DESIGN ANDELEN. udbudsmateriale og kravsspecifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGN ANDELEN. udbudsmateriale og kravsspecifikation"

Transkript

1 DESIGN ANDELEN udbudsmateriale og kravsspecifikation

2 designandelen ønsker tilbud på udvikling af VISUEL IDENTITET & WEBPLATFORM designandelen står foran at skulle etablere en fælles organisatorisk platform for designdrevet vækst i regionen. Vi søger derfor en samarbejdspartner til udvikling af den visuelle identitet og webplatformen. Der er tale om en samlet opgave, hvor den visuelle identitet og webplatformen udvikles som en hel og sammenhængende løsning. Vi ønsker at samarbejde med en leverandør, der både kan levere idéer og layout, men som også kan stå for færdiggørelse og implementering af samtlige løsninger i samarbejde med vores interne kommunikations- og interaktionsdesigner.

3 For at komme i betragtning til løsningen, bedes fremsendt tilbud indeholdende: Referenceliste for relevant arbejde med angivelse af projekt (f.eks. kort beskrivelse af udfordring og løsn ing, tidspunkt for udførelse, ordregiver og beløb). Kort beskrivelse af arbejdsmetoder Et overordnet moodboard på Designandelen. Tilbud på visuel identitet samt basisdesign for hjemmeside indeholdende forside og to underliggende sider. Oplysninger om tilbudsgivers CMS-kompetencer Opgaven indgår som en del af regionalfondsprojekt design- VÆKST. Såfremt tilbudsgiver er partner i projektet kan der efter gældende kun ske afregning til kostpris. Retningslinjer: STRUKTURFONDSFINANSIEREDE PROJEKTER , 1. december yderligere information Projektleder Jens Bøgetoft Christensen mobil Opgavens projektgrundlag, indhold og omfang samt tidsplan er specificeret i udbudsmaterialet for projektet: (LINK/vedh./på de følgende sider). Vi lægger i vores valg af tilbud vægt på både arbejdsmetode og æstetisk formidling af projektets tilsigtede identitet. Tilbuddet bedes fremsendt på nedenstående mailadresse inden den 14. juni 2010 kl

4 udbudsmateriale og kravsspecifikation indholdsfortegnelse side 1. Projektgrundlag og målsætning 1.1 Projektgrundlag 1.2 Målsætning 1.3 Mission 1.4 Vision 1.5 Værdier 1.6 Organisation Branchemæssig kontekst og konkurrerende aktører 2.1 Markedsmæssige trends og udfordringer 2.2 Efterspørgsel 2.3 Kunder 2.4 Konkurrenter Servicekoncept og differentiering 3.1 Repræsenterede designprodukter 19

5 side Kravsspecifikation til visuel identitet 4.1 Tone og stil 4.2 Aflevering på visuel identitet Kravsspecifikation til webplatform 5.1 Formål 5.2 Målgruppe for sitet 5.3 Indhold - eksternt og internt 5.4 Generelle krav til CMS - STEP 1 & handlingsplan: Proces & tidsplan kontaktinformation

6

7 1. Projektgrundlag og målsætning 1.1 Projektgrundlag Designandelen er en del af en regional satsning på design som vækstskaber og en del af Regionens udviklingsstrategi frem mod Baggrund for projektet Projektet søger med udgangspunkt i andelstanken at styrke udviklingen og professionaliseringen af de kreative erhverv og øge brugen af design i regionens øvrige private såvel som offentlige virksomheder gennem formidling af design som forretnings- og udviklingsmæssig ressource. For mange designere er det at starte egen designvirksomhed lidt af en drøm, og småt er på mange måder også godt. Det er effektivt, når gode idéer hurtigt skal omsættes til handling. Livet som lille selvstændig kreativ virksomhed giver frihed til både kreativ frihed, og frihed til selv at prioritere og tilrettelægge hverdagen. Det kan imidlertid både være lidt ensomt at drive sin forretning alene, og forretningsmæssigt kan det knibe med både inspiration, kompetencer og ressourcer til at udvikle forretningen. Ofte kommer små virksomheder også til kort, når det handler om at løse de større og mere tværfaglige opgaver, der i stigende grad efterspørges. Sidst og måske ikke mindst er det en hurdle for mange at få markedsført deres virksomheder og etableret en målrettet salgsindsats. Projektidé og koncept Projektets grundlæggende idé er, med udgangspunkt i klassiske andelsværdier som selvstændighed, frihed og fællesskab, at skabe en ramme, der kan forene små kreative virksomheders grundlæggende ambition om selvstændighed med en nødvendig professionalisering. Gennem etablering af Designandelen at få skabt en organisatorisk ramme, hvor de enkelte virksomheder styrkes, udvikles og professionaliseres gennem samarbejde, fælles ressourcer og kompetenceudvikling. Overordnet set handler det således om at 9

8 skabe designdrevet vækst ved at forbinde kreativitet med forretningssans. Gennem Designandelen etableres en fælles organisatorisk platform for designdrevet vækst i regionen. INTERNT udgør Designandelen en ramme til styrkelse af kompetencer og ressourcer i de selvstændige kreative virksomheder gennem samarbejde og fælles ressourcer. EKSTERNT og udadtil udgør Designandelen en uafhængig platform for virksomheder og organisationer, der gerne vil i gang med at udnytte de strategiske og konkurrencemæssige muligheder, der ligger i design. EKSTERN INTERN Figur 1.1 Designandelens to-strengede struktur. Designandelens aktiviteter er organiseret i følgende 4 indsatsområder, der skal sikre en forretningsorienteret udvikling af de kreative virksomheder - uanset placering i regionen: 1. Designmarked: Matchmaking af kreative og øvrige virksomheder (designmatch), samt formidling af designs forretningsmæssige potentiale, bl.a. gennem placering af Dansk Design Center-medarbejder i Kolding (designworks). Som et særlig koncept for Designandelen vil vi arbejde med designsolution workshops, hvor virksomheder kan lægge opgaver ind i designandelen og få forskellige bud på opgaven og dens håndtering. Endelig vil vi etablere referenceudstillinger i de lokale designhuse (designpermanent), hvor kunder kan orientere sig i medlemsvirksomhedernes referenceprojekter. 2. Forretningsudvikling: Branchespecifik udvikling af kreative mikrovirksomheder, herunder udvikling af særlig designincubator (designbiz og designincubator). Desuden bistand i forbindelse med leverandørsøgning (designsupplier). 3. Regionalt designweb: Udvikling af fælles webplatform til formidling af opgaver, samarbejde, kompetencer og ressourcer. 4. Lokale designhuse: Koordinering og understøttelse af lokale designhuse til fælles fysisk platform for kreative virksomheder, der huser kontorfaciliteter, mødelokaler udstillingsområder og ikke mindst et værksted til fremstilling af prototyper m.v. 10

9 Figur 1.2 Oversigt over interne og eksterne aktivitetsområder designsolution designværksted designworks designpermanent designmatch designweb designhus designbiz designincubator designsupplier 1.2 Målsætning Målsætningen for Designandelen er således for det første at skabe vækst og fremme udviklingen i designerhvervene, herunder øge succesraten for design-iværksættere. For det andet at fremme og nedbryde barrierer for anvendelsen af design i traditionelle virksomheder. Succeskriteriet for Designandelen er at bidrage til: flere vækstvirksomheder inden for formgivnings-, imageog brandingerhvervene, at flere af alle regionens virksomheder har øget vækst gennem brug af design. INTERNT vil vi arbejde med professionalisering, netværksdannelse og forretningsmæssig udvikling af de kreative virksomheder. EKSTERNT handler det om at vejlede i brugen af design og facilitere forretningsmæssigt samarbejde mellem designvirksomheder og øvrige, private såvel som offentlige, virksomheder og organisationer. Nøgleordene er faglig udvikling, salg og vækst både i de kreative virksomheder og hos deres kunder i traditionelle erhverv og offentlige virksomheder. Det sker dels ved at skabe vækst i de små kreative virksomheder (ring 1 i flg. fi- 11

10 gur 1.3) gennem forretningsudvikling og øget fokus på salg, dels ved at øge anvendelse af design i de mere traditionelle erhverv (Ring 2 og 3) gennem formidling af samarbejde mellem de kreative og disse mere traditionelle virksomheder (herunder også offentlige virksomheder). events forlystelsesparker, mv. overnatninger turistbureauer sport & fritid arkitektur design bøger & presse kunst reklame film & video kunsthåndværk indholdsproduktion musik natteliv Figur 1.3: Oversigt over oplevelsesøkonomien, herunder designvirksomheder. Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen: DET DANSKE MARKED FOR OPLEVELSESØKONOMI oplevelser i det øvrige erhvervsliv oplevelseserhverv kreative erhverv RING 3 RING 2 RING 1 En væsentlig kilde til øget vækst er således et øget samarbejde mellem EBSTs ring 1 og ring 2/3-virksomheder. Projektet skal bidrage til at skabe et vedvarende fundament for udvikling af regionens konkurrenceevne indenfor de kreative erhverv, gennem etablering af et forretningsorienteret kompetencenetværk. 1.3 MISSION Vi vil med inspiration fra andelsbevægelsen udvikle og afprøve en fælles organisatorisk ramme for små designvirksomheder med det formål dels at styrke de kreative virksomheder, dels at øge både kendskabet til og anvendelsen af design som vækst og innovationsdriver i de øvrige erhverv, herunder facilitere samarbejdet mellem designvirksomheder og øvrige private og offentlige virksomheder. 1.4 VISION Vi har om 3 år udviklet en organisatorisk ramme, der kan hvile i sig selv og fungere som fælles regional platform for designerhvervene med fokus på professionalisering og højt designfagligt niveau. Vi har om 3 år fået sat design på dagsordnen hos private og offentlige virksomheder i regionen som en væsentlig kil- 12

11 de til konkurrenceevne og innovation og gjort samarbejde med designvirksomheder eller ansættelse af designere til en mere naturlig og integreret del af virksomhedernes udviklings- og innovationsarbejde. Vi har om 3 år fået initieret en netværksdannelse indenfor design i regionen, der omfatter både virksomheder, offentlige aktører og vidensinstitutioner. 1.5 VÆRDIER De værdier, der driver værket i Designandelen og som udtrykker det, vi synes er vigtigt i vores arbejde med design og relationerne til hinanden og vores kunder, tager dels udgangspunkt i andelstanken, dels i designfaglige holdninger. I figur 1.3 er værdierne udtrykt og opdelt i forhold til deres Eksterne og Interne orientering, og på næste side er de beskrevet kort. eksternt rettede internt rettede uafhængighed kvalitet og faglighed nytænkning individualitet mangfoldighed uafhængighed fagligt fællesskab kvalitet og faglighed individualitet synlighed konkollegaskab Figur 1.4 Værdier i Designandelen 13

12 EKSTERNT RETTEDE VÆRDIER Uafhængighed Det er en central værdi for Designandelen og DDC at yde, såvel medlemsvirksomheder som kunder, en uafhængig og fagligt velfunderet vejledning, med henblik på at skabe vækst for begge parter. Kvalitet og faglighed I vores arbejde med at skabe kontakt med aftager, er det faglighed og kvalitet, der er de bærende kriterier for både samarbejdsprocessen og formidlingen af potentielle leverandører. Individualitet Den individualitet, der er fundamentet i andelsbevægelsen, skinner også igennem i forhold til kunder, hvor der ikke arbejdes med standardløsninger, men tages udgangspunkt i den enkelte kunde og de muligheder, Designandelens mange virksomheder rummer. Nytænkning Vi vil udnytte den faglige mangfoldighed, som Designandelen rummer til at skubbe design videre og gøre det, design er godt til, nemlig at nytænke og gå nye veje ikke mindst, når det gælder mere tværfaglige løsninger Nærhed og åbenhed Vi vil i vores dagligdag arbejde for åbne døre, således at vores kunder og samarbejdspartnere kan opleve design in the making og få design helt ind under huden. Samtidig er vi repræsenteret bredt i regionen og dermed tæt på kunderne. 14

13 INTERNT RETTEDE VÆRDIER Uafhængighed Alle Designandelens medlemmer agerer selvsagt som uafhængige virksomheder, der indgår aftaler for egen risiko og regning. Der er således ikke knyttet begrænsninger til medlemskabet af Designandelen, udover iagttagelse af godt kollegaskab ift. de øvrige medlemmer. Kvalitet og faglighed Også i vores interne samarbejde er det kvalitet og faglighed, der er de drivende kræfter og den målestok, vi bruger til at vurdere vores indsats både når det gælder Designandelens tilbud til medlemmerne og medlemmernes bidrag til og deltagelse i Designandelen. Individualitet Det er et bærende element i andelsbevægelsen, at selv om man slutter sig sammen, er det den enkeltes individuelle præferencer, evner og ambitioner, der skal drive værket. Fagligt fællesskab Fællesskabet i Designandelen er drevet af faglige og erhvervsmæssige interessefællesskaber og lysten til, gennem åbenhed og samarbejde, at skabe resultater, der går ud over den enkeltes ressourcer og muligheder. Synlighed er på mange måder essensen i projektet, også internt, hvor det at gøre sig synlig i Designandelen er nøglen til at etablere netværk og blive matchet med kunder. 15

14 1.6 ORGANISATION Projektet er et regionalfondsprojekt under Region Syddanmark, etableret som et samarbejde mellem: Spinderihallerne i Vejle, House of Design i Kolding, Syddansk Universitet, Designskolen i Kolding, Væksthuset Syddanmark, IDEA, Dansk Design Center og ikke mindst 40 designvirksomheder som andelshavere Spinderihallerne er initiativtager og leder projektet. Således er projektadministration og projektledelse placeret fysisk i Spinderihallerne.Designandelen er åbent og gratis for alle designrelaterede virksomheder. Som partner i Andelen kan der gratis trækkes på alle projektets ressourcer. Det er altså gratis at være med, men man forpligter sig at bidrage til udviklingen af Designandelen gennem aktiv deltagelse i projektets udviklingsaktiviteter i et omfang svarende til 50 timer/år el. under én time/uge. 16

15 2. BRANCHEMÆSSIG KONTEKST OG KONKURRERENDE AKTØRER 2.1 Markedsmæssige trends og udfordringer Overordnet set peger den markedsmæssige udvikling i retning af en større efterspørgsel efter designrelaterede ydelser. Således opererer en bred vifte af brancher i stadigt mere designdrevne markeder, præget af overudbud, og hvor teknologisk innovation ikke er tilstrækkeligt til at differentiere de enkelte producenter. Det er derfor i stigende grad designrelaterede produktegenskaber, der tegner differentieringen og driver efterspørgslen. Også i den offentlige sektor er der et betydeligt behov for servicedesign og f.eks. design af velfærdsteknologi, der kan bidrage til at løfte nogle af de mange udfordringer, velfærdssamfundet står midt i. Der findes kun relativt få store designbureauer i Danmark og ingen i regionen. Der er således et tydeligt behov for en mere professionel og slagkraftig designvirksomhed i regionen. Der ligger en særlig udfordring i at overvinde en række barrierer af kulturel og kendskabsmæssig art mellem de traditionelle og kreative erhverv. 2.2 Efterspørgsel Der efterspørges i stigende grad mere omfattende strategiske designløsninger præget af højere kompleksitet og designmæssig tværfaglighed. Der er således et stigende behov for, at designvirksomhederne ikke alene tænker i ydelser og produkter, men evner at tænke deres kompetencer ind i kundernes strategiske udvikling i lighed med f.eks. teknologi. Der er derfor behov for en væsentlig opkvalificering af designledelse som disciplin. 2.3 Kunder Designandelens kunder til medlemsvirksomhedernes produkter er både private og offentlige virksomheder, dvs. ring 2 og 3 i figur 1.2 samt offentlige virksomheder. Et særligt fokusområde er små og mellemstore virksomheder, der endnu ikke har fået gang i arbejdet med design og som står lidt famlende overfor, hvordan de skal gribe det an. 17

16 2.4 Konkurrenter De kreative erhverv udgøres primært af mikrovirksomheder i lighed med Designandelens partnervirksomheder. Designandelens konkurrenter består således primært af andre små selvstændige designvirksomheder, men også større designbureauer kan være en konkurrent. Det gælder især i forhold til større virksomheder, der f.eks. ønsker at supplere deres egen interne designafdeling eller samarbejdspartnere med ny inspiration og tilgangsvinkler. Derudover findes der andre kreative miljøer i Danmark, der i lighed med Designandelen forsøger at facilitere designdrevet vækst, hvor de væsentligste er de private initiativer Lynfabrikken og Republikken i hhv. Århus og København. Figur 2.1 Virksomhedernes placering på design:trappen (DDC) Procenttal for 2006, virksomheder med mellem 35 og 200 ansatte Procenttal for 2003, virksomheder med mere end 10 ansatte. 18

17 3. Servicekoncept og differentiering Designandelen bygger på en differentieringsstrategi baseret på andelsbevægelsens klassiske værdier. Vi dækker et usædvanligt bredt spekter af design gennem Designandelen som organisatorisk ramme omkring mere end 40 uafhængige designvirksomheder. Det er således opgaven, der sætter teamet og ikke omvendt. Det giver en stærk designfaglig position og differentiering fra de øvrige designvirksomheder. Det giver også individuelle løsninger og nytænkning i et miljø præget af forskellighed og mangfoldighed bundet sammen af et stærkt designfagligt miljø og netværk. Samtidig kan man som aftager, som noget helt særegent for Designandelen, få gratis designfaglig og løsningsorienteret vejledning både af Designandelens faste stab og DDC uafhængigt af den enkelte designvirksomheds interesser. Man kan således komme i gang med at arbejde med design i forhold til sin egen virksomhed eller organisation, uden at skulle ind i et mere forpligtende samarbejde med en leverandør. 3.1 repræsenterede Designprodukter I forhold til private og offentlige virksomheder tilbyder Designandelen uvildig sparring på brug af design og facilitering af samarbejde med designvirksomheder. Medlemmer af Designandelen repræsenterer alle designrelaterede brancher jf. Erhvervs og Byggestyrelsens brancheoversigt: Som en væsentlig del af Designandelen knyttes arbejdet med de enkelte designdiscipliner med en strategisk tilgang til design, således at både medlemsvirksomheder og aftagere i stigende grad får en bevidsthed om designs strategiske og innovative muligheder. 19

18 20

19 4. KRAV TIL VISUEL IDENTITET Den visuelle identitet skal støtte op om den position, der er valgt for Designandelen jf. afsnit om differentiering ovenfor og de skitserede værdier. Der kan evt. udarbejdes et slogan, som enten fortæller, hvad Designandelen er, eller den oplevede værdi i et samarbejde for potentielle aftager virksomheder. Designet skal endvidere inkorporere logo for Vækstforum og EUs Fond for Regionaludvikling. 4.1 Tone og stil Stilen skal bl.a. afspejle og signalere: Seriøsitet, innovation, kreativitet, strategi, viden, uafhængighed og frihed omsat i en visuel stil, der formidler renhed/det enkle (association til den danske designtradition), puls, urban living og industrielt. Mangfoldighed og faglighed afspejles i en hjemmeside med en forholdsvist indholdsmættet forside, hvor sidestrukturen ikke er det dominerende element. 4.2 Aflevering på visuel identitet. En overordnet beskrivelse af tone, personlighed og stil vises i moodboard, inkl. 4-5 forskellige overskrifter/budskaber. Brug af farver Brugen af billeder herunder vinkel og type billeder. Typografi type og størrelse gældende for: overskrifter, underoverskrifter og brødtekst Evt. brug af andre grafiske virkemidler Logo og evt. slogan Navnet er Designandelen Brevpapirprogram: àà Brevpapir side 1 (på hhv. dansk og engelsk) og brevpapir side 2 àà Visitkort àà Label til konvolut mv. PowerPoint skabelon side 1 og 2 Forside, bagside samt et opslag til profilfolder (Bagside inkl. Vækstforum- og EU-logo) Basislayout for website indeholdende forslag til forside og 2 underliggende sider. signatur 21

20 KALENDER: interne aktiviteter KALENDER: eksterne aktiviteter RESSOURCER: værksted og lokaler designviden NETWORKING brancher & produkter I GANG MED DESIGN DESIGNVIRKSOMHEDER CASES OM designandelen designiværk FRONTPAGE EKSTERN INTERN FRONTPAGE PROJEKTUDBUD designandelen designbiz VIRKSOMHEDSPROFILER brancher & produkter Figur 5.1: Oversigt over indhold 22

21 5. KRAV TIL WEBPLATFORM 5.1 Formål Formålet med webplatformen er at facilitere opfyldelsen af Designandelens todelte målsætninger i forhold til på den ene side kunderne, potentielle designiværksættere og øvrige interessenter, der udgør de eksterne interessenter - på den anden side de mindre designvirksomheder, der deltager som virksomheder i Designandelen. Som en konsekvens heraf er webplatformen tænkt opdelt i et ekstern site og internt site med log-in. 5.2 Målgruppe for sitet På trods af en forholdsvis bred vifte af interessenter er den primære målgruppe for hjemmesiden virksomheder og organisationer, der er interesseret i at arbejde med design. Tilsvarende er den primære målgruppe for den interne hjemmeside de små kreative virksomheder, der udgør substansen. 5.3 Indhold eksternt og internt I figur 5.1 på forrige side vises en oversigt over indhold, der reflekterer aktiviteter i projektet og på en hensigtsmæssig måde medierer projektets primære aktiviteter i forhold til de to væsentligste målgrupper. EKSTERN EKSTERN HJEMMESIDE Det primære indhold: I gang med design skal indeholde en kort indføring i og vejledning til, hvordan man kommer i gang med at arbejde med design: àà àà àà àà Designandelen og DDC i regionen kan yde uafhængig vejledning. En forløbsmodel over, hvordan man kommer i gang Referencer til cases og designviden Kontaktformular. Kontakt og mulighed for briefing/opgavebeskrivelse 23

22 Designvirksomheder skal indeholde en præsentation af de enkelte designvirksomheder opdelt efter brancher og produkter. Præsentationen følger et fast format for alle virksomheder, med link til egne websites. àà àà CV til download på hvert andelsdesignmedlem Søgeord/funktion; det skal være muligt at søge Cases rummer beskrivelse af konkrete opgaver, der er gennemført i regi af Designandelen. àà àà Det sekundære indhold: både i pdf- og multimedieformat Interviews/film med virksomheder, som har samarbejdet med Designandelen. Om Designandelen skal rumme en redegørelse for projektet og de rammer, vi arbejder indenfor, herunder også selve andelstanken. àà àà àà Bestyrelse og profil på medlemmer Kontaktmulighed på disse Juridisk information sådan løses opgaven og sådan er dine forhold som kunde designiværk skal rumme en præsentation af vores tilbud til folk, der ønsker at starte virksomhed indenfor de kreative erhverv. Herunder beskrivelse af de to opstartsforløb (Reality check og Opstart), samt muligheder for at blive tilknyttet de forskellige designhuse. Kalender eksterne aktiviteter skal formidle Designandelens aktiviteter såvel som andre designrelaterede aktiviteter for hele regionen. Redaktion oprettelse af en redaktion online blad fra designandelen under viden et nyhedsmodul: àà àà Nyhedsmodul med ubegrænset antal nyhedsgrupper Links interessante designfaglige links. designviden skal formidle designfaglig viden og viden indenfor designledelse og designdrevet innovation. 24

23 INTERN intern HJEMMESIDE Det sekundære indhold: Det primære indhold: Virksomhedsprofiler skal indeholde en præsentation af de enkelte designvirksomheder med fokus på kompetencer og ønsker om samarbejde med andre netværksdeltagere. Præsentationen følger et fast format for alle virksomheder. Networking skal indeholde et lukket brugerdrevet forum for Designandelens medlemmer, hvor man kan diskutere opgaver og give hinanden faglig sparring. Når flere andelshavere går sammen om et projekt og løsning af en opgaven skal det være muligt at danne et konsortium på det interne net og kunden (eksternt) - skal have mulighed for en samlet team-præsentation. Projektudbud - her bliver opgaver indhentet af matchmaker og projektleder og udbudt til andelshaverne. Alle projekter skal præsenteres i et kompakt designbrief-format. Designandelen skal rumme en redegørelse for projektet og de rammer, vi arbejder indenfor, herunder også selve andelstanken. Fokus er her på, hvordan vi arbejder internt bl.a. med et code of conduct for, hvordan man agerer i forhold til kon-kolleger i forbindelse med opgaver, kundeoplysninger og deling af information og idéer. àà àà Juridisk information sådan løses opgaven, sådan er dine forhold som andelshaver. Samarbejde i teams, dannelse af konsortium, valg af formand og afregning/fakturering. DesignBIZ skal rumme en præsentation af vores tilbud til andelshaverne indenfor forretningsudvikling og designfaglig sparring. Herunder beskrivelse af de tre udviklingsforløb (Stabilisering, Fokusering og Vækst), samt muligheder for at blive tilknyttet de forskellige designhuse. Ressourcer skal guide til booking af værksted og lokaler i de enkelte designhuse. 25

24 Kalender interne aktiviteter skal formidle aktiviteter indenfor Designandelen, herunder interne faglige arrangementer, samt alle arrangementer fra den eksterne kalender. Adgang til den interne side reguleres af et personligt login, der tildeles manuelt af webmaster. 5.4 GENERELLE KRAV TIL CMS - Step 1 & 2 Det er en grundlæggende præmis for projektet, at det skal bygge på et open source-cms. Udarbejdelsen af hjemmesiden er opdelt i to steps, jf. nedenfor. Grundlæggende skal sitets struktur afspejle ønsket om en edgy, pulserende side med designfaglig substans, hvor man både kan finde ny inspiration og dykke ned i referencematerialer, tidligere artikler og cases. Det ønsker vi omsat i en struktur med en indholdsmættet forside, der giver mulighed for hurtigt at finde interessante ting, nye cases og information om aktuelle aktiviteter. Siden skal således formidle glæden ved design, og forsiden skal være spændende både for dem, der kommer første gang og dem, der løbende bruger hjemmesiden. Der skal derfor også være en synlig struktur på forsiden, så man hurtigt kan navigere ind til det, man interesserer sig for, eller fx bagkataloget af artikler om materialer, dog således at menustrukturen ikke dominerer hjemmesidens forside 26

25 Webmasters muligheder Opdaterings- og redigeringsmuligheder - og adgangsregler Webmaster skal selv i fuldt omfang kunne opdatere hjemmesidens indhold, herunder tekst, film, billedmateriale, pdf.-filer og E-papers, uploade videoer, transmittere online via webcam. Brugervenlighed Der lægges vægt på et minimeret behov for reload af siderne under redigeringsprocessen altså et godt flow i administrationsmodulet. Specificering af skaleringsmuligheder og af mulighederne indenfor editing lay-outet og diverse integrationer. Søgefunktion Hvis der på et tidspunkt er mange medlemmer, kan der tilføjes en søgefunktion. En søgefunktion kan også være relevant ved færre medlemmer, såfremt disse hver har en eller flere specialer/brancher, de kan deles op efter, og som kunderne kan være specifikt interesserede i. Publicerings- og adgangsregler Noget skal kun kunne blive vist på bestemte dage eller for bestemte brugere. Brugerstyring Mulighed for forskellige bruger-roller/-grupper, fx til bestyrelsen, Andelshavere, presse osv. Formular-generator Indtastede data kan gemmes/huskes kundedatabase. Skal kunne gemmes og eksporteres som XML, fx kundedata til brevfletning. Online dokumenter Kan fx bruges til annoncer, billedmateriale, presse, briefingskemaer, grundplan Spinderhallerne og DK med medlemmerne, manualer osv. 27

26 Udskriv PDF Evt. speciel udskriftsvenlig visning, der designes som et datablad tilpasset A4-formatet om hvert medlem. Informationsniveauer Mulighed for at vise ekstra informationer og billede ved mouse-over samt at linke til det enkelte medlems individuelle side. Film/Video Der skal være mulighed for at vise små filmklip, f.eks en velkomst eller små faglige talks, interviews, cases eller transmission af workshops, foredrag på et BillBoard der placeres på forsiden. SPECIFIKATION AF KRAV TIL STEP 1: Briefingsskema/opgavebeskrivelse liggende som værktøjer til download. Mulighed for at opdele billede eller grafik i klik-/link bare områder. Kan fx bruges til at dele et kort op i områder over hele Designandelen og dets medlemmer samt aktører. Fx hvor alle andelshavere er prikket ind, og der linkes til mere detaljeret information. Designandelens hjemmeside må gerne bære præg af at være en portal - med potentiale til at blive international. Portal-website sprog: DK mhp en engelsk version. Portalen får alle endelserne - både.com,.dk, mfl. Dermed kan der optimeres bedre til målgrupper og søgemaskiner. Tip en ven funktion som kan tilføjes/aktiveres på alle relevante sider 28

27 SPECIFIKATION AF KRAV TIL STEP STEP 2 Der udvikles en ekstern engelsksproget version E-paper funktion: Upload af ubegrænset antal pdfkataloger, som så bliver vist som et interaktivt katalog, som kan bladres i online. Kan også benyttes til visning af online annoncer for andelsbevægelsen Shop: - hvor der kan lægges produkter ud (måske har de mere produktorienterede kreative virksomheder mulighed for eksponering af varer.) Auktion, månedlig, over kunstværker / designs. Googlemap-komponent: Mulighed for nemt at placere informationer på et Googlemap-kort. Med GPSkoordinater - adresse og kort branchebeskrivelse med link til nettet. Ud over en oversigt i listeform med navn, billede og adresse vises der på samme eller en separat side også et kort, hvor man kan finde medlemmerne via deres geografiske placering. SMS-markedsføring: bl.a., når der er specielle tilbud eller arrangementer 29

28 6. handlingsplan: PROCES OG TIDSPLAN maj 27. maj 28. maj 28. maj juni 14. juni 18. juni 21. juni 21. juni - 5. juli 5. juli - 1. aug aug. 1. sep. 1. sep okt. 1. nov. Udsendelse af opgavebeskrivelse til webgruppen Frist for svar fra webgruppen Udbud af opgave Designbrief færdiggøres Frist for tilbud på opgave Samtaler og udvælgelse af samarbejdspartner Opstartsmøde Udarbejdelse af logo, basis webdesign og andet grafisk materiale (forside og to underliggende sider) Færdiggørelse af design, tekstforfatning, specifikationer af, hvilket materiale andelshaverne skal levere Programmering, implementering og tilretninger Step 1 web i luften Udvikling af Step 2 Step 2 web i luften 30

29 2010 Udsendelse af opgavebeskrivelse til webgruppen Frist for svar fra webgruppen Udbud af opgave Udarbejdelse af logo, basis webdesign og andet grafisk materiale Designbrief færdiggøres Frist for tilbud på opgave Samtaler og udvælgelse af samarbejdspartner Opstartsmøde Færdiggørelse af design, tekstforfatning, specifikationer af materiale Programmering, implementering og tilretninger Step 1 web i luften Tilsv. udvikling af Step 2 Step 2 web i luften 1. juni 1. juli 1. aug. 1. sep. 1. okt. 1. nov. predesign, udbud, mv. udvikling af step 1 udvikling af step 2 31

1. STIMULERE EFTERSPØRGSLEN EFTER DESIGNRELATEREDE PRODUKTER

1. STIMULERE EFTERSPØRGSLEN EFTER DESIGNRELATEREDE PRODUKTER November 2011 DESIGNANDELEN GØR STATUS For 2,5 år siden var Designandelen blot var en idé uden penge eller folk. Nu er Designandelen en realitet med opbakning fra nogle af de væsentligste aktører indenfor

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

BASIS DESIGN MINDFUL BLOCKS OF GRAPHIC DESIGN

BASIS DESIGN MINDFUL BLOCKS OF GRAPHIC DESIGN BASIS DESIGN MINDFUL BLOCKS OF GRAPHIC DESIGN KUNSTEN ER AT FASTHOLDE 'TRÅDEN' I DESIGNET og finde byggesten til et bæredygtigt fundament Har du brug for en grafisk identitet, som præsenterer dig professionelt,

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Medieinformation 2013

Medieinformation 2013 Medieinformation 2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

It for professionelle

It for professionelle It for professionelle Version2 Version2.dk er et seriøst nyhedssite for it-professionelle. Sitet henvender sig til it-chefer softwareudviklere, itkonsulenter og projektledere. Sitet kan læses på både pc,

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN

TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN SYDDANMARK Kreative erhverv TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN Flere syddanske virksomheder skal få øjnene op for design Høje forventninger til eksport i designorienterede virksomheder 1 intro Tekst: Astrid

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Få kontakt til økonomichefen

Få kontakt til økonomichefen Et erhvervsmedie fra: Et erhvervsmedie fra: Medieinformation 2014 Få kontakt til økonomichefen NR. 1 / NOVEMBER 2012 1. ÅRGANG / PRIS KR. 59,90 Økonomichefens foretrukne inspirationskilde www.økonomi.dk

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité Nye visuelle identiteter og websites til Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Indhold Introduktion... 3 Om Det Etiske Råd... 3 Om Den Nationale Videnskabsetiske Komité... 4 Beskrivelse

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgave i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af afslutningskonference

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

PRODUKTER + SERVICE + INNOVATION + INSPIRATION = HAEFELE.DK

PRODUKTER + SERVICE + INNOVATION + INSPIRATION = HAEFELE.DK PRODUKTER + SERVICE + INNOVATION + INSPIRATION = HAEFELE.DK INDHOLD Hvorfor Tænk videre Hvad Innovation og haefele.dk Hvordan Sådan begejstrer Häfele nu på nettet Hvem Nu er vi alle med SIDE 3 SIDE 4 SIDE

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Camilla Lind. Curriculum vitae

Camilla Lind. Curriculum vitae Camilla Lind Curriculum vitae PROFIL Camilla Lind Sørensen Fennen 19, 9490 Pandrup [9000 Aalborg til maj] Født. 31.08.1989 Tlf.: 40 89 35 85 designbylind@gmail.com De dyrebare afsløringer ERFARING Sonsor

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere