Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget"

Transkript

1 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2011 Budget 2012 (senest indsendte budget) Budget 2013 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note A B C D E INDTÆGTER: Overført fra forrige år ,0 1 Produktionsafgifter ,9 Promillemidler CO2 - midler Særbevilling og anden indtægt Renter ,0 Tilskud til fondsadministration ,0 I. Indtægter i alt ,2 UDGIFTER: 3 Samlede tilskud fordelt på formål Afsætningsfremme i alt ,7 33,2 Forskning og forsøg i alt ,0 134,1 Produktudvikling i alt ,0 - Rådgivning i alt ,6 98,4 Uddannelse i alt ,0 - Sygdomsforebyggelse i alt ,0 - Sygdomsbekæmpelse i alt ,0 - Dyrevelfærd i alt ,0 - Kontrol i alt ,0 - Særlige foranstaltninger ,0 - Medfinansiering af initiativer under EU-progra ,7-24,7 II. Udgifter til formål i alt ,0 29,2 Fondsadministration Generel fondsadministration ,0 Revisionsudgifter ,5 Effektvurdering ,0 4 Bestyrelseshonorar III. Administration i alt ,7 IV. Udgifter i alt ,1 Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 12,23 9,58 7,95 1

2 Regnskab 2011 Budget 2012 (senest indsendte budget) Budget 2013 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note A B C D E 5 Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Gartneribrugets Afsætningsudvalg ,0 55,1 Danske Prydplanter ,9 11,8 Danske Planteskoler ,9-5,4 Brancheudvalget for Frugt og Grønt ,4 13,0 Danske Havecentre ,1 0,0 Gartnerirådgivningen ,0 - Væksthusgrøntsagssektoren ,1 93,6 Løgdriverklubben ,4 0,0 Frugtformidlingen ,0 140,0 Dansk Champignondyrkerforening ,0-14,3 Dansk Gartneri ,0 - Dansk Gulerodsproducentforening ,0 - Avlerforeningen af danske spiseløg ,0 - V. I alt ,0 29,2 2

3 Noter til punkterne I - V Note 1 Produktionsafgifter i 2011: Promille- Afgiftsgrundlag Afgifter sats mio.kr. t.kr. Grundafgift 95 Kernefrugt, upakket 5,00 105,8 529 Stenfrugt 4,65 17,8 83 Busk- og bærfrugt 4,60 137, Grundafgift 64 Grøntsager på friland 3,00 608, Grundafgift 2 Dyrkede svampede 0,25 56, Grundafgift 18 Grøntsager i væksthus 2,00 457, Grundafgift 92 Potteplanter 2, , Grundafgift 8 Afskårne blomster og snitgrønt 1,60 14, Grundafgift 10 Blomsterløg og -knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter 5,00 76, Grundafgift 86 Planteskoleplanter 4,50 564, I alt Tab på produktionsafgifter -86 Total

4 Note 1 (fortsat). Produktionsafgifter i 2012: Promille- Afgiftsgrundlag Afgifter sats mio.kr. t.kr. Grundafgift 91 Kernefrugt, upakket 5,00 96,2 481 Stenfrugt 4,65 20,5 95 Busk- og bærfrugt 4,60 137, Grundafgift 66 Grøntsager på friland 3,00 630, Grundafgift 2 Dyrkede svampede 0,25 56, Grundafgift 19 Grøntsager i væksthus 2,00 459, Grundafgift 91 Potteplanter 2, , Grundafgift 8 Afskårne blomster og snitgrønt 1,60 14, Grundafgift 9 Blomsterløg og -knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter 2,00 140, Grundafgift 87 Planteskoleplanter 4,50 570, I alt Tab på produktionsafgifter -100 Total

5 Note 1 (fortsat). Produktionsafgifter i 2013: Promille- Afgiftsgrundlag Afgifter sats mio.kr. t.kr. Grundafgift 116 Kernefrugt, upakket 5,00 105,6 528 Stenfrugt 4,65 34,6 161 Busk- og bærfrugt 4,60 181, Grundafgift 77 Grøntsager på friland 3,00 672, Grundafgift 2 Dyrkede svampede 0,25 60, Grundafgift 17 Grøntsager i væksthus 2,00 486, Grundafgift 90 Potteplanter 2, , Grundafgift 7 Afskårne blomster og snitgrønt 1,60 15, Grundafgift 10 Blomsterløg og -knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter 2,00 163, Grundafgift 87 Planteskoleplanter 4,50 588, I alt Tab på produktionsafgifter -100 Total Note 2 Overført restpulje af V_TEC midler fra NaturErhverv

6 Supplerende oplysninger - Basisbudget Beløb i 1000 kr Budget 2012 (senest indsendte budget) Budget 2013 Specifikation af anvendt statsstøtteregel VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Gartneribrugets Afsætningsudvalg i alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer 1. Afsætningskampagne, Frugt og Grønt-sæson for god smag I alt medf. Af inittativer under EU programmer Afsætningsfremme 2. Sæson for god smag - agurk, tomat, salat stk. 1 I alt Afsætningsfremme nr. 3 og 4b. Danske Prydplanter i alt Afsætningsfremme 3. Integreret markedsføring og info indenfor prydplanter stk. 1 nr. 3 og 4b. I alt Afsætningsfremme Rådgivning Producentinformation I alt Rådgivning

7 Danske Planteskoler i alt Afsætningsfremme 4.Markedsføingskampagne for planteskoleprodukter stk. 1 nr. 3 og 4b. I alt Afsætningsfremme Rådgivning 5. Faglig oplysningsvirksomhed stk. 1 nr. 3 og 4b. I alt Rådgivning Medfinansiering af initiativer under EU programmer Bæredygtig planteskoledrift I alt Medfinansiering under EU programmer Brancheudvalget for Frugt og Grønt i alt Forskning og forsøg 6. Holdbarhed og kvalitet af spiseløg Produktionsoptimering i frugt og bær Holdbarhed/kvalitet af løg og gulerødder I alt Forskning og forsøg Medfinansiering af initiativer under EU programmer Verdens bedste industribær Miljøvenlig gødskning af økologiske grønsager Bedre holdbarhed af grøntsager efter lagring I alt Medfinansiering under EU programmer Rådgivning 8. Gå i dybden med rødderne, rodfrugtproduktion stk. 1 nr. 2 og 4b. I alt Rådgivning Uddannelse 9. Faglig oplysningsvirksomhed, nye nordiske netværk stk. 1 nr. 3 I alt uddannelse

8 Danske Havecentre i alt Afsætningsfremme 10. Havemagasinet Havens Dag stk. 1 nr. 4b. I alt Afsætningsfremme Gartnerirådgivningen Forskning og forsøg 12. Ny jordtest for skadegørere Energibesparelse i væksthusgartnerierhvervet Sporetællinger, bedre klima i væksthuse Nye produktionsmetoder indenfor grønt og bær I alt Forskning og forsøg Væksthusgrøntsagssektoren i alt Forskning og forsøg 15. Opt. Af vxthusprod.- fødevaresikkerhed Energibesparelse ved affugtning i væksthusgrøntsager I alt Forskning og forsøg Løgdriverklubben Danmark i alt Afsætningsfremme 17. Afsætningskampagne, løgblomster I alt Afsætningsfremme Frugtformidlingen i alt Afsætningsfremme 18. Grøntsagsfestival Sæsonfestival Ej statsstøtte I alt Afsætningsfremme Dansk Champignondyrkerforening i alt Forskning og forsøg 19. Champ. Positive effekt på sundhed og sygdomsforebyggels I alt Forskning og forsøg

9 Dansk Gartneri i alt Afsætningsfremme 20. Forprojekt generisk markedsføring af frugt og grønt Ej statsstøtte I alt Afsætningsfremme Dansk Gulerodsproducentforening Medfinansiering af initiativer under EU programmer Fremtidens gulerodsproduktion I alt Medfinansiering under EU programmer Avlerforeningen af danske spiseløg Medfinansiering af initiativer under EU programmer Spiseløg - resistente sorter og startgødskning I alt Medfinansiering under EU programmer

10 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 1 Afsætningskampagne, Frugt og Grønt - sæson for god smag. Formålet er at øge danskernes daglige forbrug af sæsonaktuelt frisk frugt og grønt samt fremme forbrugernes opfattelse af, at det er nemt at tilberede og spise frisk frugt og grønt. Programmet er delt ind i 4 actions: Action 1 Støtte aktiviteter: Hjemmeside, Nyhedsbreve, og SMS service, Online annoncering - bannerannoncering, Searchkampagne. Action 2 marketingkampagne for frugt og grønt: Sæson magasinet, Butiksaktiviteter i butikker. Action 3 frugt festival: Butiksaktiviteter i , Jordbærpris. Action 4 grøntsager på messer og udstillinger: Kvindemesser og Kvindeløb. Projektet er medfinansieret i henhold til oplysningskampagne og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked. Nr. 2 Sæson for god smag agurk, tomat, salat. På baggrund af V-TEC krisen er projektets formål at støtte op om de produkter, som blev ramt af krisen. Det er målet et at genskabe tilliden til produkterne gennem forøgelse af forbrugernes interesse for produkterne. For at opnå størst mulig gennemslagskraft udnyttes synergieffekten med aktiviteterne i Sæson for god smag projektet, ved at koordinere aktiviteterne med dette projekt. Der gennemføres en TV kampagne i forbindelse med lanceringen af forårsudgaven af Sæson magasinet. Udgangspunktet er ca. 345 TV spots. Der arbejdes med partnerskab med detail leddet i form af annoncer og online materialer samt ekstra fokus på produkterne i sæson magasinet, som optrykkes med ekstra udgaver. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. Nr. 3 Integreret markedsføring og information indenfor prydplanter. Projektet Integreret markedsføring og information inden for prydplanter har til formål er at informere om prydplanter på såvel Business to Business-niveau som på Business to Consumer-niveau, for at informere såvel indkøbere som forbrugere om øgede anvendelsesmuligheder af potteplanter. De øgede anvendelsesmuligheder forventes at kunne øge incitamentet til at søge information om planter og dermed til øget afsætning af potteplanter på europæisk niveau. Projektet i 2013 forventes gennemført via en række delformål som at: - Profilere planter og deres funktioner over for indkøbere af prydplanter på messer - Inspirere til anvendelse og brug af prydplanter via pressematerialer til fag- og livsstilspressen - Markedsføre planter med udgangspunkt i livsstil og trends - Rådgive den danske plantebranche om kravene til planter og koncepter, der rammer den moderne forbrugers livsstil Målrette informationerne til de moderne forbrugere af potteplanter gennem relevante medier Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. 10

11 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 4 Markedsføringskampagne for planteskoleprodukter. Projektets overordnede mål er at øge afsætningen af planteskoleplanter og skærpe forbrugernes appetit på at anvende et rigere, sundere og mere alsidigt udvalg af planter. Det gælder både planter til skoven, langs hegn, i byens og parkens anlæg og i de private haver. Projektet består af en række delprojekter, der tilsammen skaber fundament for at vække opmærksomhed om planternes mange muligheder og gavnlige effekter og dermed øger appetitten på planter. Der arbejdes med Udstillinger, Grønne Pletter, Udvikling og videnformidling, Genplant Planeten og træplantning (økonomiske fordele ved brug af flere planter i kulturerne). Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. Nr. 5 Faglig oplysningsvirksomhed. Projektformålet er gennem samarbejde med eksterne konsulenter fra Patriotisk Selskab, Københavns Universitet, Skov og Landskab samt konsulenter i GartneriRådgivningen at indhente og videreformidle Danske Planteskoler ny faglig viden. Ud fra deltagelse i aktiviteter i de internationale organisationer EFNA (European Forest Nursery Association) og ENA (European Nurserystock Association) formidles ny viden fra udlandet. Målet er gennem denne oplysningsvirksomhed på temadage og møder samt med informationer via e- mail og på relevante hjemmesider at bidrage til en videreudvikling af planteskoleerhvervet og samarbejdet med andre grønne organisationer. Målet er at effektivisere produktionerne, højne produktkvaliteten samt at øge anvendelsen af miljøvenlige produktionsmetoder. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. Nr. 6 Holdbarhed og kvalitet af spiseløg. Formålet er at forbedre holdbarheden af løg ved dels at øge sundheden af løgplanterne på marken, og dels ved at optimere temperaturbetingelserne ved tørring af løgene, og temperatur- og fugtighedsforholdene under lagringen. Projektet omhandler både konventionelt og økologisk dyrkede løg. Ved at forbedre holdbarheden kan mindskes tab, samtidig med at udnyttelsen af tilførte indsatsfaktorer øges i produktionen af løg. Det forventes, at projektet vil kunne vise, hvilke bladgødninger og hvilke mængder, der skal tilføres til spiseløg, for at sikre, at planterne er sunde og modstandsdygtige mod angreb af svampesygdomme. Sunde planter vil ikke alene kunne give en bedre kvalitet, men også et større udbytte, idet sunde planter vil holde sig friske og grønne i længere tid. Det forventes også, at projektet vil kunne vise, om anvendelse af herbicider påvirker planterne således, at analyser med Mangan-tester fejlagtigt viser Mangan-mangel, selv om planterne ikke er i mangel. Planlægning af aktiviteterne udføres i samarbejde mellem GartneriRådgivningen og AU-Årslev og gennemføres dels hos producenter af spiseløg og dels ved AU-Årslev. Hvert enkelt del-forsøg placeres på flere lokaliteter. Producenter af løg stiller arealer til rådighed, samt forestår pasningen. GartneriRådgivningen og AU- Årslev er ansvarlig for etablering af behandlinger, registreringer under væksten, høst og opgørelser af udbytte, holdbarhed og kvalitet. Projektet vurderes at henhøre under

12 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 7 Produktionsoptimering i frugt og bær. Projektets aktiviteter sigter mod at minimere anvendelsen af pesticider, varsling mod skadedyrsangreb samt reduktion af arbejdsomkostninger ved maskinbeskæring og udtynding i æbler og blommer. Aktiviteterne sigter mod bedre udbytte hos avlerne, forbedret arbejdsmiljø og mindsket risiko for restkoncentrationer af pesticider i æbler og pærer. Resultaterne søges opnået gennem forsøg og afprøvninger. Projektet består af 7 forskellige delprojekter/aktiviteter: 1. Reduktion af pesticidrester i kernefrugt. 2. Optimering af brug af beslutningsstøttesystemet RIMpro. 3. Varsling og forebyggelse af Gåsebiller i kernefrugt. 4. Udvikling af maskinbeskæring i æbler. 5. Mekanisk udtynding i æbler og blommer. 6. Grønnere og fastere Clara Frijs pærer ved korrekt tilførsel af calcium, kvælstof og jern. 7. Udvikling af prognoseværktøj til bestemmelse af korrekt høsttidspunkt for blommer. Projektet gennemføres af konsulenter i Gartnerirådgivningen i samarbejde med frugtavlere, DLV plant og Århus Universitet. Projektet er medfinansieret af Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget. Projektet vurderes at henhøre under 11. Nr. 8 Gå i dybden med rødderne, produktion af rodfrugter. Formålet med projektet er at optimere produktionen af rodfrugter til industri, såvel konventionelt som økologisk. Herudover søges minimering af udvikling af lagersygdomme i gulerødder. Projektet har to dele: 1. Rodfrugter til industri, bedre produktionsplanlægning Der udarbejdes dyrkningsvejledninger for produktion af rodfrugter til industri. Heri indgår udvikling af et koncept for produktionsplanlægning med plantetal, sortsvalg, såtidspunkt, samt prøveopgravninger, som beslutningsgrundlag for høstrækkefølge. Målet med projektet er at skabe et bedre beslutningsgrundlag for både producenter og industri så alle parter får mest mulig udbytte, kvalitet og værdi ud af produktionen. Dette vil være altafgørende for vores konkurrenceevne og muligheder for at fastholde og videreudvikle en produktion af industrigulerødder. 2. Dyrkningssystemets indflydelse på færdigvarekvaliteten Det forventes at opnå en indsigt og en viden, som kan tilvejebringe et solidt grundlag for produktion af gulerødder til lageropbevaring med mindst mulig frasortering. Der udarbejdes beslutningsstøttesystemer, som kan bruges direkte af avleren, som hermed forbedrer sit nettoresultat, ved at mindske spildprocenten, hjælpe på madspildsproblematikken, samt øge konkurrenceevnen. Ligeså vil de forskellige dokumenterede resultater, der er udarbejdet igennem årene, i ind- og udland, på dette område, blive samlet ét sted, og herved skabe et samlet overblik. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1nr. 2 og 4b. 12

13 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 9 Frugt og grønt i Skandinavien nye nordiske netværk. Projektets formål er at udbygge det faglige samarbejde blandt producenter indenfor frugt- og grønterhvervet i de nordiske lande. Projektet indeholder 4 elementer: Nordisk Bærseminar Minikurser i udvalgte specialproduktioner Konference for nordiske løgavlere Temagrupper i mindre kulturer. Der er tale om regulære dyrkningsfaglige områder, hvor avlere mødes og udveksler viden og erfaring med deltagelse af forskere og rådgivere. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3. Nr. 10 In-store magasinet Haveglæder. Formålet med projektet er til forbrugerne at formidle viden, idéer og inspiration til brug af planter på alle måder i haven med fokus på havens forskellige sæsoner. Dette sker ved at udgive to in-store magasiner på hver 64 sider det ene om foråret i april og det andet i efteråret i september. Hvert af in-store magasinerne trykkes i eksemplarer, som distribueres til havecentre og detailplanteskoler. Den faglige begrundelse for projektet er at skabe en stigende interesse for haven og flytte fokus fra terrasser og belægninger til havens grønne elementer nemlig planterne. Baggrunden er, at give folk haveglæden tilbage ved at give dem inspiration og idéer samt bibringe dem den basale viden om havedyrkning, så de får en positiv oplevelse og glæde dermed. Haven er for nogle stadig uoverkommelig. Derfor vil der blive sat fokus på enkle løsninger, hvor planterne er afstemt i form og farve eller tematiseret. Den stigende fokus på Grow You Own vil ligeledes blive taget op med fokus på køkken- og frugthaven. Projektet vurderes at henhøre under 5. Nr. 11 Havens dag. Hovedformålet med projektet er at øge afsætningen af haveplanter i efterårsmånederne. Dette sker ved i 2013 at sætte fokus på planter, blomster og buske, som kan benyttes i og i forbindelse med regnvandsbed. Målsætningen er at øge forbrugernes interesse for brug af regnvand og opsamling i haven ved at lave regnvandsbassiner og integrere de rigtige planter i forbindelse hermed. Dette sker ved at lave særlige arrangementer i forbindelse med Havens Dag, den 2. søndag i september. Begrundelsen for projektet er at sætte fokus på brug af regnvand i forbindelse med de seneste års skybrud og den derved efterfølgende belastning af kloaksystemet. Projektet er et samarbejde imellem Danske Havecentre og Danske Planteskoler. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 4b. 13

14 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 12 Ny jordtest for skadegørere. Projektets formål er at øge produktiviteten og kvaliteten af primærproduktionen af udvalgte frilandsgrønsager og jordbær gennem reduktion af tab og nedsat kvalitet pga. angreb af jordbårne skadegørere. Det opnås ved at udvikle, validere og udbyde en jordtest for tabsgivende skadegørere i gulerødder, løg og jordbær. Testen baseres på Pyrosekventering af DNA fra jordprøver og kvantificering af forekomsten af udvalgte skadegørere. Det erstatter mange individuelle tests for hver skadegører med én samlet test. Pyrosekventering er en ny metode, som kræver inkludering af forskning i projektet. Målet er, at danske grønsagsavlere vil anvende den udbudte test som et beslutningsstøtteværktøj til at planlægge sædskifter. Der stiles mod afprøvning i ca. 50 marker pr. år og med deltagelse af 9 avlere. Projektet vurderes at henhøre under 11. Nr. 13 Energibesparelse i væksthusgartnerierhvervet. Der er tale om et energiprojekt med 2 overordnede dele, som er videreformidling af resultater fra andre tidligere projekter (væksthuskoncept 2017) og undersøgelser og afprøvning ved klimastyring. 1. Formidling af resultater fra undersøgelserne / afprøvningerne, og fra andre projekter, specielt de endelige resultater fra væksthuskoncept 2017, som afsluttes ultimo 2012, således at størstedelen af resultaterne først kendes i Undersøgelser og afprøvninger plantekvalitet, kulturtid, og udbytte ved ny klimastyring og diffus lys, samt fugtforhold ved ny energibesparende investeringer og klimastyring. Der er fordele og ulemper ved de fleste nye måder at dyrke planter på. Det giver udfordringer at ramme de metoder, der giver flest fordele og færrest ulemper. Med fokus på 3 hovedområder, hvor der er behov for yderligere undersøgelser, ønskes med dette projekt at forbedre baggrundsviden for beslutningerne om, hvordan der skal prioriteres i fremtiden, når energiforbruget og CO2 udledningen skal reduceres drastisk. Der arbejdes med: Produktionsstyring og energibesparende klimastyring. Direkte og diffus lys. Højisolerede væksthuse giver store udfordringer i fugtstyringen. Projektet vurderes at henhøre under 11. Nr. 14 Sporetællinger, bedre klima i væksthuse. Moderne væksthuse isoleres i dag så effektivt, at fugtproblematikken fylder meget i den daglige klimastyring. Svampesygdomme (gråskimmel) bliver derfor et stadigt større problem, især hvis man ikke styrer klimaet meget nøjagtigt. Energibesparelser baseret på isolering giver således hyppigt et dårligere planteklima. Dette er yderst interessant, da en af barriererne for, at gartnerier isolerer væksthusene yderligere, er frygten for høj luftfugtighed med de dertil hørende angreb af svampe. Og her er det specielt gråskimmel og meldug, der kan forårsage store skader i kulturerne. I projektet ønskes effekten af pollenfiltrene i forbindelse med affugtningen undersøgt og få klarlagt maskinernes evne til at rense luften for svampesporer. Leverandørerne påstår stor effekt, men viden på området er meget begrænset. Projektet vurderes at henhøre under

15 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 15 Optimering af væksthusgrøntsagsproduktionen med fokus på fødevaresikkerhed. Projektets samlede formål er at sikre den bedst mulige produktion af væksthusgrøntsager af høj kvalitet, men også i forhold til fødevaresikkerhed. Dette kræver en løbende udvikling og håndtering af de dyrkningsmæssige udfordringer. VTEC-krisen satte fokus på fødevaresikkerheden. Den er høj i forvejen, men alligevel måtte det konstateres, at der kunne opstå et alvorligt sygdomsproblem hos mennesker. Dette er endnu en udfordring til produktionen af væksthus grøntsager. Formålet med projektet er derfor, at imødekomme disse udfordringer bedst muligt ved at: informere/demonstrere og rådgive omkring fødevaresikkerhed hos de konkrete producenter sikre at producenterne kan tage et kvalificeret og fagligt funderet valg af de bedste sorter, set i forhold til sygdomme, kvalitet, smag og holdbarhed sikre, at erhvervet har anvendt de mest moderne og skånsomme principper for plantesygdoms bekæmpelse, herunder principper, som ikke kræver brug af plantebeskyttelsesmidler sikre et fagligt højt videns niveau omkring dyrkningen af kulturerne, og følge op på resultater både i dette projekt, men også tidligere projekter. I projektet arbejdes med flg. overskrifter: Fødevaresikkerhed Sortsforsøg cherrytomater m.m. Meldugkontrol og gråskimmel kontrol Information/temadag/studietur med vægt på resultaterne fra projekterne Projektet vurderes at henhøre under 11. Nr. 16 Energibesparelse ved affugtning i væksthusgrøntsager Høj luftfugtighed i væksthusgartnerier er en konstant problemstilling der arbejdes med, fordi det forøger muligheden for angreb af svampesygdomme. Svampesygdomme er vanskelige at bekæmpe og kan medføre kultur død. Løsning af fugtproblemer kan løses ved udluftning, hvilket imidlertid medfører energitab. En anden løsningsmulighed er brug af affugtningsanlæg. Der findes flere typer af anlæg på markedet, men i dette projekt ønskes et anlæg med en særlig teknologi afprøvet i en konkret grønsagsproduktion. Luften affugtes i et recirkulerende opvarmet saltvandsanlæg. Teknikken har i foreløbige afprøvninger i potteplantegartnerier udvist store energibesparelser. Fugtproblemerne er mere intense i væksthusgrønsager, hvorfor der ønskes afprøvning her, hvor der stiles mod erfaring med effektivitet, besparelse og dimensionering af anlæg. Projektet vurderes at henhøre under

16 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 17 Afsætningskampagne, løgblomster. Projektets formål er at skabe øget interesse hos de danske forbrugere for at købe og værdsætte kvalitetstulipaner og løgblomster i potter. Dette gøres ved efterspørgselsfremmende marketingaktiviteter rettet mod forbrugerne samt de relevante handelsled. Som en vigtig del af projektet indgår information om rigtig pleje og pasning af produkterne, både hos handelsleddene og hos forbrugerne. Målet er at forbrugerne får optimal glæde af løgblomsterne, så tilfredshed udløser yderligere køb i sæsonen. Projektets formål er at skabe øget interesse hos de danske forbrugere for at købe og værdsætte. Projektet består af tre dele. 1. Printkampagne i konsumentmagasiner for løgblomster i potter. Afhængig af sæsonen vil indholdet være information og beskrivelser af løgblomster til henholdsvis indendørs og udendørs brug. Alle annoncer vil indeholde forbrugerinformation og referere til Løgdriverklubbens website. Annoncerne vil gennemføres i februar eller marts 2013, samt i november Trafikreklame for afskårne tulipaner. Der forventes ca. 700 store plakater ved trafikale knudepunkter samt ved indkøbscentre. Kampagnen vil gennemføres ultimo januar. I tilslutning hertil vil Løgdriverklubbens hjemmeside blive opdateret med gode råd om korrekt pasning af tulipaner. 3. Fælles informationsmateriale. Til alle handelsled udsendes informationsmateriale om kampagnerne ledsaget af gode råd og inspiration til at passe og håndtere løgblomsterne optimalt. Materialet vil blive udsendt elektronisk til kendte grossister og detailkæder. Projektet vurderes at henhøre under 5. Nr. 18 Grøntsagsfestival/Sæsonfestival Formålet er at give danske forbrugere et indblik i de valg, der ligger bag at lave kvalitetsfødevarer. Fonden yder støtte til det grundlæggende arbejde i forberedelsen af festivalen. Formålet er herudover, at styrke netværket blandt danske avlere, væksthusgartnere, planteskoler, frøfirmaer, detailhandelskæder producentorganisationer, madformidlere, madpublicister, kokke og andre fødevareproducenter. Navnet Grøntsagsfestival/Sæsomfestival er en arbejdstitel idet der arbejdes mod, at aktiviteten kommer til at være en del af et større set-up med et fælles navn, som lægger op til at repræsentere avlen bredt lige fra urter, svampe, spirer, frugt, bær og til grøntsager samt alle forarbejdede varer heraf. Det overordnede formål er oplysning, men med et ønske om, at der er en afsætningsfremmende afsmitning, idet alle involverede kommer i kontakt med forbrugeren, detailhandlen og arbejder sammen om, at skabe nærværende og ægte kommunikation om det at producere og anvende produkter af høj kvalitet. Målet er at sætte sunde varer af høj kvalitet ind på en ny oplevelses-arena og iscenesætte smuk, velsmagende mad på nye måder, som overrasker forbrugeren, medierne og avlerne selv. Projektet vurderes ikke at henhøre under statsstøtte, da der er tale om en generel oplysningskampagne, hvor projektet ikke påvirker markedsforholdene. 16

17 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 19 Formidling af champignons positive effekt på sundhed og forebyggelse af sygdomme og mulighed for markedsføring af champignon med D - vitamin. Projekt skal ses som en forlængelse af de tidligere projekter indenfor champignon. Formålet med projektet er at fortsætte arbejdet med at indsamle og videreformidle nyt omkring champignons positive egenskaber som fødevare. Både i forhold til sundhed og forebyggelse af en række sygdomme og livsstilsproblemer. Der fokuseres også i dette år på viden omkring champignons muligheder i forhold til at erstatte salt i maden. Endelig ses der på problemstillingen omkring godkendelse af markedsføring af UV-belyste champignon med D-vitamin uden, at der er tale om novel food. Det forventes, at den fortsatte formidling af kendte og dokumenterede positive egenskaber ved champignon som fødevare vil sikre en bedre information om området i forhold til almindelige forbrugere. Dette vil kunne danne grundlag for et muligt øget forbrug. Hvis det lykkes at få en tilladelse til belysning af champignon, vil det blive muligt at levere champignon med et højere indhold af D vitamin end normalt for dyrkede champignon. Projektet vurderes at henhøre under 11. Nr. 20 Forprojekt til generisk markedsføringsprojekt af frugt og grønt. Formålet er, at undersøge frugt og grønterhvervets ønsker og muligheder for en flerårig koordinering af en generisk markedsføringsindsats, herunder tilvejebringelse af det økonomiske fundament hvori indbefattes egne midler, danske fondsmidler samt evt. gearing med EU fællesskabsmidler eller andre offentlige midler Baggrunden er det for erhvervet gennemførte 3 årige markedsføringsprojekt Sæson for god smag som afsluttes i Der skal evalueres på de opnåede resultater samt den måde på og for hvilke områder projektet er gennemført hidtil. Der skal opstilles målbare mål for et nyt projekt. Der skal via brainstorming findes, hvilke præsentations- og virkemidler, der skal tages i anvendelse for at nå de opstillede mål. Hertil skal bruges bistand fra projektkoordinatoren, det i det nuværende projekts markedsføringsbureau samt andre markedsføringsbureauer. Der skal indhentes ekspertviden om trends indenfor forbrug og kommunikation for de kommende år, således at budskaberne bliver præsenteret på den mest optimale måde på det mest optimale tidspunkt. Der skal udarbejdes et strategioplæg, hvortil nødvendig bistand fra erhvervets konsulenter og andre eksperter skal hentes. Projektets resultater skal munde ud i udfærdigelse af ansøgning til EU og/eller andre offentlige støtteordninger. Projektet vurderes ikke at henhøre under statsstøtte, da der er tale om arbejde med en generel oplysningskampagne, hvor projektet ikke påvirker markedsforholdene. 17

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 LEDELSESPATEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2009 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2008 Regnskab 2008 Relativ fordeling af B i % Afvigelse (B-A/A) *100% Note A B C D INDTÆGTER:

Læs mere

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Markedsordningen for frugt og grøntsager April 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt J. nr. 3663-D-11-00490 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

DEN LEVENDE KULTURARV

DEN LEVENDE KULTURARV DEN LEVENDE KULTURARV Fødevareministeriets handlingsplan 2008-10 for jordbrugets plantegenetiske ressourcer Februar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon DEN LEVENDE KULTURARV Fødevareministeriets

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter

Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter 1 Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter Alle nedenstående felter skal udfyldes. Skrifttype Arial, str. 11, enkelt linjeafstand skal anvendes. A1. Projekttype (sæt kun ét kryds!) A2. Vedrører

Læs mere

Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse

Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 ORGANISATION... 2 3.0 ÅRETS FORLØB... 3 4.0 MEDLEMSTAL... 5 5.0 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning,

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning, Årsberetning 2011 2 Årsberetning 2011 Forord 2011 var på mange måder et skelsættende år for Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP). I starten af året fik GUDP både fastlagt

Læs mere

læs om Hollandske gartnere bygger nyt Brohoved for danske planter til Skandinavien Forbrugerne tænder på tryghed

læs om Hollandske gartnere bygger nyt Brohoved for danske planter til Skandinavien Forbrugerne tænder på tryghed Nr. 17 torsdag 4. november 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk gartner tidende Nr. 17 2010 læs om Hollandske gartnere bygger nyt Brohoved for danske planter til Skandinavien Forbrugerne tænder på tryghed

Læs mere

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2002

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2002 52439_omslag.qxd 23-2-24 1:35 Side 1 Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 22 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevarerErhverv Promille- og produktionsafgiftsfondenes

Læs mere

13.04.2012 J.nr.: 2011-20-24-02625

13.04.2012 J.nr.: 2011-20-24-02625 13.04.2012 J.nr.: 2011-20-24-02625 1. Indledning... 2 2. Generelle oplysninger... 2 2.1. Udbud efter annonceringspligten... 2 2.2. Udbyder... 2 2.3. Det udbudte... 2 2.4. Finansielle oplysninger... 2 2.5.

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Ansvarlig forbrugerpolitik

Ansvarlig forbrugerpolitik Ansvarlig forbrugerpolitik Januar 2010 Regeringen Indhold Ansvarlig forbrugerpolitik 3 1 Fælles løsninger på fælles europæiske udfordringer 7 2 Bedre klageforhold 9 3 Større ansvarlighed på de finansielle

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

Forslag til uddannelse til faglærte gartnere. Kompetencekrav til fremtidens gartner

Forslag til uddannelse til faglærte gartnere. Kompetencekrav til fremtidens gartner Forslag til uddannelse til faglærte gartnere Kompetencekrav til fremtidens gartner Titel: Kompetencekrav til fremtidens gartner: Forslag til uddannelse til faglærte gartnere Udarbejdet for: Udarbejdet

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Forbrugerpolitisk handlingsplan

Forbrugerpolitisk handlingsplan 20. januar 2010 Forbrugerpolitisk handlingsplan FORBRUGERSTYRELSEN Ansvarlig forbrugerpolitik... 2 1) Bedre klageforhold... 4 2) Større ansvarlighed på de finansielle markeder... 6 3) Et gennemsigtigt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

forslag til initiativer og partnerskaber, der vil forebygge overvægt i Danmark

forslag til initiativer og partnerskaber, der vil forebygge overvægt i Danmark 50 forslag til initiativer og partnerskaber, der vil forebygge overvægt i Danmark Tanker fra Familie- og Forbrugerministerens Tænketank for partnerskaber om sund mad og motion. Oktober 2005 Forord... 3

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter

Læs mere

Forskning i økologisk jord b ru g 1993-1997

Forskning i økologisk jord b ru g 1993-1997 Forskning i økologisk jord b ru g 1993-1997 Forskning i økologisk jordbrug 1993-1997 En oversigtsrapport over resultaterne fra forskningsprogrammet Forskning i økologisk jordbrug 1993-1997 Forskning i

Læs mere