VIRKELIGHEDEN VIRKER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKELIGHEDEN VIRKER"

Transkript

1

2 Lone Leth-Nissen VIRKELIGHEDEN VIRKER -fra udsat til værdsat En tredelt praksisbeskrivelse af arbejdet med udsatte unge Det, der betyder noget, er, hvad man gør i denne verden, og ikke hvordan man er kommet ind i den. Lykkens Datter Isabel Allende

3 Virkeligheden Virker -fra udsat til værdsat En tredelt praksisbeskrivelse af arbejdet med udsatte unge Copyright 2005 Lone Leth-Nissen Grafisk tilrettelægning og omslag: Hans-Michael Testmann MDD Forsidefoto: Henning Hjorth (modelfoto) Tryk: Jelling Bogtrykkeri Nordkrogen Jelling ISBN Udgivet af: Vejle Kommune Skolegade Vejle telefon Finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K telefon

4 Tak! Indledningsvis vil jeg takke de personer, der har hjulpet mig igennem den otte måneder lange skrive- og videoproduktionsproces. At lege forfatter og producer sideløbende med det daglige arbejde har været en tour de force, hvor brændstoffet har været kolleger, mentorer, venner og familie. Tak til min mentor Esther Malmborg, UFC Børn & Unge, der skubbede mig i gang. Tak til min mentor Eva Glæsner, Børne- og Kulturforvaltningen, Vejle Kommune, for sproglig revselse på den kærlige måde. Tak til Dorthe Bühl Hansen, IMG, for gennemlæsning med mentorudvalgsøjne. Tak til Marianne Saxtoft, CABI, for faglige input i den sidste fase. Tak til min chef Birger Kruse og Arbejdsmarkedsstyrelsen, fordi de troede på idéen. Tak til journalist Jesper Christiansen, Vejle Kommune, for korrekturlæsning. Tak til mine kolleger i Modelkommuneprojektet, der har aflastet mig i hverdagen. Tak til Peter Overgaard, min gode ven, for hjælp og ros på et kritisk tidspunkt. Tak til min mand, der tålmodigt har givet mig den daglige sparring.

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Tak! 5 Forord af Per Schultz Jørgensen 9 Hvordan er bogen blevet til? 14 Hvad er Modelkommuneprojektet 19 Vi har visionerne 21 Udfordringen 24 Målgruppen udsatte unge 26 At turde miste fodfæste for en tid 33 Hvem er vi? 35 Arbejdet med de unge 39 Del 1 Den direkte ungeindsats Værktøjskassen - den direkte ungeindsats 42 Værktøj: Visitationsbeskrivelsen 46 Dagbogsnotater 48 Værktøj: Visitationssamtalen 49 Værktøj: Straksaktivering 55 Værktøj: ADL-praktik i Modelkommuneprojektet 59 Værktøj: Gruppevejledningsforløb 63 Værktøj: Evalueringssamtalen 70 Værktøj: Netværksmødet 73 Værktøj: Mentorordning 77 Værktøj: Kompenserende voksenundervisning 81 Værktøj: Dobbeltdækning ved overgange 84 Værktøj: Udslusningssamtalen 89 Værktøj: Standbyfunktionen 93 Værktøj: Alarmklokkefunktionen 96 Når værktøjskassen ikke slår til 99 Det kan lade sig gøre 102 Litteraturliste 103 Del 2 Det tværfaglige samarbejde Værktøjskassen - det tværfaglige samarbejde 104 Det interne samarbejde 114 Værktøj: Arbejdsmøder 116 Værktøj: Samarbejdskontrakten 118

6 Værktøj: Substral-effekten 120 Værktøj: Netværksmødet 123 Værktøj: Netværksmødelederuddannelsen 126 Værktøj: Introduktion for nyansatte og nye samarbejdspartnere 129 Værktøj: Samarbejdsaftale med UU Region Vejle 132 Værktøj: Informationssøgning 134 Værktøj: Temadage på tværs 136 Det eksterne samarbejde 138 Værktøj: Mentorordningen 141 Værktøj: Mentorudvalget 144 Værktøj: MentorERFA- og uddannelsesmøder 146 Værktøj: Virksomhedsnetværket 149 Værktøj: Samarbejde med ASV 152 Værktøj: Samarbejde med VASU 155 Værktøj: Ungenetværket 157 Værktøj: Temadage for eksterne interessenter 160 Værktøj: De frivillige kræfter 162 Vi kan samarbejde 164 Litteraturliste 165 Del 3 Det organisatoriske arbejde Det organisatoriske arbejde 167 Værktøjskassen - det organisatoriske arbejde 172 Det interne organisatoriske arbejde 175 Værktøj: Styregruppe 179 Værktøj: Dokumentation og formidling 182 Værktøj: Samarbejdsgruppen 185 Værktøj: Netværksmødelederuddannelse og temadage 187 Værktøj: Implementeringsseminar 189 Værktøj: Resultatformidling 191 Det eksterne organisatoriske arbejde 193 Værktøj: Startseminar 195 Værktøj: Rød tråd-seminarer 197 Værktøj: Dokumentation og formidling 199 Værktøj: Netværk og uddannelse 201 Værktøj: Temadage og praktikbesøg 203 Værktøj: Implementeringsseminar 205 Værktøj: Resultatformidling 207

7 Værktøjskassens basiselementer og værdigrundlag 209 Litteraturliste 211 Vi kom i mål 213 En ny mission 215 Nye visioner 219 Vision nr Vision nr Vision nr Vision nr Vision nr Selvmotivation og forrtællemodeller 231 Efterskrift af Peter Plant 235 Modelkommuneprojektet Bilag Kontraktmodellen Bilag Aktantmodellen Bilag Gruppevejledning Bilag De 10 bud for overgange Bilag Modelkommuneprojektet i Vejle Bilag Modelkommuneprojektet i Vejle Bilag Modelkommuneprojektet i Vejle Bilag Info 252 Forkortelser 253

8 Forord Af Per Schultz Jørgensen, professor, dr. phil. Der sættes mange navne på den gruppe af unge, der har problemer. De er udsatte, svage, sårbare, belastede, de tilhører restgruppen, de er marginaliserede eller befinder sig i en risikogruppe for nogens vedkommende en højrisikogruppe. Vi kender nogenlunde gruppens omfang, selvom den naturligvis afhænger af, hvor svære eller mindre svære problemer, vi medregner til de karakteristika, som gruppen har. Men størrelsen på gruppen ligger omkring procent af gruppen af unge. Tager vi alene den gruppe, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, taler vi om ca. 17 procent af en ungdomsårgang men det er naturligvis ikke alle fra denne gruppe, der får egentlige sociale og psykiske problemer. Men de udgør en risikogruppe ved at stå langt svagere på arbejdsmarkedet, fordi de er mere udsat for at løbe ind i vanskeligheder af en eller anden art. Nu er det ikke sådan, at problemer med unge lige pludselig opstår ved en bestemt aldersgrænse - hvor børn eller store skolebørn overgår til at blive betegnet som unge. Altså ved skolegangens afslutning, ved ophøret af 9. eller 10. klasse årsalderen er ikke en grænse, der pludselig får problemer til at opstå eller blive forstærket. I masser af tilfælde var problemerne der også forud, eller de livsomstændigheder, der fik problemerne til at udvikle sig, de består også efter årsalderen. Men to forhold er især vigtige for det, der sker ved ungdomstidens start. Den ene er, at hvor skolen tidligere har udgjort en fast og relativ stabil institutionel ramme om et barns tilværelse, så forsvinder denne ramme der opstår, om ikke et tomrum, så en enorm svækkelse af tidligere etablerede forventningsmønstre. Skolen rummer krav og pligter, rutiner og appel om 9 Virkeligheden virker

9 ansvar blandt mange andre ting. Men med ungdomstidens start fungerer disse faste rammer ikke mere, de virker ikke på samme måde næsten af sig selv. Altså et slags institutionelt tomrum omkring mange unge. Det andet vigtige forhold, der synliggøres i årsalderen, er den psykologiske og sociale frisættelse. Unge har et udstrakt personligt råderum, hvor forældre og andre myndighedspersoner ikke blander sig særlig meget: Nu skal den unge - med en vis støtte være i stand til at klare sig selv. Hvad de fleste da også gør. Men gruppen af udsatte unge får ikke den nødvendige opbakning til at klare udfordringerne i denne frisættelsesproces. Derfor kan vi hos gruppen af udsatte unge se en forstærket frisættelse de har ingen institutionelle rammer at læne sig op ad, og de har ingen eller en svag familiemæssig opbakning. De er dobbelt frisatte - og taber orienteringen, fordi de ikke er tilstrækkeligt selvforvaltende i social forstand eller autonome i psykologisk forstand. Disse overvejelser er ikke overraskende eller i nogen henseender afdækkende for nye realiteter. Men de er nyttige for de overvejelser, man kan gøre sig med hensyn til indsatsen. Skal vejen gå over en styrkelse af de institutionelle rammer, skal den mere sigte på at etablere forudsætningerne for den psykologiske autonomi eller skal den begge dele? Tager vi aktiveringssystemet, sigter det temmelig tydeligt på den institutionelle styrkelse: møde til tiden, tilpasse sig kravene, leve op til forventningerne, sætte sig mål og så videre. Kravene tydeliggøres, og den unge stilles overfor et pres i retning af at tage sig sammen. Effekten af denne indsats er omdiskuteret. De mere videnskabelige resultater peger på, at for den gruppe af unge, der har visse ressourcer, socialt og psykologisk, har et sådant pres en vis effekt. De sættes i gang og kommer videre ved egen kraft i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Men for den store gruppe bliver aktiveringsoplevelsen udvendig og uden større motiverende indflydelse på nye og konstruktive beslutninger. For temmelig mange unge har aktiveringsoplevelsen den stik modsatte virkning 1. Ser vi på rækken af ungeprojekter, der er skudt op i de senere år fx Vilde unge, Den gule Flyver eller initiativer i forskellige typer af institutionelle rammer som fx klubvirksomhed er der helt tydeligt tale om at forsøge at opbygge både en institutionel forventningsstruktur med stabil voksenkontakt 1. Carstens, Annette: Aktivering. Klientsamtaler og socialpolitik. København, Hans Reitzel (1998). Katznelson, Naomi: Udsatte unge, aktivering og uddannelse. Dømt til individualisering. Ph.d.- afhandling. Roskilde Universitetscenter (2004). Virkeligheden virker 10

10 og en styrkelse af de unges personlige forudsætninger. Meget ofte er disse sigtepunkter indlejret i en normmæssig og relationsorienteret ramme, der kan fastholde og styrke samspillet mellem den unges svage motivation og et ydre pres, der skal være optimalt tilpasset i forhold til risikoen for, at den unge glider af og falder fra. Her er tale om en kombination af virkemidler, der forsøger at stabilisere de unge via appeller, sociale forventninger og kontrakter og med at opbygge en slags ungdomskollektiv med positive værdier. Her er et af sigtepunkterne også forsøget på at opbygge en positiv identitet. Resultaterne? Et langt stykke ad vejen positive blandt andet afhængig af den udstråling og det engagement, der lægges for dagen fra de voksne, de professionelle, i projekterne. Men - uanset deres dokumenterede erfaringer og dermed deres værdi som modeller til efterfølgelse, så løser de ikke vores problemer med gruppen af udsatte unge. Det er problemet for stort til, og det er ungeprojekterne for løsrevne, enkeltstående og isolerede til. De er punktvise erfaringer, der har deres styrke i at prøve ting af og dermed være inspirerende med hensyn til erfaringer, der er værd at gå efter. De står for et alternativt syn på unge et alternativ til den mekaniske aktivering, der til dels har sin berettigelse i at fungere som sanktion fra samfundets side. Ikke helt svarende til indespærring, men i retning af det. Det er også sådan, det opleves af mange af de unge, jævnfør titlen på en tidligere nævnt ph.d.- afhandling om aktivering: Dømt til individualisering. Essensen er her, at de unge på papiret får muligheder og tilbud, men det er i form af standardiserede tilbud, som de ikke kan leve op til, og som heller ikke er indrettet på at komme dem i møde. De står af og får etiketten hæftet på sig, at de ikke er i stand til at udnytte viften af tilbud: de er selv ude om det! Modelkommuneprojektet i Vejle står på skuldrene af en indsigt om gruppen af udsatte unge og de erfaringer, der gennem det sidste 10 år er opnået på området. Hertil lægges den styrke, der er forbundet med, at projektet gennemføres i et offentligt regi og at der er tale om at lægge et engagement ind i processen. Det offentlige regi giver alle aktiviteterne og alle henvendelserne en legitimitet, der ikke skal underkendes. Det er fx henvendelser til virksomheder, det er aftaler, der skal træffes, det er sikkerhed for økonomi, og det er et udbredt kontaktnet. Og så er det endelig den autoritet, som alt dette fører med sig. Man er som professionel i denne sammenhæng ikke bare en ildsjæl, der brænder for sine idéer, man er også en halv-officiel person. 11 Virkeligheden virker

11 Og dermed er vi ovre ved det andet vigtige træk i Vejle-projektet: Det er båret af et menneskesyn, der understreger, at uanset hvor dårligt et menneske fungerer, så skal der være tale om, at dette menneske skal bringes til at fungere i en menneskelig relation præget af ligeværd og gensidig ansvarlighed. Det demonstreres i projektet på mange måder, men dybest set handler det altid om at tage den unge alvorligt og selv være nærværende. Det er relationsorienteret socialpædagogik projiceret ud i helt konkrete og praktiske arrangementer i dagligdagen: der ligger ærligheden, og der ligger respekten for medmennesket. Der ligger troværdigheden. Det er udtrykt på den måde, at tilstedeværelse kan præsteres af alle professionelle, det handler stort set om at være synlig som pædagog og her lægge en vis faglighed for dagen. Men at være nærværende er noget helt andet: Her skal man være mere end til stede, man skal opbygge de vigtige relationer baseret på en parathed til at følge op og følge op og følge op. Det er igen og igen, at du som professionel skal kunne gå ind og være nærværende i de unges daglige tilværelse. Det er denne opfølgning, der gør en forskel, det er her relationen opbygges til forskel fra de mange udvekslinger (interaktioner) af større eller mindre tilfældighed. Alle mennesker ønsker at være sig selv bekendt. Alle har en vis stolthed, de gerne vil leve op til, en forventning om at møde respekt og tiltro fra andre. Alle drømmer om at være et eller andet eller kunne noget, ikke nødvendigvis karrieremæssigt, men klare sig og være glad for sig selv. Vi kalder også behovet for at have en identitet en social identitet, når det drejer sig om at have en position i et fællesskab, og en personlig identitet, når man har et sæt af oplevelser og erfaringer, der afgrænser en som en person med egen biografisk linje bagud. Her ligger i virkeligheden pointen i den gode sociale og pædagogiske indsats: møde den unge med forventninger, der på en gang accepterer vedkommende som person og samtidig stiller krav om en indsats, der giver bevægelse og perspektiv. Vejle-projektet rummer disse træk. Derfor er det interessant ud over det sædvanlige. Det giver troværdighed, når man har en faglighed, når man har en holdning og et menneskesyn og så også er parat til at lægge sine metoder frem. Ikke bare resultater, de er også vigtige, for det er jo dem, der giver metoderne deres værdi. Men ofte svæver resultaterne i luften som en effekt af en mere eller mindre helhedsorienteret indsats, hvor det er svært at afgøre, hvad der fører til hvad. Men her, i dokumentationen for erfaringerne Virkeligheden virker 12

12 fra projektet i Vejle, lægges der decideret værktøjskasser frem til inspiration for andre og til almindelig afbenyttelse for andre i eget projektarbejde. Det er temmelig enestående og uhyre værdifuldt for den vanskelige opgave, det er, at give de unge et afsæt videre i tilværelsen. Vejle-projektet er et lyspunkt i en risikokultur, der forhåbentlig kan komme til at være både model og forbillede for mange andre initiativer. 13 Virkeligheden virker

13 Hvordan er bogen blevet til... og hvorfor læse den? Denne bog er resultatet af godt fire års praktisk og organisatorisk udviklingsarbejde med målgruppen udsatte unge mellem 16 og 23 år Hvordan arbejder man målrettet og effektivt i en socialforvaltning med at integrere disse unge i samfundet via uddannelse og arbejde? Hvordan flytter man de unge fra anbringelser og kontanthjælp til selvforsørgelse eller SU? Vores formål med bogen er et bud på en praksisbeskrivelse, der viser, hvordan man med en helhedsorienteret tilgang kan få alle eksisterende ressourcer bragt i spil, så unge med særlige behov kan tage ansvar for eget liv og blive integreret via uddannelse og arbejde. Med helhedsorienteret mener vi en dobbeltproces, hvor der fokuseres såvel på uddannelse og/eller arbejde som på familie- og fritidslivet. Hvis du kun arbejder med den ene del, risikerer du benspænd i den anden del. Enhver, der ikke er en del af løsningen, har en tendens til at være imod, så det handler om at koordinere kræfterne. Med fokus på den unges hele liv - både familie-, fritids-, uddannelses- og/eller arbejdsliv får vi alle ressourcerne til at snakke sammen. Vi får de enkelte puslespilsbrikker til at nå sammen i den unges liv. Inden vi når så langt, har vi brugt kræfter på at skabe kontakt til den unge, at få den unges tillid, at tage de kampe, der er nødvendige for at få den unges accept af os som voksne, man kan regne med. Vores erfaring er, at det ikke er nok at koordinere. Der skal også følges op på diverse aftaler både med den unge og med det private og professionelle Virkeligheden virker 14

14 netværk, hvis indsatsen skal holde på langt sigt. Et af vores varemærker er vedholdenhed. Bogen handler derfor ikke kun om ildsjælens, den ensomme cowboys, ofte isolerede arbejde med den unge. Den handler ikke kun om den dygtige socialarbejders motivations- og arbejdsmetoder i forhold til målgruppen udsatte unge. Den handler også om, hvordan de personlige og professionelle aktører i den unges liv sammen med den unge får skabt en synergieffekt, hvor to og to giver fem. Foruden den første del - en værktøjsdel til den direkte ungeindsats - ønsker vi derfor også at beskrive udviklingen af det tværfaglige samarbejde. Der bruges mange kræfter på at snakke om samarbejde, men hvad skal der til, for at det lykkes? Hvordan får vi teorier og uddannelse omsat til en funktionel praksis til gavn for udsatte unge og udsatte ansatte? Hvordan flytter den ansatte fokus fra egen komfortzone til at fokusere på den unge, på borgeren? Hvad forstår vi ved ordet komfortzone, der umiddelbart kan lyde nedladende eller negativt? Hvordan omsætter man et kommunalt værdigrundlag til praksis i en hektisk arbejdssituation? Hvad skal der til, for at man som ansat tør bevæge sig fra egen komfortzone, hvor man er på sikker grund, og ud i den nærmeste udviklingszone? Systemet har sin egen indre logik, der får os ansatte til at handle, som vi plejer i bestemte sammenhænge. Et eksempel kunne være, at møder afholdes på rådhuset, men er det altid hensigtsmæssigt? De udsatte unge er ligeledes systemgjorte og forventer, at vi handler for dem, som vi plejer. Ansvaret for deres liv er dermed lagt i vores hænder. Hvordan får vi den ansatte og den udsatte til at turde bevæge sig fra denne velkendte og trygge logik ud på usikker grund? Det tredje område, vi ønsker at beskrive, er det organisatoriske arbejde. Hvad skal der til, hvis et statsfinansieret udviklingsprojekt skal på det kommunale driftsbudget? Og hvordan arbejder man i praksis med metodeoverførsel fra det enkelte projekt til organisationen? På det nationale plan beskriver vi processen i erfaringsopsamling og resultatformidling fra de øvrige otte forsøgskommuner, der deltog i udviklingsprojektet. Dette afsnit kan selvfølgelig også bruges som inspiration for de kommuner, der ønsker at udvikle uden statslige projektmidler. 15 Virkeligheden virker

15 Pubertetsunge har til alle tider givet forældre, lærere, pædagoger m.fl. grå hår, og der er skrevet metervis af litteratur om emnet. Tilsætter man så en stor portion utilpassethed, oftest i kraft af sociale omstændigheder - ja, så får man en heftig opgave, som det kan være svært selv at kapere, og socialforvaltningen kontaktes; nu må de træde til. Der findes kun én Superman, og desuden har han ikke job i kommunalt regi, så hvordan løser den enkelte socialarbejder opgaven? Motivationen for at høre, hvordan andre i samme arbejdssituation griber tingene an i praksis, er til stede hos de fleste frontmedarbejdere, der har denne målgruppe som arbejdsfelt. Nysgerrighed, ressourcestop og effektmåling kan måske også få undervisere, pædagoger, ledere, teoretikere og politikere til at læse bogen. I fremtiden vil der sandsynligvis være fokus på udgiftsneutrale løsninger, og vores udgangspunkt i det daglige arbejde er: ikke flere ressourcer, men en anden og koordineret måde at bruge dem på. Hermed håber vi, at interessen for at fortsætte læsningen er skabt. Det organisatoriske arbejde Det tværfaglige samarbejde Den direkte ungeindsats Virkeligheden virker 16

16 Som nævnt er bogen indholdsmæssigt opdelt i tre hovedområder, der har fået hvert sit symbol. Er man frontmedarbejder kan man læse sit eget lag, ungeindsatsen, og stoppe her. Er man interesseret i samarbejdsudvikling, så kan man gå direkte efter anden del. Arbejder man med organisationen og implementering af nye metoder, så er det tredje lag i værktøjskassen, man skal koncentrere sig om. Efter hvert af de tre hovedafsnit er en litteraturliste. Værktøjskassens lag kan læses hver for sig, men at læse bogen fra ende til anden giver en totaloplevelse, da jeg bruger fortællemodellen som skelet for bogens opbygning. Vælger man at læse bogen fra ende til anden, vil der være nogle begreber og praksismetoder, der går igen. Bogen er blevet til i en proces hen over otte måneder fra maj til december 2004, hvor jeg er blevet frikøbt på halv tid af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Parallelt med skriveprocessen har vi produceret en metodefilm, der viser ét af vores vigtigste specialværktøjer: netværksmødet. Netværksmødefilmens fulde titel er: Hvis virkeligligheden skal virke - fra udsat til værdsat Praksisbilleder fra arbejdet med udsatte unge 2. Den viser både klip fra netværksmøder og fra netværksmødelederuddannelsen. I bogens anden del, Værktøjskassen det tværfaglige samarbejde, beskrives både netværksmødet og netværksmødelederuddannelsen. Sideløbende med min beskrivelse, er indsat små dagbogsnotater. Dem har jeg lavet i samarbejde med to unge, der blev visiteret ind til projektet i november De unge er tilfældigt udvalgte; de var de to første unge én af hvert køn, der blev visiteret ind til os, efter jeg havde fået idéen med dagbogen. Hvordan deres historier ville udmønte sig, kunne jeg ikke vide på forhånd. Ved deadline for skriveprocessen mener jeg, at de på trods af denne tilfældighed, faktisk er repræsentative for de omkring 115 unge, vi pt. har arbejdet eller fortsat arbejder med. Begge unge er droppet ud af uddannelsesforløb, har misbrugsproblemer tæt inde på livet og har været tilknyttet amtets tilbud og rådgivning. Derudover har de deres eget specifikke 2. Filmen kan rekvireres gennem 17 Virkeligheden virker

17 problemsæt. Vi følger dem dels i deres praktik- og uddannelsesforløb og dels i deres personlige udvikling måned for måned igennem et år. Deres historier afsluttes ved deadline for tilblivelsen af bogen. Som medieværksted valgte vi meget bevidst vores produktionsskole, Datariet, der i det daglige er én af vores mange eksterne samarbejdspartnere. Et materialesæt om unge - lavet i en proces sammen med unge - er en udviklende opgave i sig selv og et eksempel på, at man kan udvikle, mens man arbejder. Da vi startede med at skrive og producere video, anede vi ikke, hvor vi ville ende, hvilket er meget kendetegnende for vores daglige arbejde. Det er de unge, der afstikker kursen, og i fællesskab læser vi søkortet. Vi sætter kursen, mens vi sejler. Virkeligheden virker 18

18 Hvad er Modelkommuneprojektet og hvornår har I casting næste gang? Sådan lød en ung piges spontane spørgsmål, da hun ringede til Modelkommuneprojektet. Hvad er Modelkommuneprojektet? Hvorfor hedder I det? Det er da et sært navn! Modelkommuneprojektet blev søsat af Socialministeriet i 2000, hvor ni kommuner landet over fik penge til at metodeudvikle i forhold til, hvordan målgruppen udsatte unge mellem 16 og 23 år kunne integreres gennem uddannelse og arbejde. Målet var selvforsørgelse og midlerne var de eksisterende ressourcer. Visionen var, at man ved at metodeudvikle omkring målgruppen og det tværfaglige arbejde kunne løse opgaven uden yderligere ressourcetilførsel. De unge havde tilbud nok, men manglede måske snarere overblik og en vedholdende voksen, der kunne guide dem gennem junglen af sociale hjælpere og de eksisterende uddannelses- og aktiveringstilbud i processen mod at kunne sige farvel til socialforvaltningen. Hypotesen var meget visionær, men erfaringerne har vist, at den var rigtig. De udvalgte kommuner skulle være model for landets øvrige kommuner i arbejdet med og omkring målgruppen. Derfor MODELkommuneprojektet. Vejle var én af de ni kommuner Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af Modelkommuneprojektet. 19 Virkeligheden virker

19 I Vejle bor omkring indbyggere, og vi har ikke en samlet ungeindsats. De forskellige afdelinger og forvaltninger har hver især de unge som en del af det daglige arbejde. Visionen var beskrevet i projektbeskrivelsen 4, der var blevet til i et samarbejde på tværs af forvaltninger og ikke mindst med afsæt i daglig praksis. Fra starten i maj 2000 var vi en halvtidsansat vejleder samt en projektleder på fuld tid, og vores årlige indtag var fastsat til 30 unge. Missionen kunne begynde. 4. Vejle Kommunes projektbeskrivelse kan rekvireres pr. mail Virkeligheden virker 20

20 Vi har visionerne.... men vi mangler en missionær Som omtalt i afsnittet Hvad er Modelkommuneprojektet var afsættet en meget visionær projektbeskrivelse. Hvis vi alle arbejdede sammen og brugte de eksisterende ressourcer, så var det muligt at integrere udsatte unge gennem uddannelse og arbejde. Det lyder i teorien nemt, men hvordan får vi udviklet en effektiv praksis? Til at føre visionen ud i livet søgte man en projektleder i første omgang internt. Der var ingen ansatte i Vejle Kommune, der ønskede at besætte jobbet. Så blev stillingen slået op eksternt, og det hjalp. Den 1. maj 2000 blev jeg ansat som projektleder. Min baggrund var, at jeg intet kendte til Vejle Kommunes forvaltningskultur, intet kendte til de virksomheder og uddannelsessteder, som skulle være en del af løsningen, for jeg boede i Ry Kommune. Min uddannelsesbaggrund var ikke som socialrådgiver, men lærer og skole- og ungdomsvejleder. Desuden havde jeg i de sidste tre år arbejdet i et EU-projekt, hvor fokus var på netværksdannelse på tværs af diverse vejledningstilbud. Ansættelsesudvalget har selvfølgelig ikke fokuseret på disse mangler, men måske snarere været bevidst om fordelen ved ikke at kende organisationens kultur og forhistorier, når der skal udvikles. Siden har jeg fået at vide, at det var personen, de ansatte. De vurderede, at de havde brug for mere end faglighed, for det handlede om at besætte en uriaspost, som jeg hørte det udtrykt efter min ansættelse. På grund af den visionære projektbeskrivelse var jeg nødt til at forlade mit gode job, som jeg efter 22 års ansættelse stadig var meget glad for. Jeg havde fået en udfordring, som jeg ikke kunne sige nej til. 21 Virkeligheden virker

21 Det tog kun et enkelt besøg hos projektskriverne i Vejle, før jeg var solgt til stanglakrids, og der var ingen vej tilbage. Overordnet set var det tankegangen bag at få de udsatte unge til at blive ansatte unge, der gav mig lyst til at prøve kræfter. På et indre og personligt plan føltes udfordringen sådan: Du forlader kosmos og bevæger dig ud i kaos. Nu må du stå distancen; du må gennem kamp og prøver 5 arbejde dig frem mod dit endelige mål, så roen genoprettes. Når jeg bruger principperne fra en fortællemodel, skyldes det, at det er historien eller fortællingen, der engagerer. Det er historien, der får opmærksomheden; ikke det egentlige. Tænk blot på, hvor mange sekunder et reklamespot bruger på at fortælle historien i forhold til at fortælle om produktet. Vi er på vej fra informationssamfundet til drømmesamfundet. Vi vil ikke kun have viden, vi vil først og fremmest have en god historie. Det vil sagsbehandleren, det vil den unge, det vil politikeren Modelkommuneprojektet er kun blevet en succeshistorie, fordi vi kontinuerligt har fortalt den gode historie. Vi har brugt formidling som en målrettet metode. Fra min første dag i Vejle følte jeg mig som KlodsHans: Hallehøj, her kommer jeg Min gedebuk var IC 3-toget, fordi jeg var pendler. Min træsko, mit pludder og min krage var de metoder, jeg nu måtte samle op på min vej gennem udviklingen af nye metoder og nye samarbejdsformer. Når jeg vælger at fortælle helt fra begyndelsen og at gøre fortællingen personlig, skyldes det, at jeg mener, at enhver kommune kan gøre brug af metoderne. Vi begyndte på bar bund, og vi havde ingen grydefærdige løsninger på hverken ungetilgang eller samarbejdsmetoder. Men vi havde visionerne, viljen og ikke mindst holdninger og værdier. 5. Se bilag 2: Kontraktmodellen. Virkeligheden virker 22

22 Derudover havde vi gode erfaringer fra ungdomsskolens arbejde med mentorordning og gruppevejledning. Vores basis var som allerede nævnt de eksisterende ressourcer, der enten skulle bruges på en ny måde eller måske blot skulle mobiliseres, fordi vi ikke kendte til dem. I eventyr er der altid hjælpere og modstandere 6 ; der er altid kamp og prøver, og et rigtigt eventyr ender lykkeligt! Projektperioden i Vejle skulle vise, at denne fortælleformel kom til at holde stik. At sætte mig selv ind i eventyrets fortællemodeller blev et praktisk redskab til at kunne positionere mig i den kommende udviklingsproces. 6. Se bilag 3: Aktantmodellen. 23 Virkeligheden virker

23 Udfordringen Jeg kan, jeg vil, jeg tør... og jeg gør det Slogan fra Aston Group (2001) Da jeg læste om projektlederstillingen for Modelkommuneprojektet i Vejle, fik jeg et kald umiddelbart, som jeg forgæves forsøgte at fortrænge ved at være rationel. Jeg havde job, og desuden lå Vejle langt væk fra min bopæl, så jeg lagde jobbeskrivelsen væk. Men det var for sent. Min interesse var vakt. Kaldet er virksomhedens og livets puls. En virksomhed, hvor medarbejderne får mange kald, har en hurtig puls, andre har en langsommere puls, men uden pulsslag, uden kald, dør virksomheden. Det samme gælder for vores eget liv. Kald er livsnødvendige, både for ledelse og medarbejdere. Heartstorm Rolf Due Jensen Jeg kunne nu mærke pulsen, og næste skridt var at forlade kosmos for at gå igennem drageporten til kaos. Når du skal igennem denne port, må du stille dig selv nogle essentielle spørgsmål, for er du første passeret igennem, er der ingen vej tilbage. Ordet kald får det måske til at gibbe lidt i nogle frontmedarbejdere. Når jeg alligevel bruger det, er det for at understrege, at du skal kunne lide målgruppen, og du skal kunne lide at arbejde i kaos, hvis du vil gøre en forskel i dette felt. Virkeligheden virker 24

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008. Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø

RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008. Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008 Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø Resultater og erfaringer Projekt TripleU 2008 Mit sprogs grænser er min verdens grænser, og sproget er for tanken, hvad

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede. På vej mod et pædagogisk fagsprog

Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede. På vej mod et pædagogisk fagsprog VISS.dk VIDENSCENTER SKANDERBORG SØLUND - - Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede På vej mod et pædagogisk fagsprog nyt nr. 5 marts 2010 - årgang 4 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser. Social Fokus. Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat. Farvel til 18-årsgrænsen

Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser. Social Fokus. Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat. Farvel til 18-årsgrænsen Social Fokus udsat marts 2012 Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat Farvel til 18-årsgrænsen Nye veje i Norddjurs fra min stol Henriette Zeeberg Ung,

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

HovedHusets Mentorprojekt

HovedHusets Mentorprojekt HovedHusets Mentorprojekt - Delprojekt i Fountain House Fonden December 2009. Borups Alle 132,1. 2000 Frederiksberg. Tlf.8827 1747 info@hovedhuset.dk www.hovedhuset.dk Begrebet mentor HovedHusets mentor

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere The part of join-in centres in addiction treatment and their contribution to rehabilitation of clean addicts Af

Læs mere

stemmer fra praksisfeltet

stemmer fra praksisfeltet stemmer fra praksisfeltet Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats Redigeret af Gitte Bossi-Andresen og Holger Jacobsen ISBN 978-87-992302-1-1 Stemmer fra praksisfeltet Stemmer fra

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere