Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget"

Transkript

1 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2011 Budget 2012 (senest indsendte budget) Budget 2013 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note A B C D E INDTÆGTER: Overført fra forrige år ,0 1 Produktionsafgifter ,9 Promillemidler CO2 - midler Særbevilling og anden indtægt Renter ,0 Tilskud til fondsadministration ,0 I. Indtægter i alt ,2 UDGIFTER: 3 Samlede tilskud fordelt på formål Afsætningsfremme i alt ,7 33,2 Forskning og forsøg i alt ,0 134,1 Produktudvikling i alt ,0 - Rådgivning i alt ,6 98,4 Uddannelse i alt ,0 - Sygdomsforebyggelse i alt ,0 - Sygdomsbekæmpelse i alt ,0 - Dyrevelfærd i alt ,0 - Kontrol i alt ,0 - Særlige foranstaltninger ,0 - Medfinansiering af initiativer under EU-progra ,7-24,7 II. Udgifter til formål i alt ,0 29,2 Fondsadministration Generel fondsadministration ,0 Revisionsudgifter ,5 Effektvurdering ,0 4 Bestyrelseshonorar III. Administration i alt ,7 IV. Udgifter i alt ,1 Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 12,23 9,58 7,95 1

2 Regnskab 2011 Budget 2012 (senest indsendte budget) Budget 2013 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note A B C D E 5 Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Gartneribrugets Afsætningsudvalg ,0 55,1 Danske Prydplanter ,9 11,8 Danske Planteskoler ,9-5,4 Brancheudvalget for Frugt og Grønt ,4 13,0 Danske Havecentre ,1 0,0 Gartnerirådgivningen ,0 - Væksthusgrøntsagssektoren ,1 93,6 Løgdriverklubben ,4 0,0 Frugtformidlingen ,0 140,0 Dansk Champignondyrkerforening ,0-14,3 Dansk Gartneri ,0 - Dansk Gulerodsproducentforening ,0 - Avlerforeningen af danske spiseløg ,0 - V. I alt ,0 29,2 2

3 Noter til punkterne I - V Note 1 Produktionsafgifter i 2011: Promille- Afgiftsgrundlag Afgifter sats mio.kr. t.kr. Grundafgift 95 Kernefrugt, upakket 5,00 105,8 529 Stenfrugt 4,65 17,8 83 Busk- og bærfrugt 4,60 137, Grundafgift 64 Grøntsager på friland 3,00 608, Grundafgift 2 Dyrkede svampede 0,25 56, Grundafgift 18 Grøntsager i væksthus 2,00 457, Grundafgift 92 Potteplanter 2, , Grundafgift 8 Afskårne blomster og snitgrønt 1,60 14, Grundafgift 10 Blomsterløg og -knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter 5,00 76, Grundafgift 86 Planteskoleplanter 4,50 564, I alt Tab på produktionsafgifter -86 Total

4 Note 1 (fortsat). Produktionsafgifter i 2012: Promille- Afgiftsgrundlag Afgifter sats mio.kr. t.kr. Grundafgift 91 Kernefrugt, upakket 5,00 96,2 481 Stenfrugt 4,65 20,5 95 Busk- og bærfrugt 4,60 137, Grundafgift 66 Grøntsager på friland 3,00 630, Grundafgift 2 Dyrkede svampede 0,25 56, Grundafgift 19 Grøntsager i væksthus 2,00 459, Grundafgift 91 Potteplanter 2, , Grundafgift 8 Afskårne blomster og snitgrønt 1,60 14, Grundafgift 9 Blomsterløg og -knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter 2,00 140, Grundafgift 87 Planteskoleplanter 4,50 570, I alt Tab på produktionsafgifter -100 Total

5 Note 1 (fortsat). Produktionsafgifter i 2013: Promille- Afgiftsgrundlag Afgifter sats mio.kr. t.kr. Grundafgift 116 Kernefrugt, upakket 5,00 105,6 528 Stenfrugt 4,65 34,6 161 Busk- og bærfrugt 4,60 181, Grundafgift 77 Grøntsager på friland 3,00 672, Grundafgift 2 Dyrkede svampede 0,25 60, Grundafgift 17 Grøntsager i væksthus 2,00 486, Grundafgift 90 Potteplanter 2, , Grundafgift 7 Afskårne blomster og snitgrønt 1,60 15, Grundafgift 10 Blomsterløg og -knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter 2,00 163, Grundafgift 87 Planteskoleplanter 4,50 588, I alt Tab på produktionsafgifter -100 Total Note 2 Overført restpulje af V_TEC midler fra NaturErhverv

6 Supplerende oplysninger - Basisbudget Beløb i 1000 kr Budget 2012 (senest indsendte budget) Budget 2013 Specifikation af anvendt statsstøtteregel VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Gartneribrugets Afsætningsudvalg i alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer 1. Afsætningskampagne, Frugt og Grønt-sæson for god smag I alt medf. Af inittativer under EU programmer Afsætningsfremme 2. Sæson for god smag - agurk, tomat, salat stk. 1 I alt Afsætningsfremme nr. 3 og 4b. Danske Prydplanter i alt Afsætningsfremme 3. Integreret markedsføring og info indenfor prydplanter stk. 1 nr. 3 og 4b. I alt Afsætningsfremme Rådgivning Producentinformation I alt Rådgivning

7 Danske Planteskoler i alt Afsætningsfremme 4.Markedsføingskampagne for planteskoleprodukter stk. 1 nr. 3 og 4b. I alt Afsætningsfremme Rådgivning 5. Faglig oplysningsvirksomhed stk. 1 nr. 3 og 4b. I alt Rådgivning Medfinansiering af initiativer under EU programmer Bæredygtig planteskoledrift I alt Medfinansiering under EU programmer Brancheudvalget for Frugt og Grønt i alt Forskning og forsøg 6. Holdbarhed og kvalitet af spiseløg Produktionsoptimering i frugt og bær Holdbarhed/kvalitet af løg og gulerødder I alt Forskning og forsøg Medfinansiering af initiativer under EU programmer Verdens bedste industribær Miljøvenlig gødskning af økologiske grønsager Bedre holdbarhed af grøntsager efter lagring I alt Medfinansiering under EU programmer Rådgivning 8. Gå i dybden med rødderne, rodfrugtproduktion stk. 1 nr. 2 og 4b. I alt Rådgivning Uddannelse 9. Faglig oplysningsvirksomhed, nye nordiske netværk stk. 1 nr. 3 I alt uddannelse

8 Danske Havecentre i alt Afsætningsfremme 10. Havemagasinet Havens Dag stk. 1 nr. 4b. I alt Afsætningsfremme Gartnerirådgivningen Forskning og forsøg 12. Ny jordtest for skadegørere Energibesparelse i væksthusgartnerierhvervet Sporetællinger, bedre klima i væksthuse Nye produktionsmetoder indenfor grønt og bær I alt Forskning og forsøg Væksthusgrøntsagssektoren i alt Forskning og forsøg 15. Opt. Af vxthusprod.- fødevaresikkerhed Energibesparelse ved affugtning i væksthusgrøntsager I alt Forskning og forsøg Løgdriverklubben Danmark i alt Afsætningsfremme 17. Afsætningskampagne, løgblomster I alt Afsætningsfremme Frugtformidlingen i alt Afsætningsfremme 18. Grøntsagsfestival Sæsonfestival Ej statsstøtte I alt Afsætningsfremme Dansk Champignondyrkerforening i alt Forskning og forsøg 19. Champ. Positive effekt på sundhed og sygdomsforebyggels I alt Forskning og forsøg

9 Dansk Gartneri i alt Afsætningsfremme 20. Forprojekt generisk markedsføring af frugt og grønt Ej statsstøtte I alt Afsætningsfremme Dansk Gulerodsproducentforening Medfinansiering af initiativer under EU programmer Fremtidens gulerodsproduktion I alt Medfinansiering under EU programmer Avlerforeningen af danske spiseløg Medfinansiering af initiativer under EU programmer Spiseløg - resistente sorter og startgødskning I alt Medfinansiering under EU programmer

10 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 1 Afsætningskampagne, Frugt og Grønt - sæson for god smag. Formålet er at øge danskernes daglige forbrug af sæsonaktuelt frisk frugt og grønt samt fremme forbrugernes opfattelse af, at det er nemt at tilberede og spise frisk frugt og grønt. Programmet er delt ind i 4 actions: Action 1 Støtte aktiviteter: Hjemmeside, Nyhedsbreve, og SMS service, Online annoncering - bannerannoncering, Searchkampagne. Action 2 marketingkampagne for frugt og grønt: Sæson magasinet, Butiksaktiviteter i butikker. Action 3 frugt festival: Butiksaktiviteter i , Jordbærpris. Action 4 grøntsager på messer og udstillinger: Kvindemesser og Kvindeløb. Projektet er medfinansieret i henhold til oplysningskampagne og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked. Nr. 2 Sæson for god smag agurk, tomat, salat. På baggrund af V-TEC krisen er projektets formål at støtte op om de produkter, som blev ramt af krisen. Det er målet et at genskabe tilliden til produkterne gennem forøgelse af forbrugernes interesse for produkterne. For at opnå størst mulig gennemslagskraft udnyttes synergieffekten med aktiviteterne i Sæson for god smag projektet, ved at koordinere aktiviteterne med dette projekt. Der gennemføres en TV kampagne i forbindelse med lanceringen af forårsudgaven af Sæson magasinet. Udgangspunktet er ca. 345 TV spots. Der arbejdes med partnerskab med detail leddet i form af annoncer og online materialer samt ekstra fokus på produkterne i sæson magasinet, som optrykkes med ekstra udgaver. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. Nr. 3 Integreret markedsføring og information indenfor prydplanter. Projektet Integreret markedsføring og information inden for prydplanter har til formål er at informere om prydplanter på såvel Business to Business-niveau som på Business to Consumer-niveau, for at informere såvel indkøbere som forbrugere om øgede anvendelsesmuligheder af potteplanter. De øgede anvendelsesmuligheder forventes at kunne øge incitamentet til at søge information om planter og dermed til øget afsætning af potteplanter på europæisk niveau. Projektet i 2013 forventes gennemført via en række delformål som at: - Profilere planter og deres funktioner over for indkøbere af prydplanter på messer - Inspirere til anvendelse og brug af prydplanter via pressematerialer til fag- og livsstilspressen - Markedsføre planter med udgangspunkt i livsstil og trends - Rådgive den danske plantebranche om kravene til planter og koncepter, der rammer den moderne forbrugers livsstil Målrette informationerne til de moderne forbrugere af potteplanter gennem relevante medier Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. 10

11 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 4 Markedsføringskampagne for planteskoleprodukter. Projektets overordnede mål er at øge afsætningen af planteskoleplanter og skærpe forbrugernes appetit på at anvende et rigere, sundere og mere alsidigt udvalg af planter. Det gælder både planter til skoven, langs hegn, i byens og parkens anlæg og i de private haver. Projektet består af en række delprojekter, der tilsammen skaber fundament for at vække opmærksomhed om planternes mange muligheder og gavnlige effekter og dermed øger appetitten på planter. Der arbejdes med Udstillinger, Grønne Pletter, Udvikling og videnformidling, Genplant Planeten og træplantning (økonomiske fordele ved brug af flere planter i kulturerne). Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. Nr. 5 Faglig oplysningsvirksomhed. Projektformålet er gennem samarbejde med eksterne konsulenter fra Patriotisk Selskab, Københavns Universitet, Skov og Landskab samt konsulenter i GartneriRådgivningen at indhente og videreformidle Danske Planteskoler ny faglig viden. Ud fra deltagelse i aktiviteter i de internationale organisationer EFNA (European Forest Nursery Association) og ENA (European Nurserystock Association) formidles ny viden fra udlandet. Målet er gennem denne oplysningsvirksomhed på temadage og møder samt med informationer via e- mail og på relevante hjemmesider at bidrage til en videreudvikling af planteskoleerhvervet og samarbejdet med andre grønne organisationer. Målet er at effektivisere produktionerne, højne produktkvaliteten samt at øge anvendelsen af miljøvenlige produktionsmetoder. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. Nr. 6 Holdbarhed og kvalitet af spiseløg. Formålet er at forbedre holdbarheden af løg ved dels at øge sundheden af løgplanterne på marken, og dels ved at optimere temperaturbetingelserne ved tørring af løgene, og temperatur- og fugtighedsforholdene under lagringen. Projektet omhandler både konventionelt og økologisk dyrkede løg. Ved at forbedre holdbarheden kan mindskes tab, samtidig med at udnyttelsen af tilførte indsatsfaktorer øges i produktionen af løg. Det forventes, at projektet vil kunne vise, hvilke bladgødninger og hvilke mængder, der skal tilføres til spiseløg, for at sikre, at planterne er sunde og modstandsdygtige mod angreb af svampesygdomme. Sunde planter vil ikke alene kunne give en bedre kvalitet, men også et større udbytte, idet sunde planter vil holde sig friske og grønne i længere tid. Det forventes også, at projektet vil kunne vise, om anvendelse af herbicider påvirker planterne således, at analyser med Mangan-tester fejlagtigt viser Mangan-mangel, selv om planterne ikke er i mangel. Planlægning af aktiviteterne udføres i samarbejde mellem GartneriRådgivningen og AU-Årslev og gennemføres dels hos producenter af spiseløg og dels ved AU-Årslev. Hvert enkelt del-forsøg placeres på flere lokaliteter. Producenter af løg stiller arealer til rådighed, samt forestår pasningen. GartneriRådgivningen og AU- Årslev er ansvarlig for etablering af behandlinger, registreringer under væksten, høst og opgørelser af udbytte, holdbarhed og kvalitet. Projektet vurderes at henhøre under

12 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 7 Produktionsoptimering i frugt og bær. Projektets aktiviteter sigter mod at minimere anvendelsen af pesticider, varsling mod skadedyrsangreb samt reduktion af arbejdsomkostninger ved maskinbeskæring og udtynding i æbler og blommer. Aktiviteterne sigter mod bedre udbytte hos avlerne, forbedret arbejdsmiljø og mindsket risiko for restkoncentrationer af pesticider i æbler og pærer. Resultaterne søges opnået gennem forsøg og afprøvninger. Projektet består af 7 forskellige delprojekter/aktiviteter: 1. Reduktion af pesticidrester i kernefrugt. 2. Optimering af brug af beslutningsstøttesystemet RIMpro. 3. Varsling og forebyggelse af Gåsebiller i kernefrugt. 4. Udvikling af maskinbeskæring i æbler. 5. Mekanisk udtynding i æbler og blommer. 6. Grønnere og fastere Clara Frijs pærer ved korrekt tilførsel af calcium, kvælstof og jern. 7. Udvikling af prognoseværktøj til bestemmelse af korrekt høsttidspunkt for blommer. Projektet gennemføres af konsulenter i Gartnerirådgivningen i samarbejde med frugtavlere, DLV plant og Århus Universitet. Projektet er medfinansieret af Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget. Projektet vurderes at henhøre under 11. Nr. 8 Gå i dybden med rødderne, produktion af rodfrugter. Formålet med projektet er at optimere produktionen af rodfrugter til industri, såvel konventionelt som økologisk. Herudover søges minimering af udvikling af lagersygdomme i gulerødder. Projektet har to dele: 1. Rodfrugter til industri, bedre produktionsplanlægning Der udarbejdes dyrkningsvejledninger for produktion af rodfrugter til industri. Heri indgår udvikling af et koncept for produktionsplanlægning med plantetal, sortsvalg, såtidspunkt, samt prøveopgravninger, som beslutningsgrundlag for høstrækkefølge. Målet med projektet er at skabe et bedre beslutningsgrundlag for både producenter og industri så alle parter får mest mulig udbytte, kvalitet og værdi ud af produktionen. Dette vil være altafgørende for vores konkurrenceevne og muligheder for at fastholde og videreudvikle en produktion af industrigulerødder. 2. Dyrkningssystemets indflydelse på færdigvarekvaliteten Det forventes at opnå en indsigt og en viden, som kan tilvejebringe et solidt grundlag for produktion af gulerødder til lageropbevaring med mindst mulig frasortering. Der udarbejdes beslutningsstøttesystemer, som kan bruges direkte af avleren, som hermed forbedrer sit nettoresultat, ved at mindske spildprocenten, hjælpe på madspildsproblematikken, samt øge konkurrenceevnen. Ligeså vil de forskellige dokumenterede resultater, der er udarbejdet igennem årene, i ind- og udland, på dette område, blive samlet ét sted, og herved skabe et samlet overblik. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1nr. 2 og 4b. 12

13 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 9 Frugt og grønt i Skandinavien nye nordiske netværk. Projektets formål er at udbygge det faglige samarbejde blandt producenter indenfor frugt- og grønterhvervet i de nordiske lande. Projektet indeholder 4 elementer: Nordisk Bærseminar Minikurser i udvalgte specialproduktioner Konference for nordiske løgavlere Temagrupper i mindre kulturer. Der er tale om regulære dyrkningsfaglige områder, hvor avlere mødes og udveksler viden og erfaring med deltagelse af forskere og rådgivere. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3. Nr. 10 In-store magasinet Haveglæder. Formålet med projektet er til forbrugerne at formidle viden, idéer og inspiration til brug af planter på alle måder i haven med fokus på havens forskellige sæsoner. Dette sker ved at udgive to in-store magasiner på hver 64 sider det ene om foråret i april og det andet i efteråret i september. Hvert af in-store magasinerne trykkes i eksemplarer, som distribueres til havecentre og detailplanteskoler. Den faglige begrundelse for projektet er at skabe en stigende interesse for haven og flytte fokus fra terrasser og belægninger til havens grønne elementer nemlig planterne. Baggrunden er, at give folk haveglæden tilbage ved at give dem inspiration og idéer samt bibringe dem den basale viden om havedyrkning, så de får en positiv oplevelse og glæde dermed. Haven er for nogle stadig uoverkommelig. Derfor vil der blive sat fokus på enkle løsninger, hvor planterne er afstemt i form og farve eller tematiseret. Den stigende fokus på Grow You Own vil ligeledes blive taget op med fokus på køkken- og frugthaven. Projektet vurderes at henhøre under 5. Nr. 11 Havens dag. Hovedformålet med projektet er at øge afsætningen af haveplanter i efterårsmånederne. Dette sker ved i 2013 at sætte fokus på planter, blomster og buske, som kan benyttes i og i forbindelse med regnvandsbed. Målsætningen er at øge forbrugernes interesse for brug af regnvand og opsamling i haven ved at lave regnvandsbassiner og integrere de rigtige planter i forbindelse hermed. Dette sker ved at lave særlige arrangementer i forbindelse med Havens Dag, den 2. søndag i september. Begrundelsen for projektet er at sætte fokus på brug af regnvand i forbindelse med de seneste års skybrud og den derved efterfølgende belastning af kloaksystemet. Projektet er et samarbejde imellem Danske Havecentre og Danske Planteskoler. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 4b. 13

14 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 12 Ny jordtest for skadegørere. Projektets formål er at øge produktiviteten og kvaliteten af primærproduktionen af udvalgte frilandsgrønsager og jordbær gennem reduktion af tab og nedsat kvalitet pga. angreb af jordbårne skadegørere. Det opnås ved at udvikle, validere og udbyde en jordtest for tabsgivende skadegørere i gulerødder, løg og jordbær. Testen baseres på Pyrosekventering af DNA fra jordprøver og kvantificering af forekomsten af udvalgte skadegørere. Det erstatter mange individuelle tests for hver skadegører med én samlet test. Pyrosekventering er en ny metode, som kræver inkludering af forskning i projektet. Målet er, at danske grønsagsavlere vil anvende den udbudte test som et beslutningsstøtteværktøj til at planlægge sædskifter. Der stiles mod afprøvning i ca. 50 marker pr. år og med deltagelse af 9 avlere. Projektet vurderes at henhøre under 11. Nr. 13 Energibesparelse i væksthusgartnerierhvervet. Der er tale om et energiprojekt med 2 overordnede dele, som er videreformidling af resultater fra andre tidligere projekter (væksthuskoncept 2017) og undersøgelser og afprøvning ved klimastyring. 1. Formidling af resultater fra undersøgelserne / afprøvningerne, og fra andre projekter, specielt de endelige resultater fra væksthuskoncept 2017, som afsluttes ultimo 2012, således at størstedelen af resultaterne først kendes i Undersøgelser og afprøvninger plantekvalitet, kulturtid, og udbytte ved ny klimastyring og diffus lys, samt fugtforhold ved ny energibesparende investeringer og klimastyring. Der er fordele og ulemper ved de fleste nye måder at dyrke planter på. Det giver udfordringer at ramme de metoder, der giver flest fordele og færrest ulemper. Med fokus på 3 hovedområder, hvor der er behov for yderligere undersøgelser, ønskes med dette projekt at forbedre baggrundsviden for beslutningerne om, hvordan der skal prioriteres i fremtiden, når energiforbruget og CO2 udledningen skal reduceres drastisk. Der arbejdes med: Produktionsstyring og energibesparende klimastyring. Direkte og diffus lys. Højisolerede væksthuse giver store udfordringer i fugtstyringen. Projektet vurderes at henhøre under 11. Nr. 14 Sporetællinger, bedre klima i væksthuse. Moderne væksthuse isoleres i dag så effektivt, at fugtproblematikken fylder meget i den daglige klimastyring. Svampesygdomme (gråskimmel) bliver derfor et stadigt større problem, især hvis man ikke styrer klimaet meget nøjagtigt. Energibesparelser baseret på isolering giver således hyppigt et dårligere planteklima. Dette er yderst interessant, da en af barriererne for, at gartnerier isolerer væksthusene yderligere, er frygten for høj luftfugtighed med de dertil hørende angreb af svampe. Og her er det specielt gråskimmel og meldug, der kan forårsage store skader i kulturerne. I projektet ønskes effekten af pollenfiltrene i forbindelse med affugtningen undersøgt og få klarlagt maskinernes evne til at rense luften for svampesporer. Leverandørerne påstår stor effekt, men viden på området er meget begrænset. Projektet vurderes at henhøre under

15 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 15 Optimering af væksthusgrøntsagsproduktionen med fokus på fødevaresikkerhed. Projektets samlede formål er at sikre den bedst mulige produktion af væksthusgrøntsager af høj kvalitet, men også i forhold til fødevaresikkerhed. Dette kræver en løbende udvikling og håndtering af de dyrkningsmæssige udfordringer. VTEC-krisen satte fokus på fødevaresikkerheden. Den er høj i forvejen, men alligevel måtte det konstateres, at der kunne opstå et alvorligt sygdomsproblem hos mennesker. Dette er endnu en udfordring til produktionen af væksthus grøntsager. Formålet med projektet er derfor, at imødekomme disse udfordringer bedst muligt ved at: informere/demonstrere og rådgive omkring fødevaresikkerhed hos de konkrete producenter sikre at producenterne kan tage et kvalificeret og fagligt funderet valg af de bedste sorter, set i forhold til sygdomme, kvalitet, smag og holdbarhed sikre, at erhvervet har anvendt de mest moderne og skånsomme principper for plantesygdoms bekæmpelse, herunder principper, som ikke kræver brug af plantebeskyttelsesmidler sikre et fagligt højt videns niveau omkring dyrkningen af kulturerne, og følge op på resultater både i dette projekt, men også tidligere projekter. I projektet arbejdes med flg. overskrifter: Fødevaresikkerhed Sortsforsøg cherrytomater m.m. Meldugkontrol og gråskimmel kontrol Information/temadag/studietur med vægt på resultaterne fra projekterne Projektet vurderes at henhøre under 11. Nr. 16 Energibesparelse ved affugtning i væksthusgrøntsager Høj luftfugtighed i væksthusgartnerier er en konstant problemstilling der arbejdes med, fordi det forøger muligheden for angreb af svampesygdomme. Svampesygdomme er vanskelige at bekæmpe og kan medføre kultur død. Løsning af fugtproblemer kan løses ved udluftning, hvilket imidlertid medfører energitab. En anden løsningsmulighed er brug af affugtningsanlæg. Der findes flere typer af anlæg på markedet, men i dette projekt ønskes et anlæg med en særlig teknologi afprøvet i en konkret grønsagsproduktion. Luften affugtes i et recirkulerende opvarmet saltvandsanlæg. Teknikken har i foreløbige afprøvninger i potteplantegartnerier udvist store energibesparelser. Fugtproblemerne er mere intense i væksthusgrønsager, hvorfor der ønskes afprøvning her, hvor der stiles mod erfaring med effektivitet, besparelse og dimensionering af anlæg. Projektet vurderes at henhøre under

16 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 17 Afsætningskampagne, løgblomster. Projektets formål er at skabe øget interesse hos de danske forbrugere for at købe og værdsætte kvalitetstulipaner og løgblomster i potter. Dette gøres ved efterspørgselsfremmende marketingaktiviteter rettet mod forbrugerne samt de relevante handelsled. Som en vigtig del af projektet indgår information om rigtig pleje og pasning af produkterne, både hos handelsleddene og hos forbrugerne. Målet er at forbrugerne får optimal glæde af løgblomsterne, så tilfredshed udløser yderligere køb i sæsonen. Projektets formål er at skabe øget interesse hos de danske forbrugere for at købe og værdsætte. Projektet består af tre dele. 1. Printkampagne i konsumentmagasiner for løgblomster i potter. Afhængig af sæsonen vil indholdet være information og beskrivelser af løgblomster til henholdsvis indendørs og udendørs brug. Alle annoncer vil indeholde forbrugerinformation og referere til Løgdriverklubbens website. Annoncerne vil gennemføres i februar eller marts 2013, samt i november Trafikreklame for afskårne tulipaner. Der forventes ca. 700 store plakater ved trafikale knudepunkter samt ved indkøbscentre. Kampagnen vil gennemføres ultimo januar. I tilslutning hertil vil Løgdriverklubbens hjemmeside blive opdateret med gode råd om korrekt pasning af tulipaner. 3. Fælles informationsmateriale. Til alle handelsled udsendes informationsmateriale om kampagnerne ledsaget af gode råd og inspiration til at passe og håndtere løgblomsterne optimalt. Materialet vil blive udsendt elektronisk til kendte grossister og detailkæder. Projektet vurderes at henhøre under 5. Nr. 18 Grøntsagsfestival/Sæsonfestival Formålet er at give danske forbrugere et indblik i de valg, der ligger bag at lave kvalitetsfødevarer. Fonden yder støtte til det grundlæggende arbejde i forberedelsen af festivalen. Formålet er herudover, at styrke netværket blandt danske avlere, væksthusgartnere, planteskoler, frøfirmaer, detailhandelskæder producentorganisationer, madformidlere, madpublicister, kokke og andre fødevareproducenter. Navnet Grøntsagsfestival/Sæsomfestival er en arbejdstitel idet der arbejdes mod, at aktiviteten kommer til at være en del af et større set-up med et fælles navn, som lægger op til at repræsentere avlen bredt lige fra urter, svampe, spirer, frugt, bær og til grøntsager samt alle forarbejdede varer heraf. Det overordnede formål er oplysning, men med et ønske om, at der er en afsætningsfremmende afsmitning, idet alle involverede kommer i kontakt med forbrugeren, detailhandlen og arbejder sammen om, at skabe nærværende og ægte kommunikation om det at producere og anvende produkter af høj kvalitet. Målet er at sætte sunde varer af høj kvalitet ind på en ny oplevelses-arena og iscenesætte smuk, velsmagende mad på nye måder, som overrasker forbrugeren, medierne og avlerne selv. Projektet vurderes ikke at henhøre under statsstøtte, da der er tale om en generel oplysningskampagne, hvor projektet ikke påvirker markedsforholdene. 16

17 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2013 Nr. 19 Formidling af champignons positive effekt på sundhed og forebyggelse af sygdomme og mulighed for markedsføring af champignon med D - vitamin. Projekt skal ses som en forlængelse af de tidligere projekter indenfor champignon. Formålet med projektet er at fortsætte arbejdet med at indsamle og videreformidle nyt omkring champignons positive egenskaber som fødevare. Både i forhold til sundhed og forebyggelse af en række sygdomme og livsstilsproblemer. Der fokuseres også i dette år på viden omkring champignons muligheder i forhold til at erstatte salt i maden. Endelig ses der på problemstillingen omkring godkendelse af markedsføring af UV-belyste champignon med D-vitamin uden, at der er tale om novel food. Det forventes, at den fortsatte formidling af kendte og dokumenterede positive egenskaber ved champignon som fødevare vil sikre en bedre information om området i forhold til almindelige forbrugere. Dette vil kunne danne grundlag for et muligt øget forbrug. Hvis det lykkes at få en tilladelse til belysning af champignon, vil det blive muligt at levere champignon med et højere indhold af D vitamin end normalt for dyrkede champignon. Projektet vurderes at henhøre under 11. Nr. 20 Forprojekt til generisk markedsføringsprojekt af frugt og grønt. Formålet er, at undersøge frugt og grønterhvervets ønsker og muligheder for en flerårig koordinering af en generisk markedsføringsindsats, herunder tilvejebringelse af det økonomiske fundament hvori indbefattes egne midler, danske fondsmidler samt evt. gearing med EU fællesskabsmidler eller andre offentlige midler Baggrunden er det for erhvervet gennemførte 3 årige markedsføringsprojekt Sæson for god smag som afsluttes i Der skal evalueres på de opnåede resultater samt den måde på og for hvilke områder projektet er gennemført hidtil. Der skal opstilles målbare mål for et nyt projekt. Der skal via brainstorming findes, hvilke præsentations- og virkemidler, der skal tages i anvendelse for at nå de opstillede mål. Hertil skal bruges bistand fra projektkoordinatoren, det i det nuværende projekts markedsføringsbureau samt andre markedsføringsbureauer. Der skal indhentes ekspertviden om trends indenfor forbrug og kommunikation for de kommende år, således at budskaberne bliver præsenteret på den mest optimale måde på det mest optimale tidspunkt. Der skal udarbejdes et strategioplæg, hvortil nødvendig bistand fra erhvervets konsulenter og andre eksperter skal hentes. Projektets resultater skal munde ud i udfærdigelse af ansøgning til EU og/eller andre offentlige støtteordninger. Projektet vurderes ikke at henhøre under statsstøtte, da der er tale om arbejde med en generel oplysningskampagne, hvor projektet ikke påvirker markedsforholdene. 17

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Budget 2014 (senest indsendte budget) Budget 2015 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note B C D

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 (senest indsendte budget) Budget 2014 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Budget 2015 (senest indsendte budget) Budget 2016 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note B C D

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2010 Budget 2011 (senest indsendte budget) Budget 2012 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2009 Budget 2010 (senest indsendte budget) Budget 2011 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløn i 1000 kr. Regnskab 2008 Budget 2009 (senest indsendte budget) Budget 2010 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2011 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2011 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 (senest indsendte budget) Budget 2014 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Budget 2015 (senest indsendte budget) Budget 2016 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C- B)/B Note A B C D

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Virksomhedsophør, overdragelse eller salg anføres herunder med dato, årstal samt evt. ny ejers navn og adresse

Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Virksomhedsophør, overdragelse eller salg anføres herunder med dato, årstal samt evt. ny ejers navn og adresse OPLYSNINGSSKEMA 2015 Gartneribrugets Afsætningsudvalg Til beregning af produktionsafgift 2015 på frugt og gartneriprodukter omsat i 2014 for CVR/SE nummer Rettelser til navn, adresse, CVR nr. og E mail

Læs mere

Tal om gartneriet 2015

Tal om gartneriet 2015 Tal om gartneriet 2015 Tabeloversigt Tabel 1 - Antal virksomheder med væksthusproduktion 1999 2002 2005 2008 2011 Væksthusproduktion i alt* 707 633 503 403 395 Grøntsager................. 206 182 142 107

Læs mere

Tal om gartneriet 2016

Tal om gartneriet 2016 Tal om gartneriet 2016 0 Tabel 1 - Antal virksomheder med væksthusproduktion Antal bedrifter 2002 2005 2008 2011 2014 Væksthusproduktion i alt* 633 503 403 395 367 Grøntsager 182 142 107 93 79 Snitblomster

Læs mere

Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Virksomhedsophør, overdragelse eller salg anføres herunder med dato, årstal samt evt. ny ejers navn og adresse

Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Virksomhedsophør, overdragelse eller salg anføres herunder med dato, årstal samt evt. ny ejers navn og adresse OPLYSNINGSSKEMA 2016 Gartneribrugets Afsætningsudvalg Til beregning af produktionsafgift 2016 på frugt og gartneriprodukter omsat i 2015 for CVR/SE-nummer Rettelser til navn, adresse, CVR nr. og E-mail

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren Demonstrationsprojekt J nr 2101-D-1-00581 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget 2015 (senest indsendte)

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget 2015 (senest indsendte) Kartoffelafgiftsfonden - ændrings Beløb i 1000 kr. Relativ fordeling af C i % Ændring A => B 100*(B-A)/A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 571 2.189 283,4 2 Produktionsafgifter 620 620

Læs mere

Tal om gartneriet 2012

Tal om gartneriet 2012 Tal om gartneriet 2012 Indholdsfortegnelse TENDENSER... 4 STRUKTUR... 4 ØKONOMI... 5 EKSPORT... 7 HOLLAND... 8 TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 9 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed

Beskyt vand, natur og sundhed Tillæg Beskyt vand, natur og sundhed Forlængelse 2016 af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Regeringen Forlængelse 2016 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed,

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Budget 2014 (senest indsendte budget) Budget 2015 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C- B)/B Note A B C D

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Slutrapport for projektet Optimeret anvendelse af gødning, pesticider og energi i frugtavlen og gartneribruget

Slutrapport for projektet Optimeret anvendelse af gødning, pesticider og energi i frugtavlen og gartneribruget Slutrapport for projektet Optimeret anvendelse af gødning, pesticider og energi i frugtavlen og gartneribruget 1. Baggrunden Der er i erhvervet et ønske om at optimere og reducere anvendelsen af gødning,

Læs mere

Tal om gartneriet 2011

Tal om gartneriet 2011 Tal om gartneriet 2011 Indholdsfortegnelse TENDENSER...3 STRUKTUR...3 ØKONOMI...4 EKSPORT...6 HOLLAND...7 TABELLER...8 Tabel 1 - Antal virksomheder med væksthusproduktion...8 Tabel 2 - Areal med væksthusproduktion

Læs mere

Markedsføringskampagne for planteskoleplanter 2015. x 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Markedsføringskampagne for planteskoleplanter 2015. x 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2015 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

IPM og økonomi. Hvordan kan en IPM strategi beregnes?

IPM og økonomi. Hvordan kan en IPM strategi beregnes? IPM og økonomi Hvordan kan en IPM strategi beregnes? Et overblik med udgangspunkt i Jordbær Jordbær på friland og i tunneller (Administrer IPM i forskellige produktionssystemer) Friland Ekstensiv dyrkning

Læs mere

Tal om gartneriet 2007

Tal om gartneriet 2007 Tal om gartneriet 2007 Indholdsfortegnelse Tendenser...3 Struktur...3 Økonomi...4 Eksport...6 Holland...7 Tabeller...8 Tabel 1 - Antal virksomheder med væksthusproduktion...8 Tabel 2 - Areal med væksthusproduktion

Læs mere

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2011 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2011 for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 LEDELSESPATEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2009 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget 2004

Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget 2004 Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget 2004 Oktober 2004 Budget Ændrings- Relativ Ændring Indtægter: Overført fra forrige år 99 99 0,0 1 Produktionsafgift på kartofler 4.125 4.20 3,5 Renter 60 60 0,0

Læs mere

Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014.

Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014. Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014. En affugter af typen Dantherm CDP 165, opstillet på Kold College for godt et år siden, er nu igen i 10 uger i efteråret

Læs mere

Økonomi i økologisk æble- og pæredyrkning med eksempler fra forskellige produktionsmetoder, usprøjtet, sprøjtet og regntag.

Økonomi i økologisk æble- og pæredyrkning med eksempler fra forskellige produktionsmetoder, usprøjtet, sprøjtet og regntag. Økonomi i økologisk æble- og pæredyrkning med eksempler fra forskellige produktionsmetoder, usprøjtet, sprøjtet og regntag. Hanne Lindhard, GartneriRådgivningen og Institut for fødevarer, AU, Årslev. Der

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget Budget 2014 Beløb i 1000 kr. (senest Budget 2015 indsendte)

Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget Budget 2014 Beløb i 1000 kr. (senest Budget 2015 indsendte) Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget Beløb i 1000 kr. Relativ fordeling af C i % Ændring A => B 100*(B-A)/A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 2.195 571-74,0 2 Produktionsafgifter 550 620

Læs mere

Rettelser til adresse, cvr-nr. og E-mali foretages her: ' O _'_o_i_'_--lj. Omsætning exel. moms I! I I! Se vejledning. Alle beløb angives i nele kr.

Rettelser til adresse, cvr-nr. og E-mali foretages her: ' O _'_o_i_'_--lj. Omsætning exel. moms I! I I! Se vejledning. Alle beløb angives i nele kr. ' O _'_o_i_'_--lj 01 OPLYSNINGSSKEMA 2013 produktionsafgift på frugt og gartneriprodukter omsat i 2012 Gartneribrugets Afsætningsudvalg HVldkærveJ 29 5250 Odense SV Telefon 36 16 62 00 Fax 36 166526 E-mail:

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Regnskab 2010 Budget 2011 (senest indsendte budget) Budget 2012 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Vedrørende miljøpositivliste for de af producentorganisationers driftsfonde, hvor investeringer kan støttes med 60 % fra EU

Vedrørende miljøpositivliste for de af producentorganisationers driftsfonde, hvor investeringer kan støttes med 60 % fra EU DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende miljøpositivliste for de af producentorganisationers driftsfonde, hvor investeringer kan støttes med

Læs mere

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 REGNSKAB PRMILLEAFGIFTSFNDEN FR FRUGTAVLEN G GARTNERIBRUGET FR PERIDEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 LEDELSESpATEGNTN G Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2013 for Promilleafgiftsfonden for fnjgtavlen

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 REGNSKAB PRDUKTINSAFGIFTSFNDEN FR FRUGT G GARTNERIPRDUKTER FR PERIDEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 LEDELSESPÅTEGNfNG Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2014 for Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

Læs mere

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder.

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder. Slutrapport for demonstrationsprojektet Optimering af anvendelse og reduktion i miljøbelastningen af plantebeskyttelsesmidler indenfor havebruget J. nr. Demonstrationen/forsøget er finansieret ved hjælp

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Fjerkræsfgiftsfonden - Ændringsbudget 2005

Fjerkræsfgiftsfonden - Ændringsbudget 2005 Fjerkræsfgiftsfonden - Ændringsbudget 2005 Note BO* 11.000*. S T? 9 * e budget 2005 A æ " M.,. Relati Ændring ***"*«foring A =>! afbi% 10Q*(B-A)/A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige år 524 1 Produktionsafgifter

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2008 Regnskab 2008 Relativ fordeling af B i % Afvigelse (B-A/A) *100% Note A B C D INDTÆGTER:

Læs mere

Styregruppens forventninger til de kommende tre år. Hvordan ser målet ud? Lise Nistrup Jørgensen Institut for agroøkologi Aarhus Universitet, Danmark

Styregruppens forventninger til de kommende tre år. Hvordan ser målet ud? Lise Nistrup Jørgensen Institut for agroøkologi Aarhus Universitet, Danmark Styregruppens forventninger til de kommende tre år. Hvordan ser målet ud? Lise Nistrup Jørgensen Institut for agroøkologi Aarhus Universitet, Danmark Indhold Stor respekt for en bred, men også koncentreret

Læs mere

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Frugtsalat Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Over eller under jorden Intro Der findes

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Produktionsafgifter i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Årsregnskab 2009

Hesteafgiftsfonden. Produktionsafgifter i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Årsregnskab 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Regnskab 2008 Budget 2009 (senest indsendte budget) Budget 2010 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2014 for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Regnskab 2011 Budget 2012 (senest indsendte budget) Budget 2013 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Regnskab 2009 Budget 2010 (senest indsendte budget) Budget 2011 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Fornuftig økonomi i markiser over øko-æbler

Fornuftig økonomi i markiser over øko-æbler Overdækning af æbletræer med en markise gør det muligt at dyrke høje udbytter af usprøjtet frugt, også af sorter, som er følsomme overfor æbleskurv. ne er mindre angrebet af svampesygdomme, også lagerskurv.

Læs mere

Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen?

Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen? Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen? v/ Jens Nannerup, Gasa Odense Frugt Grønt Kort introduktion Direktør i GASA Odense siden foråret 2013 Hvad er GASA Odense i dag? En af landets 6 salgsforeninger

Læs mere

REGNSKAB FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 2012

REGNSKAB FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 2012 REGNSKAB PRDUKTINSAFGIFTSFNDEN FR FRUGT G GARTNERIPRDUKTER FR PERIDEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2012 for Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

Læs mere

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger Økonomisk analyse 27. februar 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne

Læs mere

Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør. DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden

Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør. DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden Fodergræs kvalitet Meget at vinde for landmand og miljø! Mere sukker Mere protein Bedre fiber sammensætning

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi Beskyt vand, natur og sundhed Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Proces og inddragelse af interessenter Der blev i foråret afholdt 4 workshops med inspiration til virkemidler Sprøjtemidler og sundhed (arbejdstagere

Læs mere

Produktionsoptimering i frugt og bær

Produktionsoptimering i frugt og bær Produktionsoptimering i frugt og bær Projektet består af 7 delprojekter: 2. Optimering og udvikling af beslutningsstøttesystemet RIMpro 4. Udvikling af maskinbeskæring i æbler 5. Udvikling af mekanisk

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger

MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger Institut for Fødevarer Faculty of Science and Technology MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger De overordnede formål 1. Begrænse det nuværende spild i prydplanters værdikæde

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

fdb.dk Manus til FDB-værten V. kursus i Ny Nordisk Hverdagsmad, efterår 2011

fdb.dk Manus til FDB-værten V. kursus i Ny Nordisk Hverdagsmad, efterår 2011 Manus til FDB-værten V. kursus i Ny Nordisk Hverdagsmad, efterår 2011 Kære FDB vært, Du har modtaget 2 plakater, som du bruger, når du præsentere tema Ny Nordisk Hverdagsmad for kursisterne! Plakat nr.

Læs mere

Frøafgiftsfonden - Basisbudget 2016

Frøafgiftsfonden - Basisbudget 2016 Frøafgiftsfonden - Basisbudget 2016 Beløb i 1000 kr. Budget 2015 (senest indsendte budget) Budget 2016 Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B- A)/A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige

Læs mere

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft Vi har fokus på klima og energi Vores varmeveksler er mere end bare varm luft rokkedahl-energi.dk Om Rokkedahl Energi 50% Vi går op i besparelser. Derfor kan du altid forvente op til 50% i energibesparelse

Læs mere

Fakta om dansk gartneri 2016/17

Fakta om dansk gartneri 2016/17 Fakta om dansk gartneri 2016/17 SIDE 2 DANSK GARTNERI Den danske gartnerisektor Dansk Gartneri er gartnerierhvervets brancheorganisation. Organisationen har til formål at sikre det danske gartnerierhvervs

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE

PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE VEDTAGET AF FAXE BYRÅD 30. MAJ 2013 Side 1 Indledning De tidligere kommuner, der nu udgør Faxe Kommune, har

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Forskningsplan for økologiske bær

Forskningsplan for økologiske bær Forskningsplan for økologiske bær Udarbejdet med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug via projektet: Netværk for økologiske bær. Af seniorforsker Hanne Lindhard Pedersen 1 og chefkonsulent Hans Bach-Lauritsen

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

Fakta om dansk gartneri

Fakta om dansk gartneri Fakta om dansk gartneri SIDE 2 DANSK GARTNERI Den danske gartnerisektor Dansk Gartneri er gartnerierhvervets brancheorganisation. Organisationen har til formål at sikre det danske gartnerierhverv optimale

Læs mere

Plan for NTR-kampagne i Danmark

Plan for NTR-kampagne i Danmark Dansk Træbeskyttelse Plan for NTR-kampagne i Danmark Formål Kampagnen har til formål at fremme anvendelse af NTR-mærket træ på det danske marked. Kampagnen er planlagt for en 3 årig periode - 2015 til

Læs mere

Hamp til dyrkningsmedie og isolering

Hamp til dyrkningsmedie og isolering bdp@agrotech.dk Hamp til dyrkningsmedie og isolering Plantekongres 12. Januar 2010 Bodil Engberg Pallesen, AgroTech Center for Bioressourcer 20 års erfaring indenfor plantefibre Arbejder med: Produktudvikling

Læs mere

Gennemgang af egne udbytter, priser, og en lille historie fra sæsonen, samt hvad i tænker om fremtiden.

Gennemgang af egne udbytter, priser, og en lille historie fra sæsonen, samt hvad i tænker om fremtiden. ERFA 2014 Gennemgang af egne udbytter, priser, og en lille historie fra sæsonen, samt hvad i tænker om fremtiden. Situationen i 2014. hvor meget blev høstet? Vi laver en lille statistik i gruppen Hvor

Læs mere

NYHEDSBREV Produkttilpasset pakning

NYHEDSBREV Produkttilpasset pakning NYHEDSBREV Produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt DECEMBER 2009 NY HJEMMESIDE. Efter en lidt stille start er der nu fuld gang i både forsknings og virksomhedsprojekter. Det er muligt at følge

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Produktionsgartner. Hvordan starter du? Du kan starte på uddannelsen på 3 forskellige måder, enten skolevejen, praktikvejen eller ny mesterlære.

Produktionsgartner. Hvordan starter du? Du kan starte på uddannelsen på 3 forskellige måder, enten skolevejen, praktikvejen eller ny mesterlære. Produktionsgartner [ Planteskolegartnerassistent ] [ Produktionsgartner med speciale planteskolegartner, produktion ] [ Produktionsgartner med speciale planteskolegartner, handel ] Produktionsgartner På

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 106 Offentligt Den 22. november 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

Notat. Udgangspunktet for ordningen er at hver elev dagligt skal have mulighed for at spise ét stk. økologisk frugt af forskellig slags.

Notat. Udgangspunktet for ordningen er at hver elev dagligt skal have mulighed for at spise ét stk. økologisk frugt af forskellig slags. BALLERUP KOMMUNE Dato: 18. februar 2016 Sagsid: Notat Evaluering af økologisk frugtordning i skolerne Indledning Der er i budgettet for 2015 afsat 1,5 mio. kr. til levering af økologisk frugt til folkeskolerne

Læs mere

AGROTECH. Afsætning af lokale fødevarer UDVIKLING AF AFSÆTNING AF LOKALE FØDEVARER MED HJÆLP FRA AGROTECH 01-12-2015

AGROTECH. Afsætning af lokale fødevarer UDVIKLING AF AFSÆTNING AF LOKALE FØDEVARER MED HJÆLP FRA AGROTECH 01-12-2015 AGROTECH * Afsætning af lokale fødevarer v/dorthe Lynnerup UDVIKLING AF AFSÆTNING AF LOKALE FØDEVARER MED HJÆLP FRA AGROTECH /I projekter hvad & hvilke /I kurser /På kommerciel timebasis /Inspiration til

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi

Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi 2018-2021 1 Forord Promilleafgiftsfonden for landbrug udarbejder hvert fjerde år en strategi for fondens virke. Dette dokument beskriver fondens strategi for

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser Nr. 15 torsdag 30. september 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk gartner tidende Nr. 15 2010 læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser 1 INDHolD 4 Flormart

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

Hvor er der brug for kvalitetsløft af økologiske æbler og pærer. Af Birgitte A Pedersen Kvalitets- og fagkonsulent GASA NORD GRØNT I/S

Hvor er der brug for kvalitetsløft af økologiske æbler og pærer. Af Birgitte A Pedersen Kvalitets- og fagkonsulent GASA NORD GRØNT I/S Hvor er der brug for kvalitetsløft af økologiske æbler og pærer Af Birgitte A Pedersen Kvalitets- og fagkonsulent GASA NORD GRØNT I/S GASA NORD GRØNT er Danmarks største salgsorganisation indenfor friske

Læs mere

BILAG. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr.../..

BILAG. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr.../.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.8.2014 C(2014) 6232 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr..../.. om midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Regnskab

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Regnskab - Regnskab Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2008 Regnskab 2008 Relativ fordeling af B i % Afvigelse (B-A/A) *100% Note A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige år 1.083 1.923 77,6 Promillemidler

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere