Statusrapport for STARS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport for STARS"

Transkript

1 Statusrapport for STARS I denne rapport gør STARS status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og [nn] Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31. december Rapporten gør rede for målopfyldelsen i og beskriver spillestedets vigtigste udfordringer og muligheder de nærmest kommende år. 1. Hvordan er det gået i ? 1.1. Fælles formål for de regionale spillesteder i Danmark Formålet med de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle den rytmiske musik lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Sådan har STARS bidraget til at opfylde formålet: Ud over en intens koncertdrift, med mere end 200 koncerter i huset i perioden , har STARS i samarbejde med eksterne parter produceret begivenheder, der i ånd og udtryk matcher STARS profil, og derigennem bidraget til at nå lidt længere ud mod kanterne af vores musikalske virkelighed og vores regionale opland. I dette afsnit går vi derfor ikke ind i hver enkelt koncert, men vælger i stedet at betone nogle samarbejder og co-produktioner, som underbygger spillestedets mangfoldighed og fortæller en historie, som koncertstrukturen ikke kan alene. For et samlet overblik over koncerter som vi vedstår som en del af vores forpligtelse som regionalt spillested, henvises til koncertstrukturerne som er vedlagt denne rapport. Lokalt fokus. Samarbejde med Vordingborg Musikskole. Samarbejdet vedr. markedsføring/synlighed for alle koncerter, kommunikation omkring særlige initiativer for musikskolens elever [Særlige tilbud til koncerter, rabatter, tilbud om clinics, præsentation af musikskolens forårskoncerter på STARS over 2 dage i maj, samarbejde omkring Kamæleonkoncerter for 5-8 årige] #ElectricGuitars 14.febr.2014 tilbud om deltagelse i clinic #KamæleonKoncerter, 8 på STARS + 4 decentralt i perioden #Mike Stern Trio #Dreamers Cirkus + talentakademiet fra Vordingborg Musikskole 2014 #særlige rabatter/tilbud til elever (primært jazzkoncerterne, kamæleonkoncerterne, skolekoncerter med Souni Ensemble) #MusikskolensForårskoncerter maj 2013, maj 2014 #Posters på Musikskolens område #KoncertForSkolerne, 600 børn, Souni Ensemble 1. oktober 2013 Samarbejde med Vordingborg Ungdomsskole VUMF, Vordingborg Ungdoms Musik Festival. Afholdes på STARS + SMALLSTARS, og produceres og 1

2 kommunikeres sammen med Vordingborg Ungdomsskole. Endvidere er Vordingborg Ungdomshusforening, Birdhouse, med til at afvikle den ene af scenerne bands hvert år. STARS deltager endvidere med en dommer jury, som udvælger 1 band/artist, som inviteres til at spille en professionel koncert på efterårsprogrammet. #VUMF 16. marts 2013 (Vinder at Stjerneskudsprisen: Sofie Kaa) #VUMF 5. april 2014 (Vinder af Stjerneskudsprisen: Markus Nyberg m. FRAGMENT) Øvelokaleforeningen Bunkeren står på egne ben i STARS har været initiativtager til foreningen, som er fysisk placeret i en stor gammel bunker, centralt placeret i Vordingborg By. Regionalt fokus Koncertsamarbejde med Culthus i Nykøbing Falster. I 2013 delte STARS og Culthus en medarbejder/ansættelse, som betød en stor sparing og en nærhed imellem 2 kulturinstitutioner i 2 forskellige kommuner, og bidrog med vidensdeling og sparring inden for områder der vedrørte koordinering af frivillige medarbejdere, markedsføring, booking og koncertafvikling. Samarbejdet udløb primo 2014, pga af besparelser. Begge parter konkluderer, at modellen var interessant og meget givende for begge institutioner. Internationalt fokus Samarbejde med WavesFestival internationale verdens musik artister, præsenteret under stor international teater festival. Samarbejdet gentages i Samarbejde med Vordingborg Rock. Rockefest vol1. 5 internationale artister + 3 DK artister på samme scene, samme dag. I den grad et niche arrangement, som mest af alt kan lade sig gøre, da foreningen Vordingborg Rock har netværk og relationer, samt indgående kendskab til branchen og publikumssegmentet. Samarbejde med Jazzhus Montmatre. Samarbejdet går på en fælles programlægning i forhold til den internationale jazzprofil. Vi har et godt publikum i området for jazzgenren, og da vi ligger +100km fra Jazzhus Montmatre, rykker vi ikke publikum fra hinanden. Koncerterne som vi har produceret sammen, har været placeret på SMALLSTARS, hvilket tilfører en unikhed og en eksklusivitet i formatet. Samarbejdet er under udvikling, og forventes at indtage et mere fast format fra 2015 og frem. #Nikolaj Bentzon Trio feat. Winard Harper 9. febr.2014 # RioJazz 21. sept #Sparring omkring Mike Stern Trio, 8. maj Fælles vision for de regionale spillesteder i Danmark Det er visionen, at de regionale spillesteder fremstår og virker som dynamiske og kompetente kraftcentre, der med udgangspunkt i mangfoldighed og fornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. De regionale spillesteder er forskelligartede og arbejder hver især målrettet på at udvikle og præcisere en unik og ambitiøs profil, der udfordrer kunstnere og publikum, og som sætter musikken og den musikalske oplevelse i centrum. Det enkelte regionale spillested har selv defineret sin profil, og hvordan spillestedet vil realisere de aftalte formål, visioner og mål i perioden

3 Sådan har STARS bidraget til at opfylde visionen: STARS har en lille og dynamisk styregruppe, som arbejde ud fra principper om åbenhed og forandringsvillighed. I erkendelse af, at vi aldrig må, og ikke vil, syne hen, er det en grundforudsætning, at denne styregruppe har et klar mandat fra bestyrelse og samarbejdspartnere, der sikre, at den kreative proces i forhold programlægningen og udviklingen af koncertformatet, har rum og plads til udvikling. Det er opfattelsen, at denne ledelsesstruktur og ansvarsdeling er på plads. STARS har en sårbar økonomi. Vores virkelighed præges af denne sårbarhed, og kræver et markant fokus fra ledelse og bestyrelse. For at sikre en stærk økonomi fremadrettet, er der i 2014 lavet en ambitiøs handleplan, der har én helt klar målsætning at skabe et spillested i balance inden udgangen af 2016, økonomisk som kunstnerisk. De strategiske værktøjer er mange, og omhandler en markant del besparelser/effektiviseringer, samt et fokus på styrkelse af egenindtjeningen, samt tilvejebringelse af eksterne udviklingsmidler. Denne handleplan rammer selvsagt hele organisationen, og har derfor også sat sine fingeraftryk på den periode som vi står midt i. Bestyrelse og ledelse bemærker, at handleplanen er skabt gennem en god dialog med Vordingborg Kommune og med den samlede personalegruppe på STARS, herunder også den store frivillige medarbejderstab. Vision om at være oplandets toneangivende spillested er intakt, og udviklingen af STARS som et markant kulturelt fyrtårn i oplandet, er en integreret del af handleplanen Spillestedets profil STARS er i aftaleperioden det toneangivende spillested i regionen og præsenterer nærværende og intense koncertoplevelser forankret i et kunstnerisk og originalt udtryk med et højt kunstnerisk sigte. STARS arbejder med bredde og diversitet i det kunstneriske udtryk, nichefokus og fokus på vækstlag, udvikling og nytænkning af koncertformatet samt genrekrydsninger. STARS præsenterer alle genrer inden for rytmisk musik og har fokus på genresammensmeltning, relevans og aktualitet samt optimering af publikumsoplevelsen. Spillestedets målopfyldelse i : Fra 2013 har STARS åbnet sin programprofil mere op, med det klare sigte at nå en bredere målgruppe og derved få flere brugere ind i huset. Uden et stort flow af publikum og interessenter gennem huset, kan vi ikke fastholde og udvikle huset som oplandets toneangivende spillested. Vores grundtanke er enkel: Vi skal tilpasse os den demografiske publikumssammensætning i vores opland. For at gøre det, er profilen åbnet op således, at den i større omfang end tidligere også rammer den mere folkelige og modne målgruppe af koncertbrugere. Bredden kan styrke nicherne. Hvis man sammentænker billetsalget, synligheden og kommunikationen, mener vi det er realistisk at flytte publikum mod nye oplevelser. Værktøjerne er mange, fra Andre der har købt billet til denne koncert, har 3

4 også købt til over forskellige rabat/kampagner til deciderede add-ons og give-aways. Virker det? Ja. men det tager tid at vende publikum til den slags tiltag. Denne udvikling vil vi forfølge yderligere, for det er relativt let at gå til, teknologien er opfundet og i rivende udvikling, og vi ser mersalgs tanken alle andre steder i forbruger mønstrene, og derfor mener vi at tiden er til at gøre op med ensartede priser på kulturoplevelser. Bredden styrker økonomien. Intet nyt i denne betragtning, men med en styrket strategisk tilgang og en bevidsthed om at udnytte målgruppesynergier, kan vi skubbe kvantiteten i billetsalget, og derigennem udvikle et mødested mellem en artist og et publikum. På kort sigt en styrket egenindtjening på nichekoncerterne, på længere sigt et tæt knyttet bånd mellem artist og publikum til alles glæde. At åbne profilen op, er for STARS ikke ensbetydende med at nogen nicher lukkes ned. Det er i stedet udtryk for en strategisk programlægning, der også tager målgrupper og opland i ed, og ikke kun et elitært kunstnerisk hensyn. Det handler om at skrue på knapperne i programlægningen i en erkendelse af, at sæsonerne godt kan og må være forskelligt betonet i forhold til det samlede genreudbud. Genrekrydsninger er en del af vores kunstneriske profil. Som regionalt spillested skal vi søge denne udvikling i takt med de bevægelser der sker på scenen, særligt den nationale scene. Vi må også erkende, at det er en omkostningstung udfordring, som også møder en del modstand i både proces og i kommunikation med publikum. Vi har i perioden arbejdet med begrebet genrekryds på to måder. 1 at programlægge med artister som netop arbejder i krydsfeltet, og særligt programlægge disse i en kontekst/ramme, hvor publikums barriere er nede. # Penny Police i forbindelse med en kulturnat, 31. maj 2013 # Tako Lako midnatskoncert i forbindelse med Vordingborg festuge, 11. juli at skabe genrekryds, der blander kunstgenrer på tværs. #Fortællefest 1. juni 2013, Fortællefest En festival hvor STARS sammensætter musikere og fortællere, som sammen skaber en ny musikalsk fortælling. #Allan Lauridsen Group hvor film og musik sættes sammen under et højaktuelt tema om depression. #Frank Hvam og Freddy & The Phantoms 18. april Stand-up med garagerock som opvarmning. Vores fokus på vækstlaget er indtakt i programprofilen. Se koncertstrukturen for detaljer. Det er vores opfattelse, at særligt det nationale vækstlag er markant til stede i det samlede program, hvad enten det drejer sig om hovednavne, supportacts, temabegivenheder eller co-produktioner med eksterne parter. Se i øvrigt afsnittet 1.1. for eksempler her på. Vi betragter det musikalske vækstlag som værende alle fagrupper inden for den branche vi arbejder i, herunder også lydteknikere, lysdesignere, fotografer og kreative ildsjæle som brænder for musikken/begivenheder. Vi tilstræber derfor at have et meget åbent hus for udefrakommende frivillige ildsjæle/entrepreneure, som har noget på hjerte, og vi ser STARS som et oplagt udviklingsrum for nye tiltag. Denne tilgang er med til at tiltrække en stor skare af frivillige medarbejdere. I perioden har vi øget den samlede styrke med 50%, således at der samlet ligges timers frivilligt arbejde årligt.(2014 tal). 4

5 STARS har et kontinuerlig fokus på eksklusivitet i programprofilen. Dette er nødvendigt for at fastholde en stærk tiltrækning, særligt i forhold til de mere svære genrer/niche genrer. Vi ligger midt mellem 2 større byer, Næstved og Nykøbing F, og vi ved, at publikum i vores opland godt kan flytte sig for at komme til koncerter. Derfor er det vigtigt, at vi sikre en eksklusivitet når der bookes program, således at den musikalske bredde i vores opland er størst mulig De fem strategiske områder A. Koncertvirksomhed Overordnet målsætning for alle regionale spillesteder De regionale spillesteders koncertvirksomhed bidrager til at formidle og præsentere regional, national og international rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet samt at holde prioriteret fokus på udvikling og nytænkning. Sådan har STARS bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i : STARS er et spillested, og som sådan kun et spillested. Vi har ikke en stor restaurationsdrift eller andre kulturelle forpligtelser inhouse, hvilket betyder, at vores organisation stort set er bygget op om koncertproduktionerne og publikumsoplevelsen alene. Dette giver flere fordele, og betyder, at vi kan opretholde et skarpt fokus på skabelsen og formidlingen af unikke og stærke koncertproduktioner i det daglige. Vi har opbygget en stærk organisation, hvor fagligheden inden for booking, formidling, og det tekniske niveau er i højsædet. Som beskrevet tidligere, er udvikling et kodeord i det daglige og i koncertafviklingen. Udvikling og nytænkning i programmet sikres ved, at der er 3 personer, som til sammen varetager programlægningen af sæsonerne. Dette er med til at sikre et bredt kendskab til udviklingen af musikscenen, lokalt som nationalt, og at denne udvikling træder frem i den samlede programprofil. I programlægningen vægtes genrer, håndværkets udførelse, den kunstneriske værdi, målgrupper/segmenter, demografi og aktualitet. Sådan har det altid været for STARS, og vi henviser til koncertstrukturerne for et mere detaljeret billede af det samlede program. A.1. Spillestedets mål med små koncerter (K1) STARS præsenterer mindre koncerter af høj kunstnerisk kvalitet inde for alle rytmiske genrer, med et udviklingsorienteret fokus. STARS styrker nicher og genrekrydsninger samt arbejder for at koncerternes udtryk fremstår så unik som muligt. Spillestedets målopfyldelse i : Medio 2013 investerede STARS et nyt lejemål i nabobygningen, med det klare sigte at skabe en ny scene, som kan levere koncerter i en mere intim og nærværende ramme. Det handler om at få publikum i 5

6 øjenhøjde med artisterne, at kunne dyrke det mere akustiske koncertformat. Etableringen af SMALLSTARS betyder, at K1 koncerterne endeligt har fået en optimal ramme. Ikke alle K1 koncerter foregår på SMALLSTARS, da rammen ikke fungerer lige godt til alle genre og alle målgrupper, men, det betyder, at jazz, singersongwriter, crossover og world-genren har fået en optimal ramme, og publikum har fået en mere værdifuld ramme for oplevelsen. SMALLSTARS åbnede 9. februar 2014, og havde i løbet af hele året 34 koncerter fordelt på 20 arrangementsdage. #Nikolaj Bentzon Trio // #Christina Dahl Trio // # Søren Kjærgaard Trio // #Thomas Clausen Trio // Jan Harbeck Quartet // # Mads Beldring + Jonas Reppel // #Jarno Varsted + Ea et Vinnie // #Oliver Nani + Jonas Villumsen // # Nikolaj Rysager // #Ankarfeldt/Marcio, feat. Christina Von Bülow // #Fortællefest //#Bjergfeldt + Kaae // Kresten Osgood // #VUMF Vordingborg Ungdoms Musikfestival Nye initiativer, som er skabt til SMALLSTARS er bl.a. en JamNight, som er et samarbejder med MGK Guldborgsund, hvor elever stiller med et fast grundhold, og hvor alle er velkomne til at komme og spille med. Konceptet startede medio 2014 den første onsdag i hver måned. Over sommeren 2014 slog SMALLSTARS dørene op med et koncept, hvor en national og en lokal/regional singersongwriter blev parret. Konceptet blev godt modtaget, og for måske første gang nogensinde, kunne vi tilbyde koncerter, som også henvendte sig til turister. Etableringen af SMALLSTARS har påvirket kvantiteten af K1 koncerter i A.2. Mål med mellemstore koncerter (K2) STARS præsenterer nationalt vækstlag inden for alle genrer samt internationale kunstnere af høj kvalitet. Spillestedets målopfyldelse i : Primært afholdt på STARS. Målsætningen opfyldt. Det nationale vækstlag er markant repræsenteret under K2 koncerter. Se struktur for detaljer.. A.3. Mål med store koncerter (K3) STARS præsenterer koncerter, der møder den brede befolknings efterspørgsel efter aktuelle etablerede kunstnere af høj kvalitet. Spillestedets målopfyldelse i : Som målsætningen antyder, er her tale om en folkelighed og en bredde i K3 programmet har budt på en markant vækst i kvantiteten. Det skyldes et stort udbud af K3 artister og en god aktivitet i juleperioden. Endvidere var STARS arrangør af en stor udendørskoncertbegivenhed med Rasmus Seebach på det nyåbnede borgterræn i hjertet af byen, med gæster. Dette rykker lidt på publikumsstatistikken. Renser man for Seebach effekten, er der ikke nogen bevægelser eller markante forandringer i 6

7 programlægningen i forhold til andre år. A.4. Nøgletal for koncertvirksomheden STARS s koncertvirksomhed falder i tre grupper: Små (K1), mellemstore (K2) og store (K3) koncerter. Små koncerter er koncerter med under 50 solgte billetter, mellemstore koncerter er koncerter med 50 til 249 solgte billetter og store koncerter er koncerter med over 249 solgte billetter. Koncertstørrelse Antal koncerter i 2013 Antal Antal koncerter i 2014 Aftalt Afholdt publikum i Aftalt Afholdt 2013 Antal publikum i 2014 Små koncerter (K1) Mellemstore koncerter (K2) Store koncerter (K3) I alt Tabel 1. Antal koncerter og publikumstal fordelt på små koncerter (K1), mellemstore koncerter (K2) og store koncerter (K3). Det bemærkes, at fordelingen mellem aftalte koncerter og afholdte koncerter varierer markant, særligt i Forskydningen anses for STARS vedkommende ikke som værende problematisk, og begrundes ved etableringen af SMALLSTARS og den generelle programlægning. Publikum og entréindtægter Antal solgte billetter Antal fribilletter Publikum i alt (summen af antal solgte billetter og antal fribilletter) Entréindtægter Tabel 2. Billetsalg og entréindtægter B. Fælles mål for udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer Regionale spillesteder bidrager til at udvikle kvalitet, mangfoldighed og nyskabelse i musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer. Sådan har STARS bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i : Fortællefest et koncept skabt i samarbejde med Vordingborg Fortællekreds, hvor fortællere og musikere parres 2 og 2, og sammen skal skabe en musikalsk fortælling. Fortællefest har været afholdt i 2013 og 2014, med en markant medfinansiering fra Vordingborg Kommune og Region Sjælland. Sommerkoncerter (Home&Away) konceptet, hvor en lokal/regional og en national sangskriver deler en aften på SMALLSTARS. I 2014 blev der afholdt 5 koncerter i dette format, heraf 4 i sommerhalvåret/turistsæsonen. Resultatet var en række forholdsvis velbesøgte koncerter, som tiltrak et 7

8 mere spontant publikum/turister. Rockfest, afholdt som en dagsfestival den 18. maj koncerter inden for genren sleezerock, som nok er niche, men i den grad niche i Vordingborg. 5 af de 8 artister var internationale. Tiltrækningen af gæster var ikke tilfredsstillende. Det anslås af 80 % af gæsterne var fra København / Malmø, og dermed lykkes det ikke at tiltrække lokalt og regionalt, trods den imponerende programprofil. #The Poodles(S) // #Six Barrel Syndicate (DK) // #LA Collection (DK) // #STAR RATS (DK/S) // #Sister Sin (S) // #Fatale Smile (S) // # Raygun Rebels (G) // Celina Ree (DK). Etablering af øvelokaleforeningen Bunkeren, som i løbet af 2013 blev etableret i sin egen forening, og i dag er en selvstændig forening med egen økonomi. STARS var sammen med Vordingborg Musikskole primusmotor i etableringen, og vi kan i dag glæde os over, at alle øvelokaler er i brug for foreningen er fuldt tegnet op. Samarbejde med Birdhouse, Vordingborg Ungdomshusforening har taget en nedadgående kurve. Den primære årsag her til er, at myndighederne ikke tillader foreningen at lave kulturelle arrangementer, og dermed er der ikke noget oplaget samarbejde længere. I 2013 har Birdhouse og STARS arrangeret en enkel koncert sammen på STARS. Samarbejdet anses som svært at bringe videre for nuværende. Etablering af bindende projekter og initiativer med vækstlaget i hele vores opland er ikke lykkes. Det er vurderingen, at denne opgave kræver motiverede parter i oplandet, og det er ikke lykkes at fastholde initiativer, som over en længere periode kan udvikle og stimulere spirende vækstmiljøer i hele vores opland. C. Fælles mål for publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation Regionale spillesteder bidrager til at formidle musik som en god og udviklende oplevelse. Spillestederne arbejder strategisk og involverende med at udvikle eksisterende og nye publikumsgrupper særligt med henblik på børn og unge. Spillestedet inddrager forskellige publikumssegmenter i arbejdet og udarbejder mål, metode og succeskriterier for indsatsen. Spillestedet markedsfører og kommunikerer sine aktiviteter effektivt i hele dets virkeområde. Sådan har STARS bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i : I perioden har STARS samlede koncert formidling ageret professionelt og udviklingsfokuseret. I samarbejde med billelugen blev der i 2013 udviklet en koncert app som vi forventede os meget af. Desværre er app en lagt ned af billetlugen, og STARS har i den forbindelse skiftet udbyder i foråret Fokus i billetsystemet er nu mersalgs strategier og kampagner, hvor der arbejdes strategisk med differentierede billetpriser til forskellige kundegrupper/segmenter. Koncertformidlingen har 4 fokusområder: Viralt/online, annoncer i aviser i hele oplandet, nyhedsbreve og fysisk/outdoor synlighed. Disse 4 platforme benyttes med forskellig kraft alt efter målgrupper der skal nås. STARS har to medarbejdere, som varetager den samlede kommunikation/markedsføring. Begge 8

9 medarbejdere er opdaterede og nysgerrige på nye teknologier. STARS samarbejder med Vordingborg Gymnasium, og har frivillige promotere der sikre STARS en synlighed og særlige begivenheder med fokus på at tiltrække denne gruppe til vores koncerter. Det er ikke lykkes at fastholde samarbejdet med gymnasier på Lolland og Falster i 2013 og Vi oplever at det den slags samarbejde er meget tæt bundet op på enkelstående dedikerede elever, som kan se sig selv være en ambassadør for STARS. I 2015 er der et særligt fokus på udbredelsen af promoterordningen til Nykøbing, Maribo, Nakskov og Næstved. Det er indtrykket at STARS har en meget tydelige formidling i det nære opland. Vi kan dog i vores billetsalgsstatistik se, at vi har en særlig udfordring med at flytte gæster mere end 30 km, særligt fra syd. Denne udfordring har alle dage været os bevidst, og trods særlige kampagner og en markant synlighed i de trykte medier på Lolland og Falster, er det ikke lykkes at rykke tilfredsstillende ved denne tendens. Brugen af sponseret annoncering overtager mere og mere, og er fortsat effektfuldt sammenholdt med omkostningerne. Som et nyt initiativ for at trække gæster syd fra, har STARS lavet et husstandsomdelt magasin med et oplag på eksemplarer. Magasinet blev omdelt i januar 2015 på det Sydlige Sjælland samt Falster og Nykøbing F. Sideløbende med udviklingen af Magasinet arbejdes der på at udvide STARS netværk og dialog med Erhvervslivet omkring os. D. Fælles mål for eksternt samarbejde Regionale spillesteder bidrager til øget dialog og samarbejder lokalt, i landsdelen, nationalt og internationalt med rytmiske spillesteder, genreorganisationer, uddannelsesinstitutioner og andre aktører i og uden for kulturlivet med henblik på at styrke og udvikle den rytmiske musik. Sådan har STARS bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i : Samarbejder der bunder i konkrete koncerter og/eller begivenheder i perioden Vordingborg Musikskole, et tæt og ongoing samarbejde:(er beskrevet tidligere) Vordingborg Ungdomsskole: #Afvikling af VUMF festivalen 2013 og Vordingborg Gymnasium & HF: #Afvikling af gymnasiets forårskoncert // #særlige kampagner og tilbud til studerende (udover fast studierabat på alle koncerter) // #tilbud om clinics og meet&greet for musik og sproghold(eks: Pierre Dørge2013, Flamenco De Sevilla2014) Samarbejde med Vordingborg Kommune omkring Dark Sky Destination Møn: #Pink Floyd Project på Klintholm Havn, sept Koncertsamarbejde med Jazzhus Montmatre (beskrevet tidligere) 9

10 Co-produktion med Musikforeningen Løvehjerterne i Nakskov: # Ida Gard m. band 3. oktober 2013 Co-produktion med Kulturfabrikken Nykøbing F: #Djämes Braun 2. nov Co-produktion med Vordingborg Fortællekreds omkring Fortællesfest 2013 og 2014(beskrevet tidligere) Waves Festival 2013, koncertsamarbejde (beskrevet tidligere). Engagement i Gutter Island Garagerock Festival på Masnedø Fort: 2 dages musikfestival, afholdes i august hvert andet år(lige år). Endvidere samarbejdes med Dansk Live, ORA (i forhold til øvelokaler), Midsommer Festival i Præstø, Vilde Vulkaner Vordingborg, Vordingborg Handelsforening, Vordingborg Erhverv/Erhversforening, Danmarks Borgcenter, Vordingborg Bibliotekerne m.fl. STARS deltager i formaliseret vidensdeling/netværk med Gimle Roskilde, Forbrændingen Albertslund, Musikhuzet Bornholm, RUST København, Templet Lyngby, BETA Amager og Bremen Teater København. E. fælles mål for professionel ledelse, organisation og opgaveløsning Regionale spillesteders aktiviteter varetages, ledes og administreres udviklingsorienteret og professionelt. Sådan har STARS bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i : STARS bestyrelse og dennes vedtægter og forretningsorden opfylder vejledningen om god ledelse i offentlige institutioner. Der afholdes 5-7 bestyrelsesmøder årligt, og STARS formand og næstformand mødes ad-hoc med spillestedschefen mellem møderne. Den daglige ledelse består af en styregruppe på 4 personer. Styregruppen er sammensat, således at alle kan træde til og støtte op om hinanden i travle peak perioder. Fokus på et godt og sundt arbejdsmiljø fylder meget, særligt i forhold til et i perioder højt arbejdspres. Alle medarbejdere i styregruppen deltager aktivt i forbindelse med koncerter/arrangementer, med den effekt, at der er et meget nært forhold og bindeled mellem administrationen og alle de frivillige medarbejdere i koncertproduktionen. Hver mandag afholdes styregruppemøde, hvor forrige og fremtidige koncerter drøftes og tilpasses. Der arbejdes på møderne med forskellige temaer og problemstillinger fra gang til gang, som sikre at styregruppen får opfanget og debatteret alle facetter af spillestedets drift. Det sociale miljø vægtes højt, både i det daglige og i forbindelse med den store gruppe frivillige medarbejdere. Der afholdes møder med frivilliggruppen ca. 6 gange om året, med forskellige temaer og af og til oplægsholdere udefra. 10

11 1.5. Vigtige forhold som ikke er berørt i rammeaftalen STARS arbejder målrettet med at forbedre de fysiske forhold for artister og frivillige medarbejdere. Skal vi være et top spillested, skal vi også kunne tilpasse os de regler og retningslinjer der er tilknyttet en professionel koncertdrift, herunder særligt fokus på arbejdsmiljø, tunge løft m.v. Vi er i en spæd start, og forventer at starte et reelt foundrasing forløb op inden udgangen af I den forbindelse har vi en god og konstruktiv dialog med Vordingborg Kommune. 2. Spillestedets muligheder og udfordringer de kommende år At få økonomien i balance er en yderst vigtig forudsætning for STARS. Gennem hele spillestedets 17 årige levetid, har driften og udviklingsmulighederne været tynget af en negativ egenkapital. En genopretning af egenkapitalen med udgangen af 2016 er et ambitiøst og realistisk mål. Der er i 2014 iværksat en solid handleplan for at nå denne målsætning. Udbygningen af de fysiske rammer vil fylde meget de næste 2-5 år. Projektet med udbygningen vil kunne bringe spillestedet op på den store klinge i forhold til produktionsfaciliteter og sikkert arbejdsmiljø, og har endvidere potentiale til at styrke andre dele af forretningen, herunder særligt udlejningsdriften. At styrke vores opland med større koncerter, som kan samle publikum til toneangivende oplevelser i den nye koncertramme, PANTEREN Vordingborg. Der er to vigtige årsager her til. Dels kan det, hvis det gøres godt, styrke STARS økonomi, og, så bidrager denne typer begivenheder som en rigtig god dør-åbner for samarbejder på tværs af oplandet, herunder idrætslivet, erhvervsliv, sponsorpotentialer og andre afledte positive effekter. Vi tror på, at Vordingborg har unik placering med tilpas afstand til København, og derfor potentielt kan tiltrække artister der kan tiltrække gæster. Forholdet mellem spillestedet og de offentlige tilskudsydere I dette kapitel vurderer spillestedet, om den fireårige aftale understøtter spillestedets arbejde, og om der er noget Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik/Kulturstyrelsen eller kommunen kunne gøre bedre inden for de givne økonomiske rammer Er aftalens strategimål relevante, eller ville det styrke spillestedets arbejde, hvis strategimålene var defineret på en anden måde? Ingen bemærkninger. 11

12 3.2. Hvordan fungerer Kulturstyrelsens skabeloner og vejledninger på Hvad fungerer godt, hvad fungerer dårligt, og hvordan kunne det blive bedre? Ingen bemærkninger Hvordan er den løbende dialog med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik/Kulturstyrelsen? - Får spillestedet den vejledning og opbakning, der er brug for, eller er der noget, Statens Kunstråds Musikudvalg og Kulturstyrelsen kunne gøre bedre? Det er opfattelsen, at kommunikationen fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik/Kulturstyrelsen er god, rettidig og fyldestgørende. Det er STARS opfattelse, at den løbende dialog fungerer, og spillestedschefen bemærker, at det er let at få kontakt med relevante medarbejdere og dermed svar på eventuelle spørgsmål Hvordan er den løbende dialog med kommunen? - Får spillestedet den vejledning og opbakning, der er brug for, eller er der noget, kommunen kunne gøre bedre? Dialogen mellem STARS og Vordingborg Kommune er, og har nok altid været, præget af at være tæt, direkte og konstruktiv. STARS opfatter Vordingborg Kommune som meget lydhør og løsningsorienteret når det handler samarbejdet i nærværende aftale. Siden efteråret 2014 har spillestedschefen og Kulturfagchefen holdt måndelige møder, med henblik på at løfte dialog og indsigt til nye højder. 3. Behov for justering af de aftalte nøgletal og resultatmål for perioden Spillestedet har ikke ønske om justeringer af rammeaftalen. 4. Påtegning Dato: 4. maj 2015, 12

13 Spillestedsleder: Andreas Linsdell Bestyrelsesformand: Thorbjørn Kolbo Bilag 1. Budget 2015 [inkl. nøgletal for B2015, R2014 og R2013, som det fremgår af Kulturstyrelsens regnskabsog budgetmodel] 2. Koncertliste for 2013 [udarbejdet i Kulturstyrelsens skabelon] 3. Koncertliste for 2014 [udarbejdet i Kulturstyrelsens skabelon] 13

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Statusrapport for TOBAKKEN

Statusrapport for TOBAKKEN Statusrapport for TOBAKKEN I denne rapport gør TOBAKKEN status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og Esbjerg Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Statusrapport for Musikhuzet Bornholm

Statusrapport for Musikhuzet Bornholm Statusrapport for Musikhuzet Bornholm I denne rapport gør Musikhuzet Bornholm status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og Bornholms Regionskommune for

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Personaleguiden 2014

Personaleguiden 2014 Personaleguiden Update september 2014 Personaleguiden 2014 Lidt om frivillighed www.fermaten.dk Smallegade 4 7400 Herning tlf. 9722 5510 mail@fermaten.dk Velkommen på Fermaten Du læser denne personalehåndbog

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Foreningen Det Bruunske Pakhus Regnskab 2012

Foreningen Det Bruunske Pakhus Regnskab 2012 Foreningen Det Bruunske Pakhus Regnskab 212 Godkendt af bestyrelsen februar 213 1 Indholdsfortegnelse Side 3 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 1 Side 11 Side 12 Side 13 Bestyrelsens beretning 212 Resultatopgørelse

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

REFERAT FRA WALK, SEE, DO UDSTILLINGEN VEJLE, 25. OKTOBER

REFERAT FRA WALK, SEE, DO UDSTILLINGEN VEJLE, 25. OKTOBER LIVEARRANGØRERNES EFTERÅRSSEMINAR 2013 REFERAT FRA WALK, SEE, DO UDSTILLINGEN VEJLE, 25. OKTOBER Spørgsmål 1: *Bruger vi hinandens know-how nok? (Skal vi gøre mere fælles?) Ja Måske Nej Hvis ja, hvad f.eks.?

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud Børn og Kultur Sekretariats- og kulturafdeling Sagsnr. 74020 Brevid. 1217019 Ref. VDH Dir. tlf. 46 31 40 35 vibekedh@roskilde.dk Driftsaftale med Franz Schubertselskabet 2012-2013 16. maj 2011 Mellem Franz

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforeningen CB Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov.

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Kulturvækst Bornholm Skal knytte udviklingen af kulturlivet til Bornholms Vækststrategi Skal styrke den kvalitative og kvantitative

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Strategi 2014-2017 for Storstrøms Kammerensemble Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Formål Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik Side: [1] Indledning I henhold til Lov om Finansiel virksomhed 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

DUBCNN Magazine er et nyt, gratis, dansksproget hiphop magasin, som udkommer første gang i december, 2008.

DUBCNN Magazine er et nyt, gratis, dansksproget hiphop magasin, som udkommer første gang i december, 2008. Side 1 DUBCNN Magazine er et nyt, gratis, dansksproget hiphop magasin, som udkommer første gang i december, 2008. DUBCNN Magazine går fra starten efter at være Danmarks største trykte hiphop medie med

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Præsentation for Generalforsamlingen 2014 22. oktober 2014 Fra Nye tider, nye skikke... Debatoplæg juni 2012 (HB) Lokal debat Strategiske

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Interview Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Mød KulturERhvervs medlem, Kim Bisgaard i et interview om hjertebarnet, Godsbanen

Læs mere

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015 ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER. UDSPIL TIL MUSIKHANDLINGSPLAN 2012 2015 Udgivet i februar 2012 af Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER 2 MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 OPDATERES LØBENDE! HUSK AT DU ALTID KAN FINDE DEN NYESTE VERSION PÅ WWW.BUSINESSLF.DK MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 Lolland-Falster skal være

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere