SF - Politisk- og kampagnestrategiskevaluering af folketingsvalget 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SF - Politisk- og kampagnestrategiskevaluering af folketingsvalget 2011"

Transkript

1 SF - Politisk- og kampagnestrategiskevaluering af folketingsvalget 2011

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Politisk-strategisk evaluering Vælgervandringer mellem folketingsvalg i 2007 og Forklarende årsager på tilbagegangen... 8 Kampagneevaluering Introduktion: Kampagneevaluering Strategisk kommunikation Presse Basisindsatsen... 14

3 Introduktion Folketingsvalget var for SF på en og samme tid en sejr og et nederlag. En sejr, fordi det lykkedes for første gang i ca. 40 år at vælte en borgerlig-liberal regering ved et folketingsvalg, og ligeledes for første gang at sikre SF regeringsdeltagelse. En historisk bedrift! Det er dog værd at bemærke og analysere at forskellene blokkene imellem blev forholdsvis marginale. Ø, SF, S og R opnåede tilsammen 50,3% af stemmerne, mod 49,7% af stemmerne til LA, K, V og DF. Samtidig betød valget også stor tilbagegang for SF. SF gik tilbage fra 13,0% af stemmerne i 2007 til 9,2% (reduktion 29,8%). Et resultat, der set i sammenhæng med SF s vælgertilslutning i perioden må betegnes som utilfredsstillende. Faldet var størst i Københavns Storkreds (reduktion på 41%), i Aarhus by (reduktion 39%/ Østjylland Storkreds 32% reduktion) og storkredsene omkring København, Nordsjælland (red. 32,4 %) og Københavns Omegns Storkreds (red. 33,8 %), samt Sydjyllands storkreds (red. 32,5%). Københavns-, Østjyllands- og Københavns Omegn storkredse er ud over at være karakteriseret ved stort fald i SF vælgerskaren karakteriseret ved traditionelt at være stærke SF storkredse, og de voldsomme fald i de kredse bidrog således mærkbart til SF s samlede tilbagegang. Fyns Storkreds og Sjællands Storkreds klarede sig med reduktioner på henholdsvis 23, 4% og 25, 7% bedre end landsresultatet, mens Vestjyllands- og Nordjyllands storkredse klarede sig bedst med reduktioner på kun henholdsvis 15,5% og 13,8%. Kun i kredsen Himmerland, Nordjylland Storkreds, opnående SF marginal fremgang. Tabel 1: SF s valgresultat på tværs af storkredse Geografisk enhed FT07 FT11 Udvikling (%) Landsresultat 13,0% 9,2% -29,2% Københavns Storkreds 21,0% 12,4% -41,0% Bornholms storkreds 11,9% 7,3% -38,7% Københavns Omegns Storkreds 13,3% 8,8% -33,8% Sydjyllands storkreds 11,4% 7,7% -32,5% Nordsjællands storkreds 10,8% 7,3% -32,4% Østjyllands storkreds 13,3% 9,0% -32,3% Fyns storkreds 14,0% 10,5% -25,0% Sjællands storkreds 12,8% 9,8% -23,4% Nordjyllands storkreds 10,3% 8,7% -15,5% Vestjyllands storkreds 9,4% 8,1% -13,8% Dette notat vil selv om en analyse af blokkens sejr også er påkrævet alene beskæftige sig med SF s valgresultat og en evaluering af kampagneindsatsen generelt. Således er målet at analysere og forklare tilbagegangen, samt at evaluere og lære af kampagneerfaringerne. Ikke for at afgøre skyldspørgsmål, men for at vi sammen som parti igen kan opnå fremgang i målingerne og opnå fremgang ved næstkommende folketingsvalg. Det er i sagens natur en kompliceret opgave at evaluere et valgresultat. Hvilke faktorer der betød hvad for tilbagegangen, lader sig ingenlunde bestemme fuldstændigt. Og selv ved brug af udførlige

4 vælgeranalyser, kvalitative som kvantitative, vil man løbe ind i en række forhold, der umuliggør, at man kan konkludere stringent eller påvise årsagsforklaringer. Dette notat forsøger dog, på trods at kompleksiteten og de epistemologiske udfordringer, at drage en række slutninger på baggrund af en større evaluering af valgkampen. Men dette notat må først og fremmest fungere som et diskussionsoplæg for landsledelsen, der på denne baggrund kan drage organisatoriske og politisk-strategiske konklusioner, samt lade sig inspirere fremadrettet i forbindelse med kommunal- og regionsvalg, parlamentsvalget og næstkommende folketingsvalg. Første hovedafsnit er en politisk strategisk evaluering med udgangspunkt i vælgeranalyser her præsenteres slutteligt kort en række mulige forklaringer på tilbagegangen, som underbygges mundtligt for landsledelsen. Næste hovedafsnit er en evaluering af selve kampagneindsatsen. Som ekstern ressourceperson en slags evaluerings-revisor fungerer direktør i Operate Per Rystrøm (PR), tidl. særlig rådgiver og pressechef. Per Rystrøm har indgående kendskab til politik, strategi og kampagne. PR har kvalificeret evalueringsprocessen, og som tillæg til dette notat kan du læse PR s kommentarer til processen vedr. evalueringen og slutninger i dette notat. Per Rystrøm skriver i sin kommentar til undersøgelseslayoutet: SF s valgkamp havde to overordnede mål: At sikre det størst mulige antal stemmer til SF samt at sikre regeringsmagten. Disse to mål kan i mange situationer være i konflikt med hinanden og det bør analysen tage som udgangspunkt. Når det fremhæves her er det fordi, at netop denne præmis er afgørende for læsningen af dette papir. Dette papir forholder sig for størstedelen alene til SF s tilbagegang og evaluerer de elementer, der kan bidrage til forståelse heraf. Men det er i den sammenhæng værd at huske på, at beslutninger truffet der viste sig at være negative for SF stemmetal, måske har været essentielle for at sikre et nyt flertal i Danmark. Sidst skal det nævnes, at den strategi som SF forfulgte frem mod og valgkampen igennem, er en strategi som Landsmøder siden 2007 har bakket op om, ligesom at Landsledelsen løbende har godkendt den fulgte strategi. Æren for regeringsovertagelsen, er således hele SF s, og lige så er vi også fælles om ansvaret for de fejl, der er begået. God læselyst Politisk-strategisk evaluering I dette afsnit evalueres og diskuteres vælgeradfærden i forbindelse med FV2011. Præsentationen baserer sig på Epinions data indsamlet under valgkampen og på selve valgdagen (exit polls). Af økonomiske årsager, og fordi det er forbundet med stor usikkerhed at spørge til vælgernes adfærd og holdninger bagudrettet, er der ikke indsamlet selvstændige data, hverken kvantitativ eller kvalitativ, hvor vælgerne bliver bedt om at vurdere SF s kampagne indsats bagudrettet. Undersøgelser af vælgernes syn på SF vil fremadrettet blive gennemført i forbindelse med det forestående analyse-, strategi- og udviklingsarbejde. Vælgervandringer mellem folketingsvalg i 2007 og 2011 SF oplevede i perioden mellem de to valg i 2007 og 2011 først en markant vælgermæssig optur og derefter en nedafgående tilslutning, kulminerende med valgresultatet på 9,2%.

5 Højdepunktet for SF s tilslutning kom i forbindelse med Villy Søvndals kritik af Hizb ut-tahrir (værdipolitisk nyorientering), hvor SF havde op imod 20% af vælgertilslutningen. Derefter mistede SF en smule opbakning, men stabiliserede sig på et konstant højt niveau på omkring 18% af vælgerne. Endnu et vælgermæssigt fald skete fra midten af 2010, hvor SF gik fra et niveau på 18% til et på 16% og endnu et dyk fra 16% til 14% i forbindelse med diskussionen af pointsystemet. Et niveau der blev holdt frem til valgkampens start med et yderligere markant dyk i valgkampen i særdeleshed de sidste dage af valgkampen. Nedenstående figur viser udviklingen i meningsmålingerne i perioden fra 2005 til folketingsvalget den 15. september Og her følger en model der viser valgresultatet 2011 i en historisk kontekst for SF:

6 Et valgkampsresultat på 9,2% i 2011 og 13,0% af vælgerne i 2007 betyder, at SF mellem de to valg har tabt 3,8%-point af tilslutningen. Dette tab dækker over bruttovælgervandringer mellem SF og de resterende partier i folketinget, hvor de største udvekslinger af vælger er sket mellem SF og den resterende opposition. Nedenstående figur viser brutto og netto vælgervandringerne fra folketingsvalget 2007 til folketingsvalget 2011( 1 ), hvor SF netto primært har tabt vælgere til Enhedslisten (1,9 % af alle vælgere) og Radikale (0,7 % af alle vælgere), mens SF brutto har vundet 1,7% fra Socialdemokraterne, ligeledes tabt 1,7% af vælgerne til partiet. SF har netto vundet vælgere fra Dansk Folkeparti (0,4-point) og blandt vælgere, der ikke stemte (o,2%) ved sidste folketingsvalg (primært førstegangsvælgere). 1 Bemærk, at analysen er baseret på Epinions exit-poll og ikke det endelig valgresultatet. Det betyder at nettovandringerne ikke summerer helt til SF s samlede vælgertab analysens tendenser er dog helt uproblematiske.

7 Figur 2: SFs vælgervandringer mellem folketingsvalg i 2007 og 2011 SF har mistet vælgere til SF har vundet vælgere fra Ø: Enhedslisten -1,9% -1,9% 0,0% B: Radikale -0,7% -1,1% 0,3% I: Liberal Alliance -0,3% 0 0,0% A: Socialdemokraterne 0,0% -1,7% 1,7% C: Konservative 0,0% 0,0% 0,0% V: Venstre 0,0% -0,2% 0,2% Ny Alliance 0,0% 0,0% 0,0% Stemte ikke 0,2% 0,2% 0,0% O: Dansk Folkeparti -0,1% 0,5% 0,4% Kilde: Epinions Exit-Poll 3 Datamaterialet har tilladt at analysere de 5 grupper, der har vandret til og fra SF samt SF s kernevælgere. De frem grupper er: SF-vælgere (SF i 2007, SF i 2011) Vundet fra S (S i 2007, SF i 2011) Tabt til S (SF i 2007, S i 2011) Tabt til R (SF i 2007, R i 2011) Tabt til Ø (SF i 2007, Ø i 2011) Tabellen neden for viser, at de vælgere, som SF har tabt til Ø og R siden sidste valg, særligt er personer med en lang videregående uddannelse bosiddende i hovedstaden. Vælgere der i øvrigt socio-demografisk minder om SF s kernevælgere, mens de vælgere som SF har vundet primært fra Socialdemokraterne i særlig grad er karakteriseret ved at have en erhvervsuddannelse det er sandsynligt, at denne gruppe også minder om de DF vælgere, som SF også har vundet, da de typisk deler de samme karakteristika. Tabel 2: Demografiske profiler på vælgergrupper SF i 2007 og 2011 Vundet fra S i 2011 Tabt til S i 2011 Tabt til R i 2011 Tabt til Ø i 2011 Andel 7,0 % 1,7% -1,7% -1,1% -1,9% Køn Kvinder (64%) Mænd (58%) Kvinder (65%) Mænd (58%) Kvinder (56%)

8 Alder år (44%) år (38%) år (42%) år (53%) år (52%) år (35 %) Uddannel se Videregåe nde uddannels e (50%) Erhvervsfa glig uddannelse (36 %) Erhvervsfa glig uddannelse (38%) Videregåe nde uddannels e (54%) Videregåe nde uddannels e (49%) Videregåe nde uddannelse (34%) Region Hovedstad en (30%) Hovedstad en (34%) Hovedstad en (35%) Hovedstad en (49%) Hovedstad en (46%) Syddanma rk (24%) Midtjyllan d (29%) Kilde: Epinions Exit Poll (15/9 2011) Midtjyllan d (26%) Forklarende årsager på tilbagegangen På baggrund af vælgerevalueringerne er det muligt at lave 6 overskrifter på elementer der bidrog til SF tilbagegang: Tab af troværdighed. Med tab af troværdighed menes tvivl på værdier, politik og position, hertil bidrog særligt fire elementer: Pointsystem, boligpakke samt de radikales og Enhedslistens kampagner. Forkert kampagnefokus i begyndelsen af valgkampen. Retrospektivt må det konstateres, at SF tog en række politisk strategiske valg vedr. politikfokus og fremstilling af løfter i den indledende fase i valgkampen som muligvis bidrog til SF tilbagegang. S-SF de facto regering. Det faktum, at meningsmålingerne igennem halvandet år entydigt pegede på et regeringsskifte medførte, at SF og S blev målt og behandlet som en siddende regering. Betalingsring. Det må konkluderes at SF tabte uforholdsmæssigt mange vælgere i de storkredse, som var særligt berørt af betalingsringen. Behandling i pressen. Et afgørende element i forståelsen af SF s tilbagegang var den hårdhændede behandling SF fik i trykte såvel som de elektroniske medier. Mangel på selvstændig profil og hype omkring SF. Det må konstateres at nogle vælgere savnede en selvstændig SF profil. Ovenstående punkter behandles videre i præsentation til landsledelsen

9 Kampagneevaluering Introduktion: Kampagneevaluering I dette afsnit evalueres selv kampagneindsatsen. Her som i foregående afsnit, gør det sig gældende at kompleksiteten, umuliggør stringent årsagsforklaringer og utvetydige konklusioner. Men en analyse og evaluering kan forhåbentlig bidrage til at kvalificere og styrke SF s kampagneindsats ved det forestående kommunalvalg og parlamentsvalg, ligesom nedenstående kan fungere som rettesnor og inspiration for kampagneplanlægning og eksekveringen ved næstkommende folketingsvalg. Kampagneevaluering dækker her over: Strategisk kommunikation: Budskabsanalyse, kommunikationskanaler, evaluering af medie- og reklamebureau, evaluering af Propellant (bestillingssystem); evaluering af samarbejdet med Epion Presse: Pressestrategi Basiskampagne: Partikontor, storkredskoordinatorerordningen, organiseringen omkring kandidaterne, evaluering af small-donor strategi Strategisk kommunikation I dette afsnit evalueres den strategisk kommunikationsindsats kort. Det skal dog indledningsvis nævnes, at dette i forhold til at analysere form og indhold på annoncematerialet, og kommunikationskanalerne, er et ufuldstændigt afsnit. En egentlig analyse vil kræve indsamling af kvalitative og kvantitative data vedr. vælgernes opfattelse af SF s kommunikationsindsats. Dette har ikke været (økonomisk) muligt i forbindelse med denne evaluering. Derfor tjener det afsnit således højst som inspiration for fremtidige indsatser. Budskabsanalyse og kommunikationsanalyse I forhold til en analyse af SF s budskaber og annoncering under valget vil en selvstændig kvalitativ og kvantitativ analyse være påkrævet. En analyse, der dels tester budskaberne, dels tester om mediemixet ud fra en målgruppeanalyse og kontaktpriser var det rigtige. Det har ikke været økonomisk muligt i denne omgang. Således er det sparsomt, hvad der kan sluttes vedr. SF s kommunikationsindsats, dog kan følgende konkluderes: - Jf. politisk index valgkampen igennem kommunikerede SF på de områder, der havde danskernes særlige bevågenhed ved valget (økonomi, jobskabelse, sundhed og uddannelse) - SF s tidlige medieindkøb og velplanlagte kampagne betød at SF dominerede online markedsføringen, blandt andet som mest dominerende parti på pol.dk - SF gennemførte meget tidligt i processen kvalitative test af valgmaterialet. Det faktum at testene blev gennemført mere end halvanden år før valgudskrivelse sandsynliggør, at der i vælgerskaren ved valgudskrivelse var sket en stemningsskift i forhold til SF, der kunne være opfanget og korrigeret ved test senere i forløbet. - I forhold til annonceringen må det endvidere konstateres, at det virkede mærkværdigt, krisekonteksten in mente, at vi ikke indledningsvis havde inkluderet finansieringskilderne i

10 forhold til løfterne. - De løbende evalueringer af klikrater, gennemsening af film, venneansøgninger, m.m. som online annoncering muliggør, blev ikke i tilstrækkelig grad brugt til at finpudse og tilrette kampagnen valget igennem. Dette skyldes dels for få tilbagemeldinger fra Mediacom, dels en mangelfuld organisering internt. - I forlængelse af ovenstående må det konstateres at SF ikke tilstrækkelig grad lykkedes at etablere direkte kommunikationskanaler til vælgerne, således signede kun 1112 personer op til SF-nyt online, mens 3613 personer signede up for SF-nyt på sms. Evaluering af samarbejde med mediebureau, reklamebureau og bestillingssystem I relation til samarbejdet med reklamebureau må følgende overordnet konstateres: - SF brugte en (muligvis for) stor del af budget på produktion frem for annoncering. Forholdet mellem produktion og andre udgifter må fremadrettet genovervejes i kampagneplanlægningen. - SF var i samarbejde med bureau utrolig velforberedt på valget. Dette var i sig selv positivt og sikrede ensartet look og stil landet over, og havde været gavnligt hvis valget var udskrevet tidligere, men den tidlige forberedelse gjorde også kampagne stiv og fik lidt fleksibel i forhold til udviklingen i valgkampen. - Humorsporet som var en både bekostelig og tidsmæssig krævende opgave var et flop. Kun få tusinde mennesker så humorfilmene. I forhold til samarbejdet med mediebureau må følgende overordnet konkluderes: - SF brugte en (muligvis for) stor del af annoncebudgettet på administration af annoncekøb, i stedet for egentlige indrykninger. Dette skyldes til dels at det i forberedelsesfasen var nødvendigt hele tiden at planlægge med snarlig valgudskrivelse, samt lave løbende optimeringer, dels at mediebureauer kræver høje fees. - SF dominerede sammen med Venstre online annonceringsbilledet, hvilket skyldes at SF tidligt havde formået at lave gode samarbejdsaftaler med mediehusene. - Optimeringen af online annonceindsatsen var ikke optimal. Evalueringerne fra mediabureau var få og sparsomme, og SF fik ikke i tilstrækkelig grad, med hjælp fra evalueringerne, optimeret online indsatsen. I forhold til samarbejdet med Propellant (materiale bestillingssystem) må følgende konstateres med udgangspunkt i spørgeskema til partiforeningsformænd og kandidater: - For kandidaternes vedkommende er tilfredsheden med bestillingssystemet 3,1 (1 lidt tilfredstillende 5 meget tilfredsstillende), mens den for de forholdsvis få partiforeningsformænd (26) der har brugt systemet er tilfredshedsraten 3,2 - I gruppen af adspurgte kandidater går prisen og det stive system igen som et klagepunkt, mens materialerne kvalitet og det at der er et system fremhæves som godt. Serviceniveauet vurderes meget forskelligt af de forskellige svarere.

11 - Evalueringer fra kandidater og partiforeningsformænd bør indgå i overvejelsen om brug af Propellant frem mod kommunalvalget. Presse I en evaluering af valgkampen bør pressearbejdet naturligt inddrages som selvstændigt fokus. Evalueringen af pressearbejdet kunne f.eks., som Per Rystrøm, Operate, foreslår indeholde følgende hovedpunkter: - I hvilken grad lykkedes det for SF at sætte den overordnede agenda, debat og framing i valgkampen? - I hvilken grad lykkedes det for SF at håndtere de reaktive kritiske historier? - I hvilken grad lykkedes det proaktivt at sælge gode historier om SF og SF s politik? - I hvilken grad lykkedes det proaktivt at sælge negative historier om SF s modstandere og deres politik? En sådan analyse, hvor nødvendig den må være, særligt SF s megen negative omtale i pressen in mente (se nedenstående), har ikke været tidsmæssig mulig og/eller økonomisk prioriteret. Men fremadrettet vil der blive gjort forsøg på at få universitetsstuderende til at gøre SF s pressearbejde og performance til genstand for forskningsprojekter, specialer, bacheloropgaver m.m. Nedenfor ses en række konkluderende tabeller fra Mark Ørsten, RUC, medieevaluering af valget.

12 Proces over substans De indholdsmæssige politiske emner fyldte mindst i kommentatorernes dækning af valgkampen (emnernes relative andel af den samlede omtale) Meningsmålinger 19,4% RK-alliance / blokpolitik 13,3% Udlændingepolitik 11,1% Uenighed i Blå blok 10,7% Økonomi / vækst / gæld 10,2% Uenighed i Rød blok 6,9% Thornings skattesag 5,4% Boligpakke / boligpolitik 3,5% Efterløn / tilbagetrækning / pension 3,5% 12 Minutter / Fair Forandring / Fair Løsning 3,1% Skattepolitik 2,4% Beskæftigelse / ledighed / dagpenge 2,4% Sundhedspolitik 1,4% Skole- og uddannelsespolitik 1,2% Velfærdspolitik 0,9%

13 Udenrigspolitik 0,9% SF-flirt med DF 0,9% Betalingsring / trafikpolitik 0,7% Retspolitik 0,7% EU 0,5% Miljø- og klimapolitik 0,3% "Arbejderpartiet Venstre" 0,3% Socialpolitik 0,2% Kulturpolitik 0,2% I alt 100,0% (Analysen er foretaget af Infomedia ved at gennemlæse og gennemse politiske analyser af Thomas Larsen i Berlingske, Mette Østergaard i Politiken, Christine Cordsen i Jyllands-Posten, Hans Engell i Ekstra Bladet, Michael Kristiansen i Børsen, Helle Ib i BT, Henrik Qvortrup i TV2 Nyhederne (aftenudsendelser) og Ask Rostrup i DR1 TV-Avisen (aftenudsendelser). Analysen er foretaget på basis af vægtet omtale. Emner eller partier, der omtales i overskriften eller som det første emne i TV-indslaget vægter højere end længere nede i artiklen/senere i indslaget.) Basisindsatsen I forbindelse med evaluering af SF s basis-satsning er følgende initiativer taget: Spørgeskema til partiforeningsformænd og kandidater vedr. valgkampsforberedelse og eksekvering, herunder samarbejde med partikontor og storkredskoordinatorer. Gennemførsel af kvalitative interviews med 12 kandidater med forskelligartede kampagner (og valgresultater); interviewene sigtede mod at indhente kampagneerfaringerne, samt at evaluere kandidaterne samarbejde med centralorganisation og storkredskoordinatorer. Evaluerende gruppeinterview med storkredskoordinatorerne; interviewede sigtede på at evaluere hvilke kampagneformer der fungerede bedst, relationen med kandidater, partiforeninger, storkreds og landskontor, m.m. Det er dette udførlige datagrundlag der ligger til grund for nedenstående evaluering. Partikontor Samarbejdet mellem partikontoret og kandidater og partiforeningsformænd bliver af kandidater og partiforeningsformænd vurderet til at været godt, således lyder konklusioner: - 57 ud af 67 af partiforeningsformændene har gjort brug af hjælp fra partikontoret. Og i gennemsnit vurderes relation til flotte 3,7 - Kommentarer som Medarbejderne ER meget hjælpsomme og lyttede til behov er gennemgående i evalueringen. Derudover er der en række kommentarer vedr. hjemmeside, bestilling af materialer, informationsflow, m.m. som det vil være gavnligt at en kommende styregruppe for kommunal- og regionsvalget vil været tjent med at gennemgå i forbindelse med udviklingen af kommunal- og regionsvalgskampagnen.

14 Storkredskoordinator-ordningen Som en del af SF s basissatsning ansatte man i forbindelse med FV2011 storkredskoordinatorer i alle storkredse (minus Bornholm). Koordinatorerne havde til opgave at understøtte mobilisering, involveringen og uddannelsen af medlemmer og sympatisører lokalt og regionalt. I forhold til ordningen med storkredskoordinatorer må følges på baggrund af indsamlede data sluttes: - Ud af 66 partiforeningsformænd der har besvaret spørgeskema svarer 41 at ja de har benyttet storkredskoordinatoren. Samlet set vurderes samarbejdsrelationen med koordinatoren til 3,5. - De fleste formænd er glade for samarbejdet med koordinatoren og fremhæver at de sikrede gejst, tog initiativ og hjalp med at få kampagnen i gang og inddraget frivillige - De negative formænd fremhæver i København at der var stort fokus på VS, mens andre ude i landet synes at koordinatorerne var for unge og uprøvede - Ud af 47 kandidater der har svaret, svarer 31 ja de har benyttet storkredskoordinatorerne, mens 16 svarer nej. Samlet set vurderer kandidaterne storkredskoordinatorerne til 3,1. - Flertallet af kandidaterne var ligeledes glade for storkredskoordinatorerne, som mange fremhæver som igangsættere og som gode til at sætte initiativer i gang. Men der er også en lille gruppe kandidater der er meget kritiske overfor storkredskoordinatorerne. Det skal dog huskes, at koordinatorerne havde til opgave at have særligt fokus på MF ere, som for en stor dels vedkommende ikke har besvaret spørgeskemaet. - I forbindelse med de kvalitative interviews med kandidater blev det endvidere gjort klart at koordinatorerne spillede en væsentlig rolle som bærere af en kultur, hvor inddragelse, mobilisering og involvering af medlemmer i forbindelse med kampagnearbejdet. Organiseringen omkring kandidaterne Som en del af SF basissatsning blev alle kandidater opfordret til i samarbejde med partiforeningerne at organisere kampagneorganisationer rundt om deres individuelle kandidatur. Konkret blev alle opfordret til at organisere en kampagne-, frivillig- og presse/nye mediekoordinator som ledelse af kandidatorganisationen. Disse personer kunne komme ude fra eller være fx partiforeningsformanden. Ligeledes blev kandidater og partiforeninger opfordret til at erhverve kampagnekontorer, der kunne danne den fysiske og sociale ramme omkring kampagnerne. Den nye organisering sigtede mod at åbne partiet op. Åbne op mod det store flertal af medlemmerne, der ikke var interesseret i at lave traditionelt partiforeningsarbejde, og åbne mod sympatisører, der ikke var medlemmer af partiet, og derfor ikke havde adgang til partiforeningen. I forhold til kandidatorganisationerne må følges på baggrund af indsamlede data sluttes: - En stor gruppe af kandidater udmærker sig ved at have taget modellen til sig, og ved at have profiteret af at åbne kampagnen op. Mange kandidater, særligt mange yngre kandidater, havde stor succes med den ny organiseringsform. - Samtidig er der en gruppe af kandidater synes at den ny model forvirrede og skabte

15 usikkerhed om, hvem der havde ansvar for hvilke opgaver, ligesom organiseringen af nogle blev opfordret som en unødig udfordring af partiforeningernes rolle som primus motor i forbindelse med folketingsvalg - I forlængelse heraf må det yderligere sluttes, at modellen kunne have været forklaret bedre, således at der opstod misforståelse. - Det må sluttes at de kandidater, der aktivt tog modellen til sig fik klar gevinst heraf, i form af flere aktive og højere aktivitetsniveau end de havde set tidligere hvor kampagnerne alene blev drevet frem af partiforeningerne, mens de kandidater der organiserede deres kampagne mere traditionelt gennemsnitligt havde færre aktive omkring deres kampagne. - Det må endvidere sluttes at nøglekomponenten i forhold til succesfuldt at inddrage og organisere medlemmer og sympatisører er en dygtig og socialt velfungerende kandidat og/eller koordinator, der har personlige ambitioner, og som gjorde brug af redskaberne, vedr. organisering, struktur, fælles fortælling, strategi, målbare handlinger og relationsopbygning - Det må også sluttes, at de kandidater der fik individuel hjælp til og have mod på at retænke måden at organisere havde større held med deres kampagnearbejde, end dem som ikke hade modtaget vejledning eller alene havde fået det i form af fælles kurser. - I forhold til kampagnekontorer må det sluttes at ideen om at oprette lokale og regionale kampagnekontorer var en succes. Stort set alle som anskaffede sig kontorer kan berette om at en sådan fysisk ramme og socialt mødested gjorde det nemmere at aktivere og inddrage medlemmer og sympatisører. Small donor strategi Som en del af basisindsatsen satsede SF på at sikrer større økonomisk bidrag fra medlemmer og sympatisører. Dette skulle dels hjælpe med at sikre SF annoncemæssig synlighed under valget, dels skabe en ny kultur hvor partiet uafhængigt af støtte fra eksterne vil være i stand til at gennemføre større kampagnen. Indsatsen var inspireret af Obama kampagnens succesfulde small donor - strategi. SF formående ved hjælp af denne strategi at indsamle: Webdonation: ,12 SMS-donation: ,97 Valgfond (betalt direkte til bank): Valgfond (bidrag fra MF ere): Valgkampkontingent (giroopkrævning): På denne baggrund må det sluttes at strategien var en delvis succes: - SF fik via de forskellige platforme et flot samlet resultat, og fik afprøvet en række muligheder som fremadrettet kan forfines og forbedres. - Bidraget fra medlemmer (valgkampskontingentet) var til sammenligning med 2007-valget og kommunalvalget skuffende.

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus.

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus. Landsledelsens organisatoriske beretning 2015 Landsmødet 2014 vedtog en meget overordnet arbejdsplan og pålagde landsledelsen at udarbejde en konkret arbejdsplan efter de af landsmødet fastlagte overordnede

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Metode Feltperiode: 25-29. oktober 2007 Målgruppe: Alle vælgere landet over på 18 år og derover Metode: Kombination

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20928440 August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Organisatorisk handlingsplan

Organisatorisk handlingsplan Organisatorisk handlingsplan De overordnede rammer og prioriteringer for SF s organisation er sat af landsmødet først og fremmest i arbejdsplanen for perioden 2012 14. Nærværende handlingsplan er en udbygning

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Faglige faner i front

Faglige faner i front 14.09.09 Faglige faner i front Side 1 af 8 Notat fra Cevea, 11/9-2009 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk Mere end et forsikringsselskab. Folket ønsker

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014

EVALUERINGSRAPPORT 2014 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2014... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg...

Læs mere

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet UGEBREVET A4 Arbejdsmarked I Politik I Velfærd I Værdier Notat 01 I 2004 Radikale vælgere Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet Johannes Andersen Radikale vælgere en sammenfatning

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat Prepared for Prepared by Job Number Date Ny Agenda Synovate Denmark 15180 Oktober, 2007 Indhold Metode Spørgeskema Tabeller Metode Metode Spørgeskema Tabeller

Læs mere

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328 den royale familie den royale familie Feltperiode: Den 29.-31. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010 Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Hvad er spin? Tematekst. Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium

Hvad er spin? Tematekst. Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium Tematekst Hvad er spin? Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium Der er gennem tiden givet mange forskellige definitioner på, hvad spin er. Normalt hentyder spin til det arbejde, spindoktorerne

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Bestyrelsens beretning for året 2011 til generalforsamlingen den 28. januar 2012. Så er der gået et år, og vi er igen samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

MEDIERNES VALGKAMP 2015

MEDIERNES VALGKAMP 2015 MEDIERNES VALGKAMP 2015 Analyse af de danske mediers dækning af Folketingsvalget 2015 Infomedia har på opdrag fra Dansk Kommunikationsforening lavet en analyse af de landsdækkende mediers dækning af valgkampen

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

VKO løftebrud: Børn snydt for ekstra pædagoger

VKO løftebrud: Børn snydt for ekstra pædagoger Side 1 af 5 Dansk Politik Forside Analyser Folketingskandidater I andre medier Kontakt Links Om Dansk Politik VKO løftebrud: Børn snydt for ekstra pædagoger juni 30, 2008 9:13 am Dan Holt Jensen Henning

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Udviklet og gennemført af konsortiet Advice A/S og Metaphor Reklamebureau BAGGRUND Kunden Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Læs mere

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ DS2022 DS2022 Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ Principper for udviklingen: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætning:

Læs mere

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005 Jobmarkedet - Offentlig. halvår 00 Læsertal - erhvervsaktive Geografisk fordeling af læsertal Læsertal Jyllands-Posten dækker hele Danmark Nordjylland Jyllands-Posten 7.000 Politiken 9.000 FOA.000 Kom.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Midtvejsvalg, Undersøgelse blandt borgere i Odense. November 2003

Midtvejsvalg, Undersøgelse blandt borgere i Odense. November 2003 Midtvejsvalg, Undersøgelse blandt borgere i Odense. November 2003 Udarbejdet for: Fyens Stiftstidende Esben Seerup Udarbejdet af: Analysechef Jakob Fiellau-Nikolajsen Wilke Markedsanalyse A/S Vindegade

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til:

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til: Vær med til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere I samarbejde med: Invitation til: Se traileren for Årets Ejerleder 2014 Gå ind på www.pwc.dk/ejerleder Hør Poul Spencer Poulsen, partner og SMV-markedsleder

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Tænk dig om før du IKKE stemmer

Tænk dig om før du IKKE stemmer Tænk dig om før du IKKE stemmer Landsdækkende kampagne ved Kommunal- og regionsvalget 2013 Udfordring: Faldende valgdeltagelse Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget er faldet gennem 35 år og nåede

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

I dette bilag kan alle opstillinger læses. Alle kandidater er blevet tilbudt 1500 anslag og et billede.

I dette bilag kan alle opstillinger læses. Alle kandidater er blevet tilbudt 1500 anslag og et billede. I dette bilag kan alle opstillinger læses. Alle kandidater er blevet tilbudt 1500 anslag og et billede. Da der ved opstillingsfristen kun var kommet 6 opstillinger til de 7 bestyrelsesposter bliver denne

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

2. Ved et roulettespil kan man vinde 0,10,100, 500 og 1000 kr. Sandsynligheden for gevinsterne ses af følgende skema:

2. Ved et roulettespil kan man vinde 0,10,100, 500 og 1000 kr. Sandsynligheden for gevinsterne ses af følgende skema: Der er hjælp til opgaver med # og facit på side 6 1. Et eksperiment kan beskrives med følgende skema: u 1 2 3 4 5 P(u) 0,3 0,2 0,1 0,2 x Bestem x og sandsynligheden for at udfaldet er et lige tal.. 2.

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER?

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? 1 Notat SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? Regeringsprojektet var arbejderristernes barn, men de har nu forladt den skude, deres højredrejede politik mere end noget andet har været med til at sænke.

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052426_Samfag-D 08/09/05 13:28 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Danmarks

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere