Vi kan udfordre hinanden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi kan udfordre hinanden"

Transkript

1 Juni 2013 Vi kan udfordre hinanden Radikale Venstres gruppeformand Sofie Carsten Nielsen og landsformand Klaus Frandsen taler om forholdet mellem folketingsgruppen og landsforbundet. Forholdet mellem Radikale Venstres folketingsgruppe og landsforbund stødte på udfordringer i foråret, da røster fra baglandet klagede over manglende inddragelse om bl.a. folkeskolereformen. Gruppeformanden og landsformanden fortæller her om deres forhold i dag og om at lære at kunne lytte til medlemmerne samtidig med, man sidder i regering. Tekst: Jesper Boe Jensen / Foto: Kim Vadskær Det er her, vi henter vores legitimitet, vores inspiration. Det er her, vi henter viden, søger sparring og vigtigst af alt udvikler vores politik. Det er jo med vores bagland. Sådan svarer Sofie Carsten Nielsen, da jeg beder hende beskrive Radikale Venstres landsforbund. Klaus Frandsen supplerer: Hvor folketingsgruppen består af nogle mennesker, som er valgt for en samling, så er landsforbundet en blivende mekanisme, som kan sørge for kontinuitet i Radikale Venstre over lange tidsforløb. Ikke bare klappe i hænderne Jeg har sat Sofie og Klaus stævne i Bibliotekshaven i hjertet af København. Her går de nu, omringet af historiske bygninger og parkens overflod af buske og blomster. To formænd side om side; hun for Radikale Venstres folketingsgruppe, han for partiets landsforbund. De er her for at snakke om forholdet mellem de to partiorganer. Et forhold som er præget af, at der er rum til forskellige holdninger og synspunkter, mener Sofie: Der er jo en dynamik i vores forhold, som indimellem giver sig til udtryk i en uenighed, men det er der plads til. Landsforbundet og gruppen kan godt være uenige, udfordre hinanden og holde hinanden op på nogle ting. Og sådan skal det også være. Hvis landsforbundet bare klappede i hænderne og var tilfredse, så ville der være noget galt. Så ville det ikke være Radikale Venstre. Det kan lyde næsten stereotypisk radikalt, det her med at man nærmest opsøger uenighed? Især hvis du sammenligner med de store partier, hvor uenighed ofte kan være ødelæggende og føre til formandsskift. Hos os kan uenighed indgå organisk i den løbende udvikling af partiet, uden at det behøver blive til en dramatisk personkamp, understreger Klaus Frandsen. I bund og grund konfliktsøgende Landsformandens betragtning om, at uenighed kan bruges konstruktivt, vækker genklang hos formanden for gruppen, som slår ud med hænderne og udbryder: Jeg tror, det simpelthen ligger i ens DNA, når man er radikal, i bund og grund at være ret konfliktsøgende og hele tiden stoppe op og spørge: kunne man mene noget andet om det her emne, kunne vi bringe nogle andre holdninger i spil? Det er også sådan, vi udvikler politik i landsforbundet, og det er godt, for det skærper synspunkterne. Hun tilføjer med et smil: Politik er dialog og kompromisser. Men det er også konflikt. Sådan er det jo. Det får Klaus til at fremhæve et princip, som altid er blevet håndhævet i Radikale Venstre. Princippet om at både landsforbund og gruppe skal have mulighed for at agere selvstændigt uden bindinger fra den anden part: I Radikale Venstre kan gruppen ikke presse en bestemt holdning ned over landsforbundet. Omvendt kan landsforbundet heller ikke forpligte gruppen til noget. Og det er vigtigt for at bevare politisk fleksibilitet og sørge for, at vores

2 folketingsmedlemmer kan operere hurtigt og effektivt i det parlamentariske spil. Vi har ingen intention om at blive til Enhedslisten, hvor MF erne ikke kan rokke med ørerne, uden at de har været tilbage at spørge deres hovedbestyrelse først. Det begrænser jo de politiske handlingsmuligheder så meget, at regeringsdeltagelse reelt er umulig. Så kan man ikke tage ansvar. Og dét er også et grundlæggende radikalt princip, mener Sofie. Vi forstår hinanden De to formænd går ned ad havens grusbelagte stisystem. Junisolen har tvunget al vegetationen i flor, så duften af blomster er overvældende. De virker enige om det meste, Sofie og Klaus. I kraft af møder i gruppeledelsen, forretningsudvalget og mange andre sammenhænge, ser de hinanden ofte, næsten ugentligt. De beskriver da også deres personlige forhold som godt, åbent og direkte. Vi forstår hinanden efterhånden, selvom vi nogle gange er uenige, og tonen kan blive ret kontant, griner Sofie. Og lige så vel som I formænd kan være uenige, så kan landsforbund og gruppe vel også have to forskellige holdninger om en sag? Eller skal der være 100%s overensstemmelse? Nej, det behøver der ikke, siger landsformanden. Han betænker sig lidt og siger så: Men vi skal nok lære at blive bedre til at håndtere de situationer, hvor der opstår uenigheder, især nu hvor partiet sidder i regering. Der kan vi godt mærke, at vi er lidt rustne, fordi det er så længe siden sidst. Regeringsdeltagelse besværliggør inddragelsen Men hvad er det med den regeringsdeltagelse, som gør det så svært at inddrage baglandet, spørger jeg. Klaus svar faldet prompte: Tidspresset! Det er en kunstart at få taget de principielle diskussioner i tide landsforbund og gruppe imellem, inden de forskellige regeringsmekanismer og debatten i pressen fastlåser positionerne. Men det må heller ikke ske for tidligt. Vi har prøvet begge dele. Med folkeskolereformen kom vi for sent i gang med debatten og nogle i baglandet blev skuffede. Med Vækstplan DK tog vi diskussionen for tidligt, uden at konteksten var blevet ordentligt formidlet på det tidspunkt. Så der er plads til forbedring, erkender han: Vi skal blive dygtigere til at forstå, hvornår hvad skal foregå i forhold til baglandet. Der findes ingen perfekte løsninger, men det er noget, vi hele tiden skal arbejde med. Ved siden af ham sidder gruppeformanden og nikker ivrigt. Hun tager ordet: Det er jo også netop derfor, vi nu forsøger os med en række dialogmøder i løbet af juni, hvor folketingsgruppen inviterer alle interesserede medlemmer til at komme med forslag og inputs til klimadagsordnen og det grønne område. Det er to helt konkrete emner, hvor vi kan være tidligt ude at inddrage baglandet, fordi vi ved, det kommer til at præge regeringens arbejde næste folketingsår. Men på mange andre områder er det svært, dels fordi vi simpelthen ikke ved hvilken lovgivning, som kommer om et år, og dels fordi medierne hurtigt kan lave konflikthistorier, hvis vi tager interne regeringsovervejelser offentligt. Stærkt bagland rundt om hver eneste MF er Som Klaus nævner, findes der jo ikke perfekte løsninger men, som et tankeeksperiment, hvordan ville samarbejdet mellem landsforbundet og folketingsgruppen så se ud i en ideel verden? Jamen, så vidste vi i gruppen altid, hvad regeringen ville spille ud med lang tid i forvejen, svarer Sofie og fortsætter: Og så kendte vi også de dagsordner, medier og opposition ville sætte, sådan at vi i god tid kunne hente inputs fra landsforbundet og tage en diskussion om linjen. Sådan er det ikke i dag? Sådan er det nogle gange i dag, men langt fra altid, fordi vi jo ikke kan forudse, hvad der kommer til at ske i verden omkring os. Men vores strategiske mål er helt klart, at det sker så sjældent som muligt, at vi bliver overrasket over en politisk dagsorden og derfor ikke når at tage den grundlæggende dialog mellem landsforbund og gruppe, indskyder Klaus. Han understreger dog samtidig, at det aldrig kan undgås helt. I sådanne tilfælde handler det om, at folketingsmedlemmerne på forhånd er godt i sync med baglandet: En del af svaret er jo, at der skal være et stærkt bagland rundt om hver eneste MF er, så han eller hun ved, hvor medlemmerne er på forskellige emner, og de kan komme med ideer og feedback og være ambassadører for sagerne i deres personlige netværk. Er det så en bøn til Radikale Venstres medlemmer om, at flere engagerer sig aktivt, spørger jeg de to formænd, som straks afviser: Nej, det ansvar ligger hos os politikere. Det er op til os at få etableret en stærk tilknytning til baglandet og give folk lysten til at involvere sig, fastslår Sofie. Enestående mulighed for indflydelse Og hvordan vækker man så den lyst hos folk? Ved at slå på den enestående mulighed for indflydelse partiets medlemmer har, mener Klaus: Radikale Venstre er den organisation i Danmark, hvor vejen til indflydelse er kortest. Hvis du tager mængden af indflydelse, organisationen har, og holder det sammen med, hvor hurtigt du kan komme ind at påvirke tingene, så er der ingen steder i landet, hvor det går så hurtigt som hos os. En oplagt lejlighed til at udnytte den mulighed for indflydelse er det snarlige kommunal- og regionalvalg, påpeger Sofie: Som frivillig til kommunalvalgkampen vil man kunne påvirke, om der kommer et godt radikalt resultat i ens kommune eller ej. Netop med kommunalpolitik er det jo umuligt at diktere noget herindefra centralt hold. Partiet leverer en fælles, overordnet budskabsramme, men det er kun ude i de enkelte kommuner, at man ved, præcis hvad der skal til, og hvordan man skal prioritere. Og jeg lover dig, al hjælp fra frivillige vil blive værdsat i kommuneforeningerne, fordi arbejdet med at rejse en kommunalvalgkamp er så stor, at der er opgaver nok til alle, tilføjer landsformanden. Og medlemmernes engagement er virkelig værdsat blandt partiets politikere, understreger Sofie. Hun bruger et moment eller to på at finde ordene, og siger så: Når du som politiker har et stærkt bagland, så har du en fornemmelse af at blive båret med, en fornemmelse af ikke at være alene. Og så bliver du bare dygtigere. Samtalen er slut, og de to formænd siger farvel til hinanden. Varmt, men kortfattet. Her er ikke brug for lange afskeder, for de ses jo snart igen. Allerede næste uge, hvor forretningsudvalget holder møde. Det gode, åbne og direkte forhold kan fortsætte. Udgiver: Radikale Venstre Ansv. redaktør: David Aurvig Redaktør: Jesper Boe Jensen Udkommer 4 gange årligt Kontakt redaktionen på: ISSN: X

3 Vi tror. Vi lytter. Vi samarbejder. Resultater, der forandrer hverdagen til det bedre, og vejen til de resultater: det er politik. Vi har indgået politiske aftaler som vi kan stå inde for og vi har selvfølgelig indgået kompromiser. Det er og skal være en del af den politiske tradition i Danmark: Ingen får sin vilje 100 pct., for ingen af os kan mønstre flertallet selv. Alligevel har vi på under to år opnået mange resultater, som nu skal omsættes til konkret virkelighed. Af medarbejdere i virksomheder, rådgivere i socialforvaltningen og konsulenter på jobcentret. For i tider som disse besinder man sig på det grundlæggende, den værdifulde kerne i vores samfund: At man kan forsørge sig selv og få et nyt arbejde, hvis man mister det man har. At der er fri og lige adgang til sundhed, hvis man bliver syg. At vores børn kan blive dannet og uddannet gennem hele livet og til livet. At der er et socialt sikkerhedsnet, hvis man får brug for det. Og det kan alle få. Og at vi lever i respekt for vores medmennesker og den natur og klode, som vi er ultimativt afhængige af. Inden længe bliver vores nye kampagne Tag Ansvar 2015, en del af det daglige mediebillede. Kampagnen er også er omtalt her i medlemsbladet. Jeg glæder mig meget til at se den i det offentlige rum, for det er en kampagne, der fortæller hvem vi er og hvordan vi gør. En kampagne, der fortæller, hvad det er, vi vil med vores politiske indflydelse. Både i Folketinget, til Kommunal- og Regionalvalget inden længe og i Europa. Jeg er rigtig glad for kampagnen. Den inviterer dig til at være med. Være med til at sætte mål og finde konkrete løsninger, der leder os derhen. Derhen hvor det grundlæggende er konkret virkelighed balancen med naturen, respekten for medmennesker, det sociale sikkerhedsnet, uddannelse og arbejdet. Kampagnen understreger, hvorfor vi er engageret i politik: Fordi vi vil være med til at forandre det samfund, vi er en del af. Det er godt at blive mindet om, som en understregning af, at vi dagligt kommunikerer reformer, ansvarlighed og prioriteringer. For kampagnen fortæller budskabet om, at vi kan være med til at skabe en fremtid, hvor alle borgere har lige muligheder for og rettigheder til at leve det liv, de ønsker. En fremtid, hvor vi gennem uddannelse, viden og samarbejde er med til at skabe et stærk og levende samfund. Sammen. Fordi vi tror på fremtiden. Fordi vi samarbejder, med dem der vil. Og fordi vi lytter, før vi beslutter. Margrethe Vestager Politisk leder Ny innovationsfond Støt valgfonden I et nyt forskningsudspil lancerer den radikale uddannelsesminister Morten Østergaard nu Danmarks Innovationsfond. Fonden får et årligt budget på 1,5 milliarder kroner, som skal målrettes udviklingen af gode ideer og forskning. Med Danmarks Innovationsfond vil regeringen genstarte innovationskraften i Danmark. De mest excellente forskere og innovative virksomhedsledere skal bringes sammen om den helt centrale opgave at omsætte konkrete udfordringer og innovationsbehov i særligt små og mellemstore virksomheder til konkrete projekter, partnerskaber og i sidste ende nye løsninger, vækst og beskæftigelse, siger Morten Østergaard. Kommunal- og regionalvalgkampen står lige for døren. Valget den 19. november er en unik lejlighed til at gribe den fremgang, Radikale Venstre har oplevet de seneste år, og få den omsat til radikal indflydelse og ansvar kommunalt såvel som regionalt. Men valgkampe koster penge. Derfor er alle bidrag til Radikale Venstres valgfond velkomne. Dine penge går ubeskåret til den radikale valgkamp. Du kan støtte ved at give et fast beløb hver måned. Det gør mere end radikale medlemmer allerede i dag. Gå ind på radikale.dk og tilmeld dig Radikale Venstres valgfond. Nemmere at blive dansk Nu bliver det nemmere at blive dansk statsborger. Det er konsekvensen af en ny aftale, som regeringen har indgået med Enhedslisten. Aftalen betyder bl.a., at kravene til ansøgernes danskniveau reduceres, selvforsørgelsesperioden forkortes, og indfødsretsprøven laves til en statsborgerskabsprøve, som bliver lettere at bestå. Radikale Venstres indfødsretsordfører Zenia Stampe er glad for, at ansøgningskravene nu lempes: Mange har haft et brændende ønske om at blive en del af fællesskabet, men har ikke kunnet klare sig igennem VKOs mikroskopiske nåleøje. De får nu en ny chance. Ny højskolelov Antallet af folkehøjskoler i Danmark er kraftigt på retur. I 1994 var der 105, i dag er der blot 67. Derfor præsenterer kulturminister Marianne Jelved snart en ny højskolelov, som vil gøre det langt lettere at etablere sig som højskole, bl.a. ved at ændre kravet om, at højskolerne skal eje de bygninger, de underviser i. (Foto: Trine Søndergaard) Derudover vil Marianne Jelved tillade højskolerne at skrue op for den fagspecifikke undervisning uden automatisk at skulle præstere lige så mange timer af såkaldt bred, almen karakter.

4 Vi tror. På fremtiden. Vi lytter. Før vi beslutter. Vi tror. På fremtiden. Vi tror. På den enkelte. På at vi har et ansvar både over for os selv og for vores samfund. Vi tror på en hjælpende hånd, når det er nødvendigt. For når vi styrker mulighederne for dem, der har mindst, så løfter vi os alle. Vi tror på fremtiden. Vi lytter. Før vi beslutter. Vi lytter. For tiderne skifter, og sandheder forandres. Vi lytter til dine interesser. For alle har ret til at blive hørt. Og du har ret til at være uenig. Vi lytter for at kunne skelne og veje for og imod. Vi lytter, før vi beslutter. Vi samarbejder. Med dem der vil. Vi samarbejder. Med dem der vil. Vi samarbejder. For vi tager ansvar. Det vigtigste er ikke, hvem vi samarbejder med, men hvad vi samarbejder om. Indhold er vigtigere end partifarve. Vi kæmper for det, vi tror på. Og vi samarbejder med dem, der vil.

5 Tag Ansvar 2015 Nu lancerer Radikale Venstre en opfølgning til Tag Ansvarkampagnen fra Nye budskaber, nye farver og nye tekster er klar til at blive foldet ud. Mærkesagerne er trådt i baggrunden. Nu handler det om at fortælle vælgerne, hvad Radikale Venstre er. Af Jesper Boe Jensen I 2010 lancerede Radikale Venstre sin Tag Ansvar kampagne. En kampagne, som skulle gå hen at blive en af de mest omtalte i nyere, politisk historie. Alle lige fra politiske med- og modstandere, kommentatorer, journalister, reklamefolk og partiets egne aktive kendte og benyttede kampagners budskaber om: Vi lytter. Også til økonomer, Vi stoler. Også på udlændinge og Vi tror. Også på lærerne. Men nu skal vi til at vænne os til et nyt sæt af slogans. For Radikale Venstre bruger nemlig optakten til efterårets kommunal- og regionalvalg til at genopfinde den gamle kampagne og dens budskaber. Tag Ansvar 2015 hedder satsningen. Tag Ansvarkampagnen var en ubestridelig succes og var med til at give partiet det bedste valgresultat i 40 år. Men den har også kørt i tre år, og det er meget i politisk kommunikation. Den var jo undfanget i en anden tid og i en anden parlamentarisk situation. Nu er tiden inde til at vise vores vælgere noget nyt. Ifølge Radikale Venstres kampagneansvarlige, Jacob Packert, er lanceringen af den nye kampagne udtryk for rettidig omhu: Tag Ansvarkampagnen var en ubestridelig succes og var med til at give partiet det bedste valgresultat i 40 år. Men den har også kørt i tre år, og det er meget i politisk kommunikation. Den var jo undfanget i en anden tid og i en anden parlamentarisk situation. Nu er tiden inde til at vise vores vælgere noget nyt. Derfor indeholder Tag Ansvar 2015 nye budskaber, nye farver og nye tekster. Hjørnesten i kampagnen er tre sentenser: Vi tror. På fremtiden. Vi lytter. Før vi beslutter. Vi samarbejder. Med dem der vil. Udtryk for radikale kerneværdier Jacob Packert fortæller, at budskaberne er udtryk for partiets kerneværdier: men netop disse begreber at lytte, at tro og at samarbejde udgør essensen af de tanker, som partiet blev dannet på tilbage i Den oplyste borger. Det samarbejdende folkestyre. Balancen mellem det sociale og det liberale. Samtidig understreger han, at kampagnen er en imagekampagne, frem for en der fokuserer på mærkesager. Det betyder, at hensigten er at fortælle vælgerne, hvad Radikale Venstre er for et parti: Når vælgerne tænker på Radikale Venstre, skal de huske os som partiet, der lytter, før vi beslutter, der tror på fremtiden, og der samarbejder med dem, der vil. Det kan vælgerne kende os på, hvad enten det er i regeringskontorerne, i Folketingssalen eller i det politiske arbejde i kommuner eller regioner. Ud med økonomer, lærere og udlændinge Den opmærksomme læser vil bemærke, at der ikke længere henvises til bestemte persongrupper, som der blev i den oprindelige Tag Ansvar kampagne. Væk er referencerne til økonomer, lærere eller udlændinge. Ifølge Jacob Packert er det et bevidst valg: I 2010 og 2011 sagde vi Vi lytter. Også til økonomer, og det gør vi jo også nu, hvor vi er et regeringsparti. Men der er jo også enkelte økonomer, der er uenige i reformkursen, eller som anbefaler helt andre midler. Vores pointe er, at vi lytter til begge lejre, både til for og imod, så vi kan tage den bedst mulige beslutning på et oplyst grundlag. I det hele taget har vi forsøgt at undlade at nævne særlige persongrupper i vores kampagne. Vi tror stadig på lærerne, og vi stoler stadig på udlændingene. Men vi både tror og stoler jo også på så mange andre. I 2010 og 2011 gav det bare rigtig god mening at gå ud og markere, at vi for eksempel havde tillid til udlændinge, fordi der var så meget mistillid i VKO s udlændingepolitik. En del præstationsangst Den nye kampagne har været lang tid i støbeskeen. Faktisk tog partiet hul på at videreudvikle Tag Ansvar allerede i månederne efter folketingsvalget i Mange ideer og koncepter er blevet prøvet af undervejs for siden at blive skrottet. Ifølge den kampagneansvarlige har det været sin sag at skulle følge op på en kæmpesucces: Selvfølgelig har vi følt en del præstationsangst. Det er svært at skulle følge op på en succes som folketingsvalget Det vil det også være i medierne, hvor politiske kommentatorer vil sidde og analysere kampagnen: hvad betyder den og den ændring, hvad prøver partiet i virkeligheden at sige osv. Men det har været nødvendigt. Vi har etableret en unik platform til partiet, der er baseret på ansvarlighed, på at lytte, tro og samarbejde. Og folk glemmer hurtigt. Vi er nødt til at gå ud at minde vælgerne om de her ting og reaktivere det gode image, partiet byggede op ved sidste valg. Det her er tænkt som en langsigtet kampagne, der samlet set skal give os en række gode valg og munde ud i et stærkt afsæt til folketingsvalgkampen i 2015, forklarer Jacob Packert. Når vælgerne tænker på Radikale Venstre, skal de huske os som partiet, der lytter, før vi beslutter, der tror på fremtiden, og der samarbejder med dem, der vil. Det kan vælgerne kende os på, hvad enten det er i regeringskontorerne, i Folketingssalen eller i det politiske arbejde i kommuner eller regioner. Tag Ansvar 2015 lanceres i disse uger med en ny folder, som Radikale Venstres kandidater og foreninger allerede nu kan bestille til uddeling. Efter sommerferien vil kampagnen for alvor dukke op på en mængde forskellige platforme så som udendørsannoncer, online annoncering, sociale medier og debatindlæg. Klik ind på radikale.dk/materialer, læs mere om den nye kampagne og bestil foldere til din forening. Folk har brug for at se noget nyt Odense Radikale Venstre er en af de foreninger, der har været hurtigt ude for at bestille den nye Tag Ansvar 2015 folder, som kan bruges til uddeling på gader, ved arrangementer eller til husstandsomdeling. Vi har lige fået dem ind ad døren for to dage siden. Vi har i første omgang bestilt styks, men vi får helt sikkert brug for flere. Det forklarer Thorkild Maarbjerg. Han er formand for Odense Radikale Venstre. Han glæder sig til at komme i gang med uddelingen af foldere sammen med kandidater og frivillige: Vi begynder allerede midt i juni at dele ud i vores kerneområder i Odense. Efter sommerferien fortsætter vi og kommer blandt til at dele en god del ud på Odense Blomsterfestival. Thorkild Maarbjerg er tilfreds med den nye folder: Jeg kan kun sige, at den er rigtig god. Jeg synes, den er handy og lækker, og jeg kan lide de nye farver. Samtidig er tekstmængden lige tilpas, så den ikke overskygger det lokale indstik, vi har fået produceret til at lægge ind i folderen. Det er jo mindst lige så vigtigt. Og så synes jeg bare, at det godt, at man fornyer kampagnen. Folk har brug for at se noget nyt. De indkredser de værdier, der er fundamentet i Radikale Venstre. Vi har arbejdet med flere varianter,

6 Værdipolitikken kan blive et emne i kommunalvalgkampen. Og der er sket store forandringer på området, mener tre radikale ordførere. (Foto: Henning Hjort / Scanpix) Nyt fokus i værdipolitikken Dagpenge, Vækstplan DK, skatteaftale SRSF-regeringens økonomiske tiltag er løbet med det meste af opmærksomheden blandt medier og befolkning. Men faktisk er et af de områder, hvor der er sket de største forandringer siden regeringsskiftet i 2011, det værdipolitiske. Af Jesper Boe Jensen Hos Marlene Borst Hansen er der ingen tøven, når man spørger hende, hvad regeringens største værdipolitiske sejre inden for hendes ordførerskaber har været: homoægteskaber, omlægningen af mediestøtten og så det nye nationale netværk af skoletjenester, der skal inddrage kulturinstitutionernes ressourcer i et samarbejde med skolerne: Endelig anerkendes det fra højeste instans, hvor vigtig kunst, kultur og musik er for at skabe de kreative, innovative og fagligt dygtige unge, som fremtiden hviler på, siger den radikale kultur-, kommunal-, ligestillings- og kirkeordfører. tetsproblemer og ikke på, hvad der er populistisk. Og her hjælper længere straffe sjældent. Marlene Borst Hansen ser også et helt nyt fokus inden for hendes ordførerskaber: Det er meget tydeligt, at denne regering i sin kulturpolitik er meget mere fokuseret mod fremtiden og ikke er nostalgisk bundet af, hvordan det var engang. Vi laver ikke om på noget, blot for at lave om, men vi er til gengæld heller ikke bange for at tage fat på områder, hvor den tidligere regering undlod, da forandringer ofte medfører en del debat, siger hun. Det er meget tydeligt, at denne regering i sin kulturpolitik er meget mere fokuseret mod fremtiden og ikke er nostalgisk bundet af, hvordan det var engang. Marlene Borst Hansen Mere positivt syn på integration Et punkt, hvor der også er sket store forandringer, er integration. Her er Liv Holm Andersen Radikale Venstres ordfører. Hun peger på to tiltag, som har haft særlig betydning: Jeg er glad, fordi vi har afskaffet starthjælpen, så familier ikke skal leve i fattigdom. Og så er jeg glad, fordi vi har afskaffet kommunernes hjemsendelsesbonus i forbindelse med repartriering, som dybest set var en besked om, at folk var uønskede i Danmark. Hun mener regeringsskiftet har betydet en markant holdningsændring til integrationsspørgsmålet: Man kan især mærke det i holdningen til vores nydanske medborgere. Der er et meget mere positivt syn på integration. Det fremgår tydeligt af rege- Jeppe Mikkelsen er Radikale Venstres retsordfører. Han mener, der er kommet et helt nyt fokus i retspolitikken gennem initiativer som hævelsen af den kriminelle lavalder, løft af uddannelsesindsatsen i fængslerne og oprettelsen af Offerfonden, som skal sørge for bedre hjælp til ofre for kriminalitet: Snakken om straf, staf og straf er helt forstummet. Vi kigger nøgternt på, hvordan vi kan løse kriminaliringens integrationsudspil, hvor det handler om at se integration som en naturlig del af andre politikområder social, beskæftigelse, uddannelse og ikke noget man skal placere på en eller anden symbolpolitisk planet. Nye udfordringer for værdipolitikken Med alle disse sejre og landevindinger er der så mere at gøre for værdipolitikken på denne side af et folketingsvalg? Der er masser, lyder vurderingen samstemmende fra de tre radikale ordførere. Værdipolitikken tegner sågar til at blive et stridsmål i den kommende kommunal- og regionalvalgkamp. Ifølge Liv Holm Andersen bliver en af de kommende store udfordringer indsatsen for at forbedre forholdene i Danmarks udsatte boligområder. Marlene Borst Hansen peger på den hektiske politiske debat, som utvivlsomt vil komme, når regeringen senere fremlægger deres oplæg til bedre fædrebarselsrettigheder og en ny styringsstruktur for folkekirken. For Jeppe Mikkelsen kommer det primære værdipolitiske fokus i den nærmeste fremtid til at lægge på retslig lighed: I øjeblikket arbejder jeg med et projekt om større social lighed i retsvæsenet. Selvom det kan være et svært at finde rundt i retsvæsenet og dets mange paragraffer, må retssikkerheden ikke afhænge af folks sociale baggrund eller pengepung. Vi skal sikre, at systemet både hjælper folk og gør dem bevidste om deres rettigheder. Hvis nogen radikale har gode bud til forbedringer, modtages forslag med kyshånd, lyder opfordringen fra den radikale retsordfører. Hvad er værdipolitik? Værdipolitik er en fællesbetegnelse for en række politikområder. Disse indbefatter typisk integration, ret, ligestilling, kirke og kulturpolitik. Læs meget mere om regeringens værdipolitiske resultater her:

7 Landsmøde 2013 I weekenden den september er det igen tid til at drage til Nyborg Strand, hvor Radikale Venstre vanen tro afholder landsmøde. Dette år landsmøde står i de kommende valgs tegn. Der skal informeres om kommunal- og regionsrådsvalget og skabes gejst i hele landet, så vi får radikal repræsentation i mange flere kommuner og flere regionsrådsmedlemmer. Der skal desuden vælges spidskandidat og prioriteres kandidater til Europaparlamentsvalget, som løber af stablen næste forår. Som sædvanligt vil der være masser af politik på programmet og ikke mindst mulighed for at møde andre radikale fra nær og fjern. KL-aftale indgået Regeringen har indgået aftale med KL om kommunernes økonomi for Aftalen betyder bl.a., at de kommunale anlægsinvesteringer løftes med 2 mia. kr., der prioriteres 300 mio. kr. mere til forebyggelse og sundhed, og den samlede økonomi for folkeskolereformen falder på plads. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager er glad for aftalen: Det er særligt en god dag for folkeskolen, for vi tager afgørende skridt mod at realisere reformen allerede fra Og så har vi afsat ekstra midler til det nære sundhedsvæsen. Alt sammen inden for en ansvarlig økonomisk ramme. Landsmødets program Lørdag: Landsmødet åbnes v. landsformanden Landsformandens beretning Folketingsgruppens beretning Politisk debat Frokost Fremlæggelse af og debat om resolutionsforslag Kommunalvalg Kantmøder Landsmødemiddag og fest Søndag: Sekretariatschefens beretning Valg af EP-spidskandidat Valg af formand, næstformand og 15 medlemmer af HB Beretning fra Radikal Ungdom Tale ved nyvalgt EP-spidskandidat Valg til plads 2-5 på EP-valglisten Præsentation af member-get-member kampagnen Frokost Debat af afstemning om resolutionsforslag Afslutning Kantmøderne, der afholdes lørdag kl. 16, er stadig under udarbejdelse. Har du en god ide til et kantmøde og lyst til at være ansvarlig for det, er du velkommen til at sende os din idé. Mere information og forslagsformular findes på Idéer skal indsendes senest 1. august kl. 12. Yderligere informationer Praktiske informationer, tilmelding, værelsesbooking, procedurer og et uddybet program kan findes på Ønskes informationerne sendt pr. mail eller pr. post? Send en mail til Mette Nord på eller ring på En hurtig tilmelding er tilrådelig, da værelserne samt nogle forplejningsformer kan blive udsolgt. Tilmeldingen er åben nu. Velkommen! Kan du skaffe medlemmer? Til september lancerer Radikale Venstre et stort medlemsfremstød under navnet Flere som dig. Har du venner, bekendte, kollegaer eller familiemedlemmer, som går rundt med en radikal i maven? Så brug din september på at få dem til at melde sig ind i Radikale Venstre. Der er nemlig brug for flere som dig. Til at løfte kommunalvalget. Til at gøre en forskel. Til at tage ansvar. Flere som dig kører hele september måned, og der udloddes flotte præmier til alle dem, som er med til at skaffe nye medlemmer i den periode. Folkeskolereform på plads Den 7. juni blev regeringens folkeskolereform endeligt forhandlet på plads. Det betyder bl.a., at skoledagen nu bliver længere og mere varieret, der bliver givet en stor pose penge til efteruddannelse af lærere samt at den pædagogiske ledelse bliver styrket markant. Danske børn kan nu se frem til en mere varieret skoledag, der bliver længere, men vil føles kortere. Den ny skole giver et løft til dem, der i dag lærer for lidt, og flere udfordringer til dem, der i dag ikke udfordres nok, siger Radikale Venstres undervisningsordfører Lotte Rod om reformen. Nyt fra udvalgene Radikale Venstre lancerer nu et nyt politikudviklingsformat under navnet holdningspapir. Det nye format har en kortere længde og udarbejdelsestid end et ordinært program. Det første holdningspapir bliver om emnet Medbestemmelse i uddannelsessektoren og skal behandles på hovedbestyrelsesmødet d. 24 august. Du kan deltage på radikale.dk eller ved at skrive til Hanne Jakobsen, Sprydet 59, 3070 Snekkersten. (Foto: Kim Vadskær) Du kan også vælge at deltage i arbejdet med de tre programudvalg som netop nu er i fuld gang, nemlig Ny Grundlov, Privat Jobskabelse og EP-valgprogram.

8 Der skal gøres op med den dramatiske ulighed i sundhed, mener sundhedsordfører Camilla Hersom (Foto: Claus Bjørn Larsen / Scanpix) Opgør med ulighed i sundhed Mere borger, mindre patient. Det er titlen på regeringens nye sundhedsudspil. Nu skal der gøres en særlig indsats for forebyggelse og lighed i borgernes sundhed. Radikale Venstres sundhedsordfører Camilla Hersom fortæller her om tankerne bag udspillet. Af Kimberly Fray Udspillet handler både om, hvad der sker, når man kommer ind i sundhedsvæsnet. Men det handler også om, hvad der sker forud og efter. Der er fokus på, hvordan vi sikrer den allerhøjeste kvalitet i sundhedssystemet, og hvordan vi styrker såvel den forebyggende som den rehabiliterende indsats, således at der skabes sammenhæng for borgeren. Sådan forklarer Radikale Venstres sundhedsordfører Camilla Hersom baggrunden for regeringens nye sundhedsudspil Mere borger, mindre patient. Nu skal patienten i centrum for behandlingen, og sundhedsvæsnet skal blive bedre til at modvirke den voksende ulighed i danskernes sundhed. En ulighed som blandt andet betyder, at den fattigste fjerdedel af de danske mænd lever 10 år kortere end den rigeste fjerdedel. Et forhold som Camilla Hersom kalder uacceptabelt. Som hun siger: Vi lever i et samfund, hvor afstanden på rig og fattigdom målt på kroner og øre er mindst. Men når vi ser på uligheden i sundhed, så er der dramatisk stor forskel i Danmark. Det er vi nødt til at knække koden på. En samlende fortælling Hun mener, at der med Mere borger, mindre patient bliver skabt en samlende fortælling om det danske sundhedssystem: Det, som udspillet egentlig gør, er, at binde alle de forskellige initiativer og tendenser, som er i sundhedssystemet sammen i en fortælling. Og den store fortælling er, at sundhedssystemet skal matche de udfordringer, vi har i Danmark. Udfordringer som i høj grad knytter sig til livsvilkårssygdomme, fortæller sundhedsordføreren: Danmark er et land, der har styr på en række helt basale ting. Vi får nok at spise og drikke. Der er alle muligheder for akuthjælp. Kvinder dør ikke i barselssengen. Der er en række ting, som faktisk stadig er sundhedsmæssige udfordringer i en stor del af verden, som vi er helt forbi. Men vi har også udfordringer. Vi bliver i stigende grad syge af og dør før tid af livsvilkårssygdomme. Derfor er der meget stor fokus på forebyggelse i det her sundhedsudspil. 600 mio. kroner til sundhed Med udspillet bliver der investeret 600 mio. kroner i dansk sundhed i perioden Camilla Hersom fortæller, at visionen er at skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen, hvor borgerne får den nødvendige hjælp, uanset hvor henne i systemet man er, og hvor i landet man bor. Samtidig sættes der fokus på højtspecialiseret sundhedsbehandling: I det sundhedssystem vi har bygget op i dag, ligger den forebyggende indsats hos kommunerne. I sundhedsudspillet er der fokus på, hvordan kommunerne kan løfte sundheden i samarbejde med den sundhedsfaglige ekspertise, som ligger på hospitalerne. Modernisering af almen praksis Sundhedsudspillet er blevet rost af organisationer så som Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse. Til gengæld har modtagelsen hos de praktiserende læger været knapt så varm. De opponerer imod udspillets fokus på effektivisering af almen praksis, som ikke har fulgt med de seneste mange års moderniseringer i det øvrige sundhedsvæsen. Men Camilla Hersom forklarer, at hensigten med udspillet netop er at styrke de praktiserende lægers rolle som et afgørende led i det danske sundhedsvæsen. Den praktiserende læge er det led i sundhedsvæsnet, som borgerne møder først. Derfor er det utroligt vigtigt, at den praktiserende læge er en integreret del af det samlede sundhedsvæsen og i sektorovergangene. Nye initiativer i regeringens sundhedsudspil Partnerskaber til realisering af nationale forebyggelsesmål: mio. kr. Styrkelse af alkoholbehandlingen:..112 mio. kr. Hjælp til rygestop for storrygere: mio. kr. Færre genindlæggelser af nyfødte:.. 40 mio. kr. Lighedstjek af sundhedsvæsenet: mio. kr. National lægehelikopterordning: mio. kr. Styrket akutberedskab i regionerne:.50 mio. kr. Udvidelse af HPV -vaccinationsprogrammet: mio. kr. Rehabilitering til kræftpatienter: mio. kr. Strategi for patientinddragelse: mio. kr. Synlighedsreform: mio. kr. Patientsikker Kommune: mio. kr. Forebyggelse af sygehusinfektioner mv.: mio. kr. Finansiering Prioriteringer på tandområdet: mio. kr. Privat medfinansiering af patientskadeordningen: mio. kr. Omprioriteringer: mio. kr.

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet 1.oktober 2013 En solbeskinnet septemberweekend holdt Radikale Venstre sit årlige landsmøde. Afstemninger, taler, comeback til en Helveg og overraskelsesvisit fra en Price var blot nogle af højdepunkterne.

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013 1. marts 2013 Regeringen har med uddannelsesminister Morten Østergaard i spidsen fremlagt sit bud på en ny SU-reform. Målet er at få de unge bedre gennem uddannelserne. Som en del af lanceringen stillede

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Kom med til landsmødet eller følg med via Facebook

Kom med til landsmødet eller følg med via Facebook 2. september 2013 Prøv at forestille dig, hvis vi var flere som dig. Hvis vi var flere, der tog ansvar. Flere der var med til at præge og udvikle den politik, som bliver ført. Som var med til at skabe

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Martin Lidegaard skriver energipolitisk historie. 2. april 2012

Martin Lidegaard skriver energipolitisk historie. 2. april 2012 2. april 2012 I første halvår af 2012 sidder Danmark på formandskabet i EU. Det giver landets seks radikale ministre en unik mulighed for at sætte dagsordenen i unionen. Som del af den danske regering

Læs mere

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser.

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. 1. marts 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. Længere nede kan du derfor møde nogle af Radikale Venstres jyske, fynske

Læs mere

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med 1. oktober 2010 Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med at gøre Tag ansvarkampagnen til den største og flotteste kampagne, Radikale Venstre nogensinde har lavet uden for en

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011 1. juni 2011 Radikale Venstre var et af de første partier, der lavede en 2020-plan. Nu er der sket så meget. Der er efterlønsforlig, dagpengereform og nulvækst i kommunerne. Derfor har partiet lavet en

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Der er sket store ting på udviklingsområdet, siden Radikale Venstres Christian Friis Bach overtog Udviklingsministeriet.

Der er sket store ting på udviklingsområdet, siden Radikale Venstres Christian Friis Bach overtog Udviklingsministeriet. 2. juli 2012 Der er sket store ting på udviklingsområdet, siden Radikale Venstres Christian Friis Bach overtog Udviklingsministeriet. Ikke nok med at regeringen har gjort op med VKO s nedskæringer og besluttet

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011 1. april 2011 Danmark har en lang tradition for at bruge design til at skabe nye innovative muligheder og løsninger. Det er samtidig et af nøgleområderne for fremtidens vækst i Danmark. Derfor har Radikale

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Radikale Venstre oplever for tiden en stor medlemsfremgang med ca. 200 nye medlemmer om måneden.

Radikale Venstre oplever for tiden en stor medlemsfremgang med ca. 200 nye medlemmer om måneden. 1. juli 2011 Radikale Venstre oplever for tiden en stor medlemsfremgang med ca. 200 nye medlemmer om måneden. Hele 1.650 personer har indmeldt sig i dette folketingsår, og samlet set er partiets medlemsforøgelse

Læs mere

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK?

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK? CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK? FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE Tirsdag den 12. november 2013 kl. 9.30-16.15 Sted: Docken Færgehavnsvej 35, 2100 Kbh Ø 2013 CIVILSAMFUNDET

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder Tak som byder, siger Emil Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder kabinepersonalet om at rette ind

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

15-årige køber alkohol i stor stil

15-årige køber alkohol i stor stil 1 2 15-årige køber alkohol istor stil 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Af Kasper Frandsen, Søndag den 24. oktober 2010, 22:01 Det er mere reglen end undtagelsen, at butikker lader unge under 16 år

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo. Ved Torben Dreier Skoleleder www.fo aarhus.dk

Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo. Ved Torben Dreier Skoleleder www.fo aarhus.dk Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo Ved Torben Dreier Skoleleder www.fo aarhus.dk Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo Hvor ligger potentialerne for at vende de senere års stagnerende trend på

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Idræt i folkets skole. Politikdannelse

Idræt i folkets skole. Politikdannelse Idræt i folkets skole Politikdannelse En klassisk kobling Sundhed Bevægelse i Folkets skole Gymnastik og idræt appellerer umiddelbart til de bedste og mest værdifulde egenskaber hos en rask ungdom. Næppe

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Udviklet og gennemført af konsortiet Advice A/S og Metaphor Reklamebureau BAGGRUND Kunden Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum

Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum Dagsorden 1 2 3 4 Projektet og baggrund for projektet Den innovative organisation Centrale udfordringer for uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere