Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013"

Transkript

1 Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Dato: 24. februar 2013 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Deltagere: Aage Jakobsen (AaJa), Michael Johansen (MiJo), Marie Louise Nielsen (MaNi), Connie Stisen (Cost), Hanne Grøn Veggerby (HVeg), Thjelde Ravn Tort (TrTO) og Nina Dige Vinther, (NDV) 1. AaJa Godkendelse af referat fra sidste møde CoSt synes at referaterne under tiden mangler information om beslutningens forudsætninger og konsekvenser. Det besluttes at deltagerne skal meddele mangler og/eller rettelser til NDV inden referaterne godkendes og sendes ud. 2. AaJa Fastsættelse af endelig dagsorden Der tilføjes følgende punkter: 3.1 Magasin 4.1 opdrætterseminar 12 hvalpeliste og web. CoSt beklager, hvis Beagle Klubben figurerer i formelle fora uden at vi er vidende om det. Sådanne tilfælde skal meddeles til bestyrelsen. En kort skriftlig opfølgning vil ligeledes være velkommen. 3. MaNi Status på regnskabet for 2012 MaNi gennemgår regnskabet, som endnu ikke er helt færdigt. Årsagen til det større tal for medlemskontingent er bl.a. at prisen er hævet for både husstandskontingent og opdrætterindmeldte medlemmer. Desuden har det rullende medlemskab også indflydelse på tallet. Trykudgifter på Magasinet er større, dette skyldes bl.a. at Generalforsamlingsmaterialet blev trykt i Magasin nr. 2 i stedet for at blive udsendt særskilt. Udgiften til Generalforsamlingen blev hermed nedsat betydeligt. Det besluttes, at lade udgiften til generalforsamlingsmaterialet stå som en udgift for Magasinet, og at MaNi om ønsket kan redegøre for dette på generalforsamlingen. Et så stort overskud er selvfølgelig dejligt, men ikke umiddelbart ønskeligt. Det er dog dejligt at der kan bevilges flere penge til medlemsaktiviteter til udvalgene. Budget AaJa og Mani udarbejder forslag til budget, som udsendes til alle til godkendelse. Der indkaldes ligeledes budgetforslag fra de respektive aktivitetsudvalg. Side 1

2 Mani orienterer om at der er revisionsmøde hos hende d. 16. marts De 4 aktivitetsudvalg har selvstændig økonomi, men bogføring forestås af kassereren. Det er besluttet at der ikke fra aktivitetsudvalgene for 2012 skal indbetales en procentdel til klubbens fælleskassen. Udvalgene har mulighed for at hensætte et overskud i 2012 helt eller delvist til konkrete øremærkede aktiviteter/investeringer i Der snakkes kort om hvordan udstillingsudvalget vil få mulighed for at bruge en evt. hensættelse. HVeg udtaler ønske fra Lydighedsudvalget om at anskaffe evt. manglende telte. Udvalget har også ønske om et tilskud til 2 medlemsoplysende arrangementer i Tilskud til DSS seminar skal derimod søges af de midler der er afsat til uddannelse. Web shoppen har givet et lille overskud. Måske kan webshoppen gøres mere synlig og have flere spændende ting at tilbyde. NDV spørger til Beaglemærkat til at sætte bag på bilen, der tidligere kunne købes. Det undersøges om vi har flere på lager eller hvor vi kan få lavet nogle nye. 3.1 Magasin m.v. Medieudvalget er et ad hoc udvalg, som er nedsat til at se på klubbens medier samlet, herunder koordinering af hjemmeside og Magasin. I Medieudvalget sidder: Annette Petersen (AP) Gerner Sørensen (GeSo) Michael Johansen (MiJo) Bestyrelsesrepræsentant. Der er oprettet en mailadresse Materiale til Magasinet, der sendes til denne adresse skal tilgå GeSo og AnPe, dette for at imødegå påstande om at fremsendt materiale ikke medbringes i Magasinet. Det færdige layout til Magasinet skal sendes til korrekturlæsning hos AaJa (ansvarlig), GeSo og AnPe inden det sendes til endelig trykning og udsendelse. 4. MiJo DKK s forslag til ny standard for Beagler En længere snak om det forslag, der er fremsendt fra DKK bevirker at vi bede om at få udtalelsen om Pocketbeagle fjernet. Denne passus findes ikke i den oprindelige standard fra England og Pocketbeagle findes ikke i Danmark. Vi vil også melde tilbage at Beagle Klubben ikke ønsker mulighed for de mange farvevarianter i forbindelse med registrering af hvalpe. AaJa tager aktion på dette 4.1 Opdrætterseminar Side 2

3 MiJo sender et kort referat fra opdrætterseminaret ud til orientering. Dette sættes også på klubbens hjemmesiden. HVeg nævner at der også skal svares på de spørgsmål, der kom frem i forbindelse med opdrætterseminaret. MiJo nævnte at der bl.a. blev udtalt ønske om et dommerseminar for danske beagledommere. Der snakkes om hvordan og hvorledes et sådant seminar kan afholdes heriblandt hvem der bør være en del af arbejdsgruppen. Der er enighed om, at udstillingsudvalget og sundhedsudvalget bør indgå i planlægningen af et sådan seminar, men at det på selve seminaret kun er dommerne der er til stede uden indblanding fra beagleklubben. MiJo tager hånd om dette. Finder ud af, hvor mange dommere det kan omfatte og laver et løst budget. 5. MaNi Status på Schweissudvalget MaNi orienterer om korrespondance med Schweiss-udvalget. AaJa og MaNi deltager fra bestyrelsen i et møde med udvalget den 23. marts. Bestyrelsen har ønske om, at Schweissudvalget bliver omdøbt til f.eks. sporudvalget, da det også omfatter kaninslæb. AaJa orienterer om møde med DKK vedr. Schweiss. DKK har et regelsæt vedr. Schweiss, som BeK følger. Mange specialklubber har derimod deres egne regelsæt. Der er nedsat et udvalg i DKK med medlemmer, som DKK har foreslået. Brian Seitzberg har meldt sig til dette udvalg og deltager som Beagle Klubbens repræsentant. Formålet hermed er at lave et fælles regelsæt for alt blodspor, som alle klubber skal følge. 6. Hveg Status på Lydighedsudvalget HVeg forsøger at få indkaldt formanden for Lydighedsudvalget Louise Nørgaard og Niels-Henrik Jakobsen til et snarligt møde med HVeg og AaJa, hvor man vil kigge på fremtiden og forsøge at få lavet en handlingsplan for at komme videre med at få lavet en ny forretningsorden. MiJo mener at det er for tidligt at tage et sådant møde, da de nye vedtægter endnu ikke er vedtaget og flere forsøg gennem det seneste år er forblevet resultatløse. Hveg er mere optimistisk da det jo er andre deltagere denne gang og da det nye Lydighedsudvalg nu har fastsat en valgturnus, der melder at Tine Wirenfeldt er på valg efter 1 år (2014), Lisa A Hughes er på valg efter 2 år (2015) og Louise Nørgaard er på valg efter 3 år (2016). HVeg har fra udvalget modtaget referat fra DSS årsmødet, hvor der er en meget uheldig Statusredegørelse for situationen for Beagle Klubbens lydighedsarbejde. Det besluttedes at AaJa tager kontakt til den person, som står for udtalelsen for at få en redegørelse samt et dementi herfor. Side 3

4 7. MiJo Status på Udstillingsudvalget Fra udstillingsudvalget er kommet følgende: Planlægningen af udstillingsåret 2014 er jo godt i gang. Da Årslev er ret gode på prisen og vi er godt tilfredse med lokaliteterne, vil Udstillingsudvalget foreslå at lægge Januarfesten ( januar 2014) der. Det besluttes at MiJo tager kontakt til regionen for at høre om de vil være behjælpelige med arrangementet. Derudover forhører Hveg Lydighedsudvalget om der er interesse for LP og Rally-Lydighed I lighed med AaJa og Mijo erklærer sig også villige til at hjælpe. 8. NDV Status på Regionsledermøde og Generalforsamling AaJa har skaffet en dirigent til generalforsamlingen. Aaja og Mijo står for udarbejdelse og udsendelse af generalforsamlingsmateriale. (poststemplet senest 20. april) Regionsledermøde NDV har orienteret regionsledelserne. Når der har været afholdt Årsmøder i regionerne tager NDV kontakt igen for at bede om tilmelding samt input til dagsordenen. Der kan deltage op til 2 personer fra hver region/udvalg, og der udbetales kørselsgodtgørelse iht. omkostningsinstruksen. 9. TrTo Medlemsstatus TrTo meddeler at klubben har 961 medlemmer. Mani, Aaja og Trto har alle modtaget udmeldinger, nogle også med utilfredshed over at få tilsendt girokort, når de har meldt sig ud for længe siden. Det besluttes at slette dem, der melder sig ud, straks og ikke til efter udsendelse af førstkommende Magasin, som det har været gjort hidtil. Pr. 1. marts bliver de medlemmer, der ikke har betalt, slettet. AaJa Uddybende snak om hvor vi står og hvad vi forventer fremover AaJa udleverer statistik skemaer, som viser medlems-til- og afgang fra 2002 til 2012, samt statistik over hvor mange opdrætterindmeldte der fornyer der medlemskab. Derefter en snak om, hvad vi kan gøre for at specielt, de opdrætterindmeldte ikke melder sig ud allerede efter det første år. Opdrættere og regioner kan muligvis gøre det mere attraktivt at bibeholde medlemskabet, hvilket vil blive taget op som et emne på regionsledermødet. 10. NDV Indgående postliste I.a.b Side 4

5 11. NDV Udgående postliste I.a.b 12. Diverse: Hvalpeliste. På et tidligere bestyrelsesmøde blev det besluttet følgende: Selve Hvalpelisten skal omhandle hvalpe op til 16 uger. Derefter kan hvalpene flyttes enkeltvis til en Hvalpe/unghunde-liste, således at der bliver mulighed for at skrive lidt om den enkelte hvalp. På denne liste kan hvalpene stå indtil de er 1 år og det er gratis (dvs inkluderet i den pris opdrætterne betaler for hvalpekuld) for opdrættere på opdrætterlisten. For andre er prisen Kr. 50 pr. hvalp for 2 mdr. AaJa tager aktion på dette. MiJo På baggrund af en debat på Opdrætterseminaret, blev det besluttet at iværksætte online-annoncering på dba.dk. Der blev bevilget 300 kr. pr. mdr. MiJo sætter dette i værk. Klubbens hjemmeside. Mani udtaler at der er for meget tekst på forsiden og for megen gammel tekst, samt at der er for vanskeligt at finde rundt på hjemmesiden AaJa giver MaNi ret i at der under aktiviteterne er for meget tekst der ikke er revideret i årevis, men er helt uenig i at der er for meget tekst på forsiden, og i at det er vanskeligt at finde rundt på hjemmesiden. Det besluttes, at det er de enkelte udvalg det bestemmer hvad der er af tekst/billeder er på deres forside. Dog er det op til udvalgene at forfatte denne tekst tage aktion på at få det på hjemmesiden og løbende vedligeholde det. HVeg udtaler ønske fra Lydighedsudvalget om at instruktørerne kan få adgang til hjemmesiden, således at de selv kan sætte orientering om de respektive pladser på. AaJa foreslår at der laves en side pr. instruktør, hvor der kan ses en aktivitetskalender for den enkelte instruktør, samt en pladsinformation som instruktøren selv forfatter. Håndbogen Cost minder om at rettelser til Håndbogen, skal sendes til hende. 13. AaJa Fastsættelse af næste møde. 26. maj 2013 Efter Generalforsamlingen konstituerende bestyrelsesmøde. Side 5

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat. bestyrelsesmøde 5/2010

Referat. bestyrelsesmøde 5/2010 Referat af bestyrelsesmøde 5/2010 Dato for mødet: 20. juni 2010 Til stede: Henrik Westeraa (HeWe), Annette Pedersen (AnPe), Michael Johannesen (MiJo), Michael H. Jensen (MhJ), Thelde Ravn Toft (TrTo),

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007 Beagle Klubbens Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks Rev.: Maj 2007 Træder i kraft 1. Januar 1994 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Regnskabs- Gebyr og Omkostningsinstruks....side 4 2.0 Kontingenter...

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd):

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd): Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 11. april 2015 Antal fremmødte: 43 stemmeberettede + 5 fuldmagt, samt 1 der ikke er medlem af klubben t. 3. Formanden bød de fremmødet velkommen

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. Power Weekend April 2007 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere