Statusrapport for STARS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport for STARS"

Transkript

1 Statusrapport for STARS I denne rapport gør STARS status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og [nn] Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31. december Rapporten gør rede for målopfyldelsen i og beskriver spillestedets vigtigste udfordringer og muligheder de nærmest kommende år. 1. Hvordan er det gået i ? 1.1. Fælles formål for de regionale spillesteder i Danmark Formålet med de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle den rytmiske musik lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Sådan har STARS bidraget til at opfylde formålet: Ud over en intens koncertdrift, med mere end 200 koncerter i huset i perioden , har STARS i samarbejde med eksterne parter produceret begivenheder, der i ånd og udtryk matcher STARS profil, og derigennem bidraget til at nå lidt længere ud mod kanterne af vores musikalske virkelighed og vores regionale opland. I dette afsnit går vi derfor ikke ind i hver enkelt koncert, men vælger i stedet at betone nogle samarbejder og co-produktioner, som underbygger spillestedets mangfoldighed og fortæller en historie, som koncertstrukturen ikke kan alene. For et samlet overblik over koncerter som vi vedstår som en del af vores forpligtelse som regionalt spillested, henvises til koncertstrukturerne som er vedlagt denne rapport. Lokalt fokus. Samarbejde med Vordingborg Musikskole. Samarbejdet vedr. markedsføring/synlighed for alle koncerter, kommunikation omkring særlige initiativer for musikskolens elever [Særlige tilbud til koncerter, rabatter, tilbud om clinics, præsentation af musikskolens forårskoncerter på STARS over 2 dage i maj, samarbejde omkring Kamæleonkoncerter for 5-8 årige] #ElectricGuitars 14.febr.2014 tilbud om deltagelse i clinic #KamæleonKoncerter, 8 på STARS + 4 decentralt i perioden #Mike Stern Trio #Dreamers Cirkus + talentakademiet fra Vordingborg Musikskole 2014 #særlige rabatter/tilbud til elever (primært jazzkoncerterne, kamæleonkoncerterne, skolekoncerter med Souni Ensemble) #MusikskolensForårskoncerter maj 2013, maj 2014 #Posters på Musikskolens område #KoncertForSkolerne, 600 børn, Souni Ensemble 1. oktober 2013 Samarbejde med Vordingborg Ungdomsskole VUMF, Vordingborg Ungdoms Musik Festival. Afholdes på STARS + SMALLSTARS, og produceres og 1

2 kommunikeres sammen med Vordingborg Ungdomsskole. Endvidere er Vordingborg Ungdomshusforening, Birdhouse, med til at afvikle den ene af scenerne bands hvert år. STARS deltager endvidere med en dommer jury, som udvælger 1 band/artist, som inviteres til at spille en professionel koncert på efterårsprogrammet. #VUMF 16. marts 2013 (Vinder at Stjerneskudsprisen: Sofie Kaa) #VUMF 5. april 2014 (Vinder af Stjerneskudsprisen: Markus Nyberg m. FRAGMENT) Øvelokaleforeningen Bunkeren står på egne ben i STARS har været initiativtager til foreningen, som er fysisk placeret i en stor gammel bunker, centralt placeret i Vordingborg By. Regionalt fokus Koncertsamarbejde med Culthus i Nykøbing Falster. I 2013 delte STARS og Culthus en medarbejder/ansættelse, som betød en stor sparing og en nærhed imellem 2 kulturinstitutioner i 2 forskellige kommuner, og bidrog med vidensdeling og sparring inden for områder der vedrørte koordinering af frivillige medarbejdere, markedsføring, booking og koncertafvikling. Samarbejdet udløb primo 2014, pga af besparelser. Begge parter konkluderer, at modellen var interessant og meget givende for begge institutioner. Internationalt fokus Samarbejde med WavesFestival internationale verdens musik artister, præsenteret under stor international teater festival. Samarbejdet gentages i Samarbejde med Vordingborg Rock. Rockefest vol1. 5 internationale artister + 3 DK artister på samme scene, samme dag. I den grad et niche arrangement, som mest af alt kan lade sig gøre, da foreningen Vordingborg Rock har netværk og relationer, samt indgående kendskab til branchen og publikumssegmentet. Samarbejde med Jazzhus Montmatre. Samarbejdet går på en fælles programlægning i forhold til den internationale jazzprofil. Vi har et godt publikum i området for jazzgenren, og da vi ligger +100km fra Jazzhus Montmatre, rykker vi ikke publikum fra hinanden. Koncerterne som vi har produceret sammen, har været placeret på SMALLSTARS, hvilket tilfører en unikhed og en eksklusivitet i formatet. Samarbejdet er under udvikling, og forventes at indtage et mere fast format fra 2015 og frem. #Nikolaj Bentzon Trio feat. Winard Harper 9. febr.2014 # RioJazz 21. sept #Sparring omkring Mike Stern Trio, 8. maj Fælles vision for de regionale spillesteder i Danmark Det er visionen, at de regionale spillesteder fremstår og virker som dynamiske og kompetente kraftcentre, der med udgangspunkt i mangfoldighed og fornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. De regionale spillesteder er forskelligartede og arbejder hver især målrettet på at udvikle og præcisere en unik og ambitiøs profil, der udfordrer kunstnere og publikum, og som sætter musikken og den musikalske oplevelse i centrum. Det enkelte regionale spillested har selv defineret sin profil, og hvordan spillestedet vil realisere de aftalte formål, visioner og mål i perioden

3 Sådan har STARS bidraget til at opfylde visionen: STARS har en lille og dynamisk styregruppe, som arbejde ud fra principper om åbenhed og forandringsvillighed. I erkendelse af, at vi aldrig må, og ikke vil, syne hen, er det en grundforudsætning, at denne styregruppe har et klar mandat fra bestyrelse og samarbejdspartnere, der sikre, at den kreative proces i forhold programlægningen og udviklingen af koncertformatet, har rum og plads til udvikling. Det er opfattelsen, at denne ledelsesstruktur og ansvarsdeling er på plads. STARS har en sårbar økonomi. Vores virkelighed præges af denne sårbarhed, og kræver et markant fokus fra ledelse og bestyrelse. For at sikre en stærk økonomi fremadrettet, er der i 2014 lavet en ambitiøs handleplan, der har én helt klar målsætning at skabe et spillested i balance inden udgangen af 2016, økonomisk som kunstnerisk. De strategiske værktøjer er mange, og omhandler en markant del besparelser/effektiviseringer, samt et fokus på styrkelse af egenindtjeningen, samt tilvejebringelse af eksterne udviklingsmidler. Denne handleplan rammer selvsagt hele organisationen, og har derfor også sat sine fingeraftryk på den periode som vi står midt i. Bestyrelse og ledelse bemærker, at handleplanen er skabt gennem en god dialog med Vordingborg Kommune og med den samlede personalegruppe på STARS, herunder også den store frivillige medarbejderstab. Vision om at være oplandets toneangivende spillested er intakt, og udviklingen af STARS som et markant kulturelt fyrtårn i oplandet, er en integreret del af handleplanen Spillestedets profil STARS er i aftaleperioden det toneangivende spillested i regionen og præsenterer nærværende og intense koncertoplevelser forankret i et kunstnerisk og originalt udtryk med et højt kunstnerisk sigte. STARS arbejder med bredde og diversitet i det kunstneriske udtryk, nichefokus og fokus på vækstlag, udvikling og nytænkning af koncertformatet samt genrekrydsninger. STARS præsenterer alle genrer inden for rytmisk musik og har fokus på genresammensmeltning, relevans og aktualitet samt optimering af publikumsoplevelsen. Spillestedets målopfyldelse i : Fra 2013 har STARS åbnet sin programprofil mere op, med det klare sigte at nå en bredere målgruppe og derved få flere brugere ind i huset. Uden et stort flow af publikum og interessenter gennem huset, kan vi ikke fastholde og udvikle huset som oplandets toneangivende spillested. Vores grundtanke er enkel: Vi skal tilpasse os den demografiske publikumssammensætning i vores opland. For at gøre det, er profilen åbnet op således, at den i større omfang end tidligere også rammer den mere folkelige og modne målgruppe af koncertbrugere. Bredden kan styrke nicherne. Hvis man sammentænker billetsalget, synligheden og kommunikationen, mener vi det er realistisk at flytte publikum mod nye oplevelser. Værktøjerne er mange, fra Andre der har købt billet til denne koncert, har 3

4 også købt til over forskellige rabat/kampagner til deciderede add-ons og give-aways. Virker det? Ja. men det tager tid at vende publikum til den slags tiltag. Denne udvikling vil vi forfølge yderligere, for det er relativt let at gå til, teknologien er opfundet og i rivende udvikling, og vi ser mersalgs tanken alle andre steder i forbruger mønstrene, og derfor mener vi at tiden er til at gøre op med ensartede priser på kulturoplevelser. Bredden styrker økonomien. Intet nyt i denne betragtning, men med en styrket strategisk tilgang og en bevidsthed om at udnytte målgruppesynergier, kan vi skubbe kvantiteten i billetsalget, og derigennem udvikle et mødested mellem en artist og et publikum. På kort sigt en styrket egenindtjening på nichekoncerterne, på længere sigt et tæt knyttet bånd mellem artist og publikum til alles glæde. At åbne profilen op, er for STARS ikke ensbetydende med at nogen nicher lukkes ned. Det er i stedet udtryk for en strategisk programlægning, der også tager målgrupper og opland i ed, og ikke kun et elitært kunstnerisk hensyn. Det handler om at skrue på knapperne i programlægningen i en erkendelse af, at sæsonerne godt kan og må være forskelligt betonet i forhold til det samlede genreudbud. Genrekrydsninger er en del af vores kunstneriske profil. Som regionalt spillested skal vi søge denne udvikling i takt med de bevægelser der sker på scenen, særligt den nationale scene. Vi må også erkende, at det er en omkostningstung udfordring, som også møder en del modstand i både proces og i kommunikation med publikum. Vi har i perioden arbejdet med begrebet genrekryds på to måder. 1 at programlægge med artister som netop arbejder i krydsfeltet, og særligt programlægge disse i en kontekst/ramme, hvor publikums barriere er nede. # Penny Police i forbindelse med en kulturnat, 31. maj 2013 # Tako Lako midnatskoncert i forbindelse med Vordingborg festuge, 11. juli at skabe genrekryds, der blander kunstgenrer på tværs. #Fortællefest 1. juni 2013, Fortællefest En festival hvor STARS sammensætter musikere og fortællere, som sammen skaber en ny musikalsk fortælling. #Allan Lauridsen Group hvor film og musik sættes sammen under et højaktuelt tema om depression. #Frank Hvam og Freddy & The Phantoms 18. april Stand-up med garagerock som opvarmning. Vores fokus på vækstlaget er indtakt i programprofilen. Se koncertstrukturen for detaljer. Det er vores opfattelse, at særligt det nationale vækstlag er markant til stede i det samlede program, hvad enten det drejer sig om hovednavne, supportacts, temabegivenheder eller co-produktioner med eksterne parter. Se i øvrigt afsnittet 1.1. for eksempler her på. Vi betragter det musikalske vækstlag som værende alle fagrupper inden for den branche vi arbejder i, herunder også lydteknikere, lysdesignere, fotografer og kreative ildsjæle som brænder for musikken/begivenheder. Vi tilstræber derfor at have et meget åbent hus for udefrakommende frivillige ildsjæle/entrepreneure, som har noget på hjerte, og vi ser STARS som et oplagt udviklingsrum for nye tiltag. Denne tilgang er med til at tiltrække en stor skare af frivillige medarbejdere. I perioden har vi øget den samlede styrke med 50%, således at der samlet ligges timers frivilligt arbejde årligt.(2014 tal). 4

5 STARS har et kontinuerlig fokus på eksklusivitet i programprofilen. Dette er nødvendigt for at fastholde en stærk tiltrækning, særligt i forhold til de mere svære genrer/niche genrer. Vi ligger midt mellem 2 større byer, Næstved og Nykøbing F, og vi ved, at publikum i vores opland godt kan flytte sig for at komme til koncerter. Derfor er det vigtigt, at vi sikre en eksklusivitet når der bookes program, således at den musikalske bredde i vores opland er størst mulig De fem strategiske områder A. Koncertvirksomhed Overordnet målsætning for alle regionale spillesteder De regionale spillesteders koncertvirksomhed bidrager til at formidle og præsentere regional, national og international rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet samt at holde prioriteret fokus på udvikling og nytænkning. Sådan har STARS bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i : STARS er et spillested, og som sådan kun et spillested. Vi har ikke en stor restaurationsdrift eller andre kulturelle forpligtelser inhouse, hvilket betyder, at vores organisation stort set er bygget op om koncertproduktionerne og publikumsoplevelsen alene. Dette giver flere fordele, og betyder, at vi kan opretholde et skarpt fokus på skabelsen og formidlingen af unikke og stærke koncertproduktioner i det daglige. Vi har opbygget en stærk organisation, hvor fagligheden inden for booking, formidling, og det tekniske niveau er i højsædet. Som beskrevet tidligere, er udvikling et kodeord i det daglige og i koncertafviklingen. Udvikling og nytænkning i programmet sikres ved, at der er 3 personer, som til sammen varetager programlægningen af sæsonerne. Dette er med til at sikre et bredt kendskab til udviklingen af musikscenen, lokalt som nationalt, og at denne udvikling træder frem i den samlede programprofil. I programlægningen vægtes genrer, håndværkets udførelse, den kunstneriske værdi, målgrupper/segmenter, demografi og aktualitet. Sådan har det altid været for STARS, og vi henviser til koncertstrukturerne for et mere detaljeret billede af det samlede program. A.1. Spillestedets mål med små koncerter (K1) STARS præsenterer mindre koncerter af høj kunstnerisk kvalitet inde for alle rytmiske genrer, med et udviklingsorienteret fokus. STARS styrker nicher og genrekrydsninger samt arbejder for at koncerternes udtryk fremstår så unik som muligt. Spillestedets målopfyldelse i : Medio 2013 investerede STARS et nyt lejemål i nabobygningen, med det klare sigte at skabe en ny scene, som kan levere koncerter i en mere intim og nærværende ramme. Det handler om at få publikum i 5

6 øjenhøjde med artisterne, at kunne dyrke det mere akustiske koncertformat. Etableringen af SMALLSTARS betyder, at K1 koncerterne endeligt har fået en optimal ramme. Ikke alle K1 koncerter foregår på SMALLSTARS, da rammen ikke fungerer lige godt til alle genre og alle målgrupper, men, det betyder, at jazz, singersongwriter, crossover og world-genren har fået en optimal ramme, og publikum har fået en mere værdifuld ramme for oplevelsen. SMALLSTARS åbnede 9. februar 2014, og havde i løbet af hele året 34 koncerter fordelt på 20 arrangementsdage. #Nikolaj Bentzon Trio // #Christina Dahl Trio // # Søren Kjærgaard Trio // #Thomas Clausen Trio // Jan Harbeck Quartet // # Mads Beldring + Jonas Reppel // #Jarno Varsted + Ea et Vinnie // #Oliver Nani + Jonas Villumsen // # Nikolaj Rysager // #Ankarfeldt/Marcio, feat. Christina Von Bülow // #Fortællefest //#Bjergfeldt + Kaae // Kresten Osgood // #VUMF Vordingborg Ungdoms Musikfestival Nye initiativer, som er skabt til SMALLSTARS er bl.a. en JamNight, som er et samarbejder med MGK Guldborgsund, hvor elever stiller med et fast grundhold, og hvor alle er velkomne til at komme og spille med. Konceptet startede medio 2014 den første onsdag i hver måned. Over sommeren 2014 slog SMALLSTARS dørene op med et koncept, hvor en national og en lokal/regional singersongwriter blev parret. Konceptet blev godt modtaget, og for måske første gang nogensinde, kunne vi tilbyde koncerter, som også henvendte sig til turister. Etableringen af SMALLSTARS har påvirket kvantiteten af K1 koncerter i A.2. Mål med mellemstore koncerter (K2) STARS præsenterer nationalt vækstlag inden for alle genrer samt internationale kunstnere af høj kvalitet. Spillestedets målopfyldelse i : Primært afholdt på STARS. Målsætningen opfyldt. Det nationale vækstlag er markant repræsenteret under K2 koncerter. Se struktur for detaljer.. A.3. Mål med store koncerter (K3) STARS præsenterer koncerter, der møder den brede befolknings efterspørgsel efter aktuelle etablerede kunstnere af høj kvalitet. Spillestedets målopfyldelse i : Som målsætningen antyder, er her tale om en folkelighed og en bredde i K3 programmet har budt på en markant vækst i kvantiteten. Det skyldes et stort udbud af K3 artister og en god aktivitet i juleperioden. Endvidere var STARS arrangør af en stor udendørskoncertbegivenhed med Rasmus Seebach på det nyåbnede borgterræn i hjertet af byen, med gæster. Dette rykker lidt på publikumsstatistikken. Renser man for Seebach effekten, er der ikke nogen bevægelser eller markante forandringer i 6

7 programlægningen i forhold til andre år. A.4. Nøgletal for koncertvirksomheden STARS s koncertvirksomhed falder i tre grupper: Små (K1), mellemstore (K2) og store (K3) koncerter. Små koncerter er koncerter med under 50 solgte billetter, mellemstore koncerter er koncerter med 50 til 249 solgte billetter og store koncerter er koncerter med over 249 solgte billetter. Koncertstørrelse Antal koncerter i 2013 Antal Antal koncerter i 2014 Aftalt Afholdt publikum i Aftalt Afholdt 2013 Antal publikum i 2014 Små koncerter (K1) Mellemstore koncerter (K2) Store koncerter (K3) I alt Tabel 1. Antal koncerter og publikumstal fordelt på små koncerter (K1), mellemstore koncerter (K2) og store koncerter (K3). Det bemærkes, at fordelingen mellem aftalte koncerter og afholdte koncerter varierer markant, særligt i Forskydningen anses for STARS vedkommende ikke som værende problematisk, og begrundes ved etableringen af SMALLSTARS og den generelle programlægning. Publikum og entréindtægter Antal solgte billetter Antal fribilletter Publikum i alt (summen af antal solgte billetter og antal fribilletter) Entréindtægter Tabel 2. Billetsalg og entréindtægter B. Fælles mål for udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer Regionale spillesteder bidrager til at udvikle kvalitet, mangfoldighed og nyskabelse i musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer. Sådan har STARS bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i : Fortællefest et koncept skabt i samarbejde med Vordingborg Fortællekreds, hvor fortællere og musikere parres 2 og 2, og sammen skal skabe en musikalsk fortælling. Fortællefest har været afholdt i 2013 og 2014, med en markant medfinansiering fra Vordingborg Kommune og Region Sjælland. Sommerkoncerter (Home&Away) konceptet, hvor en lokal/regional og en national sangskriver deler en aften på SMALLSTARS. I 2014 blev der afholdt 5 koncerter i dette format, heraf 4 i sommerhalvåret/turistsæsonen. Resultatet var en række forholdsvis velbesøgte koncerter, som tiltrak et 7

8 mere spontant publikum/turister. Rockfest, afholdt som en dagsfestival den 18. maj koncerter inden for genren sleezerock, som nok er niche, men i den grad niche i Vordingborg. 5 af de 8 artister var internationale. Tiltrækningen af gæster var ikke tilfredsstillende. Det anslås af 80 % af gæsterne var fra København / Malmø, og dermed lykkes det ikke at tiltrække lokalt og regionalt, trods den imponerende programprofil. #The Poodles(S) // #Six Barrel Syndicate (DK) // #LA Collection (DK) // #STAR RATS (DK/S) // #Sister Sin (S) // #Fatale Smile (S) // # Raygun Rebels (G) // Celina Ree (DK). Etablering af øvelokaleforeningen Bunkeren, som i løbet af 2013 blev etableret i sin egen forening, og i dag er en selvstændig forening med egen økonomi. STARS var sammen med Vordingborg Musikskole primusmotor i etableringen, og vi kan i dag glæde os over, at alle øvelokaler er i brug for foreningen er fuldt tegnet op. Samarbejde med Birdhouse, Vordingborg Ungdomshusforening har taget en nedadgående kurve. Den primære årsag her til er, at myndighederne ikke tillader foreningen at lave kulturelle arrangementer, og dermed er der ikke noget oplaget samarbejde længere. I 2013 har Birdhouse og STARS arrangeret en enkel koncert sammen på STARS. Samarbejdet anses som svært at bringe videre for nuværende. Etablering af bindende projekter og initiativer med vækstlaget i hele vores opland er ikke lykkes. Det er vurderingen, at denne opgave kræver motiverede parter i oplandet, og det er ikke lykkes at fastholde initiativer, som over en længere periode kan udvikle og stimulere spirende vækstmiljøer i hele vores opland. C. Fælles mål for publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation Regionale spillesteder bidrager til at formidle musik som en god og udviklende oplevelse. Spillestederne arbejder strategisk og involverende med at udvikle eksisterende og nye publikumsgrupper særligt med henblik på børn og unge. Spillestedet inddrager forskellige publikumssegmenter i arbejdet og udarbejder mål, metode og succeskriterier for indsatsen. Spillestedet markedsfører og kommunikerer sine aktiviteter effektivt i hele dets virkeområde. Sådan har STARS bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i : I perioden har STARS samlede koncert formidling ageret professionelt og udviklingsfokuseret. I samarbejde med billelugen blev der i 2013 udviklet en koncert app som vi forventede os meget af. Desværre er app en lagt ned af billetlugen, og STARS har i den forbindelse skiftet udbyder i foråret Fokus i billetsystemet er nu mersalgs strategier og kampagner, hvor der arbejdes strategisk med differentierede billetpriser til forskellige kundegrupper/segmenter. Koncertformidlingen har 4 fokusområder: Viralt/online, annoncer i aviser i hele oplandet, nyhedsbreve og fysisk/outdoor synlighed. Disse 4 platforme benyttes med forskellig kraft alt efter målgrupper der skal nås. STARS har to medarbejdere, som varetager den samlede kommunikation/markedsføring. Begge 8

9 medarbejdere er opdaterede og nysgerrige på nye teknologier. STARS samarbejder med Vordingborg Gymnasium, og har frivillige promotere der sikre STARS en synlighed og særlige begivenheder med fokus på at tiltrække denne gruppe til vores koncerter. Det er ikke lykkes at fastholde samarbejdet med gymnasier på Lolland og Falster i 2013 og Vi oplever at det den slags samarbejde er meget tæt bundet op på enkelstående dedikerede elever, som kan se sig selv være en ambassadør for STARS. I 2015 er der et særligt fokus på udbredelsen af promoterordningen til Nykøbing, Maribo, Nakskov og Næstved. Det er indtrykket at STARS har en meget tydelige formidling i det nære opland. Vi kan dog i vores billetsalgsstatistik se, at vi har en særlig udfordring med at flytte gæster mere end 30 km, særligt fra syd. Denne udfordring har alle dage været os bevidst, og trods særlige kampagner og en markant synlighed i de trykte medier på Lolland og Falster, er det ikke lykkes at rykke tilfredsstillende ved denne tendens. Brugen af sponseret annoncering overtager mere og mere, og er fortsat effektfuldt sammenholdt med omkostningerne. Som et nyt initiativ for at trække gæster syd fra, har STARS lavet et husstandsomdelt magasin med et oplag på eksemplarer. Magasinet blev omdelt i januar 2015 på det Sydlige Sjælland samt Falster og Nykøbing F. Sideløbende med udviklingen af Magasinet arbejdes der på at udvide STARS netværk og dialog med Erhvervslivet omkring os. D. Fælles mål for eksternt samarbejde Regionale spillesteder bidrager til øget dialog og samarbejder lokalt, i landsdelen, nationalt og internationalt med rytmiske spillesteder, genreorganisationer, uddannelsesinstitutioner og andre aktører i og uden for kulturlivet med henblik på at styrke og udvikle den rytmiske musik. Sådan har STARS bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i : Samarbejder der bunder i konkrete koncerter og/eller begivenheder i perioden Vordingborg Musikskole, et tæt og ongoing samarbejde:(er beskrevet tidligere) Vordingborg Ungdomsskole: #Afvikling af VUMF festivalen 2013 og Vordingborg Gymnasium & HF: #Afvikling af gymnasiets forårskoncert // #særlige kampagner og tilbud til studerende (udover fast studierabat på alle koncerter) // #tilbud om clinics og meet&greet for musik og sproghold(eks: Pierre Dørge2013, Flamenco De Sevilla2014) Samarbejde med Vordingborg Kommune omkring Dark Sky Destination Møn: #Pink Floyd Project på Klintholm Havn, sept Koncertsamarbejde med Jazzhus Montmatre (beskrevet tidligere) 9

10 Co-produktion med Musikforeningen Løvehjerterne i Nakskov: # Ida Gard m. band 3. oktober 2013 Co-produktion med Kulturfabrikken Nykøbing F: #Djämes Braun 2. nov Co-produktion med Vordingborg Fortællekreds omkring Fortællesfest 2013 og 2014(beskrevet tidligere) Waves Festival 2013, koncertsamarbejde (beskrevet tidligere). Engagement i Gutter Island Garagerock Festival på Masnedø Fort: 2 dages musikfestival, afholdes i august hvert andet år(lige år). Endvidere samarbejdes med Dansk Live, ORA (i forhold til øvelokaler), Midsommer Festival i Præstø, Vilde Vulkaner Vordingborg, Vordingborg Handelsforening, Vordingborg Erhverv/Erhversforening, Danmarks Borgcenter, Vordingborg Bibliotekerne m.fl. STARS deltager i formaliseret vidensdeling/netværk med Gimle Roskilde, Forbrændingen Albertslund, Musikhuzet Bornholm, RUST København, Templet Lyngby, BETA Amager og Bremen Teater København. E. fælles mål for professionel ledelse, organisation og opgaveløsning Regionale spillesteders aktiviteter varetages, ledes og administreres udviklingsorienteret og professionelt. Sådan har STARS bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i : STARS bestyrelse og dennes vedtægter og forretningsorden opfylder vejledningen om god ledelse i offentlige institutioner. Der afholdes 5-7 bestyrelsesmøder årligt, og STARS formand og næstformand mødes ad-hoc med spillestedschefen mellem møderne. Den daglige ledelse består af en styregruppe på 4 personer. Styregruppen er sammensat, således at alle kan træde til og støtte op om hinanden i travle peak perioder. Fokus på et godt og sundt arbejdsmiljø fylder meget, særligt i forhold til et i perioder højt arbejdspres. Alle medarbejdere i styregruppen deltager aktivt i forbindelse med koncerter/arrangementer, med den effekt, at der er et meget nært forhold og bindeled mellem administrationen og alle de frivillige medarbejdere i koncertproduktionen. Hver mandag afholdes styregruppemøde, hvor forrige og fremtidige koncerter drøftes og tilpasses. Der arbejdes på møderne med forskellige temaer og problemstillinger fra gang til gang, som sikre at styregruppen får opfanget og debatteret alle facetter af spillestedets drift. Det sociale miljø vægtes højt, både i det daglige og i forbindelse med den store gruppe frivillige medarbejdere. Der afholdes møder med frivilliggruppen ca. 6 gange om året, med forskellige temaer og af og til oplægsholdere udefra. 10

11 1.5. Vigtige forhold som ikke er berørt i rammeaftalen STARS arbejder målrettet med at forbedre de fysiske forhold for artister og frivillige medarbejdere. Skal vi være et top spillested, skal vi også kunne tilpasse os de regler og retningslinjer der er tilknyttet en professionel koncertdrift, herunder særligt fokus på arbejdsmiljø, tunge løft m.v. Vi er i en spæd start, og forventer at starte et reelt foundrasing forløb op inden udgangen af I den forbindelse har vi en god og konstruktiv dialog med Vordingborg Kommune. 2. Spillestedets muligheder og udfordringer de kommende år At få økonomien i balance er en yderst vigtig forudsætning for STARS. Gennem hele spillestedets 17 årige levetid, har driften og udviklingsmulighederne været tynget af en negativ egenkapital. En genopretning af egenkapitalen med udgangen af 2016 er et ambitiøst og realistisk mål. Der er i 2014 iværksat en solid handleplan for at nå denne målsætning. Udbygningen af de fysiske rammer vil fylde meget de næste 2-5 år. Projektet med udbygningen vil kunne bringe spillestedet op på den store klinge i forhold til produktionsfaciliteter og sikkert arbejdsmiljø, og har endvidere potentiale til at styrke andre dele af forretningen, herunder særligt udlejningsdriften. At styrke vores opland med større koncerter, som kan samle publikum til toneangivende oplevelser i den nye koncertramme, PANTEREN Vordingborg. Der er to vigtige årsager her til. Dels kan det, hvis det gøres godt, styrke STARS økonomi, og, så bidrager denne typer begivenheder som en rigtig god dør-åbner for samarbejder på tværs af oplandet, herunder idrætslivet, erhvervsliv, sponsorpotentialer og andre afledte positive effekter. Vi tror på, at Vordingborg har unik placering med tilpas afstand til København, og derfor potentielt kan tiltrække artister der kan tiltrække gæster. Forholdet mellem spillestedet og de offentlige tilskudsydere I dette kapitel vurderer spillestedet, om den fireårige aftale understøtter spillestedets arbejde, og om der er noget Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik/Kulturstyrelsen eller kommunen kunne gøre bedre inden for de givne økonomiske rammer Er aftalens strategimål relevante, eller ville det styrke spillestedets arbejde, hvis strategimålene var defineret på en anden måde? Ingen bemærkninger. 11

12 3.2. Hvordan fungerer Kulturstyrelsens skabeloner og vejledninger på Hvad fungerer godt, hvad fungerer dårligt, og hvordan kunne det blive bedre? Ingen bemærkninger Hvordan er den løbende dialog med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik/Kulturstyrelsen? - Får spillestedet den vejledning og opbakning, der er brug for, eller er der noget, Statens Kunstråds Musikudvalg og Kulturstyrelsen kunne gøre bedre? Det er opfattelsen, at kommunikationen fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik/Kulturstyrelsen er god, rettidig og fyldestgørende. Det er STARS opfattelse, at den løbende dialog fungerer, og spillestedschefen bemærker, at det er let at få kontakt med relevante medarbejdere og dermed svar på eventuelle spørgsmål Hvordan er den løbende dialog med kommunen? - Får spillestedet den vejledning og opbakning, der er brug for, eller er der noget, kommunen kunne gøre bedre? Dialogen mellem STARS og Vordingborg Kommune er, og har nok altid været, præget af at være tæt, direkte og konstruktiv. STARS opfatter Vordingborg Kommune som meget lydhør og løsningsorienteret når det handler samarbejdet i nærværende aftale. Siden efteråret 2014 har spillestedschefen og Kulturfagchefen holdt måndelige møder, med henblik på at løfte dialog og indsigt til nye højder. 3. Behov for justering af de aftalte nøgletal og resultatmål for perioden Spillestedet har ikke ønske om justeringer af rammeaftalen. 4. Påtegning Dato: 4. maj 2015, 12

13 Spillestedsleder: Andreas Linsdell Bestyrelsesformand: Thorbjørn Kolbo Bilag 1. Budget 2015 [inkl. nøgletal for B2015, R2014 og R2013, som det fremgår af Kulturstyrelsens regnskabsog budgetmodel] 2. Koncertliste for 2013 [udarbejdet i Kulturstyrelsens skabelon] 3. Koncertliste for 2014 [udarbejdet i Kulturstyrelsens skabelon] 13

Rammeaftale om det regionale spillested Stars

Rammeaftale om det regionale spillested Stars Rammeaftale om det regionale spillested Stars 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Vordingborg Kommune og Stars - Storstrøms Amts Rytmiske Spillested. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Odense Kommune og Musikhuset Posten og Dexter. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen Rammeaftale om det regionale spillested Loppen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Sønderborg Kommune og Sønderborghus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforening CB. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Statusrapport for TOBAKKEN

Statusrapport for TOBAKKEN Statusrapport for TOBAKKEN I denne rapport gør TOBAKKEN status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og Esbjerg Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Fonden VoxHall. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14 Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Vordingborg den 13. febr. 14 Ansøgning om tilskud til FORTÆLLEFEST på 30.000,00 Vordingborg Fortællekreds og STARS

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks analyser, vurderinger

Læs mere

Statens tilskud ydes med hjemmel i Musiklovens kapitel 2b om rytmiske spillesteder.

Statens tilskud ydes med hjemmel i Musiklovens kapitel 2b om rytmiske spillesteder. RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Stars for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. maj 2017 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 10:00 Sluttidspunkt 11:30 Mødelokale BB 24 869, Mercedes Sprinter 519 cdi Eva Sommer-Madsen (formand),

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 - den Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurde ringer og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Strategi 2017-2020 for Fermaten

Strategi 2017-2020 for Fermaten Strategi 2017-2020 for Fermaten 1. Spillestedets formål Fermatens formål er at formidle live-musik af høj kvalitet til publikum i den midt- og vestjyske region. Fermatens primære fokus er at fremme den

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK Fyns

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5.

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5. GODSET Jens Holms Vej 5 6000 Kolding T: 7979 1060 M: godset@kolding.dk W: www.godset.net PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER VIRKSOMHEDSPLAN 2015 RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015 Godsets

Læs mere

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Musikhuzet

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Musikhuzet STATENS KUNSTFOND H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2/1553 KØBENHAVN V T: (+45) 33 73 33 73 / WWW.KUNST.DK RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested usikhuzet Bornholm for perioden 2017-2020 1. Aftalens

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurderinger og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Der er et stort behov og ønske om højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Der er brug for en scene og et miljø, der sikrer og skaber

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Ansøgning om at være regionalt spillested 2013-2016: Skråen i Nordkraft, Aalborg

Ansøgning om at være regionalt spillested 2013-2016: Skråen i Nordkraft, Aalborg Ansøgning om at være regionalt spillested 2013-2016: Skråen i Nordkraft, Aalborg 1. Indledning Denne ansøgning om at være regionalt spillested indsendes elektronisk senest den 28. februar 2012 til Statens

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

strategiske mål

strategiske mål strategiske mål 2007-2010 INDLEDNING 1925 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Vi befinder os i en tid, hvor udviklingen går stærkt, og konkurrencen om danskernes medie- og kultur-forbrug bliver

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier:

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier: Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Teater 1. oktober 2015 Mellem Roskilde

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden #BREVFLET# Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden 1.- 5. 2014 31.12. 2017 Aalborg Kommune Sundheds - og Kulturforvaltningen Forord Formålet med denne aftale er at være et udviklings-

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

hvorfor en bycenterforening? 13. april 2016

hvorfor en bycenterforening? 13. april 2016 hvorfor en bycenterforening? 13. april 2016 Baggrund Partnerskab om Algade Konkrete forslag til revitalisering af Vordingborg Bymidte Hvidbog præsenteret på borgermøde april 2015 1 af 5 forslag var dannelse

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

VISIONER DANSK LIVE 1

VISIONER DANSK LIVE 1 DANSK LIVE VISIONER 1 DANSK LIVES VISIONER Fokus- og indsatsområder for Dansk Live i generalforsamlingsperioderne 2016/17, 2017/18 og fremadrettet Dansk Live er en ledende og samlende aktør i den danske

Læs mere

Koncertarrangører hyldes for at skabe mere tilgængelighed til livemusikken

Koncertarrangører hyldes for at skabe mere tilgængelighed til livemusikken Pressemeddelelse 30. oktober 2017 Koncertarrangører hyldes for at skabe mere tilgængelighed til livemusikken Spillestedet Gimle i Roskilde, Smukfest, Sølund Musik-Festival og STARS i Vordingborg blev i

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Tapperiet

Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Tapperiet Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020: Tapperiet 1. Indledning Denne ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020 indsendes elektronisk senest den 29. februar

Læs mere

Havnen som arbejdsplads

Havnen som arbejdsplads Havnen som arbejdsplads Danske Havnes kampagne Havnen forretning, liv og bæredygtighed Ajs Dam Firstline Communication A/S Firstline Communication A/S Udfordring Vi vil gerne have Vækst og udvikling

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 5

Kulturforvaltningen Side 1 af 5 Kulturforvaltningen Side 1 af 5 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 09-01956 2 09-02035 3 09-02037 4 09-02100 5 09-02101 6 09-02102 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Begrundelse PianoRAMA-Competition, frivillig

Læs mere

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Baggrund I Nyborg Kommunes Kultur -, Fritids - og Idrætspolitik er visionen: Netop i Nyborg! Midt i Danmark og med udkig til hele verden: Sprudlende kultur,

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus Bidrag til musikhandlingsplanen Publikum i fokus Hermed fremsættes forslag om et innovativt forsøgsprogram omfattende alle musikgenrer, hvis formål er at udnytte potentialet for nye publikumsoplevelser

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

DANMARK SOM NORDENS FØRENDE KONCERTAKTØR

DANMARK SOM NORDENS FØRENDE KONCERTAKTØR FØRENDE KONCERTAKTØR HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? III. IV. VISION: DANMARK SOM NORDENS DEN BRÆNDENDE PLATFORM V. SEND FLERE PENGE! HANDLINGSPLAN

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner.

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. Punkt 3. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. 2014-23316. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering, regnskaber og beretninger

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere