URL-adresse. Underskrifter. Gruppenr. og årgang. Gruppemedlemmer. Vejledere. donggreen/index.html. B5 MulB13.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "URL-adresse. Underskrifter. Gruppenr. og årgang. Gruppemedlemmer. Vejledere. www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html. B5 MulB13."

Transkript

1 URL-adresse donggreen/index.html Gruppemedlemmer Nanna Hviid Tobias Sindet Jacobsen Charlotte Klintøe Øberg index.html Gruppenr. og årgang B5 MulB13 Vejledere Frederik Tang Ditlev Skanderby Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely Morten Rold Merete Geldermann Lützen Underskrifter Nanna Hviid Tobias Sindet Jacobsen Charlotte Klintøe Øberg Antal anslag / antal sider / 30 1

2 Indhold Problemformulering 3 Konceptet 3 Formål, mål & succeskriterier 4 Risikovurdering 4 Organisering 4 Målgruppe og interessenter 4 Tidsplan/aktiviteter 4 Kommunikation af projektet 4 Målgruppeanalyse 5 PBS 5 WBS 6 Gantt-skema 6 Læringsproces og samarbejde 6 PBS - Model 7 ER-Model 8 WBS - Model 9 Analyse 11 Visuel identitet for DONG 11 Website: Komposition 11 Farver og kontraster11 Gestaltlove 12 Medieelementer & typografi 12 Porters 5 Forces 13 Potentielle indtrængere 13 Leverandør 13 Konkurrencesituation 13 Substituerende produkter 13 Kunder 13 Konklusion 13 SWOT 14 Kommunikations- og budskabsanalyse 15 Kommunikationsmodel 15 Målgruppe 15 Afsender 15 Budskab 15 Modtager 15 Medie 16 Effekt 16 AIDA 17 Idéudvikling / De 6 tænkehatte 17 De 6 hatte fortsat Moodboard 18 Design Brief 19 Startdato for produktudvikling: 19 Slutdato for produktudvikling: 19 Virksomheden 19 Designerne 19 Virksomhedens mål: 19 Projektets mål: 19 Målgruppe: 19 Designernes mål: Funktionelle krav Use Case Model (UCM) 20 User story 20 Non-funktionelle krav 20 Sikkerhed 20 Performance 20 Supportability 20 Valideret registreringsform 20 Design Dokumentation - Redesign af DONG Energys identitet 21 Komposition / gestaltlove 21 Farver 21 Billeder / dynamiske bannere 22 Logo 22 Typografi 22 Offline og online annoncering 23 Online annoncering 23 Kampagnenavn 24 Hvordan vi kom frem til kampagne navnet. 24 Målgruppe / præsentationsdesign 24 Implementeringsplan 25 Responsive design 26 SEO Optimering 29 Validering 29 HTML og CSS validering 29 Google Analytics 30 Brugertest 31 Opsætning af brugertesten 31 Ekspertvurdering 32 Konklusion 33 Reflektion 33 Referencer 34 Webreferencer Bogreferencer

3 Projektbeskrivelse Overordnet emne: Vedvarende energi Underordnet emne: Solcelleenergi Indledning Vedvarende energi er en energikilde, der fungerer som et alternativ til energi fremstillet af afbrænding af fossile brændsler. EU har besluttet at i 2020 skal 20% af energiforbruget stamme fra vedvarende energikilder. Vi vil kreere en kampagne, der skal motivere forbrugerne til at benytte sig af vedvarende energikilder og spare på energien generelt. Udgangspunktet for vores idé til kampagnen er gulerodsprincippet. Vores modtagere skal, udover økonomisk fordel, kunne modtage en ekstra belønning for at skifte til vedvarende energi. Derfor har vi udviklet konceptet om et pointsystem, der giver den enkelte kunde en række fordele/belønninger, når kunden skifter til vedvarende energi.... indledning fortsat Vi har valgt DONG som vores afsender, da de er Danmarks største leverandør af energi og derfor må siges at have et meget stort ansvarsområde vedrørende udledningen af drivhusgasser. I samarbejde med en række sponsorer starter DONG denne kampagne, hvor kunden får grønne point for hver kilowatt time, som kunden sparer. Problemformulering Hvordan kan man gennem en kampagne motivere DONG s forbrugere til at investere i vedvarende energi samt at spare på strømmen til gavn for miljøet? - Hvilket budskab vil vi sende til forbrugeren? - Hvordan skal kampagnen finansieres? - Hvordan vil vi nå ud til en potentiel målgruppe? - Hvordan integrerer vi kampagnen til et interface? Konceptet - En kunde hos DONG investerer i et solcelleanlæg. - Dette bliver derefter registreret hos DONG, og kunden opretter en profil på vores kampagne website. Kunden har adgang til sin profil gennem sit Nem-ID. - Med udgangspunkt i kundens forbrug af energi året før, udregner DONG, hvor meget energi kunden sparer pr. måned. - Denne besparelse resulterer i, at kunden får et vist antal grønne point afhængig af, hvor meget kunden sparer. - Kunden kan bruge disse point til at tilkøbe sig produkter og rabatter i en slags pointshop. 3

4 Formål, mål & succeskriterier Formålet med denne kampagne er at give forbrugeren en ekstra fordel ved at tænke miljøvenlig. Brugeren skal gennem denne kampagne få interesse for at benytte sig af vedvarende energi og i at tænke miljøvenligt. Derfor er målet at skabe en mere opmærksom forbruger og samtidig øge antallet af husstande forsynet med vedvarende energi. Hvis der ses en tydelig stigning af husstande forsynet med solceller, må denne kampagne siges at være en succes. Risikovurdering Det er et helt nyt tiltag på markedet, så det er svært at vurdere, om det er noget forbrugerne vil tage til sig. Dog må man sige, at hvis man allerede har taget beslutningen om at investere i solceller, så er man typen, som tænker på miljøet. Da et solcelleanlæg er en stor investering, er det muligt, at forbrugerne ser det som positivt at der er en gulerod. Dette kan resultere i oplevelser, der måske ellers ikke ville være råd til umiddelbart efter investeringen. Kampagnen er en relativ ufarligt satsning for DONG, da det ikke kræver store investeringer. De modtager støtte fra EU og har sponsorer til at lette udgifterne. Organisering Det er DONG, der står for selve markedsføringen, men sponsorerne får selvfølgelig deres navn og brand med. Målgruppe og interessenter Målgruppen er private husejere. Dvs. børnefamilier, enlige og par med voksne børn. Interessenter er bl.a. sponsorer, som er dem forbrugerne kan optjene point hos. Det er virksomheder, der ønsker at brande sig på markedet for vedvarende energi og i de fleste tilfælde har en stærk milljøpolititisk profil i forvejen. Tidsplan/aktiviteter Vi har udarbejdet en PBS, ER og en WBS for at få et overblik over detaljerne i projektet. Efterfølgende har vi udarbejdet et Gantt-skema for at sikre os, at vi overholdt tidsplanen i forhold til afleveringsdeadline. Kommunikation af projektet Der skal laves markedsføringsanalyse for at få budskabet ud. Der er valgt outdoor media, sociale medier, annoncer og bannere. Vi mener, at det er den bedste måde at få budskabet ud. Der er jo mange potentielle kunder i de mange husejere, der endnu ikke har solceller. 4

5 Metode og teori Målgruppeanalyse Vores målgruppe består af en begrænset primær og en sekundær gruppe af individer. Målgruppen skal være bosat i en privat husstand, hvori der er mulighed for at installere et solcelleanlæg. Derfor udelukker dette boligselskaber og andelsforeninger. Man kan derfor sige, at vores primære målgruppe er private husstande i alt sin enkelthed. Derefter kommer vores sekundære målgruppe, der består af personer, som ejer et fritidshus - eksempelvis sommerhuse. Så længe den enkelte husstand / fritidshus ligger i kategorien af huse, der kan have et solcelleanlæg installeret. PBS Vi har struktureret arbejdsprocessen ved at opdele projektet i mindre dele og indsætte dem i en PBS (Product Breakdown Structure). Det giver et godt overblik over projektets omfang. Vi har startet med at opdele projektet i 6 overordnede kategorier: Forberedelse, analyse, design, interaktion, test og rapport. Hver del har vi derefter indsat i kronologisk rækkefølge i PBS-modellen, repræsenteret som en kasse....pbs fortsat Dette giver et overskueligt visuelt billede på, hvor de enkelte dele findes tidsmæssigt i processen. Hver af de overordnede 6 kategorier, har vi yderligere opdelt i mindre dele og igen indsat i modellen i kronologisk rækkefølge for at illustrere tidshorisonten visuelt. PBS modellen har givet os mulighed, lige fra start, at gennemtænke, diskutere og beslutte, hvilke modeller vi skulle anvende for at analysere og anskueliggøre projektet i de forskellige faser. Som ses i modellen på side 7, har vi valgt at opdele den første overordnede kategori Forberedelse i 5 mindre dele: Problemformulering, PBS, ER, WBS og Gantt-skema. WBS Med udgangspunkt i vores PBS-model har vi opdelt projektets arbejdsopgaver i kategorier og underkategorier, på samme måde som i PBS en. Derefter har vi indsat dem i en WBS (Work Breakdown Structure). Dette giver igen et godt overblik over omfanget af arbejdsopgaverne. Strukturen i vores WBS ligner i høj grad vores PBS f.eks. de samme 6 overordnede kategorier: Forberedelse, analyse, design, interaktion, test og rapport. Ligeledes har vi indsat hver del i kronologisk rækkefølge i modellen....wbs fortsat Dog er der nogle få undtagelser. Som ses i modellen her, er opdelingen af den første overordnede kategori Forberedelse næsten den samme som i vores PBS. Der er bare tilføjet et mellemlag: Projektstyring, som dækker over arbejdsopgaverne PBS, ER, WBS og Gantt-skema. Inde i arbejdsopgaven Projektstyring kunne man med rette have skrevet logbog og Facebookgruppe. To elementer vi flittigt har anvendt til at styre arbejdsgangen i projektet. ER-model For at kunne danne os et overskueligt overblik over projektet, har vi sat vores arbejdsproces op i en ER-Model (Entity-relationship model). ER-modellen er et værktøj, der kan benyttes til at opsætte og opdele en arbejdsproces/produkt og gøre alle sammenhængene overskuelige. Vores ER-model illustrerer vores arbejdsproces og ikke selve vores produkt. Vi har valgt at bruge ER-modellen som redskab til vores projektstyring. ER-modellen kan også benyttes til at skabe et overblik over interne relationer i et samlet produkt. I dette tilfælde fandt vi det dog mere relevant at nedbryde den samlede arbejdsproces i entiteter og relationer. Derudover fandt vi det ikke relevant at nedbryde selve produktet (websitet) ned i et ER-diagram, da selve interaktionsdelens størrelse ikke har været særlig omfattende. Denne ER-model 5

6 ...ER-model fortsat skal derfor betragtes som en nedbrydning af selve arbejdsstrukturen i det samlede projekt. Vores ER-model er kreeret ud fra vores WBS og derfor er vores entiteter de samme som de overordnede niveauer i vores WBS. Overordnet er der 6 entiteter med en række af attributter tilknyttet til sig. De interne relationer er angivet med pile, der viser hvordan de forskellige entiteter forholder sig til hinanden. Eksempelvis er vores designmæssige del af opgaven sat i relation til den analytiske del af opgaven. Grunden til dette er, at vores analyse skaber grundlaget for vores designvalg. Det er derfor essentielt at knytte disse 2 entiteter til hinanden med en relation. Vi har valgt at fokusere på de mest overordnede relationer i denne model, da alle entiteter før eller siden kommer til at relatere til hinanden i løbet af processen. Derudover har vi sat alle entiteter i svag relation (de prikkede linjer) til vores rapport, da alle entiteter og attributter skal indgå i rapporten. Gantt-skema For at præcisere arbejds- og planlægningsprocessen har vi lavet et Gantt skema, som tager udgangspunkt i WBS modellen. Vi har lavet en uge arbejdskalender fra projektstart til projektslutning og helt frem til den mundtlige eksamen ultimum juni....gantt-skema fortsat Derefter har vi beregnet hvor lang tid, vi mener, hver arbejdsopgave vil tage og indsat i skemaet. Det har givet os et godt overblik over, hvor meget tid vi kunne tillade os at bruge på hver arbejdsopgave - uden at overskride deadline. Som vi har erfaret fra tidligere studie- og erhvervsarbejde, er der ofte behov for / eller ønske om at bruge mere tid på hver enkelt arbejdsopgave for at få slutproduktet, så optimalt som muligt. Dette projekt er ingen undtagelse. Især ved omprioritering af tid er Gantt skemaet et nyttigt værktøj til at sørge for, at man overholder deadline. Med Gantt skemaet har vi hurtigt kunne se konsekvensen af at bruge mere tid på en arbejdsopgave end beregnet. Dette har medført, at vi hurtig har kunnet tage ansvar for ændringen ved at justere Gantt skemaet. Modellen vist her i rapporten, er vores endelige Gantt-skema. De røde felter repræsentere den tid, som vi oprindelig beregnede, at arbejdsopgaven ville tage. De grønne felter repræsentere den ekstra tid arbejdsopgaven reelt har taget. Dvs. hvis vi har beregnet arbejdstiden korrekt for en opgave, er den kun repræsenteret af et rødt felt. Har opgaven har taget længere tid end beregnet, er den repræsenteret af både et rødt felt og et grønt felt. Læringsproces / samarbejde Det har været vigtigt for gruppen, at projektet var en læringsproces for alle. Vi har lagt vægt på, at alle skulle forbedre sine kvalifikationer og kompetencer under vejs. Derfor er en meget stor del af opgaven lavet i samarbejde. Vi har mødtes hver dag på skolen og arbejdet på storskærm. Ved mindre opgaver og ved tidspres har vi dog uddelegeret opgaver. Et yderligere redskab vi har brugt undervejs, er en logbog. Vi har hver dag noteret, hvad vi har nået og hvad vi hver i sær skulle nå til næste dag. Sidst men ikke mindst har vi løbende lavet mangellister. Vi har et par gange om ugen læst opgaveformuleringen igennem og skabt os et overblik over, hvad vi manglede af detaljer. Et uundværeligt redskab har været vores facebook gruppe. Her har vi løbende har delt filer, sparret med hinanden når vi har arbejdet hjemme om aftenen og har haft spørgsmål til forskellige dele af projektet. Vi har løbende haft guidance med vores lærere for at sikre os, at vi havde forstået forskellige dele af opgaven rigtigt eller hvis vi har haft udfordringer rent kodemæssigt. 6

7 Eksamensprojekt Forberedelse Analyse Design Interaktion Test Rapport Problemformulering Brancheanalyse Brainstorm HTML kodning Brugertest Problemformulering PBS SWOT Moodboard CSS kodning Ekspertvurdering Metode / teori ER-model Fremtidig kommunikation Designbrief Responsive design Konklusion WBS Målgruppeanalyse Logo design JavaScript validering Reflektion GANTT-skema Budskabsanalyse Grafisk design SEO Ref. / bilag AIDA Outdoor banner Animeret banner Porter's 5 forces Griddesign Sociale medier InDesign template PSB - Model 7

8 ER-Model 8

9 Eksamensprojekt 1 Forberedelse 2 Analyse 3 Design 4 Interaktion 5 Rapport 6 Aflevering 7 Aflevering 1.1 Problemformulering 1.2 Projektstyring PBS ERdiagram WBS Gantt 2.1 Brancheanalyse SWOT Porters 5 forces 2.2 Kommunikation Målgruppe Budskab 3.1 Designbrief Brainstorm Moodboard Grafisk design Grid design 4.1 HTML 4.2 Responsive (CSS) Smartphone Tablet Desktop 4.3 JavaScript validering 5.1 Problemformulering Metode/teori Konklusion Refleksion 6.5 Ref./bilag 6.1 Brugertest 6.2 Ekspertvurdering 6.3 Redesign 6.4 Forberedelse til eksamen 7.1 Usability test af redesign Gangstertest Ekspertvurdering Kortsortering 7.2 Redesign AIDA InDesign 3.2 Outdoor Branding 4.4 Sociale medier 4.5 SEO 7.3 Forberedelse til eksamen 3.3 Logodesign 4.6 Animeret banner (EdgeAnimate) WBS-Model 9

10 GANTT SKEMA UGE 19 UGE 20 UGE 21 UGE 22 UGE 23 UGE 24 UGE 25 UGE 26 Forberedelse: Problemformulering / projektbeskrivelse / Projektplan (PBS, ER, WBS, Gantt) Analyse: Brancheanalyse / SWOT / Porters 5 Forces / Målgruppeanalyse / AIDA Budskabsanalyse / Test: Usability test - Dong s website Design: Brainstorm / modeboard / grafisk design / Designbrief Logodesign Grid design InDesign template Interaktion: Kode responsive website Webform / javascript formvalidering Logo design SEO Visual identitet Outdoor banner 2 Edge animate banners Sociale medier Rapport: Metode / teori / konklusion / refleksion / bilag Test: Usability re-test efter aflevering d. 2/6 Redesign af website Forberedelse af eksamen Rød = Forventet tid Grøn = Faktisk tid 10

11 Analyse Visuel identitet for DONG (Websitet: Komposition DONG Energys website fremstår som et minimalistisk designet website med grids og white space rundt om tekst samt i websitets sider. Samtidig er alt overflødigt skåret fra. Det har en klassisk komposition med en horisontal venstrestillet hovedmenu øverst samt en vertikal undermenu i venstre side på alle undersider. Søgefeltet er placeret i øverste højre hjørne og logoet i venstre øverste hjørne. Websitets forside er opbygget over et klassisk kolonnesystem. Farver og kontraster Websitet benytter sig af kontraster, som skaber dynamik. F.eks. kontrasten mellem hovedmenuens kraftige røde farve i forhold til den hvide baggrund. Farvevalget holdes primært i 2 farver - hvid og rød, og det er stort set kun websitets billeder, der tilfører designet ekstra farver - nemlig blå og grøn. 11

12 Gestaltlove En anden kontrast websitet benytter sig af, er kontrasten mellem indhold, der er omkranset af et lukket felt (princippet om lukkethed) og indhold, der ikke er omkranset af et lukket felt. Dette indhold er til gengæld positioneret i nærheden af / og på linje med lignende elementer (princippet om linjer, nærhed og lighed), hvilket gør, at man forstår, at de hører sammen. Man får nærmest en fornemmelse af usynlige linjer, der forbinder elementerne, hvilket giver en fornemmelse af noget luftigt, uendelig og feminint, som står i kontrast til resten af websitet, der er mere maskulint lineært og lukket. Medieelementer & typografi Websitet bruger primært en blanding af informationstekst og billeder. Teksten er kortfattet og dermed overkommelig at læse. Den anvendte font er Arial, som er en letlæselig font uden fødder, designet specifikt til skærmlæsning, hvilket optimerer læseligheden yderligere. Websitets billeder tilfører designet et virkelighedsnært look og er med til at underbygge den informerende tekst. Samtidig gør billederne, at websitet bliver mere indbydende og spændende at kikke på. En del af billederne har nærmest en grafisk forenklet eller hvid baggrund. Dette gør billederne måske mindre virkelighedsnære, men fremhæver til gengæld væsentlige elementer i billederne. Dette udsender et subtilt signal om, at Dong er gode til at prioritere det vigtigste i en given situation. 12

13 Porters 5 Forces For at analysere konkurrencesituationen på markedet, har vi valgt at bruge Michael E. Porters model: Porters 5 Forces. Modellen giver et billede af, hvor store truslerne er i forhold til konkurrencesituationen. Potentielle indtrængere Den store trussel ligger i de forsyningsvirksomheder ude i verden, som kan ønske at trænge ind på det danske marked. Andre el-selskaber som udbyder el til lavere priser Udbydere af ny vedvarende energi hvor DONG ikke kan komme ind markedet. Trussel ikke så stor i forhold til de små el-virksomheder, der er på vej ind på markedet, da det stadig er DONG der leverer el. De små virksomheder køber el af DONG til leveringspris, som de så sælger billigt videre. Leverandører Leverandører af kabler, rør, vindmøller, solceller m.v. Forhandlingsstyrke lille til middel, der er rigtigt mange udbydere på markedet i hele verden. Konkurrencesituation Der er ved at komme flere små selskaber på markedet, som udbyder el til lavere priser. Der er mange store forsyningsvirksomheder rundt om i verden, som kunne forsøge at trænge ind på markedet. Konkurrence lille, da DONG sørger for at have fingrene med i alt, hvad der har med energi at gøre. Samtidig er de førende indenfor forskning på området. Substituerende produkter Nye produkter indenfor vedvarende energi, som er patenteret og som DONG ikke kan få fingrene i de første 5-10 år. Konkurrence fra andre produkter lille da DONG er med på hele markedet for energi. Sandsynligheden for at der kommer et nyt og banebrydende produkt på markedet snart, er lille. Kunder De kan vælge at få el fra de nye mindre udbydere på markedet. Til gengæld kan de ikke vælge, om de vil have el fra vindmøller/solceller m.v. Forhandlingsstyrke lille. Man kan ikke komme udenom DONG på det danske marked. Konklusion Konkurrencesituationen er ikke truende for DONG. Hverken konkurrenter, leverandører eller kunder har ret stor forhandlingsstyrke overfor DONG. Deres markedsandel er så stor og da de er med overalt, hvor det drejer sig om vedvarende energi, er der ikke noget, der umiddelbart kan forskubbe deres markedsposition. 13

14 SWOT Organisationens interne (egne, indre) styrker og svagheder, samt organisationens eksterne (udefra givne) muligheder og trusler. Denne SWOT-analyse viser, at DONG har en meget stærkt position på markedet. Selskabet er foran mht. udvikling af alternative energiformer, hvilke gør, at de kan være på forkant med fremtidige udfordringer, såsom politiske begrænsninger ift. miljøforurening. På trods af opblomstringen af alternative elselskaber med konkurrencedygtige priser i Danmark, sidder DONG på en betydelig stor del af markedet. DONG besidder en god række kernekompetencer som gør, at deres fremtidige position er svær at udkonkurrere. På trods af afhængigheden af fossile brændstofressourcer og vejrforhold, har virksomheden høj fokus på udvikling af alternative ressourceformer til fremtidig udvikling. Et af DONG s kerneprincipper er at fokusere på fremtidig bæredygtig og vedvarende energi til fordel for miljøet. Dette gør, at DONG i fremtiden vil komme til at være på forkant med politiske reduceringer i forhold til miljøpolitik. DONG s hovedsagelige svaghed er deres afhængighed af olie og gaspriserne på markedet. Men denne svaghed må siges at have lille betydning af to årsager. Den ene årsag er DONG s høje position på markedet. Derudover investerer DONG i høj grad på andre energiformer. Et risikoscenarie for DONG som en global virksomhed vil være truslen fra de makroøkonomiske forhold, såsom valutakurser og ressourcepriser. Denne form for risiko er dog ikke en særlig høj trussel, da denne form for risiko ikke er specifikke risici, men derimod markedsrisici. Det vil sige, at påvirkning på ressourcepriser og valutapriser påvirker selve markedet og ikke DONG rent specifikt. Dette giver DONG en mulighed for at kunne tilpasse sig efter prisen på markedet, uden at miste konkurrenceevne over for konkurrerende selskaber. Overordnet set viser denne SWOT analyse at DONG er en stærkt virksomhed med få trusler og risici udefra. Selskabets kerneværdier skaber et godt fundament for deres fremtidige visioner og placering på markedet. Vi vurderer det til, at DONG s fremtidige markedsstrategi i høj grad skal have fokus på disse kernekompetencer. Energy_Annual_Report_DA.pdf 14

15 Kommunikations- og budskabsanalyse Da opmærksomheden omkring klimaforandringer i 2007 kom øverst på den globale dagsorden, stod DONG som en af de største syndere på området. Som en af verdens største leverandører af el og varme har DONG et stort ansvarsområde og deres omdømme er stærkt afhængigt af deres holdning omkring klimapolitik. Derfor ses det også i DONG kommunikationsstrategi, at der er lagt stor vægt på, at gøre deres forbrugere opmærksom på deres forskning og udvikling af nye alternativer til afbrænding af fossile brændstoffer. Én af DONG s strategier på dette område kommer til udtryk i deres koncept Energi i Forandring som har udgangspunkt i at vise firmaets projekter, efterforskning og initiativer på området for vedvarende energikilder. Dette kommer eksempelvis til udtryk på DONG s hjemmeside, hvor man kan læse om DONG s ansvarlighedsområde, deres miljøpolitik og deres alternativer til energi fra fossile brændstoffer. Rent visuelt kommer deres holdning i høj grad også til udtryk på deres website. Der er lagt stor vægt på billeder af eksempelvis vindmøller og grønne områder. Derudover har de en hel sektion under navnet Innovation, hvori man finder en præsentation af DONG s koncept...fortsat Energi i Forandring. Her benytter de sig eksempelvis af en grafisk dynamisk banner, der informerer brugeren om selve konceptet. DONG s website er blevet udviklet i overensstemmelse med det nye kommunikationskoncept. Gennem dette kan interesserede gå ind på et omfattende kampagnesite, hvor konceptet bliver foldet ud gennem specifik web-content i form af artikler og otte mindre dokumentarfilm. De går alle i dybden med projekter og aktiviteter, som skal være med til at opfylde DONG Energys vision om at levere stabil energi uden CO2. Overordnet set er DONG s budskab mht. klimapolitik klokkeklar. De vil fremstå som den rene energileverandør, som står forrest i udviklingen af forureningsfri energi. Deres strategi er først og fremmest at informere kunden gennem deres grafiske design. Dette koncept skal vi også tage udgangspunkt i, når vi udvikler konceptet til vores kampagne. Vores hensigt med denne kampagne er at styrke DONG s budskab yderligere. Derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i deres budskab og kommunikationsstrategi. Kommunikationsmodel Vi har valgt at bruge Harold Dwight Lasswells model. Den lyder: Hvem siger hvad til hvem i hvilket medie med hvilken effekt.hvem er afsenderen - > Hvad er budskabet-> Hvem er modtageren -> Hvilket medie er det ->Hvilken effekt har det. Målgruppe Vores målgruppe er personer, som er husejere eller ejere af fritidshuse, der har / eller overvejer at investere i et solcelleanlæg. Målet er at få så mange som muligt over på vedvarende energi og tænke mere i miljøbevidste baner. Afsender Afsenderen er primært DONG, men kampagen laves i samarbejde med en række sponsorer, som ønsker at brande sig som virksomheder, der gør noget for miljøet. Både DONG og sponsorerne er alle store virksomheder, der har et stærkt brand og et godt image. Troværdigheden er derfor stor. Budskab Formålet med kampagnen er at få folk til at spare på strømmen og generelt tænke over, hvordan de gør noget godt for miljøet. Vi bruger her gulerodsprincippet ved at give en belønning for hver kilowatt time der spares. Modtager Modtagerne er husejere og / eller ejere af fritidshuse, som har / eller overvejer at investere i et solcelleanlæg. 15

16 Medie Vores primære medie er kampagne websitet. Det er nemt at holde opdateret i forhold til nye sponsorer, der kommer til med tiden. Mange nyheder vil blive annonceret via nyhedsbreve, hvor tips og tricks til besparelser og andet man kan gøre for miljøet, vil blive viderebragt. Desuden foregår meget af kampagnens indhold egentligt udenfor websitet, da udregninger af besparelser foregår på DONGs eget website.... medie fortsat Annoncerne i husstandsomdelte aviser, outdoor media og sociale medier bruges til at understøtte kampagne websitet og få budskabet ud til et bredere publikum. Det animerede banner på eksernt website hjælper med at understøtte kampagne websitet. Her er det et direkte link hen til kampagne websitet, når brugerne klikker på det animerede banner. Effekt Kombinationen af kampagne webstiet, bannere, facebook og det analoge, er håbet at rigtigt mange vil tage det til sig og investere i et solcelleanlæg, hvis de ikke allerede har ét. Samtidig er håbet også, at folk vil begynde at tænke over behovet for at passe på vores miljø - og ikke mindst associere DONG Energy med innovation og alternative energikilder. DONG Gør noget godt for miljøet og din økonomi - skift til vedvarende energi Website Outdoor bannere Online bannere Private husstande Bliv mere miljøbevidt og optjen point til unikke oplevelser for dig og familien 16

17 AIDA For at afdække hvad der skal til for at få målgruppens opmærksomhed, har vi valgt at benytte os af E.St.Elmo Lewis AIDA model. Modellen har 4 trin som skal fastholde kunden på vores reklame/kampagne. Attention (opmærksomhed): Først skal kunden blive opmærksom på kampagnen. Dette gøres ved: Kampagnesite for DONG. I stil med DONGs hjemmeside, men mere friskt og indbydende. Bannere, Outdoor, Sociale medier, website. Spar på strømmen, spar penge og optjen grønne point, som du frit kan bruge hos en af vores sponsorer efter eget valg. Interest (interesse): Reklamen skal gøre kunden yderligere interesseret i produktet. Dette gøres ved: Nu kan du både gøre noget for din økonomi og miljøet, samtidig med at du kan optjene grønne point til en unik oplevelse eller fantastiske forbrugsgoder for dig og din familie. Uddybende salgstekst/billeder/sponsorer. Brug af billeder og layout som trækplaster, Farver (natur, blå himmel, grønne marker) (DONGs logo og røde farve) Desire (ønske om at eje produktet): Kampagnen giver kunden et ønske om at blive medlem af kampagnen - kunden er blevet overbevist om fordelene ved produktet. Vi promoverer igennem vores aktiviteter: Ud over at spare penge, bliver du belønnet med supplerende produkter og gør noget godt for miljøet Action (handling): Det endelige formål med kampagnen er at få kunden til at handle. Vi skal have kunden til at gå fra at overveje en investering i et solcelleanlæg, til at tage det sidste skridt i beslutningen om faktisk at investere - ved hjælp af vores gulerodsprincip. Med et solcelleanlæg vil dit elforbrug ikke længere være til skade for miljøet (Vi skal have forbrugerne til at købe solceller) Du sparer penge i det lange løb og gør noget godt for miljøet samtidig. Du optjener grønne point til dig og din familie, som kan bruges til forbrugsgoder eller unikke oplevelser. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hør mere om dine fordele og få tips og tricks til, hvordan du sparer på strømmen Gennem AIDA får vi klarlagt, hvordan vi skal nå målgruppen og få dem til at engagere sig i kampagnen, så de tager skridtet ud og køber et solcelleanlæg. Idéudvikling / De 6 tænkehatte Vores design af websitet tager udgangspunkt i en brainstorm. Vi har struktureret vores brainstorm ved at benytte os af Edward De Bono s idéudviklingsværktøj De 6 tænkehatte, som anskuer processen fra 6 forskellige vinkler. Herunder har vi eksempler på, hvad vi er kommet frem til med alle 6 hatte. Med den røde hat på, har vi fokuseret på projektet gennem følelse og intuition. Vi har fået associationer til vedvarende energi med ord som lys, luft, frihed, nærhed, kornmarker, sommer, glæde, balloner, natur, uanede ressourcer, græs samt farverne blå, grøn og hvid Med den sorte hat på, hvor man fokusere på risici ved projektet, er vi kommet frem til, at vi skal være opmærksomme på, at der skal være en balance mellem det farverige ved vores kampagne i forhold til Dong s neutrale minimalistiske design. Så det ene ikke overdøver det andet. Med den grønne hat på, har vi fokuseret på nye idéer og forslag i forhold til projektet. Det har banet vejen for et hav af muligheder i forhold til hvilke elementer vores website kunne indeholder, såsom kabelnetværk, vindmøller, elmåler og vinduesrammer. Et af elementerne, vindmøllen, er brugt i vores slutresultat. 17

URL-adresse. Underskrifter. Gruppenr. og årgang. Gruppemedlemmer. Vejledere. www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html. B5 MulB13.

URL-adresse. Underskrifter. Gruppenr. og årgang. Gruppemedlemmer. Vejledere. www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html. B5 MulB13. URL-adresse www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html Gruppemedlemmer Nanna Hviid nannahviid@yahoo.dk www.caterpillardesign.dk/donggreen/index.html Tobias Sindet Jacobsen tobiassindetj@gmail.com www.mul121.itkn.dk/donggreen/index.html

Læs mere

Vedvarende energi Link til landingpage: www.melh.dk/kompan/index.html

Vedvarende energi Link til landingpage: www.melh.dk/kompan/index.html Eksamensprojekt 2. semester maj-juni 2014 Multimediedesigner Vedvarende energi Link til landingpage: www.melh.dk/kompan/index.html Anslag: 72.013 Vejledere: Frederik Tang og Thomas Hartmann Gruppe B1 -

Læs mere

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK.

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK. Projekt titel: Sommerens store dille Projekt navn: X-fly eventsite URL: http://cph47.webkn.dk/xfly5/index.html Gruppe medlemmer: Lasse Bruun Overgaard, www.lbodesign.dk/... Mark Halding, http://haldingweb.dk/...

Læs mere

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Gruppemedlemmer: CLmul-a13e gruppe A9 Sofie Roug Jensen (SRJ) (cph-sj193@cphbusiness.dk) Portfolio: http://mul37.itkn.dk/portfolio/2eksamen.html

Læs mere

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT ANSL AG Denne rapport samt pdfudgaven har et omfang af cirka 59.764 anslag ekskl. indholdsfortegnelse, bilag, kilder og forside/forord. INFO Et projekt udarbejdet

Læs mere

2. semester eksamensopgave

2. semester eksamensopgave 2. semester eksamensopgave Hold l15mul2a14f Årgang 2014 / 2015 Vejledere: Ditlev Skanderby Marc Kluge Frederik Tang http://www.multimediedesigner.nu 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaark 3 Indledning 4 Projektbeskrivelse

Læs mere

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO Gruppe 9 56 156 Vejledere Wordpress login side 02 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 03 GRUPPEKONTRAKT 1.0 04 INDLEDNING

Læs mere

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT ANSL AG Denne rapport samt pdfudgaven har et omfang af cirka 59.722 anslag ekskl. indholdsfortegnelse, bilag, kilder og forside/forord. INFO Et projekt udarbejdet

Læs mere

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Vejledere: Ditlev Vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler-Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely

Læs mere

Fakta ark. Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Thomas Hartmann.

Fakta ark. Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Thomas Hartmann. 1 Fakta ark Projekttitel: Vedvarende energi Projek url: www.grafreaq.dk/recycling/index.php Gruppe nr.: A1 Klasse: MULA13 Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete

Læs mere

2 Faktaark indholdsfortegnelse

2 Faktaark indholdsfortegnelse 2 Faktaark indholdsfortegnelse 3 Projekttitel...Startup.dk Vejledere...Ditlev Vestergaard Skanderby Marc Kluge Frederik David Tang Jesper Hinchely Morten Rold Anslag...33018 Anders Lauridsen...E-mail:

Læs mere

ORIGINS - Vedvarende energi. Eksamensprojekt, 2. semester, maj-juni 2014 Multimediedesigner, Copenhagen Business Academy, CLmul-b13e

ORIGINS - Vedvarende energi. Eksamensprojekt, 2. semester, maj-juni 2014 Multimediedesigner, Copenhagen Business Academy, CLmul-b13e ORIGINS - Vedvarende energi Eksamensprojekt, 2. semester, maj-juni 2014 Multimediedesigner, Copenhagen Business Academy, CLmul-b13e Faktaark Multimediedesigner, eksamensprojekt 2. semester, Cphbusiness

Læs mere

2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt

2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt 2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 3. semester eksamensprojekt 1 2 FACT SHEET PROJEKTTITEL: EKSAMENSPROJEKT 3. SEM - CSR LINK TIL WEBSITE: CHRISTIANDEVRIES.DK/NOVO/INDEX.HTML LINK TIL BANNER:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK. Faktaark Indholdsfortegnelse. Brugertests Konklusion

INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK. Faktaark Indholdsfortegnelse. Brugertests Konklusion INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK Faktaark Indholdsfortegnelse Brugertests Konklusion PROJEKT URL http://www.unohome.dk SKOLE Copenhagen Business Academy Lyngby UDDANNELSE Multimediedesign KLASSE MulB ÅRGANG

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK. Faktaark Indholdsfortegnelse. Annonce AIDA af annonce

INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK. Faktaark Indholdsfortegnelse. Annonce AIDA af annonce INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK 1 2 Faktaark Indholdsfortegnelse 35 36 Annonce AIDA af annonce PROJEKT URL http://www.unohome.dk SKOLE Copenhagen Business Academy Lyngby UDDANNELSE Multimediedesign KLASSE

Læs mere

Faktaark. Startup.dk Multimediedesigner 1.års prøve Eksamensprojekt, 2. Semester 2015. Link til website http://www.michellasjacobsen.

Faktaark. Startup.dk Multimediedesigner 1.års prøve Eksamensprojekt, 2. Semester 2015. Link til website http://www.michellasjacobsen. Faktaark Startup.dk Multimediedesigner 1.års prøve Eksamensprojekt, 2. Semester 2015 Link til website http://www.michellasjacobsen.dk/artvandalz Josephine Lorentzen http://www.josephinelorentzen/2sem/artvandalz.html

Læs mere

Projekt URL: www.linkmeup.dk

Projekt URL: www.linkmeup.dk Vejledere: Ditlev vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely Marc Kluge Merethe Lindemann Morten Rold Projekt URL: www.linkmeup.dk 1. Indledning.

Læs mere

EKSAMEN CSR 3. SEMESTER 2013

EKSAMEN CSR 3. SEMESTER 2013 EKSAMEN CSR 3. SEMESTER 2013 1 Fakta Julia Brøndum Emborg www.juliaemborg.dk/ 3sem4pro.html E-mail: cph-je7@cphbusiness.dk Valgfag: CMS Trine Falck Pape www.trinepape.dk/school-3-4.html E-mail: cph-tp8@cphbusiness.dk

Læs mere

Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby

Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Faktaark Gruppe 8: Titel: URL: Wacky Zack http://www.mknmedia.dk/arkiv/wackyzack/index.html Morten Korshavn mail: morten@mknmedia.dk

Læs mere

EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015

EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015 - the - FOOD TRUCK EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015 URL - http://line-rasmussen.dk/website/index.html SKOLE - Copenhagen Business Academy KLASSE - CLmul-b14e KATHRINE HARDER www.kathrineharder.com/foodtruck.html

Læs mere

HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering

HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering Fact sheet URL: http:/www.christinajuulmann.com/murad Christina Juulmann cph-cj197@cphnbusiness.dk Cæcilie Rasmussen cph-cr105@cphnbusiness.dk Vejleder Ivan Rosenvinge

Læs mere

Titel: Summerbird CSR Eksamensprojekt 3. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby

Titel: Summerbird CSR Eksamensprojekt 3. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Titel: Summerbird CSR Eksamensprojekt 3. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Faktaark Titel: Summerbird CSR Gruppe 4 URL: http://www.graphicweb.dk/studie/3sem/projekt5_ exam_summerbird/index.php

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft URL: http://lasseegholm.com/beerfestival/index.html NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen

Læs mere

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO 2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi Pilot projekt 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO INLEDNING 03 Indledning Afgrænsninger 04 Formål Problemformulering

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning EKSAMENSPROJEKT www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning Erhvervsakademiet København Nord, Multimediedesigner, 3. semester, tr08mul01

Læs mere

Gecko - The live travel guide

Gecko - The live travel guide Gecko - The live travel guide Vejleder: Marc Kluge Anslag: 32111 Startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 MULB http://avna.dk/gecko/index.php Augusta Lindskov Naundrup-Jensen

Læs mere

MUL B - Gruppe 13 Vejledere: Jesper Hinchely Tue Becher Ivan Rosenvinge Camilla Bigum cph-cb164@cphbusiness.dk www.camillabigum.dk

MUL B - Gruppe 13 Vejledere: Jesper Hinchely Tue Becher Ivan Rosenvinge Camilla Bigum cph-cb164@cphbusiness.dk www.camillabigum.dk Cæcilie Rasmussen cph-cr105@cphbusiness.dk www.caecilierasmussen.com Henriette Solveig Klindt cph-hk15@cphbusiness.dk www.henrietteklindt.dk Eksamen 2014-2015 Site community - Haveforeningen Frederikshøj

Læs mere

4.0 Design. 5.0 Realisering. 6.0 Andet

4.0 Design. 5.0 Realisering. 6.0 Andet MAERSK Green Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst Multimediedesigneruddannelsen 2. sem, Eksamensprojekt maj - juni 2009 Erhvervsakademiet København Nord Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey

Læs mere

PASSIVBOLIG 2. SEMESTER

PASSIVBOLIG 2. SEMESTER PASSIVBOLIG 2. SEMESTER GRUPPE A7 - MUL A - ÅRGANG 2013 Projekt url demo.promotiv.dk/passivbolig VEJLEDERE MORTEN ROLD & DITLEV SKANDERBY AFLEVERINGSDATO - D. 2 JUNI 2014 2 3 Faktaark 3 Opgavebeskrivelse

Læs mere