Statusrapport for STARS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport for STARS"

Transkript

1 Statusrapport for STARS I denne rapport gør STARS status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og [nn] Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31. december Rapporten gør rede for målopfyldelsen i og beskriver spillestedets vigtigste udfordringer og muligheder de nærmest kommende år. 1. Hvordan er det gået i ? 1.1. Fælles formål for de regionale spillesteder i Danmark Formålet med de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle den rytmiske musik lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Sådan har STARS bidraget til at opfylde formålet: Ud over en intens koncertdrift, med mere end 200 koncerter i huset i perioden , har STARS i samarbejde med eksterne parter produceret begivenheder, der i ånd og udtryk matcher STARS profil, og derigennem bidraget til at nå lidt længere ud mod kanterne af vores musikalske virkelighed og vores regionale opland. I dette afsnit går vi derfor ikke ind i hver enkelt koncert, men vælger i stedet at betone nogle samarbejder og co-produktioner, som underbygger spillestedets mangfoldighed og fortæller en historie, som koncertstrukturen ikke kan alene. For et samlet overblik over koncerter som vi vedstår som en del af vores forpligtelse som regionalt spillested, henvises til koncertstrukturerne som er vedlagt denne rapport. Lokalt fokus. Samarbejde med Vordingborg Musikskole. Samarbejdet vedr. markedsføring/synlighed for alle koncerter, kommunikation omkring særlige initiativer for musikskolens elever [Særlige tilbud til koncerter, rabatter, tilbud om clinics, præsentation af musikskolens forårskoncerter på STARS over 2 dage i maj, samarbejde omkring Kamæleonkoncerter for 5-8 årige] #ElectricGuitars 14.febr.2014 tilbud om deltagelse i clinic #KamæleonKoncerter, 8 på STARS + 4 decentralt i perioden #Mike Stern Trio #Dreamers Cirkus + talentakademiet fra Vordingborg Musikskole 2014 #særlige rabatter/tilbud til elever (primært jazzkoncerterne, kamæleonkoncerterne, skolekoncerter med Souni Ensemble) #MusikskolensForårskoncerter maj 2013, maj 2014 #Posters på Musikskolens område #KoncertForSkolerne, 600 børn, Souni Ensemble 1. oktober 2013 Samarbejde med Vordingborg Ungdomsskole VUMF, Vordingborg Ungdoms Musik Festival. Afholdes på STARS + SMALLSTARS, og produceres og 1

2 kommunikeres sammen med Vordingborg Ungdomsskole. Endvidere er Vordingborg Ungdomshusforening, Birdhouse, med til at afvikle den ene af scenerne bands hvert år. STARS deltager endvidere med en dommer jury, som udvælger 1 band/artist, som inviteres til at spille en professionel koncert på efterårsprogrammet. #VUMF 16. marts 2013 (Vinder at Stjerneskudsprisen: Sofie Kaa) #VUMF 5. april 2014 (Vinder af Stjerneskudsprisen: Markus Nyberg m. FRAGMENT) Øvelokaleforeningen Bunkeren står på egne ben i STARS har været initiativtager til foreningen, som er fysisk placeret i en stor gammel bunker, centralt placeret i Vordingborg By. Regionalt fokus Koncertsamarbejde med Culthus i Nykøbing Falster. I 2013 delte STARS og Culthus en medarbejder/ansættelse, som betød en stor sparing og en nærhed imellem 2 kulturinstitutioner i 2 forskellige kommuner, og bidrog med vidensdeling og sparring inden for områder der vedrørte koordinering af frivillige medarbejdere, markedsføring, booking og koncertafvikling. Samarbejdet udløb primo 2014, pga af besparelser. Begge parter konkluderer, at modellen var interessant og meget givende for begge institutioner. Internationalt fokus Samarbejde med WavesFestival internationale verdens musik artister, præsenteret under stor international teater festival. Samarbejdet gentages i Samarbejde med Vordingborg Rock. Rockefest vol1. 5 internationale artister + 3 DK artister på samme scene, samme dag. I den grad et niche arrangement, som mest af alt kan lade sig gøre, da foreningen Vordingborg Rock har netværk og relationer, samt indgående kendskab til branchen og publikumssegmentet. Samarbejde med Jazzhus Montmatre. Samarbejdet går på en fælles programlægning i forhold til den internationale jazzprofil. Vi har et godt publikum i området for jazzgenren, og da vi ligger +100km fra Jazzhus Montmatre, rykker vi ikke publikum fra hinanden. Koncerterne som vi har produceret sammen, har været placeret på SMALLSTARS, hvilket tilfører en unikhed og en eksklusivitet i formatet. Samarbejdet er under udvikling, og forventes at indtage et mere fast format fra 2015 og frem. #Nikolaj Bentzon Trio feat. Winard Harper 9. febr.2014 # RioJazz 21. sept #Sparring omkring Mike Stern Trio, 8. maj Fælles vision for de regionale spillesteder i Danmark Det er visionen, at de regionale spillesteder fremstår og virker som dynamiske og kompetente kraftcentre, der med udgangspunkt i mangfoldighed og fornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. De regionale spillesteder er forskelligartede og arbejder hver især målrettet på at udvikle og præcisere en unik og ambitiøs profil, der udfordrer kunstnere og publikum, og som sætter musikken og den musikalske oplevelse i centrum. Det enkelte regionale spillested har selv defineret sin profil, og hvordan spillestedet vil realisere de aftalte formål, visioner og mål i perioden

3 Sådan har STARS bidraget til at opfylde visionen: STARS har en lille og dynamisk styregruppe, som arbejde ud fra principper om åbenhed og forandringsvillighed. I erkendelse af, at vi aldrig må, og ikke vil, syne hen, er det en grundforudsætning, at denne styregruppe har et klar mandat fra bestyrelse og samarbejdspartnere, der sikre, at den kreative proces i forhold programlægningen og udviklingen af koncertformatet, har rum og plads til udvikling. Det er opfattelsen, at denne ledelsesstruktur og ansvarsdeling er på plads. STARS har en sårbar økonomi. Vores virkelighed præges af denne sårbarhed, og kræver et markant fokus fra ledelse og bestyrelse. For at sikre en stærk økonomi fremadrettet, er der i 2014 lavet en ambitiøs handleplan, der har én helt klar målsætning at skabe et spillested i balance inden udgangen af 2016, økonomisk som kunstnerisk. De strategiske værktøjer er mange, og omhandler en markant del besparelser/effektiviseringer, samt et fokus på styrkelse af egenindtjeningen, samt tilvejebringelse af eksterne udviklingsmidler. Denne handleplan rammer selvsagt hele organisationen, og har derfor også sat sine fingeraftryk på den periode som vi står midt i. Bestyrelse og ledelse bemærker, at handleplanen er skabt gennem en god dialog med Vordingborg Kommune og med den samlede personalegruppe på STARS, herunder også den store frivillige medarbejderstab. Vision om at være oplandets toneangivende spillested er intakt, og udviklingen af STARS som et markant kulturelt fyrtårn i oplandet, er en integreret del af handleplanen Spillestedets profil STARS er i aftaleperioden det toneangivende spillested i regionen og præsenterer nærværende og intense koncertoplevelser forankret i et kunstnerisk og originalt udtryk med et højt kunstnerisk sigte. STARS arbejder med bredde og diversitet i det kunstneriske udtryk, nichefokus og fokus på vækstlag, udvikling og nytænkning af koncertformatet samt genrekrydsninger. STARS præsenterer alle genrer inden for rytmisk musik og har fokus på genresammensmeltning, relevans og aktualitet samt optimering af publikumsoplevelsen. Spillestedets målopfyldelse i : Fra 2013 har STARS åbnet sin programprofil mere op, med det klare sigte at nå en bredere målgruppe og derved få flere brugere ind i huset. Uden et stort flow af publikum og interessenter gennem huset, kan vi ikke fastholde og udvikle huset som oplandets toneangivende spillested. Vores grundtanke er enkel: Vi skal tilpasse os den demografiske publikumssammensætning i vores opland. For at gøre det, er profilen åbnet op således, at den i større omfang end tidligere også rammer den mere folkelige og modne målgruppe af koncertbrugere. Bredden kan styrke nicherne. Hvis man sammentænker billetsalget, synligheden og kommunikationen, mener vi det er realistisk at flytte publikum mod nye oplevelser. Værktøjerne er mange, fra Andre der har købt billet til denne koncert, har 3

4 også købt til over forskellige rabat/kampagner til deciderede add-ons og give-aways. Virker det? Ja. men det tager tid at vende publikum til den slags tiltag. Denne udvikling vil vi forfølge yderligere, for det er relativt let at gå til, teknologien er opfundet og i rivende udvikling, og vi ser mersalgs tanken alle andre steder i forbruger mønstrene, og derfor mener vi at tiden er til at gøre op med ensartede priser på kulturoplevelser. Bredden styrker økonomien. Intet nyt i denne betragtning, men med en styrket strategisk tilgang og en bevidsthed om at udnytte målgruppesynergier, kan vi skubbe kvantiteten i billetsalget, og derigennem udvikle et mødested mellem en artist og et publikum. På kort sigt en styrket egenindtjening på nichekoncerterne, på længere sigt et tæt knyttet bånd mellem artist og publikum til alles glæde. At åbne profilen op, er for STARS ikke ensbetydende med at nogen nicher lukkes ned. Det er i stedet udtryk for en strategisk programlægning, der også tager målgrupper og opland i ed, og ikke kun et elitært kunstnerisk hensyn. Det handler om at skrue på knapperne i programlægningen i en erkendelse af, at sæsonerne godt kan og må være forskelligt betonet i forhold til det samlede genreudbud. Genrekrydsninger er en del af vores kunstneriske profil. Som regionalt spillested skal vi søge denne udvikling i takt med de bevægelser der sker på scenen, særligt den nationale scene. Vi må også erkende, at det er en omkostningstung udfordring, som også møder en del modstand i både proces og i kommunikation med publikum. Vi har i perioden arbejdet med begrebet genrekryds på to måder. 1 at programlægge med artister som netop arbejder i krydsfeltet, og særligt programlægge disse i en kontekst/ramme, hvor publikums barriere er nede. # Penny Police i forbindelse med en kulturnat, 31. maj 2013 # Tako Lako midnatskoncert i forbindelse med Vordingborg festuge, 11. juli at skabe genrekryds, der blander kunstgenrer på tværs. #Fortællefest 1. juni 2013, Fortællefest En festival hvor STARS sammensætter musikere og fortællere, som sammen skaber en ny musikalsk fortælling. #Allan Lauridsen Group hvor film og musik sættes sammen under et højaktuelt tema om depression. #Frank Hvam og Freddy & The Phantoms 18. april Stand-up med garagerock som opvarmning. Vores fokus på vækstlaget er indtakt i programprofilen. Se koncertstrukturen for detaljer. Det er vores opfattelse, at særligt det nationale vækstlag er markant til stede i det samlede program, hvad enten det drejer sig om hovednavne, supportacts, temabegivenheder eller co-produktioner med eksterne parter. Se i øvrigt afsnittet 1.1. for eksempler her på. Vi betragter det musikalske vækstlag som værende alle fagrupper inden for den branche vi arbejder i, herunder også lydteknikere, lysdesignere, fotografer og kreative ildsjæle som brænder for musikken/begivenheder. Vi tilstræber derfor at have et meget åbent hus for udefrakommende frivillige ildsjæle/entrepreneure, som har noget på hjerte, og vi ser STARS som et oplagt udviklingsrum for nye tiltag. Denne tilgang er med til at tiltrække en stor skare af frivillige medarbejdere. I perioden har vi øget den samlede styrke med 50%, således at der samlet ligges timers frivilligt arbejde årligt.(2014 tal). 4

5 STARS har et kontinuerlig fokus på eksklusivitet i programprofilen. Dette er nødvendigt for at fastholde en stærk tiltrækning, særligt i forhold til de mere svære genrer/niche genrer. Vi ligger midt mellem 2 større byer, Næstved og Nykøbing F, og vi ved, at publikum i vores opland godt kan flytte sig for at komme til koncerter. Derfor er det vigtigt, at vi sikre en eksklusivitet når der bookes program, således at den musikalske bredde i vores opland er størst mulig De fem strategiske områder A. Koncertvirksomhed Overordnet målsætning for alle regionale spillesteder De regionale spillesteders koncertvirksomhed bidrager til at formidle og præsentere regional, national og international rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet samt at holde prioriteret fokus på udvikling og nytænkning. Sådan har STARS bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i : STARS er et spillested, og som sådan kun et spillested. Vi har ikke en stor restaurationsdrift eller andre kulturelle forpligtelser inhouse, hvilket betyder, at vores organisation stort set er bygget op om koncertproduktionerne og publikumsoplevelsen alene. Dette giver flere fordele, og betyder, at vi kan opretholde et skarpt fokus på skabelsen og formidlingen af unikke og stærke koncertproduktioner i det daglige. Vi har opbygget en stærk organisation, hvor fagligheden inden for booking, formidling, og det tekniske niveau er i højsædet. Som beskrevet tidligere, er udvikling et kodeord i det daglige og i koncertafviklingen. Udvikling og nytænkning i programmet sikres ved, at der er 3 personer, som til sammen varetager programlægningen af sæsonerne. Dette er med til at sikre et bredt kendskab til udviklingen af musikscenen, lokalt som nationalt, og at denne udvikling træder frem i den samlede programprofil. I programlægningen vægtes genrer, håndværkets udførelse, den kunstneriske værdi, målgrupper/segmenter, demografi og aktualitet. Sådan har det altid været for STARS, og vi henviser til koncertstrukturerne for et mere detaljeret billede af det samlede program. A.1. Spillestedets mål med små koncerter (K1) STARS præsenterer mindre koncerter af høj kunstnerisk kvalitet inde for alle rytmiske genrer, med et udviklingsorienteret fokus. STARS styrker nicher og genrekrydsninger samt arbejder for at koncerternes udtryk fremstår så unik som muligt. Spillestedets målopfyldelse i : Medio 2013 investerede STARS et nyt lejemål i nabobygningen, med det klare sigte at skabe en ny scene, som kan levere koncerter i en mere intim og nærværende ramme. Det handler om at få publikum i 5

6 øjenhøjde med artisterne, at kunne dyrke det mere akustiske koncertformat. Etableringen af SMALLSTARS betyder, at K1 koncerterne endeligt har fået en optimal ramme. Ikke alle K1 koncerter foregår på SMALLSTARS, da rammen ikke fungerer lige godt til alle genre og alle målgrupper, men, det betyder, at jazz, singersongwriter, crossover og world-genren har fået en optimal ramme, og publikum har fået en mere værdifuld ramme for oplevelsen. SMALLSTARS åbnede 9. februar 2014, og havde i løbet af hele året 34 koncerter fordelt på 20 arrangementsdage. #Nikolaj Bentzon Trio // #Christina Dahl Trio // # Søren Kjærgaard Trio // #Thomas Clausen Trio // Jan Harbeck Quartet // # Mads Beldring + Jonas Reppel // #Jarno Varsted + Ea et Vinnie // #Oliver Nani + Jonas Villumsen // # Nikolaj Rysager // #Ankarfeldt/Marcio, feat. Christina Von Bülow // #Fortællefest //#Bjergfeldt + Kaae // Kresten Osgood // #VUMF Vordingborg Ungdoms Musikfestival Nye initiativer, som er skabt til SMALLSTARS er bl.a. en JamNight, som er et samarbejder med MGK Guldborgsund, hvor elever stiller med et fast grundhold, og hvor alle er velkomne til at komme og spille med. Konceptet startede medio 2014 den første onsdag i hver måned. Over sommeren 2014 slog SMALLSTARS dørene op med et koncept, hvor en national og en lokal/regional singersongwriter blev parret. Konceptet blev godt modtaget, og for måske første gang nogensinde, kunne vi tilbyde koncerter, som også henvendte sig til turister. Etableringen af SMALLSTARS har påvirket kvantiteten af K1 koncerter i A.2. Mål med mellemstore koncerter (K2) STARS præsenterer nationalt vækstlag inden for alle genrer samt internationale kunstnere af høj kvalitet. Spillestedets målopfyldelse i : Primært afholdt på STARS. Målsætningen opfyldt. Det nationale vækstlag er markant repræsenteret under K2 koncerter. Se struktur for detaljer.. A.3. Mål med store koncerter (K3) STARS præsenterer koncerter, der møder den brede befolknings efterspørgsel efter aktuelle etablerede kunstnere af høj kvalitet. Spillestedets målopfyldelse i : Som målsætningen antyder, er her tale om en folkelighed og en bredde i K3 programmet har budt på en markant vækst i kvantiteten. Det skyldes et stort udbud af K3 artister og en god aktivitet i juleperioden. Endvidere var STARS arrangør af en stor udendørskoncertbegivenhed med Rasmus Seebach på det nyåbnede borgterræn i hjertet af byen, med gæster. Dette rykker lidt på publikumsstatistikken. Renser man for Seebach effekten, er der ikke nogen bevægelser eller markante forandringer i 6

7 programlægningen i forhold til andre år. A.4. Nøgletal for koncertvirksomheden STARS s koncertvirksomhed falder i tre grupper: Små (K1), mellemstore (K2) og store (K3) koncerter. Små koncerter er koncerter med under 50 solgte billetter, mellemstore koncerter er koncerter med 50 til 249 solgte billetter og store koncerter er koncerter med over 249 solgte billetter. Koncertstørrelse Antal koncerter i 2013 Antal Antal koncerter i 2014 Aftalt Afholdt publikum i Aftalt Afholdt 2013 Antal publikum i 2014 Små koncerter (K1) Mellemstore koncerter (K2) Store koncerter (K3) I alt Tabel 1. Antal koncerter og publikumstal fordelt på små koncerter (K1), mellemstore koncerter (K2) og store koncerter (K3). Det bemærkes, at fordelingen mellem aftalte koncerter og afholdte koncerter varierer markant, særligt i Forskydningen anses for STARS vedkommende ikke som værende problematisk, og begrundes ved etableringen af SMALLSTARS og den generelle programlægning. Publikum og entréindtægter Antal solgte billetter Antal fribilletter Publikum i alt (summen af antal solgte billetter og antal fribilletter) Entréindtægter Tabel 2. Billetsalg og entréindtægter B. Fælles mål for udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer Regionale spillesteder bidrager til at udvikle kvalitet, mangfoldighed og nyskabelse i musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer. Sådan har STARS bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i : Fortællefest et koncept skabt i samarbejde med Vordingborg Fortællekreds, hvor fortællere og musikere parres 2 og 2, og sammen skal skabe en musikalsk fortælling. Fortællefest har været afholdt i 2013 og 2014, med en markant medfinansiering fra Vordingborg Kommune og Region Sjælland. Sommerkoncerter (Home&Away) konceptet, hvor en lokal/regional og en national sangskriver deler en aften på SMALLSTARS. I 2014 blev der afholdt 5 koncerter i dette format, heraf 4 i sommerhalvåret/turistsæsonen. Resultatet var en række forholdsvis velbesøgte koncerter, som tiltrak et 7

8 mere spontant publikum/turister. Rockfest, afholdt som en dagsfestival den 18. maj koncerter inden for genren sleezerock, som nok er niche, men i den grad niche i Vordingborg. 5 af de 8 artister var internationale. Tiltrækningen af gæster var ikke tilfredsstillende. Det anslås af 80 % af gæsterne var fra København / Malmø, og dermed lykkes det ikke at tiltrække lokalt og regionalt, trods den imponerende programprofil. #The Poodles(S) // #Six Barrel Syndicate (DK) // #LA Collection (DK) // #STAR RATS (DK/S) // #Sister Sin (S) // #Fatale Smile (S) // # Raygun Rebels (G) // Celina Ree (DK). Etablering af øvelokaleforeningen Bunkeren, som i løbet af 2013 blev etableret i sin egen forening, og i dag er en selvstændig forening med egen økonomi. STARS var sammen med Vordingborg Musikskole primusmotor i etableringen, og vi kan i dag glæde os over, at alle øvelokaler er i brug for foreningen er fuldt tegnet op. Samarbejde med Birdhouse, Vordingborg Ungdomshusforening har taget en nedadgående kurve. Den primære årsag her til er, at myndighederne ikke tillader foreningen at lave kulturelle arrangementer, og dermed er der ikke noget oplaget samarbejde længere. I 2013 har Birdhouse og STARS arrangeret en enkel koncert sammen på STARS. Samarbejdet anses som svært at bringe videre for nuværende. Etablering af bindende projekter og initiativer med vækstlaget i hele vores opland er ikke lykkes. Det er vurderingen, at denne opgave kræver motiverede parter i oplandet, og det er ikke lykkes at fastholde initiativer, som over en længere periode kan udvikle og stimulere spirende vækstmiljøer i hele vores opland. C. Fælles mål for publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation Regionale spillesteder bidrager til at formidle musik som en god og udviklende oplevelse. Spillestederne arbejder strategisk og involverende med at udvikle eksisterende og nye publikumsgrupper særligt med henblik på børn og unge. Spillestedet inddrager forskellige publikumssegmenter i arbejdet og udarbejder mål, metode og succeskriterier for indsatsen. Spillestedet markedsfører og kommunikerer sine aktiviteter effektivt i hele dets virkeområde. Sådan har STARS bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i : I perioden har STARS samlede koncert formidling ageret professionelt og udviklingsfokuseret. I samarbejde med billelugen blev der i 2013 udviklet en koncert app som vi forventede os meget af. Desværre er app en lagt ned af billetlugen, og STARS har i den forbindelse skiftet udbyder i foråret Fokus i billetsystemet er nu mersalgs strategier og kampagner, hvor der arbejdes strategisk med differentierede billetpriser til forskellige kundegrupper/segmenter. Koncertformidlingen har 4 fokusområder: Viralt/online, annoncer i aviser i hele oplandet, nyhedsbreve og fysisk/outdoor synlighed. Disse 4 platforme benyttes med forskellig kraft alt efter målgrupper der skal nås. STARS har to medarbejdere, som varetager den samlede kommunikation/markedsføring. Begge 8

9 medarbejdere er opdaterede og nysgerrige på nye teknologier. STARS samarbejder med Vordingborg Gymnasium, og har frivillige promotere der sikre STARS en synlighed og særlige begivenheder med fokus på at tiltrække denne gruppe til vores koncerter. Det er ikke lykkes at fastholde samarbejdet med gymnasier på Lolland og Falster i 2013 og Vi oplever at det den slags samarbejde er meget tæt bundet op på enkelstående dedikerede elever, som kan se sig selv være en ambassadør for STARS. I 2015 er der et særligt fokus på udbredelsen af promoterordningen til Nykøbing, Maribo, Nakskov og Næstved. Det er indtrykket at STARS har en meget tydelige formidling i det nære opland. Vi kan dog i vores billetsalgsstatistik se, at vi har en særlig udfordring med at flytte gæster mere end 30 km, særligt fra syd. Denne udfordring har alle dage været os bevidst, og trods særlige kampagner og en markant synlighed i de trykte medier på Lolland og Falster, er det ikke lykkes at rykke tilfredsstillende ved denne tendens. Brugen af sponseret annoncering overtager mere og mere, og er fortsat effektfuldt sammenholdt med omkostningerne. Som et nyt initiativ for at trække gæster syd fra, har STARS lavet et husstandsomdelt magasin med et oplag på eksemplarer. Magasinet blev omdelt i januar 2015 på det Sydlige Sjælland samt Falster og Nykøbing F. Sideløbende med udviklingen af Magasinet arbejdes der på at udvide STARS netværk og dialog med Erhvervslivet omkring os. D. Fælles mål for eksternt samarbejde Regionale spillesteder bidrager til øget dialog og samarbejder lokalt, i landsdelen, nationalt og internationalt med rytmiske spillesteder, genreorganisationer, uddannelsesinstitutioner og andre aktører i og uden for kulturlivet med henblik på at styrke og udvikle den rytmiske musik. Sådan har STARS bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i : Samarbejder der bunder i konkrete koncerter og/eller begivenheder i perioden Vordingborg Musikskole, et tæt og ongoing samarbejde:(er beskrevet tidligere) Vordingborg Ungdomsskole: #Afvikling af VUMF festivalen 2013 og Vordingborg Gymnasium & HF: #Afvikling af gymnasiets forårskoncert // #særlige kampagner og tilbud til studerende (udover fast studierabat på alle koncerter) // #tilbud om clinics og meet&greet for musik og sproghold(eks: Pierre Dørge2013, Flamenco De Sevilla2014) Samarbejde med Vordingborg Kommune omkring Dark Sky Destination Møn: #Pink Floyd Project på Klintholm Havn, sept Koncertsamarbejde med Jazzhus Montmatre (beskrevet tidligere) 9

10 Co-produktion med Musikforeningen Løvehjerterne i Nakskov: # Ida Gard m. band 3. oktober 2013 Co-produktion med Kulturfabrikken Nykøbing F: #Djämes Braun 2. nov Co-produktion med Vordingborg Fortællekreds omkring Fortællesfest 2013 og 2014(beskrevet tidligere) Waves Festival 2013, koncertsamarbejde (beskrevet tidligere). Engagement i Gutter Island Garagerock Festival på Masnedø Fort: 2 dages musikfestival, afholdes i august hvert andet år(lige år). Endvidere samarbejdes med Dansk Live, ORA (i forhold til øvelokaler), Midsommer Festival i Præstø, Vilde Vulkaner Vordingborg, Vordingborg Handelsforening, Vordingborg Erhverv/Erhversforening, Danmarks Borgcenter, Vordingborg Bibliotekerne m.fl. STARS deltager i formaliseret vidensdeling/netværk med Gimle Roskilde, Forbrændingen Albertslund, Musikhuzet Bornholm, RUST København, Templet Lyngby, BETA Amager og Bremen Teater København. E. fælles mål for professionel ledelse, organisation og opgaveløsning Regionale spillesteders aktiviteter varetages, ledes og administreres udviklingsorienteret og professionelt. Sådan har STARS bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i : STARS bestyrelse og dennes vedtægter og forretningsorden opfylder vejledningen om god ledelse i offentlige institutioner. Der afholdes 5-7 bestyrelsesmøder årligt, og STARS formand og næstformand mødes ad-hoc med spillestedschefen mellem møderne. Den daglige ledelse består af en styregruppe på 4 personer. Styregruppen er sammensat, således at alle kan træde til og støtte op om hinanden i travle peak perioder. Fokus på et godt og sundt arbejdsmiljø fylder meget, særligt i forhold til et i perioder højt arbejdspres. Alle medarbejdere i styregruppen deltager aktivt i forbindelse med koncerter/arrangementer, med den effekt, at der er et meget nært forhold og bindeled mellem administrationen og alle de frivillige medarbejdere i koncertproduktionen. Hver mandag afholdes styregruppemøde, hvor forrige og fremtidige koncerter drøftes og tilpasses. Der arbejdes på møderne med forskellige temaer og problemstillinger fra gang til gang, som sikre at styregruppen får opfanget og debatteret alle facetter af spillestedets drift. Det sociale miljø vægtes højt, både i det daglige og i forbindelse med den store gruppe frivillige medarbejdere. Der afholdes møder med frivilliggruppen ca. 6 gange om året, med forskellige temaer og af og til oplægsholdere udefra. 10

11 1.5. Vigtige forhold som ikke er berørt i rammeaftalen STARS arbejder målrettet med at forbedre de fysiske forhold for artister og frivillige medarbejdere. Skal vi være et top spillested, skal vi også kunne tilpasse os de regler og retningslinjer der er tilknyttet en professionel koncertdrift, herunder særligt fokus på arbejdsmiljø, tunge løft m.v. Vi er i en spæd start, og forventer at starte et reelt foundrasing forløb op inden udgangen af I den forbindelse har vi en god og konstruktiv dialog med Vordingborg Kommune. 2. Spillestedets muligheder og udfordringer de kommende år At få økonomien i balance er en yderst vigtig forudsætning for STARS. Gennem hele spillestedets 17 årige levetid, har driften og udviklingsmulighederne været tynget af en negativ egenkapital. En genopretning af egenkapitalen med udgangen af 2016 er et ambitiøst og realistisk mål. Der er i 2014 iværksat en solid handleplan for at nå denne målsætning. Udbygningen af de fysiske rammer vil fylde meget de næste 2-5 år. Projektet med udbygningen vil kunne bringe spillestedet op på den store klinge i forhold til produktionsfaciliteter og sikkert arbejdsmiljø, og har endvidere potentiale til at styrke andre dele af forretningen, herunder særligt udlejningsdriften. At styrke vores opland med større koncerter, som kan samle publikum til toneangivende oplevelser i den nye koncertramme, PANTEREN Vordingborg. Der er to vigtige årsager her til. Dels kan det, hvis det gøres godt, styrke STARS økonomi, og, så bidrager denne typer begivenheder som en rigtig god dør-åbner for samarbejder på tværs af oplandet, herunder idrætslivet, erhvervsliv, sponsorpotentialer og andre afledte positive effekter. Vi tror på, at Vordingborg har unik placering med tilpas afstand til København, og derfor potentielt kan tiltrække artister der kan tiltrække gæster. Forholdet mellem spillestedet og de offentlige tilskudsydere I dette kapitel vurderer spillestedet, om den fireårige aftale understøtter spillestedets arbejde, og om der er noget Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik/Kulturstyrelsen eller kommunen kunne gøre bedre inden for de givne økonomiske rammer Er aftalens strategimål relevante, eller ville det styrke spillestedets arbejde, hvis strategimålene var defineret på en anden måde? Ingen bemærkninger. 11

12 3.2. Hvordan fungerer Kulturstyrelsens skabeloner og vejledninger på Hvad fungerer godt, hvad fungerer dårligt, og hvordan kunne det blive bedre? Ingen bemærkninger Hvordan er den løbende dialog med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik/Kulturstyrelsen? - Får spillestedet den vejledning og opbakning, der er brug for, eller er der noget, Statens Kunstråds Musikudvalg og Kulturstyrelsen kunne gøre bedre? Det er opfattelsen, at kommunikationen fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik/Kulturstyrelsen er god, rettidig og fyldestgørende. Det er STARS opfattelse, at den løbende dialog fungerer, og spillestedschefen bemærker, at det er let at få kontakt med relevante medarbejdere og dermed svar på eventuelle spørgsmål Hvordan er den løbende dialog med kommunen? - Får spillestedet den vejledning og opbakning, der er brug for, eller er der noget, kommunen kunne gøre bedre? Dialogen mellem STARS og Vordingborg Kommune er, og har nok altid været, præget af at være tæt, direkte og konstruktiv. STARS opfatter Vordingborg Kommune som meget lydhør og løsningsorienteret når det handler samarbejdet i nærværende aftale. Siden efteråret 2014 har spillestedschefen og Kulturfagchefen holdt måndelige møder, med henblik på at løfte dialog og indsigt til nye højder. 3. Behov for justering af de aftalte nøgletal og resultatmål for perioden Spillestedet har ikke ønske om justeringer af rammeaftalen. 4. Påtegning Dato: 4. maj 2015, 12

13 Spillestedsleder: Andreas Linsdell Bestyrelsesformand: Thorbjørn Kolbo Bilag 1. Budget 2015 [inkl. nøgletal for B2015, R2014 og R2013, som det fremgår af Kulturstyrelsens regnskabsog budgetmodel] 2. Koncertliste for 2013 [udarbejdet i Kulturstyrelsens skabelon] 3. Koncertliste for 2014 [udarbejdet i Kulturstyrelsens skabelon] 13

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Hovedrapport Dato Marts, 2011 DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

PRAKTIKRAPPORT Forårssemesteret 2014, Performance- design Udarbejdet af: Berit Ringby Vejleder: Anja Mølle Lindelof

PRAKTIKRAPPORT Forårssemesteret 2014, Performance- design Udarbejdet af: Berit Ringby Vejleder: Anja Mølle Lindelof PRAKTIKRAPPORT Forårssemesteret 2014, Performance- design Udarbejdet af: Berit Ringby Vejleder: Anja Mølle Lindelof INDLEDNING Præsentation Jeg vil gerne starte denne rapport med at præsentere mig selv.

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling plevelse Hvidbog om ApEx Hvidbog i-magination om Oplevelsesbaseret ApEx i-magination Hvidbog forretningsudvikling om Oplevelsesbaseret inden for kultur-, ApEx i-magination forretningsudvikling detailhandels-

Læs mere

Vendsyssels kraftcenter for Store Oplevelser!

Vendsyssels kraftcenter for Store Oplevelser! S T R A T E G I P L A N - A R E N A N O R D Koncentreret strategi og indsatsplan for Arena Nord Perioden 2014-2016 Planerne indeholder en oversigt over de indsatsområder, der skal fokus på over den kommende

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforeningen CB Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Analyse af danske musikfestivaler

Analyse af danske musikfestivaler Analyse af danske musikfestivaler AUGUST 2010 STATENS KUNSTRÅDS MUSIKUDVALG Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Resumé... 2 2.1 Danske musikfestivaler lokalitetsfestivaler og programfestivaler...

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Rapport til Statens Kunstråds Musikudvalg Fra arbejdsgruppen vedrørende styrkelse af den rytmiske musik Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Musikkens amatører bør behandles professionelt Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Statens Musikråd 2002 2 Statens Musikråd Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Indhold 5 Forord 8 Kommissorium

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 17. juni 2004 Analyse af danseorganisationerne i Dansen Hus Side 1/64 1. Introduktion...4 1.1 Baggrund

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere