DESIGN ANDELEN. udbudsmateriale og kravsspecifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGN ANDELEN. udbudsmateriale og kravsspecifikation"

Transkript

1 DESIGN ANDELEN udbudsmateriale og kravsspecifikation

2 designandelen ønsker tilbud på udvikling af VISUEL IDENTITET & WEBPLATFORM designandelen står foran at skulle etablere en fælles organisatorisk platform for designdrevet vækst i regionen. Vi søger derfor en samarbejdspartner til udvikling af den visuelle identitet og webplatformen. Der er tale om en samlet opgave, hvor den visuelle identitet og webplatformen udvikles som en hel og sammenhængende løsning. Vi ønsker at samarbejde med en leverandør, der både kan levere idéer og layout, men som også kan stå for færdiggørelse og implementering af samtlige løsninger i samarbejde med vores interne kommunikations- og interaktionsdesigner.

3 For at komme i betragtning til løsningen, bedes fremsendt tilbud indeholdende: Referenceliste for relevant arbejde med angivelse af projekt (f.eks. kort beskrivelse af udfordring og løsn ing, tidspunkt for udførelse, ordregiver og beløb). Kort beskrivelse af arbejdsmetoder Et overordnet moodboard på Designandelen. Tilbud på visuel identitet samt basisdesign for hjemmeside indeholdende forside og to underliggende sider. Oplysninger om tilbudsgivers CMS-kompetencer Opgaven indgår som en del af regionalfondsprojekt design- VÆKST. Såfremt tilbudsgiver er partner i projektet kan der efter gældende kun ske afregning til kostpris. Retningslinjer: STRUKTURFONDSFINANSIEREDE PROJEKTER , 1. december yderligere information Projektleder Jens Bøgetoft Christensen mobil Opgavens projektgrundlag, indhold og omfang samt tidsplan er specificeret i udbudsmaterialet for projektet: (LINK/vedh./på de følgende sider). Vi lægger i vores valg af tilbud vægt på både arbejdsmetode og æstetisk formidling af projektets tilsigtede identitet. Tilbuddet bedes fremsendt på nedenstående mailadresse inden den 14. juni 2010 kl

4 udbudsmateriale og kravsspecifikation indholdsfortegnelse side 1. Projektgrundlag og målsætning 1.1 Projektgrundlag 1.2 Målsætning 1.3 Mission 1.4 Vision 1.5 Værdier 1.6 Organisation Branchemæssig kontekst og konkurrerende aktører 2.1 Markedsmæssige trends og udfordringer 2.2 Efterspørgsel 2.3 Kunder 2.4 Konkurrenter Servicekoncept og differentiering 3.1 Repræsenterede designprodukter 19

5 side Kravsspecifikation til visuel identitet 4.1 Tone og stil 4.2 Aflevering på visuel identitet Kravsspecifikation til webplatform 5.1 Formål 5.2 Målgruppe for sitet 5.3 Indhold - eksternt og internt 5.4 Generelle krav til CMS - STEP 1 & handlingsplan: Proces & tidsplan kontaktinformation

6

7 1. Projektgrundlag og målsætning 1.1 Projektgrundlag Designandelen er en del af en regional satsning på design som vækstskaber og en del af Regionens udviklingsstrategi frem mod Baggrund for projektet Projektet søger med udgangspunkt i andelstanken at styrke udviklingen og professionaliseringen af de kreative erhverv og øge brugen af design i regionens øvrige private såvel som offentlige virksomheder gennem formidling af design som forretnings- og udviklingsmæssig ressource. For mange designere er det at starte egen designvirksomhed lidt af en drøm, og småt er på mange måder også godt. Det er effektivt, når gode idéer hurtigt skal omsættes til handling. Livet som lille selvstændig kreativ virksomhed giver frihed til både kreativ frihed, og frihed til selv at prioritere og tilrettelægge hverdagen. Det kan imidlertid både være lidt ensomt at drive sin forretning alene, og forretningsmæssigt kan det knibe med både inspiration, kompetencer og ressourcer til at udvikle forretningen. Ofte kommer små virksomheder også til kort, når det handler om at løse de større og mere tværfaglige opgaver, der i stigende grad efterspørges. Sidst og måske ikke mindst er det en hurdle for mange at få markedsført deres virksomheder og etableret en målrettet salgsindsats. Projektidé og koncept Projektets grundlæggende idé er, med udgangspunkt i klassiske andelsværdier som selvstændighed, frihed og fællesskab, at skabe en ramme, der kan forene små kreative virksomheders grundlæggende ambition om selvstændighed med en nødvendig professionalisering. Gennem etablering af Designandelen at få skabt en organisatorisk ramme, hvor de enkelte virksomheder styrkes, udvikles og professionaliseres gennem samarbejde, fælles ressourcer og kompetenceudvikling. Overordnet set handler det således om at 9

8 skabe designdrevet vækst ved at forbinde kreativitet med forretningssans. Gennem Designandelen etableres en fælles organisatorisk platform for designdrevet vækst i regionen. INTERNT udgør Designandelen en ramme til styrkelse af kompetencer og ressourcer i de selvstændige kreative virksomheder gennem samarbejde og fælles ressourcer. EKSTERNT og udadtil udgør Designandelen en uafhængig platform for virksomheder og organisationer, der gerne vil i gang med at udnytte de strategiske og konkurrencemæssige muligheder, der ligger i design. EKSTERN INTERN Figur 1.1 Designandelens to-strengede struktur. Designandelens aktiviteter er organiseret i følgende 4 indsatsområder, der skal sikre en forretningsorienteret udvikling af de kreative virksomheder - uanset placering i regionen: 1. Designmarked: Matchmaking af kreative og øvrige virksomheder (designmatch), samt formidling af designs forretningsmæssige potentiale, bl.a. gennem placering af Dansk Design Center-medarbejder i Kolding (designworks). Som et særlig koncept for Designandelen vil vi arbejde med designsolution workshops, hvor virksomheder kan lægge opgaver ind i designandelen og få forskellige bud på opgaven og dens håndtering. Endelig vil vi etablere referenceudstillinger i de lokale designhuse (designpermanent), hvor kunder kan orientere sig i medlemsvirksomhedernes referenceprojekter. 2. Forretningsudvikling: Branchespecifik udvikling af kreative mikrovirksomheder, herunder udvikling af særlig designincubator (designbiz og designincubator). Desuden bistand i forbindelse med leverandørsøgning (designsupplier). 3. Regionalt designweb: Udvikling af fælles webplatform til formidling af opgaver, samarbejde, kompetencer og ressourcer. 4. Lokale designhuse: Koordinering og understøttelse af lokale designhuse til fælles fysisk platform for kreative virksomheder, der huser kontorfaciliteter, mødelokaler udstillingsområder og ikke mindst et værksted til fremstilling af prototyper m.v. 10

9 Figur 1.2 Oversigt over interne og eksterne aktivitetsområder designsolution designværksted designworks designpermanent designmatch designweb designhus designbiz designincubator designsupplier 1.2 Målsætning Målsætningen for Designandelen er således for det første at skabe vækst og fremme udviklingen i designerhvervene, herunder øge succesraten for design-iværksættere. For det andet at fremme og nedbryde barrierer for anvendelsen af design i traditionelle virksomheder. Succeskriteriet for Designandelen er at bidrage til: flere vækstvirksomheder inden for formgivnings-, imageog brandingerhvervene, at flere af alle regionens virksomheder har øget vækst gennem brug af design. INTERNT vil vi arbejde med professionalisering, netværksdannelse og forretningsmæssig udvikling af de kreative virksomheder. EKSTERNT handler det om at vejlede i brugen af design og facilitere forretningsmæssigt samarbejde mellem designvirksomheder og øvrige, private såvel som offentlige, virksomheder og organisationer. Nøgleordene er faglig udvikling, salg og vækst både i de kreative virksomheder og hos deres kunder i traditionelle erhverv og offentlige virksomheder. Det sker dels ved at skabe vækst i de små kreative virksomheder (ring 1 i flg. fi- 11

10 gur 1.3) gennem forretningsudvikling og øget fokus på salg, dels ved at øge anvendelse af design i de mere traditionelle erhverv (Ring 2 og 3) gennem formidling af samarbejde mellem de kreative og disse mere traditionelle virksomheder (herunder også offentlige virksomheder). events forlystelsesparker, mv. overnatninger turistbureauer sport & fritid arkitektur design bøger & presse kunst reklame film & video kunsthåndværk indholdsproduktion musik natteliv Figur 1.3: Oversigt over oplevelsesøkonomien, herunder designvirksomheder. Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen: DET DANSKE MARKED FOR OPLEVELSESØKONOMI oplevelser i det øvrige erhvervsliv oplevelseserhverv kreative erhverv RING 3 RING 2 RING 1 En væsentlig kilde til øget vækst er således et øget samarbejde mellem EBSTs ring 1 og ring 2/3-virksomheder. Projektet skal bidrage til at skabe et vedvarende fundament for udvikling af regionens konkurrenceevne indenfor de kreative erhverv, gennem etablering af et forretningsorienteret kompetencenetværk. 1.3 MISSION Vi vil med inspiration fra andelsbevægelsen udvikle og afprøve en fælles organisatorisk ramme for små designvirksomheder med det formål dels at styrke de kreative virksomheder, dels at øge både kendskabet til og anvendelsen af design som vækst og innovationsdriver i de øvrige erhverv, herunder facilitere samarbejdet mellem designvirksomheder og øvrige private og offentlige virksomheder. 1.4 VISION Vi har om 3 år udviklet en organisatorisk ramme, der kan hvile i sig selv og fungere som fælles regional platform for designerhvervene med fokus på professionalisering og højt designfagligt niveau. Vi har om 3 år fået sat design på dagsordnen hos private og offentlige virksomheder i regionen som en væsentlig kil- 12

11 de til konkurrenceevne og innovation og gjort samarbejde med designvirksomheder eller ansættelse af designere til en mere naturlig og integreret del af virksomhedernes udviklings- og innovationsarbejde. Vi har om 3 år fået initieret en netværksdannelse indenfor design i regionen, der omfatter både virksomheder, offentlige aktører og vidensinstitutioner. 1.5 VÆRDIER De værdier, der driver værket i Designandelen og som udtrykker det, vi synes er vigtigt i vores arbejde med design og relationerne til hinanden og vores kunder, tager dels udgangspunkt i andelstanken, dels i designfaglige holdninger. I figur 1.3 er værdierne udtrykt og opdelt i forhold til deres Eksterne og Interne orientering, og på næste side er de beskrevet kort. eksternt rettede internt rettede uafhængighed kvalitet og faglighed nytænkning individualitet mangfoldighed uafhængighed fagligt fællesskab kvalitet og faglighed individualitet synlighed konkollegaskab Figur 1.4 Værdier i Designandelen 13

12 EKSTERNT RETTEDE VÆRDIER Uafhængighed Det er en central værdi for Designandelen og DDC at yde, såvel medlemsvirksomheder som kunder, en uafhængig og fagligt velfunderet vejledning, med henblik på at skabe vækst for begge parter. Kvalitet og faglighed I vores arbejde med at skabe kontakt med aftager, er det faglighed og kvalitet, der er de bærende kriterier for både samarbejdsprocessen og formidlingen af potentielle leverandører. Individualitet Den individualitet, der er fundamentet i andelsbevægelsen, skinner også igennem i forhold til kunder, hvor der ikke arbejdes med standardløsninger, men tages udgangspunkt i den enkelte kunde og de muligheder, Designandelens mange virksomheder rummer. Nytænkning Vi vil udnytte den faglige mangfoldighed, som Designandelen rummer til at skubbe design videre og gøre det, design er godt til, nemlig at nytænke og gå nye veje ikke mindst, når det gælder mere tværfaglige løsninger Nærhed og åbenhed Vi vil i vores dagligdag arbejde for åbne døre, således at vores kunder og samarbejdspartnere kan opleve design in the making og få design helt ind under huden. Samtidig er vi repræsenteret bredt i regionen og dermed tæt på kunderne. 14

13 INTERNT RETTEDE VÆRDIER Uafhængighed Alle Designandelens medlemmer agerer selvsagt som uafhængige virksomheder, der indgår aftaler for egen risiko og regning. Der er således ikke knyttet begrænsninger til medlemskabet af Designandelen, udover iagttagelse af godt kollegaskab ift. de øvrige medlemmer. Kvalitet og faglighed Også i vores interne samarbejde er det kvalitet og faglighed, der er de drivende kræfter og den målestok, vi bruger til at vurdere vores indsats både når det gælder Designandelens tilbud til medlemmerne og medlemmernes bidrag til og deltagelse i Designandelen. Individualitet Det er et bærende element i andelsbevægelsen, at selv om man slutter sig sammen, er det den enkeltes individuelle præferencer, evner og ambitioner, der skal drive værket. Fagligt fællesskab Fællesskabet i Designandelen er drevet af faglige og erhvervsmæssige interessefællesskaber og lysten til, gennem åbenhed og samarbejde, at skabe resultater, der går ud over den enkeltes ressourcer og muligheder. Synlighed er på mange måder essensen i projektet, også internt, hvor det at gøre sig synlig i Designandelen er nøglen til at etablere netværk og blive matchet med kunder. 15

14 1.6 ORGANISATION Projektet er et regionalfondsprojekt under Region Syddanmark, etableret som et samarbejde mellem: Spinderihallerne i Vejle, House of Design i Kolding, Syddansk Universitet, Designskolen i Kolding, Væksthuset Syddanmark, IDEA, Dansk Design Center og ikke mindst 40 designvirksomheder som andelshavere Spinderihallerne er initiativtager og leder projektet. Således er projektadministration og projektledelse placeret fysisk i Spinderihallerne.Designandelen er åbent og gratis for alle designrelaterede virksomheder. Som partner i Andelen kan der gratis trækkes på alle projektets ressourcer. Det er altså gratis at være med, men man forpligter sig at bidrage til udviklingen af Designandelen gennem aktiv deltagelse i projektets udviklingsaktiviteter i et omfang svarende til 50 timer/år el. under én time/uge. 16

15 2. BRANCHEMÆSSIG KONTEKST OG KONKURRERENDE AKTØRER 2.1 Markedsmæssige trends og udfordringer Overordnet set peger den markedsmæssige udvikling i retning af en større efterspørgsel efter designrelaterede ydelser. Således opererer en bred vifte af brancher i stadigt mere designdrevne markeder, præget af overudbud, og hvor teknologisk innovation ikke er tilstrækkeligt til at differentiere de enkelte producenter. Det er derfor i stigende grad designrelaterede produktegenskaber, der tegner differentieringen og driver efterspørgslen. Også i den offentlige sektor er der et betydeligt behov for servicedesign og f.eks. design af velfærdsteknologi, der kan bidrage til at løfte nogle af de mange udfordringer, velfærdssamfundet står midt i. Der findes kun relativt få store designbureauer i Danmark og ingen i regionen. Der er således et tydeligt behov for en mere professionel og slagkraftig designvirksomhed i regionen. Der ligger en særlig udfordring i at overvinde en række barrierer af kulturel og kendskabsmæssig art mellem de traditionelle og kreative erhverv. 2.2 Efterspørgsel Der efterspørges i stigende grad mere omfattende strategiske designløsninger præget af højere kompleksitet og designmæssig tværfaglighed. Der er således et stigende behov for, at designvirksomhederne ikke alene tænker i ydelser og produkter, men evner at tænke deres kompetencer ind i kundernes strategiske udvikling i lighed med f.eks. teknologi. Der er derfor behov for en væsentlig opkvalificering af designledelse som disciplin. 2.3 Kunder Designandelens kunder til medlemsvirksomhedernes produkter er både private og offentlige virksomheder, dvs. ring 2 og 3 i figur 1.2 samt offentlige virksomheder. Et særligt fokusområde er små og mellemstore virksomheder, der endnu ikke har fået gang i arbejdet med design og som står lidt famlende overfor, hvordan de skal gribe det an. 17

16 2.4 Konkurrenter De kreative erhverv udgøres primært af mikrovirksomheder i lighed med Designandelens partnervirksomheder. Designandelens konkurrenter består således primært af andre små selvstændige designvirksomheder, men også større designbureauer kan være en konkurrent. Det gælder især i forhold til større virksomheder, der f.eks. ønsker at supplere deres egen interne designafdeling eller samarbejdspartnere med ny inspiration og tilgangsvinkler. Derudover findes der andre kreative miljøer i Danmark, der i lighed med Designandelen forsøger at facilitere designdrevet vækst, hvor de væsentligste er de private initiativer Lynfabrikken og Republikken i hhv. Århus og København. Figur 2.1 Virksomhedernes placering på design:trappen (DDC) Procenttal for 2006, virksomheder med mellem 35 og 200 ansatte Procenttal for 2003, virksomheder med mere end 10 ansatte. 18

17 3. Servicekoncept og differentiering Designandelen bygger på en differentieringsstrategi baseret på andelsbevægelsens klassiske værdier. Vi dækker et usædvanligt bredt spekter af design gennem Designandelen som organisatorisk ramme omkring mere end 40 uafhængige designvirksomheder. Det er således opgaven, der sætter teamet og ikke omvendt. Det giver en stærk designfaglig position og differentiering fra de øvrige designvirksomheder. Det giver også individuelle løsninger og nytænkning i et miljø præget af forskellighed og mangfoldighed bundet sammen af et stærkt designfagligt miljø og netværk. Samtidig kan man som aftager, som noget helt særegent for Designandelen, få gratis designfaglig og løsningsorienteret vejledning både af Designandelens faste stab og DDC uafhængigt af den enkelte designvirksomheds interesser. Man kan således komme i gang med at arbejde med design i forhold til sin egen virksomhed eller organisation, uden at skulle ind i et mere forpligtende samarbejde med en leverandør. 3.1 repræsenterede Designprodukter I forhold til private og offentlige virksomheder tilbyder Designandelen uvildig sparring på brug af design og facilitering af samarbejde med designvirksomheder. Medlemmer af Designandelen repræsenterer alle designrelaterede brancher jf. Erhvervs og Byggestyrelsens brancheoversigt: Som en væsentlig del af Designandelen knyttes arbejdet med de enkelte designdiscipliner med en strategisk tilgang til design, således at både medlemsvirksomheder og aftagere i stigende grad får en bevidsthed om designs strategiske og innovative muligheder. 19

18 20

19 4. KRAV TIL VISUEL IDENTITET Den visuelle identitet skal støtte op om den position, der er valgt for Designandelen jf. afsnit om differentiering ovenfor og de skitserede værdier. Der kan evt. udarbejdes et slogan, som enten fortæller, hvad Designandelen er, eller den oplevede værdi i et samarbejde for potentielle aftager virksomheder. Designet skal endvidere inkorporere logo for Vækstforum og EUs Fond for Regionaludvikling. 4.1 Tone og stil Stilen skal bl.a. afspejle og signalere: Seriøsitet, innovation, kreativitet, strategi, viden, uafhængighed og frihed omsat i en visuel stil, der formidler renhed/det enkle (association til den danske designtradition), puls, urban living og industrielt. Mangfoldighed og faglighed afspejles i en hjemmeside med en forholdsvist indholdsmættet forside, hvor sidestrukturen ikke er det dominerende element. 4.2 Aflevering på visuel identitet. En overordnet beskrivelse af tone, personlighed og stil vises i moodboard, inkl. 4-5 forskellige overskrifter/budskaber. Brug af farver Brugen af billeder herunder vinkel og type billeder. Typografi type og størrelse gældende for: overskrifter, underoverskrifter og brødtekst Evt. brug af andre grafiske virkemidler Logo og evt. slogan Navnet er Designandelen Brevpapirprogram: àà Brevpapir side 1 (på hhv. dansk og engelsk) og brevpapir side 2 àà Visitkort àà Label til konvolut mv. PowerPoint skabelon side 1 og 2 Forside, bagside samt et opslag til profilfolder (Bagside inkl. Vækstforum- og EU-logo) Basislayout for website indeholdende forslag til forside og 2 underliggende sider. signatur 21

20 KALENDER: interne aktiviteter KALENDER: eksterne aktiviteter RESSOURCER: værksted og lokaler designviden NETWORKING brancher & produkter I GANG MED DESIGN DESIGNVIRKSOMHEDER CASES OM designandelen designiværk FRONTPAGE EKSTERN INTERN FRONTPAGE PROJEKTUDBUD designandelen designbiz VIRKSOMHEDSPROFILER brancher & produkter Figur 5.1: Oversigt over indhold 22

21 5. KRAV TIL WEBPLATFORM 5.1 Formål Formålet med webplatformen er at facilitere opfyldelsen af Designandelens todelte målsætninger i forhold til på den ene side kunderne, potentielle designiværksættere og øvrige interessenter, der udgør de eksterne interessenter - på den anden side de mindre designvirksomheder, der deltager som virksomheder i Designandelen. Som en konsekvens heraf er webplatformen tænkt opdelt i et ekstern site og internt site med log-in. 5.2 Målgruppe for sitet På trods af en forholdsvis bred vifte af interessenter er den primære målgruppe for hjemmesiden virksomheder og organisationer, der er interesseret i at arbejde med design. Tilsvarende er den primære målgruppe for den interne hjemmeside de små kreative virksomheder, der udgør substansen. 5.3 Indhold eksternt og internt I figur 5.1 på forrige side vises en oversigt over indhold, der reflekterer aktiviteter i projektet og på en hensigtsmæssig måde medierer projektets primære aktiviteter i forhold til de to væsentligste målgrupper. EKSTERN EKSTERN HJEMMESIDE Det primære indhold: I gang med design skal indeholde en kort indføring i og vejledning til, hvordan man kommer i gang med at arbejde med design: àà àà àà àà Designandelen og DDC i regionen kan yde uafhængig vejledning. En forløbsmodel over, hvordan man kommer i gang Referencer til cases og designviden Kontaktformular. Kontakt og mulighed for briefing/opgavebeskrivelse 23

22 Designvirksomheder skal indeholde en præsentation af de enkelte designvirksomheder opdelt efter brancher og produkter. Præsentationen følger et fast format for alle virksomheder, med link til egne websites. àà àà CV til download på hvert andelsdesignmedlem Søgeord/funktion; det skal være muligt at søge Cases rummer beskrivelse af konkrete opgaver, der er gennemført i regi af Designandelen. àà àà Det sekundære indhold: både i pdf- og multimedieformat Interviews/film med virksomheder, som har samarbejdet med Designandelen. Om Designandelen skal rumme en redegørelse for projektet og de rammer, vi arbejder indenfor, herunder også selve andelstanken. àà àà àà Bestyrelse og profil på medlemmer Kontaktmulighed på disse Juridisk information sådan løses opgaven og sådan er dine forhold som kunde designiværk skal rumme en præsentation af vores tilbud til folk, der ønsker at starte virksomhed indenfor de kreative erhverv. Herunder beskrivelse af de to opstartsforløb (Reality check og Opstart), samt muligheder for at blive tilknyttet de forskellige designhuse. Kalender eksterne aktiviteter skal formidle Designandelens aktiviteter såvel som andre designrelaterede aktiviteter for hele regionen. Redaktion oprettelse af en redaktion online blad fra designandelen under viden et nyhedsmodul: àà àà Nyhedsmodul med ubegrænset antal nyhedsgrupper Links interessante designfaglige links. designviden skal formidle designfaglig viden og viden indenfor designledelse og designdrevet innovation. 24

23 INTERN intern HJEMMESIDE Det sekundære indhold: Det primære indhold: Virksomhedsprofiler skal indeholde en præsentation af de enkelte designvirksomheder med fokus på kompetencer og ønsker om samarbejde med andre netværksdeltagere. Præsentationen følger et fast format for alle virksomheder. Networking skal indeholde et lukket brugerdrevet forum for Designandelens medlemmer, hvor man kan diskutere opgaver og give hinanden faglig sparring. Når flere andelshavere går sammen om et projekt og løsning af en opgaven skal det være muligt at danne et konsortium på det interne net og kunden (eksternt) - skal have mulighed for en samlet team-præsentation. Projektudbud - her bliver opgaver indhentet af matchmaker og projektleder og udbudt til andelshaverne. Alle projekter skal præsenteres i et kompakt designbrief-format. Designandelen skal rumme en redegørelse for projektet og de rammer, vi arbejder indenfor, herunder også selve andelstanken. Fokus er her på, hvordan vi arbejder internt bl.a. med et code of conduct for, hvordan man agerer i forhold til kon-kolleger i forbindelse med opgaver, kundeoplysninger og deling af information og idéer. àà àà Juridisk information sådan løses opgaven, sådan er dine forhold som andelshaver. Samarbejde i teams, dannelse af konsortium, valg af formand og afregning/fakturering. DesignBIZ skal rumme en præsentation af vores tilbud til andelshaverne indenfor forretningsudvikling og designfaglig sparring. Herunder beskrivelse af de tre udviklingsforløb (Stabilisering, Fokusering og Vækst), samt muligheder for at blive tilknyttet de forskellige designhuse. Ressourcer skal guide til booking af værksted og lokaler i de enkelte designhuse. 25

24 Kalender interne aktiviteter skal formidle aktiviteter indenfor Designandelen, herunder interne faglige arrangementer, samt alle arrangementer fra den eksterne kalender. Adgang til den interne side reguleres af et personligt login, der tildeles manuelt af webmaster. 5.4 GENERELLE KRAV TIL CMS - Step 1 & 2 Det er en grundlæggende præmis for projektet, at det skal bygge på et open source-cms. Udarbejdelsen af hjemmesiden er opdelt i to steps, jf. nedenfor. Grundlæggende skal sitets struktur afspejle ønsket om en edgy, pulserende side med designfaglig substans, hvor man både kan finde ny inspiration og dykke ned i referencematerialer, tidligere artikler og cases. Det ønsker vi omsat i en struktur med en indholdsmættet forside, der giver mulighed for hurtigt at finde interessante ting, nye cases og information om aktuelle aktiviteter. Siden skal således formidle glæden ved design, og forsiden skal være spændende både for dem, der kommer første gang og dem, der løbende bruger hjemmesiden. Der skal derfor også være en synlig struktur på forsiden, så man hurtigt kan navigere ind til det, man interesserer sig for, eller fx bagkataloget af artikler om materialer, dog således at menustrukturen ikke dominerer hjemmesidens forside 26

25 Webmasters muligheder Opdaterings- og redigeringsmuligheder - og adgangsregler Webmaster skal selv i fuldt omfang kunne opdatere hjemmesidens indhold, herunder tekst, film, billedmateriale, pdf.-filer og E-papers, uploade videoer, transmittere online via webcam. Brugervenlighed Der lægges vægt på et minimeret behov for reload af siderne under redigeringsprocessen altså et godt flow i administrationsmodulet. Specificering af skaleringsmuligheder og af mulighederne indenfor editing lay-outet og diverse integrationer. Søgefunktion Hvis der på et tidspunkt er mange medlemmer, kan der tilføjes en søgefunktion. En søgefunktion kan også være relevant ved færre medlemmer, såfremt disse hver har en eller flere specialer/brancher, de kan deles op efter, og som kunderne kan være specifikt interesserede i. Publicerings- og adgangsregler Noget skal kun kunne blive vist på bestemte dage eller for bestemte brugere. Brugerstyring Mulighed for forskellige bruger-roller/-grupper, fx til bestyrelsen, Andelshavere, presse osv. Formular-generator Indtastede data kan gemmes/huskes kundedatabase. Skal kunne gemmes og eksporteres som XML, fx kundedata til brevfletning. Online dokumenter Kan fx bruges til annoncer, billedmateriale, presse, briefingskemaer, grundplan Spinderhallerne og DK med medlemmerne, manualer osv. 27

26 Udskriv PDF Evt. speciel udskriftsvenlig visning, der designes som et datablad tilpasset A4-formatet om hvert medlem. Informationsniveauer Mulighed for at vise ekstra informationer og billede ved mouse-over samt at linke til det enkelte medlems individuelle side. Film/Video Der skal være mulighed for at vise små filmklip, f.eks en velkomst eller små faglige talks, interviews, cases eller transmission af workshops, foredrag på et BillBoard der placeres på forsiden. SPECIFIKATION AF KRAV TIL STEP 1: Briefingsskema/opgavebeskrivelse liggende som værktøjer til download. Mulighed for at opdele billede eller grafik i klik-/link bare områder. Kan fx bruges til at dele et kort op i områder over hele Designandelen og dets medlemmer samt aktører. Fx hvor alle andelshavere er prikket ind, og der linkes til mere detaljeret information. Designandelens hjemmeside må gerne bære præg af at være en portal - med potentiale til at blive international. Portal-website sprog: DK mhp en engelsk version. Portalen får alle endelserne - både.com,.dk, mfl. Dermed kan der optimeres bedre til målgrupper og søgemaskiner. Tip en ven funktion som kan tilføjes/aktiveres på alle relevante sider 28

27 SPECIFIKATION AF KRAV TIL STEP STEP 2 Der udvikles en ekstern engelsksproget version E-paper funktion: Upload af ubegrænset antal pdfkataloger, som så bliver vist som et interaktivt katalog, som kan bladres i online. Kan også benyttes til visning af online annoncer for andelsbevægelsen Shop: - hvor der kan lægges produkter ud (måske har de mere produktorienterede kreative virksomheder mulighed for eksponering af varer.) Auktion, månedlig, over kunstværker / designs. Googlemap-komponent: Mulighed for nemt at placere informationer på et Googlemap-kort. Med GPSkoordinater - adresse og kort branchebeskrivelse med link til nettet. Ud over en oversigt i listeform med navn, billede og adresse vises der på samme eller en separat side også et kort, hvor man kan finde medlemmerne via deres geografiske placering. SMS-markedsføring: bl.a., når der er specielle tilbud eller arrangementer 29

28 6. handlingsplan: PROCES OG TIDSPLAN maj 27. maj 28. maj 28. maj juni 14. juni 18. juni 21. juni 21. juni - 5. juli 5. juli - 1. aug aug. 1. sep. 1. sep okt. 1. nov. Udsendelse af opgavebeskrivelse til webgruppen Frist for svar fra webgruppen Udbud af opgave Designbrief færdiggøres Frist for tilbud på opgave Samtaler og udvælgelse af samarbejdspartner Opstartsmøde Udarbejdelse af logo, basis webdesign og andet grafisk materiale (forside og to underliggende sider) Færdiggørelse af design, tekstforfatning, specifikationer af, hvilket materiale andelshaverne skal levere Programmering, implementering og tilretninger Step 1 web i luften Udvikling af Step 2 Step 2 web i luften 30

29 2010 Udsendelse af opgavebeskrivelse til webgruppen Frist for svar fra webgruppen Udbud af opgave Udarbejdelse af logo, basis webdesign og andet grafisk materiale Designbrief færdiggøres Frist for tilbud på opgave Samtaler og udvælgelse af samarbejdspartner Opstartsmøde Færdiggørelse af design, tekstforfatning, specifikationer af materiale Programmering, implementering og tilretninger Step 1 web i luften Tilsv. udvikling af Step 2 Step 2 web i luften 1. juni 1. juli 1. aug. 1. sep. 1. okt. 1. nov. predesign, udbud, mv. udvikling af step 1 udvikling af step 2 31

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

ANALYSE AF ØKOSYSTEMET FOR DESIGN OG KREATIVE ERHVERV I REGION SYDDANMARK

ANALYSE AF ØKOSYSTEMET FOR DESIGN OG KREATIVE ERHVERV I REGION SYDDANMARK 1 ANALYSE AF ØKOSYSTEMET FOR DESIGN OG KREATIVE ERHVERV I REGION SYDDANMARK Glenda Napier, Lotte Langkilde, Louise Fenger Kornum REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 17 20 23 26 28 29 30

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness)

Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness) Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness) Aktivitetsplan nr.: X1 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet 1 IBIZ-Centers fokusområder

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

NETVÆRK OG VÆKST ENTREPRENØRSKAB INNOVATION STATUS. - virksomheder, udviklingsprojekter og erhvervsudvikling

NETVÆRK OG VÆKST ENTREPRENØRSKAB INNOVATION STATUS. - virksomheder, udviklingsprojekter og erhvervsudvikling INNOVATION ENTREPRENØRSKAB NETVÆRK OG VÆKST STATUS - virksomheder, udviklingsprojekter og erhvervsudvikling Læs mere om Spinderihallerne, projekter og virksomheder på www.spinderihallerne.dk og www.facebook.com/spinderihallerne

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS

WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS MMD EAL 4. SEMESTER AFGANGS EKSAMEN Af merwais Sarwari, Muharrem Karakaplan, Diar Baker Ahmad & Yrsa Jensen Vejleder: Thomas Jessen Bivejleder: Jens Berg

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

Projekt URL: www.linkmeup.dk

Projekt URL: www.linkmeup.dk Vejledere: Ditlev vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely Marc Kluge Merethe Lindemann Morten Rold Projekt URL: www.linkmeup.dk 1. Indledning.

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

E-BØGER. dansk materiale, på fornuftige vilkår og til en fornuftig økonomi.

E-BØGER. dansk materiale, på fornuftige vilkår og til en fornuftig økonomi. E-BØGER EVALUERING AF FORSØG MED DIGITALISERET MATERIALE PÅ TRE PROFESSIONSHØJSKOLER På baggrund af en projektansøgning til DEFF blev der etableret et forsøg med udlån af e-bøger på tre Professionshøjskoler,

Læs mere

Designmanual til online kommunikationsplatform

Designmanual til online kommunikationsplatform Designmanual til online kommunikationsplatform Udarbejdet af Kidvertising Agency Januar 2012 1 Indhold 1. Baggrund... 3 1.1 Opgavebeskrivelse... 3 2. Research og metode... 3 2.1 Designmanual... 3 2.2.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse Formidling på mobile platforme Komparativ analyse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visualisering af løsninger i de 4-rum... 2 Beskrivelse af 4-rumsmodel... 2 Formidlingskanaler... 4 Hvad gør de i andre

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere

14 Designsucceser En kvalitativ analyse af designbranchens udfordringer og muligheder

14 Designsucceser En kvalitativ analyse af designbranchens udfordringer og muligheder 14 Designsucceser En kvalitativ analyse af designbranchens udfordringer og muligheder April 2009 14 DESIGNSUCCESER En kvalitativ analyse af designbranchens udfordringer og muligheder Udarbejdet for Erhvervs-

Læs mere