DESIGN ANDELEN. udbudsmateriale og kravsspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGN ANDELEN. udbudsmateriale og kravsspecifikation"

Transkript

1 DESIGN ANDELEN udbudsmateriale og kravsspecifikation

2 designandelen ønsker tilbud på udvikling af VISUEL IDENTITET & WEBPLATFORM designandelen står foran at skulle etablere en fælles organisatorisk platform for designdrevet vækst i regionen. Vi søger derfor en samarbejdspartner til udvikling af den visuelle identitet og webplatformen. Der er tale om en samlet opgave, hvor den visuelle identitet og webplatformen udvikles som en hel og sammenhængende løsning. Vi ønsker at samarbejde med en leverandør, der både kan levere idéer og layout, men som også kan stå for færdiggørelse og implementering af samtlige løsninger i samarbejde med vores interne kommunikations- og interaktionsdesigner.

3 For at komme i betragtning til løsningen, bedes fremsendt tilbud indeholdende: Referenceliste for relevant arbejde med angivelse af projekt (f.eks. kort beskrivelse af udfordring og løsn ing, tidspunkt for udførelse, ordregiver og beløb). Kort beskrivelse af arbejdsmetoder Et overordnet moodboard på Designandelen. Tilbud på visuel identitet samt basisdesign for hjemmeside indeholdende forside og to underliggende sider. Oplysninger om tilbudsgivers CMS-kompetencer Opgaven indgår som en del af regionalfondsprojekt design- VÆKST. Såfremt tilbudsgiver er partner i projektet kan der efter gældende kun ske afregning til kostpris. Retningslinjer: STRUKTURFONDSFINANSIEREDE PROJEKTER , 1. december yderligere information Projektleder Jens Bøgetoft Christensen mobil Opgavens projektgrundlag, indhold og omfang samt tidsplan er specificeret i udbudsmaterialet for projektet: (LINK/vedh./på de følgende sider). Vi lægger i vores valg af tilbud vægt på både arbejdsmetode og æstetisk formidling af projektets tilsigtede identitet. Tilbuddet bedes fremsendt på nedenstående mailadresse inden den 14. juni 2010 kl

4 udbudsmateriale og kravsspecifikation indholdsfortegnelse side 1. Projektgrundlag og målsætning 1.1 Projektgrundlag 1.2 Målsætning 1.3 Mission 1.4 Vision 1.5 Værdier 1.6 Organisation Branchemæssig kontekst og konkurrerende aktører 2.1 Markedsmæssige trends og udfordringer 2.2 Efterspørgsel 2.3 Kunder 2.4 Konkurrenter Servicekoncept og differentiering 3.1 Repræsenterede designprodukter 19

5 side Kravsspecifikation til visuel identitet 4.1 Tone og stil 4.2 Aflevering på visuel identitet Kravsspecifikation til webplatform 5.1 Formål 5.2 Målgruppe for sitet 5.3 Indhold - eksternt og internt 5.4 Generelle krav til CMS - STEP 1 & handlingsplan: Proces & tidsplan kontaktinformation

6

7 1. Projektgrundlag og målsætning 1.1 Projektgrundlag Designandelen er en del af en regional satsning på design som vækstskaber og en del af Regionens udviklingsstrategi frem mod Baggrund for projektet Projektet søger med udgangspunkt i andelstanken at styrke udviklingen og professionaliseringen af de kreative erhverv og øge brugen af design i regionens øvrige private såvel som offentlige virksomheder gennem formidling af design som forretnings- og udviklingsmæssig ressource. For mange designere er det at starte egen designvirksomhed lidt af en drøm, og småt er på mange måder også godt. Det er effektivt, når gode idéer hurtigt skal omsættes til handling. Livet som lille selvstændig kreativ virksomhed giver frihed til både kreativ frihed, og frihed til selv at prioritere og tilrettelægge hverdagen. Det kan imidlertid både være lidt ensomt at drive sin forretning alene, og forretningsmæssigt kan det knibe med både inspiration, kompetencer og ressourcer til at udvikle forretningen. Ofte kommer små virksomheder også til kort, når det handler om at løse de større og mere tværfaglige opgaver, der i stigende grad efterspørges. Sidst og måske ikke mindst er det en hurdle for mange at få markedsført deres virksomheder og etableret en målrettet salgsindsats. Projektidé og koncept Projektets grundlæggende idé er, med udgangspunkt i klassiske andelsværdier som selvstændighed, frihed og fællesskab, at skabe en ramme, der kan forene små kreative virksomheders grundlæggende ambition om selvstændighed med en nødvendig professionalisering. Gennem etablering af Designandelen at få skabt en organisatorisk ramme, hvor de enkelte virksomheder styrkes, udvikles og professionaliseres gennem samarbejde, fælles ressourcer og kompetenceudvikling. Overordnet set handler det således om at 9

8 skabe designdrevet vækst ved at forbinde kreativitet med forretningssans. Gennem Designandelen etableres en fælles organisatorisk platform for designdrevet vækst i regionen. INTERNT udgør Designandelen en ramme til styrkelse af kompetencer og ressourcer i de selvstændige kreative virksomheder gennem samarbejde og fælles ressourcer. EKSTERNT og udadtil udgør Designandelen en uafhængig platform for virksomheder og organisationer, der gerne vil i gang med at udnytte de strategiske og konkurrencemæssige muligheder, der ligger i design. EKSTERN INTERN Figur 1.1 Designandelens to-strengede struktur. Designandelens aktiviteter er organiseret i følgende 4 indsatsområder, der skal sikre en forretningsorienteret udvikling af de kreative virksomheder - uanset placering i regionen: 1. Designmarked: Matchmaking af kreative og øvrige virksomheder (designmatch), samt formidling af designs forretningsmæssige potentiale, bl.a. gennem placering af Dansk Design Center-medarbejder i Kolding (designworks). Som et særlig koncept for Designandelen vil vi arbejde med designsolution workshops, hvor virksomheder kan lægge opgaver ind i designandelen og få forskellige bud på opgaven og dens håndtering. Endelig vil vi etablere referenceudstillinger i de lokale designhuse (designpermanent), hvor kunder kan orientere sig i medlemsvirksomhedernes referenceprojekter. 2. Forretningsudvikling: Branchespecifik udvikling af kreative mikrovirksomheder, herunder udvikling af særlig designincubator (designbiz og designincubator). Desuden bistand i forbindelse med leverandørsøgning (designsupplier). 3. Regionalt designweb: Udvikling af fælles webplatform til formidling af opgaver, samarbejde, kompetencer og ressourcer. 4. Lokale designhuse: Koordinering og understøttelse af lokale designhuse til fælles fysisk platform for kreative virksomheder, der huser kontorfaciliteter, mødelokaler udstillingsområder og ikke mindst et værksted til fremstilling af prototyper m.v. 10

9 Figur 1.2 Oversigt over interne og eksterne aktivitetsområder designsolution designværksted designworks designpermanent designmatch designweb designhus designbiz designincubator designsupplier 1.2 Målsætning Målsætningen for Designandelen er således for det første at skabe vækst og fremme udviklingen i designerhvervene, herunder øge succesraten for design-iværksættere. For det andet at fremme og nedbryde barrierer for anvendelsen af design i traditionelle virksomheder. Succeskriteriet for Designandelen er at bidrage til: flere vækstvirksomheder inden for formgivnings-, imageog brandingerhvervene, at flere af alle regionens virksomheder har øget vækst gennem brug af design. INTERNT vil vi arbejde med professionalisering, netværksdannelse og forretningsmæssig udvikling af de kreative virksomheder. EKSTERNT handler det om at vejlede i brugen af design og facilitere forretningsmæssigt samarbejde mellem designvirksomheder og øvrige, private såvel som offentlige, virksomheder og organisationer. Nøgleordene er faglig udvikling, salg og vækst både i de kreative virksomheder og hos deres kunder i traditionelle erhverv og offentlige virksomheder. Det sker dels ved at skabe vækst i de små kreative virksomheder (ring 1 i flg. fi- 11

10 gur 1.3) gennem forretningsudvikling og øget fokus på salg, dels ved at øge anvendelse af design i de mere traditionelle erhverv (Ring 2 og 3) gennem formidling af samarbejde mellem de kreative og disse mere traditionelle virksomheder (herunder også offentlige virksomheder). events forlystelsesparker, mv. overnatninger turistbureauer sport & fritid arkitektur design bøger & presse kunst reklame film & video kunsthåndværk indholdsproduktion musik natteliv Figur 1.3: Oversigt over oplevelsesøkonomien, herunder designvirksomheder. Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen: DET DANSKE MARKED FOR OPLEVELSESØKONOMI oplevelser i det øvrige erhvervsliv oplevelseserhverv kreative erhverv RING 3 RING 2 RING 1 En væsentlig kilde til øget vækst er således et øget samarbejde mellem EBSTs ring 1 og ring 2/3-virksomheder. Projektet skal bidrage til at skabe et vedvarende fundament for udvikling af regionens konkurrenceevne indenfor de kreative erhverv, gennem etablering af et forretningsorienteret kompetencenetværk. 1.3 MISSION Vi vil med inspiration fra andelsbevægelsen udvikle og afprøve en fælles organisatorisk ramme for små designvirksomheder med det formål dels at styrke de kreative virksomheder, dels at øge både kendskabet til og anvendelsen af design som vækst og innovationsdriver i de øvrige erhverv, herunder facilitere samarbejdet mellem designvirksomheder og øvrige private og offentlige virksomheder. 1.4 VISION Vi har om 3 år udviklet en organisatorisk ramme, der kan hvile i sig selv og fungere som fælles regional platform for designerhvervene med fokus på professionalisering og højt designfagligt niveau. Vi har om 3 år fået sat design på dagsordnen hos private og offentlige virksomheder i regionen som en væsentlig kil- 12

11 de til konkurrenceevne og innovation og gjort samarbejde med designvirksomheder eller ansættelse af designere til en mere naturlig og integreret del af virksomhedernes udviklings- og innovationsarbejde. Vi har om 3 år fået initieret en netværksdannelse indenfor design i regionen, der omfatter både virksomheder, offentlige aktører og vidensinstitutioner. 1.5 VÆRDIER De værdier, der driver værket i Designandelen og som udtrykker det, vi synes er vigtigt i vores arbejde med design og relationerne til hinanden og vores kunder, tager dels udgangspunkt i andelstanken, dels i designfaglige holdninger. I figur 1.3 er værdierne udtrykt og opdelt i forhold til deres Eksterne og Interne orientering, og på næste side er de beskrevet kort. eksternt rettede internt rettede uafhængighed kvalitet og faglighed nytænkning individualitet mangfoldighed uafhængighed fagligt fællesskab kvalitet og faglighed individualitet synlighed konkollegaskab Figur 1.4 Værdier i Designandelen 13

12 EKSTERNT RETTEDE VÆRDIER Uafhængighed Det er en central værdi for Designandelen og DDC at yde, såvel medlemsvirksomheder som kunder, en uafhængig og fagligt velfunderet vejledning, med henblik på at skabe vækst for begge parter. Kvalitet og faglighed I vores arbejde med at skabe kontakt med aftager, er det faglighed og kvalitet, der er de bærende kriterier for både samarbejdsprocessen og formidlingen af potentielle leverandører. Individualitet Den individualitet, der er fundamentet i andelsbevægelsen, skinner også igennem i forhold til kunder, hvor der ikke arbejdes med standardløsninger, men tages udgangspunkt i den enkelte kunde og de muligheder, Designandelens mange virksomheder rummer. Nytænkning Vi vil udnytte den faglige mangfoldighed, som Designandelen rummer til at skubbe design videre og gøre det, design er godt til, nemlig at nytænke og gå nye veje ikke mindst, når det gælder mere tværfaglige løsninger Nærhed og åbenhed Vi vil i vores dagligdag arbejde for åbne døre, således at vores kunder og samarbejdspartnere kan opleve design in the making og få design helt ind under huden. Samtidig er vi repræsenteret bredt i regionen og dermed tæt på kunderne. 14

13 INTERNT RETTEDE VÆRDIER Uafhængighed Alle Designandelens medlemmer agerer selvsagt som uafhængige virksomheder, der indgår aftaler for egen risiko og regning. Der er således ikke knyttet begrænsninger til medlemskabet af Designandelen, udover iagttagelse af godt kollegaskab ift. de øvrige medlemmer. Kvalitet og faglighed Også i vores interne samarbejde er det kvalitet og faglighed, der er de drivende kræfter og den målestok, vi bruger til at vurdere vores indsats både når det gælder Designandelens tilbud til medlemmerne og medlemmernes bidrag til og deltagelse i Designandelen. Individualitet Det er et bærende element i andelsbevægelsen, at selv om man slutter sig sammen, er det den enkeltes individuelle præferencer, evner og ambitioner, der skal drive værket. Fagligt fællesskab Fællesskabet i Designandelen er drevet af faglige og erhvervsmæssige interessefællesskaber og lysten til, gennem åbenhed og samarbejde, at skabe resultater, der går ud over den enkeltes ressourcer og muligheder. Synlighed er på mange måder essensen i projektet, også internt, hvor det at gøre sig synlig i Designandelen er nøglen til at etablere netværk og blive matchet med kunder. 15

14 1.6 ORGANISATION Projektet er et regionalfondsprojekt under Region Syddanmark, etableret som et samarbejde mellem: Spinderihallerne i Vejle, House of Design i Kolding, Syddansk Universitet, Designskolen i Kolding, Væksthuset Syddanmark, IDEA, Dansk Design Center og ikke mindst 40 designvirksomheder som andelshavere Spinderihallerne er initiativtager og leder projektet. Således er projektadministration og projektledelse placeret fysisk i Spinderihallerne.Designandelen er åbent og gratis for alle designrelaterede virksomheder. Som partner i Andelen kan der gratis trækkes på alle projektets ressourcer. Det er altså gratis at være med, men man forpligter sig at bidrage til udviklingen af Designandelen gennem aktiv deltagelse i projektets udviklingsaktiviteter i et omfang svarende til 50 timer/år el. under én time/uge. 16

15 2. BRANCHEMÆSSIG KONTEKST OG KONKURRERENDE AKTØRER 2.1 Markedsmæssige trends og udfordringer Overordnet set peger den markedsmæssige udvikling i retning af en større efterspørgsel efter designrelaterede ydelser. Således opererer en bred vifte af brancher i stadigt mere designdrevne markeder, præget af overudbud, og hvor teknologisk innovation ikke er tilstrækkeligt til at differentiere de enkelte producenter. Det er derfor i stigende grad designrelaterede produktegenskaber, der tegner differentieringen og driver efterspørgslen. Også i den offentlige sektor er der et betydeligt behov for servicedesign og f.eks. design af velfærdsteknologi, der kan bidrage til at løfte nogle af de mange udfordringer, velfærdssamfundet står midt i. Der findes kun relativt få store designbureauer i Danmark og ingen i regionen. Der er således et tydeligt behov for en mere professionel og slagkraftig designvirksomhed i regionen. Der ligger en særlig udfordring i at overvinde en række barrierer af kulturel og kendskabsmæssig art mellem de traditionelle og kreative erhverv. 2.2 Efterspørgsel Der efterspørges i stigende grad mere omfattende strategiske designløsninger præget af højere kompleksitet og designmæssig tværfaglighed. Der er således et stigende behov for, at designvirksomhederne ikke alene tænker i ydelser og produkter, men evner at tænke deres kompetencer ind i kundernes strategiske udvikling i lighed med f.eks. teknologi. Der er derfor behov for en væsentlig opkvalificering af designledelse som disciplin. 2.3 Kunder Designandelens kunder til medlemsvirksomhedernes produkter er både private og offentlige virksomheder, dvs. ring 2 og 3 i figur 1.2 samt offentlige virksomheder. Et særligt fokusområde er små og mellemstore virksomheder, der endnu ikke har fået gang i arbejdet med design og som står lidt famlende overfor, hvordan de skal gribe det an. 17

16 2.4 Konkurrenter De kreative erhverv udgøres primært af mikrovirksomheder i lighed med Designandelens partnervirksomheder. Designandelens konkurrenter består således primært af andre små selvstændige designvirksomheder, men også større designbureauer kan være en konkurrent. Det gælder især i forhold til større virksomheder, der f.eks. ønsker at supplere deres egen interne designafdeling eller samarbejdspartnere med ny inspiration og tilgangsvinkler. Derudover findes der andre kreative miljøer i Danmark, der i lighed med Designandelen forsøger at facilitere designdrevet vækst, hvor de væsentligste er de private initiativer Lynfabrikken og Republikken i hhv. Århus og København. Figur 2.1 Virksomhedernes placering på design:trappen (DDC) Procenttal for 2006, virksomheder med mellem 35 og 200 ansatte Procenttal for 2003, virksomheder med mere end 10 ansatte. 18

17 3. Servicekoncept og differentiering Designandelen bygger på en differentieringsstrategi baseret på andelsbevægelsens klassiske værdier. Vi dækker et usædvanligt bredt spekter af design gennem Designandelen som organisatorisk ramme omkring mere end 40 uafhængige designvirksomheder. Det er således opgaven, der sætter teamet og ikke omvendt. Det giver en stærk designfaglig position og differentiering fra de øvrige designvirksomheder. Det giver også individuelle løsninger og nytænkning i et miljø præget af forskellighed og mangfoldighed bundet sammen af et stærkt designfagligt miljø og netværk. Samtidig kan man som aftager, som noget helt særegent for Designandelen, få gratis designfaglig og løsningsorienteret vejledning både af Designandelens faste stab og DDC uafhængigt af den enkelte designvirksomheds interesser. Man kan således komme i gang med at arbejde med design i forhold til sin egen virksomhed eller organisation, uden at skulle ind i et mere forpligtende samarbejde med en leverandør. 3.1 repræsenterede Designprodukter I forhold til private og offentlige virksomheder tilbyder Designandelen uvildig sparring på brug af design og facilitering af samarbejde med designvirksomheder. Medlemmer af Designandelen repræsenterer alle designrelaterede brancher jf. Erhvervs og Byggestyrelsens brancheoversigt: Som en væsentlig del af Designandelen knyttes arbejdet med de enkelte designdiscipliner med en strategisk tilgang til design, således at både medlemsvirksomheder og aftagere i stigende grad får en bevidsthed om designs strategiske og innovative muligheder. 19

18 20

19 4. KRAV TIL VISUEL IDENTITET Den visuelle identitet skal støtte op om den position, der er valgt for Designandelen jf. afsnit om differentiering ovenfor og de skitserede værdier. Der kan evt. udarbejdes et slogan, som enten fortæller, hvad Designandelen er, eller den oplevede værdi i et samarbejde for potentielle aftager virksomheder. Designet skal endvidere inkorporere logo for Vækstforum og EUs Fond for Regionaludvikling. 4.1 Tone og stil Stilen skal bl.a. afspejle og signalere: Seriøsitet, innovation, kreativitet, strategi, viden, uafhængighed og frihed omsat i en visuel stil, der formidler renhed/det enkle (association til den danske designtradition), puls, urban living og industrielt. Mangfoldighed og faglighed afspejles i en hjemmeside med en forholdsvist indholdsmættet forside, hvor sidestrukturen ikke er det dominerende element. 4.2 Aflevering på visuel identitet. En overordnet beskrivelse af tone, personlighed og stil vises i moodboard, inkl. 4-5 forskellige overskrifter/budskaber. Brug af farver Brugen af billeder herunder vinkel og type billeder. Typografi type og størrelse gældende for: overskrifter, underoverskrifter og brødtekst Evt. brug af andre grafiske virkemidler Logo og evt. slogan Navnet er Designandelen Brevpapirprogram: àà Brevpapir side 1 (på hhv. dansk og engelsk) og brevpapir side 2 àà Visitkort àà Label til konvolut mv. PowerPoint skabelon side 1 og 2 Forside, bagside samt et opslag til profilfolder (Bagside inkl. Vækstforum- og EU-logo) Basislayout for website indeholdende forslag til forside og 2 underliggende sider. signatur 21

20 KALENDER: interne aktiviteter KALENDER: eksterne aktiviteter RESSOURCER: værksted og lokaler designviden NETWORKING brancher & produkter I GANG MED DESIGN DESIGNVIRKSOMHEDER CASES OM designandelen designiværk FRONTPAGE EKSTERN INTERN FRONTPAGE PROJEKTUDBUD designandelen designbiz VIRKSOMHEDSPROFILER brancher & produkter Figur 5.1: Oversigt over indhold 22

21 5. KRAV TIL WEBPLATFORM 5.1 Formål Formålet med webplatformen er at facilitere opfyldelsen af Designandelens todelte målsætninger i forhold til på den ene side kunderne, potentielle designiværksættere og øvrige interessenter, der udgør de eksterne interessenter - på den anden side de mindre designvirksomheder, der deltager som virksomheder i Designandelen. Som en konsekvens heraf er webplatformen tænkt opdelt i et ekstern site og internt site med log-in. 5.2 Målgruppe for sitet På trods af en forholdsvis bred vifte af interessenter er den primære målgruppe for hjemmesiden virksomheder og organisationer, der er interesseret i at arbejde med design. Tilsvarende er den primære målgruppe for den interne hjemmeside de små kreative virksomheder, der udgør substansen. 5.3 Indhold eksternt og internt I figur 5.1 på forrige side vises en oversigt over indhold, der reflekterer aktiviteter i projektet og på en hensigtsmæssig måde medierer projektets primære aktiviteter i forhold til de to væsentligste målgrupper. EKSTERN EKSTERN HJEMMESIDE Det primære indhold: I gang med design skal indeholde en kort indføring i og vejledning til, hvordan man kommer i gang med at arbejde med design: àà àà àà àà Designandelen og DDC i regionen kan yde uafhængig vejledning. En forløbsmodel over, hvordan man kommer i gang Referencer til cases og designviden Kontaktformular. Kontakt og mulighed for briefing/opgavebeskrivelse 23

22 Designvirksomheder skal indeholde en præsentation af de enkelte designvirksomheder opdelt efter brancher og produkter. Præsentationen følger et fast format for alle virksomheder, med link til egne websites. àà àà CV til download på hvert andelsdesignmedlem Søgeord/funktion; det skal være muligt at søge Cases rummer beskrivelse af konkrete opgaver, der er gennemført i regi af Designandelen. àà àà Det sekundære indhold: både i pdf- og multimedieformat Interviews/film med virksomheder, som har samarbejdet med Designandelen. Om Designandelen skal rumme en redegørelse for projektet og de rammer, vi arbejder indenfor, herunder også selve andelstanken. àà àà àà Bestyrelse og profil på medlemmer Kontaktmulighed på disse Juridisk information sådan løses opgaven og sådan er dine forhold som kunde designiværk skal rumme en præsentation af vores tilbud til folk, der ønsker at starte virksomhed indenfor de kreative erhverv. Herunder beskrivelse af de to opstartsforløb (Reality check og Opstart), samt muligheder for at blive tilknyttet de forskellige designhuse. Kalender eksterne aktiviteter skal formidle Designandelens aktiviteter såvel som andre designrelaterede aktiviteter for hele regionen. Redaktion oprettelse af en redaktion online blad fra designandelen under viden et nyhedsmodul: àà àà Nyhedsmodul med ubegrænset antal nyhedsgrupper Links interessante designfaglige links. designviden skal formidle designfaglig viden og viden indenfor designledelse og designdrevet innovation. 24

23 INTERN intern HJEMMESIDE Det sekundære indhold: Det primære indhold: Virksomhedsprofiler skal indeholde en præsentation af de enkelte designvirksomheder med fokus på kompetencer og ønsker om samarbejde med andre netværksdeltagere. Præsentationen følger et fast format for alle virksomheder. Networking skal indeholde et lukket brugerdrevet forum for Designandelens medlemmer, hvor man kan diskutere opgaver og give hinanden faglig sparring. Når flere andelshavere går sammen om et projekt og løsning af en opgaven skal det være muligt at danne et konsortium på det interne net og kunden (eksternt) - skal have mulighed for en samlet team-præsentation. Projektudbud - her bliver opgaver indhentet af matchmaker og projektleder og udbudt til andelshaverne. Alle projekter skal præsenteres i et kompakt designbrief-format. Designandelen skal rumme en redegørelse for projektet og de rammer, vi arbejder indenfor, herunder også selve andelstanken. Fokus er her på, hvordan vi arbejder internt bl.a. med et code of conduct for, hvordan man agerer i forhold til kon-kolleger i forbindelse med opgaver, kundeoplysninger og deling af information og idéer. àà àà Juridisk information sådan løses opgaven, sådan er dine forhold som andelshaver. Samarbejde i teams, dannelse af konsortium, valg af formand og afregning/fakturering. DesignBIZ skal rumme en præsentation af vores tilbud til andelshaverne indenfor forretningsudvikling og designfaglig sparring. Herunder beskrivelse af de tre udviklingsforløb (Stabilisering, Fokusering og Vækst), samt muligheder for at blive tilknyttet de forskellige designhuse. Ressourcer skal guide til booking af værksted og lokaler i de enkelte designhuse. 25

24 Kalender interne aktiviteter skal formidle aktiviteter indenfor Designandelen, herunder interne faglige arrangementer, samt alle arrangementer fra den eksterne kalender. Adgang til den interne side reguleres af et personligt login, der tildeles manuelt af webmaster. 5.4 GENERELLE KRAV TIL CMS - Step 1 & 2 Det er en grundlæggende præmis for projektet, at det skal bygge på et open source-cms. Udarbejdelsen af hjemmesiden er opdelt i to steps, jf. nedenfor. Grundlæggende skal sitets struktur afspejle ønsket om en edgy, pulserende side med designfaglig substans, hvor man både kan finde ny inspiration og dykke ned i referencematerialer, tidligere artikler og cases. Det ønsker vi omsat i en struktur med en indholdsmættet forside, der giver mulighed for hurtigt at finde interessante ting, nye cases og information om aktuelle aktiviteter. Siden skal således formidle glæden ved design, og forsiden skal være spændende både for dem, der kommer første gang og dem, der løbende bruger hjemmesiden. Der skal derfor også være en synlig struktur på forsiden, så man hurtigt kan navigere ind til det, man interesserer sig for, eller fx bagkataloget af artikler om materialer, dog således at menustrukturen ikke dominerer hjemmesidens forside 26

25 Webmasters muligheder Opdaterings- og redigeringsmuligheder - og adgangsregler Webmaster skal selv i fuldt omfang kunne opdatere hjemmesidens indhold, herunder tekst, film, billedmateriale, pdf.-filer og E-papers, uploade videoer, transmittere online via webcam. Brugervenlighed Der lægges vægt på et minimeret behov for reload af siderne under redigeringsprocessen altså et godt flow i administrationsmodulet. Specificering af skaleringsmuligheder og af mulighederne indenfor editing lay-outet og diverse integrationer. Søgefunktion Hvis der på et tidspunkt er mange medlemmer, kan der tilføjes en søgefunktion. En søgefunktion kan også være relevant ved færre medlemmer, såfremt disse hver har en eller flere specialer/brancher, de kan deles op efter, og som kunderne kan være specifikt interesserede i. Publicerings- og adgangsregler Noget skal kun kunne blive vist på bestemte dage eller for bestemte brugere. Brugerstyring Mulighed for forskellige bruger-roller/-grupper, fx til bestyrelsen, Andelshavere, presse osv. Formular-generator Indtastede data kan gemmes/huskes kundedatabase. Skal kunne gemmes og eksporteres som XML, fx kundedata til brevfletning. Online dokumenter Kan fx bruges til annoncer, billedmateriale, presse, briefingskemaer, grundplan Spinderhallerne og DK med medlemmerne, manualer osv. 27

26 Udskriv PDF Evt. speciel udskriftsvenlig visning, der designes som et datablad tilpasset A4-formatet om hvert medlem. Informationsniveauer Mulighed for at vise ekstra informationer og billede ved mouse-over samt at linke til det enkelte medlems individuelle side. Film/Video Der skal være mulighed for at vise små filmklip, f.eks en velkomst eller små faglige talks, interviews, cases eller transmission af workshops, foredrag på et BillBoard der placeres på forsiden. SPECIFIKATION AF KRAV TIL STEP 1: Briefingsskema/opgavebeskrivelse liggende som værktøjer til download. Mulighed for at opdele billede eller grafik i klik-/link bare områder. Kan fx bruges til at dele et kort op i områder over hele Designandelen og dets medlemmer samt aktører. Fx hvor alle andelshavere er prikket ind, og der linkes til mere detaljeret information. Designandelens hjemmeside må gerne bære præg af at være en portal - med potentiale til at blive international. Portal-website sprog: DK mhp en engelsk version. Portalen får alle endelserne - både.com,.dk, mfl. Dermed kan der optimeres bedre til målgrupper og søgemaskiner. Tip en ven funktion som kan tilføjes/aktiveres på alle relevante sider 28

27 SPECIFIKATION AF KRAV TIL STEP STEP 2 Der udvikles en ekstern engelsksproget version E-paper funktion: Upload af ubegrænset antal pdfkataloger, som så bliver vist som et interaktivt katalog, som kan bladres i online. Kan også benyttes til visning af online annoncer for andelsbevægelsen Shop: - hvor der kan lægges produkter ud (måske har de mere produktorienterede kreative virksomheder mulighed for eksponering af varer.) Auktion, månedlig, over kunstværker / designs. Googlemap-komponent: Mulighed for nemt at placere informationer på et Googlemap-kort. Med GPSkoordinater - adresse og kort branchebeskrivelse med link til nettet. Ud over en oversigt i listeform med navn, billede og adresse vises der på samme eller en separat side også et kort, hvor man kan finde medlemmerne via deres geografiske placering. SMS-markedsføring: bl.a., når der er specielle tilbud eller arrangementer 29

28 6. handlingsplan: PROCES OG TIDSPLAN maj 27. maj 28. maj 28. maj juni 14. juni 18. juni 21. juni 21. juni - 5. juli 5. juli - 1. aug aug. 1. sep. 1. sep okt. 1. nov. Udsendelse af opgavebeskrivelse til webgruppen Frist for svar fra webgruppen Udbud af opgave Designbrief færdiggøres Frist for tilbud på opgave Samtaler og udvælgelse af samarbejdspartner Opstartsmøde Udarbejdelse af logo, basis webdesign og andet grafisk materiale (forside og to underliggende sider) Færdiggørelse af design, tekstforfatning, specifikationer af, hvilket materiale andelshaverne skal levere Programmering, implementering og tilretninger Step 1 web i luften Udvikling af Step 2 Step 2 web i luften 30

29 2010 Udsendelse af opgavebeskrivelse til webgruppen Frist for svar fra webgruppen Udbud af opgave Udarbejdelse af logo, basis webdesign og andet grafisk materiale Designbrief færdiggøres Frist for tilbud på opgave Samtaler og udvælgelse af samarbejdspartner Opstartsmøde Færdiggørelse af design, tekstforfatning, specifikationer af materiale Programmering, implementering og tilretninger Step 1 web i luften Tilsv. udvikling af Step 2 Step 2 web i luften 1. juni 1. juli 1. aug. 1. sep. 1. okt. 1. nov. predesign, udbud, mv. udvikling af step 1 udvikling af step 2 31

J.nr.: 09/9295. designvækst. Projektnavn: BIZ-ART Center for Kultur og Erhverv. Ansøger: Adresse: Spinderigade 11, 7100 Vejle Kontaktperson:

J.nr.: 09/9295. designvækst. Projektnavn: BIZ-ART Center for Kultur og Erhverv. Ansøger: Adresse: Spinderigade 11, 7100 Vejle Kontaktperson: Bilag 24a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 8.372.377 kr. 4.443.086 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign Quick Guide til bedre markedsføring 1 Lign en forretning Produktet kommer først Præsentér dine B2B-produkter og -serviceydelser allerede på forsiden af

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

1. STIMULERE EFTERSPØRGSLEN EFTER DESIGNRELATEREDE PRODUKTER

1. STIMULERE EFTERSPØRGSLEN EFTER DESIGNRELATEREDE PRODUKTER November 2011 DESIGNANDELEN GØR STATUS For 2,5 år siden var Designandelen blot var en idé uden penge eller folk. Nu er Designandelen en realitet med opbakning fra nogle af de væsentligste aktører indenfor

Læs mere

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 2 AAU Matchmaking Formål At mindske gabet mellem universitet og erhvervslivet Synliggøre samarbejdsmulighederne på AAU Universitetet

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Danish Design Association

Danish Design Association Danish Design Association Side 2 Velkommen Program 16.30 Velkommen til Designit v. Martin Delfer 16.40 Gitte Just, Danish Design Association 17.00 Line Rix, 1508 17.20 Søren Overgaard Skafte, e-types 17.40

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Medieinformation 2013

Medieinformation 2013 Medieinformation 2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing BRANDINGEN Skab troværdighed med dit brand At brande betyder at

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler NETVÆRKSMØDE 19. MAJ Foredrag om branding og sociale profiler PALMGREN MARKETING Ejer: Malene Palmgren Kunderne: Iværksættere og mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 12 års erfaring med salg

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige BAGGRUND Danske Biblioteker har haft svært ved at lokke ungdommen til og mister en del af brugerne i overgangen mellem børne- og voksenbiblioteket.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

ÜBERHYPERTYPER. til DIN virksomhed

ÜBERHYPERTYPER. til DIN virksomhed 2 til DIN virksomhed ÜBERHYPERTYPER STRØMSTYRKE til DIN virksomhed Strømstyrke er titlen på et 9 måneders kompetenceudviklingsforløb for kreative iværksættere, der har været i gang i 1-3 år HVAD er Strømstyrke

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Indhentelse af tilbud: Opmærksomhedsskabende kampagne om virksomhedspartnerskabet

Indhentelse af tilbud: Opmærksomhedsskabende kampagne om virksomhedspartnerskabet Indhentelse af tilbud: Opmærksomhedsskabende kampagne om virksomhedspartnerskabet 7. marts 2016 Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet Styrelsen for International Rekruttering og Integration skal

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

BASIS DESIGN MINDFUL BLOCKS OF GRAPHIC DESIGN

BASIS DESIGN MINDFUL BLOCKS OF GRAPHIC DESIGN BASIS DESIGN MINDFUL BLOCKS OF GRAPHIC DESIGN KUNSTEN ER AT FASTHOLDE 'TRÅDEN' I DESIGNET og finde byggesten til et bæredygtigt fundament Har du brug for en grafisk identitet, som præsenterer dig professionelt,

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Introduktion til. TAGDEL.dk. Mange muligheder! TAG DEL TAG DEL. vores samfund

Introduktion til. TAGDEL.dk. Mange muligheder! TAG DEL TAG DEL. vores samfund Introduktion til TAGDEL.dk - VORES SAMFUND TAGDEL.dk er et nyt landsdækkende socialt medie for aktivt medborgerskab til borgere, foreninger, offentlige institutioner, virksomheder, m.fl. TAGDEL.dk er en

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs NORTH Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs North - projektidé Formål Healthcare Labs NORTH er et samlet regionalt koncept til understøttelse

Læs mere

Halsstrækkende grafisk design

Halsstrækkende grafisk design Halsstrækkende grafisk design Fokuser på de signaler, din grafiske identitet udsender til eksisterende og potentielle kunder. Generelt om Stormes Grafisk Stormes Grafisk er en lille og nærværende grafisk

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere