FESTIVALDANMARK AGAINST DRUGS & UNGE OG ALKOHOL Evaluering af indsatsen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FESTIVALDANMARK AGAINST DRUGS & UNGE OG ALKOHOL Evaluering af indsatsen 2010"

Transkript

1 FESTIVALDANMARK AGAINST DRUGS & UNGE OG ALKOHOL Evaluering af indsatsen 2010 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Roskilde Events & Consult A/S

2 Festivaldanmark Against Drugs & Unge og Alkohol - Evaluering af indsatserne 2010 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Roskilde Events & Consult A/S Sundhedsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Emneord: Narkotika, stoffer, unge, kampagne, evaluering, forebyggelse Sprog: Dansk Kategori: Faglig rådgivning Version: 1,0 Versionsdato: 29. oktober 2010 Format: pdf Elektronisk ISBN: Udgivet af Sundhedsstyrelsen, oktober 2010 Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

3 Indhold 1 Indledning 4 2 Kort introduktion til festivalerne 5 3 Sammenfatning 5 4 Evalueringsværktøjer Kvantitative evalueringsværktøjer Kvalitative evalueringsværktøjer 8 5 Evalueringsresultater: Observation 9 6 Evalueringsresultater: Publikumsundersøgelsen Synligheden af FDAD kampagnen Diskussion og holdning til kampagnen Synligheden af U&A kampagnen Diskussion og holdning til kampagnen 16 7 Evalueringsresultater U&A: Medarbejderundersøgelse Kendskab til kampagnen Kendskab til regler for udskænkning 19 8 Interviewundersøgelse 20 9 Bilagsfortegnelse 2 2 Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

4 1 Indledning Følgende rapport er baseret på evalueringen af indsatsen ift. Festival Danmark Against Drugs (FDAD) og Unge og Alkohol (U&A) kampagnerne på Jelling Musikfestival (Jelling), Skive Festival (Skive) og Samsø Festival (Samsø) Rapporten anvender forskellige kvalitative og kvantitative redskaber i forhold til, at analysere omfanget af synligheden af de forskellige kampagnematerialer og deres effekt på festivaldeltagerne. De to kampagner FDAF og U&A har kørt på en række danske festivaler siden 2006 og Begge kampagner gennemføres i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Udgangspunktet for FDAF har været, at tilrettelægge en holdningsmarkerende og forebyggende indsats mod stoffer under sloganet "Think!", mens hensigten med U&A har været at opfordre unge til at overveje, hvad de går glip af, når de drikker for meget. Det gøres f.eks. med ordene Kun os to Line & Johan Aflyst! Johan er skredet. Line blev nemlig så stiv, at hun snavede hans bedste ven. Samtidig sætter kampagnen fokus på, at forældre og andre voksne støtter de unge. Kampagnen blev gennemført på udvalgte festivaler i 2008, herunder Samsø. Siden 2009 har alle Festival Danmark festivaler haft mulighed for at deltage. Det er frivilligt for festivalerne at deltage i kampagnerne. Derfor må det også forventes, at de festivaler der deltager i kampagnerne, har en interesse i kampagnen og tager ejerskab på kampagnens afvikling. Evalueringen kan med fordel ses i relation til de evalueringer, der er foretaget af Roskilde Festival Against Drugs i perioden , da den bygger på erfaringer hentet fra netop dette arbejde. Evalueringen er udarbejdet af Roskilde Events & Consult A/S. Kontaktperson hos Roskilde Events & Consult A/S i tilfælde af spørgsmål til rapporten: Mads Mikkelsen Tlf.: Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

5 2 Kort introduktion til festivalerne De evalueringsaktiviteter der ligger til grund for rapporten, er gennemført på Jelling, Skive og Samsø i perioden maj til juli Hver festival har forskellige karakteristika, hvorfor vi har valgt at give en kort karakteristik af de enkelte festivaler. Jelling musikfestival har eksisteret siden 1989 og er en ikke-kommerciel festival der finder sted hvert år den sidste weekend i maj. Festivalen besøges hvert år af publikummer, der kan nyde musikken på fem forskellige scener. Skive festival, tidligere Skive Beach Party, afholdes hvert år den første weekend i juni. Der deltager ca publikummer. Festivalen har en meget ung profil og tiltrækker både store danske og udenlandske bands. Samsø festivalen der kaldes Danmarks hyggeligste har eksisteret siden 1990 og foregår hvert år den sidste weekend i juli og tiltrækker mellem 5- og publikummer inkl. Ca frivillige. Festivalen tiltrækker et lidt ældre publikum og programmet har hovedvægt på danske kunstnere. På hver af de tre festivaler har et analyseteam gennemført evalueringsaktiviteter baseret på forskellige evalueringsværktøjer. 3 Sammenfatning Cirka 65 % af festivaldeltagerne har set, at deres festival og Festival Danmark har markeret en holdning mod stoffer henholdsvis 68 % på Jelling, 63 % på Skive og 61 % på Samsø. Gennemgående scorer festivalprogram (med undtagelse af Skive), plakater samt hegnsbannere højest. Trods det, at kun mellem 19 % og 24 % af de adspurgte publikummer har diskuteret Festival Danmark Against Drugs kampagnen med andre, så har tilslutningen til kampagnen været stor. Mere end 95 % af de adspurgte mener således, at det er en god ide at Festival Danmark har en kampagne imod stoffer. Cirka 60 % af festivaldeltagerne på Jelling og Samsø har bemærket kampagnen Mindre druk Mere fest, mens kampagnen har haft mindre gennemslagskraft på Skive, hvor kun ca. 50 % har bemærket den. Gennemgående har U&A slået stærkest igennem på hegnsbannere, festivalprogram, barplakater og badges (dog ikke Skive), hvilket også var nogle af de medier der scorede højt i forhold til FDAD. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

6 Fra alkoholkampagnen var det især navnene Jonas og Mille, der blev genkendt. Kun mellem 14 % og 19 % har diskuteret alkoholkampagnen. Som ved FDAD kampagnen er der dog en meget stor andel der mener, at kampagnen er en god ide (mellem 83 % og 94 %). Blandt medarbejderne på Jelling og Samsø har der været et udbredt kendskab til U&A kampagnen (mellem 74 % og 87 %), ligesom der er en meget høj tilslutning til kampagnen (mellem 97 % og 99 %). Størstedelen af medarbejderne kender desuden udskænkningsreglerne, selvom kendskabet er faldende i forhold til reglerne om udskænkning på campingområdet. Blandt medarbejderne på de to festivaler scorer festivalprogram, barplakater, hegnsbannere samt badges højt, hvilket også er mange af de samme medier der scorer højt i publikumsundersøgelsen både U&A og FDAD. På Samsø har ID armbånd desuden været med til at skabe stor opmærksomhed om kampagnen. Dette er et kampagneelement, der ikke opereres med på Jelling. På ingen af festivalerne oplevede politi, samaritter eller festivalpersonale store problemer med stoffer, der forekom dog enkelte episoder primært hash. Til gengæld var der bred enighed om, at der bliver drukket for meget blandt de helt unge. Typisk er dem, der bliver lagt til observation hos samaritterne, under eller lige fyldt 18 år. På Jelling udtalte barpersonalet en hvis skepsis overfor, at det var deres ansvar, at tjekke deltagernes alder. På Samsø benyttes til gengæld et ID armbånd til festivaldeltagere under 18 år, hvilket har betydet en stor forbedring i forhold til at mindske udskænkningen til mindreårige. 4 Evalueringsværktøjer Til evalueringen af de to kampagner Festival Danmark Against Drugs og Unge & Alkohol vil der i denne rapport blive anvendt både kvantitative samt kvalitative evalueringsværktøjer. Hovedvægten vil dog blive lagt på de to spørgeskemaundersøgelser, der er foretaget på de tre festivaler iblandt publikum og de frivillige medarbejdere. 4.1 Kvantitative evalueringsværktøjer De kvantitative evalueringsværktøjer har været brugt til en publikums- og medhjælperundersøgelse. I både publikums- og medhjælperundersøgelsen er strukturen bygget op omkring (se bilag 1 og 2 for spørgeskemaer): Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

7 Spørgsmål til baggrundsinfo: Køn, alder, nationalitet. Spørgsmål angående synlighed af de to kampagner. Spørgsmål i forhold til, hvorvidt kampagnerne har haft debatskabende indflydelse. En normativ dimension, der omhandler om det er godt, at Festival Danmark og de respektive festivaler har en mening om stoffer og alkohol. Publikumsundersøgelsen omhandlede både alkohol- og stofkampagnen og er gennemført ved, at evalueringspersoner har uddelt spørgeskemaerne (bilag 1), hjulpet svarpersonen med at udfylde denne og efterfølgende indtastet besvarelserne. På de tre festivaler blev der til publikumsundersøgelsen indsamlet følgende antal besvarelser 1 : Jelling festivalen: 204 stk. / publikummer dagligt. Samsø festivalen: 189 stk. / publikummer dagligt. Skive festivalen: 254 stk. / ca publikummer dagligt. Antallet af indsamlede spørgeskemaer har været baseret på, at have samme "festivaldeltager til undersøgelsesdeltager" ratio, som i undersøgelsen på Roskilde Festival (ca. 1:100), dog med omkring 100 deltagere uanset ratio. Den målsætning er, jf. ovenstående opgørelse, blevet indfriet på alle festivaler. Det er ikke opgjort, hvor mange der ikke har ønsket at deltage udover, at alle evalueringspersoner har meldt om stor villighed til deltagelse på festivalerne. 2 Blandt de indsamlede skemaer er næsten alle komplet udfyldt, fordi evalueringspersonerne hjalp den enkelte svarperson i tilfælde af tvivl og spørgsmål. Det er samme metode der, med små ændringer, har været kendetegnende for evalueringsindsatsen på Roskilde Festival siden Spørgsmålene i publikumsundersøgelsen har været generiske, så de kunne bruges på alle festivaler i Festival Danmark regi. Derfor bliver der også spurgt til enkelte kampagneelementer, der ikke nødvendigvis indgår på alle festivaler. 1 Opgørelsen over besøgstal er baseret på oplysninger fra henholdsvis Jelling Musikfestivals sekretariat, kapaciteten for en udsolgt Samsø Festival og it. Skive Festival på 2009 salgstal sammenholdt med udtalelser fra skive festival omkring 2010 salg. Daglige publikums antal opgøres som følger: Antal solgte partoutbilletter + gns. antal solgte dagsbilletter pr. dag. Opgørelsen over festivalernes størrelse i indledningen er baseret på partoutbilletter + samlet antal dagsbilletter. 2 Ikke udfyldte svarkategorier er gennemgående blevet behandlet som intet svar på det enkelte spørgsmål, medmindre andet er nævnt. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

8 Medhjælperundersøgelsen har til hensigt at supplere evalueringen af U&A, ved at stille en række spørgsmål til medhjælperne på de enkelte festivaler (Bilag 2). For at opnå flere besvarelser og undgå at forstyrre medhjælperne i deres arbejde, blev den gennemført som websurvey efter festivalernes afvikling, via udsendelse af link per mail. Der blev indsamlet følgende antal besvarelser: Jelling festivalen: 899 stk. Samsø festivalen: 371 stk. Skive festivalen indgår ikke i medhjælperundersøgelsen, idet Skive Festival ikke har rundsendt fremsendte link til deres frivillige. Efterfølgende anmodninger om rundsending af link er ikke blevet efterfulgt eller besvaret. 4.2 Kvalitative evalueringsværktøjer Kvalitative redskaber i form af observation og interview med enkeltpersoner, har også været inddraget i evalueringen. Interviewdelen har haft til hensigt at få viden fra kernepersoner blandt festivalpersonale, politi og samaritter inddraget i undersøgelsen. Interviewguiden, der lå til grund for interview med enkeltpersoner, er vedlagt i bilag 4. Observationer er gennemført for at få afklaret, hvilke kampagneelementer der har været synligt anvendt på festivalerne (tjekliste fremgår af bilag 3). På den måde kan de i resultaterne, publikums- og medhjælperundersøgelsen bringer frem, knyttes sammen med den egentlige afvikling af kampagnen. Hvor muligt er observationer af evalueringsteamet blevet suppleret af samtaler med personer med kendskab til kampagneafviklingen på de enkelte festivaler. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

9 5 Evalueringsresultater: Observation I forhold til FDAD har følgende kampagneelementer været synlige på festivalerne (festivalplads, campingområder samt hjemmeside) (se tabel 1): Festival Element Jelling Skive Samsø Fakta pjece om stoffer X Bestilt, men ikke observeret X Annonce i festivalprogram X X (anvendte egen annonce) X Plakater i A2 format X X Bestilt, men ikke observeret Badges X X X Hegnsbannere X X (X) Kun i medarbejderområde Storskærms filmspot X Ingen storskærm Internetbanner på festivalens hjemmeside X X X Afspærringstape Bestilt, men ikke observeret Stilbilleder på storskærm X Ingen storskærm Annoncestribe på festivalavis Andet X (Logo på medhjælper T-shirts) Tabel 1: Observation af FDAD kampagnemateriale. Som det ses af ovenstående tabel har størstedelen af kampagneelementerne været synlige på de tre festivaler, dog har Samsø i mindre grad benyttet hegnsbannerne, idet disse kun var til stede på medarbejderområdet. For U&A blev følgende elementer tjekket på festivalen eller festivalens hjemmeside (se tabel 2, næste side): X (Lokalavisen) 3 Festivalledelsen valgte ikke at bruge afspærringstapen, idet det gik for let i stykker. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

10 Festival Element Jelling Skive Samsø Annonce i festivalprogram Brochure til forældre Medhjælpers kampagneguide X (X) På nettet Barplakater X X X X (anvendte egen annonce) Bestilt, men ikke observeret Bestilt, men ikke observeret Medarbejderplakater X X X Hegnsbannere X X (X) Badges X X X Plakater til butikker i nærområde ID 18+ armbånd til unge Bestilt, men ikke observeret X (X) På nettet Bestilt, men ikke observeret X (Egne armbånd) E-varsling Link til Festival Danmarks hjemmeside X X Kondompakker X X X Annoncer til lokalpressen målrettet forældre Bestilt, men ikke observeret Festivalens egen hjemmeside/webbanner X X X Andet (X) Plakater ved informationen Tabel 2: Observation af U&A kampagnemateriale. Sammenlignet med FDAD kampagnen har festivalerne været mindre aktive i forhold til at benytte de forskellige U&A kampagneelementer. Her bør især nævnes at hegnsbannerne på Samsø først blev sat op på en af festivalens sidste dage. Omvendt er Samsø den eneste af de tre, der benytter sig af unge armbånd til publikummer og medhjælpere under 18 år. Barplakaterne på Samsø lå ubenyttede i informationen. Generelt var de benyttede kampagneelementer synlig flere steder. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

11 6 Evalueringsresultater: Publikumsundersøgelsen Blandt deltagerne i undersøgelsen viste der sig forskelle på alder- og kønsfordelinger. Alder Festival Middel Median Min Max Jelling 25,2 21, Samsø 30,0 27, Skive 21,9 21, Tabel 3: Demografiske data for publikumsundersøgelsen. Gennemsnitsalderen for deltagerne på Skive lå som de yngste på 22 år, mens deltagerne fra Jelling var en smule ældre med en gennemsnitsalder på 25 år. Begge festivaler havde en medianalder på 21 år. Blandt deltagerne fra Samsø, som også har en lidt ældre profil, var gennemsnitsalderen på 30 år samt en median på 27 år en del højere. Figur 1: Kønsfordelingen på de tre festivaler. Kønsfordelingen blandt de adspurgte viste sig at være nogenlunde ens på Jelling og Samsø (ca. 50/50), mens der på Skive var en overvægt af mænd (59 %). Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

12 6.1 Synligheden af FDAD kampagnen Figur 2: Andele af publikum der har set FDAD kampagnen (afrundet). De tre festivaler ligger relativt ens når man sammenligner i hvor høj grad publikum har lagt mærke til kampagnen - Jelling (68 %), Samsø (61 %) og Skive (63 %). Synligheden af kampagnen på Samsø har i år været lidt større end i 2009, hvor 54 % svarede at de havde set kampagnen. Figur 3: oversigt over de kampagneelementer som deltagerne har set på festivalerne. 4 4 * Annonce i festivalprogrammet samt stillbilleder på storskærm var ikke en del af kampagnematerialet på Skive. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

13 På Jelling er det især plakater, hegnsbannere samt festivalprogrammet hvor synligheden af har været størst. Ca. 30 % af de adspurgte har således svaret, at de har set et eller flere af disse kampagneelementer. Herefter kommer festival hjemmesiden samt badges (ca. 20 %). På Samsø, der sammenlagt havde den mindste synlighed, var det især festivalprogrammet og plakaterne der var mest synlige (over 25 %). Herefter følger hegnsbannere, festivalhjemmesiden og badges. Bemærk dog, at nogle af de adspurgte svarede, at de har set storskærmsfilmspot, på trods af, at der på Samsø ikke var en storskærm (2,6 %). Synligheden af hegnsbannerne kunne i givet fald have været højere, hvis de havde været synlige under hele festivalen. På Skive var synligheden af kampagnen størst ved plakaterne, hegnsbannere og festival hjemmesiden (over 25 %). De andre elementer havde ikke den store synlighed (ca. 10 % eller under). Set på tværs af de tre festivaler, er der enkelte elementer der har været dominerende i forhold til at skabe opmærksomhed omkring kampagnen. Disse er festivalprogram (med undtagelse af Skive), plakater samt hegnsbannere. 6.2 Diskussion og holdning til kampagnen Deltagerne blev ligeledes spurgt til, hvorvidt de har diskuteret kampagnen og hvorvidt de syntes, at det er en god ide, at festivalerne har en synlig politik vedrørende stoffer. Figur 4: Andele af de adspurgte der har diskuteret FDAD med andre. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

14 I forhold til hvorvidt kampagnen har afstedkommet diskussioner imellem festivaldeltagerne viser det sig, at indflydelsen på de tre festivaler har været relativ ens. På Samsø er andelen faldet i forhold til 2009, hvor 31 % svarede at de har diskuteret kampagnen med andre. Dette på trods af, at flere har set kampagnen i år. Som skrevet ovenfor blev festivaldeltagerne ligeledes spurgt til, hvorvidt de syntes, at det er en god ide, at festivalerne har en aktiv politik i forhold til stoffer. Resultatet af undersøgelsen viser at deltagerne på de tre festivaler i udstrakt grad mener, at det en er en god ide (mere end 95 %), at Festival Danmark har en holdning til stoffer. 6.3 Synligheden af U&A kampagnen Figur 5: Andele af publikum, der har set U&A kampagnen. På Samsø har 61 % bemærket kampagnen, hvilket er en klar fremgang i forhold til de 37 % i På Jelling bemærkede 57 % kampagnen, mens cirka halvdelen havde set kampagnen på Skive. Bemærk at gennemslagskraften på Jelling og Skive er betydeligt lavere, end det er tilfældet for FDAD kampagnen, mens den på Samsø er den samme for de to kampagner. Blandt dem, der har bemærket alkoholkampagnen, undersøges det, hvilke kampagneelementer der har været årsag til, at de har bemærket kampagnen: Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

15 Figur 6: Hvilke kampagneelementer blev bemærket. Ligesom det var tilfældet i forhold til FDAD, er der også store udsving imellem de forskellige kampagneelementer og hvor megen opmærksomhed de har skabt, når det gælder U&A. På Jelling lagde ca. 20 % mærke til henholdsvis festivalprogram, barplakater, hegnsbannere og badges. Derudover har kampagnen også fået en del opmærksomhed igennem kondompakker (over 10 %). På Samsø var festivalprogrammet til gengæld den største årsag til opmærksomhed (ca. 30 %), mens barplakater, hegnsbannere og badges også har været årsag til en del opmærksomhed (over 10 %). På Skive var hegnsbannere den klart største årsag til opmærksomhed (over 30 %), mens festivalprogram og barplakater også var årsag til en del opmærksomhed (over 10 %). Gennemgående for de tre festivaler har U&A slået stærkest igennem på hegnsbannere, festivalprogrammer, barplakater og badges (dog ikke Skive), hvilket også var nogle af de medier der scorede højt i forhold til FDAD. Budskaberne i kampagnematerialet blev personificeret ved en række forskellige navne. Det undersøges, hvilke navne der er blevet bemærket ved hjulpet genkendelse: Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

16 Figur 7: Hvilke navne genkendes fra kampagnen. 5 For alle fire festivaler gælder det, at Jonas var det navn flest havde lagt mærke til (10 til 33 %), mens Mille var det navn næst flest havde bemærket (dog undtagen Samsø). Til gengæld var det ikke mange, der kunne genkende de fire øvrige navne fra kampagnen (under 5 %). 6.4 Diskussion og holdning til kampagnen Udover at undersøge om publikum har bemærket alkoholkampagnen, er det også blevet undersøgt, om kampagnen har sat gang i diskussioner publikum imellem. 5 Kun navnene Jonas, Mille, Line og Johan var korrekte. Katja og Malte var med som et tjek for hvorvidt publikum svarede tilfældigt. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

17 Figur 8: Andele der har diskuteret alkoholkampagnen med andre. Der er stort set lige mange på de tre festivaler, der har diskuteret kampagnen med andre (14-19 %). Sammenlignes med FDAD er der færre der har diskuteret U&A på Samsø og Skive, mens andelen der har diskuteret de to kampagner på Jelling er den samme. Udover at undersøge om kampagnen har givet anledning til diskussion, undersøges det også, om publikum mener det er en god ide, at Festival Danmark og de respektive festivaler har sat gang i en alkoholkampagne. Ligesom det var tilfældet med stofkampagnen, mener stort set alle publikummer, at det er en god ide. Det kommer til udtryk ved at 94 % på Jelling, 91 % på Samsø og 83 % på Skive tilslutter sig Festival Danmarks alkoholkampagne. De høje fordelinger er dog lidt lavere end niveauet for holdningen til stofkampagnen. 7 Evalueringsresultater U&A: Medarbejderundersøgelse I medhjælperundersøgelsen blev der indsamlet 899 besvarelser fra medhjælpere på Jelling, mens der blev indsamlet 371 fra medhjælpere på Samsø. På begge festivaler er der en stort set lige kønsfordeling, dog med en svag overrepræsentation af kvinder (55 % kvinder på Jelling og 52 % på Samsø). Aldersmæssigt ligger de to festivaler også meget lige med en gennemsnitsalder i starten af 40 erne i begge tilfælde, hvilket fremgår at nedenstående tabel. Alder medhjælpere Festival Middel Median Min Max Jelling 42,0 43, Samsø 41,0 41, Tabel 4: Alder blandt medhjælpere på Jelling og Samsø festival. For begge festivaler er der en betydelig forskel i alderssammensætningen, når man sammenligner medhjælpere og publikum. Medhjælperne er henholdsvis 17 år ældre på Jelling og 11år ældre på Samsø. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

18 7.1 Kendskab til kampagnen Som det fremgår af nedenstående figur var kendskabet til alkoholkampagnen lidt højere på Samsø (87 %) end på Jelling (74 %). I begge tilfælde er det værd at bemærke, at kendskabet blandt medhjælperne er noget større end blandt publikum. Figur 9: Andele af medhjælpere, der har bemærket U&A kampagnen. Medhjælperne blev ligesom publikum spurgt til, hvilke kampagneelementer de havde bemærket: Figur 10: Hvilke kampagneelementer blev bemærket af medhjælperne. På Jelling blev der lagt mest mærke til kampagnen i programmet og på hegnsbannere (over 40 %). Derudover blev kampagnen til dels bemærket i medhjælpernes kampagneguide, på barplakater og badges (over 20 %). Det- Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

19 te stemmer fint overens med publikumsundersøgelsen både A&U og FDAD, hvor mange af de samme medier scorede højest. På Samsø blev der lagt mest mærke til kampagnen i programmet, på ID armbåndene, på hegnsbannere samt badges (40 % eller derover). Derudover blev kampagnen til dels bemærket i medhjælpernes kampagneguide, i festivalavisen, på barplakater og kondompakker (over 20 %). Dette er igen mange af de samme medier, som scorede højest i publikumsundersøgelsen. Selvom observationerne tegner et billede af, at kampagnen har været nogenlunde lige iøjnefaldende på de to festivaler, er der flere kampagneelementer på Samsø, der har resulteret i opmærksomhed fra mere end 20 % af medhjælperne. Derudover er det værd at bemærke den store opmærksomhed ID armbåndene skabte på Samsø. Dette er et kampagneelement, der ikke opereres med på Jelling og de to øvrige festivaler. 7.2 Kendskab til regler for udskænkning Udover kendskab til kampagnen, blev medhjælperne også spurgt til reglerne for udskænkning og salg af alkohol på festivalen: Figur 11: Viser hvilken alder medhjælperne mener, man skal have for at købe alkohol på festivalpladsen. På Jelling kender mere end hver 5. medhjælper ikke reglerne for udskænkning, mens der er tale om mindre end 10 % af medhjælperne på Samsø. Udover udskænkning på selve festivalpladsen, blev der også spurgt til reglerne for salg af alkohol på campingpladsen: Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

20 Figur 12: Viser hvilken alder medhjælperne mener, man skal have for, at købe alkohol på festivalens campingområde. Væsentligt færre kender til reglerne for salg af alkohol på campingpladsen sammenlignet med udskænkning på selve festivalpladsen. Fordelingerne her er næsten ens for de to festivaler. På Samsø falder kendskabet således fra 92 % til 71 %, mens billedet ikke er nær så udtalt på Jelling, der falder fra 78 til 65 %. Det er desuden værd at bemærke at minimum hver 4. medhjælper på begge festivaler tror, at man blot skal være over 16 år for at købe alkohol på campingpladsen. Dette kan hænge sammen med, at aldersgrænsen for salg i almindelige butikker er netop 16 år. De frivillige medhjælpere på de to festivaler blev også spurgt til, hvorvidt de synes, at det er en god ide, at Festival Danmark og de enkelte festivaler har en holdning til unge og alkohol. Ligesom ovenfor mener størstedelen at det er en god ide, hhv. 99 % på Jelling og 97 % på Samsø festivalen. 8 Interviewundersøgelse På festivalerne i Skive, Jelling og Samsø interviewede evalueringspersonerne en række personer med forskellige ansvarsbaggrunde, om deres syn på forbruget af alkohol og stoffer samt virkningen af FDAD og U&A kampagnerne. Disse omfattede vagtledere for samaritterne, ansvarshavende politibetjente, ledende medarbejdere på festivalerne samt barpersonale. I forhold til stoffer på festivalen var de fleste enige om, at der kun var et begrænset brug af stoffer, og at der primært var tale om hash. Politiet på de tre festivaler konfiskerede næsten ingen hårde stoffer, eksempelvis kokain el. lign. Der er således kun tale om en brøkdel af festivaldeltagerne der tager stoffer, og endnu færre der rent faktisk får brug for hjælp under festivalen. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

21 På Jelling udtalte den ansvarshavende politibetjent, at de unge var gode til at give politiet besked, hvis de opdagede hårde stoffer. Politiet havde således et godt overblik over hvor på campingarealet, de skulle være mest opmærksomme. De udtalte dog at det ikke er muligt at konfiskere alle stofferne. Størstedelen af de interviewede var enige i, at det var godt med en kampagne mod stoffer, og at den havde været mere synlig i år, men at det ikke var så nemt, at tyde det præcise budskab. I forhold til alkohol på festivalerne er der stor enighed om, at der bliver drukket for meget blandt de helt unge. Typisk er dem, der bliver lagt til observation hos samaritterne, under eller lige fyldt 18 år. Dog havde ingen været til udpumpning inden interviewene på de tre festivaler. På Jelling udtalte bar personalet en hvis skepsis overfor, at det var deres ansvar, at skulle tjekke deltagernes alder. Dette er især et problem i forhold til pigerne, der ofte kan se ældre ud, end de rent faktisk er. På Samsø benyttes et ID armbånd til festivaldeltagere under 18 år, hvilket har betydet en stor forbedring i forhold til at mindske udskænkningen til mindreårige, udtaler formanden for samaritterne. Dog er det ikke helt til at undgå, at deres ældre venner køber til dem. Politiet på festivalen udtaler at dette ikke tolereres, og at, hvis det bliver opdaget, kan have konsekvenser for vedkommendes fortsatte festivaldeltagelse. Både formanden for Samsøs vagtkorps og formanden for Natteravnene i Skive udtalte, at gæsterne generelt er gode til at passe på hinanden. Om U&A kampagnen udtaler flere af interviewpersonerne, at udbredelsen af materialet har været større i år. Dette gælder især på Jelling, hvor de, i overensstemmelse med publikumsundersøgelsen, især har lagt mærke til de mange hegnsbannere og barplakater. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

22 9 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Spørgsmål til publikumsundersøgelsen på festivaler 2010 om Festivaldanmark Against Drugs og Unge & Alkohol Bilag 2: Spørgsmål til medhjælperundersøgelse på festivaler 2010 om Unge & Alkohol kampagnen Bilag 3: Tjekliste til observation af de to kampagner på udvalgte festivaler i 2010 Bilag 4: Interviewguide til interview af enkeltpersoner om kampagner på udvalgte festivaler i 2010 Alt materialet i bilagene er udarbejdet af konsulent Martin Strandberg- Larsen på vegne af Sundhedsstyrelsen. Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

23 Bilag 1: Spørgsmål til publikumsundersøgelsen på festivaler 2010 om Festival Danmark Against Drugs og Unge & Alkohol Udover baggrundsvariablene køn, alder spørges der til: 1. Har du set at din Festival og Festival Danmark har markeret en holdning mod stoffer (Sæt kun ét kryds)?: Ja Nej 2. Hvis ja, hvor er du blevet gjort opmærksom på Festival Danmark holdning mod stoffer? (sæt gerne flere krydser): Fakta pjece om stoffer: Festival program: Plakater: Badges: Hegnsbannere: Storskærms filmspot: Festival hjemmeside: Afspærringstape: Stillbilleder på storskærm: Festivalavis: Gennem venner: Pressen (avisen og radio): Andet: 3. Har du diskuteret Festival Danmarks holdning mod stoffer med andre? (Sæt kun ét kryds) Ja Nej Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

24 4. Synes du det er en god idé, at Festival Danmark har en holdning mod stoffer? (Sæt kun ét kryds) Ja Nej 5. Har du set at Festival Danmark også har en kampagne med sloganet Mindre druk Mere fest - for unge mellem år og deres forældre (Sæt kun ét kryds) Ja Nej 6. Hvis ja, hvor er du blevet gjort opmærksom på kampagnen Mindre druk Mere fest? (sæt gerne flere krydser): Festivalprogram: Barplakater: Plakater i butikker i nærområdet: Hegnsbannere: Badges: Kondompakke: ID armbånd til unge: Gennem venner: Brochure til forældre: Festival Danmarks hjemmeside: Webbanner: Annoncer i lokalpressen: Festivalavis: Pressen (avisen og radio): Andet: 7. Kan du genkende nogle af følgende navne fra kampagnen (Sæt gerne flere krydser) Jonas: Katja: Line: Johan: Mille: Malte: Festivaldanmark & Unge og Alkohol evaluering

Evaluering. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Roskilde Events & Consult

Evaluering. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Roskilde Events & Consult Festival danmark Evaluering 2009 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Roskilde Events & Consult Festival Danmark evaluering Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Roskilde Events & Consult Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ROSKILDE FESTIVAL AGAINST DRUGS & UNGE OG ALKOHOL Evaluering af indsatsen 2010

ROSKILDE FESTIVAL AGAINST DRUGS & UNGE OG ALKOHOL Evaluering af indsatsen 2010 ROSKILDE FESTIVAL AGAINST DRUGS & UNGE OG ALKOHOL Evaluering af indsatsen 2010 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Martin Strandberg-Larsen Roskilde Festival Against Drugs & Unge og Alkohol Evaluering

Læs mere

DANSK LIVE AGAINST DRUGS & MINDRE DRUK MERE FEST. Evaluering af indsatserne i 2012 MINDRE DRUK. MERE FEST

DANSK LIVE AGAINST DRUGS & MINDRE DRUK MERE FEST. Evaluering af indsatserne i 2012 MINDRE DRUK. MERE FEST DANSK LIVE AGAINST DRUGS & MINDRE DRUK MERE FEST 2012 MINDRE DRUK. MERE FEST Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Roskilde

Læs mere

DANSK LIVE AGAINST DRUGS & MINDRE DRUK MERE FEST. Evaluering af indsatserne i 2013 MINDRE DRUK. MERE FEST

DANSK LIVE AGAINST DRUGS & MINDRE DRUK MERE FEST. Evaluering af indsatserne i 2013 MINDRE DRUK. MERE FEST DANSK LIVE AGAINST DRUGS & MINDRE DRUK MERE FEST Evaluering af indsatserne i 2013 2013 MINDRE DRUK. MERE FEST Dansk Live Against Drugs & Mindre Druk Mere Fest Evaluering af indsatserne i 2013 på Bork Havn,

Læs mere

Dansk Live Against Drugs og Mindre druk Mere fest

Dansk Live Against Drugs og Mindre druk Mere fest FEBRuar 2015 Dansk Live Against Drugs og Mindre druk Mere fest Evaluering af indsatserne 2014 Evaluering af indsatserne i 2014 på Bork Havn og Wonderfestiwall Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan

Læs mere

FESTIVALDANMARK AGAINST DRUGS OG UNGE & ALKOHOL

FESTIVALDANMARK AGAINST DRUGS OG UNGE & ALKOHOL FESTIVALDANMARK AGAINST DRUGS OG UNGE & ALKOHOL Evaluering af indsatsen i 2011 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Roskilde Events & Consults FESTIVALDANMARK AGAINST DRUGS OG UNGE & ALKOHOL Evaluering

Læs mere

ROSKILDE FESTIVAL AGAINST DRUGS OG UNGE & ALKOHOL

ROSKILDE FESTIVAL AGAINST DRUGS OG UNGE & ALKOHOL ROSKILDE FESTIVAL AGAINST DRUGS OG UNGE & ALKOHOL Evaluering af indsatsen i 2011 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Martin og Katrine Strandberg-Larsen ROSKILDE FESTIVAL AGAINST DRUGS & MINDRE DRUK

Læs mere

Roskilde festival Against Drugs

Roskilde festival Against Drugs FEBRuar 2015 Roskilde festival Against Drugs og Mindre druk Mere fest Evaluering af indsatserne 2014 Roskilde Festival Against Drugs & Mindre Druk Mere Fest Evaluering af indsatserne i 2014 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

SPEAK YOUR MIND ROSKILDE FESTIVAL AGAINST DRUGS & MINDRE DRUK MERE FEST NOT SOMEONE ELSE S. Evaluering af indsatserne i 2012

SPEAK YOUR MIND ROSKILDE FESTIVAL AGAINST DRUGS & MINDRE DRUK MERE FEST NOT SOMEONE ELSE S. Evaluering af indsatserne i 2012 10051 AD RF Hegnsbanner 344x177cm.indd 1 25/04/12 12.17 ROSKILDE FESTIVAL AGAINST DRUGS & MINDRE DRUK MERE FEST Evaluering af indsatserne i 2012 2012 SPEAK YOUR MIND NOT SOMEONE ELSE S Roskilde Festival

Læs mere

Read this if you THINK stuffed talking animals are cool

Read this if you THINK stuffed talking animals are cool Read this if you THINK stuffed talking animals are cool Against Drugs Kampagneguide 2011 Against Drugs Against Drugs En klar holdning Bag om kampagnen Det er din festival, brancheorganisationen Festivaldanmark

Læs mere

Roskilde festival. Evaluering af indsatserne i 2013 MAKE UP YOUR MIND ABOUT DRUGS

Roskilde festival. Evaluering af indsatserne i 2013 MAKE UP YOUR MIND ABOUT DRUGS Roskilde festival AGAINST DRUGS & MINDRE DRUK MERE FEST Evaluering af indsatserne i 2013 2013 MAKE UP YOUR MIND ABOUT DRUGS Roskilde Festival Against Drugs & Mindre Druk Mere Fest Evaluering af indsatserne

Læs mere

Rusmiddelforebyggende kampagner 2012

Rusmiddelforebyggende kampagner 2012 Rusmiddelforebyggende kampagner 2012 Festivaler og spillesteder Music Against Drugs Unge & Alkohol Live arrangørerne kan få de unge i tale Sikker og god festivaloplevelse for alle også de unge Stoffer

Læs mere

Evaluerings resultater fra festivaler og spillesteder

Evaluerings resultater fra festivaler og spillesteder Evaluerings resultater fra festivaler og spillesteder Festivaler Music Against Drugs 1772* Publikummer i alderen 16-24 år har deltaget 4 Udvalgte festivaler 59% kender 59 % 65% 43% 58% 26% 90% 3,8 Gennemsnitlig

Læs mere

ROSKILDE FESTIVAL AGAINST DRUGS

ROSKILDE FESTIVAL AGAINST DRUGS ROSKILDE FESTIVAL AGAINST DRUGS 2008 Evaluering af indsatsen Roskilde Festival Against Drugs Evaluering 2008 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af cand.scient.san.pub. Martin Strandberg-Larsen Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Martin Strandberg-Larsen. cand. scient. san. publ., Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Martin Strandberg-Larsen. cand. scient. san. publ., Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. ROSKILDE FESTIVAL AGAINST DRUGS EVALUERING 2006 Roskilde Festival Against Drugs Evaluering 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Martin Strandberg-Larsen. cand. scient. san. publ., Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 6 23 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Forebyggelse, alkohol, alkoholvaner Kategori:

Læs mere

UDBUDSMATERIALE FOR RUSMIDDELFOREBYGGENDE HOLDNINGSKAMPAGNER PÅ FESTIVALER OG SPILLE- STEDER. 2. december 2011 j.nr.

UDBUDSMATERIALE FOR RUSMIDDELFOREBYGGENDE HOLDNINGSKAMPAGNER PÅ FESTIVALER OG SPILLE- STEDER. 2. december 2011 j.nr. UDBUDSMATERIALE FOR RUSMIDDELFOREBYGGENDE HOLDNINGSKAMPAGNER PÅ FESTIVALER OG SPILLE- STEDER 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation...

Læs mere

Music Against Drugs/Roskilde Against Drugs: holdningsmarkerende kampagne mod stoffer målrettet publikum i alderen år

Music Against Drugs/Roskilde Against Drugs: holdningsmarkerende kampagne mod stoffer målrettet publikum i alderen år Kravspecifikation vedr. rusmiddelforebyggende festmiljøkampagne 2017 1. Samlet løsning af opgaven ønsker at gennemføre en rusmiddelforebyggende festmiljøkampagne på musikfestivaler og spillesteder i 2017.

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse ROSKILDE FESTIVAL AGAINST DRUGS EVALUERING 2007 Roskilde Festival Against Drugs Evaluering 2007 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af cand.scient.pub. Mikkel Bernt Nielsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Dansk Live Against Drugs og Mindre Druk. Mere Fest

Dansk Live Against Drugs og Mindre Druk. Mere Fest Dansk Live Against Drugs og Mindre Druk. Mere Fest Evaluering af indsatserne 2015 På 4 udvalgte festivaler og 5 udvalgte spillesteder Side 1 af 115 Indhold Introduktion 4 Baggrund og formål 4 Evalueringsdesign

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

MUSIC AGAINST DRUGS SUNDHEDSSTYRELSEN IAA PRISEN 2014

MUSIC AGAINST DRUGS SUNDHEDSSTYRELSEN IAA PRISEN 2014 MUSIC AGAINST DRUGS SUNDHEDSSTYRELSEN IAA PRISEN 2014 BAGGRUND BAGGRUND OPDRAGSGIVER Aros Kommunikation var ansvarlig for at udvikle og afvikle Sundhedsstyrelsens festmiljøkampagne i 2014. Festmiljøer

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Dansk Live Against Drugs og Mindre Druk. Mere Fest. Evaluering af indsatserne 2016

Dansk Live Against Drugs og Mindre Druk. Mere Fest. Evaluering af indsatserne 2016 Dansk Live Against Drugs og Mindre Druk. Mere Fest Evaluering af indsatserne 2016 På 3 udvalgte festivaler og 4 udvalgte spillesteder Side 1 af 78 Indhold Introduktion 4 Baggrund og formål. 5 Evalueringsdesign

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RUSMIDDELFOREBYGGENDE FESTMILJØSKAM- PAGNE PÅ FESTIVALER OG SPILLESTEDER

RAMMEAFTALE OM RUSMIDDELFOREBYGGENDE FESTMILJØSKAM- PAGNE PÅ FESTIVALER OG SPILLESTEDER RAMMEAFTALE OM RUSMIDDELFOREBYGGENDE FESTMILJØSKAM- PAGNE PÅ FESTIVALER OG SPILLESTEDER Denne rammeaftale om Rusmiddelforebyggende holdningskampagner på festivaler og spillesteder (herefter benævnt Aftalen

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

1 Problemformulering CYKELHJELM

1 Problemformulering CYKELHJELM 1 Problemformulering I skal undersøge hvor mange cyklister, der kommer til skade og hvor alvorlige, deres skader er. I skal finde ud af, om cykelhjelm gør nogen forskel, hvis man kommer ud for en ulykke.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Undersøgelse blandt folkeskolens lærere

Undersøgelse blandt folkeskolens lærere Undersøgelse blandt folkeskolens lærere Esekias Therkelsen (Institut for Læring - Inerisaavik) Peter Allerup (Danmarks Pædagogiske Universitet) Carsten Petersen (Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut EVA - Danmarks Evalueringsinstitut Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Indledning Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2014, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 153 deltagere har

Læs mere

Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger?

Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger? Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger? Sundhedsstyrelsen, juli 2008 Er procedurerne i vejledningen: Sikring

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år Dragør kommune 18+ undersøgelse Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen 18-24 år 17-12-2014 Indholdsfortegnelse Forord...3 Undersøgelsens konklusioner...4 Undersøgelsens fokus...5 Stedet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

November Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen

November Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen November 2013 Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formål 3 Evalueringens hovedområder 3 Undersøgelsens målgruppe 3 Metode og dataindsamling

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere