Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget"

Transkript

1 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2011 Budget 2012 (senest indsendte budget) Budget 2013 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note A B C D E INDTÆGTER: Overført fra forrige år ,0 1 Produktionsafgifter ,9 Promillemidler CO2 - midler Særbevilling og anden indtægt Renter ,0 Tilskud til fondsadministration ,0 I. Indtægter i alt ,2 UDGIFTER: 3 Samlede tilskud fordelt på formål Afsætningsfremme i alt ,7 33,2 Forskning og forsøg i alt ,0 134,1 Produktudvikling i alt ,0 - Rådgivning i alt ,6 98,4 Uddannelse i alt ,0 - Sygdomsforebyggelse i alt ,0 - Sygdomsbekæmpelse i alt ,0 - Dyrevelfærd i alt ,0 - Kontrol i alt ,0 - Særlige foranstaltninger ,0 - Medfinansiering af initiativer under EU-progra ,7-24,7 II. Udgifter til formål i alt ,0 29,2 Fondsadministration Generel fondsadministration ,0 Revisionsudgifter ,5 Effektvurdering ,0 4 Bestyrelseshonorar III. Administration i alt ,7 IV. Udgifter i alt ,1 Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 12,23 9,58 7,95 1

2 Regnskab 2011 Budget 2012 (senest indsendte budget) Budget 2013 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note A B C D E 5 Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Gartneribrugets Afsætningsudvalg ,0 55,1 Danske Prydplanter ,9 11,8 Danske Planteskoler ,9-5,4 Brancheudvalget for Frugt og Grønt ,4 13,0 Danske Havecentre ,1 0,0 Gartnerirådgivningen ,0 - Væksthusgrøntsagssektoren ,1 93,6 Løgdriverklubben ,4 0,0 Frugtformidlingen ,0 140,0 Dansk Champignondyrkerforening ,0-14,3 Dansk Gartneri ,0 - Dansk Gulerodsproducentforening ,0 - Avlerforeningen af danske spiseløg ,0 - V. I alt ,0 29,2 2

3 Noter til punkterne I - V Note 1 Produktionsafgifter i 2011: Promille- Afgiftsgrundlag Afgifter sats mio.kr. t.kr. Grundafgift 95 Kernefrugt, upakket 5,00 105,8 529 Stenfrugt 4,65 17,8 83 Busk- og bærfrugt 4,60 137, Grundafgift 64 Grøntsager på friland 3,00 608, Grundafgift 2 Dyrkede svampede 0,25 56, Grundafgift 18 Grøntsager i væksthus 2,00 457, Grundafgift 92 Potteplanter 2, , Grundafgift 8 Afskårne blomster og snitgrønt 1,60 14, Grundafgift 10 Blomsterløg og -knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter 5,00 76, Grundafgift 86 Planteskoleplanter 4,50 564, I alt Tab på produktionsafgifter -86 Total

4 Note 1 (fortsat). Produktionsafgifter i 2012: Promille- Afgiftsgrundlag Afgifter sats mio.kr. t.kr. Grundafgift 91 Kernefrugt, upakket 5,00 96,2 481 Stenfrugt 4,65 20,5 95 Busk- og bærfrugt 4,60 137, Grundafgift 66 Grøntsager på friland 3,00 630, Grundafgift 2 Dyrkede svampede 0,25 56, Grundafgift 19 Grøntsager i væksthus 2,00 459, Grundafgift 91 Potteplanter 2, , Grundafgift 8 Afskårne blomster og snitgrønt 1,60 14, Grundafgift 9 Blomsterløg og -knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter 2,00 140, Grundafgift 87 Planteskoleplanter 4,50 570, I alt Tab på produktionsafgifter -100 Total

5 Note 1 (fortsat). Produktionsafgifter i 2013: Promille- Afgiftsgrundlag Afgifter sats mio.kr. t.kr. Grundafgift 116 Kernefrugt, upakket 5,00 105,6 528 Stenfrugt 4,65 34,6 161 Busk- og bærfrugt 4,60 181, Grundafgift 77 Grøntsager på friland 3,00 672, Grundafgift 2 Dyrkede svampede 0,25 60, Grundafgift 17 Grøntsager i væksthus 2,00 486, Grundafgift 90 Potteplanter 2, , Grundafgift 7 Afskårne blomster og snitgrønt 1,60 15, Grundafgift 10 Blomsterløg og -knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter 2,00 163, Grundafgift 87 Planteskoleplanter 4,50 588, I alt Tab på produktionsafgifter -100 Total Note 2 Overført restpulje af V_TEC midler fra NaturErhverv

6 Supplerende oplysninger - Basisbudget Beløb i 1000 kr Budget 2012 (senest indsendte budget) Budget 2013 Specifikation af anvendt statsstøtteregel VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Gartneribrugets Afsætningsudvalg i alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer 1. Afsætningskampagne, Frugt og Grønt-sæson for god smag I alt medf. Af inittativer under EU programmer Afsætningsfremme 2. Sæson for god smag - agurk, tomat, salat stk. 1 I alt Afsætningsfremme nr. 3 og 4b. Danske Prydplanter i alt Afsætningsfremme 3. Integreret markedsføring og info indenfor prydplanter stk. 1 nr. 3 og 4b. I alt Afsætningsfremme Rådgivning Producentinformation I alt Rådgivning

7 Danske Planteskoler i alt Afsætningsfremme 4.Markedsføingskampagne for planteskoleprodukter stk. 1 nr. 3 og 4b. I alt Afsætningsfremme Rådgivning 5. Faglig oplysningsvirksomhed stk. 1 nr. 3 og 4b. I alt Rådgivning Medfinansiering af initiativer under EU programmer Bæredygtig planteskoledrift I alt Medfinansiering under EU programmer Brancheudvalget for Frugt og Grønt i alt Forskning og forsøg 6. Holdbarhed og kvalitet af spiseløg Produktionsoptimering i frugt og bær Holdbarhed/kvalitet af løg og gulerødder I alt Forskning og forsøg Medfinansiering af initiativer under EU programmer Verdens bedste industribær Miljøvenlig gødskning af økologiske grønsager Bedre holdbarhed af grøntsager efter lagring I alt Medfinansiering under EU programmer Rådgivning 8. Gå i dybden med rødderne, rodfrugtproduktion stk. 1 nr. 2 og 4b. I alt Rådgivning Uddannelse 9. Faglig oplysningsvirksomhed, nye nordiske netværk stk. 1 nr. 3 I alt uddannelse

8 Danske Havecentre i alt Afsætningsfremme 10. Havemagasinet Havens Dag stk. 1 nr. 4b. I alt Afsætningsfremme Gartnerirådgivningen Forskning og forsøg 12. Ny jordtest for skadegørere Energibesparelse i væksthusgartnerierhvervet Sporetællinger, bedre klima i væksthuse Nye produktionsmetoder indenfor grønt og bær I alt Forskning og forsøg Væksthusgrøntsagssektoren i alt Forskning og forsøg 15. Opt. Af vxthusprod.- fødevaresikkerhed Energibesparelse ved affugtning i væksthusgrøntsager I alt Forskning og forsøg Løgdriverklubben Danmark i alt Afsætningsfremme 17. Afsætningskampagne, løgblomster I alt Afsætningsfremme Frugtformidlingen i alt Afsætningsfremme 18. Grøntsagsfestival Sæsonfestival Ej statsstøtte I alt Afsætningsfremme Dansk Champignondyrkerforening i alt Forskning og forsøg 19. Champ. Positive effekt på sundhed og sygdomsforebyggels I alt Forskning og forsøg

9 Dansk Gartneri i alt Afsætningsfremme 20. Forprojekt generisk markedsføring af frugt og grønt Ej statsstøtte I alt Afsætningsfremme Dansk Gulerodsproducentforening Medfinansiering af initiativer under EU programmer Fremtidens gulerodsproduktion I alt Medfinansiering under EU programmer Avlerforeningen af danske spiseløg Medfinansiering af initiativer under EU programmer Spiseløg - resistente sorter og startgødskning I alt Medfinansiering under EU programmer

10 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 1 Afsætningskampagne, Frugt og Grønt - sæson for god smag. Formålet er at øge danskernes daglige forbrug af sæsonaktuelt frisk frugt og grønt samt fremme forbrugernes opfattelse af, at det er nemt at tilberede og spise frisk frugt og grønt. Programmet er delt ind i 4 actions: Action 1 Støtte aktiviteter: Hjemmeside, Nyhedsbreve, og SMS service, Online annoncering - bannerannoncering, Searchkampagne. Action 2 marketingkampagne for frugt og grønt: Sæson magasinet, Butiksaktiviteter i butikker. Action 3 frugt festival: Butiksaktiviteter i , Jordbærpris. Action 4 grøntsager på messer og udstillinger: Kvindemesser og Kvindeløb. Projektet er medfinansieret i henhold til oplysningskampagne og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked. Nr. 2 Sæson for god smag agurk, tomat, salat. På baggrund af V-TEC krisen er projektets formål at støtte op om de produkter, som blev ramt af krisen. Det er målet et at genskabe tilliden til produkterne gennem forøgelse af forbrugernes interesse for produkterne. For at opnå størst mulig gennemslagskraft udnyttes synergieffekten med aktiviteterne i Sæson for god smag projektet, ved at koordinere aktiviteterne med dette projekt. Der gennemføres en TV kampagne i forbindelse med lanceringen af forårsudgaven af Sæson magasinet. Udgangspunktet er ca. 345 TV spots. Der arbejdes med partnerskab med detail leddet i form af annoncer og online materialer samt ekstra fokus på produkterne i sæson magasinet, som optrykkes med ekstra udgaver. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. Nr. 3 Integreret markedsføring og information indenfor prydplanter. Projektet Integreret markedsføring og information inden for prydplanter har til formål er at informere om prydplanter på såvel Business to Business-niveau som på Business to Consumer-niveau, for at informere såvel indkøbere som forbrugere om øgede anvendelsesmuligheder af potteplanter. De øgede anvendelsesmuligheder forventes at kunne øge incitamentet til at søge information om planter og dermed til øget afsætning af potteplanter på europæisk niveau. Projektet i 2013 forventes gennemført via en række delformål som at: - Profilere planter og deres funktioner over for indkøbere af prydplanter på messer - Inspirere til anvendelse og brug af prydplanter via pressematerialer til fag- og livsstilspressen - Markedsføre planter med udgangspunkt i livsstil og trends - Rådgive den danske plantebranche om kravene til planter og koncepter, der rammer den moderne forbrugers livsstil Målrette informationerne til de moderne forbrugere af potteplanter gennem relevante medier Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. 10

11 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 4 Markedsføringskampagne for planteskoleprodukter. Projektets overordnede mål er at øge afsætningen af planteskoleplanter og skærpe forbrugernes appetit på at anvende et rigere, sundere og mere alsidigt udvalg af planter. Det gælder både planter til skoven, langs hegn, i byens og parkens anlæg og i de private haver. Projektet består af en række delprojekter, der tilsammen skaber fundament for at vække opmærksomhed om planternes mange muligheder og gavnlige effekter og dermed øger appetitten på planter. Der arbejdes med Udstillinger, Grønne Pletter, Udvikling og videnformidling, Genplant Planeten og træplantning (økonomiske fordele ved brug af flere planter i kulturerne). Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. Nr. 5 Faglig oplysningsvirksomhed. Projektformålet er gennem samarbejde med eksterne konsulenter fra Patriotisk Selskab, Københavns Universitet, Skov og Landskab samt konsulenter i GartneriRådgivningen at indhente og videreformidle Danske Planteskoler ny faglig viden. Ud fra deltagelse i aktiviteter i de internationale organisationer EFNA (European Forest Nursery Association) og ENA (European Nurserystock Association) formidles ny viden fra udlandet. Målet er gennem denne oplysningsvirksomhed på temadage og møder samt med informationer via e- mail og på relevante hjemmesider at bidrage til en videreudvikling af planteskoleerhvervet og samarbejdet med andre grønne organisationer. Målet er at effektivisere produktionerne, højne produktkvaliteten samt at øge anvendelsen af miljøvenlige produktionsmetoder. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. Nr. 6 Holdbarhed og kvalitet af spiseløg. Formålet er at forbedre holdbarheden af løg ved dels at øge sundheden af løgplanterne på marken, og dels ved at optimere temperaturbetingelserne ved tørring af løgene, og temperatur- og fugtighedsforholdene under lagringen. Projektet omhandler både konventionelt og økologisk dyrkede løg. Ved at forbedre holdbarheden kan mindskes tab, samtidig med at udnyttelsen af tilførte indsatsfaktorer øges i produktionen af løg. Det forventes, at projektet vil kunne vise, hvilke bladgødninger og hvilke mængder, der skal tilføres til spiseløg, for at sikre, at planterne er sunde og modstandsdygtige mod angreb af svampesygdomme. Sunde planter vil ikke alene kunne give en bedre kvalitet, men også et større udbytte, idet sunde planter vil holde sig friske og grønne i længere tid. Det forventes også, at projektet vil kunne vise, om anvendelse af herbicider påvirker planterne således, at analyser med Mangan-tester fejlagtigt viser Mangan-mangel, selv om planterne ikke er i mangel. Planlægning af aktiviteterne udføres i samarbejde mellem GartneriRådgivningen og AU-Årslev og gennemføres dels hos producenter af spiseløg og dels ved AU-Årslev. Hvert enkelt del-forsøg placeres på flere lokaliteter. Producenter af løg stiller arealer til rådighed, samt forestår pasningen. GartneriRådgivningen og AU- Årslev er ansvarlig for etablering af behandlinger, registreringer under væksten, høst og opgørelser af udbytte, holdbarhed og kvalitet. Projektet vurderes at henhøre under

12 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 7 Produktionsoptimering i frugt og bær. Projektets aktiviteter sigter mod at minimere anvendelsen af pesticider, varsling mod skadedyrsangreb samt reduktion af arbejdsomkostninger ved maskinbeskæring og udtynding i æbler og blommer. Aktiviteterne sigter mod bedre udbytte hos avlerne, forbedret arbejdsmiljø og mindsket risiko for restkoncentrationer af pesticider i æbler og pærer. Resultaterne søges opnået gennem forsøg og afprøvninger. Projektet består af 7 forskellige delprojekter/aktiviteter: 1. Reduktion af pesticidrester i kernefrugt. 2. Optimering af brug af beslutningsstøttesystemet RIMpro. 3. Varsling og forebyggelse af Gåsebiller i kernefrugt. 4. Udvikling af maskinbeskæring i æbler. 5. Mekanisk udtynding i æbler og blommer. 6. Grønnere og fastere Clara Frijs pærer ved korrekt tilførsel af calcium, kvælstof og jern. 7. Udvikling af prognoseværktøj til bestemmelse af korrekt høsttidspunkt for blommer. Projektet gennemføres af konsulenter i Gartnerirådgivningen i samarbejde med frugtavlere, DLV plant og Århus Universitet. Projektet er medfinansieret af Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget. Projektet vurderes at henhøre under 11. Nr. 8 Gå i dybden med rødderne, produktion af rodfrugter. Formålet med projektet er at optimere produktionen af rodfrugter til industri, såvel konventionelt som økologisk. Herudover søges minimering af udvikling af lagersygdomme i gulerødder. Projektet har to dele: 1. Rodfrugter til industri, bedre produktionsplanlægning Der udarbejdes dyrkningsvejledninger for produktion af rodfrugter til industri. Heri indgår udvikling af et koncept for produktionsplanlægning med plantetal, sortsvalg, såtidspunkt, samt prøveopgravninger, som beslutningsgrundlag for høstrækkefølge. Målet med projektet er at skabe et bedre beslutningsgrundlag for både producenter og industri så alle parter får mest mulig udbytte, kvalitet og værdi ud af produktionen. Dette vil være altafgørende for vores konkurrenceevne og muligheder for at fastholde og videreudvikle en produktion af industrigulerødder. 2. Dyrkningssystemets indflydelse på færdigvarekvaliteten Det forventes at opnå en indsigt og en viden, som kan tilvejebringe et solidt grundlag for produktion af gulerødder til lageropbevaring med mindst mulig frasortering. Der udarbejdes beslutningsstøttesystemer, som kan bruges direkte af avleren, som hermed forbedrer sit nettoresultat, ved at mindske spildprocenten, hjælpe på madspildsproblematikken, samt øge konkurrenceevnen. Ligeså vil de forskellige dokumenterede resultater, der er udarbejdet igennem årene, i ind- og udland, på dette område, blive samlet ét sted, og herved skabe et samlet overblik. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1nr. 2 og 4b. 12

13 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 9 Frugt og grønt i Skandinavien nye nordiske netværk. Projektets formål er at udbygge det faglige samarbejde blandt producenter indenfor frugt- og grønterhvervet i de nordiske lande. Projektet indeholder 4 elementer: Nordisk Bærseminar Minikurser i udvalgte specialproduktioner Konference for nordiske løgavlere Temagrupper i mindre kulturer. Der er tale om regulære dyrkningsfaglige områder, hvor avlere mødes og udveksler viden og erfaring med deltagelse af forskere og rådgivere. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3. Nr. 10 In-store magasinet Haveglæder. Formålet med projektet er til forbrugerne at formidle viden, idéer og inspiration til brug af planter på alle måder i haven med fokus på havens forskellige sæsoner. Dette sker ved at udgive to in-store magasiner på hver 64 sider det ene om foråret i april og det andet i efteråret i september. Hvert af in-store magasinerne trykkes i eksemplarer, som distribueres til havecentre og detailplanteskoler. Den faglige begrundelse for projektet er at skabe en stigende interesse for haven og flytte fokus fra terrasser og belægninger til havens grønne elementer nemlig planterne. Baggrunden er, at give folk haveglæden tilbage ved at give dem inspiration og idéer samt bibringe dem den basale viden om havedyrkning, så de får en positiv oplevelse og glæde dermed. Haven er for nogle stadig uoverkommelig. Derfor vil der blive sat fokus på enkle løsninger, hvor planterne er afstemt i form og farve eller tematiseret. Den stigende fokus på Grow You Own vil ligeledes blive taget op med fokus på køkken- og frugthaven. Projektet vurderes at henhøre under 5. Nr. 11 Havens dag. Hovedformålet med projektet er at øge afsætningen af haveplanter i efterårsmånederne. Dette sker ved i 2013 at sætte fokus på planter, blomster og buske, som kan benyttes i og i forbindelse med regnvandsbed. Målsætningen er at øge forbrugernes interesse for brug af regnvand og opsamling i haven ved at lave regnvandsbassiner og integrere de rigtige planter i forbindelse hermed. Dette sker ved at lave særlige arrangementer i forbindelse med Havens Dag, den 2. søndag i september. Begrundelsen for projektet er at sætte fokus på brug af regnvand i forbindelse med de seneste års skybrud og den derved efterfølgende belastning af kloaksystemet. Projektet er et samarbejde imellem Danske Havecentre og Danske Planteskoler. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 4b. 13

14 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 12 Ny jordtest for skadegørere. Projektets formål er at øge produktiviteten og kvaliteten af primærproduktionen af udvalgte frilandsgrønsager og jordbær gennem reduktion af tab og nedsat kvalitet pga. angreb af jordbårne skadegørere. Det opnås ved at udvikle, validere og udbyde en jordtest for tabsgivende skadegørere i gulerødder, løg og jordbær. Testen baseres på Pyrosekventering af DNA fra jordprøver og kvantificering af forekomsten af udvalgte skadegørere. Det erstatter mange individuelle tests for hver skadegører med én samlet test. Pyrosekventering er en ny metode, som kræver inkludering af forskning i projektet. Målet er, at danske grønsagsavlere vil anvende den udbudte test som et beslutningsstøtteværktøj til at planlægge sædskifter. Der stiles mod afprøvning i ca. 50 marker pr. år og med deltagelse af 9 avlere. Projektet vurderes at henhøre under 11. Nr. 13 Energibesparelse i væksthusgartnerierhvervet. Der er tale om et energiprojekt med 2 overordnede dele, som er videreformidling af resultater fra andre tidligere projekter (væksthuskoncept 2017) og undersøgelser og afprøvning ved klimastyring. 1. Formidling af resultater fra undersøgelserne / afprøvningerne, og fra andre projekter, specielt de endelige resultater fra væksthuskoncept 2017, som afsluttes ultimo 2012, således at størstedelen af resultaterne først kendes i Undersøgelser og afprøvninger plantekvalitet, kulturtid, og udbytte ved ny klimastyring og diffus lys, samt fugtforhold ved ny energibesparende investeringer og klimastyring. Der er fordele og ulemper ved de fleste nye måder at dyrke planter på. Det giver udfordringer at ramme de metoder, der giver flest fordele og færrest ulemper. Med fokus på 3 hovedområder, hvor der er behov for yderligere undersøgelser, ønskes med dette projekt at forbedre baggrundsviden for beslutningerne om, hvordan der skal prioriteres i fremtiden, når energiforbruget og CO2 udledningen skal reduceres drastisk. Der arbejdes med: Produktionsstyring og energibesparende klimastyring. Direkte og diffus lys. Højisolerede væksthuse giver store udfordringer i fugtstyringen. Projektet vurderes at henhøre under 11. Nr. 14 Sporetællinger, bedre klima i væksthuse. Moderne væksthuse isoleres i dag så effektivt, at fugtproblematikken fylder meget i den daglige klimastyring. Svampesygdomme (gråskimmel) bliver derfor et stadigt større problem, især hvis man ikke styrer klimaet meget nøjagtigt. Energibesparelser baseret på isolering giver således hyppigt et dårligere planteklima. Dette er yderst interessant, da en af barriererne for, at gartnerier isolerer væksthusene yderligere, er frygten for høj luftfugtighed med de dertil hørende angreb af svampe. Og her er det specielt gråskimmel og meldug, der kan forårsage store skader i kulturerne. I projektet ønskes effekten af pollenfiltrene i forbindelse med affugtningen undersøgt og få klarlagt maskinernes evne til at rense luften for svampesporer. Leverandørerne påstår stor effekt, men viden på området er meget begrænset. Projektet vurderes at henhøre under

15 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 15 Optimering af væksthusgrøntsagsproduktionen med fokus på fødevaresikkerhed. Projektets samlede formål er at sikre den bedst mulige produktion af væksthusgrøntsager af høj kvalitet, men også i forhold til fødevaresikkerhed. Dette kræver en løbende udvikling og håndtering af de dyrkningsmæssige udfordringer. VTEC-krisen satte fokus på fødevaresikkerheden. Den er høj i forvejen, men alligevel måtte det konstateres, at der kunne opstå et alvorligt sygdomsproblem hos mennesker. Dette er endnu en udfordring til produktionen af væksthus grøntsager. Formålet med projektet er derfor, at imødekomme disse udfordringer bedst muligt ved at: informere/demonstrere og rådgive omkring fødevaresikkerhed hos de konkrete producenter sikre at producenterne kan tage et kvalificeret og fagligt funderet valg af de bedste sorter, set i forhold til sygdomme, kvalitet, smag og holdbarhed sikre, at erhvervet har anvendt de mest moderne og skånsomme principper for plantesygdoms bekæmpelse, herunder principper, som ikke kræver brug af plantebeskyttelsesmidler sikre et fagligt højt videns niveau omkring dyrkningen af kulturerne, og følge op på resultater både i dette projekt, men også tidligere projekter. I projektet arbejdes med flg. overskrifter: Fødevaresikkerhed Sortsforsøg cherrytomater m.m. Meldugkontrol og gråskimmel kontrol Information/temadag/studietur med vægt på resultaterne fra projekterne Projektet vurderes at henhøre under 11. Nr. 16 Energibesparelse ved affugtning i væksthusgrøntsager Høj luftfugtighed i væksthusgartnerier er en konstant problemstilling der arbejdes med, fordi det forøger muligheden for angreb af svampesygdomme. Svampesygdomme er vanskelige at bekæmpe og kan medføre kultur død. Løsning af fugtproblemer kan løses ved udluftning, hvilket imidlertid medfører energitab. En anden løsningsmulighed er brug af affugtningsanlæg. Der findes flere typer af anlæg på markedet, men i dette projekt ønskes et anlæg med en særlig teknologi afprøvet i en konkret grønsagsproduktion. Luften affugtes i et recirkulerende opvarmet saltvandsanlæg. Teknikken har i foreløbige afprøvninger i potteplantegartnerier udvist store energibesparelser. Fugtproblemerne er mere intense i væksthusgrønsager, hvorfor der ønskes afprøvning her, hvor der stiles mod erfaring med effektivitet, besparelse og dimensionering af anlæg. Projektet vurderes at henhøre under

16 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 17 Afsætningskampagne, løgblomster. Projektets formål er at skabe øget interesse hos de danske forbrugere for at købe og værdsætte kvalitetstulipaner og løgblomster i potter. Dette gøres ved efterspørgselsfremmende marketingaktiviteter rettet mod forbrugerne samt de relevante handelsled. Som en vigtig del af projektet indgår information om rigtig pleje og pasning af produkterne, både hos handelsleddene og hos forbrugerne. Målet er at forbrugerne får optimal glæde af løgblomsterne, så tilfredshed udløser yderligere køb i sæsonen. Projektets formål er at skabe øget interesse hos de danske forbrugere for at købe og værdsætte. Projektet består af tre dele. 1. Printkampagne i konsumentmagasiner for løgblomster i potter. Afhængig af sæsonen vil indholdet være information og beskrivelser af løgblomster til henholdsvis indendørs og udendørs brug. Alle annoncer vil indeholde forbrugerinformation og referere til Løgdriverklubbens website. Annoncerne vil gennemføres i februar eller marts 2013, samt i november Trafikreklame for afskårne tulipaner. Der forventes ca. 700 store plakater ved trafikale knudepunkter samt ved indkøbscentre. Kampagnen vil gennemføres ultimo januar. I tilslutning hertil vil Løgdriverklubbens hjemmeside blive opdateret med gode råd om korrekt pasning af tulipaner. 3. Fælles informationsmateriale. Til alle handelsled udsendes informationsmateriale om kampagnerne ledsaget af gode råd og inspiration til at passe og håndtere løgblomsterne optimalt. Materialet vil blive udsendt elektronisk til kendte grossister og detailkæder. Projektet vurderes at henhøre under 5. Nr. 18 Grøntsagsfestival/Sæsonfestival Formålet er at give danske forbrugere et indblik i de valg, der ligger bag at lave kvalitetsfødevarer. Fonden yder støtte til det grundlæggende arbejde i forberedelsen af festivalen. Formålet er herudover, at styrke netværket blandt danske avlere, væksthusgartnere, planteskoler, frøfirmaer, detailhandelskæder producentorganisationer, madformidlere, madpublicister, kokke og andre fødevareproducenter. Navnet Grøntsagsfestival/Sæsomfestival er en arbejdstitel idet der arbejdes mod, at aktiviteten kommer til at være en del af et større set-up med et fælles navn, som lægger op til at repræsentere avlen bredt lige fra urter, svampe, spirer, frugt, bær og til grøntsager samt alle forarbejdede varer heraf. Det overordnede formål er oplysning, men med et ønske om, at der er en afsætningsfremmende afsmitning, idet alle involverede kommer i kontakt med forbrugeren, detailhandlen og arbejder sammen om, at skabe nærværende og ægte kommunikation om det at producere og anvende produkter af høj kvalitet. Målet er at sætte sunde varer af høj kvalitet ind på en ny oplevelses-arena og iscenesætte smuk, velsmagende mad på nye måder, som overrasker forbrugeren, medierne og avlerne selv. Projektet vurderes ikke at henhøre under statsstøtte, da der er tale om en generel oplysningskampagne, hvor projektet ikke påvirker markedsforholdene. 16

17 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 19 Formidling af champignons positive effekt på sundhed og forebyggelse af sygdomme og mulighed for markedsføring af champignon med D - vitamin. Projekt skal ses som en forlængelse af de tidligere projekter indenfor champignon. Formålet med projektet er at fortsætte arbejdet med at indsamle og videreformidle nyt omkring champignons positive egenskaber som fødevare. Både i forhold til sundhed og forebyggelse af en række sygdomme og livsstilsproblemer. Der fokuseres også i dette år på viden omkring champignons muligheder i forhold til at erstatte salt i maden. Endelig ses der på problemstillingen omkring godkendelse af markedsføring af UV-belyste champignon med D-vitamin uden, at der er tale om novel food. Det forventes, at den fortsatte formidling af kendte og dokumenterede positive egenskaber ved champignon som fødevare vil sikre en bedre information om området i forhold til almindelige forbrugere. Dette vil kunne danne grundlag for et muligt øget forbrug. Hvis det lykkes at få en tilladelse til belysning af champignon, vil det blive muligt at levere champignon med et højere indhold af D vitamin end normalt for dyrkede champignon. Projektet vurderes at henhøre under 11. Nr. 20 Forprojekt til generisk markedsføringsprojekt af frugt og grønt. Formålet er, at undersøge frugt og grønterhvervets ønsker og muligheder for en flerårig koordinering af en generisk markedsføringsindsats, herunder tilvejebringelse af det økonomiske fundament hvori indbefattes egne midler, danske fondsmidler samt evt. gearing med EU fællesskabsmidler eller andre offentlige midler Baggrunden er det for erhvervet gennemførte 3 årige markedsføringsprojekt Sæson for god smag som afsluttes i Der skal evalueres på de opnåede resultater samt den måde på og for hvilke områder projektet er gennemført hidtil. Der skal opstilles målbare mål for et nyt projekt. Der skal via brainstorming findes, hvilke præsentations- og virkemidler, der skal tages i anvendelse for at nå de opstillede mål. Hertil skal bruges bistand fra projektkoordinatoren, det i det nuværende projekts markedsføringsbureau samt andre markedsføringsbureauer. Der skal indhentes ekspertviden om trends indenfor forbrug og kommunikation for de kommende år, således at budskaberne bliver præsenteret på den mest optimale måde på det mest optimale tidspunkt. Der skal udarbejdes et strategioplæg, hvortil nødvendig bistand fra erhvervets konsulenter og andre eksperter skal hentes. Projektets resultater skal munde ud i udfærdigelse af ansøgning til EU og/eller andre offentlige støtteordninger. Projektet vurderes ikke at henhøre under statsstøtte, da der er tale om arbejde med en generel oplysningskampagne, hvor projektet ikke påvirker markedsforholdene. 17

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Budget 2014 (senest indsendte budget) Budget 2015 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note B C D

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2010 Budget 2011 (senest indsendte budget) Budget 2012 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2009 Budget 2010 (senest indsendte budget) Budget 2011 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Virksomhedsophør, overdragelse eller salg anføres herunder med dato, årstal samt evt. ny ejers navn og adresse

Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Virksomhedsophør, overdragelse eller salg anføres herunder med dato, årstal samt evt. ny ejers navn og adresse OPLYSNINGSSKEMA 2015 Gartneribrugets Afsætningsudvalg Til beregning af produktionsafgift 2015 på frugt og gartneriprodukter omsat i 2014 for CVR/SE nummer Rettelser til navn, adresse, CVR nr. og E mail

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 LEDELSESPATEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2009 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Regnskab 2010 Budget 2011 (senest indsendte budget) Budget 2012 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2008 Regnskab 2008 Relativ fordeling af B i % Afvigelse (B-A/A) *100% Note A B C D INDTÆGTER:

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Produktionsoptimering i frugt og bær

Produktionsoptimering i frugt og bær Produktionsoptimering i frugt og bær Projektet består af 7 delprojekter: 2. Optimering og udvikling af beslutningsstøttesystemet RIMpro 4. Udvikling af maskinbeskæring i æbler 5. Udvikling af mekanisk

Læs mere

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen

Læs mere

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder.

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder. Slutrapport for demonstrationsprojektet Optimering af anvendelse og reduktion i miljøbelastningen af plantebeskyttelsesmidler indenfor havebruget J. nr. Demonstrationen/forsøget er finansieret ved hjælp

Læs mere

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2014 for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Regnskab 2008 Budget 2009 (senest indsendte budget) Budget 2010 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2015 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Forskningsplan for økologiske bær

Forskningsplan for økologiske bær Forskningsplan for økologiske bær Udarbejdet med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug via projektet: Netværk for økologiske bær. Af seniorforsker Hanne Lindhard Pedersen 1 og chefkonsulent Hans Bach-Lauritsen

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger

MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger Institut for Fødevarer Faculty of Science and Technology MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger De overordnede formål 1. Begrænse det nuværende spild i prydplanters værdikæde

Læs mere

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter D a n s k e P r y d p l a n t e r Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Danske Prydplanter Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche har brug for

Læs mere

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2011

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2011 Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2011 Denne rapport

Læs mere

Hamp til dyrkningsmedie og isolering

Hamp til dyrkningsmedie og isolering bdp@agrotech.dk Hamp til dyrkningsmedie og isolering Plantekongres 12. Januar 2010 Bodil Engberg Pallesen, AgroTech Center for Bioressourcer 20 års erfaring indenfor plantefibre Arbejder med: Produktudvikling

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Rabarber på syretrip Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Ord på spil Slå en streg få

Læs mere

TIL GAVN FOR GARTNERE

TIL GAVN FOR GARTNERE Workshop 2, 7. december 2011 Workshop 2, 7. december 2011 Energianvendelse og klima med omtanke Dagens tema: Lys, isolering, varmestyring og ledelsesfokus. Sidst: Luftfugtighed, klimastyring og plantekvalitet.

Læs mere

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion 21.01.2015 KANMIOPLEVELSER OG ERFARINGER MED GUDP-ANSØGNINGER OG PROJEKT GENNEMFØRSLER, LEDER FOR AF SEKTION FOR IMMUNOLOGI OG MIKROBIOLOGI, INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB GUDP-infomøde, Århus, Onsdag 21.

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2014 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Projektets titel: Frugt og grønt 8 aktiviteter med fokus på produktionsoptimering

Projektets titel: Frugt og grønt 8 aktiviteter med fokus på produktionsoptimering Projektets titel: Frugt og grønt 8 aktiviteter med fokus på produktionsoptimering 1. Baggrunden for aktivitetens gennemførelse Projektet består af 8 aktiviteter (delprojekter) med fokus på praktiske undersøgelser

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

Delprojektet Produktionsstyring og energibesparende klimastyring.

Delprojektet Produktionsstyring og energibesparende klimastyring. 1 Delprojektet Produktionsstyring og energibesparende klimastyring. Kulturtid i produktionsplanlægningen ændres, hvis man eksempelvis beslutter at ændre temperatur sætpunktet på klimacomputeren for den

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Mangantest & Bladgødskning

Mangantest & Bladgødskning Avlerforeningen af danske spiseløg Årsmøde den 28.-29. januar 2014 Mangantest & Bladgødskning Jørn Nygaard Sørensen AU-Årslev Bladgødskning i 2013 Formål at sikre en sund plantetop og derigennem sygdomsfrie

Læs mere

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse 1 Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Grundlag Siden 1996 er en del af provenuet fra afgiften på bekæmpelsesmidler (pesticidafgiften), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Kepaløg (Allium cepa L) dyrket konventionelt og økologisk - ligheder og forskelle

Kepaløg (Allium cepa L) dyrket konventionelt og økologisk - ligheder og forskelle Havebrug nr. 153 Oktober 2003 Kepaløg (Allium cepa L) dyrket konventionelt og økologisk - ligheder og forskelle Gitte Bjørn og Anne Mette Fruekilde Forskningscenter Årslev Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer Kulturkvalitet og Træproduktion Plantetal i kulturer Hvor mange planter er det optimalt at plante? Hvordan får man skovejerne til at vælge det optimale antal planter i kulturerne? Bjerne Ditlevsen 14.

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Kolde facts for friskere fødevarer.

Kolde facts for friskere fødevarer. 2012 BSH Hvidevarer A/S Ret til ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl. R16 194 372 0 4/2012 BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 siemens-home.dk Kolde facts for friskere

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Neonectria værn. Projektets formål

Neonectria værn. Projektets formål Neonectria værn Angreb af Neonectria er blevet et stadig stigende problem indenfor branchen. Alle landsdele blev i 2013 ramt af svampeangrebene, om end i forskelligt omfang. Situationen er alvorlig, fordi

Læs mere

Spisesvampe en dansk kontrolkampagne + et fælles nordisk projekt

Spisesvampe en dansk kontrolkampagne + et fælles nordisk projekt Spisesvampe en dansk kontrolkampagne + et fælles nordisk projekt DK kontrolkampagne: Bente Fabech, Marianne Friis Hansen, Lieane T. Jensen og Greta Leiholt, Fødevarestyrelsen, Jørn Gry (konsulent) Nordisk

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild

Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild Eftermiddagens program gennemførtes som en workshop. Deltagerne blev inddelt i 7 grupper. Hver gruppe blev bedt om at formulere ét fælles brændende,

Læs mere

Dyrkning af hindbær i substrat

Dyrkning af hindbær i substrat Dyrkning af hindbær i substrat v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S Dyrkning af hindbær i substrat Hindbærproduktion i DK Baggrund for brug af substrat og tunneler Plantetype Tjek af råvandskvalitet

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Bidrag til brug ved besvarelse af FLF alm. del, Spm. 10 om teknikker til opbevaring af frugt

Bidrag til brug ved besvarelse af FLF alm. del, Spm. 10 om teknikker til opbevaring af frugt Fødevarestyrelsen Susanne Elmholt Dato: 6. november 2009 Bidrag til brug ved besvarelse af FLF alm. del, Spm. 10 om teknikker til opbevaring af frugt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Kampen om madvanerne. Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning

Kampen om madvanerne. Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning Kampen om madvanerne Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning Formålet: med dette materiale er at give eleverne indsigt i Ny Nordisk Hverdagsmad. Mål: Eleverne har til opgave at finde ud

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Lars Wiik, Sverige Stay-green projekt, 2003 2005 Udbytteoptimering i stivelseskartofler Helhedsvurdering

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Præsentation af Fokus værktøjerne Fokus Fødevarer v/ Margit Dörffer og Erik Frydendal Fokus værktøjerne Hvad og hvem er Fokus? Fokus kravspecifikationer Fakta om grønt, pålæg, fjerkræ og kød Fokus hjemmesiderne

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Læs i denne udgave: alle de sidste aktiviteter i visual merchandising projektet. Se denne e-mail i din browser Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Møde i Litauen for at udbrede kendskabet til projektet

Læs mere

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Hvad er god mælk for forbrugeren? Forbrugerkrav Sund og nærende (mager, næringsrig, forebyggende) God

Læs mere

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt Sådan dyrker du økologiske LØG Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt SUNDHED Løg er godt for helbredet. Det har man vidst så at sige altid. Da de ægyptiske pyramider blev bygget, fik arbejderne

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Kilde: www.okologi.dk

Kilde: www.okologi.dk Side 1 Omkring en tredjedel af al verdens mad bliver produceret direkte til skraldespanden. Kilde: Rapporten The food we waste af WRAP (Waste & Resources Action programme) tal fra 2008 Du får mad uden

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S.

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. 1 OPP-princippet 2 Rationalet 3 Udfordringer 4 Konklusion 1. OPP-princippet Bestiller (offentlige institutioner) Aktionærer

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere