissatsning ansatte man i forbindelse med FV2011 storkredskoordinatorer i alle storkredse (minus Bornholm). Koordinatorerne havde til opgave at understøtte mobilisering, involveringen og uddannelsen af medlemmer og sympatisører lokalt og regionalt. I forhold til ordningen med storkredskoordinatorer må følges på baggrund af indsamlede data sluttes: - Ud af 66 partiforeningsformænd der har besvaret spørgeskema svarer 41 at ja de har benyttet storkredskoordinatoren. Samlet set vurderes samarbejdsrelationen med koordinatoren til 3,5. - De fleste formænd er glade for samarbejdet med koordinatoren og fremhæver at de sikrede gejst, tog initiativ og hjalp med at få kampagnen i gang og inddraget frivillige - De negative formænd fremhæver i København at der var stort fokus på VS, mens andre ude i landet synes at koordinatorerne var for unge og uprøvede - Ud af 47 kandidater der har svaret, svarer 31 ja de har benyttet storkredskoordinatorerne, mens 16 svarer nej. Samlet set vurderer kandidaterne storkredskoordinatorerne til 3,1. - Flertallet af kandidaterne var ligeledes glade for storkredskoordinatorerne, som mange fremhæver som igangsættere og som gode til at sætte initiativer i gang. Men der er også en lille gruppe kandidater der er meget kritiske overfor storkredskoordinatorerne. Det skal dog huskes, at koordinatorerne havde til opgave at have særligt fokus på MF ere, som for en stor dels vedkommende ikke har besvaret spørgeskemaet. - I forbindelse med de kvalitative interviews med kandidater blev det endvidere gjort klart at koordinatorerne spillede en væsentlig rolle som bærere af en kultur, hvor inddragelse, mobilisering og involvering af medlemmer i forbindelse med kampagnearbejdet. Organiseringen omkring kandidaterne Som en del af SF basissatsning blev alle kandidater opfordret til i samarbejde med partiforeningerne at organisere kampagneorganisationer rundt om deres individuelle kandidatur. Konkret blev alle opfordret til at organisere en kampagne-, frivillig- og presse/nye mediekoordinator som ledelse af kandidatorganisationen. Disse personer kunne komme ude fra eller være fx partiforeningsformanden. Ligeledes blev kandidater og partiforeninger opfordret til at erhverve kampagnekontorer, der kunne danne den fysiske og sociale ramme omkring kampagnerne. Den nye organisering sigtede mod at åbne partiet op. Åbne op mod det store flertal af medlemmerne, der ikke var interesseret i at lave traditionelt partiforeningsarbejde, og åbne mod sympatisører, der ikke var medlemmer af partiet, og derfor ikke havde adgang til partiforeningen. I forhold til kandidatorganisationerne må følges på baggrund af indsamlede data sluttes: - En stor gruppe af kandidater udmærker sig ved at have taget modellen til sig, og ved at have profiteret af at åbne kampagnen op. Mange kandidater, særligt mange yngre kandidater, havde stor succes med den ny organiseringsform. - Samtidig er der en gruppe af kandidater synes at den ny model forvirrede og skabte

15 usikkerhed om, hvem der havde ansvar for hvilke opgaver, ligesom organiseringen af nogle blev opfordret som en unødig udfordring af partiforeningernes rolle som primus motor i forbindelse med folketingsvalg - I forlængelse heraf må det yderligere sluttes, at modellen kunne have været forklaret bedre, således at der opstod misforståelse. - Det må sluttes at de kandidater, der aktivt tog modellen til sig fik klar gevinst heraf, i form af flere aktive og højere aktivitetsniveau end de havde set tidligere hvor kampagnerne alene blev drevet frem af partiforeningerne, mens de kandidater der organiserede deres kampagne mere traditionelt gennemsnitligt havde færre aktive omkring deres kampagne. - Det må endvidere sluttes at nøglekomponenten i forhold til succesfuldt at inddrage og organisere medlemmer og sympatisører er en dygtig og socialt velfungerende kandidat og/eller koordinator, der har personlige ambitioner, og som gjorde brug af redskaberne, vedr. organisering, struktur, fælles fortælling, strategi, målbare handlinger og relationsopbygning - Det må også sluttes, at de kandidater der fik individuel hjælp til og have mod på at retænke måden at organisere havde større held med deres kampagnearbejde, end dem som ikke hade modtaget vejledning eller alene havde fået det i form af fælles kurser. - I forhold til kampagnekontorer må det sluttes at ideen om at oprette lokale og regionale kampagnekontorer var en succes. Stort set alle som anskaffede sig kontorer kan berette om at en sådan fysisk ramme og socialt mødested gjorde det nemmere at aktivere og inddrage medlemmer og sympatisører. Small donor strategi Som en del af basisindsatsen satsede SF på at sikrer større økonomisk bidrag fra medlemmer og sympatisører. Dette skulle dels hjælpe med at sikre SF annoncemæssig synlighed under valget, dels skabe en ny kultur hvor partiet uafhængigt af støtte fra eksterne vil være i stand til at gennemføre større kampagnen. Indsatsen var inspireret af Obama kampagnens succesfulde small donor - strategi. SF formående ved hjælp af denne strategi at indsamle: Webdonation: ,12 SMS-donation: ,97 Valgfond (betalt direkte til bank): Valgfond (bidrag fra MF ere): Valgkampkontingent (giroopkrævning): På denne baggrund må det sluttes at strategien var en delvis succes: - SF fik via de forskellige platforme et flot samlet resultat, og fik afprøvet en række muligheder som fremadrettet kan forfines og forbedres. - Bidraget fra medlemmer (valgkampskontingentet) var til sammenligning med 2007-valget og kommunalvalget skuffende.

Politisk og kampagnestrategisk evaluering af SF s folketingsvalgkamp 2011

Politisk og kampagnestrategisk evaluering af SF s folketingsvalgkamp 2011 SF s sekretariat januar 2012 Politisk og kampagnestrategisk evaluering af SF s folketingsvalgkamp 2011 1 Introduktion Folketingsvalget var for SF på en og samme tid en sejr og et nederlag. En sejr, fordi

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Notat om Europaparlamentsvalget 2014

Notat om Europaparlamentsvalget 2014 20. juni 2014 Notat om Europaparlamentsvalget 2014 Analysen er foretaget af Magnus Skovrind Pedersen, Enhedslisten Baggrund Op til årsmødet 2013 overvejede Enhedslisten at opstille til Europaparlamentsvalget

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Partiledernes troværdighed

Partiledernes troværdighed Radius Kommunikation Partiledernes troværdighed Faktaark Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation

Læs mere

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9 3 26,3 26, 2 2 21,1 21, 19, 19,9 7, 8,1 7,8 8, 4,6 4, 3,4 3,2 4,2 4,3 4,8 4,9 +/- 2,1 +/-,9 +/-,8 +/-,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1 Valgresultat 2 19-8-2 47 47 4 4 3 37 36 34 3 3 2 2 13 14 14

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,8. Valgresultat ,7 24,8

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,8. Valgresultat ,7 24,8 3 2 2 2, 2,1 24, 1,9 17,9 2,7 21, 2, 1 1 12,3 9, 9,2 9, 9,1 7,4,,7 4, 4,9,, 4,, 3,7 3, 4, 3,1,,4,, +/- 2 +/- 1 +/-,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/-,4 +/- 1, +/- 1,9 +/- 1,3 +/-, Valgresultat 211 1--21 2--21 4 44

Læs mere

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Faldende interesse? http://www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/valgdeltagelse_i_kommunerne/ Massiv forskning i kommunalvalget Valgdeltagelsen i Aarhus

Læs mere

Gallup om DF som regeringsparti

Gallup om DF som regeringsparti TNS Dato: 22. april 2013 Projekt: 59252 Feltperiode: Den 17/4-22/4 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Vælgertilslutning 9. august 2016 TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Gallup for Feltperiode: Den 5. til 9. august 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Feltperiode: Den 15.-16. januar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller

Læs mere

Meningsmålinger - hvad kan vi sige med sikkerhed?

Meningsmålinger - hvad kan vi sige med sikkerhed? Meningsmålinger - hvad kan vi sige med sikkerhed? af Kenneth Madsen - søndag, oktober 28, 2012 http://www.opensamf.dk/2012/10/meningsmalinger-hvad-kan-vi-sige-med-sikkerhed/ Jeg vil i dette indlæg præsentere

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Dokumentation for behovet for en ny politisk strategi for SF

Dokumentation for behovet for en ny politisk strategi for SF Dokumentation for behovet for en ny politisk strategi for SF Flemming Bjerke og Leif Hermann Version 2-10.06.2012 Sammenfatning SF's bidrag til fremgang for S+SF har intet med samarbejdet med S at gøre,

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

A B C D F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,2 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 1,1. Valgresultat ,0 26,3

A B C D F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,2 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 1,1. Valgresultat ,0 26,3 3 2, 26,3 26, 2 2 1 21,1 16,6 17,1 19, 1,4 1,2 4,6,1, 3,4 4,1 2, 3,2 2,9 4,2 4,4, 7, 7,2 6,9 7, 7,9,1 4, 6,4, +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/-, +/- 1 +/- 1,2 +/- 1, +/- 1, +/- 1,3 +/- 1,1 Valgresultat 21 23--216

Læs mere

Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011

Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011 Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011 Metode Feltperiode: 5.-7. september 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

Bodil Waldstrøm. Undersøgelse af befolkningens holdning til TOPSKATTELETTELSE

Bodil Waldstrøm. Undersøgelse af befolkningens holdning til TOPSKATTELETTELSE Bodil Waldstrøm Undersøgelse af befolkningens holdning til TOPSKATTELETTELSE Brabrand, den 20. august 2016 Dataindsamlingen er foregået i perioden 14.-19. august 2016. Den blev foretaget i Facebook, hvor

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567 TNS November 2013 Projekt: 59567 Feltperiode: Den 28-31 oktober 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1046

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Parti og vælgeradfærd - synopsis

Parti og vælgeradfærd - synopsis Parti og vælgeradfærd synopsis Indledning: Siden januar 2015 har Socialdemokratiet ført en kapagne-offensiv under titlen Det Danmark du kender, der er blevet beskyldt for at være nationalpopulistisk og

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012 Dato:. januar Metode Feltperiode:. januar Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 1 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.0 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Gallup om placering af asylcenter

Gallup om placering af asylcenter TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Vælgerne: K og V er bedst til økonomien

Vælgerne: K og V er bedst til økonomien Vælgerne: K og V er bedst til økonomien Ifølge vælgerne er Venstre og konservative de mest økonomisk ansvarlige partier tæt fulgt af Socialdemokraterne. I midterfeltet slår SF de Radikale, mens DF, EL

Læs mere

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i?

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i? Analysenotat Fra: MMM Til: CAL Danskerne holder af deres husstandsomdelte reklamer En befolkningsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv i november 2011 dokumenterer, at husstandsomdelte reklamer for

Læs mere

Gallup om DR version 2

Gallup om DR version 2 TNS Januar 2014 Projekt: 59714 Feltperiode: Den 2.-3. januar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.220

Læs mere

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Metode Feltperiode: 3.-5. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

ONLINE-APPENDIKS Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse Repræsentativitet og frafald i panelundersøgelsen

ONLINE-APPENDIKS Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse Repræsentativitet og frafald i panelundersøgelsen ONLINE-APPENDIKS for Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse af Rune Slothuus, Michael Bang Petersen og Jakob Rathlev Politica 44. årg., nr. 4, 2012 14. maj 2012 I dette

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

DR s exitprognoser ved KV13 - og brugen af meningsmålinger og prognoser generelt

DR s exitprognoser ved KV13 - og brugen af meningsmålinger og prognoser generelt DR s exitprognoser ved KV13 - og brugen af meningsmålinger og prognoser generelt Professor emeritus Søren Risbjerg Thomsen Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet srt@ps.au.dk Præsentation 20/5-2014

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Christiansborg overskygger kommunalpolitikken

Christiansborg overskygger kommunalpolitikken Christiansborg overskygger kommunalpolitikken Christiansborgpolitikere dominerer. Når 51,9 pct. af danskerne oplever, at alle vigtige politiske beslutninger træffes på Christiansborg, som nye tal fra Cevea

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus.

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus. Landsledelsens organisatoriske beretning 2015 Landsmødet 2014 vedtog en meget overordnet arbejdsplan og pålagde landsledelsen at udarbejde en konkret arbejdsplan efter de af landsmødet fastlagte overordnede

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli Public 57200

TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli Public 57200 TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli 2010 Public 57200 Metode Feltperiode: 1. juli 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520 KV13 Growth summary Konklusioner: ved ikke hvad de vil stemme på, hvis der var kommunalvalg i morgen - 2 af borgerne i Københavns Kommune vil stemme på Socialdemokratiet, 2 ville stemme på Enhedslisten

Læs mere

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS P61584 Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 49 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere. Metode: Webinterviews - GallupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Ministrenes karakterbog 2012 TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Feltperiode: Den 4.-11. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg Bred vælgeropbakning til digitale valg KMD ANALYSE BRIEFING JANUAR 2017 ANALYSE

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Valget til folketinget den 15. september 2011

Valget til folketinget den 15. september 2011 Valget til folketinget Kandidatstatistik Tabel 1. Opstillede kandidater fordelt efter partier, køn og storkredse ved folketingsvalget A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre C. Det Konservative F.

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech. Dato: 1. marts 2011

Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech. Dato: 1. marts 2011 Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech Dato: 1. marts 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech Dato: 1. marts 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015 Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse 2015 Danmarks biblioteksforening, juni 2015 1 Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Bibliotekets betydning i landdistrikter og for bosætning 3. Kan biblioteker

Læs mere

Danskerne dumper Lars Løkke

Danskerne dumper Lars Løkke Danskerne dumer Lars Løkke 44 rocent af vælgerne giver Lars Løkke Rasmussen dumekaraktererne -3 eller 0, når de bedømmer hans evne til at forvalte sit embede og være en dygtig og troværdig artileder og

Læs mere

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere.

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. Beretning 2015 2015 var bestemt ikke noget godt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var året, hvor vi senest den 15. september

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

STEMME I MORGEN STEMME I MORGEN

STEMME I MORGEN STEMME I MORGEN a7_1 Arbejdsmarkedspolitik (Hvem anser du for bedst egnet til at håndtere følgende politikområder: en socialdemokratisk ledet regering eller en BASE 100400% 21800% 4300% 2900% 3500% 7100% 17700% 15100%

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Valget til folketinget den 18. juni 2015

Valget til folketinget den 18. juni 2015 Kandidatstatistik Tabel 1. Opstillede kandidater fordelt efter partier, køn og storkredse ved folketingsvalget den 18. juni 2015 A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF -

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2010

Klimabarometeret. Juni 2010 Klimabarometeret Juni 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

KRITISKE DISKUSSIONER

KRITISKE DISKUSSIONER 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund ikke partiorganiseret medlem af centrum - venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: VÆLGERFLUGT BORT FRA THORNING

Læs mere

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN EU-OPSTILLING 2013 EU opstilling 2013 Undersøgelse af EU opstilling for Enhedslisten Udarbejde af:

Læs mere

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016 t DR Politikerlede Danmarks Radio 14. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Socialistisk Folkeparti. Danskerne og efterlønnen

Socialistisk Folkeparti. Danskerne og efterlønnen Socialistisk Folkeparti Danskerne og efterlønnen Rapport - Epinion A/S 30 March 2006 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...5 2 Baggrund...6 2.1 Indledning...6 3 Overordnede resultater...7 4 Baggrundsanalyser...8

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Danskerne vil ha velfærdsteknologi

Danskerne vil ha velfærdsteknologi Danskerne vil ha velfærdsteknologi AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Der findes og er er i gang med at blive udviklet mange typer såkaldt velfærdsteknologi, som kan

Læs mere

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet BRIEF Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 191 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Et stigende flertal af vælgerne ønsker enten at afskaffe

Læs mere

Meningsmåling i Bornholm Kommune Marts Gennemført af Jysk Analyse Kontakt: Cand.merc. Jørgen Haller Telefon :

Meningsmåling i Bornholm Kommune Marts Gennemført af Jysk Analyse Kontakt: Cand.merc. Jørgen Haller Telefon : Meningsmåling i Bornholm Kommune Marts 2012 Gennemført af Jysk Analyse Kontakt: Cand.merc. Jørgen Haller haller@jyskanalyse.dk Telefon : 9811 4090 1. Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 Analysens indhold 1. Indledning... 2 Introduktion... 2 Data... 2 Medierne... 2 2. Medieomtaler... 2 Antal omtaler... 2 Fordelt på måneder...

Læs mere

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268 TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere 23. 25. august 2010 Public 57268 Metode Feltperiode: 23. 25. august 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om kommunale og regionale valg

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om kommunale og regionale valg 2013/1 BSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 24. oktober 2013 af Morten Marinus (DF), Mikkel Dencker (DF), Finn Sørensen (EL), Frank Aaen

Læs mere

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER LOBBYISME PÅ CHRISTIANSBORG SURVEY MED FOLKETINGSPOLITIKERNE. September 2015

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER LOBBYISME PÅ CHRISTIANSBORG SURVEY MED FOLKETINGSPOLITIKERNE. September 2015 CLICK TO ADD TEXT BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER Vi kombinerer altid faglig indsigt I kundernes verden med skarpe kommunikationskompetencer. Det kalder vi dobbeltkompetencer. LOBBYISME PÅ CHRISTIANSBORG

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328 den royale familie den royale familie Feltperiode: Den 29.-31. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Morten Messerschmidt deler

Morten Messerschmidt deler Morten Messerschmidt deler Dansk Folkeartis sidskandidat deler vandene blandt vælgerne mens hver anden med en erhvervsuddannelse bedømmer ham ositivt eller meget ositivt gælder det samme kun hver fjerde

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Islamisk Stats fremfærd i Irak er den katastrofe/konflikt danskerne anser for at være mest alvorlig. Herefter følger ebolas udbredelse i Afrika

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Metode Feltperiode: 25-29. oktober 2007 Målgruppe: Alle vælgere landet over på 18 år og derover Metode: Kombination

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere