URL-adresse. Underskrifter. Gruppenr. og årgang. Gruppemedlemmer. Vejledere. donggreen/index.html. B5 MulB13.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "URL-adresse. Underskrifter. Gruppenr. og årgang. Gruppemedlemmer. Vejledere. www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html. B5 MulB13."

Transkript

1 URL-adresse donggreen/index.html Gruppemedlemmer Nanna Hviid Tobias Sindet Jacobsen Charlotte Klintøe Øberg index.html Gruppenr. og årgang B5 MulB13 Vejledere Frederik Tang Ditlev Skanderby Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely Morten Rold Merete Geldermann Lützen Underskrifter Nanna Hviid Tobias Sindet Jacobsen Charlotte Klintøe Øberg Antal anslag / antal sider / 30 1

2 Indhold Problemformulering 3 Konceptet 3 Formål, mål & succeskriterier 4 Risikovurdering 4 Organisering 4 Målgruppe og interessenter 4 Tidsplan/aktiviteter 4 Kommunikation af projektet 4 Målgruppeanalyse 5 PBS 5 WBS 6 Gantt-skema 6 Læringsproces og samarbejde 6 PBS - Model 7 ER-Model 8 WBS - Model 9 Analyse 11 Visuel identitet for DONG 11 Website: Komposition 11 Farver og kontraster11 Gestaltlove 12 Medieelementer & typografi 12 Porters 5 Forces 13 Potentielle indtrængere 13 Leverandør 13 Konkurrencesituation 13 Substituerende produkter 13 Kunder 13 Konklusion 13 SWOT 14 Kommunikations- og budskabsanalyse 15 Kommunikationsmodel 15 Målgruppe 15 Afsender 15 Budskab 15 Modtager 15 Medie 16 Effekt 16 AIDA 17 Idéudvikling / De 6 tænkehatte 17 De 6 hatte fortsat Moodboard 18 Design Brief 19 Startdato for produktudvikling: 19 Slutdato for produktudvikling: 19 Virksomheden 19 Designerne 19 Virksomhedens mål: 19 Projektets mål: 19 Målgruppe: 19 Designernes mål: Funktionelle krav Use Case Model (UCM) 20 User story 20 Non-funktionelle krav 20 Sikkerhed 20 Performance 20 Supportability 20 Valideret registreringsform 20 Design Dokumentation - Redesign af DONG Energys identitet 21 Komposition / gestaltlove 21 Farver 21 Billeder / dynamiske bannere 22 Logo 22 Typografi 22 Offline og online annoncering 23 Online annoncering 23 Kampagnenavn 24 Hvordan vi kom frem til kampagne navnet. 24 Målgruppe / præsentationsdesign 24 Implementeringsplan 25 Responsive design 26 SEO Optimering 29 Validering 29 HTML og CSS validering 29 Google Analytics 30 Brugertest 31 Opsætning af brugertesten 31 Ekspertvurdering 32 Konklusion 33 Reflektion 33 Referencer 34 Webreferencer Bogreferencer

3 Projektbeskrivelse Overordnet emne: Vedvarende energi Underordnet emne: Solcelleenergi Indledning Vedvarende energi er en energikilde, der fungerer som et alternativ til energi fremstillet af afbrænding af fossile brændsler. EU har besluttet at i 2020 skal 20% af energiforbruget stamme fra vedvarende energikilder. Vi vil kreere en kampagne, der skal motivere forbrugerne til at benytte sig af vedvarende energikilder og spare på energien generelt. Udgangspunktet for vores idé til kampagnen er gulerodsprincippet. Vores modtagere skal, udover økonomisk fordel, kunne modtage en ekstra belønning for at skifte til vedvarende energi. Derfor har vi udviklet konceptet om et pointsystem, der giver den enkelte kunde en række fordele/belønninger, når kunden skifter til vedvarende energi.... indledning fortsat Vi har valgt DONG som vores afsender, da de er Danmarks største leverandør af energi og derfor må siges at have et meget stort ansvarsområde vedrørende udledningen af drivhusgasser. I samarbejde med en række sponsorer starter DONG denne kampagne, hvor kunden får grønne point for hver kilowatt time, som kunden sparer. Problemformulering Hvordan kan man gennem en kampagne motivere DONG s forbrugere til at investere i vedvarende energi samt at spare på strømmen til gavn for miljøet? - Hvilket budskab vil vi sende til forbrugeren? - Hvordan skal kampagnen finansieres? - Hvordan vil vi nå ud til en potentiel målgruppe? - Hvordan integrerer vi kampagnen til et interface? Konceptet - En kunde hos DONG investerer i et solcelleanlæg. - Dette bliver derefter registreret hos DONG, og kunden opretter en profil på vores kampagne website. Kunden har adgang til sin profil gennem sit Nem-ID. - Med udgangspunkt i kundens forbrug af energi året før, udregner DONG, hvor meget energi kunden sparer pr. måned. - Denne besparelse resulterer i, at kunden får et vist antal grønne point afhængig af, hvor meget kunden sparer. - Kunden kan bruge disse point til at tilkøbe sig produkter og rabatter i en slags pointshop. 3

4 Formål, mål & succeskriterier Formålet med denne kampagne er at give forbrugeren en ekstra fordel ved at tænke miljøvenlig. Brugeren skal gennem denne kampagne få interesse for at benytte sig af vedvarende energi og i at tænke miljøvenligt. Derfor er målet at skabe en mere opmærksom forbruger og samtidig øge antallet af husstande forsynet med vedvarende energi. Hvis der ses en tydelig stigning af husstande forsynet med solceller, må denne kampagne siges at være en succes. Risikovurdering Det er et helt nyt tiltag på markedet, så det er svært at vurdere, om det er noget forbrugerne vil tage til sig. Dog må man sige, at hvis man allerede har taget beslutningen om at investere i solceller, så er man typen, som tænker på miljøet. Da et solcelleanlæg er en stor investering, er det muligt, at forbrugerne ser det som positivt at der er en gulerod. Dette kan resultere i oplevelser, der måske ellers ikke ville være råd til umiddelbart efter investeringen. Kampagnen er en relativ ufarligt satsning for DONG, da det ikke kræver store investeringer. De modtager støtte fra EU og har sponsorer til at lette udgifterne. Organisering Det er DONG, der står for selve markedsføringen, men sponsorerne får selvfølgelig deres navn og brand med. Målgruppe og interessenter Målgruppen er private husejere. Dvs. børnefamilier, enlige og par med voksne børn. Interessenter er bl.a. sponsorer, som er dem forbrugerne kan optjene point hos. Det er virksomheder, der ønsker at brande sig på markedet for vedvarende energi og i de fleste tilfælde har en stærk milljøpolititisk profil i forvejen. Tidsplan/aktiviteter Vi har udarbejdet en PBS, ER og en WBS for at få et overblik over detaljerne i projektet. Efterfølgende har vi udarbejdet et Gantt-skema for at sikre os, at vi overholdt tidsplanen i forhold til afleveringsdeadline. Kommunikation af projektet Der skal laves markedsføringsanalyse for at få budskabet ud. Der er valgt outdoor media, sociale medier, annoncer og bannere. Vi mener, at det er den bedste måde at få budskabet ud. Der er jo mange potentielle kunder i de mange husejere, der endnu ikke har solceller. 4

5 Metode og teori Målgruppeanalyse Vores målgruppe består af en begrænset primær og en sekundær gruppe af individer. Målgruppen skal være bosat i en privat husstand, hvori der er mulighed for at installere et solcelleanlæg. Derfor udelukker dette boligselskaber og andelsforeninger. Man kan derfor sige, at vores primære målgruppe er private husstande i alt sin enkelthed. Derefter kommer vores sekundære målgruppe, der består af personer, som ejer et fritidshus - eksempelvis sommerhuse. Så længe den enkelte husstand / fritidshus ligger i kategorien af huse, der kan have et solcelleanlæg installeret. PBS Vi har struktureret arbejdsprocessen ved at opdele projektet i mindre dele og indsætte dem i en PBS (Product Breakdown Structure). Det giver et godt overblik over projektets omfang. Vi har startet med at opdele projektet i 6 overordnede kategorier: Forberedelse, analyse, design, interaktion, test og rapport. Hver del har vi derefter indsat i kronologisk rækkefølge i PBS-modellen, repræsenteret som en kasse....pbs fortsat Dette giver et overskueligt visuelt billede på, hvor de enkelte dele findes tidsmæssigt i processen. Hver af de overordnede 6 kategorier, har vi yderligere opdelt i mindre dele og igen indsat i modellen i kronologisk rækkefølge for at illustrere tidshorisonten visuelt. PBS modellen har givet os mulighed, lige fra start, at gennemtænke, diskutere og beslutte, hvilke modeller vi skulle anvende for at analysere og anskueliggøre projektet i de forskellige faser. Som ses i modellen på side 7, har vi valgt at opdele den første overordnede kategori Forberedelse i 5 mindre dele: Problemformulering, PBS, ER, WBS og Gantt-skema. WBS Med udgangspunkt i vores PBS-model har vi opdelt projektets arbejdsopgaver i kategorier og underkategorier, på samme måde som i PBS en. Derefter har vi indsat dem i en WBS (Work Breakdown Structure). Dette giver igen et godt overblik over omfanget af arbejdsopgaverne. Strukturen i vores WBS ligner i høj grad vores PBS f.eks. de samme 6 overordnede kategorier: Forberedelse, analyse, design, interaktion, test og rapport. Ligeledes har vi indsat hver del i kronologisk rækkefølge i modellen....wbs fortsat Dog er der nogle få undtagelser. Som ses i modellen her, er opdelingen af den første overordnede kategori Forberedelse næsten den samme som i vores PBS. Der er bare tilføjet et mellemlag: Projektstyring, som dækker over arbejdsopgaverne PBS, ER, WBS og Gantt-skema. Inde i arbejdsopgaven Projektstyring kunne man med rette have skrevet logbog og Facebookgruppe. To elementer vi flittigt har anvendt til at styre arbejdsgangen i projektet. ER-model For at kunne danne os et overskueligt overblik over projektet, har vi sat vores arbejdsproces op i en ER-Model (Entity-relationship model). ER-modellen er et værktøj, der kan benyttes til at opsætte og opdele en arbejdsproces/produkt og gøre alle sammenhængene overskuelige. Vores ER-model illustrerer vores arbejdsproces og ikke selve vores produkt. Vi har valgt at bruge ER-modellen som redskab til vores projektstyring. ER-modellen kan også benyttes til at skabe et overblik over interne relationer i et samlet produkt. I dette tilfælde fandt vi det dog mere relevant at nedbryde den samlede arbejdsproces i entiteter og relationer. Derudover fandt vi det ikke relevant at nedbryde selve produktet (websitet) ned i et ER-diagram, da selve interaktionsdelens størrelse ikke har været særlig omfattende. Denne ER-model 5

6 ...ER-model fortsat skal derfor betragtes som en nedbrydning af selve arbejdsstrukturen i det samlede projekt. Vores ER-model er kreeret ud fra vores WBS og derfor er vores entiteter de samme som de overordnede niveauer i vores WBS. Overordnet er der 6 entiteter med en række af attributter tilknyttet til sig. De interne relationer er angivet med pile, der viser hvordan de forskellige entiteter forholder sig til hinanden. Eksempelvis er vores designmæssige del af opgaven sat i relation til den analytiske del af opgaven. Grunden til dette er, at vores analyse skaber grundlaget for vores designvalg. Det er derfor essentielt at knytte disse 2 entiteter til hinanden med en relation. Vi har valgt at fokusere på de mest overordnede relationer i denne model, da alle entiteter før eller siden kommer til at relatere til hinanden i løbet af processen. Derudover har vi sat alle entiteter i svag relation (de prikkede linjer) til vores rapport, da alle entiteter og attributter skal indgå i rapporten. Gantt-skema For at præcisere arbejds- og planlægningsprocessen har vi lavet et Gantt skema, som tager udgangspunkt i WBS modellen. Vi har lavet en uge arbejdskalender fra projektstart til projektslutning og helt frem til den mundtlige eksamen ultimum juni....gantt-skema fortsat Derefter har vi beregnet hvor lang tid, vi mener, hver arbejdsopgave vil tage og indsat i skemaet. Det har givet os et godt overblik over, hvor meget tid vi kunne tillade os at bruge på hver arbejdsopgave - uden at overskride deadline. Som vi har erfaret fra tidligere studie- og erhvervsarbejde, er der ofte behov for / eller ønske om at bruge mere tid på hver enkelt arbejdsopgave for at få slutproduktet, så optimalt som muligt. Dette projekt er ingen undtagelse. Især ved omprioritering af tid er Gantt skemaet et nyttigt værktøj til at sørge for, at man overholder deadline. Med Gantt skemaet har vi hurtigt kunne se konsekvensen af at bruge mere tid på en arbejdsopgave end beregnet. Dette har medført, at vi hurtig har kunnet tage ansvar for ændringen ved at justere Gantt skemaet. Modellen vist her i rapporten, er vores endelige Gantt-skema. De røde felter repræsentere den tid, som vi oprindelig beregnede, at arbejdsopgaven ville tage. De grønne felter repræsentere den ekstra tid arbejdsopgaven reelt har taget. Dvs. hvis vi har beregnet arbejdstiden korrekt for en opgave, er den kun repræsenteret af et rødt felt. Har opgaven har taget længere tid end beregnet, er den repræsenteret af både et rødt felt og et grønt felt. Læringsproces / samarbejde Det har været vigtigt for gruppen, at projektet var en læringsproces for alle. Vi har lagt vægt på, at alle skulle forbedre sine kvalifikationer og kompetencer under vejs. Derfor er en meget stor del af opgaven lavet i samarbejde. Vi har mødtes hver dag på skolen og arbejdet på storskærm. Ved mindre opgaver og ved tidspres har vi dog uddelegeret opgaver. Et yderligere redskab vi har brugt undervejs, er en logbog. Vi har hver dag noteret, hvad vi har nået og hvad vi hver i sær skulle nå til næste dag. Sidst men ikke mindst har vi løbende lavet mangellister. Vi har et par gange om ugen læst opgaveformuleringen igennem og skabt os et overblik over, hvad vi manglede af detaljer. Et uundværeligt redskab har været vores facebook gruppe. Her har vi løbende har delt filer, sparret med hinanden når vi har arbejdet hjemme om aftenen og har haft spørgsmål til forskellige dele af projektet. Vi har løbende haft guidance med vores lærere for at sikre os, at vi havde forstået forskellige dele af opgaven rigtigt eller hvis vi har haft udfordringer rent kodemæssigt. 6

7 Eksamensprojekt Forberedelse Analyse Design Interaktion Test Rapport Problemformulering Brancheanalyse Brainstorm HTML kodning Brugertest Problemformulering PBS SWOT Moodboard CSS kodning Ekspertvurdering Metode / teori ER-model Fremtidig kommunikation Designbrief Responsive design Konklusion WBS Målgruppeanalyse Logo design JavaScript validering Reflektion GANTT-skema Budskabsanalyse Grafisk design SEO Ref. / bilag AIDA Outdoor banner Animeret banner Porter's 5 forces Griddesign Sociale medier InDesign template PSB - Model 7

8 ER-Model 8

9 Eksamensprojekt 1 Forberedelse 2 Analyse 3 Design 4 Interaktion 5 Rapport 6 Aflevering 7 Aflevering 1.1 Problemformulering 1.2 Projektstyring PBS ERdiagram WBS Gantt 2.1 Brancheanalyse SWOT Porters 5 forces 2.2 Kommunikation Målgruppe Budskab 3.1 Designbrief Brainstorm Moodboard Grafisk design Grid design 4.1 HTML 4.2 Responsive (CSS) Smartphone Tablet Desktop 4.3 JavaScript validering 5.1 Problemformulering Metode/teori Konklusion Refleksion 6.5 Ref./bilag 6.1 Brugertest 6.2 Ekspertvurdering 6.3 Redesign 6.4 Forberedelse til eksamen 7.1 Usability test af redesign Gangstertest Ekspertvurdering Kortsortering 7.2 Redesign AIDA InDesign 3.2 Outdoor Branding 4.4 Sociale medier 4.5 SEO 7.3 Forberedelse til eksamen 3.3 Logodesign 4.6 Animeret banner (EdgeAnimate) WBS-Model 9

10 GANTT SKEMA UGE 19 UGE 20 UGE 21 UGE 22 UGE 23 UGE 24 UGE 25 UGE 26 Forberedelse: Problemformulering / projektbeskrivelse / Projektplan (PBS, ER, WBS, Gantt) Analyse: Brancheanalyse / SWOT / Porters 5 Forces / Målgruppeanalyse / AIDA Budskabsanalyse / Test: Usability test - Dong s website Design: Brainstorm / modeboard / grafisk design / Designbrief Logodesign Grid design InDesign template Interaktion: Kode responsive website Webform / javascript formvalidering Logo design SEO Visual identitet Outdoor banner 2 Edge animate banners Sociale medier Rapport: Metode / teori / konklusion / refleksion / bilag Test: Usability re-test efter aflevering d. 2/6 Redesign af website Forberedelse af eksamen Rød = Forventet tid Grøn = Faktisk tid 10

11 Analyse Visuel identitet for DONG (Websitet: Komposition DONG Energys website fremstår som et minimalistisk designet website med grids og white space rundt om tekst samt i websitets sider. Samtidig er alt overflødigt skåret fra. Det har en klassisk komposition med en horisontal venstrestillet hovedmenu øverst samt en vertikal undermenu i venstre side på alle undersider. Søgefeltet er placeret i øverste højre hjørne og logoet i venstre øverste hjørne. Websitets forside er opbygget over et klassisk kolonnesystem. Farver og kontraster Websitet benytter sig af kontraster, som skaber dynamik. F.eks. kontrasten mellem hovedmenuens kraftige røde farve i forhold til den hvide baggrund. Farvevalget holdes primært i 2 farver - hvid og rød, og det er stort set kun websitets billeder, der tilfører designet ekstra farver - nemlig blå og grøn. 11

12 Gestaltlove En anden kontrast websitet benytter sig af, er kontrasten mellem indhold, der er omkranset af et lukket felt (princippet om lukkethed) og indhold, der ikke er omkranset af et lukket felt. Dette indhold er til gengæld positioneret i nærheden af / og på linje med lignende elementer (princippet om linjer, nærhed og lighed), hvilket gør, at man forstår, at de hører sammen. Man får nærmest en fornemmelse af usynlige linjer, der forbinder elementerne, hvilket giver en fornemmelse af noget luftigt, uendelig og feminint, som står i kontrast til resten af websitet, der er mere maskulint lineært og lukket. Medieelementer & typografi Websitet bruger primært en blanding af informationstekst og billeder. Teksten er kortfattet og dermed overkommelig at læse. Den anvendte font er Arial, som er en letlæselig font uden fødder, designet specifikt til skærmlæsning, hvilket optimerer læseligheden yderligere. Websitets billeder tilfører designet et virkelighedsnært look og er med til at underbygge den informerende tekst. Samtidig gør billederne, at websitet bliver mere indbydende og spændende at kikke på. En del af billederne har nærmest en grafisk forenklet eller hvid baggrund. Dette gør billederne måske mindre virkelighedsnære, men fremhæver til gengæld væsentlige elementer i billederne. Dette udsender et subtilt signal om, at Dong er gode til at prioritere det vigtigste i en given situation. 12

13 Porters 5 Forces For at analysere konkurrencesituationen på markedet, har vi valgt at bruge Michael E. Porters model: Porters 5 Forces. Modellen giver et billede af, hvor store truslerne er i forhold til konkurrencesituationen. Potentielle indtrængere Den store trussel ligger i de forsyningsvirksomheder ude i verden, som kan ønske at trænge ind på det danske marked. Andre el-selskaber som udbyder el til lavere priser Udbydere af ny vedvarende energi hvor DONG ikke kan komme ind markedet. Trussel ikke så stor i forhold til de små el-virksomheder, der er på vej ind på markedet, da det stadig er DONG der leverer el. De små virksomheder køber el af DONG til leveringspris, som de så sælger billigt videre. Leverandører Leverandører af kabler, rør, vindmøller, solceller m.v. Forhandlingsstyrke lille til middel, der er rigtigt mange udbydere på markedet i hele verden. Konkurrencesituation Der er ved at komme flere små selskaber på markedet, som udbyder el til lavere priser. Der er mange store forsyningsvirksomheder rundt om i verden, som kunne forsøge at trænge ind på markedet. Konkurrence lille, da DONG sørger for at have fingrene med i alt, hvad der har med energi at gøre. Samtidig er de førende indenfor forskning på området. Substituerende produkter Nye produkter indenfor vedvarende energi, som er patenteret og som DONG ikke kan få fingrene i de første 5-10 år. Konkurrence fra andre produkter lille da DONG er med på hele markedet for energi. Sandsynligheden for at der kommer et nyt og banebrydende produkt på markedet snart, er lille. Kunder De kan vælge at få el fra de nye mindre udbydere på markedet. Til gengæld kan de ikke vælge, om de vil have el fra vindmøller/solceller m.v. Forhandlingsstyrke lille. Man kan ikke komme udenom DONG på det danske marked. Konklusion Konkurrencesituationen er ikke truende for DONG. Hverken konkurrenter, leverandører eller kunder har ret stor forhandlingsstyrke overfor DONG. Deres markedsandel er så stor og da de er med overalt, hvor det drejer sig om vedvarende energi, er der ikke noget, der umiddelbart kan forskubbe deres markedsposition. 13

14 SWOT Organisationens interne (egne, indre) styrker og svagheder, samt organisationens eksterne (udefra givne) muligheder og trusler. Denne SWOT-analyse viser, at DONG har en meget stærkt position på markedet. Selskabet er foran mht. udvikling af alternative energiformer, hvilke gør, at de kan være på forkant med fremtidige udfordringer, såsom politiske begrænsninger ift. miljøforurening. På trods af opblomstringen af alternative elselskaber med konkurrencedygtige priser i Danmark, sidder DONG på en betydelig stor del af markedet. DONG besidder en god række kernekompetencer som gør, at deres fremtidige position er svær at udkonkurrere. På trods af afhængigheden af fossile brændstofressourcer og vejrforhold, har virksomheden høj fokus på udvikling af alternative ressourceformer til fremtidig udvikling. Et af DONG s kerneprincipper er at fokusere på fremtidig bæredygtig og vedvarende energi til fordel for miljøet. Dette gør, at DONG i fremtiden vil komme til at være på forkant med politiske reduceringer i forhold til miljøpolitik. DONG s hovedsagelige svaghed er deres afhængighed af olie og gaspriserne på markedet. Men denne svaghed må siges at have lille betydning af to årsager. Den ene årsag er DONG s høje position på markedet. Derudover investerer DONG i høj grad på andre energiformer. Et risikoscenarie for DONG som en global virksomhed vil være truslen fra de makroøkonomiske forhold, såsom valutakurser og ressourcepriser. Denne form for risiko er dog ikke en særlig høj trussel, da denne form for risiko ikke er specifikke risici, men derimod markedsrisici. Det vil sige, at påvirkning på ressourcepriser og valutapriser påvirker selve markedet og ikke DONG rent specifikt. Dette giver DONG en mulighed for at kunne tilpasse sig efter prisen på markedet, uden at miste konkurrenceevne over for konkurrerende selskaber. Overordnet set viser denne SWOT analyse at DONG er en stærkt virksomhed med få trusler og risici udefra. Selskabets kerneværdier skaber et godt fundament for deres fremtidige visioner og placering på markedet. Vi vurderer det til, at DONG s fremtidige markedsstrategi i høj grad skal have fokus på disse kernekompetencer. Energy_Annual_Report_DA.pdf 14

15 Kommunikations- og budskabsanalyse Da opmærksomheden omkring klimaforandringer i 2007 kom øverst på den globale dagsorden, stod DONG som en af de største syndere på området. Som en af verdens største leverandører af el og varme har DONG et stort ansvarsområde og deres omdømme er stærkt afhængigt af deres holdning omkring klimapolitik. Derfor ses det også i DONG kommunikationsstrategi, at der er lagt stor vægt på, at gøre deres forbrugere opmærksom på deres forskning og udvikling af nye alternativer til afbrænding af fossile brændstoffer. Én af DONG s strategier på dette område kommer til udtryk i deres koncept Energi i Forandring som har udgangspunkt i at vise firmaets projekter, efterforskning og initiativer på området for vedvarende energikilder. Dette kommer eksempelvis til udtryk på DONG s hjemmeside, hvor man kan læse om DONG s ansvarlighedsområde, deres miljøpolitik og deres alternativer til energi fra fossile brændstoffer. Rent visuelt kommer deres holdning i høj grad også til udtryk på deres website. Der er lagt stor vægt på billeder af eksempelvis vindmøller og grønne områder. Derudover har de en hel sektion under navnet Innovation, hvori man finder en præsentation af DONG s koncept...fortsat Energi i Forandring. Her benytter de sig eksempelvis af en grafisk dynamisk banner, der informerer brugeren om selve konceptet. DONG s website er blevet udviklet i overensstemmelse med det nye kommunikationskoncept. Gennem dette kan interesserede gå ind på et omfattende kampagnesite, hvor konceptet bliver foldet ud gennem specifik web-content i form af artikler og otte mindre dokumentarfilm. De går alle i dybden med projekter og aktiviteter, som skal være med til at opfylde DONG Energys vision om at levere stabil energi uden CO2. Overordnet set er DONG s budskab mht. klimapolitik klokkeklar. De vil fremstå som den rene energileverandør, som står forrest i udviklingen af forureningsfri energi. Deres strategi er først og fremmest at informere kunden gennem deres grafiske design. Dette koncept skal vi også tage udgangspunkt i, når vi udvikler konceptet til vores kampagne. Vores hensigt med denne kampagne er at styrke DONG s budskab yderligere. Derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i deres budskab og kommunikationsstrategi. Kommunikationsmodel Vi har valgt at bruge Harold Dwight Lasswells model. Den lyder: Hvem siger hvad til hvem i hvilket medie med hvilken effekt.hvem er afsenderen - > Hvad er budskabet-> Hvem er modtageren -> Hvilket medie er det ->Hvilken effekt har det. Målgruppe Vores målgruppe er personer, som er husejere eller ejere af fritidshuse, der har / eller overvejer at investere i et solcelleanlæg. Målet er at få så mange som muligt over på vedvarende energi og tænke mere i miljøbevidste baner. Afsender Afsenderen er primært DONG, men kampagen laves i samarbejde med en række sponsorer, som ønsker at brande sig som virksomheder, der gør noget for miljøet. Både DONG og sponsorerne er alle store virksomheder, der har et stærkt brand og et godt image. Troværdigheden er derfor stor. Budskab Formålet med kampagnen er at få folk til at spare på strømmen og generelt tænke over, hvordan de gør noget godt for miljøet. Vi bruger her gulerodsprincippet ved at give en belønning for hver kilowatt time der spares. Modtager Modtagerne er husejere og / eller ejere af fritidshuse, som har / eller overvejer at investere i et solcelleanlæg. 15

16 Medie Vores primære medie er kampagne websitet. Det er nemt at holde opdateret i forhold til nye sponsorer, der kommer til med tiden. Mange nyheder vil blive annonceret via nyhedsbreve, hvor tips og tricks til besparelser og andet man kan gøre for miljøet, vil blive viderebragt. Desuden foregår meget af kampagnens indhold egentligt udenfor websitet, da udregninger af besparelser foregår på DONGs eget website.... medie fortsat Annoncerne i husstandsomdelte aviser, outdoor media og sociale medier bruges til at understøtte kampagne websitet og få budskabet ud til et bredere publikum. Det animerede banner på eksernt website hjælper med at understøtte kampagne websitet. Her er det et direkte link hen til kampagne websitet, når brugerne klikker på det animerede banner. Effekt Kombinationen af kampagne webstiet, bannere, facebook og det analoge, er håbet at rigtigt mange vil tage det til sig og investere i et solcelleanlæg, hvis de ikke allerede har ét. Samtidig er håbet også, at folk vil begynde at tænke over behovet for at passe på vores miljø - og ikke mindst associere DONG Energy med innovation og alternative energikilder. DONG Gør noget godt for miljøet og din økonomi - skift til vedvarende energi Website Outdoor bannere Online bannere Private husstande Bliv mere miljøbevidt og optjen point til unikke oplevelser for dig og familien 16

17 AIDA For at afdække hvad der skal til for at få målgruppens opmærksomhed, har vi valgt at benytte os af E.St.Elmo Lewis AIDA model. Modellen har 4 trin som skal fastholde kunden på vores reklame/kampagne. Attention (opmærksomhed): Først skal kunden blive opmærksom på kampagnen. Dette gøres ved: Kampagnesite for DONG. I stil med DONGs hjemmeside, men mere friskt og indbydende. Bannere, Outdoor, Sociale medier, website. Spar på strømmen, spar penge og optjen grønne point, som du frit kan bruge hos en af vores sponsorer efter eget valg. Interest (interesse): Reklamen skal gøre kunden yderligere interesseret i produktet. Dette gøres ved: Nu kan du både gøre noget for din økonomi og miljøet, samtidig med at du kan optjene grønne point til en unik oplevelse eller fantastiske forbrugsgoder for dig og din familie. Uddybende salgstekst/billeder/sponsorer. Brug af billeder og layout som trækplaster, Farver (natur, blå himmel, grønne marker) (DONGs logo og røde farve) Desire (ønske om at eje produktet): Kampagnen giver kunden et ønske om at blive medlem af kampagnen - kunden er blevet overbevist om fordelene ved produktet. Vi promoverer igennem vores aktiviteter: Ud over at spare penge, bliver du belønnet med supplerende produkter og gør noget godt for miljøet Action (handling): Det endelige formål med kampagnen er at få kunden til at handle. Vi skal have kunden til at gå fra at overveje en investering i et solcelleanlæg, til at tage det sidste skridt i beslutningen om faktisk at investere - ved hjælp af vores gulerodsprincip. Med et solcelleanlæg vil dit elforbrug ikke længere være til skade for miljøet (Vi skal have forbrugerne til at købe solceller) Du sparer penge i det lange løb og gør noget godt for miljøet samtidig. Du optjener grønne point til dig og din familie, som kan bruges til forbrugsgoder eller unikke oplevelser. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hør mere om dine fordele og få tips og tricks til, hvordan du sparer på strømmen Gennem AIDA får vi klarlagt, hvordan vi skal nå målgruppen og få dem til at engagere sig i kampagnen, så de tager skridtet ud og køber et solcelleanlæg. Idéudvikling / De 6 tænkehatte Vores design af websitet tager udgangspunkt i en brainstorm. Vi har struktureret vores brainstorm ved at benytte os af Edward De Bono s idéudviklingsværktøj De 6 tænkehatte, som anskuer processen fra 6 forskellige vinkler. Herunder har vi eksempler på, hvad vi er kommet frem til med alle 6 hatte. Med den røde hat på, har vi fokuseret på projektet gennem følelse og intuition. Vi har fået associationer til vedvarende energi med ord som lys, luft, frihed, nærhed, kornmarker, sommer, glæde, balloner, natur, uanede ressourcer, græs samt farverne blå, grøn og hvid Med den sorte hat på, hvor man fokusere på risici ved projektet, er vi kommet frem til, at vi skal være opmærksomme på, at der skal være en balance mellem det farverige ved vores kampagne i forhold til Dong s neutrale minimalistiske design. Så det ene ikke overdøver det andet. Med den grønne hat på, har vi fokuseret på nye idéer og forslag i forhold til projektet. Det har banet vejen for et hav af muligheder i forhold til hvilke elementer vores website kunne indeholder, såsom kabelnetværk, vindmøller, elmåler og vinduesrammer. Et af elementerne, vindmøllen, er brugt i vores slutresultat. 17

18 De 6 hatte fortsat... De 3 andre hatte har generelt været nyttige at tage på gennem projektet. F.eks. har vi dagligtopdateret vores logbog, hvor vi har fokuseret, hvad har vi opnået og hvad vi skal opnå fremover (blå hat) samt hvilken information skal vi bruge for at komme videre og hvordan skaffer vi den information (hvid hat). Undervejs har vi alle måtte se muligheder og værdier i forslag, som vi ellers ikke var indstillede på (gul hat). Dette kaldes også Kill your darlings. I sidste ende er vi kommet til enighed og er blevet glade for resultatet. Moodboard Vores moodboards er en visualisering / fri fortolkning af vores idéudvikling og brainstorm. På moodboardet ses elementer som himmel, græs, huse, gule blomster samt klare farver som rød, blå, grøn og gul. Vi har valgt farvemættede billeder for at understrege sommer, glæde og naturens uanede ressourcer. 18

19 Design Brief Startdato for produktudvikling: Mandag den 5. maj Slutdato for produktudvikling: Mandag den 2. juni Virksomheden DONG Energy, en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Designerne DONG har nedsat en projektgruppe af multimediedesignere, som skal udvikle en prototype til et kampagne website samt andre online og offline medier, der kan promovere kampagnen DONG Green. Virksomhedens mål: *Branding af DONG Energy som et firma, der satser på vedvarende energi. * Branding af produkt: Spar på strømmen og optjen grønne point til oplevelser og produkter for hele familien. * Kampagnen skal få folk til at blive mere miljøbevidste og spare på strømmen. Projektets mål: * Skabe en funktionel kampagne website (prototype) for DONG Energy indenfor projektperioden. Herunder skal prototypen være responsive, så den fungerer på hhv. smartphone, tablet og desktop. * Skabe et dynamisk banner på en ekstern webside, der linker til kampagne websitet. * Skabe et outdoor og analogt medie, som visuelt ligger i tråd med website og bannere. * Opsætte en social profil for kampagnen på Facebook. Målgruppe: * Folk der ejer eget hus eller fritidshus og samtidig ejer eller overvejer at eje et solcelleanlæg. Designernes mål: * Sikre at kampagne websitet forbindes med DONG Energy gennem det visuelle layout herunder typografi, farvevalg og grid. * Sikre at kampagne websitet afspejler at DONG Energy satser på vedvarende energi - både visuelt og indholdsmæssigt. * Sikre at budskab når ud til målgruppen ved at gøre indholdet enkel, letforståelig, fangende og lettilgængelig. * Sørge for at det visuelle layout hos kampagne websitet, bannere, sociale medier og offline medier appellerer til målgruppen gennem følelser, sanser og æstetik, så lysten til at gøre en indsats for miljøet vækkes. * Sikre at der er en visuel rød tråd mellem offline medie, dynamiske bannere og kampagne website 19

20 Funktionelle krav Use Case Model (UCM) Funktioner på websitet betyder, at brugere skal kunne logge ind på kampagnen på Dong Energys website via nemid. Denne del er vist ved et screendump, da kampagnen er en prototype og i virkeligheden ikke eksisterer på Dong Energys website. Ligeledes har vi et screendump af, hvordan ens oversigt over forbrug og besparelser ville se ud på Dong Energys website. Hvis kampagnen eksisterede i virkeligheden ville dette naturligvis være funktionelt. User story Vores User Story drejer sig om vores Registreringsform, der skal valideres før den virker. Non-funktionelle krav De non-funktionelle krav til vores opgave er: Kodningen skal være kontinuerlig Websitet skal kunne opdateres nemt og problemfrit Alle billeder skal være optimeret til de forskellige skærmstørrelser Registeringsform skal validere korrekt så der ikke kommer ukorrekte oplysninger ind Sikkerhed Da vi bruger nemid, er sikkerheden for personlige oplysninger velfungerende. Oplysninger fra registeringsform skal gemmes og opbevares i en sikker og pålidelig database, men da dette er en prototype, har vi ikke fokuseret på dette endnu. Performance Alle bitmap og vektorfiler skal optimeres til den korrekte størrelse i forhold til skærmstørrelse. Der skal med andre ord tages højde for responsive design. Desuden skal billeder optimeres i forhold til skærmstørrelser for at mindske loading time, hvilket gør, at websitet bliver mere behageligt at anvende for brugeren. Supportability Der er lavet responsive design for at sikre at websitet kan ses på en hensigtsmæssig måde alle skærmstørrelser. En yderst vigtig detalje er at sikre, at sidens kodning er kompatibel med alle browsere, så der ikke går noget design eller funktionalitet tabt. Valideret registreringsform 20

URL-adresse. Underskrifter. Gruppenr. og årgang. Gruppemedlemmer. Vejledere. www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html. B5 MulB13.

URL-adresse. Underskrifter. Gruppenr. og årgang. Gruppemedlemmer. Vejledere. www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html. B5 MulB13. URL-adresse www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html Gruppemedlemmer Nanna Hviid nannahviid@yahoo.dk www.caterpillardesign.dk/donggreen/index.html Tobias Sindet Jacobsen tobiassindetj@gmail.com www.mul121.itkn.dk/donggreen/index.html

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

FAKTA 3 INDLEDNING 4 KREATIV PROCES 4 INDLEDENDE FASE 4 DESIGNVALG 6 TYPOGRAFI 6 FARVER 6 LOGO 6 BRUGERGRÆNSEFLADE 6 BAGVEDLIGGENDE KODE 7

FAKTA 3 INDLEDNING 4 KREATIV PROCES 4 INDLEDENDE FASE 4 DESIGNVALG 6 TYPOGRAFI 6 FARVER 6 LOGO 6 BRUGERGRÆNSEFLADE 6 BAGVEDLIGGENDE KODE 7 FAKTA 3 INDLEDNING 4 KREATIV PROCES 4 INDLEDENDE FASE 4 DESIGNVALG 6 TYPOGRAFI 6 FARVER 6 LOGO 6 BRUGERGRÆNSEFLADE 6 BAGVEDLIGGENDE KODE 7 EKSPERTVURDERING 10 REDESIGN AF PROJEKTER 12 BANNERPROJEKT 12

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Corporate Social Responsibility Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Fact sheet Projekt titel Corporate Social Responsibility Url

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet Grafisk workflow Hjemmeside til Bærkompagniet Dokumentation Opgaven Bærkompagniet skulle have designet og programmeret et website, hvor de kunne præsentere deres produkter samt mulige forhandlere kunne

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE DOKUMENTATION Opgaven Arkitekt Mette Schelde skulle have designet og programmeret et website, hvorpå hun kunne præsentere hendes produkter. Designkrav Sitet skal være

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Projekt 3 http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Carlas cupcakes Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen Indholdsfortegnelse PROJEKTFORMULERING 1.0 3

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen GRAFISK DESIGN Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 Opgavebeskrivelse Total redesign af hjemmeside til Trademark Textiles A/S, både layout og kodning af side. Trademark textiles

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 NAVN PÅ OPGAVEN KERNEOMRÅDE SVENDEPRØVE 2013 Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 Beskrivelse af opgaven I min fritid modtog jeg en opgave, som bestod i, at redesigne og kode et

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Fredag d. 20. februar 2015 2. semester MUL-B CSR CAMPAIGN

Fredag d. 20. februar 2015 2. semester MUL-B CSR CAMPAIGN CSR CAMPAIGN 1 Corporate Social Responsibility http://b-design.nu/2sem-projekt1/csr.html Kathrine Harder kathrineharder@gmail.com Simone Blachman blachman94@hotmail.com Pernille Sjøgreen - pernille.sjoegreen@gmail.com

Læs mere

Lærere: Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Ivan Rosenvinge Frederiksen, Tue Bjerl Nielsen og Marc Kluge. Antal anslag ca. 27711.

Lærere: Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Ivan Rosenvinge Frederiksen, Tue Bjerl Nielsen og Marc Kluge. Antal anslag ca. 27711. 1 Fakta ark Projekttitel: Site for a local community Projek url: wp.kleinovich.dk Banner url: kleinovich.dk/christiansoe/bornholmstidende.html Gruppe nr.: 3 Klasse: MULA13 Lærere: Jesper Hinchely, Merete

Læs mere

NY IDENTITET TIL SCHWARZ

NY IDENTITET TIL SCHWARZ GRAFISK DESIGN NY IDENTITET TIL SCHWARZ Redskaber: Photoshop Illustrator Kundeprofil: Schwarz er en eksklusiv forhandler af senge og tilbehør i topklavlitet. Med deres store sortiment af kvalitetsmærker

Læs mere

Rapport Studiemad Fase 2

Rapport Studiemad Fase 2 Rapport Studiemad Fase 2 Gruppe 6 Morten Møller Nielsen Mikael Lund Kristensen Ian Mika Sahlertz Indholdsfortegnelse........ Problemformulering.... s. 1 Afgrænsning... s. 1 Indledning.... s. 1 Projektplan....

Læs mere

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 Indholdsfortegnelse - Intro - Mindmap - Designvalg - Farvevalg - Logo - Ensartethed - Farver - Det gyldne snit - Fleksibilitet & brugbarhed

Læs mere

Projekt 5 - Porfolio Redesign

Projekt 5 - Porfolio Redesign Projekt 5 - Porfolio Redesign 1 semester - Copenhagen Business School Business School. 1/20 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse...side 3 Mindmap...side 4 Project Breakdown Structure...side 5 Work Breakdown

Læs mere

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem MARK KRISTENSEN.DK Afsluttende projekt 1. sem Inledning I denne rapport kan du læse om den udviklingsproces, der ligger til grund for min nye portfolio, de metoder jeg har brugt, mine designvalg og designprincipper.

Læs mere

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen 2014 Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen Lærene: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler- Poulsen Jesper Hinchely Merete Geidemann Lützen Morten Rold Thomas Hartmann Erhvervsakademiet

Læs mere

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB HouseSitter.dk housesitter.dk Nyt koncept i Danmark Service virksomhed To servicemodeller Opstart nord

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ Produkt Web sider Index side Underside - Cykelhjelmen - brug den rigtig. Underside - Husk nu cykelhjelmen.

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves hjemmeside til et lille privat bageri. Kunden ønsker et overskueligt site. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om Skejby Centrets Bageri og deres produkter og

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

grafisk design Se webappen på din mobil

grafisk design Se webappen på din mobil ideudvikling Jeg har valgt at bruge kulturbegivenheden Aarhus Festuge, som udgangspunktet i min svendeprøve. Jeg vil redesigne deres marketingsmateriale såsom logo, magasin, plakater m.m. Derudover vil

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2 GRAFISK WORKFLOW Kasper Staal - Portfolio - H2 Opgaven Denne opgave bestod i at design et website til min egen virksomed 3DService.dk. Websitet skulle være responsivt, og indeholde de mest gængse informationer

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet E-magazine project Hold 42 - MUL A 2. - semester Indledning I dette projekt har vi fået til opgave at designe et e-magasin. I denne rapport kan læses, hvordan e-magasinet er blevet

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm WOODKID The Golden Age Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm Projektbeskrivelse Vi har designet og animeret tre forskellige bannere

Læs mere

LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael

LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael Indholdsfortegnelse Problemformulering Problemformulering... s. 1 Kommunikation... s. 2 Model... s. 2 Analyse... s.

Læs mere

Stilen skulle gerne være feminin og primærfarven rosa.

Stilen skulle gerne være feminin og primærfarven rosa. Grafisk design // Grafisk Design Hjemmesideløsning for syerske Sorami er et enmands-firma med mere end 25 års erfaring, som tilbyder omforandring af tøj og tøj syet efter eget design, samt håndlavede smykker.

Læs mere

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Responsive Design Mul-a 2013 RAPPORT - opgave 3, Semester 2 Gruppe xx - The Cook Club Project/2 Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Ole Jørgen Hansen ohan@post.tele.dk www.gribskovweb.dk

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE 04 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokumentation 05

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft URL: http://lasseegholm.com/beerfestival/index.html NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4 Index INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 PROJECT KEY PURPOSE STATEMENT 2 DELIVERABLES STATEMENT 2 ACTIVITIES FOR EACH DELIVERABLES 2 UNDERSØGELSE: 2 RISIKOANALYSE 3 PLAN B 3 FOR TYNDT KONCEPT ERROR!

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2.

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2. GRAFISK PRODUKTION OG WORK- FLOW CSS Wrapper paragraph h1 h2 DREAMWEAVER CS5 Class Tags Kodning Design a.link, a.hover, a.visited HTML Kundekontakt Komposition og modulopbygning Skelet Pixels Layout Usabillity

Læs mere

Mit grafiske workflow inkluderer:

Mit grafiske workflow inkluderer: GRAFISK WORKFLOW Opgave: Opgaven var at producere en bog og et website med temaet stilhistorie. Jeg har valgt at beskrive mit grafiske workflow i produktionen af websitet. Kravene var, at der skulle være

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FURPS... 11. Beskrivelse af processen for brugere der vil deltage i konkurrencen... 12. Faktaark... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE FURPS... 11. Beskrivelse af processen for brugere der vil deltage i konkurrencen... 12. Faktaark... 2 1 FAKTAARK Projekttitel: Sommerens store dille 2014 Projekt url adresse: http://ulvi.dk/eksamen Fulde navn: Ulvi Imanov E-mail adresse: ulvi@azweb.dk Link til portfolie: http://ulvi.dk Direkte link til

Læs mere

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK DOKUMENTATION MARIA SKAU MADSEN WWW.BY-M.DK INDHOLDSFORTEGNELSE OPGAVE BESKRIVELSE.... 5 RESEARCH.... 5 DESIGN.... 5 SPECIFIKATIONER DET TRYKTE MEDIE.... 5 NUVÆRENDE IDENTITET... 6 PRIMÆR OG SEKUNDÆR MÅLGRUPPE....................6

Læs mere

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk Google SEO, AdWords og Analytics Google Engage Dagens agenda Google styrer! SEO Gratis markedsføring AdWords Betalte annoncer Analytics Mål eller dø! Google styrer Hvis du findes på Google, findes du!...

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

# Redesign af copenhagenskatepark.dk

# Redesign af copenhagenskatepark.dk # 1 Grafisk Design # Redesign af copenhagenskatepark.dk Opgave Dette er en fiktiv opgave hvor jeg har valgt at redesigne copenhagenskatepark.dk's website. Jeg synes det kunne være en spændende udfordring

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett fra idé til visuelt udtryk Benett Indholdsfortegnelse Brief...5 Idé og skitsering....6 Værktøjer....6 Farvevalg....7 Flowchart eksisterende site...7 Design i Photoshop....9 Ikoner i Illustrator...11 Setup

Læs mere

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb Dokumentation Workflow Grafisk produktion Trine Alexandersen 1. hovedforløb Jeg har valgt at vise min egen hjemmeside som workflow. Siden er min e-portfolio som skal vise hvad jeg lærer under min uddannelse

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ******

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ****** Workflow Svendeprøve Emil Momsen BeskrivelseN WorkFlow BeskrivelseN Side - 2 / 8 Arktis Brief Fra kunde Opgave / Indhold Kunden var WWF og opgaven gik ud på at få folk til at blive klar over, hvor alvorligt

Læs mere

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Typografier: Typografier er er punkt inden for design, som omfatter skrifttyper, linjeafstand/opsætning og linjeafstand altså en hel masse inden for skrift eller

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Grafisk design OPGAVEBESKRIVELSE

Grafisk design OPGAVEBESKRIVELSE OPGAVEBESKRIVELSE Min opgave var at lave og designe en pakke til s marketing og kommunikationsafdeling MarKom. Pakken består af: et hoved element portfolio hjemmeside communication.madebydelta.com to supplerende

Læs mere

PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING

PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING 3. SEMESTER 3. PROJECT MULB Gruppe 6. 4. oktober 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde.

Læs mere

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker Grafisk design opgaven Jeg fik til opgave, at udforme en værdikupon til svenske Adlibris Fotoservice. Værdikuponen skulle være i A5-format på 2 sider. På første side skulle der være en indledende tekst

Læs mere

Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14

Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14 Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14 Gruppe 5 http://kostecki.dk/cph/cupcakes/v2/opskrifter.php Christina Juulmann www.chrissycreations.dk Jacob Kostecki www.kostecki.dk Jayne Alice www.jaynealice.com

Læs mere

Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding

Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding BRAINSTORM Tema: Vinter, alaska, bjerge, blå & hvide farver. Farver: Colourlovers eksempler: http://www.colourlovers.com/palette/605421/crystal_ice_palace

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere