FESTIVALDANMARK AGAINST DRUGS & UNGE OG ALKOHOL Evaluering af indsatsen 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FESTIVALDANMARK AGAINST DRUGS & UNGE OG ALKOHOL Evaluering af indsatsen 2010"

Transkript

1 FESTIVALDANMARK AGAINST DRUGS & UNGE OG ALKOHOL Evaluering af indsatsen 2010 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Roskilde Events & Consult A/S

2 Festivaldanmark Against Drugs & Unge og Alkohol - Evaluering af indsatserne 2010 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Roskilde Events & Consult A/S Sundhedsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Emneord: Narkotika, stoffer, unge, kampagne, evaluering, forebyggelse Sprog: Dansk Kategori: Faglig rådgivning Version: 1,0 Versionsdato: 29. oktober 2010 Format: pdf Elektronisk ISBN: Udgivet af Sundhedsstyrelsen, oktober 2010 Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

3 Indhold 1 Indledning 4 2 Kort introduktion til festivalerne 5 3 Sammenfatning 5 4 Evalueringsværktøjer Kvantitative evalueringsværktøjer Kvalitative evalueringsværktøjer 8 5 Evalueringsresultater: Observation 9 6 Evalueringsresultater: Publikumsundersøgelsen Synligheden af FDAD kampagnen Diskussion og holdning til kampagnen Synligheden af U&A kampagnen Diskussion og holdning til kampagnen 16 7 Evalueringsresultater U&A: Medarbejderundersøgelse Kendskab til kampagnen Kendskab til regler for udskænkning 19 8 Interviewundersøgelse 20 9 Bilagsfortegnelse 2 2 Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

4 1 Indledning Følgende rapport er baseret på evalueringen af indsatsen ift. Festival Danmark Against Drugs (FDAD) og Unge og Alkohol (U&A) kampagnerne på Jelling Musikfestival (Jelling), Skive Festival (Skive) og Samsø Festival (Samsø) Rapporten anvender forskellige kvalitative og kvantitative redskaber i forhold til, at analysere omfanget af synligheden af de forskellige kampagnematerialer og deres effekt på festivaldeltagerne. De to kampagner FDAF og U&A har kørt på en række danske festivaler siden 2006 og Begge kampagner gennemføres i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Udgangspunktet for FDAF har været, at tilrettelægge en holdningsmarkerende og forebyggende indsats mod stoffer under sloganet "Think!", mens hensigten med U&A har været at opfordre unge til at overveje, hvad de går glip af, når de drikker for meget. Det gøres f.eks. med ordene Kun os to Line & Johan Aflyst! Johan er skredet. Line blev nemlig så stiv, at hun snavede hans bedste ven. Samtidig sætter kampagnen fokus på, at forældre og andre voksne støtter de unge. Kampagnen blev gennemført på udvalgte festivaler i 2008, herunder Samsø. Siden 2009 har alle Festival Danmark festivaler haft mulighed for at deltage. Det er frivilligt for festivalerne at deltage i kampagnerne. Derfor må det også forventes, at de festivaler der deltager i kampagnerne, har en interesse i kampagnen og tager ejerskab på kampagnens afvikling. Evalueringen kan med fordel ses i relation til de evalueringer, der er foretaget af Roskilde Festival Against Drugs i perioden , da den bygger på erfaringer hentet fra netop dette arbejde. Evalueringen er udarbejdet af Roskilde Events & Consult A/S. Kontaktperson hos Roskilde Events & Consult A/S i tilfælde af spørgsmål til rapporten: Mads Mikkelsen Tlf.: Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

5 2 Kort introduktion til festivalerne De evalueringsaktiviteter der ligger til grund for rapporten, er gennemført på Jelling, Skive og Samsø i perioden maj til juli Hver festival har forskellige karakteristika, hvorfor vi har valgt at give en kort karakteristik af de enkelte festivaler. Jelling musikfestival har eksisteret siden 1989 og er en ikke-kommerciel festival der finder sted hvert år den sidste weekend i maj. Festivalen besøges hvert år af publikummer, der kan nyde musikken på fem forskellige scener. Skive festival, tidligere Skive Beach Party, afholdes hvert år den første weekend i juni. Der deltager ca publikummer. Festivalen har en meget ung profil og tiltrækker både store danske og udenlandske bands. Samsø festivalen der kaldes Danmarks hyggeligste har eksisteret siden 1990 og foregår hvert år den sidste weekend i juli og tiltrækker mellem 5- og publikummer inkl. Ca frivillige. Festivalen tiltrækker et lidt ældre publikum og programmet har hovedvægt på danske kunstnere. På hver af de tre festivaler har et analyseteam gennemført evalueringsaktiviteter baseret på forskellige evalueringsværktøjer. 3 Sammenfatning Cirka 65 % af festivaldeltagerne har set, at deres festival og Festival Danmark har markeret en holdning mod stoffer henholdsvis 68 % på Jelling, 63 % på Skive og 61 % på Samsø. Gennemgående scorer festivalprogram (med undtagelse af Skive), plakater samt hegnsbannere højest. Trods det, at kun mellem 19 % og 24 % af de adspurgte publikummer har diskuteret Festival Danmark Against Drugs kampagnen med andre, så har tilslutningen til kampagnen været stor. Mere end 95 % af de adspurgte mener således, at det er en god ide at Festival Danmark har en kampagne imod stoffer. Cirka 60 % af festivaldeltagerne på Jelling og Samsø har bemærket kampagnen Mindre druk Mere fest, mens kampagnen har haft mindre gennemslagskraft på Skive, hvor kun ca. 50 % har bemærket den. Gennemgående har U&A slået stærkest igennem på hegnsbannere, festivalprogram, barplakater og badges (dog ikke Skive), hvilket også var nogle af de medier der scorede højt i forhold til FDAD. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

6 Fra alkoholkampagnen var det især navnene Jonas og Mille, der blev genkendt. Kun mellem 14 % og 19 % har diskuteret alkoholkampagnen. Som ved FDAD kampagnen er der dog en meget stor andel der mener, at kampagnen er en god ide (mellem 83 % og 94 %). Blandt medarbejderne på Jelling og Samsø har der været et udbredt kendskab til U&A kampagnen (mellem 74 % og 87 %), ligesom der er en meget høj tilslutning til kampagnen (mellem 97 % og 99 %). Størstedelen af medarbejderne kender desuden udskænkningsreglerne, selvom kendskabet er faldende i forhold til reglerne om udskænkning på campingområdet. Blandt medarbejderne på de to festivaler scorer festivalprogram, barplakater, hegnsbannere samt badges højt, hvilket også er mange af de samme medier der scorer højt i publikumsundersøgelsen både U&A og FDAD. På Samsø har ID armbånd desuden været med til at skabe stor opmærksomhed om kampagnen. Dette er et kampagneelement, der ikke opereres med på Jelling. På ingen af festivalerne oplevede politi, samaritter eller festivalpersonale store problemer med stoffer, der forekom dog enkelte episoder primært hash. Til gengæld var der bred enighed om, at der bliver drukket for meget blandt de helt unge. Typisk er dem, der bliver lagt til observation hos samaritterne, under eller lige fyldt 18 år. På Jelling udtalte barpersonalet en hvis skepsis overfor, at det var deres ansvar, at tjekke deltagernes alder. På Samsø benyttes til gengæld et ID armbånd til festivaldeltagere under 18 år, hvilket har betydet en stor forbedring i forhold til at mindske udskænkningen til mindreårige. 4 Evalueringsværktøjer Til evalueringen af de to kampagner Festival Danmark Against Drugs og Unge & Alkohol vil der i denne rapport blive anvendt både kvantitative samt kvalitative evalueringsværktøjer. Hovedvægten vil dog blive lagt på de to spørgeskemaundersøgelser, der er foretaget på de tre festivaler iblandt publikum og de frivillige medarbejdere. 4.1 Kvantitative evalueringsværktøjer De kvantitative evalueringsværktøjer har været brugt til en publikums- og medhjælperundersøgelse. I både publikums- og medhjælperundersøgelsen er strukturen bygget op omkring (se bilag 1 og 2 for spørgeskemaer): Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

7 Spørgsmål til baggrundsinfo: Køn, alder, nationalitet. Spørgsmål angående synlighed af de to kampagner. Spørgsmål i forhold til, hvorvidt kampagnerne har haft debatskabende indflydelse. En normativ dimension, der omhandler om det er godt, at Festival Danmark og de respektive festivaler har en mening om stoffer og alkohol. Publikumsundersøgelsen omhandlede både alkohol- og stofkampagnen og er gennemført ved, at evalueringspersoner har uddelt spørgeskemaerne (bilag 1), hjulpet svarpersonen med at udfylde denne og efterfølgende indtastet besvarelserne. På de tre festivaler blev der til publikumsundersøgelsen indsamlet følgende antal besvarelser 1 : Jelling festivalen: 204 stk. / publikummer dagligt. Samsø festivalen: 189 stk. / publikummer dagligt. Skive festivalen: 254 stk. / ca publikummer dagligt. Antallet af indsamlede spørgeskemaer har været baseret på, at have samme "festivaldeltager til undersøgelsesdeltager" ratio, som i undersøgelsen på Roskilde Festival (ca. 1:100), dog med omkring 100 deltagere uanset ratio. Den målsætning er, jf. ovenstående opgørelse, blevet indfriet på alle festivaler. Det er ikke opgjort, hvor mange der ikke har ønsket at deltage udover, at alle evalueringspersoner har meldt om stor villighed til deltagelse på festivalerne. 2 Blandt de indsamlede skemaer er næsten alle komplet udfyldt, fordi evalueringspersonerne hjalp den enkelte svarperson i tilfælde af tvivl og spørgsmål. Det er samme metode der, med små ændringer, har været kendetegnende for evalueringsindsatsen på Roskilde Festival siden Spørgsmålene i publikumsundersøgelsen har været generiske, så de kunne bruges på alle festivaler i Festival Danmark regi. Derfor bliver der også spurgt til enkelte kampagneelementer, der ikke nødvendigvis indgår på alle festivaler. 1 Opgørelsen over besøgstal er baseret på oplysninger fra henholdsvis Jelling Musikfestivals sekretariat, kapaciteten for en udsolgt Samsø Festival og it. Skive Festival på 2009 salgstal sammenholdt med udtalelser fra skive festival omkring 2010 salg. Daglige publikums antal opgøres som følger: Antal solgte partoutbilletter + gns. antal solgte dagsbilletter pr. dag. Opgørelsen over festivalernes størrelse i indledningen er baseret på partoutbilletter + samlet antal dagsbilletter. 2 Ikke udfyldte svarkategorier er gennemgående blevet behandlet som intet svar på det enkelte spørgsmål, medmindre andet er nævnt. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

8 Medhjælperundersøgelsen har til hensigt at supplere evalueringen af U&A, ved at stille en række spørgsmål til medhjælperne på de enkelte festivaler (Bilag 2). For at opnå flere besvarelser og undgå at forstyrre medhjælperne i deres arbejde, blev den gennemført som websurvey efter festivalernes afvikling, via udsendelse af link per mail. Der blev indsamlet følgende antal besvarelser: Jelling festivalen: 899 stk. Samsø festivalen: 371 stk. Skive festivalen indgår ikke i medhjælperundersøgelsen, idet Skive Festival ikke har rundsendt fremsendte link til deres frivillige. Efterfølgende anmodninger om rundsending af link er ikke blevet efterfulgt eller besvaret. 4.2 Kvalitative evalueringsværktøjer Kvalitative redskaber i form af observation og interview med enkeltpersoner, har også været inddraget i evalueringen. Interviewdelen har haft til hensigt at få viden fra kernepersoner blandt festivalpersonale, politi og samaritter inddraget i undersøgelsen. Interviewguiden, der lå til grund for interview med enkeltpersoner, er vedlagt i bilag 4. Observationer er gennemført for at få afklaret, hvilke kampagneelementer der har været synligt anvendt på festivalerne (tjekliste fremgår af bilag 3). På den måde kan de i resultaterne, publikums- og medhjælperundersøgelsen bringer frem, knyttes sammen med den egentlige afvikling af kampagnen. Hvor muligt er observationer af evalueringsteamet blevet suppleret af samtaler med personer med kendskab til kampagneafviklingen på de enkelte festivaler. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

9 5 Evalueringsresultater: Observation I forhold til FDAD har følgende kampagneelementer været synlige på festivalerne (festivalplads, campingområder samt hjemmeside) (se tabel 1): Festival Element Jelling Skive Samsø Fakta pjece om stoffer X Bestilt, men ikke observeret X Annonce i festivalprogram X X (anvendte egen annonce) X Plakater i A2 format X X Bestilt, men ikke observeret Badges X X X Hegnsbannere X X (X) Kun i medarbejderområde Storskærms filmspot X Ingen storskærm Internetbanner på festivalens hjemmeside X X X Afspærringstape Bestilt, men ikke observeret Stilbilleder på storskærm X Ingen storskærm Annoncestribe på festivalavis Andet X (Logo på medhjælper T-shirts) Tabel 1: Observation af FDAD kampagnemateriale. Som det ses af ovenstående tabel har størstedelen af kampagneelementerne været synlige på de tre festivaler, dog har Samsø i mindre grad benyttet hegnsbannerne, idet disse kun var til stede på medarbejderområdet. For U&A blev følgende elementer tjekket på festivalen eller festivalens hjemmeside (se tabel 2, næste side): X (Lokalavisen) 3 Festivalledelsen valgte ikke at bruge afspærringstapen, idet det gik for let i stykker. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

10 Festival Element Jelling Skive Samsø Annonce i festivalprogram Brochure til forældre Medhjælpers kampagneguide X (X) På nettet Barplakater X X X X (anvendte egen annonce) Bestilt, men ikke observeret Bestilt, men ikke observeret Medarbejderplakater X X X Hegnsbannere X X (X) Badges X X X Plakater til butikker i nærområde ID 18+ armbånd til unge Bestilt, men ikke observeret X (X) På nettet Bestilt, men ikke observeret X (Egne armbånd) E-varsling Link til Festival Danmarks hjemmeside X X Kondompakker X X X Annoncer til lokalpressen målrettet forældre Bestilt, men ikke observeret Festivalens egen hjemmeside/webbanner X X X Andet (X) Plakater ved informationen Tabel 2: Observation af U&A kampagnemateriale. Sammenlignet med FDAD kampagnen har festivalerne været mindre aktive i forhold til at benytte de forskellige U&A kampagneelementer. Her bør især nævnes at hegnsbannerne på Samsø først blev sat op på en af festivalens sidste dage. Omvendt er Samsø den eneste af de tre, der benytter sig af unge armbånd til publikummer og medhjælpere under 18 år. Barplakaterne på Samsø lå ubenyttede i informationen. Generelt var de benyttede kampagneelementer synlig flere steder. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

11 6 Evalueringsresultater: Publikumsundersøgelsen Blandt deltagerne i undersøgelsen viste der sig forskelle på alder- og kønsfordelinger. Alder Festival Middel Median Min Max Jelling 25,2 21, Samsø 30,0 27, Skive 21,9 21, Tabel 3: Demografiske data for publikumsundersøgelsen. Gennemsnitsalderen for deltagerne på Skive lå som de yngste på 22 år, mens deltagerne fra Jelling var en smule ældre med en gennemsnitsalder på 25 år. Begge festivaler havde en medianalder på 21 år. Blandt deltagerne fra Samsø, som også har en lidt ældre profil, var gennemsnitsalderen på 30 år samt en median på 27 år en del højere. Figur 1: Kønsfordelingen på de tre festivaler. Kønsfordelingen blandt de adspurgte viste sig at være nogenlunde ens på Jelling og Samsø (ca. 50/50), mens der på Skive var en overvægt af mænd (59 %). Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

12 6.1 Synligheden af FDAD kampagnen Figur 2: Andele af publikum der har set FDAD kampagnen (afrundet). De tre festivaler ligger relativt ens når man sammenligner i hvor høj grad publikum har lagt mærke til kampagnen - Jelling (68 %), Samsø (61 %) og Skive (63 %). Synligheden af kampagnen på Samsø har i år været lidt større end i 2009, hvor 54 % svarede at de havde set kampagnen. Figur 3: oversigt over de kampagneelementer som deltagerne har set på festivalerne. 4 4 * Annonce i festivalprogrammet samt stillbilleder på storskærm var ikke en del af kampagnematerialet på Skive. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

13 På Jelling er det især plakater, hegnsbannere samt festivalprogrammet hvor synligheden af har været størst. Ca. 30 % af de adspurgte har således svaret, at de har set et eller flere af disse kampagneelementer. Herefter kommer festival hjemmesiden samt badges (ca. 20 %). På Samsø, der sammenlagt havde den mindste synlighed, var det især festivalprogrammet og plakaterne der var mest synlige (over 25 %). Herefter følger hegnsbannere, festivalhjemmesiden og badges. Bemærk dog, at nogle af de adspurgte svarede, at de har set storskærmsfilmspot, på trods af, at der på Samsø ikke var en storskærm (2,6 %). Synligheden af hegnsbannerne kunne i givet fald have været højere, hvis de havde været synlige under hele festivalen. På Skive var synligheden af kampagnen størst ved plakaterne, hegnsbannere og festival hjemmesiden (over 25 %). De andre elementer havde ikke den store synlighed (ca. 10 % eller under). Set på tværs af de tre festivaler, er der enkelte elementer der har været dominerende i forhold til at skabe opmærksomhed omkring kampagnen. Disse er festivalprogram (med undtagelse af Skive), plakater samt hegnsbannere. 6.2 Diskussion og holdning til kampagnen Deltagerne blev ligeledes spurgt til, hvorvidt de har diskuteret kampagnen og hvorvidt de syntes, at det er en god ide, at festivalerne har en synlig politik vedrørende stoffer. Figur 4: Andele af de adspurgte der har diskuteret FDAD med andre. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

14 I forhold til hvorvidt kampagnen har afstedkommet diskussioner imellem festivaldeltagerne viser det sig, at indflydelsen på de tre festivaler har været relativ ens. På Samsø er andelen faldet i forhold til 2009, hvor 31 % svarede at de har diskuteret kampagnen med andre. Dette på trods af, at flere har set kampagnen i år. Som skrevet ovenfor blev festivaldeltagerne ligeledes spurgt til, hvorvidt de syntes, at det er en god ide, at festivalerne har en aktiv politik i forhold til stoffer. Resultatet af undersøgelsen viser at deltagerne på de tre festivaler i udstrakt grad mener, at det en er en god ide (mere end 95 %), at Festival Danmark har en holdning til stoffer. 6.3 Synligheden af U&A kampagnen Figur 5: Andele af publikum, der har set U&A kampagnen. På Samsø har 61 % bemærket kampagnen, hvilket er en klar fremgang i forhold til de 37 % i På Jelling bemærkede 57 % kampagnen, mens cirka halvdelen havde set kampagnen på Skive. Bemærk at gennemslagskraften på Jelling og Skive er betydeligt lavere, end det er tilfældet for FDAD kampagnen, mens den på Samsø er den samme for de to kampagner. Blandt dem, der har bemærket alkoholkampagnen, undersøges det, hvilke kampagneelementer der har været årsag til, at de har bemærket kampagnen: Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

15 Figur 6: Hvilke kampagneelementer blev bemærket. Ligesom det var tilfældet i forhold til FDAD, er der også store udsving imellem de forskellige kampagneelementer og hvor megen opmærksomhed de har skabt, når det gælder U&A. På Jelling lagde ca. 20 % mærke til henholdsvis festivalprogram, barplakater, hegnsbannere og badges. Derudover har kampagnen også fået en del opmærksomhed igennem kondompakker (over 10 %). På Samsø var festivalprogrammet til gengæld den største årsag til opmærksomhed (ca. 30 %), mens barplakater, hegnsbannere og badges også har været årsag til en del opmærksomhed (over 10 %). På Skive var hegnsbannere den klart største årsag til opmærksomhed (over 30 %), mens festivalprogram og barplakater også var årsag til en del opmærksomhed (over 10 %). Gennemgående for de tre festivaler har U&A slået stærkest igennem på hegnsbannere, festivalprogrammer, barplakater og badges (dog ikke Skive), hvilket også var nogle af de medier der scorede højt i forhold til FDAD. Budskaberne i kampagnematerialet blev personificeret ved en række forskellige navne. Det undersøges, hvilke navne der er blevet bemærket ved hjulpet genkendelse: Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

16 Figur 7: Hvilke navne genkendes fra kampagnen. 5 For alle fire festivaler gælder det, at Jonas var det navn flest havde lagt mærke til (10 til 33 %), mens Mille var det navn næst flest havde bemærket (dog undtagen Samsø). Til gengæld var det ikke mange, der kunne genkende de fire øvrige navne fra kampagnen (under 5 %). 6.4 Diskussion og holdning til kampagnen Udover at undersøge om publikum har bemærket alkoholkampagnen, er det også blevet undersøgt, om kampagnen har sat gang i diskussioner publikum imellem. 5 Kun navnene Jonas, Mille, Line og Johan var korrekte. Katja og Malte var med som et tjek for hvorvidt publikum svarede tilfældigt. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

17 Figur 8: Andele der har diskuteret alkoholkampagnen med andre. Der er stort set lige mange på de tre festivaler, der har diskuteret kampagnen med andre (14-19 %). Sammenlignes med FDAD er der færre der har diskuteret U&A på Samsø og Skive, mens andelen der har diskuteret de to kampagner på Jelling er den samme. Udover at undersøge om kampagnen har givet anledning til diskussion, undersøges det også, om publikum mener det er en god ide, at Festival Danmark og de respektive festivaler har sat gang i en alkoholkampagne. Ligesom det var tilfældet med stofkampagnen, mener stort set alle publikummer, at det er en god ide. Det kommer til udtryk ved at 94 % på Jelling, 91 % på Samsø og 83 % på Skive tilslutter sig Festival Danmarks alkoholkampagne. De høje fordelinger er dog lidt lavere end niveauet for holdningen til stofkampagnen. 7 Evalueringsresultater U&A: Medarbejderundersøgelse I medhjælperundersøgelsen blev der indsamlet 899 besvarelser fra medhjælpere på Jelling, mens der blev indsamlet 371 fra medhjælpere på Samsø. På begge festivaler er der en stort set lige kønsfordeling, dog med en svag overrepræsentation af kvinder (55 % kvinder på Jelling og 52 % på Samsø). Aldersmæssigt ligger de to festivaler også meget lige med en gennemsnitsalder i starten af 40 erne i begge tilfælde, hvilket fremgår at nedenstående tabel. Alder medhjælpere Festival Middel Median Min Max Jelling 42,0 43, Samsø 41,0 41, Tabel 4: Alder blandt medhjælpere på Jelling og Samsø festival. For begge festivaler er der en betydelig forskel i alderssammensætningen, når man sammenligner medhjælpere og publikum. Medhjælperne er henholdsvis 17 år ældre på Jelling og 11år ældre på Samsø. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

18 7.1 Kendskab til kampagnen Som det fremgår af nedenstående figur var kendskabet til alkoholkampagnen lidt højere på Samsø (87 %) end på Jelling (74 %). I begge tilfælde er det værd at bemærke, at kendskabet blandt medhjælperne er noget større end blandt publikum. Figur 9: Andele af medhjælpere, der har bemærket U&A kampagnen. Medhjælperne blev ligesom publikum spurgt til, hvilke kampagneelementer de havde bemærket: Figur 10: Hvilke kampagneelementer blev bemærket af medhjælperne. På Jelling blev der lagt mest mærke til kampagnen i programmet og på hegnsbannere (over 40 %). Derudover blev kampagnen til dels bemærket i medhjælpernes kampagneguide, på barplakater og badges (over 20 %). Det- Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

19 te stemmer fint overens med publikumsundersøgelsen både A&U og FDAD, hvor mange af de samme medier scorede højest. På Samsø blev der lagt mest mærke til kampagnen i programmet, på ID armbåndene, på hegnsbannere samt badges (40 % eller derover). Derudover blev kampagnen til dels bemærket i medhjælpernes kampagneguide, i festivalavisen, på barplakater og kondompakker (over 20 %). Dette er igen mange af de samme medier, som scorede højest i publikumsundersøgelsen. Selvom observationerne tegner et billede af, at kampagnen har været nogenlunde lige iøjnefaldende på de to festivaler, er der flere kampagneelementer på Samsø, der har resulteret i opmærksomhed fra mere end 20 % af medhjælperne. Derudover er det værd at bemærke den store opmærksomhed ID armbåndene skabte på Samsø. Dette er et kampagneelement, der ikke opereres med på Jelling og de to øvrige festivaler. 7.2 Kendskab til regler for udskænkning Udover kendskab til kampagnen, blev medhjælperne også spurgt til reglerne for udskænkning og salg af alkohol på festivalen: Figur 11: Viser hvilken alder medhjælperne mener, man skal have for at købe alkohol på festivalpladsen. På Jelling kender mere end hver 5. medhjælper ikke reglerne for udskænkning, mens der er tale om mindre end 10 % af medhjælperne på Samsø. Udover udskænkning på selve festivalpladsen, blev der også spurgt til reglerne for salg af alkohol på campingpladsen: Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

20 Figur 12: Viser hvilken alder medhjælperne mener, man skal have for, at købe alkohol på festivalens campingområde. Væsentligt færre kender til reglerne for salg af alkohol på campingpladsen sammenlignet med udskænkning på selve festivalpladsen. Fordelingerne her er næsten ens for de to festivaler. På Samsø falder kendskabet således fra 92 % til 71 %, mens billedet ikke er nær så udtalt på Jelling, der falder fra 78 til 65 %. Det er desuden værd at bemærke at minimum hver 4. medhjælper på begge festivaler tror, at man blot skal være over 16 år for at købe alkohol på campingpladsen. Dette kan hænge sammen med, at aldersgrænsen for salg i almindelige butikker er netop 16 år. De frivillige medhjælpere på de to festivaler blev også spurgt til, hvorvidt de synes, at det er en god ide, at Festival Danmark og de enkelte festivaler har en holdning til unge og alkohol. Ligesom ovenfor mener størstedelen at det er en god ide, hhv. 99 % på Jelling og 97 % på Samsø festivalen. 8 Interviewundersøgelse På festivalerne i Skive, Jelling og Samsø interviewede evalueringspersonerne en række personer med forskellige ansvarsbaggrunde, om deres syn på forbruget af alkohol og stoffer samt virkningen af FDAD og U&A kampagnerne. Disse omfattede vagtledere for samaritterne, ansvarshavende politibetjente, ledende medarbejdere på festivalerne samt barpersonale. I forhold til stoffer på festivalen var de fleste enige om, at der kun var et begrænset brug af stoffer, og at der primært var tale om hash. Politiet på de tre festivaler konfiskerede næsten ingen hårde stoffer, eksempelvis kokain el. lign. Der er således kun tale om en brøkdel af festivaldeltagerne der tager stoffer, og endnu færre der rent faktisk får brug for hjælp under festivalen. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

21 På Jelling udtalte den ansvarshavende politibetjent, at de unge var gode til at give politiet besked, hvis de opdagede hårde stoffer. Politiet havde således et godt overblik over hvor på campingarealet, de skulle være mest opmærksomme. De udtalte dog at det ikke er muligt at konfiskere alle stofferne. Størstedelen af de interviewede var enige i, at det var godt med en kampagne mod stoffer, og at den havde været mere synlig i år, men at det ikke var så nemt, at tyde det præcise budskab. I forhold til alkohol på festivalerne er der stor enighed om, at der bliver drukket for meget blandt de helt unge. Typisk er dem, der bliver lagt til observation hos samaritterne, under eller lige fyldt 18 år. Dog havde ingen været til udpumpning inden interviewene på de tre festivaler. På Jelling udtalte bar personalet en hvis skepsis overfor, at det var deres ansvar, at skulle tjekke deltagernes alder. Dette er især et problem i forhold til pigerne, der ofte kan se ældre ud, end de rent faktisk er. På Samsø benyttes et ID armbånd til festivaldeltagere under 18 år, hvilket har betydet en stor forbedring i forhold til at mindske udskænkningen til mindreårige, udtaler formanden for samaritterne. Dog er det ikke helt til at undgå, at deres ældre venner køber til dem. Politiet på festivalen udtaler at dette ikke tolereres, og at, hvis det bliver opdaget, kan have konsekvenser for vedkommendes fortsatte festivaldeltagelse. Både formanden for Samsøs vagtkorps og formanden for Natteravnene i Skive udtalte, at gæsterne generelt er gode til at passe på hinanden. Om U&A kampagnen udtaler flere af interviewpersonerne, at udbredelsen af materialet har været større i år. Dette gælder især på Jelling, hvor de, i overensstemmelse med publikumsundersøgelsen, især har lagt mærke til de mange hegnsbannere og barplakater. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

22 9 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Spørgsmål til publikumsundersøgelsen på festivaler 2010 om Festivaldanmark Against Drugs og Unge & Alkohol Bilag 2: Spørgsmål til medhjælperundersøgelse på festivaler 2010 om Unge & Alkohol kampagnen Bilag 3: Tjekliste til observation af de to kampagner på udvalgte festivaler i 2010 Bilag 4: Interviewguide til interview af enkeltpersoner om kampagner på udvalgte festivaler i 2010 Alt materialet i bilagene er udarbejdet af konsulent Martin Strandberg- Larsen på vegne af Sundhedsstyrelsen. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

23 Bilag 1: Spørgsmål til publikumsundersøgelsen på festivaler 2010 om Festival Danmark Against Drugs og Unge & Alkohol Udover baggrundsvariablene køn, alder spørges der til: 1. Har du set at din Festival og Festival Danmark har markeret en holdning mod stoffer (Sæt kun ét kryds)?: Ja Nej 2. Hvis ja, hvor er du blevet gjort opmærksom på Festival Danmark holdning mod stoffer? (sæt gerne flere krydser): Fakta pjece om stoffer: Festival program: Plakater: Badges: Hegnsbannere: Storskærms filmspot: Festival hjemmeside: Afspærringstape: Stillbilleder på storskærm: Festivalavis: Gennem venner: Pressen (avisen og radio): Andet: 3. Har du diskuteret Festival Danmarks holdning mod stoffer med andre? (Sæt kun ét kryds) Ja Nej Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

24 4. Synes du det er en god idé, at Festival Danmark har en holdning mod stoffer? (Sæt kun ét kryds) Ja Nej 5. Har du set at Festival Danmark også har en kampagne med sloganet Mindre druk Mere fest - for unge mellem år og deres forældre (Sæt kun ét kryds) Ja Nej 6. Hvis ja, hvor er du blevet gjort opmærksom på kampagnen Mindre druk Mere fest? (sæt gerne flere krydser): Festivalprogram: Barplakater: Plakater i butikker i nærområdet: Hegnsbannere: Badges: Kondompakke: ID armbånd til unge: Gennem venner: Brochure til forældre: Festival Danmarks hjemmeside: Webbanner: Annoncer i lokalpressen: Festivalavis: Pressen (avisen og radio): Andet: 7. Kan du genkende nogle af følgende navne fra kampagnen (Sæt gerne flere krydser) Jonas: Katja: Line: Johan: Mille: Malte: Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Hovedrapport Dato Marts, 2011 DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 2 Indhold: FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 UNDERSØGELSESPROCEDURE... 3 Spørgeskema... 3 Svarprocent... 4 Anonymitet...

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN

LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN - en karakteristik af patienterne samt en beskrivelse af patienter og pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet Rikke Plauborg, Janne Schurmann Tolstrup, Morten Grønbæk

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Pilotprojekt, 2004 Finansieret af Sundhedsstyrelsen, Vestsjælland Amt, Frederiksborg

Læs mere

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser Cast Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Winsløwparken 19,3 5000 Odense C tlf.: 6550 1000 Fax: 6591 8296 Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og

Læs mere