FESTIVALDANMARK AGAINST DRUGS & UNGE OG ALKOHOL Evaluering af indsatsen 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FESTIVALDANMARK AGAINST DRUGS & UNGE OG ALKOHOL Evaluering af indsatsen 2010"

Transkript

1 FESTIVALDANMARK AGAINST DRUGS & UNGE OG ALKOHOL Evaluering af indsatsen 2010 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Roskilde Events & Consult A/S

2 Festivaldanmark Against Drugs & Unge og Alkohol - Evaluering af indsatserne 2010 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Roskilde Events & Consult A/S Sundhedsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Emneord: Narkotika, stoffer, unge, kampagne, evaluering, forebyggelse Sprog: Dansk Kategori: Faglig rådgivning Version: 1,0 Versionsdato: 29. oktober 2010 Format: pdf Elektronisk ISBN: Udgivet af Sundhedsstyrelsen, oktober 2010 Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

3 Indhold 1 Indledning 4 2 Kort introduktion til festivalerne 5 3 Sammenfatning 5 4 Evalueringsværktøjer Kvantitative evalueringsværktøjer Kvalitative evalueringsværktøjer 8 5 Evalueringsresultater: Observation 9 6 Evalueringsresultater: Publikumsundersøgelsen Synligheden af FDAD kampagnen Diskussion og holdning til kampagnen Synligheden af U&A kampagnen Diskussion og holdning til kampagnen 16 7 Evalueringsresultater U&A: Medarbejderundersøgelse Kendskab til kampagnen Kendskab til regler for udskænkning 19 8 Interviewundersøgelse 20 9 Bilagsfortegnelse 2 2 Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

4 1 Indledning Følgende rapport er baseret på evalueringen af indsatsen ift. Festival Danmark Against Drugs (FDAD) og Unge og Alkohol (U&A) kampagnerne på Jelling Musikfestival (Jelling), Skive Festival (Skive) og Samsø Festival (Samsø) Rapporten anvender forskellige kvalitative og kvantitative redskaber i forhold til, at analysere omfanget af synligheden af de forskellige kampagnematerialer og deres effekt på festivaldeltagerne. De to kampagner FDAF og U&A har kørt på en række danske festivaler siden 2006 og Begge kampagner gennemføres i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Udgangspunktet for FDAF har været, at tilrettelægge en holdningsmarkerende og forebyggende indsats mod stoffer under sloganet "Think!", mens hensigten med U&A har været at opfordre unge til at overveje, hvad de går glip af, når de drikker for meget. Det gøres f.eks. med ordene Kun os to Line & Johan Aflyst! Johan er skredet. Line blev nemlig så stiv, at hun snavede hans bedste ven. Samtidig sætter kampagnen fokus på, at forældre og andre voksne støtter de unge. Kampagnen blev gennemført på udvalgte festivaler i 2008, herunder Samsø. Siden 2009 har alle Festival Danmark festivaler haft mulighed for at deltage. Det er frivilligt for festivalerne at deltage i kampagnerne. Derfor må det også forventes, at de festivaler der deltager i kampagnerne, har en interesse i kampagnen og tager ejerskab på kampagnens afvikling. Evalueringen kan med fordel ses i relation til de evalueringer, der er foretaget af Roskilde Festival Against Drugs i perioden , da den bygger på erfaringer hentet fra netop dette arbejde. Evalueringen er udarbejdet af Roskilde Events & Consult A/S. Kontaktperson hos Roskilde Events & Consult A/S i tilfælde af spørgsmål til rapporten: Mads Mikkelsen Tlf.: Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

5 2 Kort introduktion til festivalerne De evalueringsaktiviteter der ligger til grund for rapporten, er gennemført på Jelling, Skive og Samsø i perioden maj til juli Hver festival har forskellige karakteristika, hvorfor vi har valgt at give en kort karakteristik af de enkelte festivaler. Jelling musikfestival har eksisteret siden 1989 og er en ikke-kommerciel festival der finder sted hvert år den sidste weekend i maj. Festivalen besøges hvert år af publikummer, der kan nyde musikken på fem forskellige scener. Skive festival, tidligere Skive Beach Party, afholdes hvert år den første weekend i juni. Der deltager ca publikummer. Festivalen har en meget ung profil og tiltrækker både store danske og udenlandske bands. Samsø festivalen der kaldes Danmarks hyggeligste har eksisteret siden 1990 og foregår hvert år den sidste weekend i juli og tiltrækker mellem 5- og publikummer inkl. Ca frivillige. Festivalen tiltrækker et lidt ældre publikum og programmet har hovedvægt på danske kunstnere. På hver af de tre festivaler har et analyseteam gennemført evalueringsaktiviteter baseret på forskellige evalueringsværktøjer. 3 Sammenfatning Cirka 65 % af festivaldeltagerne har set, at deres festival og Festival Danmark har markeret en holdning mod stoffer henholdsvis 68 % på Jelling, 63 % på Skive og 61 % på Samsø. Gennemgående scorer festivalprogram (med undtagelse af Skive), plakater samt hegnsbannere højest. Trods det, at kun mellem 19 % og 24 % af de adspurgte publikummer har diskuteret Festival Danmark Against Drugs kampagnen med andre, så har tilslutningen til kampagnen været stor. Mere end 95 % af de adspurgte mener således, at det er en god ide at Festival Danmark har en kampagne imod stoffer. Cirka 60 % af festivaldeltagerne på Jelling og Samsø har bemærket kampagnen Mindre druk Mere fest, mens kampagnen har haft mindre gennemslagskraft på Skive, hvor kun ca. 50 % har bemærket den. Gennemgående har U&A slået stærkest igennem på hegnsbannere, festivalprogram, barplakater og badges (dog ikke Skive), hvilket også var nogle af de medier der scorede højt i forhold til FDAD. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

6 Fra alkoholkampagnen var det især navnene Jonas og Mille, der blev genkendt. Kun mellem 14 % og 19 % har diskuteret alkoholkampagnen. Som ved FDAD kampagnen er der dog en meget stor andel der mener, at kampagnen er en god ide (mellem 83 % og 94 %). Blandt medarbejderne på Jelling og Samsø har der været et udbredt kendskab til U&A kampagnen (mellem 74 % og 87 %), ligesom der er en meget høj tilslutning til kampagnen (mellem 97 % og 99 %). Størstedelen af medarbejderne kender desuden udskænkningsreglerne, selvom kendskabet er faldende i forhold til reglerne om udskænkning på campingområdet. Blandt medarbejderne på de to festivaler scorer festivalprogram, barplakater, hegnsbannere samt badges højt, hvilket også er mange af de samme medier der scorer højt i publikumsundersøgelsen både U&A og FDAD. På Samsø har ID armbånd desuden været med til at skabe stor opmærksomhed om kampagnen. Dette er et kampagneelement, der ikke opereres med på Jelling. På ingen af festivalerne oplevede politi, samaritter eller festivalpersonale store problemer med stoffer, der forekom dog enkelte episoder primært hash. Til gengæld var der bred enighed om, at der bliver drukket for meget blandt de helt unge. Typisk er dem, der bliver lagt til observation hos samaritterne, under eller lige fyldt 18 år. På Jelling udtalte barpersonalet en hvis skepsis overfor, at det var deres ansvar, at tjekke deltagernes alder. På Samsø benyttes til gengæld et ID armbånd til festivaldeltagere under 18 år, hvilket har betydet en stor forbedring i forhold til at mindske udskænkningen til mindreårige. 4 Evalueringsværktøjer Til evalueringen af de to kampagner Festival Danmark Against Drugs og Unge & Alkohol vil der i denne rapport blive anvendt både kvantitative samt kvalitative evalueringsværktøjer. Hovedvægten vil dog blive lagt på de to spørgeskemaundersøgelser, der er foretaget på de tre festivaler iblandt publikum og de frivillige medarbejdere. 4.1 Kvantitative evalueringsværktøjer De kvantitative evalueringsværktøjer har været brugt til en publikums- og medhjælperundersøgelse. I både publikums- og medhjælperundersøgelsen er strukturen bygget op omkring (se bilag 1 og 2 for spørgeskemaer): Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

7 Spørgsmål til baggrundsinfo: Køn, alder, nationalitet. Spørgsmål angående synlighed af de to kampagner. Spørgsmål i forhold til, hvorvidt kampagnerne har haft debatskabende indflydelse. En normativ dimension, der omhandler om det er godt, at Festival Danmark og de respektive festivaler har en mening om stoffer og alkohol. Publikumsundersøgelsen omhandlede både alkohol- og stofkampagnen og er gennemført ved, at evalueringspersoner har uddelt spørgeskemaerne (bilag 1), hjulpet svarpersonen med at udfylde denne og efterfølgende indtastet besvarelserne. På de tre festivaler blev der til publikumsundersøgelsen indsamlet følgende antal besvarelser 1 : Jelling festivalen: 204 stk. / publikummer dagligt. Samsø festivalen: 189 stk. / publikummer dagligt. Skive festivalen: 254 stk. / ca publikummer dagligt. Antallet af indsamlede spørgeskemaer har været baseret på, at have samme "festivaldeltager til undersøgelsesdeltager" ratio, som i undersøgelsen på Roskilde Festival (ca. 1:100), dog med omkring 100 deltagere uanset ratio. Den målsætning er, jf. ovenstående opgørelse, blevet indfriet på alle festivaler. Det er ikke opgjort, hvor mange der ikke har ønsket at deltage udover, at alle evalueringspersoner har meldt om stor villighed til deltagelse på festivalerne. 2 Blandt de indsamlede skemaer er næsten alle komplet udfyldt, fordi evalueringspersonerne hjalp den enkelte svarperson i tilfælde af tvivl og spørgsmål. Det er samme metode der, med små ændringer, har været kendetegnende for evalueringsindsatsen på Roskilde Festival siden Spørgsmålene i publikumsundersøgelsen har været generiske, så de kunne bruges på alle festivaler i Festival Danmark regi. Derfor bliver der også spurgt til enkelte kampagneelementer, der ikke nødvendigvis indgår på alle festivaler. 1 Opgørelsen over besøgstal er baseret på oplysninger fra henholdsvis Jelling Musikfestivals sekretariat, kapaciteten for en udsolgt Samsø Festival og it. Skive Festival på 2009 salgstal sammenholdt med udtalelser fra skive festival omkring 2010 salg. Daglige publikums antal opgøres som følger: Antal solgte partoutbilletter + gns. antal solgte dagsbilletter pr. dag. Opgørelsen over festivalernes størrelse i indledningen er baseret på partoutbilletter + samlet antal dagsbilletter. 2 Ikke udfyldte svarkategorier er gennemgående blevet behandlet som intet svar på det enkelte spørgsmål, medmindre andet er nævnt. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

8 Medhjælperundersøgelsen har til hensigt at supplere evalueringen af U&A, ved at stille en række spørgsmål til medhjælperne på de enkelte festivaler (Bilag 2). For at opnå flere besvarelser og undgå at forstyrre medhjælperne i deres arbejde, blev den gennemført som websurvey efter festivalernes afvikling, via udsendelse af link per mail. Der blev indsamlet følgende antal besvarelser: Jelling festivalen: 899 stk. Samsø festivalen: 371 stk. Skive festivalen indgår ikke i medhjælperundersøgelsen, idet Skive Festival ikke har rundsendt fremsendte link til deres frivillige. Efterfølgende anmodninger om rundsending af link er ikke blevet efterfulgt eller besvaret. 4.2 Kvalitative evalueringsværktøjer Kvalitative redskaber i form af observation og interview med enkeltpersoner, har også været inddraget i evalueringen. Interviewdelen har haft til hensigt at få viden fra kernepersoner blandt festivalpersonale, politi og samaritter inddraget i undersøgelsen. Interviewguiden, der lå til grund for interview med enkeltpersoner, er vedlagt i bilag 4. Observationer er gennemført for at få afklaret, hvilke kampagneelementer der har været synligt anvendt på festivalerne (tjekliste fremgår af bilag 3). På den måde kan de i resultaterne, publikums- og medhjælperundersøgelsen bringer frem, knyttes sammen med den egentlige afvikling af kampagnen. Hvor muligt er observationer af evalueringsteamet blevet suppleret af samtaler med personer med kendskab til kampagneafviklingen på de enkelte festivaler. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

9 5 Evalueringsresultater: Observation I forhold til FDAD har følgende kampagneelementer været synlige på festivalerne (festivalplads, campingområder samt hjemmeside) (se tabel 1): Festival Element Jelling Skive Samsø Fakta pjece om stoffer X Bestilt, men ikke observeret X Annonce i festivalprogram X X (anvendte egen annonce) X Plakater i A2 format X X Bestilt, men ikke observeret Badges X X X Hegnsbannere X X (X) Kun i medarbejderområde Storskærms filmspot X Ingen storskærm Internetbanner på festivalens hjemmeside X X X Afspærringstape Bestilt, men ikke observeret Stilbilleder på storskærm X Ingen storskærm Annoncestribe på festivalavis Andet X (Logo på medhjælper T-shirts) Tabel 1: Observation af FDAD kampagnemateriale. Som det ses af ovenstående tabel har størstedelen af kampagneelementerne været synlige på de tre festivaler, dog har Samsø i mindre grad benyttet hegnsbannerne, idet disse kun var til stede på medarbejderområdet. For U&A blev følgende elementer tjekket på festivalen eller festivalens hjemmeside (se tabel 2, næste side): X (Lokalavisen) 3 Festivalledelsen valgte ikke at bruge afspærringstapen, idet det gik for let i stykker. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

10 Festival Element Jelling Skive Samsø Annonce i festivalprogram Brochure til forældre Medhjælpers kampagneguide X (X) På nettet Barplakater X X X X (anvendte egen annonce) Bestilt, men ikke observeret Bestilt, men ikke observeret Medarbejderplakater X X X Hegnsbannere X X (X) Badges X X X Plakater til butikker i nærområde ID 18+ armbånd til unge Bestilt, men ikke observeret X (X) På nettet Bestilt, men ikke observeret X (Egne armbånd) E-varsling Link til Festival Danmarks hjemmeside X X Kondompakker X X X Annoncer til lokalpressen målrettet forældre Bestilt, men ikke observeret Festivalens egen hjemmeside/webbanner X X X Andet (X) Plakater ved informationen Tabel 2: Observation af U&A kampagnemateriale. Sammenlignet med FDAD kampagnen har festivalerne været mindre aktive i forhold til at benytte de forskellige U&A kampagneelementer. Her bør især nævnes at hegnsbannerne på Samsø først blev sat op på en af festivalens sidste dage. Omvendt er Samsø den eneste af de tre, der benytter sig af unge armbånd til publikummer og medhjælpere under 18 år. Barplakaterne på Samsø lå ubenyttede i informationen. Generelt var de benyttede kampagneelementer synlig flere steder. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

11 6 Evalueringsresultater: Publikumsundersøgelsen Blandt deltagerne i undersøgelsen viste der sig forskelle på alder- og kønsfordelinger. Alder Festival Middel Median Min Max Jelling 25,2 21, Samsø 30,0 27, Skive 21,9 21, Tabel 3: Demografiske data for publikumsundersøgelsen. Gennemsnitsalderen for deltagerne på Skive lå som de yngste på 22 år, mens deltagerne fra Jelling var en smule ældre med en gennemsnitsalder på 25 år. Begge festivaler havde en medianalder på 21 år. Blandt deltagerne fra Samsø, som også har en lidt ældre profil, var gennemsnitsalderen på 30 år samt en median på 27 år en del højere. Figur 1: Kønsfordelingen på de tre festivaler. Kønsfordelingen blandt de adspurgte viste sig at være nogenlunde ens på Jelling og Samsø (ca. 50/50), mens der på Skive var en overvægt af mænd (59 %). Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

12 6.1 Synligheden af FDAD kampagnen Figur 2: Andele af publikum der har set FDAD kampagnen (afrundet). De tre festivaler ligger relativt ens når man sammenligner i hvor høj grad publikum har lagt mærke til kampagnen - Jelling (68 %), Samsø (61 %) og Skive (63 %). Synligheden af kampagnen på Samsø har i år været lidt større end i 2009, hvor 54 % svarede at de havde set kampagnen. Figur 3: oversigt over de kampagneelementer som deltagerne har set på festivalerne. 4 4 * Annonce i festivalprogrammet samt stillbilleder på storskærm var ikke en del af kampagnematerialet på Skive. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

13 På Jelling er det især plakater, hegnsbannere samt festivalprogrammet hvor synligheden af har været størst. Ca. 30 % af de adspurgte har således svaret, at de har set et eller flere af disse kampagneelementer. Herefter kommer festival hjemmesiden samt badges (ca. 20 %). På Samsø, der sammenlagt havde den mindste synlighed, var det især festivalprogrammet og plakaterne der var mest synlige (over 25 %). Herefter følger hegnsbannere, festivalhjemmesiden og badges. Bemærk dog, at nogle af de adspurgte svarede, at de har set storskærmsfilmspot, på trods af, at der på Samsø ikke var en storskærm (2,6 %). Synligheden af hegnsbannerne kunne i givet fald have været højere, hvis de havde været synlige under hele festivalen. På Skive var synligheden af kampagnen størst ved plakaterne, hegnsbannere og festival hjemmesiden (over 25 %). De andre elementer havde ikke den store synlighed (ca. 10 % eller under). Set på tværs af de tre festivaler, er der enkelte elementer der har været dominerende i forhold til at skabe opmærksomhed omkring kampagnen. Disse er festivalprogram (med undtagelse af Skive), plakater samt hegnsbannere. 6.2 Diskussion og holdning til kampagnen Deltagerne blev ligeledes spurgt til, hvorvidt de har diskuteret kampagnen og hvorvidt de syntes, at det er en god ide, at festivalerne har en synlig politik vedrørende stoffer. Figur 4: Andele af de adspurgte der har diskuteret FDAD med andre. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

14 I forhold til hvorvidt kampagnen har afstedkommet diskussioner imellem festivaldeltagerne viser det sig, at indflydelsen på de tre festivaler har været relativ ens. På Samsø er andelen faldet i forhold til 2009, hvor 31 % svarede at de har diskuteret kampagnen med andre. Dette på trods af, at flere har set kampagnen i år. Som skrevet ovenfor blev festivaldeltagerne ligeledes spurgt til, hvorvidt de syntes, at det er en god ide, at festivalerne har en aktiv politik i forhold til stoffer. Resultatet af undersøgelsen viser at deltagerne på de tre festivaler i udstrakt grad mener, at det en er en god ide (mere end 95 %), at Festival Danmark har en holdning til stoffer. 6.3 Synligheden af U&A kampagnen Figur 5: Andele af publikum, der har set U&A kampagnen. På Samsø har 61 % bemærket kampagnen, hvilket er en klar fremgang i forhold til de 37 % i På Jelling bemærkede 57 % kampagnen, mens cirka halvdelen havde set kampagnen på Skive. Bemærk at gennemslagskraften på Jelling og Skive er betydeligt lavere, end det er tilfældet for FDAD kampagnen, mens den på Samsø er den samme for de to kampagner. Blandt dem, der har bemærket alkoholkampagnen, undersøges det, hvilke kampagneelementer der har været årsag til, at de har bemærket kampagnen: Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

15 Figur 6: Hvilke kampagneelementer blev bemærket. Ligesom det var tilfældet i forhold til FDAD, er der også store udsving imellem de forskellige kampagneelementer og hvor megen opmærksomhed de har skabt, når det gælder U&A. På Jelling lagde ca. 20 % mærke til henholdsvis festivalprogram, barplakater, hegnsbannere og badges. Derudover har kampagnen også fået en del opmærksomhed igennem kondompakker (over 10 %). På Samsø var festivalprogrammet til gengæld den største årsag til opmærksomhed (ca. 30 %), mens barplakater, hegnsbannere og badges også har været årsag til en del opmærksomhed (over 10 %). På Skive var hegnsbannere den klart største årsag til opmærksomhed (over 30 %), mens festivalprogram og barplakater også var årsag til en del opmærksomhed (over 10 %). Gennemgående for de tre festivaler har U&A slået stærkest igennem på hegnsbannere, festivalprogrammer, barplakater og badges (dog ikke Skive), hvilket også var nogle af de medier der scorede højt i forhold til FDAD. Budskaberne i kampagnematerialet blev personificeret ved en række forskellige navne. Det undersøges, hvilke navne der er blevet bemærket ved hjulpet genkendelse: Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

16 Figur 7: Hvilke navne genkendes fra kampagnen. 5 For alle fire festivaler gælder det, at Jonas var det navn flest havde lagt mærke til (10 til 33 %), mens Mille var det navn næst flest havde bemærket (dog undtagen Samsø). Til gengæld var det ikke mange, der kunne genkende de fire øvrige navne fra kampagnen (under 5 %). 6.4 Diskussion og holdning til kampagnen Udover at undersøge om publikum har bemærket alkoholkampagnen, er det også blevet undersøgt, om kampagnen har sat gang i diskussioner publikum imellem. 5 Kun navnene Jonas, Mille, Line og Johan var korrekte. Katja og Malte var med som et tjek for hvorvidt publikum svarede tilfældigt. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

17 Figur 8: Andele der har diskuteret alkoholkampagnen med andre. Der er stort set lige mange på de tre festivaler, der har diskuteret kampagnen med andre (14-19 %). Sammenlignes med FDAD er der færre der har diskuteret U&A på Samsø og Skive, mens andelen der har diskuteret de to kampagner på Jelling er den samme. Udover at undersøge om kampagnen har givet anledning til diskussion, undersøges det også, om publikum mener det er en god ide, at Festival Danmark og de respektive festivaler har sat gang i en alkoholkampagne. Ligesom det var tilfældet med stofkampagnen, mener stort set alle publikummer, at det er en god ide. Det kommer til udtryk ved at 94 % på Jelling, 91 % på Samsø og 83 % på Skive tilslutter sig Festival Danmarks alkoholkampagne. De høje fordelinger er dog lidt lavere end niveauet for holdningen til stofkampagnen. 7 Evalueringsresultater U&A: Medarbejderundersøgelse I medhjælperundersøgelsen blev der indsamlet 899 besvarelser fra medhjælpere på Jelling, mens der blev indsamlet 371 fra medhjælpere på Samsø. På begge festivaler er der en stort set lige kønsfordeling, dog med en svag overrepræsentation af kvinder (55 % kvinder på Jelling og 52 % på Samsø). Aldersmæssigt ligger de to festivaler også meget lige med en gennemsnitsalder i starten af 40 erne i begge tilfælde, hvilket fremgår at nedenstående tabel. Alder medhjælpere Festival Middel Median Min Max Jelling 42,0 43, Samsø 41,0 41, Tabel 4: Alder blandt medhjælpere på Jelling og Samsø festival. For begge festivaler er der en betydelig forskel i alderssammensætningen, når man sammenligner medhjælpere og publikum. Medhjælperne er henholdsvis 17 år ældre på Jelling og 11år ældre på Samsø. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

18 7.1 Kendskab til kampagnen Som det fremgår af nedenstående figur var kendskabet til alkoholkampagnen lidt højere på Samsø (87 %) end på Jelling (74 %). I begge tilfælde er det værd at bemærke, at kendskabet blandt medhjælperne er noget større end blandt publikum. Figur 9: Andele af medhjælpere, der har bemærket U&A kampagnen. Medhjælperne blev ligesom publikum spurgt til, hvilke kampagneelementer de havde bemærket: Figur 10: Hvilke kampagneelementer blev bemærket af medhjælperne. På Jelling blev der lagt mest mærke til kampagnen i programmet og på hegnsbannere (over 40 %). Derudover blev kampagnen til dels bemærket i medhjælpernes kampagneguide, på barplakater og badges (over 20 %). Det- Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

19 te stemmer fint overens med publikumsundersøgelsen både A&U og FDAD, hvor mange af de samme medier scorede højest. På Samsø blev der lagt mest mærke til kampagnen i programmet, på ID armbåndene, på hegnsbannere samt badges (40 % eller derover). Derudover blev kampagnen til dels bemærket i medhjælpernes kampagneguide, i festivalavisen, på barplakater og kondompakker (over 20 %). Dette er igen mange af de samme medier, som scorede højest i publikumsundersøgelsen. Selvom observationerne tegner et billede af, at kampagnen har været nogenlunde lige iøjnefaldende på de to festivaler, er der flere kampagneelementer på Samsø, der har resulteret i opmærksomhed fra mere end 20 % af medhjælperne. Derudover er det værd at bemærke den store opmærksomhed ID armbåndene skabte på Samsø. Dette er et kampagneelement, der ikke opereres med på Jelling og de to øvrige festivaler. 7.2 Kendskab til regler for udskænkning Udover kendskab til kampagnen, blev medhjælperne også spurgt til reglerne for udskænkning og salg af alkohol på festivalen: Figur 11: Viser hvilken alder medhjælperne mener, man skal have for at købe alkohol på festivalpladsen. På Jelling kender mere end hver 5. medhjælper ikke reglerne for udskænkning, mens der er tale om mindre end 10 % af medhjælperne på Samsø. Udover udskænkning på selve festivalpladsen, blev der også spurgt til reglerne for salg af alkohol på campingpladsen: Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

20 Figur 12: Viser hvilken alder medhjælperne mener, man skal have for, at købe alkohol på festivalens campingområde. Væsentligt færre kender til reglerne for salg af alkohol på campingpladsen sammenlignet med udskænkning på selve festivalpladsen. Fordelingerne her er næsten ens for de to festivaler. På Samsø falder kendskabet således fra 92 % til 71 %, mens billedet ikke er nær så udtalt på Jelling, der falder fra 78 til 65 %. Det er desuden værd at bemærke at minimum hver 4. medhjælper på begge festivaler tror, at man blot skal være over 16 år for at købe alkohol på campingpladsen. Dette kan hænge sammen med, at aldersgrænsen for salg i almindelige butikker er netop 16 år. De frivillige medhjælpere på de to festivaler blev også spurgt til, hvorvidt de synes, at det er en god ide, at Festival Danmark og de enkelte festivaler har en holdning til unge og alkohol. Ligesom ovenfor mener størstedelen at det er en god ide, hhv. 99 % på Jelling og 97 % på Samsø festivalen. 8 Interviewundersøgelse På festivalerne i Skive, Jelling og Samsø interviewede evalueringspersonerne en række personer med forskellige ansvarsbaggrunde, om deres syn på forbruget af alkohol og stoffer samt virkningen af FDAD og U&A kampagnerne. Disse omfattede vagtledere for samaritterne, ansvarshavende politibetjente, ledende medarbejdere på festivalerne samt barpersonale. I forhold til stoffer på festivalen var de fleste enige om, at der kun var et begrænset brug af stoffer, og at der primært var tale om hash. Politiet på de tre festivaler konfiskerede næsten ingen hårde stoffer, eksempelvis kokain el. lign. Der er således kun tale om en brøkdel af festivaldeltagerne der tager stoffer, og endnu færre der rent faktisk får brug for hjælp under festivalen. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

21 På Jelling udtalte den ansvarshavende politibetjent, at de unge var gode til at give politiet besked, hvis de opdagede hårde stoffer. Politiet havde således et godt overblik over hvor på campingarealet, de skulle være mest opmærksomme. De udtalte dog at det ikke er muligt at konfiskere alle stofferne. Størstedelen af de interviewede var enige i, at det var godt med en kampagne mod stoffer, og at den havde været mere synlig i år, men at det ikke var så nemt, at tyde det præcise budskab. I forhold til alkohol på festivalerne er der stor enighed om, at der bliver drukket for meget blandt de helt unge. Typisk er dem, der bliver lagt til observation hos samaritterne, under eller lige fyldt 18 år. Dog havde ingen været til udpumpning inden interviewene på de tre festivaler. På Jelling udtalte bar personalet en hvis skepsis overfor, at det var deres ansvar, at skulle tjekke deltagernes alder. Dette er især et problem i forhold til pigerne, der ofte kan se ældre ud, end de rent faktisk er. På Samsø benyttes et ID armbånd til festivaldeltagere under 18 år, hvilket har betydet en stor forbedring i forhold til at mindske udskænkningen til mindreårige, udtaler formanden for samaritterne. Dog er det ikke helt til at undgå, at deres ældre venner køber til dem. Politiet på festivalen udtaler at dette ikke tolereres, og at, hvis det bliver opdaget, kan have konsekvenser for vedkommendes fortsatte festivaldeltagelse. Både formanden for Samsøs vagtkorps og formanden for Natteravnene i Skive udtalte, at gæsterne generelt er gode til at passe på hinanden. Om U&A kampagnen udtaler flere af interviewpersonerne, at udbredelsen af materialet har været større i år. Dette gælder især på Jelling, hvor de, i overensstemmelse med publikumsundersøgelsen, især har lagt mærke til de mange hegnsbannere og barplakater. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

22 9 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Spørgsmål til publikumsundersøgelsen på festivaler 2010 om Festivaldanmark Against Drugs og Unge & Alkohol Bilag 2: Spørgsmål til medhjælperundersøgelse på festivaler 2010 om Unge & Alkohol kampagnen Bilag 3: Tjekliste til observation af de to kampagner på udvalgte festivaler i 2010 Bilag 4: Interviewguide til interview af enkeltpersoner om kampagner på udvalgte festivaler i 2010 Alt materialet i bilagene er udarbejdet af konsulent Martin Strandberg- Larsen på vegne af Sundhedsstyrelsen. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

23 Bilag 1: Spørgsmål til publikumsundersøgelsen på festivaler 2010 om Festival Danmark Against Drugs og Unge & Alkohol Udover baggrundsvariablene køn, alder spørges der til: 1. Har du set at din Festival og Festival Danmark har markeret en holdning mod stoffer (Sæt kun ét kryds)?: Ja Nej 2. Hvis ja, hvor er du blevet gjort opmærksom på Festival Danmark holdning mod stoffer? (sæt gerne flere krydser): Fakta pjece om stoffer: Festival program: Plakater: Badges: Hegnsbannere: Storskærms filmspot: Festival hjemmeside: Afspærringstape: Stillbilleder på storskærm: Festivalavis: Gennem venner: Pressen (avisen og radio): Andet: 3. Har du diskuteret Festival Danmarks holdning mod stoffer med andre? (Sæt kun ét kryds) Ja Nej Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

24 4. Synes du det er en god idé, at Festival Danmark har en holdning mod stoffer? (Sæt kun ét kryds) Ja Nej 5. Har du set at Festival Danmark også har en kampagne med sloganet Mindre druk Mere fest - for unge mellem år og deres forældre (Sæt kun ét kryds) Ja Nej 6. Hvis ja, hvor er du blevet gjort opmærksom på kampagnen Mindre druk Mere fest? (sæt gerne flere krydser): Festivalprogram: Barplakater: Plakater i butikker i nærområdet: Hegnsbannere: Badges: Kondompakke: ID armbånd til unge: Gennem venner: Brochure til forældre: Festival Danmarks hjemmeside: Webbanner: Annoncer i lokalpressen: Festivalavis: Pressen (avisen og radio): Andet: 7. Kan du genkende nogle af følgende navne fra kampagnen (Sæt gerne flere krydser) Jonas: Katja: Line: Johan: Mille: Malte: Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

Read this if you THINK stuffed talking animals are cool

Read this if you THINK stuffed talking animals are cool Read this if you THINK stuffed talking animals are cool Against Drugs Kampagneguide 2011 Against Drugs Against Drugs En klar holdning Bag om kampagnen Det er din festival, brancheorganisationen Festivaldanmark

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Festival 2012 - teater for børn & unge

Festival 2012 - teater for børn & unge Festival 2012 i tal 1) Tal og fakta de helt basale 2) PR-arbejde, kontakt til pressen og synlighed 3) Tryksager og andet forproduceret materiale 4) Planlægning hvordan vi gjorde det i år? 5) Afvikling

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Din kollega er syg! Er du fraværende?

Din kollega er syg! Er du fraværende? Din kollega er syg! Er du fraværende? Rapport December 2005 / februar 2006 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Frederiks Allé 112 B 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Fax: 70 237 228 Seniorprojektleder Allan Falch

Læs mere

JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé

Læs mere

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Dokumentationsrapport 2013

Dokumentationsrapport 2013 Dokumentationsrapport 2013 Arbejdet med de unge i mødestederne Jeg har fået nogle nye venner. Fået et sted at komme, hvor jeg kan være mig selv. Fundet ud af, hvad min ensomhed er, og kommet videre med

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Frivillighåndbog Pressehåndtering

Frivillighåndbog Pressehåndtering Frivillighåndbog Pressehåndtering Indhold Medierne... 3 Hvad må jeg udtale mig til medierne om?... 3 Hvornår og hvordan går jeg selv til medierne?... 3 Hvad skal jeg huske, når jeg skal interviewes?...

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Antallet af danskere, der rammes af sclerose, er stigende. Stigningen ses primært blandt kvinder - faktisk i en sådan grad, at 2 ud af 3 danskere, der får sygdommen, er kvinder.

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Undersøgelsen er foretaget i vinteren 2009/10 som et uvidenskabeligt øjebliksbillede af, hvem diagnosegruppens medlemmer er. WG diagnosegruppen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

ARE YOU EXPERIENCED BUS? Evaluering af projekt om stofrådgivning & ung-til-ung kontakt på Roskilde Festival 2005

ARE YOU EXPERIENCED BUS? Evaluering af projekt om stofrådgivning & ung-til-ung kontakt på Roskilde Festival 2005 ARE YOU EXPERIENCED BUS? Evaluering af projekt om stofrådgivning & ung-til-ung kontakt på Roskilde Festival 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund og planlægning... 3 2.1 Stofrådgivningen...

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat Evaluering af kampagnen Think before you ink Notat December 2013 1. Indledning og metode I efteråret 2013 gennemførte Miljøstyrelsen kampagnen Think before you ink. Kampagnen er en informationskampagne

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

integration vs. inklusion

integration vs. inklusion integration vs. inklusion Produktionsskolernes mange formål Produktionsskolen skal forberede til uddannelse. Produktionsskolen som en arbejdspraktisk oplæringsvirksomhed. Produktionsskolen som socialpædagogisk

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Eksperimentprotokol for selv-betjeningseksperiment

Eksperimentprotokol for selv-betjeningseksperiment Eksperimentprotokol for selv-betjeningseksperiment November 2014 1 Introduktion Danske biblioteker er i gang med en udvikling mod mere selvbetjente biblioteker. Det er i stigende grad hensigten at brugeren

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

SWOT analyse af Netmusik

SWOT analyse af Netmusik S W O T Strengths / styrker Weaknesses / svagheder Opportunities / muligheder Threats / trusler Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Lene Østergaard tlf. 97 32 07 15 Vivi Bundgaard tlf. 97 37 16 11 SWOT analyse

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Festival 2010 - teater for børn & unge

Festival 2010 - teater for børn & unge Festival 2010 - teater for børn & unge Esbjerg Kommune d. 11. 18. april En talsymfoni i syv satser Denne samling tal med tilhørende tekst danner tilsammen et billede af Festival 2010. Måske ikke det komplette

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Drejebog for udgående aktiviteter

Drejebog for udgående aktiviteter Drejebog for udgående aktiviteter Drejebogen er en vejledning til, hvordan en typisk udgående aktivitet planlægges og hvilke overvejelser, der er gavnlige at gøre i forbindelse med den type aktiviteter.

Læs mere

Dokumentationsrapport 2014

Dokumentationsrapport 2014 Dokumentationsrapport 2014 Ventilens tilbud Nogle af de der sociale færdigheder, dem får man bare ikke altid med i manualen til livet. (Jakob, 23 år) 1 1 Indledning... 4 Centrale resultater... 4 Opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere