Prisliste Herning Folkeblad Midtjyllands Avis. Horsens Folkeblad. Vejle Amts Folkeblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisliste 2012. Herning Folkeblad Midtjyllands Avis. Horsens Folkeblad. Vejle Amts Folkeblad"

Transkript

1 Prisliste 2012 w w w. p l u s g r u p p e n. d k Herning Folkeblad Midtjyllands Avis Horsens Folkeblad Vejle Amts Folkeblad

2 2012 Søndergade Horsens Rådhuspladsen 37, København V Navn Oplag Læsertal Medier PLUS Vejle Amts Folkeblad Herning Folkeblad Horsens Folkeblad ej onsdag Midtjyllands Avis Herning Folkeblad Ugeavisen Vejleposten Horsens Posten Ekstra-Posten PLUS Vejle Amts Folkeblad Horsens Folkeblad Midtjyllands Avis Ugeavisen Vejleposten Horsens Posten Ekstra-Posten PLUS Vejle Amts Folkeblad Herning Folkeblad Horsens Folkeblad ej onsdag Midtjyllands Avis Herning Folkeblad PLUS Vejle Amts Folkeblad Horsens Folkeblad (Kilde: IndexDanmark/Gallup 23 kvartal Midtjyllands Avis MM-Priser: s/h 1 farve 4-farve PLUS-7 31,75 40,00 40,00 PLUS-6 27,00 33,50 33,50 PLUS-4 22,50 25,75 30,00 PLUS-3 18,00 20,25 23,75 Farvetillæg annoncer over 2190 mm PLUS PLUS Placeringstillæg side 3/5/7 og bagside PLUS-4 6,25 6,25 6,25 PLUS-3 5,00 5,00 5,00 Placeringstillæg højre side PLUS-4 2,00 2,00 2,00 PLUS-3 1,60 1,60 1,60 Rubrik rejser PLUS-4 14,00 16,50 19,25 PLUS-3 10,75 12,75 14,75 Rubrik øvrige PLUS-4 14,00 16,50 19,25 PLUS-3 10,75 12,75 14,75 Ferietema Boligen 10,00 12,50 15,00 PLUS-4 18,50 22,00 22,00 PLUS-3 14,50 17,25 17,25 Forsideplacering PLUS PLUS Banner-annoncering Run of site 80 cpm. Topbanner 930x180 og artikelbanner 300x250. Print to web Er inkluderet i mm-priser. Annoncen ligger på avisernes hjemmeside i en uge. Rabatter Samannonceringsrabat Samannonceringsrabatten i PLUSgruppen udgør ca. 25% og er indregnet i priserne. Samannonceringsrabat med Jyllands-Posten Ved samtidig indrykning i Morgenavisen-Jyllands-Posten ydes 10% rabat på PLUSgruppens mm-pris. Indrykningen i Morgenavisen Jyllands-Posten betales separat. Storkunderabatter Ved indgåelse af storkundeaftale fratrækkes storkunderabat ud fra nedenstående skala Omsætning kr % Omsætning kr ,5 % Omsætning kr % Omsætning kr ,5 % Omsætning kr % Omsætning kr ,5 % Omsætning over kr % Storkunderabat fratrækkes efter alle øvrige rabatter. Kampagnerabatter Rabatten ydes på listeprisen, d.v.s. før rabatter. En kampagne kan defineres som min. 2 annoncer. Rabatten kan ikke kombineres med Kombirabat. 3 annoncer i samme format inde for 7 dage 33,00 % Omsætning kr ,5 % inden for 28 dage Omsætning kr % inden for 28 dage Omsætning over kr % inden for 28 dage Kombirabat Ved gentagelse af samme annonce inden for 6 dage 50 % Rabat banner visninger 20 % visninger 30 % Deadlines Specielle deadlines vdr. PLUS-6 og PLUS-7 - kontakt os herom. Indrykningsdag Ordredeadline Materialedeadline Mandag Torsdag kl Torsdag kl Tirsdag Fredag kl Fredag kl Onsdag Mandag kl Mandag kl Torsdag Tirsdag kl Tirsdag kl Fredag Onsdag kl Onsdag kl Lørdag Torsdag kl Torsdag kl Ordrefremsendelse Ordrer faxes til PLUSgruppen, faxnr

3 Tekniske oplysninger Formater: Standard spaltebredder: 1 sp. 41 mm, 2 sp. 86 mm, 3 sp. 131 mm, 4 sp. 176 mm, 5 sp. 221 mm, 6 sp. 266 mm, 7 sp. 311 mm, 8 sp. 356 mm Max. spaltehøjde: 520 mm Max. format Vejle Amts Folkeblad samt udvalgte ektioner: 6 sp. x 365 mm Modtagelse af elektronisk annoncemateriale efter følgende: retningslinier: Generelt Anfør hvilket program (og versionsnummer) annoncen er produceret i samt om platform. Tilsendte materiale skal desuden kunne åbnes i en af nedenstående programversioner. Mac programmer: Quark Xpress version 4.1 PDF-fil: Færdige annoncer modtages som PDF-filer forudsat de er lavet i henhold til Branchestandarden for digitalt annoncemateriale. Vejledning og nødvendige hjælpefiler kan bl.a. findes hos Den Danske Fællesindkøbs-Forening på Der modtages pakkede filer i WinZip og Stuffit. Vær opmærksom på at alt afhængig af komprimeringsmetode og -grad kan kvalitetstab forekomme. PostScript annoncer modtages i formatet EPS. Navngivning af filer: Max. 31 tegn, alle bogstaver undtagen æ, ø, å, Æ, Ø og Å. Undgå al brug af specialtegn på nær underscore og bindestreg og ingen punktum til sidst. Følgende datamedier kan benyttes: CD-Rom 700 MB Skrifter: Alle benyttede skrifter i annoncen skal vedlægges. Kun PostScript skrifter ikke True Type. Mac: Skriftkuffert indeholdende skærmskrifter samt PostScript Type-1 printerskrift. I grafikprogrammer anbefales det at konvertere alle skrifter til outline. Så er det ikke nødvendigt at medsende skrifter. Placerede elementer: Alle placerede elementer som logo, illustrationer eller fotos skal vedlægges som højtopløste filer. Billeder max. 87 pixels pr. cm (200 dpi). 4-farvede annoncer skal være defineret som CMYK (alle elementer). Billedformater: Følgende billedformater modtages: JPG/JPEG, BMP (bitmap). TIF/TIFF (Tagged Image File Format), EPS (Encapsulated PostScript) og PDF (Portable Document Format). Indsamling af elementer: I QuarkXpress anbefales det at anvende funktionen samt til output. Alle billeder samles i en mappe, en rapport over anvendte skrifter dannes, og disse velægges manuelt. Forebyggelse af datafejl: Brug PitStop til at kontrollere dokumentet inden afsendelse. Annoncer via Filerne sendes til: Husk at anføre tlf.nr. og kontaktperson i mailen. 1) Som Quark dokument samlet til output og pakket med fonte enten med WinZip eller Stuffit. 2) Som en fontfri EPS-fil, f.eks. som Xads-eps. 3) Eller som en PDF-fil, lavet i henhold til branchestandarden. Annoncer via Ritzaus Medienet: Kontaktes på tlf eller på Se også Materialegodtgørelse: Såfremt annoncematerialet indleveres i trykbar stand ydes en godtgørelse på kr. 0,50 pr. mm. Indrykkes annoncen flere gange ydes godtgørelsen kun på den første indrykning. Ved trykbar stand forstås færdige annoncer modtaget elektronisk. Almindelige bestemmelser: Korrekturannoncer: Korrektur sendes kun på forlangende. PLUSgruppen er uden ansvar for evt. fejl i annoncer, der er godkendt i korrektur. Erstatningsansvar: PLUSgruppen er uden ansvar for tab eller skade, der påføres annoncøren som følge af trykfejl, materialefejl, forståelsesfejl, forkert indrykningsdato eller manglende indrykning af bestilt annonce. For evt. fejl som PLUSgruppen er helt eller delvist skyld i, ydes reduktion i prisen efter PLUSgruppens skøn over værdiforringelsen, men allerhøjest en gratis omrykning. PLUSgruppen er uden ansvar ved ulovlige, falske eller uretmæssigt indrykkede annoncer. Reklamationer: Reklamationer vedr. fejl i indrykkede annoncer skal fremsendes omgående og være PLUSgruppen i hænde senest tre dage efter indrykningen. Bringes annoncen flere gange med samme fejl, uden at PLUSgruppen modtager reklamation, ydes evt. dekort kun på den første indrykning. Regningsreklamation skal fremsendes straks efter modtagelse af faktura. Forveksling med redaktionel tekst: Enhver annonce, der efter PLUSgruppens skøn kan forveksles med redaktionel tekst, skal for annoncørens regning øverst forsynes med ordet ANNONCE oven over en streg i hele annoncens bredde efter følgende regler, der betragtes som minimum: 1-2 spalter: 10 punkt skriftgrad, fed, versaler 3-4 spalter: 14 punkt skriftgrad, fed, versaler 5-8 spalter: 18 punkt skriftgrad, fed, versaler Afvisning af annoncer: PLUSgruppen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod lovgivningen, hensynet til læserne eller PLUSgruppens interesser. Udskydelse af annoncer: PLUSgruppen forbeholder sig ret til at udskyde annoncer, såfremt PLUSgruppens ombrydning, pladsmangel eller andre forhold kræver det. Opmåling: Annoncer, der måler mere end 470 mm i højden, beregnes til fuld spaltehøjde, 520 mm. Priser: Annoncer beregnes til de på indrykningsdagen gældende priser og bestemmelser.

4 Medieinformation PLUSgruppens aviser PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle kunder, med interesse for hvad der sker i lokalområdet. PLUSgruppens udgivelsesområde omkring Silkeborg,Horsens, Vejle, Herning og Fredericia er et af de mest dynamiske områder vest for Storebælt. Redaktionelt tager de udgangspunkt i det regionale/lokale suppleret med stof fra ind- og udland, navne, leder, debat mv. Der er også ugentlige temaer omkring bl.a. sport, motor, bolig, job og rejser. Og en weekendsektion med baggrundsstof, kultur, mad, vin m.v. Målret din annoncering i lokalområderne - skab bred kontakt i Midt/Østjylland... Ved samlet annoncering i Hosens Folkeblad, Midtjyllandsavis, Vejle Amt, Folkeblad og Herning Folkeblad skabes kontakt til unikke læsere. Læserne er kendetegnet ved: 48 % af læserne er i aldersgruppen år. 53 % er erhvervsaktive 24 % er beslutningstagere i erhvervslivet 33 % er børnefamilier med hjemmeboende børn under 17 år 61 % af læserne har et rådighedsbeløb på over om måneden 17 % har et rådighedsbeløb på over kr om måneden, efter at alle faste ud gifter er betalt. PLUSgruppen når samlet ud til over 30% af befolkningen i dækningsområdet Ved annoncering i PLUSgruppen rammer du således en attraktiv mål gruppe af forbrugere, med stor købekraft Dobbeltdækning Jyllandsposten Dobbeltdækning læser både Jyllands-Posten hverdag og PLUSgruppen hverdag Besparelsen ved at annoncere gennem PLUSgruppen, frem for i de enkelte aviser hver for sig, er ca. 25 %. Annoncører, der i forvejen annoncerer i Jyllands-Posten, opnår yderligere 10 % samannonceringsrabat. Enkeltdækning læser kun Jyllands-Posten hverdag læser kun PLUSgruppen hverdag En annonce i Jyllands-Posten og PLUSgruppen giver adgang til læsere

5 Medieinformation Målgrupper Målgrupper Målgrupper Bor Bor i i ejerbolig Bor i ejerbolig Har bil i husstanden Har bil i i husstanden Målgrupper Målgrupper Kilde: Index Danmark / Kilde: Gallup Index 1. halvår Danmark 2009 / Gallup 1. halvår 2009 Base: personer Base: / interviews personer / interviews (Kilde: IndexDanmark/Gallup (BGR) 2.3. kvartal Base: personer/4.300 interviews) Kilde: Index Danmark / Kilde: Gallup Index (BGR) Danmark 1. halvår / 2009 Gallup (BGR) 1. halvår 2009 Base: personer Base: / interviews personer / interviews Side 5 Side 5 Erhvervsaktive Erhvervsaktive Erhvervsaktive Beslutningstagere Beslutningstagere Beslutningstagere Kilde: Index Danmark / Gallup Kilde: 1. Index halvår Danmark 2009 / Gallup 1. halvår 2009 Base: personer / Base: interviews personer / interviews Kilde: Index Danmark / Gallup Kilde: 1. Index halvår Danmark 2009 / Gallup 1. halvår 2009 Base: personer / Base: interviews personer / interviews Side 6 Side 6

6 Medieinformation Målgrupper Målgrupper Målgrupper Personlig indkomst Husstandsindkomst Personlig indkomst Personlig indkomst Husstandsindkomst Husstandsindkomst Målgrupper Målgrupper Kilde: Index Danmark / Gallup Kilde: 1. Index halvår Danmark 2009 / Gallup 1. halvår 2009 Base: personer / Base: interviewspersoner / interviews Kilde: Index Danmark / Gallup Kilde: 1. Index halvår Danmark 2009 / Gallup 1. halvår 2009 Base: personer / Base: interviewspersoner / interviews Side 7 Side 7 Har mobil telefon Har mobil telefon Har adgang til internettet Har Har adgang til til internettet Kilde: Index Danmark / Gallup Kilde: 1. Index halvår Danmark 2009 / Gallup 1. halvår 2009 Base: personer / Base: interviews personer / interviews Kilde: Index Danmark / Gallup Kilde: 1. Index halvår Danmark 2009 / Gallup 1. halvår 2009 Base: personer / Base: interviews personer / interviews Side 8 Side 8

7 Medieinformation Tilføj ugeaviser til din annoncering - og skab en suveræn dækning i Midt/Østjylland med +7 pakken... Ved en samlet annoncering PLUSgruppen samt i ugeaviserne Horsens Posten, Ugeavisen Vejleposten og Ekstra-Posten Silkeborg skabes kontakt til unikke læsere. Værdi for annoncører: Maximal frekvens læsere bliver eksponeret for budskabet 2 gange ugentligt Adgang til næsten unikke læsere 26 % er beslutningstagere i erhvervslivet +7 er eminent til især taktiske budskaber - f.eks. Detailhandlen og ugentlige tilbud Øget trafik i butikken Annoncer i ugeaviser har høj relevans En ny undersøgelse viser, Læserne opfatter annoncer som en vigtigere del af informationsflowet i de husstandsomdelte gratis ugeaviser - end i andre medier.* I undersøgelsern svarer mere end halvdelen af deltagerne, at annoncerne er en vigtig del af de informationer, man søger i læsningen af den lokale ugeavis - og det er mere end dobbelt så mange som for de øvrige redaktionelle medier (tv, landsdækkende og regionale dagblade, internet og Søndagsavisen). Desuden viser undersøgelsen, at tre ud af fire voksne danskere læser deres lokale ugeavis hver uge, og læserne bruger i snit 17 minutter om ugen på deres lokalavser. Mere end halvdelen af læserne mener desuden, at den vigtigste kilde til informationer om nærmiljøet er den lokale ugeavis. Værdi for annoncører: Maximal frekvens læsere bliver eksponeret for budskabet 2 gange ugentligt. Adgang til næsten unikke læsere +7 er eminent til især taktiske budskaber - f.eks. Detailhandlen og ugentlige tilbud Øget trafik i butikken Kilde:

8 Medieinformation PLUSGruppen Online muligheder Ved annoncering i områdets foretrukne regionale nyhedssites; horsensfolkeblad.dk mja.dk vejleamtsfolkeblad.dk aoh.dk opnår du månedligt kontakt til brugere De fire sites levere aktuelle regionale vedkommende nyheder og debat. Temaer omkring sport, bolig, bil, job og det sker Online er din mulighed for at bliver eksponeret i et miljø med lav reklamestøj, hvor du er 1:1 med forbrugere Kilde: Gemius SA Gemius Audience, oktober 2011 Målret din annoncering i lokalområderne - skab bred kontakt i Midt/Østjylland Ved samlet annoncering i Hosens Folkeblad, Midtjyllandsavis, Vejle Amt, Folkeblad og Herning Folkeblad skabes kontakt til unikke brugere. Brugerne er kendetegnet ved: 37% af brugerne er i aldersgruppen år 64% af brugerne er erhvervsaktive 14% af brugerne er beslutningstagere i erhvervslivet 28% af brugerne er børnefamilier med hjemmeboende børn under 14 år 32% af brugerne har en husstandsindkomst på kr % af brugerne bor i ejerbolig Ved annoncering i PLUSgruppens online medier rammer du således en attraktiv målgruppe af forbrugere, med stor købekraft Kilde: Gemius SA Gemius Audience, oktober 2011

9 Dækning Dækning Medieinformation PLUSgruppen skaber værdi Annonceringsværdi ved print PLUSgruppen er det stærkeste annoncemedie i PLUSgruppens dækningsområde og dækker i alt 33 % af populationen i dækniingsområdet Kontakt til privatpersoner med økonomisk overskud og beslutningstagere erhvervslivet Fang læserne i en situation, hvor de har mulighed for at fordybe sig i budskabet Forøgelse af kendskab og/eller brand image Flere kunder i butikken Annonceringsværdi ved online Adgang til ca brugere Fang brugerne i dags- og aftentimer Kontakt til privatpersoner med økonomisk overskud og beslutningstagere erhvervslivet Forøgelse af kendskab og/eller brand image Brugerne er kun 1 klik væk øget respons Dobbeltdækning Læsertal Oplagstal Læsertal Dobbeltdækning Kilde: IndexDanmark/Gallup 2.3. kvartal Base: personer/ interviews Kilde: Gemius SA Gemius Audience, oktober 2011 Print + Online Opnå kontakt til attraktive print/online målgrupper i PLUSgruppens udgivelsesområde omkring Silkeborg, Horsens, Vejle, Herning og Fredericia - et af de mest dynamiske områder vest for Storebælt. Kilde: læsertal : Base: Læsertal: 4 Kilde: Oplag: Da Kilde: læsertal : Index Danmark / Gallup 1. hal Base: Læsertal: personer / in Kilde: Oplag: Dansk Oplagskontrol 1 halvår 200 Værdi af PLUSgruppens print+online kombination Unik adgang til lokalområdet i midt- og østjylland Adgang til ca læsere og online brugere Brugerne på PLUSgruppen net er yngre end læserne på print Bred dækning Ved annoncering på PLUSgruppen net opnås der kontakt til personer, som ikke nødvendigvis bor i PLUSgruppens udgivelsesområder Lav dobbeltdækning Forøgelse af frekvens bliv eksponeret mere end én gang for annoncebudskabet på forskellige tidspunkter af dagen Kilde: IndexDanmark/Gallup 2.3. kvartal Base: personer/ interviews Kilde: Gemius SA Gemius Audience, oktober

10 Brugerprofil Den danske befolkning PLUSgruppen Print PLUSgruppen Online Køn Mand 49 % 46 % 56 % Kvinde 51 % 54 % 44 % Alder år 19 % 8 % 21 % år 22 % 17 % 26 % år 40 % 49 % 43 % 65 år eller derover 20 % 27 % 10 % Uddannelse Folke-/mellem-/realskole 23 % 20 % 19 % Studentereksamen/HF 11 % 7 % 10 % Erhvervsuddannelse 33 % 42 % 25 % Højre uddannelse 33 % 31 % 36 % Erhverv Arbejder 14 % 14 % 17 % Funktionær 35 % 38 % 36 % Selvstændig 4 % 5 % 5 % Lærling/elev/studerende 20 % 8 % 13 % Pensionist og lignde 25 % 34 % 12 % Husstandsindkomst Indtil kr % 27 % 16 % Kr % 33 % 28 % Kr eller mere 27 % 30 % 27 % Kilde: IndexDanmark/Gallup 2.3. kvartal 2011.Base: personer/ interviews Gemius SA Gemius Audience, oktober 2011

11 Bannerformater

12 Kontakt Steen Fugleberg Key Account Manager Rådhuspladsen København V Tlf Mobil steen.fugleberg.jp.dk

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

1.0. Medieinformation

1.0. Medieinformation Medieinformation 2014 Avis Pleasure-magasiner Business-magasiner Indstik Borsen.dk Pleasure.borsen.dk Tablet og smartphone Nyhedsbreve Børsen TV Inread Børsen Lørdag og Børsen Søndag Børsen Top1000 Annoncepriser

Læs mere

Dagblade Fyens Stiftstidende... 3 Fyns Amts Avis... 12. Reklameindstik... 17

Dagblade Fyens Stiftstidende... 3 Fyns Amts Avis... 12. Reklameindstik... 17 Prisliste 2014 Dagblade Fyens Stiftstidende... 3 Fyns Amts Avis... 12 Reklameindstik... 17 ViDiBili... 18 GulogGratis... 20 Ugeavisen Odense... 23 Dalum-Hjallese Avis... 25 NordVest... 27 SkibhusAvisen...

Læs mere

Summen af nedskæringer over de seneste ti år har været bekymrende voldsom, og antallet

Summen af nedskæringer over de seneste ti år har været bekymrende voldsom, og antallet 5 1 E 0 2 K S E G ST N I I L L S R I E R B P BERLINGSKE MEDIA PRISLISTE 2015 Find os på www.berlingskemedia.dk Tekstsidepriser (PRIS KR. PR. SPALTEMILLIMETER INKL. 4 FARVER) 1. sektion Øvrige sektioner

Læs mere

Årets bedste danske dramatik. Marie Louise Wille slår gnister. PRØV GRATIS RING PÅ 70 230 560

Årets bedste danske dramatik. Marie Louise Wille slår gnister. PRØV GRATIS RING PÅ 70 230 560 4 1 E 0 2 K S E G ST N I I L L S R I E R B P BERLINGSKE MEDIA PRISLISTE 2014 Find os på www.berlingskemedia.dk Tekstsidepriser (PRIS KR. PR. SPALTEMILLIMETER INKL. 4 FARVER) 1. sektion Øvrige sektioner

Læs mere

Medieinformation. Version 1.0

Medieinformation. Version 1.0 Medieinformation 2015 Avis Pleasure-magasiner Business-magasiner Indstik Borsen.dk Pleasure.borsen.dk Børsen Play Marketnews Tablet og smartphone Nyhedsbreve Inread Børsen Lørdag og Børsen Søndag Børsen

Læs mere

2015 MEDIEINFORMATION

2015 MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION Motor-magasinet Helt tæt på autobranchen Motor-magasinet trækker på 46 års historie som uafhængig nyhedsformidler til hele autobranchen. Motor-magasinet går helt tæt på autobranchen,

Læs mere

Intro Analyse Temaer Priser Oplag Teknik Online Kontakt

Intro Analyse Temaer Priser Oplag Teknik Online Kontakt Medieinformation 3 ben giver balanceret viden 1. J&M. Nyhedsdelen holder dig opdateret om alt vedrørende den producerende industri Nyhedsstof Virksomhedsnyt Begivenheder Politik Økonomi Udland Synspunkter

Læs mere

produkter & priser nul fejl i din annonce med skærmkorrektur kan du tjekke din annonce online på søndagsavisen.dk

produkter & priser nul fejl i din annonce med skærmkorrektur kan du tjekke din annonce online på søndagsavisen.dk produkter & priser 4. JANUAR 2010 nul fejl i din annonce med skærmkorrektur kan du tjekke din annonce online på søndagsavisen.dk Effektiv jobannoncering gennem Kandidathuset a-s Søndagsavisen og Ofir.dk

Læs mere

2015 MEDIEINFORMATION

2015 MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2 Jern & Maskinindustrien Mere tyngde skærpet fokus Jern & Maskinindustrien er fagbladet for de små og mellemstore virksomheder i den danske fremstillingsindustri. Vi sætter fokus

Læs mere

Prisliste og mediedata 2008

Prisliste og mediedata 2008 Prisliste og mediedata 2008 København Vejle fax 70 27 11 57 Malrettet kontakt Markedsføring Der findes kun ét medie i Danmark, hvis du vil i kontakt med professionelle inden for marketing, reklame, kommunikation

Læs mere

VIDENSKAB Nye paradigmer for kræftkontrol s. 1852, 1854, 1855. PATIENTER MED DELIRIUM HVAD KAN LÆGEN GØRE? s. 1853, 1858, 1863

VIDENSKAB Nye paradigmer for kræftkontrol s. 1852, 1854, 1855. PATIENTER MED DELIRIUM HVAD KAN LÆGEN GØRE? s. 1853, 1858, 1863 Ugeskrift for Læger Medieinfo 2015 VIDENSKAB Nye paradigmer for kræftkontrol s. 1852, 1854, 1855 Hvem gifter lægerne sig med? s. 1833 Nye veje i kuren mod MRSAbakterier s. 1828 UGESKRIFT FOR LÆGER NR 20

Læs mere

Profil. Chefredaktør Søren Verup. Stor investeringssektion med aktier, pension, skat, bank og investeringsforeninger Vinpanel og Klumme

Profil. Chefredaktør Søren Verup. Stor investeringssektion med aktier, pension, skat, bank og investeringsforeninger Vinpanel og Klumme Annoncepriser Profil REDAKTIONEL PROFIL: Penge & Privatøkonomi er fyldt med gode råd og inspiration til læseren, der gerne vil vide, hvordan man får mest ud af pengene. Magasinet giver gennem konkrete

Læs mere

2015 MEDIEINFORMATION

2015 MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION Transportmagasinet Fokus & opbygning Transportmagasinet er en brancheavis for beslutningstagere i den danske vognmands- og transportbranche. Over 60 % af abonnenterne har egen vognmandsforretning.

Læs mere

Magasinet PLEJE MEDIEINFORMATION

Magasinet PLEJE MEDIEINFORMATION Magasinet 2015 MEDIEINFORMATION Magasinet Pleje Fokus & opbygning Uanset om man bor i Jylland eller på Læsø, i Skjern eller Sorø er det de samme udfordringer, der opstår, når budgetter skal omsættes til

Læs mere

100% dækning Af AKTiVe LAndMÆnd - en del af F A G B L A D S G R U P P E N A / S dagens landbrug M e d i e i n f o 2 0 1 3

100% dækning Af AKTiVe LAndMÆnd - en del af F A G B L A D S G R U P P E N A / S dagens landbrug M e d i e i n f o 2 0 1 3 100% DÆKNING AF AKTIVE LANDMÆND - en del af F AGB LADSG RUPPEN A/S dagens landbrug Medieinfo 2013 2 Velkommen til Maskinbladet Velkommen til Maskinbladet REDAKTIONEL MÅLSÆTNING: Maskinbladet skal være

Læs mere

2015 MEDIEINFORMATION

2015 MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION Licitationen Byggeriets Dagblad Fokus & opbygning Licitationen - Byggeriets Dagblad - ser optimistisk på fremtiden. I et nyindrettet domicil og bladhus vender vi sammen med bygge-

Læs mere

Medie info 2014 TIL FREMTIDENS LANDMÆND. Birk Centerpark 34-36. DK-7400 Herning. Tel: +45 7620 7970 agro@fbg.dk. bovi@fbg.dk. hyo@fbg.

Medie info 2014 TIL FREMTIDENS LANDMÆND. Birk Centerpark 34-36. DK-7400 Herning. Tel: +45 7620 7970 agro@fbg.dk. bovi@fbg.dk. hyo@fbg. Medie info 2014 Birk Centerpark 34-36. DK-7400 Herning. Tel: +45 7620 7970 agro@fbg.dk. bovi@fbg.dk. hyo@fbg.dk agrologisk.dk bovi.dk hyo.dk TIL FREMTIDENS LANDMÆND FAKTA 2 fagmagasiner til eliten af de

Læs mere

Mere end en AVIS. Prisliste. Priseksempel. tre stærke platforme NY PRIS I 2015. Metroxpress universet NYT!

Mere end en AVIS. Prisliste. Priseksempel. tre stærke platforme NY PRIS I 2015. Metroxpress universet NYT! Mere end en AVIS tre stærke platforme Metroxpress universet Det startede i 2001, hvor en rebelsk metro-avis tillod sig at være gratis hvor flabet sagde nogen, hvor dejligt sagde mange - hvor anderledes

Læs mere

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 M E B D B Pr All um fa da Så læ Me ikk R Medieinfo 2011 Lederne København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 Re DG an sti fra me ov Den typiske læser af Lederne er Lederne er et eksklusivt magasin, som

Læs mere

2015 MEDIEINFORMATION

2015 MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION Licitationen Byggeriets Dagblad Fokus & opbygning Licitationen - Byggeriets Dagblad - ser optimistisk på fremtiden. I et nyindrettet domicil og bladhus vender vi sammen med bygge-

Læs mere

MEDIE INFO 2014 100% DÆKNING AF PROFESSIONELLE LANDMÆND

MEDIE INFO 2014 100% DÆKNING AF PROFESSIONELLE LANDMÆND MEDIE INFO 2014 Birk Centerpark 34-36. DK-7400 Herning Tel: +45 9626 5266. mail@maskinbladet.dk maskinbladet.dk 100% DÆKNING AF PROFESSIONELLE LANDMÆND FAKTA 2 PROFESSIONELLE LANDMÆND Maskinbladet udsendes

Læs mere

KOMMUNAL BLADET. Medieinfo. HK Kommunalbladet DET GODE LIV ARBEJDSLIV FAG & FREMTID NY KL-FORMAND ADVARER MON CENTRALISERING KARRIERETJEK

KOMMUNAL BLADET. Medieinfo. HK Kommunalbladet DET GODE LIV ARBEJDSLIV FAG & FREMTID NY KL-FORMAND ADVARER MON CENTRALISERING KARRIERETJEK HK Kommunalbladet Medieinfo 2015 KOMMUNAL LADET 05 I23I05I2014 For ansatte i kommuner, regioner og fælleskommunale virksomheder FAG & FREMTID Et brag af en konference NY KL-FORMAND ADVARER MON CENTRALISERING

Læs mere

Medieinfo. Læs mere om vores mange andre magasiner på dgmedia.dk. Gymnasieskolen. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55

Medieinfo. Læs mere om vores mange andre magasiner på dgmedia.dk. Gymnasieskolen. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 Medieinfo 2012 Læs mere om vores mange andre magasiner på dgmedia.dk København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 Den typiske læser af er er et journalistisk fagblad, skrevet og redigeret af uddannede

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2011

MEDIEINFORMATION 2011 MEDIEINFORMATION 2011 OM BIL EKSPRESSEN LÆSERPROFIL BIL EKSPRESSEN er Danmarks nye magasin om biler, men du kender os sikkert allerede. Holdet bag Bil Ekspressen består nemlig af ildsjæle med en fortid

Læs mere

PRISLISTE 1. JANUAR 2014

PRISLISTE 1. JANUAR 2014 PRISLISTE 1. JANUAR 214 Klostermosevej 11, 3 Tlf. Tlf. 43 43 33 33 23 2333 www.helsingordagblad.dk 345 295 355 Vbæk 354 346 363 36 Lnge 284 Skodsborg Jægerspris Frerikssund 352 Holte 285 365 TEKSTSIDE

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

danske kommuner BRING POLITIKKEN TILBAGE Medieinfo einfo Læs mere om vores mange andre magasiner på dgmedia.dk

danske kommuner BRING POLITIKKEN TILBAGE Medieinfo einfo Læs mere om vores mange andre magasiner på dgmedia.dk danske kommuner Medieinfo einfo 2012 Læs mere om vores mange andre magasiner på dgmedia.dk NYHEDSMAGASINET 31. MARTS 2011 I NO.10 BRING POLITIKKEN TILBAGE Antallet af kandidater var rekordlavt ved sidste

Læs mere